Marcel Lanooij. Geboortedatum 5 september 1963 Telefoonnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marcel Lanooij. Geboortedatum 5 september 1963 Telefoonnummer 06 37 61 72 59. Marcel.lanooij@gewoondoen.net"

Transcriptie

1 Marcel Lanooij Geboortedatum 5 september 1963 Telefoonnummer Profiel Veelzijdig, gedreven en nauwkeurig, met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, dat ben ik. Complexe problemen kan ik snel ontrafelen en terugbrengen tot hanteerbare eenheden zonder de samenhang uit het oog te verliezen. Met mijn resultaatgerichte, pragmatische en mensgerichte aanpak ontwikkel en implementeer ik oplossingen die werkbaar zijn en algemeen aanvaard worden. Ik kan snel anticiperen op gewijzigde omstandigheden. Mijn commerciële en dienstverlenende instelling vertaalt zich in het centraal stellen van de (interne) klant in mijn denken en doen én aan het snel herkennen van kansen en deze te ontwikkelen tot nieuwe producten en diensten. Het is mijn drive om de bedrijfsvoering te verbeteren, te vernieuwen en door te ontwikkelen met als belangrijkste doel een goed product te bieden aan de interne organisatie met een verantwoord kostenniveau en meerwaarde ten opzichte van outsourcing. In (ontluikende) samenwerkingsverbanden ben ik primair een verbinder. Ik ga op zoek naar de onderwerpen waarop we elkaar snel kunnen versterken en eerste gezamenlijke successen kunnen behalen. Cultuurverschillen benut ik als een kans om te leren van elkaar. Mijn brede interesse en het vermogen mij nieuwe onderwerpen snel eigen te maken, maken mij breed inzetbaar en geschikt als gesprekspartner met verschillende disciplines. Ik heb een goed gevoel voor politieke verhoudingen en gevoeligheden in het algemeen. Daarnaast ben ik in staat mijn boodschap op alle niveaus begrijpelijk over te brengen. In mijn opdrachten heb ik behoefte aan afwisseling. Ik krijg energie van (kleine) successen, een inspirerende werkomgeving en collega s met wie ik graag klankbord en kennis deel. Maatschappelijke relevantie in mijn werk vind ik belangrijk, evenals stimulerend en motiverend leiderschap. De laatste jaren heb ik een sterke ontwikkeling doorgemaakt in het mensgericht leidinggeven met behoud van mijn resultaatgerichte aanpak. SPECIALISMEN Informatiebeleid en ICT Samenwerking, fusie, uitbesteding (bedrijfsvoering, ICT) Bedrijfsvoering: meer met minder SLA / DVO: opstellen, afsluiten en monitoren Bruggenbouwer ROLLEN Kwartiermakerschap (Interim) manager Projectleiding / projectmanagement Professional coaching Portfolio management DIENSTEN Selectie en implementatie van ICT-voorzieningen Herimplementatie van onderbenutte applicaties Applicatie-reductie: terugbrengen aantal applicaties met overlappende functionaliteiten Bemiddeling tussen klant en leverancier bij problemen

2 Opleidingen en kwalificaties HBO Informatica en Informatiekunde AMBI-88 Algemeen Management Programma (fase 1 MBA) Automatiseringstrainingen, methode en technieken Managementtrainingen / management development Personal coaching Training Persoonlijke Effectiviteit Adviesvaardigheden voor consultants Projectmanagement trainingen Gemeentefinanciën voor niet-financieel managers BRANCHES Lokale overheid (gemeenten) Onderwijs (VO en SO/SVO cluster 2) Rijksoverheid Uitvoeringsorganisaties Zorg en Welzijn MANAGEMENT ERVARING Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Gemeente Maasdriel ( inwoners, 11 dorpen) Dagelijkse leiding direct aan 9 medewerkers en 4 coördinatoren, indirect aan 27 medewerkers Gemeentelijk informatiemanager Lid en tevens secretaris managementteam Ontwikkeling samenwerking met buurgemeente op het gebied van bedrijfsvoering Teamcoördinator Financieel Beleid, interim Gemeente Maasdriel ( inwoners, 11 dorpen) Dagelijkse leiding aan 3 senior financieel beleidsadviseurs Verantwoordelijk voor uitvoering P&C-cyclus Verantwoordelijk voor advisering en financieel consulentschap Teamcoördinator Informatiemanagement / Informatiemanager Gemeente Maasdriel ( inwoners, 11 dorpen) Dagelijkse leiding aan team applicatiebeheerders, gegevensbeheerders en informatiespecialisten Programmamanager voor het Informatiebeleidsplan Afdelingshoofd Informatiemanagement, interim Deelgemeente Hoogvliet ( inwoners, onderdeel van Rotterdam) Dagelijkse leiding 5 medewerkers Verandertraject sectie Documentaire Informatie Voorziening en Bibliotheek Uitbesteding ICT (advies, plan van aanpak, begeleiding) Coaching beoogd informatiemanager

3 Commercieel directeur Simac Onderwijs, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener (35 medewerkers) Marketing en sales Accountmanagement Communicatie Ontwikkeling nieuwe diensten Intern verander- en verbetertraject organisatie en processen Adjunct directeur 2007 Simac Onderwijs, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener (35 medewerkers) Interne bedrijfsvoering Human Resource Management (HRM) Intern verander- en verbetertraject organisatie en processen Operational Manager Simac Onderwijs, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener (35 medewerkers) Dienstverlening (support, trainingen en consultancy) Systeemontwikkeling Interne bedrijfsvoering Unitmanager dienstverlening IOSYS, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener (45 medewerkers) Interne bedrijfsvoering Consultancy, trainingen en support Operational manager, interim 2005 OTI, leverancier onderwijsapplicaties op basis van ERP en dienstverlener (20 medewerkers) Integratie na overname (door IOSYS) Saneren en afstoten Kwartiermaker / Interim manager Dienst Informatievoorziening en Automatisering 2002 Ad-interim leidinggeven aan de nieuw gevormde dienst inclusief inwerken en coachen van de nieuwe manager Bureauhoofd Systeembeheer Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie, Directie Personeel Leidinggeven aan het bureau belast met informatieanalyse, productiebewaking, autorisatiebeheer, versie/documentatiebeheer en change management van het salarissysteem. Aansturen van de externe productie- en externe onderhoudsorganisatie Mede opstellen van contracten en SLA s met externe leveranciers

4 Bureauhoofd Beheer Persoonsgegevens Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Directie Personeel Leidinggeven aan het bureau Beheer Persoonsgegevens Begeleiding van het proces muteren en controleren bij de bron Coördinatie gebruikerswensen en gewijzigde regelgeving t.b.v. systeemaanpassingen PROJECT ERVARING Projectmanager en Adviseur 2014 heden De Hoenderloo Groep Projectmanagement invoering Leerlingvolgsysteem Advisering Stuurgroep en locatiemanagement Leveranciersmanagement Projectmanager heden GGZ Oost Brabant Projectmanagement implementatie Wi-Fi en NAC/NAP Opstellen RFP, selectie leverancier, advies bij contractvorming Intern afstemming met Zorgmanagement Begeleiden implementatie Projectleider en Adviseur ICT 2014 heden SHOP Den Haag Advies, selectietraject en begeleiding project vernieuwing ICT-omgeving Adviseur directie Projectmanager ICT bij Servicebedrijf 2014 Koninklijke Kentalis (4600 medewerkers) Projectleiding vanuit ICT voor Project Vernieuwing Intranet en Project LVS OIS Voorzitter werkgroep ELO Onderwijs Uitvoeren marktoriëntatie, opstellen PvE en opleveren Prestudy-document Projectleider opzetten dienstverlening Personeel & Financiën ODR Gemeenten Maasdriel, Zaltbommel en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR, RUD) Projectleiding (gezamenlijk met projectleider buurgemeente Zaltbommel) Ontwikkelen en implementeren dienstverlening P&O en Financiën t.b.v. een RUD Uitwerken businesscase Opstellen SLA / DVO

5 Projectmanager vernieuwbouw Simac Onderwijs, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener / Gebruikersvereniging IBO Projectvoorstel/adviesrapport/plan van aanpak (PvA) Proof-of-concept Projectsturing en bewaking Afstemming onderaannemer en gebruikersvereniging In releases uitlevering vernieuwde modulen Projectleider/adviseur opzetten interne bedrijfsvoering (na verzelfstandiging) IOSYS, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener (45 medewerkers) Ontwerp interne organisatie en processen Ontvlechten contracten (lease, pensioen, salarisadministratie et cetera) en hercontractering Werving en Selectie Projectleider Verbeteren Administratieve Organisatie Quick scan schooladministratie / administratieve organisatie Werving en Selectie, coaching (nieuw) personeel Aansturen concrete verbeteracties Ontwerp aanpassing organisatie en processen Projectmanager/adviseur 2002 Ontwerpen en opstarten nieuwe centrale Dienst Informatievoorziening en Automatisering (DIA) Integratie ICT- en leerling administratiebureau van de afzonderlijke scholen Werving nieuwe manager DIA Projectmanager realisatie nieuw schoolinformatiesysteem 2002 Gebruikersvereniging IBO Verantwoordelijk voor de deelprojecten conversie, infrastructuur, rapportage, functioneel beheer, testvoorbereiding en voorbereiding implementatie Standaard implementatieproces voor tranche gewijze uitrol, Tevens verantwoordelijk voor de afstemming met de door externe leverancier te realiseren deelprojecten bouw en testuitvoering Projectleider opzetten beheer website 2001 Automatiseringsbedrijf Werklinq (onderdeel van Arbeidsvoorziening) Opzetten en inregelen beheerprocessen webapplicaties (waaronder Overdacht aan lijnorganisatie Projectmanagement herstructurering website Ministerie van Defensie, Defensie Telematica Organisatie Herbouw website ministerie met een Content Managementsysteem (CMS) Inrichting van de bijbehorende organisatie en processen

6 Projectleiding productontwikkeling CMS Ministerie van Defensie, Defensie Telematica Organisatie Implementatie Content Management Systeem (CMS) als standaard dienst Integratie in bestaande dienst Internet hosting Projectadviseur Ministerie van Defensie, Projectbureau Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht Opzetten systeembeheerorganisatie (Her)ontwerp beheerprocessen Deelnemen selectie onderhoudsorganisatie ADVIES ERVARING Portfoliomanager Onderwijs bij Servicebedrijf 2014 Koninklijke Kentalis (4600 medewerkers) Afstemming projecten- en dienstenportfolio tussen klant (onderwijs) en ICT Ontwikkelingen in de markt volgen en door vertalen Informatieanalyse ten behoeve van management informatie systeem (MIS) 2010 Bestuursbureau Stichting scholen PO (Trivium) en SO (ASOJ) Opzetten informatiemodel Normen en indicatoren vaststellen Adviesrapport, aanpak en globaal ontwerp MIS Quick scan ICT-organisatie 2009 Gemeente Zaltbommel ( inwoners) Interviews en deskstudie Adviesrapport, organisatie en formatie Advies (review) centralisatie functioneel applicatiebeheer 2009 Gemeente Zaltbommel ( inwoners) Deskstudie Review adviesrapport Offerte traject, EU-aanbesteding kernregistratie leerling-registratie MBO 2010 Simac Onderwijs, leverancier onderwijsapplicaties en dienstverlener Projectvoorstel Ontwerp met Proof-of-concept Offerte met Service Level Agreement (SLA)

7 Adviseur Centrale Directie 2004 Verbeteren ICT-infrastructuur Haalbaarheidsstudie ICT-samenwerking ROC Onderzoek centralisatie ICT Adviesrapport Workshop (richtinggevend) Adviseur Automatiseringsorganisatie van het Ministerie van Defensie Pakketselectie (EU aanbesteding) CMS OVERIGE ERVARING Coaching ICT coördinator 2010 Gemeente Zaltbommel ( inwoners) Met gerichte (professional) coaching realiseren geformuleerde doelen Coördinerend Systeembeheerder Ministerie van Defensie, uitvoeringsorganisatie Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen Opzet functioneel systeembeheer Coördinatie beheer systemen van de dienst Functionele aansturing applicatiebeheerders Kostenbewaking Contractvorming Contacten met rekencentrum en externe leverancier Informatieanalist / Systeemontwerper Ministerie Defensie, automatiseringsbedrijf Duyverman Computer Centrum Informatieplanning bij onderdeel ministerie Onderzoek automatic operators Pilot project toepassing 4GL-developmenttool Implementatie bibliotheekautomatisering Diverse kleinere onderhoudsprojecten

8 Functioneel Applicatiebeheerder personeelssysteem Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Directie Personeel Coördinatie van gebruikerswensen en overige systeemaanpassingen Deelname werkverbanden met gerelateerde systemen Zorgdragen voor continuïteit en kwaliteit systeem Meewerken aan de verdere opzet van het bureau Eerste Controleur Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Directie Personeel Controle juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid mutaties Ad hoc controles initiëren Aansturen tweede controleur en mutatiestellers Richtlijnen aan (externe) mutatiestellers geven Onderhoud processen en werkinstructies Medewerker Veiligheidsonderzoeken Ministerie van Defensie, Marine Inlichtingendienst (MARID) Administratieve afhandeling van veiligheidsonderzoeken nieuw en zittend personeel REFERENTIES Naam: Mevr. Marijke v.d. Plasse Functie: Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Organisatie: Gemeente Zaltbommel / Telefoon: Naam: Dhr. René Smits Functie: Voormalig wethouder en portefeuillehouder bedrijfsvoering Organisatie: Gemeente Maasdriel / Telefoon: Naam: Dhr. Frank Kat Functie: Directeur Onderwijs regio Zuid / Portefeuillehouder ICT Onderwijs Organisatie: Kentalis Sector Onderwijs Telefoon:

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek

HTS Elektrotechniek (Ing.) Afstudeerrichting Bedrijfskunde 08-1987 tot 08-1991 (voltooid) Hogeschool Windesheim Zwolle; Sector Techniek Personalia Naam Geboortedatum Huidig adres Telefoon e-mail website LinkedIn Egbert Theodorus Moen 26-12-1969 Schuttersweg 79 7314 LD APELDOORN 06-20132845 info@em-interim.nl www.em-interim.nl http://nl.linkedin.com/in/egbertmoen

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Robert Elbers. Curriculum Vitae

Robert Elbers. Curriculum Vitae The Collective is een onafhankelijk bureau voor advies over en organisatie van ICT. Vanuit een heldere visie en puur ondernemerschap werken we op het snijvlak tussen Business en ICT. Ons focus ligt hierbij

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Poonwerf 36 2804 MD M: 06 22258932 T : 0182 756420 E : ton.lit@itlasts.nl W: www.itlasts.nl nl.linkedin.com/pub/ton-lit/0/4b2/75a Opleidingen 1980-1984 HEAO Bedrijfskundige Informatica 1980 Moderne BedrijfsAdministratie

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Naam C.J.A. (Kees) van der Westen Functie Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Woonplaats Koudekerke IT ervaring sinds 1988 Talen Nederlands, Engels Opleidingen

Nadere informatie

Dutch Offshore ICT Management BV. Curriculum Vitae. K.M. de Koning. Laatste wijziging 11/07/10 Pag.1 van 7

Dutch Offshore ICT Management BV. Curriculum Vitae. K.M. de Koning. Laatste wijziging 11/07/10 Pag.1 van 7 Curriculum Vitae K.M. de Koning Laatste wijziging 11/07/10 Pag.1 van 7 Personalia Naam Kurt de Koning Geboortedatum 30-11-1962 Nationaliteit Nederlands Woonplaats Alphen aan den Rijn Burgerlijke staat

Nadere informatie

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Personalia. Profiel. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Sinds 1981 is Pieter Hörchner werkzaam in de kennis

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

PROLECO. Uw betrouwbare partner in Programma- en Projectmanagement. PROLECO - CV R.Lemmen

PROLECO. Uw betrouwbare partner in Programma- en Projectmanagement. PROLECO - CV R.Lemmen PROLECO Uw betrouwbare partner in Programma- en Projectmanagement René Lemmen Naam: Geslacht: Adres: Telefoonnummer: E- Mail: Nationaliteit: Geboortedatum: Geboorteplaats: Rijbewijs: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa.

Curriculum Vitae. Mijn drijfveren zijn. Filosofie. Empathie. Projectmanagement Mensen verder helpen Squash. Socrates en de Stoa. Curriculum Vitae Naam GSM (+31) 6 51 33 53 24 Email Website rob@syndipity.nl www.syndipity.nl Geboortedatum 16 april 1962 Nationaliteit Huwelijkse staat Citaat Nederlands Getrouwd, 4 kinderen ik heb het

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

Interim management. Ons uurtarief is 125,-, excl. reiskosten en BTW. Over onze expertise en ervaring kunt u meer lezen op de bijgevoegde CV s.

Interim management. Ons uurtarief is 125,-, excl. reiskosten en BTW. Over onze expertise en ervaring kunt u meer lezen op de bijgevoegde CV s. Interim management Interim management Uniting Talent biedt verschillende mogelijkheden voor interim management. Rob Melief en Yolande van der Veer zijn hiervoor beiden inzetbaar. Dit kan voor één of meerdere

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856

21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856 André Boeters 21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856 INTERIM MANAGER, KWALITEITSMANAGER, TESTMANAGER - PROFIEL Ik ben André Boeters, geboren op 21 juni 1958 en ik woon in Rhenen, samen met

Nadere informatie

Utrecht verbindt. 15 april 2010. Intergemeentelijke samenwerking Shared Services. Willem Zwijgers - Almar Wimer Siebenga.

Utrecht verbindt. 15 april 2010. Intergemeentelijke samenwerking Shared Services. Willem Zwijgers - Almar Wimer Siebenga. 15 april 2010 Intergemeentelijke samenwerking Shared Services Willem Zwijgers - Almar Wimer Siebenga Programma workshop 1. Voorstellen van Equalit en ISZF 2. Inventarisatie vragen 3. Antwoorden uit cases

Nadere informatie

Curriculum Vitae Christien van den Berg

Curriculum Vitae Christien van den Berg Curriculum Vitae Christien van den Berg Ervaren, besluitvaardige, betrokken, hands-on specialist in verandermanagement. Adviseert en begeleidt bij: transities; (her)positioneringsvraagstukken; professionaliseringstrajecten;

Nadere informatie

Marjan Schaapman 29 november 1966 Amersfoort, Nederland Nederlands gehuwd (2 kinderen)

Marjan Schaapman 29 november 1966 Amersfoort, Nederland Nederlands gehuwd (2 kinderen) PERSOONSGEGEVENS naam: geboortedatum: geboorteplaats: nationaliteit: burgerlijke staat: CONTACTGEGEVENS bedrijfsnaam: adres: mobiel: e-mail: website: Twitter: Facebook: Linked In: Marjan Schaapman 29 november

Nadere informatie