Stichting Steunfonds Werkartaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Steunfonds Werkartaal"

Transcriptie

1 Stichting Steunfonds Werkartaal Secretariaat Kersbergenlaan 20, 3703 AP Zeist Nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 De naam Het RSIN of het fiscaal nummer De contactgegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een verslag van de uitgeoefende activiteiten Een financiële verantwoording Naam Stichting Steunfonds Werkartaal RSIN of het fiscaal nummer Contactgegevens De La Reylaan 34, hal 3444, 3707 TM Zeist / Secretariaat: Kersbergenlaan 20, 3703 AP Zeist Telefoonnr / / Website: n.v.t. KvK: Bankrekeningnr. IBAN: NL02RABO BTW nr.: n.v.t. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Mr. D. van de Kamp - voorzitter P.A.J. Broeders - bestuurslid C. Doelwijt - penningmeester G.K.C. Feitsma - secretaris G.K. Wildeman - bestuurslid 1

2 Beleidsplan Meerjarig Beleidsplan -Het werk, dat onze instelling doet. Doelstelling. Het verkrijgen van gelden en goederen voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van opleiding en/of training bij de stichting Werkartaal dan wel het geheel of gedeeltelijk bekostigen van een noodzakelijke bijscholing om aan de intrede criteria van de stichting Werkartaal te kunnen voldoen, dan wel het verschaffen van financiële middelen aan de stichting Werkartaal teneinde deze in staat te stellen om de bedoelde opleiding en/of training en/of noodzakelijke bijscholing te kunnen uitvoeren dan wel het mogelijk maken aan de stichting Werkartaal de hiervoor benodigde investeringen te kunnen doen. -De manier waarop onze instelling geld werft. Middelen. De inkomsten en het vermogen van de stichting worden gevormd door: a. Giften, donaties, erfstellingen en legaten; b. Andere verkrijgingen en baten. -Het beheer van het vermogen van onze instelling ligt in de handen van ons bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf natuurlijke onbezoldigde personen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 algemene bestuursleden. -De besteding van het vermogen van onze instelling. Het ondersteunen van de activiteiten, die de stichting Werkartaal uitvoert. Kansarme werkzoekenden, vluchtelingen en asielzoekers, die niet in aanmerking komen voor een gesubsidieerde opleiding en/of training bij de stichting Werkartaal te Zeist te doen volgen. Beloningsbeleid De bestuursleden zijn onbezoldigd. Doelstelling Doelstelling van de ANBI: Het verkrijgen van gelden en goederen voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van opleiding en/of training bij de stichting Werkartaal dan wel het geheel of gedeeltelijk bekostigen van een noodzakelijke bijscholing om aan de intrede criteria van de stichting Werkartaal te kunnen voldoen, dan wel het verschaffen van financiele middelen aan de stichting Werkartaal teneinde deze in staat te stellen omn de bedoelde opleiding en/of training en/of noodzakelijke bijscholing te kunnen uitvoeren dan wel het mogelijk maken aan de stichting Werkartaal de hiervoor benodigde investeringen te kunnen doen. Het ondersteunen van de activiteiten, die de stichting Werkartaal uitvoert. Kansarme werkzoekenden, vluchtelingen en asielzoekers, die niet in aanmerking komen voor een gesubsidieerde opleiding en/of training bij de stichting Werkartaal te Zeist te doen volgen. 2

3 Verslag van de uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 2012 De Stichting Steunfonds Werkartaal is op 27 maart 1997 opgericht en gevestigd te Zeist. Doelstelling Het Steunfonds is een steunstichting voor het werk van de Stichting Werkartaal te Zeist, een scholing- en werkervaringsproject voor kansarme werklozen en voortijdige schoolverlaters uit de regio Midden Nederland en ook voor asielzoekers/vluchtelingen, die hier verblijven en die voor een (bij)scholingstraject in aanmerking komen. Het Steunfonds helpt de Stichting Werkartaal om in de kosten te voorzien, die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. Te denken valt daarbij aan middelen, die er toe moeten bijdragen, dat een leerling beter aansluiting kan vinden bij de praktijk en eisen van de huidige arbeidsmarkt. Zo wordt de veiligheidsopleiding VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) op geen enkele wijze gesubsidieerd. Het bezit van dit diploma is tegenwoordig een conditio sine qua non om in dienst te kunnen treden bij een werkgever. Maar ook het behalen van een lasdiploma binnen de metaalopleiding is een pre evenals een eventuele rijopleiding om het kandidaten mogelijk te maken na het behalen van het diploma ook op met het openbaar vervoer minder goed bereikbare plaatsen een baan te aanvaarden. Al deze opleidingen worden op geen enkele manier gesubsidieerd en/of het betreft daarnaast meestal leerlingen zonder opleidingsbudget. Ook AKA (Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent)-opleidingen in samenwerking met ROC worden aangeboden. Voorts wordt zo mogelijk investeringssteun gegeven aan de Stichting Werkartaal voor de inrichting van de werkplaatsen en de aanschaf van noodzakelijke machines en apparatuur. Het Steunfonds heeft thans de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het onderhavige jaarverslag heeft betrekking op en legt verantwoording af voor de activiteiten van het Steunfonds in Bestuur Het bestuur van het Steunfonds was in 2012 als volgt samengesteld: Mr. D. van de Kamp voorzitter miv C. Doelwijt penningmeester miv P.A.J. Broeders lid/secretaris a.i. miv tot G.K.C. Feitsma secretaris miv G.K. Wildeman lid Ir. G.W. Ruiter adviseur Het bestuur heeft in 2012 twee maal vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur van het Steunfonds de traditionele ontmoeting gehad met het bestuur van de Stichting Werkartaal tijdens een gemeenschappelijke bestuursvergadering. 3

4 Fondsenwerving De subsidieaanvragen over 2012 gaf een duidelijk lager resultaat dan over Wij hebben via donaties van instellingen, particulieren en PKN kerken totaal 2.677,75 mogen ontvangen. Aangeschaft kon worden een elektrische fiets Pedelec Harbin Nexus inclusief de daarbij behorende cursus. Het Steunfonds is alle gevers bijzonder dankbaar voor hun bijdragen. Ook in komend jaar zullen we weer een aantal fondsen, stichtingen en kerkelijke instanties benaderen. Contact met Werkartaal Het spreekt vanzelf, dat er voor de uitvoering van het werk van het Steunfonds een goed en regelmatig contact met de Stichting Werkartaal noodzakelijk is. Dat is gelukkig het geval. De directeur van Werkartaal is adviseur van het Steunfonds en neemt als zodanig deel aan de bestuursvergaderingen van het Steunfonds. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de voorzitter van het Steunfonds en de directeur van Werkartaal. Eenmaal per jaar is er een ontmoeting van de besturen van Werkartaal en het Steunfonds, voor informatie-uitwisseling, onderlinge afstemming en (nieuwe) afspraken. Financieel verslag Over het verslagjaar 2012 is een financieel verslag vastgesteld, dat op verzoek beschikbaar is. Tot slot Het bestuur van het Steunfonds vindt het een voorrecht om betrokken te mogen zijn bij de werving van fondsen voor de Stichting Werkartaal, teneinde deze Stichting te helpen haar belangrijke werk te kunnen blijven vervullen. Voortzetting van de steunverlening blijft ook in 2013 noodzakelijk en het bestuur wil zich daarvoor van ganser harte blijven inzetten. Het bestuur dankt allen, die hebben meegeholpen aan het bereiken van de resultaten over 2012 en het hoopt op brede medewerking en financiële wervingskracht om die taak ook in 2013 te kunnen blijven uitvoeren. 4

5 Financiële verantwoording Financieel Overzicht 2012 Financieel overzicht 2011 Saldo Rabo VerenigingsPakket ,71 Saldo Rabo BedrijfsSpaarrekening , Totaal 8.440,21 Financieel overzicht 2012 Saldo Rabo VerenigingsPakket ,94 Saldo Rabo BedrijfsSpaarrekening ,09 Totaal ,03 Bij: Donaties: PKN kerken 227,75 Donatie particulieren 800,- 1x Pedelec Harbin Nexus 1650,- Rente , Totaal 2.807, ,17 Af: KvK Midden-Ned. 24,06 Secretariaat kosten 150,00 Administratiekosten 10,00 Bankkosten t/m ,46 Presentatiekosten 64,47 Werkartaal Pedelec Harbin Nexus 1650,00 Incl. cursus Totaal 2.010, , Saldo Bij/Af 796,18 5

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. Juni 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Profiel 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld.

Op basis van deze missie en visie is dit beleidsplan samengesteld. Inleiding. Hoofdstuk 1. Missie / Doelstelling Missie De missie van ISVA is - Mensen met een beperking, die nog niet sporten, in contact te brengen met een sportactiviteit. - Sporters met een beperking

Nadere informatie

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 In de strijd tegen de armoede is goed onderwijs van essentieel belang 1 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation Inhoud 1 Basisgegevens stichting... 4

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving maart 2006 Voorwoord Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds komen regelmatig vragen van donateurs

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl Stichting Hersentumor.nl JAARVERSLAG 2012 Mei 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Algemene informatie 3 Over de Stichting 3.1 Doel van de Stichting 3.2 Visie, beleid en strategieën 3.3 Kerntaken 3.4 Juridische

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme 219 3059 WB Rotterdam info@mama-taxi.com www.mama-taxi.com Kvk nummer 61469130 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie