Beleidsplan. Stichting La Oportunidad Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad."

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting La Oportunidad Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland

2 Beleidsplan Beleidsplan Stichting La Oportunidad

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de stichting La Oportunidad. Vijf jaar na de oprichting (12 november 2008) zijn wij blij met de behaalde resultaten tot nu toe, de waardevolle samenwerkingen in Colombia en in Nederland en met de vele vrijwilligers en werknemers die zich elke dag weer inzetten voor onze kinderen en hun families. In 2011 zijn we van start gegaan met ons straatwerk project in Armenia, Colombia en ondertussen vangen we ruim 50 kinderen op die ingeschreven staan bij onze stichting. Wij realiseren ons dat de groei van afgelopen jaren om bezinning vraagt: Welke omvang willen wij bereiken? Wat moeten wij daarvoor doen? Hoe kunnen we dit doel halen? Welke programma s en activiteiten vinden wij belangrijk? Wat kan beter of anders? In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van stichting La Oportunidad en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs en sponsors. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Zierikzee, november 2013 Stichting La Oportunidad Danny Pantekoek 2 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1 Doel en Aanpak Missie en Doel Aanpak Waarom La Oportunidad 8 2 Organisatie Het bestuur De gedragscode De vergadercyclus Samenwerking ANBI Keurmerk Jaarrekeningen Lokale organisatie in Colombia 12 3 De Uitvoering Inleiding Projecten Selectie en voorwaarden deelnemende families Omvang van de stichting 17 4 Communicatie Inleiding Website Nieuwsbrief Informatiemateriaal 19 5 Financiën Inkomsten Kosten Financieel beleid 21 6 Toekomst Doelen Beleidsdocumenten Beloningsbeleid Onkosten vergoeding 26 Colofon 27 3 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

5 Inleiding

6 Inleiding Colombia 2008, drugs, ontvoeringen, armoede, het meest gewelddadige land ter wereld. Tenminste als ik de pers moet geloven. Wat mij opvalt bij aankomst in de miljoenen stad Bogotá is de vele politieagenten die, zo lijkt het wel, op elke hoek van de straat wacht houden, en hoe de mensen gewoon hun eigen leventje lijden. Hoezo het meest gewelddadige land ter wereld? Dat het land een grote drugsproblematiek heeft is wel al heel snel duidelijk en ook dat er grote verdeeldheid en armoede heerst. Je hoeft maar net van de hoofdstraten af te dwalen en je ziet hoe de kinderen al lijmsnuivend, op straat slapend, prostituerend de dagen proberen door te komen. Een beeld wat je niet snel vergeet. Hier is het idee van stichting La Oportunidad ontstaan. Vijf jaar later lopen er nog steeds veel kinderen op straat, lijmsnuivend, wankelend op hun benen door het overvloedige drugsgebruik, geen idee hebbend waar ze zijn en hoe ze hier gekomen zijn. Ook de zwerfkinderen in de wijk La Mariela hebben nog steeds niet elke dag te eten, gaan onregelmatig naar school en worden nog steeds dagelijks geconfronteerd met drugs, prostitutie en geweld. Stichting La Oportunidad helpt deze kinderen door middel van opvang en onderwijs aan een beter bestaan. 5 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

7 Doel en Aanpak

8 1 Doel en Aanpak 1.1 Missie en Doel Stichting La Oportunidad is ontstaan en gegroeid vanuit een passie om voor de minder bedeelde medemens zorg te dragen. De Stichting heeft de missie om met zo min mogelijke middelen zo veel mogelijk verandering teweeg te brengen voor deze doelgroep. La Oportunidad werd in november 2008 opgericht en is gevestigd in Zierikzee. De stichting is (vooralsnog) werkzaam in Armenia, Colombia en streeft het volgende doel na: De bevordering van een volwaardige deelname aan de Colombiaanse samenleving van kwetsbare jeugd / jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, cultuur en andere gebieden. De wijze waarop stichting La Oportunidad dit doet is statutair vastgelegd en wordt bereikt door: Het begeleiden van jongeren in projecten. Het bieden van persoonlijke ondersteuning op onder andere het gebied van onderwijs, werk, cultuur en zelfredzaamheid. Het werven van fondsen. Het aangaan van samenwerkingsverbanden personeel en institutioneel. 7 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

9 1.2 Aanpak De aanpak van stichting La Oportunidad wordt getoetst aan de hand van de volgende voorwaarden. Concreet en Praktisch. Directe, maar duurzame resultaten. Lage Overheadskosten. Intensieve samenwerking met lokale bevolking en partijen. Balans tussen idealisme en realisme. 1.3 Waarom kiezen voor La Oportunidad Duurzaam resultaat: La Oportunidad richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans) arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van duurzame resultaten. Nuchter: Ondanks de slechte omstandigheden werkt La Oportunidad vanuit de filosofie dat kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen leefomgeving, bij hun eigen familie, moeten opgroeien. Om die reden wordt er in principe niet gekozen voor opvang in kindertehuizen en worden in plaats daarvan de ouders intensief betrokken bij de programma s van La Oportunidad. Kinderen hebben recht op een toekomst: Door de ondersteuning in het onderwijs, de opvang en activiteiten die wij organiseren buiten schooltijden om, zorgen ervoor dat de kinderen niet of minder gaan zwerven op straat, hierdoor wordt de kans dat ze op straat terecht komen op aanzienlijke wijze verkleind. Ze kunnen zich op een veilige manier verder ontwikkelen, waardoor ze kansen krijgen. Op deze wijze doorbreek je de vicieuze cirkel van armoede. (geen geld = geen onderwijs = geen werk). Goed onderwijs = werk = geld 8 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

10 Elke cent kunnen verantwoorden Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, of het nu gaat om schooluniformen aan te schaffen, de huur van de ons opvanghuis te betalen of voor voeding voor de kinderen. La Oportunidad financiert verschillende programma s maar geeft nooit direct contact geld aan onze kinderen of hun families. Een beetje beter La Oportunidad laat zien hoe er met weinig middelen kleine stappen gezet worden die positieve gevolgen hebben op de community waar wij werkzaam zijn. Dankzij een kleinschalige en persoonlijk aanpak wordt dat bereikt. 9 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

11 Organisatie

12 2 Organisatie 2.1 Het Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de raad van bestuur die op dit moment bestaat uit Dhr. D. Pantekoek. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijks gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Daarnaast is er een Raad van Toezicht met als belangrijkste functie het toezicht houden en verantwoording vragen over het bestuur. Tot de Raad van Toezicht zijn benoemd: Jan Willem Kramer, Voorzitter Reinier Bakkenes, Secretaris Colin Smulders, Lid 2.2 Gedragscode Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat slechts een zeer beperkt deel van de kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. vergoed worden. Reizen naar Colombia door het bestuur worden één (1) maal per jaar vergoed. Slechts in hoge uitzondering en alleen door goedkeuring van de Raad van Toezicht kan hiervan worden afgeweken. 2.3 Vergadercyclus Het bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar en verder zo vaak als twee of meer bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 11 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

13 2.4 Samenwerking Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat La Oportunidad zich adviseren en ondersteunen door een aantal organisaties, vrijwilligers en (professionele) adviseurs onder ander op het gebied van: Financieel beleid Communicatie Werving sponsors en donateurs Uitvoering van projecten 2.5 ANBI Stichting La Oportunidad heeft de zogenaamde ANBI- status. Dat wil zeggen dat de stichting door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 2.6 Keurmerk Stichting La Oportunidad heeft er bewust voor gekozen géén CBF keurmerk aan te vragen. De reden daarvan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. La Oportunidad wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de kinderen in Colombia. 2.7 Jaarrekening Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is volledig openbaar en op te vragen via de website. 2.8 Lokale Organisatie in Colombia Stichting La Oportunidad werkt samen met onze Colombiaanse afdeling van de stichting, Fundación La Oportunidad. Het betreft een team van lokale medewerkers en biedt daarmee werkgelegenheid. Het team staat onder leiding van Patricia Villareal Sanchez, die sinds 2010 vrijwilligster is van de stichting in Colombia. De medewerkers worden ondersteund door lokale professionals en internationale vrijwilligers. 12 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

14 Er wordt maandelijks vanuit Colombia gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat een financieel overzicht, een weergave van de presentielijsten van de kinderen en de voortgang van de individuele programma s. Een keer per jaar reist het bestuur naar Colombia om de persoonlijke relaties te onderhouden en om ondersteuning te bieen in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoering besproken met de samenwerkingspartner en de lokale medewerkers. Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn onder andere: Bezoeken van de kinderen en hun families. Bezoeken van de programma s. Contacten onderhouden en vernieuwen met overheidsorganisaties en andere hulporganisaties. Toetsen van het financieel en personeelsbeleid. Etc. 13 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

15 Uitvoering

16 3 Uitvoering 3.1 Inleiding In de straten van Armenia in Colombia zijn dagelijks ongeveer kinderen op straat te vinden. De helft van deze kinderen leeft 24 uur per dag op straat. Deze kinderen zijn thuisloos. 85% van de kinderen op straat gebruikt inhalerende drugs zoals onder andere (schoenmakers)lijm. Dat doen ze om hun problemen te vergeten en hun hongergevoelens niet te hoeven voelen. Helaas worden ze op straat ook misbruikt en mishandeld. 3.2 De Projecten Stichting La Oportunidad voert in samenwerking met Fundación la Oportunidad twee projecten uit. 1. Straatwerk project Stichting La Oportunidad gaat de straat op en maakt contact met de kinderen in hun eigen omgeving. Door middel van sport, spel en educatieve activiteiten zijn wij in staat het vertrouwen van de kinderen te winnen. Door er iedere dag weer voor hen te zijn ontstaat een vertrouwensband waardoor we het gesprek aan kunnen gaan over de oorzaak van het leven op straat en het drugsgebruik. Wanneer duidelijk is wat de oorzaak van de problemen is gaan we samen met het kind op zoek naar oplossingen. Mogelijke oplossingen zijn dat de straat- of zwerfkinderen worden opgenomen in ons drugs-, afkick- en of preventieprogramma. 2. Preventie project La Mariela Het preventie project bestaat uit een aantal onderdelen (programma s) die gericht zijn op het voorkomen dat nog meer kinderen op straat terecht komen. 15 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

17 Club de Tareas: Onze huiswerk club is voor de kinderen die ingeschreven staan bij de stichting. In de middag van uur tot uur kunnen ze naar ons komen om ondersteuning te krijgen bij het maken van hun huiswerk. Tijdens de vakantie periodes kunnen de kinderen ook komen om rustig met elkaar spelletjes te spelen of te knutselen. Taller de Valores. Deze workshops zijn de basis van onze programma s in de wijk. De kinderen zijn verplicht om aan deze workshops deel te nemen. In deze workshops geven we op speelse wijze les in waarden en normen. Waarden en normen die ze niet alleen in de stichting maar ook thuis, op school en op straat kunnen en moeten gebruiken. Taller de Padres: Deze workshops zijn speciaal voor de ouders van onze kinderen. In deze lessen bespreken wij opvoedsituaties die veelvuldig voorkomen en kijken wij hoe wij de ouders kunnen helpen om deze situaties op een pedagogisch verantwoorde manier op te lossen, zonder direct te schelden of te slaan. Hierdoor willen wij de waarden en normen die wij aan de kinderen aanleren ook aan de ouders duidelijk maken zodat ze samen kunnen gaan werken aan een beter opvoedklimaat! Costurero para las mamas: In deze cursus leren wij de moeders een aantal vaardigheden waardoor ze later zelfstandig of in groepsverband extra inkomsten kunnen werven voor hun gezin. Vaardigheden zoals breien, naaien, weven, van afval kunst voorwerpen maken komen aan de orde. Wij helpen de ouders eenmalig met de aanschaf van materialen om de eerste producten te maken, daarna zijn zij afhankelijk van de inkomsten van hun producten en moeten ze zelf dus nieuwe materialen aanschaffen van de verkoop van de producten. Uiteraard worden de moeders hier constant in begeleid. 16 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

18 jan-11 mei-11 sep-11 jan-12 mei-12 sep-12 jan-13 mei Selectie en voorwaarden deelnemende families De selectie van de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van de stichting ligt in de handen van de samenwerkingspartner. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden die zij vooraf met de familie en het kind bespreken. Deze zijn onder andere: Het kind is verplicht om minimaal 2 keer per week deel te nemen aan het programma Taller de Valores. Eén van de ouders is verplicht deel te nemen aan het programma Taller de los padres wanneer deze (ongeveer 2 keer per maand) georganiseerd wordt. Het kind heeft een ID kaart nodig. Het kind heeft een zorgpas nodig. Ouders moeten alle formulieren die de stichting nodig acht invullen en ondertekenen. Het kind moet iedere dag naar school gaan. 3.4 Omvang van de stichting In 2012 zijn wij begonnen met 20 kinderen in de wijk La Mariela met ons preventie programma. In de loop van 2012 hebben wij nog eens 12 kinderen aangenomen in de stichting waardoor het totaal in december 2012 op 32 kinderen lag. Op dit moment (november 2013) staat het aantal op 46 kinderen. Het is de bedoeling om dit jaar nog op 50 kinderen te komen en het hier voorlopig bij te laten. Gekozen om niet verder te groeien in aantal is de beperkte ruimte die wij hebben om de kinderen op te vangen en de beperkte (financiële) middelen die dit jaar en naar verwachting ook de komende jaren staan te wachten. Tevens willen we ons meer verdiepen in de hulp van de kinderen die wij op dit moment binnen de stichting geven en proberen deze te verbeteren en te personaliseren zodat er een beter resultaat geboekt kan worden. Kinderen per project Straatwerk Preventie La Mariela Beleidsplan Stichting La Oportunidad

19 Communicatie

20 4 Communicatie 4.1 Inleiding La Oportunidad hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijk en heldere manier informatie aan te bieden en te betrekken bij haar werk. Dat betekend dat er getracht wordt zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van La Oportunidad, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen. 4.2 Website De website is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiele) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over onze projecten, de achtergronden en de kinderen en hun families. Het is mogelijk om online donateur te worden. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 4.3 Nieuwsbrief Minimaal 1 keer per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd wordt en tevens op de website geplaatst wordt. 4.4 Informatiemateriaal La Oportunidad wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt zo veel als mogelijk digitaal. 19 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

21 Financiën

22 5 Financiën 5.1 Inkomsten De activiteiten van La Oportunidad worden gefinancierd door giften, sponsoring, donaties en het organiseren van acties en evenementen. Onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen gaat vanaf 2014 een aantal projecten ondersteunen die in Colombia uitgevoerd worden. La Oportunidad werkt met organisaties en particulieren die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle beetjes helpen is het argument om donateurs te werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor La Oportunidad. 5.2 Kosten Met de organisatie van een stichting en haar projecten zijn nu eenmaal kosten verbonden. Kosten waar je geen invloed op kunt uitoefenen, denk aan notariskosten, inschrijving bij de kamer van koophandel, kosten van een website, bankkosten etc., en kosten die in verband staan met de uitvoering van projecten. La Oportunidad streeft ernaar om de zogenaamde overhead kosten zo laag als mogelijk te houden zodat zo veel mogelijk van alle donaties gaan naar de zorg en opvang van onze kinderen en hun families. 5.3 Financieel beleid La Oportunidad besteed het grootste gedeelte van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan de kinderen en hun families gerealiseerd dienen te worden. Concreet betekend dit dat wij een maximum van 50 kinderen kunnen toelaten om te zorgen dat alle kinderen die zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Het gaat hier meer om de kwaliteit van de zorg dan om de kwantiteit. De financiële situatie van La Oportunidad is volledig openbaar en op te vragen via de website. De jaarrekening verschijnt elk jaar voor 1 april. 21 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

23 Toekomst

24 6 Toekomst La Oportunidad is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op het grote geheel. Uit ervaring hebben wij geleerd dat het niet altijd goed is om snel te willen groeien. Wij hebben voor de locatie La Mariela bijna ons maximum aantal kinderen van 50 bereikt. Niettemin heeft de stichting ambities, deze is vertaald naar concrete doelstellingen voor de komende 5 jaar. 6.1 Doelen Aantal kinderen: Het aantal kinderen blijft zoals gezegd 50, dit is het maximum toelaatbare aantal voor de locatie in de wijk La Mariela. Soms vallen er kinderen af door verhuizing of doordat ze niet verplicht deel willen nemen aan de activiteiten. Hierdoor zullen we een wachtlijst bijhouden van maximaal 5 kinderen die kunnen instromen op het moment dat er kinderen afvallen. Kwaliteit / Kwantiteit: Wij zijn van mening dat het beter is om één kind goed te helpen dan vier kinderen een beetje. Daarom gaan wij niet meer uitbreiden in aantal kinderen maar in de kwaliteit van zorg die wij deze vijftig kinderen gaan bieden. De programma s die op dit moment actief zijn zullen in 2013 onderworpen worden aan hun effectiviteit tot de doelstelling van het project La Mariela namelijk, er voor zorgen dat minder kinderen gaan zwerven op straat en uiteindelijk op straat terecht komen. Daarnaast zal het doel van het project La Mariela uitgebreid worden met: Door het aanbieden van verschillende programma s de leefsituatie van deze kinderen verbeteren en ondersteuning bieden om te zorgen dat ze minstens hun diploma halen voor het lager onderwijs. 23 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

25 6.1 Doelen Fondswerving: Fondswerving is essentieel voor het voortbestaan van La Oportunidad en de uitvoering van haar projecten. Het is daarom van groot belang dit op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Op dit moment werven wij fondsen op de volgende manieren: Donateurs Vermogensfondsen Sponsoren Basisscholen Wij willen in de komende vijf jaar dit verder uitbreiden en de volgende bronnen van inkomsten hier aan toevoegen: Acties Evenementen Er wordt in 2014 een kalender gemaakt waarin wij elk jaar minstens drie evenementen gaan organiseren om fondsen te werven voor de stichting. Deze evenementen vallen in verschillende sectoren zoals onder andere: Muziek evenement, Sport evenement, Cultuur evenement. Vrijwilligers / Ambassadeurs: Geconstateerd moet worden dat de huidige omvang van het team van vrijwilligers onvoldoende is. La Oportunidad gaat op zoek naar een team van vaste vrijwilligers die op het gebied van fondswerving, sponsoractiviteiten en bestuur taken willen uitvoeren. 24 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

26 Beleidsdocumenten

27 7 Beleidsdocumenten 7.1 Beloningsbeleid: Omdat de stichting geen betaalde krachten heeft is er geen sprake van een echt beloningsbeleid. Ook bestuursleden krijgen conform de statuten van de stichting La Oportunidad geen loon of beloning. Wel kunnen onkosten gedeclareerd worden conform de regeling Onkostenvergoeding Stichting La Oportunidad. De stichting kan aan het eind van elk jaar bepalen om een bedrag aan bepaalde vrijwilligers uit te keren als waardering voor hun tijd en inzet voor de stichting. Dit bedrag wordt bepaald door de Raad van Toezicht in samenspraak met de Raad van Bestuur. Dit bedrag zal overigens nooit en te nimmer hoger zijn dan het wettelijk toegestane maximum ( 1.500,- euro anno 2012). voor deze uitkeringen. 7.2 Onkosten vergoeding: Stichting La Oportunidad geeft geen loon of beloningen aan bestuursleden. Wel kunnen onkosten gedeclareerd worden. De Raad van Bestuur beoordeeld één keer per maand de declaraties voor onkosten gemaakt door bestuursleden of vrijwilligers. Onkosten die in aanmerking komen zijn: Tegemoetkoming reiskosten: Reiskosten worden vergoed á 10 cent per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald door het begin en eind adres in te voeren op de website: Het bestuur vergoed alleen die reiskosten waarvan de Raad van Bestuur het doel van de reis heeft goedgekeurd. Parkeerbonnen worden alleen vergoed als een ticket van de parkeerplaats of garage overhandigd wordt aan het bestuur. Lunches worden in principe niet vergoed tenzij het bestuur anders bepaald. Overige kosten gemaakt in het belang van de stichting worden door de Raad van Bestuur individueel beoordeeld. 26 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

28 Colofon: Beleidsplan Stichting La Oportunidad Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 november 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op Tekst en Fotografie: Danny Pantekoek Zierikzee, 05 november Beleidsplan Stichting La Oportunidad

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie