Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. Triodos Bank KvK ANBI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000"

Transcriptie

1 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag Triodos Bank KvK ANBI

2 Jaarverslag Stichting Vesta Introductie Door de jaren heen heeft Gabbi Wierenga in uiteenlopende settings vluchtelingenvrouwen en -kinderen opgevangen, ondersteund en begeleid bij hun procedures: in de vorm van vrijwilligerswerk voor verschillende stichtingen, in het kader van een gesubsidieerde baan of financieel ondersteund door een vaste groep mensen. De laatste jaren heeft zij zelf het grootste deel van het verwerven van financiën voor haar rekening genomen. Dit ging ten koste van de tijd die ze hard nodig heeft voor het ondersteunen en begeleiden van de vluchtelingen. Nu er een nieuwe groeiende groep vrijwilligers rond Gabbi Wierenga is ontstaan, wil die haar op allerlei manieren steunen en zorgen dat zij zich niet meer voor de financiën hoeft in te zetten naast het vele zware werk dat zij nu al zo lang onbezoldigd doet. Zo kan zij zich concentreren op datgene waar zij het sterkst in is: de opvang van de vrouwen en kinderen en de procedures. Op deze manier krijgen de vrouwen en kinderen waar zij recht op hebben. Als jonge stichting, opgericht in december 2011, hebben we er afgelopen jaar hard aan getrokken om Vesta van de grond te krijgen. Naast onze kernactiviteiten ter ondersteuning van de vluchtelingenvrouwen en -kinderen op het gebied van juridische en medische bijstand, onderdak en empowerment hadden wij vooral het werven van vrijwilligers, publiciteit en fondsenwerving als speerpunten. Met Vesta bouwen we voort op de bestaande ervaring en netwerken van onze oprichtster. Die ervaring ligt op het gebied van de vrouwspecifieke vluchtredenen en de daarbij horende medische problematiek van de vluchtelingenvrouwen, die vaak te maken hebben gehad met mishandeling, seksueel geweld, uithuwelijking en oorlogstrauma s. Vaak spelen er naast de lichamelijke klachten die de vrouwen hierdoor hebben ook psychische problemen. Hoe naar deze situaties ook zijn, wij weten ook dat hierdoor in een belangrijk deel van de procedures juridische mogelijkheden te creëren zijn. Juist aan de hand van de uitspraken in de procedures van onze vrouwen, hebben we door de jaren heen kunnen volgen hoe de rechtspraak en wetgeving zich hebben ontwikkeld. Deze ervaring hebben we opgebouwd door de veelvuldige contacten met ondermeer artsen, psychiaters en advocaten, maar ook door samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen, zoals Defence for Children, Vrouwen Tegen Uitzetting, Vluchtelingenwerk, Amnesty International. We werken aan uitbreiding, vernieuwing en ontwikkeling van de netwerken van zowel deskundigen, organisaties als vrijwilligers. Verderop kunt u lezen welke resultaten we behaald hebben. Visie, missie en kernwaarden Visie De stichting wil bijdragen aan een veilige maatschappij waarin vrouwen en kinderen een thuis/dak boven hun hoofd hebben, op kunnen komen voor hun rechten en gevrijwaard zijn van seksisme, racisme, mishandeling en seksueel geweld/misbruik. Missie Geen vrouwen en kinderen op straat. Kernwaarden De stichting gaat uit van gelijkwaardigheid van iedereen, ongeacht herkomst, geaardheid, religie of leeftijd. Zij treedt iedereen met respect tegemoet en verwacht en bevordert dat degenen waarmee zij in contact komt dit ook doen. Doel hierbij is om een veilige omgeving te creëren waarbij Vesta ervan uit gaat dat iedereen zelfstandig 2

3 handelt, voor zichzelf verantwoordelijk is en zich uit eigen beweging inzet. Voor zover dat nodig is draagt zij zorg voor degenen die (geheel of deels) niet daartoe in staat zijn. 2 - De highligts van 2013 De opvang en begeleiding In 2013 hebben 145 nieuwe vrouwen en kinderen zich bij Vesta aangemeld voor begeleiding en/of opvang. In de opvang verbleven afgelopen jaar vooral alleenstaande vrouwen met uitzondering van één jonge moeder met een kindje van 1 jaar. Zij waren afkomstig uit verschillende Afrikaanse regio s en uit de voormalige Sovjet-regio. Ondanks de gevarieerde herkomst vormden de vrouwen een hechte groep. Zij hielpen elkaar onderling en steunden elkaar in moeilijke tijden. Zij deelden lief en leed alsof zij samen één grote familie vormden. Toen de politie geweest was om te controleren of er vrouwen zonder geldige papieren waren, spraken ze elkaar moed in. En dat terwijl ze zelf net zo bang waren als de ander. De dreiging die de vrouwen voelen bij dergelijke politiecontroles is enorm. In 2013 is de politie 8 keer langsgekomen om te controleren, maar zij hebben geen van de vrouwen opgepakt. We hebben de vrouwen die bij ons verblijven, gemiddeld rond de 15, allemaal aangemeld bij de voedselbank om de kosten voor eten te beperken. Ook koken de vrouwen samen zodat het voedsel efficiënt wordt gebruikt. Ze leren daardoor ook plannen en samenwerken bij het boodschappen doen en koken. Op dezelfde manier hebben we de schoonmaak aangepakt. Daarin heeft iedereen haar eigen taak, terwijl de oudere vrouwen toezicht houden of er goed schoongemaakt wordt. Het stimuleren van gezamenlijke verantwoordelijkheid creëert onderlinge binding. Omdat wij samenwerken met de stichting Vrouwen Tegen Uitzetting (die zeer actief is in het begeleiden van de vrouwen in de Vluchtkerk, het Vluchtkantoor, de Vluchtflat en inmiddels de Vluchtgevangenis in Amsterdam) hebben wij diverse vrouwen uit deze groep de gelegenheid gegeven om regelmatig bij ons bij te tanken en tot rust te komen. Begeleiding Doel van de opvang is steeds ervoor te zorgen dat de vrouwen een nieuw perspectief krijgen op de toekomst. In de periodes dat bijvoorbeeld de vrouwen uit de Vluchtkerk bij ons waren vonden zij de rust en veiligheid om over hun vluchtverhaal en achtergronden te praten. Daardoor konden we aan de onderbouwing van een procedure op basis van nova (nieuwe informatie) werken en samen met de advocaat hun nieuwe procedures voorbereiden en starten. Om dit te bereiken hebben we 65 vrouwen en kinderen tot rust laten komen en ongeveer 40 vrouwen nieuwe kleding gegeven. Vaak hebben we ze voorzien van linnengoed voor bed en bad. Daarnaast hebben wij 27 vrouwen eigen toiletartikelen gegeven, zodat zij zichzelf konden verzorgen en zich weer vrouw konden voelen. Pas daarna - als ze weer goed in hun vel zaten - hebben we met hen gesproken over hun procedures en andere problemen, die om een oplossing vroegen. Zo n 31 vrouwen kwamen dagelijks over de vloer. Naast zo n 350 persoonlijke gesprekken hebben we 1500 a 2000 telefoongesprekken gevoerd om hen te adviseren. Verder hebben we talloze gesprekken gevoerd om advocaten, artsen en andere professionals te regelen en te informeren zodat zij de vrouwen konden bijstaan. Juridisch 26 personen hebben een verblijfsvergunning gekregen, waaronder twee gezinnen van vier personen op basis van het kinderpardon. Beide gezinnen waren al ruim veertien jaar in Nederland. Een vrouw heeft een procedure gewonnen over recht op bijstand, omdat zij bij haar Nederlandse dochtertje verblijft. Deze uitspraak zal waarschijnlijk een precedentwerking hebben voor meer procedures. Onafhankelijk hiervan heeft de moeder 3

4 na twee jaar recht op verblijf bij kind gekregen. Op het moment van schrijven is helaas nog niet bekend of de IND hierover in hoger beroep gaat. Een andere vrouw en haar dochtertje van 6 maanden hebben een verblijfsvergunning gekregen, omdat zij in moeders thuisland risico lopen besneden te worden. Voor twee vrouwen is het gelukt om de ambassade te laten bevestigen dat zij inderdaad uit Eritrea afkomstig zijn. Dit betekent dat zij nu kunnen aantonen dat zij niet naar dit land kunnen terugkeren omdat zij gevlucht zijn. Gevluchte Eritreërs lopen bij terugkeer gevaar in de gevangenis te belanden. Dat betekent dat ze niet uitgezet mogen worden en op grond daarvan recht hebben op een verblijfsvergunning. Zij hebben inmiddels opnieuw asiel aangevraagd. Doorreis Voor 28 personen zagen wij geen mogelijkheden om in Nederland een verblijfsvergunning aan te vragen. Met hen hebben we gekeken naar andere oplossingen. In bijna alle gevallen hebben wij een doorreis naar een ander land kunnen regelen, omdat zij daar wel kans maken op een verblijfsvergunning en omdat zij daar familie en/of vrienden hadden. Bij een gezin met vijf kinderen stond de politie al aan de deur toen iemand van Vesta bij hen kwam. We hebben kans gezien hen mee te nemen en ze een dag tot rust te laten komen. Die dag hebben we geregeld dat ze konden doorreizen en daarnaast voor kleding en eten gezorgd. Eén van de vrouwen heeft een procedure gewonnen over schadevergoeding voor de periode die zij ten onrechte in detentie heeft doorgebracht. Procedures Gemiddeld hadden wij in 2013 ongeveer 170 procedures onderhanden. Per persoon is het vaak nodig meer procedures te voeren voordat dit resulteert in een verblijfsvergunning omdat de IND bij het toekennen van verblijf bijna altijd in (hoger) beroep gaat. We hebben 106 procedures gewonnen waarbij de IND in 80 zaken besloten heeft verder te procederen. 26 mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen Prostitutie Afgelopen jaar hebben we 8 kinderen en jonge vrouwen uit de prostitutie kunnen halen. Het is om veiligheidsredenen, zowel voor henzelf als voor de anderen in de opvang, niet mogelijk om ze bij Vesta op te vangen. Daarom hebben we opvang elders geregeld of gezorgd dat ze konden doorreizen naar een ander land. Eén keer ging het om drie meisjes van 12 tot 13 jaar oud maar ook de vrouwen waren nog erg jong: tussen de 18 en 20 jaar. Medisch Twee van onze vrouwen zijn bevallen van een baby. De eerste is inmiddels een half jaar oud. De tweede is helaas veel te vroeg geboren en daardoor overleden. Dit was een zeer complexe en acute situatie omdat dit heel onverwacht gebeurde en de moeder een chronische ziekte heeft. In samenwerking met het ziekenhuis en de moskee is vervolgens de begrafenis van het kindje geregeld. De andere vrouwen in huis hebben de moeder enorm gesteund. Enkele vrouwen hebben problemen met hun gebit. Voor hen hebben we dit jaar een tandarts gevonden die tegen vergoeding van materiaalkosten de nodige behandelingen wil uitvoeren. Verschillende vrouwen hebben chronische medische klachten, soms door ziekte, soms door leeftijd veroorzaakt. Voor allen hebben wij behandeling geregeld. Wij hebben daardoor veel tijd en moeite moeten investeren in het opbouwen van een medisch netwerk. Het regelen van toegang tot behandeling in het ziekenhuis is steeds weer een avontuur. De afspraken lagen er wel, maar telkens werd bij aankomst geweigerd de patiënte tot de arts toe te laten. Er zijn steeds andere receptionistes die dan niet van de afspraken op de hoogte zijn. Toegang krijgen lukte alleen als er een medewerkster van Vesta bij was, die 4

5 net zo lang aanhield tot de vrouw wél werd toegelaten. Net nu dat beter begint te lopen, heeft de overheid de spelregels veranderd en moeten onze vrouwen vanaf januari 2014 naar ziekenhuizen in Uden of Breda reizen voor behandeling. Dit betekent dat we in 2014 een deel van ons netwerk opnieuw moeten opbouwen en dat er veel extra reistijd en - kosten bij komen. Kinderen In tegenstelling tot eerdere jaren zijn er dit jaar geen nieuwe schoolgaande kinderen in de opvang bijgekomen. Wij begeleidden nog wel 36 kinderen uit gezinnen die inmiddels buiten de opvang wonen. Zij draaien gewoon mee op school, zodat we af en toe alleen wat praktische zaken hoeven te regelen, zoals boekengeld aanvragen bij stichting Leergeld of hulp bij schoolreisjes en dergelijke. Ook assisteren we de moeders bij contacten met de school. Eén meisje komt dagelijks bij ons lunchen, omdat ze zo de kosten voor het overblijven op school bespaart. De jongste bewoonster heeft de schoolgaande leeftijd nog niet bereikt. Zij is een peutertje van inmiddels 2 jaar. Empowerment In 2013 hebben de vrouwen aan veel verschillende activiteiten deelgenomen. De activiteiten variëren van sport, cultuur tot Nederlandse les. Twee donateurs hebben een Benefietconcert met celliste Larissa Groeneveld en pianist Frank van der Laar georganiseerd. Daar toonde onze allerjongste bewoonster, op dat moment 15 maanden oud, zich een ware dirigente in de dop. Samen met haar woonde een tiental vrouwen het concert in Amsterdam bij. Op 23 maart hebben we met onze vrouwen deelgenomen aan een grote demonstratie Geen vluchteling op straat of in de cel!!! op het Museumplein in Amsterdam. Dit was georganiseerd door een aantal organisaties, zoals het Platform Stop Racisme VTU, de Internationale Socialisten en een brede groep vrijwilligers. De vrouwen hebben de opening van het nieuwe Brabants museum bijgewoond. Tevens is Vesta lid geworden van de bibliotheek, zodat de vrouwen boeken kunnen lezen. De vrouwen kregen ook een uitnodiging mee te werken aan het theaterproject van Adelheid Roosen. De eerste repetities hebben plaatsgevonden. Op 12 en 13 maart zullen de twee voorstellingen plaatsvinden in Theater aan de Parade in Den Bosch. 16 Vrouwen volgden Nederlandse les, 8 vrouwen namen wekelijks deel aan zwemles en 7 volgden pianolessen. Daarvoor komt een pianolerares aan huis. Bij een plaatselijke sportschool zijn 3 gratis plaatsen beschikbaar voor onze vrouwen. De vrouwen hebben door al deze activiteiten een groter zelfvertrouwen. regelmatig zeggen de vrouwen bijvoorbeeld dat zij bij ons niet tot slachtoffer worden gemaakt en dat zij zich weer nuttig voelen als ze elkaar kunnen helpen. 3 - Samenwerkingsverbanden Vesta werkt samen met belangenorganisaties die dezelfde of vergelijkbare doelen hebben, allerlei personen en organisaties die vanuit hun werk met de doelgroep in aanraking komen: Advocatuur Defence for Children Jeroen Bosch Ziekenhuis Medische Opvang voor Ongedocumenteerden (MOO) Psychiaters, huisartsen, sociaalwerkers Dokters van de Wereld Dak- en thuislozenopvang Tandartsen Scholen Politie Eerste- en Tweede Kamerleden 5

6 Vrouwennetwerk van niet/gouvernementele organisaties Journalisten Donateurs Kerken Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) Vluchtelingenwerk ASKV Wetenschappers en onderzoekers 4 - De impact van het werk van Vesta Vrouwen en kinderen die bij Vesta verblijven, voelen zich weer als mens behandeld. Door hen op hun zelfstandigheid en kracht aan te spreken, krijgen zij weer vat op hun leven en voelen zij zich sterker worden. Na een tijdje helpen zij ook de vrouwen die nieuw binnen komen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen. Doordat er vrouwen uit allerlei culturen en religies zijn, leren zij mensen met een andere cultuur, religie of geaardheid respecteren en waarderen. Bij Vesta krijgen zij zicht op een normaal leven, vaak nadat zij jaren in Niemandsland verkeerd hebben. Een leven waarin zij een dak boven hun hoofd hebben, zelfstandig kunnen functioneren en zich veilig kunnen voelen. Zodra de vrouwen een plek in Nederland hebben gevonden, ondersteunen velen hun familie in hun land van herkomst. Dit betekent dat hun situatie indirect ook verbetert door het werk van Vesta. Enkele vrouwen aan het woord: Maar vier dagen had ik om mijn procedure op orde te krijgen en er stond nog geen letter op papier. Mijn advocaat was onbereikbaar, dus mijn zaak leek bij voorbaat verloren. Gabbi Wierenga en een vrijwilligster van Vesta bouwden mijn zaak in drie dagen op en ik heb glansrijk gewonnen. Nu heb ik weer een toekomst! Pakistaanse vrouw met nu een verblijfsvergunning. Zij heeft inmiddels een master International Law bij de Universiteit van Amsterdam afgerond. Toen ik na een half jaar met mijn kinderen uit de gevangenis kwam, stonden we op straat. Niemand wilde ons helpen, behalve Gabbi! Mijn kinderen gaan weer naar school en voelen zich veilig onder Gabbi s vleugels bij Vesta. Moeder met 3 jonge kinderen, waarvan er twee in Nederland zijn geboren. Ze zijn alle vier gevangen gezet, omdat ze illegaal in Nederland verbleven. Na meer dan 10 jaar in Nederland hebben ze in 2013 eindelijk een verblijfsvergunning gekregen op grond van het Kinderpardon. Omdat ik politiek actief was aan de universiteit waar ik studeerde, ben ik meerdere malen gevangen gezet en verkracht. Nadat mijn opa en oma vermoord waren en mijn vader spoorloos verdwenen, wist ik dat ik niet meer veilig was in Rwanda. Ik heb nu een prachtige dochter gekregen met een Nederlandse man. Mijn dochter mag blijven, ik ben hier ongewenst. Op het moment dat de IND mij - geheel tegen de regels - wilde uitzetten zonder mijn kind besloot ik voor de tweede maal te vluchten. Deze jonge moeder uit Rwanda heeft samen met haar baby veilig onderdak gevonden bij Vesta. Inmiddels is verblijf bij kind aangevraagd en door de rechter toegekend. Het is nog afwachten of de IND in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak. 5 - Publiciteit, voorlichting & fondsenwerving Publiciteit Sinds de oprichting in 2011 schrijven we 5 x per jaar een nieuwsbrief, die we digitaal onder donateurs en andere belangstellenden verspreiden. Hierin doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen rond de vrouwen en van de activiteiten die wij als Vesta ondernemen. 6

7 Half september 2013 hebben we onze website gelanceerd. Eerder waren we al gestart met het plaatsen van actuele berichten over het wel en wee van de vrouwen in onze opvang op facebook en twitter. In het najaar hebben we meegedaan aan een lokale actie van de RABO-bank om in Den Bosch aan naamsbekendheid te werken en kans te maken op een geldbedrag. We zijn daarbij door de eerste selectie gekomen en waren een goede middenmoter in de tweederonde. Dat het gebruik van sociale media effectief is, bleek toen we rond de Kerst een bliksemactie voerden om voor een cliënte die met haar twee jonge kinderen uit huis gezet dreigde te worden geld in te zamelen. We hebben daarmee ongeveer 800,00 opgehaald, die we onmiddellijk hebben ingezet. De rust die dit creëerde bood de mogelijkheid om te werken aan een duurzame oplossing. Gabbi Wierenga en enkele vrouwen hebben meegewerkt aan het programma Geloven op 2, dat een impressie geeft van het leven in de opvang. Ook heeft journaliste Annemiek Onstenk op de site van haar project Qracht500 Gabbi Wierenga geportretteerd (http://www.qracht500.nl/portretten/gabbi-wierenga/). Voorlichting Bij de voorbereiding van en tijdens het benefietconcert in Amsterdam hebben we voorlichting gegeven over de specifieke problemen van vluchtelingenvrouwen in Nederland en over het werk van Vesta. Doordat er een grote groep bewoonsters aanwezig was, bestond in de pauze en na afloop ook de gelegenheid met de vrouwen kennis te maken. Verder hebben we in Nijmegen een voorlichting over onze werkwijze verzorgd bij een netwerk van organisaties die met en voor vluchtelingen werken. Fondsenwerving Fondsenwerving is nog in ontwikkeling bij Vesta. Deze werkt vooral via netwerkcontacten. Zo hebben wij de Stichting Aan het Roer bereid gevonden de huur te betalen voor twee woningen, waar ongeveer 15 vrouwen wonen. Daarnaast ontvangen we vooral donaties van particulieren. Eén van hen heeft aan onze directeur Gabbi Wierenga een 45km-autootje gedoneerd. Zij brengt en haalt de vrouwen met het autootje als zij voor het eerst komen, afspraken hebben of naar de voedselbank gaan. De leverancier van het autootje heeft bovendien een aanhanger gedoneerd. Ook enkele andere bedrijven hebben in natura gedoneerd, bijvoorbeeld accountantsdiensten, tandartsbezoek, gratis printer, tolken/vertalen, een websiteontwerp, het ontwerp van de huisstijl en het drukken daarvan. Een knelpunt bij het aanvragen van subsidies is dat vrijwel alle fondsen zich richten op tijdelijk projecten, terwijl een groot deel van de uitgaven uit terugkerende posten bestaat. Denk bijvoorbeeld aan huur, gas, licht en water. Ook eten en drinken is een fikse kostenpost, net als kleding, beddengoed en toiletartikelen. 6 - De organisatie Het bestuur De bestuursleden van Vesta zijn: - Helge Sman, voorzitter - Elise van Bussel, penningmeester - Evien Tjabbes, secretaris Een deel van het jaar was het bestuur incompleet doordat de voorzitter wegens persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar was. Omdat onze organisatie nog in de ontwikkelingsfase is en we naast het bestuur over een beperkt aantal vrijwilligers beschikten, werd dit als een groot gemis ervaren. Inmiddels is het bestuur weer compleet en begint het aantal vrijwilligers toe te nemen. 7

8 De vrijwilligers In de eerste helft van 2013 beschikten we over een vrijwilliger die 2 dagdelen per week activiteiten ondernam met de vrouwen en onze directeur ondersteunde. In de tweede helft van het jaar zijn er twee vrijwilligers gekomen om de onderhoudsklussen in de huizen te verrichten. Eind van het jaar hebben twee vrijwilligers zich gemeld voor de medische zaken. Zij werken beiden in de gezondheidszorg en starten begin Eén van de nieuwe vrijwilligers heeft belangstelling om bestuurslid te worden. Ook hebben zich vrijwilligers gemeld voor de fondsenwerving en tolk/vertaalwerk. Omdat deze ontwikkeling zich vooral later in het jaar afspeelde, verwachten we dat we in 2014 hiervan de vruchten kunnen plukken. Directie Onze oprichtster Gabbi Wierenga fungeert als directeur van Vesta. Door haar jarenlange ervaring kent zij het werkveld als geen ander. Beloningsbeleid Zowel het bestuur als de vrijwilligers krijgen géén vergoedingen voor hun activiteiten, met uitzondering van gemaakte kosten. De directeur krijgt geen salaris voor haar diensten. Zij ontvangt 1500 euro vrijwilligersvergoeding per jaar en krijgt daarnaast zoveel mogelijk haar onkosten vergoed, voor zover de middelen hiervoor toereikend zijn. 7 - Externe factoren De wetgeving en het beleid van de overheid ten aanzien van vluchtelingen vormen belangrijke factoren in ons werk. Dat geldt ook voor de manier waarop IND, COA, gemeentes en (vreemdelingen)politie dit beleid in de praktijk uitvoeren. Hoewel het Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa het Nederlandse beleid om uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat te zetten afkeurt, heeft de overheid hier nog geen conclusies aan verbonden en nog minder daarnaar gehandeld. Wij verwachten dat hier eerst over geprocedeerd moet worden bij de Nederlandse rechter voordat de praktijk zal veranderen. Zolang de overheid dit laat liggen, hebben wij bij Vesta zeker het gevoel dat we ons werk terecht doen. Een ander pijnpunt is dat het buitenschuldcriterium nog steeds niet verruimd is, ondanks eerdere beloftes daartoe. Veel vluchtelingen kunnen Nederland niet verlaten. Daarom is een verzoek om een verblijfsvergunning te krijgen op grond van dit criterium de enige uitweg uit een doodlopende straat. Dat die straat voor vrouwen vaak doodloopt, komt doordat voor de meesten van hen de vluchtreden niet geloofd wordt en moeilijk aantoonbaar is. Zij hebben vaak vrouwspecifieke vluchtredenen, zoals gedwongen huwelijk, besnijdenis, vrouwenhandel en/of seksueel geweld. Dit soort vluchtgronden komt in de huidige korte asielprocedure vrijwel nooit boven water: welke vrouw heeft het lef om in een vreemde omgeving met instanties die zij van nature niet vertrouwt over dergelijke intieme onderwerpen te spreken!? Dit kan zij pas als zij zich veilig voelt. Dreigen met uitzetting, detentie, ongewenstverklaringen en inreisverboden dragen aan dit alles niet bij. Het laatste redmiddel voor vrouwen is daarom vaak het buitenschuldcriterium. Het gebruik hiervan zal moeilijker, zo niet onmogelijk, worden als de overheid de plannen uit het regeerakkoord over de strafbaarstelling van illegaal verblijf doorzet. De PvdAwerkgroep Illegaliteit heeft wel voorgesteld om juist de aller-kwetsbaarsten, waartoe onze doelgroep behoort, hierbij te ontzien. Of dit advies gevolgd wordt, is natuurlijk afwachten. Wat al langer een probleem vormt en dreigt toe te nemen, is de beperkte vergoeding voor asieladvocaten. Dit hangt sterk samen met de regeringsplannen om de advocatenvergoedingen nog verder te korten. Stichting Inlia heeft uitgerekend dat de 8

9 landsadvocaat voor dezelfde procedure (door de combinatie van aantal uren en het bijbehorende uurtarief voor dezelfde procedure) 17 x meer vergoed krijgt dan de asieladvocaat (http://www.inlia.nl/news/show/landsadvocaat-krijgt-zeventien-keermeer-betaald). Hoe advocaten onder dergelijke omstandigheden de tijd kunnen vinden om een vertrouwensrelatie met vrouwelijke asielzoekers op te bouwen, waarbij zij zich veilig genoeg voelen om over hun trauma s te praten, is ons een raadsel. Wij vrezen dat de balans van vrouwe Justitia daardoor verder zal doorslaan ten nadele van vluchtelingenvrouwen en -kinderen. Financiën Conclusies Stichting Vesta is een jonge stichting in een opstartfase. Het leggen van een stevig fundament voor een stichting kost tijd en geduld. Toch kijken we terug op een jaar waarin onze naamsbekendheid, ons netwerk en onze inkomsten zijn gegroeid. Vele particulieren en organisaties bleken bereid ons werk te ondersteunen met gratis diensten, kleding en geld. In 2013 zijn we erin geslaagd om een aantal vrijwilligers te vinden op cruciale taken als fondsenwerving en medische ondersteuning. Hoewel onze financiële middelen nog niet toereikend zijn om alle geplande activiteiten mee te financieren, zijn onze inkomsten met 66% toegenomen. Het vinden van fondsen bleek heel moeizaam, terwijl het genereren van financiën door middel van activiteiten veel succesvoller bleek te zijn. In 2013 heeft Stichting Vesta 170 vrouwen en kinderen ondersteund. 26 vrouwen en kinderen hebben een verblijfsvergunning gekregen en 28 mensen hebben we ondersteund bij doorreis naar een ander land. Wij hebben ons op landelijk niveau gemanifesteerd in samenwerking met VTU en Defence for Children, terwijl we tegelijkertijd ons lokale netwerk hebben versterkt (met buren en zorg- en welzijnsorganisaties). Door het huidige asielbeleid waarin de landelijke politiek geen gehoor geeft aan de kritiek vanuit organisaties van, voor en met vluchtelingen, van Europese instanties of vanuit de lokale politiek, blijft het werk van Stichting Vesta om vrouwen en kinderen een veilige plek te bieden en voor hen te procederen broodnodig. 9

10 Dankwoord Vesta wil iedereen die direct of indirect heeft meegewerkt of bijgedragen aan het werk en de bereikte resultaten van het afgelopen jaar bedanken. We denken daarbij aan de vrouwen en kinderen uit de opvang, omdat ze het hebben volgehouden en elkaar en de vrijwillig(st)ers hielpen waar zij konden. Ook hebben de vrouwen en kinderen laten zien wat het effect is van onze menselijke benadering. Onze oprichtster/directeur Gabbi Wierenga willen wij bedanken vanwege haar onstuitbare en creatieve inzet, werk en volharding, zelfs als dat ten koste van haarzelf gaat. De vrijwillig(st)ers bedanken wij ook van harte. Daaronder vallen ook degenen die zichzelf niet als zodanig beschouwen, maar toch ongemerkt enorm aan het geheel bijdragen. Ook veel dank voor de mensen die beroepsmatig werken met onze vrouwen en kinderen. Vooral degenen die daarbij het lef hebben buiten de gebaande wegen te treden. Tevens een woord van grote dank voor iedereen die donaties in natura heeft gegeven. Dat geldt ook voor de bedrijven die ons sponsoren of hebben gesponsord. Iedereen die ons emotioneel heeft gesteund of geholpen heeft om informatie over Vesta te verspreiden bedanken wij ook zeer. Last but not least veel dank voor alle donateurs, lezers van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze internetsite of onze facebookpagina. 10

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN?

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? Barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen voorwoord inhoud Voorwoord...... 3 Voorwoord Hoe lang duurt het nog voordat we naar onze moeder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie Jaarverslag 2014 In de frontlinie Inhoud Voorwoord: in de frontlinie 1 Grensverleggend onderzoek 2 Waar de klappen vallen 4 Korte berichten 7 Zorg voor zeldzaam Slikken en stikken Richtlijn HMSN Spierziekten

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013 Hearts & hands Deel 1: De cijfers van 2013 en de verhalen achter de cijfers Voorwoord directeur Ronald McDonald Kinderfonds Marja van Bijsterveldt 4 Verhaal

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie