Het Wereldhuis Jaarbericht 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Wereldhuis Jaarbericht 2"

Transcriptie

1 Het Wereldhuis Jaarbericht 2 augustus 2009 tot en met juli 2010

2 Het Wereldhuis Nieuwe Herengracht DP Amsterdam Projectleiding: Activiteitencoördinator (tot 1 juni 2010): Medewerkers noodhulp: Evelyn Schwarz, Carmen Perez, Cor Ofman, Joke Mevius, Marion Groen in t Woud, Met ingang van het derde projectjaar is een logistiek medewerker in dienst: Federica Armandillo, De foto s in dit verslag zijn gemaakt door Abling de los Reyes, Mayanne Könst, Marinke Noback, Hanne Wilzing, Cor Ofman en Evelyn Schwarz Amsterdam, november

3 De wereld één huis Maar hier in het Wereldhuis ben ik niet illegaal Fodil, Algerije Sinds twee jaar is er voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam het Wereldhuis. Hier kunnen zij zich welkom voelen en anderen welkom heten. Zij zijn er actief op velerlei manieren. Het tweede jaar in het Wereldhuis werd gekenmerkt door de bestendiging en uitbreiding van onze activiteiten. De vier werklijnen die wij in het eerste jaar hebben uitgezet zijn wij blijven volgen: 1) Noodhulp: Individuele ondersteuning verlenen aan ongedocumenteerden in een crisissituatie. 2) Empowerment: Mensen helpen om (weer) regisseur van hun leven te kunnen zijn. Een breed aanbod aan voorlichting, scholing en ontspanning geeft kansen om een sociaal netwerk op te bouwen. Centraal staat het initiatief en het vrijwilligerswerk van onze ongedocumenteerde bezoekers. 3) Signalering: Samen met ongedocumenteerden meer publiciteit geven aan de leefsituatie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten en de gevolgen van het rigide vreemdelingenbeleid. 4) Netwerken: Deel uitmaken van een Amsterdams en een landelijk netwerk van organisaties die meewerken aan de positieverbetering van ongedocumenteerden. Dit jaarbericht laat u langs deze werklijnen uitgebreid kennis maken met de activiteiten en resultaten van het afgelopen projectjaar. 3

4 Het Wereldhuis zou er niet zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Mensen zonder en met papieren geven vorm aan alle activiteiten. Zij werken als docent, als gastheer of -vrouw, als kok, radioproducent, fotograaf, buddy, netwerkbeheerder, kleermaker of fietsenmaker. Zij brengen hun plannen en vakkennis, hun enthousiasme en naastenliefde in. Inmiddels tellen wij 70 vaste vrijwilligers. Zij zijn wekelijks 4 uur of langer in het Wereldhuis werkzaam in een van de bestaande vrijwilligersfuncties. Maandelijks komen er nieuwe functies bij; gecreëerd door nieuwe bezoekers met nieuwe ideeën. Ontelbaar zijn de vele mensen die dagelijks hand- en spandiensten verrichten, die zorg dragen voor een schoon huis of zo nu en dan langskomen en meedoen. Ontelbaar zijn ook hen die op de achtergrond actief zijn voor het Wereldhuis: door collectes te houden in hun wijkgemeente; door naar de verhalen van de bezoekers te luisteren en deze verhalen door te vertellen. Op deze plaats past een woord van dank aan al deze vrijwilligers. Zij maken voor (andere) ongedocumenteerden een groot verschil: Zij geven een thuis voor even en soms nieuwe hoop. In totaal is het afgelopen jaar bijna uur gewerkt door onze vaste vrijwilligers. 4

5 1. Individuele noodhulp 1.1. Counseling Wekelijks komen ongeveer 60 mensen met een hulpvraag naar het Wereldhuis. Dit is 15% van het totale aantal wekelijkse bezoekers. Ten opzichte van het eerste projectjaar is het aantal cliënten voor het eigen noodhulpspreekuur gestegen. Dit komt voor een deel daardoor dat met de meeste hulpvragers na een fase van intensief contact tijdens een crisissituatie ook in het vervolg nog incidenteel contact gehouden wordt. Een andere reden is dat het Wereldhuis inmiddels bij meer organisaties in de stad bekend is. Daardoor komen meer mensen naar het Wereldhuis die zonder enig sociaal netwerk zijn komen te staan. Acute dakloosheid is een vaker voorkomend probleem geworden. De meeste mensen komen echter nog steeds via hun eigen netwerk kennissen of kerkleden bij het Wereldhuis terecht. De capaciteit van het noodhulpspreekuur is uitgebreid tot 24 uur per week, waarvan 8 uur op donderdag/vrouwendag, en wordt bemenst door vier parttime medewerkers. Op de vrouwendag is er 8 uur spreekuur. De redenen om hulp te vragen zijn uiteenlopend. Achter de vraag om financiële ondersteuning schuilt vaak een ander probleem. De drie meest voorkomende vragen betreffen: Toegang tot de gezondheidszorg Melissa heeft vorig jaar een kleine operatie moeten ondergaan. Ze heeft toen een afbetalingsregeling met het ziekenhuis getroffen. Omdat zij inmiddels veel meer huur moet betalen en nog steeds minder uren werkt dan voor haar operatie heeft zij de laatste maanden niet betaald. Nu is er een brief van een incassobureau. Juridische vragen De vader van Gloria's kinderen is Nederlander. Gloria vraagt zich af of zij niet een Nederlands paspoort voor hen kan aanvragen. Onderdak John woont al een tijd bij een vriend in. Zij delen het geld voor de boodschappen. Nu wil de vriend 300 euro per maand huur, ook voor de afgelopen vier maanden. Zijn vriend weet hem te vinden als hij hem nu smeert, zegt John. 5

6 Het afgelopen jaar kwamen 410 mensen voor het eerst met een hulpvraag naar het Wereldhuis, een groei van 123% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook met de meesten van de 324 cliënten van het eerste jaar was er nog (incidenteel) contact. Waar mogelijk helpen wij met gericht advies. Alleen waar het niet anders kan verlenen wij financiële hulp. Dit jaar hebben wij hoewel het aantal hulpverleningscontacten is toegenomen - minder geld aan handreikingen uitgegeven. Aan 223 mensen werden er financiële handreikingen verstrekt. In de meeste gevallen ging het om eenmalige bijdragen; bijvoorbeeld een bijdrage voor een paspoort of voor legeskosten om een procedure op te starten. Waar mogelijk wordt dan samengewerkt met een aantal fondsen waaronder het Rooms Katholieke Oude Armen Kantoor (RCOAK). Met de Stichting Samenwerking Bijzondere Noden (SSBNA) werd in mei 2010 een convenant gesloten. Voor mensen die in een procedure zitten kan het Wereldhuis een beroep doen op dit fonds. Het Wereldhuis voorziet niet in structurele ondersteuning voor bijvoorbeeld huurkosten. Ook hebben wij geen opvangplekken. Alleen voor een kleine groep mensen in specifieke situaties kan een maandelijkse brood-bad-bed regeling getroffen worden: 40 mensen ontvingen een maandelijkse bijdrage via het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwet en 36 hebben via het Aidsfonds een bijdrage voor hun levensonderhoud ontvangen. In beide gevallen ging het om een ondersteuning in afwachting van hun procedure voor een verblijfsvergunning om medische redenen. Een enkele keer staan we voor dilemma s: wanneer kinderen het kind van de rekening dreigen te worden ( zie 6.). Circa 15 cliënten van het noodhulpspreekuur hebben het afgelopen jaar een verblijfsvergunning gekregen. Doorgaans was dit om medische redenen: de mensen waren te ziek om hen terug te kunnen sturen. Een deel van deze verblijfsvergunningen was slechts tijdelijk en is helaas niet meer verlengd. De overheid heeft het aantal landen waarvan wordt uitgegaan dat een medische behandeling mogelijk is het afgelopen jaar vergroot. Zo krijgen mensen met HIV en Aids uit landen zoals Ghana en Nigeria nog maar bij hoge uitzondering een medische verblijfsvergunning. 6

7 Van ongeveer 10 bezoekers van het noodhulpspreekuur weten wij dat zij in het afgelopen jaar vrijwillig zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, of zijn doorgemigreerd naar een ander land. Het totale aantal terugkeerders onder alle bezoekers van het Wereldhuis ligt hoger. Omdat wij geen registratie voeren over de mensen die alleen deelnemen aan activiteiten hebben we daarvan echter geen exacte cijfers. Van 10 cliënten van het noodhulpspreekuur weten wij dat zij op dit moment in vreemdelingenbewaring zitten. Mensen uit 79 landen hebben het noodhulpspreekuur bezocht. De spreiding is daarbij breed. De grootste groepen in het afgelopen projectjaar kwamen uit: Nigeria (82), Ghana (78), Suriname (21), Filippijnen (21), Marokko (19), Sierra Leone (16), Turkije (14). Opvallend daaraan is het groeiende aantal mensen uit de Filippijnen dat inmiddels niet alleen het cursusaanbod maar ook de individuele hulpverlening weet te vinden. Voor juridische vragen en voor informatie over de toegang tot de gezondheidszorg hebben wij twee specifieke spreekuren in huis: het juridische spreekuur door advocaten en het spreekuur van Dokters van de Wereld. Bij specifieke hulpvragen wordt regelmatig doorverwezen naar bijvoorbeeld IOM of BLinN. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden voor individuele hulpverlening doorverwezen naar een van de Amsterdamse vluchtelingenorganisaties WOU, ASKV en Vluchtelingenwerk Amsterdam of naar de Open Deur (zie 4.). Door de medewerking van vrijwilligers en stagiaires kunnen we de kwaliteit van het spreekuur hoog houden. Er is tijd en aandacht voor de wachtende en een warme lunch tussen de middag. De noodhulpgesprekken worden in een gesprek met een vrijwilliger voorbereid, zodat basisinformatie over de cliënt op papier staat. Zes vrijwilligers worden hiervoor regelmatig getraind. 7

8 Op de woensdag, de algemene spreekuurdag, werken een receptiemedewerker, twee gastheren/vrouwen, twee medewerkers voor formulierenhulp, een medewerker voor de ruilwinkel, enkele schoonmakers en een lunchkok. Ook nieuwe bezoekers worden gestimuleerd om meteen actief te worden als vrijwilliger, bijvoorbeeld door de volgende week de lunch te koken. doelstelling jaar 2 Noodhulp - Pastorale en psychosociale zorg verlenen - Financiële incidentele noodhulp met een maximaal budget van waarvan door het RCOAK - Uitvoering geven aan de regelingen van het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwet en het Aidsfonds - Samenwerking met een aantal fondsen zoals het SSBNA, het fonds leren zonder papieren - Waar mogelijk doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties in het netwerk - Contacten onderhouden met instellingen op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke zorg resultaat jaar 2 - Er waren 410 eerste contacten, in totaal was er contact met bijna 800 personen. - Er werd uitgekeerd aan eenmalige financiële handreikingen waarvan door het RCOAK personen werden aangemeld bij het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwet - 36 personen werden voor een traject aan het Aidsfonds voorgedragen. - Voor 3 cliënten werd een verzoek ingediend bij SSBNA. - Werkbezoeken waren er naar en van het maatschappelijk werk van de ziekenhuizen OLVG, AMC, advocaten, DWI, huisartsen, Kruispost e.a. Wachtend op een afspraak memory spelen 1 Dit bedrag is tijdens de publicatie van dit bericht nog in behandeling bij het RCOAK. 8

9 1. 2. Buddy s inburgering De 15 cliënten, die in het afgelopen jaar in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning om medische redenen, werden intensief begeleid. Deze mensen zijn te ziek om terug te kunnen gaan naar het land van herkomst. De situatie van deze inburgeraars verschilt enigszins van die van de gemiddelde nieuwe Nederlander. Dit kan in de gang naar allerlei instanties voor de nodige struikelblokken zorgen. Deze mensen werden aan één van onze vijf buddy s gekoppeld. Zij liepen mee naar instanties zoals de Dienst Werk en Inkomen en de Dienst Wonen en boden een luisterend oor. doelstelling jaar 2 Buddy s inburgering Mensen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen begeleiden naar gemeentelijke instanties; emotionele steun geven. Vijf vrijwilligers begeleiden elk één cliënt voor een periode van enkele maanden. resultaat jaar 2 Vier buddy s zijn actief. Zij begeleiden 20 vaste cliënten. Daarnaast zijn zij elke woensdag actief als formulierenhulp voor de bezoekers van het noodhulpspreekuur. De buddy s namen 5 keer deel aan een training. 9

10 1. 3. Juridisch spreekuur Ongedocumenteerden hebben recht op juridische bijstand. Tijdens het wekelijkse juridisch spreekuur informeren advocaten over de toegang tot deze juridische bijstand (een toevoeging) en geven laagdrempelig advies. Vaak voorkomende vragen betreffen het vreemdelingenrecht, het familierecht en vragen rond voorzieningen zoals het recht op (voortgezet) onderwijs. Wanneer er blijkt dat de kortdurende adviesgesprekken niet voldoen en dat er een procedure kan worden opgestart dan verwijzen de advocaten door naar hun eigen of een ander advocatenkantoor. doelstelling jaar 2 Juridisch spreekuur Gebruik van het basisrecht toegang tot juridische hulp stimuleren. Een wekelijks spreekuur voor minimaal 6 cliënten. resultaat jaar 2-5 advocaten houden in toerbeurt spreekuur bezoekers zijn doorverwezen naar het advocatenspreekuur voor eenmalig juridisch advies. In sommige gevallen werden nog vervolgafspraken gemaakt Spreekuur toegang tot de gezondheidszorg Dit wekelijkse spreekuur is een initiatief van Dokters van de Wereld. Migranten worden geïnformeerd over hun recht op medisch noodzakelijke zorg en ondersteunt hen wanneer zij moeilijkheden tegenkomen, bijvoorbeeld bij de balie van een ziekenhuis. Een keer in de maand is er ook op de avond spreekuur. De bezoekers van dit spreekuur worden vooraf door vrijwilligers van het Wereldhuis gesproken die in een intakegesprek alvast informatie over de hulpvraag verzamelen. doelstelling jaar 2 Spreekuur toegang tot gezondheidszorg Ongedocumenteerden informeren over de toegang tot de gezondheidszorg. Dit spreekuur wordt gehouden door Dokters van de Wereld en voorbereid door vrijwilligers van het Wereldhuis. resultaat jaar cliënten werden doorverwezen naar het spreekuur van Dokters van de Wereld. 10

11 1.5. Speciale fondsen In samenwerking met andere organisaties worden hiaten in de hulpverlening aan ongedocumenteerden aangepakt. Door het oprichten van kleinschalige fondsen kunnen specifieke noden worden gelenigd. De fondsen hebben ook een signalerende werking. Dit jaar ging het om de voortzetting van het fonds Leren zonder Papieren dat ongedocumentneerde ouders financiële ondersteuning biedt bij de schoolkosten van hun kinderen. De ouders worden door de spreekuurmedewerkers begeleid. Het fonds Kiezen voor Mekaar dat in het eerste projectjaar werd opgezet kon afgerond worden omdat de tandartsenzorg voor onverzekerden inmiddels werd opgepakt door de Kruispost. doelstelling jaar 2 Fonds Leren zonder Papieren Een bijdrage leveren aan de schoolkosten voor ongedocumenteerde kinderen. In samenwerking met ASKV en Defence for Children uitvoering geven aan dit fonds resultaat jaar 2 Het Wereldhuis heeft aan vijf ouders een bijdrage uitgekeerd. 11

12 2. Empowerment Het Wereldhuis wil ongedocumenteerden sterker maken. Dit doen wij door ongedocumenteerden zelf actief te laten zijn. Bij het opstarten van nieuwe activiteiten gaan wij uit van de ideeën van de bezoekers. Waar mogelijk werken wij met ongedocumenteerden als docent of groepsleider. De zelforganisaties in huis organiseren hun activiteiten zelfstandig. Waar gewenst wordt meegedacht, wordt informatie verschaft en worden contacten gelegd. In het tweede jaar werden de activiteiten van het eerste jaar voortgezet. Bij alle cursussen was er sprake van groei. Het aantal taallessen en computerlessen werd uitgebreid van 11 naar 21. Langzamerhand komen meer activiteiten op het vlak van cultuur, sport en spiritualiteit van de grond. Uit gebrek aan ruimte kunnen er op de avonden geen nieuwe activiteiten meer opgestart worden Voorlichting basisrechten Ongedocumenteerde migranten hebben een aantal rechten in Nederland zoals het recht op medische verzorging, juridische bijstand en scholing tot de leeftijd van 18 jaar. Niet alle migranten zijn bekend met de fundamentele rechten en plichten die zij in Nederland hebben. Onvoldoende en onjuiste informatie versterkt hun onzekerheid. Wanneer ze hun rechten proberen te verzilveren lopen migranten vaak tegen problemen op. Tijdens de individuele hulpverleningsgesprekken worden migranten op hun rechten gewezen. Daarnaast worden de in huis actieve zelforganisaties van informatie voorzien en worden er geregeld open voorlichtingsavonden georganiseerd. Tijdens de voorlichtingsavonden wordt gewerkt met externe sprekers uit ons netwerk. Ook voor hen bieden de avonden nieuwe informatie. Door in discussie te gaan met de deelnemers horen zij wat er onder hen speelt. Ook geïnteresseerden uit partnerorganisaties zijn geregeld te gast op de avonden. De voertaal van de voorlichtingsavonden is Engels. Voor een Spaanstalige zelforganisatie werd er daarnaast door Dokters van de Wereld een voorlichting in het Spaans gehouden. 12

13 doelstelling jaar 2 Voorlichting basisrechten Door gerichte informatie over rechten en plichten de weerbaarheid van ongedocumenteerden versterken tijdens maandelijkse voorlichtingsavonden. resultaat jaar 2 Elke derde woensdag van de maand vond er een voorlichtingsavond plaats met gemiddeld 25 bezoekers. Voor vrouwen stond er daarnaast op de eerste donderdag van de maand een voorlichting gepland. De voorlichtingen voor vrouwen hebben minder vaak plaatsgevonden. In totaal werden er 18 voorlichtingsavonden gehouden. Voorlichtingen werden gegeven door de volgende organisaties over : - Pharos algemene inleiding basisrechten voor ongedocumenteerden - Dokters van de Wereld toegang tot de gezondheidszorg - IOM mogelijkheden tot terugkeer naar het land van herkomst - TNO geboorteaangifte van kinderen van ongedocumenteerde moeders - BlinN herkennen mensenhandel op de algemene arbeidsmarkt - advocatenkantoor Fischer sociale rechten - advocaat mr. J. de Jong - rechten over juridische hulp en verblijfsvergunningen - Defence for Children rechten en plichten van ongedocumenteerde kinderen - huisartsenpraktijk Markus Kruyswijk huisartsenzorg en doorverwijzingen - politie Amsterdam Amstelland - veilige aangifte en bevoegdheden politie - Wereldhuis - communicatietraining 13

14 Learn More About Your Rights Zonder papieren heb je maar weinig rechten. Het is dus raadzaam om die paar rechten goed te kennen. Door de training Learn More About Your Rights maken ongedocumenteerden zichzelf elke maand weer een beetje wijzer en weerbaarder. Vandaag staat op de agenda: Rights and duties concerning residence permits. Zesentwintig migranten hebben zich deze woensdagavond in de lesruimte gewurmd. De advocate doceert: To apply for papers you need to pay a certain amount, you need a passport and a machtiging voorlopig verblijf and this mvv you need to get that in your country of origin there is hardly any chance to get it from here. Een te hoge drempel voor bijna iedereen in de zaal. Terugkeren naar je thuisland is te duur, te gevaarlijk, onmogelijk. Die avond wordt ook duidelijk dat je beter niet kan hopen op een verblijfsvergunning om medische redenen: You get papers on medical reasons only if you would be dead or severly handicapped without a medical treatment within three month. Een aantal mensen lacht een beetje ongemakkelijk. Verblijf bij kind of partner dan? Een paar meiden discussiëren zachtjes met elkaar: But the husband and father is Dutch! - Are they married then?" In Nederland heb je volgens de Europese wet recht op familieleven, maar hoe bewijs je dat dit gezinsleven alleen in Nederland kan plaatsvinden en niet in Ghana? Lukt bijna nooit, dus ook het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens biedt maar weinig hoop. Teresa vraagt: Could I just get papers to work, I have also my diploma's?" Maar helaas, het meest logische, een werkvergunning, is evenmin een optie. Het zal niet te bewijzen zijn dat er binnen de EU geen andere werknemer te vinden is die het huis van haar werkgevers kan schoonmaken. De advocate geeft nog een aantal tips over de rechten ten opzichte van haar collega's. De eerste aanvraag voor een vergunning mag je gewoon zelf doen, of je in het Wereldhuis laten helpen. Als je een advocaat inschakelt, betaal dan voor die aanvraag nooit meer dan vijfhonderd euro. Legeskosten moeten altijd betaald worden, ook al maak je gebruik van gesubsidieerde rechtshulp de toevoeging. Je hebt het recht om op elk moment van advocaat te wisselen en die mag ook niet zonder jouw toestemming in beroep gaan; voorkom beter een hopeloze procedure die je alleen van je zuur verdiende geld afhelpt. Laura vraagt: Could I you my minutes for a check, I want to inform also the members of my group and I want to be sure I got everthing right? Geen probleem, de advocate wil haar aantekeningen graag nakijken. Het is goed om te weten waar je aan toe bent, een onrealistische hoop koesteren kan je kostbare jaren van je leven kosten. Het zijn vaak ongemakkelijke waarheden die de trainers vertellen. Aan het eind van de training is het stil in de zaal. 14

15 2. 2. Taalles Cursussen Nederlands zijn nog steeds de meest populaire activiteit in het Wereldhuis. De meeste lessen worden in de avonduren gehouden, omdat de meerderheid van de cursisten overdag aan het werk is. Op drie middagen in de week wordt er ook overdag les gegeven. Ook de vraag naar Engelse les blijft groeien. Vooral domestic workers uit Latijns Amerika zijn hierin geïnteresseerd. De lessen worden gegeven door 15 vrijwilligers, die zelf de inhoud van hun lessen bepalen. Alle lessen zijn gratis. De cursisten sparen gemeenschappelijk voor een feestelijke afronding van elke lesperiode. Zij kozen voor activiteiten zoals het bezoek aan het Amsterdams Historisch Museum, het strand van IJburg en een tocht met de rondvaartboot. Een gepland uitje naar de Keukenhof ging uiteindelijk niet door, omdat de cursisten een overstap met de bus op station Schiphol te bedreigend vonden. Twee keer per lesperiode komen alle docenten bij elkaar voor een etentje, uitwisseling van ervaringen en onderlinge afstemming. De docenten werken met een vrijwilligerscontract. doelstelling jaar 2 Taalles Door kennis van de Nederlandse taal de zelfredzaamheid van migranten versterken. Voldoende lesplekken op het juiste niveau voor alle bezoekers die Nederlands als tweede taal willen volgen. Bijscholing bieden door taalverwerving vreemde talen (Engels) en door een studium generale, met lezingen over cultuur, politiek of economie van Nederland. resultaat jaar 2 10 wekelijkse lessen Nederlands in de periode van oktober 2009 tot februari 2010 met in totaal 87 cursisten. 12 wekelijkse lessen Nederlands in de periode van maart 2010 tot en met juni 2010 met in totaal 127 cursisten. 2 wekelijkse cursussen Engels in de periode van oktober 2009 tot februari 2010 met in totaal 14 cursisten. 3 wekelijkse cursussen Engels in de periode van maart 2010 tot en met juni 2010 met in totaal 22 cursisten. 13 vrijwilligers geven Nederlandse les, 2 vrijwilligers Engelse les. Het studium generale is uit gebrek aan belangstelling weer gestopt. Een cursist volgde Franse les. Twee cursisten kregen alfabetiseringslessen. 15

16 2. 3. Computerles Diploma-uitreiking computerles met docent Pablo Garrido De bezoekers van het Wereldhuis gebruiken de mogelijkheden van computers en internet volop. Wie bijvoorbeeld zelfstandig gebruik kan maken van internet en internet bankieren heeft een bredere toegang tot relevante informatie en kan het eigen netwerk in Nederland en in het land van herkomst - beter onderhouden. De vraag naar computerlessen is dan ook groot in het Wereldhuis. Het aantal cursussen is verhoogd. Inmiddels wordt er in drie voertalen (Nederlands, Engels en Spaans) les gegeven. Er zijn tien werkplekken voor computerlessen. Daarnaast zijn er vier computers in het internetcafé, dat toegankelijk is tijdens de inloopmiddagen en tijdens de avonduren. doelstelling jaar 2 Computerles Via computerlessen het kennisniveau en de weerbaarheid van de bezoekers verhogen. Een passend cursusaanbod voor alle geïnteresseerde bezoekers. Toegang tot internet voor individueel gebruik faciliteren. resultaat jaar 2 6 wekelijkse computerlessen in de periode van oktober 2009 tot februari 2010 met in totaal 57 cursisten. 6 wekelijkse computerlessen in de periode van maart 2010 tot en met juni 2010 met in totaal 54 cursisten. 6 docenten geven wekelijks computerles in de voertalen Engels, Nederlands en Spaans. Twee Pantarmedewerkers besteden een deel van hun werktijd (ca 10 uur per week) aan het beheer van onze computernetwerken. 16

17 2. 4. Voorlichting over Gezondheid en Seksualiteit Het Wereldhuis is een plek waar onderwerpen rondom seksualiteit zoals hetero- en homoseksualiteit, relaties, HIV-preventie, ervaringen met seksueel geweld bespreekbaar zijn. Waar mogelijk zetten we voorlichters uit de eigen groep in. Een groep Afrikaanse mannen komt bijeen sinds het voorjaar In het tweede projectjaar zijn zij begonnen met de productie van het radioprogramma: Listen to HER: Health Entertainment Radio. Goede muziek wordt afgewisseld met relevante informatie over het gebruik van condooms, de Mexicaanse griep en het Nederlandse gezondheidsbeleid. In het programma zijn regelmatig experts in de gezondheidszorg van bijvoorbeeld Dokters van de Wereld, de GGD of SOA Aids te gast. Tot februari 2010 konden bezoekers op dinsdagavond met vragen rond gezondheidsklachten, doktersvoorschriften en diëten terecht bij een verpleegkundige. Door het vertrek van de vrijwilliger werd het spreekuur toen tijdelijk stopgezet. doelstelling jaar 2 Voorlichtingen Gezondheid en seksualiteit - een open gespreksklimaat in het Wereldhuis bevorderen - goede voorlichting over gezondheid en seksualiteit geven aan ongedocumenteerden resultaat jaar 2 Twee keer per week wordt Radio HER uitgezonden, op dinsdag ; en op woensdag op FM, kabel; het programma is ook te beluisteren via Door het programma weten veel nieuwe mensen het Wereldhuis te vinden. 17

18 Twee van de radiomakers Het Wereldhuis op de radio Listen to HER, klinkt het elke dinsdag en woensdag vanuit de studio van RAZO (Radio Zuidoost). HER brengt goede internationale muziek en up to date informatie over gezondheidszorg voor mensen zonder papieren. De presentatoren zijn afkomstig uit West-Afrika. Ze bereiken de doelgroep met hun down to earth style. Duidelijke informatie, speciaal voor migranten zonder papieren. De kern van de boodschap: wie ziek is, heeft recht op medisch noodzakelijke zorg. Wie niet kan betalen, heeft recht op gratis zorg: de huisarts, de vroedvrouw, de specialist, de apotheek. En: zorg goed voor jezelf en je partner. Go to GGD, and brother, use your condoms! HER vraagt experts in de studio om uitleg: hoe werkt het Nederlandse gezondheidssysteem? Hoe kun je jezelf beschermen voor SOA s, voor infectieziektes? Waar kun je je laten testen? HER bespreekt mis(ver)standen: kun je worden opgepakt als je naar een ziekenhuis gaat? Wat doe je als je bent weggestuurd bij de inschrijfbalie omdat je geen paspoort kon laten zien? Zo bereikt het Wereldhuis mensen zonder papieren die door de reguliere zorg niet worden bereikt. Wie meer weet kan beter voor zijn gezondheid zorgen. HER heeft in de eerste maanden meteen een groot bereik. Via internet alleen al volgen zo n mensen het programma en daar komen de luisteraars via de ether en de kabel nog bij. Radio HER werkt interactief. Luisteraars kunnen bellen en het Wereldhuis in real life komen bezoeken. Zo horen wij verhalen uit de praktijk. Als er drempels worden opgeworpen, die er toe leiden dat mensen zonder papieren de noodzakelijke medische zorg wordt onthouden, dan verheffen we onze stem. Het Wereldhuis als meldpunt voor geweigerde medische zorg. Health & Entertainment Radio, FM, kabel; dinsdag ; woensdag ; 18

19 2.5 vrouwendag De wekelijkse dag waarop het Wereldhuis alleen voor vrouwen is geopend biedt een veilige ruimte. Veel migrantenvrouwen hebben ervaringen met seksueel en huiselijk geweld. Soms gebeurde dit in het land van herkomst, soms ook in Nederland, dikwijls ook binnen het eigen netwerk. Om in Amsterdam te kunnen overleven moeten vrouwen soms moeilijke keuzes maken. Soms moeten zij transactionele seks of een gewelddadige relatie aanvaarden om niet dakloos te raken. De vrouwendag biedt de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen. Ook is er een pastor aanwezig. Zij is gespecialiseerd in het pastoraat voor vrouwen met seksuele geweldservaringen. In overleg met de vrouwen werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Het eigen initiatief van de vrouwen stond daarbij voorop. Zo is een van de vaste bezoeksters begonnen met het geven van massages. Veel vrouwen zonder verblijfsvergunning leiden een geïsoleerd bestaan en zijn moeilijk te bereiken. Om hen beter te bereiken werd er regelmatig voorlichting gegeven bij partnerorganisaties zoals de Stichting Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning. Ook is er een begin gemaakt met participatie aan de wallentochten van het Leger des Heils. Vrouwen, die in de raamprostitutie werken, worden op hun werkplek bezocht. doelstelling jaar 2 Vrouwendag De wekelijkse vrouwendag is een veilige plek voor vrouwen en hun kinderen, waar zij elkaar informeel en voor diverse activiteiten kunnen ontmoeten. Er is ruimte voor scholing en cultuur, pastoraat en plezier. 19

20 resultaat jaar 2 Op vrouwendag wordt wekelijks een gevarieerd programma aangeboden: open huis: informatie&advies en internetcafé onder begeleiding van twee gastvrouwen noodhulpspreekuur Pastor Magrietha Reinders is aanwezig voor pastorale gesprekken taalcursus Nederlands gezamenlijk avondeten computerles wisselende workshops van elk 5 sessies: yoga / massage / meditatie taalcursussen Nederlands en Engels op de eerste donderdag van de maand: training: vrouwen zonder papieren hebben rechten! Op de namiddagen werd van september tot november een cursus creatieve therapie gegeven. Wekelijks bezoeken tussen 25 en 30 vrouwen een of meer van deze activiteiten. Gemiddeld zijn er twee kinderen (doorgaans onder de vier jaar) aanwezig. De vaste vrijwilligster die de maaltijd verzorgt, wordt afwisselend bijgestaan door een of meer van de bezoekers Leerwerkplekken de kledingcollectie Just 4 U uit het Wereldhuis-kledingatelier 20

21 In het tweede jaar hebben drie migranten zelf initiatieven genomen om in hun vak actief te worden. Een fietsenwerkplaats en een kledingatelier zijn opgericht. Beide initiatieven werden als leer- werkplekken opgezet: De vrijwilligers leren hun vak aan andere ongedocumenteerden. Twee leerlingen leren het vak van kleermaker / modeontwerper. Ze leren het vak in de praktijk: bezoekers kunnen bij de kleermaker terecht voor het verstellen of repareren van hun kleding. Ook andere Amsterdammers geven kleine opdrachten. Bij de fietsenmaker kunnen Wereldhuis bezoekers en anderen terecht voor reparaties aan hun fiets tegen een onkostenvergoeding. doelstelling jaar 2 Leer- werkplekken Migranten met ondernemersgeest ondersteunen in het vorm geven van hun plannen. De kansen van migranten vergroten door opleidingsplekken in diverse vakken aan te bieden. resultaat jaar 2 fietsenmaker De leerwerkplaats wordt volledig gerund door vrijwilligers. De deelnemers leren om uit oude fietsen nieuwe te maken voor de bezoekers van het Wereldhuis. Twee dagen per week is de werkplaats open. Tegen een vrijwillige vergoeding kan iedereen terecht voor fietsreparaties. kleermaker Op drie dagen in de week is het atelier geopend. Twee leerlingen komen regelmatig op les, anderen incidenteel. De zelfontworpen kleding is op twee modeshows getoond Cultuur Door muziek, dans, theater, literatuur en beeldende kunsten worden bruggen geslagen tussen het land van herkomst en Nederland. In het afgelopen jaar hebben we enkele nieuwe initiatieven zien ontstaan. Regelmatig zijn er dansoptredens: de nieuw gevormde Filippijnse dansformatie heeft doorgezet en heeft inmiddels meerdere optredens gehad. Ook de Ecuadoriaanse dansformatie treedt regelmatig op. In de expositieruimte in de gangen van het Wereldhuis hing het afgelopen jaar werk van kunstenares Ferdous Lovely. Nieuw is de Wereldhuis fusion band, een project van een aantal ongedocumenteerde musici. Elke vrijdag is er open sessie. Iedereen is dan welkom om samen muziek te maken, met het eigen instrument of met een van de Wereldhuis instrumenten. De musici produceren eigen nummers die op een tweede wekelijkse oefensessie worden ingestudeerd. De band is van meet af aan opgetreden bij veelvuldige gelegenheden op Koninginnedag, bij een barbecue van de Diaconie tot het ramadanfestival toe. 21

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma Het wereldhuis - een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres:

Nadere informatie

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis - centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres: Nieuwe

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

het wereldhuis nieuws

het wereldhuis nieuws Bij u in het wereldhuis nieuws Nr 3 Juli 2011 Da tu Wordt helpen illegaal? Echt niet! Beste vrijwilligers en vrienden van het wereldhuis, Juli 2011; de plannen om illegaliteit strafbaar te stellen vullen

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

2BFREE Jaarverslag 2015

2BFREE Jaarverslag 2015 2BFREE Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Activiteiten van Stichting 2BFREE in 2015... 3 Ondersteunende activiteiten in 2015... 6 Aantal en effecten in 2015... 7 2 Activiteiten van Stichting 2BFREE in 2015

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

januari 2010 Migrantenrechten

januari 2010 Migrantenrechten januari 2010 Migrantenrechten Migranten die in Nederland werken hebben rechten! Als je werkt onder slechte omstandigheden, wordt uitgebuit of ernstige problemen hebt met je baas, kun je BLinN om advies

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats.

Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. Het promoten van de rijke en goede culturen van Afrika en het delen van deze met andere culturen, Afrikaanse

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Daar werden drie groepen gevormd en afzonderlijk volgden zij het driedelige programma:

Daar werden drie groepen gevormd en afzonderlijk volgden zij het driedelige programma: Impressie studiedag Prostitutie in Amsterdam Dinsdag 24 maart volgden zestig soa-verpleegkundigen een door Soa Aids Nederland georganiseerde studiedag over prostitutie in Amsterdam. De start was in het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016. "de diaconale opdracht in cijfers"

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016. de diaconale opdracht in cijfers BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016 "de diaconale opdracht in cijfers" Ter goedkeuring in de vergadering van het College van Diakenen dd. 10 november 2016 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Bijeenkomst bevordering seksuele gezondheid Noord Nederland en de rol van de zelforganisaties Drachten 15-3-2010 Bram Tuk Pharos, kennis en adviescentrum

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015 1 Belangrijk nieuws!! Tip 1 Op maandag 14 september is er een gratis

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) Beleidsplan 2017-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 3 2.1 Doel en visie... 3 2.2 Winstoogmerk... 3 2.3 Publicatieplicht... 3 3 Beleid... 3 3.1

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst November 2014

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst November 2014 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst November 2014 1 Lichamelijke beweging De fysiotherapeut is aanwezig op woensdag

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in maart!! De maanden februari en maart hebben de thema Gezondheidsproblematiek

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Beoogde groei bereik doelgroep Activeit Kerkvieringen JCZ bibliotheek 0 50 Kleding uitgifte Vader-kind dag 0 60

Beoogde groei bereik doelgroep Activeit Kerkvieringen JCZ bibliotheek 0 50 Kleding uitgifte Vader-kind dag 0 60 JAARPLAN 2017 Met tevredenheid kijken wij terug op 2016 en vol verwachting zien wij uit naar 2017. We zien diverse kansen voor De Sluis: manieren waarop wij onze doelgroep beter kunnen ondersteunen. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Resultaten onderzoek seksualiteit

Resultaten onderzoek seksualiteit Resultaten onderzoek seksualiteit Augustus 2015 In opdracht van Way of Life en de NPV Uitgevoerd door Direct Research www.wayoflife.nl www.npvzorg.nl Conclusies Kennis Seksuele voorlichting Opvattingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof -9 057 KP Amsterdam Tel: 020 233405 Hudsonhof Activiteitenlijst april 205 Lichamelijke beweging Een beweegoloog is aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Ondersteunende zorg bij kanker

Ondersteunende zorg bij kanker Informatie (inloop)spreekuren Ondersteunende zorg bij kanker Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Patiënten kunnen in het verloop van hun behandeling, maar ook daarna op verschillende terreinen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren*

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* Dr. Lisa Berntsen, Dr. mr. Tesseltje de Lange en Prof. mr. Conny Rijken Presentatie beleidsseminar

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug NRV 9 november 2011 Opzet 1. migratiecijfers; migratiedoelen 2. spanning mensenrechten en eigenbelang 3. vluchtelingen en vluchtelingenbeleid 4.

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in april!! De maanden april en mei hebben de thema Armoede.

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap 2009 2010 MBO Handel MBO Zakelijke Dienstverlening

Leren, Loopbaan en Burgerschap 2009 2010 MBO Handel MBO Zakelijke Dienstverlening Leren, Loopbaan en Burgerschap 2009 2010 MBO Handel MBO Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat is Leren, Loopbaan en Burgerschap?... 3 Hoe ziet dat eruit tijdens mijn opleiding?...

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

het wereldhuis nieuws Juli 2013

het wereldhuis nieuws Juli 2013 het wereldhuis nieuws Juli 2013 Vrienden en donateurs: dank voor jullie steun! Elke maand ontvangt het wereldhuis ruim 500 aan donaties. Deze steun maakt ons werk mogelijk. Wordt ook vriend/in! Evenementen

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Vorming en Toerusting seizoen

Vorming en Toerusting seizoen Kringwerk verrassende ontmoetingen kom in de kring geloofsverkennend met de Bijbel open meditatief studie spiritualiteit samen een boek/filmpje pakken ONDERWERPEN VAN LEVENSBELANG een open en plezierige

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie