Financieel Management voor managers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Management voor managers"

Transcriptie

1 Financieel Management voor managers Naam: F.C. Wijnberg Docent: de heer H. Bos Studentnummer: Datum: NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Financieel Management voor managers 1

2 Voorwoord Na een jaar worstelen met mijn gezondheid (burn-out) heb ik eindelijk weer mijn studie opgepakt op 22 september Ik was erg blij dat dit weer mogelijk is en er wachtte een pittige module, namelijk Financieel management voor managers. In tegenstelling tot mijn andere moduleopdrachten waar ik pas in de laatste weken aan de opdracht begon, ben ik nu gelijk in de eerste week begonnen. Na bijna 4 maanden gewerkt te hebben aan deze opdracht durf ik dan ook wel te zeggen dat ik tevreden ben met het eindresultaat. Los van het cijfer heb ik veel geleerd op financieel gebied, leuke contacten opgedaan en goede gesprekken gehad. Omdat mijn huidige werkgever (de Kamer van Koophandel Midden-Nederland) midden in een reorganisatie zit, heb ik er in overleg met de financiële manager en mijn praktijkbegeleider voor gekozen om deze opdracht over het fictieve bedrijf JobsFashion B.V. te doen. Mijn dank gaat daarom ook uit naar Jan Korsten (financieel manager) en uiteraard naar Ingrid Osnabrugge (praktijkbegeleidster). De gesprekken hebben een grote bijdrage geleverd aan dit rapport. Veel plezier met het lezen, en succes toegewenst met het beoordelen van dit adviesrapport. Frank Wijnberg (3 december 2013) 2

3 Samenvatting JobsFashion B.V. is een onderneming die werkzaam is in de sector bedrijfskleding. Het bedrijf heeft 2 soorten productgroepen namelijk, Corporate identity kleding en Doorwerk- en winterkleding. Algemeen directeur (en oprichter) Jan Willem Peters en commercieel directeur Kees Langerwerf hebben beiden geen financiële achtergrond, waardoor Frits Vrolijk is aangenomen om het financiële gedeelte op zich te nemen. Frits heeft diverse overzichten gemaakt waar onder andere naar wordt gekeken in de financiële verantwoording (hoofdstuk 1). Uit de cijfers blijkt dat de omzet van JobsFashion B.V. de afgelopen jaren voortdurend is gegroeid. De current ratio van JobsFashion is hoog. Geconcludeerd wordt dat er te weinig met de liquide middelen gedaan wordt. Corporate identity wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. JobsFashion merkt dat, omdat er veel opdrachten via bureaus voor huisstijlmanagement binnenkomen. Omdat JobsFashion over voldoende financiële middelen beschikt om te investeren, is er (in hoofdstuk 2) een investeringsselectie gemaakt voor 2 opties: 1. Een aantal personeelsleden aannemen die gespecialiseerd zijn in huisstijlmanagement. 2. Een succesvol bureau voor huisstijlmanagement overnemen. Aangezien de overname van een bedrijf in het eerste jaar al omzet genereert, wordt daarvoor gekozen. Het bureau voor huisstijlmanagement wordt geïntegreerd in JobsFashion. Dit neemt veel kosten en risico s met zich mee, maar minder dan investering 1. In hoofdstuk 3 worden de processen qua planning & control onder de loep gelegd, aangezien deze erg oppervlakkig zijn. Er wordt nauwelijks gekeken naar de resultaten van een afdeling of persoon. Om hier meer structuur en inzicht in te krijgen komt er een meer duidelijke en meetbare planning en control. Daarnaast -om meer omzet te genereren- komen er targets voor de afdeling sales. De bedoeling is dat dit medewerkers stimuleert om harder te werken en naar dit bepaalde resultaat toe te werken. Bij het behalen van de targets zal er een bonus tegenover staan. Op deze manier zal JobsFashion makkelijker de doelstelling behalen omdat er meer (tussentijdse) controle op is. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1. Financiële verantwoording JobsFashion B.V 6 Hoofdstuk 2. Investeringsadviezen 7 Hoofdstuk 3. Advies Planning & Control 9 Literatuuroverzicht 11 Bijlagen 12 Berekeningen 15 4

5 Inleiding In deze opdracht zal worden gekeken naar het fictieve bedrijf JobsFashion B.V., aangezien bij mijn huidige werkgever de opdracht niet uitvoerbaar was. JobsFashion B.V. is een onderneming die werkzaam is in de sector bedrijfskleding. De onderneming wordt geleid door Jan Willem Peters (Algemeen directeur alsmede oprichter) en Kees Langerwerf (Commercieel directeur). Het bedrijf heeft 2 soorten product groepen, deze worden hieronder kort beschreven. Corporate identity kleding Deze productgroep wordt verkocht aan organisaties in de retail en dienstverlening. De klanten in deze productgroep zijn: supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, transportbedrijven, schoonmaakbedrijven en horecagelegenheden. Doorwerk- en winterkleding De doorwerk- en winterkleding wordt verkocht op een zogenoemde intermediaire markt. Dit is een markt waar organisaties producten kopen en ze onbewerkt weer doorverkopen, met als doel winst te maken. De klanten in deze productgroep zijn: technische groothandels, dealers, promotionele groothandels en inkooporganisaties. Omdat Jan Willem en Kees geen financiële achtergrond hebben, ontbreekt het de onderneming aan betrouwbare managementinformatie. De externe financierder (ING-bank) heeft dit al diverse malen aangegeven en om deze reden is Frits Vrolijk aangenomen, een financial controller. Frits heeft verschillende overzichten gemaakt waarop doorgeborduurd kan worden. In hoofdstuk 1 wordt gekeken naar het financiële gedeelte van JobsFashion. Uit deze financiële overzichten en nieuwe berekeningen zal moeten blijken of JobsFashion een investering of investeringen kan doen en wat eventuele opties zijn voor investeringen. Een investeringsselectie is uitgewerkt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens gekeken naar de planning en control, aangezien er nu onvoldoende gegevens zijn over het presteren van afdelingen en personen. De berekende getallen in deze analyse zijn uitgewerkt terug te vinden in de bijlagen. 5

6 Hoofdstuk 1. Financiële verantwoording JobsFashion B.V. Winstgevendheid In de verantwoording van de gekozen financiële getallen en uitkomsten van JobsFashion B.V. wordt er gekeken naar zowel de resultatenrekening als de balans (per ). Uit deze getallen blijkt dat JobsFashion -evenals in voorgaande jaren- in een stijgende lijn zit. Enerzijds worden de crediteuren sneller betaald en anderzijds komt er sneller geld binnen van debiteuren. De omzet is ten opzichte van vorig jaar gestegen met euro ofwel 5,4%. Het totaal vermogen in 2009 is afgenomen met euro, een afname van 0,5%. Dit komt doordat er schulden zijn afgelost: - de rentedragende leningen zijn met 23,80% afgenomen ( euro). - de crediteuren en kortlopende schulden zijn met 50,7% afgenomen ( euro). Ten opzichte van vorig jaar is de winst dit jaar met 26,2% toegenomen. Liquiditeit Bij liquiditeit wordt er gekeken of de onderneming op dit moment in staat is om op tijd aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Een gezonde current ratio ligt boven de 1. Bij JobsFashion is deze 4,18, 1,3 meer dan vorig jaar. Geconcludeerd wordt dat er beter met de liquide middelen kan worden omgegaan. De mate waarin de onderneming aan haar vaste kortlopende verplichtingen kan voldoen wordt aangeduid door het kengetal genaamd quick ratio, deze is 2,47, vorig jaar was deze nog 1,84. Dit betekent dat het kort vreemd vermogen betaald kan worden uit de vlottende activa (W. Koetzier, 2012, p. 68). Een sterke cash ratio is belangrijk (voor o.a. schuldeisers) om te bepalen of aan de verplichtingen van het lang vreemd vermogen kan worden voldaan. Bij JobsFashion is deze sterk, de cash ratio is namelijk 1,21, een toename van 0,23 ten opzichte van vorig jaar. Solvabiliteit De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (W. Koetzier, 2012, p. 68). Oftewel: kan op lange termijn aan alle financiële verplichtingen worden voldaan. Afgelopen jaar had JobsFashion een solvabiliteitsratio van 22%. Deze was te laag, maar door een toename van het eigen vermogen van 3883 komt deze dit jaar op 43%, een stijging van 21%. Dat betekent dat JobsFashion in staat is om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Ten opzichte van vorig jaar is deze stijging 21%. Het debt ratio is Over het algemeen geldt dat wanneer dit minder is dan 0,75, er ruimte is voor het aantrekken van eventueel vreemd vermogen (driekwart van het totale vermogen mag vreemd vermogen zijn), maar dit verschilt per branche. Rentabiliteit Door middel van de rentabiliteitsratio s wordt duidelijk of het door JobsFashion gebruikte vermogen effectief wordt gebruikt. Door het berekenen van de rentabiliteit wordt inzicht verkregen wat elke geïnvesteerde euro uiteindelijk oplevert. De rentabiliteit van het totale vermogen is 23%, 5% meer dan vorig jaar. Geconcludeerd wordt dat JobsFashion momenteel financieel gezond is. De rentabiliteit van het eigen vermogen is 54%. Dit percentage geeft weer hoeveel Jan-Willem verdient, tegenover het door hem geïnvesteerde vermogen (eigen vermogen). 6

7 Hoofdstuk 2. Investeringsadviezen Uit onderzoek blijkt dat bedrijven steeds vaker gebruik maken van bureaus voor huisstijlmanagement. JobsFashion krijgt veel opdrachten via dit soort bureaus. De overweging is om een aantal personeelsleden aan te nemen die daarin gespecialiseerd zijn, of om een goed lopend bureau voor huisstijlmanagement over te nemen (W. Koetzier, 2012, p. 369). Hiervoor is een investeringsselectie met tijdsvoorkeur gemaakt, die hieronder is uitgewerkt (W. Koetzier, 2012, p. 273). Investering 1: Overname succesvol huisstijlmanagement bureau De eerste optie is een investering/bedrijfsovername van euro (twee miljoen euro). Dit dient binnen 5 jaar terugverdiend te zijn (W. Koetzier, 2012, p. 276). Bedragen x 1000 Investering A: Overname Bedrijf Housestyle B.V. Jaar Ontvangsten Uitgaven Cashflow Uit het overzicht blijkt dat na 4 jaar en 2 maanden de investering zich terugverdiend heeft. Bedragen x 1000 Investering A: Overname Bedrijf Housestyle B.V. Jaar Cashflow Interne rentevoet* 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Netto contante waarde Som contante waarde Netto contante waarde: = 104 Berekening rentevoet (blz 69): zie bijlage 3 Minpunten: - Het bedrijf moet geïntegreerd worden (promotiekosten) - Het is een grote investering - Het is een risico. De mogelijkheid bestaat dat de geschatte inkomsten tegenvallen of dat de investering (het bureau) niet blijkt te passen bij JobsFashion Pluspunten: - Er is sprake van een bestaand netwerk/klantenbestand - In jaar 1 kunnen al inkomsten worden gegenereerd - Het huisstijlbureau is al een winstgevende onderneming 7

8 Investering 2: Bekwaam personeel inhuren en een huisstijlmanagementbureau opzetten De opstartkosten bedragen euro voor kantoorruimte en interieur. Na 5 jaar dient deze investering terugverdiend te zijn. Bedragen x 1000 Investering B: Bekwaam personeel inhuren Jaar Ontvangsten Uitgaven Cashflow Uit het overzicht blijkt dat na 4 jaar en 6 maanden de investering zich terugverdiend heeft. Bedragen x 1000 Investering B: Bekwaam personeel inhuren Jaar Cashflow Interne rentevoet ** 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Netto contante waarde 28,36 35,73 50,66 59,86 75,43 Som contante waarde 250 Netto contante waarde: = 150 **) Voor deze uitwerking is er voor gekozen de rentevoet van investering 1 aan te houden. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de rentevoet van JobFashion te berekenen. Minpunten: - Er is sprake van een opstartfase, voor het werven/overtuigen van (nieuwe) klanten. Er zijn meer kosten dan opbrengsten in de startfase. - Er zal veel tijd moeten worden gestoken in de organisatie. Dit kost veel tijd en geld - Het is een risico (bovenstaand is een scenario waarin opdrachten worden verkregen) Pluspunten: - Meer rendement op lange termijn (indien kloppend scenario) - Het is een minder grote investering - De onderneming is eenvoudiger te integreren qua huisstijl/werkwijze Voor het vergelijken van de financiële voordelen is de netto contante waarde van investeringen de maatstaf voor de berekening van de investeringen (W. Koetzier, 2012, p. 278). Investering 2 wordt vanaf het derde jaar rendabel. Investering 1 is groter, maar leidt binnen 1 jaar al tot inkomsten en levert uiteindelijk meer op. Aan de hand van deze resultaten wordt geadviseerd om investering 1 te hanteren, aangezien dit op lange termijn meer zal opleveren en minder risico met zich mee brengt. Met de overname wordt gebruikt gemaakt van bestaande kennis, ervaring en het netwerk van de onderneming, die al jaren een goede omzet genereert. Investering 2 brengt meer risico met zich mee, aangezien naast de opstart, de onderneming klanten moet overtuigen/binnenhalen. 8

9 Hoofdstuk 3. Adviesgedeelte Planning & Control Aanleiding JobsFashion heeft weinig inzicht in de financiële cijfers. De cijfers zijn met dit rapport duidelijker geworden voor de bedrijfsleiding. Om voor de toekomst een meer concrete en meetbare planning en control te krijgen voor bedrijfsleiding en de afdelingsmanagers wordt er een korte termijnplanning gemaakt (W. Koetzier, 2012, p. 386). Met deze planning krijgen zij meer inzicht in het presteren van hun afdeling/medewerkers. Strategie De directie heeft gekozen voor een taakstellende begroting (W. Koetzier, 2012, p. 386). Hierdoor krijgt JobsFashion een weergave van de financiële doelstellingen die de onderneming het komend jaar wil bereiken. De groei in omzet moet tenminste 12% per jaar bedragen zodat deze omzet over 4 jaar 50% hoger ligt dan in het afgelopen jaar. Vorig jaar werd een omzetgroei van 5,6% behaald. Voor volgend jaar zal een omzet van gerealiseerd moeten worden om te voldoen aan de 12% omzetgroei. Dit alles zal moeten gebeuren door middel van marktpenetratie (W. Koetzier, 2012, p. 369). Om deze concreter te maken moeten er deelbudgetten worden gemaakt (W. Koetzier, 2012, p. 387). Procesbeschrijving Voor elke afdeling is een budget gemaakt ( management by objectives, W. Koetzier, 2012, p. 371). De managers zijn verantwoordelijk voor het vastgestelde budget, de inkomsten en uitgaven. Zij zullen verantwoording af moeten leggen indien zij het budget overschrijden. Als eerst wordt er gekeken naar de afdeling Sales. De verkopen moeten zo goed mogelijk worden geschat, aangezien alle andere budgetten daarop gebaseerd zijn (W. Koetzier, 2012, p. 388). De planning voor de salesafdeling bevat targets (W. Koetzier, 2012, p. 386). Hier is voor gekozen omdat het medewerkers en managers stimuleert beter te presteren en naar een bepaald resultaat te werken. De targets worden vastgesteld door te kijken naar het verschil van 2008/2009, de verwachting voor het komende jaar en er zullen externe ijkpunten worden verzameld zodat de targets onafhankelijk onderbouwd worden. Dit in goed overleg met de afdeling sales (top-down en bottom-up (W. Koetzier, 2012, p. 378)). Behaalde targets worden beloond met een vastgestelde bonus. Een bijkomend voordeel van het gebruik van targets en afdelingsbudgetten is dat voor het management en de directie het gebruikt kan worden als beoordelingsmiddel (W. Koetzier, 2012, p. 387). Naast deze twee functies maakt het gebruik van targets en afdelingsbudgetten inzichtelijk waarvoor iemand verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheidstoedeling is weergeven in bijlage 4 (W. Koetzier, 2012, p. 376). Tenslotte gaan alle medewerkers tijdschrijven, zodat in sommige gevallen indirecte kosten direct gemaakt kunnen worden en inzicht wordt verkregen in de tijdsbesteding per activiteit en de kosten per kostendrager (W. Koetzier, 2012, p. 181). Volgend jaar zal de planning en control dan nog meer structuur krijgen en zullen er meer meetbare elementen zijn. 9

10 Meetpunten Directie: Twee keer in het jaar is er een directieoverleg. Hierin worden zaken besproken met betrekking tot het strategisch plan en de begroting (W. Koetzier, 2012, p. 369). Directie/management: Elk kwartaal is er een kwartaalbespreking met managers. In dit overleg wordt er gekeken naar de processen, de budgetten (de inkomsten en uitgaven) en naar de KPI s (W. Koetzier, 2012, p. 373). Aan de hand van de uitkomsten hiervan wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om de strategie bij te sturen of dat het budget aangepast dient te worden. Management: Elke maand is er een overleg met het management onderling en met de leidinggevenden. Hier worden de resultaten, processen, teamplannen en verwachtingen besproken. Medewerkers: Afhankelijk van de afdeling is er elke week (maandagochtend) een korte werkbespreking. Hier worden de resultaten van de week ervoor besproken en daarbij de verwachtingen voor komende week. Elke medewerker krijgt in het begin van het jaar een planningsgesprek; na het eerste kwartaal een voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek. Het proces is weergeven in bijlage 5. 10

11 Literatuuroverzicht - bronnen Boek(en): Wim Koetzier (2013, vierde druk) Management Accounting - Berekenen, beslissen, beheersen. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Internet: 11

12 Bijlagen Bijlage 1 De balans (Deze balans is door mij opgemaakt omdat het huidige exemplaar onoverzichtelijk was) Bedragen x 1000 BALANS PER Matteriele vaste activa Uitgegeven Kapitaal 15 Inventaris Ingehouden winsten Vorderingen (rentedragende) leningen Vooruitbetalingen 584 Crediteuren/KVV Liquide middelen (overlopende) passiva Bijlage 2 De resultatenrekening (Deze winst- verliesrekening is door mij opgemaakt omdat het huidige exemplaar onoverzichtelijk was) Bedragen x 1000 WINST- VERLIESREKENING Inkomsten huisstijl Inkomsten "doorwerk kleding" INKOMSTEN Verkoop kosten Brutomarge Personeelskosten Waardevermindering Overige operationele uitgaven Operationele uitgaven Resultaat van operationele activiteiten Financiele inkomsten 468 Financiele uitgaven Resultaat voor belastingen Belastingen Jaarresultaat

13 Bijlage 3 Berekening rentevoet Verhouding VV/EV Eigen vermogen 30% Tegen rendementseis 10% Rentedragend vreemd vermogen 70% Tegen kostenvoet van 5% (voor belastingen) Berekening rentevoet 5,80% Belastingpercentage 20% Berekening rentevoet: (Eigen vermogen x rendementseis) + (Rentedragend vreemd vermogen x Kostenvoet x (1-belastingpercentage)) Bijlage 4 Verantwoordelijkheidstoedeling Verantwoordelijkheidstoedeling Investment center: Profit center: Revenue center Algemeen directeur Commercieel directeur Manager Corporate Identity Manager Doorwerk- en winterkleding Manager Productie Manager Inkoop Manager Logistiek Medewerkers Corporate Identity Medewerkers Doorwerk- en winterkleding Medewerkers Productie Medewerkers Inkoop Medewerkers Logistiek 13

14 Bijlage 5 Proces planning & control 14

15 Berekeningen Omzet: (rentedragende) leningen: verschil tussen : bedrag 2008 x100 = 2413:10139x100= Handel/schulden: verschil tussen : bedrag 2008 x100 = 1609:3171x100= Winstverschil : verschil tussen : bedrag 2008 x100 = 873:3339x100= 26,15 Liquiditeit Current Ratio= Vlottende active:vlottende passiva. (10.424:2495= 4,18) Quick ratio= Debiteuren+liq middelen:vlottende activa. ( =6170:2495= 2.47) Cash ratio= liq. Middelen:vlottende activa (3015:2495= 1,21) Solvabiliteit Eigen vermogen/vreemd vermogen (7868 ( ) : ( ) = 0,77) Eigen vermogen/totaal vermogen (7868:18089= 0,43) Rentabiliteit Rentabiliteit totaal vermogen: Totaal resultaat: Totaal vermogen x 100. (4212:18089x100= 23%). Rentabiliteit eigen vermogen: Totaal resultaat: Vreemd vermogen x 100. (4212:7868( )x100= 53,53%) 15

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules beschikbaar: 11 rentabiliteit van het

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. Liquiditeitsbalans b. 1/1 solvabiliteitsratio = 1.570.000 = 0,48 3.240.000 31/12 solvabiliteitsratio = 1.630.000 = 0,46 3.550.000 c. 1/1 debt ratio = 1.100.000 + 570.000 = 0,52 3.240.000

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met in totaal 15 open

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

GERTUR. Kredietrapport internationaal. Datum GERTUR BVBA. Samenvatting. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie

GERTUR. Kredietrapport internationaal. Datum GERTUR BVBA. Samenvatting. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie Kredietrapport internationaal Datum 14-06-2017 Naam GERTUR BVBA Samenvatting Bedrijfsnaam GERTUR Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie Kredietadvies Contant Score 6,92 Rating Bedrijfsstatus CCC

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Bedrijfskundig Management Naam: F. Wijnberg Studentnummer: 4304570 Datum: 11-07-2012 NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Module: Bachelor Bedrijfskunde Bedrijfskundig Management Docent: De heer Mijnster Voorwoord

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT (Innovatieve) projecten Financiële haalbaarheid Welke kennis is essentieel Bedrijfsplan Investeringsselectie Inkoopmarkt Bedrijf Verkoopmarkt Productiemiddelen Gelduitgaven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT IN JOUW HORECABEDRIJF. Waar je geld vandaan komt, en waar het naartoe gaat. En vooral ook: waarom!

FINANCIEEL MANAGEMENT IN JOUW HORECABEDRIJF. Waar je geld vandaan komt, en waar het naartoe gaat. En vooral ook: waarom! FINANCIEEL MANAGEMENT IN JOUW HORECABEDRIJF Waar je geld vandaan komt, en waar het naartoe gaat. En vooral ook: waarom! 1 Voor u ligt een boekje over financieel management in de horeca, onderdeel van het

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 73223 Datum: 22 september 2012 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 73223 Datum: 22 september 2012 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 73223 Datum: 22 september 2012 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Uitgebreid kredietonderzoek Datum 12-07-2016 Naam Groesman International Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7 Betalingsscore 5.5 Rating

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II 4 Antwoordmodel Opgave Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa /deelnemingen. Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

JobsFashion BV. Financieel adviesrapport. Examenopdracht. Module: Financieel Management. Docent de heer H.Woerdeman

JobsFashion BV. Financieel adviesrapport. Examenopdracht. Module: Financieel Management. Docent de heer H.Woerdeman Module : Organisatiegedr ag Financieel adviesrapport Examenopdracht Financieel Management JobsFashion BV Reg.nr : 29-01-2014 Hogeschool NCOI Bedrijfskunde Module: Financieel Management Docent de heer H.Woerdeman

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Rapportage Flexipol Composites B.V.

Rapportage Flexipol Composites B.V. 2016 Rapportage Flexipol Composites B.V. De heer S.Plaisier 4-10-2016 0 Inhoud Inleiding... 2 1 Dashboard... 3 2 Samenvatting financieringsaanvraag... 4 Winst- & Verlies rekening 2016... 4 Balans per 31-08-2016...

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Twee van de acht appartementen waren in 2013 nog in gebruik voor logeeropvang, begin 2014 zijn alle appartementen in gebruik door vaste bewoners.

Twee van de acht appartementen waren in 2013 nog in gebruik voor logeeropvang, begin 2014 zijn alle appartementen in gebruik door vaste bewoners. De activiteiten van de stichting bestaan uit het aanbieden van een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum. In deze woonvorm wordt een 24- uurs

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Antwoordmodel (73223)

Antwoordmodel (73223) Antwoordmodel (73223) Open vragen (70 punten) 1. De geconcentreerde marktsegmentatiestrategie Motivatie: Het gaat hier om één segment, namelijk een reisbureau voor 65-plussers NIBE-SVV (2011). Zakelijke

Nadere informatie

Ruilen over de tijd (havo)

Ruilen over de tijd (havo) 1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie