JAAR VERSLAG. Stichting Amurang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR VERSLAG. Stichting Amurang"

Transcriptie

1 Stichting Amurang 2012 JAAR ANBI: KvK: Gymnasiumstraat 9, 8932 GT Leeuwarden Telefoon: Banknummer: NL94ABNA t.n.v. stichting Amurang VERSLAG

2 Voorwoord 1. Bestuur 9 10 INHOUDS OPGAVE 1.1 Communicatie Fondsen wervendeacties Project Tondano 3. Educatie & onderwijs 4. Financieel overzicht

3 Pastor Yanto, hoofd kindertehuis in Tondano De Stichting Amurang zet zich sinds oktober 2004 in voor het welzijn van kansarme kinderen en jongeren op Noord-Sulawesi. In dit gebied wonen veel kinderen die gevlucht zijn uit het door etnische onlusten onrustige Midden-Sulawesi. De oprichters Watse Tigchelaar en Ritsko van Vliet hebben samen met het bestuur en de werkgroepen al veel bereikt. De stichting realiseerde een kindertehuis en een basisschool in Amurang. Een studiefonds steunt studenten. Regelmatig reizen vrijwilligers naar Amurang voor educatieve projecten. Meer info op amurang.nl On behalf of Kinderen van Tondano we thank Wilde Ganzen and Stichting Amurang that help our dream comes through to have a new foster home part I. No words that can be said to express our happiness and no diamond that can be given you as a gift, except love, respect and warm prayer in our heart for ever and ever. We love you all... 7

4 Voorwoord Een nieuw jaar, een nieuw verslag, de tijd vliegt voorbij en is vaak verder dan we denken! We kijken nog vaak terug naar onze eerste ontmoeting met zuster Pauline waarbij wij hadden gedacht : handje schudden, envelop afgeven, foto maken, omdraaien en wegwezen. Maar gelukkig is het niet zo gegaan! Met name door de steun van talloze vrijwilligers, sponsors en donateurs zijn we als stichting gegroeid naar een transparante organisatie, met als doel: het helpen van kansarme kinderen en jongeren. In 2012 hebben we het startsein mogen geven voor de bouw van een tweede tehuis, dit keer in Tondano. Onder de hoede en de bevlogen leiding van Pastor Yanto & co hopen we dit in 2014 te voltooien. Wij, als bestuur van stichting Amurang, willen een ieder hartelijk danken voor zijn inzet, want we zijn ons terdege bewust dat zonder uw steun het nooit zo ver had kunnen komen. Watse Tigchelaar, vice-voorzitter, penningmeester, bouwcoördinator 9

5 1. Bestuur 1.1 Communicatie Het bestuur hield in 2012 zeven bestuursvergaderingen en twee strategiesessies. De laatste bijeenkomsten resulteerden in een nieuw strategiedocument, waarvan de belangrijkste uitkomst is: zich minder te richten op nieuwe bouwprojecten, maar meer op het bieden van kansen via het studiefonds. De belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergaderingen: - het opstellen van de overdrachtsdocumenten voor de tehuizen in Amurang (2012) en Tondano (voorzien 2013). - het organiseren van de verschillende stages vanuit het Friesland College. - het voorbereiden en ondersteunen van de verschillende fondswervingsactiviteiten, waarvan in hoofdstuk 2 een overzicht. - de financiering, administratieve verbetering en selectie deelnemers Studiefonds - de voortgang van de projecten in Amurang en Tondano. - de contacten en contactdagen met Wilde Ganzen en Partin. - het eerste redactionele jaarverslag Drukwerk In 2012 ontwierp Hans Tiggeler twee flyers. Eén voor de actie met het Liwwaderlied en de tweede voor de bouw in Tondano. Voor het Liwwaderlied waren posters beschikbaar. Mediauitingen - Mede door de pr rond het Liwwadderlied waren er 5 vermeldingen in de Leeuwarder Courant, 3 in het Friesch Dagblad, 7 in Huis aan Huis 058, 2 in Nieuwsblad Noord-Oost Friesland. Dirk Dijkstra en Jane Cohen staan in motorblad Bigtwin met hun reis door Australië. Online Het websitebezoek groeide door de opkomst van de social media niet door. Het aantal bezoekers was met vrijwel gelijk aan In december werd de facebookpagina Amurangers gelanceerd en kwam in een paar dagen op 175 kreeg 37 nieuwe volgers. Bestuurssamenstelling: Ritsko van Vliet, voorzitter Watse Tigchelaar, vice-voorzitter en penningmeester Fred de Groot, secretaris, beleid Gerard Draaisma, educatie en onderwijs Watse Tigchelaar, Gerard Draaisma en Ritsko van Vliet in Amurang 10 11

6 Gurbe Leeman Zwo lid PKN Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Veenoord Zwo lid PKN Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Veenoord Verrast en met verwondering ontmoette ik vrolijke kinderen, die zoveel hebben moeten meemaken. Ik was geraakt en heb me met hen verbonden. Samen met jongeren uit Nederland, hen gaan helpen met creatieve scholing om hun zorgen met ons te delen. Hopelijk dat zij daardoor hun toekomst met een opgeheven hoofd aan durven gaan.

7 1.2 Project Tondano Begin april is begonnen met de 1e bouwfase van het tehuis in Tondano. De benodigde hiervoor is in maart definitief binnengehaald. Een citaat uit de mail van pastor Yanto: On 13 March we received thanks to the support and contributions of Foundation Amurang financial help from Wilde Ganzen. With the amount of E 50,000 we start the first fase for the new building of Kinderen van Tondano. The blessing of the first stone was held on Sunday, 8 April The next day we started with the main work, that is, foundation. In the first week even the children would help with little support. On 5 May 24 poles have been poured as you see on the pictures I sent. On 9 May we begin to make construction for the second floor Watse Tigchelaar coördineert de bouw: Als bestuur zijn we op bezoek geweest in Tondano. Wij zagen met eigen ogen dat de bouw grote vorderingen maakt, en dat er door eigen arbeid veel werk is verzet. De eerste fase, de bouw van de slaap- en wasgelegenheden, gaat voorspoedig en is al in november, voor het regenseizoen, wind- en waterdicht. De 2e fase, waarvoor we nu het geld inzamelen, is de bouw van de eetzaal en keuken en gaat in december van start. De laatste bouwfase, de studeer- en recreatieruimtes, is gepland vanaf april Dit is uiteraard afhankelijk van de inzameling en donatie van het benodigde geld. Er loopt weer een actie met Wilde Ganzen. Positief denkend en met een geweldige achterban, die ons keer op keer verbaasd met eigen acties en initiatieven, verwachten we dat na de zomer van 2013 de eerste kinderen hun intrede zullen doen in het nieuwe tehuis van Tondano. 15

8 2. Fondsenwervende acties Ook 2012 kende weer een paar bijzondere acties. Het begon met de lustrumeditie van de Droomshow, waarvoor later in dit jaarverslag aandacht en eindigde met een exclusief kerstgala in Dokkum. 6 maart 3000 van Rotary Wolvega Rotaryclub Wolvega organiseerde afgelopen september voor de vijfde keer een 4x4 trial. Met dit behendigheidsevenement haalde de serviceclub geld bijeen voor twee goede doelen. Op 6 maart mocht Watse Tigchelaar tijdens het Rotary diner van Henk de Boer, in 2010 bezocht hij het tehuis in Amurang, een cheque ter waarde van maar liefst 3000,- ontvangen voor het nieuw te bouwen kindertehuis in Tondano. 25 juni Laptops van de Frieslandbank Onlangs verving de Frieslandbank een groot deel van haar notebooks. Dankzij de inzet van de medewerkers Rita Hogerhuis (links op de foto) en Jane Tigchelaar (2e van links) kon stichting Amurang 45 laptops van ICT-directeur Nico Kronemeijer in ontvangst nemen. De notebooks worden verdeeld onder de studenten, die met steun van onze stichting studeren en de projecten in Amurang en Tondano. Watse Tigchelaar mocht onlangs alvast twee meenemen naar het oude tehuis in Tondano. Jane Tigchelaar verraste Fitik Ismali van het MVO-project al met een foto van de blije kinderen met de laptops. Die hangen we aan de muur! 14 oktober Presentatie Liwwadderlied Ferd Crone ontving van Johan Juckers (rechts op foto) de eerste cd van het Liwwadderlied. Hij zong met het koor en de band Armoe Troef uit volle borst het refrein mee. Poort Music verkoopt de cd voor 12,50. Naast het Liwwadderlied staan er nog 12 mooie liedjes over Leeuwarden op. Een goed gevulde Zaal Tivoli (inclusief GPTV) was getuige van de live première van het Liwwadderlied. Armoe Troef en koor brachten dit Liwwadderlied met groot enthousiasme over de bühne. Presentator Joop Fenstra (links) toverde met Ritsko van Vliet het 2e exemplaar tevoorschijn. Deze werd voor 58 gekocht door Joke Douma. De gehele opbrengst van de cd gaat naar de bouw in Tondano. De middag ging van start met Eddy Dykstra & Sons. De sixtiesband The Mystery Five sloten de middag af

9 14 oktober Kerken Nieuw-Amsterdam doneren 4500 De Noorder- en de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam hebben in en na de 40 dagentijd met acties 4500 bijeengebracht. Vanochtend mochten Jane Tigchelaar in de Noorderkerk en Ritsko van Vliet in de Zuiderkerk de cheque in ontvangst nemen. Stichting Amurang werd door Gurbe Leeman gewaardeerd voor de tomeloze inzet om kansarme kinderen een toekomst te geven. Het geld is bestemd voor de 2e bouwfase in Tondano. Wilde Ganzen zal het bedrag met ruim 50% verhogen. 22 december Kerstgala Abdij van Dokkum Op zaterdag 22 december organiseerde Clarinda Janzen (midden vooraan) van hotel-restaurant Abdij van Dokkum een exclusief kerstgala. De veiling leverde stichting Amurang 3603 op. Het geld is voor de bouw in Tondano. Veilingmeester was pastoor Paul Verheijen, die met veel humor Richard Spijkers verving. De hoofdrolspeler in de musical Bonifatius was geveld door griep. Ruim negentig chique geklede gasten vermaakten zich uitstekend met o.a. de muziekgroep Madera, die belangeloos optrad. 18

10 Fatima Gonzáles, docent Engels My days in Amurang, apart from being a good professional time, meant a marvellous human experience. Illusion, creativity, love and similes, thousands of smiles, that was my greatest recompense. 20

11 3. Educatie en Onderwijs De werkgroep Educatie en Onderwijs kent drie onderdelen: 1. Het CREAPROJECT: Nederlandse MBO- en HBO-studenten verzorgen creatieve en educatieve programma s om jongeren te motiveren aan hun toekomst te werken. De workshops en trainingen zijn vraaggestuurd en is afgestemd op de onderwijswens ter plekke. 2. Het STUDIEFONDS: Al vanaf 2007 selecteert een onderwijscommissie in Amurang een aantal jongeren om met een studiebeurs een vervolgopleiding te doen. 3. Project HARI DEPAN SAYA: Dit project werd in voorgaande jaren door de schoolcoördinator pastor Frans Mangundap succesvol omarmd en wordt dit jaar in het voor- en najaar weer voortgezet. Naast Frank Persijn, ging ook Pieter Jan André mee. Als supervisor aan de Hogeschool van Utrecht, heeft Pieter Jan van september tot november een zestal HBO studenten ingezet bij de feedbackbespreking, die elke dag na de coachgesprekken plaatsvond een bijzonder jaar * Het Creaproject vierde dit jaar zijn lustrum. Het vijfde jaar dat studenten naar Amurang gingen om daar hun passie te delen met de Indonesische kinderen en jongeren en deelgenoot mochten zijn van het leven in de Indonesische cultuur. * Het R.O.C. Friesland College heeft in 2012 het Creaproject erkend als een betekenisvolle stageplek op het kader van Wereldburgerschap en helpt ook bij de werving van studenten. * Gerard Draaisma, coördinator van de werkgroep Educatie en Onderwijs, besloot om dit jaar te stoppen met het werk en om zich vooral in te zetten voor het begeleiden van de studenten ter plekke. * Dit jaar was er geen geld beschikbaar voor nieuwe studenten, omdat er al veertien jongeren met een studiebeurs studeren. * Dit jaar breidde het Creaproject zijn activiteiten uit over het gehele schooljaar. Dat betekende een zomergroep en een herfstgroep. De studenten van de herfstgroep werden tevens ingezet bij de activiteiten van het HDS programma en kregen bij hun activiteiten een hbo-student als buddy mee. * In November werd het Creaproject Amurang, samen met vijf andere projecten, genomineerd voor Het FC Project van het Jaar

12 Voorbereidingen Aan het begin van het jaar maakten erg veel studenten bekend zich te willen verbinden aan dit prachtig avontuur van het Creaproject. De financiering van het avontuur lag in handen van de deelnemers, sommigen moesten daarom helaas toch andere keuzes maken. Ook het aantal studenten werd uiteindelijk beperkt tot maximaal vier per creagroep, om een goede begeleiding te waarborgen. De vijfde Droomshow: een Lustrum! Het Creaproject vierde dit jaar zijn lustrum en pakte weer met de traditionele droomshow uit. Veel gasten, die nauw betrokken zijn bij het werk van de stichting, waren speciaal uitgenodigd voor een uitgebreid Indonesisch buffet. Veel talentvolle, opkomende artiesten op het gebied van dans, toneel en muziek kregen weer een podium en het werd weer een feest. De opbrengst van deze avond kwam ten goede voor de werkzaamheden van het Createam in Amurang. Herfstgroep Voor het eerst dit jaar een groep die afweek van het traditionele moment in de zomer. In september gingen Sanne van Ooijen, Anne Bakker (beide MBO CIOS) en Annemarie Haven (MBO Design) mee voor drie maanden. Annemarie maakte gebruik van de skillsroom en gaf teken- en schilderlessen. Sanne en Anne werden met de sportleraren verbonden en kregen inzicht op de lesmethodes in Indonesië. Al snel werd de samenwerking met de studenten van de Hogeschool van Utrecht een feit. Joe Whittington, Eline Schoenmaker, Horia Safi, Lotte Engel, Laura Schaafsma en Nicole van Doorn werkten onder begeleiding van Pieter Jan André aan de coachgesprekken met de Senior leerlingen van de SMA Aquino in Amurang. Daarnaast werden ze ingezet om workshops te verzorgen op de school en in het tehuis. Laura Schaafsma en Nicole van Doorn organiseerden een studiedag, waarmee ze samen met oud leerlingen informatie gaven over vervolgopleidingen door middel van interviews en presentaties. Zomergroep De zomergroep bestaat uit Lotte Draaisma (HBO pedagogiek), Anouk Wagendorp (HBO vormgeving), Kristel Huitema (MBO Design) en Noor Duinmeijer (MBO drama). Lotte was bij de eerste team in 2008 er ook bij als dansstudent. Anouk kreeg het beheer van de Skillsroom onder en heeft dit verder ingericht. Kristel begeleidde het Jobsproject en Noor het Milieuproject. 24

13 4. Financieel overzicht Gerard Draaisma, Amurang Donaties en acties Verrast en met verwondering ontmoette ik vrolijke kinderen, die zoveel hebben moeten meemaken. Ik was geraakt en heb me met hen verbonden. Samen met jongeren uit Nederland, hen gaan helpen met creatieve scholing om hun zorgen met ons te delen. Hopelijk dat zij daardoor hun toekomst met een opgeheven hoofd aan durven gaan. Bouw en onderhoud Studiefonds Projectlasten Algemene lasten Promotiekosten Partners: 27

14 Colofon Uitgave: Stichting Amurang Redactie: Fred de Groot, Gerard Draaisma en Ritsko van Vliet Eindredactie: Ritsko van Vliet Foto s: Stichting Amurang Vormgeving: Hans Tiggeler (Bureau Bommenwerper) 28

www.milanbindu-nepal.nl

www.milanbindu-nepal.nl Nieuwsbrief 2014 Uitgave nummer 10 Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar alweer, wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 10 jaren. De officiële oprichting

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARIDPUR

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARIDPUR DE STICHTING FARIDPUR HELPT WEESKINDEREN EN GEHANDICAPTEN IN BANGLADESH EN NIGERIA EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING. JAARVERSLAG 2013 STICHTING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING

JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTING 1 INHOUD Voorwoord 4 Over War Child 5 Ons werk 6 De landen waar wij werken 8 Financiën 11 Onze mensen 18 Onze ambassadeurs 21 Partners

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Inzicht. Metamorfose woonkamer voltooid. nr. 3. Volgens Dave komt het allemaal goed Ruben zoekt een sponsor. Kansen voor dak- en thuisloze jongeren

Inzicht. Metamorfose woonkamer voltooid. nr. 3. Volgens Dave komt het allemaal goed Ruben zoekt een sponsor. Kansen voor dak- en thuisloze jongeren nr. 3 nieuwsbrief vrienden maaszicht, singelzicht & MaasJeT/Millers Inzicht Kansen voor dak- en thuisloze jongeren 2012 Metamorfose woonkamer voltooid Volgens Dave komt het allemaal goed Ruben zoekt een

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

Voorwoord. Portret: de donateur

Voorwoord. Portret: de donateur JaarberichT 2011 colofon KNGF Geleidehonden Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen Postbus 544, 1180 AM Amstelveen T 020-496 93 33 F 020-496 57 76 E

Nadere informatie

Nr.26 april 2012. themanummer dubbele kansen. Minder. scholing met een beperking

Nr.26 april 2012. themanummer dubbele kansen. Minder. scholing met een beperking Nr.26 april 2012 themanummer dubbele kansen Minder armoede en meer scholing voor mensen met een beperking Dubbele kansen Mensen met een beperking leiden in ontwikkelingslanden vaak een verborgen bestaan.

Nadere informatie

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs JUNI 2011 KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Met o.a. Vijf maanden vechten tegen kinderarbeid Studiefonds Kindervredesprijs Interview Marc Dullaert Voorwoord Op 12 juni wordt jaarlijks overal

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1: Visie, missie en doelen 3

Voorwoord 2. 1: Visie, missie en doelen 3 Inhoud: Voorwoord 2 1: Visie, missie en doelen 3 1.1Waarom Niños del Lago 3 1.2 Hoe werkt Niños del Lago 3 1.3 Proramma s Niños del Lago..3 2: Projecten en organisatie.4 2.1 Projecten in Guatemala 4 2.2

Nadere informatie

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 Voorjaar 2014: genieten van kievitsbloemen. A Rocha Zwolle op pad met kinderen. 1 Inleiding Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een

Nadere informatie

Stichting Nahid. Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000. Adres: Zwarteweg 6 9973 PM Houwerzijl

Stichting Nahid. Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000. Adres: Zwarteweg 6 9973 PM Houwerzijl Stichting Nahid Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 Handelsregisternummer H020864710000 Adres: Zwarteweg 6 9973 PM Houwerzijl rek.nr. 1029.53.872 t.n.v. stichting Nahid te Groningen Doel : a. financiële,

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie