Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Verzorging bij urinelozing en stoelgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Verzorging bij urinelozing en stoelgang"

Transcriptie

1 Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Verzorging bij urinelozing en stoelgang Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: september 2004 Revisie: september 2009

2 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u ervan dat u de meest recente versie van dit document hebt. Raadpleeg hiervoor De Werkgroep Infectiepreventie acht zich na het verschijnen van een nieuwe versie van een richtlijn niet meer verantwoordelijk voor verouderde versies. Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP, bijgedragen door: de heer prof. dr. H.J.M. Cools, De Bieslandhof, Delft; mevrouw E. Dekker, St.Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam en mevrouw G.V.M. Koopmans-Zwanenburg, Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag.

3 Inhoudsopgave 1 Algemene voorzorgsmaatregelen Incontinentieverzorging urine Absorptiemateriaal Condoomkatheters Intermitterende katheterisatie Verblijfskatheter Preventieve maatregelen bij gekatheteriseerde patiënt Uitvoering katheterisatie Blaasspoelen Suprapubische katheters Eigenschappen urine-opvangzak Verwisselen en legen urine-opvangzak Het afnemen van katheter-urine voor onderzoek Feces Manueel verwijderen van feces Rectumcanules en klysma s Stoma s...6 Bijlage A. Literatuur...8

4 1 Algemene voorzorgsmaatregelen De basis voor infectiepreventie bij de uitvoering van de in deze richtlijn beschreven handelingen is altijd gelegen in naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals door de Werkgroep Infectiepreventie beschreven in de richtlijnen Persoonlijke hygiëne medewerkers, Infecties medewerkers, Handhygiëne, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Accidenteel bloedcontact. 2 Incontinentieverzorging urine Bij incontinente cliënten kan gebruik worden gemaakt van absorptiemateriaal of condoomkatheters. 2.1 Absorptiemateriaal Gebruikt absorptiemateriaal dient direct in een plastic afvalzak te worden gedeponeerd. De gordels en netbroekjes van een tweedelig systeem dienen bij 60 C. machinaal te worden gewassen. Met de hand wassen van gordels en netbroekjes leidt tot onvoldoende reiniging en desinfectie. 2.2 Condoomkatheters Condoomkatheters worden dagelijks, of op geleide van instructies van de fabrikant, vervangen [1]. Ze worden direct na vervanging in een plastic afvalzak gedeponeerd en de zak wordt gesloten. 2.3 Intermitterende katheterisatie De voorbereiding en het inbrengen van een éénmalige of intermitterende katheter gebeurt op dezelfde wijze als voor de verblijfskatheter, uiteraard met dien verstande dat bij eenmalige of intermitterende katheterisatie geen sprake is van fixatie van de opvangzak. Ook wordt bij deze vormen van katheterisatie geen ballonkatheter gebruikt. Bij deze vorm van katheterisatie wordt gebruikgemaakt van een urineopvangzak voor éénmalig gebruik, zonder aftapkraan, of een urinaal. Een éénmalige katheter met coating (voorkeursmateriaal bij intermitterende katheterisatie) wordt volgens voorschrift van de fabrikant ingebracht. Bij hydrofiele coating wordt water uit een flink stromende kraan gebruikt, dat minimaal 30 seconden moet inwerken. 2.4 Verblijfskatheter Gezien het infectierisico is het van belang om het gebruik van een verblijfskatheter zoveel mogelijk te beperken [2, 3]. Incontinentie wordt in het algemeen niet als een terechte indicatie voor een verblijfskatheter beschouwd, zelfs niet ter preventie van decubitus [4]. Indien mogelijk verdient intermitterend katheteriseren de voorkeur boven een verblijfskatheter. Deze intermitterende katheterisatie kan gedurende een lange tijd worden toegepast [5]. Verzorging bij urinelozing en stoelgang 1

5 De diameter van de katheter wordt bepaald op voorschrift van de arts en is in het algemeen zo klein mogelijk. De diameter van een blaaskatheter wordt uitgedrukt in Charriére. (1 Ch = 0,33 mm diameter). De meest gebruikte maten variëren van 12 tot 18 Ch. Een grotere diameter veroorzaakt gemakkelijk blaaskramp, waardoor lekkage kan ontstaan en ze geeft meer kans op druknecrose van het urethraslijmvlies. Het materiaal waaruit de katheter is vervaardigd heeft vrijwel geen invloed op het ontstaan van urineweginfecties. Alleen bij langdurende katheterisatie valt het gebruik van (duurdere) siliconenkatheters te overwegen. De siliconenkatheters hebben als nadeel dat ze wat stijver zijn, waardoor ze door sommige cliënten als hinderlijk worden ervaren. Een volsiliconenkatheter geeft minder vaak aanleiding tot irritatie van het urethraslijmvlies en verstopt minder snel. Ook bij een gesiliconeerde katheter (bijna altijd alleen aan de buitenzijde een siliconenlaagje) zal minder irritatie optreden, maar deze katheters verstoppen in het algemeen even snel als latex katheters. 2.5 Preventieve maatregelen bij gekatheteriseerde patiënt De patiënt heeft een zodanige vochtopname, zodat de urineproductie tenminste 1500 ml tot 2000 ml per dag bedraagt [6, 7]. De katheter dient bij verstopping te worden vervangen. Vanuit het oogpunt van infectiepreventie heeft het routinematig vervangen van de katheter geen zin. Wel kan men beter een katheter vervangen voordat deze verstopt zit dan erna. Een verstopping van een katheter kan men voorspellen indien zich in de katheter gruis en/of slijm voelbaar of zichtbaar ophoopt. De uitwendige geslachtsdelen en het gebied rondom de katheter worden dagelijks gewassen met water en (weinig) zeep. 2.6 Uitvoering katheterisatie Handen dienen te worden gewassen of ingewreven met handalcohol, waarna (nietsteriele) handschoenen worden aangetrokken. Het gebruik van katheterisatiesets verdient aanbeveling. Met behulp van een katheterisatieset kan een steriel veld worden gecreëerd en wordt aseptisch werken bevorderd. Bij het katheteriseren is assistentie aan te bevelen. Bij mannen wordt, indien aanwezig, de voorhuid teruggetrokken. Met behulp van een wattenprop gedrenkt in steriel water, of in leidingwater uit een flink stromende kraan, wordt de glans penis schoongemaakt; elke depper maar één maal gebruiken. Onder de penis wordt een gaas gelegd. Bij mannen wordt de urethra eerst ingespoten met een glijmiddel met anestheticum. Bij vrouwen is het gebruik van glijmiddel met anestheticum ook aan te bevelen, maar niet noodzakelijk. Het is belangrijk om de gehele inhoud van het spuitje in te brengen. Hierdoor glijdt de katheter beter naar binnen en beschadigt de urethrawand minder. De inwerkingstijd van het anestheticum dient in acht te worden genomen. Bij vrouwen wordt, na spreiden van de kleine schaamlippen, de ure-thraopening schoongemaakt met een depper, gedrenkt in steriel water (eventueel leidingwater Verzorging bij urinelozing en stoelgang 2

6 uit een flink stromende kraan, zie boven). Van binnen naar buiten en van boven naar beneden uitwassen. Elke depper maar één maal gebruiken. De katheter wordt met steriele handschoenen of met een steriele pincet ingebracht. Wanneer alleen een steriele pincet wordt gebruikt is een goede techniek vereist, in verband met de kans dat de hand de katheter raakt. Sommige katheters zijn zodanig dubbel verpakt dat de katheter kan worden ingebracht vanuit de steriele binnenverpakking. De kathetertip wordt rechtstreeks ingevoerd zonder daarmee de omgeving aan te raken. Gebeurt dit wel, dan moet men een nieuwe katheter nemen. De katheter wordt zo ver mogelijk ingebracht, waarna de ballon wordt gevuld met de voorgeschreven hoeveelheid steriel water. Hierbij moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de ballon, door doordringbaarheid van het materiaal, langzaam leegloopt, waardoor de katheter niet goed op zijn plaats blijft zitten. Eventueel kan steriel water worden toegevoegd. De katheter terugtrekken tot weerstand wordt gevoeld. De katheter wordt aangesloten op een gesloten opvangsysteem. Vóór aansluiting worden de aansluitpunten gedesinfecteerd met alcohol 70%. Men kan de urineopvangzak reeds eerder aan de katheter aansluiten; het systeem is dan gesloten vanaf het moment van inbrengen van de katheter, hetgeen de kans op morsen verkleint. Indien aanwezig wordt bij mannen de voorhuid na het katheteriseren teruggeschoven. Dit moet zorgvuldig gebeuren, omdat anders een zogenaamde paraphimosis kan ontstaan, waarbij de teruggetrokken voorhuid strak om de corona glandis spant. Zowel bij mannen als bij vrouwen wordt de katheter met afvoerslang over het bovenbeen gefixeerd. Als de katheter onder het bovenbeen ligt, wordt bij mannen voortdurend druk uitgeoefend op de achterwand van de urethra, juist distaal van de sphincter externus. Hierdoor kan beschadiging met strictuurvorming optreden. Het is belangrijk dat de katheter niet onder spanning komt te staan en dat er een blijvende goede afvloed is. De katheterzak wordt onder het niveau van de blaas van de patiënt opgehangen. De zak mag nooit boven het niveau van de blaas gebracht worden. Om terugslag van de urine te voorkomen kan, bijvoorbeeld bij het overtillen van de patiënt, de katheter tijdelijk worden afgeklemd. Opvangzak en aftapkraan moeten voldoende hoog van de vloer hangen, dat wil zeggen dat zij noch de vloer, noch de voeten van verzorgers mogen raken, ook niet wanneer het bed in de laagste stand wordt geplaatst. Na katheterisatie worden de handen weer gewassen of ingewreven met handalcohol. 2.7 Blaasspoelen Spoelen van de blaas gebeurt alleen op indicatie van de behandelend arts, bijvoorbeeld bij steenvorming of bloeding. Routinematig spoelen met desinfectans heeft geen invloed op het ontstaan van bacteriurie bij cliënten met een verblijfskatheter, wel is er bij het gebruik van Verzorging bij urinelozing en stoelgang 3

7 chloorhexidine tijdens het spoelen kans op het ontstaan van chloorhexidineresistente bacteriën. 2.8 Suprapubische katheters Suprapubische katheters zijn door de buikhuid in de blaas ingebracht. De insteekopening wordt gedurende de eerste 5 dagen, dus als er nog sprake is van een wond, beschermd door een steriel splitgaasje, dat tenminste eenmaal per dag en bij iedere verontreiniging wordt vervangen. Desinfecterende zalf wordt alleen gebruikt op indicatie van de arts. De verzorging is verder gelijk aan de verzorging van de via de urethra ingebrachte katheter. 2.9 Eigenschappen urine-opvangzak Bij de keuze van een urine-opvangzak met aftapkraan zijn de volgende punten van belang. De zakken hoeven niet steriel te zijn, maar moeten degelijk verpakt zijn en stofvrij worden opgeslagen. De aanvoerslang moet soepel zijn en mag niet gemakkelijk knikken. Hij moet voldoende wijd zijn (ongeveer 8 mm binnendiameter) en ongeveer 1 meter lang. De urine-opvangzak moet voorzien zijn van een lekvrij monsterafnamepunt, zo dicht mogelijk bij de katheteraansluiting. Ter hoogte van de aansluiting van de slang aan de zak mag de urineafvoer geen belemmering ondervinden. De urine-opvangzak moet voorzien zijn van een terugslagklep. Een terugslagklep is bedoeld om te voorkomen dat urine terugstroomt naar de blaas wanneer de zak op een onjuiste manier gehanteerd wordt (dat wil zeggen hoger dan de blaas gehouden wordt). Bij besmette urine in de opvangzak voorkomt een terugslagklep niet dat ook de urine in de katheter besmet raakt. De opvangzak moet een voldoende grote capaciteit hebben en een gemakkelijk afleesbare volumemarkering. Het is belangrijk dat de opvangzak een goede bevestigingsmogelijkheid heeft, zowel voor het geval wanneer de patiënt bedlegerig is, als wanneer hij mobiel is. De aftapkraan moet gemakkelijk met één hand te bedienen zijn en bij het ledigen van de zak mogen handen of omgeving niet in contact komen met de urine. De urine moet redelijk snel kunnen afvloeien en de kraan mag niet lekken. Been-opvangzakken, die waar dit relevant is aan dezelfde eisen moeten voldoen als de opvangzakken met kraan, hebben meestal een kleinere inhoud. Er moet op gelet worden dat de zak en de slang onder het niveau van de blaas hangen, anders ontstaat het probleem dat urine, ondanks de terugslagklep, uit de opvangzak terug kan lopen in de blaas. Het gebruik van beenzakken moet daarom goed gecontroleerd worden en beperkt blijven tot gebruik overdag. Om bij langdurige katheterisatie herhaalde ontkoppeling van beenzak en katheter te voorkomen, kan voor de nacht een urineopvangzak zonder kraantje onderaan de beenzak worden bevestigd. Bij ambulante cliënten die een verblijfskatheter krijgen en niet in aanmerking komen voor intermitterende (zelf)katheterisatie kan een beenzak uitkomst bieden. Goede instructie voor een zorgvuldig gebruik is ook hier van belang. Verzorging bij urinelozing en stoelgang 4

8 2.10 Verwisselen en legen urine-opvangzak De urine-opvangzak wordt vervangen indien deze lekt of neerslag ontstaat in de opvangzak, of wanneer deze vies gaat ruiken. Bij het legen van de opvangzak moeten niet-steriele handschoenen worden gedragen. De volle opvangzak wordt geleegd in het toilet, waarna de lege zak in de afvalcontainer wordt gedeponeerd. Opvangzakken zonder aftap en met terugslagklep zullen ingeknipt moeten worden. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met spatten en morsen. Goede handenreiniging en desinfectie, evenals reiniging en desinfectie met alcohol 70% van de gebruikte schaar, zijn dan noodzakelijk. Bovendien dienen niet-steriele handschoenen te worden gedragen. Eenmaal afgekoppelde opvangzakken worden, ongeacht het type, niet hergebruikt. Het is niet toegestaan een dagzak 's avonds af te koppelen en de andere morgen weer aan te sluiten. Als verwacht wordt dat met een katheterisatieduur van één dag kan worden volstaan, kan een opvangzak zonder aftapkraan worden gebruikt. Deze moet aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen als de opvangzak met kraan Het afnemen van katheter-urine voor onderzoek Een urinekweek wordt afgenomen bij verdenking op een urineweginfectie, waarvoor gerichte antibiotische behandeling nodig wordt geacht. Werkwijze: De verblijfskatheter wordt te voren onder het afnamepunt 15 à 30 minuten afgeklemd; Het afnamepunt voor bemonstering wordt gedesinfecteerd met alcohol 70%; Urine (ongeveer 10 ml) wordt afgenomen door met een steriele naald met spuit het afnamepunt aan te prikken. Een condoomkatheter wordt verwijderd voordat een urinekweek wordt afgenomen. Voor het verzamelen van de urine wordt de glans penis schoongemaakt met een wattenprop, gedrenkt in water uit een flink stromende kraan. Eventueel kan urine via eenmalige katheterisatie verkregen worden. Een urine voor laboratoriumonderzoek bij iemand die een katheter heeft, mag nooit uit de urinezak worden genomen. 3 Feces 3.1 Manueel verwijderen van feces Bij het manueel verwijderen van feces worden niet-steriele handschoenen en een niet-doorlatend schort gedragen. Na afloop worden de handen gewassen of ingewreven met handalcohol. 3.2 Rectumcanules en klysma s Bij het aanbrengen van een rectumcanule of het toedienen van een klysma worden beschermende niet-steriele handschoenen en een beschermend schort gedragen. Bij voorkeur worden disposable hulpmiddelen gebruikt. Verzorging bij urinelozing en stoelgang 5

9 3.3 Stoma s De zorg voor de stoma, anus praeternaturalis (AP) of ureter praeternaturalis (UP), is in eerste instantie gericht op het voorkomen van lekkage en het voorkomen van huiddefecten Stoma-hulpmiddelen Bij ileostoma of een stoma op het colon ascendens worden zakjes met een afvoer en een sluitclip gebruikt. Bij deze stoma's wordt dunne ontlasting geproduceerd. De zakjes met afvoer kunnen in het toilet worden geleegd. Zakjes met afvoer hebben de voorkeur boven gesloten systemen, die zes á zeven keer per dag vervangen moeten worden. Het risico op het lekken van ontlasting bij disposable zakjes is niet groter dan bij zakjes met een afvoer. Urostomiezakjes moeten voorzien zijn van een terugslagventiel en een afvoerkraantje. Het ventiel voorkomt dat urine uit de opvangzak terugstroomt naar het stoma. Via het afvoerkraantje kan het afvoerzakje geleegd worden; 's nachts kan er een "nachtzak" aan het kraantje worden gekoppeld. Gordels en bandages waarmee stomahulpmiddelen extra stevig bevestigd worden, moeten wasbaar zijn bij tenminste 60 C Stomaverzorging Bij het verzorgen van de stoma worden (niet-steriele) handschoenen en een schort gedragen. Minstens één keer per dag wordt een schoon stomazakje genomen. Het vervangen van stomahulpmiddelen vindt plaats op een onderlegger. Dat kan een schone handdoek of een disposable onderlegger zijn. Het opvangzakje wordt van boven naar beneden verwijderd. Druk de huid voorzichtig met een nat gaasje los van de huidplaat. Leg op het stoma een gaasje om eventuele urine of ontlasting op te vangen. Zo wordt voorkomen dat urine of ontlasting uit het zakje wegstromen. De huid bij het stoma wordt schoon en droog gehouden, zodat irritaties en infecties worden voorkomen. Achtergebleven plakresten van de huidplaat ("kaasplak") worden verwijderd met in lauwwarm water gedrenkte non-woven gaasjes. Gebruik pas een lijmoplossend middel als dit met water niet lukt. Het gebruik van een lijmoplossend middel kan huidirritatie bevorderen. Het stomahulpmiddel moet nauwkeurig aansluiten op het stoma; dat wil zeggen dat de plaklaag op 1 mm afstand van het stoma zit. Alleen indien noodzakelijk kan een niet alcohol houdende pasta worden gebruikt om een goede sluiting te bewerkstelligen. De pasta mag alleen op een intacte huid worden toegepast. Ook een ringetje om het stoma kan voor een goede sluiting zorgen. Om de kans op lekkage door het niet goed op elkaar passen van onderdelen te verkleinen, verdient het aanbeveling om hulpmiddelen van verschillende merken niet door elkaar te gebruiken. Gebruikte stomahulpmiddelen worden in speciaal daarvoor ontwikkelde afvalzakjes gedaan. Verzorging bij urinelozing en stoelgang 6

10 Deze zakjes kunnen bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Het legen van de urine-opvangzakken bij een urostoma gebeurt volgens dezelfde regels als voor blaaskatheters [8]. De eventueel gebruikte bedpan wordt geleegd en gereinigd (en gedesinfecteerd in de bedpanspoeler). Er is geen hygiënisch bezwaar tegen het douchen zonder stomazakje. Aangeraden wordt ter voorkoming van huidirritatie zeep in de buurt van het stoma te vermijden AP spoelen Bij het spoelen van een colostoma worden bij voorkeur een disposable irrigator en waterreservoir gebruikt. Wanneer irrigator en hulpstukken meermalig gebruikt worden, zijn ze in ieder geval cliëntgebonden. Ze worden na afloop huishoudelijk gereinigd en vervolgens thermisch gedesinfecteerd, of gedesinfecteerd met alcohol 70%. De steunplaat en de conus, die bij het spoelen van het stoma worden gebruikt, zijn persoonsgebonden. Na het spoelen worden ze gereinigd. Verzorging bij urinelozing en stoelgang 7

11 Bijlage A. Literatuur 1. Warren, J.W., Urinary tract infections. In: Wenzel RP. Prevention and control of nosocomial infections. Baltimore, Williams & Wilkins., 1997: p Jain, P., et al., Overuse of the indwelling urinary tract catheter in hospitalized medical patients. Arch Int Med, : p Hartstein, A.I., et al., Nosocomial urinary tract infection: a prospective evaluation of 108 catheterized patients. Infect Control, : p CBO, Het syndroom van de acute pijnlijke frequente mictie en de patiënt met een langdurige verblijfscatheter. CBO, Geenen, R.W.F. and K.P.J. Delaere, Bacteriurie door blaascatheters. Ned Tijdschr Geneeskunde, : p Kunin, C.M., Detection Prevention and Management of Urinary Tract Infections. Lea & Febiger, Philadelphia, Brechtelsbauer, D.A., Care with indwelling urinary catheter. Postgraduate Med, : p W.I.P., Preventie van infecties als gevolg van blaascatheterisatie. Richtlijn nr. 12A, Verzorging bij urinelozing en stoelgang 8

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 42

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 42 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 42 Urineopvangzak Op de verblijfskatheter of externe katheter wordt na katheterisatie direct een urineopvangzak

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 61

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 61 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 61 Urineopvangzak Op de verblijfskatheter of externe katheter wordt na katheterisatie direct een urineopvangzak

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 56

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 56 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 56 Urineopvangzak 1 Op de verblijfskatheter of externe katheter wordt een urineopvangzak ('katheterzak') aangesloten.

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRANSURETHRALE VERBLIJFSKATHETER

PATIËNTENINFORMATIE TRANSURETHRALE VERBLIJFSKATHETER PATIËNTENINFORMATIE TRANSURETHRALE VERBLIJFSKATHETER 2 TRANSURETHRALE VERBLIJFSKATHETER Door middel van deze folder wil Maasstad Ziekenhuis u informeren over de transurethrale verblijfskatheter. Wij adviseren

Nadere informatie

Revalidatiecentra. Verzorging bij urinelozing en stoelgang

Revalidatiecentra. Verzorging bij urinelozing en stoelgang Revalidatiecentra Verzorging bij urinelozing en stoelgang Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: juli 2009 Revisie: juli 2014 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Suprapubische katheter

PATIËNTEN INFORMATIE. Suprapubische katheter PATIËNTEN INFORMATIE Suprapubische katheter 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de suprapubische katheter. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Verzorging van wonden

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Verzorging van wonden Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Verzorging van wonden Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: januari 2005 Revisie: januari 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Dialyse (CAPD/CCPD)

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Dialyse (CAPD/CCPD) Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Dialyse (CAPD/CCPD) Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve

Nadere informatie

H.367425.0915. Inbrengen katheter via de buik (suprapubische katheter)

H.367425.0915. Inbrengen katheter via de buik (suprapubische katheter) H.367425.0915 Inbrengen katheter via de buik (suprapubische katheter) Inleiding In overleg met uw behandelend arts is besloten bij u een suprapubische blaaskatheter in te brengen. De reden hiervoor is

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 8

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 8 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 8 Blaaskatheterisatie Onder blaaskatheterisatie wordt verstaan: het inbrengen van een flexibele buis (de blaaskatheter)

Nadere informatie

UROLOGIE. Verblijfskatheter ADVIES

UROLOGIE. Verblijfskatheter ADVIES UROLOGIE Verblijfskatheter ADVIES Verblijfskatheter Na overleg met uw arts hebt u een verblijfskatheter gekregen. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe u de katheter het beste kunt verzorgen. In deze

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Met een katheter naar huis

Maatschap Urologie. Met een katheter naar huis Maatschap Urologie Inleiding U heeft zojuist een blaaskatheter gekregen om de urine te laten weglopen. Een katheter is een soepele slang waardoor urine uit de blaas kan aflopen. Deze slang blijft vastzitten

Nadere informatie

Blaaskatheterisatie. Marga Mulders & Chantal Jorissen. dinsdag 22 april 2014

Blaaskatheterisatie. Marga Mulders & Chantal Jorissen. dinsdag 22 april 2014 Blaaskatheterisatie Marga Mulders & Chantal Jorissen Indicaties voor blaaskatheterisatie Afvloedbelemmering 250 ml uroloog

Nadere informatie

Verzorging van wonden

Verzorging van wonden Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Verzorging van wonden Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er

Nadere informatie

De suprapubische katheter

De suprapubische katheter Polikliniek urologie 015/50.51.00 De suprapubische katheter Inleiding: Uw uroloog heeft samen met u de noodzaak van een suprapubische katheter besproken. In deze folder kan u alles rustig nalezen. Heeft

Nadere informatie

UROLOGIE. Nefrostomiekatheter BEHANDELING

UROLOGIE. Nefrostomiekatheter BEHANDELING UROLOGIE Nefrostomiekatheter BEHANDELING Nefrostomiekatheter Na overleg met uw uroloog hebt u tijdelijk of blijvend een nefrostomiekatheter gekregen. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe u de katheter

Nadere informatie

Informatie urinekatheter

Informatie urinekatheter Informatie urinekatheter Informatie voor patiënten F0370-3415 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Omgaan met een katheter

Omgaan met een katheter Omgaan met een katheter Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Urine-opvangzakken 2 Persoonlijke hygiëne 4 Wennen aan de katheter 4 Aandachtspunten 4 Tot slot 5 Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

Informatie over een verblijfskatheter. Afdeling Urologie

Informatie over een verblijfskatheter. Afdeling Urologie Informatie over een verblijfskatheter Afdeling Urologie Er is bij u een katheter ingebracht om de urine uit de blaas te laten lopen. U zult deze katheter gedurende korte of langere tijd inhouden. De behandelend

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

UROLOGIE. Buikkatheter. Suprapubische katheter ADVIES

UROLOGIE. Buikkatheter. Suprapubische katheter ADVIES UROLOGIE Buikkatheter Suprapubische katheter ADVIES Buikkatheter Na overleg met uw arts hebt u een buikkatheter ( suprapubische katheter ) gekregen. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe u de katheter

Nadere informatie

Met een katheter naar huis

Met een katheter naar huis Met een katheter naar huis U hebt een katheter gekregen. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. De reden hiervoor kan verschillend zijn. Het is de bedoeling dat de urine zonder problemen kan aflopen in de

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis UROLOGIE Verblijfskatheter ADVIES Verblijfskatheter Na overleg met uw arts hebt u een verblijfskatheter gekregen. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe u de katheter het beste kunt verzorgen. In deze

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Toediening van medicijnen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Toediening van medicijnen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Toediening van medicijnen Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: februari 2004 Revisie: januari 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd,

Nadere informatie

Informatie suprapubische katheter

Informatie suprapubische katheter Informatie suprapubische katheter Informatie voor patiënten F0271-3415 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Blaaskatheter

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Blaaskatheter Afdeling: Urologie Onderwerp: Blaaskatheter Blaaskatheter Inleiding In overleg met uw arts zal er bij u een blaaskatheter ingebracht worden. Het doel hiervan is om te zorgen dat de urine permanent afloopt

Nadere informatie

Informatie suprapubische katheter

Informatie suprapubische katheter Informatie suprapubische katheter U krijgt binnenkort een suprapubische katheter. De uroloog heeft u verteld waarom een suprapubische katheter bij u ingebracht gaat worden. Het inbrengen van de katheter

Nadere informatie

Epidurale en spinale pijnbestrijding

Epidurale en spinale pijnbestrijding Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Epidurale en spinale pijnbestrijding Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

Informatie urinekatheter

Informatie urinekatheter Informatie urinekatheter U heeft een katheter in uw blaas of zal deze binnenkort krijgen. In deze folder staat informatie over het inbrengen van de katheter en hoe u deze moet verzorgen. Een urinekatheter

Nadere informatie

Naar huis met een blaaskatheter Urologie

Naar huis met een blaaskatheter Urologie U heeft zojuist een blaaskatheter gekregen om de urine te laten weglopen. De arts of verpleegkundige heeft u uitgelegd waarom u een blaaskatheter nodig heeft. Na het inbrengen van de katheter kunt u weer

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep

Nadere informatie

Suprapubische catheter

Suprapubische catheter Suprapubische catheter 1 Inleiding In overleg met uw uroloog zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om de urine-afvloed uit de blaas te waarborgen

Nadere informatie

Informatie over uw blaaskatheter

Informatie over uw blaaskatheter Informatie over uw blaaskatheter Als u niet meer goed kunt plassen, is soms een blaaskatheter nodig. De blaaskatheter helpt urine af te voeren uit uw blaas. De blaaskatheter wordt verwijderd als u weer

Nadere informatie

Informatie over een verblijfscatheter. Afdeling Urologie

Informatie over een verblijfscatheter. Afdeling Urologie Informatie over een verblijfscatheter Afdeling Urologie Er is bij u een catheter ingebracht om de urine uit de blaas te laten lopen. U zult deze catheter gedurende korte of langere tijd inhouden. De behandelend

Nadere informatie

Verblijfskatheter Inbrengen en verzorgen. Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Verblijfskatheter Inbrengen en verzorgen. Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Verblijfskatheter Inbrengen en verzorgen Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding In overleg met u is besloten om een katheter te plaatsen in uw blaas. In deze folder geven wij informatie over

Nadere informatie

Suprapubische katheter. Poli Urologie Route 60

Suprapubische katheter. Poli Urologie Route 60 00 Suprapubische katheter Poli Urologie Route 60 Het onderwerp suprapubische katheter is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere

Nadere informatie

Blaaskatheter via de buik. Suprapubische katheter

Blaaskatheter via de buik. Suprapubische katheter Blaaskatheter via de buik Suprapubische katheter Uw uroloog heeft met u gesproken over de noodzaak om bij u een suprapubische katheter aan te leggen. In deze folder kunt u alles nog eens rustig doorlezen.

Nadere informatie

Urologie Blaaskatheter via de buik / suprapubische katheter

Urologie Blaaskatheter via de buik / suprapubische katheter Urologie Blaaskatheter via de buik / suprapubische katheter polikliniek urologie = route 12 poliklinisch Inleiding De uroloog heeft met u gesproken over de noodzaak om bij u een suprapubische katheter

Nadere informatie

Nefrostomiekatheter. Wat is een nefrostomiekatheter. Doel. Voorbereiding ingreep. De ingreep

Nefrostomiekatheter. Wat is een nefrostomiekatheter. Doel. Voorbereiding ingreep. De ingreep In overleg met uw arts is besloten om bij u een nefrostomiekatheter in te brengen. In deze folder vindt u meer informatie over de nefrostomiekatheter. Wat is een nefrostomiekatheter Een nefrostomiekatheter

Nadere informatie

Buikkatheter. (Supra-pubische katheter) Urologie. 5104i URO.023/0612

Buikkatheter. (Supra-pubische katheter) Urologie. 5104i URO.023/0612 Buikkatheter (Supra-pubische katheter) Urologie Inleiding Sinds kort heeft u een buikkatheter (supra-pubische katheter), die u voor kortere of langere tijd moet inhouden. In deze folder leest u wat het

Nadere informatie

PERMANENT KATHETER INBRENGEN EN VERZORGEN

PERMANENT KATHETER INBRENGEN EN VERZORGEN PERMANENT KATHETER INBRENGEN EN VERZORGEN 1150 Permanent katheter In overleg met uw uroloog is besloten bij u een permanente katheter in te brengen. Dit wordt een supra-pubische katheter genoemd. De reden

Nadere informatie

Een verblijfskatheter inbrengen bij een man

Een verblijfskatheter inbrengen bij een man 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Een verblijfskatheter inbrengen bij een man Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de verzorging van een zorgvrager met een verblijfskatheter. Bousery Patricia Docent KTA Brugge. Inleiding

Aandachtspunten bij de verzorging van een zorgvrager met een verblijfskatheter. Bousery Patricia Docent KTA Brugge. Inleiding Aandachtspunten bij de verzorging van een zorgvrager met een verblijfskatheter Inleiding KB februari 2006: Verpleegkundige handelingen die zorgkundigen, onder toezicht van een verpleegkundige, mogen verrichten.

Nadere informatie

Toediening van medicijnen

Toediening van medicijnen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Toediening van medicijnen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u

Nadere informatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 19 Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Aandachtspunten bij de voorbereidingen en tijdens de blaaskatheterisatie

Nadere informatie

Een catheter. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0119

Een catheter. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0119 Een catheter Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0119 Inleiding De uroloog heeft met u besproken dat u een catheter in uw blaas gaat krijgen. In deze folder willen wij u informeren over het

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie 1 De meest voorkomende reden om over te gaan tot het plaatsen van een dergelijke katheter is Retentie: dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om op een natuurlijke wijze

Nadere informatie

Naar huis met een blaaskatheter of suprapubische katheter

Naar huis met een blaaskatheter of suprapubische katheter Urologie Naar huis met een blaaskatheter of suprapubische katheter www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Plaatsing van de katheter... 3 Welke materialen gebruikt u bij de verzorging... 5 Belangrijke leefregels...

Nadere informatie

Urologie. Verblijfskatheter

Urologie. Verblijfskatheter Urologie Verblijfskatheter Wat is een katheter? Een katheter is een holle soepele slang waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd. Aan het uiteinde van de katheter zit een ballonnetje. Om te voorkomen

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Suprapubische katheter Inleiding In overleg met uw arts zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om permanent de urine afvoer uit de blaas te waarborgen

Nadere informatie

Thuis met een blaaskatheter Gynaecologie

Thuis met een blaaskatheter Gynaecologie U krijgt een blaaskatheter, waarmee u ook naar huis kunt. De arts of verpleegkundige heeft u uitgelegd waarom u een blaaskatheter nodig heeft. In deze brochure krijgt u informatie over de verzorging van

Nadere informatie

Thuis met uw Suprapubische Katheter

Thuis met uw Suprapubische Katheter Thuis met uw Suprapubische Katheter Wat is een katheter? Een katheter is een holle, soepele buis waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd. Aan het uiteinde van de katheter zit een ballonnetje. Om de

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van

Nadere informatie

Blaaskatheter thuis verzorgen. Een blaaskatheter. Urinezak. Beenzak. Nachtzak

Blaaskatheter thuis verzorgen. Een blaaskatheter. Urinezak. Beenzak. Nachtzak Blaaskatheter thuis verzorgen U hebt een blaaskatheter gekregen. Op deze pagina leggen we uit wat dit is en krijgt u tips over de verzorging ervan. Ook leggen we mogelijke problemen uit. Een blaaskatheter

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Nier- en blaaskatheterisatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Nier- en blaaskatheterisatie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Nier- en blaaskatheterisatie Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een suprapubische catheter

Een suprapubische catheter Een suprapubische catheter Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0107 Inleiding De uroloog heeft met u besproken dat u een suprapubische catheter gaat krijgen. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Kieswijzer urine-opvangzakken

Kieswijzer urine-opvangzakken Zoek met behulp van deze interactieve kieswijzer de juiste urine-opvangzak. Voor een optimale werking dient u verbonden te zijn met internet. Kieswijzer urine-opvangzakken 1 Wat is de toepassing van de

Nadere informatie

Naar huis met verblijfsonde - wat nu?

Naar huis met verblijfsonde - wat nu? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Naar huis met verblijfsonde - wat nu? Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 15 Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Aandachtspunten bij de voorbereidingen en tijdens de blaaskatheterisatie

Nadere informatie

Met verblijfskatheter naar huis. Poli Urologie

Met verblijfskatheter naar huis. Poli Urologie 00 Met verblijfskatheter naar huis Poli Urologie 1 Wat is een verblijfskatheter? Een verblijfskatheter is een dunne slang die via de plasbuis naar de blaas gaat. Aan de katheter in de blaas zit een ballon

Nadere informatie

Urologie Verblijfskatheter

Urologie Verblijfskatheter Urologie Verblijfskatheter Katheter à demeure Urologie Inleiding U heeft zojuist een katheter gekregen om de urine uit de blaas te laten lopen. U zult deze katheter gedurende korte of langere tijd inhouden.

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Suprapubische katheter Inbrengen en verzorgen van de suprapubische katheter U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (Vumc). VUmc is een universitair medisch centrum waar medisch

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Urologie Suprapubische katheter www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een suprapubische katheter?... 3 Voorbereiding... 3 De ingreep... 3 Omgaan met de katheter... 5 Verwisselen van de katheter... 5

Nadere informatie

Suprapubische Katheter

Suprapubische Katheter Suprapubische Katheter In overleg met uw uroloog is besloten, dat u binnenkort een suprapubische katheter gaat krijgen. In deze folder krijgt u uitleg over de ingreep en over hoe om te gaan met de katheter.

Nadere informatie

Een suprapubische blaaskatheter

Een suprapubische blaaskatheter Een suprapubische blaaskatheter HET PLAATSEN VAN EEN SUPRAPUBISCHE BLAASKATHETER In overleg met uw arts zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om

Nadere informatie

Plasbuiskatheter (verblijfskatheter)

Plasbuiskatheter (verblijfskatheter) Plasbuiskatheter (verblijfskatheter) Er is bij u een katheter geplaatst via de plasbuis. Deze plasbuiskatheter wordt ook wel een verblijfskatheter genoemd. In deze folder geven we u informatie over uw

Nadere informatie

Blaaskatheter Radboud universitair medisch centrum

Blaaskatheter Radboud universitair medisch centrum Blaaskatheter U krijgt een blaaskatheter om de urine te laten weglopen. Een katheter is een soepele, holle slang. De katheter blijft zitten in de blaas doordat er een ballonnetje wordt opgeblazen in de

Nadere informatie

Een suprapubisch katheter verwisselen

Een suprapubisch katheter verwisselen 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Een suprapubisch katheter verwisselen Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter

Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie

Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 20 Observatiepunten en complicaties bij katheterisatie Aandachtspunten bij de voorbereiding en tijdens de blaaskatheterisatie

Nadere informatie

Naar huis met een blaaskatheter

Naar huis met een blaaskatheter Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Naar huis met een blaaskatheter z U hebt een (transurethrale) blaaskatheter gekregen. In deze brochure leest u hoe u de katheter

Nadere informatie

Suprapubisch katheter

Suprapubisch katheter Suprapubisch katheter Afdeling urologie In overleg met uw arts is besloten om bij u een suprapubisch blaaskatheter in te brengen. In deze folder leest u meer informatie over het inbrengen van deze katheter.

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Suprapubische katheter In overleg met uw arts wordt bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht. Het doel is om permanent de urine-afvoer uit de blaas te waarborgen op een voor u acceptabele wijze.

Nadere informatie

ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW

ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW 25739 Inleiding De arts heeft met u besproken om u 'intermitterend zelfkatheterisatie' aan te leren. Dit betekent dat de blaas op gezette tijden met behulp van een katheter

Nadere informatie

Een verblijfskatheter inbrengen bij een vrouw

Een verblijfskatheter inbrengen bij een vrouw 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Opdrachtformulier Een verblijfskatheter inbrengen bij een vrouw Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

Gebruik van een katheter

Gebruik van een katheter Gebruik van een katheter Wat is een katheter? Een katheter is een holle, soepele buis waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd. Aan het uiteinde van de katheter zit een ballonnetje. Om te voorkomen dat

Nadere informatie

Verzorging en katheteriseren van een continent urinestoma

Verzorging en katheteriseren van een continent urinestoma Sophia Kinderziekenhuis Verzorging en katheteriseren van een continent urinestoma Inhoudsopgave Continent urinestoma 3 Katheters na de operatie 3 Wonddrain en splints 3 SPC en stoma katheter 3 Verzorging

Nadere informatie

Veilig werken in de fysiotherapie en de ergotherapie

Veilig werken in de fysiotherapie en de ergotherapie Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Veilig werken in de fysiotherapie en de ergotherapie Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Opslag steriele materialen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Opslag steriele materialen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Opslag steriele materialen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: februari 2004 Revisie: januari 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn

Nadere informatie

Continent urinestoma bij kinderen

Continent urinestoma bij kinderen Continent urinestoma bij kinderen Bij kinderen die niet via de plasbuis gekatheteriseerd kunnen worden of die dit niet zelfstandig kunnen, kan een urinestoma worden aangelegd. Een urinestoma is een kunstmatige

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Infobrochure Suprapubische katheter mensen zorgen voor mensen Inleiding Waarom een suprapubische blaaskatheter? Binnenkort wordt u in het Mariaziekenhuis opgenomen voor het inbrengen van een suprapubische

Nadere informatie

Suprapubische katheter (buikkatheter)

Suprapubische katheter (buikkatheter) Suprapubische katheter (buikkatheter) 2 Inleiding In overleg met uw arts zal er bij u een suprapubische katheter (= buikkatheter) ingebracht worden. Met deze katheter kan de urine de blaas uitlopen. De

Nadere informatie

Inbrengen suprapubische katheter

Inbrengen suprapubische katheter Inbrengen suprapubische katheter Inleiding U heeft met uw arts besproken dat u een zogenoemde suprapubische katheter krijgt. In deze folder staat informatie over deze ingreep en het gebruik. Wat is een

Nadere informatie

Een blaas eenmalig katheteriseren bij een zorgvrager

Een blaas eenmalig katheteriseren bij een zorgvrager 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Opdrachtformulier Een blaas eenmalig katheteriseren bij een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum Nefrostomiekatheter In overleg met uw behandelend arts is er besloten om bij u een nefrostomie-katheter in te brengen. In deze folder staat de gang van zaken rondom het plaatsen, het verzorgen en complicaties

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Suprapubische katheter Er is voor u een afspraak gemaakt om een suprapubische katheter te plaatsen. Suprapubisch betekent boven het schaambeen. De uroloog heeft u daar reeds over ingelicht. In deze folder

Nadere informatie

Suprapubisch katheter

Suprapubisch katheter Suprapubisch katheter Afdeling urologie In overleg met uw arts is besloten om bij u een suprapubisch blaaskatheter in te brengen. In deze folder leest u meer informatie over het inbrengen van deze katheter.

Nadere informatie

Handhygiëne medewerkers

Handhygiëne medewerkers Ziekenhuizen Handhygiëne medewerkers Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

Intraveneuze toedieningen

Intraveneuze toedieningen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Intraveneuze toedieningen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Suprapubische katheter Urologie Beter voor elkaar 2 Inleiding In overleg met uw arts zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om te zorgen dat de permanente

Nadere informatie

Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra

Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra Ziekenhuizen Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via de urethra Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Sondevoeding op de afdeling Neonatologie

Ziekenhuizen. Sondevoeding op de afdeling Neonatologie Ziekenhuizen Sondevoeding op de afdeling Neonatologie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Inleiding U gaat met een katheter naar huis. U heeft al informatie gekregen van uw arts/verpleegkundige. In deze folder kunt u alles rustig nalezen.

Inleiding U gaat met een katheter naar huis. U heeft al informatie gekregen van uw arts/verpleegkundige. In deze folder kunt u alles rustig nalezen. Urologie Katheter Thuis met uw katheter Inleiding U gaat met een katheter naar huis. U heeft al informatie gekregen van uw arts/verpleegkundige. In deze folder kunt u alles rustig nalezen. Wat is een katheter?

Nadere informatie

Suprapubische katheter Aanleggen en verzorgen. Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Suprapubische katheter Aanleggen en verzorgen. Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Suprapubische katheter Aanleggen en verzorgen Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2 Wat is een suprapubische katheter? 2 2. Het aanleggen van een suprapubische

Nadere informatie

Informatie nefrostomiekatheter

Informatie nefrostomiekatheter Informatie nefrostomiekatheter Informatie voor patiënten F0273-3415 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie