Cangene Europe Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cangene Europe Limited"

Transcriptie

1 Patiëntenbijsluiter 1/7 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor intraveneuze infusie en injectie Humane antirhesus-d-immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Hebt u nog vragen, raadpleeg dan uw arts. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel gekregen hebt. Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, raadpleeg dan uw arts. In deze bijsluiter : 1. Wat is WinRho SDF en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u WinRho SDF gebruikt 3. Hoe wordt WinRho SDF gebruikt? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u WinRho SDF? 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS WinRho SDF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Wat is WinRho SDF? WinRho SDF is een gevriesdroogd poeder, met witte tot gebroken witte kleur, dat samen met een injectieflacon steriel oplosmiddel afgeleverd wordt. Na bereiding is de oplossing helder tot licht opalescent. WinRho SDF wordt toegediend als een oplossing voor intramusculaire injectie (in een spier) of als een oplossing voor intraveneuze infusie (in een ader). WinRho SDF bevat antistoffen die meer bepaald terug te vinden zijn op menselijke erytrocyten (rode bloedcellen). Aan de buitenkant van de rode bloedcellen (RBC s) zit een groep overgeërfde proteïnen (eiwitten) die van persoon tot persoon verschillend kunnen zijn. Deze proteïnen vormen bloedgroepen. Sommige van deze proteïnen behoren tot het ABO-bloedgroepsysteem, terwijl andere proteïnen deel uitmaken van het rhesusbloedgroepsysteem. Rhesusbloedgroepen hebben hun naam ontleend aan een apensoort, rhesusaap genaamd. De rhesusaap en de mens hebben gelijkaardige proteïnen op hun rode bloedcellen. Bij de mens hebben de meeste volwassenen deze proteïnen op hun rode bloedcellen : zij worden beschouwd als rhesuspositief. Een klein percentage van de bevolking bezit echter geen rhesusproteïnen op de rode bloedcellen, en is daarom rhesusnegatief. Rhesusnegatieve personen worden ook D-negatief of Rh o (D)-negatief genoemd. Rh o (D)-negatieve personen aan wie Rh o (D)-positieve bloedcellen toegediend worden, kunnen antistoffen aanmaken tegen deze Rh o (D)-positieve bloedcellen. WinRho SDF is bereid uit plasma afkomstig van personen met hoge gehalten aan antistoffen tegen Rh o (D)-positieve bloedcellen. Bij een rhesusnegatieve moeder die zwanger is van een rhesuspositief kind, kunnen bloedcellen van het kind terechtkomen in de bloedsomloop van de moeder waardoor de moeder grote hoeveelheden aan antistoffen aanmaakt. Deze antistoffen kunnen vervolgens terug naar het ongeboren kind worden gevoerd en de rode bloedcellen van het kind vernietigen. Tijdens de eerste zwangerschap blijft het gehalte aan antistoffen in het bloed van de moeder doorgaans laag. Bij een volgende zwangerschap van een rhesuspositief kind is het echter mogelijk

2 Patiëntenbijsluiter 2/7 dat het gehalte aan antistoffen stijgt, zelfs wanneer slechts kleine hoeveelheden bloed van het kind terechtkomen in de bloedsomloop van de moeder. WinRho SDF kan, indien toegediend aan de moeder, de rode bloedcellen van het kind in het bloed van de moeder vernietigen en ervoor zorgen dat de moeder geen antistoffen aanmaakt tegen het bloed van haar kind. WinRho SDF helpt het lichaam ook bij de bestrijding van een speciale vorm van autoimmuunziekte, immuuntrombocytopenische purpura (ITP) genaamd (een bloedstollingsstoornis). In het lichaam bevindt er zich links boven de buik een orgaan (milt) dat fungeert als reservoir voor trombocyten (bloedplaatjes) en andere bloedcellen. Er is aangetoond dat WinRho SDF het aantal bloedplaatjes verhoogt bij rhesuspositieve patiënten met immuuntrombocytopenische purpura (ITP) bij wie dit reservoir voor bloedplaatjes niet verwijderd was. Een persoon met ITP heeft problemen met de bloedstolling, wat tot uiting komt in bloedingen van huid, tandvlees en neusbloedingen. Ook bloedingen in het maagdarmkanaal kunnen optreden evenals bloedingen in de urinewegen. Waarvoor wordt WinRho SDF gebruikt? A. Preventie van antistofvorming WinRho SDF wordt bij rhesusnegatieve vrouwen gebruikt : tijdens de zwangerschap of na de bevalling van een rhesuspositief kind; bij een miskraam of een mogelijke miskraam; in geval van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap waarbij de vrucht zich buiten de baarmoeder ontwikkelt, of bepaalde complicaties tijdens de vroege zwangerschap, molazwangerschappen genaamd waarbij er zich geen vrucht ontwikkelt; in geval er complicaties optreden tijdens de zwangerschap zoals bloeding van de placenta (moederkoek) en bloeding vóór de bevalling; in gevallen waar monsters genomen worden van het vocht dat het kind omgeeft, of van de placenta; in gevallen waar het ongeboren kind in de baarmoeder moet worden gekeerd; in geval van verwondingen aan de buik van de moeder tijdens de zwangerschap. U kunt WinRho SDF ook toegediend krijgen als u rhesusnegatief bent en een transfusie gekregen hebt van onverenigbaar rhesuspositief bloed of andere producten die rode bloedcellen bevatten. B. Behandeling van immuuntrombocytopenische purpura (ITP) Als u rhesuspositief bent en uw milt is chirurgisch niet verwijderd, kan WinRho SDF worden gebruikt voor de behandeling van ITP om overmatige bloedingen te voorkomen. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U WinRho SDF GEBRUIKT Gebruik WinRho SDF niet als u allergisch (overgevoelig) bent voor producten uit menselijk plasma of een van de andere bestanddelen van WinRho SDF. Wees extra voorzichtig met WinRho SDF Algemene waarschuwingen bij het gebruik van WinRho SDF Na injectie van WinRho SDF moet u gedurende ten minste 20 minuten onder observatie worden gehouden.

3 Patiëntenbijsluiter 3/7 Licht uw arts in als u vroeger ernstige reacties over het hele lichaam ontwikkeld hebt tegen toedieningen van producten uit menselijk plasma. Uw arts kiest een andere behandeling voor u. Hoewel het risico op een echte overgevoeligheidsreactie (een ernstige en plotselinge allergische reactie) na toediening van WinRho SDF klein is, kunnen allergische reacties voorkomen. U moet worden geïnformeerd over de vroege tekenen van allergische reacties zoals plaatselijke of uitgebreide netelroos (urticaria), gevoel van beklemming op de borst, piepende ademhaling, plotselinge daling van de bloeddruk en shock. De vereiste behandeling wordt bepaald door de aard en de ernst van de bijwerking. Als een van deze verschijnselen optreedt, licht u onmiddellijk uw arts in. In geval van allergische reacties stopt uw arts onmiddellijk de behandeling. Licht uw arts in als u lijdt aan een IgA-tekort. WinRho SDF bevat kleine hoeveelheden antistoffen, immunoglobuline A (IgA) genaamd. Patiënten met een IgA-tekort kunnen sneller anti-igaantistoffen ontwikkelen en kunnen een allergische reactie krijgen na injectie van WinRho SDF. Hoewel WinRho SDF met resultaat gebruikt is om personen met een IgA-tekort te behandelen, bestaat de mogelijkheid dat er zich bij deze personen IgA-antistoffen ontwikkelen en anafylactische reacties voordoen na toediening van bloedcomponenten die IgA bevatten. Het voordeel van een toediening van WinRho SDF en het mogelijke risico op een allergische reactie worden door uw arts afgewogen. Wanneer geneesmiddelen bereid worden uit menselijk bloed of plasma, zijn bepaalde maatregelen genomen om infecties te voorkomen die op patiënten overgedragen kunnen worden. Tot deze maatregelen behoren zorgvuldige selectie van bloed- en plasmadonoren om ervoor te zorgen dat donoren met een mogelijke infectie uitgesloten worden, en tests van elke donatie en plasmapool op tekenen van virussen/infecties. Fabrikanten van deze producten hebben ook stappen in het bloed- of plasmaverwerkingsproces opgenomen waarmee virussen kunnen worden geïnactiveerd of verwijderd. Ondanks deze maatregelen kan het risico op overdracht van een infectie niet helemaal worden uitgesloten wanneer geneesmiddelen bereid uit menselijk bloed of plasma toegediend worden. Dat geldt tevens voor onbekende of opkomende virussen of andere types infectie. Deze maatregelen worden beschouwd als doeltreffend tegen ingekapselde virussen zoals het humane immunodeficiëntievirus (HIV), het hepatitis B-virus en het hepatitis C-virus. Deze maatregelen kunnen van geringe waarde zijn tegen niet-ingekapselde virussen zoals het hepatitis A-virus en parvovirus B19. Een parvovirus B19-infectie is doorgaans goedaardig, maar kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen (kan leiden tot spontane abortus), patiënten met een slechtwerkend afweersysteem en personen met een verhoogde productie van rode bloedcellen. De infectie kan leiden tot ernstige bloedarmoede. Andere verschijnselen van een infectie met parvovirus B19 zijn bijvoorbeeld roodheid van de huid of griepachtige verschijnselen en gewrichtspijn. Immunoglobulinen zijn niet in verband gebracht met infecties als gevolg van hepatitis A of parvovirus B19, mogelijk omdat de in het product aanwezige antistoffen tegen deze infecties een beschermende werking hebben. Het wordt ten zeerste aanbevolen de naam en het chargenummer (lot) van het product te noteren, telkens wanneer u een dosis WinRho SDF toegediend krijgt, om zo de gebruikte chargenummers te kunnen achterhalen. A. Waarschuwingen bij de preventie van antistofvorming Als WinRho SDF gebruikt wordt na de bevalling, mag het uitsluitend worden toegediend aan de moeder. Het product mag niet worden toegediend aan pasgeboren kinderen. Als WinRho SDF gebruikt wordt voor de preventie van antistofvorming tegen een transfusie van rhesuspositief bloed of rhesuspositieve bloedplaatjes, mag het niet worden toegediend aan rhesuspositieve patiënten. B. Waarschuwingen bij de behandeling van immuuntrombocytopenische purpura (ITP) Voor de behandeling van ITP moet WinRho SDF intraveneus worden toegediend. WinRho SDF mag niet worden toegediend aan rhesusnegatieve patiënten of patiënten bij wie de milt chirurgisch verwijderd is.

4 Patiëntenbijsluiter 4/7 Na toediening van WinRho SDF wordt u gecontroleerd en gevolgd op tekenen en verschijnselen van intravasale hemolyse (afbraak van rode bloedcellen). Mogelijke verschijnselen omvatten onder meer pijn in de rug en hevige rillingen tot gevaarlijke complicaties als bloedarmoede, nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren) en intravasale stolling (stolling in de bloedvaten).. Bij gebruik van WinRho SDF bestaat een risico dat reeds bestaande omstandigheden van bloedarmoede verergeren. Als u lijdt aan bloedarmoede en een hemoglobinegehalte lager dan 10 g/dl hebt, moet uw arts u een verlaagde dosis van 125 tot 200 IE/kg (25 tot 40 microgram/kg) toedienen. WinRho SDF moet uiterst voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met een hemoglobinegehalte dat lager ligt dan 8 g/dl.u wordt tijdens de injectie nauwlettend gecontroleerd en gevolgd op eventuele verschijnselen. Vooral als u nooit eerder producten uit menselijk plasma toegediend gekregen hebt, als u een ander product gebruikt of als er lange tjd is verstreken sinds de laatste infusie, moet u worden gecontroleerd en gevolgd tijdens de eerste injectie en het daaropvolgende uur om eventuele bijwerkingen op te sporen. In geval er bij u een bijwerking optreedt, moet de toedieningssnelheid worden verlaagd of de injectie worden stopgezet. Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruik met andere geneesmiddelen Licht uw arts in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. WinRho SDF kan de werking verstoren van levende verzwakte virusvaccins zoals mazelen, rodehond, de bof en waterpokken. Nadat u WinRho SDF toegediend gekregen hebt, is het daarom mogelijk dat u drie maanden moet wachten voordat u ingeënt wordt. Als u WinRho SDF toegediend krijgt binnen twee tot vier weken na inenting van een levend virus, kan de werking van de inenting worden verstoord. Licht daarom uw arts in als u onlangs ingeënt bent of als u moet worden ingeënt tegen mazelen, rodehond, de bof en waterpokken. WinRho SDF bevat een grote verscheidenheid van verschillende antistoffen, waarvan sommige de bloedtests kunnen verstoren. Als u een bloedtest ondergaat na injectie van WinRho SDF, informeert u de persoon die bloed afneemt of uw arts dat u WinRho SDF toegediend gekregen hebt. WinRho SDF mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen, en moet worden toegediend als een afzonderlijke injectie. Zwangerschap en borstvoeding A. Preventie van antistofvorming : Dit geneesmiddel wordt gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. B. Behandeling van immuuntrombocytopenische purpura (ITP) : De veiligheid van doses WinRho SDF aanbevolen voor ITP-behandeling bij zwangere patiënten is niet vastgesteld in gecontroleerde klinische studies. Daarom moet het product voorzichtig worden toegediend als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Jaren van klinische ervaring met immunoglobulinen tonen aan dat er geen schadelijke effecten te verwachten zijn op het verloop van de zwangerschap, het ongeboren kind of de baby. Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen effecten waargenomen op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. 3. HOE WORDT WinRho SDF GEBRUIKT?

5 Patiëntenbijsluiter 5/7 Dosering De dosering is afhankelijk van uw toestand en, in sommige gevallen, van uw lichaamsgewicht. A. Preventie van antistofvorming bij rhesusnegatieve vrouwen tijdens de zwangerschap (na 28 weken) : 1500 IE WinRho SDF via intramusculaire weg (in een spier) of via intraveneuze weg (in een ader). na de bevalling van een rhesuspositief kind : 1500 IE WinRho SDF via intramusculaire weg (in een spier) of 600 IE WinRho SDF via intraveneuze weg (in een ader) zo snel mogelijk (binnen 72 uur) na de bevalling. In geval van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap waarbij de vrucht zich buiten de baarmoeder ontwikkelt, of bepaalde complicaties tijdens de vroege zwangerschap, molazwangerschappen genaamd waarbij er zich geen vrucht ontwikkelt of in geval er complicaties optreden tijdens de zwangerschap zoals bloeding van de placenta (moederkoek) en bloeding vóór de bevalling of in gevallen waar monsters genomen worden van het vocht dat het kind omgeeft, of van de placenta of; in gevallen waar het ongeboren kind in de baarmoeder moet worden gekeerd of in geval van verwondingen aan de buik van de moeder tijdens de zwangerschap: 600 IE WinRho SDF (vóór 12 weken zwangerschap) of 1500 IE (na 12 weken zwangerschap) via intramusculaire weg (in een spier) of via intraveneuze weg (in een ader) zo snel mogelijk (binnen 72 uur) na de gebeurtenis. B. Onverenigbare bloedtransfusies Transfusie van onverenigbaar rhesuspositief bloed of andere producten die rode bloedcellen bevatten bij rhesusnegatieve patiënten : 100 IE WinRho SDF per 2 ml getransfundeerd bloed of 100 IE WinRho SDF per 1 ml rodebloedcellenconcentraat via intraveneuze weg (in een ader) of via intramusculaire weg (in een spier). Transfusie van rhesus negatieve meisjes of vrouwen in de vruchtbare leeftijd volstaat, na transfusie van rhesus positieve bloedplaatjes, een dosis van 600 IE om 10 standaarddoses bloedplaatjes, toegediend gedurende een periode van 28 dagen, te compenseren. Toediening via intraveneuze weg wordt aanbevolen. C. Behandeling van immuuntrombocytopenische purpura (ITP) bij resuspositieve patiënten Voor de behandeling van ITP moet WinRho SDF via intraveneuze injectie (in een ader) worden toegediend. In het algemeen wordt een aanvangsdosis van 250 IE WinRho SDF per kg lichaamsgewicht gebruikt (50 microgram/kg). Als u een hemoglobinegehalte lager dan 10 g/dl hebt, moet uw arts u een verlaagde dosis van 125 tot 200 IE/kg (25 tot 40 microgram/kg) toedienen. Indien een onderhoudstherapie vereist is, wordt een intraveneuze dosis van 125 tot 300 IE WinRho SDF per kg lichaamsgewicht aanbevolen. Wijze van toediening WinRho SDF wordt toegediend door uw arts. Vóór injectie warmt uw arts de bereide WinRho SDF-oplossing op tot kamer- of lichaamstemperatuur. WinRho SDF kan worden geïnjecteerd in een spier of een ader. Het is mogelijk dat een injectie in een spier voor u niet de geschikte wijze van toediening is, vanwege bijvoorbeeld een verhoogde bloedingsneiging. Voor de behandeling van immuuntrombocytopenische purpura (ITP) moet WinRho SDF intraveneus worden geïnjecteerd. Als u hoge doses (meer dan 5 ml) geïnjecteerd moet krijgen via intramusculaire weg (in een spier), kan uw arts deze doses opsplitsen in kleinere injecties die op verschillende injectieplaatsen moeten worden toegediend. Na injectie wordt het aanbevolen met de hand een lichte druk uit te oefenen op de plaats van injectie.

6 Patiëntenbijsluiter 6/7 Volg bij het gebruik van WinRho SDF nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts. Wat u moet doen als u meer van WinRho SDF hebt gebruikt dan u zou mogen Als u zeer hoge doses WinRho SDF toegediend gekregen hebt vanwege een onverenigbare bloedtransfusie, moet u onder observatie worden gehouden. Bij andere patiënten mag de toediening van een hogere dan de gebruikelijke dosis niet leiden tot vaker optredende of ernstigere bijwerkingen dan doorgaans verwacht wordt. Wanneer u te veel van WinRho SDF hebt gebruikt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Wat u moet doen wanneer u WinRho SDF bent vergeten te gebruiken Raadpleeg uw arts wanneer u WinRho SDF bent vergeten te gebruiken. Als u stopt met het gebruik van WinRho SDF De behandeling met WinRho SDF mag niet worden stopgezet zonder vooraf uw arts geraadpleegd te hebben. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen, kan WinRho SDF bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, raadpleeg dan uw arts. Bij intramusculaire toediening (in een spier) kunnen af en toe plaatselijke pijn of gevoeligheid op de plaats van injectie optreden. Deze reacties kunnen in belangrijke mate worden voorkomen door hogere doses (meer dan 5 ml) te verdelen over verschillende injectieplaatsen. Andere bijwerkingen die bij u af en toe kunnen optreden, ongeacht de wijze van toediening van WinRho SDF, zijn : rillingen; hoofdpijn; een gevoel van onwel zijn; huidreacties (pruritus, huiduitslag en netelroos); koorts. In zeldzame gevallen kunnen zich ook de volgende bijwerkingen voordoen : braken; misselijkheid; een lage bloeddruk; een versnelde hartslag; allergische reacties waaronder kortademigheid en shock, zelfs wanneer u geen allergische reactie vertoond hebt tijdens eerdere injecties. Bij voor ITP behandelde patiënten zijn ook de volgende bijwerkingen gemeld : gewrichtspijn, bloedarmoede, intravasale hemolyse (afbraak van rode bloedcellen), pijn in de rug, hevige rillingen, hemoglobinurie (bruinachtige verkleuring van urine), acute nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren) en intravasale stolling (stolling in de bloedvaten).

7 Patiëntenbijsluiter 7/7 5. HOE BEWAART U WinRho SDF? Bewaren bij 2 C 8 C (in de koelkast) in de oorspronkelijke verpakking. Niet invriezen. Buiten het bereik en uit het zicht van kinderen bewaren. Uiterste gebruiksdatum : De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de kartonnen buitenverpakking na de afkorting Exp. (maand/jaar). WinRho SDF mag niet meer worden gebruikt vanaf de laatste dag van de aangegeven maand. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat WinRho SDF Poeder : Het werkzame bestanddeel is één injectieflacon gevriesdroogd product die 1500 IE (300 microgram) humane antirhesus-d-immunoglobuline bevat. Het product bevat minder dan of maximaal 100 mg proteïnen uit menselijk plasma waarvan ten minste 96 % immunoglobuline G (IgG) is. De andere bestanddelen zijn glycine, natriumchloride* en polysorbaat 80. * WinRho SDF bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. natriumvrij. Oplosmiddel : Het bijgeleverde steriele oplosmiddel (8,5 ml) bevat natriumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat en water voor injecties. Registratiehouder Cangene Europe Limited, Station House, Market Street, Bracknell, Berkshire RG12 1HX, Verenigd Koninkrijk Fabrikant Baxter S.A., Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines, België Registratienummer RVG Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 05 oktober 2007

ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE Bijsluiter 1/4

ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE Bijsluiter 1/4 Bijsluiter 1/4 ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE. Humaan plasma antitrombine III-concentraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. Prolastin schoon.doc 1

BIJSLUITER. Prolastin schoon.doc 1 BIJSLUITER Prolastin.09-07.schoon.doc 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Prolastin 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

GAMMANORM 165 mg/ml oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline

GAMMANORM 165 mg/ml oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GAMMANORM 165 mg/ml oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

GAMMAGARD S/D Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

GAMMAGARD S/D Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 0,5 g, 2,5 g, 5,0 g, 10,0 g, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Werkzaam bestanddeel: humane normale immuunglobuline Lees de hele

Nadere informatie

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst

Nadere informatie

SUBCUVIA Bijsluiter 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

SUBCUVIA Bijsluiter 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bijsluiter 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 160 g/l, oplossing voor injectie Werkzaam bestanddeel: humane normale immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start

Nadere informatie

Megalotect, infusievloeistof 50E/ml Humaan cytomegalovirus immunoglobuline voor intraveneuze toediening

Megalotect, infusievloeistof 50E/ml Humaan cytomegalovirus immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Megalotect, infusievloeistof 50E/ml Humaan cytomegalovirus immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start

Nadere informatie

GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline

GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GAMMANORM 165 mg/ml, oplossing voor injectie. Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasmaproteïnen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasmaproteïnen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasmaproteïnen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER. SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8

BIJSLUITER. SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8 BIJSLUITER SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VariQuin 200 IE oplossing voor injectie Humaan varicella immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline Een aparte rubriek achteraan in de bijsluiter bevat informatie voor artsen en

Nadere informatie

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nonafact 100 IE/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Menselijke stollingsfactor IX

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nonafact 100 IE/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Menselijke stollingsfactor IX 1 B. BIJSLUITER 2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nonafact 100 IE/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Menselijke stollingsfactor IX Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

1. WAT IS GAMMAQUIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GammaQuin, 160 g/l, oplossing voor injectie Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Rhophylac 200 microgram / 2 ml Rhophylac 300 microgram / 2 ml Oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Menselijk anti-d-immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

FH/PL/20151005 1 BIJSLUITER

FH/PL/20151005 1 BIJSLUITER FH/PL/20151005 1 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TetaQuin 250 IE oplossing voor injectie Humaan tetanus immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Module 1 Administrative Information of prescribing Information

Module 1 Administrative Information of prescribing Information Page 1 of 5 Package Leaflet Tetanus vaccin Page 2 of 5 Lees deze bijsluiter aandachtig door voordat u dit vaccin krijgt toegediend. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nog eens door te lezen.

Nadere informatie

SUBCUVIA Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

SUBCUVIA Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SUBCUVIA 160 g/l, oplossing voor injectie Werkzaam bestanddeel: humane normale immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor TetaQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit gesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan

Nadere informatie

Bijsluiter. NANOGAM 50 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie. 1. Wat is Nanogam en waarvoor wordt het gebruikt?

Bijsluiter. NANOGAM 50 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie. 1. Wat is Nanogam en waarvoor wordt het gebruikt? Bijsluiter Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg

Nadere informatie

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL Blz.1/5 RVG 29787 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Cernevit Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER

Cernevit Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER CERNEVIT, poeder voor oplossing voor injectie of voor intraveneuze infusie Retinolpalmitaat, cholecalciferol, DL -tocoferol, ascorbinezuur, cocarboxylasetetrahydraat,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Difterie- Tetanus-, Poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie 1ml en 10 ml Difterie (geadsorbeerd), Tetanus (geadsorbeerd), geïnactiveerd Poliomyelitis vaccin

Nadere informatie

PARONAL I.E. PARONAL I.E.

PARONAL I.E. PARONAL I.E. P2-1/5 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker,

Nadere informatie

Gamunex 10% Oplossing voor intraveneuze infusie Werkzaam bestanddeel: humaan normaal immunoglobuline G

Gamunex 10% Oplossing voor intraveneuze infusie Werkzaam bestanddeel: humaan normaal immunoglobuline G Bijsluiter Gamunnex 10% 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Gamunex 10% Oplossing voor intraveneuze infusie Werkzaam bestanddeel: humaan normaal immunoglobuline G Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJLAGE IIIB BIJSLUITER

BIJLAGE IIIB BIJSLUITER BIJLAGE IIIB BIJSLUITER 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nanogam 50 mg/ml oplossing voor infusie Humaan normaal immunoglobuline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Eprex oplossing voor injectie 40.000 IE/1,0 ml

Eprex oplossing voor injectie 40.000 IE/1,0 ml J-C 2006 Ned. Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Eprex al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Uw arts of

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor GammaQuin

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor GammaQuin I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor GammaQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst

Nadere informatie

IMMUNINE Baxter 1200 IE Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

IMMUNINE Baxter 1200 IE Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bijsluiter 1/9 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie of infusie Humane bloedstollingsfactor IX Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Nanogam. Immunoglobulinen

Nanogam. Immunoglobulinen Nanogam Immunoglobulinen Inhoudsopgave Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Bijwerkingen 4 Zwangerschap en vruchtbaarheid 4 Andere geneesmiddelen 5 Autorijden 5 Vaccinaties

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet

1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BCG vaccin SSI, 0,75 mg per ml, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie Humaan anti-d immunoglobuline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie Humaan anti-d immunoglobuline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 625 IE/ml, oplossing voor injectie Humaan anti-d immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Gelofusine 4% oplossing voor infusie Gewijzigde gelatine en Natriumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Gelofusine 4% oplossing voor infusie Gewijzigde gelatine en Natriumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Gelofusine 4% oplossing voor infusie Gewijzigde gelatine en Natriumchloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Pulmolast 1000 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Pulmolast 1000 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pulmolast 1000 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Werkzame stof: humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION... Page: 1.3.1.1-1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DA PARACETAMOL MET COFFEÏNE 500 MG/50 MG, TABLETTEN paracetamol

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Hepatect CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Hepatect CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hepatect CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels chlooramfenicol

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels chlooramfenicol 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, chlooramfenicol Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan

Nadere informatie

PATIENTENBIJSLUITER: informatie voor de gebruiker CosmoFer 50 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie IJzer(III)

PATIENTENBIJSLUITER: informatie voor de gebruiker CosmoFer 50 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie IJzer(III) PATIENTENBIJSLUITER: informatie voor de gebruiker CosmoFer 50 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie IJzer(III) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om

Nadere informatie

Fentanyl-Janssen oplossing voor injectie 0,05 mg/ml (fentanyl)

Fentanyl-Janssen oplossing voor injectie 0,05 mg/ml (fentanyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fentanyl-Janssen oplossing voor injectie 0,05 mg/ml (fentanyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER. Tradename: Prolastin Feb 2016 Page 14 of 21

BIJSLUITER. Tradename: Prolastin Feb 2016 Page 14 of 21 BIJSLUITER Tradename: Prolastin Feb 2016 Page 14 of 21 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Prolastin, 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Prolastin 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie. Humaan alfa 1 -proteïnaseremmer

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Prolastin 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie. Humaan alfa 1 -proteïnaseremmer BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Prolastin 1000 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Humaan alfa 1 -proteïnaseremmer Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER. Grafalon, PIL Netherlands, Version 2016-01_MAH transfer_proposed Page 1 of 7

BIJSLUITER. Grafalon, PIL Netherlands, Version 2016-01_MAH transfer_proposed Page 1 of 7 BIJSLUITER Grafalon, PIL Netherlands, Version 2016-01_MAH transfer_proposed Page 1 of 7 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Grafalon 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie anti-t-lymfocytenimmunoglobuline,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OCTAGAM 5%, oplossing voor infusie Humane normale immunoglobuline (IVIg) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER BUSCOPAN COMPOSITUM OPLOSSING VOOR INJECTIE

BIJSLUITER BUSCOPAN COMPOSITUM OPLOSSING VOOR INJECTIE BIJSLUITER BUSCOPAN COMPOSITUM OPLOSSING VOOR INJECTIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Novaban 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Novaban 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie Poliomyelitisvaccin multidose, suspensie voor injectie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie Poliomyelitisvaccin multidose, suspensie voor injectie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie Poliomyelitisvaccin multidose, suspensie voor injectie Inactivated poliomyelitis virus type 1, 2 en 3 Lees goed

Nadere informatie

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat.

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat. Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

SOPP SSPP 4%, oplossing voor infusie Humane eiwitten

SOPP SSPP 4%, oplossing voor infusie Humane eiwitten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SOPP SSPP 4%, oplossing voor infusie Humane eiwitten Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Informatie over een bloedtransfusie

Informatie over een bloedtransfusie Informatie over een bloedtransfusie Bij het tot stand komen van deze folder is gebruik gemaakt van de volgende folders: Bloedtransfusie voor patiënten - Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Bloedtransfusie

Nadere informatie

BIJSLUITER :INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER :INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER :INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Wilate 450, 450 IE FVIII en 400 IE VWF, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Wilate 900, 900 IE FVIII en 800 IE VWF, poeder en oplosmiddel voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PERFALGAN 10 mg/ml, oplossing voor infusie Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PERFALGAN 10 mg/ml, oplossing voor infusie Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PERFALGAN 10 mg/ml, oplossing voor infusie Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BUSCOPAN injectievloeistof, 20 mg/ml butylscopolaminebromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BUSCOPAN injectievloeistof, 20 mg/ml butylscopolaminebromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BUSCOPAN injectievloeistof, 20 mg/ml butylscopolaminebromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Leustatin concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml

Leustatin concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Leustatin concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml cladribine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER. Cetor 100 E/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Humaan C1-remmer

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER. Cetor 100 E/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Humaan C1-remmer BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Cetor 100 E/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Humaan C1-remmer Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER, 25 microgram / dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u of uw kind wordt gevaccineerd want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank fosfomycine-trometamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Octagam 10%, oplossing voor infusie Humane normale immunoglobuline (IVIg)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Octagam 10%, oplossing voor infusie Humane normale immunoglobuline (IVIg) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Octagam 10%, oplossing voor infusie Humane normale immunoglobuline (IVIg) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Leustatin concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml cladribine

Leustatin concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml cladribine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Leustatin concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml cladribine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. IMOVAX POLIO suspensie voor injectie Geïnactiveerd poliomyelitisvaccin.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. IMOVAX POLIO suspensie voor injectie Geïnactiveerd poliomyelitisvaccin. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER IMOVAX POLIO suspensie voor injectie Geïnactiveerd poliomyelitisvaccin. Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasma-eiwitten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasma-eiwitten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Omniplasma 45-70 mg/ml oplossing voor infusie Humane plasma-eiwitten Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Urfamycine 500 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Urfamycine 750 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Thiamfenicol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 1 of 2 mg. Dinoproston

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 1 of 2 mg. Dinoproston BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 1 of 2 mg Dinoproston Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

PARACETAMOL PCH zetpillen. DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1

PARACETAMOL PCH zetpillen. DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1 LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. butylscopolaminebromide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. butylscopolaminebromide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Buscopan injectievloeistof, 20 mg/ml butylscopolaminebromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Negaban 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Temocilline

Negaban 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Temocilline Versie 3.0, 04/2013 Bijsluiter: Informatie voor de patiënt Negaban 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Temocilline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PARACETAMOL/COFFEÏNE TABLET CF 500/50 MG GEBRUIKT

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PARACETAMOL/COFFEÏNE TABLET CF 500/50 MG GEBRUIKT 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL/COFFEINE TABLET CF 500/50 mg, tabletten 500 mg paracetamol en 50 mg coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER neohepatect 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

GLYCOPHOS concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. De werkzame bestanddelen van 1 ml Glycophos komen overeen met

GLYCOPHOS concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. De werkzame bestanddelen van 1 ml Glycophos komen overeen met Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen / te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u nog

Nadere informatie

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat 5 PCH, 5 mg Isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

SUBCUVIA Deel IB1 1/8

SUBCUVIA Deel IB1 1/8 Deel IB1 1/8 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 160 g/l, oplossing voor injectie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Humane normale immunoglobuline (SC/IMIg). 1 l oplossing bevat: humane proteïne:

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL Blz.1/6 RVG 18550 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Urapidil Nordic 50 mg/10 ml, oplossing voor injectie. Urapidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Urapidil Nordic 50 mg/10 ml, oplossing voor injectie. Urapidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Urapidil Nordic 50 mg/10 ml, oplossing voor injectie Urapidil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Protaminehydrochloride MPH 1000 IE/ml, oplossing voor injectie Protaminehydrochloride MPH 5000 IE/ml, oplossing voor injectie. Patiëntenbijsluiter

Protaminehydrochloride MPH 1000 IE/ml, oplossing voor injectie Protaminehydrochloride MPH 5000 IE/ml, oplossing voor injectie. Patiëntenbijsluiter Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Cofact.

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Cofact. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Cofact 250 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Cofact 500 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Humaan protrombine complex

Nadere informatie

Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml alfentanil

Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml alfentanil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml alfentanil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Klinisch laboratorium Een bloedtransfusie wordt door uw arts voorgeschreven. Dit gebeurt met uw toestemming, tenzij er sprake is van een acute levensbedreigende

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 5 Persantin Retard 150, PIL 1506

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 5 Persantin Retard 150, PIL 1506 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 5 Persantin Retard 150, PIL 1506 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Persantin Retard 150, capsules met gereguleerde afgifte 150 mg dipyridamol Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER. JK/PIL/ Pag 1 van 9

BIJSLUITER. JK/PIL/ Pag 1 van 9 BIJSLUITER JK/PIL/20160914 Pag 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VariQuin 200 IE oplossing voor injectie Humaan varicella immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ReoPro 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie. abciximab

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ReoPro 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie. abciximab BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ReoPro 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie abciximab Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Zapp Maart 2010 Blz. 1/5 RVG 26469 NL

Deel I B-2 Panadol Zapp Maart 2010 Blz. 1/5 RVG 26469 NL Blz. 1/5 RVG 26469 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pneumovax 23 flacon, oplossing voor injectie Pneumokokkenpolysacharidevaccin

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pneumovax 23 flacon, oplossing voor injectie Pneumokokkenpolysacharidevaccin Voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Pneumovax 23 flacon, oplossing voor injectie Pneumokokkenpolysacharidevaccin Lees goed de hele bijsluiter voordat u of

Nadere informatie