Vierde editie Kennispodium van start!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierde editie Kennispodium van start!"

Transcriptie

1 Uw Kenniskrant bij de hand Donderdag 2 december 2010 Jaargang 4, editie 1 via Hoe kan technologie de participatie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen versterken? Vierde editie Kennispodium van start! ROTTERDAM - Op 2 december 2010 organiseert ITpreneurs de inmiddels 4e editie van het Kennispodium. Vanwege het grote succes van de laatste editie, staat ook het aanstaande Kennispodium in het teken van de thema s Participatie en Technologie. Tijdens het Kennispodium Dé thema s van het Kennispodium 2010 Zoals u van ons gewend bent spitsen wij de thema s van het Kennispodium toe op de actualiteit. De thema s van aanstaande editie zijn daarom: Het anticiperen op overheidsbezuinigingen: hoe? Duurzame participatie: verplichten of verleiden? Vertrouwen of wantrouwen? Trends op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap Het vergroten van de effectiviteit van participatietrajecten Het tot stand brengen van nieuwe verbindingen: ook dát is innovatie! wordt technologische innovatie gekoppeld aan maatschappelijke thema s als inburgering, zorg en welzijn, re-integratie, sociale activering, integratie en onderwijs. Technologische innovatie heeft hierbij betrekking op bijvoorbeeld mobiel leren, (serious) games, social networks, wiki s, virtuele werelden, e-learning, Aldith Hunkar is freestyle multi-media journalist en bevlogen presentatrice. Zij presenteerde o.a. het NOS jeugdjournaal en later het NOS journaal. Gezien het gemak waarmee zij live presenteert en improviseert, is zij gevraagd om op 2 december als dagvoorzitter van het Kennispodium 2010 op te treden. Lees verder op pagina 5 web quests, hardware (zoals robots, ipad, iphone) etc. Best practices, toekomstige projecten, pilots, vernieuwende ideeën, concepten en toekomstvisies over participatie en technologie zullen tijdens deze dag worden gedeeld. In deze krant vindt u en voorproefje van het Kennispodium. Bent u op zoek naar meer? Wij zien u graag op 2 december in Ahoy Rotterdam! Voor wie? Het Kennispodium is uiterst interessant voor iedere professional die zich bezig houdt met activiteiten gericht op participatie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en interesse heeft in de mogelijkheden van technologie. Denk hierbij aan mensen werkzaam binnen de volgende organisaties en/of functies: Organisaties als: Ministeries van OCW, VROM, SZW, Gemeentes Re-integratiebedrijven ROC s UWV s Herscholingsinstellingen Uitgeverijen Taalaanbieders Sociale werkplaatsen Vrijwilligersorganisaties Welzijnsinstellingen Onderwijsinstellingen Woningbouwcorporaties Functies als: Directeur Directielid Innovatiemanager Procesmanager Accountmanager Projectleider Beleidsadviseur Beleidsmedewerker (senior) Adviseur Consulent Onderwijsontwikkelaar (NT2) Docent (job) Coach Teamleider ITpreneurs doet het opnieuw! Het Kennispodium is een initiatief van ITpreneurs. ITpreneurs bedenkt, ontwikkelt en vermarkt innovatieve en effectieve multimediale leerconcepten voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Speerpunten hierbij zijn inburgering, participatie en re-integratie. Onze leeroplossingen bestaan onder andere uit game gebaseerd leren, e-learning en scenario gebaseerd leren. Dit gebeurd in combinatie met docent/coach interventies. In alles wat ITpreneurs doet of bedenkt is Leer Plezier Succes voor onze deelnemers, maar ook voor ons zelf, de leidraad. Binnen de domeinen van ons productportfolio, organiseert ITpreneurs een jaarlijkse conferentie (onder de noemer Kennispodium) en diverse Masterclasses met als doel kennis en ervaring op het gebied van inburgering, participatie en re-integratie met elkaar te delen. IN DEZE KRANT Economie Kunnen de subsidiekranen dicht in 2015? Participatie van de toekomst: NIVEA! Politiek Participatie: verplichten of verleiden? Vertrouwen of wantrouwen? Agenda Bent u benieuwd naar alle activiteiten op 2 december? Lees verder op pagina 4 Sprekers Diverse sprekers staan op 2 december voor u op het podium. Wil u weten wie? Lees verder op pagina 5 Innovatie & Trends Met welke trends op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap moeten we de komende jaren rekening houden? Lees verder op pagina 6 Technologie I-pads, e-readers, QR codes, welke technologieën kunnen worden ingezet om participatietrajecten succesvoller te maken? Lees verder op pagina 7 Opinie Hoe werken social media nu écht? Lees verder op pagina 8 Meer informatie? Wilt u meer informatie over het Kennispodium 2010? Surf naar of neem contact op met Bregje Keijsers: of bel met Kijk ook op Twitter: #kennispodium

2 2 Economie Kunnen de subsidiekranen in 2015 dicht? DEN HAAG Na een lange kabinetsformatie van ruim 2 maanden heeft Nederland een nieuwe regering. Enkele plannen zijn inmiddels bekend gemaakt. Conform ieders verwachting, moet er de komende jaren flink bezuinigd worden. Subsidiegelden zullen worden gekort of verdwijnen helemaal. Zo ook diverse budgetten als het re-integratiebudget of het participatiebudget. Betekent dit dat het eind in zicht is voor organisaties die (gedeeltelijk) af hankelijk zijn van deze geldstromen? Zeker niet! In de culturele sector is de korting op deze geldstromen al langer aan de gang en steeds meer culturele instellingen vinden hun nieuwe weg via ondernemerschap. Culturele en sociale ondernemers zoeken niet naar subsidie-af hankelijkheid, maar zij ondernemen in de markt. Hoe organisaties in onderwijs, inburgering, re-integratie, so uur Participatie van de toekomst: N I V E A ciale zekerheid en zorg & welzijn dit ook kunnen doen? Boris Franssen, mede-auteur van het Handboek Sociaal Ondernemen in Nederland en het Handboek Cultureel Ondernemen geeft u op basis van zijn kennis en ervaring zijn visie op hoe dat kan. Een droom van een museum dankzij een nieuw businessmodel In het voorjaar van 2001 leek het doek te vallen voor het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Het museum was in 1953 op initiatief van de glasfabriek tot stand gekomen en gevestigd in de oude villa van Petrus Marinus Leerdam heeft nog jaren voor goede omzetten gezorgd, maar ieder jaar wel wat minder. Wie in de afgelopen jaren het museum heeft bezocht kan de stagnatie onmogelijk zijn ontgaan. Inmiddels zijn we een aantal Technologische innovaties lijken ook voor sociaal maatschappelijk kwetsbare doelgroepen deuren te openen. Mensen met een fysieke beperking zijn zelfredzamer met technologie, inburgeraars kunnen via de computer (op afstand) inburgeren etc. Technologische innovatie levert vaak tijd en geld op. Maar de inzet van technologie blijkt niet altijd succesvol. Hoe komt dit? Waar gaat het mis? En wat heeft dit met NIVEA te maken? Een tipje van de sluier kunnen we vast oplichten: NIVEA is meer dan een merk voor zonnebrandcrème. Waarom NIVEA het sleutelwoord is voor participatie van de toekomst en wat NIVEA te maken heeft met sociaal maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en technologie, vertelt Bram van Leeuwen u op 2 december a.s. Geen business as usual Presentatie uur Hoe verminder je afhanke- lijkheid van studiegelden? Workshop Meer mensen met minder middelen naar werk Volwaardige arbeidsparticipatie dankzij technologie Ruim een jaar geleden werden al flinke bezuinigingen aangekondigd voor het UWV. Het nieuwe kabinet zet deze lijn door en wil de komende jaren opnieuw miljoenen bezuinigen op re-integratiebudgetten van UWV en gemeenten. Ook reintegratiebedrijven en sociale werkvoorzieningen zullen deze bezuinigingen voelen. Naast de bezuinigingen is er ook nog een toenemende stroom aan cliënten. Door deze twee feiten wordt de efficiëntie van re-integratietrajecten steeds belangrijker. Kunnen gemeenten, UWV, r e - i n teg r atiebedrijven en sociale werkvoorzieningen met minder inspanning en budget, toch meer mensen naar werk begeleiden? ITpreneurs en MediaMovers denken van wel! Waarom? U ontdenkt het tijdens hun discussiesessie op het Kennispodium. Toegankelijke medewerkerinformatie is van groot belang voor een volwaardige arbeidsparticipatie van medewerkers, en daarmee voor de regie over hun persoonlijke ontwikkeling. Voor mensen met een beperking op lichamelijk, verstandelijk of psychosociaal vlak is deze toegankelijkheid niet vanzelfsprekend. Hoe kan deze informatie middels bewuste toepassing van taal en technologie toch toegankelijk worden gemaakt? De WSD (hét werkbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking in de regio s-hertogenbosch - Tilburg Eindhoven) en Van de Geijn Partners (innovatief adviesbureau) sloegen de handen ineen in het Rosetta-project. Tijdens het Kennispodium laten zij zien hoe ze dit hebben aangepakt, waar ze nu staan en wat de ervaringen tot dusver zijn. Robert Vos/ANP Cochius. Cochius was de fabrieksdirecteur die aan het begin van de twintigste eeuw aan de wieg had gestaan van de eerste bloeiperiode van het Leerdamse glas. Het museum opende de deuren in de tweede bloeiperiode: de jaren vijftig. Het was de tijd van de wederopbouw, van een geloof in een maakbare, betere wereld waaraan ook de kunst een bijdrage kon leveren. Vanaf de jaren zestig braken moeilijker tijden aan voor het Leerdamse glas en dus ook voor het museum. Ook elders bleken ze die mooie schalen en vazen te kunnen maken en vaak goedkoper. De naam en faam van jaren verder. Afgelopen zomer werd het Glasmuseum feestelijk heropend. Hiermee werd een veranderingsproces dat zo n negen jaar geleden begon afgesloten. Met stijgende bezoekersaantallen is het museum terug in de Nederlandse museumwereld. Welke veranderingen hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden? Wat is de rol van technologie hierin geweest? Wat kunnen andere sectoren van dit succesvolle businessmodel leren? Arnoud Odding vertelt zijn inspirerende visie tijdens het Kennispodium! uur NIVEA: Hét sleutelwoord voor participatie van de toekomst Presentatie uur Een nieuw businessmodel voor een droom van een museum Lezing uur Rosetta: de hoeksteen voor arbeidsparticipatie Lezing Serious gaming uur Virtuele werelden Mobiel leren Met minder inspanning en budget, meer mensen naar werk?! Discussie Taaltechnologie Diagnostisch toetsen Scan deze QR-code deze met uw telefoon en zie waar u uitkomt... E-learning Examenvoorbereiding Sociale activering Empowerment Taal & Kennis

3 Waar blijft de slimme digitale ordner voor de thuisadministratie? In elk huishouden zijn wel een paar ordners te vinden met een veelheid aan brieven, correspondentie, overzichten en polissen van evenzoveel organisaties waar je als individu mee te maken hebt. Gemiddeld ontvangt een Nederlands gezin ruim 600 geadresseerde poststukken per jaar. Daarvan komen er ruim 200 van (semi-) overheidsinstellingen. In steeds meer gevallen wordt dezelfde informatie ook digitaal aangeboden via mijn verzekering.nl, mijn bank.nl et cetera. Dat is op zich een goede ontwikkeling, maar bij velen van ons duizelt het inmiddels van de gebruikersnamen en wachtwoorden die we moeten onthouden. Ook missen we het overzicht dat de ordner ons bood. Zou er digitaal niet meer mogelijk moeten zijn? Een dergelijke oplossing kan niet aan de kant van de aanbieder van de informatie draaien, omdat dit per definitie het probleem van de versplintering van gegevens voor het individu niet oplost. De communicatie tussen aanbieder en klant, tussen overheid en burger, tussen werkgever en werknemer is er bij gebaat als er een persoonlijk, veilig, digitaal domein zou bestaan aan de zijde van het individu. Een domein helemaal van jezelf waarin jij als individu je gegevens kan verzamelen en controleren, digitale post kan ontvangen, gewaarmerkte gegevens kunt delen met anderen, en waarin jij bovendien applicaties kunt binnenhalen die je helpen al je gegevens op een rijtje te zetten. Deze oplossing bestaat. De naam van deze mondiale digitale infrastructuur METAFOOR ONDERWIJS Metafoor Onderwijs is gespecialiseerd in het v inden en bemiddelen van e rvaren en gekwalificeerde docenten in m eer dan h onderd vakgebieden v oor het v oortgezet onderwijs, beroeps onderwijs, volwassen onderwijs en speciaal onderwijs. Metafoor O nderwijs heeft een uitgebreid netwerk v an docenten die op zowel kortdurende opdrachten, zoals lesuitval en ziektevervanging, als structurele invulling van vacatures, worden ingezet. Voor de school betekent dit dat leemten s nel worden ingev uld. Metafoor O nderwijs is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en k an hierdoor op zeer flexibele basis goed gekwalificeerd personeel uitzenden, detacheren en payrollen. Gespecialiseerd in onderwijzend personeel is Qiy (uitspraak als het Engelse [key]). Op Qiy is het mogelijk je eigen digitale persoonlijke domein te ontwikkelen. Je persoonlijke domein op Qiy is hiermee je onaf hankelijke, veilige en intelligente bewaarplaats, waar je zolang als je wilt controle krijgt over je eigen gegevens. Je kunt in je Qiy zowel je eigen persoonlijke gegevens opslaan als gegevens van relevante aanbieders ophalen. Binnen je eigen Qiy krijg je inzicht in je persoonlijke situatie doordat publieke en private organisaties en bedrijven via applicaties hun kennis met je delen. Qiy is momenteel in gesprek met bedrijven en organisaties die de visie delen om de klant daadwerkelijk centraal te stellen. Voor meer informatie kunt u kijken op Te weinig vertrouwen in de burger?! De noodzaak van sociale, maatschappelijke en burgerparticipatie wordt breeduit erkend. Maar wat de meest effectieve manier is om dit te bereiken, is een vraag waar de meningen over zijn verdeeld. Kan een hogere participatiegraad worden bereikt als mensen die nauwelijks aan de samenleving deelnemen worden verleid om te werken, studeren of sociaal actief te zijn? Of werkt het juist beter om deze groep mensen strenge richtlijnen te geven? En heeft de publieke sector voldoende vertrouwen in de burger om hem te laten participeren? Of werkt het beter om de burger onder controle te houden met regels en procedures? Kortom, vertrouwen of wantrouwen? Verplichten of verleiden? Wat werkt het best? Emiel Kanters heeft een duidelijk antwoord op deze vragen. U hoort het op 2 december! uur Verleiden & Vertrouwen Presentatie Communicatie met de stad is alleen goed mogelijk als burgers, instellingen en organisaties zelf in staat zijn hier mede vorm en inhoud aan te geven. Dat was de visie van de gemeente Den Haag bij het ontwikkelen van een nieuw mediabeleid. Om dit te bereiken is het doel gesteld om burgers, instellingen en organisaties aan te laten haken op een communicatie-infrastructuur (waaronder bijvoorbeeld digitale muurkranten) waarbinnen zij hun eigen vormen van mediagebruik en communicatie kunnen ontwikkelen. Deze vorm van narrowcasting blijkt een goede manier om buurtbewoners te informeren over wat er speelt in de Politiek 3 Narrowcasting in de wijk wijk, of breder gezien in de stad. Hoe de gemeente Den Haag dit heeft aangepakt en ontwikkeld? Dat vertellen zij u tijdens hun demonstratie op 2 december uur Narrowcasting in de wijk Demonstratie Innovatieve softwaretoepassingen stimuleren een actieve deelname aan het re-integratieproces Bent u het eens of oneens met deze stelling? En wat vinden anderen hiervan? Bezoek deze sessie tijdens het Kennispodium en ontdek de (on)mogelijkheden van innovatieve softwaretoepassingen om cliënten te activeren uur Een actieve rol van de cliënt in het re-integratie proces Discussie Europese Commissie gelooft in ICT voor digitale inclusie Veel Europese landen kampen met moeilijkheden of problemen van de integratie van migranten en etnische minderheden. Een aantal jaar geleden ontstond de vraag of ICT een rol kan spelen om de integratie en culturele diversiteit van Europa te verbeteren. Het vermoeden bestond dat als de digitale inclusie van migranten en etnische minderheden beter zou zijn, dit effect zou hebben op hun mate van participatie. In veel Europese landen zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart om digitale inclusie van minderheden te verbeteren, maar meestal vonden deze geïsoleerd en op kleine schaal plaats. Om een brug te slaan tussen de diverse initiatieven en hier gezamenlijk van te kunnen leren, is het project Bridge-IT geïnitieerd. Met ondersteuning van de Europese Commissie is het Bridge-IT project in 2008 van start gegaan. Bridge-IT is een thematisch netwerk dat zich richt op Informatieen communicatietechnologieën voor migranten en etnische minderheden in Europa. Binnen het netwerk staan drie hoofdvragen centraal: Hoe kan ICT helpen bij sociale integratie? Hoe kunnen migranten en etnische minderheden profiteren van ICT in hun dagelijkse leven, binnen onderwijs, bij hun deelname en integratie in de arbeidsmarkt en hun betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld? Hoe kunnen instellingen in heel Europa op dit gebied best practices uitwisselen? Diverse organisaties, die zich vooral richten op migratie en immigratie, uit zeven verschillende landen zijn op het netwerk aangesloten. Nederland wordt door Kennisland, Maroc.nl en ITpreneurs vertegenwoordigd. Zij dragen Best Practices voor en geven bekendheid aan het Bridge- IT netwerk en de Best Practices uit andere landen. Tijdens het Kennispodium Participatie via Technologische Innovatie zullen een aantal Best Practices die Bridge-IT heeft verzameld worden gepresenteerd. Kijk hoe u lering kunt trekken uit Europese initiatieven! thematic network uur Bridge-IT: ICT for social integration & cultural diversity in Europe Demonstratie

4 4 Agenda Dagprogramma 9.00 uur 9.30 uur 9.40 uur uur uur uur Ontvangst en registratie deelnemers Opening door uw dagvoorzitter Aldith Hunkar NIEUWE VERBINDINGEN: INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Food for thought. Door Peter Koudstaal (Manager Marketing & Innovatie Syntens) Lees verder op pagina 6 SUCCESVOLLE TECHNOPARTICIPATIE Live speedinterview NIVEA: HET SLEUTELWOORD VOOR PARTICIPATIE VAN DE TOEKOMST Think different! Door Bram van Leeuwen (Adviseur e-health Parnassia Bavo groep) SUCCESVOLLE TECHNOPARTICIPATIE Live speedinterview Subsessies uur Ronde 1 A. DE WONDERE WERELD VAN SOCIAL MEDIA Deel 1 voor beginners Workshop door Menno van Hasselt (Van Hasselt Advies) en Dieter Möckelmann (dieter.nl) Lees verder op pagina 8 B. NARROWCASTING IN DE WIJK Demonstratie door Rabin Baldewsingh, Chris Kwant en Max van Meerten (Gemeente Den Haag) C. TECHNOLOGISCHE INNOVATIE; DOEL OF MIDDEL? Workshop door Barbara Suijkerbuijk en Mirjam van den Biggelaar (Bureau ICE) Lees verder op pagina 7 D. EEN ACTIEVE ROL VAN DE CLIËNT IN HET RE-INTEGRATIEPROCES! Innovatieve softwaretoepassingen stimuleren een actieve deelname aan het re-integratieproces. Discussie o.l.v. Joep Boekema (Solviteers) E. EEN NIEUW BUSINESSMODEL VOOR EEN DROOM VAN EEN MUSEUM Best Practice Nationaal Glasmuseum Leerdam. Lezing door Arnoud Odding (Nationaal Glasmuseum) uur Zaalwissel uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Korte break GEEN BUSINESS AS USUAL Cultureel en sociaal ondernemerschap: hoe anticipeer je op overheidsbezuinigingen? Door Boris Franssen (Partner Scholten & Franssen) SUCCESVOLLE TECHNOPARTICIPATIE Live speedinterview VERLEIDEN EN VERTROUWEN? Duurzame participatie: hoe bereik je dat? Door Emiel Kanters (ZZP i/o) SAMEN MET ELKAAR OF IEDER VOOR ZICH? Hoe komen succesvolle relaties tot stand? Lunchbuffet SUBSESSIES» SAMENLEVING 3.0? Tien cruciale trends op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap. Hoe ziet onze toekomst eruit? Door Robby Berloznik (Directeur IST) Afsluiting door uw dagvoorzitter Aldith Hunkar BORREL EINDE KENNISPODIUM uur Ronde 2 F. HOE WERKEN SOCIAL MEDIA IN UW (ZAKELIJKE) VOORDEEL? Deel 2 voor gevorderden Workshop door Menno van Hasselt (Van Hasselt Advies) en Dieter Möckelmann (dieter.nl) Lees verder op pagina 8 G. MET MINDER BUDGET EN INSPANNING MEER MENSEN NAAR WERK?! Discussie door Lars Timmermans (MediaMovers) en Myra Middelkoop (ITpreneurs) H. INBURGERING OP AFSTAND Demonstratie door Marli Tijssen (CINOP) I. HET NIEUWE LEREN EN DE TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK BIJ DE HEMA ACADEMIE Lezing door Hans Schuurmans (HEMA Academie) Lees verder op pagina 6 J. BRIDGE-IT: ICT FOR SOCIAL INTEGRATION & CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE Demonstratie door Bridge-IT partners uur Korte break uur Ronde 3 K. ROSETTA: DE HOEKSTEEN VOOR ARBEIDSPARTICIPATIE Lezing door Richard Derks (Van de Geijn Partners) en Kim Verstappen (WSD Groep) L. ICT & SOCIALE INCLUSIE VOOR JONGEREN Lezing door Freek de Meere en Niels Hermens (Verwey Jonker Instituut) Lees verder op pagina 6 M. HOE VERMINDER JE DE AFHANKELIJKHEID VAN SUBSIDIEGELDEN? Workshop door Boris Franssen (Scholten & Franssen) a.d.h.v. een voorbeeldcase N. SOCIAAL OP STAP: MOBIEL HULPMIDDEL VOOR KINDEREN MET AUTISME Demonstratie door Bram Aerns (CED-groep) O. PARTICIPATIE ANNO 2025 Brainstormsessie o.l.v. Ellen Schuurink en Saskia Klomps (ITpreneurs)

5 Agenda 5 Plenaire sprekers PETER KOUDSTAAL BRAM VAN LEEUWEN Innovatie staat centraal in de werkzaamheden van Peter Koudstaal. Voorheen was Peter verantwoordelijk voor grootschalige innovatieprojecten binnen de Rotterdamse haven vanuit het Havenbedrijf Rotterdam. Nu en in het verleden is hij adviseur van directies over de invloed van ontwikkelingen en trends op bedrijfsvoering. Aan de hand van zijn boek Nieuwe Verbindingen, inspiratie voor innovatie schetst hij tijdens het Kennispodium hoe je grensverleggende innovatie kunt realiseren. Bram van Leeuwen is specialist op het gebied van e-health. Bij de Parnassia Bavo groep, een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland, ontwikkelde hij diverse online behandelingen voor o.a. alcohol-, drugs-, rook-, goken internetverslaving. Daarnaast adviseert hij zorgbedrijven bij het implementeren en vermarkten van e-health. Bram gaat hierbij altijd uit van het NIVEAprincipe. Wat NIVEA met ehealth te maken heeft en wat de link is met participatie, vertelt hij u tijdens het Kennispodium! Manager Marketing & Innovatie bij Syntens EMIEL KANTERS ZZP i/o Adviseur e-health bij Parnassia Bavo Groep Emiel Kanters heeft een aantal jaar ervaring als management consultant en heeft in die functie veel organisaties in onder meer de publieke sector geadviseerd over strategische en tactische beleidsvorming. Emiel stelt dat de publieke sector met gigantische problemen te maken heeft. Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Hoe kan een betere publieke sector worden gecreëerd? Via de weg van technologische en sociale innovatie biedt Emiel Kanters een vernieuwende en inspirerende visie! Had u uw Best Practice, idee of concept ook op Deelnemers van het Kennispodium ontvangen een gratis exemplaar van het boek Nieuwe ROBBY BERLOZNIK BORIS FRANSSEN Robby Berloznik is als directeur van het Instituut Samenleving & Technologie Vlaanderen volledig op de hoogte van de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Wat zijn de gevolgen van een nieuwe technologie op ethisch, medisch, sociaal-economisch, cultureel, en ecologisch vlak? Hoe passen we een nieuwe technologie optimaal toe zodat deze de samenleving maximaal ten goede komt? Wat zijn de trends van de komende jaren? Tijdens het Kennispodium geeft Robby Berloznik u een beeld van de trends waar onze zuiderburen rekening mee houden. Boris Franssen adviseer non-profit organisaties, financiers, dubbel doel-ondernemingen en overheden op het gebied van sociaal ondernemerschap, bedrijfsplanning, financiering en prestatiemanagement. Daarnaast verzorgt hij trainingen en workshops over sociaal ondernemen, inkomstendiversificatie en eigen inkomsten. Boris is mede-auteur van het Handboek Sociaal Ondernemen in Nederland en het Handboek Cultureel Ondernemen. Kortom, een expert op het gebied van cultureel en sociaal ondernemerschap! In tijden van bezuinigingen mag u zijn visie niet missen! Directeur Instituut Samenleving & Technologie het Kennispodium willen presenteren? Verbindingen! Partner Scholten & Franssen Hou dan vanaf januari Wilt u meer informatie over het boek? Zie pagina 6. in de gaten voor het Kennispodium van 2011! Scan deze QR-code met uw telefoon en zie waar u uitkomt... Dagvoorzitter Sprekers subsessies RABIN BALDEWSINGH DIETER MÖCKELMANN MYRA MIDDELKOOP RICHARD DERKS Eigenaar dieter.nl Product Manager ITpreneurs Managing partner Zorg & Welzijn Van De Geijn Partners SASKIA KLOMPS ARNOUD ODDING HANS SCHUURMANS Directeur Nationaal Glasmuseum Commercieel Manager HEMA Academie MIRJAM VAN DEN BIGGELAAR KIM VERSTAPPEN ELLEN SCHUURINK LARS TIMMERMANS MENNO VAN HASSELT CHRIS KWANT Eigenaar Van Hasselt Advies Adviseur ICT en mediazaken Gemeente Den Haag BARBARA SUIJKERBUIJK JOEP BOEKEMA MARLI TIJSSEN FREEK DE MEERE Wethouder Gemeente Den Haag Mano Camón ALDITH HUNKAR is freestyle multimedia journalist en bevlogen presentatrice. Zij presenteerde o.a. het NOS jeugdjournaal en later het NOS journaal. Gezien het gemak waarmee zij live presenteert en improviseert, is zij op 2 december dagvoorzitter van het Kennispodium. NIELS HERMENS Junior onderzoeker Verwey Jonker Instituut MAX VAN MEERTEN Webontwikkelaar Gemeente Den Haag Eigenaar en partner MediaMovers Account Manager Solviteers Product Manager ITpreneurs Consultant Bureau ICE Managing Consultant CINOP Communicatieadviseur WSD-groep Hoofd onderzoeksprogramma Sociale Vitaliteit en Veiligheid Verwey Jonker Instituut Research & Development Manager ITpreneurs Consultant Bureau ICE BRAM AERNS Innovatie- & Organisatieadviseur CED-Groep

6 6 Innovatie & Trends Anders samenleven in uur Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor innovatie Presentatie Als deelnemer van het Kennispodium ontvangt u bovendien een exemplaar van het boek Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie cadeau! deze behoeften van mensen te voorzien. Steeds vaker blijkt dat deze niet meer enkelvoudig zijn, maar samensmelten met andere behoeften. Zo verwachten mensen dat voeding ook bijdraagt aan een goede gezondheid. Dat huizen naast het bieden van onderdak ook energiezuinig en veilig zijn. En dat scholen naast onderwijs, ook aandacht besteden aan de gezondheid van de leerlingen. Klantenbinding via Social Media producten te creëren, die de consument helpen bij de ontwikkeling van zijn gewenste identiteit. Ook kunnen organisaties door Social Media ontsnappen aan de goedkope prijs-kwaliteit concurrentie. Door op onaf hankelijke platforms de conversatie aan te gaan met de consument kunnen organisaties op het gebied van persoonlijke dienstverlening het verschil maken en op meer authentieke wijze exposure creëren. Tot slot kunnen Social Media een belangrijk rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het Amerikaanse bedrijf Starbucks is hier een goed voorbeeld van. Uit het onderzoek Social Media als tool voor Customer Loyalty (Nick van der Hoeven, 2010) blijkt dat veel organisaties nog Retain Gebaseerd op diverse praktijk cases bij organisaties als Global Arena, Witsel en FBTO ontwikkelde Van der Hoeven een set van 5 richtlijnen voor organisaties die hun Customer Loyalty willen stimuleren aan de hand van Social Media: Richtlijn 1: Luister naar de consument: Monitor op waarden en behoeften van de doelgroep. Richtlijn 2: Creëer op een authentieke wijze exposure. Richtlijn 3: Creëer vertrouwen door het merk te verbinden met het netwerk van de consument. Richtlijn 4: Toon oprechte waardering voor de consument. Richtlijn 5: Creëer samen met de consument. Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Niemand weet het. Ondernemingen en overheden zijn op zoek naar houvast in deze turbulente tijden. Zijn de aangeboden producten en diensten nog wel van deze tijd? Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing, verduurzaming en nieuwe internationale machtsverhoudingen? En hoe om te gaan met trends als lang gezond willen leven, schaarste aan tijd, ruimte en aandacht en consumenten die steeds vaker ook ontwerper en producent zijn? Volgens Peter Koudstaal en Greetje Bijloo, auteurs van Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie, is de sleutel terug te gaan naar (Maslow)- behoeften, en hier op een geheel nieuwe manier naar te kijken. Behoeften van mensen hebben sinds het ontstaan van de mensheid geleid tot talloze innovaties. De vele medicijnen, injectiespuit, stethoscoop, radiologie, echografie, rollator, MRI en het nieuwe zorgverzekeringssysteem zijn voorbeelden van gezondheidsinnovaties. Ook op onder andere het gebied van huisvesting, voeding, kleding, transport, communicatie, sport en religie/spiritualiteit zijn duizenden innovaties op de markt geïntroduceerd. De samenleving - zowel overheid als bedrijfsleven - probeert in al Ik heb met veel interesse en plezier het boek Nieuwe verbindingen gelezen. Het schiet precies raak: een combinatie van inspiratie en toegankelijkheid met onderbouwing en waar nodig diepgang. Die combinatie kom je niet vaak tegen. Ik wacht in spanning op het volgende boek van Peter Koudstaal. De heer Van Bragt (bron: bol.com) METAF OOR PERSONEELSBANK Metafoor Personeelsbank detacheert trainers en docenten gespecialiseerd in i nburgering, integratie, participatie en NT2 o nderwijs. Onze intercedenten hebben jarenlang e rvaring met het detacheren v an trainers en het opzetten en b eheren van f lexibele personeelspools. De trainers v an Metafoor Personeelsbank h ebben altijd meerdere jaren e rvaring met de doelgroep en beschikken over een relevante vooropleiding. Veel trainers zijn al jarenlang verbonden aan Metafoor Personeelsbank waardoor onze intercedenten zeer succesvol z ijn in het maken v an de j uiste match. Metafoor Personeelsbank werkt landelijk en heeft een zorgvuldig samengestelde, goed gevulde database met beschikbare k andidaten. Voor opdrachtgevers betekent dit dat trainers op korte termijn inzetbaar zijn en bijdragen aan een geslaagd traject. Zo zijn vele duizenden nieuwe verbindingen mogelijk. Deze ontwikkeling is al decennia aan de gang en gaat naar verwachting van de auteurs de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. Bedrijven, overheden en andere organisaties moeten zich daarom verdiepen in manifeste en latente behoeften van hun bestaande en potentiële klanten. Steeds vaker zal deze bestaan uit een combinatie van meerdere behoeften. Om hierop in te spelen zullen zij gebaande paden moeten verlaten en nieuwe verbindingen moeten leggen. Verwachting is dat nog voor 2025 de bestaande maatschappelijke indeling op zijn kop zal zijn gezet. Departementen zijn samengevoegd en de huidige sectoren zullen niet meer herkenbaar zijn. Klassieke indelingen zoals de standaard bedrijfsindeling voldoen niet meer. De lezer wordt zelf geprikkeld om vanuit een nieuw paradigma naar de toekomst te kijken Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met het feit dat traditionele marketingmodellen (gebaseerd op product, prijs, promotie en plaats) hen niet langer in staat stellen om de consument voor langere tijd aan zich te binden. De moderne consument gaat steeds vaker op zoek naar producten die bijdragen aan de creatie van zijn gewenste identiteit en producten die hem in staat stellen op een hoger niveau betekenis te geven aan het leven. Dit laatste wordt in grote mate bepaald door de interactie die de consument heeft met zijn sociale omgeving. Sinds de opkomst van het internet en verschillende Social Media platforms is dit contact zich steeds meer online gaan afspelen, veelal buiten het bereik van organisaties. Door veel organisaties wordt deze toenemende transparantie op de markt als een obstakel ervaren, maar Social Media bieden tevens nieuwe mogelijkheden voor het versterken van Customer Loyalty. Zo stellen online platforms organisaties meer dan ooit in staat zich in de Sociale Omgeving van de consument te begeven, zijn waarden en behoeften te achterhalen en zo relevantere Jongeren & sociale netwerken In september 2008 ging het INCLUSO project van start. Dit Europese onderzoeksproject bundelt de krachten van een consortium van zeven Europese partners met als doel verifieerbaar bewijs te leveren dat het gebruik van ICT, met in het bijzonder sociale software, een positieve bijdrage kan leveren aan de sociale inclusie van gemarginaliseerde jongeren. In vier verschillende landen zijn de afgelopen jaren pilots uitgevoerd bij organisaties die met gemarginaliseerde jongeren werken en bij de jongeren zelf. Het INCLUSO project heeft een aantal zeer interessante resultaten aan het licht gebracht over de relatie tussen digitale inclusie en bepaalde aspecten van sociale inclusie. Het Verwey Jonker Insituut, een van de partners van het INCLUSO project, vertelt u tijdens het Kennispodium over het onderzoek, de ervaringen van de Europese pilots en de verrassende resultaten uur ICT & Sociale inclusie Lezing Creëer samen met de consument Toon oprechte waardering voor de consument Convert maar beperkt profiteren van Social Media als middel om custode royalty te versterken. Ook blijkt het vaak een tegenvaller wanneer alle geïnvesteerde tijd en moeite van een Social Media campagne, zich niet direct terugbetaald in iets tastbaars als een groeiende omzet. Een Social Media strategie kan dan ook het best benaderd worden als een langdurig proces dat stapsgewijs moeten worden uitgevoerd. Het Nieuwe Leren Voortdurend wordt er aan het onderwijs gewerkt. Voortdurend zijn er nieuwe ideeën. Voortdurend verandert de rol van lerende en docerende. Het Nieuwe Leren is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen zelfstandig leren werken om zo de aansluiting tussen voortgezet onderwijs, Hoger onderwijs (universiteit) en de maatschappij te vergroten. Maar het Nieuwe Leren is meer. Hans Schuurmans en Kasper Boon koppelen het Nieuwe Leren aan het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken heeft de afgelopen jaren in rap tempo aan populariteit gewonnen. Binnen deze werkvorm gaan mensen en uur Het Nieuwe Leren (HEMA Academie) Lezing 3 Attract 1 2 Creëer vertrouwen door brand te verbinden met het netwerk van de consument Luister naar de consument: Monitor op de waarden en behoeften van de doelgroep Creëer op pro-actieve wijze authentieke exposure De vijf richtlijnen Uit een benchmark bij KLM, Starbucks en Dell die bekend staan om hun succesvolle Social Media Strategie bleek dat organisaties in de praktijk grotendeels in staat moeten zijn deze richtlijnen na te streven. Maar met oog op richtlijn 2 en 3 blijkt er tevens nog genoeg ruimte voor verbetering. Het volledige rapport vindt u op organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Mensen bepalen zelf hoe, waar, wanneer en met wie ze werken. Door dit uitgangspunt toe te passen op leren, ontstaat een visie die, mede dankzij het bestaan van internet en social media, uitgaat van een leervorm die onafhankelijk is van vorm, tijd en locatie. De HEMA Academie heeft een leidende rol genomen in de implementatie van het Nieuwe Leren. Inmiddels hebben veel organisaties het Nieuwe Leren in samenwerking met de HEMA Academie ook in hun eigen organisatie gerealiseerd. Tijdens het Kennispodium geeft Hans Schuurmans zijn visie op het Nieuwe Leren en de toepassingen ervan bij de HEMA Academie.

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG?

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? jaargang 6, nummer 2, april 2011 www.hrpraktijk.nl TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? SLUIT U AAN BIJ

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

Social Media Samenvatting van het themarapport

Social Media Samenvatting van het themarapport Social Media Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Irene Dijkman; Jasper Wognum Deelnemers: Sander Abbes; Marcel Alberti; Nur America;

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx Coverontwerp:

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E info@hbd.nl I www.hbd.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E info@hbd.nl I www.hbd. COLOFON Het rapport Nieuwe is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door Q&A Research & Consultancy. Voor vragen

Nadere informatie

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie