Warm water dankzij de zon?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warm water dankzij de zon?"

Transcriptie

1 Voor het maken van meer winst en minder kosten 1 jaargang - nummer 7 21 januari 2009 In dit nummer... Energiebesparing Warm water dankzij de zon? Gemeente Baatbelasting niet voor niets betalen, toch? Financieel Budgetteer uw goede voornemens voor Automatisering Wat voor beeldscherm schaft u aan? Inkoop Inkopen is een kwestie van kijken en vergelijken Financieel Besparen op de leasekosten van uw auto; kan dat? Personeelszaken Slecht inwerken kost onnodig veel geld Automatisering Zo kunt u Office bestanden openen Personeelszaken Terugdringen ziekteverzuimkosten? Energiebesparing Warm water dankzij de zon? De overheid stelt tot 31 augustus miljoen subsidie beschikbaar voor zonneboilers. Hoe bepaalt u (in wintertijd ) of dat iets voor u is? Zonneboilers zijn zonnecollectoren die met zonlicht water verwarmen en een aanvullend systeem vormen op de verwarmingsketel. Een zonneboilercombi is zowel geschikt voor verwarming van kraanwater als voor ruimteverwarming. Eén m 2 zonnecollector kost ca. 700,- (incl. de spullen om het systeem te gebruiken). Een standaardzonneboiler heeft een collector van ongeveer 3 m² en kost tussen de 2.000,- en 3.700,- (incl. gemiddeld 600,- installatiekosten). Let op. Bij aanschaf van een zonneboilercombi krijgt u alleen subsidie voor het (tap)warmwaterdeel. Particulier gebruik. De subsidieregeling geldt alléén voor particuliere woningen die vóór 1 januari 2008 zijn opgeleverd en bedraagt voor de meest gangbare zonneboiler tussen de 600,- en 1.000,-. U kunt er dus alleen zakelijk gebruik van maken als u een kantoor aan huis heeft. De subsidie geldt ook voor warmtepompen (warmte uit de lucht of de grond) en micro-warmtekrachtinstallaties (superzuinige cv-ketels). Bij een oppervlak van 3 m² bedraagt de jaarlijkse besparing m 3 aardgas (ca. 115,-). Als de zonneboiler een elektrische boiler vervangt, is de gemiddelde besparing groter: ca. 800 kwh, of ruim 175,- per jaar. Zakelijk gebruik. Als u een kantoor aan huis heeft, geldt bovenstaande subsidie alleen voor het privégedeelte. Tip. Het zakelijke gedeelte valt (naast de gebruikelijke afschrijving) onder de Energie Investeringsaftrek (EIA), mits u een aparte energiemeter voor privé en voor zakelijk heeft. U mag dan 44% van de investering aftrekken. Conclusie. De terugverdientijd van een zonneboiler is vaak 10 jaar of langer. Financieel is dit niet interessant. Als u vanuit milieuoogpunt toch voor een zonneboiler kiest, vraag dan particuliere subsidie en/of EIA aan. Meer informatie hierover vindt u op ( Tip. Leveranciers vindt u via de brancheorganisatie Holland Solar ( en installateurs vindt u bij Uneto-VNI ( Een zonneboiler is financieel gezien vaak niet echt interessant. Kiest u vanuit milieuoogpunt toch hiervoor, vraag dan particuliere subsidie en/of EIA aan.

2 gemeente Baatbelasting niet voor niets betalen, toch? Gemeenten kunnen een aantal belastingen opleggen. Eén ervan is de baatbelasting. U moet er dan natuurlijk ook wel baat bij hebben of werkt dat niet zo? Wie heeft er baat bij? Baatbelasting wordt geheven als een bepaalde groep mensen voordeel heeft van een gemeentelijke actie. Denk bijv. aan de renovatie van een deel van een winkelgebied. Dit is natuurlijk mooi voor het winkelend publiek en het levert de betreffende winkeliers meer omzet op. Althans, dit vindt de gemeente. Wat nu als u het daar niet mee eens bent? Houden ze zich wel aan de regels? Gemeenten moeten zich aan een aantal regels houden. In de praktijk blijkt dat veel gemeentes slordig met deze regels omspringen. Het gevolg is dat wanneer u het niet met een aanslag baatbelasting eens bent en bezwaar en beroep aantekent, u nogal eens in het gelijk gesteld kunt worden. Waar ligt dat dan aan? Verordening. Als een gemeente voor een bepaalde voorziening een baatbelasting wil invoeren, moet men dit vastleggen in een gemeentelijke verordening. Hieraan gaan discussies en overleg in de gemeenteraad vooraf. Het is dus van belang een en ander op de voet te volgen en de discussie zo mogelijk al in dit stadium te beïnvloeden. Zo n verordening moet in ieder geval binnen twee jaar na het gereedkomen van de voorzieningen zijn vastgesteld. Checken. Wat moet er in zo n verordening staan? Zo moeten er de heffingsmaatstaf en de tarieven in zijn vermeld. Het tarief kan bijv. 0,5% van de WOZ-waarde zijn. Het gebied waarin de panden liggen die voordeel hebben van de voorziening, moet omschreven zijn. Daarbij mag de gemeente geen panden willekeurig van heffing uitsluiten. Ook moet de verordening aangeven in welke mate de panden voordeel hebben van de voorziening, bijvoorbeeld alle panden op een bepaald bedrijventerrein. Er moet ook in staan welke voorzieningen de gemeente precies gaat treffen, zoals bijv. het aanbrengen van straatverlichting. Zijn de kosten wel eerlijk (verdeeld)? Voordat een gemeente met het werk aan een voorziening begint, moet men een besluit nemen over de mate waarin men de kosten verhaalt. Men mag maximaal 100% van de kosten op de belastingbetaler verhalen, maar minder kan ook. Tip. Het is niet toegestaan als gemeentes de kosten willekeurig en ongelijk verdelen. Slim. Zo toonde een ondernemer uit Epe onlangs voor de rechter aan (LJN: BA0002) dat niet alleen zijn winkel, maar ook de begraafplaats er tegenover, voordeel had van een wegverbreding. Omdat de begraafplaats geen aanslag had gekregen, was de heffing ongelijk verdeeld en verdween de aanslag van uw collega in de prullenbak. Niet voor onderhoud! Uw gemeente mag geen baatbelasting heffen om daarmee de onderhoudskosten van bepaalde voorzieningen te betalen. Het moet dus gaan om iets nieuws of om een drastische renovatie van een bestaande voorziening. U vindt geschilpunten. Wat nu? Heeft u een aanslag baatbelasting ontvangen? Check uw aanslag. Zoek dan uit of de gemeente zich wel aan de wettelijke eisen heeft gehouden en teken zo nodig bezwaar en beroep aan. Let wel op de uiterlijke termijnen daarvoor; die staan op het aanslagbiljet. Ga na of er een verordening en een kostenbesluit is genomen en of deze aan alle genoemde eisen voldoen. De regels voor de baatbelasting zijn ingewikkeld, dus u heeft een goede kans op succes. Bundel uw krachten zo mogelijk met die van collega-ondernemers of met die van uw branchevereniging. Baatbelasting is ervoor om bepaalde voorzieningen te betalen. Maar niet voor onderhoudskosten. U moet een duidelijk aantoonbaar voordeel hebben van deze voorzieningen. Check of anderen er óók voordeel bij hebben maar geen aanslag krijgen! Is dat het geval, maak dan bezwaar tegen de aanslag

3 Het budgetteren van kosten is een beproefd middel om kosten in toom te houden en te onderzoeken hoe ze omlaag kunnen. Budgetteren betekent niet alleen het voorspellen van kosten, maar ook het in de hand houden ervan. Dit is natuurlijk het meest zinvol aan het begin van een nieuwe periode, zoals bijvoorbeeld Door te budgetteren, heeft u in het geval van een tegenvallend 2009 meteen inzicht in de nog komende kosten. Tip. U kunt de kosten in 2009 aan de hand van uw jaarrekening over 2008 ongeveer voorspellen. De verwachte kosten houdt u in de hand door kritisch na te denken over het nut van deze kosten en over alternatieven om hetzelfde effect (of meer) te bereiken. Makkelijk: inputbudgettering De makkelijkste en meest gebruikte vorm van budgetteren werkt met kostensoorten. Met deze zogenoemde inputbudgettering beoordeelt u de kostensoorten en liefst ook de afzonderlijke uitgaven waaruit deze bestaan. Tip. Onderzoek vooral en allereerst de grote kostensoorten en de grote uitgaven. U telt de verwachte kosten voor 2009 op en zet die tegenover uw omzetverwachting voor Nu kunt u schatten hoeveel u zou moeten proberen te besparen. Om uw kosten kritisch te beoordelen, moet u zich daarna een aantal vragen stellen. 1. Zijn dit zinvolle uitgaven? Is deze uitgave nog wel zinvol gezien de effecten ervan uit het verleden? Deze vraag is belangrijk bij uitgaven waarvan het effect vooraf onzeker is. Denk daarbij aan bijvoorbeeld promotiekosten, acquisitiekosten en advieskosten. 2. Is er een goedkopere leverancier? Biedt een andere leverancier of dienstverlener voor deze uitgave hetzelfde voor een betere prijs? financieel Budgetteer uw goede voornemens voor 2009 Volgens de economische voorspellers moet u rekenen op dalende omzetten in Als u echter uw winst op peil wilt, houden kunt u proberen uw bedrijfskosten te verlagen. Dat begint met het budgetteren van kosten. Sommige leveranciers laten in de loop der tijd hun service verslappen of verhogen hun prijzen meer dan gemiddeld. Bovendien zijn de prijzen voor sommige diensten, bijvoorbeeld voor webhosting, door het toegenomen aanbod gedaald. Op internet is veel prijsvergelijkings-informatie beschikbaar. Ook als u tevreden bent met uw huidige leverancier kunt u proberen over betere condities te onderhandelen. 3. Is uitbesteden nodig of gewenst? Kan ik deze activiteit zelf doen of moet ik een ander vragen omdat ik het zelf niet kan? Of is uitbesteden vanwege externe expertise gewenst? Vaak kunt u, als u genoeg tijd heeft, zelf schoonmaken, de boekhouding doen of de etalage inrichten. Tip. In rustige tijden kunnen ook werknemers dit soort taken vervullen. Het voorbeeld Inputbudgettering dat u kunt downloaden van nl (BE ), maakt het u gemakkelijk. Nauwkeurig: zero-base budgettering Een indringende vorm van budgettering is zerobase budgetting waarbij u alle budgetten op nul stelt en alle verwachte uitgaven opnieuw aanvraagt en onderzoekt. Dit kost weliswaar tijd, maar dwingt tot het grondig zoeken van besparingsmogelijkheden. Het beoordelen van de effectiviteit van gedane uitgaven en het vinden van goedkopere leveranciers kost weliswaar ook tijd, maar die informatie stelt u in staat uw kostenprognose bij te stellen. Als laatste stap kijkt u aan de hand van de berekende financiële ruimte of u de activiteiten die u zelf zou kunnen doen, ook zelf wilt doen of zelfs moet doen. Tip. Stel uzelf ook steeds de vraag wat u kunt veranderen, zodat bepaalde activiteiten minder tijd kosten en dus goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Wilt of moet u ingrijpend kosten besparen? Beoordeel dan alle verwachte (grote) kostensoorten. Vraag u af of deze uitgaven nodig zijn. Misschien kunt u een goedkopere leverancier vinden of de activiteit zelf doen

4 Een plat beeldscherm (flatscreen) wordt meestal aangeduid met de afkorting TFT. TFT s worden steeds goedkoper, gebruiken minder stroom dan de traditionele CRT-beeldbuizen, nemen minder ruimte in en zijn rustiger voor de ogen omdat het beeld scherper is en niet of nauwelijks trilt. CRT s worden vooral nog gebruikt voor grafische doeleinden omdat de kleurechtheid groter is. Dat is bijv. belangrijk voor vormgevers. Tip. In het algemeen geldt dus dat u beter voor TFT kunt kiezen. Let bij aanschaf wel op een aantal dingen. Aandachtspunten bij aanschaf 1. Dode pixels. Een TFT kan een of meer kapotte (dode) pixels hebben. Zo n beeldpuntje is dan steeds aan of uit, wat ergerlijk is. Fabrikanten geven geen of beperkte garanties. Tip. Controleer het nieuwe scherm voor aankoop of maak afspraken met uw leverancier. 2. Aansluitingen en voorzieningen. De allerbeste beeldkwaliteit heeft u met een zogenaamde digitale DVI-aansluiting. Let op. Oudere computers (grafische kaarten) hebben niet altijd een DVI-uitgang. Dan is de ouderwetse VGA-aansluiting een alternatief, maar dat levert enig kwaliteitsverlies op. Tip. Er zijn TFT s met ingebouwde luidsprekers. De geluidskwaliteit is meestal matig, maar het levert op kantoor ruimtevoordeel op wanneer geluid minder belangrijk is. 3. Reactietijd (response time). Reactietijd is de tijd die nodig is om de pixels van kleur A naar kleur B te krijgen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe duurder het scherm. Tip. Bij kantoortoepassingen verandert het scherm echter nauwelijks en is de reactietijd geen criterium. Dat geld kunt u zich dus beter besparen. Voor het bekijken van films of voor gamen is een lage reactietijd wel belangrijk (bijv. < 10 ms). automatisering Wat voor beeldscherm schaft u aan? U heeft een nieuw beeldscherm nodig. Waarop moet u bij de aanschaf ervan letten? Hoe groot moet dat scherm eigenlijk zijn? Want: hoe groter hoe duurder. 4. Inkijkhoek. Bij TFT s kunt u van opzij minder zien dan als u er recht voor zit. De zogenaamde horizontale inkijkhoek zegt hier iets over. De verticale inkijkhoek is alleen belangrijk als u bijv. de zithoogte wijzigt. Voor u zal dit een minder belangrijk criterium zijn. 5. Resolutie. In tegenstelling tot CRT s hebben TFT s altijd een basisresolutie. Bij een 17 inchscherm is dat bijv x 1024 pixels. Op die resolutie is het beeld het scherpst. Aanpassingen van de resolutie in Windows levert een waziger en minder scherp beeld op. Hoe groot moet het scherm dan zijn? TFT s van 17 inch zijn heel gebruikelijk, maar schermen van 20 inch en meer zijn beslist geen uitzondering meer. Uit onderzoek van de Universiteit van Utah bleek dit jaar dat de productiviteit van medewerkers stijgt naarmate het scherm groter is. Bij tekstverwerking stijgt de productiviteit met 44% (10 inch t.o.v. 17 inch) en bij het gebruik van spreadsheets met 29%. Let op. Gebruikers van een 24 inch werken 52% sneller met tekst en 26% sneller met spreadsheets. Dat is dus niet zo heel veel méér dan bij 20 inch. Tip. Als u of een medewerker véél tekst verwerkt of veel met spreadsheets werkt, overweeg dan de aanschaf van een scherm van 20 inch. De meerprijs van 200,- à 300,- is dan door de hogere productiviteit snel terugverdiend. Monitoren en prijzen vergelijken Op Tweakers.net ( pricewatch/cat/73) vindt u heel veel informatie en productvergelijkingen. Op o.a. Prijsvergelijk ( en Kieskeurig ( monitor/) kunt u prijzen vergelijken. Een plat TFT-scherm is goedkoop in stroomverbruik en rustig aan de ogen. Neem een scherm van 20 inch voor medewerkers die veel met o.a. Word en Excel werken; de productiviteit kan dan stijgen met wel 44%

5 inkoop Inkopen is een kwestie van kijken en vergelijken Als u voor een grote aankoopbeslissing staat, zult u natuurlijk de leveringsvoorwaarden en de prijzen van de aanbieders willen vergelijken. Maar is dit eigenlijk wel voldoende? U kunt aankoopbeslissingen splitsen in twee soorten: routineaankopen en denkaankopen. De eerste categorie bevat artikelen waarvan u de specificaties en de prijzen kent. Bovendien heeft u een goed overzicht van de markt. Denk bijv. aan kantoorartikelen en onderhoudsmiddelen. Maar ook is eventjes een nieuwe pc aankopen voor een bedrijf dat er al tientallen heeft staan, routine. De meeste ondernemers voelen niet de behoefte hieraan veel tijd te besteden. De zaak ligt heel anders wanneer u voor de beslissing staat om bijv. een nieuw duur apparaat aan te schaffen. Daar neemt u rustig de tijd voor, u kijkt om u heen en u nodigt meerdere leveranciers uit. U wilt zich verzekeren van de beste deal. De functie van de verkoper Een verkoper heeft voor u enkele nuttige functies. Enerzijds vervult hij de rol van informatieverschaffer, hij draagt kennis aan u over en zorgt dat er maatwerk wordt geleverd. Anderzijds is de verkoper ook de onderhandelingspartner. U wilt het mooiste product voor de beste prijs. Maar wat is de beste prijs? Dat is niet altijd even duidelijk. En dat is zowel voor u als voor de verkoper vervelend. Zeker wanneer de investering voor het apparaat per potentiële leverancier verschilt. De Total Cost of Ownership (TCO) De laagste prijs voor de aanschaf is lang niet altijd de voordeligste prijs. Een bekend voorbeeld hiervan is de printer. Printerfabrikanten leveren deze apparaten tegen belachelijk lage prijzen. Het idee is om u aan het merk te binden en vervolgens geld te verdienen met de toner. Stel de printer heeft een geschatte levensduur van velletjes A4. Tip. Met de TCO krijgt u helder wat de kosten van het gebruik van de printer zijn. Die wordt dan vermeerderd met de toner die nodig is om het papier te bedrukken. Bijvoorbeeld: Printer 1 Printer 2 Aanschafprijs 450,- 300,- Cartridgekosten 95,- 96,- Verbruik ( ) 20 stuks 23 stuks Printkosten 1.900, ,- Schoonmaakkosten ,- TCO ,- Conclusie. Printer 1 blijkt hier dus bijna 8% goedkoper dan printer 2 waarvan de aanschafprijs 33% minder is. Helaas liggen de zaken voor veel producten niet zo gemakkelijk. Tip. Stel uzelf én de leverancier daarom vragen als: Hoe vaak moet er onderhoud plaatsvinden? Welke onderdelen moet u dan vervangen? Hoe lang duurt het onderhoud? Enzovoort. Het aantal intervallen en de tijd die het onderhoud in beslag neemt, kan dan een beslissende factor zijn om voor het ene of het andere apparaat te kiezen. Denk hierbij bijv. aan apparaten die in een productielijn zijn opgesteld. Elke minuut dat de lijn stilligt, kost een vermogen. Goed beslagen ten ijs komen U zult dus vaak gedegen onderzoek moeten doen. Wat zijn de specificaties van alle leveranciers en wat geven zij op aan onderhoudskosten? Wat is de levensduur (afschrijvingen)? Het is alleszins de moeite waard om hier tijd in te steken. Tip. Vraag de verkoper naar de gegevens die u nodig heeft en laat hem deze garanderen. Aan de hand van de TCO kunt u dan de beste oplossing voor de langere termijn kiezen. U kiest dan de aanbieding die financieel het gunstigst is, zelfs wanneer de aanschafprijs hoger is. Als u voor grote aankopen leveranciers vergelijkt, is het zinvol om niet alleen de aanschafprijs te vergelijken, maar ook de kosten op de lange termijn (TCO). Vraag de betreffende leveranciers om u daarbij te helpen

6 FINANCIEEl Besparen op de leasekosten van uw auto; kan dat? Stel, u heeft lopende verplichtingen via leasecontracten voor auto s en/of bestelwagens. Als uw inkomsten tegenvallen, kunnen die leasekosten een behoorlijk beslag leggen op uw liquide middelen. Is daar nog iets aan te doen? Als u een leasecontract aangaat voor uw bedrijfsauto, bestelwagen of bedrijfsbus, maakt u afspraken met de leasemaatschappij over de leasetermijnen en over bepaalde faciliteiten. In de praktijk blijkt soms dat u sommige faciliteiten uit een leasecontract nooit of nauwelijks gebruikt. Die kunt u er misschien wel uit laten halen? Of wellicht zijn er nog andere besparingsmogelijkheden? Kortom: waar liggen uw mogelijkheden? Laten overnemen door een ander? Wilt u van een (te) duur of overbodig leasecontract af? Dan kunt u het afkopen bij de leasemaatschappij, maar dat is bijzonder kostbaar. Tip. Een leasecontract is overdraagbaar, u hoeft het dus niet meteen af te kopen of de leasetermijn uit te zitten. Het aanbod in lopende leasecontracten wordt steeds groter en steeds populairder. Via internet kunt u op diverse websites terecht om uw eigen leasecontract aan te bieden (en/of om een leasecontract over te nemen). Enkele aanbieders zijn: en releasecompany.nl Het leasecontract uitkleden? Of het nu gaat om een bestaand leasecontract of eentje dat u van plan bent om te gaan ondertekenen: uw leasecontract is misschien aangekleed met allerlei faciliteiten waar u helemaal geen gebruik van maakt. Denk bijv. aan hulp bij pech in het buitenland, aan een vervangende auto bij onderhoud/reparatie en aan een lidmaatschap van een servicedienst dat u helemaal niet wilt. Ook de administratieve kosten van deze faciliteiten worden aan u doorberekend. Probeer deze zaken dan uit het contract te halen. Als u slechts enkele auto s heeft rijden, wegen de faciliteiten waarschijnlijk niet op tegen de kosten. Let op. Leasemaatschappijen zullen u waarschijnlijk aan het contract willen houden, maar u kunt altijd met ze in overleg gaan. De leasemaatschappij is er immers ook bij gebaat dat uw onderneming gezond is én klant blijft. U zult dan immers in de toekomst weer nieuwe leasecontracten kunnen afnemen. Besparen op de de autoverzekering. Door de verzekering uit het leasepakket te halen en te gaan shoppen bij diverse verzekeringsmaatschappijen, kunt u al snel 10 tot 20% besparen op de verzekeringskosten. Vaak willen tussenpersonen nl. goedkopere verzekeringen verkopen om met andere producten bij u binnen te kunnen komen. Huur of shortlease als alternatief Als u regelmatig voor een korte periode een auto moet inzetten is het onverstandig om steeds een veeljarig leasecontract aan te gaan. Huren? Huren is een goede optie bij kortstondige behoefte aan een auto (of bestelwagen, bus, enz.). voor bijvoorbeeld de periode van één dag tot enkele weken. U heeft dan geen omkijken naar onderhoud, afschrijving en hoeft ook geen dure investeringen te doen. Shortlease? Als u de auto nodig heeft voor een wat langere periode (enkele maanden tot één jaar) is shortlease een goede oplossing. Denk daarbij aan die incidentele opdracht waarvoor u een extra auto/bus nodig heeft. Het is dan verstandig om die voor een korte periode te leasen. Na de opdracht blijft u dan niet zitten met het voertuig of met een langlopend leasecontract. Mocht de incidentele opdracht uitmonden in werk voor een permanente, nieuwe afnemer, dan kunt u de auto alsnog voor langere tijd leasen. Leg de noodzaak tot het uitkleden van een duur leasecontract voor aan uw leasemaatschappij. Zoek besparingen en haal bijvoorbeeld de verzekeringsdekking eruit en ga shoppen bij verzekeraars. Dat kan al snel 10-20% schelen

7 personeelszaken Slecht inwerken kost onnodig veel geld Het bedrijfsleven verliest 500 miljoen euro per jaar omdat nieuwe werknemers ook weer vroegtijdig opstappen. Vertrekken ze bij u ook wel eens binnen één jaar? Dan is dat te voorkomen! Als u iemand aanneemt Als u iemand aanneemt, doet u een kostbare investering. Dat weet u. U moet ook weten dat 16% van nieuw personeel ook weer binnen één jaar vertrekt. Een op de 25 geeft daarbij de slechte ontvangst als de reden van vertrek. Dat blijkt uit onderzoek, aldus mr. drs. Toine Al, adviseur bedrijfscommunicatie. Let op. Het vertrek van een nieuwkomer laat de (verborgen) kosten ongemerkt hoog oplopen. Behalve dat deze medewerker weinig productief is geweest, wordt het werk vertraagd, vloeit kennis weg uit uw bedrijf, is de kans groot dat de medewerker niet positief spreekt over uw bedrijf en moet u alweer op zoek naar een vervanger. Dat laatste kost u (opnieuw) gemiddeld 700,- tot 1.200,-. Dit alles kunt u voorkomen als u nieuwkomers goed inwerkt. Ga als volgt te werk. Let op. Houd het contact warm vanaf het laatste sollicitatiegesprek tot de eerste werkdag, vooral als daar veel tijd tussen zit. Stuur bijv. regelmatig informatie toe aan het huisadres of nodig de medewerker uit voor speciale gelegenheden als een personeelsavond. 2. Het introductieprogramma Met een introductieprogramma laat u medewerkers als het ware kennismaken met het reilen en zeilen van het bedrijf en vooral met zaken rond het werk. Handel eerst de formele personeelszaken, zoals de contractondertekening en andere administratieve zaken, correct af. Tip. Geef een introductiepakket mee, maar bespreek belangrijke zaken, zoals personeelsreglement, pensioenreglement, werktijden en wijze van ziekmelden persoonlijk. 1. Goede voorbereiding is het halve werk Een goede voorbereiding is het halve werk. Een nieuwe medewerker bepaalt namelijk in de eerste drie weken of u de juiste werkgever bent. Hij of zij heeft net als u hoge verwachtingen en is hoog gemotiveerd om aan de slag te gaan. Speel hier goed op in door de medewerker goed voorbereid te ontvangen. Denk hierbij o.a. aan: het op orde hebben van administratieve zaken, zoals het contract; een kennismaking met collega s; de inrichting van de inwerkplek; een introductieprogramma; enz. Met andere woorden: denk aan alles wat nodig is om de medewerker een goede start te geven. Download een nuttige checklist van kostenbesparing.indicator.nl (BE ). Daarnaast is het belangrijk dat u de medeweker informeert over de aard van uw bedrijf, de collega s en de klanten, de huisregels en de gebruiken en bij wie aangeklopt kan worden bij vragen. Vertel over uw bedrijf en zeg waar u trots op bent en waarom. Dat geeft de medeweker het gevoel bij het juiste bedrijf te werken. 3. Tijdig evalueren helpt Houd ieder halfjaar een evaluatie van het functioneren van de medewerker, maar ook van de beleving van het werken bij uw bedrijf. Corrigeer als zaken fout lopen en zorg dat de medewerker productief en met plezier werkt, loyaliteit opbouwt en bij u blijft werken. Let op. Vraag ook zo nu en dan in de wandelgang hoe het gaat en geef aan wat goed gaat en wat niet. Dat maakt dat de medewerker leert, zich steeds beter inwerkt, ervaring opdoet, zich gewaardeerd en betrokken voelt. Met een goed introductieprogramma voorkomt u in veel gevallen dat nieuwe werknemers opstappen zonder dat ze u iets opgeleverd hebben. Zo worden ze bovendien eerder en effectiever productief

8 Colofon - automatisering Hoofdredacteur: J.T.M. Raeskin Eindredacteur: L.J.W.M. Winter Aan dit nummer werkten mee: dhr. M. Hoetmer marketing- en verkoopspecialist mevr. drs. A. Kalijan P&O-adviseur drs. J.J. van Kemenade subsidie-adviseur M. Kramer onderzoeksjournalist drs. F.J. Müller financieringsdeskundige drs. A.L.H. Neelen belastingadviseur M. van de Ven adviseur inkoop & logistiek drs. R.W. Verbrugge economisch adviseur A.P. Visser ict- en internetdeskundige Dit is een uitgave van: Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Modellen, tabellen, vonnissen,... is een wettelijk geregistreerd merk. Zo kunt u Office 2007-bestanden openen Wat u moet weten. Sinds enige tijd is de nieuwe versie Microsoft Office 2007 te koop. Wat u moet weten is dat Office 2007 bestanden opslaat in het zogenaamde Office Open XML-formaat (OOXML). Daar horen nieuwe extensies bij. De bekende.doc,.xls en.ppt zijn vervangen door:.docx,.xlsx en.pptx, dan wel door.docm,.xlsm en.pptm (een x wordt toegevoegd als er geen macro s in het document zijn verwerkt en een m als dat wél het geval is). Waarom is dit belangrijk? Vroeg of laat krijgt u zo n nieuw Word-, Excel- of Powerpoint-bestand toegestuurd dat u vervolgens niet kunt openen omdat u nog geen Office 2007 heeft. Tip. Maak daarom uw Officepakket geschikt voor het kunnen lezen van die nieuwe bestanden. U moet hiervoor het gratis compatibiliteitspakket downloaden en installeren ( office/compatabiliteitspakket.aspx). Let op. Dit werkt alléén met Office 2000, Office XP en Office Bovendien moet u eerst uw Officepakket updaten. Hiervoor kunt u terecht op - onder Downloads. Geef dus géén geld uit. Om die nieuwe bestanden te kunnen openen, hoeft u dus géén nieuw Office-pakket te kopen! Download het gratis compatibiliteitspakket van Microsoft om de bestanden met de nieuwe extensies van Office 2007 te kunnen openen. U hoeft hiervoor dus géén nieuw Office-pakket te kopen! - personeelszaken Terugdringen ziekteverzuimkosten? Als werknemers (regelmatig) ziek zijn, kost dat uw bedrijf niet alleen geld, maar leidt dat ook tot problemen met de inroostering en met de stemming onder collega s die moeten invallen. Hoe pakt u dit slim aan? Laat meteen een onderzoek doen. Laat bij een werknemer die zich veelvuldig ziek meldt, meteen onderzoek doen door een bedrijfsarts. Tip. Vraag uw arboarts direct op de dag van de ziekmelding om een controle. Alleen zo kunt u erachter komen of uw werknemer ook daadwerkelijk ziek is. Bovendien kunt u meteen starten met re-integratie waardoor de duur van het ziekteverzuim kan worden beperkt. Van deze werkwijze zal bovendien een preventieve werking uitgaan (zo blijkt in de praktijk), waardoor uw ziekteverzuimkosten zullen dalen. Door vaak-ziekmelders meteen op de eerste dag van ziekmelding te laten bezoeken door een bedrijfsarts, kunt u ook meteen starten met re-integratie. Daar gaat een preventieve werking van uit. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

!!!!! Onze werkwijze

!!!!! Onze werkwijze Onze werkwijze Onze werkwijze Lastenbesparen.com helpt u te besparen op al uw vaste lasten. U kunt op twee verschillende manieren gebruik maken van onze service. Een besparingsconsult bij u thuis of een

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

veelgestelde vragen Private lease

veelgestelde vragen Private lease veelgestelde vragen Private lease 1. Wat houdt private lease in? 2. Wat zijn voordelen van private lease? 3. Wat zit er in de maandprijs, die ik betaal? 4. Wat is het verschil tussen privé lease, private

Nadere informatie

1. Windows-instellingen en de werkomgeving

1. Windows-instellingen en de werkomgeving 9 1. Windows-instellingen en de werkomgeving Een van de mooie dingen van Windows is dat u het uiterlijk aan uw eigen smaak kunt aanpassen, bijvoorbeeld de gebruikte kleuren of achtergrond. Belangrijker

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement

Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement Vaillant aurostep zonneboiler De winst van aurostep Weet u dat 8 minuten zon volstaan om alle mensen op de wereld één jaar van energie te voorzien? De zon levert

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

CONCEPT. Venster 1 - Klanten

CONCEPT. Venster 1 - Klanten Venster 1 - Klanten In de nieuwe economie hoeft de klant niet alles zelf te hebben, als hij/zij het maar kan gebruiken en er verder geen omkijken naar heeft. In de nieuwe economie hoeven mensen niet alles

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomensadvies WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden Wat gebeurt er met mijn (gezins)inkomen als ik met pensioen ga, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven?

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Maandelijks eenvoudig besparen op: energiekosten telefoonkosten internetaansluiting verzekeringspremies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Besparen op kantoorkosten. 2. Besparen op de telefoonkosten. 3. Goedkoper een auto van de zaak

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Besparen op kantoorkosten. 2. Besparen op de telefoonkosten. 3. Goedkoper een auto van de zaak Inhoudsopgave 1. Besparen op kantoorkosten 1.1. Zo goedkoop mogelijk frankeren... 1 1.1.1. Zo werkt een frankeermachine...1 1.1.2. De voordelen op een rijtje...1 1.1.3. Kopen of huren?... 1 1.1.4. Waar

Nadere informatie

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Financiering Leasen: de beste optie? Heb je nieuwe apparatuur nodig maar niet de middelen om die direct te kopen? Dan kan leasen een optie vormen. Het leasen van apparatuur

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam douchen en baden dat kan met de aurostepplus zonneboiler. De aurostepplus van Vaillant zorgt

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

123zonnepanelen vergelijken.nl

123zonnepanelen vergelijken.nl 123zonnepanelen vergelijken.nl Zonnepanelen kopen Waar moet ik op letten bij het kopen van zonnepanelen? Checklist voor het bellen naar leveranciers en beoordelen van offertes. Dit E-book geeft u informatie

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom. Alle belangrijke informatie op een rij.

Zonnepanelen van Zelfstroom. Alle belangrijke informatie op een rij. Zonnepanelen van Zelfstroom Alle belangrijke informatie op een rij. Welkom bij Zelfstroom Daar krijg je energie van. Fors besparen op je energierekening en direct bijdragen aan een duurzamere wereld? Zelfstroom

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Een korte introductie...

Een korte introductie... LED s talk OKI Een korte introductie... OKI vertaalt innovatieve LED-technologie naar efficiënte, betrouwbare en duurzame printoplossingen voor de zakelijke eindgebruiker. Wij leveren exclusief via u,

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 Advies zonnepanelen Inleiding p 3 september 2013 is de eerste Huurders Advies Groep (HAG) van Acantus in Winschoten van start

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

TL BESPAARKIT. Met de TL Bespaarkit heeft u géén nieuwe TL-armaturen nodig als u wilt overstappen naar energiezuinige TL!

TL BESPAARKIT. Met de TL Bespaarkit heeft u géén nieuwe TL-armaturen nodig als u wilt overstappen naar energiezuinige TL! 1 TL BESPAARKIT Met de TL Bespaarkit heeft u géén nieuwe TL-armaturen nodig als u wilt overstappen naar energiezuinige TL! Energie besparen doen wij zo! Postbus 1076 2260 BB Leidschendam T: 070-41 90 915

Nadere informatie

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN Bedrijfsnaam:.. Contactpersoon:.... Telefoonnummer:.... E-mailadres:.... Graag 1 antwoord aankruisen tenzij anders is aangegeven! Bedrijfskenmerken 1. Op wat voor een type klant richt uw bedrijf zich het

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

1. Nieuw op uw KIEK! Wij wensen u veel plezier en gemak van de KIEK!

1. Nieuw op uw KIEK! Wij wensen u veel plezier en gemak van de KIEK! 1. Nieuw op uw KIEK! De KIEK! is een belangrijk onderdeel van het project Texel, slim zelfvoorzienend. Daarin onderzoeken we in drie fases hoe u: 1. (Meer) Energie kunt besparen 2. Op Texel duurzaam opgewekte

Nadere informatie

Collectief contract: afvalverwerking. Uw voordelen:

Collectief contract: afvalverwerking. Uw voordelen: Facilitaire diensten Collectief contract: afvalverwerking Als apotheek heeft u te maken met strenge regels rondom het verwerken van uw afval. Afvalverwerking is daarmee een kostbaar onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Welkom bij Zelfstroom We helpen je graag Zelfstroom vindt dat iedereen moet kunnen kiezen voor energie van de zon. Daarom kun je bij Zelfstroom

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere:

In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere: April 2012 «Naam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» In deze nieuwsbrief van Sociale Zaken onder andere: Betalen we voor u de rekening van bijvoorbeeld uw huur, elektriciteit of water? Dan is het artikel

Nadere informatie

Zelf zonne-energie opwekken?

Zelf zonne-energie opwekken? Zelf zonne-energie opwekken? Programma Consumentenbond kiest voor zonne-energie Samen sterk met Vereniging Eigen Huis (VEH) Hoe werken zonnepanelen? Het aanbod en de zekerheid van het Zonnecollectief Rekenvoorbeeld

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

INZICHT IN TOTAL COST OF OWNERSHIP VOOR VASTGOEDEIGENAREN

INZICHT IN TOTAL COST OF OWNERSHIP VOOR VASTGOEDEIGENAREN INZICHT IN TOTAL COST OF OWNERSHIP VOOR VASTGOEDEIGENAREN HOUT MADE IN HOLLAND hout is een Nederlands product en daar zijn we trots op! hout wordt gemaakt van snelgroeiend grenenhout. Door modificatie

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Mijn Autocoach Ebook

Mijn Autocoach Ebook Mijn Autocoach Ebook Even voorstellen 8 technische aankoop tips 6 onderhandel tips Voor wie is Mijn Autocoach Hoe werkt Mijn Autocoach Tarieven Onze partners 3 4 5 6 7 8 9 Dit Ebook is opgesteld door Mijn

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Praktische besparingstips

Praktische besparingstips besparingstips Laat uw verlichting nakijken: Schakel nu over op LED verlichting in plaats van de oude TL- verlichting. Gemiddelde besparing van 20 50% op uw energiekosten! De voordelen van LED verlichting

Nadere informatie

Wijzigingen Antivirus in 2008

Wijzigingen Antivirus in 2008 Onze 3 de nieuwsbrief van dit jaar. Ditmaal een onderwerp dat soms tot verwarring leid. Beeldschermen en hun verhoudingen tot o.a. films. Wijzigingen Antivirus in 2008 Zoals gewoonlijk zijn er een aantal

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

stroom. In bezoek 3 gaan we nogmaals in op apparaten die veel verbruiken en tips om stroom te besparen.

stroom. In bezoek 3 gaan we nogmaals in op apparaten die veel verbruiken en tips om stroom te besparen. INLEIDING DE ENERGIEREKENING Vraag de deelnemer om de laatste jaarafrekening van energie op te zoeken. Vraag of de deelnemer een pc, laptop of tablet heeft, zodat je e.e.a. kunt laten zien en in kunt vullen.

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat

Nadere informatie

Programma. Er is veel gewijzigd in de wetgeving rondom werkgevers en werknemers. Hoe pakt dat uit voor de MKB ondernemer?

Programma. Er is veel gewijzigd in de wetgeving rondom werkgevers en werknemers. Hoe pakt dat uit voor de MKB ondernemer? Programma Er is veel gewijzigd in de wetgeving rondom werkgevers en werknemers Hoe pakt dat uit voor de MKB ondernemer? Wetgeving anno 2015 Wet Werk en Zekerheid: duur van de contracten aanzegtermijn transitievergoeding

Nadere informatie