Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing LACIE NETWORK SPACE Gebruikershandleiding LACIE NETWORK SPACE Handleiding LACIE NETWORK SPACE Bedieningshandleiding LACIE NETWORK SPACE Instructiehandleiding LACIE NETWORK SPACE Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

2 Handleiding samenvatting: Minimum systeemvereisten Aanzichten van de LaCie Network Space Installeren van uw LaCie Network Space Drive inschakelen

3 Ethernet-kabel aansluiten Verbinding maken met de LaCie Network Assistant Configureren van de LaCie Network Space op een netwerk zonder een DHCP-server Loskoppelen van de LaCie Network Space (Ethernet-verbinding) Toegang tot en beheer van bestanden Toegang tot gedeelde mappen...

4 Externe USB harde schijven aansluiten FTP-toegang tot gedeelde mappen Beheren van uw LaCie Network Space Toegang verkrijgen tot de NAS-beheerpagina Configuratie..

5 Apparaatnaam Windows-werkgroep Datum en tijd.

6 Taal Netwerkconfiguratie Accounts bewerken Blauw licht..

7 Back-up Schijf Formatteren van de LaCie Network Space-schijf...

8 Veilig verwijderen van een aangesloten externe schijf Ondersteuning TP-service inschakelen Mediaserver...

9 Systeemlogboek Het apparaat opnieuw opstarten Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice LaCie technische ondersteuning contactpersonen.

10 Garantiegegevens LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Copyrights Copyright 2008 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Voorwoord pagina 2 Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN , EN Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG FCC-verklaring LaCie Network Space Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCCvoorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geinstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen Restriction of Hazardous Substances). Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. LaCie Network Space DESIGN

11 BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak uw LaCie Network Space niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie Network Space bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

12 Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Network Space, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het Voorwoord pagina 3 risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Network Space elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten V~, 1,5 A, Hz, (fluctuaties in voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, tijdelijke overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Network Space niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie Network Space beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie Network Space niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Network Space in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico van oververhitting adviseert LaCie de gebruiker, niet meer dan twee LaCie schijven op elkaar te stapelen. Bij tweeopeengestapelde schijven mag de omgevingstemperatuur niet hoger worden dan 30 C (86 F). Trek altijd het netsnoer van de LaCie Network Space uit het stopcontact als er kans is op blikseminsehandleiding 2 BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als de LaCie Network Space moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 4 network space v1. 0 DESIGN BY NEIL POULTON network space DESIGN BY NEIL POULTON User Manuals and LaCie Utilities LaC ie, all rights 16 reserved Quick Install Guide LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Minimum systeemvereisten Windows-gebruikers Windows 2000, Windows XP (SP1 en SP2) of Windows Vista Cd-rom-station Ethernet-router Webbrowser (Internet Explorer, SafariTM, FirefoxTM, Opera) Mac-gebruikers Mac OS X 10.3 of hoger Cd-rom-station Ethernet-router Webbrowser (SafariTM, FirefoxTM, Opera) Linux-gebruikers Linux 2. 4 of hoger Cd-rom-station Ethernet-router Webbrowser (FirefoxTM, Opera, Konqueror) BELANGRIJKE INFORMATIE: De prestatie van de LaCie Network Space kan beïnvloed worden door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernetkaart in uw hostcomputer. LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inleiding pagina Aanzichten van de LaCie Network Space Vooraanzicht USB-uitbreidingspoort en back-uppoort De USB-poort aan de voorzijde van de LaCie Network Space wordt gebruikt om een andere externe USB harde schijf of USBsleutel aan te sluiten. Door gebruik van het menu Back-up op de beheerpagina kunt u back-ups maken van gedeelde mappen op uw LaCie Network Space naar de externe harde schijf of gegevens importeren naar de LaCie Network Space externe harde schijf. U kunt de LaCie Network Space ook gebruiken om een back-up van een externe USB harde schijf te maken. De toegang tot aangesloten harde schijven en gedeelde mappen is vergelijkbaar. Zie paragraaf 3.2. Externe USB harde schijven aansluiten en 4.3. Back-up voor meer informatie. BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de LaCie Network Space niet rechtstreeks aan op uw computer via de USB-poort. De USB-poort is alleen bestemd voor de aansluiting van andere USB-opslagapparaten. USB-poort Achteraanzicht 1. Stroomschakelaar 2. Aansluiting stroomingang 3. Ethernetpoort LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Installatie pagina 8 2. Installeren van uw LaCie Network Space Volg deze stappen om uw LaCie Network Space in bedrijf te stellen: Stap 1 Paragraaf Drive inschakelen Stap 2 Paragraaf 2.2. Ethernet-kabel aansluiten Stap 3 Paragraaf 2.3. Verbinding maken met de LaCie Network Assistant LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Installatie pagina Drive inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. 1. Sluit kabel A aan op de LaCie Network Space. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact. 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achterzijde van het station op "on" te schakelen. Het LaCie Network Space-systeem heeft tot 30 seconden nodig om op te starten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCiedrive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. A B C TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Installatie pagina Ethernet-kabel aansluiten In tegenstelling tot reguliere desktop harde schijven is de LaCie Network Space alleen toegankelijk wanneer deze via de Ethernet-kabel op het netwerk is aangesloten en kan de drive niet rechtstreeks op een computer worden aangesloten via een USB-kabel. De Ethernet-kabel aansluiten: 1. Zet de drive aan. Zie 2.1. Drive inschakelen. 2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie Network Space. 3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije "Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). Geef het netwerk even de tijd de drive te herkennen. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

13 Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. Verbinding maken met de LaCie Network Assistant. BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de LaCie Network Space niet rechtstreeks op uw computer aan via de USB-poort. De USB-poort is alleen bestemd voor de aansluiting van andere USB-opslagapparaten. Afbeelding 2.2 Router of hub UIT IN Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren De Ethernet-kabel om uw LaCie Network Space aan te sluiten op uw netwerkapparaat ziet er als volgt uit: De uiteinden van de Ethernet-kabel komen overeen en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie Network Space of uw router. LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Installatie pagina Verbinding maken met de LaCie Network Assistant De LaCie Network Assistant detecteert alle opslagapparaten die op het netwerk zijn aangesloten en biedt u een makkelijke manier om hiermee een verbinding te maken of ze te configureren. Eenmaal geïnstalleerd en in bedrijf, zal de Network Assistant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 2.3-A) of in de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 2.3-B) aanwezig zijn en automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk zoeken. Wanneer een nieuw apparaat wordt gevonden, verschijnt er een informatiebel met de naam van het apparaat. Wanneer Network Assistant uw LaCie Network Space vindt, kunt u via het Network Assistant-menu een verbinding maken met elke gedeelde map op de LaCie Network Space, inloggen op de NAS-beheerpagina, of de netwerkinstellingen van de LaCie Network Space configureren. LaCie Network Assistant-pictogram De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de LaCie Network Space CD-ROM in de cd-romdrive van uw computer. 2. Voor Windows-gebruikers dient de cd zichtbaar te worden in 'Deze computer'. Voor Mac-gebruikers zou de cd op het bureaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het CD-pictogram en dubbelklik daarna op "LaCie Network Assistant Setup". 3. Volg de wizard om de installatie af te ronden. Afbeelding 2.3-A (voortgezet op de volgende pagina) Afbeelding 2.3-B LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Verbinding maken met de LaCie Network Space: Windows-gebruikers 1. Selecteer in Start / Programma's de LaCie Network Assistant. Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in het systeemvak (Afb. 2.3-C) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space en andere opslagapparatuur in uw netwerk(afb. 2.3-D). 2. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Web access... (Webtoegang) in het submenu van de LaCie Network Space (Afb E). De LaCie Network Space-beheerpagina wordt geopend in uw standaardbrowser. 3. Om in te loggen op de beheerpagina van de LaCie Network Space (Afb. 2.3-E) vult u het volgende in: Login (Inlognaam): admin Password (Wachtwoord): admin OPMERKING: Dit wachtwoord kan via de NAS-beheerpagina worden gewijzigd. 4. Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar hoofdstuk 3. Toegang tot en beheer van bestanden. Afbeelding 2.3-D Afbeelding 2.3-C Installatie pagina 12 Mac-gebruikers 1. Selecteer in uw map Programma's de LaCie Network Assistant. Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Web access... (Webtoegang) in het submenu van de LaCie Network Space (Afb. 2.3-E). De LaCie Network Space-beheerpagina wordt geopend in uw standaardbrowser. 3. Om in te loggen op de beheerpagina van de LaCie Network Space (Afb. 2.3-F) vult u het volgende in: Login (Inlognaam): admin Password (Wachtwoord): admin OPMERKING: Dit wachtwoord kan via de NAS-beheerpagina worden gewijzigd. 4. Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar hoofdstuk 3. Toegang tot en beheer van bestandenspace. Afbeelding 2.3-E Afbeelding 2.3-F LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Installatie pagina Configureren van de LaCie Network Space op een netwerk zonder een DHCP-server De meeste routers in thuisnetwerken zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de router een IP-adres toewijst aan alle apparaten in het netwerk zodat de apparaten elkaar kunnen vinden. Als u netwerk geen DHCP-server heeft, moet u mogelijk handmatig een IP-adres en andere netwerkinformatie toewijzen aan uw LaCie Network Space. De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie Network Space aan te passen is met behulp van de LaCie Network Assistant. Zie paragraaf Verbinding maken met de LaCie Network Assistant voor informatie over installatie van de software voor netwerkconfiguratie. 1. Start de LaCie Network Assistant (zie paragraaf 2.3. Verbinding maken met de LaCie Network Assistant). 2. Windows-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistantpictogram in het systeemvak en selecteer Configuration Window (Configuratiescherm)... (Afb. 2.4-A). Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm wordt geopend). Mac-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de menubalk en selecteer Network Configuration (Netwerkconfiguratie)... Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm wordt geopend. 3. Klik op het tabblad Network (Netwerk). 4. Selecteer Manual (Handmatig). TECHNISCHE OPMERKING: Als de velden (IP-adres, subnetmasker, enz.) worden ingevuld wanneer Automatic (DHCP) is geselecteerd, dient u geen handmatige instellingen te verrichten. Laat Automatic geselecteerd. 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 6. Klik op Apply (Toepassen). Afb. 2.4-A LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Installatie pagina Loskoppelen van de LaCie Network Space (Ethernet-verbinding) Verschuif de stroomschakelaar naar de uit-positie. Het systeem zal uitschakelen en stroomloos worden gemaakt. Wanneer de uitschakeling afgerond is kan de Ethernet-kabel veilig verwijderd worden. Het uitschakelingsproces kan langer dan 30 seconden duren. Wanneer het blauwe licht dooft, is de drive uitgeschakeld. BELANGRIJKE INFORMATIE: Gegevensoverdracht die bij een uitschakeling actief is zal onderbroken worden en kan verloren gaan. Zorg ervoor dat er voor uitschakeling geen gebruikers verbonden zijn aan of gegevens vanaf de LaCie Network Space worden overdragen. LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Beheer pagina Toegang tot en beheer van bestanden De LaCie Network Space heeft twee permanente shares (vergelijkbaar met mappen) - een share beschermd door een wachtwoord met de naam "myshare" en een publieke share met de naam "openshare" waar iedereen in het netwerk toegang toe heeft. U kunt ook een externe harde schijf aansluiten die als back-up voor uw LaCie Network Space of als bijkomende opslagapparatuur kan fungeren. Externe schijven verschijnen als afzonderlijke shares en zijn toegankelijk voor iedereen in het netwerk. LaCie Network Assistant voor het eerst gebruiken om uw gedeelde mappen te openen. Toegangsoverzicht Beheerdersaccount Wachtwoord kan worden gewijzigd Vereist voor toegang tot myshare Vereist voor toegang tot zowel myshare als openshare via FTP Gebruikersaccount Gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden gewijzigd Vereist voor toegang tot openshare via FTP Myshare 3. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

14 1. Toegang tot gedeelde mappen Wanneer uw computer op uw lokale netwerk is aangesloten, zal de LaCie Network Assistant u helpen snel verbinding te maken met de gedeelde mappen ("myshare" en "openshare") op uw LaCie Network Space en, als u dat wenst, deze mappen onmiddellijk beschikbaar te maken elke keer u inlogt op uw computer. Aanmelding van beheerder vereist, zowel lokaal als op afstand via FTP Openshare Toegankelijk voor elke gebruiker in het lokale netwerk zonder aanmelding Aanmelding van gebruiker of beheerder vereist voor toegang op afstand via FTP Gedeelde mappen openen: 1. Open de LaCie Network Assistant (LNA). Klik op het LNApictogram in het systeemvak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-gebruikers). 2. Selecteer openshare op myshare uit het LNA-menu. De lijst met gedeelde mappen zal worden geopend in Windows Explorer of Mac Finder. TECHNISCHE OPMERKING: Mogelijk dient u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor "myshare" op te geven. De standaardwaarden zijn: Username (Gebruikersnaam): admin Password (Wachtwoord): admin Uw systeem kan deze informatie onthouden en vraagt er mogelijk niet naar tijdens dezelfde sessie. Er is geen wachtwoord nodig voor "openshare." Zie paragraaf Accounts bewerken voor informatie over het veranderen van de gebruikersaccountgegevens. USB Share Toegankelijk voor elke gebruiker in het lokale netwerk zonder aanmelding Aanmelding van gebruiker of beheerder vereist voor toegang op afstand via FTP LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding 3. Versleep eenvoudigweg bestanden naar en van dit venster, net zoals bij een normale map. Beheer pagina 16 Gedeelde mappen toewijzen (Windows-gebruikers) 1. In een Verkenner-venster, in de menubalk, selecteert u Tools (Extra) en dan Map Network Drive (Netwerkverbinding maken) (Afb. 3.1-A). 2. Selecteer MyShare. 3. Herhaal de procedure voor de overige gedeelde mappen. 4. U heeft vervolgens toegang tot uw gedeelde map via een Verkenner-venster. Afb. 3.1-A Gedeelde mappen toewijzen (Mac OS X-gebruikers) 1. Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u System Preferences > Accounts > Login Items (Systeemvoorkeuren > Accounts > Loginitems) B). 3. verbinding met uw LaCie Network Space. 2. tot gedeelde mappen standaardwaarden kunnen worden gewijzigd. Zie Accounts bewerken voor meer informatie. BELANGRIJKE OPMERKING: De FTP-service is standaard uitgeschakeld. inschakelen. Maak een back-up van gegevens naar een externe harde schijf of van een externe harde schijf naar de LaCie Network Space Paragraaf 4.4. Schijf: Bekijk gegevens over de LaCie Network Space-schijf, gegevens over aangesloten externe harde schijven en formatteer de LaCie Network Space-schijf Paragraaf 4.5. Ondersteuning: Schakel FTP-toegang in/ uit, start het apparaat opnieuw op, stel de mediadatabase opnieuw samen en scan deze, bekijk/download/ wis het systeemlogboek en toegangsdocumentatie Afbeelding 4 LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Beheer pagina Toegang verkrijgen tot de NAS-beheerpagina De NAS-beheerpagina kan worden geopend met de LaCie Network Assistant of door het IP-adres of de naam van de LaCie Network Space in een browser in te voeren. OPMERKING: Het IP-adres van uw LaCie Network Space kan worden gevonden door te klikken op het tabblad Network (Netwerk) van het netwerkconfiguratievenster van de LaCie Network Assistant. Met behulp van LaCie Network Assistant 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het systeemvak (Windows-gebruikers) of menubalk (Mac-gebruikers) en selecteer Web access... De inlogpagina van de LaCie Network Space wordt geopend in een nieuw browservenster of tabblad. Als uw browser niet is geopend, zal Network Assistant dat voor u doen. 2. Klik op Login (Aanmelden). 3. In het inlogdialoogvenster geeft u het volgende in: Username (Gebruikersnaam): admin Password (Wachtwoord): admin Afbeelding 4.1-A Met behulp van uw browser 1. Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.) en typ de naam van uw LaCie Network Space in het URL-veld (webadres) van de browser. De standaardnaam van de LaCie Network Space is Networkspace. 2. Klik op Login (Aanmelden). 3. In het inlogdialoogvenster vult u het volgende in: Username (Gebruikersnaam): admin Password (Wachtwoord): admin BELANGRIJKE INFORMATIE: De inlognaam en wachtwoord zijn beide standaard ingesteld op "admin". Het wachtwoord kan worden gewijzigd, de inlognaam niet. Raadpleeg paragraaf Accounts bewerken voor meer informatie. Afbeelding 4.1-B LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Beheer pagina Configuratie De configuratiepagina (Afb. 4.2) geeft de basisinformatie over uw LaCie Network Space weer. U kunt de items op deze pagina aanpassen door te klikken op de overeenkomstige ovaalvormige knop "Modify" (Aanpassen) aan de rechterzijde. Raadpleeg de volgende paragrafen voor meer informatie over elk item op de configuratiepagina. Afbeelding Apparaatnaam De apparaatnaam is de naam van uw LaCie Network Space in uw netwerk. U kunt deze naam gebruiken om in te loggen op de NAS-beheerpagina door hem in het URL-veld van uw browser in te geven. De apparaatnaam aanpassen: 1. Klik op de overeenkomstige ovaalvormige knop op de configuratiepagina. 2. Op de pagina "Change machine name" (Apparaatnaam wijzigen) (Afb ) geeft u een nieuwe naam op in het veld New machine name (Nieuwe apparaatnaam) aan de hand van de richtlijnen onder het veld. 3. Klik op Apply (Toepassen). Gebruik deze nieuwe apparaatnaam voor toegang tot de LaCie Network Space via het URL-veld van uw browser. Zorg ervoor dat u de naam precies opgeeft zoals op de pagina "Change machine name" (Apparaatnaam wijzigen). BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor u de apparaatnaam wijzigt, wordt aanbevolen dat alle gebruikers de verbinding verbreken met MyShare en OpenShare. De wijziging van de apparaatnaam kan enkele minuten duren. Afbeelding TECHNISCHE OPMERKING: De wijziging van de apparaatnaam zorgt ervoor dat de taal terug wordt ingesteld op de standaardwaarde (Engels). LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Windows-werkgroep De LaCie Network Space is toegankelijk voor Windows-gebruikers als een Windows-werkgroepcomputer. De Windows-werkgroep vermeld op de LaCie Network Space moet overeenkomen met de naam van de Windows-werkgroep waartoe de LaCie Network Space moet behoren. Beheer pagina 21 De Windows-werkgroep aanpassen: 1. Klik op de overeenkomstige ovaalvormige knop op de configuratiepagina. 2. Op de pagina "Change Workgroup" (Werkgroep wijzigen) (Afb ) geeft u een nieuwe naam op in het veld New workgroup name (Nieuwe werkgroepnaam) aan de hand van de richtlijnen onder het veld. 3. Klik op Apply (Toepassen). Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

15

16 De LaCie Network Space dient nu toegankelijk te zijn vanuit My Network Places (Mijn netwerklocaties) > View Workgroup Computers (Werkgroepcomputers bekijken) > Network Space. OPMERKING: Mac-gebruikers aangesloten op een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde mappen ook openen door in Finder Network (Netwerk) > [Workgroup] (Werkgroep) > networkspace te selecteren waarbij "[Workgroup]" (Werkgroep) de naam van de Windows-werkgroep is. Afbeelding Datum en tijd De datum en tijd van de LaCie Network Space aanpassen: 1. Klik op de ovaalvormige knop die overeenkomt met de huidige datum. 2. Stel de tijd en datum in: door ze handmatig met behulp van de menu's op te geven door een van de "Synchronize time from network"-instellingen (Tijd van netwerk synchroniseren) te selecteren 3. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Taal De taal van de beheerpagina voor de LaCie Network Space aanpassen: 1. Klik op de ovaalvormige knop die overeenkomt met "Language" (Taal) op de configuratiepagina. 2. Op de pagina "Select Language" (Taal selecteren) (Afb ) kiest u een taal uit de vervolgkeuzelijst. 3. Klik op Apply (Toepassen). Beheer pagina 22 Afbeelding Netwerkconfiguratie Als uw LaCie Network Space is aangesloten op een hub of een schakelaar die geen DHCP-server is, kunt u de netwerkinstellingen handmatig uitvoeren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wijzig de instellingen op de pagina van de Ethernet-controller niet als u niet vertrouwd bent met de betekenissen. Als de velden op de pagina van de Ethernet-controller zijn ingevuld wanneer de knop "Obtain configuration from DHCP server" (Configuratie van DHCP-server verkrijgen) is geselecteerd, hoeft u geen wijzigingen door te voeren. De netwerkinstellingen wijzigen: 1. Klik op de ovaalvormige knop die overeenkomt met Network Configuration (Netwerkconfiguratie) op de configuratiepagina. 2. Klik op Edit (Bewerken). 3. Klik op de knop Configure Manually (Handmatig configureren) en maak wijzigingen volgens de configuratie van uw netwerk. 4. Klik op Apply (Toepassen). TECHNISCHE OPMERKING: De wijziging van het IP-adres zorgt ervoor dat de taal terug wordt ingesteld op de standaardwaarde (Engels). Afbeelding LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Accounts bewerken Er bestaan twee "accounts" voor uw LaCie Network Space die elk een verschillend doeleinde hebben. De beheerderaccount wordt gebruikt om wijzingen aan de NAS-beheerpagina te maken en uw privé-map Myshare te openen. De gebruikersaccount is voor gebruikers die toegang op afstand wensen tot de openshare via FTP (zodra de FTP-service is ingeschakeld). Zie paragraaf TP-service inschakelen. Het wachtwoord van de beheerderaccount kan worden gewijzigd, de gebruikersnaam niet. Zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord van de gebruikersaccount kunnen worden gewijzigd. Beheer pagina 23 Om het wachtwoord van de beheerderaccount te wijzigen: 1. Klik op de ovaalvormige knop die overeenkomt met Admin (Beheerder) onder "Edit accounts" (Accounts bewerken). 2. Geef het nieuwe wachtwoord op in het veld "New password" (Nieuw wachtwoord) aan de hand van de richtlijnen onder het veld. 3. Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw op in het veld "Confirm password" (Wachtwoord bevestigen). 4. Klik op Apply (Toepassen). OPMERKING: Wanneer het beheerderwachtwoord is gewijzigd, wordt de beheerdersessie gesloten en moet u opnieuw inloggen met het nieuwe wachtwoord. Afbeelding A De gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruikersaccount wijzigen: Deze inloginformatie moet worden verstrekt aan iedereen die toegang op afstand tot de LaCie Network Space via FTP wenst. De beheerder moet de FTP-service inschakelen om deze inloginformatie voor gebruikers bruikbaar te maken. Zie paragraaf TP-service inschakelen. TECHNISCHE OPMERKING: De gebruikersnaam en het wachtwoord voor de FTP-service en de toegang van de beheerder zijn standaard ingesteld op ftp. 1. Klik op de ovaalvormige knop die overeenkomt met User (Gebruiker) onder "Edit accounts" (Accounts bewerken). 2. Geef een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord op in de betreffende velden, aan de hand van de richtlijnen onder de velden. 3. Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw op in het veld "Confirm password" (Wachtwoord bevestigen). 4. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding B LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Blauw licht De blauwe LED aan de voorzijde van de LaCie Network Space kan worden uit- en ingeschakeld op de NAS-beheerpagina. Beheer pagina 24 De LED in- en uitschakelen: 1. Klik op de ovaalvormige knop die overeenkomt met Activity (Activiteit). 2. Als het licht aan is, klikt u op Disable (Uitschakelen) om het uit te zetten (Afb A), of als het licht uit is, klikt u op Enable (Inschakelen) om het aan te zetten (Afb B). Afbeelding A Afbeelding B LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Beheer pagina Back-up Wanneer een externe USB harde schijf is aangesloten op uw LaCie Network Space, kunt u handmatige back-ups van uw bestanden in beide richtingen maken. Kopieer bestanden van uw LaCie Network Space naar de externe schijf of van de externe schijf naar de LaCie Network Space. Een back-up van bestanden maken: 1. Sluit een externe USB harde schijf aan (zie paragraaf 3.2. Externe USB harde schijven aansluiten). 2. Log in op de NAS-beheerpagina van de LaCie Network Space (zie paragraaf 4.1. Toegang verkrijgen tot de NASbeheerpagina). 3. Klik op Backup (Back-up) op de configuratiepagina (Afb A). 4. Om bestanden van de LaCie Network Space naar de aangesloten externe schijf te kopiëren, selecteert u Source (Bron) in het menu aan de linkerzijde. Om bestanden van de aangesloten externe schijf naar de LaCie Network Space te kopiëren, selecteert u Destination (Bestemming) in het menu aan de linkerzijde. OPMERKING: Elke keer dat u de instelling bron/bestemming aan de linkerzijde wijzigt, verandert het label bron/bestemming van het menu aan de rechterzijde om uw instelling te vergemakkelijken. 5. Selecteer de gedeelde map waar u bestanden naar of van wilt kopiëren met behulp van het menu links onderaan. TECHNISCHE OPMERKING: Als u een gedeelde map naar een externe schijf kopieert, zal de volledige inhoud van de gedeelde map worden gekopieerd naar een map op de externe schijf met dezelfde naam als de gedeelde map. 6. Selecteer de aangesloten externe schijf om bestanden van of naar te kopiëren met behulp van het menu aan de rechterzijde. 7. Klik op Start. Er verschijnt een actiebalk en de knop Start verandert in Stop (Afb. 4.3-C) terwijl de back-up bezig is. Wanneer de back-up is afgerond, verandert de knop weer in Start. Klik op Stop om de back-up zo nodig te beëindigen. Afbeelding 4.3-B Afbeelding 4. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

17 3-A Afbeelding 4. 3-C LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Beheer pagina Schijf De pagina Disk (Schijf) van de LaCie Network Space NASbeheerpagina geeft u basisinformatie over uw LaCie Network Space-schijf en aangesloten externe USB harde schijven. De totale, gebruikte en beschikbare capaciteit van elke schijf wordt weergegeven. U kunt deze pagina ook gebruiken om uw LaCie Network Space-schijf te formatteren (wissen) en een aangesloten externe USB-schijf veilig te verwijderen voor u de USB-kabel of USBsleutel ontkoppelt Formatteren van de LaCie Network Spaceschijf LET OP: Het formatteren van de LaCie Network Space-schijf zal alle gegevens opgeslagen op de schijf vernietigen. Maak een back-up van belangrijke gegevens voor u formatteert. Uw beheerderinstellingen zullen worden opgeslagen. 1. Log in op de NAS-beheerpagina van de LaCie Network Space (zie paragraaf 4.1. Toegang verkrijgen tot de NASbeheerpagina). 2. Klik op Disk (Schijf) op de configuratiepagina (Afb A). 3. Klik op Format (Formatteren) onder "LaCie Network Space drive" (LaCie Network Space-schijf). Klik op OK. 4. Lees de waarschuwing en klik op Format (Formatteren) als u zeker bent dat u wilt doorgaan. Klik op OK. 5. Er wordt een voortgangsvenster geopend (Afb B). Sluit het venster niet totdat het bericht "The disk has been successfully formatted." (De schijf is succesvol geformatteerd) verschijnt (Afb C). 6. Klik op Close Window (Venster sluiten). De hoofdpagina Disk (Schijf) wordt vernieuwt en geeft de geformatteerde capaciteit van de LaCie Network Spaceschijf weer. Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Veilig verwijderen van een aangesloten externe schijf 1. Log in op de NAS-beheerpagina van de LaCie Network Space (zie paragraaf Toegang verkrijgen tot de NASbeheerpagina). 2. Klik op Disk (Schijf) op de configuratiepagina (Afb A). 3. Klik op Safely remove the drive (Schijf veilig verwijderen) onder "External drive" (Externe schijf). Klik op OK. Er wordt een voortgangsvenster geopend (Afb B). 4. Klik op de knop Close Window (Venster sluiten) wanneer deze verschijnt (Afb C). Het is nu veilig om de USBkabel van de externe schijf of de USB-sleutel van de LaCie Network Space los te koppelen. Beheer pagina 27 Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Beheer pagina Ondersteuning De pagina Support (Ondersteuning) van de NAS-beheerpagina geeft het huidige versienummer van de LaCie Network Spacesoftware weer. Daarnaast kunt u via deze pagina de FTP-service in- en uitschakelen, de database van de mediaserver scannen of opnieuw samenstellen, het systeemlogboek bekijken/downloaden/wissen, verbinding met LaCie's support website maken en het apparaat opnieuw starten TP-service inschakelen Met de FTP-service krijgt u toegang tot de LaCie Network Space vanuit elke computer aangesloten op het Internet met behulp van de inloginformatie van de beheerder- of gebruikersaccount (raadpleeg de tabel in hoofdstuk 3. Toegang tot en beheer van bestanden voor meer informatie). Als u verkiest om verbinding te maken met uw LaCie Network Space met behulp van een FTP-client, kunt u de FTP-service inschakelen door te klikken op Enable (Inschakelen) onder "Software." Klik op Disable (Uitschakelen) om de FTP-service uit te schakelen. Zie afbeelding standaardwaarden kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg Accounts bewerken voor meer informatie. Afbeelding Mediaserver Uw LaCie Network Space beschikt ook over de functionaliteit UPnP AV-mediaserver, waardoor u muziek of video's kunt afspelen via elke UPnP- AV-gecertificeerde speler aangesloten op het lokale netwerk. Scannen van de database van de mediaserver De LaCie Network Space scant "openshare" automatisch eenmaal per uur naar mediabestanden. Deze bestanden verschijnen dan in de lijst met afspeelbare bestanden op UPnP AV-apparaten. U kunt een handmatige scan op elk moment uitvoeren zodat UPnP AV-apparaten onmiddellijk mediabestanden opgeslagen in de "openshare" detecteren door te klikken op Scan (Scannen) op de pagina Support (Ondersteuning). De database van de mediaserver opnieuw samenstellen Uw LaCie Network Space dient in itunes onder "Shared" te verschijnen (Afb ). Alle itunes-compatibele bestanden op uw LaCie Network Space dienen in de bibliotheek te verschijnen wanneer uw LaCie Network Space is geselecteerd. Als de bestanden in de itunes-bibliotheek niet verschijnen, klikt u op Rebuild (Opnieuw samenstellen) op de pagina Support (Afb ) om de lijst te vernieuwen. Afbeelding LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Systeemlogboek Als u problemen ondervindt met uw LaCie Network Space, kan de klantenservice u vragen om het systeemlogboek te bekijken of te downloaden om het probleem vast te stellen. Beheer pagina Het apparaat opnieuw opstarten Als u de LaCie Network Space opnieuw moet opstarten, klikt u op Restart (Opnieuw opstarten) op de pagina Support (Ondersteuning). Klik op OK. OPMERKING: Raak niet in paniek als het bericht "server has shut down" (server is uitgeschakeld) verschijnt. Dit is een normaal onderdeel van het herstartproces. Afbeelding LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina 3 5. Problemen oplossen Mocht uw LaCie Network Space niet correct werken, raadpleeg dan het hoofdstuk over probleemoplossing op de volgende pagina's en de FAQ's op onze website www. lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn Als u nadere assistentie nodig hebt, gelieve contact op te nemen met uw LaCiewederverkoper of met de technische ondersteuning van LaCie (zie hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klantenservice voor nadere inlichtingen). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke formule te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. Systeemlogboek Het systeemlogboek stelt u in staat type, datum, tijd, bron en gebeurtenis-id van activiteiten op de LaCie Network Space te bekijken. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf Systeemlogboek. Probleem Het systeem wordt niet door de computer herkend. Te stellen vragen Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten? Is de voeding van het systeem aangesloten en brandt het blauwe lampje aan de voorzijde van de drive? Oplossing Ga naar paragraaf 1. Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

18

19 2. Minimum systeemvereisten voor meer informatie. Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten (zie paragraaf 2.1. Drive inschakelen voor meer informatie); dat het systeem ingeschakeld is door de Aan/Uit-schakelaar aan de achterzijde van het apparaat te verplaatsen naar de stand AAN; en dat de uitgang waaraan de voeding verbonden is, ingeschakeld is of voldoende toevoer van stroom heeft. Als het blauwe lampje knippert of niet brandt, is de voeding mogelijk defect. Neem contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Klantenservice van LaCie. Controleer de installatiestappen (hoofdstuk 2. Installeren van uw LaCie Network Space). Koppel de Ethernet-kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan. Controleer of de interfaceconnectoren op de juiste wijze zijn geplaatst. De Ethernet-kabel kan slechts op één manier worden aangebracht. Zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten. Controleer of de Ethernet-connectoren recht zijn en volledig op de Ethernet-poorten zijn aangesloten. Knippert het blauwe lampje aan de voorzijde van het apparaat? Heeft u de juiste installatiestappen gevolgd? Zitten beide uiteinden van de Ethernet-kabel stevig op hun plek? LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Probleem Het systeem wordt niet weergegeven in het netwerk. Problemen oplossen pagina 31 Te stellen vragen Oplossing Standaard is de LaCie Network Space zo geconfigureerd dat deze het IP-adres ophaalt bij een DHCP-server. Als uw netwerk wordt beheerd door een DHCP-server en u kunt geen toegang krijgen tot uw LaCie Network Space, controleert u het logboek van uw DHCPserver. Om het IP-adres op te halen, start u de LaCie Network Assistant, die zich op de LaCie Storage Utilities CD-ROM bevindt. Als uw netwerk NIET wordt beheerd door een DHCPserver, gebruikt de LaCie Network Space het standaard IP-adres xx.100. Gebruik de LaCie Network Assistant om dit IP-adres te wijzigen. Is het IP-adres correct ingesteld? Is DHCP ingeschakeld op uw netwerk? Voor meer informatie raadpleegt u hoofdstuk 3. Toegang tot en beheer van bestanden. Als DHCP is ingeschakeld op uw netwerk, raadpleegt u paragraaf 2.3. Verbinding maken met de LaCie Network Assistant. Wanneer DHCP niet ingeschakeld is, dient het adres handmatig geconfigureerd te worden. Zie paragraaf Configureren van de LaCie Network Space op een netwerk zonder een DHCP-server. Het eerst toewijzen van Openshare kan ervoor zorgen dat u niet in staat bent om MyShare toe te wijzen door de inlogvereiste. Om dit probleem op te lossen, 1) maakt u de toewijzing van OpenShare in een explorer-venster ongedaan, 2) wijst u MyShare toe en 3) wijst u vervolgens OpenShare toe. Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan voordat iemand toegang krijgt tot de LaCie Network Space via FTP: 1) de beheerder moet de juiste inloginformatie van de gebruikersaccount verstrekken (gebruikersnaam: ftp en wachtwoord: ftp standaard of de gewijzigde inloginformatie) en het IP-adres van de LaCie Network Space; 2) de LaCie Network Space moet ingeschakeld zijn en verbonden met het netwerk; en 3) de FTP-service moet ingeschakeld zijn (voor meer informatie raadpleegt u paragraaf TP-service inschakelen). De database wordt eenmaal per uur automatisch vernieuwd. Als u onmiddellijk van de nieuwe inhoud wilt genieten, kunt u de database van de mediabestanden vernieuwen door te klikken op Scan (Scannen) op de pagina Support (Ondersteuning) van de beheerpagina's. UPnP AV-apparaten zullen alleen mediabestanden opgeslagen in "openshare" ontdekken. Bestanden opgeslagen in "myshare" zijn niet toegankelijk voor UpnP-apparaten. Drives met een capaciteit hoger dan 2TB kunnen niet worden aangesloten op de LaCie Network Space. Ik kan MyShare niet toewijzen. Heeft u OpenShare al toegewezen? Een gebruiker heeft geen FTPtoegang tot de LaCie Network Space. Heeft de beheerder de juiste inloginformatie van de gebruikersaccount verstrekt? Ik kan de mediabestanden opgeslagen in de LaCie Network Space niet zien op mijn UPnP AV-mediaspeler of adapter. de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de adressen op de volgende pagina. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Serienummer van de LaCie Network Space Waar kunt u deze informatie vinden Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Mac-gebruikers:Selecteer het pictogram van de harde schijf op het bureaublad en druk op Command + I, of druk op de Control-toets en kies Get Info. Windows-gebruikers:Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de harde schijf en selecteer Properties. Bestandsindeling van de LaCie Network Space Macintosh-/PC-model Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers:Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op mijn computer zijn geïnstalleerd LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina LaCie technische ondersteuning contactpersonen LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: LaCie België Neem contact met ons op via: (Frans) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: LaCie Italië Neem contact met ons op via: com/it/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: LaCie Spanje Neem contact met ons op via: LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: (Frans) LaCie Ierland Neem contact met ons op via: LaCie International Neem contact met ons op via: com/intl/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: LaCie Canada Neem contact met ons op via: (Engels) LaCie Finland Neem contact met ons op via: lacie.com/fi/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) lacie.com/de/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: com/jp/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: LaCie Zweden Neem contact met ons op via: LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: LaCie VS Neem contact met ons op via: LaCie Network Space DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Garantie pagina Garantiegegevens LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE:Laat u online registreren voor gratis technische ondersteuning: Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE D2 NETWORK 2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460803 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE D2 NETWORK 2. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE D2 NETWORK 2 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 Premium-functies Inhoud Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3 Een USB-printer delen... 5 Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 NETGEAR genie-app... 8 2 Een USB-apparaat op het netwerk

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN)

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Installatie- en gebruikershandleiding Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Handleiding Zyxel P-2612HW (Flits Thuis/Professioneel ADSL connected by KPN) Inhoudsopgave 1 Het aansluiten

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inhoud van de verpakking... 6 1.2. Minimum systeemvereisten... 7 1.2.1. Windows-gebruikers... 7 1.2.2. Mac-gebruikers...

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

EM8037 Wi-Fi Powerline Adapter Starterkit

EM8037 Wi-Fi Powerline Adapter Starterkit EM8037 Wi-Fi Powerline Adapter Starterkit 2 NEDERLANDS EM8037 - Wi-Fi Powerline Adapter Starterkit Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Powerline adapters aansluiten...

Nadere informatie

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

De Windows-installatie - stap voor stap

De Windows-installatie - stap voor stap Leveringsomvang Controleer a.u.b. eerst de volledigheid van het door uw aangeschafte pakket. De leveromvang van de DMX 6Fire USB omvat ten minste: 1 DMX 6Fire USB (hardware) 1 netvoedingsadapter 1 adapter

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS

POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS Met Polar WebSync-software 2.2 (of later) en de Polar FlowLink kunt u gegevens uitwisselen tussen uw Polar Active activity monitor en de webservice polargofit.com.

Nadere informatie

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIEHANDLEIDING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIEHANDLEIDING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUD VAN VERPAKKING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STROOMADAPTER ADAPTER NEDERLANDS ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) SLUIT DE

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590R1 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590R1 - Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie