Vierde editie Kennispodium van start!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierde editie Kennispodium van start!"

Transcriptie

1 Uw Kenniskrant bij de hand Donderdag 2 december 2010 Jaargang 4, editie 1 via Hoe kan technologie de participatie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen versterken? Vierde editie Kennispodium van start! ROTTERDAM - Op 2 december 2010 organiseert ITpreneurs de inmiddels 4e editie van het Kennispodium. Vanwege het grote succes van de laatste editie, staat ook het aanstaande Kennispodium in het teken van de thema s Participatie en Technologie. Tijdens het Kennispodium Dé thema s van het Kennispodium 2010 Zoals u van ons gewend bent spitsen wij de thema s van het Kennispodium toe op de actualiteit. De thema s van aanstaande editie zijn daarom: Het anticiperen op overheidsbezuinigingen: hoe? Duurzame participatie: verplichten of verleiden? Vertrouwen of wantrouwen? Trends op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap Het vergroten van de effectiviteit van participatietrajecten Het tot stand brengen van nieuwe verbindingen: ook dát is innovatie! wordt technologische innovatie gekoppeld aan maatschappelijke thema s als inburgering, zorg en welzijn, re-integratie, sociale activering, integratie en onderwijs. Technologische innovatie heeft hierbij betrekking op bijvoorbeeld mobiel leren, (serious) games, social networks, wiki s, virtuele werelden, e-learning, Aldith Hunkar is freestyle multi-media journalist en bevlogen presentatrice. Zij presenteerde o.a. het NOS jeugdjournaal en later het NOS journaal. Gezien het gemak waarmee zij live presenteert en improviseert, is zij gevraagd om op 2 december als dagvoorzitter van het Kennispodium 2010 op te treden. Lees verder op pagina 5 web quests, hardware (zoals robots, ipad, iphone) etc. Best practices, toekomstige projecten, pilots, vernieuwende ideeën, concepten en toekomstvisies over participatie en technologie zullen tijdens deze dag worden gedeeld. In deze krant vindt u en voorproefje van het Kennispodium. Bent u op zoek naar meer? Wij zien u graag op 2 december in Ahoy Rotterdam! Voor wie? Het Kennispodium is uiterst interessant voor iedere professional die zich bezig houdt met activiteiten gericht op participatie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en interesse heeft in de mogelijkheden van technologie. Denk hierbij aan mensen werkzaam binnen de volgende organisaties en/of functies: Organisaties als: Ministeries van OCW, VROM, SZW, Gemeentes Re-integratiebedrijven ROC s UWV s Herscholingsinstellingen Uitgeverijen Taalaanbieders Sociale werkplaatsen Vrijwilligersorganisaties Welzijnsinstellingen Onderwijsinstellingen Woningbouwcorporaties Functies als: Directeur Directielid Innovatiemanager Procesmanager Accountmanager Projectleider Beleidsadviseur Beleidsmedewerker (senior) Adviseur Consulent Onderwijsontwikkelaar (NT2) Docent (job) Coach Teamleider ITpreneurs doet het opnieuw! Het Kennispodium is een initiatief van ITpreneurs. ITpreneurs bedenkt, ontwikkelt en vermarkt innovatieve en effectieve multimediale leerconcepten voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Speerpunten hierbij zijn inburgering, participatie en re-integratie. Onze leeroplossingen bestaan onder andere uit game gebaseerd leren, e-learning en scenario gebaseerd leren. Dit gebeurd in combinatie met docent/coach interventies. In alles wat ITpreneurs doet of bedenkt is Leer Plezier Succes voor onze deelnemers, maar ook voor ons zelf, de leidraad. Binnen de domeinen van ons productportfolio, organiseert ITpreneurs een jaarlijkse conferentie (onder de noemer Kennispodium) en diverse Masterclasses met als doel kennis en ervaring op het gebied van inburgering, participatie en re-integratie met elkaar te delen. IN DEZE KRANT Economie Kunnen de subsidiekranen dicht in 2015? Participatie van de toekomst: NIVEA! Politiek Participatie: verplichten of verleiden? Vertrouwen of wantrouwen? Agenda Bent u benieuwd naar alle activiteiten op 2 december? Lees verder op pagina 4 Sprekers Diverse sprekers staan op 2 december voor u op het podium. Wil u weten wie? Lees verder op pagina 5 Innovatie & Trends Met welke trends op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap moeten we de komende jaren rekening houden? Lees verder op pagina 6 Technologie I-pads, e-readers, QR codes, welke technologieën kunnen worden ingezet om participatietrajecten succesvoller te maken? Lees verder op pagina 7 Opinie Hoe werken social media nu écht? Lees verder op pagina 8 Meer informatie? Wilt u meer informatie over het Kennispodium 2010? Surf naar of neem contact op met Bregje Keijsers: of bel met Kijk ook op Twitter: #kennispodium

2 2 Economie Kunnen de subsidiekranen in 2015 dicht? DEN HAAG Na een lange kabinetsformatie van ruim 2 maanden heeft Nederland een nieuwe regering. Enkele plannen zijn inmiddels bekend gemaakt. Conform ieders verwachting, moet er de komende jaren flink bezuinigd worden. Subsidiegelden zullen worden gekort of verdwijnen helemaal. Zo ook diverse budgetten als het re-integratiebudget of het participatiebudget. Betekent dit dat het eind in zicht is voor organisaties die (gedeeltelijk) af hankelijk zijn van deze geldstromen? Zeker niet! In de culturele sector is de korting op deze geldstromen al langer aan de gang en steeds meer culturele instellingen vinden hun nieuwe weg via ondernemerschap. Culturele en sociale ondernemers zoeken niet naar subsidie-af hankelijkheid, maar zij ondernemen in de markt. Hoe organisaties in onderwijs, inburgering, re-integratie, so uur Participatie van de toekomst: N I V E A ciale zekerheid en zorg & welzijn dit ook kunnen doen? Boris Franssen, mede-auteur van het Handboek Sociaal Ondernemen in Nederland en het Handboek Cultureel Ondernemen geeft u op basis van zijn kennis en ervaring zijn visie op hoe dat kan. Een droom van een museum dankzij een nieuw businessmodel In het voorjaar van 2001 leek het doek te vallen voor het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Het museum was in 1953 op initiatief van de glasfabriek tot stand gekomen en gevestigd in de oude villa van Petrus Marinus Leerdam heeft nog jaren voor goede omzetten gezorgd, maar ieder jaar wel wat minder. Wie in de afgelopen jaren het museum heeft bezocht kan de stagnatie onmogelijk zijn ontgaan. Inmiddels zijn we een aantal Technologische innovaties lijken ook voor sociaal maatschappelijk kwetsbare doelgroepen deuren te openen. Mensen met een fysieke beperking zijn zelfredzamer met technologie, inburgeraars kunnen via de computer (op afstand) inburgeren etc. Technologische innovatie levert vaak tijd en geld op. Maar de inzet van technologie blijkt niet altijd succesvol. Hoe komt dit? Waar gaat het mis? En wat heeft dit met NIVEA te maken? Een tipje van de sluier kunnen we vast oplichten: NIVEA is meer dan een merk voor zonnebrandcrème. Waarom NIVEA het sleutelwoord is voor participatie van de toekomst en wat NIVEA te maken heeft met sociaal maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en technologie, vertelt Bram van Leeuwen u op 2 december a.s. Geen business as usual Presentatie uur Hoe verminder je afhanke- lijkheid van studiegelden? Workshop Meer mensen met minder middelen naar werk Volwaardige arbeidsparticipatie dankzij technologie Ruim een jaar geleden werden al flinke bezuinigingen aangekondigd voor het UWV. Het nieuwe kabinet zet deze lijn door en wil de komende jaren opnieuw miljoenen bezuinigen op re-integratiebudgetten van UWV en gemeenten. Ook reintegratiebedrijven en sociale werkvoorzieningen zullen deze bezuinigingen voelen. Naast de bezuinigingen is er ook nog een toenemende stroom aan cliënten. Door deze twee feiten wordt de efficiëntie van re-integratietrajecten steeds belangrijker. Kunnen gemeenten, UWV, r e - i n teg r atiebedrijven en sociale werkvoorzieningen met minder inspanning en budget, toch meer mensen naar werk begeleiden? ITpreneurs en MediaMovers denken van wel! Waarom? U ontdenkt het tijdens hun discussiesessie op het Kennispodium. Toegankelijke medewerkerinformatie is van groot belang voor een volwaardige arbeidsparticipatie van medewerkers, en daarmee voor de regie over hun persoonlijke ontwikkeling. Voor mensen met een beperking op lichamelijk, verstandelijk of psychosociaal vlak is deze toegankelijkheid niet vanzelfsprekend. Hoe kan deze informatie middels bewuste toepassing van taal en technologie toch toegankelijk worden gemaakt? De WSD (hét werkbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking in de regio s-hertogenbosch - Tilburg Eindhoven) en Van de Geijn Partners (innovatief adviesbureau) sloegen de handen ineen in het Rosetta-project. Tijdens het Kennispodium laten zij zien hoe ze dit hebben aangepakt, waar ze nu staan en wat de ervaringen tot dusver zijn. Robert Vos/ANP Cochius. Cochius was de fabrieksdirecteur die aan het begin van de twintigste eeuw aan de wieg had gestaan van de eerste bloeiperiode van het Leerdamse glas. Het museum opende de deuren in de tweede bloeiperiode: de jaren vijftig. Het was de tijd van de wederopbouw, van een geloof in een maakbare, betere wereld waaraan ook de kunst een bijdrage kon leveren. Vanaf de jaren zestig braken moeilijker tijden aan voor het Leerdamse glas en dus ook voor het museum. Ook elders bleken ze die mooie schalen en vazen te kunnen maken en vaak goedkoper. De naam en faam van jaren verder. Afgelopen zomer werd het Glasmuseum feestelijk heropend. Hiermee werd een veranderingsproces dat zo n negen jaar geleden begon afgesloten. Met stijgende bezoekersaantallen is het museum terug in de Nederlandse museumwereld. Welke veranderingen hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden? Wat is de rol van technologie hierin geweest? Wat kunnen andere sectoren van dit succesvolle businessmodel leren? Arnoud Odding vertelt zijn inspirerende visie tijdens het Kennispodium! uur NIVEA: Hét sleutelwoord voor participatie van de toekomst Presentatie uur Een nieuw businessmodel voor een droom van een museum Lezing uur Rosetta: de hoeksteen voor arbeidsparticipatie Lezing Serious gaming uur Virtuele werelden Mobiel leren Met minder inspanning en budget, meer mensen naar werk?! Discussie Taaltechnologie Diagnostisch toetsen Scan deze QR-code deze met uw telefoon en zie waar u uitkomt... E-learning Examenvoorbereiding Sociale activering Empowerment Taal & Kennis

3 Waar blijft de slimme digitale ordner voor de thuisadministratie? In elk huishouden zijn wel een paar ordners te vinden met een veelheid aan brieven, correspondentie, overzichten en polissen van evenzoveel organisaties waar je als individu mee te maken hebt. Gemiddeld ontvangt een Nederlands gezin ruim 600 geadresseerde poststukken per jaar. Daarvan komen er ruim 200 van (semi-) overheidsinstellingen. In steeds meer gevallen wordt dezelfde informatie ook digitaal aangeboden via mijn verzekering.nl, mijn bank.nl et cetera. Dat is op zich een goede ontwikkeling, maar bij velen van ons duizelt het inmiddels van de gebruikersnamen en wachtwoorden die we moeten onthouden. Ook missen we het overzicht dat de ordner ons bood. Zou er digitaal niet meer mogelijk moeten zijn? Een dergelijke oplossing kan niet aan de kant van de aanbieder van de informatie draaien, omdat dit per definitie het probleem van de versplintering van gegevens voor het individu niet oplost. De communicatie tussen aanbieder en klant, tussen overheid en burger, tussen werkgever en werknemer is er bij gebaat als er een persoonlijk, veilig, digitaal domein zou bestaan aan de zijde van het individu. Een domein helemaal van jezelf waarin jij als individu je gegevens kan verzamelen en controleren, digitale post kan ontvangen, gewaarmerkte gegevens kunt delen met anderen, en waarin jij bovendien applicaties kunt binnenhalen die je helpen al je gegevens op een rijtje te zetten. Deze oplossing bestaat. De naam van deze mondiale digitale infrastructuur METAFOOR ONDERWIJS Metafoor Onderwijs is gespecialiseerd in het v inden en bemiddelen van e rvaren en gekwalificeerde docenten in m eer dan h onderd vakgebieden v oor het v oortgezet onderwijs, beroeps onderwijs, volwassen onderwijs en speciaal onderwijs. Metafoor O nderwijs heeft een uitgebreid netwerk v an docenten die op zowel kortdurende opdrachten, zoals lesuitval en ziektevervanging, als structurele invulling van vacatures, worden ingezet. Voor de school betekent dit dat leemten s nel worden ingev uld. Metafoor O nderwijs is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en k an hierdoor op zeer flexibele basis goed gekwalificeerd personeel uitzenden, detacheren en payrollen. Gespecialiseerd in onderwijzend personeel is Qiy (uitspraak als het Engelse [key]). Op Qiy is het mogelijk je eigen digitale persoonlijke domein te ontwikkelen. Je persoonlijke domein op Qiy is hiermee je onaf hankelijke, veilige en intelligente bewaarplaats, waar je zolang als je wilt controle krijgt over je eigen gegevens. Je kunt in je Qiy zowel je eigen persoonlijke gegevens opslaan als gegevens van relevante aanbieders ophalen. Binnen je eigen Qiy krijg je inzicht in je persoonlijke situatie doordat publieke en private organisaties en bedrijven via applicaties hun kennis met je delen. Qiy is momenteel in gesprek met bedrijven en organisaties die de visie delen om de klant daadwerkelijk centraal te stellen. Voor meer informatie kunt u kijken op Te weinig vertrouwen in de burger?! De noodzaak van sociale, maatschappelijke en burgerparticipatie wordt breeduit erkend. Maar wat de meest effectieve manier is om dit te bereiken, is een vraag waar de meningen over zijn verdeeld. Kan een hogere participatiegraad worden bereikt als mensen die nauwelijks aan de samenleving deelnemen worden verleid om te werken, studeren of sociaal actief te zijn? Of werkt het juist beter om deze groep mensen strenge richtlijnen te geven? En heeft de publieke sector voldoende vertrouwen in de burger om hem te laten participeren? Of werkt het beter om de burger onder controle te houden met regels en procedures? Kortom, vertrouwen of wantrouwen? Verplichten of verleiden? Wat werkt het best? Emiel Kanters heeft een duidelijk antwoord op deze vragen. U hoort het op 2 december! uur Verleiden & Vertrouwen Presentatie Communicatie met de stad is alleen goed mogelijk als burgers, instellingen en organisaties zelf in staat zijn hier mede vorm en inhoud aan te geven. Dat was de visie van de gemeente Den Haag bij het ontwikkelen van een nieuw mediabeleid. Om dit te bereiken is het doel gesteld om burgers, instellingen en organisaties aan te laten haken op een communicatie-infrastructuur (waaronder bijvoorbeeld digitale muurkranten) waarbinnen zij hun eigen vormen van mediagebruik en communicatie kunnen ontwikkelen. Deze vorm van narrowcasting blijkt een goede manier om buurtbewoners te informeren over wat er speelt in de Politiek 3 Narrowcasting in de wijk wijk, of breder gezien in de stad. Hoe de gemeente Den Haag dit heeft aangepakt en ontwikkeld? Dat vertellen zij u tijdens hun demonstratie op 2 december uur Narrowcasting in de wijk Demonstratie Innovatieve softwaretoepassingen stimuleren een actieve deelname aan het re-integratieproces Bent u het eens of oneens met deze stelling? En wat vinden anderen hiervan? Bezoek deze sessie tijdens het Kennispodium en ontdek de (on)mogelijkheden van innovatieve softwaretoepassingen om cliënten te activeren uur Een actieve rol van de cliënt in het re-integratie proces Discussie Europese Commissie gelooft in ICT voor digitale inclusie Veel Europese landen kampen met moeilijkheden of problemen van de integratie van migranten en etnische minderheden. Een aantal jaar geleden ontstond de vraag of ICT een rol kan spelen om de integratie en culturele diversiteit van Europa te verbeteren. Het vermoeden bestond dat als de digitale inclusie van migranten en etnische minderheden beter zou zijn, dit effect zou hebben op hun mate van participatie. In veel Europese landen zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart om digitale inclusie van minderheden te verbeteren, maar meestal vonden deze geïsoleerd en op kleine schaal plaats. Om een brug te slaan tussen de diverse initiatieven en hier gezamenlijk van te kunnen leren, is het project Bridge-IT geïnitieerd. Met ondersteuning van de Europese Commissie is het Bridge-IT project in 2008 van start gegaan. Bridge-IT is een thematisch netwerk dat zich richt op Informatieen communicatietechnologieën voor migranten en etnische minderheden in Europa. Binnen het netwerk staan drie hoofdvragen centraal: Hoe kan ICT helpen bij sociale integratie? Hoe kunnen migranten en etnische minderheden profiteren van ICT in hun dagelijkse leven, binnen onderwijs, bij hun deelname en integratie in de arbeidsmarkt en hun betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld? Hoe kunnen instellingen in heel Europa op dit gebied best practices uitwisselen? Diverse organisaties, die zich vooral richten op migratie en immigratie, uit zeven verschillende landen zijn op het netwerk aangesloten. Nederland wordt door Kennisland, Maroc.nl en ITpreneurs vertegenwoordigd. Zij dragen Best Practices voor en geven bekendheid aan het Bridge- IT netwerk en de Best Practices uit andere landen. Tijdens het Kennispodium Participatie via Technologische Innovatie zullen een aantal Best Practices die Bridge-IT heeft verzameld worden gepresenteerd. Kijk hoe u lering kunt trekken uit Europese initiatieven! thematic network uur Bridge-IT: ICT for social integration & cultural diversity in Europe Demonstratie

4 4 Agenda Dagprogramma 9.00 uur 9.30 uur 9.40 uur uur uur uur Ontvangst en registratie deelnemers Opening door uw dagvoorzitter Aldith Hunkar NIEUWE VERBINDINGEN: INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Food for thought. Door Peter Koudstaal (Manager Marketing & Innovatie Syntens) Lees verder op pagina 6 SUCCESVOLLE TECHNOPARTICIPATIE Live speedinterview NIVEA: HET SLEUTELWOORD VOOR PARTICIPATIE VAN DE TOEKOMST Think different! Door Bram van Leeuwen (Adviseur e-health Parnassia Bavo groep) SUCCESVOLLE TECHNOPARTICIPATIE Live speedinterview Subsessies uur Ronde 1 A. DE WONDERE WERELD VAN SOCIAL MEDIA Deel 1 voor beginners Workshop door Menno van Hasselt (Van Hasselt Advies) en Dieter Möckelmann (dieter.nl) Lees verder op pagina 8 B. NARROWCASTING IN DE WIJK Demonstratie door Rabin Baldewsingh, Chris Kwant en Max van Meerten (Gemeente Den Haag) C. TECHNOLOGISCHE INNOVATIE; DOEL OF MIDDEL? Workshop door Barbara Suijkerbuijk en Mirjam van den Biggelaar (Bureau ICE) Lees verder op pagina 7 D. EEN ACTIEVE ROL VAN DE CLIËNT IN HET RE-INTEGRATIEPROCES! Innovatieve softwaretoepassingen stimuleren een actieve deelname aan het re-integratieproces. Discussie o.l.v. Joep Boekema (Solviteers) E. EEN NIEUW BUSINESSMODEL VOOR EEN DROOM VAN EEN MUSEUM Best Practice Nationaal Glasmuseum Leerdam. Lezing door Arnoud Odding (Nationaal Glasmuseum) uur Zaalwissel uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Korte break GEEN BUSINESS AS USUAL Cultureel en sociaal ondernemerschap: hoe anticipeer je op overheidsbezuinigingen? Door Boris Franssen (Partner Scholten & Franssen) SUCCESVOLLE TECHNOPARTICIPATIE Live speedinterview VERLEIDEN EN VERTROUWEN? Duurzame participatie: hoe bereik je dat? Door Emiel Kanters (ZZP i/o) SAMEN MET ELKAAR OF IEDER VOOR ZICH? Hoe komen succesvolle relaties tot stand? Lunchbuffet SUBSESSIES» SAMENLEVING 3.0? Tien cruciale trends op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap. Hoe ziet onze toekomst eruit? Door Robby Berloznik (Directeur IST) Afsluiting door uw dagvoorzitter Aldith Hunkar BORREL EINDE KENNISPODIUM uur Ronde 2 F. HOE WERKEN SOCIAL MEDIA IN UW (ZAKELIJKE) VOORDEEL? Deel 2 voor gevorderden Workshop door Menno van Hasselt (Van Hasselt Advies) en Dieter Möckelmann (dieter.nl) Lees verder op pagina 8 G. MET MINDER BUDGET EN INSPANNING MEER MENSEN NAAR WERK?! Discussie door Lars Timmermans (MediaMovers) en Myra Middelkoop (ITpreneurs) H. INBURGERING OP AFSTAND Demonstratie door Marli Tijssen (CINOP) I. HET NIEUWE LEREN EN DE TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK BIJ DE HEMA ACADEMIE Lezing door Hans Schuurmans (HEMA Academie) Lees verder op pagina 6 J. BRIDGE-IT: ICT FOR SOCIAL INTEGRATION & CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE Demonstratie door Bridge-IT partners uur Korte break uur Ronde 3 K. ROSETTA: DE HOEKSTEEN VOOR ARBEIDSPARTICIPATIE Lezing door Richard Derks (Van de Geijn Partners) en Kim Verstappen (WSD Groep) L. ICT & SOCIALE INCLUSIE VOOR JONGEREN Lezing door Freek de Meere en Niels Hermens (Verwey Jonker Instituut) Lees verder op pagina 6 M. HOE VERMINDER JE DE AFHANKELIJKHEID VAN SUBSIDIEGELDEN? Workshop door Boris Franssen (Scholten & Franssen) a.d.h.v. een voorbeeldcase N. SOCIAAL OP STAP: MOBIEL HULPMIDDEL VOOR KINDEREN MET AUTISME Demonstratie door Bram Aerns (CED-groep) O. PARTICIPATIE ANNO 2025 Brainstormsessie o.l.v. Ellen Schuurink en Saskia Klomps (ITpreneurs)

5 Agenda 5 Plenaire sprekers PETER KOUDSTAAL BRAM VAN LEEUWEN Innovatie staat centraal in de werkzaamheden van Peter Koudstaal. Voorheen was Peter verantwoordelijk voor grootschalige innovatieprojecten binnen de Rotterdamse haven vanuit het Havenbedrijf Rotterdam. Nu en in het verleden is hij adviseur van directies over de invloed van ontwikkelingen en trends op bedrijfsvoering. Aan de hand van zijn boek Nieuwe Verbindingen, inspiratie voor innovatie schetst hij tijdens het Kennispodium hoe je grensverleggende innovatie kunt realiseren. Bram van Leeuwen is specialist op het gebied van e-health. Bij de Parnassia Bavo groep, een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland, ontwikkelde hij diverse online behandelingen voor o.a. alcohol-, drugs-, rook-, goken internetverslaving. Daarnaast adviseert hij zorgbedrijven bij het implementeren en vermarkten van e-health. Bram gaat hierbij altijd uit van het NIVEAprincipe. Wat NIVEA met ehealth te maken heeft en wat de link is met participatie, vertelt hij u tijdens het Kennispodium! Manager Marketing & Innovatie bij Syntens EMIEL KANTERS ZZP i/o Adviseur e-health bij Parnassia Bavo Groep Emiel Kanters heeft een aantal jaar ervaring als management consultant en heeft in die functie veel organisaties in onder meer de publieke sector geadviseerd over strategische en tactische beleidsvorming. Emiel stelt dat de publieke sector met gigantische problemen te maken heeft. Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Hoe kan een betere publieke sector worden gecreëerd? Via de weg van technologische en sociale innovatie biedt Emiel Kanters een vernieuwende en inspirerende visie! Had u uw Best Practice, idee of concept ook op Deelnemers van het Kennispodium ontvangen een gratis exemplaar van het boek Nieuwe ROBBY BERLOZNIK BORIS FRANSSEN Robby Berloznik is als directeur van het Instituut Samenleving & Technologie Vlaanderen volledig op de hoogte van de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Wat zijn de gevolgen van een nieuwe technologie op ethisch, medisch, sociaal-economisch, cultureel, en ecologisch vlak? Hoe passen we een nieuwe technologie optimaal toe zodat deze de samenleving maximaal ten goede komt? Wat zijn de trends van de komende jaren? Tijdens het Kennispodium geeft Robby Berloznik u een beeld van de trends waar onze zuiderburen rekening mee houden. Boris Franssen adviseer non-profit organisaties, financiers, dubbel doel-ondernemingen en overheden op het gebied van sociaal ondernemerschap, bedrijfsplanning, financiering en prestatiemanagement. Daarnaast verzorgt hij trainingen en workshops over sociaal ondernemen, inkomstendiversificatie en eigen inkomsten. Boris is mede-auteur van het Handboek Sociaal Ondernemen in Nederland en het Handboek Cultureel Ondernemen. Kortom, een expert op het gebied van cultureel en sociaal ondernemerschap! In tijden van bezuinigingen mag u zijn visie niet missen! Directeur Instituut Samenleving & Technologie het Kennispodium willen presenteren? Verbindingen! Partner Scholten & Franssen Hou dan vanaf januari Wilt u meer informatie over het boek? Zie pagina 6. in de gaten voor het Kennispodium van 2011! Scan deze QR-code met uw telefoon en zie waar u uitkomt... Dagvoorzitter Sprekers subsessies RABIN BALDEWSINGH DIETER MÖCKELMANN MYRA MIDDELKOOP RICHARD DERKS Eigenaar dieter.nl Product Manager ITpreneurs Managing partner Zorg & Welzijn Van De Geijn Partners SASKIA KLOMPS ARNOUD ODDING HANS SCHUURMANS Directeur Nationaal Glasmuseum Commercieel Manager HEMA Academie MIRJAM VAN DEN BIGGELAAR KIM VERSTAPPEN ELLEN SCHUURINK LARS TIMMERMANS MENNO VAN HASSELT CHRIS KWANT Eigenaar Van Hasselt Advies Adviseur ICT en mediazaken Gemeente Den Haag BARBARA SUIJKERBUIJK JOEP BOEKEMA MARLI TIJSSEN FREEK DE MEERE Wethouder Gemeente Den Haag Mano Camón ALDITH HUNKAR is freestyle multimedia journalist en bevlogen presentatrice. Zij presenteerde o.a. het NOS jeugdjournaal en later het NOS journaal. Gezien het gemak waarmee zij live presenteert en improviseert, is zij op 2 december dagvoorzitter van het Kennispodium. NIELS HERMENS Junior onderzoeker Verwey Jonker Instituut MAX VAN MEERTEN Webontwikkelaar Gemeente Den Haag Eigenaar en partner MediaMovers Account Manager Solviteers Product Manager ITpreneurs Consultant Bureau ICE Managing Consultant CINOP Communicatieadviseur WSD-groep Hoofd onderzoeksprogramma Sociale Vitaliteit en Veiligheid Verwey Jonker Instituut Research & Development Manager ITpreneurs Consultant Bureau ICE BRAM AERNS Innovatie- & Organisatieadviseur CED-Groep

6 6 Innovatie & Trends Anders samenleven in uur Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor innovatie Presentatie Als deelnemer van het Kennispodium ontvangt u bovendien een exemplaar van het boek Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie cadeau! deze behoeften van mensen te voorzien. Steeds vaker blijkt dat deze niet meer enkelvoudig zijn, maar samensmelten met andere behoeften. Zo verwachten mensen dat voeding ook bijdraagt aan een goede gezondheid. Dat huizen naast het bieden van onderdak ook energiezuinig en veilig zijn. En dat scholen naast onderwijs, ook aandacht besteden aan de gezondheid van de leerlingen. Klantenbinding via Social Media producten te creëren, die de consument helpen bij de ontwikkeling van zijn gewenste identiteit. Ook kunnen organisaties door Social Media ontsnappen aan de goedkope prijs-kwaliteit concurrentie. Door op onaf hankelijke platforms de conversatie aan te gaan met de consument kunnen organisaties op het gebied van persoonlijke dienstverlening het verschil maken en op meer authentieke wijze exposure creëren. Tot slot kunnen Social Media een belangrijk rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het Amerikaanse bedrijf Starbucks is hier een goed voorbeeld van. Uit het onderzoek Social Media als tool voor Customer Loyalty (Nick van der Hoeven, 2010) blijkt dat veel organisaties nog Retain Gebaseerd op diverse praktijk cases bij organisaties als Global Arena, Witsel en FBTO ontwikkelde Van der Hoeven een set van 5 richtlijnen voor organisaties die hun Customer Loyalty willen stimuleren aan de hand van Social Media: Richtlijn 1: Luister naar de consument: Monitor op waarden en behoeften van de doelgroep. Richtlijn 2: Creëer op een authentieke wijze exposure. Richtlijn 3: Creëer vertrouwen door het merk te verbinden met het netwerk van de consument. Richtlijn 4: Toon oprechte waardering voor de consument. Richtlijn 5: Creëer samen met de consument. Hoe ziet onze samenleving in 2025 eruit? Niemand weet het. Ondernemingen en overheden zijn op zoek naar houvast in deze turbulente tijden. Zijn de aangeboden producten en diensten nog wel van deze tijd? Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing, verduurzaming en nieuwe internationale machtsverhoudingen? En hoe om te gaan met trends als lang gezond willen leven, schaarste aan tijd, ruimte en aandacht en consumenten die steeds vaker ook ontwerper en producent zijn? Volgens Peter Koudstaal en Greetje Bijloo, auteurs van Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor Innovatie, is de sleutel terug te gaan naar (Maslow)- behoeften, en hier op een geheel nieuwe manier naar te kijken. Behoeften van mensen hebben sinds het ontstaan van de mensheid geleid tot talloze innovaties. De vele medicijnen, injectiespuit, stethoscoop, radiologie, echografie, rollator, MRI en het nieuwe zorgverzekeringssysteem zijn voorbeelden van gezondheidsinnovaties. Ook op onder andere het gebied van huisvesting, voeding, kleding, transport, communicatie, sport en religie/spiritualiteit zijn duizenden innovaties op de markt geïntroduceerd. De samenleving - zowel overheid als bedrijfsleven - probeert in al Ik heb met veel interesse en plezier het boek Nieuwe verbindingen gelezen. Het schiet precies raak: een combinatie van inspiratie en toegankelijkheid met onderbouwing en waar nodig diepgang. Die combinatie kom je niet vaak tegen. Ik wacht in spanning op het volgende boek van Peter Koudstaal. De heer Van Bragt (bron: bol.com) METAF OOR PERSONEELSBANK Metafoor Personeelsbank detacheert trainers en docenten gespecialiseerd in i nburgering, integratie, participatie en NT2 o nderwijs. Onze intercedenten hebben jarenlang e rvaring met het detacheren v an trainers en het opzetten en b eheren van f lexibele personeelspools. De trainers v an Metafoor Personeelsbank h ebben altijd meerdere jaren e rvaring met de doelgroep en beschikken over een relevante vooropleiding. Veel trainers zijn al jarenlang verbonden aan Metafoor Personeelsbank waardoor onze intercedenten zeer succesvol z ijn in het maken v an de j uiste match. Metafoor Personeelsbank werkt landelijk en heeft een zorgvuldig samengestelde, goed gevulde database met beschikbare k andidaten. Voor opdrachtgevers betekent dit dat trainers op korte termijn inzetbaar zijn en bijdragen aan een geslaagd traject. Zo zijn vele duizenden nieuwe verbindingen mogelijk. Deze ontwikkeling is al decennia aan de gang en gaat naar verwachting van de auteurs de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. Bedrijven, overheden en andere organisaties moeten zich daarom verdiepen in manifeste en latente behoeften van hun bestaande en potentiële klanten. Steeds vaker zal deze bestaan uit een combinatie van meerdere behoeften. Om hierop in te spelen zullen zij gebaande paden moeten verlaten en nieuwe verbindingen moeten leggen. Verwachting is dat nog voor 2025 de bestaande maatschappelijke indeling op zijn kop zal zijn gezet. Departementen zijn samengevoegd en de huidige sectoren zullen niet meer herkenbaar zijn. Klassieke indelingen zoals de standaard bedrijfsindeling voldoen niet meer. De lezer wordt zelf geprikkeld om vanuit een nieuw paradigma naar de toekomst te kijken Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met het feit dat traditionele marketingmodellen (gebaseerd op product, prijs, promotie en plaats) hen niet langer in staat stellen om de consument voor langere tijd aan zich te binden. De moderne consument gaat steeds vaker op zoek naar producten die bijdragen aan de creatie van zijn gewenste identiteit en producten die hem in staat stellen op een hoger niveau betekenis te geven aan het leven. Dit laatste wordt in grote mate bepaald door de interactie die de consument heeft met zijn sociale omgeving. Sinds de opkomst van het internet en verschillende Social Media platforms is dit contact zich steeds meer online gaan afspelen, veelal buiten het bereik van organisaties. Door veel organisaties wordt deze toenemende transparantie op de markt als een obstakel ervaren, maar Social Media bieden tevens nieuwe mogelijkheden voor het versterken van Customer Loyalty. Zo stellen online platforms organisaties meer dan ooit in staat zich in de Sociale Omgeving van de consument te begeven, zijn waarden en behoeften te achterhalen en zo relevantere Jongeren & sociale netwerken In september 2008 ging het INCLUSO project van start. Dit Europese onderzoeksproject bundelt de krachten van een consortium van zeven Europese partners met als doel verifieerbaar bewijs te leveren dat het gebruik van ICT, met in het bijzonder sociale software, een positieve bijdrage kan leveren aan de sociale inclusie van gemarginaliseerde jongeren. In vier verschillende landen zijn de afgelopen jaren pilots uitgevoerd bij organisaties die met gemarginaliseerde jongeren werken en bij de jongeren zelf. Het INCLUSO project heeft een aantal zeer interessante resultaten aan het licht gebracht over de relatie tussen digitale inclusie en bepaalde aspecten van sociale inclusie. Het Verwey Jonker Insituut, een van de partners van het INCLUSO project, vertelt u tijdens het Kennispodium over het onderzoek, de ervaringen van de Europese pilots en de verrassende resultaten uur ICT & Sociale inclusie Lezing Creëer samen met de consument Toon oprechte waardering voor de consument Convert maar beperkt profiteren van Social Media als middel om custode royalty te versterken. Ook blijkt het vaak een tegenvaller wanneer alle geïnvesteerde tijd en moeite van een Social Media campagne, zich niet direct terugbetaald in iets tastbaars als een groeiende omzet. Een Social Media strategie kan dan ook het best benaderd worden als een langdurig proces dat stapsgewijs moeten worden uitgevoerd. Het Nieuwe Leren Voortdurend wordt er aan het onderwijs gewerkt. Voortdurend zijn er nieuwe ideeën. Voortdurend verandert de rol van lerende en docerende. Het Nieuwe Leren is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen zelfstandig leren werken om zo de aansluiting tussen voortgezet onderwijs, Hoger onderwijs (universiteit) en de maatschappij te vergroten. Maar het Nieuwe Leren is meer. Hans Schuurmans en Kasper Boon koppelen het Nieuwe Leren aan het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken heeft de afgelopen jaren in rap tempo aan populariteit gewonnen. Binnen deze werkvorm gaan mensen en uur Het Nieuwe Leren (HEMA Academie) Lezing 3 Attract 1 2 Creëer vertrouwen door brand te verbinden met het netwerk van de consument Luister naar de consument: Monitor op de waarden en behoeften van de doelgroep Creëer op pro-actieve wijze authentieke exposure De vijf richtlijnen Uit een benchmark bij KLM, Starbucks en Dell die bekend staan om hun succesvolle Social Media Strategie bleek dat organisaties in de praktijk grotendeels in staat moeten zijn deze richtlijnen na te streven. Maar met oog op richtlijn 2 en 3 blijkt er tevens nog genoeg ruimte voor verbetering. Het volledige rapport vindt u op organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Mensen bepalen zelf hoe, waar, wanneer en met wie ze werken. Door dit uitgangspunt toe te passen op leren, ontstaat een visie die, mede dankzij het bestaan van internet en social media, uitgaat van een leervorm die onafhankelijk is van vorm, tijd en locatie. De HEMA Academie heeft een leidende rol genomen in de implementatie van het Nieuwe Leren. Inmiddels hebben veel organisaties het Nieuwe Leren in samenwerking met de HEMA Academie ook in hun eigen organisatie gerealiseerd. Tijdens het Kennispodium geeft Hans Schuurmans zijn visie op het Nieuwe Leren en de toepassingen ervan bij de HEMA Academie.

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar Van offline naar online De plusen minpunten van:\ QR-codes NFC 2 Van offline naar online getting social De offline-wereld zoals we deze gewend waren, is niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg iedereen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Mobiele interactie met barcodes en andere tags

Mobiele interactie met barcodes en andere tags Mobiele interactie met barcodes en andere tags Verbinden van de reële en de virtuele wereld Barcodes, QR codes, Microsoft tags en Near Field Communication Er zijn een aantal ontwikkelingen die het verbinden

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo!

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo! enversed realities Een oproep aan alle makers, verbinders, pioniers en ontwerpers want Enversed Realities is terug! Na een zeer succesvolle DDW expo vorig jaar, nodigen we je in deze 2 e editie nóg een

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer Ik 2 1 Introductie Passie voor de zorg van Morgen ehealth & Sociale media in de praktijk 3 Agenda 1. Introductie 2. Inleiding:

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Extreme Library Makeover

Extreme Library Makeover Extreme Library Makeover Innovatie audit voor de bibliotheek van de 21e eeuw en verder DOKLAB b.v. Vesteplein 1 00 2611 WG Delft info@doklab.nl Bank rek.nr. 166145971 KVK nr. 54081653 BTW nr. NL851151450B01

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 in @ business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 Inhoudsopgave Doelstellingen DMU bezoekers DMU leveranciers Bereik Games in Business Deelname Achtergrond informatie

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De Participatieladder. Klaas Folkerts, Rotterdam Luuk Mallee, Regioplan Ingrid van Dinteren, Eindhoven

De Participatieladder. Klaas Folkerts, Rotterdam Luuk Mallee, Regioplan Ingrid van Dinteren, Eindhoven De Participatieladder Klaas Folkerts, Rotterdam Luuk Mallee, Regioplan Ingrid van Dinteren, Eindhoven Inhoud presentatie Aanleiding en proces (KF) De participatieladder (LM) Resultaten pilots (IvD) Toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Social Media zakelijk gebruiken

Social Media zakelijk gebruiken Social Media zakelijk gebruiken KENNISSESSIE 7 NOVEMBER 20 13 Welkom SMO2 Agenda 14.00 Ontvangst 14.15 Introductie 14.35 Social media in de praktijk: Dirkzwager advocaten en notarissen Zytec International

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Groeien naar lean & meaningful management support

Groeien naar lean & meaningful management support Groeien naar lean & meaningful management support LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 1 25-08-14 17:47 LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 2 25-08-14 17:47 Groeien naar lean & meaningful management support Annemarie

Nadere informatie

Inhoud. De wereld van jongeren. Bureau Young Works. Creatieve technologie in het onderwijs. De ontzuiling van de jongerencultuur

Inhoud. De wereld van jongeren. Bureau Young Works. Creatieve technologie in het onderwijs. De ontzuiling van de jongerencultuur Bureau Young Works Creatieve technologie in het onderwijs Presentatie: Huub Nelis (YoungWorks) Picnic jr, 24 september 2007 Bureau gespecialiseerd in jongeren 12-24 jaar. Contact met duizenden jongeren

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

van niet-lezer tot nieuwslezer

van niet-lezer tot nieuwslezer van niet-lezer tot nieuwslezer Leesgroep De Slimme Nieuwslezer Een beschrijving van de opzet van de leesgroep De Slimme Nieuwslezer voor Openbare Bibliotheken. Opgezet door de Openbare Bibli otheek Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media Handleiding Google+ ICT Design Team Project Street Art Gent Workshop 2: Social Media 0 Hoofdstuk 1 Mogelijkheden van Google+ 1.1 Mogelijkheden Google+ is het sociale netwerk van Google. Google+ lijkt in

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam Terugtredende overheid Veranderende regelgeving Veranderende arbeidsmarkt Par=cipa=emaaatschappij Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers *: projectnaam Aanleiding Onze samenleving verandert.

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie