Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. Triodos Bank KvK ANBI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000"

Transcriptie

1 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag Triodos Bank KvK ANBI

2 Jaarverslag Stichting Vesta Introductie Door de jaren heen heeft Gabbi Wierenga in uiteenlopende settings vluchtelingenvrouwen en -kinderen opgevangen, ondersteund en begeleid bij hun procedures: in de vorm van vrijwilligerswerk voor verschillende stichtingen, in het kader van een gesubsidieerde baan of financieel ondersteund door een vaste groep mensen. De laatste jaren heeft zij zelf het grootste deel van het verwerven van financiën voor haar rekening genomen. Dit ging ten koste van de tijd die ze hard nodig heeft voor het ondersteunen en begeleiden van de vluchtelingen. Nu er een nieuwe groeiende groep vrijwilligers rond Gabbi Wierenga is ontstaan, wil die haar op allerlei manieren steunen en zorgen dat zij zich niet meer voor de financiën hoeft in te zetten naast het vele zware werk dat zij nu al zo lang onbezoldigd doet. Zo kan zij zich concentreren op datgene waar zij het sterkst in is: de opvang van de vrouwen en kinderen en de procedures. Op deze manier krijgen de vrouwen en kinderen waar zij recht op hebben. Als jonge stichting, opgericht in december 2011, hebben we er afgelopen jaar hard aan getrokken om Vesta van de grond te krijgen. Naast onze kernactiviteiten ter ondersteuning van de vluchtelingenvrouwen en -kinderen op het gebied van juridische en medische bijstand, onderdak en empowerment hadden wij vooral het werven van vrijwilligers, publiciteit en fondsenwerving als speerpunten. Met Vesta bouwen we voort op de bestaande ervaring en netwerken van onze oprichtster. Die ervaring ligt op het gebied van de vrouwspecifieke vluchtredenen en de daarbij horende medische problematiek van de vluchtelingenvrouwen, die vaak te maken hebben gehad met mishandeling, seksueel geweld, uithuwelijking en oorlogstrauma s. Vaak spelen er naast de lichamelijke klachten die de vrouwen hierdoor hebben ook psychische problemen. Hoe naar deze situaties ook zijn, wij weten ook dat hierdoor in een belangrijk deel van de procedures juridische mogelijkheden te creëren zijn. Juist aan de hand van de uitspraken in de procedures van onze vrouwen, hebben we door de jaren heen kunnen volgen hoe de rechtspraak en wetgeving zich hebben ontwikkeld. Deze ervaring hebben we opgebouwd door de veelvuldige contacten met ondermeer artsen, psychiaters en advocaten, maar ook door samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen, zoals Defence for Children, Vrouwen Tegen Uitzetting, Vluchtelingenwerk, Amnesty International. We werken aan uitbreiding, vernieuwing en ontwikkeling van de netwerken van zowel deskundigen, organisaties als vrijwilligers. Verderop kunt u lezen welke resultaten we behaald hebben. Visie, missie en kernwaarden Visie De stichting wil bijdragen aan een veilige maatschappij waarin vrouwen en kinderen een thuis/dak boven hun hoofd hebben, op kunnen komen voor hun rechten en gevrijwaard zijn van seksisme, racisme, mishandeling en seksueel geweld/misbruik. Missie Geen vrouwen en kinderen op straat. Kernwaarden De stichting gaat uit van gelijkwaardigheid van iedereen, ongeacht herkomst, geaardheid, religie of leeftijd. Zij treedt iedereen met respect tegemoet en verwacht en bevordert dat degenen waarmee zij in contact komt dit ook doen. Doel hierbij is om een veilige omgeving te creëren waarbij Vesta ervan uit gaat dat iedereen zelfstandig 2

3 handelt, voor zichzelf verantwoordelijk is en zich uit eigen beweging inzet. Voor zover dat nodig is draagt zij zorg voor degenen die (geheel of deels) niet daartoe in staat zijn. 2 - De highligts van 2013 De opvang en begeleiding In 2013 hebben 145 nieuwe vrouwen en kinderen zich bij Vesta aangemeld voor begeleiding en/of opvang. In de opvang verbleven afgelopen jaar vooral alleenstaande vrouwen met uitzondering van één jonge moeder met een kindje van 1 jaar. Zij waren afkomstig uit verschillende Afrikaanse regio s en uit de voormalige Sovjet-regio. Ondanks de gevarieerde herkomst vormden de vrouwen een hechte groep. Zij hielpen elkaar onderling en steunden elkaar in moeilijke tijden. Zij deelden lief en leed alsof zij samen één grote familie vormden. Toen de politie geweest was om te controleren of er vrouwen zonder geldige papieren waren, spraken ze elkaar moed in. En dat terwijl ze zelf net zo bang waren als de ander. De dreiging die de vrouwen voelen bij dergelijke politiecontroles is enorm. In 2013 is de politie 8 keer langsgekomen om te controleren, maar zij hebben geen van de vrouwen opgepakt. We hebben de vrouwen die bij ons verblijven, gemiddeld rond de 15, allemaal aangemeld bij de voedselbank om de kosten voor eten te beperken. Ook koken de vrouwen samen zodat het voedsel efficiënt wordt gebruikt. Ze leren daardoor ook plannen en samenwerken bij het boodschappen doen en koken. Op dezelfde manier hebben we de schoonmaak aangepakt. Daarin heeft iedereen haar eigen taak, terwijl de oudere vrouwen toezicht houden of er goed schoongemaakt wordt. Het stimuleren van gezamenlijke verantwoordelijkheid creëert onderlinge binding. Omdat wij samenwerken met de stichting Vrouwen Tegen Uitzetting (die zeer actief is in het begeleiden van de vrouwen in de Vluchtkerk, het Vluchtkantoor, de Vluchtflat en inmiddels de Vluchtgevangenis in Amsterdam) hebben wij diverse vrouwen uit deze groep de gelegenheid gegeven om regelmatig bij ons bij te tanken en tot rust te komen. Begeleiding Doel van de opvang is steeds ervoor te zorgen dat de vrouwen een nieuw perspectief krijgen op de toekomst. In de periodes dat bijvoorbeeld de vrouwen uit de Vluchtkerk bij ons waren vonden zij de rust en veiligheid om over hun vluchtverhaal en achtergronden te praten. Daardoor konden we aan de onderbouwing van een procedure op basis van nova (nieuwe informatie) werken en samen met de advocaat hun nieuwe procedures voorbereiden en starten. Om dit te bereiken hebben we 65 vrouwen en kinderen tot rust laten komen en ongeveer 40 vrouwen nieuwe kleding gegeven. Vaak hebben we ze voorzien van linnengoed voor bed en bad. Daarnaast hebben wij 27 vrouwen eigen toiletartikelen gegeven, zodat zij zichzelf konden verzorgen en zich weer vrouw konden voelen. Pas daarna - als ze weer goed in hun vel zaten - hebben we met hen gesproken over hun procedures en andere problemen, die om een oplossing vroegen. Zo n 31 vrouwen kwamen dagelijks over de vloer. Naast zo n 350 persoonlijke gesprekken hebben we 1500 a 2000 telefoongesprekken gevoerd om hen te adviseren. Verder hebben we talloze gesprekken gevoerd om advocaten, artsen en andere professionals te regelen en te informeren zodat zij de vrouwen konden bijstaan. Juridisch 26 personen hebben een verblijfsvergunning gekregen, waaronder twee gezinnen van vier personen op basis van het kinderpardon. Beide gezinnen waren al ruim veertien jaar in Nederland. Een vrouw heeft een procedure gewonnen over recht op bijstand, omdat zij bij haar Nederlandse dochtertje verblijft. Deze uitspraak zal waarschijnlijk een precedentwerking hebben voor meer procedures. Onafhankelijk hiervan heeft de moeder 3

4 na twee jaar recht op verblijf bij kind gekregen. Op het moment van schrijven is helaas nog niet bekend of de IND hierover in hoger beroep gaat. Een andere vrouw en haar dochtertje van 6 maanden hebben een verblijfsvergunning gekregen, omdat zij in moeders thuisland risico lopen besneden te worden. Voor twee vrouwen is het gelukt om de ambassade te laten bevestigen dat zij inderdaad uit Eritrea afkomstig zijn. Dit betekent dat zij nu kunnen aantonen dat zij niet naar dit land kunnen terugkeren omdat zij gevlucht zijn. Gevluchte Eritreërs lopen bij terugkeer gevaar in de gevangenis te belanden. Dat betekent dat ze niet uitgezet mogen worden en op grond daarvan recht hebben op een verblijfsvergunning. Zij hebben inmiddels opnieuw asiel aangevraagd. Doorreis Voor 28 personen zagen wij geen mogelijkheden om in Nederland een verblijfsvergunning aan te vragen. Met hen hebben we gekeken naar andere oplossingen. In bijna alle gevallen hebben wij een doorreis naar een ander land kunnen regelen, omdat zij daar wel kans maken op een verblijfsvergunning en omdat zij daar familie en/of vrienden hadden. Bij een gezin met vijf kinderen stond de politie al aan de deur toen iemand van Vesta bij hen kwam. We hebben kans gezien hen mee te nemen en ze een dag tot rust te laten komen. Die dag hebben we geregeld dat ze konden doorreizen en daarnaast voor kleding en eten gezorgd. Eén van de vrouwen heeft een procedure gewonnen over schadevergoeding voor de periode die zij ten onrechte in detentie heeft doorgebracht. Procedures Gemiddeld hadden wij in 2013 ongeveer 170 procedures onderhanden. Per persoon is het vaak nodig meer procedures te voeren voordat dit resulteert in een verblijfsvergunning omdat de IND bij het toekennen van verblijf bijna altijd in (hoger) beroep gaat. We hebben 106 procedures gewonnen waarbij de IND in 80 zaken besloten heeft verder te procederen. 26 mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen Prostitutie Afgelopen jaar hebben we 8 kinderen en jonge vrouwen uit de prostitutie kunnen halen. Het is om veiligheidsredenen, zowel voor henzelf als voor de anderen in de opvang, niet mogelijk om ze bij Vesta op te vangen. Daarom hebben we opvang elders geregeld of gezorgd dat ze konden doorreizen naar een ander land. Eén keer ging het om drie meisjes van 12 tot 13 jaar oud maar ook de vrouwen waren nog erg jong: tussen de 18 en 20 jaar. Medisch Twee van onze vrouwen zijn bevallen van een baby. De eerste is inmiddels een half jaar oud. De tweede is helaas veel te vroeg geboren en daardoor overleden. Dit was een zeer complexe en acute situatie omdat dit heel onverwacht gebeurde en de moeder een chronische ziekte heeft. In samenwerking met het ziekenhuis en de moskee is vervolgens de begrafenis van het kindje geregeld. De andere vrouwen in huis hebben de moeder enorm gesteund. Enkele vrouwen hebben problemen met hun gebit. Voor hen hebben we dit jaar een tandarts gevonden die tegen vergoeding van materiaalkosten de nodige behandelingen wil uitvoeren. Verschillende vrouwen hebben chronische medische klachten, soms door ziekte, soms door leeftijd veroorzaakt. Voor allen hebben wij behandeling geregeld. Wij hebben daardoor veel tijd en moeite moeten investeren in het opbouwen van een medisch netwerk. Het regelen van toegang tot behandeling in het ziekenhuis is steeds weer een avontuur. De afspraken lagen er wel, maar telkens werd bij aankomst geweigerd de patiënte tot de arts toe te laten. Er zijn steeds andere receptionistes die dan niet van de afspraken op de hoogte zijn. Toegang krijgen lukte alleen als er een medewerkster van Vesta bij was, die 4

5 net zo lang aanhield tot de vrouw wél werd toegelaten. Net nu dat beter begint te lopen, heeft de overheid de spelregels veranderd en moeten onze vrouwen vanaf januari 2014 naar ziekenhuizen in Uden of Breda reizen voor behandeling. Dit betekent dat we in 2014 een deel van ons netwerk opnieuw moeten opbouwen en dat er veel extra reistijd en - kosten bij komen. Kinderen In tegenstelling tot eerdere jaren zijn er dit jaar geen nieuwe schoolgaande kinderen in de opvang bijgekomen. Wij begeleidden nog wel 36 kinderen uit gezinnen die inmiddels buiten de opvang wonen. Zij draaien gewoon mee op school, zodat we af en toe alleen wat praktische zaken hoeven te regelen, zoals boekengeld aanvragen bij stichting Leergeld of hulp bij schoolreisjes en dergelijke. Ook assisteren we de moeders bij contacten met de school. Eén meisje komt dagelijks bij ons lunchen, omdat ze zo de kosten voor het overblijven op school bespaart. De jongste bewoonster heeft de schoolgaande leeftijd nog niet bereikt. Zij is een peutertje van inmiddels 2 jaar. Empowerment In 2013 hebben de vrouwen aan veel verschillende activiteiten deelgenomen. De activiteiten variëren van sport, cultuur tot Nederlandse les. Twee donateurs hebben een Benefietconcert met celliste Larissa Groeneveld en pianist Frank van der Laar georganiseerd. Daar toonde onze allerjongste bewoonster, op dat moment 15 maanden oud, zich een ware dirigente in de dop. Samen met haar woonde een tiental vrouwen het concert in Amsterdam bij. Op 23 maart hebben we met onze vrouwen deelgenomen aan een grote demonstratie Geen vluchteling op straat of in de cel!!! op het Museumplein in Amsterdam. Dit was georganiseerd door een aantal organisaties, zoals het Platform Stop Racisme VTU, de Internationale Socialisten en een brede groep vrijwilligers. De vrouwen hebben de opening van het nieuwe Brabants museum bijgewoond. Tevens is Vesta lid geworden van de bibliotheek, zodat de vrouwen boeken kunnen lezen. De vrouwen kregen ook een uitnodiging mee te werken aan het theaterproject van Adelheid Roosen. De eerste repetities hebben plaatsgevonden. Op 12 en 13 maart zullen de twee voorstellingen plaatsvinden in Theater aan de Parade in Den Bosch. 16 Vrouwen volgden Nederlandse les, 8 vrouwen namen wekelijks deel aan zwemles en 7 volgden pianolessen. Daarvoor komt een pianolerares aan huis. Bij een plaatselijke sportschool zijn 3 gratis plaatsen beschikbaar voor onze vrouwen. De vrouwen hebben door al deze activiteiten een groter zelfvertrouwen. regelmatig zeggen de vrouwen bijvoorbeeld dat zij bij ons niet tot slachtoffer worden gemaakt en dat zij zich weer nuttig voelen als ze elkaar kunnen helpen. 3 - Samenwerkingsverbanden Vesta werkt samen met belangenorganisaties die dezelfde of vergelijkbare doelen hebben, allerlei personen en organisaties die vanuit hun werk met de doelgroep in aanraking komen: Advocatuur Defence for Children Jeroen Bosch Ziekenhuis Medische Opvang voor Ongedocumenteerden (MOO) Psychiaters, huisartsen, sociaalwerkers Dokters van de Wereld Dak- en thuislozenopvang Tandartsen Scholen Politie Eerste- en Tweede Kamerleden 5

6 Vrouwennetwerk van niet/gouvernementele organisaties Journalisten Donateurs Kerken Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) Vluchtelingenwerk ASKV Wetenschappers en onderzoekers 4 - De impact van het werk van Vesta Vrouwen en kinderen die bij Vesta verblijven, voelen zich weer als mens behandeld. Door hen op hun zelfstandigheid en kracht aan te spreken, krijgen zij weer vat op hun leven en voelen zij zich sterker worden. Na een tijdje helpen zij ook de vrouwen die nieuw binnen komen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen. Doordat er vrouwen uit allerlei culturen en religies zijn, leren zij mensen met een andere cultuur, religie of geaardheid respecteren en waarderen. Bij Vesta krijgen zij zicht op een normaal leven, vaak nadat zij jaren in Niemandsland verkeerd hebben. Een leven waarin zij een dak boven hun hoofd hebben, zelfstandig kunnen functioneren en zich veilig kunnen voelen. Zodra de vrouwen een plek in Nederland hebben gevonden, ondersteunen velen hun familie in hun land van herkomst. Dit betekent dat hun situatie indirect ook verbetert door het werk van Vesta. Enkele vrouwen aan het woord: Maar vier dagen had ik om mijn procedure op orde te krijgen en er stond nog geen letter op papier. Mijn advocaat was onbereikbaar, dus mijn zaak leek bij voorbaat verloren. Gabbi Wierenga en een vrijwilligster van Vesta bouwden mijn zaak in drie dagen op en ik heb glansrijk gewonnen. Nu heb ik weer een toekomst! Pakistaanse vrouw met nu een verblijfsvergunning. Zij heeft inmiddels een master International Law bij de Universiteit van Amsterdam afgerond. Toen ik na een half jaar met mijn kinderen uit de gevangenis kwam, stonden we op straat. Niemand wilde ons helpen, behalve Gabbi! Mijn kinderen gaan weer naar school en voelen zich veilig onder Gabbi s vleugels bij Vesta. Moeder met 3 jonge kinderen, waarvan er twee in Nederland zijn geboren. Ze zijn alle vier gevangen gezet, omdat ze illegaal in Nederland verbleven. Na meer dan 10 jaar in Nederland hebben ze in 2013 eindelijk een verblijfsvergunning gekregen op grond van het Kinderpardon. Omdat ik politiek actief was aan de universiteit waar ik studeerde, ben ik meerdere malen gevangen gezet en verkracht. Nadat mijn opa en oma vermoord waren en mijn vader spoorloos verdwenen, wist ik dat ik niet meer veilig was in Rwanda. Ik heb nu een prachtige dochter gekregen met een Nederlandse man. Mijn dochter mag blijven, ik ben hier ongewenst. Op het moment dat de IND mij - geheel tegen de regels - wilde uitzetten zonder mijn kind besloot ik voor de tweede maal te vluchten. Deze jonge moeder uit Rwanda heeft samen met haar baby veilig onderdak gevonden bij Vesta. Inmiddels is verblijf bij kind aangevraagd en door de rechter toegekend. Het is nog afwachten of de IND in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak. 5 - Publiciteit, voorlichting & fondsenwerving Publiciteit Sinds de oprichting in 2011 schrijven we 5 x per jaar een nieuwsbrief, die we digitaal onder donateurs en andere belangstellenden verspreiden. Hierin doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen rond de vrouwen en van de activiteiten die wij als Vesta ondernemen. 6

7 Half september 2013 hebben we onze website gelanceerd. Eerder waren we al gestart met het plaatsen van actuele berichten over het wel en wee van de vrouwen in onze opvang op facebook en twitter. In het najaar hebben we meegedaan aan een lokale actie van de RABO-bank om in Den Bosch aan naamsbekendheid te werken en kans te maken op een geldbedrag. We zijn daarbij door de eerste selectie gekomen en waren een goede middenmoter in de tweederonde. Dat het gebruik van sociale media effectief is, bleek toen we rond de Kerst een bliksemactie voerden om voor een cliënte die met haar twee jonge kinderen uit huis gezet dreigde te worden geld in te zamelen. We hebben daarmee ongeveer 800,00 opgehaald, die we onmiddellijk hebben ingezet. De rust die dit creëerde bood de mogelijkheid om te werken aan een duurzame oplossing. Gabbi Wierenga en enkele vrouwen hebben meegewerkt aan het programma Geloven op 2, dat een impressie geeft van het leven in de opvang. Ook heeft journaliste Annemiek Onstenk op de site van haar project Qracht500 Gabbi Wierenga geportretteerd (http://www.qracht500.nl/portretten/gabbi-wierenga/). Voorlichting Bij de voorbereiding van en tijdens het benefietconcert in Amsterdam hebben we voorlichting gegeven over de specifieke problemen van vluchtelingenvrouwen in Nederland en over het werk van Vesta. Doordat er een grote groep bewoonsters aanwezig was, bestond in de pauze en na afloop ook de gelegenheid met de vrouwen kennis te maken. Verder hebben we in Nijmegen een voorlichting over onze werkwijze verzorgd bij een netwerk van organisaties die met en voor vluchtelingen werken. Fondsenwerving Fondsenwerving is nog in ontwikkeling bij Vesta. Deze werkt vooral via netwerkcontacten. Zo hebben wij de Stichting Aan het Roer bereid gevonden de huur te betalen voor twee woningen, waar ongeveer 15 vrouwen wonen. Daarnaast ontvangen we vooral donaties van particulieren. Eén van hen heeft aan onze directeur Gabbi Wierenga een 45km-autootje gedoneerd. Zij brengt en haalt de vrouwen met het autootje als zij voor het eerst komen, afspraken hebben of naar de voedselbank gaan. De leverancier van het autootje heeft bovendien een aanhanger gedoneerd. Ook enkele andere bedrijven hebben in natura gedoneerd, bijvoorbeeld accountantsdiensten, tandartsbezoek, gratis printer, tolken/vertalen, een websiteontwerp, het ontwerp van de huisstijl en het drukken daarvan. Een knelpunt bij het aanvragen van subsidies is dat vrijwel alle fondsen zich richten op tijdelijk projecten, terwijl een groot deel van de uitgaven uit terugkerende posten bestaat. Denk bijvoorbeeld aan huur, gas, licht en water. Ook eten en drinken is een fikse kostenpost, net als kleding, beddengoed en toiletartikelen. 6 - De organisatie Het bestuur De bestuursleden van Vesta zijn: - Helge Sman, voorzitter - Elise van Bussel, penningmeester - Evien Tjabbes, secretaris Een deel van het jaar was het bestuur incompleet doordat de voorzitter wegens persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar was. Omdat onze organisatie nog in de ontwikkelingsfase is en we naast het bestuur over een beperkt aantal vrijwilligers beschikten, werd dit als een groot gemis ervaren. Inmiddels is het bestuur weer compleet en begint het aantal vrijwilligers toe te nemen. 7

8 De vrijwilligers In de eerste helft van 2013 beschikten we over een vrijwilliger die 2 dagdelen per week activiteiten ondernam met de vrouwen en onze directeur ondersteunde. In de tweede helft van het jaar zijn er twee vrijwilligers gekomen om de onderhoudsklussen in de huizen te verrichten. Eind van het jaar hebben twee vrijwilligers zich gemeld voor de medische zaken. Zij werken beiden in de gezondheidszorg en starten begin Eén van de nieuwe vrijwilligers heeft belangstelling om bestuurslid te worden. Ook hebben zich vrijwilligers gemeld voor de fondsenwerving en tolk/vertaalwerk. Omdat deze ontwikkeling zich vooral later in het jaar afspeelde, verwachten we dat we in 2014 hiervan de vruchten kunnen plukken. Directie Onze oprichtster Gabbi Wierenga fungeert als directeur van Vesta. Door haar jarenlange ervaring kent zij het werkveld als geen ander. Beloningsbeleid Zowel het bestuur als de vrijwilligers krijgen géén vergoedingen voor hun activiteiten, met uitzondering van gemaakte kosten. De directeur krijgt geen salaris voor haar diensten. Zij ontvangt 1500 euro vrijwilligersvergoeding per jaar en krijgt daarnaast zoveel mogelijk haar onkosten vergoed, voor zover de middelen hiervoor toereikend zijn. 7 - Externe factoren De wetgeving en het beleid van de overheid ten aanzien van vluchtelingen vormen belangrijke factoren in ons werk. Dat geldt ook voor de manier waarop IND, COA, gemeentes en (vreemdelingen)politie dit beleid in de praktijk uitvoeren. Hoewel het Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa het Nederlandse beleid om uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat te zetten afkeurt, heeft de overheid hier nog geen conclusies aan verbonden en nog minder daarnaar gehandeld. Wij verwachten dat hier eerst over geprocedeerd moet worden bij de Nederlandse rechter voordat de praktijk zal veranderen. Zolang de overheid dit laat liggen, hebben wij bij Vesta zeker het gevoel dat we ons werk terecht doen. Een ander pijnpunt is dat het buitenschuldcriterium nog steeds niet verruimd is, ondanks eerdere beloftes daartoe. Veel vluchtelingen kunnen Nederland niet verlaten. Daarom is een verzoek om een verblijfsvergunning te krijgen op grond van dit criterium de enige uitweg uit een doodlopende straat. Dat die straat voor vrouwen vaak doodloopt, komt doordat voor de meesten van hen de vluchtreden niet geloofd wordt en moeilijk aantoonbaar is. Zij hebben vaak vrouwspecifieke vluchtredenen, zoals gedwongen huwelijk, besnijdenis, vrouwenhandel en/of seksueel geweld. Dit soort vluchtgronden komt in de huidige korte asielprocedure vrijwel nooit boven water: welke vrouw heeft het lef om in een vreemde omgeving met instanties die zij van nature niet vertrouwt over dergelijke intieme onderwerpen te spreken!? Dit kan zij pas als zij zich veilig voelt. Dreigen met uitzetting, detentie, ongewenstverklaringen en inreisverboden dragen aan dit alles niet bij. Het laatste redmiddel voor vrouwen is daarom vaak het buitenschuldcriterium. Het gebruik hiervan zal moeilijker, zo niet onmogelijk, worden als de overheid de plannen uit het regeerakkoord over de strafbaarstelling van illegaal verblijf doorzet. De PvdAwerkgroep Illegaliteit heeft wel voorgesteld om juist de aller-kwetsbaarsten, waartoe onze doelgroep behoort, hierbij te ontzien. Of dit advies gevolgd wordt, is natuurlijk afwachten. Wat al langer een probleem vormt en dreigt toe te nemen, is de beperkte vergoeding voor asieladvocaten. Dit hangt sterk samen met de regeringsplannen om de advocatenvergoedingen nog verder te korten. Stichting Inlia heeft uitgerekend dat de 8

9 landsadvocaat voor dezelfde procedure (door de combinatie van aantal uren en het bijbehorende uurtarief voor dezelfde procedure) 17 x meer vergoed krijgt dan de asieladvocaat (http://www.inlia.nl/news/show/landsadvocaat-krijgt-zeventien-keermeer-betaald). Hoe advocaten onder dergelijke omstandigheden de tijd kunnen vinden om een vertrouwensrelatie met vrouwelijke asielzoekers op te bouwen, waarbij zij zich veilig genoeg voelen om over hun trauma s te praten, is ons een raadsel. Wij vrezen dat de balans van vrouwe Justitia daardoor verder zal doorslaan ten nadele van vluchtelingenvrouwen en -kinderen. Financiën Conclusies Stichting Vesta is een jonge stichting in een opstartfase. Het leggen van een stevig fundament voor een stichting kost tijd en geduld. Toch kijken we terug op een jaar waarin onze naamsbekendheid, ons netwerk en onze inkomsten zijn gegroeid. Vele particulieren en organisaties bleken bereid ons werk te ondersteunen met gratis diensten, kleding en geld. In 2013 zijn we erin geslaagd om een aantal vrijwilligers te vinden op cruciale taken als fondsenwerving en medische ondersteuning. Hoewel onze financiële middelen nog niet toereikend zijn om alle geplande activiteiten mee te financieren, zijn onze inkomsten met 66% toegenomen. Het vinden van fondsen bleek heel moeizaam, terwijl het genereren van financiën door middel van activiteiten veel succesvoller bleek te zijn. In 2013 heeft Stichting Vesta 170 vrouwen en kinderen ondersteund. 26 vrouwen en kinderen hebben een verblijfsvergunning gekregen en 28 mensen hebben we ondersteund bij doorreis naar een ander land. Wij hebben ons op landelijk niveau gemanifesteerd in samenwerking met VTU en Defence for Children, terwijl we tegelijkertijd ons lokale netwerk hebben versterkt (met buren en zorg- en welzijnsorganisaties). Door het huidige asielbeleid waarin de landelijke politiek geen gehoor geeft aan de kritiek vanuit organisaties van, voor en met vluchtelingen, van Europese instanties of vanuit de lokale politiek, blijft het werk van Stichting Vesta om vrouwen en kinderen een veilige plek te bieden en voor hen te procederen broodnodig. 9

10 Dankwoord Vesta wil iedereen die direct of indirect heeft meegewerkt of bijgedragen aan het werk en de bereikte resultaten van het afgelopen jaar bedanken. We denken daarbij aan de vrouwen en kinderen uit de opvang, omdat ze het hebben volgehouden en elkaar en de vrijwillig(st)ers hielpen waar zij konden. Ook hebben de vrouwen en kinderen laten zien wat het effect is van onze menselijke benadering. Onze oprichtster/directeur Gabbi Wierenga willen wij bedanken vanwege haar onstuitbare en creatieve inzet, werk en volharding, zelfs als dat ten koste van haarzelf gaat. De vrijwillig(st)ers bedanken wij ook van harte. Daaronder vallen ook degenen die zichzelf niet als zodanig beschouwen, maar toch ongemerkt enorm aan het geheel bijdragen. Ook veel dank voor de mensen die beroepsmatig werken met onze vrouwen en kinderen. Vooral degenen die daarbij het lef hebben buiten de gebaande wegen te treden. Tevens een woord van grote dank voor iedereen die donaties in natura heeft gegeven. Dat geldt ook voor de bedrijven die ons sponsoren of hebben gesponsord. Iedereen die ons emotioneel heeft gesteund of geholpen heeft om informatie over Vesta te verspreiden bedanken wij ook zeer. Last but not least veel dank voor alle donateurs, lezers van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze internetsite of onze facebookpagina. 10

Stichting Vesta. Beleidsplan 2014

Stichting Vesta. Beleidsplan 2014 Stichting Vesta Beleidsplan 2014 s-hertogenbosch Januari 2014 1 De organisatie in het kort 1.1 Stichting Vesta Stichting Vesta is op 2 december 2011 opgericht op initiatief van Gabbi Wierenga in samenwerking

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Bankrekening NL41 TRIO 0254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2014 Inleiding Als

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 Inleiding VluchtelingenWerk Rijswijk beheert al sinds jaren een Noodfonds, gevoed door donateurs (particulieren, bedrijven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2015

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2015 NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2015 In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over het werk van de Stichting Noodopvang Papendrecht, bestemd voor onze sponsors en andere belangstellenden. Meer informatie kunt u vinden

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Voor U de nieuwe AMAL. AMAL is de nieuwsbrief voor donateurs, betrokkenen en geïnteresseerde van Vluchteling Onder Dak Wageningen

Voor U de nieuwe AMAL. AMAL is de nieuwsbrief voor donateurs, betrokkenen en geïnteresseerde van Vluchteling Onder Dak Wageningen Voor U de nieuwe AMAL. AMAL is de nieuwsbrief voor donateurs, betrokkenen en geïnteresseerde van Vluchteling Onder Dak Wageningen Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016 NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016 In deze Nieuwsbrief krijgen onze sponsors en andere belangstellenden weer informatie over het wel en wee van onze Stichting, en ziet u de jaarcijfers van 2015. Onze Stichting,

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Samen tot meer in staat! Een voorstel tot samenwerking Nederland - Albanië Januari 2016

Samen tot meer in staat! Een voorstel tot samenwerking Nederland - Albanië Januari 2016 Samen tot meer in staat! Een voorstel tot samenwerking Nederland - Albanië Januari 2016 Sh.K.B.Sh. Gevangenenzorg Albanië Postbox 270 1 Tirana, Albania +355 6820 13940 f.westerink@shkbsh.com www.shkbsh.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Manoukefonds

Beleidsplan Manoukefonds Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Identiteit... 5 Organisatiestructuur... 6 Samenwerking en ondersteuning... 7 Financieel beleid... 8 Communicatiebeleid... 9 Slotwoord...10 2 Voorwoord Dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Colofon. Beleidsplan uitgegeven 2015. Stichting Vluchtelingen in de Knel Hoogstraat 301b 5654 NB Eindhoven

Colofon. Beleidsplan uitgegeven 2015. Stichting Vluchtelingen in de Knel Hoogstraat 301b 5654 NB Eindhoven Colofon Beleidsplan uitgegeven 2015 Stichting Vluchtelingen in de Knel Hoogstraat 301b 5654 NB Eindhoven T +31 (0)40-2569517 F +31 (0)40-2512738 I www.vluchtelingenindeknel.nl E info@vluchtelingenindeknel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fursa

Beleidsplan Stichting Fursa Beleidsplan 2016-2020 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Beleidsplan 2016-2020 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Missie 4 Doelgroep 5 Organisatie 6 Bestuur 7 Organisatie Kenia 8 Communicatie 9 Financiën

Nadere informatie

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN?

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN? Tekst van de toespraak van Jan de Wit (SP-Tweede Kamerlid)over het Royaal Gebaar in het Verzetsmuseum te Amsterdam tijdens de Vluchtelingendag op 20 juni 2005. Het Verzetsmuseum was een toepasselijke locatie,

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Resultaten & conclusies onderzoek:

Resultaten & conclusies onderzoek: Resultaten & conclusies onderzoek: Kinderen over armoede en vluchtelingen door Kinderen Goedgekeurd! Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000-tal leerlingen. 1.

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle COA 2 Waarom komen er vluchtelingen in de IJsselhallen? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar de IJsselhallen? 2 Wie worden in de IJsselhallen ondergebracht.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van AMOS uniq. Amsterdam oktober 2014. Namens het stichtingsbestuur,

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van AMOS uniq. Amsterdam oktober 2014. Namens het stichtingsbestuur, Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van AMOS uniq Amsterdam oktober 2014 Namens het stichtingsbestuur, Sandra Krikke Wouter Beishuizen Annemieke van der Groen Werner Toonk 1 2 Voorwoord Als voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie