Docenten Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docenten Handleiding"

Transcriptie

1 Docenten Handleiding Wat is CultuurShaker? Jongeren uit Internationale Schakelklassen en VMBO-klassen door heel Nederland organiseren op oudereninstellingen in de buurt van de school een feest. De jongeren verzinnen zelf het programma en solliciteren bij het CultuurShaker uitzendbureau naar een baan om hun feest tot een succes te maken. => CultuurShaker is een project van NJR Bij NJR werken meer dan 30 jonge mensen en meer dan 100 vrijwilligers aan projecten en evenementen voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de Verenigde Naties. Ook geeft NJR advies aan de overheid over jeugdbeleid. =>

2 Inhoudsopgave 1. Concept CultuurShaker Inleiding blz. 3 Het Project blz. 3 Uitleg Naam blz. 3 Waarom meedoen? blz. 3 Tijdschema blz. 4 Kosten blz Lesmateriaal A: Kick-off Workshop DVD digitale middelen blz. 5 Werkboekje blz. 5 DVD cultuurshaker TV blz. 5 Uitzendbureau blz. 6 Draaiboek blz. 6 B:Voorbereidende les(sen) DVD digitale middelen blz. 6 Poster blz. 6 Uitnodiging/bingokaart blz. 7 Kennismakingsbezoek blz. 7 Sponsors zoeken blz. 7 Oefenen en boodschappen doen blz. 7 C: CultuurShaker Feest Vlaggetjes blz. 7 T-shirts blz. 7 Speed Daten blz. 7 Visitekaartjes blz. 7 Bingo blz. 8 Catering blz Borging Borgingstoolkit blz. 9 Aanwezigheid gemeente blz Credits & Contact ZonMW blz. 10 NJR blz Antwoordmodel Werkboekje blz

3 1. Concept CultuurShaker Inleiding Voor u ligt de docenten handleiding bij het project Cultuurshaker. In deze handleiding maakt u eerst kennis met het concept CultuurShaker wat is het, waarom meedoen, hoeveel tijd en geld kost het? Daarna volgt uitleg over het bijhorende lesmateriaal dat in de leskist en op de website te vinden is. Het project Er is een nieuw feestdrankje op de markt, de CultuurShake! Het drinken van dit brouwsel vervaagt verschillen en focust de geest op overeenkomsten in cultuur, taal en goed gezel- en burgerschap. Het geheim van het drankje zit hem in de wederzijdse kennismaking tussen twee belevingswerelden. Die van jongeren uit Internationale Schakelklassen of VMBO klassen met verschillende culturele achtergronden en Nederlandse ouderen. De CultuurShake wordt exclusief geschonken op oudereninstellingen tijdens de CultuurShaker interculturele middagen. Buiten kijf staat dat er iets magisch gebeurt tussen hen die dit drankje drinken. De organisatie van de CultuurShaker interculturele middagen is in handen van de jongeren zelf. Hiermee zetten ze zowel individueel en als groep een prestatie neer die ze in hun portfolio kunnen verwerken. Tegelijkertijd ontwikkelen ze vaardigheden die ze kunnen inzetten om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Aan het eind van het jaar wordt er vaak een afscheidsfeest georganiseerd, de jongeren kunnen hiervoor de werkwijze van CultuurShaker gebruiken of (een deel van) de programmering overnemen. De ouderen hebben ook een actieve rol tijdens CultuurShaker; ze laten hun belevingswereld en daarmee de Nederlandse normen en waarden zien. Uitleg naam CultuurShaker is de metafoor voor het project. Een echte cocktailshaker met de ingrediënten multiculturele jongeren(cultuur) en ouderen(cultuur). De CultuurShake is het vruchtendrankje dat door de jongeren zelf wordt samengesteld en wordt geschonken als openingsdrankje op de feestmiddag. Elke CultuurShaker heeft dus haar eigen CultuurShake. Handen Schudden voor Gebruik. Een vruchtendrankje schud (shake) je voor gebruik. Handen schudden voor gebruik slaat op eerst handen schudden dan proosten. Maar handen schudden voor gebruik is ook een Nederlands gebruik bij een ontmoeting. Waarom meedoen? Jongeren vertonen ander gedrag dan binnen de schoolmuren. Ze ontwikkelen eigenwaarde en zelfvertrouwen door positieve ervaringen tijdens de voorbereiding en het bezoek aan het zorgcentrum. Doelgroep School Zorgcentrum Gemeente Motivatie Maatschappelijke/ burgerschapsvorming Inzetten als maatschappelijke stage Ervaringsgericht leren Competentiegericht leren Goede tijdsbesteding Buitenwereld naar binnen halen Invulling stageplekken en vrijwilligersvacatures Sociale cohesie Uitvoering wet WMO - 3 -

4 Tijdschema Kick of Workshop Wie Tijdsduur Doornemen handleiding + website Docent 1 uur Voorbereiden workshop Docent 1 uur Contact zoeken en afspraken maken met het zorgcentrum (NJR) (2 uur) Kickoff workshop geven Docent 2 uur Voorbereidende lessen Maken draaiboek met input van de workshop Docent + Klas 1 uur Voorbereiden/ werken aan het programma Docent + Klas 2 uur Bezoek zorgcentrum voor kennismaking en inspectie/promotie Doc. + groepje leerl. 2 uur CultuurShaker Feest Voorbereiding Docent + Klas 2 uur Uitvoer project Docent + Klas 3 uur Evaluatie & Datum vaststellen volgend jaar Docent + (NJR) 1 uur Totaal Docent 15 uur Kosten U kunt de CultuurShaker natuurlijk zo uitgebreid maken als u zelf wilt of als uw budget reikt. Maar met een basisbedrag van 150 euro kan de CultuurShaker goed uitgevoerd worden. Houdt rekening met de volgende kosten posten: - Hapje en een drankje - Aankleding/versiering van de ruimte - Bingoprijzen - Iets leuks/kleinigheidje (bv plastic bloemenkrans) voor alle ouderen Waar kunt u budget vinden Vanuit NJR is er 100,- beschikbaar per school (deze toelage is beschikbaar tot 1 december 2012). Voor extra financiering: - Vraag intern bij school na of er budget beschikbaar is. - Vraag intern bij de zorginstelling na of er budget beschikbaar is. Voor bestaande budgetten binnen het onderwijs, zorgcentra, gemeente en provincie kan gebruik gemaakt worden van: - Leefbaarheidbudgetten, dit zijn kleine toegankelijke wijkgebonden budgetten bereikbaar via het wijkbureau van de wijk waar de school zich bevindt - Budgetten die bij de provincie beschikbaar zijn voor cultuurparticipatie - Overige potjes binnen de gemeente (dit is bij iedere gemeente anders) Sponsoring Sponsoring is vaak een onderdeel van het organiseren van een feestje. Het gratis verkrijgen van goederen zorgt voor binding met de buurt en is ook heel leerzaam voor de jongeren. De jongeren krijgen een CultuurShaker businesskaart, met een stempel van school. Zo kunnen ze langs winkels in de binnenstad om te vragen of zij gratis prijsjes voor bijvoorbeeld de bingo en spullen voor de aankleding mee kunnen krijgen. De ervaring leert dat winkeliers vaak welwillend zijn. Ten slotte is adoptie van CultuurShaker door een commerciële partij ook mogelijk, waarbij een bedrijf het project bekostigt. Informeer hiervoor bij bedrijven bij u in de buurt

5 2. Lesmateriaal Het project is in drie fases te verdelen. A. Kick off Workshop B. Voorbereidende lessen C. Het Cultuurshaker feest In de leskist is duidelijk aangegeven welk materiaal bij welke fase hoort. Hieronder staat per fase uitgelegd wat het doel is, welk materiaal daar bij hoort en hoe het gebruikt kan worden. A: Kick-off Workshop Het project begint met het geven van de kick-off workshop. Aan de hand van de vragen en opbouw van het werkboekje kunt u de workshop makkelijk zelf uitvoeren. Tijdsduur: 2 uur Doel: Inspirator voor het feest en het concreet invullen van alle randvoorwaarden van de organisatie, taakverdeling en uitvoer van het feest. Benodigdheden: DVD digitaal materiaal, Werkboekje, Uitzendbureau, Draaiboek, DVD CultuurShakerTV Na de workshop is er door de jongeren zelf: 1. Een cultuurshake (vruchtendrankje) samengesteld 2. Een thema en naam gekozen 3. Genoeg ideeën voor het programma verzameld 4. Gesolliciteerd bij het CultuurShaker uitzendbureau naar een baan. 5. Wie doet wat en wanneer? Alle inschrijvingen van de sollicitaties worden verwerkt in het schema, wie doet wat en wanneer. Hierdoor ontstaat er vanzelf een draaiboek. DVD met digitale middelen Op deze DVD staan de digitale versies van al het lesmateriaal nodig voor de workshop. Werkboekje Aan de hand van de vragen in het werkboekje wordt het programma van de workshop doorlopen. Er zijn 2 versies van het werkboekje: Meerkeuze vragen Voor jongeren met een laag niveau van lezen en schrijven. Omdat de (mogelijke) antwoorden vermeld zijn denken ze over de vragen na en oefenen ze op hun eigen niveau met de Nederlandse taal. Open vragen Voor jongeren met een hoger niveau van lezen en schrijven. DVD met CultuurShaker TV Op deze DVD staan de filmpjes die in het werkboekje worden behandeld: 1. Compilatiefilmpje van CultuurShaker 2. Filmpje van een bezoek aan het bejaardenhuis Westerheem 3. Voorbeelden van verschillende losse programmaonderdelen. U kunt de filmpjes ook online bekijken op

6 Uitzendbureau Het laatste onderdeel van het werkboekje is het uitzendbureau. De bedoeling van het uitzendbureau is dat alle taken voor de organisatie van het feest worden verdeeld. Deze taken zijn vertaald naar vacatures waar naar gesolliciteerd kan worden. Solliciteren U kunt de vacatures in het klaslokaal ophangen, hierop staan de functietitels en taken kort beschreven. De jongeren kunnen solliciteren door een memo briefje met naam te plakken op de vacature. Of de jongeren schrijven een korte sollicitatiebrief waarin ze aangeven wat hun leuk lijkt aan de functie en waarom ze dat goed kunnen. Afhankelijk van het niveau van de klas kunt u kiezen voor een van de twee sollicitatieprocedures. In de leskist vindt u memobriefjes en een voorbeeld sollicitatiebrief. Te veel of te weinig aanmeldingen voor een functie Natuurlijk hebben jongeren verschillende talenten. Maar alle functies van het uitzendbureau zijn even belangrijk en noodzakelijk voor een geslaagde CultuurShaker. Alle functies kunnen ook door meer dan 1 persoon vervuld worden. U kunt dus teams maken die om de beurt bijvoorbeeld de presentatie, catering en muziek verzorgen. Voor sommige functies zijn te weinig of geen aanmeldingen. Vraag in dit geval een leerling persoonlijk voor deze functie en onderbouw waarom dit bij haar of hem past. Uiteindelijk geven alle jongeren wat ze willen doen en bepaalt u wie wat gaat doen. Zorg er wel voor dat alle functies zijn vervult. Draaiboek Met behulp van de resultaten van het uitzendbureau maakt u een draaiboek waarin duidelijk wordt wie wanneer wat doet. In de leskist zit een voorbeeldschema en op de DVD met digitale middelen staat een digitale versie. B: Voorbereidende lessen Tijdsduur: 2 x 2 uur (naar eigen inzicht aanpasbaar) Doel: Voorbereiding op het feest Benodigdheden: DVD digitale middelen, Poster, Uitnodiging, Sponsorkaartjes Met de resultaten van de kick-off workshop gaat u aan de slag met de voorbereiding. Na de voorbereidende lessen is er door de jongeren zelf: 1. Een poster gemaakt met de aankondiging van het feest 2. Een uitnodiging verstuurd aan de ouderen 3. Een kennismakingsbezoek op de zorginstelling gedaan 4. Naar sponsors gezocht 5. Geoefend/voorbereid op de programmaonderdelen van het feest DVD met digitale middelen Op deze DVD staan de digitale versies van alles nodig voor de voorbereiding. Poster Er zitten lege A3 CultuurShaker posters in de leskist. De leerlingen kunnen binnen de vormkaders zelf de posters van hun feest opmaken. Natuurlijk kan er ook zonder de vormkaders een poster worden gemaakt. De poster kan in de zorginstelling en op school worden opgehangen

7 Uitnodiging in de vorm van bingokaart Voor alle ouderen kan er een persoonlijke uitnodiging worden gemaakt. De ene kant is een bingokaart, op de andere kant staat de tekst. De ouderen nemen hun bingokaart vervolgens mee naar de CultuurShaker. Als er geen bingo in het programma zit kan de uitnodiging ook los worden aangeboden. De tekst kunt u zelf aanpassen, op de dvd digitale middelen staat een digitale versie. Kennismakingsbezoek Een groep jongeren (eventueel samen met docent) gaat ongeveer 2 weken voor de CultuurShaker op bezoek bij het ouderencentrum om kennis te maken met de activiteitenbegeleiders, om wat meer informatie te krijgen over de ouderen, om de aanwezige techniek en het podium te checken, om de posters op te hangen en om uitnodigingen uit te delen. Sponsors zoeken Een groep jongeren gaat bij een aantal supermarkten of andere lokale winkels langs voor het vinden van sponsors (natura of geld). In de leskist zitten business kaartjes waar de leerling zijn of haar naam op kan schrijven, de naam van de school en uw handtekening. Op deze manier weten de winkeliers dat de jongeren dit voor een schoolproject doen. Oefenen en boodschappen doen Afhankelijk van de programma onderdelen kunnen de jongeren hun act oefenen en voorbereiden. De boodschappen voor de hapjes en de shake moeten natuurlijk ook van te voren worden gedaan. C: Het CultuurShaker Feest Tijdsduur: 2 uur voorbereiding + 3 uur uitvoering Doel: Culturele uitwisseling en leuke middag voor ouderen neerzetten Benodigdheden: Vlaggetjes, T-Shirts, Speeddaten, Visitekaartjes, Bingo kaarten, Shakers Vlaggetjes Voor CultuurShaker zijn tien vlaggelijnen van 5m gemaakt met het logo. Deze kunnen in de zaal opgehangen worden en elk jaar weer gebruikt worden. T-shirts Alle leerlingen en docenten krijgen een t-shirt om tijdens de uitvoering te dragen. Ook deze kunnen elk jaar weer gebruikt worden. Speed daten Om de kennismaking tussen de jongeren en ouderen echt vorm te geven is er een gespreksstarter ontwikkeld. Duo s jongeren schuiven aan bij een groepje ouderen. Aan de hand van foto s met de daarbij behorende vragen komt er een gesprek op gang. De foto s en vragen gaan over de jongerencultuur (bijvoorbeeld Hip Hop) en ouderencultuur (bijvoorbeeld klompen). De wisselwerking werkt heel speels en toch gestructureerd. Visitekaartjes Alle leerlingen krijgen een visitekaartje zodat de jongeren hun contact gegevens uit kunnen wisselen. Op deze manier kunnen ze ook na de CultuurShake in contact blijven met de ouderen als ze dat willen

8 Bingo Er is een speciaal CultuurShaker bingokaartspel ontworpen op A4 formaat. Deze is digitaal toegevoegd op de DVD met al het digitale lesmateriaal en kan gebruikt worden in combinatie met een bingomolen. Catering Het is erg leuk om hapjes klaar te maken voor tijdens de CultuurShaker feestmiddag. Maak hier echter wel goede afspraken over met de zorginstelling. De medewerkers van het zorgcentrum weten het best wat de ouderen lekker vinden en hebben allemaal een cateraar of keuken. Voor een CultuurShaker in Brunssum hebben leerlingen bijvoorbeeld samen met de koks van het zorgcentrum buitenlandse hapjes gemaakt zoals gebakken banaan. Hierdoor ontstaat er een extra leuke band tussen het zorgcentrum en de school en is het Culturele aspect voor de ouderen nog meer aanwezig. Verder kunt u bij de supermarkt drankjes in pakken en flessen halen om de kosten te drukken, maar spreek dit van te voren af met de zorginstelling en haar cateraar

9 3. Borging Borging - leskist Om ervoor te zorgen dat het project een jaarlijks terugkerend feest wordt, is er een leskist samengesteld met lesmateriaal dat elk jaar weer gebruikt kan worden. Doel: Docenten kunnen zelfstandig een CultuurShaker uitvoeren & CultuurShaker is overdraagbaar zonder een centrale organisatie. Inhoud: Voor docent 1 Docentenhandleiding inclusief antwoordmodel (geplastificeerd) 1 DVD digitale middelen Voor workshop 1 Werkboekje open vragen (geplastificeerd) 1 Werkboekje meerkeuze vragen 1 DVD CultuurShaker TV 3 Shakers 1 Uitzendbureau (3 delen, geplastificeerd) 1 Voorbeeld sollicitatiebrief (geplastificeerd) 1 Blok met post-its Voor voorbereidende lessen 7 A3 posters 1 Uitnodiging met bingo kaart (geplastificeerd) Sponsorkaartjes Visitekaartjes Voor CultuurShaker Feestmiddag 10 Speed date - gespreksstarters (geplastificeerd) 10 Vlaggenlijnen 20 T-shirts 1 Diploma (geplastificeerd) Aanwezigheid gemeente In overleg en met toestemming van een zorgcentrum kan de wethouder WMO van de gemeente uitgenodigd worden. In Brunssum is de wethouder aanwezig geweest. De wethouder raakte geëmotioneerd en pinkte zelfs een traantje weg, hieronder zijn reactie over de mail: Brunssum, juli 2010 Langs deze weg wil ik dank zeggen voor je uitnodiging. Ik vond de bijeenkomst ontroerend. Voor de kinderen van de schakelklas neem ik mijn petje af. Als je met zoveel enthousiasme en positiviteit in het leven staat, er wat van wil maken en ook wat voor een ander over hebt, dan vind ik dat klasse. Ook alle lof voor het team en de bewoners van Emmastaete voor hun medewerking. Ik zou het waarderen als jij dit bericht via jouw contacten onder de aandacht van betrokkenen kunt brengen. Met vriendelijke groet, Thomas Drs. T.T.J. Gelissen wethouder gemeente Brunssum - 9 -

10 4. Credits & Contact CultuurShaker is gefinancierd vanuit het programma vrijwillige inzet van ZonMW Zonmw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. CultuurShaker is een project van NJR Bij NJR werken meer dan 30 jonge mensen en meer dan 100 vrijwilligers aan projecten en evenementen voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de Verenigde Naties. Ook geeft NJR advies aan de overheid over jeugdbeleid. Extra informatie Voor vragen en extra informatie over CultuurShaker kunt u contact opnemen met de projectleider Anke ten Brummelhuis. Tel

11 5. Antwoordmodel Werkboekje In dit antwoordmodel zijn de antwoorden schuin gedrukt. Daarnaast staan er wat tips, uitleg en benodigdheden vermeld bij sommige vragen en opdrachten. Opdracht 1: Filmpje kijken Benodigdheden: The best of CultuurShaker compilatie, zie DVD CultuurShakerTV Vraag 1: Wat doen de feestende mensen in het filmpje? Praten, dansen, zingen, eten en drinken, optreden. (Bij de multiple choice versie zijn alle antwoorden goed). Vraag 2: Wat kun je nog meer doen op een feest? Bidden, cadeaus geven, huilen, foto s maken (Bij de multiple choice versie zijn alle antwoorden goed). Tip: Deze vraag biedt de mogelijkheid om feestdagen uit verschillende culturen te bespreken. Opdracht 2: Filmpje kijken Benodigdheden: Damla op bezoek bij een bejaardentehuis, zie DVD CultuurShakerTV Vraag 3: Hoe oud moet je zijn om in een bejaardentehuis te wonen? Voor de meeste bejaardentehuizen en zorginstellingen geldt een minimum leeftijd van 65 jaar, het kan echter variëren, in sommige tehuizen kunnen ouderen al terecht met 55 jaar. Vraag 4: Waarom wonen oude mensen in een bejaardentehuis? Omdat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vraag 5: Ben jij wel eens op bezoek geweest bij een bejaardentehuis? Ja/Nee. Tip: Deze vraag biedt de mogelijkheid om over de ervaring van leerlingen te praten die wel eens in een bejaardentehuis zijn geweest. Vraag 6: Wat deden de bewoners van het bejaardentehuis (niet) in het filmpje? Sporten, zingen, knutselen, boodschappen, (koken) Vraag 7: Heb jij een hobby? Ja/nee Vraag 8: Hieronder staan plaatjes van hobby s van oude mensen. Benoem deze hobby s. 1 Boeken lezen 5 Spelletjes doen 2 Bingo 6 Thee drinken 3 TV kijken 7 Breien 4 Kaarten 8 Praatje maken Vraag 9: Omcirkel de hobby s die jij ook hebt. Uitleg: Deze vraag laat zien dat er overeenkomsten zijn tussen wat jongeren en ouderen leuk vinden om te doen. Vraag 10: Waarom doe jij mee aan CultuurShaker?

12 Praatje maken met Nederlandse oude mensen Laten zien wat je kan (zelf organiseren van een feest) Laten wie je bent (je doet een optreden of helpt) Voor de lol (plezier) Omdat het moet van school Vraag 11: Wat hoop je te leren? Uitleg: Deze vraag biedt de mogelijkheid om met leerlingen te praten over wat ze willen leren. Opdracht 3: Filmpje kijken Benodigdheden: Damla op bezoek bij een bejaardentehuis, zie DVD CultuurShakerTV Opdracht 4 : Maak zelf een CultuurShake Benodigdheden: - 30 Bekertjes - 4 verschillende soorten sap/frisdrank Stap 1: De klas wordt verdeeld over 4 groepen. Stap 2: Drie van de vier groepen gaan een drankje shaken (per groep 3 smaken) Stap 3: De vierde groep is de jury en kiest de lekkerste uit. Vraag 12: Wat voor mensen bezoeken CultuurShaker? Jongeren, ouderen, docenten, verzorgers, eventueel de wethouder Opdracht 5: Filmpje kijken Benodigdheden: voorbeeldfilmpjes, zie DVD CultuurShakerTV en Mogelijke programma onderdelen: - Bingo - Modeshow - Praatje maken - Polonaise - Dansshow - Dansen met oude mensen - Beatbox - Breakdance - Presentatie over jouw land - Presentatie: wat is een ISK? - Voorlezen - Oude mensen opmaken - Gedichten - Comedy - Theater - Thee drinken - Henna tatoeage - Oud Hollandse spellen Uitleg: Door middel van deze opdracht ontstaat er een programma voor de CultuurShaker feestmiddag. Naast de programmaonderdelen die u samen met de leerlingen bedenkt zijn er twee onderdelen die niet mogen ontbreken, namelijk het speeddaten en het serveren van de CultuurShake. Uit ervaring is gebleken dat het speeddaten een speelse maar effectieve manier is om de leerlingen en ouderen met elkaar in gesprek te brengen. U kunt hier minuten in het programma voor reserveren. Het serveren van de CultuurShake maakt het feest natuurlijk compleet. Vraag 13: Verzin zelf een naam voor het feest. Uitleg: Op de bijgeleverde posters staat bovenaan CultuurShaker presenteert:. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf een naam bedenken voor hun feest. Opdracht 6: Uitzendbureau Uitleg: Op pagina 6 van de algemene docentenhandleiding staat een uitgebreide uitleg hoe het Uitzendbureau in zijn werk gaat

Informatiepakket Wat is CultuurShaker? CultuurShaker is een project van NJR

Informatiepakket Wat is CultuurShaker? CultuurShaker is een project van NJR Informatiepakket Wat is CultuurShaker? Jongeren uit Internationale Schakelklassen door heel Nederland organiseren op oudereninstellingen in de buurt van de school een feest. De jongeren verzinnen zelf

Nadere informatie

Dit boekje is van: CultuurShaker is een project van NJR

Dit boekje is van: CultuurShaker is een project van NJR Dit boekje is van:. CultuurShaker is een project van NJR NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de Verenigde Naties. Kijk op www.njr.nl 1

Nadere informatie

Organiseer een feestdag!

Organiseer een feestdag! Er is altijd wel reden om een feestje te vieren. Ook op school. Maar hoe organiseer je een spetterend feest? Bijvoorbeeld een klassenavond of een speciale feestdag? Daarover gaat deze lesbrief. TIP! Nog

Nadere informatie

Doelstellingen. dans gemaakt.

Doelstellingen. dans gemaakt. Capoeira Kids Capoeira-Kids zorgt ervoor dat jongeren die in dezelfde buurt wonen, maar niet met elkaar naar school gaan, elkaar toch leren kennen. Jongeren werken intensief samen in een sportproject waarin

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

3. Pedagogisch beleid.1.2b Draaiboek jaarfeest BSO 1 van 5

3. Pedagogisch beleid.1.2b Draaiboek jaarfeest BSO 1 van 5 3. Pedagogisch beleid.1.2b Draaiboek jaarfeest BSO 1 van 5 Het BSO- feest is ieder jaar anders. De ene keer is het een playbackshow, een talentenjacht en weer een andere keer een optreden. Afgelopen jaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Feestelijk variété, 'Het podium op'

Feestelijk variété, 'Het podium op' Feestelijk variété, 'Het podium op' Leerjaar Klas 3 Omvang 6 weken tijdens de lessen Nederlands plus workshops waarvoor je moet inschrijven. Vooraf Feest kun je op allerlei manieren vieren. Vaak is het

Nadere informatie

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Actie keuze 2 a. Geld voor een rookvrij Nederland Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Maak de maken kwaliteit doelen een van

Nadere informatie

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie.

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Plan van aanpak voor wijkgerichte activiteiten Dit product is afkomstig uit ESF EQUAL Project Triple Win Method. Het bevat een overzicht

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM Tot slot Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Nadere informatie

Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf

Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf Introductie Er gebeuren allerlei activiteiten binnen een technisch bedrijf. Meer dan we ons

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Handleiding scouts, explorers en roverscouts The International Award for Young People

Handleiding scouts, explorers en roverscouts The International Award for Young People Handleiding scouts, explorers en roverscouts The International Award for Young People Inleiding The International Award for Young People (TIAFYP) is een uitdagend programma voor jongeren tussen de 14 en

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7.

1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7. Inhoud 1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7. Uitnodigingsposter bedrijf 11 8. Uitnodigingskaart bedrijf

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1 Titel van deze les: Helpende en remmende gedachten 2 Uitdaging: overtuigingen Denkwolk onderwerp: overtuigingen Vakgebied(en): psycho educatie Doelgroep: MB/BB Maker: Marianne van Zetten Doel: Welke vaardigheid

Nadere informatie

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 Inhoud 1 > Uitgangspunten 9 2 > Kerndoelen 11 3 > Materialen 12 4 > Aan de slag 15 5 > Introductie van de manier van werken 22 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 7 > Waarom samenwerkend

Nadere informatie

Organisatie Wat is Alkmaars Talent? Doel Doelgroep Bereik doelgroep Promotiemateriaal De volgende middelen zijn/worden ontwikkeld:

Organisatie Wat is Alkmaars Talent? Doel Doelgroep Bereik doelgroep Promotiemateriaal De volgende middelen zijn/worden ontwikkeld: 2015/2016 2016 In 2014 heeft het Jeugdcultuurfonds Alkmaar (JCF) het initiatief genomen om voor het eerst Alkmaars Talent te organiseren. Wegens het grote succes, met ruim 200 deelnemende jongeren wil

Nadere informatie

De online tool voor leerlingen om de wereld te verbeteren!

De online tool voor leerlingen om de wereld te verbeteren! De online tool voor leerlingen om de wereld te verbeteren! Wat is Treemagotchi? Treemagotchi is een persoonlijk online boom, die bloeit en groeit als je duurzame acties uitvoert. Elke week wordt er een

Nadere informatie

Zo maak je van de maaltijd een heerlijk samenzijn

Zo maak je van de maaltijd een heerlijk samenzijn Zo maak je van de maaltijd een heerlijk samenzijn Tekst en recept copyright Annemarie Lutters Dit e-book mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron vermeldt of een weblink legt naar http://www.blijaantafel.nl

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE GORTER ACADEMIE

PROGRAMMABOEKJE GORTER ACADEMIE PROGRAMMABOEKJE GORTER ACADEMIE GORTER ACADEMIE ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015 Blok 3 Voorwoord Voor jullie ligt het activiteiten programmaboekje voor schooljaar 2015 De cursussen voor dit derde blok beginnen

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leiding

Informatie voor nieuwe leiding Informatie voor nieuwe leiding Fijn dat je je aangemeld hebt om leiding te worden bij Kindervakantiewerk (K.V.W.) Zand-Wandelbos! Misschien heb je als kind meegedaan aan het K.V.W. en weet je al een beetje

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL 7.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 2 3 Badria vindt Nederlands moeilijk. De juf komt op huisbezoek.

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt.

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt. Lesmateriaal: jong ontmoet oud In een lessenreeks van vier bijeenkomsten bereidt u de leerlingen voor op het project Jong Ontmoet Oud: een activiteit dat jong en oud met elkaar in contact brengt. Tijdens

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze activiteiten lopen van 16 november t/m 5 februari (tweede

Nadere informatie

Shake Song Fort van de Verbeelding. Bovenbouw Groep 7 en 8

Shake Song Fort van de Verbeelding. Bovenbouw Groep 7 en 8 Shake Song Fort van de Verbeelding Bovenbouw Groep 7 en 8 1. Shake Song overzicht Alle kinderen hebben een zelfgemaakte shaker. Die is in het begin nog niet nodig want we leren eerst het liedje en daarna

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

FASE 1: WAT KAN ER BETER?

FASE 1: WAT KAN ER BETER? FASE 1:? Wat? Wie? Wanneer? Hoe lang? In de eerste maand gaan jullie bekijken wat er beter kan op school! Met het hele team en de begeleider. Dit is de start van het project. Deze fase duurt ongeveer acht

Nadere informatie

Kom naar het Kinderboekenbal op 10 oktober in Den Tref. Er is van alles te beleven. Nieuwe Click avonturen! Schrijf je in: pag. 4/5.

Kom naar het Kinderboekenbal op 10 oktober in Den Tref. Er is van alles te beleven. Nieuwe Click avonturen! Schrijf je in: pag. 4/5. 7e Nieuwe Click avonturen! Pagina 4/5 Schrijf je in: Pagina 7 Kom naar het Kinderboekenbal op 10 oktober in Den Tref. Er is van alles te beleven pag. 4/5 Het nieuwe Click magazine ligt voor je. In deze

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen s Jongerencentrum Fraiche is een organisatie in Vaals die zich bezig houdt met het organiseren van feesten en concerten voor jongeren. Naast het poppodium is er ook een café dat iedere donderdag- en vrijdagavond

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM TOT SLOT Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 INFO Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 Algemeen Zo vlak voor de vakantie de nieuwsbrief van maart. Afgelopen donderdag 18 februari is juf Linda begonnen in groep 7/8. Zij vervangt juf Isabelle

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

Ik Ben Bijzonder.nl. Het online lespakket voor Voortgezet Onderwijs en ROC. Organiseer met je klas een sportdag voor verstandelijk gehandicapten!

Ik Ben Bijzonder.nl. Het online lespakket voor Voortgezet Onderwijs en ROC. Organiseer met je klas een sportdag voor verstandelijk gehandicapten! Ik Ben Bijzonder.nl Het online lespakket voor Voortgezet Onderwijs en ROC Organiseer met je klas een sportdag voor verstandelijk gehandicapten! Waarom is dit online lespakket Ik Ben Bijzonder geschikt

Nadere informatie

Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst!

Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst! Bovenbouw: op weg naar jouw toekomst! Weet jij al welke afdeling je in de bovenbouw van het vmbo gaat kiezen? Vanaf klas 1 ben je al bezig om je talenten te ontwikkelen en kom je er geleidelijk achter

Nadere informatie

Print en vul zelf in!

Print en vul zelf in! t i k Tool Print en vul zelf in! pagina 7 t/m 10 Voor je vrienden, op je club, school of vereniging: uitnodigin g Bedankt! kom gezellig koffie drinken en steun het NKI-AVL Fonds actie.nki-avlfonds.nl/koffieschenkochtend

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 11: Mijn vrije tijd besteden Praktijkkern d: Leuke dingen doen in je vrije tijd Thema Praktijkkern 11. Mijn vrije tijd besteden

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

eenvoudige versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt.

eenvoudige versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt. eenvoudige versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt. Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

DE WEGWIJZER school voor praktijkonderwijs voorbereiding MBO niveau 1

DE WEGWIJZER school voor praktijkonderwijs voorbereiding MBO niveau 1 Inhoudsopgave Inleiding: Opdracht 1 : Klachtenbrief schrijven Opdracht 2 : Reclame folder + verkoopspeech Opdracht 3: Maak een samenvatting van een tekst Opdracht 4: Powerpoint en presentatie van onderwerp

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

Opening van het thema op vrijdag 5 november.

Opening van het thema op vrijdag 5 november. Grote Klus Thema : Lekker Fit Als je 5 opdrachten maakt en laat aftekenen, mag je meedoen met een leuke en gezonde activiteit in het restaurant. Als je de grote klus met een groepje maakt, moet je meer

Nadere informatie

The voice of Holland workshops

The voice of Holland workshops Presenteert The voice of Holland workshops Wie zijn wij? Babette Labeij is de bekendste zangcoach van Nederland. Zij is als zangcoach te zien bij televisieprogramma s als The voice of Holland en The Voice

Nadere informatie

Kerstkaarten maken Brooddegen Erop uit! Outdoor met Bart! Schaatsen

Kerstkaarten maken Brooddegen Erop uit! Outdoor met Bart! Schaatsen DAG TIJD ACTIVITEIT VORM LEEFTIJD Contact persoon Maandag 15:45-16:45 Judo 4-5 Janet 16:30-17:30 goes crea met de feestdagen 16:30-17:45 16:30-17.30 16:00-17.30 Kerstkaarten maken Brooddegen Erop uit!

Nadere informatie

Hoe nu verder met De Hobbel?

Hoe nu verder met De Hobbel? Hoe nu verder met De Hobbel? Het antwoord is aan. jou,. jullie? De Hobbel blijft bestaan en daar bedoelen we mee dat de uitleen van buitenspeelgoed gewoon doorgaat. We hebben daar voldoende mensen voor,

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Bijlage 1. Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3/4,

Bijlage 1. Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3/4, Bijlage 1 Brief aan de ouders Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3/4, De komende periode gaan wij aan de slag met het thema feesten. We bespreken allerlei feestelijke momenten in het jaar

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Rapportage brainstorm

Rapportage brainstorm Rapportage brainstorm ALGEMENE INFORMATIE Datum: 16 oktober 2013 Locatie: AOC Oost, Almelo Deelnemers: Jongeren tussen 13-20 jaar van (V)MBO, HAVO, VWO en HBO en ondernemers in de Agri&Food sector Centrale

Nadere informatie

HET KLOKHUIS ZOEKT ONTWERPERS

HET KLOKHUIS ZOEKT ONTWERPERS HET KLOKHUIS ZOEKT ONTWERPERS Lesbrief Naam Groep Naam ontwerpteam Iedereen aan tafel Bij jullie thuis staat vast een tafel in de woon- of eetkamer. Ook hebben jullie vast stoelen, bestek en servies. Allemaal

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (derde blok periode) lopen van 29 februari t/m

Nadere informatie

November December 2015 Kidswereld zingt en danst Naschoolse Activiteiten

November December 2015 Kidswereld zingt en danst Naschoolse Activiteiten November December 2015 Kidswereld zingt en danst Naschoolse Activiteiten Voor alle basisschoolkinderen Wat zijn naschoolse activiteiten? Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na schooltijd meedoen

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Op reis met anderen. Jongeren zetten het Labyrint uit in de wijk en nodigen leeftijdgenoten uit om stil te staan bij God, hun geloof en de Bijbel.

Op reis met anderen. Jongeren zetten het Labyrint uit in de wijk en nodigen leeftijdgenoten uit om stil te staan bij God, hun geloof en de Bijbel. THEMA Advent LEERDOEL Jongeren zetten het Labyrint uit in de wijk en nodigen leeftijdgenoten uit om stil te staan bij God, hun geloof en de Bijbel. GROEPSDOEL Jongeren uitdagen om in de Adventtijd uit

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

Draaiboek: Prinsessen kinderfeestje

Draaiboek: Prinsessen kinderfeestje Draaiboek: Prinsessen kinderfeestje In dit draaiboek kunt u allerlei tips en suggesties vinden voor het organiseren van een kinderfeestje met het thema prinsessen. www.kinderfeestje.co Inhoud Voorwoord

Nadere informatie