Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht. Dragen autogordel verplicht Handsfree bellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht. Dragen autogordel verplicht Handsfree bellen"

Transcriptie

1 Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen STAFPERSONEEL Stafpersoneel is een verzamelnaam voor verschillende functies. Deze functies zijn omschreven in de UTA-CAO. In andere CAO s voor de bouw worden ze vaak specifiek benoemd. Onder stafpersoneel wordt o.a. verstaan uitvoering, bedrijfsbureau, werkvoorbereiding, calculatie, planontwikkeling, constructiebureau, tekenkamer, marketing, in- en verkoop, beheer, personeelszaken, kwaliteitscontrole, enz. Afhankelijk van de omvang het bedrijf, de organisatorische en coördinerende activiteiten en het functieniveau van betrokkenen, kan men in een bepaalde assisterende of leidinggevende functie werkzaam zijn. Opleiding, capaciteiten, kwaliteit en ervaring zijn belangrijk. De taken van stafpersoneel zijn afhankelijk van de functie. Behalve voor de uitvoering (uitvoerder, project- en bedrijfsleider die op de bouwplaats werken of daar regelmatig komen) bestaat het werk voornamelijk uit kantoorwerk. De laatste decennia is veel werk zoals werkvoorbereiding, administratie, calculatie, beheer, planning, tekenwerk, e.d. specifiek geautomatiseerd. Het werk kenmerkt zich door veel vergaderingen en overleg met derden en de eigen medewerkers. De fysieke belasting van het stafpersoneel is gering in vergelijking met bouwplaatspersoneel. Het werk is veelal plaatsgebonden en wordt voornamelijk zittend achter een bureau verricht. Door het toenemende gebruik van computers zal men vaker achter een beeldscherm zitten, wat een statisch belastende houding is. impliceert kans op het ontstaan van oogklachten, overmatige polsarmbelasting, langdurig in een zelfde houding werken. Per functie is dit verschillend. zal meer voorkomen bij bouwtechnici, werkvoorbereiders en calculator dan bij project- en bedrijfsleiders. Een goede organisatorische inrichting van de werkplek en afwisseling van werkzaamheden kan de fysieke belasting verminderen. Het werk is vooral geestelijk belastend. Bouwtechnici en werkvoorbereiders hebben vooral te maken met tijdsdruk. Project- en bedrijfsleiders ondervinden problemen in de samenwerking met derden en eigen personeel. Stafpersoneel wordt vaak geconfronteerd met onverwachte situaties. Andere knelpunten zijn onduidelijkheid van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, slechte werkorganisatie en tijdsdruk. Het werk heeft soms een negatieve invloed op het privé-leven door de werkdruk en onverwacht overwerk. Bureau, tekentafel, vergadertafel, computer, printer, fax, kopieerapparaat, telefoon, rekenmachine, tekenmachine, auto Papier, inkt, toner, orders, boeken, planningen, bestekken, tekeningen, notulen, procedures, etc. Risicogebied Totaal Aandachtspunt / Knelpunten Veiligheid 3 Vallen van hoogte? Vallen in / door Vallen, struikelen door gladde vloeren, losliggende kabels in kantoorruimten Te weinig ruimte en te smalle loop- en vluchtroutes Bij werkbezoek door rommelige bouwplaats en niet afgedekte openingen in vloeren 3 Vallende voorwerpen Vallende voorwerpen, materialen, gereedschappen van steigers en uit kranen Aanrijdgevaar Bij autoritten van en naar de werken met kans op zwaar letsel bij ongeval Bij aanschaf effen en slipvrije vloeren verkiezen, kantoor en werkplekken opgeruimd (laten) houden Loop- en vluchtroutes vrij houden van obstakels Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht Dragen veiligheidshelm op bouwplaats verplicht Dragen autogordel verplicht Handsfree bellen Horizontaal en verticaal transport 3 Bedwelming / vergiftiging (o.a. besloten ruimten) Elektrocutie, verbranding of explosie (Elektra / elektrocutie) Opslag Machines en gereedschappen Algemene voorzieningen 3 Schaft- / sanitaire voorzieningen Ontbreken van schaft- en sanitaire voorzieningen 3 Hygiëne 3 Orde en netheid Onvoldoende werkruimte Vallen en struikelen Afval materialen, bedrijfsafval Gevaarlijk bedrijfsafval Zorg voor schaft- en sanitaire voorzieningen Ruimte met mogelijkheid om handen te wassen Aandacht besteden aan inrichting kantoor / werkplek Looppaden en werkplek zoveel mogelijk opgeruimd, schoon en vrij van obstakels houden en achterlaten Netjes wegwerken van snoeren / kabels Afval volgens afspraak verzamelen, opslaan en afvoeren Gescheiden inzamelen en apart afvoeren naar vergunninghouder Pagina 1, datum:

2 Totaal Aandachtspunt / Knelpunten 3 Begaanbaarheid bouwplaats 2 Bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) Geen of onvoldoende BHV ers De juiste brandblussers EHBO-trommel niet aanwezig of onvolledig Hulp bij ongevallen is moeilijk in korte tijd Niet bekend met BHV ers, maatregelen en/of alarmering waardoor kans op ongevallen, letsel en paniek Zorg voor planmatige aanpak, specifiek voor deze werkzaamheden Zorgen voor voldoende BHV ers Niveau op peil houden, vervolgcursussen Zorg voor voldoende brandblussers, volgens voorschrift gekeurd Een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor brandblussers en EHBO-trommels Zorgen voor (mobiele) telefoon en alarmkaart op werkplek Vluchtwegen vrijhouden Iedereen op de hoogte houden wie de BHV ers zijn Vooraf hulpverlening instructies doornemen, ook met hulpverleners Voorlichting en instructie Fysische 3 Geluid / Lawaai factoren Gemiddelde lawaaiblootstelling / werkdag (< 80 db(a) Mogelijk hinder van geluid van printers en andere apparaten Incidenteel bij bouwplaats- /werkplekbezoek (>90 db(a) Omgevingslawaai bouwplaats (80-90 db(a) Geluidsarme apparatuur aanschaffen Apparatuur in kantoor bij voorkeur in andere ruimte plaatsen Gehoorbescherming dragen (voorbeeldfunctie) Voorlichting en instructie Hand- arm trillingen Lichaamstrillingen 3 Verlichting Onvoldoende of te veel licht op kantoor Zorg voor juiste verlichting op de werkplek, aangepast aan de werkzaamheden ( lux) Reflectie op beeldscherm en/ of bureaublad Zorg voor de juiste opstelling van de apparatuur Eventueel zonwering aanbrengen 3 Klimaat Relatief gering aantal klachten over het binnenklimaat Hinder van temperatuurswisselingen bij werkbezoek Aandacht besteden aan binnen klimaat en ventilatie, tref zonodig maatregelen Houd rekening met verschil in klimaatbeleving tussen mannen en vrouwen Zorg voor passende kleding Gevaarlijke stoffen / biologische agentia Straling Kankerverwekkende stoffen (w.o.kwarts) of reprotoxisch 3 Stofblootstelling 3 Overige toxische stoffen Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) Relatief weinig klachten over blootstelling Bij aanschaf nieuwe apparatuur, ozonvrije apparaten aanschaffen aan toxische stoffen en stof Apparatuur bij voorkeur in andere ruimte plaatsen Mogelijk hinder/ blootstelling aan ozonconcentratie bij gebruik van laserprinters, kopieerapparatuur en fax Vervang filter tijdig Zorg voor voldoende ventilatie/ afzuiging Fysieke Lichamelijke inspanning Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Langdurig staan 2 Langdurig in dezelfde houding werken Regelmatig bukken Langdurig in dezelfde houding werken Zorg voor goede ergonomische inrichting van de werkplek en op de persoon afgestemd meubilair en apparatuur Pagina 2, datum:

3 Totaal Aandachtspunt / Knelpunten Overmatige pols/ armbelasting Kortcyclisch werk (muisarm/ RSI) Vermoeidheid van de ogen, hoofdpijn, nekklachten Oogklachten Regelmatig werkzaamheden afwisselen Regelmatig pauzes inlassen Afwisseling van werkhouding Onderzoek ogen en gezichtsvermogen bij klachten en > 40 jaar 1 Repeterende bewegingen / armbelasting Overmatige pols- / armbelasting Regelmatig werkzaamheden afwisselen Pauzes inlassen Afwisseling van werkhouding 1 Totaal fysieke belasting Werkplek 2 Werkhoogte Inrichting Onjuiste inrichting van de werkplek Zorg voor goede ergonomische inrichting Onjuist meubilair Zorg voor op de persoon afgestemd meubilair Zie AI-blad nr. 2 Werken met beeldschermen 3 Bewegingsruimte Onvoldoende werkruimte Zorg dat de inrichting / werkruimte aan de eisen voldoet 3 Omgevingsfactoren Visuele Veiligheidssignalering Arbeidsmiddelen Ge- / verbodsborden 2 Aankoop / afname Schaf nieuw gereedschap of materieel aan Controle Keuring Veiligheidssignalering Voer regelmatig controle uit, tref zonodig maatregelen Voer regelmatig controle en keuring uit, tref zonodig maatregelen Functie inhoud werkdruk 1 Tijdsdruk Men werkt vaak onder tijdsdruk Iets vaker klachten over tijdsdruk Selectie stafpersoneel, projectleiders Werkverdeling Onverwachte situaties 3 Interessantheid van het werk Problemen tijdens overleg met directie bespreken Tijdige maatregelen door directie Bij selectie aandacht besteden aan instelling, capaciteiten, kennis en opleiding om met tijdsdruk om te kunnen gaan Werkaanbod goed laten plannen, overbelasting vermijden Inventariseer/ evalueer taakverdeling, taakinhoud en taakbelasting van leidinggevend en stafpersoneel, delegeer zo mogelijk, overbelasting vermijden Tref tijdig maatregelen 1 Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Het werk is geestelijk inspannend en Zorg voor een goede werkomgeving en afwisseling van werkzaamheden interessant Verantwoordelijkheden zorgen voor een Organiseer regelmatig werkoverleg waar ook problemen bespreekbaar zijn grote druk Iets vaker klachten over de geestelijke Signaleer problemen in vroeg stadium, maak ze bespreekbaar en tref vereiste maatregelen belasting door het werk Voorkom conflicten Verbeter zonodig afstemming/ samenwerking met opdrachtgever, architecten, leveranciers, neven- en onderaannemers Betrek leidinggevend/ stafpersoneel bij de werkzaamheden Projecten zo goed mogelijk voorbereiden en plannen Zorg voor voldoende ontspanning 3 Werkorganisatie en leiding Pagina 3, datum:

4 Totaal Aandachtspunt / Knelpunten Iets vaker klachten over de werkorganisatie Onvoldoende communicatie- en managementvaardigheden Leidinggevend- en stafpersoneel bij de werkorganisatie en werkzaamheden betrekken Zorg voor een goede taakverdeling, communicatie en samenwerking Zonodig gerichte opleiding en training laten volgen Functioneringsgesprekken (laten) houden 3 Samenwerking / werksfeer Storende afwezigheid van anderen Storende prestaties anderen Bevorder samenwerking en communicatie Stafvergadering/ werkoverleg 3 Werkzekerheid 2 Waardering en beloning 2 Informatievoorziening / dagelijkse leiding 3 Emotionele belasting Werk ongunstig voor privé-leven Werk wordt wat vaker als ongunstig voor het privé-leven ervaren Probeer werktijden en werkbelasting te plannen Beperk werkzaamheden in de avonduren en in het weekend Zorg voor goede afstemming met de thuissituatie PBM nvt Algemeen Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming Hoge geluidsniveaus bij bezoek aan bouwprojecten Gehoorbescherming, autoplastieken, goed dempende oorkappen Gehoorbescherming verplicht bij blootstelling boven 85 db(a) Oogbescherming Gelaatsbescherming Hoofdbescherming Bij bezoek bouwprojecten Veiligheidshelm (NEN-EN 812) Handbescherming Voetbescherming Bij bezoek bouwprojecten Onvoldoende grip, uitglijden, scherpe voorwerpen, vallende voorwerpen Halfhoge of hoge veiligheidsschoenen, voldoende steun en duurzaam (NEN- EN 345) voorzien van S3-codering Lichaamsbescherming Hoge zichtbaarheidkleding Bij bezoek bouwprojecten in de nabijheid van verkeer Veiligheidskleding, veiligheidsvest Valbeveiliging Aandachtspunten waarvoor specifieke voorschriften, procedures en/of afspraken gelden: Kantoren CAO-afspraken Zie relevante UTA- CAO Het individugerichte pakket preventiezorg Intredekeuring Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Gericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbospreekuur Oriënterend werkplekonderzoek Kantoren CAO-afspraken Zie relevante UTA- CAO Het individugerichte pakket preventiezorg Intredekeuring Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Gericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbospreekuur Oriënterend werkplekonderzoek Pagina 4, datum:

5 Kantoren Risico s gebruik medicijnen, alcohol en/of drugs bij uitoefening van de functie De gele sticker medicijnen, alcohol en drugs kunnen een gevaar betekenen bij deelname aan verkeer en werkzaamheden op hoogten, steigers, ladders en bij gebruik van elektrisch en pneumatisch handgereedschap e.d. Zonodig dient betrokkene gebruik van het arbeidsomstandighedenspreekuur om eventuele beperkingen voor het uitoefenen van de functie door gebruik van deze middelen te laten beoordelen door de bedrijfsarts. Pagina 5, datum:

Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht. Dragen veiligheidshelm op bouwplaats verplicht

Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht. Dragen veiligheidshelm op bouwplaats verplicht Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen DIRECTEUR De directeur geeft leiding aan een bedrijf. De invulling van

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Loop- en vluchtroutes vrij houden van obstakels. Dragen veiligheidshelm op bouwplaats verplicht Draag veiligheidsschoenen of -laarzen

Loop- en vluchtroutes vrij houden van obstakels. Dragen veiligheidshelm op bouwplaats verplicht Draag veiligheidsschoenen of -laarzen Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen HUISHOUDELIJK / KANTINEPERSONEEL Het werk van huishoudelijk en kantinepersoneel

Nadere informatie

Veilig talud, grondkerende constructies, taludtrap gebruiken Gebruik juiste veiligheidsschoenen of -laarzen. Werkvoorbereiding, verken transportroute

Veilig talud, grondkerende constructies, taludtrap gebruiken Gebruik juiste veiligheidsschoenen of -laarzen. Werkvoorbereiding, verken transportroute Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen MAATVOERDER De maatvoerder is een gespecialiseerde beroepsgroep in de

Nadere informatie

Veilig talud, grondkerende constructies, taludtrap gebruiken

Veilig talud, grondkerende constructies, taludtrap gebruiken Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen LANDMETER / UITZETTER De uitzetter is in de bouwnijverheid een kleine

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen MAGAZIJNPERSONEEL Magazijnpersoneel is vooral in dienst bij grotere bedrijven.

Nadere informatie

Alle soorten vracht, materieel en materiaal. Stabiele opstelling

Alle soorten vracht, materieel en materiaal. Stabiele opstelling Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen CHAUFFEUR De chauffeur heeft als hoofdtaak het vervoeren van goederen

Nadere informatie

Beveilig sparingen en trapgaten. Werkvloer/ werkplek opgeruimd houden Afval direct verwijderen en niet laten slingeren

Beveilig sparingen en trapgaten. Werkvloer/ werkplek opgeruimd houden Afval direct verwijderen en niet laten slingeren Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen SLEUVENHAKKER De sleuvenhakker maakt sleuven en gaten waarin leidingen

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Aanrijdgevaar Zorg dat verkeersregels rond laad- / losplaats duidelijk zijn

Aanrijdgevaar Zorg dat verkeersregels rond laad- / losplaats duidelijk zijn Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen OVENBOUWER Ovenbouwers zijn gespecialiseerd in metselen en repareren

Nadere informatie

Naam functie: Omschrijving werkzaamheden

Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen GLASZETTER / KASSENBEGLAZER De glaszetter / kassenbeglazer verricht alle

Nadere informatie

Naam functie: Omschrijving werkzaamheden

Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen GLASZETTER De glaszetter verricht alle voorkomende werkzaamheden die

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen BETONSTORTER De betonstorter bedient de kubel of slang waarmee het beton

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen GEVELMONTEUR De gevelmonteur verricht werkzaamheden verband houdend met

Nadere informatie

Voorkom dat derden getroffen worden Zorg dat lasten goed geborgd zijn Dragen veiligheidshelm op werf verplicht Draag veiligheidsschoenen of -laarzen

Voorkom dat derden getroffen worden Zorg dat lasten goed geborgd zijn Dragen veiligheidshelm op werf verplicht Draag veiligheidsschoenen of -laarzen Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen WERFBAAS De hoofdtaak van de werfbaas is het beheren, uitgeven en innemen

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Gebruik juiste veiligheidsschoenen of -laarzen

Gebruik juiste veiligheidsschoenen of -laarzen Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen BETONBOORDER / -ZAGER De betonboorder/-zager werkt bij gespecialiseerde

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn, hanteer interne checklist. op V&G-Plan, leg afspraken vast

Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn, hanteer interne checklist. op V&G-Plan, leg afspraken vast Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen NATUURSTEENBEWERKER De natuursteenbewerker is werkzaam in de sectoren

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen SLOPER De sloper verricht alle voorkomende sloopwerkzaamheden met inbegrip

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen SCHILDER CONSTRUCTIE De constructieschilder schildert in de bouw aan

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn

Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen BLOKKENSTELLER RUWBOUW De blokkensteller ruwbouw bouwt scheidingswanden

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Montage prefab betonelementen

Montage prefab betonelementen Montage prefab betonelementen Het plaatsen, stellen en monteren van prefab betonelementen. De elementen worden met een kraan geplaatst en vervolgens afgeschoord en/of met centerpennen, ankerbouten gesteld

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen TIMMERMAN / NIEUWBOUW De timmerman / nieuwbouw maakt en/of monteert (meestal

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen ISOLEERDER KIT / PUR De isoleerder kit / PUR brengt in het werk de juiste

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer Kozijnenmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het handmatig stellen van kozijnen moet

Nadere informatie

Leeswijzer A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1

Leeswijzer A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1 Inhoudsopgave Leeswijzer Auteurs V VII A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1 1 Arbozorg en deskundige ondersteuning 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Interne deskundige ondersteuning 3 1.3 Arbocoördinator 7 1.4 Externe ondersteuning:

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

BEELDSCHERMWERK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Boomteelt en Vaste plantenteelt

BEELDSCHERMWERK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Boomteelt en Vaste plantenteelt BEELDSCHERMWERK Langdurig achter een beeldscherm werken, kan leiden tot gezondheidsklachten. Dit zijn klachten van nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf

Nadere informatie

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie.

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie. Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw je veel en werk je vaak in ongemakkelijke houdingen. Daardoor loop je grote kans op rugklachten, maar ook problemen aan schouder, nek, arm, heup en

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Dakdekker hellende daken

Dakdekker hellende daken Dakdekker hellende daken Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig dakdekken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw

Nadere informatie

Bedienen mobiele kraan

Bedienen mobiele kraan Bedienen mobiele kraan De machinist zorgt voor opstellen, onderhoud, bedienen en vaak ook het transport van de kraan. Hij werkt meestal vanuit een cabine en zorgt voor het verplaatsen (horizontaal en verticaal)

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode Arbovriendelijk werken met gipsplaten Best Practice methode Het verwerken van gipsplaten is zwaar werk. Gipsplaten zijn in de meeste gevallen zwaarder dan 25 kg. Bovendien kunnen (til-) hulpmiddelen niet

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2015 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene risicofactoren bij het zetten van glas...

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

Beroepsrisicoprofielen RI&E

Beroepsrisicoprofielen RI&E srisicoprofi RI&E Beroepsgroep: Omschrijving werkzaamheden: Glaszetter De glaszetter verricht alle voorkomende werkzaamheden die verband houden met het beglazen van woningen en gebouwen, kassen, warenhuizen,

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Vlijen van klinkers en tegels

Vlijen van klinkers en tegels Vlijen van klinkers en tegels Vlijen vindt meestal plaats op een zandbed dat van tevoren is verdicht en onder het juiste profiel is gebracht. Tijdens het vlijen van klinkers of betonstraatstenen werkt

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Functierisicoprofiel uitvoerder

Functierisicoprofiel uitvoerder Functierisicoprofiel Uitvoerder Gezondheid Lichamelijke belasting Vaktechnisch aansturen, toezicht houden op (en mede uitvoeren) van agrarisch loonwerk, cultuurtechnisch-, grondverzet-, en/of mestdistributie-werk,

Nadere informatie

Beroepsrisicoprofiel RI&E Datum: woensdag 28 oktober 2015

Beroepsrisicoprofiel RI&E Datum: woensdag 28 oktober 2015 Beroep: Bodemsaneerder Omschrijving werkzaamheden: De bodemsaneerder werkt in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water uit land- en waterbodems. Ontgraving komt het meeste voor. Bij de

Nadere informatie

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer:

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: 31084701 Zaaknummer: 31084701 pagina 2 van 8 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

veiligheid op het werk

veiligheid op het werk veiligheid op het werk Regels en voorschriften droombanen voor Technisch talent Inhoud Veiligheid op het werk 1 Inleiding 3 2 Beleidsverklaring 4 3 Wet- en regelgeving 5 4 Veiligheid op kantoor 6 5 Veiligheid

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Beroepsrisicoprofiel RI&E Datum: woensdag 28 oktober 2015

Beroepsrisicoprofiel RI&E Datum: woensdag 28 oktober 2015 Beroep: Opperman/ Bouwvakhelper Omschrijving werkzaamheden: De opperman/ bouwvakhelper verricht eenvoudige werkzaamheden in de B&U- of GWW-sector waarvoor geen speciale kennis is vereist. Hij voert alle

Nadere informatie

Informatiemateriaal ergonomie

Informatiemateriaal ergonomie H6 Informatiemateriaal HSEQ Blijf alert tijdens het werk. Bij twijfel: stel je vraag, begin niet of leg het werk stil! Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in 1970, is

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

10/2/2014. Infosessie ergonomiebeleid op kantoor Oktober 2014 Team Ergonomie

10/2/2014. Infosessie ergonomiebeleid op kantoor Oktober 2014 Team Ergonomie Infosessie ergonomiebeleid op kantoor Oktober 2014 Team Ergonomie Ergonomie : wat en wie? Ergonomie : waarom? Wetgevend kader: KB Beeldschermwerk Vermijden van klachten Ergonomie: hoe? 2 Ergonomie tracht

Nadere informatie

Adviezen bij KANS/rsi

Adviezen bij KANS/rsi Adviezen bij KANS/rsi U bent momenteel in behandeling wegens klachten aan arm, nek en schouders. Dit wordt ook wel KANS/rsi genoemd. Het begrip RSI (Repetitive Strain Injury) heeft in de praktijk een groot

Nadere informatie

Gezond werken met computers

Gezond werken met computers Gezond werken met computers Gezond werken met je computer Iedereen heeft wel eens een stijve nek of schouders, pijnlijke polsen of vermoeide ogen na een dag werken achter te computer. Vaak gaan die klachten

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Fijnstof komt vrij tijdens het schuren en frezen. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen en op den duur onder andere kanker

Nadere informatie

Voorbeelden van maatregelen per type klacht en aard van de oorzakelijke belasting:

Voorbeelden van maatregelen per type klacht en aard van de oorzakelijke belasting: Voorbeelden van per type klacht en aard van de oorzakelijke belasting: Klachten bewegingsapparaat Persoonlijke Beschermingsmiddelen () Mechanische/energetische belasting Mechanisering/automatisering Hulpmiddelen

Nadere informatie

DE UITVOERDER GROND-, WEG- en WATERBOUW

DE UITVOERDER GROND-, WEG- en WATERBOUW DE UITVOERDER GROND-, WEG- en WATERBOUW 1. Algemeen Het werk van een uitvoerder GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een complexe functie waarbij het accent is komen

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer:

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: 31084701 Copyright 2007, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zaaknummer:

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Checklist gezondheidsrisico s. Voor werkgevers met personeel voor maximaal 40 uur per week

Checklist gezondheidsrisico s. Voor werkgevers met personeel voor maximaal 40 uur per week Checklist gezondheidsrisico s Voor werkgevers met personeel voor maximaal 40 uur per week Inhoud 3 Arbeidsomstandigheden zijn ook van belang voor uw bedrijf 4 Hoe werkt deze checklist? 5 Een risico-inventarisatie

Nadere informatie

Draag werkhandschoenen

Draag werkhandschoenen Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen METAALBEWERKER Metaalbewerkers in de bouw zijn vooral werkzaam in de

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen Chauffeur Onder de verzamelnaam chauffeur valt ook de chauffeur-monteur. De chauffeur heeft door zijn werk onder andere kans op een verkeersongeval en het ontwikkelen van gehoorschade door lawaai. Verder

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Themabundel Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie