Beleidsplan. Stichting La Oportunidad Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad."

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting La Oportunidad Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland

2 Beleidsplan Beleidsplan Stichting La Oportunidad

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de stichting La Oportunidad. Vijf jaar na de oprichting (12 november 2008) zijn wij blij met de behaalde resultaten tot nu toe, de waardevolle samenwerkingen in Colombia en in Nederland en met de vele vrijwilligers en werknemers die zich elke dag weer inzetten voor onze kinderen en hun families. In 2011 zijn we van start gegaan met ons straatwerk project in Armenia, Colombia en ondertussen vangen we ruim 50 kinderen op die ingeschreven staan bij onze stichting. Wij realiseren ons dat de groei van afgelopen jaren om bezinning vraagt: Welke omvang willen wij bereiken? Wat moeten wij daarvoor doen? Hoe kunnen we dit doel halen? Welke programma s en activiteiten vinden wij belangrijk? Wat kan beter of anders? In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van stichting La Oportunidad en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs en sponsors. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Zierikzee, november 2013 Stichting La Oportunidad Danny Pantekoek 2 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1 Doel en Aanpak Missie en Doel Aanpak Waarom La Oportunidad 8 2 Organisatie Het bestuur De gedragscode De vergadercyclus Samenwerking ANBI Keurmerk Jaarrekeningen Lokale organisatie in Colombia 12 3 De Uitvoering Inleiding Projecten Selectie en voorwaarden deelnemende families Omvang van de stichting 17 4 Communicatie Inleiding Website Nieuwsbrief Informatiemateriaal 19 5 Financiën Inkomsten Kosten Financieel beleid 21 6 Toekomst Doelen Beleidsdocumenten Beloningsbeleid Onkosten vergoeding 26 Colofon 27 3 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

5 Inleiding

6 Inleiding Colombia 2008, drugs, ontvoeringen, armoede, het meest gewelddadige land ter wereld. Tenminste als ik de pers moet geloven. Wat mij opvalt bij aankomst in de miljoenen stad Bogotá is de vele politieagenten die, zo lijkt het wel, op elke hoek van de straat wacht houden, en hoe de mensen gewoon hun eigen leventje lijden. Hoezo het meest gewelddadige land ter wereld? Dat het land een grote drugsproblematiek heeft is wel al heel snel duidelijk en ook dat er grote verdeeldheid en armoede heerst. Je hoeft maar net van de hoofdstraten af te dwalen en je ziet hoe de kinderen al lijmsnuivend, op straat slapend, prostituerend de dagen proberen door te komen. Een beeld wat je niet snel vergeet. Hier is het idee van stichting La Oportunidad ontstaan. Vijf jaar later lopen er nog steeds veel kinderen op straat, lijmsnuivend, wankelend op hun benen door het overvloedige drugsgebruik, geen idee hebbend waar ze zijn en hoe ze hier gekomen zijn. Ook de zwerfkinderen in de wijk La Mariela hebben nog steeds niet elke dag te eten, gaan onregelmatig naar school en worden nog steeds dagelijks geconfronteerd met drugs, prostitutie en geweld. Stichting La Oportunidad helpt deze kinderen door middel van opvang en onderwijs aan een beter bestaan. 5 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

7 Doel en Aanpak

8 1 Doel en Aanpak 1.1 Missie en Doel Stichting La Oportunidad is ontstaan en gegroeid vanuit een passie om voor de minder bedeelde medemens zorg te dragen. De Stichting heeft de missie om met zo min mogelijke middelen zo veel mogelijk verandering teweeg te brengen voor deze doelgroep. La Oportunidad werd in november 2008 opgericht en is gevestigd in Zierikzee. De stichting is (vooralsnog) werkzaam in Armenia, Colombia en streeft het volgende doel na: De bevordering van een volwaardige deelname aan de Colombiaanse samenleving van kwetsbare jeugd / jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, cultuur en andere gebieden. De wijze waarop stichting La Oportunidad dit doet is statutair vastgelegd en wordt bereikt door: Het begeleiden van jongeren in projecten. Het bieden van persoonlijke ondersteuning op onder andere het gebied van onderwijs, werk, cultuur en zelfredzaamheid. Het werven van fondsen. Het aangaan van samenwerkingsverbanden personeel en institutioneel. 7 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

9 1.2 Aanpak De aanpak van stichting La Oportunidad wordt getoetst aan de hand van de volgende voorwaarden. Concreet en Praktisch. Directe, maar duurzame resultaten. Lage Overheadskosten. Intensieve samenwerking met lokale bevolking en partijen. Balans tussen idealisme en realisme. 1.3 Waarom kiezen voor La Oportunidad Duurzaam resultaat: La Oportunidad richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans) arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van duurzame resultaten. Nuchter: Ondanks de slechte omstandigheden werkt La Oportunidad vanuit de filosofie dat kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen leefomgeving, bij hun eigen familie, moeten opgroeien. Om die reden wordt er in principe niet gekozen voor opvang in kindertehuizen en worden in plaats daarvan de ouders intensief betrokken bij de programma s van La Oportunidad. Kinderen hebben recht op een toekomst: Door de ondersteuning in het onderwijs, de opvang en activiteiten die wij organiseren buiten schooltijden om, zorgen ervoor dat de kinderen niet of minder gaan zwerven op straat, hierdoor wordt de kans dat ze op straat terecht komen op aanzienlijke wijze verkleind. Ze kunnen zich op een veilige manier verder ontwikkelen, waardoor ze kansen krijgen. Op deze wijze doorbreek je de vicieuze cirkel van armoede. (geen geld = geen onderwijs = geen werk). Goed onderwijs = werk = geld 8 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

10 Elke cent kunnen verantwoorden Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, of het nu gaat om schooluniformen aan te schaffen, de huur van de ons opvanghuis te betalen of voor voeding voor de kinderen. La Oportunidad financiert verschillende programma s maar geeft nooit direct contact geld aan onze kinderen of hun families. Een beetje beter La Oportunidad laat zien hoe er met weinig middelen kleine stappen gezet worden die positieve gevolgen hebben op de community waar wij werkzaam zijn. Dankzij een kleinschalige en persoonlijk aanpak wordt dat bereikt. 9 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

11 Organisatie

12 2 Organisatie 2.1 Het Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de raad van bestuur die op dit moment bestaat uit Dhr. D. Pantekoek. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijks gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Daarnaast is er een Raad van Toezicht met als belangrijkste functie het toezicht houden en verantwoording vragen over het bestuur. Tot de Raad van Toezicht zijn benoemd: Jan Willem Kramer, Voorzitter Reinier Bakkenes, Secretaris Colin Smulders, Lid 2.2 Gedragscode Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat slechts een zeer beperkt deel van de kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. vergoed worden. Reizen naar Colombia door het bestuur worden één (1) maal per jaar vergoed. Slechts in hoge uitzondering en alleen door goedkeuring van de Raad van Toezicht kan hiervan worden afgeweken. 2.3 Vergadercyclus Het bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar en verder zo vaak als twee of meer bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 11 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

13 2.4 Samenwerking Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat La Oportunidad zich adviseren en ondersteunen door een aantal organisaties, vrijwilligers en (professionele) adviseurs onder ander op het gebied van: Financieel beleid Communicatie Werving sponsors en donateurs Uitvoering van projecten 2.5 ANBI Stichting La Oportunidad heeft de zogenaamde ANBI- status. Dat wil zeggen dat de stichting door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 2.6 Keurmerk Stichting La Oportunidad heeft er bewust voor gekozen géén CBF keurmerk aan te vragen. De reden daarvan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. La Oportunidad wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de kinderen in Colombia. 2.7 Jaarrekening Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is volledig openbaar en op te vragen via de website. 2.8 Lokale Organisatie in Colombia Stichting La Oportunidad werkt samen met onze Colombiaanse afdeling van de stichting, Fundación La Oportunidad. Het betreft een team van lokale medewerkers en biedt daarmee werkgelegenheid. Het team staat onder leiding van Patricia Villareal Sanchez, die sinds 2010 vrijwilligster is van de stichting in Colombia. De medewerkers worden ondersteund door lokale professionals en internationale vrijwilligers. 12 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

14 Er wordt maandelijks vanuit Colombia gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat een financieel overzicht, een weergave van de presentielijsten van de kinderen en de voortgang van de individuele programma s. Een keer per jaar reist het bestuur naar Colombia om de persoonlijke relaties te onderhouden en om ondersteuning te bieen in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoering besproken met de samenwerkingspartner en de lokale medewerkers. Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn onder andere: Bezoeken van de kinderen en hun families. Bezoeken van de programma s. Contacten onderhouden en vernieuwen met overheidsorganisaties en andere hulporganisaties. Toetsen van het financieel en personeelsbeleid. Etc. 13 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

15 Uitvoering

16 3 Uitvoering 3.1 Inleiding In de straten van Armenia in Colombia zijn dagelijks ongeveer kinderen op straat te vinden. De helft van deze kinderen leeft 24 uur per dag op straat. Deze kinderen zijn thuisloos. 85% van de kinderen op straat gebruikt inhalerende drugs zoals onder andere (schoenmakers)lijm. Dat doen ze om hun problemen te vergeten en hun hongergevoelens niet te hoeven voelen. Helaas worden ze op straat ook misbruikt en mishandeld. 3.2 De Projecten Stichting La Oportunidad voert in samenwerking met Fundación la Oportunidad twee projecten uit. 1. Straatwerk project Stichting La Oportunidad gaat de straat op en maakt contact met de kinderen in hun eigen omgeving. Door middel van sport, spel en educatieve activiteiten zijn wij in staat het vertrouwen van de kinderen te winnen. Door er iedere dag weer voor hen te zijn ontstaat een vertrouwensband waardoor we het gesprek aan kunnen gaan over de oorzaak van het leven op straat en het drugsgebruik. Wanneer duidelijk is wat de oorzaak van de problemen is gaan we samen met het kind op zoek naar oplossingen. Mogelijke oplossingen zijn dat de straat- of zwerfkinderen worden opgenomen in ons drugs-, afkick- en of preventieprogramma. 2. Preventie project La Mariela Het preventie project bestaat uit een aantal onderdelen (programma s) die gericht zijn op het voorkomen dat nog meer kinderen op straat terecht komen. 15 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

17 Club de Tareas: Onze huiswerk club is voor de kinderen die ingeschreven staan bij de stichting. In de middag van uur tot uur kunnen ze naar ons komen om ondersteuning te krijgen bij het maken van hun huiswerk. Tijdens de vakantie periodes kunnen de kinderen ook komen om rustig met elkaar spelletjes te spelen of te knutselen. Taller de Valores. Deze workshops zijn de basis van onze programma s in de wijk. De kinderen zijn verplicht om aan deze workshops deel te nemen. In deze workshops geven we op speelse wijze les in waarden en normen. Waarden en normen die ze niet alleen in de stichting maar ook thuis, op school en op straat kunnen en moeten gebruiken. Taller de Padres: Deze workshops zijn speciaal voor de ouders van onze kinderen. In deze lessen bespreken wij opvoedsituaties die veelvuldig voorkomen en kijken wij hoe wij de ouders kunnen helpen om deze situaties op een pedagogisch verantwoorde manier op te lossen, zonder direct te schelden of te slaan. Hierdoor willen wij de waarden en normen die wij aan de kinderen aanleren ook aan de ouders duidelijk maken zodat ze samen kunnen gaan werken aan een beter opvoedklimaat! Costurero para las mamas: In deze cursus leren wij de moeders een aantal vaardigheden waardoor ze later zelfstandig of in groepsverband extra inkomsten kunnen werven voor hun gezin. Vaardigheden zoals breien, naaien, weven, van afval kunst voorwerpen maken komen aan de orde. Wij helpen de ouders eenmalig met de aanschaf van materialen om de eerste producten te maken, daarna zijn zij afhankelijk van de inkomsten van hun producten en moeten ze zelf dus nieuwe materialen aanschaffen van de verkoop van de producten. Uiteraard worden de moeders hier constant in begeleid. 16 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

18 jan-11 mei-11 sep-11 jan-12 mei-12 sep-12 jan-13 mei Selectie en voorwaarden deelnemende families De selectie van de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van de stichting ligt in de handen van de samenwerkingspartner. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden die zij vooraf met de familie en het kind bespreken. Deze zijn onder andere: Het kind is verplicht om minimaal 2 keer per week deel te nemen aan het programma Taller de Valores. Eén van de ouders is verplicht deel te nemen aan het programma Taller de los padres wanneer deze (ongeveer 2 keer per maand) georganiseerd wordt. Het kind heeft een ID kaart nodig. Het kind heeft een zorgpas nodig. Ouders moeten alle formulieren die de stichting nodig acht invullen en ondertekenen. Het kind moet iedere dag naar school gaan. 3.4 Omvang van de stichting In 2012 zijn wij begonnen met 20 kinderen in de wijk La Mariela met ons preventie programma. In de loop van 2012 hebben wij nog eens 12 kinderen aangenomen in de stichting waardoor het totaal in december 2012 op 32 kinderen lag. Op dit moment (november 2013) staat het aantal op 46 kinderen. Het is de bedoeling om dit jaar nog op 50 kinderen te komen en het hier voorlopig bij te laten. Gekozen om niet verder te groeien in aantal is de beperkte ruimte die wij hebben om de kinderen op te vangen en de beperkte (financiële) middelen die dit jaar en naar verwachting ook de komende jaren staan te wachten. Tevens willen we ons meer verdiepen in de hulp van de kinderen die wij op dit moment binnen de stichting geven en proberen deze te verbeteren en te personaliseren zodat er een beter resultaat geboekt kan worden. Kinderen per project Straatwerk Preventie La Mariela Beleidsplan Stichting La Oportunidad

19 Communicatie

20 4 Communicatie 4.1 Inleiding La Oportunidad hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijk en heldere manier informatie aan te bieden en te betrekken bij haar werk. Dat betekend dat er getracht wordt zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van La Oportunidad, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen. 4.2 Website De website is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiele) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over onze projecten, de achtergronden en de kinderen en hun families. Het is mogelijk om online donateur te worden. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 4.3 Nieuwsbrief Minimaal 1 keer per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd wordt en tevens op de website geplaatst wordt. 4.4 Informatiemateriaal La Oportunidad wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt zo veel als mogelijk digitaal. 19 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

21 Financiën

22 5 Financiën 5.1 Inkomsten De activiteiten van La Oportunidad worden gefinancierd door giften, sponsoring, donaties en het organiseren van acties en evenementen. Onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen gaat vanaf 2014 een aantal projecten ondersteunen die in Colombia uitgevoerd worden. La Oportunidad werkt met organisaties en particulieren die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle beetjes helpen is het argument om donateurs te werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor La Oportunidad. 5.2 Kosten Met de organisatie van een stichting en haar projecten zijn nu eenmaal kosten verbonden. Kosten waar je geen invloed op kunt uitoefenen, denk aan notariskosten, inschrijving bij de kamer van koophandel, kosten van een website, bankkosten etc., en kosten die in verband staan met de uitvoering van projecten. La Oportunidad streeft ernaar om de zogenaamde overhead kosten zo laag als mogelijk te houden zodat zo veel mogelijk van alle donaties gaan naar de zorg en opvang van onze kinderen en hun families. 5.3 Financieel beleid La Oportunidad besteed het grootste gedeelte van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan de kinderen en hun families gerealiseerd dienen te worden. Concreet betekend dit dat wij een maximum van 50 kinderen kunnen toelaten om te zorgen dat alle kinderen die zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Het gaat hier meer om de kwaliteit van de zorg dan om de kwantiteit. De financiële situatie van La Oportunidad is volledig openbaar en op te vragen via de website. De jaarrekening verschijnt elk jaar voor 1 april. 21 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

23 Toekomst

24 6 Toekomst La Oportunidad is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op het grote geheel. Uit ervaring hebben wij geleerd dat het niet altijd goed is om snel te willen groeien. Wij hebben voor de locatie La Mariela bijna ons maximum aantal kinderen van 50 bereikt. Niettemin heeft de stichting ambities, deze is vertaald naar concrete doelstellingen voor de komende 5 jaar. 6.1 Doelen Aantal kinderen: Het aantal kinderen blijft zoals gezegd 50, dit is het maximum toelaatbare aantal voor de locatie in de wijk La Mariela. Soms vallen er kinderen af door verhuizing of doordat ze niet verplicht deel willen nemen aan de activiteiten. Hierdoor zullen we een wachtlijst bijhouden van maximaal 5 kinderen die kunnen instromen op het moment dat er kinderen afvallen. Kwaliteit / Kwantiteit: Wij zijn van mening dat het beter is om één kind goed te helpen dan vier kinderen een beetje. Daarom gaan wij niet meer uitbreiden in aantal kinderen maar in de kwaliteit van zorg die wij deze vijftig kinderen gaan bieden. De programma s die op dit moment actief zijn zullen in 2013 onderworpen worden aan hun effectiviteit tot de doelstelling van het project La Mariela namelijk, er voor zorgen dat minder kinderen gaan zwerven op straat en uiteindelijk op straat terecht komen. Daarnaast zal het doel van het project La Mariela uitgebreid worden met: Door het aanbieden van verschillende programma s de leefsituatie van deze kinderen verbeteren en ondersteuning bieden om te zorgen dat ze minstens hun diploma halen voor het lager onderwijs. 23 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

25 6.1 Doelen Fondswerving: Fondswerving is essentieel voor het voortbestaan van La Oportunidad en de uitvoering van haar projecten. Het is daarom van groot belang dit op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Op dit moment werven wij fondsen op de volgende manieren: Donateurs Vermogensfondsen Sponsoren Basisscholen Wij willen in de komende vijf jaar dit verder uitbreiden en de volgende bronnen van inkomsten hier aan toevoegen: Acties Evenementen Er wordt in 2014 een kalender gemaakt waarin wij elk jaar minstens drie evenementen gaan organiseren om fondsen te werven voor de stichting. Deze evenementen vallen in verschillende sectoren zoals onder andere: Muziek evenement, Sport evenement, Cultuur evenement. Vrijwilligers / Ambassadeurs: Geconstateerd moet worden dat de huidige omvang van het team van vrijwilligers onvoldoende is. La Oportunidad gaat op zoek naar een team van vaste vrijwilligers die op het gebied van fondswerving, sponsoractiviteiten en bestuur taken willen uitvoeren. 24 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

26 Beleidsdocumenten

27 7 Beleidsdocumenten 7.1 Beloningsbeleid: Omdat de stichting geen betaalde krachten heeft is er geen sprake van een echt beloningsbeleid. Ook bestuursleden krijgen conform de statuten van de stichting La Oportunidad geen loon of beloning. Wel kunnen onkosten gedeclareerd worden conform de regeling Onkostenvergoeding Stichting La Oportunidad. De stichting kan aan het eind van elk jaar bepalen om een bedrag aan bepaalde vrijwilligers uit te keren als waardering voor hun tijd en inzet voor de stichting. Dit bedrag wordt bepaald door de Raad van Toezicht in samenspraak met de Raad van Bestuur. Dit bedrag zal overigens nooit en te nimmer hoger zijn dan het wettelijk toegestane maximum ( 1.500,- euro anno 2012). voor deze uitkeringen. 7.2 Onkosten vergoeding: Stichting La Oportunidad geeft geen loon of beloningen aan bestuursleden. Wel kunnen onkosten gedeclareerd worden. De Raad van Bestuur beoordeeld één keer per maand de declaraties voor onkosten gemaakt door bestuursleden of vrijwilligers. Onkosten die in aanmerking komen zijn: Tegemoetkoming reiskosten: Reiskosten worden vergoed á 10 cent per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald door het begin en eind adres in te voeren op de website: Het bestuur vergoed alleen die reiskosten waarvan de Raad van Bestuur het doel van de reis heeft goedgekeurd. Parkeerbonnen worden alleen vergoed als een ticket van de parkeerplaats of garage overhandigd wordt aan het bestuur. Lunches worden in principe niet vergoed tenzij het bestuur anders bepaald. Overige kosten gemaakt in het belang van de stichting worden door de Raad van Bestuur individueel beoordeeld. 26 Beleidsplan Stichting La Oportunidad

28 Colofon: Beleidsplan Stichting La Oportunidad Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 november 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op Tekst en Fotografie: Danny Pantekoek Zierikzee, 05 november Beleidsplan Stichting La Oportunidad

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Stichting La Oportunidad Jaarplan 2014

Stichting La Oportunidad Jaarplan 2014 Stichting La Oportunidad Stichting La Oportunidad wil er aan bijdragen dat kwetsbare jeugd / jongeren in Colombia op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving op het gebied van onder andere,

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0.

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Wifi 2013-2015 Versie 1.0. Stichting Wifi Vierlinghweg 57 2661 TM Bergschenhoek T +31 (0)105 120336 info@stichtingwifi.nl www.stichtingwifi.nl K.v.K. nr. 58507175 Beleidsplan 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

2014-2016. Beleidsplan. Versie 1.0. Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft. www.cubanaidfoundation.com 1

2014-2016. Beleidsplan. Versie 1.0. Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft. www.cubanaidfoundation.com 1 Beleidsplan 2014-2016 Versie 1.0 Cuban Aid Foundation Raad van Europalaan 96 2625PC Delft www.cubanaidfoundation.com 1 Beleidsplan 2014-2016 2 Voorwoord Dit is het beleidsplan 2014-2016 van Cuban Aid Foundation.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2016

Beleidsplan 2014 2016 Beleidsplan Stichting Help Poolse Kinderen 2014-2016 Versie 1.0. 1 beleidsplan Stichting Help Poolse Kinderen 2014-2016 Beleidsplan 2014 2016 Stichting Help Poolse Kinderen Landrélaan 3 36055 WH Rotterdam

Nadere informatie

Stichting La Oportunidad Rabobank Middelharnis: 1474.45.434. Kamer Van Koophandel nummer:20146159 Fiscaal nummer: NL8200.88.079B01

Stichting La Oportunidad Rabobank Middelharnis: 1474.45.434. Kamer Van Koophandel nummer:20146159 Fiscaal nummer: NL8200.88.079B01 Bestuursverslag: Algemeen 3 Bestuur en wijzigingen in 2013 3 Doelstelling 3 Colombia: Straatwerk project 4 Project La Mariela 4 Taller de valores / Les in waarden en normen 5 Club de tareas / Huiswerk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gambia School Children 2011-2015

Beleidsplan Stichting Gambia School Children 2011-2015 Beleidsplan 2011-2015 Beleidsplan 2011-2015 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Gambia School Children. Ook informeren wij u over onze plannen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KIDS OP

BELEIDSPLAN STICHTING KIDS OP BELEIDSPLAN STICHTING KIDS OP 1 2015-2016 Stichting Kids op 1 Graanakker 123 2743 EP Waddinxveen www.kidsop1.nl Beleidsplan 2015-2016 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016 van Stichting Kids

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Beleidsplan Stichting Nooit Alleen 2012 2015 Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Nooit Alleen. In dit beleidsplan geven wij u een helder beeld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lama Gramaya 2014-2015

Beleidsplan Stichting Lama Gramaya 2014-2015 Beleidsplan Stichting Lama Gramaya 2014-2015 Stichting Lama Gramaya Zuiddijk 4 3244 AZ Nieuwe-Tonge Beleidsplan 2014 2015 1 beleidsplan Stichting Lama Gramaya 2014-2015 Voorwoord In verband met de gewijzigde

Nadere informatie

Beleidsplan. Jerome Dameyfoundation 2014-2019. Stichting Jerome Dameyfoundation

Beleidsplan. Jerome Dameyfoundation 2014-2019. Stichting Jerome Dameyfoundation Beleidsplan Jerome Dameyfoundation 2014-2019 Stichting Jerome Dameyfoundation Simon Vestdijksingel 9, 6836 SB, Arnhem http://jeromedamey-foundation.nl Beleidsplan 2014-2019 1 beleidsplan Jerome Damey-foundation

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016 Stichting Zorgoutlet Midden Nederland

Jaarplan 2015-2016 Stichting Zorgoutlet Midden Nederland Jaarplan 2015-2016 Stichting Zorgoutlet Midden Nederland Beleidsplanmaart 2015: Voorwoord 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doel, visie en missie... 4 2.1 Doel... 4 2.2 Visie... 4 2.3 Missie... 4 3. Aanpak...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Versie 1.0. Stichting Emy-land

Beleidsplan 2015-2018. Versie 1.0. Stichting Emy-land Beleidsplan Stichting Emy-land 2015-2018 Versie 1.0 Stichting Emy-land 1 Voorwoord 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Emy-land. Hoewel het project al een aantal jaar loopt is het oprichten

Nadere informatie

Beleidsplanmaart 2015: Voorwoord. Beleidsplan 2015 Stichting Karamba

Beleidsplanmaart 2015: Voorwoord. Beleidsplan 2015 Stichting Karamba Beleidsplanmaart 205: Voorwoord Beleidsplan 205 Stichting Karamba Beleidsplanmaart 205: Voorwoord Inhoud. Voorwoord... 3 2. Missie en doel... 5 3. Aanpak... 6 4. Waarom kiezen voor de Stichting Karamba?...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje Beleidsplan 2014 2019

Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje Beleidsplan 2014 2019 Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje Beleidsplan 2014 2019 e e 1.0. Beleidsplan 2014 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2019 van Stichting 1000 kaarsjes voor Juultje. 5 jaar na de oprichting

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

INLEIDING. Stichting Niños de Waita Ticca probeert door middel van kinderopvang arme gezinnen te helpen

INLEIDING. Stichting Niños de Waita Ticca probeert door middel van kinderopvang arme gezinnen te helpen BELEIDS PLAN 2 01 3 INLEIDING Stichting Niños de Waita Ticca probeert door middel van kinderopvang arme gezinnen te helpen Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 45,2% van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017. Mei 2012 Versie 1.0.

Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017. Mei 2012 Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017 Beleidsplan Stichting Move for MS Mei 2012 Versie 1.0. VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Move

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan 2014-2018 van Stichting Joy of a Toy

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan 2014-2018 van Stichting Joy of a Toy Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2018 van Stichting Joy of a Toy De stichting is in oktober 2008 opgericht. Daarvoor zijn wij als actiegroep werkzaam geweest vanaf 1990. Ruim 5 jaar na de oprichting

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan 2015-2018 van Stichting Experi-box

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan 2015-2018 van Stichting Experi-box Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2018 van Stichting Experi-box De stichting is in juni 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor zijn de activiteiten van Edward Wolfs, die het initiatief nam om

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

De naaste voor de ander

De naaste voor de ander Beleidsplan Stichting Toe_Komst 2015-2016 De naaste voor de ander Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016 van de Stichting Toe_Komst. Een paar jaar nadat we gestart zijn en wat gepionierd hebben,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

STICHTING DE WERELD VOOR KINDEREN. Beleidsplan

STICHTING DE WERELD VOOR KINDEREN. Beleidsplan STICHTING DE WERELD VOOR KINDEREN Beleidsplan Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2017 van Stichting de wereld voor kinderen. Bijna 4 jaar na de oprichting zijn we blij met de behaalde resultaten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fursa

Beleidsplan Stichting Fursa Beleidsplan 2016-2020 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Beleidsplan 2016-2020 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Missie 4 Doelgroep 5 Organisatie 6 Bestuur 7 Organisatie Kenia 8 Communicatie 9 Financiën

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording...

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording... JAARVERSLAG 2015 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Algemene gegevens... 2 3. Visie en missie... 3 4. Bestuur... 4 5. Projecten... 5 6. Financiële verantwoording... 9 2 2. Algemene gegevens De Stichting Karamba

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 2017-2018 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen

Nadere informatie