TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD"

Transcriptie

1

2 ORGANISATIES MARKTWERKING Rondetafelgesprek De gang naar De kansen van de recessie, definities van talenten, het tekort van starters en de aansluiting van het onderwijs bij het facilitaire vakgebied. Hoe wordt hierover gedacht door het onderwijs, starters en het bedrijfsleven? In een door Hospitality Interim georganiseerd rondetafelgesprek komen de visies hierover naar voren aan de hand van verschillende stellingen. TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD Organisaties die facilities in eigen beheer hebben, lopen achter Van Hijkoop trapt af: Wij hebben net een outsourcingstraject achter de rug. We hebben een uitvraag gedaan aan de markt of er interesse is om ons over te nemen. We zijn een groot bedrijf waar veel geld in om gaat. De directie besloot uiteindelijk niet uit te besteden, omdat het financieel niet interessant was. De risico s zijn meegewogen; bijvoor beeld kosten, mensen en kennis. Zonder facilities is er ook geen proces van TNT Post; als het hek van het sorteercentre niet opengaat, wordt de post ook niet verzonden. Dat is herkend en erkend. Daarom is voor nu besloten intern bij TNT Post te blijven en ons daarbinnen verder te ontwikkelen. Maar dat zegt niet dat we achterlopen. De noodzaak is simpelweg niet aanwezig. Wij hebben een regierol en geen facilitair bedrijf inzake schoonmaak, catering, beveiliging, et cetera. Dat is allemaal ingekocht. We hebben nog tien handy man in dienst, dat is eigenlijk het enige uitvoerende dat we doen. De rest is allemaal vanuit die regie functie. De overige reacties op de stelling ondersteunen het relaas van Van Hijkoop; dat niet uitbesteden niets met achterlopen te maken heeft. Zo vindt Lussing dat outsourcing nooit een doel op zich kan zijn. Er zitten een aantal randvoorwaarden aan; borging van kwaliteit, goedkoper dan dat we hetzelf kunnen, het personeelsplaatje waarbij ook de sociale kant een rol speelt, de aanwezige kennis. Op basis van dergelijke voorwaarden maak je een afweging. Van Ulden vult aan: Dat moet een keuze van hogerhand zijn. En bij die keuze is uitbesteden nog maar één van de opties. Je moet kijken wat de optimale situatie is. De eensgezinde reactie roept wel de vraag op hoe het dan kan dat andere landen, zoals de Verenigde Staten, alles uitbesteden wat niet tot hun corebusiness behoort? Ik denk zelfs dat we voorlopen op andere landen, zo zet Van Heerde als 20 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART 2009

3 MARKTWERKING ORGANISATIES over facilitaire toekomst de beroepspraktijk Rondetafelgesprek. antwoord voorzichtig een gedurfde stelling neer. Wij kijken scherper naar een Programma van Eisen, kwali teitsmonitoring, et cetera. Hoe bepaalde facilities in de VS worden uitgerold, dat past hier gewoon niet. Daar heb je bijvoorbeeld nog werkplekken zonder daglicht. Het kan met onze zorgvuldigheid rond die aansturing van processen en het leveranciersmanagement te maken hebben, dat we wat minder mak kelijk uitbesteden dan andere landen. Daarbij is commitment ook een argument volgens Van Hijkoop. Veel mensen werken al lang bij ons. Zij zijn betrokken en dat geeft een bepaalde power aan het bedrijf. Het is de vraag of je dat terugkrijgt als je diensten uitbesteed. Binnen bedrijven/ organisaties is te weinig ruimte voor vernieuwing van facility management. Aangeleerde, vernieuwde of zelf ontwikkelde innovatieve methoden van jonge facility managers worden hierdoor niet opgepakt Volgens mij is die ruimte er wel degelijk, zegt Siemens. In de vier jaar dat hij afgestudeerd is aan de opleiding Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen heeft hij als interimmer al verschillende bedrijven van binnen gezien. Voor jonge facility managers is het soms lastig de ruimte te benut ten. Dat moet je leren. Organisaties steken er niet altijd voldoende energie in om die jonge facility manager daarin te begeleiden. Maar als jongeling moet je het ook gewoon durven. Boomgaard, sinds een half jaar afgestudeerd aan de opleiding Facility Management aan de Saxion Hogeschool Deventer, is het implementeren van je eigen innovaties niet de eerste prioriteit van een jonge facility manager. Er komt al heel veel op je af. Die eerste maanden heb je nog een frisse blik op het bedrijf. Je ziet dan wel knelpunten waar je oplossingen voor kunt bedenken, dingen die anders kunnen. Vervolgens ben je echter zo druk met inwerken en je aanpassen, dat je ideeën naar de achtergrond raken. En na verloop van tijd zie je die knelpunten ook niet meer. Van Heerde vindt dat de opleiding hier een rol in kan spelen: Vanuit de opleiding hoor je wel dat bedrijven juist stagiaires willen voor die frisse blik en die input. We zien het als hbo-opleidingen zeker als doel om creatieve en innovatieve studenten het werkveld in te sturen. Wij noemen dat het ondernemen als facility manager. Niet alleen op de toko passen, maar een ondernemende houding aanleren. Dat heeft met innovaties zien en initiatieven durven nemen te maken. Alleen het is best lastig voor jonge mensen, die net komen kijken in de beroepspraktijk om meteen aan de bel te trekken. Dat heeft ook met ervaring en zelfvertrouwen te maken. Opleidingen hebben daar een opdracht, maar daar ligt ook een taak voor bedrijven om jonge mensen daarin te stimuleren. Lussing: Binnen organisaties en bedrijven moet daar wel een vruchtbare voedingsbodem voor zijn. Het kan soms een bedreiging zijn voor de zittende macht. Zij denken: we doen het al dertig jaar zo, waarom zouden we dat veranderen? FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART

4 ORGANISATIES MARKTWERKING Katinka van Heerde, Saxion Hogeschool, Course Director Facility Management Dick Lussing, ABN AMRO Bank N.V., Hoofd Facility Services BU NL Facility Management-onderwijs is onnodig. In de praktijk leer je het vak pas echt. Een interne opleiding tot facility manager is efficiënter De heren die het bedrijfsleven vertegenwoordigen tijdens dit gesprek zijn het er allen over eens dat bagage in vorm van een opleiding nodig is, maar zij concluderen wel dat afgestudeerde facility managers op één punt te kort komen: het financiële aspect. Zo vraagt Van Ulden zich af of de veranderingen in het vakgebied ook een verandering in het curriculum tot gevolg moeten hebben. Interne opleiding verzorgen wij zelf, waar wij vinden dat afgestudeerde facility managers te kort komen. Ik denk dat de financiële component een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen het vakgebied en dat het daarom meer aandacht moet krijgen. Lehmann vult aan: Wat je ziet is dat dit op veel posities toch wordt ingevuld door heao ers die dat wel in hun ballast hebben. Nu zie je wel dat de facility manager daar in de praktijk in bijleert, maar ik merk niet dat daar vanuit de opleiding uit wordt bijgestuurd. De hospitalitykant zie je wel terug, maar de financiële onderbouwing niet. Van Hijkoop: Het eindresultaat is geld. Het facilitaire werkveld kost heel veel geld. Dus als een afgestudeerde facility manager daar heel goed mee om kan gaan, dan is hij direct van grote waarde. Van Heerde zegt dat de opleiding aan de Saxion Hogeschool dit probleem onderkent. Wij zijn de noodzakelijke financiële bagage in kaart aan het brengen. Wat moeten jonge facility managers kunnen? Waar gaat het over? Ik hoor ook uit het werkveld dat organisaties soms de bedrijfskundige en financiële bagage van facility managers onvoldoende vinden. Het probleem is dat je maar vier jaar de tijd hebt. Je moet studenten én van het vakgebied én op het gebied van financieel management, communicatie, klantgerichtheid, marketing, HRM zaken bijbrengen. Siemens: Ik denk dat de basiskennis belangrijker moet worden, bedrijfskundig en financieel gezien. Toen ik nog op de opleiding zat, leerde je Voor jonge facility managers is het soms lastig de ruimte te benutten vooral het vak facility management, terwijl je dat inderdaad pas echt in de praktijk leert. Ik denk dat het helpt als je die andere basis al hebt, dan kun je dus in de praktijk echt je vak leren. Volgens Lussing krijgt de facility manager steeds meer de rol van accountmanager en regisseur. Er is behoefte aan mensen die van een heleboel wat weten en dan hoeven ze niet helemaal de diepte in te gaan. Want daar hebben we wel specialisten voor, ook op het gebied van financiën. Maar je moet wel snappen waar het over gaat, je moet wel een offerte kunnen lezen en een businesscase kunnen maken. Boomgaard vindt dat je tijdens de studie Facility Management van veel gebieden iets meekrijgt en dat het onderwijs in beweging is. Ik heb niet zo veel financiële modulen gehad. Maar ik geloof dat dat aan het veranderen is. Je kunt overigens ook niet van alle facilitaire werkgebieden (facility management binnen een organisatie, een facilitair aanbieder en facilitair consultancy) alle financiële aspecten kennen. Dat verschilt per werkveld. Zelfs binnen de werkvelden zijn er verschillende aspecten en disciplines. Zo scheelt het binnen het werkveld consultancy bijvoorbeeld al of je een analyse maakt van de catering of van de schoonmaak. Dat heeft ook te maken met vakkennis en vaktermen zoals bijvoorbeeld opslagpercentages per cateringonderdeel. Dus ik denk niet dat het onderwijs je 100 procent kan voorbereiden op het complete financiële deel van facility management. Je kunt tijdens je studie niet alles leren. Het ontbreken van financiële kennis kan voor een deel samenhangen met het type student dat voor de opleiding Facility Management kiest. Veel studenten kiezen voor de studie, omdat ze niet weten wat ze anders moesten gaan doen. Van Heerde: Ze kiezen iets breeds, iets met mensen en toch iets managementachtig; regelen, organiseren, evenementen, de praktische kant. Het zijn denkers met daadkracht. Ze hebben vaak niet voor ogen dat ze met cijfertjes aan 22 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART 2009

5 MARKTWERKING ORGANISATIES Johan Boomgaard, Hospitality Consultants, Business Unit Strategy and Sourcing Barend van Hijkoop, Manager Operations User Management TNT Post de gang gaan. Mensen die daar affiniteit mee hebben, kiezen eerder voor een CE-opleiding. We moeten de selectie op financieel gebied zwaarder maken. Op dit moment is het zo dat het module Facility Economics, maar door twintig tot dertig procent in één keer gehaald wordt. We mogen niet selecteren voor de poort, maar we selecteren wel in het eerste studiejaar op basis van het aantal gehaalde studiepunten. Als je de financiële module niet gehaald hebt, kun je gewoon niet verder. Boomgaard: Dat zijn er dan heel veel denk ik. geredeneerd dan vanuit die detailkennis. Aan de andere kant horen wij vanuit de aanbiedersmarkt dat jonge facility managers voor de eerste functie toch wel wat van die specifieke kennis nodig hebben, anders zijn ze niet geloofwaardig voor de operations die ze aansturen. En daar zit een spanningsveld, want je hebt maar vier jaar. Het vakgebied is zo breed. Niet alleen de opleiding, ook de student zelf moet richting bepalen, vindt Siemens. De opleiding biedt je een bepaalde basis. Het ligt bij de student wat hij met die basis gaat doen. De student moet leren kijken; wat vind ik leuk en waar ben ik goed in. Je moet dus vooral niets uitsluiten. En uiteindelijk moet een student die bijvoorbeeld operationeel ingesteld is niet gaan solliciteren bij een zakelijke dienstverlener of een regieorganisatie. Alleen voor facilitaire talenten is er ruimte op de arbeidsmarkt tijdens de recessie Als ik de keus heb, ga ik altijd voor het talent, ook als er geen recessie is, zo haalt Lussing de stelling neer. De financiële component gaat een steeds belangrijkere rol spelen in het vak Lehmann merkt op dat er dan misschien iets schort aan de beeldvorming rond de opleiding. Aan de voorkant zegt de pr; we zijn een praktische opleiding en denkers met daadkracht. Maar als je tijdens de studie ineens andere vakken krijgt dan je van te voren had verwacht, dan matcht dat niet en krijg je dit soort resultaten. Van Hijkoop: Misschien is de rol van de facility manager wel aan het veranderen. Vroeger hadden we alles zelf in huis. Maar tegenwoordig ben je veel meer een generalist aan het opleiden. Misschien moet het opleiden via een andere weg dan we nu aan het doen zijn. Van Heerde: Die andere weg zijn de opleidingen al ingeslagen. Vroeger hadden we aparte vakken als catering, schoonmaak, grootkeuken noem maar op. Dat is er nu helemaal uit. Dat is nu een module, servicemanagement, waar veel meer vanuit procesmanagement wordt Young Facility Talent Hospitality Interim begeleidt met het initiatief Young Facility Talent starters naar een vaste baan, biedt jonge talenten de kans op projectmatige opdrachten en heeft een specifiek traineeprogramma ontwikkeld voor de echte high potentials. Young Facility Talent biedt getalenteerde starters een passend programma (werken en leren). Opdrachtgevers profiteren van de kennis en nieuwe inzichten van het Young Talent. Dit levert een samenwerking op met duidelijke toegevoegde waarde voor beide partijen. Vanuit Hospitality Interim zijn Ellen van der Veen en Wouter van Huis voor dit programma verantwoordelijk. Maar in deze tijd zal de arbeidsmarkt krapper worden, dus voor de minder getalenteerde zal het inderdaad moeilijker worden om een functie te krijgen. De vraag die hieruit voortkomt, is wat men verstaat onder facilitair talent? Volgens Van Hijkoop gaat het kortgezegd om: visie hebben, ambitieniveau en competenties. Ook een bepaald fingerspitzengefühl noemt hij daarbij. Van Ulden: Talent wordt als talent onderkend als ze bovengemiddeld gepresteerd hebben, dus cijfermatig. En anderzijds wat voor potentieel zit daarin, of dat er uit komt, daar is meer dan die persoon zelf voor nodig. Dat ligt onder andere aan de kansen die hij krijgt en de begeleiding. Daarnaast zijn visie en de manier van onderbouwen belangrijk. Dat kan ook op een lager niveau zijn. FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART

6 ORGANISATIES MARKTWERKING Jaap Siemens, Interim-manager Hospitality Interim Sanjo Lehmann, Interim-manager, Focus Facility Management B.V. Van Heerde zegt dat ze toch wat moeite heeft met dat stukje visie. Aan de ene kant kun je dat ontwikkelen en opleidingen stimuleren dat ook door te werken met casuïstiek uit de beroepspraktijk. Aan de andere kant heb je het wel over studenten van nog maar 21, 22 of 23 jaar. Lussing: Een talent onderscheidt zich daarin. Ik stel weleens de vraag aan jonge facility managers: hoe denk jij dat de facilitaire wereld er over tien, vijftien jaar uitziet? En ieder antwoord vind ik goed. Als ze maar laten blijken dat ze erover nadenken en laten zien waarom ze dat vinden. Daarin kun je merken of ze in staat zijn om net even boven de materie te gaan staan en iets verder te gaan dan wat ze in een boekje hebben gelezen. Van Ulden vult aan: Talent zit onderhuids in elke afgestudeerde. Maar op welk vlak? Komt dat eruit? Dat heeft te maken met het leiderschap dat een organisatie biedt, om die talenten eruit te halen en te onderkennen. Welke gevolgen heeft de recessie voor facility management? Van Ulden: Het biedt kansen. In hoeverre ben je in staat om mee te bewegen met veranderingen in de organisatie? Er komen wel meer zaken in de breedte van de organisatie ter discussie te staan. En dat is op zich een goede zaak. Daarnaast veranderen doelstellingen binnen contracten, je krijgt andere targets mee. Voor facility management zal Ik zeg altijd: blijf vooral reorganiseren, dan heeft het facility management werk het ook gevolgen hebben. Ook Van Hijkoop ziet wel positieve kanten: Ik zeg altijd: blijf vooral reorganiseren, dan heeft het facility management werk. Dat kan in positieve, maar ook in negatieve tijden zijn. Je moet de toegevoegde waarde van facility management kunnen aantonen, dat kan in geld zijn, in kwaliteit of op service levelniveau. Dat is de uitdaging en dan kom je dus bij creativiteit. Wat is de facility manager van de toekomst? Boomgaard: Een soort intermediair. In het verleden was de facility manager meer leidinggevende en nu is het meer een contractbeheerder. Een soort people manager. Een bemiddelaar tussen het moederbedrijf en haar klantgroepen, tussen het moederbedrijf en leveranciers en ook tussen leveranciers en de interne Niet op de foto Wouter van Huis en Ellen van der Veen, Consultants Hospitality Interim, organisator en gespreksleider. Jerry van Ulden, Arcadis Aqumen, Corporate Business Development Manager. klanten. De facility manager moet zorgen voor een match. Ik verwacht dat je nog meer samen met je moederbedrijf producten en diensten creëert. Nu is het vaak nog zo dat de lijnorganisatie een product of dienst maakt en facilitair voert het uit of ondersteund het bedrijfsproces. Dat blijft natuurlijk wel, maar ik denk dat het steeds meer naar elkaar toegroeit. Een product wordt niet alleen gebruikt of geconsumeerd, maar ook beleefd en gevoeld. Dat is emotie en het facility management kan dat creëren. Maar blijft dat creëren van beleving ook tijdens de recessie? Of komt de focus op de kosten? Van Heerde: Het wordt de insteek om binnen de kaders met de beperkte financiële middelen een zo hoog mogelijke kwaliteit en klantgerichtheid te borgen. Dat zit al zo in ons systeem dat gaat er niet zo maar uit. Van Ulden: Facility management bestaat in de toekomst misschien wel helemaal niet meer, krijgt het een andere benadering of gaat het op in een groter geheel. Het is een beetje luchtfietsen om de werkelijkheid te pakken. Wat dan het dichtst bij komt, zijn trends. De laatste jaren zie dat veel zaken uitbesteed worden. Misschien maakt facility management straks niet een onderdeel uit van alles wat supporting is aan de corebusiness, maar is de facility manager iemand die het supporting proces aanstuurt. 24 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART 2009

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen 14 ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen Nog te vaak wordt Six Sigma gezien als iets voor productiebedrijven. Een hardnekkig misverstand, want behalve productiebedrijven

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Vanwaar de keuze in 2007 om van een zelfgebouwd FMIS over te schakelen naar een professionele leverancier?

Vanwaar de keuze in 2007 om van een zelfgebouwd FMIS over te schakelen naar een professionele leverancier? INTERVIEW ANNEMIEKE PELS- MAARTENSE FMIS voor facility manager in grote organisatie onontbeerlijk Geen doel, maar tool Een facility manager van een organisatie met minimaal 350 kantoormedewerkers kan anno

Nadere informatie

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE AWVN Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE FNV ZELFSTANDIGEN Voorwoord Zzp ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 1 In gesprek met Hilti, veel kansen voor sales Neomax, bij ons heeft het vrouwelijk denken voorrang TNT Post professionaliseert haar salesorganisatie

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens.

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. Leren en ontwikkelen voor de werkende mens 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. 1 Inleiding De wereld van werk verandert. De vergrijzing maakt dat we in

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

Als begeleider kom je meer naast de groep te staan, dan erboven

Als begeleider kom je meer naast de groep te staan, dan erboven Als begeleider kom je meer naast de groep te staan, dan erboven IN GESPREK MET JAN REMMERSWAAL Bastiaan VAN GILS en Jan Paul DE VRIES Ik zag het al voor me. Een zaal met 120 studenten voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie TRICT. Magazine December 2014 een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie Waar moet het heen met mijn datacenter? Outsourcen, zelf doen, cloud...? {Meer grip op ICT met Strome Inhoud 5 Voorwoord

Nadere informatie