Nuclear Security Summit Franse cavalerie in Mali. Robotica: kans voor cavalerie? Project Long Range Communications

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nuclear Security Summit 2014. Franse cavalerie in Mali. Robotica: kans voor cavalerie? Project Long Range Communications"

Transcriptie

1 VAN DE REDACTIE Nuclear Security Summit 2014 Franse cavalerie in Mali Robotica: kans voor cavalerie? Project Long Range Communications Jaargang 75 - uitgave 340 nummer Kilacadmon in Schotland VOC Mededelingen

2 Coming Soon: Saturnus Security Framework SDK An SDK to add state of the art security to your apps, based on Intrinsic-ID s hardware intrinsic security or HIS TM. State of the art security Intrinsic-ID is the worldwide leader in security IP cores and applications based on HIS TM, a secure and industrial implementation of a Physical Unclonable Function (PUF). Using tiny, unpredictable process variations HIS extracts a strong device-unique secret key from any processor chip. This key cannot be retrieved, cloned or tampered and is more secure than traditional key storage solutions available for mobile platforms. Easy to use SDK The Saturnus Security Framework SDK encompasses software libraries for native code development: extensive documentation including API reference, programming guidelines, sample code and white papers, testing and validation tools as well as technical support. Advanced functionality Building on a root of trust that provides strong cryptographic key management, advanced functions are provided such as PKI (PKCS#11, X.509), authentication (e.g., OATH), encryption, and authenticated encryption. Mechanisms are foreseen to build trust relationships via various out-of-band mechanisms, allowing a mobile to be turned into a trusted security token that can be used to authenticate devices and services. Supported on all major mobile and OS platforms Anroid 4+, ios 7+, Windows Phone 8+, Windows 7+. Leverages HIS TM on the devices where this is embedded in the firmware (e.g., some specific Android devices). Uses Cloud Intrinsic Security (CIS) on other devices. With CIS, the cryptographic key is secured with a proprietary combination of local key stores, private application memory and unique device identifiers, also leveraging strong randomness from the Cloud. Also available in other form factors (e.g., USB stick). For more information contact or visit us at: High Tech Campus 9, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands Gateway Boulevard, Suite 500, San Jose, CA 95110, USA Copyright 2014 Intrinsic-ID B.V. Intrinsic-ID, Quiddikey, Quiddicard, irng and other designated brands included herein are trademarks of Intrinsic-ID. All other trademarks are the property of their respective owners.

3 Ereleden oud-res-lkol J. Moes, oud-res-maj E.J. Vinkhuyzen, oud-res-elnt ir. J.J. Heyse, bgen b.d. J.M.A. Thomas, lgen b.d. A.J.G.M. Blomjous, res-ritm jhr. ir. M.O.M. van der Goes. Dagelijks bestuur genm b.d. jhr. J.H. de Jonge oud-res lkol mr. D. van Zuidam res-elnt drs. R.J. Groot res-elnt mr. C.D.J. Bijleveld ritm b.d. G.H. Snellen lkol b.d. D.G.G.M. Alexander maj L.J.J. Reinders lkol D.M. Brongers lkol J.A. van Dalen oudres-ritm drs. J.M.S. van Griethuysen Wmr1 M. Wilms voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester ledenadministratie bestuurslid bestuurslid toehoorder redactie toehoorder evenementen toehoorder MNC toehoorder Kilacadmon Secretariaat res-elnt drs. R.J. Groot, Graaf Florislaan 64, 1405 BW Bussum, T E Ledenadministratie, aanmelding lidmaatschap ritm b.d. G.H.Th. Snellen, Acaciastraat 4, 4921 MA Made, E Rekeningnummer t.n.v. VOC te Bussum. De leden wordt verzocht aan dit adres opgave te doen van adreswijzigingen, benoemingen, bevorderingen, onderscheidingen, eervolle ontslagen enz. Inloggegevens voor het besloten (alleen leden) deel van de website kunnen alhier worden opgevraagd onder vermelding van uw naam, rang en geboortejaar. Redactie kol A.A. Leuvering lkol D.M. Brongers lkol b.d. E. Westerhuis maj T.J.H.L.M. Van Rijckevorsel maj H. Plakke res-maj F. Koolhof kap H.C.J. van Vulpen hr. Dennis Boom voorzitter redactie vice-voorzitter redactie eindredactie redactielid redactielid redactielid redactielid redactielid De redactie dringt er bij de scribenten op aan de kopij en de bijbehorende foto s elektronisch (minimaal 300 dpi) aan te leveren. Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron en de schrijver worden vermeld en een presentexemplaar van de publicatie wordt toegezonden aan de redactie van de VOC Mededelingen. Commerciële exploitatie Green Paper Association, Hr. J.J. Akkerman, Reijnier Vinkeleskade 14 B, 1071 SP Amsterdam, T E Het adverteren door bedrijven in de VOC Mededelingen houdt niet in dat deze bedrijven automatisch de voorkeur hebben bij het verwerven van producten/diensten door het ministerie van Defensie. Redactieadres lkol b.d. E. Westerhuis - Sprielderhout PT Putten T E E - W E UITGAVE 340 INDEX Van de redactie 4 Van de Voorzitter 5 Nuclear Security Summit Operatie SERVAL: Franse cavalerie in Mali 15 Project DCMO-Long Range Communications 21 Ingezonden reactie 27 Cavaleristen in het verzet tegen Japan 31 Robotica: kans voor de cavalerie? 39 Kilacadmon in Schotland 45 VOC-Mededelingen 47 Personeel 52 Overlijdensberichten 52 In Memoriam 53 Regelmatig terugkerende bijeenkomsten 54 VOC-activiteitenkalender Vormgeving Druk Coverfoto Achterblad DRUK Concept & Design Practicum - Soest - Franse AMX 10 RCR in Mali Fennek 103 JVE in Ghillie suit Kopij voor het volgende nummer inzenden voor 1 oktober 2014 VOC Mededelingen 3

4 VAN DE REDACTIE Cavaleristen in Mali Begin juli meldde Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, tijdens een informatiebijeenkomst op het Ministerie van Defensie dat de Nederlandse militairen in Mali flinke vorderingen maken bij hun inlichtingenmissie. Ondersteund door duidelijke beelden van rebellenkampen, die waren gemaakt vanuit Apachehelikopters, liet hij zien dat de Special Forces al zo n duizend kilometer van het basiskamp in Goa waren opgerukt. Voorheen was inlichtingen verzamelen bijna een besmet begrip binnen de VN, maar mede door de onafgebroken inzet van het JISTARC personeel is voor de civiele leiding nu veel duidelijker waar de pijnpunten liggen, aldus de generaal. Verder roemde de generaal de samenwerking met de Fransen, ook op logistiek gebied. Het is daarom niet verwonderlijk dat de Vereniging Infanterie Officieren en de Vereniging Officieren Cavalerie de UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) in Mali als thema hebben gekozen voor het symposium van De aankondiging voor deze derde gezamenlijke bijeenkomst vindt u elders in dit blad. Als inleiding op dit onderwerp, in deze uitgave van de VOC- Mededelingen, een artikel van ritmeester Michael de Pauw Gerlings over het optreden van de Franse cavalerie in Mali in Daarin doet hij verslag van operatie Serval, een offensief om de rebellen naar het noorden terug te drijven, teneinde de inzet van een VN-missie in dit land mogelijk te maken. Op 24 en 25 maart j.l. was Den Haag even het middelpunt van de wereld. 58 Wereldleiders kwamen hier bijeen voor de Nuclear Security Summit, met in hun kielzog 5000 delegatieleden en 3000 journalisten. Voor de Nederlandse krijgsmacht betekende dit de grootste nationale beveiligings- en bewakingsoperatie uit de Nederlandse militaire geschiedenis. Naast 4000 marechaussees, waren hier nog eens 4000 militairen van alle krijgsmachtdelen bij betrokken. Kolonel Maurice Bastin en luitenant-kolonel Geert Nouwens blikken in hun artikel terug op de militaire inspanningen bij deze operatie van nationaal belang. Het niet meer in de KL-organisatie hebben van eigen tanks beperkt ons als Nederlandse krijgsmacht in toe te passen gevechtsvormen. In de VOC Mededelingen verscheen een artikel van luitenant-kolonel Bert Wijnhout en majoor Peter de Bock van het Land Training Centre over aangepaste geografische controlemaatregelen bij het verdedigend gevecht. Het bracht binnen de manoeuvre een levendige discussie op gang. In dit nummer replieken van majoor Peter de Bock en luitenant-kolonel Rienk Sijbrandi. Verder in deze uitgave opnieuw aandacht voor het Project Data Communicatie Mobiel Optreden - Long Range Communications. Een project op dit moment van groot belang voor onze verkenningseskadrons, maar in de toekomst voor alle eenheden. De verkenners zijn direct betrokken bij de lopende beproevingen tijdens oefeningen te velde. Het maakt communiceren anywhere, anytime met voice mogelijk en in de toekomst met data, tekst, foto- en video- 4 VOC Mededelingen

5 VAN DE VOORZITTER beelden. Majoor Ab de Vos informeert ons over de laatste stand van zaken. In een vorige bijdrage liet luitenant-kolonel Hans van Dalen reeds blijken dat hij grote kansen ziet voor de moderne cavalerie bij de ontwikkeling en het gebruik van robotsystemen op het gevechtsveld. In een vervolgartikel gaat hij nu in op de sociale en psychologische effecten van robotsystemen op de mens, zijn omgeving en de organisatie. Hij duidt de ethischjuridische vraagstukken omtrent het gebruik van deze systemen en de invloed van robotica op het landoptreden. In het kader van de augustusherdenkingen van onze gevallenen in Oost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap periode en de Politionele Acties, een artikel van de oud-reserve eerste luitenant Chris de Bouter over cavaleristen in het verzet tegen Japan in de jaren Na de capitulatie van Nederlands-Indië werden de meeste Nederlandse krijgsgevangenen door de Japanners tewerk gesteld bij de beruchte Birma- Siamspoorweg in Thailand of bij de Pakan Baroe spoorweg op Midden Sumatra. Een aantal van hen ontving na de oorlog voor hun optreden tijdens de Japanse bezetting de Verzetsster Oost-Azië, waaronder een zevental cavaleristen. Een indrukwekkend verslag. En natuurlijk in dit nummer ook de gebruikelijke VOC-mededelingen, een overzicht van de regelmatig terugkerende VOC-bijeenkomsten en de VOC-activiteitenkalender voor het komende kwartaal. Wij attenderen u nog speciaal op het Grote Saamhorigheidsdiner voor officieren ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van onze vereniging in het Spoorwegmuseum in Utrecht op 26 september en de traditionele Heinekenborrel in Amsterdam op 11 december. De redactie wenst u weer veel leesplezier! Een wankele wereldorde. Zo luidt de titel van het boekwerkje Strategische Monitor waarin Instituut Clingendael haar periodieke kijk op mondiale trends en ontwikkelingen geeft. Het is met name gericht op machtsverhoudingen, samenwerking, de verhouding tussen statelijke en niet-statelijke actoren en het mondiale dreigingsbeeld. Dit voorjaar werd door de betrokken analisten een voortzetting van trends in de afgelopen jaren onderkend. Zij onderkennen een verschuiving van een multilateraal bestel naar een multipolair scenario. In hele grote stappen duidt dit op een gestage verdere afname van de sterke positie van het Westen en een toename van economische en politieke wedijver mondiaal gezien als mede een opkomend protectionisme. Dit gaat waarneembaar gepaard met het moeizamer verlopen van internationaal overleg, een afname van de acceptatie van samenwerking en een verschuiving naar non-coöperatie. Een weinig vrolijk beeld wordt ons hier voor ogen gehouden. Het is fors anders dan de optimistische inschattingen die wij aan het einde van de vorige eeuw met elkaar deelden. Maar de signalen die we kunnen onderkennen en die wijzen op deze trends zijn niet te missen; juist deze zomer. Het is in die strijd van verschuiving van macht dat je als land sterk moet staan. Economisch, in goede samenwerkingsverbanden en ook met de juiste militaire capaciteiten. Dat besef lijkt steeds meer door te dringen; de krijgsmacht moet een forse injectie hebben om weer de uitdagingen aan te kunnen. Ik ben er van overtuigd dat dat ook gaat gebeuren. Het leek mij juist om in dit voorwoord, naast de goede en vrolijke momenten wanneer wij elkaar binnen verenigingsverband ontmoeten, ook hier eens bij stil te staan. VOC Mededelingen 5

6

7 NUCLEAR SECURITY SUMMIT DE NSS: EEN NATIONALE OPERATIE VAN BELANG! Kolonel Maurice Bastin - Plv-C 11LMB/RMC-West Luitenant-kolonel Geert Nouwens - H-Sie Natops 11LMB/RMC-West Nuclear Security Summit (NSS) Nederland staat bekend als land dat zich wereldwijd inzet voor vrede, recht en veiligheid. De bestrijding van nucleair terrorisme vinden we belangrijk. Hiertoe moeten overheden, bedrijven, wetenschappers en organisaties samenwerken. De NSS is nodig om die wereldwijde samenwerking goed te laten verlopen. De NSS is een wereldtop die vanaf 2010 iedere twee jaar wordt georganiseerd en waar de leiders van meer dan vijftig landen aan deelnemen. Initiatiefnemer is de Amerikaanse president Obama; op zijn verzoek organiseerde Nederland de tweedaagse Top dit jaar op 24 en 25 maart in Den Haag. Defensie en de NSS Voor Nederland en specifiek voor defensie, staat de beveiliging rond de internationale nucleaire top, de grootste ooit in ons land gehouden, te boek als een nationale operatie onder civiel gezag. Een operatie waarbij defensie met zo n 8000 militairen de civiele autoriteiten ondersteunde en met haar specifieke capaciteiten en kwaliteiten een substantiële bijdrage leverde aan een waardig, ongestoord en veilig verloop van de internationale top. Als structurele veiligheidspartner voor de civiele autoriteiten in Nederland is deze operatie defensie op het lijf geschreven. Dit gold defensie breed, maar zeker ook voor de Landmacht inbegrepen de manoeuvre. De aanloop als RMC-West De Regionaal Militaire Commando s zijn ingericht en toegerust om regionaal met civiele autoriteiten af te stemmen. Elk RMC werkt daartoe samen met een aantal veiligheidsregio s. Elk van die regio s moet een goed geoefende professionele organisatie ter beschikking hebben voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de aanloop naar de NSS moest dus tijdig én rolvast contact worden gelegd met civiele sleutelfunctionarissen. Daartoe heeft de beoogd Mandataris van defensie voor de NSS reeds op 19 december 2012 de RMC-West geïnformeerd over de contouren van de NSS. De analyse kon beginnen. Rolvast- VOC Mededelingen 7

8 NUCLEAR SECURITY SUMMIT Schematisch overzicht heid, samenwerking en integraliteit waren kernbegrippen. Een bijzonder en uniek proces dat 15 maanden zou duren. De voorbereiding als RMC-West In nauw overleg met de Staf van de beoogd Mandataris NSS van Defensie werd inzichtelijk gemaakt welke m.n. interdepartementale fora werden ingericht en hoe defensie hierop zou moeten aansluiten. Zo diende RMC- West onder meer zitting te hebben in het Ambtelijk Voorportaal o.l.v. gemeente Den Haag en in Expertgroep 15 (Veiligheidsregio s en Crisisbeheersing). Beide fora, waarin op bestuurlijk respectievelijk operationeel niveau afstemming plaatsvond over te bereiken effecten (vraag en aanbod), scenario s, alsmede rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens de top. Intern defensie werd dit vanaf medio 2013 tweewekelijks besproken in een projectteam NSS o.l.v. de Mandataris van Defensie. Intern RMC-West werd eveneens een projectteam NSS ingesteld, waarin - rolvast - ook de Officieren Beleidsteam (OBT) en Officieren Veiligheidsregio (OVR) van RMC-West participeerden. Vanwege de voorbereidingen op een NRF-commitment van 11LMB in 2015, kon geen echt beroep worden gedaan op Staf 11LMB. Uiteindelijk hebben zowel OOCL als 43 Mechbrig ook aan laatstgenoemd PT een belangrijke bijdrage geleverd. Operaties zijn operaties Operaties zijn operaties is binnen de manoeuvre een veelgehoord adagium als we spreken over nationale operaties. Het gaat om de conceptuele benadering, we passen immers onze doctrine gewoon toe, of ik nu in Afghanistan of in Nederland een object bewaak dat is toch hetzelfde? is een vaak gehoorde onderbouwing. Op zich een logische gedachte maar zijn de omstandigheden en de spelregels ook echt hetzelfde? Hieronder beschrijven we kort de gevolgde procedures en processen en laten het aan de oplettende lezer over waar de eventuele verschillen zitten. Nationale Operaties Nationale operaties, als onderdeel van één van de drie hoofdtaken, zijn vraag georiënteerd. Het proces start altijd bij een civiel gezag dat een probleem heeft op het gebied van nationale veiligheid of crisisbeheersing en zelf niet in staat is het probleem tijdig en/of adequaat en/of met de juiste middelen op te lossen. Zo ook met de NSS. De term middelen moet daarbij ruim geïnterpreteerd worden. Het kan gaan om mankracht of materieel maar ook om denkkracht. De inzet vindt plaats op grond van de hiervoor bestaande wet- en regelgeving. Zolang er geen sprake is van bijzondere omstandigheden (oorlog) en/of er geen bijzondere wetgeving van kracht is, treedt Defensie op Nederlands grondgebied altijd onder civiel gezag op. Dat wil zeggen dat we het proces niet overnemen maar een bijdrage leveren aan het gewenste effect. Ook de bevoegdheid voor geweldgebruik ligt bij het civiele gezag. Afhankelijk van het soort van militaire bijstand en de aard van de inzet, kunnen geweldsbevoegdheden worden toebedeeld aan militairen. Nationale operaties worden in principe ongewapend uitgevoerd, tenzij het voor de uitvoering van de taak noodzakelijk is. Te denken valt daarbij aan de inzet van de KMar, inclusief de BSB, in hun reguliere politietaak, de Dienst Speciale Interventies en de UIM en als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Uiteindelijk bepaalt het civiele gezag of militaire bijstand gewapend zal plaatsvinden of niet. Het gros van de eenheden van het CLAS heeft tijdens de NSS ongewapend opgetreden en had enkel op basis van noodweer en burgerarrest geweldsbevoegdheden. Een uitzondering hierop vormde het detachement Maaldrift (20 Natresbat) en de grondgebonden luchtverdedigingssystemen van DGLC. Zij waren in het kader van bewaking van een militair object wel bewapend en mochten op basis van IK 2-27 (geweldgebruik) eventueel geweld gebruiken. Onderlinge afstemming en gevolgde procedures Omdat civiele partners vaak niet weten wat Defensie aan capaciteiten en kennis in huis heeft, verzoeken we vragende instanties te denken in te bereiken effecten en niet in gewenste middelen. De Officier Veiligheidsregio (OVR) is hét aanspreekpunt in de veiligheidsregio om een gevraagd effect om te zetten naar het meest efficiënte inzetmiddel. Hij zal zich in dit proces 8 VOC Mededelingen

9 NUCLEAR SECURITY SUMMIT veelal laten vergezellen door een materiedeskundige. Een verzoek kan zo complex zijn dat het opstellen van een advies door een specialistische staf of speciaal stafofficier moet worden uitgewerkt. Zo heeft St-43 Mechbrig een advies (CONOPS) opgesteld ten behoeve van de Nationale Politie (NP). Het ging hier om de vraag hoe Defensie efficiënt ingezet kon worden om de NP te ondersteunen bij het bewaken (onder observatie houden) van de hoofdroute tussen Schiphol en het World Forum (Den Haag) en de bewaking van de Polderbaan. De NP is ook ondersteund met een planningsofficier van het OOCL voor het opstellen van een logistiek concept voor de politie. Dat concept leidde vervolgens weer tot steunaanvragen. Bij het beoordelen of een steunaanvraag al of niet gehonoreerd wordt, spelen drie hoofdvragen Mogen we?, Kunnen we? en Willen we? een belangrijke rol. Terwijl de Bestuursstaf (DJZ en de CDS/DOPS) en het civiel gezag zich richten op alle vragen, houden de OVRn en de Formerende Eenheden (FE) zich specifiek bezig met de vraag kunnen we en zo ja met wat?. Het is gangbaar dat de FE al bezig is zich gereed te stellen voordat aanvragen formeel ingediend en opdrachten formeel gegeven zijn. Het komt dus ook voor dat tijdens de gereedstelling aanvragen nog wijzigen. Gelukkig hadden we ook bij de NSS weer just in time (maar gevoelsmatig altijd te laat) een formele opdracht tot bijstand. Command & Control Bij het voorbereiden en uitvoeren van nationale operaties zijn binnen Defensie diverse partijen betrokken die elk vanuit hun eigen rol operatiebevelen uitgeven binnen de geldende bevelsverhoudingen. Zo houdt de CDS FULLCOM en stelt hij gereedgestelde eenheden OPCOM aan de DOPS of zoals in het geval van de NSS aan een aangewezen mandataris (DS/Plv Dir DOPS). Deze stelt gereedgestelde eenheden middels een bevel OPCON van de Commandant Militaire Middelen (CMM). Tijdens de NSS waren er drie CMMn actief (CMM-Land, -Lucht en -Maritiem). De CMM instrueert de OPCON gestelde eenheden over hun taakstelling en mandaat en stelt ze vervolgens TACON aan het civiel gezag. De CMM is tevens de Red Card Holder namens de mandataris. Dit betekent dat hij bewaakt dat militairen worden ingezet binnen het gegeven mandaat. Hij is bevoegd de inzet te stoppen indien het mandaat wordt overschreden. Tijdens de NSS is overigens geen gebruik gemaakt van die bevoegdheid. De detachementscommandanten (Detcn) hadden bij de NSS te maken met een formeringsbevel van hun brigade, een bevel van de CMM-Land en een opdracht/bevel van de civiele partij waarbij TACON gesteld. Voor de beeldvorming op 24 januari gaf de Controle tijdens de route Het komt dus ook voor dat tijdens de gereedstelling aanvragen nog wijzigen. VOC Mededelingen 9

10 NUCLEAR SECURITY SUMMIT Inzet 43 BVE Het is goed te beseffen dat het civiel gezag een andere commandovoeringdoctrine hanteert dan Defensie. mandataris zijn bevel uit. Op 6 februari gaf C-LAS zijn formeringsbevel uit. Op 13 februari heeft CMM-Land zijn schriftelijk bevel uitgegeven gevolgd door een mondelinge bevelsuitgifte op 26 februari. Deze laatste werd gecombineerd met een Final Commanders Back Brief. Daarna zijn Detcn, voor zover nog niet gerealiseerd, door tussenkomst van de OVRn in contact gebracht met het civiel gezag waarbij TACON gesteld. Het bevel van de CMM richt zich met name op het wat van de opdracht en de bandbreedte waarbinnen kan/mag worden opgetreden. De opdracht/het bevel van het civiele gezag daarentegen richt zich op het hoe van het uitvoeren van de opdracht, waarbij uiteraard intensief wordt afgestemd met de betrokken Detcn. Het is goed te beseffen dat het civiel Militair Actie Centrum (MAC) gezag een andere commandovoeringdoctrine hanteert dan Defensie. Ook hier hebben zich tijdens de uitvoering van de bijdrage van Defensie aan de NSS vrijwel geen problemen voorgedaan. Uiteindelijk zijn onder bevel van de CMM-Land 15 detachementen (waarvan twee met een HRM-opdracht) met daaronder ca. 37 ondercommandanten met min of meer zelfstandige opdrachten ingezet. In totaal heeft het CLAS ca militairen ingezet. Nagenoeg alle tactische commandoposten van de detachementscommandanten waren gecoloceerd met hun evenknie van het civiel gezag. Tijdens de operatie heeft de CMM een Militair Actie Centrum (MAC) uitgebracht. Het MAC doet niet aan gevechtsleiding (eenheden staan immers onder civiel gezag) maar assisteert de CMM bij zijn taakuitvoering. De taak van het MAC is het 10 VOC Mededelingen

11 NUCLEAR SECURITY SUMMIT Waardering door de burger optreden als single point of contact ten behoeve van de CMM, het bijhouden van een Common Operational Picture, het innemen en verwerken van rapportages en het bewaken van het voortzettingsvermogen. Bij calamiteiten op het gebied van instandhouding of wijzigende omstandigheden (bijvoorbeeld nieuwe aanvragen) kan het MAC de CMM assisteren in het ontwikkelen van een advies voor de mandataris. Het MAC wordt binnen 11 LMB als regel door reservisten van de Sie NATOPS bemand en wordt zo nodig aangevuld met stafcapaciteit vanuit de brigade. In het geval van de NSS werd 11 LMB ondersteund met stafcapaciteit van het OOCL en DVVO. Tevens waren liaisons van 43 Mechbrig (de voornaamste leverancier van troepen) en de KMar in het MAC opgenomen. CMM-Land brengt ook rolvast een eigen liaisonnetwerk naar het civiel gezag uit. Zo waren OVRn aangehaakt bij civiele evenementenen /of crisisstructuren zoals de Staf Grootschalige Bijzonder Optreden (SGBO) of Regionale Operationele Teams (ROTs). De officieren beleidsteam stonden 24/7 gereed om bij behoefte aan te haken op beleidsniveau. De uitgebrachte liaisons assisteerden het civiel gezag bij wijzigende omstandigheden omtrent de (on)mogelijkheden van Defensie en rapporteerden dagelijks aan het MAC. Afwikkeling Militaire bijstands- en steunverleningsoperaties worden standaard afgesloten met het opmaken en indienen van een FIR en een FER. Aanvullend hierop werd tijdens de NSS ook door de DAOG geëvalueerd. Lessons identified worden zo omgezet in Lessons learned voor een volgende inzet. In het kader van het project Verbetering Civiel Militaire Samenwerking wordt ook de TaskForce Nationale Inzet betrokken bij dit proces zodat ook daar meteen doorgepakt kan worden. En tenslotte wordt de rekening opgemaakt. Die rekening vindt zijn basis in een standaard format dat door alle Detcn wordt opgemaakt en waarin alle additioneel gemaakte kosten worden vermeld. Jawel, het civiel gezag betaalt voor onze diensten! Hiervoor is een speciaal fonds in het leven geroepen zodat vragende instanties niet in de eigen buidel hoeven te tasten en de drempel voor militaire bijstand of steunverlening laag blijft. Ten slotte Operaties zijn Operaties staat nog steeds, maar u heeft ongetwijfeld verschillen gevonden! VOC Mededelingen 11

12 INTERVIEW Meer informatie n.a.v. dit interview? Mail naar: Wapensystemen van Defensie en de ondersteuning daarvan zijn steeds meer afhankelijk van ICT. Voortdurend is de sleutelvraag of, en zo ja, hoe het beter kan. Hoe ziet de ICT van Defensie er idealiter uit op termijn? Kan Defensie nog slimmer gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt? Volgens Edwin Bron, Principal Consultant KPN Critical Communications, gaan we toe naar een krijgsmacht waarin alles wat vliegt, rijdt, vaart of marcheert met elkaar verbonden is in één vitaal defensie-netwerk. De ICT van de toekomst biedt optimale flexibiliteit, met behoud van veiligheid. De wereld waarin Defensie opereert, verandert snel. Terroristen, cyber warfare en stateloze fracties zijn de nieuwe vijanden. Er zijn geen grote solomissies meer, maar missies waarbij militairen van allerlei nationaliteiten samenwerken, vaak in kleine groepen en over grote afstanden. Defensie is de organisatie bij uitstek die snel en flexibel kan worden ingezet in de vuurhaarden van deze wereld. Deze veranderende rol heeft ook grote gevolgen voor de ICT van Defensie, zegt Edwin Bron. Andere tijden vragen om een ander soort krijgsmacht. Elke missie en situatie zijn anders. Die dynamiek vraagt om nieuwe ICToplossingen, om een fundamenteel andere, flexibele en geïntegreerde ICT-architectuur. Open standaarden, bestaande oplossingen Naast de veranderingen op het wereldtoneel, dwingen ook de technologische ontwikkelingen Defensie tot een hernieuwde kijk op ICT. Edwin Bron hierover: Het gaat razendsnel. Anders dan vroeger loopt de ICT in de consumentenmarkt tegenwoordig voor op het militaire apparaat. Soldaten hebben privé smartphones die meer techniek herbergen dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Wapensystemen met dezelfde techniek, zoals drones, F35 en Reaper, zijn ICT-systeem en sensor ineen. Ze verzamelen continu informatie die real-time moet worden verwerkt. Volgens Bron kan Defensie alle technologische innovaties steeds minder goed zelf vertalen naar de eigen militaire systemen, zeker niet met de huidige financiële middelen. Om bij te blijven, moet Defensie meer gebruik maken van open standaarden zoals LTE (Long Term Evolution: de nieuwe standaard voor mobiele communicatie in cellulaire netwerken) die biedt. Ook moet Defensie vaker oplossingen van de plank kopen (Commercial/Military Off-The-Shelf) die met enige aanpassingen alsnog geschikt kunnen worden gemaakt. Dat klinkt nu nog als een hele stap. Toch biedt het voordelen en het kan op een veilige manier worden geïmplementeerd. Interoperabel met ICT Bij Defensie werkt elk krijgsmachtdeel van oudsher meestal met eigen ICTsystemen. Een apart tactisch radiosysteem, afzonderlijke systemen voor de operationele ICT en losse systemen voor de kantooromgeving, datacenters en nationale netwerken. Het resultaat: een spaghetti van systemen en data. Dit silodenken past niet meer bij de uitdagingen waar Defensie voor staat. De toekomst vraagt om meer en betere communicatie: tussen legeronderdelen, tussen militairen onder elkaar, tussen militairen uit verschillende landen en tussen militairen en civiele partijen. Dat kan alleen als Defensie ICT-systemen zo met elkaar verbindt dat betere communicatie en betere informatie ontstaat. De verbin- 12 VOC Mededelingen

13 INTERVIEW ding van ICT-systemen geldt ook voor de integratie van het witte en groene ICT-domein. Je hebt een geïntegreerde ICTarchitectuur nodig om echt interoperabel te werk te kunnen gaan. Pas dan kun je als krijgsmacht als een totale eenheid opereren en kunnen verschillende legeronderdelen optimaal in samenhang worden ingezet. Slimme systeemintegratie biedt nog een voordeel: er komen meteen betere mogelijkheden voor afstemming met bijvoorbeeld politie en civiele partijen zoals NGO s, iets wat steeds belangrijker wordt voor Defensie. in Nederland gebruikt, is ook bruikbaar op missies in Mali of Afghanistan. De helikopterbemanning die met HF-radioapparatuur werkt, maakt graag gebruik van een LTE-on the move netwerk als dat op hun verblijfplek beschikbaar is voor grondtroepen. Met de extra bandbreedte kunnen ze met hoge snelheid veel informatie binnenhalen. Verbonden én veilig In het ICT-systeem dat Bron voor ogen staat, wordt alles op termijn met elkaar verbonden. Voor Defensie is dit een uitdagende exercitie. Communicatie is immers niet per definitie de beste vriend van het defensieapparaat. Nergens meer dan bij Defensie valt of staat het succes van handelen met veiligheid en vertrouwelijkheid. Communicatie mag dan betere samenwerking en afstemming mogelijk maken, het staat ook voor zichtbaarheid, voor potentieel gevaar en dreiging. Bron zegt hierover: We moeten anders leren denken over veiligheid. In de toekomst zal Defensie systemen bouwen en devices inzetten die gebruik maken van meerdere Van silodenken naar LEGO-concept Louter integratie van systemen is echter niet voldoende, vervolgt Bron. Het draait naast systeemintegratie ook om het creëren van zoveel mogelijk flexibiliteit. Bij het ontwerpen van een nieuwe ICT-architectuur voor Defensie is volgens hem een fundamenteel andere manier van denken nodig. De taken waar Defensie voor staat kunnen elke keer weer veranderen. Elke operatie vraagt om andere verbindingen, autorisaties en toegang tot data. De ICT-architectuur van de toekomst moet daarom geënt zijn op het zogeheten LEGO-concept. Daarbij zijn de bouwstenen stevig en solide, maar kunnen de bouwblokken steeds weer snel en eenvoudig worden aangepast aan een specifieke situatie. We groeien toe naar een mobiele en wendbare ICT-omgeving, met één netwerk, dat continu de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plaats aflevert. Per situatie en missie wordt gekeken welke bouwblokken noodzakelijk zijn en wie moet worden aangehaakt. Geen grenzen meer tussen ICT-domeinen In zo n toekomstige informatiearchitectuur vallen de grenzen tussen de diverse ICT-domeinen weg. De verschillen tussen nationaal en internationaal verdwijnen, net als die tussen ICT op kantoor, op de grond of in de lucht. Edwin Bron: De smartphone met LTE en ingebouwde apps die een militair netwerken. We moeten daarom leren om, in plaats van het netwerk, de content optimaal te beveiligen. Dat vraagt om een duidelijke scheiding tussen de data en het systeem. De data worden redundant opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor mensen met de juiste rechten. Continuïteit van communicatie In het ICT-vergezicht dat Bron schetst, kunnen radioapparatuur, satellietcommunicatie, glasvezelnetwerken en operationele ICT-systemen zoals Titaan niet alleen met elkaar praten, ze kunnen elkaar ook versterken en vervangen. Door verschillende systemen te verbinden, kan Defensie de continuïteit van communicatie beter waarborgen. Als het ene systeem wegvalt, kan het andere systeem de communicatie overpakken. Die hybride aanpak vergroot de veiligheid en de zekerheid. De operatie mag immers nooit stilvallen. VOC Mededelingen 13

14 strategische partner van de nederlandse krijgsmacht Als een van de vooraanstaande leveranciers van defensietechnologie is de Rheinmetall Defence Group al vele jaren een partner van de Nederlandse Krijgsmacht. De defensieproducten van Rheinmetall bepalen wereldwijd de norm voor kwaliteit en effectiviteit van militaire trucks en rupsvoertuigen via simulatoren en elektro-optische systemen tot wapensystemen en munitie. Daarnaast biedt de Nederlandse Rheinmetall vestiging in Ede een volledige service op het gebied van wielvoertuigen en beschermingssystemen.

15 OPERATIE SERVAL DE FRANSE CAVALERIE IN MALI Ritmeester Michael de Pauw Gerlings Met de operatie Serval in 2013 slaagde het Franse leger er binnen drie maanden in te voorkomen dat Mali in handen viel van islamitische groeperingen. Men wist deze groeperingen in voldoende mate te neutraliseren, zodat een situatie in het land werd gecreëerd die een aanvang van de internationale missies mogelijk maakte. Deze operatie (uitgevoerd in januari tot en met april 2013) was in vele opzichten bijzonder voor het Franse leger. Het Franse leger moest optreden in een operatiegebied dat twee keer zo groot was als Frankrijk. Het terrein bestond hoofdzakelijk uit woestijn en met slechts een klein aantal wegen. Met bijna 4500 mannen en vrouwen werd met Operatie Serval één van de grootste Franse troepenmachten ingezet sinds het conflict in Algerije. De operatie was ook die van de combined arms, waarbij de cavalerie een groot deel van haar organieke takenpakket heeft kunnen en moeten uitvoeren. In dit artikel een kort overzicht van de inzet van de Franse Arme Blindée et Cavalerie 1 in Mali begin vorig jaar. (alle voetnoten zie pagina 20) Inleiding Eind 2012 waren alle gebieden ten noorden van de rivier Niger in handen gevallen van de drie belangrijkste islamitische groeperingen ( Al Qaeda in Islamic Maghreb, Movement for Unity and Jihad in Western Africa en Ansar Eddine ). De Malinese regering was nog maar amper in staat om effectief op te treden tegen de rebellen en wachtte wanhopig op de komst van een internationale interventiemacht. Op 8 januari zetten de extremistische moslimrebellen de aanval in ten zuiden van de rivier Niger in de richting van de hoofdstad Bamako. Deze extremistische moslimrebellen waren hoofdzakelijk uitgerust met pick-up terreinwagens, klein-kaliber en lichte anti-tankwapens. Zij beschikten ook over een klein aantal lichte pantserwagens van het type BRDM-2. Met de val van Kona op 10 januari 2013 dreigde Bamako in hun handen te vallen. De Franse regering besloot op 11 januari in te grijpen en startte de operatie Serval. Deze operatie had als doel: het ondersteunen van het Mali- VOC Mededelingen 15

16 OPERATIE SERVAL Operatie Serval - fase 1 De cavaleriezware GTIA-1 kwam al snel in actie. Op 16 januari vertrok een SGTIA 5 richting het noordoosten om de toegang tot de hoofdstad te beveiligen ter hoogte van Markala. Kort daarna vertrok een tweede SGTIA, SGTIA 12, richting Sévaré en Kona om de opmars van het Malinese leger te ondersteunen. De SGTIA die het gebied rond Markala beveiligde, werd na enkele dagen afgelost en vertrok onmiddellijk naar Diabali. De extremistische moslimrebellen werden snel teruggedrongen naar het noorden. De nieuwe beveiligingslijn Diabali-Kona, op 600 km van Bamako, werd op 22 januari bereikt door de Franse en Aankomst van 1 RHP in Bamako Islamitische rebellen Malinese eenheden. De Franse 3e brigade was sinds kort operationeel gereed en op Alerte Guépard 6, wanneer de extremistische moslimrebellen hun offensief richting Bamako beginnen. Deze eenheid werd dan ook aangewezen om de brigadestaf en de meeste eenheden te leveren voor de brigade die de operatie moet uitvoeren. De brigade bestaat uit vier GTIA s: GTIA 1 die al in het gebied aanwezig is GTIA 2 met één eskadron AMX 10 RCR 7, twee infanteriecompagniën, één verkenning -en anti-tankeskadron, één geniecompagnie en één artilleriebatterij GTIA 3 met één eskadron AMX 10 RCR, twee infanterienese leger bij het stoppen van de extremistische moslimrebellen, in eerste instantie, door middel van luchtaanvallen en het ontplooien van grondtroepen het ondersteunen van het stabiliseren van de situatie in het land het neutraliseren van de extremistische moslimrebellen door hun thuisbases in het noorden van het land te vernietigen het creëren van gunstige omstandigheden voor een snelle ontplooiing van de Afrikaanse en de EU-missies Ontplooiing De zelfde dag nog kregen een aantal eenheden van de Franse landmacht die reeds in Afrika waren gestationeerd, de opdracht om zo spoedig mogelijk Bamako te bereiken. Hierbij hoorde een groot aantal cavalerie-eenheden. Na een lange nacht van voorbereidingen vertrok in de ochtend van 12 januari het 4e eskadron van het 1e Regiment Huzaren Parachutisten (RHP) vanuit Abidjaan, Ivoorkust. Het eskadron bestond uit 2 pelotons uitgerust met ERC 90 Sagaie 2 en VBL s 3, een verkenningspeloton versterkt met 2 parachutistenpelotons, een geniepeloton en extra logistieke middelen. Na 1400 km over Afrikaanse wegen kwam de eenheid op 14 januari aan in Bamako. Zij werden opgevangen door de eenheden die met vliegtuigen waren aangekomen vanuit Tsjaad. Dit contingent bestond uit een verkennings- en ondersteuningscompagnie van het 21e Regiment d Infanterie de Marine (RIMa) en een eskadron ERC 90 van het 1e Regiment Cavalerie van het Vreemdelingenlegioen. Al deze eenheden werden samengevoegd onder de naam Groupement Tactique InterArmes (GTIA 4 ) nummer 1. In de tussentijd werden de extremistische moslimrebellen gestopt door het Malinese leger gesteund door Franse Special Forces en luchtaanvallen. Peloton ERC 90 en VBL in Mali 16 VOC Mededelingen

17 OPERATIE SERVAL Phase 1: Seizing the Niger bend compagnieën, één geniecompagnie en een artilleriebatterij GTIA 4 met vier parachutistencompagnieën De brigade werd versterkt met verschillende eenheden waaronder een bataljon van de helikopterafdeling van de landmacht (ALAT) en een detachement van het 2e Regiment Huzaren, het verkenningsregiment van de inlichtingenbrigade. De brigade verplaatste zich tussen 16 en 21 januari vanuit Frankrijk via de lucht naar de regio Bamako en Niamey (Niger) of via zeetransport naar Senegal en vervolgens over de weg naar de Malinese hoofdstad. Nu de extremistische moslimrebellen gestopt waren en de hoofdstad veilig was, kon begonnen worden met de volgende fase van de operatie. Deze had als doel de vliegvelden van Timboektoe, Gao, Tessalit en Kidal te veroveren. Dit zijn de enige vliegvelden ten noorden van de Niger waarvan tactische transportvliegtuigen gebruik kunnen maken. Op 26 januari namen Franse Special Forces en parachutisten het vliegveld van Gao en belangrijke delen van de stad in. Zij werden dezelfde dag nog versterkt door de AMX 10 RCR peloton SGTIA 12 afkomstig van Sévaré na een raid van 500 km in vijandelijk gebied. Timboektoe vormde het doel van het gros van de GTIA 1. Een SGTIA vertrok op 25 januari vanuit Markala. Het restant van de GTIA 1, samen met de logistieke eenheden, beveiligd VOC Mededelingen 17

18 OPERATIE SERVAL Phase 2: Clearing Gao Region and the Adrar mountains door het verkenningspeloton van het RHP, vertrokken dezelfde dag vanuit Bamako. Dit tweede deel liep de nodige vertraging op vanwege de slechte staat van de onverharde wegen in combinatie met de beperkte terreinvaardigheid van de logistieke voertuigen. Timboektoe wordt na een raid van nagenoeg 500 km op 27 januari veroverd door het SGTIA in combinatie met een luchtlandingsoperatie van 250 man van de GTIA 4. Zodra de stad ingenomen was, voerde de cavalerieeenheden verkenningspatrouilles uit op grote afstand vanuit de stad om inlichtingen te verzamelen over de extremistische moslimrebellen. Kidal wordt op 29 januari ingenomen door Special Forces en parachutisten die snel daarna werden versterkt door eenheden van het Tsjadische leger. Nadat zij een moeizame verplaatsing hadden uitgevoerd van 500 km in 36 uur van Niamey naar Gao, krijgt SGTIA 31, uitgerust met AMX 10 RCR, de opdracht om een raid uit te voeren van 570 km naar het vliegveld Tessalit. Gebruik makend van Toeareggidsen en van uitsluitend zandwegen, kwam de eenheid op 8 februari aan in Tessalit, na een verplaatsing door de woestijn van circa 30 uur. Zij namen ter plaatse contact met Special Forces en parachutisten die het vliegveld enkele uren daarvoor in handen hadden genomen na een luchtlandingsactie. Een dag daarvoor had het SGTIA 12 samen met een peloton van het Malinese leger, de stad Ménaka zonder gevechten ingenomen, na een raid van 300 km vanuit Gao. Operatie Serval - fase 2 Vanaf 13 februari begon de tweede fase van operatie Serval : het neutraliseren van de extremistische moslimrebellen. Deze bevonden zich hoofzakelijk in twee regio s. In het noorden van het land bevond zich de terreurbeweging Al Qaeda in Islamic Maghreb. Deze groep had zich verschanst in VBL in Mali AMX 10 RCR en infanterie in de Adrar des Ifoghas 18 VOC Mededelingen

19 OPERATIE SERVAL AMX 10 RCR in de Adrar des Ifoghas zijn thuisbasis, het onherbergzaam gebied van Adrar des Ifoghas. GTIA 3 en GTIA 4 kregen de opdracht om zorg te dragen voor het Noorden in samenwerking met eenheden van de Tsjadische leger. GTIA 4 werd daarvoor versterkt met een detachement AMX 10 RCR. In de omgeving van Gao bevond het Movement for Unity and Jihad in Western Africa. GTIA 2 kreeg de verantwoordelijkheid voor deze regio. GTIA 1 werd ondertussen geleidelijk aan afgelost om zich te kunnen voorbereiden op de terugkeer naar Frankrijk. De laatste eenheden verlieten het gebied nadat deze waren afgelost in Timboektoe door het verkenning -en anti tankeskadron van de 1e RIMa. Dit eskadron kreeg de opdracht om het vliegveld van Timboektoe te beveiligen. Zij voerde deze opdracht uit door een combinatie van statische opstellingen en patrouilles rondom het gebied. Na een aantal aanvallen van extremistische moslimrebellen, laat het eskadron offensieve verkenningen uitvoeren door de pelotons op vaak zeer grote afstanden, tot wel 250 km, van hun basis. Het gebied van de Adrar des Ifoghas werd het toneel waar de Franse cavalerieeenheden hun zwaarste gevechten moeten voeren. Met een oppervlakte van circa 50 km x 80 km beschikt dit rotsachtig gebied over slechts enkele onverharde wegen in de valleien en wordt het terrein beheerst door vele heuvels van 50 tot 100 m hoog. AQIM bevond zich al sinds lange periode in de Adrars en had ruim de tijd gehad om de verdediging daarvan voor te bereiden. Vanaf 16 februari begonnen een serie operaties waarbij GTIA 3 van west naar oost zou oprukken, GTIA 4 van noord naar zuid en een detachement van het Tjadische leger van oost naar west. Tijdens de vele gevechten die plaats vonden zou de AMX 10 RCR gebruikt worden om de vijand om op grote afstand aan te grijpen, opstellingen te vernietigen, de infanterie te ondersteunen vanuit de diepte en het markeren van vijandelijke eenheden ten behoeve van de luchtmacht of de ALAT. Zoals in Afghanistan moesten zij bij hun optreden rekening houden met een permanente IED-dreiging. Op 16 maart wordt een AMX 10 RCR getroffen door een IED. Hierbij raken drie bemanningsleden gewond en komt de korporaal van Dooren om het leven. Na twee maanden eindigen de operaties waarbij 250 extremistische moslimrebellen worden geneutraliseerd en 40 ton aan uitrusting in beslag wordt genomen. Operatie Panther III Een typisch voorbeeld van de schermutselingen die in Adrar hebben plaatsgevonden, is het gevecht voor een beheersend terreindeel in de vallei van Ametettaï. Tijdens de operatie Panther III rukte de GTIA oostwaarts via de vallei. Zij kreeg daarbij te maken met een vernauwing van de vallei die vanuit het zuiden beheerst wordt door twee heuvelruggen. SGTIA Rouge (2 pelotons AMX 10 RCR, 1 gemotoriseerd infanteriepeloton op VAB 8, een geniepeloton en een logistiek peloton) kreeg de opdracht om het beheersende terreindeel in handen te nemen. Na een moeilijke infiltratie nam één van de tankpelotons een opstelling in ter flankbeveiliging van de rest van SGTIA, die zijn verplaatsing voortzet richting het aanvalsdoel. Het SGTIA nam kort daarna, een vijandelijk waarnemingspost waar op grote afstand. Deze werd vervolgens snel vernietigd met een 105 mm HE granaat, evenals een vijandelijke pick-up truck en een motor door middel van de coaxmitrailleurs van de lichte tanks. VOC Mededelingen 19

20 OPERATIE SERVAL Eenmaal aangekomen in de nabijheid van de vernauwing, nam het tweede tankpeloton opstelling in om het infanteriepeloton te kunnen ondersteunen vanuit de diepte. De VBL s van het peloton namen posities in om het waarnemingsveld van het peloton te vergroten en de nabijbeveiliging van de tanks te garanderen. Vlak voordat het infanteriepeloton de heuvelrug bereikte werd deze onder vuur genomen vanuit het oosten. Terwijl het infanteriepeloton het vuur beantwoorde met zijn lichte wapens, opende het cavaleriepeloton het vuur op de vijand met HE granaten. Nadat het peloton twee gewonden te had betreuren, werd de beslissing genomen om de heuvel los te laten. Het infanteriepeloton verbrak het contact met de vijand, wederom gesteund door het tankpeloton en luchtaanvallen. Enkele uren later begint de SGTIA, versterkt door een derde tankpeloton, een nieuwe poging om de heuvelrug te veroveren. Terwijl de tanks de vijandelijke opstellingen neutraliseerden, lukt het het infanteriepeloton om de het aanvalsdoel te vermeesteren voor het begin van de nacht. Met de neutralisatie van het grootste deel van de extremistische moslimrebellen halverwege april, komt de aanwezigheid van Serval 1 tot zijn einde. De omstandigheden zijn gunstig geworden om de taken van de brigade Serval over te dragen aan de eenheden van de Afrikaanse missie (African-led International Support Mission to Mali) en aan de GTIA Desert (Serval 2) die ondertussen in het operatiegebied zijn aangekomen. Lessons Learned Het Franse leger heeft de nodige lessen geleerd van deze operatie. De combinatie en samenwerking van VBL s en AMX 10 RCR of ERC 90 binnen een peloton is, zoals in andere operatiegebieden, wederom zeer effectief gebleken. De vuurkracht van de AMX 10 RCR is vaak beslissend geweest om de vijand uit te schakelen en om de infanterie op een effectieve manier te ondersteunen waardoor snel het overwicht op de vijand behaald kon worden. De aanwezigheid van grootkaliber kanonnen heeft ook vaak een psychologisch effect gehad op de vijand. Een groot deel van de eenheden waren constant in beweging waarbij zij zelden meer dan drie dagen op dezelfde locatie verbleven. In combinatie met de grote afstanden die afgelegd moesten worden en de zware klimatologische- en terreinomstandigheden heeft dit de logistieke ondersteuning zeer bemoeilijkt. 1 Pantser- en cavaleriewapen. Het wapen dankt zijn naam aan het feit dat het bestaat uit eenheden met tradities vanuit de cavalerie zoals regimenten huzaren, dragonders en kurassiers, en eenheden met andere tradities zoals die van gevechtstankeenheden of Infanterie de Marine. 2 Licht pantservoertuig uitgerust met een 90 mm kanon. 3 Vehicule Blindé Léger: licht pantservoertuig. Elk peloton bestaat uit 3 ERC 90 en 3 VBL. 4 Bataljontaakgroep. 5 Sous Groupement Tactique InterArmes: compagnie van verbonden wapens. 6 Binnen de Franse landmacht staan altijd een aantal eenheden op een notice to move variërend van 72 uur voor lichte eenheden t/m 9 dagen voor combat service support. 7 Lichte tank op wielen gewapend met een 105 mm kanon. Elk peloton bestaat uit 3 AMX 10 RCR en 3 VBL. 8 Véhicule de l Avant Blindé: pantserwielvoertuig Door het toevoegen van extra logistieke middelen per eenheid en het meenemen van zoveel mogelijk voorraden op de voertuigen hebben de eenheden nooit een noemenswaardig te kort gehad aan voeding, water, munitie en brandstof. De pantservoertuigen hebben lange afstanden moeten rijden in moeilijke omstandigheden en hun bemanningen hadden vaak geen mogelijkheid om voldoende onderhoud te plegen. Dit heeft natuurlijk een groot aantal defecten veroorzaakt. Gecombineerd met een aantal problemen op het gebied van materieellogistiek, is de inzetbaarheid van de pantservoertuigen een constante zorg geweest. Dankzij de inzet en de creativiteit van het herstelpersoneel is deze echter nooit onder een kritisch niveau geweest. Tot slot Operatie Serval is voor de Franse cavalerie een operatie geweest, waarin haar eenheden voor het eerst sinds lange tijd bijna het hele scala van hun organieke taken, jarenlang aangeleerd en beoefend tijdens intensieve opleidingen en trainingen, hebben kunnen uitvoeren. Operatie Serval heeft hierdoor het grote belang benadrukt van een goede beheersing van het manoeuvregevecht en vooral de basis aspecten hiervan. De Franse cavalerie heeft zijn rol goed vervuld als het voornaamste wapen bij het bereden gevecht binnen een joint en combined arms omgeving. Haar operationele optreden heeft voor een groot deel bijgedragen aan het succes van het gehele offensief. De combinatie van mobiliteit, bescherming en vuurkracht en vooral de capaciteit om zich snel te verplaatsen over grote afstanden, heeft een beslissende invloed gehad op het inwinnen van de noodzakelijke inlichtingen en het neutraliseren van de vijand. Begin juli 2014 verklaarde de Franse minister van Defensie, Jean-Yves Le Drian, de operatie Serval officieel voor beëindigd. De inzet van de Franse cavalerie in dit deel van de wereld gaat echter gewoon door, want de minister kondigde tevens de overgang aan naar operatie Barkhane. Deze grensoverschrijdende anti-terreuroperatie van ongeveer 3000 militairen moet voorkomen dat de moslimstrijders hun territorium uitbreiden in de Sahel, tussen de Hoorn van Afrika in het oosten en Guinee-Bissau in het westen van Afrika. De Fransen werken hierbij samen met Mali, Mauritanië, Niger, Tsjaad en Burkina Faso. De basis komt te liggen in de Tsjadische hoofdstad N Djamena militairen blijven in Mali gestationeerd. 20 VOC Mededelingen

Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen 1914-1918. Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen

Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen 1914-1918. Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen VAN DE REDACTIE Lustrumviering VOC Simulatie voor de landmacht Schietserie Bergen-Hohne Tankontwikkelingen 1914-1918 Jaargang 75 - uitgave 341 nummer 4-2014 Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen Zorgeloos

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

MILITAIRE SPECTATOR. Geen einde van zware wapens! n Betaalgedrag en elektronisch factureren. n Systemic Analysis en Information Operations

MILITAIRE SPECTATOR. Geen einde van zware wapens! n Betaalgedrag en elektronisch factureren. n Systemic Analysis en Information Operations Jaargang 182 nummer 7/8-2013 MILITAIRE SPECTATOR Geen einde van zware wapens! n Betaalgedrag en elektronisch factureren n Systemic Analysis en Information Operations Jaargang 182 nummer 7/8-2013 M E D

Nadere informatie

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A.

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A. jaargang 2007 nr1 Qua Patet Orbis 11 20 38 47 63 IN DIT NUMMER O.A. SMP, CIM Situational Awareness voor de individuele marinier EUFOR, Democratische Republiek Congo NLMARFOR, Commander Landing Force Staff

Nadere informatie

THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE

THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE DRAADLOZE TRANSMISSIE. VOOR WIE DOEN WE HET EIGENLIJK? KLEIN MAAR FIJN. HET PROJECT

Nadere informatie

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007 MS SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR 175 j a a r Krijgsmacht en civiele partners e.v. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika 5 JAARGANG 176 2007 M E D E D E L I N G Adreswijzigingen Medewerkers

Nadere informatie

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 3 april 2014 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face DE LANDMACHT VERSCHIJNT VOORTAAN DIGITAAL!

Nadere informatie

marineblad themanummer reservisten

marineblad themanummer reservisten marineblad nummer 7, november 2012, jaargang 122 Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 1 themanummer reservisten 2 inhoud nummer 7, november 2012, jaargang 122 3 column Voorzitter

Nadere informatie

Landmacht. Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi. Moed is niet te koop. 3D-aanpak in Uruzgan werkt

Landmacht. Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi. Moed is niet te koop. 3D-aanpak in Uruzgan werkt Landmacht Moed is niet te koop 3D-aanpak in Uruzgan werkt Staatssecretaris Jack de Vries: Defensie moet moderner Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi zevende jaargang nummer 9, november 2009 Redactie:

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Marineschepen schieten met scherp Kikkers koelbloedig in ijzige kou Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/68145

Nadere informatie

VGOO. vereniging van genie onderofficieren. Levensverlengend onderhoud aan de Werklust WG 35 B. Military Engineering on Force Protection

VGOO. vereniging van genie onderofficieren. Levensverlengend onderhoud aan de Werklust WG 35 B. Military Engineering on Force Protection 35e jaargang # April 2012 135 vereniging van genie onderofficieren Levensverlengend onderhoud aan de Werklust WG 35 B Military Engineering on Force Protection Hoogwater in Tolbert (Her)introductie van

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX Datum 1 oktober 2003 Inhoudsopgave Inleiding 4 Doelstelling 4 Opzet van de evaluatie... 4 1 Ter inleiding: achtergronden van de operatie... 5 1.1 Het conflict... 5 1.2 Het Framework Agreement... 5 1.3

Nadere informatie

Landmacht. Terugblik op 2012. Leren solliciteren Vernieuwd Gereedstellingsproces Kroon geeft visie op leiderschap

Landmacht. Terugblik op 2012. Leren solliciteren Vernieuwd Gereedstellingsproces Kroon geeft visie op leiderschap Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 10 december 2012 Terugblik op 2012 Leren solliciteren Vernieuwd Gereedstellingsproces Kroon geeft visie op leiderschap Landmacht 1 facebook.com/landmacht

Nadere informatie

Landmacht. Noordelijke Brigade speelt thuiswedstrijd. KL-inzet tijdens nucleaire top Worstelen met de gevolgen van PTSS Talismannen in Mali

Landmacht. Noordelijke Brigade speelt thuiswedstrijd. KL-inzet tijdens nucleaire top Worstelen met de gevolgen van PTSS Talismannen in Mali Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 2 maart 2014 Noordelijke Brigade speelt thuiswedstrijd KL-inzet tijdens nucleaire top Worstelen met de gevolgen van PTSS Talismannen in Mali

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar...

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar... INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8 Geen woorden maar... beelden colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Nationale veiligheid en crisisbeheersing Magazine 12 e jaargang 2014 nr. 3 Nationale veiligheid en crisisbeheersing Strategische Monitor 2014 Thema: OTOTEL Economische Veiligheid Een nieuwe Crisisbeheersingswet pagina 3 pagina 9 pagina 36 pagina

Nadere informatie

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command

C3I Architecture. C3IA totaaloverzicht. Materiel Logistics Command Materiel Logistics Command C3I Architecture C3IA totaaloverzicht Doc. Ref. : C3IA totaaloverzicht compact m Auteur(s) : ir. Theo Derksen, Capgemini Ir. Lkol. DirkJan Blaas, Koninklijke Landmacht Datum

Nadere informatie

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18 VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 02 najaar 2012 Alles over Infosecurity.nl 2012! Willem Zegers van het Van Gogh Museum ' We zetten nog zwaarder in op multimedia'

Nadere informatie

In het belang van Nederland

In het belang van Nederland In het belang van Nederland Inhoud Woord van de minister 5 Strategische omgeving 6 Militaire ontwikkelingen 7 Samenwerking in perspectief 8 Taken, strategische functies en vereiste capaciteiten 11 Het

Nadere informatie

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010 in touch #3 2010 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Jaargang 4 n september 2010 Integrale werkplek Cyberoperations Redeployment 2 Editorial in touch #3 2010 Tekst werner bossmann

Nadere informatie

Jaargang 180 nummer 10 2011 MILITAIRE SPECTATOR. Comprehensive Approach en civiele luchtvaart. Project Common Effort. Verpaarsing: trend in Frankrijk

Jaargang 180 nummer 10 2011 MILITAIRE SPECTATOR. Comprehensive Approach en civiele luchtvaart. Project Common Effort. Verpaarsing: trend in Frankrijk Jaargang 180 nummer 10 2011 MILITAIRE SPECTATOR Comprehensive Approach en civiele luchtvaart Project Common Effort Verpaarsing: trend in Frankrijk Aankondiging Symposium Leider en boekhouder? 2 december

Nadere informatie

DEFENSIE ZIET AF VAN BOXER

DEFENSIE ZIET AF VAN BOXER Nummer 9 2 maart 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 3 Defensie meer betrokken bij terreurbestrijding Pagina 4-5 Slag in Javazee einde van koloniale rijk Pagina 6-7 GGW door

Nadere informatie

Magazine. Testvloot JSF groeit gestaag. Nieuwe markten en ontwikkelingen. Minister Opstelten komt naar NIDV in Ahoy 02-2011

Magazine. Testvloot JSF groeit gestaag. Nieuwe markten en ontwikkelingen. Minister Opstelten komt naar NIDV in Ahoy 02-2011 Magazine 02-2011 Testvloot JSF groeit gestaag Nieuwe markten en ontwikkelingen Robusta, ISIS, NFI en Europa Minister Opstelten komt naar NIDV in Ahoy De wereld van vandaag heeft te maken met dreigingen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens 'Schip van het Jaar' vaart in verband Stappen in de reorganisatie Alle Hens 11 12 column Colofon: Coverfoto: Aan boord van het patrouilleschip Groningen maakt de bemanning zich gereed om gesleept te worden

Nadere informatie