Over het HOE en WAAROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over het HOE en WAAROM"

Transcriptie

1 Inleiding Bouwakoestiek Over het HOE en WAAROM Studiedag CEDUBO BEHEER VAN GEBOUWEN Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Claude Bataillie Begrippen bouw akoestiek Geluid: wat? Intensiteit v.h. geluid geluidsdrukniveau: Lp Decibel Evolutie van het Lp in de tijd A-gewogen Equivalent geluidsdrukniveau: LAeq,T Statistische analyse Frequentie, golflengte, snelheid van het geluid Frequentieanalyse 1

2 Begrippen bouw akoestiek Geluidsuitbreiding: type bronnen Buiten (vrije veld) Binnen (vrije veld + nagalmveld) Reflecties Nagalmtijd Geluidsabsorptie -absorptiecoëfficiënt Geluidsisolatie i l Geluidsisolatieindex Onderscheid ISOLATIE ABSORPTIE: voorbeelden Basis akoestiek 2

3 Geluid wat? Geluid = "het opwekken, de voortplanting en de ontvangst van trillingsenergie onder de vorm van golven in een elastisch medium Snelheid(c) frequentie(f) golflengte( ) Geluidsnelheid: c = / T =. f = 343 m/s (20 C) 3

4 Longitudinale golven Transversale golven Vb.1: Golven op wateroppervlak Vb.2: buiggolven op een plaat: -vrije -gedwongen -> >bij invallend geluid Geluidsdrukniveau decibel Lp = 10 x Log (p²/p² 0 ) 20 x Log (p / p 0 ) p 0 = Pa 4

5 Geluidsvermogenniveau Lw = 10 x Log (W/W 0 ) W 0 = 1 pw SOM en VERSCHIL van Lp 10 x 80 = 90 db 100 x 80 = 100 db 1000 x 80 = 110 db = 80 db = 80 db 5

6 Hoe luid klinkt het nu? Geluidsreducties: 0 db 1 db 3 db 10 db 20 db Geluidsdrukniveau Voorbeelden Stille gebieden overdag: Verkeersgeluid naast weg: Muziekgeluid dancing: < 35 db(a) db(a) db(a) 6

7 Equivalent geluidsdrukniveau %001.M24 in Calculations db 80 Energetisch gemiddelde LAeq,T = 55, :08:00 19:09:00 19:10:00 19:11:00 19:12:00 19:13:00 19:14:00 19:15:00 19:16:00 19:17:00 19:18:00 LAeq Cursor: 23/03/ :08:00-19:08:01 LAeq=45,8 db Statistische analyse %001.M24 in Calculations db LA5,T = 59,7 60 LAeq,T = 55,7 50 LA50,T = :08:00 19:09:00 19:10:00 19:11:00 19:12:00 19:13:00 19:14:00 19:15:00 19:16:00 19:17:00 19:18:00 LAeq Cursor: 23/03/ :08:00-19:08:01 LAeq=45,8 db LA95,T = 39,3 7

8 Frequentie analyse 1 samengestelde Ruis f 2 x f 4 x f Tonale ruis Regenbui Frequentie analyse 2 Octaafband analyse Lp (db) , Frequentie (Hz) 8

9 Frequentie analyse 3 Tertsbandanalyse Lp (db) , , Frequentie (Hz) Frequentie analyse 4 Smallere Bandbreedte mogelijk: 1/12 octaaf 1/24 octaaf 1/48 octaaf Smalband analyse FFT 9

10 Frequentiegevoelig gehoor A-weging 10

11 A-weging Octaafband analyse p (db) Lpzonder , Frequentie (Hz) Octaafband analyse Lp (db) met , Frequentie (Hz) Geluidsuitbreiding BUITEN 11

12 Geluidsoverdracht Geluidsuitbreiding buiten: vrije veld Lp = Lw 10. Log(S) Log q Puntbron (geen directiviteit): Lp = Lw 20.Log (r) - 11 Lijnbron (geen directiviteit): Lp = Lw -10.Log (r) - 8 Vlakke bron: Lp = constant 12

13 Types Geluidsbronnen Puntbron: -6 dbper afstandsverdubbeling Lijnbron: -3 dbper afstandsverdubbeling Vlakke bron: 0 db per afstandsverdubbeling Geluidsuitbreiding buiten: vrije veld Geluidsuitbreiding: Puntbron Lijnbron: 13

14 Geluidsuitbreiding BINNEN Geluidsuitbreiding binnen Geluidsvermogenbalans: ONDERSCHEID :! ABSORPTIE ISOLATIE! 14

15 Geluidsuitbreiding binnen Duidelijk verschil met open lucht vrije veld. Aanwezigheid van begrenzing reflecterende oppervlakken, absorberende oppervlakken Geluidsenergie wordt verdeeld over: Gereflecteerd geluid Geabsorbeerd geluid Geluid doorgelaten doorheen de begrenzende oppervlakken GELUID ISOLATIE Reflectie, absorptie en isolatie frequentieafhankelijk Reflecties opbouw van GALMVELD Nagalm, Geluidsabsorptie 15

16 Reflectie, spiegelbron, galm Eén puls Bron TU Delft Constante stroom geluidspulsen geluidsveld van gereflecteerde golven: het GALMVELD Geluidsuitbreiding binnen Onderscheid van 3 soorten binnenruimtes Zeer kleine ruimtes: afmetingen niet groot t.o.v. van beschouwde geluid Zeer grote ruimtes: Zeer grote afmetingen t.o.v. van beschouwde geluid nagalmveld vertoont afname in functie van afstand 16

17 Geluidsuitbreiding binnen Onderscheid van 3 soorten binnenruimtes Normale ruimtes : Afmetingen* groot t.o.v. van beschouwde geluid *Afmetingen gemiddelde vrije weglengte : d = 4V/S hxbxl=2,7x4x5 d~ 2,5m f ~ 138 Hz nagalmveld constant Diffuus nagalmveld: Homogeen : geluidsintens. onafhankelijk van locatie Isotroop : onafhankelijk van de richting Geluidsabsorptie Begrenzende oppervlakken reflecteren - absorberen niet perfect: Bij absorptie : absorptiefactor: = E a / E i Bij reflectie : reflectiefactor: r = E r / E i Verband absorptie reflectie: = 1 - r 100% absorptie = 1 waarden: eenheid loos empirisch bepaald metingen onder genormeerde omstandigheden - in galmkamers met diffuus geluidsveld. 17

18 Nagalmtijd Nagalmtijd ~ Volume ~ 1/ absorptie Nagalmtijd bij een bepaalde frequentie: Tijd die overeenstemt met een afname in geluidsdrukniveau van 60 db (één miljoenste van de oorspronkelijke geluidsenergie) Sabine Formule van Formule van SABINE: (regelmatige ruimtes diffuus veld) T g = 0,161. V / A A = A A n = S + + n S n T in s V in m³ A in m² 0,161 in s/m Formule geldig in lucht bij 20 C c = 343 m/s Eenheid absorptie: de Sabine = equivalent van 1m² perfect absorberende oppervlakte = 1m² open raam 18

19 Sabine Formule van Formule van SABINE bij luchtabsorptie aanpassing voor hoge frequenties: T g = 0,161. V / (A + 4mV) m verzwakkingscoëfficiënt (eenheid 1/m), afhankelijk van temp., vochtigh. en frequentie Nagalmtijd Nagalmtijd niet te groot, ook niet te klein samenhangend met gebruik of functionaliteit van de ruimte samenhangend met persoonlijke voorkeuren Voorbeelden: Ruimtetype Gewenste Tg (s) Huiskamer 0,5 Collegezaal 0,5 1,0 Bioscoop 0,7 1,0 Schouwburg 0,9 1,3 "Kleine zaal" 1,2 1,5 Opera 1,2 1,6 Concertzaal 1,7 2,3 Kerk 1,5 2,5 Bron: dr. Ir. D. De Vries 19

20 Direct geluidsniveau Direct veld: puntbron 6 db reductie per verdubbeling afstand Gelijkaardig aan uitbreiding buiten L pd = L w Log (Q/4..r²) =L w 20.Log(r) LogQ Q = db bron vrij in de ruimte Q = db bron tegen één wand Q = db bron tegen scheiding van twee wanden Q = db bron tegen scheiding van drie wanden Gereflecteerd geluidsniveau Diffuus nagalmveld: Homogeen : geluidsintens. onafhankelijk van locatie Isotroop : onafhankelijk van de richting L pr = L w Log (4/A) A = absorptie =. S (in m² open raam ) Lpr = 10. Log (A na / A voor ) in diffuus veld (A na / A voor) Lpr (db) 0,0 3,0 4,8 6,0 7,0 7,8 8,5 9,0 9,5 10,0 10,4 10,8 11,1 11,5 11,8 20

21 Direct en gereflecteerd geluidsniveau Absorptiecoëfficiënten van enkele materialen: Direct en gereflecteerd geluidsniveau Som Direct veld en gereflecteerd veld: L ptot = L pd + L pr L ptot = L w Log [(Q/4..r²) + (4/A)] 21

22 Geluidsabsorptie Geluidsabsorptiemechanismen: 1/ materiaal met porositeit: glaswol, rotswol 2/ resonantie: materialen met resonantieholten (perforaties) 3/ membraan of paneelwerking Geluidsabsorptie ook afhankelijk van invalshoek geluid Geluidsabsorptie Beste absorptie bij dikte = / 4 figuur Voorbeeld combinatie paneel absorber met resonatorwerking en poreus materiaal: Geluidsabsorptie ook afhankelijk van invalshoek geluid 22

23 Geluidsisolatie Luchtgeluidsisolatie Geluidsisolatie => geluidsverzwakkingsindex R = Log (d) d = transmissiecoëfficiënt d = W d / W i Bruto geluidsisolatie: D = L z L o Genormaliseerde Bruto geluidsisolatie: i l D n = D 10. Log ( A / A 0 ) met voor België: A 0 = 10 m² D n = D 10. Log ( T / T 0 ) met voor Nederland: T 0 = 0,5 s 23

24 Luchtgeluidsisolatie Bepalende elementen: schematische voorstelling Bron: Handbook for Sound Engineers 2nd Edition Luchtgeluidsisolatie Bepalende elementen: Oppervlaktemassa MASSAWET: R = 20. Log (f.m) -42 Geldig voor loodrechte inval van geluid [m] = kg/m² / [ f ] = Hz / R = geluidsisolatie In praktijk (wisselende invalshoeken): R = 20. Log (f.m) db winst per verdubbeling m f R 24

25 Luchtgeluidsisolatie Bepalende elementen: Lage frequenties: resonantiefrequentie resonanties: R Coïncidentie: ontstaan van buiggolven in vaste materialen f c grensfrequentie freq. buiggolven = freq. invallend geluid : de laagste INVALSHOEK waarbij eerste coïncidentie optreedt : f c sin( )= / b R met invalshoek in graden Luchtgeluidsisolatie Grensfrequentie - enkele voorbeelden voor klassieke bouwmaterialen: Grensfrequenties (f g ) Materiaal Dikte (cm) Grensfrequentie (Hz) Bakstenen muur 25,40 67 Betonmuur 20, Bakstenen muur 12, Multiplex hout 1, Glasplaat 0, Gipskartonplaat 1, Bron: Handbook for Sound Engineers 2nd edition Berekening op basis van 'Rettinger' 'Acoustic Design and Noise Control' 25

26 Luchtgeluidsisolatie Probleem: hoge oppervlakte massa s bieden doorgaans hoge stijfheid Verlaagde f g voor coïncidenties coïncidentiedips! verlaagde geluidsisolatie Compromis: buigslappe voorzetwanden: Bron: HCA- Cursus Bouwakoestiek Prof. Vermeir Luchtgeluidsisolatie Isolatie - waarden: Spectraal: 26

27 Luchtgeluidsisolatie Isolatie - waarden: Bepaling Rw (ISO 717) werkt met refentiecurven Luchtgeluidsisolatie Waarden Rw waarden: één-getalsaanduiding f (Hz) Ref Curve (db) Meetwaarden (db) Verschoven Ref C (db) Verschil Gemidd. onderschrijding 1,81 <2 27

28 Luchtgeluidsisolatie Rw (C,Ctr): C: correctie voor roze ruis weinig laagfrequent geluid C tr : correctie voor stadsverkeer veel laagfrequent geluid Rw : Rw is een globale eenheid: eenzelfde eenheid kan met verschillende akoestische isolatiecurves overeenstemmen! Meer informatie wordt bekomen door de curve van de R- verzwakkingsindex rechtstreeks te vergelijken met het geluidsspectrum: Bron: Rockfon Website Contactgeluidsisolatie In praktijk bepaald door gebruik van genormaliseerde hamermachine Bron: Coflex Bouw en Infra - website Bron: Technisch bureau Van Eeden

29 Contactgeluidsisolatie Weergegeven door genormaliseerd geluidsdrukniveau van het contactgeluid (klopgeluid) in de ontvangstruimte In België: L n = L c + 10.Log ( A / A 0 ) met: Ln : genormaliseerd contactgeluidniveau Lc: contactgeluidniveau A 0 = 10 m² OPGELET! Hoe lager deze waarde hoe minder klopgeluid in ontvangstruimte hoorbaar hoe BETER de contactgeluidsisolatie!!! Contactgeluidsisolatie Eéngetals-aanduiding (ISO 717): L nw Genormaliseerd, gewogen contactgeluidsniveau Bepaling gelijkaardig aan bepaling R w Gebruik van referentiecurve Let op! Gemiddelde nemen van de overschrijdingen t.o.v. verschoven referentiecurve. Voorbeeld: L nw =64dB f (Hz) Ref Curve (db) Meetwaarden (db) Verschoven Ref C (db) Verschil Gemidd. overschrijding 1,56 <2 29

30 Samenvatting: Overzicht basisparameters geluid: Geluidssterkte, db, frequentie, golflengte, parameters voor fluctuerende geluiden (L eq,t, statistische niveaus) Meettechnieken - geluidsmeters - frequentieanalyse Geluidsuitbreiding, buiten, binnen: direct veld - nagalmveld Reflecties, nagalmveld, nagalmtijd absorptie Geluidsisolatie Luchtgeluid Contactgeluid 59 Referenties: Overzicht basisparameters geluid: Bruël & Kjaer website Prof. Dr. Ir. G. Vermeir (2012) Cursus Bouwakoestiek k HCA Prof. Dr. Ir. De Vries (2003) Cursus Zaalakoestiek HCA Prof. E. Gerretsen (2003) Cursus Bouwakoestiek HCA 01dB Mediacoustic Teaching Acoustics by Computer - cd Glen M. Ballou (1998) Handbook for Sound Engineers Prof. Dr. H. Myncke en Dr. A. Cops (1985) Lawaaibeheersing TU Delft Library - website 60 30

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie

akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie akoestische grootheden luchtgeluidsisolatie a. In het akoestisch laboratorium: de grootheden R & Rw Tussen de zendruimte en de ontvangstruimte zit een opening van 12 m² waartussen de te testen wanden opgebouwd

Nadere informatie

Best of both worlds! Licht & Akoestiek. Ir. Theodoor Höngens

Best of both worlds! Licht & Akoestiek. Ir. Theodoor Höngens Best of both worlds! Licht & Akoestiek Ir. Theodoor Höngens even voorstellen... 2 3 akoestiek? 4 akoestiek? 5 akoestiek? 6 akoestiek? akoestiek: 1. de leer van het geluid 2. de eigenschappen van een ruimte

Nadere informatie

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen Geluid Algemeen Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich voortplanten in de lucht, een vloeistof of vaste materie zoals een muur. Het gaat om minieme veranderingen in de luchtdruk die

Nadere informatie

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Acoustics The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Onderwerpen: Wat is geluid? Een stukje theorie. Acoustics. Toepassingen. Vragen? Bedankt. Wat is geluid? Geluid is een verstoring van de atmosfeer

Nadere informatie

Luchtgeluidsisolatie op basis van gerecycleerd rubber

Luchtgeluidsisolatie op basis van gerecycleerd rubber Luchtgeluidsisolatie op basis van gerecycleerd rubber Kwaliteiten: Mustwall rubberpaneel technische fiche: klik hier Mustwall G rubberpaneel technische fiche: klik hier Mustwall 33 B rubber+gipsplaat technische

Nadere informatie

Akoestische aspecten bij het ontwerp van hoge glasoverkapte ruimten

Akoestische aspecten bij het ontwerp van hoge glasoverkapte ruimten Symposium IBPSA 11 December 2003 Akoestische aspecten bij het ontwerp van hoge glasoverkapte ruimten Marcelo Blasco WTCB Glasoverkapte ruimtes (atria) In: Musea / Expo Kantoorgebouwen Publieke gebouwen

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Definities en grootheden Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie Evalueren en Definiëren

Nadere informatie

8 De elektrostaat in de luisterruimte. 8.1 De akoestiek van de luisterruimte

8 De elektrostaat in de luisterruimte. 8.1 De akoestiek van de luisterruimte 8 De elektrostaat in de luisterruimte Het komt we 1 voor dat men een luidspreker aanschaft uitsluitend op grond van de testresultaten. Of dit verstandig is of niet laten we hier buiten beschouwing. Wel

Nadere informatie

1. Geluidsabsorberende vrijhangende eilanden

1. Geluidsabsorberende vrijhangende eilanden 1. Geluidsabsorberende vrijhangende eilanden Het gebruik van vrijhangende eilanden geeft flexibiliteit en een veelvoud aan akoestische oplossingen voor een akoestisch ontwerp. Vrijhangende eilanden kunnen

Nadere informatie

Akoestiek in gebouwen

Akoestiek in gebouwen Akoestiek in gebouwen Het begrip goede akoestiek kan op een aantal verschillende manieren worden gebruikt, met verschillende bedoelingen. In het algemeen verwijst het begrip naar een balans tussen nagalmtijd,

Nadere informatie

INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO

INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO VERWELKOMING Annelies Lammertyn Schepen van Milieu Gemeente Maldegem VERWELKOMING Annelies Lammertyn Schepen van Milieu Gemeente Maldegem

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire VOORTPLANTING VAN HET LAWAAI 1. Hoe plant lawaai zich voort?...1 2. Wat is een vrij veld?...2 3. Hoe plant lawaai zich voort in een vrij veld?...2 4. Waar moet een scherm

Nadere informatie

sounds like silence SOUNDS LIKE SILENCE SOUNDS LIKE SILENCE GEBOUWBEHEER

sounds like silence SOUNDS LIKE SILENCE SOUNDS LIKE SILENCE GEBOUWBEHEER sounds like silence GEBOUWBEHEER 1 26-9-2014 AKOESTISCH COMFORT LUCHTKWALITEIT THERMISCH COMFORT GEZOND BINNENKLIMAAT B I N N E N K L I M A AT B E Ï N V L O E D T WELZIJN Fysiek (stem/hoofd) Psychologisch

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE 1 HOUTEN DRAAGVLOER 1 ACHERGRONDINFORMATIE WAAROM DEZE INFOBROCHURE? blz 3 MASSA-VEER-MASSA SYSTEEM blz 4 GELUIDSISOLATIE STEENACHTIGE VLOEREN TOV HOUTEN DRAAGVLOEREN

Nadere informatie

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT GLAS EN AKOESTIEK Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE Het SILENCE-gamma : het summum van akoestisch comfort! Hoe? Bovendien : SGG STADIP SILENCE is een akoestische beglazing

Nadere informatie

Geluidafstraling van koelgroepen en warmtepompen.

Geluidafstraling van koelgroepen en warmtepompen. Geluidafstraling van koelgroepen en warmtepompen. Confrontaties met de omgeving. En wat met de wetgeving? Claude Bataillie Inleiding PCM Prov. Centrum vr. Milieuonderzoek: - Actief in diverse milieudisciplines

Nadere informatie

FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK

FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK akoestiek FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK Stoffen van De Ploeg zijn ontworpen om bij te dragen aan een goede leef- en werkomgeving. Esthetiek, functionaliteit, comfort en duurzaamheid gaan

Nadere informatie

Dr.ir. Wim Soede 1, Verstaanbaarheid en de invloed van de akoestiek. 1 Inleiding

Dr.ir. Wim Soede 1, Verstaanbaarheid en de invloed van de akoestiek. 1 Inleiding Dr.ir. Wim Soede 1, Verstaanbaarheid en de invloed van de akoestiek 1 Inleiding 1.1 Vraagstelling De hoorbaarheid van geluid wordt in eerste instantie bepaald door de sterkte van het geluid en de gehoordrempel

Nadere informatie

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst.

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst. FEITEN (GELUID EN AKOESTIEK) - Geluid is trillende lucht - Een geluidsgolf breidt zich bolvormig uit - Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot 20.000 Hz. Echter, voor spraak is het gebied

Nadere informatie

Akoestische absorptie en diffusiteit

Akoestische absorptie en diffusiteit Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Rapport Wonderwall Wandelementen Akoestische absorptie en diffusiteit M+P.WON.12.01.1 30 januari 2013 Colofon Opdrachtnemer Opdrachtgever M+P Raadgevende

Nadere informatie

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van Wat is GELUID Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van een auto, een overweg, een brandalarm)

Nadere informatie

Akoestiek in schoolgebouwen. Plenaire sessie Berdien De Herdt

Akoestiek in schoolgebouwen. Plenaire sessie Berdien De Herdt Akoestiek in schoolgebouwen Plenaire sessie 10.03.17 16.03.17 05.05.17 Berdien De Herdt 1-3/24/2017 Overzicht Huidige situatie Impact op leerlingen en leerkrachten Akoestische parameters Voorbeeldcases

Nadere informatie

Stil genieten met akoestische isolatie

Stil genieten met akoestische isolatie Stil genieten met akoestische isolatie Isoleren voor een betere toekomst URSA, de sterkte van een internationale producent, de nabijheid van een partner URSA is een toonaangevende producent van glaswol

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BG / 12-2004 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Geluid Inleiding Aan geluid

Nadere informatie

Het voorspellen van de akoestiek in sportzalen

Het voorspellen van de akoestiek in sportzalen Het voorspellen van de akoestiek in sportzalen Het toetsen van de rekenmethode Stageonderzoek Jelmer Niesten 21/05/15 Kennisdag Bouwfysica 2015 1/18 Introductie Stageonderzoek: akoestiek in sportzalen

Nadere informatie

De nieuwe akoestische norm voor schoolgebouwen

De nieuwe akoestische norm voor schoolgebouwen Lieven DE GEETERE, dr. ir. Afdeling Akoestiek lieven.de.geetere@bbri.be www.normen.be +32 2 655 77 11 De nieuwe akoestische norm voor schoolgebouwen 16 oktober, Flanders Expo, Gent Wetenschappelijk en

Nadere informatie

Tabel I. statistische analyse geluidsmetingen van identieke bronnen, gemiddeld op 1m van de bron

Tabel I. statistische analyse geluidsmetingen van identieke bronnen, gemiddeld op 1m van de bron Meten in een complexe omgeving Hoe betrouwbaar is een geluidsanalyse in een industriële binnen- en buitenomgeving? Ir Chris van Dijk, akoestisch specialist Alara lukagro, Huygensweg 3, Groot Ammers met

Nadere informatie

Geluidsisolatie in de bouw.

Geluidsisolatie in de bouw. Geluidsisolatie in de bouw. Soorten geluidsoverlast. Luchtgeluid en contactgeluid zijn twee begrippen die wel eens door elkaar gehaald worden, terwijl het twee verschillende vormen van geluidsoverlast

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 JULI 1998. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen De Brusselse

Nadere informatie

Golven. 4.1 Lopende golven

Golven. 4.1 Lopende golven Golven 4.1 Lopende golven Samenvatting bladzijde 158: Lopende golf Transversale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/transversale_golfsimulation.html Longitudinale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/longitudinale_golfsimulation.html

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 1/2014. Gebouwen met karakter

Bouwen met baksteen 1/2014. Gebouwen met karakter Bouwen met baksteen 1/2014 Gebouwen met karakter nr 145 - driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling 12 BOUWEN MET BAKSTEEN TECHNIEK AKOESTIEK

Nadere informatie

2011-06-13. Akoestisch ontwerp. Met gebruik van wandoplossingen

2011-06-13. Akoestisch ontwerp. Met gebruik van wandoplossingen 2011-06-13 Akoestisch ontwerp Met gebruik van wandoplossingen Inleiding Een verlaagd plafond is verreweg de meest gebruikelijke akoestische maatregel in een ruimte. In de meeste gevallen is dit voldoende

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw AKOESTIEK Leefmilieu Brussel AKOESTISCHE ABSORBERENDE MATERIALEN Sophie MERSCH, ir arch. CENTRE URBAIN / STADWINKEL 18 april2013 Opleiding tot stand gebracht door de Stadswinkel

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik : ontwerp en realisatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik : ontwerp en realisatie Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Debby WUYTS Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Technologische dienstverlening duurzaam bouwen en

Nadere informatie

hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Effecten van geluid op een mens:

hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Effecten van geluid op een mens: Geluid; functies Positief: hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Negatief: als geen verband met of storing eigen activiteiten bevat ongewenste informatie Geluid;

Nadere informatie

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal

naa Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Globale beoordeling binnenakoestiek en geluid arbeidsplaats in sporthal Uitgevoerd door Behandeld door Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete 26 9402 XB Assen Postbus 339 9400 AH Assen telefoon

Nadere informatie

Akoestische optimalisatie van houtskeletbouw

Akoestische optimalisatie van houtskeletbouw Akoestische optimalisatie van houtskeletbouw Lieven De Geetere, WTCB, afdeling akoestiek Slim Bouwen - dag 2 - Houtskeletbouw VDAB Hamme 17 november 2016 Lieven De Geetere 17/11/2016 Slim Bouwen Akoestische

Nadere informatie

4.11 Akoestiek. Inleiding

4.11 Akoestiek. Inleiding 4.11 Akoestiek Inleiding Geluidsoverlast wordt steeds groter. Het straatverkeer wordt intenser, de buren en de kinderen hebben kennelijk steeds krachtiger geluidsinstallaties en televisie kijken kan nu

Nadere informatie

Meer verstaan in de thuissituatie: Akoestiek en overige hoorhulpmiddelen. Saskia Bruijn, Annemarie Schrijver, Wim Soede

Meer verstaan in de thuissituatie: Akoestiek en overige hoorhulpmiddelen. Saskia Bruijn, Annemarie Schrijver, Wim Soede Meer verstaan in de thuissituatie: Akoestiek en overige hoorhulpmiddelen Saskia Bruijn, Annemarie Schrijver, Wim Soede Vraag commissie Akoestische omstandigheden in woonomgeving van slechthorenden: instellingen

Nadere informatie

Het pinta akoestiek-abc

Het pinta akoestiek-abc Het pinta akoestiek-abc EEN KLEINE INLEIDING IN DE WERELD VAN DE AKOESTIEK [2/16] >> Waar komt het lawaai vandaan? WAT ZIJN DE BASISPRINCIPES VAN DE AKOESTIEK IN DE BOUW- EN ARCHITECTUURBRANCHE? WELKE

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie Soundblox Type A driekamer blokken; laboratoriummetingen. Datum 8 februari 2016 Referentie

Luchtgeluidisolatie Soundblox Type A driekamer blokken; laboratoriummetingen. Datum 8 februari 2016 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen Luchtgeluidisolatie Soundblox Type A driekamer blokken;

Nadere informatie

Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie

Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie Seminarie Duurzaam Bouwen : Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie 9 Oktober 2015 Leefmilieu Brussel AKOESTIEK IN RENOVATIE, ELEMENTAIRE NOTIES Debby WUYTS, ir.arch. WTCB, Laboratorium

Nadere informatie

Woudschoten Het meten van geluid. Cursus: Het meten van geluid. Introductie geluid Geluid in een ruimte Meten: Geluid en omgeving

Woudschoten Het meten van geluid. Cursus: Het meten van geluid. Introductie geluid Geluid in een ruimte Meten: Geluid en omgeving Woudschoten Het meten van geluid Introductie geluid Geluid in een ruimte Meten: Bepaling geluidvermogen van een bron Verkeerslawaaimeting Audiometer Opleiding echnische Natuurkunde Opleiding Audiologie

Nadere informatie

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck.

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck. DAIDALOS PEUTZ bouwfysisch ingenieursbureau Europese groep adviesbureaus in bouwfysica, akoestiek, lawaaibeheersing, milieutechniek, brandveiligheid Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763

Nadere informatie

T +32 (0) F +32 (0) Kernenergiestraat Antwerpen Belgium

T +32 (0) F +32 (0) Kernenergiestraat Antwerpen Belgium MERFORD NOISE CONTROL B.V INDUSTRIEGEBIED GORINCHEM-OOST II POSTBUS 160, 4200 AD GORINCHEM FRANKLINWEG 8, 4207 HZ GORINCHEM TELEFOON +31 (0)183-675000 TELEFAX +31 (0)183-626440 K.V.K. NR. 23041114 BTW.

Nadere informatie

Rapport : Laboratorium geluidabsortiemetingen; product Artwall van Incatro B.V.

Rapport : Laboratorium geluidabsortiemetingen; product Artwall van Incatro B.V. JBR/2000.2165/WLM 26 januari 2001 Opdrachtgever: Incatro B.V. Roerderweg 39a 6041 NR ROERMOND Contactpersoon: de heer C. Huijskens Behandeld door: ing. J. Bril Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Nadere informatie

Hogere Cursus Akoestiek BOUWAKOESTIEK IN DE PRAKTIJK Deel 1: basis. Bart Ingelaere -

Hogere Cursus Akoestiek BOUWAKOESTIEK IN DE PRAKTIJK Deel 1: basis. Bart Ingelaere - 1 Hogere Cursus Akoestiek BOUWAKOESTIEK IN DE PRAKTIJK Deel 1: basis Bart Ingelaere - bi@bbri.be BASISBEGRIPPEN *** GEVELISOLATIE *** CONTACTGELUIDISOLATIE *** RIJWONINGEN *** APPARTEMENTEN *** ABSORPTIE

Nadere informatie

1a. 3a Er zijn twee overgangsweerstanden van 0,13 Alleen de vloerdelen zorgen voor een R waarde.

1a. 3a Er zijn twee overgangsweerstanden van 0,13 Alleen de vloerdelen zorgen voor een R waarde. T io Uitwerking Her tentamen Bouwkundige HTI 1a. 3a Er zijn twee overgangsweerstanden van 0,13 3b Alleen de vloerdelen zorgen voor een R waarde. De T io van de vloer wordt T io = 16,7 o C. Dit is voor

Nadere informatie

TOPLINE WOOD VENEERD ACOUSTIC WALL & CEILING PANELS

TOPLINE WOOD VENEERD ACOUSTIC WALL & CEILING PANELS TOPLINE WOOD VENEERD ACOUSTIC WALL & CEILING PANELS TOPLINE Super absorberende panelen Wanden en plafonds zijn essentieel voor akoestisch comfort. Bij toepassing van Topline kan de combinatie van reflectie,

Nadere informatie

Geluid en wind. Erik Salomons TNO TPD Delft. Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt.

Geluid en wind. Erik Salomons TNO TPD Delft. Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt. Geluid en wind Erik Salomons TNO TPD Delft Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt. 1. Modellen Als je geluid wilt begrijpen en berekenen, dan kun je niet

Nadere informatie

ardea Best Trading acoustics & consult

ardea Best Trading acoustics & consult acoustics & consult Best Trading Het geluidsniveau en frequentiespectrum van een Crystal Soundboard in vergelijking met piano's met een conventionele houten zangbodem Versie 31 Maart 2010 Best Trading

Nadere informatie

Akoestische isolatie in houtskeletwoningen

Akoestische isolatie in houtskeletwoningen Akoestische isolatie in houtskeletwoningen Naast de snelheid van uitvoering biedt het gebruik van een houtskelet nog tal van andere voordelen, zoals het beperkte gewicht op de funderingen, thermische isolatie,

Nadere informatie

De nieuwe norm NBN S

De nieuwe norm NBN S De nieuwe norm NBN S01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen Debby WUYTS, ir. arch. Technologisch Adviseur Projectleider Afdeling Akoestiek debby.wuyts@bbri.be www.normen.be +32 2 655 77 11 02/04/2008

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 10/6/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO

INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO VERWELKOMING Annelies Lammertyn Schepen van Milieu Gemeente Maldegem VERWELKOMING Annelies Lammertyn Schepen van Milieu Gemeente Maldegem

Nadere informatie

Grafiek 1:Programma materiaal Top 40 Spectra zie bijlage 1 voor nummers

Grafiek 1:Programma materiaal Top 40 Spectra zie bijlage 1 voor nummers 1. Muziek en Spectra 1.1 Standaard spectra Voor het bepalen van de toelaatbare geluidsniveaus in horeca inrichtingen moet er door de adviseurs gekozen worden of er met het zogenaamde Popspectrum of met

Nadere informatie

BELBLOCK Betonmetselstenen als het ook stil moet zijn

BELBLOCK Betonmetselstenen als het ook stil moet zijn akoestiek 4 Het akoestische comfort is een essentieel aspect van de kwaliteit van een ruimte. Terwijl onze leefomgeving luidruchtiger wordt, stellen we steeds hogere eisen, ook wat de geluidshinder betreft.

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire METEN VAN HET LAWAAI 1. Welke kenmerken heeft een geluidsmeter?...1 2. Welk meetapparaat moet worden gekozen?...2 3. Hoe moeten de metingen worden uitgevoerd?...3 4. Hoe wordt

Nadere informatie

Akoestiek & omgeving

Akoestiek & omgeving Akoestiek & omgeving Invloed oriëntatie ti van het gebouw op de geluidsoverdracht van en naar de omgeving Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Godshuizenlaan 95 9000 Gent Lot Hebbelinck wetenschappelijk

Nadere informatie

b a k s t e e n m e t s e l w e r k

b a k s t e e n m e t s e l w e r k M u r e n u i t b a k s t e e n m e t s e l w e r k Akoestische isolatie Muren uit baksteenmetselwerk: akoestische isolatie INHOUD 1 1 Inleiding 5 2 Geluid 7 2.1 Wat is geluid? 7 2.1.1 Algemeen 7 2.1.2

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF STRANDLOPER LOUIS PAUL BOONSTRAAT 20 TE ANTWERPEN

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF STRANDLOPER LOUIS PAUL BOONSTRAAT 20 TE ANTWERPEN VINÇOTTE nv Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be Onze gegevens Referentie : 60447498-04-003 (Strandloper) Contactpersoon : Martijn Verellen Uw gegevens

Nadere informatie

Het effect van een goede geluidsomgeving

Het effect van een goede geluidsomgeving Het effect van een goede geluidsomgeving Activiteit gerelateerd akoestisch design Yvette Tietema Concept Developer Office Wat kunnen we horen? 35-80dB A O U E B M R V Y P F S T 125-8000 Hz Wanneer is

Nadere informatie

Elektro-akoestiek. Geluid 1.1.

Elektro-akoestiek. Geluid 1.1. Dia 1 Elektro-akoestiek Dia 2 1.1. Geluid Geluid is de verstoring van de evenwichtsituatie van luchtmoleculen die waarneembaar is voor het menselijk gehoor Stel luchtmoleculen voor als een rijtje vrij

Nadere informatie

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden?

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden? opgaven en uitkomsten hoofdstuk 10 Akoestiek 1. Waaruit bestaat geluid en hoe plant het zich voort? 2. Hoe noemen we de beweging van geluid? 3. Hoe valt een geluidgolf in lucht nader te omschrijven? 4.

Nadere informatie

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10.

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10. 4. Geluid Wat is een logaritme? De gelijkheid 10 2 = 100 bevat drie getallen: 10, 2 en 100. Als we van die drie getallen er één niet weten moeten we hem kunnen berekenen. We kunnen dus drie gevallen onderscheiden:

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Voor ingebruikname. Ingebruikname

Voor ingebruikname. Ingebruikname Geluidsisolatie Genormaliseerde luchtgeluidisolatie scheidingsconstructie. R def = L z L o + 10 log S/A [db(a)] L z = geluiddrukniveau in zendvertrek [m 2 ] L o = geluiddrukniveau in ontvangvertrek [db]

Nadere informatie

Akoestische isolatie van gebouwen:

Akoestische isolatie van gebouwen: Akoestische isolatie van gebouwen: de nieuwe akoestische criteria voor woongebouwen de NBN S01-400-1:2008 VAN DAMME Manuel Afdeling Akoestiek Laboratorium Akoestiek WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum

Nadere informatie

serie KAT Akoestische luchtdoorlaat unit

serie KAT Akoestische luchtdoorlaat unit serie Akoestische luchtdoorlaat unit www.koolair.com 1 Akoestische luchtdoorlaat unit Inhoudsopgave Akoestische luchtdoorlaat unit. 2 Afmetingen. 3 Technische gegevens. 5 Codificatie. 7 2 Akoestische luchtdoorlaat

Nadere informatie

Akoestisch comfort, hoe bereik je dat?

Akoestisch comfort, hoe bereik je dat? Akoestisch comfort, hoe bereik je dat? Room Acoustic Comfort tm This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you

Nadere informatie

acanor sprayplan de innovatieve naadloze plafondafwerking

acanor sprayplan de innovatieve naadloze plafondafwerking acanor sprayplan de innovatieve naadloze plafondafwerking Mooie, regelmatige en naadloze oppervlaktestructuur Al vanaf 15 mm uitstekende absorptiewaarden Eindeloze mogelijkheden DIRECT CONTACT +31 (0)

Nadere informatie

Ronde geluiddempers. Brandweerstandsklassen E30, E60, EI30 en/of EI60. comfort.

Ronde geluiddempers. Brandweerstandsklassen E30, E60, EI30 en/of EI60. comfort. Ronde geluiddempers Brandweerstandsklassen E, E, EI en/of EI Omschrijving Geluiddemping of de volledige eliminatie van geluid is vaak gewenst of zelfs verplicht. De geluiddempers van Inatherm zijn speciaal

Nadere informatie

dback akoestische backing

dback akoestische backing dback akoestische backing IT S OH SO QUIET IT S OH SO STILL SSHHH 4 Maak komaf met geluid 5 GELUID & DE WERKOMGEVING Het belang van akoestiek in moderne kantoren Geluid maakt deel uit van de dagdagelijkse

Nadere informatie

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF SPEELPALEIS VAN CORTBEEMDELEI 237 TE ANTWERPEN

BEPERKT AKOESTISCH ADVIES VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN KINDERDAGVERBLIJF SPEELPALEIS VAN CORTBEEMDELEI 237 TE ANTWERPEN VINÇOTTE nv Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be Onze gegevens Referentie : 60447498-04-002 (Speelpaleis) Contactpersoon : Martijn Verellen Uw gegevens

Nadere informatie

Gids voor de Akoestiek

Gids voor de Akoestiek VERSTAANBAARHEID VERTROUWELIJKHEID CONCENTRATIE Gids voor de Akoestiek Algemene definities Gebruikelijke akoestische criteria Om te voldoen aan akoestische wetgevingen en aanbevelingen werkt men met drie

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Nagalmproblemen in Sportaccommodaties. ing. T. Appeldoorn Acour Lawaaibestrijding B.V.

Nagalmproblemen in Sportaccommodaties. ing. T. Appeldoorn Acour Lawaaibestrijding B.V. Nagalmproblemen in Sportaccommodaties Door: ing. T. Appeldoorn Acour Lawaaibestrijding B.V. Inleiding: Sportaccommodatie zijn vaak ruimtes met zeer veel nagalm. Dit is de consequentie van het grote volume

Nadere informatie

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE 1 LABOTESTEN HOUTMASSIEFVLOER LABOTESTEN HOUTSMASSIEFVLOER DE NAAKTE DRAAGVLOER blz 4 UITVULLAAG + UPGREI + ZAND/CEMENT CHAPE blz 6 EFFECT VAN EEN NIET ONTKOPPELD PLAFOND

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw:

Opleiding Duurzaam gebouw: Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energieefficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel Akoestische technische details Charlotte CRISPIN WTCB Algemeen schema van de presentatie Basisprincipes

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: GEBOUW- AKOESTIEK

Opleiding Duurzaam Gebouw: GEBOUW- AKOESTIEK Opleiding Duurzaam Gebouw: GEBOUW- AKOESTIEK Leefmilieu Brussel Luchtgeluidsisolatie: principes en materialen Manuel VAN DAMME Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie Tools aanreiken

Nadere informatie

Toelichting akoestisch

Toelichting akoestisch Toelichting akoestisch onderzoek Mega Windy 18 oktober 2013 Willy Verbruggen Departement Leefmilieu Meetpunten MP1 MP2 MP3 MP6 MP7 Venetië 3 Bosweg 22 Maalderijstraat 87 Nieuwmoersesteenweg 121 Postbaan

Nadere informatie

Rapport. Reductie Overige Broeikasgassen; consequenties toepassing geluidwerende beglazingen zonder SF6

Rapport. Reductie Overige Broeikasgassen; consequenties toepassing geluidwerende beglazingen zonder SF6 Rapport Lid ONRI ISO-9001 gecertificeerd Reductie Overige Broeikasgassen; consequenties toepassing geluidwerende beglazingen zonder SF6 Rapportnummer R 833-1 d.d. 16 april 2002 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Insulation technology. Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE

Insulation technology. Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE houtmassiefbouw - contactgeluidsisolatie 08/01/2016 2 laboratoriumtests houtmassiefbouw 1. XLAM draagvloer 14 cm 2. zwevende chape 3. droge

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik : ontwerp en realisatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik : ontwerp en realisatie Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Reverberatie en geluidsabsorptie Praktijk oplossingen en materialen Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en)

Nadere informatie

De geluidsomgeving in ziekenhuizen Invloed op patiënt & professional. Jikke Reinten MSc jikke.reinten@hu.nl 28/05/15

De geluidsomgeving in ziekenhuizen Invloed op patiënt & professional. Jikke Reinten MSc jikke.reinten@hu.nl 28/05/15 De geluidsomgeving in ziekenhuizen Invloed op patiënt & professional Jikke Reinten MSc jikke.reinten@hu.nl Gezondheid volgens de WHO: good health is a state of complete physical, social and mental well-being,

Nadere informatie

Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting

Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting #GTL2015 ir. Theodoor Höngens 4 november 2015 2 inhoud formele regelgeving informele regelgeving ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw AKOESTIEK Leefmilieu Brussel GELUIDSISOLATIE VAN GEVELS Debby WUYTS, Ir CSTC-WTCB DIENSTVERLENING DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING 2 mei 2013 Opleiding tot stand

Nadere informatie

Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie

Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie Seminarie Duurzaam Bouwen: Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie 9 oktober 2015 Leefmilieu Brussel CONCRETE GEVALLEN VAN GELUIDSISOLATIE TIJDENS DE RENOVATIE: KLEINE WERVEN Daniel DEVROEY,

Nadere informatie

BASISBOUWAKOESTIEK. Ir. Bart Ingelaere. bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be. http://www.bbri.be bart.ingelaere@bbri.be www.normen.

BASISBOUWAKOESTIEK. Ir. Bart Ingelaere. bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be. http://www.bbri.be bart.ingelaere@bbri.be www.normen. BASISBOUWAKOESTIEK Ir. Bart Ingelaere Afdeling Akoestiek Tel. 02/655.77.11 Fax 02/653.07.29 bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be In een wereld met toenemend lawaai zijn producten / bouwkundige oplossingen

Nadere informatie

GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en CE-markering

GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en CE-markering GELUIDSSCHERMEN VOOR WEGEN: Europese normalisatie en CE-markering 13 dec. 2006 Geluidsschermen van beton Gontrain MAIRESSE Ronveaux GELUIDSSCHERMEN IN BETON Gontran MAIRESSE Ingénieur d affaires Ronveaux

Nadere informatie