SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN BEVORDERING IN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN BEVORDERING IN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL *"

Transcriptie

1 SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN BEVORDERING IN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL * SOLLICITATIE voor een bevordering tot (ambt): tijdens het jaar: 2009 in de faculteit: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen brief decaan dd.: 1. PERSONALIA Naam: Broekaert Voornamen: Eric Karel Marie Geboortedatum: 10 oktober 1951 Huidige graad Hoogleraar voltijds (met vermelding voltijds of deeltijds met aanduiding omvang): Hoofd van het departement Orthopedagogie en ortho-agogie Vakgroep of dienst: Vakgroep Orthopedagogiek (PP 10) Vakgebied: Orthopedagogiek en Ortho-agogiek Dienstadres Dunantlaan Gent Telefoon: (00 32) 9/ Fax: (00 32) 9/ * Ook te gebruiken voor uitbreidingen van ZAP-ambt. In dat geval dient de vermelding in het eerste tekstvak aangepast pagina 1

2 2. ACADEMISCH (UNIVERSITAIR) ONDERWIJS 2.1 ACADEMISCHE OPLEIDINGEN Diploma 2 de cyclus naam: Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek. behaalde graad: Grote onderscheiding universiteit: Universiteit Gent. jaar: 1973 ANDERE ACADEMISCHE OPLEIDINGEN (2 de cyclus, met inbegrip van lerarenopleiding): (met naam van het of de diploma's, behaalde graad, universiteit, jaar) naam diploma behaalde graad universiteit jaar Aggregatie secundair onderwijs van de hogere graad in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek Onderscheiding Universiteit Gent VOORTGEZETTE ACADEMISCHE OPLEIDINGEN (3 de cyclus) en POSTACADEMISCHE VORMING Aanvullende opleidingen, specialisatieopleidingen, doctoraatsopleiding, docententraining, (met vermelding van behaald diploma of getuigschrift, behaalde graad, universiteit en jaar) diploma of getuigschrift graad universiteit jaar Postaggregaat Persoonlijkheids interventie methoden Universiteit Gent 1975 Doctoraat (of Aggregaat Hoger Onderwijs) in de: Titel van proefschrift: De Drugsvrije Therapeutische Gemeenschap: orthopedagogische benadering van een nieuwere vorm van hulpverlening aan jonge toxicomanen. - Promotor: Prof. Dr. M.Wens - Behaalde graad: Grote Onderscheiding - Universiteit: Universiteit Gent - Datum: 14 april 1980 pagina 2

3 3. BEROEPSLOOPBAAN (met vermelding van de nevenactiviteiten) Functie of opdracht Instelling of werkgever Van (d/m/j) Tot (d/m/j) Orthopedagoog (deeltijds) Kliniek De Pelgrim v.z.w. I.A.T Oosterzele Orthopedagoog (deeltijds) T.G. "De Kiem", v.z.w I.A.T.Oosterzele Docent (deeltijds) I.P.S.O.C. Kortrijk Assistent (deeltijds) Assistent (voltijds) R.U.Gent: Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek Eerst Aanwezend Assistent (Rijksuniversiteit Gent) R.U.Gent: Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek (K.B. van maart 1983) Voltijds Docent in de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen en de R.U.Gent R.U.Gent: Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek (K.B ) Voltijds Hoofddocent, Universiteit Gent, Vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek Voltijds Hoofddocent, Universiteit Gent, Vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek. (2 weddeschaal) Hoofd departement Orthopedagogiek en Orthoagogiek Voltijds Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek. Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek pagina 3

4 4. ONDERWIJS Beschrijf in maximum één bladzijde: het gepresteerde onderwijs (vermelding van instelling, duur en voorwerp van het reeds gegeven onderwijs) uw persoonlijke inbreng (opvatting en opbouw van de cursus, koppeling onderwijs-onderzoek, onderwijsvernieuwing, verdere planning ) Algemene Orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A en 60 B & C (2 e lic. ped wet Pedagogiek) 30 A - Speciale Orthopedagogiek en Orthodidactiek : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 60 B& C. - Problemen uit de Orthopedagogiek met inbegrip van: taakanalyse -deontologie -equipe werk, organisatie van jeugd- en gehandicapten zorg, vrijetijdsbesteding, problemen van leiding en opleiding, financiering en beheer, gevallen studie, rapportage en behandelingsplan : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 30 B & C - Residentiële Orthopedagogische Hulpverlening : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Inleiding tot de klinische pedagogiek: (2 e kan. ped wet ) 15 A - Lichamelijke Opvoeding in de bijzondere orthopedagogiek : (lic. in de Bijzondere Lichamelijke Opvoeding) 30 A + 15 B - Oriëntering, scholing en herscholing van gehandicapten : (2 e lic. in de Ontwikkelings- en Klinische Psychologie) 30 A Inleiding tot de orthopedagogiek : (1 e kan. ped wet en 2 e kan. ped wet met verkorting van studieduur) 30 A - Algemene orthopedagogiek met inbegrip van de studie van de werkvelden : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 30 B - Stage I : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 100 C - Orthopedagogische aspecten van bijzondere groepen : (1 e lic. lichamelijke opvoeding) 30 A - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, fysieke, psychische of sensoriele handicap I : (2 e lic. ped wet Pedagogiek, 2 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 2 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 30 A - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, fysieke, psychische of sensoriele handicap II : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 60 B - Orthopedagogische Consultatie : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 B - Orthopedagogische Vraagstukken : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 B - Pedagogiek van de zieke en de gehandicapte : (1 e lic. logopedie en audiologie) 15 A - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C - Keuzevak: Management, beleidsorthopedagogiek en orthopedagogisch teamwerk. 30 A - Keuzevak: Beweging en orthopedagogiek. 30 A - Keuzevak: Seksualiteit van personen met een handicap, orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak: Therapeutische Gemeenschappen. 30 A - Keuzevak : Leerstoornissen : orthopedagogische aspecten. 30 A Orthopedagogiek : (1 e kan. ped wet, 2 e kan. ped wet met verkorte studieduur) 45 A - Theoretische Orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Orthopedagogiek van Bijzondere Groepen (1 e lic ped wet, orthopedagogiek) 60A.30B. - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriele handicap (2 e lic. ped wet Pedagogiek, 2 e lic. ped wet orthopedagogiek, 2 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 30 A - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriele handicap II : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 60 B - Orthopedagogische consultatie : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Orthopedagogische vraagstukken : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 B - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C - Pedagogiek van de zieke en de gehandicapte : (1 e kan logopedie en audiologie) 15 A - Keuzevak : Management, beleidsorthopedagogiek en orthopedagogisch teamwerk. 30 A - Keuzevak : Beweging en orthopedagogiek. 30 A - Keuzevak : Seksualiteit van personen met een handicap, orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak : Therapeutische Gemeenschappen. 30 A - Keuzevak : Leerstoornissen : orthopedagogische aspecten. 30 A theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C - Keuzevak : Beweging en orthopedagogiek. 30 A - Keuzevak : Therapeutische gemeenschappen. 30 A pagina 4

5 - Keuzevak : Leerstoornissen: orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak : Seksualiteit van personen met een handicap: orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak : Management, beleidsorthopedagogiek en orthopedagogisch teamwork. 30 A Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Research in agogisch handelen II: Praktijkperspectieven - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Research in agogisch handelen II: Praktijkperspectieven - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A -Opvang, begeleiding en behandeling van middelenmisbruik - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Sinds mijn aanstelling tot voltijds docent in 1987 heb ik mijn onderwijs in functie gesteld van de uitbouw, consolidatie, en de verruiming van de (richting) (optie) (afstudeerrichting) Orthopedagogiek. In de beginperiode betekende dit vooral het uitbouwen van de theoretische orthopedagogiek, de bijzondere groepen en de klinisch pedagogische vakken. Het onderwijs werd verzorgd op het niveau van de licenties. Dit leidde tot de uitbouw van het Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (1), een standaardwerk, dat reeds aan zijn vierde herziene druk toe is, en tevens in verscheidene hogescholen gebruikt wordt. Doorheen de programma herzieningen 1994 en 2001 werden de orthopedagogische vakken verder gedifferentieerd en gespecialiseerd. In mijn geval werd de specialisatie gedragsstoornissen en drugmisbruik Het onderwijs werd horizontaal en verticaal coherent gespreid over Kandidaturen (Bachelor) en Licenties (Master). Het aantal studenten steeg navenant over de jaren van gemiddeld zestig tot tweehonderd Licentiestudenten. Als voorzitter van de Visitatie Commissie Pedagogische Wetenschappen en Sociale en Culturele Agogiek (1997), zette ik mij in voor de voorbereiding van de programma herziening (2001). In deze herziening werd de basis gelegd voor de vlotte invoering van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen. Als voorzitter van de Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen ( ) ondersteun ik de verdere implementatie van de Bachelor Master structuur, met oog voor kwaliteit en flexibiliteit. Voor de afstudeerrichting Orthopedagogiek pagina 5

6 leidt deze evolutie niet alleen naar een nauwere samenwerking met de Onderwijspedagogiek, maar ook met de Sociale Agogiek die rechtstreeks doorstroomt naar de Master of Science Sociaal Werk. Dit betekent dat in de toekomst de coöperatie met de zusteropleidingen in de Hogescholen zal bevorderd worden. Ook de Visitatie Pedagogische Wetenschappen in 2006 vormt een uitdaging. Mijn huidige aanpak van het onderwijs in de orthopedagogiek en ortho-agogiek poogt de leerinhouden af te stemmen op de bedoelingen van het actuele programma. Er wordt effectief en efficiënt gebruik gemaakt van de bestaande leeromgeving en actuele leermiddelen, zoals Claroline en de website Vakgroep Orthopedagogiek. Tevens worden de studenten intellectueel uitgedaagd tot zelfstandig denken..zij leren gedurende practica en stages het beroep van orthopedagoog kennen. Zij nemen deel aan door de vakgroep georganiseerde studiereizen. De studenten worden betrokken bij op de vakgroep lopend onderzoek. Zij maken kennis met wetenschappelijk hoogstaande tijdschriften. Dit bereidt het derde cyclus onderwijs voor en het kandideren voor mandaten van het onderzoeksfonds en andere projecten. Ik poog de vakgroep orthopedagogiek uit te bouwen tot een bereikbaar en aanspreekbaar centrum waar het onderwijs voortbouwt op wetenschappelijke bevindingen. Sinds 1988 zoekt mijn onderwijs aansluiting bij de Europese dimensie. Projecten studenten en docenten mobiliteit, intensieve cursussen en curriculum ontwikkeling werden gerealiseerd. Dit jaar wordt de postacademische vormingsleergang European Studies in Substance Misuse online aangeboden, in samenwerking met verschillende Europese Universiteiten. Vanaf het academiejaar gaat de Postgraduaatsopleiding Drugfenomeen: theorie en praktijk van start. Verder volg ik in nauwe samenwerking met mijn collega proximus de actuele paradigmawijziging in de orthopedagogiek op. The search for an Integrated Paradigm of Care Models for People with handicaps Disabilities and Behavioural Disorders at the Department of Orthopedagogy of Ghent University werd ter publikatie voorgelegd aan Education and Training in Developmental Disabilities, en aanvaard in juni 2003 (2). Wij hopen om op deze wijze onze visie te kunnen toetsen aan het internationaal wetenschappelijk forum. (1) Broekaert, E. (Ed.). (2005). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (vijfde, herziene druk). Leuven/Apeldoorn: Garant. p (2) Broekaert, E., D'Oosterlinck, F., Van Hove, G., & Bayliss, P. (2004). The Search for an Integrated Paradigm of Care Models for People with handicaps, Disabilities and Behavioural Disorders at the Department of orthopedagogy of Ghent University. Education and Training in Developmental Disabilities, 39(3), WETENSCHAPPELIJK CURRICULUM : (cf. bijlagen 1, 2 en 3) 6. WETENSCHAPPELIJKE ONDERSCHEIDINGEN EN PRIJZEN Nationale Vereniging tot steun aan gehandicapte personen Rotary Clubs van België: Een vergelijkende studie van de specifieke noden van studenten met en zonder handicap in het Gentse hoger onderwijs Ik bevestig dat de bovenstaande gegevens alsook het wetenschappelijk curriculum in eer en geweten werden ingevuld en mogen nagegaan worden. Datum en handtekening Aantal bijlagen: 3 pagina 6

7 Bijlage 1 PUBLICATIES BOEKEN B1: Auteur of co-auteur van boeken Vandevelde, S. & Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. ( 2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant., pp 52 Derluyn, I., Vanderplasschen, W., Alexandre, S., Stoffels, E., Scheirs, V., Vindevogel, S., Decorte, T., Franssen, A., Kaminski, D., Cartuyvels, Y., & Broekaert, E. (2008). Etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg: karakteristieken, druggebruik en trajecten van zorg. Brussel Gent: Federaal Wetenschapsbeleid Academia Press. De Wilde, J., Soyez, V., Vandevelde, S., Broekaert, E., Vander Beken, T., Guillaume, R., Dumortier, E., Caels, Y. (2007). Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: Een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling / Usage de drogue et psychopathologie dans les prisons: Une étude exploratoire pour le développement d une méthodologie. Gent: Academia Press. Autrique, M., Vanderplasschen, W., Pham, T.H., Broekaert, E. & Sabbe, B. (2007). Evidence-based werken in de verslavingszorg: een stand van zaken. Reeks Wetenschap en Maatschappij. Academia Press. Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C., Broekaert, E. & Van Hove, S. (2006). Orthopedagogische werkvelden in beweging: organisatie en tendensen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Geenens, K., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., De Ruyver, B. & Alexandre, S. (2005). Tussen droom en daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie / Entre rêve et action: Implémentation du case management pour usagers de drogues dans le secteur de la santé en le secteur judiciaire. Gent: Academia Press. Derluyn, I., Wille, B., De Smet, T., & Broekaert, E. (2005). Op weg. Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Derluyn, I., Calle, D., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E. (2002). Drugverslaafden met jonge kinderen: Concepten methodiekontwikkeling voor pedagogische ondersteuning in een residentiële setting. Brussel: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. Broekaert, E., De Fever, F., & Hellinckx, W. (1996). Orthopedagogische Werkvelden in Kaart. Leuven/Apeldoorn: Garant, p.173. Broekaert, E., Bogaerts, J., & Clement, J.P., (1994). Wat Doven Zeggen. Onderzoek naar de socio-educatieve leefsituatie van volwassen doven en slechthorenden uit het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Leuven/Apeldoorn: Garant, p Broekaert, E., & Quinet, V. (1992). Begeleid Wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap, evaluatie. Leuven/Apeldoorn: Garant, p pagina 7

8 Broekaert, E. (1988). Integratieve Handelingsorthopedagogiek. Leuven: Acco, p. 54. Broekaert, E. (1981). Inleiding tot het werk in de therapeutische gemeenschap, European Federation of Therapeutic Communities, Gent, p. 90. B2: Hoofdstukken in boeken Broekaert, E. (2009). Geschiedenis, filosofie en grondstellingen van de therapeutische Gemeenschap. In E. Broekaert (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp.9-32). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (2009). Wetenschappelijk onderzoek: Stand van zaken. In E. Broekaert (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Derluyn, I. & Broekaert, E. (geaccepteerd). Child soldiers. (manuscript geaccepteerd voor de publicatie in Cambridge Handbook of Forensic Psychology). Vanderplasschen, W., Vindevogel, S. & Broekaert, E. (2009). Het meten van effectiviteit en efficiëntie in de integrale jeugdhulp: droom of nachtmerrie? In K. De Koster, L. De Man, K. De Vos, D. Kerger & R. Roose (Eds.), Handboek integrale jeugdhulp (Inhoud/14: onderzoek, Afl. 2, maart) Brussel: Uitgeverij Politeia. Broekaert, E. (2006). Il trattamento delle dipendenze in Europa: Quali modelli e quail progetti? In N. Pisanu (Ed.), Prendersi Cura. Percorsi fra etica, servizio e dipendenze (pp ). Roma: Bulzoni Editore. Broekaert, E. & De Wilde, J. (2005). The Construction of the VACT for Women: A Flexible Tool for Treatment of Female Substance Abusers. In M. U. Pedersen, V. Segraeus & M. Helleman (Eds.), Between Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment (pp ). Helsinki: NAD-publication 47. Soyez, V. & Broekaert, E. (2005). Are We Expecting Too Much From Social Network Members? The Impact a Social Network intervention on Retention and Success after Therapeutic Community Treatment. In M. U. Pedersen, V. Segraeus & M. Helleman (Eds.), Between Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment (pp ). Helsinki: NAD-publication 47. Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R. C. & Broekaert, E. (2005). Is Case Management an Effective and Evidence Based Intervention for Helping Substance Abusing Populations? In M. U. Pedersen, V. Segraeus & M. Helleman (Eds.), Between Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment (pp ). Helsinki: NAD-publication 47. Derluyn, I., & Broekaert, E. (2005). Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. In: K. Van Buyten (Ed.), Participatierechten van kinderen. Verzamelde Commentaren. (pp ). University Ghent: Centrum voor de Rechten van het Kind, cahier 25. Broekaert, E., Vanderplasschen, W., Soyez, V., Vandevelde, S., De Wilde, J., Derluyn, I. & Colins, O. (2005). Drughulpverlening. In: E. Broekaert, & G. Van Hove (Red.) Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (7e ed.), Antwerpen: Garant Uitgevers. Vanderplasschen, W., Derluyn, I. & Broekaert, E. (2002). Opvoedingsondersteuning van drugverslaafde ouders en hun jonge kinderen. In: W. Buisman et al. (Eds.), Handboek Verslaving: hulpverlening, preventie en beleid (Vol. C-3130, pp.1-24). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. pagina 8

9 Broekaert, E. (2001). Therapeutic communities for drug users: Description and overview. In B. Rawlings, & R. Yates (Eds.), Therapeutic communities for the treatment of drug users (pp ). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. Broekaert, E. (2000). Personen met gedragsstoornissen. In E. Broekaert (Ed.), Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (vierde herziene druk) (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E., & D Oosterlinck, F. (2000). Holisme en Orthopedagogiek. In F. Simon (Ed.), Liber Amicorum Karel De Clerck (pp ). Gent: CSHP. Broekaert, E. & Raes, V. (1998). Evaluation of drugtreatment in Flanders. In M. Coletti (Ed.), Evaluation of treatment: a European overview (pp. 9-37). Roma: Cedis. Broekaert, E. (1997). Theoretische orthopedagogiek. In E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. Van Hove, B. Wuyts (Eds.), Orthopedagogiek en Maatschappij (pp. 9-33). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (1997). Histoire et fondements de la communauté therapeutique. In G. van der Straten (Ed.), La nouvelle communauté therapeutique (pp.9-36). Louvain-la-Neuve: Academia, Bruylant. Broekaert, E. (1997). Recherche Follow-up sur la C.T. In G. van der Straten (Ed.), La communauté therapeutique (pp ). Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant. Broekaert, E. (1997). Die Enstehung der Therapeutischen Gemeinschaft. [History and Basics of the Therapeutic Community]. In C. Muller, G. Teusler, & M. Winkler (Eds.) Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa. [Handbook Residential and Foster Care in Europe] (pp ). Neuwied; Kriftel: Luchterhand. Broekaert, E. (1996). Geschiedenis, filosofie en grondstellingen van de therapeutische Gemeenschap. In H. Bradt (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp.9-32). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (1996). Wetenschappelijk onderzoek: Stand van zaken. In H. Bradt (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E., Bradt, H. & Van Hofstraeten, T. (1996). De gehandicaptenzorg. In E. Broekaert, F. De Fever, W. Hellinckx (Eds.), Orthopedagogische Werkvelden in kaart, Vlaanderen (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant Broekaert, E. (1994). Orthopedagogiek in Gent, 1942: het werk van Prof. Dr. R. Nijssen. In W. Hellinckx & B. Maes, (Eds.), Over de zorg voor personen met een mentale handicap, Orthopedagogische reflecties (pp.53-63). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E., & Oreye, L. (1993). Het Holistisch paradigma in de pedagogiek. De plaats van grootouders bij het opvoeden in multi-problem gezinnen. In P. M. Van den Berg, E. Knorth, E. Scholte, & M. Smit (Eds.), Orthopedagogische theorie, empirisch onderzoek en jeugdhulpverlening (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (1992). Orthopedagogics. In F. Van Damme & L. Van de Vijver (Eds.), Capita Selecta uit de toegepaste Epistemologie, Deel III (pp ). Gent: Language and Cognition. Broekaert, E. (1990). Zorgen doet men niet alleen: de rol van de zelfzorg, informele zorg en formele zorg. In H. Baert (Ed.), De Welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap. Facetten en standpunten (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. pagina 9

10 B3: Boeken als editor Broekaert, E. (Ed.). (1993). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (eerste druk). Leuven/Apeldoorn: Garant. p Broekaert, E. & Van Hove, G. (Ed.). (2005). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (zevende, herziene druk). Leuven/Apeldoorn: Garant. p Broekaert, E. (Ed.). (1999). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Vertaling naar het Russisch; Initiatief dat kadert binnen de Vlaams/Russische Onderwijssamenwerking. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Afdeling Beleidscoördinatie. Leuven/Apeldoorn: Garant. p Broekaert, E., Hellinckx, W., Vanden Berge, A., & Colton, M. (Eds.). (1991). Innovations in Residential Care. Leuven: Acco. p ARTIKELS A1 PUBLICATIES: Artikels in tijdschriften opgenomen in Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index Broekaert, E. & Soyez, V. (2010). Qualitative Research Transformations: The Strange Case of the Video Addiction Challenge Tool. substance use and misuse. 45(5): Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. The psychological impact of forced displacement and related risk factors on Eastern Congolese adolescents affected by war.journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines (Epub ahead of print). Colins, O., Vermeiren, R., Vreugdenhil, C. van den Brink, W., Doreleijers, T. & Broekaert, E. (2010). Psychiatric disorders in detained male adolescents: a systematic literature review. Canadian Journal of Psychiatry. 55(4): De Maeyer, J., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E. (2010) Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. International journal of drugs policy (online febr 2010). Van Havere T, Vanderplasschen W, Broekaert E, De Bourdeaudhui I. (2009). The influence of age and gender on party drug use among young adults attending dance events, clubs, and rock festivals in Belgium. Substance Use & Misuse, 44(13), Broekaert, E., Autrique, M., Pearce, S. (2009). Paradigm shift in substance abuse treatment The case of therapeutic communities for addiction. Evidence and Practical Knowledge in Substance Abuse Treatment, a basis for discussion, 190, Broekaert, E., Briggs, D. & Vandevelde, S. (submitted). The Postmodern application of holistic education. (submitted to Journal of social wellfare, september, 2009). Derluyn, I., Lippens, V., Verachtert, T., Bruggeman, W. & Broekaert, E. (in druk, 2009). Minors travelling alone: a risk group for human trafficking? International Migration. pagina 10

11 Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. (2009). Community-based cross-cultural adaptation of mental health self-report measures in emergency settings: validation of the IES-R and HSCL-37A for use in Eastern Democratic Republic of Congo. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 163 (6), Autrique, M., Pearce, S., Haigh, R., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E., (opgestuurd). Commentary on Orford (2008): The Oxford Science Meeting and a way forward for therapeutic community research and practice. (opgestuurd naar Addiction, mei, 2009). Colins, O., Vermeiren, R., Schuyten, G. & Broekaert, E. (2009). Psychiatric disorders in property, violent and versatile offending detained male adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, 79(1), Goethals, I. Broekaert, E., Rowdy, Y. & Vandevelde S. (opnieuw opgestuurd). A religion too far. On the hidden ideology of a social therapeutic believe system. (opnieuw opgestuurd onder voorwaarden naar Social Science History, maart, 2009). Autrique, M., Vanderplasschen, W., Broekaert, E. & Sabbe, B. (2009). Practitioner s Attitudes Concerning Evidence- Based Guidelines in Belgian Substance Abuse Treatment. European Addiction Research, 15, De Maeyer, J., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E. (2009). Exploratory Study on Drug Users Perspectives on Quality of Life: More than Health-Related Quality of Life? Social Indicators Research, 90(1), Derluyn, I., Mels, C. & Broekaert, E. (2009). Mental health problems in separated refugee adolescents. Journal of Adolescent Health, 44(3), Colins, O., Vermeiren, R., Vreugdenhil, C., Schuyten, G., Broekaert, E. & Krabbendam, A. (2009). Are psychotic symptoms among detained juvenile offenders explained by trauma and substance use? Drug and Alcohol Dependence, 100(1-2), Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. (2009). Screening for Traumatic Exposure and Posttraumatic Stress Symptoms in Adolescents in the War-Affected Eastern Democratic Republic of Congo. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(6), Broekaert, E., Vanderplasschen, W., Colpaert, K. & Autrique M. (2010). The Human Prerogative: A Critical Analysis of Evidence-Based and Other Paradigms of Care in Substance Abuse Treatment. The Psychiatric Quarterly (Epub ahead of print). Mels, C., Derluyn, I. & Broekaert, E. (2008). Social support in unaccompanied asylum seeking boys: a case study. Child: Care, Health & Development, 34(6), Colpaert, K., Vanderplasschen, W., Van Hal, G., Broekaert, E. & Schuyten, G. (2008). Dual Substance Abusers Seeking Treatment: Demographic, Substance-Related and Treatment Utilization Characteristics. Journal of Drug Issues, 38(2), Colins, O., Vermeiren, R., Schuyten, G., Broekaert, E. & Soyez, V. (2008). Informant agreement in the assessment of disruptive behavior disorders in detained minors: a diagnosis-level and symptom-level examination. The Journal of Clinical Psychiatry, 69(1), D Oosterlinck, F., Goethals, I., Broekaert, E., Schuyten, G. & De Maeyer, J. (2008). Implementation and Effect of Life Space Crisis Intervention in Special Schools with Residential Treatment for Students with Emotional and Behavioral Disorders EBD. Psychiatric Quarterly,79(1), pagina 11

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4)

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Artikelen in tijdschriften 2015 Effectieve interventies voor agressie bij kinderen. PsychoPraktijk, 6, 14-17. 2014 Scheiding en stress. PsychoPraktijk, 6, 22-26.

Nadere informatie

Permanente vorming European Studies in Substance Misuse Academiejaar 2005-2006

Permanente vorming European Studies in Substance Misuse Academiejaar 2005-2006 Permanente vorming European Studies in Substance Misuse Academiejaar 2005-2006 1. Achtergrond en motivering Drugmisbruik is een wereldwijd probleem dat geen enkele maatschappij of land onaangetast laat.

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

35 jaar De Kiem. Uitdagingen voor de toekomst. 29 maart 2012. Gent. Eric Broekaert

35 jaar De Kiem. Uitdagingen voor de toekomst. 29 maart 2012. Gent. Eric Broekaert 35 jaar De Kiem Uitdagingen voor de toekomst 29 maart 2012 Gent Eric Broekaert Therapeutische gemeenschappen: Onderzoek in Europa, overzicht en conclusies ERIC BROEKAERT WOUTER VANDERPLASSCHEN MIEKE AUTRIQUE

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG. Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling

STUDIEVOORMIDDAG. Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling STUDIEVOORMIDDAG Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling 18 JUNI 2012 INLEIDENDE TEKST Zowel in Europa als in de Verenigde Staten stelt men vast dat polydruggebruik

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid.

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid. Lokale strategie voor gezond ouder worden Voor Elkaar in de Buurt Jeanette Lezwijn J.Lezwijn@ggdgelre-ijssel.nl tel 088-443 3251) In vogelvlucht. Epidemiologie en gezondheidsbevordering Gezond ouder worden

Nadere informatie

Running Head EXECUTIEVE FUNCTIES EN EXTERNALISEREND GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN

Running Head EXECUTIEVE FUNCTIES EN EXTERNALISEREND GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN 1 Zelf Gerapporteerde Alledaagse Executieve Functies en Externaliserende Gedragsproblemen bij Adolescenten in en buiten de Jeugdhulpverlening Self-reported Everyday Executive Functioning and Externalising

Nadere informatie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014 Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie KAGB 28 september 2014 1 De Forensische Psychiatrie in België Unieke en baanbrekende start begin

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Publications. Publications

Publications. Publications Publications Publications Publications De Bildt, A., Mulder, E.J., Scheers, T., Minderaa, R.B., Tobi, H. (2006) PDD, behavior problems and psychotropic drug use in children and adolescents with MR, Pediatrics

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Case management of coördinatie van de zorg?

Case management of coördinatie van de zorg? Pistes voor integratie van de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen Case management of coördinatie van de zorg? THÉRÈSE VAN DURME JEAN MACQ INSTITUT DE RECHERCHE SANTÉ ET SOCIÉTÉ (IRSS - BRUSSEL)

Nadere informatie

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID. ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID. ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID. ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN BEHANDELINGSPROGRAMMA'S, SPECIFIEK VOOR PATIËNTEN MET EN DUBBELE DIAGNOSE. Promotor: Prof. Dr. B. Sabbe

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Master in de pedagogische wetenschappen

Master in de pedagogische wetenschappen LEUVEN t Master in de pedagogische wetenschappen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

Evidence-based handelen. Is er al niet genoeg onderzoek gedaan voor interventies na trauma? Onderwerpen

Evidence-based handelen. Is er al niet genoeg onderzoek gedaan voor interventies na trauma? Onderwerpen Is er al niet genoeg onderzoek gedaan voor interventies na trauma? Hennie Boeije i.s.m. Floryt van Wesel Symposium Kinderen en trauma: van wetenschappelijk onderzoek naar implicaties voor de praktijk,

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015

Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015 Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015 Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet volgen. Martine Noordegraaf 6-3-2015

Goed voorbeeld doet volgen. Martine Noordegraaf 6-3-2015 Goed voorbeeld doet volgen Martine Noordegraaf 6-3-2015 Welk type ouderschap ziet u het meest in de gehandicaptensector? Adequaat ouderschap Verstoord ouderschap Problematisch ouderschap Overvraagd ouderschap

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Afname van het beroep op de (gespecialiseerde) zorg voor jeugd; de goede vraag?

Afname van het beroep op de (gespecialiseerde) zorg voor jeugd; de goede vraag? Afname van het beroep op de (gespecialiseerde) zorg voor jeugd; de goede vraag? Erik J. Knorth Hoogleraar Orthopedagogiek/Jeugdzorg RUG Co-projectleider Academische Werkplaats C4Youth ZonMw Werkconferentie

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen?

Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen? 21/11/11 Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen? Inge Glazemakers Dirk Deboutte Inhoud Het probleem Oplossingen: de theorie Triple P Het project De eerste evaluatie - - -

Nadere informatie

Vroege interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Vroege interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Improving Mental Health by Sharing Knowledge Vroege interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers hall Anne Margriet Pot Hoogleraar Ouderenpsychologie, VU Amsterdam, Programmahoofd Ouderen

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Implementatie van LSCI en effectonderzoek in Vlaanderen

Implementatie van LSCI en effectonderzoek in Vlaanderen Implementatie van LSCI en effectonderzoek in Vlaanderen Bram Soenen Sr. Trainer LSCI OOBC Nieuwe Vaart & OC Sint Idesbald Voorstelling Heynsdaele Doelgroep 7 jongens 12-21 jaar GES School Type 3 OV4 Tehuis

Nadere informatie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie Het derde jaar van de Bachelor Psychologie studieadviseurs Psychologie 21 april 2015 Discover the world at Leiden University onderwerpen structuur van de bachelor/3e jaar veranderingen in 2015 2016 (verdiepings

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionals in de jeugdzorg Jo Hermanns Met de professionaliteit van de werkers in de jeugdzorg is weinig mis Hoog opleidingsniveau Aanvullende trainingen Werkbegeleiding/supervisie

Nadere informatie

Lijst met publicaties

Lijst met publicaties Lijst met publicaties Forensische psychiatrie (boeken) Hornsveld, R. H. J., & Kanters, T. (2015). Held zonder seksueel geweld, deel 3. Tweede editie: Cognitieve vervormingen (draai- en werkboek). Rijswijk:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Ondersteuning van astma zelfmanagement in de huisartsenpraktijk via internet: Karakteristieken van patiënten en het PatiëntCoach webportaal

Ondersteuning van astma zelfmanagement in de huisartsenpraktijk via internet: Karakteristieken van patiënten en het PatiëntCoach webportaal Ondersteuning van astma zelfmanagement in de huisartsenpraktijk via internet: Karakteristieken van patiënten en het PatiëntCoach webportaal Jaap K. Sont, associate professor Afdeling Medische Besliskunde

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

16/06/2014. Academic year 2013-2014 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE. examen

16/06/2014. Academic year 2013-2014 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE. examen Academic year 201-20 Hasselt University DEFINITE EXAM SCHEDULE examen 16/06/20 1rst Master in Rehabilitation 2 nd Master in Rehabilitation for neurological disorders 2nd Master in Rehabilitation in Mental

Nadere informatie

35 jaar De Kiem. Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving. Uitdagingen voor de toekomst l 29.03.2012 l

35 jaar De Kiem. Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving. Uitdagingen voor de toekomst l 29.03.2012 l STUDIEDAG 35 jaar De Kiem Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving Uitdagingen voor de toekomst l 29.03.2012 l De Kiem is dit jaar 35 jaar actief binnen de drughulpverlening in Vlaanderen.

Nadere informatie

Pub u l b ic i at a i t e i s

Pub u l b ic i at a i t e i s Internationale publicaties (Peer ( Peer-reviewed reviewed journal articles) Castelein S, Gaag M van der, Bruggeman R, Busschbach JT van, Wiersma, D. Empowerment in People with Psychotic Disorders: A Comparison

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33187 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33187 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33187 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Hidding, Elske Title: Neurocognitive mechanisms and vulnerability to autism and

Nadere informatie

Outcome monitoring Empowerment of clients and their local and national representatives

Outcome monitoring Empowerment of clients and their local and national representatives Outcome monitoring Empowerment of clients and their local and national representatives Chris Nas Senior policy advisor cnas@ggznederland.nl WHO Collaborating Centre for Research and Training Lille, January

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Rol onderzoek voor cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam

Rol onderzoek voor cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam Rol onderzoek voor cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam Wilma Jansen Kenniscoördinator Jeugd Gemeente Rotterdam Inhoud presentatie Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Rol onderzoek

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij Mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis. The Effects of Body Oriented Interventions

Nadere informatie

Logopedie in het cluster 2 onderwijs

Logopedie in het cluster 2 onderwijs Logopedie in het cluster 2 onderwijs mw. E. Cox MA (NVLF) mw. E. Kunst-Verberne (NVLF) mw. M. Schulte (NVLF) dhr. R. Nannes (NVLF) 2 Aanleiding position statement Dit position statement gaat over de logopedische

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

Trajectbegeleiding van jongeren in kwetsbare situaties: enkele reflecties op basis van onderzoek en recente ontwikkelingen

Trajectbegeleiding van jongeren in kwetsbare situaties: enkele reflecties op basis van onderzoek en recente ontwikkelingen Trajectbegeleiding van jongeren in kwetsbare situaties: enkele reflecties op basis van onderzoek en recente ontwikkelingen Prof. Dr. W. Vanderplasschen UGent, Vakgroep Orthopedagogiek Wouter.Vanderplasschen@UGent.be

Nadere informatie

Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de. Verslavingszorg

Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de. Verslavingszorg Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de Verslavingszorg Therapeutic Assessment. Application of a Collaborative Model in Addiction Care Liesbeth Haarman Studentnummer: 850216664

Nadere informatie

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren Ontwikkeling grijze druk De 2010-2025

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Community Based Service for Elderly. CVZ mei 2013. Prof. dr. Joris Slaets University Medical Center Groningen

Community Based Service for Elderly. CVZ mei 2013. Prof. dr. Joris Slaets University Medical Center Groningen Community Based Service for Elderly CVZ mei 2013 Prof. dr. Joris Slaets University Medical Center Groningen Who is living there? Strenght Capabilities Needs one fits all? Sustainable care in relation to

Nadere informatie

Elien Colman, Sarah Missinne & Piet Bracke

Elien Colman, Sarah Missinne & Piet Bracke Het belang van de gepercipieerde effectiviteit van de hulpverlening voor het voorkomen van onvervulde behoeften bij personen met sociale of emotionele problemen Elien Colman, Sarah Missinne & Piet Bracke

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa NCVGZ April 2013 Andrea de Winter EU-FP7-IROHLA Jaap Koot & Menno Reijneveld Omvang en aard van problemen met gezondheidsvaardigheden Doelen

Nadere informatie

Voorstel 33 Bart Zandvliet

Voorstel 33 Bart Zandvliet Naam indiener (contactpersoon): Bart Zandvliet Mailadres: bzandvliet@novacollege.nl Telefoonnummer: 06-11343636 Naam van de presentator: Bart Zandvliet 1. Titel van de presentatie: Docententeam ontwikkelt

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

8-1-2015. De therapeutische relatie,cognitieve stoornissen en recovery: Wat moet de professional daar nu mee?

8-1-2015. De therapeutische relatie,cognitieve stoornissen en recovery: Wat moet de professional daar nu mee? De therapeutische relatie,cognitieve stoornissen en recovery: Wat moet de professional daar nu mee? Best beschikbare evidentie voor nut therapeutische relatie? Prof. Dr. C.A.J. de Jong: NISPA (Addiction

Nadere informatie