SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN BEVORDERING IN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN BEVORDERING IN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL *"

Transcriptie

1 SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN BEVORDERING IN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL * SOLLICITATIE voor een bevordering tot (ambt): tijdens het jaar: 2009 in de faculteit: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen brief decaan dd.: 1. PERSONALIA Naam: Broekaert Voornamen: Eric Karel Marie Geboortedatum: 10 oktober 1951 Huidige graad Hoogleraar voltijds (met vermelding voltijds of deeltijds met aanduiding omvang): Hoofd van het departement Orthopedagogie en ortho-agogie Vakgroep of dienst: Vakgroep Orthopedagogiek (PP 10) Vakgebied: Orthopedagogiek en Ortho-agogiek Dienstadres Dunantlaan Gent Telefoon: (00 32) 9/ Fax: (00 32) 9/ * Ook te gebruiken voor uitbreidingen van ZAP-ambt. In dat geval dient de vermelding in het eerste tekstvak aangepast pagina 1

2 2. ACADEMISCH (UNIVERSITAIR) ONDERWIJS 2.1 ACADEMISCHE OPLEIDINGEN Diploma 2 de cyclus naam: Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek. behaalde graad: Grote onderscheiding universiteit: Universiteit Gent. jaar: 1973 ANDERE ACADEMISCHE OPLEIDINGEN (2 de cyclus, met inbegrip van lerarenopleiding): (met naam van het of de diploma's, behaalde graad, universiteit, jaar) naam diploma behaalde graad universiteit jaar Aggregatie secundair onderwijs van de hogere graad in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek Onderscheiding Universiteit Gent VOORTGEZETTE ACADEMISCHE OPLEIDINGEN (3 de cyclus) en POSTACADEMISCHE VORMING Aanvullende opleidingen, specialisatieopleidingen, doctoraatsopleiding, docententraining, (met vermelding van behaald diploma of getuigschrift, behaalde graad, universiteit en jaar) diploma of getuigschrift graad universiteit jaar Postaggregaat Persoonlijkheids interventie methoden Universiteit Gent 1975 Doctoraat (of Aggregaat Hoger Onderwijs) in de: Titel van proefschrift: De Drugsvrije Therapeutische Gemeenschap: orthopedagogische benadering van een nieuwere vorm van hulpverlening aan jonge toxicomanen. - Promotor: Prof. Dr. M.Wens - Behaalde graad: Grote Onderscheiding - Universiteit: Universiteit Gent - Datum: 14 april 1980 pagina 2

3 3. BEROEPSLOOPBAAN (met vermelding van de nevenactiviteiten) Functie of opdracht Instelling of werkgever Van (d/m/j) Tot (d/m/j) Orthopedagoog (deeltijds) Kliniek De Pelgrim v.z.w. I.A.T Oosterzele Orthopedagoog (deeltijds) T.G. "De Kiem", v.z.w I.A.T.Oosterzele Docent (deeltijds) I.P.S.O.C. Kortrijk Assistent (deeltijds) Assistent (voltijds) R.U.Gent: Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek Eerst Aanwezend Assistent (Rijksuniversiteit Gent) R.U.Gent: Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek (K.B. van maart 1983) Voltijds Docent in de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen en de R.U.Gent R.U.Gent: Laboratorium voor Orthopedagogiek en Orthoagogiek (K.B ) Voltijds Hoofddocent, Universiteit Gent, Vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek Voltijds Hoofddocent, Universiteit Gent, Vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek. (2 weddeschaal) Hoofd departement Orthopedagogiek en Orthoagogiek Voltijds Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek. Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Vakgroep Orthopedagogiek pagina 3

4 4. ONDERWIJS Beschrijf in maximum één bladzijde: het gepresteerde onderwijs (vermelding van instelling, duur en voorwerp van het reeds gegeven onderwijs) uw persoonlijke inbreng (opvatting en opbouw van de cursus, koppeling onderwijs-onderzoek, onderwijsvernieuwing, verdere planning ) Algemene Orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A en 60 B & C (2 e lic. ped wet Pedagogiek) 30 A - Speciale Orthopedagogiek en Orthodidactiek : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 60 B& C. - Problemen uit de Orthopedagogiek met inbegrip van: taakanalyse -deontologie -equipe werk, organisatie van jeugd- en gehandicapten zorg, vrijetijdsbesteding, problemen van leiding en opleiding, financiering en beheer, gevallen studie, rapportage en behandelingsplan : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 30 B & C - Residentiële Orthopedagogische Hulpverlening : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Inleiding tot de klinische pedagogiek: (2 e kan. ped wet ) 15 A - Lichamelijke Opvoeding in de bijzondere orthopedagogiek : (lic. in de Bijzondere Lichamelijke Opvoeding) 30 A + 15 B - Oriëntering, scholing en herscholing van gehandicapten : (2 e lic. in de Ontwikkelings- en Klinische Psychologie) 30 A Inleiding tot de orthopedagogiek : (1 e kan. ped wet en 2 e kan. ped wet met verkorting van studieduur) 30 A - Algemene orthopedagogiek met inbegrip van de studie van de werkvelden : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 30 B - Stage I : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 100 C - Orthopedagogische aspecten van bijzondere groepen : (1 e lic. lichamelijke opvoeding) 30 A - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, fysieke, psychische of sensoriele handicap I : (2 e lic. ped wet Pedagogiek, 2 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 2 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 30 A - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, fysieke, psychische of sensoriele handicap II : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 60 B - Orthopedagogische Consultatie : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 B - Orthopedagogische Vraagstukken : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 B - Pedagogiek van de zieke en de gehandicapte : (1 e lic. logopedie en audiologie) 15 A - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C - Keuzevak: Management, beleidsorthopedagogiek en orthopedagogisch teamwerk. 30 A - Keuzevak: Beweging en orthopedagogiek. 30 A - Keuzevak: Seksualiteit van personen met een handicap, orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak: Therapeutische Gemeenschappen. 30 A - Keuzevak : Leerstoornissen : orthopedagogische aspecten. 30 A Orthopedagogiek : (1 e kan. ped wet, 2 e kan. ped wet met verkorte studieduur) 45 A - Theoretische Orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Orthopedagogiek van Bijzondere Groepen (1 e lic ped wet, orthopedagogiek) 60A.30B. - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriele handicap (2 e lic. ped wet Pedagogiek, 2 e lic. ped wet orthopedagogiek, 2 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 30 A - Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriele handicap II : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 60 B - Orthopedagogische consultatie : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Orthopedagogische vraagstukken : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 B - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C - Pedagogiek van de zieke en de gehandicapte : (1 e kan logopedie en audiologie) 15 A - Keuzevak : Management, beleidsorthopedagogiek en orthopedagogisch teamwerk. 30 A - Keuzevak : Beweging en orthopedagogiek. 30 A - Keuzevak : Seksualiteit van personen met een handicap, orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak : Therapeutische Gemeenschappen. 30 A - Keuzevak : Leerstoornissen : orthopedagogische aspecten. 30 A theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C - Keuzevak : Beweging en orthopedagogiek. 30 A - Keuzevak : Therapeutische gemeenschappen. 30 A pagina 4

5 - Keuzevak : Leerstoornissen: orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak : Seksualiteit van personen met een handicap: orthopedagogische aspecten. 30 A - Keuzevak : Management, beleidsorthopedagogiek en orthopedagogisch teamwork. 30 A Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Orthopedagogiek van de gedragsstoornissen en deontologie : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Research in agogisch handelen II: Praktijkperspectieven - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A - Research in agogisch handelen II: Praktijkperspectieven - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Theoretische orthopedagogiek : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 45 A -Opvang, begeleiding en behandeling van middelenmisbruik - Orthopedagogiek van bijzondere groepen : (1 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 A + 30 B - Drugmisbruik I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A + 10 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen I : (2 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 30 A - Drugmisbruik II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen II : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 15 A + 30 B - Interoptie II : (3 e lic. ped wet Onderwijspedagogiek, 3 e lic. ped wet Orthopedagogiek, 3 e lic. ped wet Sociale Agogiek) 15 A + 15 B - Orthopedagogische praktijk en stage III : (3 e lic. ped wet Orthopedagogiek) 60 C Sinds mijn aanstelling tot voltijds docent in 1987 heb ik mijn onderwijs in functie gesteld van de uitbouw, consolidatie, en de verruiming van de (richting) (optie) (afstudeerrichting) Orthopedagogiek. In de beginperiode betekende dit vooral het uitbouwen van de theoretische orthopedagogiek, de bijzondere groepen en de klinisch pedagogische vakken. Het onderwijs werd verzorgd op het niveau van de licenties. Dit leidde tot de uitbouw van het Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (1), een standaardwerk, dat reeds aan zijn vierde herziene druk toe is, en tevens in verscheidene hogescholen gebruikt wordt. Doorheen de programma herzieningen 1994 en 2001 werden de orthopedagogische vakken verder gedifferentieerd en gespecialiseerd. In mijn geval werd de specialisatie gedragsstoornissen en drugmisbruik Het onderwijs werd horizontaal en verticaal coherent gespreid over Kandidaturen (Bachelor) en Licenties (Master). Het aantal studenten steeg navenant over de jaren van gemiddeld zestig tot tweehonderd Licentiestudenten. Als voorzitter van de Visitatie Commissie Pedagogische Wetenschappen en Sociale en Culturele Agogiek (1997), zette ik mij in voor de voorbereiding van de programma herziening (2001). In deze herziening werd de basis gelegd voor de vlotte invoering van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen. Als voorzitter van de Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen ( ) ondersteun ik de verdere implementatie van de Bachelor Master structuur, met oog voor kwaliteit en flexibiliteit. Voor de afstudeerrichting Orthopedagogiek pagina 5

6 leidt deze evolutie niet alleen naar een nauwere samenwerking met de Onderwijspedagogiek, maar ook met de Sociale Agogiek die rechtstreeks doorstroomt naar de Master of Science Sociaal Werk. Dit betekent dat in de toekomst de coöperatie met de zusteropleidingen in de Hogescholen zal bevorderd worden. Ook de Visitatie Pedagogische Wetenschappen in 2006 vormt een uitdaging. Mijn huidige aanpak van het onderwijs in de orthopedagogiek en ortho-agogiek poogt de leerinhouden af te stemmen op de bedoelingen van het actuele programma. Er wordt effectief en efficiënt gebruik gemaakt van de bestaande leeromgeving en actuele leermiddelen, zoals Claroline en de website Vakgroep Orthopedagogiek. Tevens worden de studenten intellectueel uitgedaagd tot zelfstandig denken..zij leren gedurende practica en stages het beroep van orthopedagoog kennen. Zij nemen deel aan door de vakgroep georganiseerde studiereizen. De studenten worden betrokken bij op de vakgroep lopend onderzoek. Zij maken kennis met wetenschappelijk hoogstaande tijdschriften. Dit bereidt het derde cyclus onderwijs voor en het kandideren voor mandaten van het onderzoeksfonds en andere projecten. Ik poog de vakgroep orthopedagogiek uit te bouwen tot een bereikbaar en aanspreekbaar centrum waar het onderwijs voortbouwt op wetenschappelijke bevindingen. Sinds 1988 zoekt mijn onderwijs aansluiting bij de Europese dimensie. Projecten studenten en docenten mobiliteit, intensieve cursussen en curriculum ontwikkeling werden gerealiseerd. Dit jaar wordt de postacademische vormingsleergang European Studies in Substance Misuse online aangeboden, in samenwerking met verschillende Europese Universiteiten. Vanaf het academiejaar gaat de Postgraduaatsopleiding Drugfenomeen: theorie en praktijk van start. Verder volg ik in nauwe samenwerking met mijn collega proximus de actuele paradigmawijziging in de orthopedagogiek op. The search for an Integrated Paradigm of Care Models for People with handicaps Disabilities and Behavioural Disorders at the Department of Orthopedagogy of Ghent University werd ter publikatie voorgelegd aan Education and Training in Developmental Disabilities, en aanvaard in juni 2003 (2). Wij hopen om op deze wijze onze visie te kunnen toetsen aan het internationaal wetenschappelijk forum. (1) Broekaert, E. (Ed.). (2005). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (vijfde, herziene druk). Leuven/Apeldoorn: Garant. p (2) Broekaert, E., D'Oosterlinck, F., Van Hove, G., & Bayliss, P. (2004). The Search for an Integrated Paradigm of Care Models for People with handicaps, Disabilities and Behavioural Disorders at the Department of orthopedagogy of Ghent University. Education and Training in Developmental Disabilities, 39(3), WETENSCHAPPELIJK CURRICULUM : (cf. bijlagen 1, 2 en 3) 6. WETENSCHAPPELIJKE ONDERSCHEIDINGEN EN PRIJZEN Nationale Vereniging tot steun aan gehandicapte personen Rotary Clubs van België: Een vergelijkende studie van de specifieke noden van studenten met en zonder handicap in het Gentse hoger onderwijs Ik bevestig dat de bovenstaande gegevens alsook het wetenschappelijk curriculum in eer en geweten werden ingevuld en mogen nagegaan worden. Datum en handtekening Aantal bijlagen: 3 pagina 6

7 Bijlage 1 PUBLICATIES BOEKEN B1: Auteur of co-auteur van boeken Vandevelde, S. & Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. ( 2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant., pp 52 Derluyn, I., Vanderplasschen, W., Alexandre, S., Stoffels, E., Scheirs, V., Vindevogel, S., Decorte, T., Franssen, A., Kaminski, D., Cartuyvels, Y., & Broekaert, E. (2008). Etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg: karakteristieken, druggebruik en trajecten van zorg. Brussel Gent: Federaal Wetenschapsbeleid Academia Press. De Wilde, J., Soyez, V., Vandevelde, S., Broekaert, E., Vander Beken, T., Guillaume, R., Dumortier, E., Caels, Y. (2007). Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: Een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling / Usage de drogue et psychopathologie dans les prisons: Une étude exploratoire pour le développement d une méthodologie. Gent: Academia Press. Autrique, M., Vanderplasschen, W., Pham, T.H., Broekaert, E. & Sabbe, B. (2007). Evidence-based werken in de verslavingszorg: een stand van zaken. Reeks Wetenschap en Maatschappij. Academia Press. Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C., Broekaert, E. & Van Hove, S. (2006). Orthopedagogische werkvelden in beweging: organisatie en tendensen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Geenens, K., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., De Ruyver, B. & Alexandre, S. (2005). Tussen droom en daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie / Entre rêve et action: Implémentation du case management pour usagers de drogues dans le secteur de la santé en le secteur judiciaire. Gent: Academia Press. Derluyn, I., Wille, B., De Smet, T., & Broekaert, E. (2005). Op weg. Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Derluyn, I., Calle, D., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E. (2002). Drugverslaafden met jonge kinderen: Concepten methodiekontwikkeling voor pedagogische ondersteuning in een residentiële setting. Brussel: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. Broekaert, E., De Fever, F., & Hellinckx, W. (1996). Orthopedagogische Werkvelden in Kaart. Leuven/Apeldoorn: Garant, p.173. Broekaert, E., Bogaerts, J., & Clement, J.P., (1994). Wat Doven Zeggen. Onderzoek naar de socio-educatieve leefsituatie van volwassen doven en slechthorenden uit het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Leuven/Apeldoorn: Garant, p Broekaert, E., & Quinet, V. (1992). Begeleid Wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap, evaluatie. Leuven/Apeldoorn: Garant, p pagina 7

8 Broekaert, E. (1988). Integratieve Handelingsorthopedagogiek. Leuven: Acco, p. 54. Broekaert, E. (1981). Inleiding tot het werk in de therapeutische gemeenschap, European Federation of Therapeutic Communities, Gent, p. 90. B2: Hoofdstukken in boeken Broekaert, E. (2009). Geschiedenis, filosofie en grondstellingen van de therapeutische Gemeenschap. In E. Broekaert (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp.9-32). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (2009). Wetenschappelijk onderzoek: Stand van zaken. In E. Broekaert (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Derluyn, I. & Broekaert, E. (geaccepteerd). Child soldiers. (manuscript geaccepteerd voor de publicatie in Cambridge Handbook of Forensic Psychology). Vanderplasschen, W., Vindevogel, S. & Broekaert, E. (2009). Het meten van effectiviteit en efficiëntie in de integrale jeugdhulp: droom of nachtmerrie? In K. De Koster, L. De Man, K. De Vos, D. Kerger & R. Roose (Eds.), Handboek integrale jeugdhulp (Inhoud/14: onderzoek, Afl. 2, maart) Brussel: Uitgeverij Politeia. Broekaert, E. (2006). Il trattamento delle dipendenze in Europa: Quali modelli e quail progetti? In N. Pisanu (Ed.), Prendersi Cura. Percorsi fra etica, servizio e dipendenze (pp ). Roma: Bulzoni Editore. Broekaert, E. & De Wilde, J. (2005). The Construction of the VACT for Women: A Flexible Tool for Treatment of Female Substance Abusers. In M. U. Pedersen, V. Segraeus & M. Helleman (Eds.), Between Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment (pp ). Helsinki: NAD-publication 47. Soyez, V. & Broekaert, E. (2005). Are We Expecting Too Much From Social Network Members? The Impact a Social Network intervention on Retention and Success after Therapeutic Community Treatment. In M. U. Pedersen, V. Segraeus & M. Helleman (Eds.), Between Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment (pp ). Helsinki: NAD-publication 47. Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R. C. & Broekaert, E. (2005). Is Case Management an Effective and Evidence Based Intervention for Helping Substance Abusing Populations? In M. U. Pedersen, V. Segraeus & M. Helleman (Eds.), Between Evidence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment (pp ). Helsinki: NAD-publication 47. Derluyn, I., & Broekaert, E. (2005). Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. In: K. Van Buyten (Ed.), Participatierechten van kinderen. Verzamelde Commentaren. (pp ). University Ghent: Centrum voor de Rechten van het Kind, cahier 25. Broekaert, E., Vanderplasschen, W., Soyez, V., Vandevelde, S., De Wilde, J., Derluyn, I. & Colins, O. (2005). Drughulpverlening. In: E. Broekaert, & G. Van Hove (Red.) Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (7e ed.), Antwerpen: Garant Uitgevers. Vanderplasschen, W., Derluyn, I. & Broekaert, E. (2002). Opvoedingsondersteuning van drugverslaafde ouders en hun jonge kinderen. In: W. Buisman et al. (Eds.), Handboek Verslaving: hulpverlening, preventie en beleid (Vol. C-3130, pp.1-24). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. pagina 8

9 Broekaert, E. (2001). Therapeutic communities for drug users: Description and overview. In B. Rawlings, & R. Yates (Eds.), Therapeutic communities for the treatment of drug users (pp ). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. Broekaert, E. (2000). Personen met gedragsstoornissen. In E. Broekaert (Ed.), Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (vierde herziene druk) (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E., & D Oosterlinck, F. (2000). Holisme en Orthopedagogiek. In F. Simon (Ed.), Liber Amicorum Karel De Clerck (pp ). Gent: CSHP. Broekaert, E. & Raes, V. (1998). Evaluation of drugtreatment in Flanders. In M. Coletti (Ed.), Evaluation of treatment: a European overview (pp. 9-37). Roma: Cedis. Broekaert, E. (1997). Theoretische orthopedagogiek. In E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. Van Hove, B. Wuyts (Eds.), Orthopedagogiek en Maatschappij (pp. 9-33). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (1997). Histoire et fondements de la communauté therapeutique. In G. van der Straten (Ed.), La nouvelle communauté therapeutique (pp.9-36). Louvain-la-Neuve: Academia, Bruylant. Broekaert, E. (1997). Recherche Follow-up sur la C.T. In G. van der Straten (Ed.), La communauté therapeutique (pp ). Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant. Broekaert, E. (1997). Die Enstehung der Therapeutischen Gemeinschaft. [History and Basics of the Therapeutic Community]. In C. Muller, G. Teusler, & M. Winkler (Eds.) Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa. [Handbook Residential and Foster Care in Europe] (pp ). Neuwied; Kriftel: Luchterhand. Broekaert, E. (1996). Geschiedenis, filosofie en grondstellingen van de therapeutische Gemeenschap. In H. Bradt (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp.9-32). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (1996). Wetenschappelijk onderzoek: Stand van zaken. In H. Bradt (Ed.), De nieuwe Therapeutische Gemeenschap (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E., Bradt, H. & Van Hofstraeten, T. (1996). De gehandicaptenzorg. In E. Broekaert, F. De Fever, W. Hellinckx (Eds.), Orthopedagogische Werkvelden in kaart, Vlaanderen (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant Broekaert, E. (1994). Orthopedagogiek in Gent, 1942: het werk van Prof. Dr. R. Nijssen. In W. Hellinckx & B. Maes, (Eds.), Over de zorg voor personen met een mentale handicap, Orthopedagogische reflecties (pp.53-63). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E., & Oreye, L. (1993). Het Holistisch paradigma in de pedagogiek. De plaats van grootouders bij het opvoeden in multi-problem gezinnen. In P. M. Van den Berg, E. Knorth, E. Scholte, & M. Smit (Eds.), Orthopedagogische theorie, empirisch onderzoek en jeugdhulpverlening (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. Broekaert, E. (1992). Orthopedagogics. In F. Van Damme & L. Van de Vijver (Eds.), Capita Selecta uit de toegepaste Epistemologie, Deel III (pp ). Gent: Language and Cognition. Broekaert, E. (1990). Zorgen doet men niet alleen: de rol van de zelfzorg, informele zorg en formele zorg. In H. Baert (Ed.), De Welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap. Facetten en standpunten (pp ). Leuven/Apeldoorn: Garant. pagina 9

10 B3: Boeken als editor Broekaert, E. (Ed.). (1993). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (eerste druk). Leuven/Apeldoorn: Garant. p Broekaert, E. & Van Hove, G. (Ed.). (2005). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek (zevende, herziene druk). Leuven/Apeldoorn: Garant. p Broekaert, E. (Ed.). (1999). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Vertaling naar het Russisch; Initiatief dat kadert binnen de Vlaams/Russische Onderwijssamenwerking. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Afdeling Beleidscoördinatie. Leuven/Apeldoorn: Garant. p Broekaert, E., Hellinckx, W., Vanden Berge, A., & Colton, M. (Eds.). (1991). Innovations in Residential Care. Leuven: Acco. p ARTIKELS A1 PUBLICATIES: Artikels in tijdschriften opgenomen in Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index Broekaert, E. & Soyez, V. (2010). Qualitative Research Transformations: The Strange Case of the Video Addiction Challenge Tool. substance use and misuse. 45(5): Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. The psychological impact of forced displacement and related risk factors on Eastern Congolese adolescents affected by war.journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines (Epub ahead of print). Colins, O., Vermeiren, R., Vreugdenhil, C. van den Brink, W., Doreleijers, T. & Broekaert, E. (2010). Psychiatric disorders in detained male adolescents: a systematic literature review. Canadian Journal of Psychiatry. 55(4): De Maeyer, J., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E. (2010) Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. International journal of drugs policy (online febr 2010). Van Havere T, Vanderplasschen W, Broekaert E, De Bourdeaudhui I. (2009). The influence of age and gender on party drug use among young adults attending dance events, clubs, and rock festivals in Belgium. Substance Use & Misuse, 44(13), Broekaert, E., Autrique, M., Pearce, S. (2009). Paradigm shift in substance abuse treatment The case of therapeutic communities for addiction. Evidence and Practical Knowledge in Substance Abuse Treatment, a basis for discussion, 190, Broekaert, E., Briggs, D. & Vandevelde, S. (submitted). The Postmodern application of holistic education. (submitted to Journal of social wellfare, september, 2009). Derluyn, I., Lippens, V., Verachtert, T., Bruggeman, W. & Broekaert, E. (in druk, 2009). Minors travelling alone: a risk group for human trafficking? International Migration. pagina 10

11 Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. (2009). Community-based cross-cultural adaptation of mental health self-report measures in emergency settings: validation of the IES-R and HSCL-37A for use in Eastern Democratic Republic of Congo. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 163 (6), Autrique, M., Pearce, S., Haigh, R., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E., (opgestuurd). Commentary on Orford (2008): The Oxford Science Meeting and a way forward for therapeutic community research and practice. (opgestuurd naar Addiction, mei, 2009). Colins, O., Vermeiren, R., Schuyten, G. & Broekaert, E. (2009). Psychiatric disorders in property, violent and versatile offending detained male adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, 79(1), Goethals, I. Broekaert, E., Rowdy, Y. & Vandevelde S. (opnieuw opgestuurd). A religion too far. On the hidden ideology of a social therapeutic believe system. (opnieuw opgestuurd onder voorwaarden naar Social Science History, maart, 2009). Autrique, M., Vanderplasschen, W., Broekaert, E. & Sabbe, B. (2009). Practitioner s Attitudes Concerning Evidence- Based Guidelines in Belgian Substance Abuse Treatment. European Addiction Research, 15, De Maeyer, J., Vanderplasschen, W. & Broekaert, E. (2009). Exploratory Study on Drug Users Perspectives on Quality of Life: More than Health-Related Quality of Life? Social Indicators Research, 90(1), Derluyn, I., Mels, C. & Broekaert, E. (2009). Mental health problems in separated refugee adolescents. Journal of Adolescent Health, 44(3), Colins, O., Vermeiren, R., Vreugdenhil, C., Schuyten, G., Broekaert, E. & Krabbendam, A. (2009). Are psychotic symptoms among detained juvenile offenders explained by trauma and substance use? Drug and Alcohol Dependence, 100(1-2), Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. (2009). Screening for Traumatic Exposure and Posttraumatic Stress Symptoms in Adolescents in the War-Affected Eastern Democratic Republic of Congo. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(6), Broekaert, E., Vanderplasschen, W., Colpaert, K. & Autrique M. (2010). The Human Prerogative: A Critical Analysis of Evidence-Based and Other Paradigms of Care in Substance Abuse Treatment. The Psychiatric Quarterly (Epub ahead of print). Mels, C., Derluyn, I. & Broekaert, E. (2008). Social support in unaccompanied asylum seeking boys: a case study. Child: Care, Health & Development, 34(6), Colpaert, K., Vanderplasschen, W., Van Hal, G., Broekaert, E. & Schuyten, G. (2008). Dual Substance Abusers Seeking Treatment: Demographic, Substance-Related and Treatment Utilization Characteristics. Journal of Drug Issues, 38(2), Colins, O., Vermeiren, R., Schuyten, G., Broekaert, E. & Soyez, V. (2008). Informant agreement in the assessment of disruptive behavior disorders in detained minors: a diagnosis-level and symptom-level examination. The Journal of Clinical Psychiatry, 69(1), D Oosterlinck, F., Goethals, I., Broekaert, E., Schuyten, G. & De Maeyer, J. (2008). Implementation and Effect of Life Space Crisis Intervention in Special Schools with Residential Treatment for Students with Emotional and Behavioral Disorders EBD. Psychiatric Quarterly,79(1), pagina 11

Organisaties (1-454 van 454)

Organisaties (1-454 van 454) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 13:16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

Risk assessment and treatability

Risk assessment and treatability 'l. POF_ ivj A (1, Risk assessment and treatability Een eerste geannoteerde verkenning van de literatuur vanaf 1990 Samengesteld door C.J. van Netburg maart 1998 justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands Curriculum Vitae Prof. dr. Anna M. T. Bosman Hilversum, the Netherlands December 2011 CONTENT PERSONAL PARTICULARS... 3 ACADEMIC EDUCATION... 3 ACADEMIC CAREER: RESEARCH... 4 HISTORY, AREA, AND FUTURE

Nadere informatie

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau Dissemination of DOiT Femke van Nassau Inspired by Theo Paulussen Not everybody likes to cook. Those who like to cook, do not always use a recipe book. When using a recipe book, most people don t stick

Nadere informatie

PUBLICATIES PUBLICATIONS W.H.E. Buntinx Updated: June 2015

PUBLICATIES PUBLICATIONS W.H.E. Buntinx Updated: June 2015 PUBLICATIES PUBLICATIONS W.H.E. Buntinx Updated: June 2015 2015 Buntinx, Wil (2015). Wat willen cliënten? Markant, april 2015. 28-32. Buntinx, W.H.E. (2015). Content analysis of support service experiences.

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose.

Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose. Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose. Promotor: Prof. Dr. B. Sabbe (Universiteit Antwerpen). Onderzoekster: B. De Wilde (Universiteit Antwerpen).

Nadere informatie

Curriculum Vitae Wim van den Brink, MD PhD (Long Version, March 2013)

Curriculum Vitae Wim van den Brink, MD PhD (Long Version, March 2013) Curriculum Vitae Wim van den Brink, MD PhD (Long Version, March 2013) Training and Affiliations 1952 Born in Hilversum, The Netherlands (NL) 1971-1981 Medical Training, VU medical center (VUmc) Amsterdam,

Nadere informatie

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

E-Mental Health Trimbos-institut

E-Mental Health Trimbos-institut E-Mental Health High Tech, High Touch, High Trust Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het ministerie van VWS Trimbos-institute Heleen Riper Filip Smit Rianne van der Zanden Barbara Conijn

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID. Inleiding

OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID. Inleiding OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID Inleiding In het kader van het 10-jarig bestaan van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) in 2005, heeft

Nadere informatie

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NEW BALANCE Self Assessment 2007 Part II Output -OUTPUT Output 2000-2007 Overview... 1 2000... 3 2001... 39 2002... 83 2003... 119 2004... 171 2005...

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Mens- en maatschappijvisie

Mens- en maatschappijvisie Mens- en maatschappijvisie Een visie biedt ons een kader dat ons denken en ons handelen richting geeft. Het biedt ons denken een vertrekpunt en ons handelen een eindpunt. Ook outreachend werken moet vertrekken

Nadere informatie

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 De primaire taak van Altrecht is het leveren patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. Voor de ondersteuning daarvan zijn onderzoek en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen?

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Leonieke Boendermaker Juli 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl In de aanpak van gedragsstoornissen

Nadere informatie

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN TOPGGz keurmerken ZOEK EEN AFDELING TOPGGz Informatie De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz-keurmerk uit te

Nadere informatie

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. www.sensoa.be / 03 238 68 68 President Building / Vijfde verdieping F. Rooseveltplaats

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Evidence based psychomotorische diagnostiek en therapie bij kinderen en jeugdigen

Evidence based psychomotorische diagnostiek en therapie bij kinderen en jeugdigen Evidence based psychomotorische diagnostiek en therapie bij kinderen en jeugdigen Johan Simons 1 Samenvatting Is het gedachtegoed van Evidence based, dat afkomstig is uit de geneeskunde, zonder meer overdraagbaar

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie