Docenten Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docenten Handleiding"

Transcriptie

1 Docenten Handleiding Wat is CultuurShaker? Jongeren uit Internationale Schakelklassen en VMBO-klassen door heel Nederland organiseren op oudereninstellingen in de buurt van de school een feest. De jongeren verzinnen zelf het programma en solliciteren bij het CultuurShaker uitzendbureau naar een baan om hun feest tot een succes te maken. => CultuurShaker is een project van NJR Bij NJR werken meer dan 30 jonge mensen en meer dan 100 vrijwilligers aan projecten en evenementen voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de Verenigde Naties. Ook geeft NJR advies aan de overheid over jeugdbeleid. =>

2 Inhoudsopgave 1. Concept CultuurShaker Inleiding blz. 3 Het Project blz. 3 Uitleg Naam blz. 3 Waarom meedoen? blz. 3 Tijdschema blz. 4 Kosten blz Lesmateriaal A: Kick-off Workshop DVD digitale middelen blz. 5 Werkboekje blz. 5 DVD cultuurshaker TV blz. 5 Uitzendbureau blz. 6 Draaiboek blz. 6 B:Voorbereidende les(sen) DVD digitale middelen blz. 6 Poster blz. 6 Uitnodiging/bingokaart blz. 7 Kennismakingsbezoek blz. 7 Sponsors zoeken blz. 7 Oefenen en boodschappen doen blz. 7 C: CultuurShaker Feest Vlaggetjes blz. 7 T-shirts blz. 7 Speed Daten blz. 7 Visitekaartjes blz. 7 Bingo blz. 8 Catering blz Borging Borgingstoolkit blz. 9 Aanwezigheid gemeente blz Credits & Contact ZonMW blz. 10 NJR blz Antwoordmodel Werkboekje blz

3 1. Concept CultuurShaker Inleiding Voor u ligt de docenten handleiding bij het project Cultuurshaker. In deze handleiding maakt u eerst kennis met het concept CultuurShaker wat is het, waarom meedoen, hoeveel tijd en geld kost het? Daarna volgt uitleg over het bijhorende lesmateriaal dat in de leskist en op de website te vinden is. Het project Er is een nieuw feestdrankje op de markt, de CultuurShake! Het drinken van dit brouwsel vervaagt verschillen en focust de geest op overeenkomsten in cultuur, taal en goed gezel- en burgerschap. Het geheim van het drankje zit hem in de wederzijdse kennismaking tussen twee belevingswerelden. Die van jongeren uit Internationale Schakelklassen of VMBO klassen met verschillende culturele achtergronden en Nederlandse ouderen. De CultuurShake wordt exclusief geschonken op oudereninstellingen tijdens de CultuurShaker interculturele middagen. Buiten kijf staat dat er iets magisch gebeurt tussen hen die dit drankje drinken. De organisatie van de CultuurShaker interculturele middagen is in handen van de jongeren zelf. Hiermee zetten ze zowel individueel en als groep een prestatie neer die ze in hun portfolio kunnen verwerken. Tegelijkertijd ontwikkelen ze vaardigheden die ze kunnen inzetten om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Aan het eind van het jaar wordt er vaak een afscheidsfeest georganiseerd, de jongeren kunnen hiervoor de werkwijze van CultuurShaker gebruiken of (een deel van) de programmering overnemen. De ouderen hebben ook een actieve rol tijdens CultuurShaker; ze laten hun belevingswereld en daarmee de Nederlandse normen en waarden zien. Uitleg naam CultuurShaker is de metafoor voor het project. Een echte cocktailshaker met de ingrediënten multiculturele jongeren(cultuur) en ouderen(cultuur). De CultuurShake is het vruchtendrankje dat door de jongeren zelf wordt samengesteld en wordt geschonken als openingsdrankje op de feestmiddag. Elke CultuurShaker heeft dus haar eigen CultuurShake. Handen Schudden voor Gebruik. Een vruchtendrankje schud (shake) je voor gebruik. Handen schudden voor gebruik slaat op eerst handen schudden dan proosten. Maar handen schudden voor gebruik is ook een Nederlands gebruik bij een ontmoeting. Waarom meedoen? Jongeren vertonen ander gedrag dan binnen de schoolmuren. Ze ontwikkelen eigenwaarde en zelfvertrouwen door positieve ervaringen tijdens de voorbereiding en het bezoek aan het zorgcentrum. Doelgroep School Zorgcentrum Gemeente Motivatie Maatschappelijke/ burgerschapsvorming Inzetten als maatschappelijke stage Ervaringsgericht leren Competentiegericht leren Goede tijdsbesteding Buitenwereld naar binnen halen Invulling stageplekken en vrijwilligersvacatures Sociale cohesie Uitvoering wet WMO - 3 -

4 Tijdschema Kick of Workshop Wie Tijdsduur Doornemen handleiding + website Docent 1 uur Voorbereiden workshop Docent 1 uur Contact zoeken en afspraken maken met het zorgcentrum (NJR) (2 uur) Kickoff workshop geven Docent 2 uur Voorbereidende lessen Maken draaiboek met input van de workshop Docent + Klas 1 uur Voorbereiden/ werken aan het programma Docent + Klas 2 uur Bezoek zorgcentrum voor kennismaking en inspectie/promotie Doc. + groepje leerl. 2 uur CultuurShaker Feest Voorbereiding Docent + Klas 2 uur Uitvoer project Docent + Klas 3 uur Evaluatie & Datum vaststellen volgend jaar Docent + (NJR) 1 uur Totaal Docent 15 uur Kosten U kunt de CultuurShaker natuurlijk zo uitgebreid maken als u zelf wilt of als uw budget reikt. Maar met een basisbedrag van 150 euro kan de CultuurShaker goed uitgevoerd worden. Houdt rekening met de volgende kosten posten: - Hapje en een drankje - Aankleding/versiering van de ruimte - Bingoprijzen - Iets leuks/kleinigheidje (bv plastic bloemenkrans) voor alle ouderen Waar kunt u budget vinden Vanuit NJR is er 100,- beschikbaar per school (deze toelage is beschikbaar tot 1 december 2012). Voor extra financiering: - Vraag intern bij school na of er budget beschikbaar is. - Vraag intern bij de zorginstelling na of er budget beschikbaar is. Voor bestaande budgetten binnen het onderwijs, zorgcentra, gemeente en provincie kan gebruik gemaakt worden van: - Leefbaarheidbudgetten, dit zijn kleine toegankelijke wijkgebonden budgetten bereikbaar via het wijkbureau van de wijk waar de school zich bevindt - Budgetten die bij de provincie beschikbaar zijn voor cultuurparticipatie - Overige potjes binnen de gemeente (dit is bij iedere gemeente anders) Sponsoring Sponsoring is vaak een onderdeel van het organiseren van een feestje. Het gratis verkrijgen van goederen zorgt voor binding met de buurt en is ook heel leerzaam voor de jongeren. De jongeren krijgen een CultuurShaker businesskaart, met een stempel van school. Zo kunnen ze langs winkels in de binnenstad om te vragen of zij gratis prijsjes voor bijvoorbeeld de bingo en spullen voor de aankleding mee kunnen krijgen. De ervaring leert dat winkeliers vaak welwillend zijn. Ten slotte is adoptie van CultuurShaker door een commerciële partij ook mogelijk, waarbij een bedrijf het project bekostigt. Informeer hiervoor bij bedrijven bij u in de buurt

5 2. Lesmateriaal Het project is in drie fases te verdelen. A. Kick off Workshop B. Voorbereidende lessen C. Het Cultuurshaker feest In de leskist is duidelijk aangegeven welk materiaal bij welke fase hoort. Hieronder staat per fase uitgelegd wat het doel is, welk materiaal daar bij hoort en hoe het gebruikt kan worden. A: Kick-off Workshop Het project begint met het geven van de kick-off workshop. Aan de hand van de vragen en opbouw van het werkboekje kunt u de workshop makkelijk zelf uitvoeren. Tijdsduur: 2 uur Doel: Inspirator voor het feest en het concreet invullen van alle randvoorwaarden van de organisatie, taakverdeling en uitvoer van het feest. Benodigdheden: DVD digitaal materiaal, Werkboekje, Uitzendbureau, Draaiboek, DVD CultuurShakerTV Na de workshop is er door de jongeren zelf: 1. Een cultuurshake (vruchtendrankje) samengesteld 2. Een thema en naam gekozen 3. Genoeg ideeën voor het programma verzameld 4. Gesolliciteerd bij het CultuurShaker uitzendbureau naar een baan. 5. Wie doet wat en wanneer? Alle inschrijvingen van de sollicitaties worden verwerkt in het schema, wie doet wat en wanneer. Hierdoor ontstaat er vanzelf een draaiboek. DVD met digitale middelen Op deze DVD staan de digitale versies van al het lesmateriaal nodig voor de workshop. Werkboekje Aan de hand van de vragen in het werkboekje wordt het programma van de workshop doorlopen. Er zijn 2 versies van het werkboekje: Meerkeuze vragen Voor jongeren met een laag niveau van lezen en schrijven. Omdat de (mogelijke) antwoorden vermeld zijn denken ze over de vragen na en oefenen ze op hun eigen niveau met de Nederlandse taal. Open vragen Voor jongeren met een hoger niveau van lezen en schrijven. DVD met CultuurShaker TV Op deze DVD staan de filmpjes die in het werkboekje worden behandeld: 1. Compilatiefilmpje van CultuurShaker 2. Filmpje van een bezoek aan het bejaardenhuis Westerheem 3. Voorbeelden van verschillende losse programmaonderdelen. U kunt de filmpjes ook online bekijken op

6 Uitzendbureau Het laatste onderdeel van het werkboekje is het uitzendbureau. De bedoeling van het uitzendbureau is dat alle taken voor de organisatie van het feest worden verdeeld. Deze taken zijn vertaald naar vacatures waar naar gesolliciteerd kan worden. Solliciteren U kunt de vacatures in het klaslokaal ophangen, hierop staan de functietitels en taken kort beschreven. De jongeren kunnen solliciteren door een memo briefje met naam te plakken op de vacature. Of de jongeren schrijven een korte sollicitatiebrief waarin ze aangeven wat hun leuk lijkt aan de functie en waarom ze dat goed kunnen. Afhankelijk van het niveau van de klas kunt u kiezen voor een van de twee sollicitatieprocedures. In de leskist vindt u memobriefjes en een voorbeeld sollicitatiebrief. Te veel of te weinig aanmeldingen voor een functie Natuurlijk hebben jongeren verschillende talenten. Maar alle functies van het uitzendbureau zijn even belangrijk en noodzakelijk voor een geslaagde CultuurShaker. Alle functies kunnen ook door meer dan 1 persoon vervuld worden. U kunt dus teams maken die om de beurt bijvoorbeeld de presentatie, catering en muziek verzorgen. Voor sommige functies zijn te weinig of geen aanmeldingen. Vraag in dit geval een leerling persoonlijk voor deze functie en onderbouw waarom dit bij haar of hem past. Uiteindelijk geven alle jongeren wat ze willen doen en bepaalt u wie wat gaat doen. Zorg er wel voor dat alle functies zijn vervult. Draaiboek Met behulp van de resultaten van het uitzendbureau maakt u een draaiboek waarin duidelijk wordt wie wanneer wat doet. In de leskist zit een voorbeeldschema en op de DVD met digitale middelen staat een digitale versie. B: Voorbereidende lessen Tijdsduur: 2 x 2 uur (naar eigen inzicht aanpasbaar) Doel: Voorbereiding op het feest Benodigdheden: DVD digitale middelen, Poster, Uitnodiging, Sponsorkaartjes Met de resultaten van de kick-off workshop gaat u aan de slag met de voorbereiding. Na de voorbereidende lessen is er door de jongeren zelf: 1. Een poster gemaakt met de aankondiging van het feest 2. Een uitnodiging verstuurd aan de ouderen 3. Een kennismakingsbezoek op de zorginstelling gedaan 4. Naar sponsors gezocht 5. Geoefend/voorbereid op de programmaonderdelen van het feest DVD met digitale middelen Op deze DVD staan de digitale versies van alles nodig voor de voorbereiding. Poster Er zitten lege A3 CultuurShaker posters in de leskist. De leerlingen kunnen binnen de vormkaders zelf de posters van hun feest opmaken. Natuurlijk kan er ook zonder de vormkaders een poster worden gemaakt. De poster kan in de zorginstelling en op school worden opgehangen

7 Uitnodiging in de vorm van bingokaart Voor alle ouderen kan er een persoonlijke uitnodiging worden gemaakt. De ene kant is een bingokaart, op de andere kant staat de tekst. De ouderen nemen hun bingokaart vervolgens mee naar de CultuurShaker. Als er geen bingo in het programma zit kan de uitnodiging ook los worden aangeboden. De tekst kunt u zelf aanpassen, op de dvd digitale middelen staat een digitale versie. Kennismakingsbezoek Een groep jongeren (eventueel samen met docent) gaat ongeveer 2 weken voor de CultuurShaker op bezoek bij het ouderencentrum om kennis te maken met de activiteitenbegeleiders, om wat meer informatie te krijgen over de ouderen, om de aanwezige techniek en het podium te checken, om de posters op te hangen en om uitnodigingen uit te delen. Sponsors zoeken Een groep jongeren gaat bij een aantal supermarkten of andere lokale winkels langs voor het vinden van sponsors (natura of geld). In de leskist zitten business kaartjes waar de leerling zijn of haar naam op kan schrijven, de naam van de school en uw handtekening. Op deze manier weten de winkeliers dat de jongeren dit voor een schoolproject doen. Oefenen en boodschappen doen Afhankelijk van de programma onderdelen kunnen de jongeren hun act oefenen en voorbereiden. De boodschappen voor de hapjes en de shake moeten natuurlijk ook van te voren worden gedaan. C: Het CultuurShaker Feest Tijdsduur: 2 uur voorbereiding + 3 uur uitvoering Doel: Culturele uitwisseling en leuke middag voor ouderen neerzetten Benodigdheden: Vlaggetjes, T-Shirts, Speeddaten, Visitekaartjes, Bingo kaarten, Shakers Vlaggetjes Voor CultuurShaker zijn tien vlaggelijnen van 5m gemaakt met het logo. Deze kunnen in de zaal opgehangen worden en elk jaar weer gebruikt worden. T-shirts Alle leerlingen en docenten krijgen een t-shirt om tijdens de uitvoering te dragen. Ook deze kunnen elk jaar weer gebruikt worden. Speed daten Om de kennismaking tussen de jongeren en ouderen echt vorm te geven is er een gespreksstarter ontwikkeld. Duo s jongeren schuiven aan bij een groepje ouderen. Aan de hand van foto s met de daarbij behorende vragen komt er een gesprek op gang. De foto s en vragen gaan over de jongerencultuur (bijvoorbeeld Hip Hop) en ouderencultuur (bijvoorbeeld klompen). De wisselwerking werkt heel speels en toch gestructureerd. Visitekaartjes Alle leerlingen krijgen een visitekaartje zodat de jongeren hun contact gegevens uit kunnen wisselen. Op deze manier kunnen ze ook na de CultuurShake in contact blijven met de ouderen als ze dat willen

8 Bingo Er is een speciaal CultuurShaker bingokaartspel ontworpen op A4 formaat. Deze is digitaal toegevoegd op de DVD met al het digitale lesmateriaal en kan gebruikt worden in combinatie met een bingomolen. Catering Het is erg leuk om hapjes klaar te maken voor tijdens de CultuurShaker feestmiddag. Maak hier echter wel goede afspraken over met de zorginstelling. De medewerkers van het zorgcentrum weten het best wat de ouderen lekker vinden en hebben allemaal een cateraar of keuken. Voor een CultuurShaker in Brunssum hebben leerlingen bijvoorbeeld samen met de koks van het zorgcentrum buitenlandse hapjes gemaakt zoals gebakken banaan. Hierdoor ontstaat er een extra leuke band tussen het zorgcentrum en de school en is het Culturele aspect voor de ouderen nog meer aanwezig. Verder kunt u bij de supermarkt drankjes in pakken en flessen halen om de kosten te drukken, maar spreek dit van te voren af met de zorginstelling en haar cateraar

9 3. Borging Borging - leskist Om ervoor te zorgen dat het project een jaarlijks terugkerend feest wordt, is er een leskist samengesteld met lesmateriaal dat elk jaar weer gebruikt kan worden. Doel: Docenten kunnen zelfstandig een CultuurShaker uitvoeren & CultuurShaker is overdraagbaar zonder een centrale organisatie. Inhoud: Voor docent 1 Docentenhandleiding inclusief antwoordmodel (geplastificeerd) 1 DVD digitale middelen Voor workshop 1 Werkboekje open vragen (geplastificeerd) 1 Werkboekje meerkeuze vragen 1 DVD CultuurShaker TV 3 Shakers 1 Uitzendbureau (3 delen, geplastificeerd) 1 Voorbeeld sollicitatiebrief (geplastificeerd) 1 Blok met post-its Voor voorbereidende lessen 7 A3 posters 1 Uitnodiging met bingo kaart (geplastificeerd) Sponsorkaartjes Visitekaartjes Voor CultuurShaker Feestmiddag 10 Speed date - gespreksstarters (geplastificeerd) 10 Vlaggenlijnen 20 T-shirts 1 Diploma (geplastificeerd) Aanwezigheid gemeente In overleg en met toestemming van een zorgcentrum kan de wethouder WMO van de gemeente uitgenodigd worden. In Brunssum is de wethouder aanwezig geweest. De wethouder raakte geëmotioneerd en pinkte zelfs een traantje weg, hieronder zijn reactie over de mail: Brunssum, juli 2010 Langs deze weg wil ik dank zeggen voor je uitnodiging. Ik vond de bijeenkomst ontroerend. Voor de kinderen van de schakelklas neem ik mijn petje af. Als je met zoveel enthousiasme en positiviteit in het leven staat, er wat van wil maken en ook wat voor een ander over hebt, dan vind ik dat klasse. Ook alle lof voor het team en de bewoners van Emmastaete voor hun medewerking. Ik zou het waarderen als jij dit bericht via jouw contacten onder de aandacht van betrokkenen kunt brengen. Met vriendelijke groet, Thomas Drs. T.T.J. Gelissen wethouder gemeente Brunssum - 9 -

10 4. Credits & Contact CultuurShaker is gefinancierd vanuit het programma vrijwillige inzet van ZonMW Zonmw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. CultuurShaker is een project van NJR Bij NJR werken meer dan 30 jonge mensen en meer dan 100 vrijwilligers aan projecten en evenementen voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de Verenigde Naties. Ook geeft NJR advies aan de overheid over jeugdbeleid. Extra informatie Voor vragen en extra informatie over CultuurShaker kunt u contact opnemen met de projectleider Anke ten Brummelhuis. Tel

11 5. Antwoordmodel Werkboekje In dit antwoordmodel zijn de antwoorden schuin gedrukt. Daarnaast staan er wat tips, uitleg en benodigdheden vermeld bij sommige vragen en opdrachten. Opdracht 1: Filmpje kijken Benodigdheden: The best of CultuurShaker compilatie, zie DVD CultuurShakerTV Vraag 1: Wat doen de feestende mensen in het filmpje? Praten, dansen, zingen, eten en drinken, optreden. (Bij de multiple choice versie zijn alle antwoorden goed). Vraag 2: Wat kun je nog meer doen op een feest? Bidden, cadeaus geven, huilen, foto s maken (Bij de multiple choice versie zijn alle antwoorden goed). Tip: Deze vraag biedt de mogelijkheid om feestdagen uit verschillende culturen te bespreken. Opdracht 2: Filmpje kijken Benodigdheden: Damla op bezoek bij een bejaardentehuis, zie DVD CultuurShakerTV Vraag 3: Hoe oud moet je zijn om in een bejaardentehuis te wonen? Voor de meeste bejaardentehuizen en zorginstellingen geldt een minimum leeftijd van 65 jaar, het kan echter variëren, in sommige tehuizen kunnen ouderen al terecht met 55 jaar. Vraag 4: Waarom wonen oude mensen in een bejaardentehuis? Omdat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vraag 5: Ben jij wel eens op bezoek geweest bij een bejaardentehuis? Ja/Nee. Tip: Deze vraag biedt de mogelijkheid om over de ervaring van leerlingen te praten die wel eens in een bejaardentehuis zijn geweest. Vraag 6: Wat deden de bewoners van het bejaardentehuis (niet) in het filmpje? Sporten, zingen, knutselen, boodschappen, (koken) Vraag 7: Heb jij een hobby? Ja/nee Vraag 8: Hieronder staan plaatjes van hobby s van oude mensen. Benoem deze hobby s. 1 Boeken lezen 5 Spelletjes doen 2 Bingo 6 Thee drinken 3 TV kijken 7 Breien 4 Kaarten 8 Praatje maken Vraag 9: Omcirkel de hobby s die jij ook hebt. Uitleg: Deze vraag laat zien dat er overeenkomsten zijn tussen wat jongeren en ouderen leuk vinden om te doen. Vraag 10: Waarom doe jij mee aan CultuurShaker?

12 Praatje maken met Nederlandse oude mensen Laten zien wat je kan (zelf organiseren van een feest) Laten wie je bent (je doet een optreden of helpt) Voor de lol (plezier) Omdat het moet van school Vraag 11: Wat hoop je te leren? Uitleg: Deze vraag biedt de mogelijkheid om met leerlingen te praten over wat ze willen leren. Opdracht 3: Filmpje kijken Benodigdheden: Damla op bezoek bij een bejaardentehuis, zie DVD CultuurShakerTV Opdracht 4 : Maak zelf een CultuurShake Benodigdheden: - 30 Bekertjes - 4 verschillende soorten sap/frisdrank Stap 1: De klas wordt verdeeld over 4 groepen. Stap 2: Drie van de vier groepen gaan een drankje shaken (per groep 3 smaken) Stap 3: De vierde groep is de jury en kiest de lekkerste uit. Vraag 12: Wat voor mensen bezoeken CultuurShaker? Jongeren, ouderen, docenten, verzorgers, eventueel de wethouder Opdracht 5: Filmpje kijken Benodigdheden: voorbeeldfilmpjes, zie DVD CultuurShakerTV en Mogelijke programma onderdelen: - Bingo - Modeshow - Praatje maken - Polonaise - Dansshow - Dansen met oude mensen - Beatbox - Breakdance - Presentatie over jouw land - Presentatie: wat is een ISK? - Voorlezen - Oude mensen opmaken - Gedichten - Comedy - Theater - Thee drinken - Henna tatoeage - Oud Hollandse spellen Uitleg: Door middel van deze opdracht ontstaat er een programma voor de CultuurShaker feestmiddag. Naast de programmaonderdelen die u samen met de leerlingen bedenkt zijn er twee onderdelen die niet mogen ontbreken, namelijk het speeddaten en het serveren van de CultuurShake. Uit ervaring is gebleken dat het speeddaten een speelse maar effectieve manier is om de leerlingen en ouderen met elkaar in gesprek te brengen. U kunt hier minuten in het programma voor reserveren. Het serveren van de CultuurShake maakt het feest natuurlijk compleet. Vraag 13: Verzin zelf een naam voor het feest. Uitleg: Op de bijgeleverde posters staat bovenaan CultuurShaker presenteert:. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf een naam bedenken voor hun feest. Opdracht 6: Uitzendbureau Uitleg: Op pagina 6 van de algemene docentenhandleiding staat een uitgebreide uitleg hoe het Uitzendbureau in zijn werk gaat

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Schuldpreventiespel handleiding

Schuldpreventiespel handleiding Schuldpreventiespel handleiding Maart 2014 Julia den Hartogh Mijntje Zaat Inhoud Inleiding... 4 1. Voorbereiding... 5 1.1 Enthousiasmeren... 5 1.1.1 Voorbeeld brochuretekst... 6 1.2 Beginnen... 7 1.2.1

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Nehalennia Breeweg trainingen 2015

Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Vanwege eerdere goede ervaringen met groepstrainingen door Indigo willen we deze weer op de locatie Breeweg aanbieden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale

Nadere informatie

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesbrief Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesvorm Leerlijn Doelgroep Duur Gastdocent : Workshop, met online onderdelen : Grip op geld : Niveaus 1-2 mbo, vanaf 18 jaar :

Nadere informatie

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Handleiding voor docenten Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Inhoud Inhoud... 2 Achtergrond voor de docent... 3 1. Voorwoord... 3 2. Onze didactische keuzes... 4 3. Aansluiting op de kerndoelen

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders Omgaanmetjongeren! voorbijeenkomstenentrainingenvan:scholen, stagemakelaarsenstagebieders Een onlinepublicatie door:cpsenmovisie InopdrachtvanOCW sept2010 Inleiding De generatie Y, de generatie Einstein,

Nadere informatie