Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht. Dragen autogordel verplicht Handsfree bellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht. Dragen autogordel verplicht Handsfree bellen"

Transcriptie

1 Naam functie: Omschrijving werkzaamheden Gereedschappen / machines / hulpmiddelen / materieel Materialen / producten / grondstoffen STAFPERSONEEL Stafpersoneel is een verzamelnaam voor verschillende functies. Deze functies zijn omschreven in de UTA-CAO. In andere CAO s voor de bouw worden ze vaak specifiek benoemd. Onder stafpersoneel wordt o.a. verstaan uitvoering, bedrijfsbureau, werkvoorbereiding, calculatie, planontwikkeling, constructiebureau, tekenkamer, marketing, in- en verkoop, beheer, personeelszaken, kwaliteitscontrole, enz. Afhankelijk van de omvang het bedrijf, de organisatorische en coördinerende activiteiten en het functieniveau van betrokkenen, kan men in een bepaalde assisterende of leidinggevende functie werkzaam zijn. Opleiding, capaciteiten, kwaliteit en ervaring zijn belangrijk. De taken van stafpersoneel zijn afhankelijk van de functie. Behalve voor de uitvoering (uitvoerder, project- en bedrijfsleider die op de bouwplaats werken of daar regelmatig komen) bestaat het werk voornamelijk uit kantoorwerk. De laatste decennia is veel werk zoals werkvoorbereiding, administratie, calculatie, beheer, planning, tekenwerk, e.d. specifiek geautomatiseerd. Het werk kenmerkt zich door veel vergaderingen en overleg met derden en de eigen medewerkers. De fysieke belasting van het stafpersoneel is gering in vergelijking met bouwplaatspersoneel. Het werk is veelal plaatsgebonden en wordt voornamelijk zittend achter een bureau verricht. Door het toenemende gebruik van computers zal men vaker achter een beeldscherm zitten, wat een statisch belastende houding is. impliceert kans op het ontstaan van oogklachten, overmatige polsarmbelasting, langdurig in een zelfde houding werken. Per functie is dit verschillend. zal meer voorkomen bij bouwtechnici, werkvoorbereiders en calculator dan bij project- en bedrijfsleiders. Een goede organisatorische inrichting van de werkplek en afwisseling van werkzaamheden kan de fysieke belasting verminderen. Het werk is vooral geestelijk belastend. Bouwtechnici en werkvoorbereiders hebben vooral te maken met tijdsdruk. Project- en bedrijfsleiders ondervinden problemen in de samenwerking met derden en eigen personeel. Stafpersoneel wordt vaak geconfronteerd met onverwachte situaties. Andere knelpunten zijn onduidelijkheid van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, slechte werkorganisatie en tijdsdruk. Het werk heeft soms een negatieve invloed op het privé-leven door de werkdruk en onverwacht overwerk. Bureau, tekentafel, vergadertafel, computer, printer, fax, kopieerapparaat, telefoon, rekenmachine, tekenmachine, auto Papier, inkt, toner, orders, boeken, planningen, bestekken, tekeningen, notulen, procedures, etc. Risicogebied Totaal Aandachtspunt / Knelpunten Veiligheid 3 Vallen van hoogte? Vallen in / door Vallen, struikelen door gladde vloeren, losliggende kabels in kantoorruimten Te weinig ruimte en te smalle loop- en vluchtroutes Bij werkbezoek door rommelige bouwplaats en niet afgedekte openingen in vloeren 3 Vallende voorwerpen Vallende voorwerpen, materialen, gereedschappen van steigers en uit kranen Aanrijdgevaar Bij autoritten van en naar de werken met kans op zwaar letsel bij ongeval Bij aanschaf effen en slipvrije vloeren verkiezen, kantoor en werkplekken opgeruimd (laten) houden Loop- en vluchtroutes vrij houden van obstakels Bouwplaats opgeruimd (laten) houden Dragen veiligheidsschoenen verplicht Dragen veiligheidshelm op bouwplaats verplicht Dragen autogordel verplicht Handsfree bellen Horizontaal en verticaal transport 3 Bedwelming / vergiftiging (o.a. besloten ruimten) Elektrocutie, verbranding of explosie (Elektra / elektrocutie) Opslag Machines en gereedschappen Algemene voorzieningen 3 Schaft- / sanitaire voorzieningen Ontbreken van schaft- en sanitaire voorzieningen 3 Hygiëne 3 Orde en netheid Onvoldoende werkruimte Vallen en struikelen Afval materialen, bedrijfsafval Gevaarlijk bedrijfsafval Zorg voor schaft- en sanitaire voorzieningen Ruimte met mogelijkheid om handen te wassen Aandacht besteden aan inrichting kantoor / werkplek Looppaden en werkplek zoveel mogelijk opgeruimd, schoon en vrij van obstakels houden en achterlaten Netjes wegwerken van snoeren / kabels Afval volgens afspraak verzamelen, opslaan en afvoeren Gescheiden inzamelen en apart afvoeren naar vergunninghouder Pagina 1, datum:

2 Totaal Aandachtspunt / Knelpunten 3 Begaanbaarheid bouwplaats 2 Bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) Geen of onvoldoende BHV ers De juiste brandblussers EHBO-trommel niet aanwezig of onvolledig Hulp bij ongevallen is moeilijk in korte tijd Niet bekend met BHV ers, maatregelen en/of alarmering waardoor kans op ongevallen, letsel en paniek Zorg voor planmatige aanpak, specifiek voor deze werkzaamheden Zorgen voor voldoende BHV ers Niveau op peil houden, vervolgcursussen Zorg voor voldoende brandblussers, volgens voorschrift gekeurd Een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor brandblussers en EHBO-trommels Zorgen voor (mobiele) telefoon en alarmkaart op werkplek Vluchtwegen vrijhouden Iedereen op de hoogte houden wie de BHV ers zijn Vooraf hulpverlening instructies doornemen, ook met hulpverleners Voorlichting en instructie Fysische 3 Geluid / Lawaai factoren Gemiddelde lawaaiblootstelling / werkdag (< 80 db(a) Mogelijk hinder van geluid van printers en andere apparaten Incidenteel bij bouwplaats- /werkplekbezoek (>90 db(a) Omgevingslawaai bouwplaats (80-90 db(a) Geluidsarme apparatuur aanschaffen Apparatuur in kantoor bij voorkeur in andere ruimte plaatsen Gehoorbescherming dragen (voorbeeldfunctie) Voorlichting en instructie Hand- arm trillingen Lichaamstrillingen 3 Verlichting Onvoldoende of te veel licht op kantoor Zorg voor juiste verlichting op de werkplek, aangepast aan de werkzaamheden ( lux) Reflectie op beeldscherm en/ of bureaublad Zorg voor de juiste opstelling van de apparatuur Eventueel zonwering aanbrengen 3 Klimaat Relatief gering aantal klachten over het binnenklimaat Hinder van temperatuurswisselingen bij werkbezoek Aandacht besteden aan binnen klimaat en ventilatie, tref zonodig maatregelen Houd rekening met verschil in klimaatbeleving tussen mannen en vrouwen Zorg voor passende kleding Gevaarlijke stoffen / biologische agentia Straling Kankerverwekkende stoffen (w.o.kwarts) of reprotoxisch 3 Stofblootstelling 3 Overige toxische stoffen Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) Relatief weinig klachten over blootstelling Bij aanschaf nieuwe apparatuur, ozonvrije apparaten aanschaffen aan toxische stoffen en stof Apparatuur bij voorkeur in andere ruimte plaatsen Mogelijk hinder/ blootstelling aan ozonconcentratie bij gebruik van laserprinters, kopieerapparatuur en fax Vervang filter tijdig Zorg voor voldoende ventilatie/ afzuiging Fysieke Lichamelijke inspanning Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Langdurig staan 2 Langdurig in dezelfde houding werken Regelmatig bukken Langdurig in dezelfde houding werken Zorg voor goede ergonomische inrichting van de werkplek en op de persoon afgestemd meubilair en apparatuur Pagina 2, datum:

3 Totaal Aandachtspunt / Knelpunten Overmatige pols/ armbelasting Kortcyclisch werk (muisarm/ RSI) Vermoeidheid van de ogen, hoofdpijn, nekklachten Oogklachten Regelmatig werkzaamheden afwisselen Regelmatig pauzes inlassen Afwisseling van werkhouding Onderzoek ogen en gezichtsvermogen bij klachten en > 40 jaar 1 Repeterende bewegingen / armbelasting Overmatige pols- / armbelasting Regelmatig werkzaamheden afwisselen Pauzes inlassen Afwisseling van werkhouding 1 Totaal fysieke belasting Werkplek 2 Werkhoogte Inrichting Onjuiste inrichting van de werkplek Zorg voor goede ergonomische inrichting Onjuist meubilair Zorg voor op de persoon afgestemd meubilair Zie AI-blad nr. 2 Werken met beeldschermen 3 Bewegingsruimte Onvoldoende werkruimte Zorg dat de inrichting / werkruimte aan de eisen voldoet 3 Omgevingsfactoren Visuele Veiligheidssignalering Arbeidsmiddelen Ge- / verbodsborden 2 Aankoop / afname Schaf nieuw gereedschap of materieel aan Controle Keuring Veiligheidssignalering Voer regelmatig controle uit, tref zonodig maatregelen Voer regelmatig controle en keuring uit, tref zonodig maatregelen Functie inhoud werkdruk 1 Tijdsdruk Men werkt vaak onder tijdsdruk Iets vaker klachten over tijdsdruk Selectie stafpersoneel, projectleiders Werkverdeling Onverwachte situaties 3 Interessantheid van het werk Problemen tijdens overleg met directie bespreken Tijdige maatregelen door directie Bij selectie aandacht besteden aan instelling, capaciteiten, kennis en opleiding om met tijdsdruk om te kunnen gaan Werkaanbod goed laten plannen, overbelasting vermijden Inventariseer/ evalueer taakverdeling, taakinhoud en taakbelasting van leidinggevend en stafpersoneel, delegeer zo mogelijk, overbelasting vermijden Tref tijdig maatregelen 1 Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Het werk is geestelijk inspannend en Zorg voor een goede werkomgeving en afwisseling van werkzaamheden interessant Verantwoordelijkheden zorgen voor een Organiseer regelmatig werkoverleg waar ook problemen bespreekbaar zijn grote druk Iets vaker klachten over de geestelijke Signaleer problemen in vroeg stadium, maak ze bespreekbaar en tref vereiste maatregelen belasting door het werk Voorkom conflicten Verbeter zonodig afstemming/ samenwerking met opdrachtgever, architecten, leveranciers, neven- en onderaannemers Betrek leidinggevend/ stafpersoneel bij de werkzaamheden Projecten zo goed mogelijk voorbereiden en plannen Zorg voor voldoende ontspanning 3 Werkorganisatie en leiding Pagina 3, datum:

4 Totaal Aandachtspunt / Knelpunten Iets vaker klachten over de werkorganisatie Onvoldoende communicatie- en managementvaardigheden Leidinggevend- en stafpersoneel bij de werkorganisatie en werkzaamheden betrekken Zorg voor een goede taakverdeling, communicatie en samenwerking Zonodig gerichte opleiding en training laten volgen Functioneringsgesprekken (laten) houden 3 Samenwerking / werksfeer Storende afwezigheid van anderen Storende prestaties anderen Bevorder samenwerking en communicatie Stafvergadering/ werkoverleg 3 Werkzekerheid 2 Waardering en beloning 2 Informatievoorziening / dagelijkse leiding 3 Emotionele belasting Werk ongunstig voor privé-leven Werk wordt wat vaker als ongunstig voor het privé-leven ervaren Probeer werktijden en werkbelasting te plannen Beperk werkzaamheden in de avonduren en in het weekend Zorg voor goede afstemming met de thuissituatie PBM nvt Algemeen Ademhalingsbescherming Gehoorbescherming Hoge geluidsniveaus bij bezoek aan bouwprojecten Gehoorbescherming, autoplastieken, goed dempende oorkappen Gehoorbescherming verplicht bij blootstelling boven 85 db(a) Oogbescherming Gelaatsbescherming Hoofdbescherming Bij bezoek bouwprojecten Veiligheidshelm (NEN-EN 812) Handbescherming Voetbescherming Bij bezoek bouwprojecten Onvoldoende grip, uitglijden, scherpe voorwerpen, vallende voorwerpen Halfhoge of hoge veiligheidsschoenen, voldoende steun en duurzaam (NEN- EN 345) voorzien van S3-codering Lichaamsbescherming Hoge zichtbaarheidkleding Bij bezoek bouwprojecten in de nabijheid van verkeer Veiligheidskleding, veiligheidsvest Valbeveiliging Aandachtspunten waarvoor specifieke voorschriften, procedures en/of afspraken gelden: Kantoren CAO-afspraken Zie relevante UTA- CAO Het individugerichte pakket preventiezorg Intredekeuring Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Gericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbospreekuur Oriënterend werkplekonderzoek Kantoren CAO-afspraken Zie relevante UTA- CAO Het individugerichte pakket preventiezorg Intredekeuring Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Gericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbospreekuur Oriënterend werkplekonderzoek Pagina 4, datum:

5 Kantoren Risico s gebruik medicijnen, alcohol en/of drugs bij uitoefening van de functie De gele sticker medicijnen, alcohol en drugs kunnen een gevaar betekenen bij deelname aan verkeer en werkzaamheden op hoogten, steigers, ladders en bij gebruik van elektrisch en pneumatisch handgereedschap e.d. Zonodig dient betrokkene gebruik van het arbeidsomstandighedenspreekuur om eventuele beperkingen voor het uitoefenen van de functie door gebruik van deze middelen te laten beoordelen door de bedrijfsarts. Pagina 5, datum:

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

A-blad Glaszetten en -montage

A-blad Glaszetten en -montage A-blad Glaszetten en -montage Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen op

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Arborisico s in de branche Nutsbedrijven

Arborisico s in de branche Nutsbedrijven Arborisico s in de branche Nutsbedrijven Hoofddorp, TNO Arbeid, oktober 2001 1 Zoekprofiel Nutsbedrijven BIK-code Productie en distributie van electriciteit, aardgas e.d. 40 Winning en distributie van

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF Tussen - FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; - CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, als partijen ter

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

zwangerschap, postpartumperiode en werk

zwangerschap, postpartumperiode en werk richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts Colofon NVAB 2007 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht t 030 2845750 e kwaliteitsbureau@nvab-online.nl

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Oktober 2012 Oktober 2013: update stand der techniek en links aanpassen Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en

Nadere informatie

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus 302 1000 BRUSSEL Tel. 02/204.56.80 E-mail: info@p-i.be www.p-i.be

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie