Akoestiek in gebouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestiek in gebouwen"

Transcriptie

1 Akoestiek in gebouwen Het begrip goede akoestiek kan op een aantal verschillende manieren worden gebruikt, met verschillende bedoelingen. In het algemeen verwijst het begrip naar een balans tussen nagalmtijd, achtergrondgeluid en geluidsisolatie. Een ruimte met een goede akoestiek zal de gewenste geluiden benadrukken en ongewenste geluiden buitensluiten of zodanig dempen dat deze niet langer als storend worden ervaren. Drie belangrijke akoestische concepten in een gebouw Ruimteakoestiek heeft betrekking op de geluidsomgeving in een bepaalde ruimte, zoals een klaslokaal of kantoor. In dit geval ligt de nadruk op het meten van de nagalmtijd. In ruimtes waar informatieoverdracht en communicatie van informatie van groot belang zijn, kunnen echter ook andere methodes worden gebruikt voor het meten van de spraakverstaanbaarheid of privacy. In alle gevallen is geluidsabsorptie het cruciale element voor het bepalen van de gewenste akoestiek in een gebouw. Geluidsisolatie is gerelateerd aan het vermogen van een bouwconstructie om te voorkomen dat geluid zich van de ene naar de andere ruimte kan verspreiden. Hierbij wordt verwezen naar twee vormen van geluidsisolatie: luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie. Lawaai is gerelateerd aan extern geluid van auto's, treinen of achtergrondgeluid van ventilatoren, lichtarmaturen, elektrische en elektronische installaties. Ook door de aanwezige mensen in de ruimte wordt geluid voortgebracht, zoals het verschuiven van stoelen, hoesten, praten, enz. Korte nagalmtijden duiden op een goede akoestiek In de meeste ruimtes hangt een prettige ruimteakoestiek direct samen met een korte nagalmtijd. Zo gelden voor vergaderruimtes of ruimtes waar een hoge mate van privacy is vereist, meestal korte nagalmtijden. De makkelijkste en meest kostenbesparende manier voor het bereiken van een prettige akoestische omgeving is het van wand-tot-wand installeren van een akoestisch plafond zodat wordt De nagalmtijd (T) is de tijd waarin het geluidsniveau met 60 db afneemt. voorzien in een hoge geluidsabsorptie. Het geluid in een ruimte blijft nog even hoorbaar nadat de geluidsbron is uitgeschakeld. Dat komt doordat het geluid gedeeltelijk wordt gereflecteerd door de oppervlakken in de ruimte, waardoor een echo ontstaat. Ook het volume en de vorm van de ruimte, de hoeveelheid geluidsabsorberende materialen en de diffusie van het geluidsveld hebben invloed op de nagalmtijd. Onder ideale omstandigheden kan de nagalmtijd worden geschat met behulp van de formule van Sabine. In veel gevallen leveren dergelijke berekeningen door een gebrek aan diffusie te lage waarden op. In een diffuus geluidsveld worden geluidsgolven gelijkmatig door de ruimte verdeeld. Er zijn verschillende andere, meer bruikbare methodes om de nagalmtijd te berekenen, maar deze mogen alleen worden toegepast door experts op het gebied van akoestiek. De totale hoeveelheid geluidsabsorptie in een ruimte, en dus de nagalmtijd, is vooral van belang voor de spraakverstaanbaarheid, privacy en geluidsniveaus e.d.

2 Omgevingen die vragen om speciale akoestische aandacht In situaties waar communicatie met en tussen een publiek centraal staat, is het van groot belang dat de spreker duidelijk te horen en te verstaan is. Het gesproken woord moet concurreren met veel irrelevant geluid. Hierbij valt met name te denken aan ventilatoren, schrapende stoelen, voetstappen, ritselende papieren en ongewenste geluidsreflecties, die de spraakverstaanbaarheid kunnen storen. Gymzaal/Sporthal/Zwembad (<1500 m³) Gymnastiek, balspelen, zwemmen en spelletjes in het water gaan gepaard met een hoog geluidsniveau. Het is van belang te kunnen communiceren - instructies moeten kunnen worden gegeven en gehoord. Natuurlijk moet ook aan een aantal veiligheidsaspecten worden voldaan om het juiste geluidsmilieu in dergelijke ruimtes te creëren. Akoestiek Grote open ruimtes nodigen uit tot gesprekken over langere afstand, waardoor graag met stemverheffing wordt gesproken om elkaar te overstemmen. Geluid voedt geluid, en wordt een storende "mengelmoes van lawaai". Harde afwerkingmaterialen creëren een hinderlijke versterking en verspreiding van geluid. Geluid wordt over een lange afstand getransporteerd en stoort op die manier heel veel mensen. Voetstappen veroorzaken veel lawaai op harde vloermaterialen. Richtlijn In Normen gymnastieklokalen en sportzalen/delen van sporthallen met schoolgebruik 2005 (Projectgroep normen KVLO) wordt voor een gymzaal (afmeting 13m x 22m x 7m) uitgegaan van een gemiddelde nagalmtijd van 1,1 seconde voor het frequentiegebied van Hz. De maximale toegestane waarde per frequentiegebied is 1,5 seconde. Mechanische eigenschappen Het akoestisch plafond moet worden voorzien van een versterkt oppervlak met het oog op beschadigingen en balvastheid.

3 Geluidsabsorptie De geluidsabsorberende eigenschappen van een materiaal worden uitgedrukt in absorptiecoëfficiënt a (alpha), als functie van de frequentie. Coëfficiënt a varieert van 0 (volledige reflectie) tot 1,00 (volledige absorptie). 1. Doorgevoerde energie 2. Omgezette energie 3. Inkomende energie 4. Gereflecteerde energie 2. Omgezette energie 1. Doorgevoerde energie 3. Inkomende energie *absorptiecoëfficiënt Als een geluidsgolf een vlak in een ruimte raakt, wordt een deel van de geluidsenergie gereflecteerd in de ruimte en een deel van de energie dringt door in het oppervlak. Vervolgens wordt een deel van de energie van de geluidsgolf geabsorbeerd door omzetting in warmte in het materiaal, terwijl de rest wordt doorgelaten. De hoeveelheid omgezette energie hangt af van de geluidsabsorberende eigenschappen van het materiaal. De absorptiecoëfficiënt kan op twee verschillende manieren worden gemeten: met de nagalmkamermethode en de buismethode. De nagalmkamermethode wordt gewoonlijk gebruikt voor het weergeven van productgegevens en voor invoergegevens in rekenmodellen. De meetmethode volgt de internationale standaard EN- ISO 354. De overeenkomende Amerikaanse standaard is ASTM C 423 (metingen volgens de laatste methode geven altijd een wat hogere uitslag in de grafieken). De metingen worden uitgevoerd in een grote ruimte met een diffuus geluidsveld, d.w.z. dat het geluid gelijkmatig door de ruimte wordt verdeeld en onder verschillende invalshoeken het testvlak bereikt. Spraakverstaanbaarheid De spraakverstaanbaarheid meet hoeveel van de gesproken informatie verstaanbaar is in een bepaalde omgeving. De spraakverstaanbaarheid wordt beïnvloed door nagalmtijd, achtergrondlawaai of eigenlijk de verhouding signaallawaai, volume van de ruimte en plaats van geluidsreflecterende en geluidsabsorberende oppervlakken. Naarmate de nagalmtijd korter wordt, wordt de spraakverstaanbaarheid beter, totdat het achtergrondlawaai gaat overheersen. Verminderd gehoor door leeftijd, een gewone verkoudheid of gehoorverlies stelt hogere eisen aan een goede akoestiek. Het is ook bekend dat jonge en oudere mensen een goede akoestische omgeving vragen. In een ruimte met een lange nagalmtijd krijgt een woord niet de gelegenheid te dempen, voordat het volgende woord de luisteraar bereikt. De spraakverstaanbaarheid is dus slecht.

4 Methodes en waarden Er zijn verschillende methodes om de spraakverstaanbaarheid in een ruimte te meten en beoordelen. Van alle objectieve methodes zullen er drie worden behandeld: STI en RASTI De afkorting STI betekent Speech Transmission Index en RASTI betekent Rapid Speech Transmission Index. Beide worden op een vergelijkbare manier gemeten, waarbij STI echter betrekking heeft op meer frequenties. Derhalve zijn de grafieken vrijwel identiek, ook al kunnen grote frequentieverschillen afwijkingen opleveren. De grafieken zullen echter, afhankelijk van het volume in de ruimte, verschillen STIen RASTI-waarden variëren tussen 0 en 1,00, waarbij 0 staat voor volledig onverstaanbaar, terwijl 1,00 staat voor volledig verstaanbaar. In een normaal klaslokaal worden waarden boven 0,75-0,80 als goed beschouwd. %-Alcons %-Alcons is percentage 'Articulation Loss of CONSonants'. Deze waarde houdt met andere woorden rekening met het gesproken woord, dat van het grootste belang is voor de spraakverstaanbaarheid. In het algemeen wordt aangenomen dat een verlies van meer dan 15% van de medeklinkers (15% Alcons) onacceptabel is, ongeacht de vorm van communicatie. Waarden onder 10-5%-Alcons worden beschouwd als goede tot zeer goede luistervoorwaarden. Signaal-lawaai ratio (S/N) Een ander belangrijke parameter die de spraakverstaanbaarheid beïnvloedt is het achtergrondlawaai, of meer specifiek de signaal-lawaai ratio (S/N). Dit is de verhouding tussen het signaal (bijv. spraak) en het achtergrondlawaai (bijv. ventilatiegeluiden). Om een goede spraakverstaanbaarheid te bereiken moet een geluid tenminste 15 db boven het achtergrondlawaai uitkomen. Voor personen met een gehoorbeschadiging moet deze waarde zelfs groter zijn; een verhouding van tenminste 20 db wordt vaak als leidraad genomen. Anderzijds, indien de geluidsverhouding veel minder bedraagt, of indien het signaal lager is dan het geluid, wordt het signaal gedeeltelijk gemaskeerd. Zo kan een bepaalde privacy bereikt worden. De methodes kunnen worden gebruikt om de spraakverstaanbaarheid tussen twee punten op een simpele, objectieve manier te beoordelen. De resultaten laten zien hoe verstaanbaar het gesprokene daadwerkelijk is. De waarden voor spraakverstaanbaarheid zijn over het algemeen gebaseerd op de beleving van jongvolwassenen met een gemiddeld gehoor. Het is echter de moeite van het onthouden waard dat circa 5% van de bevolking gebruik maakt van een gehoorapparaat of andere technische hulpmiddel. Een nog veel groter percentage heeft een minder ernstige afname van het gehoor, waardoor problemen ontstaan bij het verstaan van gesprekken in een lawaaierige omgeving. Een gewone verkoudheid kan al tot tijdelijk gehoorverlies leiden. Vooral oude mensen en kinderen zijn afhankelijk van een goede spraakverstaanbaarheid, omdat zij de informatie anders opnemen dan jongvolwassenen. Bovendien is aangetoond dat ook mensen die naar een andere taal dan hun moedertaal luisteren, baat hebben bij een zeer goede akoestische omgeving. Spraakprivacy tussen werkplekken Conform de Amerikaanse standaard ASTM E 1130 kan de spraakprivacy tussen werkplekken objectief worden gemeten in kantoortuinen en andere ruimtes met een open lay-out. Dergelijke metingen gelden alleen voor specifieke configuraties en zijn afhankelijk van bepaalde parameters: geluidsabsorptie-efficiëntie van het akoestisch plafond en andere oppervlakken geluidsisolatie-efficiëntie van scheidingswanden lay-out van werkplekken achtergrondgeluidsniveau spraakspectrum en niveau Toenemend achtergrondlawaai - onwenselijk Toenemend achtergrondlawaai kan op de lange termijn negatieve effecten hebben, zoals ziekte, vermoeidheid, verminderde productiviteit en efficiëntie. Daarom wordt het afgeraden een betere spraakprivacy te bereiken door middel van het verhogen van het lawaai van ventilatoren of het gebruik van andere geluidsmaskerende systemen. Bovendien moet u niet vergeten dat mensen geluid en lawaai verschillend ervaren. Privacy en afzondering in open ruimtes kunnen alleen naar tevredenheid worden bereikt door het creëren van afzonderlijke ruimtes voor vertrouwelijke discussies en taken die een hoge mate van concentratie vragen.

5 Verklarende woordenlijst Akoestiek Akoestiek De studie van geluid. In het dagelijkse taalgebruik ook wel gebruikt om te beschrijven hoe geluid ontvangen wordt in een specifieke ruimte. Articulatieklasse (AC) Een classificatie van verlaagde plafondsystemen naar hun vermogen een bijdrage te leveren aan de akoestische privacy tussen werkstations. AC wordt berekend uit de Interzone Attenuation conform ASTM E Verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers (%-Alcons) Een methode voor het objectief meten van de spraakverstaanbaarheid is de bepaling van de verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers (%-Alcons), een maat die aangeeft welk percentage medeklinkers niet juist of onjuist wordt verstaan. Medeklinkers spelen een belangrijkere rol in de spraakverstaanbaarheid dan klinkers. Wanneer de medeklinkers duidelijk verstaan worden, kan een gesprek gemakkelijker gevolgd worden. Achtergrondgeluid (eenheid: db(a)) Het geheel van geluiden afkomstig van vaak niet afzonderlijk herkenbare, verder weg gelegen geluidsbronnen. Afhankelijk van de situatie kunnen dit zeer verschillende geluiden zijn, bijvoorbeeld afkomstig van zoemende ventilatoren, schuivende stoelen, verkeer, machines en apparatuur, geluid van gangen, personen in aangrenzende ruimtes of op speelplaatsen. Dn,c,w (eenheid: db) Eengetalswaarde, conform EN ISO 717-1, voor de laboratoriumwaarde van de geluidsisolatie van een verlaagd plafond, gemeten tussen twee ruimten volgens ISO Deze meting betreft alleen de geluidsoverdracht die plaatsvindt via het verlaagde plafond en niet de andere mogelijke overdrachtswegen, zoals via de wand. Flutterecho Snelle opeenvolging van echo's tussen twee parallelle geluidsreflecterende oppervlakken. Frequentie (f) Grootheid met als eenheid Hz (hertz). Hoe hoger de waarde, des te hoger de toon. Het menselijke oor neemt frequenties waar van circa 20 Hz tot een kleine Hz. De belangrijkste frequenties van spraak liggen tussen de 125 en 8000 Hz. Lawaai Ongewenst geluid. Lawaai is een subjectief begrip: wat de één waarneemt als lawaai kan voor de ander een aangenaam of nuttig geluid zijn. Geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) Eengetalswaarde voor geluidsabsorptie conform ASTM C 423, bepaald als het gemiddelde van de absorptiecoëfficiënten bij 250, 500, 1000 en 2000 Hz. Privacy Akoestische privacy (afzondering) tussen werkplekken in een open kantoorruimte of kantoortuin kan worden gekwantificeerd met de Articulatieklasse (AC). RApid Speech Transmission Index (RASTI) RASTI is een objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte. De methode voor de bepaling is een vereenvoudigde variant van die voor de bepaling van de Speech Transmission Index (zie STI). De metingen beperken zich tot de frequentiebanden van 500 Hz en 2000 Hz.

6 Nagalmtijd, (T of RT in seconden) De tijd die nodig is om het geluidsdrukniveau in een ruimte met 60 db te laten afnemen nadat een geluidsbron wordt uitgeschakeld. De nagalmtijd is afhankelijk van de frequentie. Het meten van de nagalmtijd stelt ons in staat om de totale geluidsabsorptie in de ruimte te berekenen. Sabine De natuurkundige Wallace Clement Sabine ( ) ontwikkelde in Riverbank, ten westen van Chicago, de bekende formule van Sabine (T=0,16xV/A), die de relatie geeft tussen nagalmtijd (T s), ruimte volume (V in m³) en de totale hoeveelheid geluidsabsorptie (A in m²). (image): Sabine's formula Geluidabsorbers Materialen en structuren met het vermogen om de akoestische energie(geluid) om te zetten in andere vormen van energie. Zij kunnen de ruimteakoestiek verbeteren door het verminderen van de reflectie van geluid, waardoor de nagalmtijd en het galmniveau dalen. Geluidsabsorptie De omzetting van akoestische energie in mechanische energie (trillingen) en/of thermische energie (warmte). De mate van geluidsabsorptie wordt uitgedrukt in de geluidsabsorptiecoëfficiënt a, die afhankelijk is van de frequentie. Gemiddelde geluidsabsorptie (SAA) Eengetalswaarde voor de geluidsabsorptie conform ASTM C 423, gebaseerd op de absorptiecoëfficiënt in de tertsbanden van 200 Hz tot en met 2500 Hz. Geluidsisolatie Het vermogen van een gebouwelement of -structuur om de geluidsoverdracht te verminderen. De geluidsisolatie is afhankelijk van de frequentie en wordt normaal gemeten tussen 100 en 3150 Hz. Luchtgeluidsisolatie kan worden uitgedrukt in eengetalswaarden, I lu, D n,c,w, R w of R' w. Contact-geluidsisolatie kan worden uitgedrukt in de eengetalswaarde I co, L n,w of L' n,w. Geluidsdrukniveau (eenheid: db of db (A) De drukvariatie veroorzaakt door geluidsgolven in de lucht wordt geluidsdruk genoemd. Het laagste geluidsdrukniveau dat kan worden waargenomen is 0 db, bekend als geluidsdrempel. Het geluidsdrukniveau van 120 db is zo hoog dat het geluid juist als pijnlijk wordt ervaren, dit noemt men de pijngrens. Geluidssterkte db (A), db (C) Het menselijk oor is niet even gevoelig voor alle frequenties in het hoorbare gebied. Met name de zeer lage en de hoge frequenties worden veel slechter waargenomen dan de frequenties in het middengebied. Teneinde een goede maat voor de hinderlijkheid van geluid te krijgen wordt het gemeten geluidsdrukniveau (Lp in db) daarom vaak gewogen met de zogeheten A-weging. Deze is vergelijkbaar met de gevoeligheid van het oor voor relatief lage niveaus. Het A-gewogen geluidsniveau (L pa ) wordt uitgedrukt in db (A). Bij hoge niveaus is het verloop met de frequentie van de gevoeligheid van het oor anders. De C-weging is hierop gebaseerd. Bijvoorbeeld bij het piekgeluid van machines. Het C-gewogen geluidsniveau (L pc ) wordt uitgedrukt in db (C). Spraakverstaanbaarheid Spraakverstaanbaarheid is afhankelijk van het niveau van achtergrondgeluid, de nagalmtijd van de ruimte en de vorm van de ruimte. Verschillende maten worden gebruikt om de spraakverstaanbaarheid te kwantificeren, de meest gebruikte zijn RASTI, STI en %-Alcons. Speech Transmissie Index (STI) STI is een objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte. Hiertoe worden metingen verricht waarbij een luidspreker zich bevindt op de plaats waar gewoonlijk de spreker zich bevindt en een microfoon daar waar de toehoorders zich bevinden. De metingen worden verricht in het frequentiegebied van Hz.

Nagalmproblemen in Sportaccommodaties. ing. T. Appeldoorn Acour Lawaaibestrijding B.V.

Nagalmproblemen in Sportaccommodaties. ing. T. Appeldoorn Acour Lawaaibestrijding B.V. Nagalmproblemen in Sportaccommodaties Door: ing. T. Appeldoorn Acour Lawaaibestrijding B.V. Inleiding: Sportaccommodatie zijn vaak ruimtes met zeer veel nagalm. Dit is de consequentie van het grote volume

Nadere informatie

1. Geluidsabsorberende vrijhangende eilanden

1. Geluidsabsorberende vrijhangende eilanden 1. Geluidsabsorberende vrijhangende eilanden Het gebruik van vrijhangende eilanden geeft flexibiliteit en een veelvoud aan akoestische oplossingen voor een akoestisch ontwerp. Vrijhangende eilanden kunnen

Nadere informatie

FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK

FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK akoestiek FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK Stoffen van De Ploeg zijn ontworpen om bij te dragen aan een goede leef- en werkomgeving. Esthetiek, functionaliteit, comfort en duurzaamheid gaan

Nadere informatie

Akoestisch comfort, hoe bereik je dat?

Akoestisch comfort, hoe bereik je dat? Akoestisch comfort, hoe bereik je dat? Room Acoustic Comfort tm This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you

Nadere informatie

VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE. Gids Voor De Akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek

VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE. Gids Voor De Akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE Gids Voor De Akoestiek De rol van plafonds in de actieve akoestiek Waarom wordt actieve akoestiek aanbevolen? In een volledig absorberende omgeving (geen

Nadere informatie

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst.

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst. FEITEN (GELUID EN AKOESTIEK) - Geluid is trillende lucht - Een geluidsgolf breidt zich bolvormig uit - Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot 20.000 Hz. Echter, voor spraak is het gebied

Nadere informatie

Gids voor de Akoestiek

Gids voor de Akoestiek VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE Gids voor de Akoestiek Algemene definities Gebruikelijke akoestische criteria Om te voldoen aan akoestische wetgevingen en aanbevelingen werkt men met drie

Nadere informatie

GIDS VOOR DE AKOESTIEK. Algemene definities PLAFOND SYSTEMEN. [Samen van idee tot werkelijkheid.] WELZIJN MILIEU. CI/SfB (35) Xy Septembre 2006

GIDS VOOR DE AKOESTIEK. Algemene definities PLAFOND SYSTEMEN. [Samen van idee tot werkelijkheid.] WELZIJN MILIEU. CI/SfB (35) Xy Septembre 2006 PLAFOND SYSTEMEN [Samen van idee tot werkelijkheid.] CI/SfB (35) Xy Septembre 2006 GIDS VOOR DE AKOESTIEK Algemene definities AKOESTISCH COMFORT VEILIG & GEZOND VISUEEL COMFORT WELZIJN MILIEU Fundamentele

Nadere informatie

2011-06-13. Akoestisch ontwerp. Met gebruik van wandoplossingen

2011-06-13. Akoestisch ontwerp. Met gebruik van wandoplossingen 2011-06-13 Akoestisch ontwerp Met gebruik van wandoplossingen Inleiding Een verlaagd plafond is verreweg de meest gebruikelijke akoestische maatregel in een ruimte. In de meeste gevallen is dit voldoende

Nadere informatie

Gids voor de akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek

Gids voor de akoestiek. De rol van plafonds in de actieve akoestiek Verstaanbaarheid privacy concentratie Gids voor de akoestiek De rol van plafonds in de actieve akoestiek Essentiële criteria voor actieve akoestische systemen Frequentie- karakteristiek van een luidspreker

Nadere informatie

GIDS VOOR DE AKOESTIEK. De rol van plafonds in de actieve akoestiek PLAFOND SYSTEMEN. [Samen van idee tot werkelijkheid.

GIDS VOOR DE AKOESTIEK. De rol van plafonds in de actieve akoestiek PLAFOND SYSTEMEN. [Samen van idee tot werkelijkheid. PLAFOND SYSTEMEN [Samen van idee tot werkelijkheid.] CI/SfB (35) Xy Septembre 2006 GIDS VOOR DE AKOESTIEK De rol van plafonds in de actieve akoestiek AKOESTISCH COMFORT VEILIG & GEZOND VISUEEL COMFORT

Nadere informatie

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie a. In het akoestisch laboratorium: de grootheden R & Rw Tussen de zendruimte en de ontvangstruimte zit een opening van 12 m² waartussen de te testen wanden opgebouwd

Nadere informatie

Te beginnen bij de vloer

Te beginnen bij de vloer Akoestiek op de werkplek Te beginnen bij de vloer Bedrijven profiteren van tevreden, gezonde werknemers Elk jaar raken er duizenden werkdagen verloren als gevolg van ziekteverzuim, wat resulteert in verloren

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Definities en grootheden Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie Evalueren en Definiëren

Nadere informatie

Lawaai in Sportaccommodaties schreeuwt om aandacht en ACTIE!!

Lawaai in Sportaccommodaties schreeuwt om aandacht en ACTIE!! Lawaai in Sportaccommodaties schreeuwt om aandacht en ACTIE!! ABN-Amrobank Bladel rek. nr. 51 55 79 920 KvK Eindhoven 13042088 BTW nr. NL807576116.B01 Voorwoord Mensen die veelvuldig en langdurig worden

Nadere informatie

Akoestiek in de kerk. De Dorpskerk De Protestantse Gemeente te Dinxperlo

Akoestiek in de kerk. De Dorpskerk De Protestantse Gemeente te Dinxperlo Akoestiek in de kerk Toepassing van het akoestisch rapport van Advies bureau van der Boom In de verbouwingsplannen van de kerk Uit het akoestisch rapport van Van der Boom: RESULTATEN EN CONCLUSIES Uit

Nadere informatie

rust en persoonlijke ruimte op elke werkplek Sound and Vision

rust en persoonlijke ruimte op elke werkplek Sound and Vision Sound and Vision rust en persoonlijke ruimte op elke werkplek Geluidsgolven zetten de lucht in beweging, weerkaatsen, worden versterkt of geabsorbeerd. Het gedrag van geluidsgolven bepaalt de akoestische

Nadere informatie

Lichtgewicht akoestisch plaatmateriaal

Lichtgewicht akoestisch plaatmateriaal Lichtgewicht akoestisch plaatmateriaal AKOESTISCHE OPLOSSINGEN In de hedendaagse architectuur wordt vaak gebruik gemaakt van materialen als beton, glas en staal. Op akoestisch gebied laten deze vaak te

Nadere informatie

Het effect van een goede geluidsomgeving

Het effect van een goede geluidsomgeving Het effect van een goede geluidsomgeving Activiteit gerelateerd akoestisch design Yvette Tietema Concept Developer Office Wat kunnen we horen? 35-80dB A O U E B M R V Y P F S T 125-8000 Hz Wanneer is

Nadere informatie

Gids voor de akoestiek. Algemene definities

Gids voor de akoestiek. Algemene definities Verstaanbaarheid Privacy concentratie Gids voor de akoestiek Algemene definities Akoestische adviezen voor de dagelijkse realiteit Verstaanbaarheid, Privacy en Concentratie Men kan de prestatie van een

Nadere informatie

Akoestiek in schoolgebouwen. Plenaire sessie Berdien De Herdt

Akoestiek in schoolgebouwen. Plenaire sessie Berdien De Herdt Akoestiek in schoolgebouwen Plenaire sessie 10.03.17 16.03.17 05.05.17 Berdien De Herdt 1-3/24/2017 Overzicht Huidige situatie Impact op leerlingen en leerkrachten Akoestische parameters Voorbeeldcases

Nadere informatie

d MUTE serie Rust doet wonderen.

d MUTE serie Rust doet wonderen. dutchcreen d MUTE serie Rust doet wonderen. Akoestiek is het geluid dat wordt weerkaatst door de wanden van een ruimte. Hoe harder een wand hoe meer weerkaatsing [reflectie] in de ruimte plaatsvindt. Een

Nadere informatie

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Acoustics The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Onderwerpen: Wat is geluid? Een stukje theorie. Acoustics. Toepassingen. Vragen? Bedankt. Wat is geluid? Geluid is een verstoring van de atmosfeer

Nadere informatie

NEN 2575; 2012 Brandveiligheid in gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties Systeem - en Kwaliteitseisen en Projectierichtlijnen

NEN 2575; 2012 Brandveiligheid in gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties Systeem - en Kwaliteitseisen en Projectierichtlijnen NEN 2575; 2012 Brandveiligheid in gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties Systeem - en Kwaliteitseisen en Projectierichtlijnen Spraakverstaanbaarheid Stephan Dirkx ZOETERMEER - MOOK - GRONINGEN - DÜSSELDORF

Nadere informatie

Sportzalen: Arbo-eisen voor geluidniveaus onhaalbaar

Sportzalen: Arbo-eisen voor geluidniveaus onhaalbaar Sportzalen: Arbo-eisen voor geluidniveaus onhaalbaar 6e Kennisdag Bouwfysica 21 mei 2015 Jeroen Vugts Sportzalen: Arbo-eisen voor geluidniveaus onhaalbaar Aanleiding Richtlijnen/eisen Ruimteakoestiek Geluidniveaus

Nadere informatie

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van Wat is GELUID Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van een auto, een overweg, een brandalarm)

Nadere informatie

Lawaai en Horen. Een korte beschrijving van het begrip lawaai, lawaaibronnen en hoe u lawaai kunt vermijden.

Lawaai en Horen. Een korte beschrijving van het begrip lawaai, lawaaibronnen en hoe u lawaai kunt vermijden. Lawaai en Horen 4 Een korte beschrijving van het begrip lawaai, lawaaibronnen en hoe u lawaai kunt vermijden. Deze brochure is de vierde in een reeks Widex-publicaties over het gehoor en aanverwante onderwerpen.

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BG / 12-2004 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Geluid Inleiding Aan geluid

Nadere informatie

Best of both worlds! Licht & Akoestiek. Ir. Theodoor Höngens

Best of both worlds! Licht & Akoestiek. Ir. Theodoor Höngens Best of both worlds! Licht & Akoestiek Ir. Theodoor Höngens even voorstellen... 2 3 akoestiek? 4 akoestiek? 5 akoestiek? 6 akoestiek? akoestiek: 1. de leer van het geluid 2. de eigenschappen van een ruimte

Nadere informatie

AKOESTIEK COMFORT GELUID ONDER CONTROLE. voor gebruikers architecten facilitair managers adviseurs eigenaren en beheerders vastgoed

AKOESTIEK COMFORT GELUID ONDER CONTROLE. voor gebruikers architecten facilitair managers adviseurs eigenaren en beheerders vastgoed AKOESTIEK COMFORT GELUID ONDER CONTROLE voor gebruikers architecten facilitair managers adviseurs eigenaren en beheerders vastgoed Wat is akoestiek weerkaatst geluid. De tijdsduur totdat geluid is uitgestorven

Nadere informatie

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Uitgevoerd door Behandeld door Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete 26 9402 XB Assen Postbus 339 9400 AH Assen telefoon

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire BASISPRINCIPES 1. Wat is een risico?...1 2. Wanneer is er sprake van hinder ten gevolge van lawaai?...1 3. Welke risico s worden voornamelijk met lawaai geassocieerd?...1

Nadere informatie

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen Geluid Algemeen Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich voortplanten in de lucht, een vloeistof of vaste materie zoals een muur. Het gaat om minieme veranderingen in de luchtdruk die

Nadere informatie

Schoolgebouwen kunnen beter met een goed akoestisch ontwerp

Schoolgebouwen kunnen beter met een goed akoestisch ontwerp M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Schoolgebouwen kunnen beter met een goed akoestisch ontwerp Ir. Theodoor Höngens Ir. Sara Persoon 1 M+P raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Invloed van de vloerbekleding op de akoestische kwaliteit in klaslokalen

Invloed van de vloerbekleding op de akoestische kwaliteit in klaslokalen Invloed van de vloerbekleding op de akoestische kwaliteit in klaslokalen Ing. Jan Van de Merckt, Dr.Ir. Pierre De Fonseca Bureau De Fonseca bvba (www.defonseca.be) Inleiding De Vlaamse regering besliste

Nadere informatie

Akoestiek. Niek Versfeld. Siméa. klinisch fysicus-audioloog KNO/Audiologie VUmc, Amsterdam. commissie schoolaudiologie

Akoestiek. Niek Versfeld. Siméa. klinisch fysicus-audioloog KNO/Audiologie VUmc, Amsterdam. commissie schoolaudiologie Akoestiek Niek Versfeld klinisch fysicus-audioloog KNO/Audiologie VUmc, Amsterdam Siméa commissie schoolaudiologie Akoestiek in klaslokalen Goede luister- en spreekomstandigheden Weinig achtergrondgeluiden

Nadere informatie

Vraag 1 Komt het voor dat jeopje werk met stemverheffing moet praten als je op één meter afstand van je collega staat?

Vraag 1 Komt het voor dat jeopje werk met stemverheffing moet praten als je op één meter afstand van je collega staat? Checklist Geluidshinder in de Kinderopvang Vraag 1 Komt het voor dat jeopje werk met stemverheffing moet praten als je op één meter afstand van je collega staat? Ja: ga naar advies 1 Nee: ga naar vraag

Nadere informatie

dback akoestische backing

dback akoestische backing dback akoestische backing IT S OH SO QUIET IT S OH SO STILL SSHHH 4 Maak komaf met geluid 5 GELUID & DE WERKOMGEVING Het belang van akoestiek in moderne kantoren Geluid maakt deel uit van de dagdagelijkse

Nadere informatie

Dr.ir. Wim Soede 1, Verstaanbaarheid en de invloed van de akoestiek. 1 Inleiding

Dr.ir. Wim Soede 1, Verstaanbaarheid en de invloed van de akoestiek. 1 Inleiding Dr.ir. Wim Soede 1, Verstaanbaarheid en de invloed van de akoestiek 1 Inleiding 1.1 Vraagstelling De hoorbaarheid van geluid wordt in eerste instantie bepaald door de sterkte van het geluid en de gehoordrempel

Nadere informatie

Lawaai & occasionele blootstelling

Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling - Versie: 01/08/2012 Pagina 1 / 8 LAWAAI & OCCASIONELE BLOOTSTELLING Inleiding : In de wereld van de luchtvaart worden heel wat werknemers

Nadere informatie

OP, db, Standard Akoestische oplossingen voor elke ruimte

OP, db, Standard Akoestische oplossingen voor elke ruimte PLAFONDS SYSTEMEN [Samen van idee tot werkelijkheid.] CI/SfB (35) Xy November 2007 OP, db, Standard Akoestische oplossingen voor elke ruimte AKOESTISCH COMFORT VEILIG & GEZOND VISUEEL COMFORT WELZIJN MILIEU

Nadere informatie

Over het HOE en WAAROM

Over het HOE en WAAROM Inleiding Bouwakoestiek Over het HOE en WAAROM Studiedag CEDUBO 10-12-2013 BEHEER VAN GEBOUWEN Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Claude Bataillie Begrippen bouw akoestiek Geluid: wat? Intensiteit

Nadere informatie

wat is akoestiek? Contactgegevens: Nijverheidsstraat PA Lichtenvoorde (NL) Postbus AB Lichtenvoorde (NL)

wat is akoestiek? Contactgegevens: Nijverheidsstraat PA Lichtenvoorde (NL) Postbus AB Lichtenvoorde (NL) wat is akoestiek? Contactgegevens: Nijverheidsstraat 9 7131 PA Lichtenvoorde (NL) Postbus 75 7130 AB Lichtenvoorde (NL) T +31 (0) 544 398810 F +31 (0) 544 374853 E info@pr-runner.com I www.pr-runner.com

Nadere informatie

Deel 21:Geluid en Normen

Deel 21:Geluid en Normen Deel 21:Geluid en Normen MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 Inleiding Onlangs kreeg ik van een vriend de vraag: Hoeveel vermogen heb ik nodig om in een zaal of café te spelen? Hierover vind je

Nadere informatie

Flexibele kantoorconcepten

Flexibele kantoorconcepten Flexibele kantoorconcepten Wat betekent dit voor het akoestische comfort? Ir. Sara Persoon WERKPLEKKEN 2 1 t Nieuwe werken een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager

Nadere informatie

AKOESTIEK: α p. m17 m92 m97. Focus D Paneel. Doorsnede van Focus D Systeem. Focus D Systeem. De afzonderlijke panelen kunnen worden gedemonteerd.

AKOESTIEK: α p. m17 m92 m97. Focus D Paneel. Doorsnede van Focus D Systeem. Focus D Systeem. De afzonderlijke panelen kunnen worden gedemonteerd. ECOPHON FOCUS D Voor toepassingen waar een verlaagd plafond zonder zichtbare draagconstructie gewenst is, maar waar de individuele panelen toch gemakkelijk demonteerbaar moeten zijn. Ecophon Focus D wordt

Nadere informatie

AKOESTISCH COMFORT BIJ OPEN KANTOORCONCEPTEN

AKOESTISCH COMFORT BIJ OPEN KANTOORCONCEPTEN 24 4 2011 Bouwfysica www.nvbv.org AKOESTISCH COMFORT BIJ OPEN KANTOORCONCEPTEN EEN NIEUWE MEETNORM (DIS/ISO 3382-3) EN EEN VOORBEELDPROJECT: PILOTPROJECT AFDELING D&C, RIJKSGEBOUWENDIENST Op de 4e Kennisdag

Nadere informatie

Geluid ongehoord? Invloed van geluid op de gezondheid van leraren in onderwijsgebouwen. Ruud Geerligs Concept developer education

Geluid ongehoord? Invloed van geluid op de gezondheid van leraren in onderwijsgebouwen. Ruud Geerligs Concept developer education Geluid ongehoord? year-month-date/creator Invloed van geluid op de gezondheid van leraren in onderwijsgebouwen Ruud Geerligs Concept developer education Ecophon Parallelweg 17 4878 AH Etten-Leur 076-50

Nadere informatie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie 9 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 9.5 GELUID IN DE VLEESWARENINDUSTRIE Auteur : Ir. S.P. van Duin februari 1998 blad 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS GELUID................................................... 3 2 HOE

Nadere informatie

Het voorspellen van de akoestiek in sportzalen

Het voorspellen van de akoestiek in sportzalen Het voorspellen van de akoestiek in sportzalen Het toetsen van de rekenmethode Stageonderzoek Jelmer Niesten 21/05/15 Kennisdag Bouwfysica 2015 1/18 Introductie Stageonderzoek: akoestiek in sportzalen

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire METEN VAN HET LAWAAI 1. Welke kenmerken heeft een geluidsmeter?...1 2. Welk meetapparaat moet worden gekozen?...2 3. Hoe moeten de metingen worden uitgevoerd?...3 4. Hoe wordt

Nadere informatie

Meer verstaan in de thuissituatie: Akoestiek en overige hoorhulpmiddelen. Saskia Bruijn, Annemarie Schrijver, Wim Soede

Meer verstaan in de thuissituatie: Akoestiek en overige hoorhulpmiddelen. Saskia Bruijn, Annemarie Schrijver, Wim Soede Meer verstaan in de thuissituatie: Akoestiek en overige hoorhulpmiddelen Saskia Bruijn, Annemarie Schrijver, Wim Soede Vraag commissie Akoestische omstandigheden in woonomgeving van slechthorenden: instellingen

Nadere informatie

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF SPEELPALEIS VAN CORTBEEMDELEI 237 TE ANTWERPEN

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF SPEELPALEIS VAN CORTBEEMDELEI 237 TE ANTWERPEN VINÇOTTE nv Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be Onze gegevens Referentie : 60447498-04-002 (Speelpaleis) Contactpersoon : Martijn Verellen Uw gegevens

Nadere informatie

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD BOUWFYSISCH RAPPORT NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD Project 121318-RH 22 mei 2013 Versie 1.0 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 3 3 Situatie... 3 4 Geluidabsorptie

Nadere informatie

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF STRANDLOPER LOUIS PAUL BOONSTRAAT 20 TE ANTWERPEN

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF STRANDLOPER LOUIS PAUL BOONSTRAAT 20 TE ANTWERPEN VINÇOTTE nv Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be Onze gegevens Referentie : 60447498-04-003 (Strandloper) Contactpersoon : Martijn Verellen Uw gegevens

Nadere informatie

Golven. 4.1 Lopende golven

Golven. 4.1 Lopende golven Golven 4.1 Lopende golven Samenvatting bladzijde 158: Lopende golf Transversale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/transversale_golfsimulation.html Longitudinale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/longitudinale_golfsimulation.html

Nadere informatie

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT GLAS EN AKOESTIEK Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE Het SILENCE-gamma : het summum van akoestisch comfort! Hoe? Bovendien : SGG STADIP SILENCE is een akoestische beglazing

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

Rapport nagalmtijdmeting

Rapport nagalmtijdmeting Pagina 1 van 11 De Vos Groep T.a.v. de heer Henk Jan Boom Postbus 66 3990 DB HOUTEN Postbus 239, 3780 BE Bakkersweg 5-b, 3781 GN Voorthuizen t. +31(0)342-464153 f. +31(0)342-464186 info@allkoestiek.nl

Nadere informatie

sonus Ruimteakoestiek sporthal Recreatiecentrum De Staver Sonus bv raadgevende ingenieurs trillingen geluid luchtkwaliteit

sonus Ruimteakoestiek sporthal Recreatiecentrum De Staver Sonus bv raadgevende ingenieurs trillingen geluid luchtkwaliteit Sonus bv raadgevende ingenieurs trillingen geluid luchtkwaliteit Postbus 468 +31(0)78 631 21 02 3300 AL Dordrecht Fax 614 96 23 sonus@sonus.nl Ruimteakoestiek sporthal Recreatiecentrum De Staver opdrachtgever:

Nadere informatie

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende:

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende: Over db s gesproken Inleiding Geluid is een trilling, die ontstaat doordat een geluidsbron trilt in een akoestisch midden. Onder akoestisch midden verstaan we een stof in gasvormige, vaste of vloeibare

Nadere informatie

acanor sprayplan de innovatieve naadloze plafondafwerking

acanor sprayplan de innovatieve naadloze plafondafwerking acanor sprayplan de innovatieve naadloze plafondafwerking Mooie, regelmatige en naadloze oppervlaktestructuur Al vanaf 15 mm uitstekende absorptiewaarden Eindeloze mogelijkheden DIRECT CONTACT +31 (0)

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 10/6/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

Lawaai op school en gehoorschade Dr. A. Roelandt

Lawaai op school en gehoorschade Dr. A. Roelandt Lawaai op school en gehoorschade Dr. A. Roelandt Lawaaigeïnduceerd gehoorverlies Wereldwijd grootste irreversiebele beroepsziekte Industrie: veel aandacht Onderwijs, kribbes, : weinig studies Nederland:

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire VOORTPLANTING VAN HET LAWAAI 1. Hoe plant lawaai zich voort?...1 2. Wat is een vrij veld?...2 3. Hoe plant lawaai zich voort in een vrij veld?...2 4. Waar moet een scherm

Nadere informatie

sounds like silence SOUNDS LIKE SILENCE SOUNDS LIKE SILENCE GEBOUWBEHEER

sounds like silence SOUNDS LIKE SILENCE SOUNDS LIKE SILENCE GEBOUWBEHEER sounds like silence GEBOUWBEHEER 1 26-9-2014 AKOESTISCH COMFORT LUCHTKWALITEIT THERMISCH COMFORT GEZOND BINNENKLIMAAT B I N N E N K L I M A AT B E Ï N V L O E D T WELZIJN Fysiek (stem/hoofd) Psychologisch

Nadere informatie

8 De elektrostaat in de luisterruimte. 8.1 De akoestiek van de luisterruimte

8 De elektrostaat in de luisterruimte. 8.1 De akoestiek van de luisterruimte 8 De elektrostaat in de luisterruimte Het komt we 1 voor dat men een luidspreker aanschaft uitsluitend op grond van de testresultaten. Of dit verstandig is of niet laten we hier buiten beschouwing. Wel

Nadere informatie

2. AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN HINDERINDICES

2. AKOESTISCHE BEGRIPPEN EN HINDERINDICES 1. Definitie van geluid Fysisch gesproken kan geluid omschreven worden als een drukverandering die door het menselijk oor waargenomen kan worden. De drukveranderingen worden van punt tot punt doorgegeven

Nadere informatie

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE 1 HOUTEN DRAAGVLOER 1 ACHERGRONDINFORMATIE WAAROM DEZE INFOBROCHURE? blz 3 MASSA-VEER-MASSA SYSTEEM blz 4 GELUIDSISOLATIE STEENACHTIGE VLOEREN TOV HOUTEN DRAAGVLOEREN

Nadere informatie

Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting

Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting #GTL2015 ir. Theodoor Höngens 4 november 2015 2 inhoud formele regelgeving informele regelgeving ontwikkelingen

Nadere informatie

OWAcoustic functies. Akoestiek

OWAcoustic functies. Akoestiek OWAcoustic functies Akoestiek Akoestiek De dagelijkse geluidsbelasting blijft stijgen. Mensen willen echter in een rustige omgeving leven en werken. Geluidsisolatie wordt daardoor in moderne gebouwen steeds

Nadere informatie

TOPLINE WOOD VENEERD ACOUSTIC WALL & CEILING PANELS

TOPLINE WOOD VENEERD ACOUSTIC WALL & CEILING PANELS TOPLINE WOOD VENEERD ACOUSTIC WALL & CEILING PANELS TOPLINE Super absorberende panelen Wanden en plafonds zijn essentieel voor akoestisch comfort. Bij toepassing van Topline kan de combinatie van reflectie,

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

Ronde geluiddempers. Brandweerstandsklassen E30, E60, EI30 en/of EI60. comfort.

Ronde geluiddempers. Brandweerstandsklassen E30, E60, EI30 en/of EI60. comfort. Ronde geluiddempers Brandweerstandsklassen E, E, EI en/of EI Omschrijving Geluiddemping of de volledige eliminatie van geluid is vaak gewenst of zelfs verplicht. De geluiddempers van Inatherm zijn speciaal

Nadere informatie

Plafonds. systemen. Samen van idee tot werkelijkheid. Akoestische plafonds voor het. onderwijs. www.armstrong.nl/plafonds

Plafonds. systemen. Samen van idee tot werkelijkheid. Akoestische plafonds voor het. onderwijs. www.armstrong.nl/plafonds Plafonds systemen Samen van idee tot werkelijkheid plafonds voor het onderwijs www.armstrong.nl/plafonds 4 criteria om de juiste keuze te maken 1 AKOESTISCH In het onderwijs kan ongecontroleerd geluid

Nadere informatie

Hoeveel db? Wanneer gehoorschade? Waar?

Hoeveel db? Wanneer gehoorschade? Waar? Bescherm je gehoor! Bescherm je gehoor! Als werknemer in de Sector Drankverstrekkende bedrijven (o.a. cafés, discotheken) willen we je graag informeren waar je op moet letten als je werkt bij hoge geluidsniveaus

Nadere informatie

ABSORLUX AKOESTISCHE OPLOSSINGEN. De hoogst haalbare absorptiewaardes en een verrijking van uw interieur

ABSORLUX AKOESTISCHE OPLOSSINGEN. De hoogst haalbare absorptiewaardes en een verrijking van uw interieur ABSORLUX AKOESTISCHE OPLOSSINGEN De hoogst haalbare absorptiewaardes en een verrijking van uw interieur Introductie Verwol Verwol is opgericht in 1976 en uitgegroeid tot marktleider in systeemwanden, (systeem)plafonds,

Nadere informatie

Het pinta akoestiek-abc

Het pinta akoestiek-abc Het pinta akoestiek-abc EEN KLEINE INLEIDING IN DE WERELD VAN DE AKOESTIEK [2/16] >> Waar komt het lawaai vandaan? WAT ZIJN DE BASISPRINCIPES VAN DE AKOESTIEK IN DE BOUW- EN ARCHITECTUURBRANCHE? WELKE

Nadere informatie

Hoe prettig wij ons in een ruimte voelen is nauw verwant aan de kwaliteit van de akoestiek.

Hoe prettig wij ons in een ruimte voelen is nauw verwant aan de kwaliteit van de akoestiek. Focus op akoestiek Over akoestiek Hoe prettig wij ons in een ruimte voelen is nauw verwant aan de kwaliteit van de akoestiek. Ruimten met weinig akoestische werking geven een onprettig gevoel en lijken

Nadere informatie

Toepassingen van logaritmen

Toepassingen van logaritmen Toepassingen van logaritmen In de techniek krijgen we vaak met logaritmen te maken. We gebruiken in diagrammen een logaritmische schaal wanneer een grootheid kan variëren van heel klein tot heel groot

Nadere informatie

Schade aan het gehoor

Schade aan het gehoor Bescherm je oren! Als werknemer in de podiumsector kun je in deze folder lezen waarop je moet letten als je werkt bij de hoge geluidsniveaus die in podiumsector voorkomen. Bescherm in ieder geval je oren,

Nadere informatie

Klimaatgroep Holland, onderzoek geluidproductie ventilatie-unit scholen

Klimaatgroep Holland, onderzoek geluidproductie ventilatie-unit scholen 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Klimaatgroep Holland, onderzoek geluidproductie ventilatie-unit scholen N 1031-1-RA Datum: 24 januari 2012 Ref.: MW/KB/AvdS/N

Nadere informatie

VERWOL PREMIUM SPANPLAFONDS

VERWOL PREMIUM SPANPLAFONDS VERWOL PREMIUM SPANPLAFONDS EXCLUSIEVE UITSTRALING, OPTIMALE GELUIDSABSORPTIE EN VOLLEDIGE ONTWERPVRIJHEID 2 Verwol Complete interieurrealisatie Verwol is opgericht in 1976 en uitgegroeid tot marktleider

Nadere informatie

GELUID ONDER CONTROLE PRESENTATIE ERGO DIRECT - 22 MEI 2015

GELUID ONDER CONTROLE PRESENTATIE ERGO DIRECT - 22 MEI 2015 GELUID ONDER CONTROLE PRESENTATIE ERGO DIRECT - 22 MEI 2015 Rekening houden met akoestiek Waarom? Net als licht, lucht en warmte is akoestiek onderdeel van bouwfysica Bouwfysica wordt in ontwerp geregeld'

Nadere informatie

Akoestische absorptie en diffusiteit

Akoestische absorptie en diffusiteit Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Rapport Wonderwall Wandelementen Akoestische absorptie en diffusiteit M+P.WON.12.01.1 30 januari 2013 Colofon Opdrachtnemer Opdrachtgever M+P Raadgevende

Nadere informatie

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste NORMEN GEHOORBESCHERMING Gehoor bescherming Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving,

Nadere informatie

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck.

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck. DAIDALOS PEUTZ bouwfysisch ingenieursbureau Europese groep adviesbureaus in bouwfysica, akoestiek, lawaaibeheersing, milieutechniek, brandveiligheid Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763

Nadere informatie

TESTMETHODE NAGALMTIJD EN ACHTERGRONDGELUIDNIVEAU. Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties.

TESTMETHODE NAGALMTIJD EN ACHTERGRONDGELUIDNIVEAU. Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties. Normblad: 1 / 8 Deze norm is opgesteld door de Normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties. Kenmerk: Deze norm geeft weer de testmethode voor het bepalen van de nagalmtijd en het achtergrondgeluidniveau

Nadere informatie

Akoestische oplossingen WAAR LATEN WE HET LAWAAI?

Akoestische oplossingen WAAR LATEN WE HET LAWAAI? Akoestische oplossingen WAAR LATEN WE HET LAWAAI? Je hoeft het lawaai alleen maar de weg te versperren, dan is het onschadelijk gemaakt. ALS WE ER OP KANTOOR LAST VAN HEBBEN? Het rinkelen van telefoons

Nadere informatie

16 maart Geluidskaarten R. Maat

16 maart Geluidskaarten R. Maat Notitie Aan Gemeente Lansingerland Kopie aan - Datum Documentnummer Project Auteur 16 maart 2012 21339767 Geluidskaarten R. Maat Onderwerp Notitie piekgeluiden Inleiding De geluidskaarten op de website

Nadere informatie

G. Dingemanse, J. Feenstra Gehoor- en Spraak Centrum, afdeling KNO Erasmus MC, Rotterdam, Nederland

G. Dingemanse, J. Feenstra Gehoor- en Spraak Centrum, afdeling KNO Erasmus MC, Rotterdam, Nederland G. Dingemanse, J. Feenstra Gehoor- en Spraak Centrum, afdeling KNO Erasmus MC, Rotterdam, Nederland Real Ear Metingen Meten van geluidsniveau bij het trommelvlies Inhoud Waarom Real Ear Metingen? Uitvoering

Nadere informatie

De geluidsomgeving in ziekenhuizen Invloed op patiënt & professional. Jikke Reinten MSc jikke.reinten@hu.nl 28/05/15

De geluidsomgeving in ziekenhuizen Invloed op patiënt & professional. Jikke Reinten MSc jikke.reinten@hu.nl 28/05/15 De geluidsomgeving in ziekenhuizen Invloed op patiënt & professional Jikke Reinten MSc jikke.reinten@hu.nl Gezondheid volgens de WHO: good health is a state of complete physical, social and mental well-being,

Nadere informatie

Geluiddempers Ronde geluiddempers

Geluiddempers Ronde geluiddempers s Ronde geluiddempers Brandweerklasse EI0 en/of EI0 of D Isolatiedikte van 0 en 0 mm Hygiëne uitvoeringen Ronde geluiddempers Brandweerstandsklassen EI0 en/of EI0 Omschrijving Geluiddemping of de volledige

Nadere informatie

Tabellenboek. Gitaar

Tabellenboek. Gitaar 4T versie 1 Natuur- en scheikunde 1, Geluid Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Slj en Zan Tabellenboek 1. Neem de volgende tabel netjes over

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN WEGWIJS IN DE NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN 1 GELUID Geluid is een trilling die via een medium (lucht) wordt doorgegeven Geluid heeft bepaalde karakteristieken Geluidsdrukniveau L P = 10

Nadere informatie

Bezielende omgeving in de Ouderenzorg -BEZO -

Bezielende omgeving in de Ouderenzorg -BEZO - Research Centre for Innovations in Healthcare Bezielende omgeving in de Ouderenzorg -BEZO - Geluid en Akoestiek Auditief comfort N.H.A.M. Van Hout This project has been financed by SIA RAAK (2012-14-38P)

Nadere informatie

T +32 (0) F +32 (0) Kernenergiestraat Antwerpen Belgium

T +32 (0) F +32 (0) Kernenergiestraat Antwerpen Belgium MERFORD NOISE CONTROL B.V INDUSTRIEGEBIED GORINCHEM-OOST II POSTBUS 160, 4200 AD GORINCHEM FRANKLINWEG 8, 4207 HZ GORINCHEM TELEFOON +31 (0)183-675000 TELEFAX +31 (0)183-626440 K.V.K. NR. 23041114 BTW.

Nadere informatie