TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD"

Transcriptie

1

2 ORGANISATIES MARKTWERKING Rondetafelgesprek De gang naar De kansen van de recessie, definities van talenten, het tekort van starters en de aansluiting van het onderwijs bij het facilitaire vakgebied. Hoe wordt hierover gedacht door het onderwijs, starters en het bedrijfsleven? In een door Hospitality Interim georganiseerd rondetafelgesprek komen de visies hierover naar voren aan de hand van verschillende stellingen. TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD Organisaties die facilities in eigen beheer hebben, lopen achter Van Hijkoop trapt af: Wij hebben net een outsourcingstraject achter de rug. We hebben een uitvraag gedaan aan de markt of er interesse is om ons over te nemen. We zijn een groot bedrijf waar veel geld in om gaat. De directie besloot uiteindelijk niet uit te besteden, omdat het financieel niet interessant was. De risico s zijn meegewogen; bijvoor beeld kosten, mensen en kennis. Zonder facilities is er ook geen proces van TNT Post; als het hek van het sorteercentre niet opengaat, wordt de post ook niet verzonden. Dat is herkend en erkend. Daarom is voor nu besloten intern bij TNT Post te blijven en ons daarbinnen verder te ontwikkelen. Maar dat zegt niet dat we achterlopen. De noodzaak is simpelweg niet aanwezig. Wij hebben een regierol en geen facilitair bedrijf inzake schoonmaak, catering, beveiliging, et cetera. Dat is allemaal ingekocht. We hebben nog tien handy man in dienst, dat is eigenlijk het enige uitvoerende dat we doen. De rest is allemaal vanuit die regie functie. De overige reacties op de stelling ondersteunen het relaas van Van Hijkoop; dat niet uitbesteden niets met achterlopen te maken heeft. Zo vindt Lussing dat outsourcing nooit een doel op zich kan zijn. Er zitten een aantal randvoorwaarden aan; borging van kwaliteit, goedkoper dan dat we hetzelf kunnen, het personeelsplaatje waarbij ook de sociale kant een rol speelt, de aanwezige kennis. Op basis van dergelijke voorwaarden maak je een afweging. Van Ulden vult aan: Dat moet een keuze van hogerhand zijn. En bij die keuze is uitbesteden nog maar één van de opties. Je moet kijken wat de optimale situatie is. De eensgezinde reactie roept wel de vraag op hoe het dan kan dat andere landen, zoals de Verenigde Staten, alles uitbesteden wat niet tot hun corebusiness behoort? Ik denk zelfs dat we voorlopen op andere landen, zo zet Van Heerde als 20 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART 2009

3 MARKTWERKING ORGANISATIES over facilitaire toekomst de beroepspraktijk Rondetafelgesprek. antwoord voorzichtig een gedurfde stelling neer. Wij kijken scherper naar een Programma van Eisen, kwali teitsmonitoring, et cetera. Hoe bepaalde facilities in de VS worden uitgerold, dat past hier gewoon niet. Daar heb je bijvoorbeeld nog werkplekken zonder daglicht. Het kan met onze zorgvuldigheid rond die aansturing van processen en het leveranciersmanagement te maken hebben, dat we wat minder mak kelijk uitbesteden dan andere landen. Daarbij is commitment ook een argument volgens Van Hijkoop. Veel mensen werken al lang bij ons. Zij zijn betrokken en dat geeft een bepaalde power aan het bedrijf. Het is de vraag of je dat terugkrijgt als je diensten uitbesteed. Binnen bedrijven/ organisaties is te weinig ruimte voor vernieuwing van facility management. Aangeleerde, vernieuwde of zelf ontwikkelde innovatieve methoden van jonge facility managers worden hierdoor niet opgepakt Volgens mij is die ruimte er wel degelijk, zegt Siemens. In de vier jaar dat hij afgestudeerd is aan de opleiding Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen heeft hij als interimmer al verschillende bedrijven van binnen gezien. Voor jonge facility managers is het soms lastig de ruimte te benut ten. Dat moet je leren. Organisaties steken er niet altijd voldoende energie in om die jonge facility manager daarin te begeleiden. Maar als jongeling moet je het ook gewoon durven. Boomgaard, sinds een half jaar afgestudeerd aan de opleiding Facility Management aan de Saxion Hogeschool Deventer, is het implementeren van je eigen innovaties niet de eerste prioriteit van een jonge facility manager. Er komt al heel veel op je af. Die eerste maanden heb je nog een frisse blik op het bedrijf. Je ziet dan wel knelpunten waar je oplossingen voor kunt bedenken, dingen die anders kunnen. Vervolgens ben je echter zo druk met inwerken en je aanpassen, dat je ideeën naar de achtergrond raken. En na verloop van tijd zie je die knelpunten ook niet meer. Van Heerde vindt dat de opleiding hier een rol in kan spelen: Vanuit de opleiding hoor je wel dat bedrijven juist stagiaires willen voor die frisse blik en die input. We zien het als hbo-opleidingen zeker als doel om creatieve en innovatieve studenten het werkveld in te sturen. Wij noemen dat het ondernemen als facility manager. Niet alleen op de toko passen, maar een ondernemende houding aanleren. Dat heeft met innovaties zien en initiatieven durven nemen te maken. Alleen het is best lastig voor jonge mensen, die net komen kijken in de beroepspraktijk om meteen aan de bel te trekken. Dat heeft ook met ervaring en zelfvertrouwen te maken. Opleidingen hebben daar een opdracht, maar daar ligt ook een taak voor bedrijven om jonge mensen daarin te stimuleren. Lussing: Binnen organisaties en bedrijven moet daar wel een vruchtbare voedingsbodem voor zijn. Het kan soms een bedreiging zijn voor de zittende macht. Zij denken: we doen het al dertig jaar zo, waarom zouden we dat veranderen? FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART

4 ORGANISATIES MARKTWERKING Katinka van Heerde, Saxion Hogeschool, Course Director Facility Management Dick Lussing, ABN AMRO Bank N.V., Hoofd Facility Services BU NL Facility Management-onderwijs is onnodig. In de praktijk leer je het vak pas echt. Een interne opleiding tot facility manager is efficiënter De heren die het bedrijfsleven vertegenwoordigen tijdens dit gesprek zijn het er allen over eens dat bagage in vorm van een opleiding nodig is, maar zij concluderen wel dat afgestudeerde facility managers op één punt te kort komen: het financiële aspect. Zo vraagt Van Ulden zich af of de veranderingen in het vakgebied ook een verandering in het curriculum tot gevolg moeten hebben. Interne opleiding verzorgen wij zelf, waar wij vinden dat afgestudeerde facility managers te kort komen. Ik denk dat de financiële component een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen het vakgebied en dat het daarom meer aandacht moet krijgen. Lehmann vult aan: Wat je ziet is dat dit op veel posities toch wordt ingevuld door heao ers die dat wel in hun ballast hebben. Nu zie je wel dat de facility manager daar in de praktijk in bijleert, maar ik merk niet dat daar vanuit de opleiding uit wordt bijgestuurd. De hospitalitykant zie je wel terug, maar de financiële onderbouwing niet. Van Hijkoop: Het eindresultaat is geld. Het facilitaire werkveld kost heel veel geld. Dus als een afgestudeerde facility manager daar heel goed mee om kan gaan, dan is hij direct van grote waarde. Van Heerde zegt dat de opleiding aan de Saxion Hogeschool dit probleem onderkent. Wij zijn de noodzakelijke financiële bagage in kaart aan het brengen. Wat moeten jonge facility managers kunnen? Waar gaat het over? Ik hoor ook uit het werkveld dat organisaties soms de bedrijfskundige en financiële bagage van facility managers onvoldoende vinden. Het probleem is dat je maar vier jaar de tijd hebt. Je moet studenten én van het vakgebied én op het gebied van financieel management, communicatie, klantgerichtheid, marketing, HRM zaken bijbrengen. Siemens: Ik denk dat de basiskennis belangrijker moet worden, bedrijfskundig en financieel gezien. Toen ik nog op de opleiding zat, leerde je Voor jonge facility managers is het soms lastig de ruimte te benutten vooral het vak facility management, terwijl je dat inderdaad pas echt in de praktijk leert. Ik denk dat het helpt als je die andere basis al hebt, dan kun je dus in de praktijk echt je vak leren. Volgens Lussing krijgt de facility manager steeds meer de rol van accountmanager en regisseur. Er is behoefte aan mensen die van een heleboel wat weten en dan hoeven ze niet helemaal de diepte in te gaan. Want daar hebben we wel specialisten voor, ook op het gebied van financiën. Maar je moet wel snappen waar het over gaat, je moet wel een offerte kunnen lezen en een businesscase kunnen maken. Boomgaard vindt dat je tijdens de studie Facility Management van veel gebieden iets meekrijgt en dat het onderwijs in beweging is. Ik heb niet zo veel financiële modulen gehad. Maar ik geloof dat dat aan het veranderen is. Je kunt overigens ook niet van alle facilitaire werkgebieden (facility management binnen een organisatie, een facilitair aanbieder en facilitair consultancy) alle financiële aspecten kennen. Dat verschilt per werkveld. Zelfs binnen de werkvelden zijn er verschillende aspecten en disciplines. Zo scheelt het binnen het werkveld consultancy bijvoorbeeld al of je een analyse maakt van de catering of van de schoonmaak. Dat heeft ook te maken met vakkennis en vaktermen zoals bijvoorbeeld opslagpercentages per cateringonderdeel. Dus ik denk niet dat het onderwijs je 100 procent kan voorbereiden op het complete financiële deel van facility management. Je kunt tijdens je studie niet alles leren. Het ontbreken van financiële kennis kan voor een deel samenhangen met het type student dat voor de opleiding Facility Management kiest. Veel studenten kiezen voor de studie, omdat ze niet weten wat ze anders moesten gaan doen. Van Heerde: Ze kiezen iets breeds, iets met mensen en toch iets managementachtig; regelen, organiseren, evenementen, de praktische kant. Het zijn denkers met daadkracht. Ze hebben vaak niet voor ogen dat ze met cijfertjes aan 22 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART 2009

5 MARKTWERKING ORGANISATIES Johan Boomgaard, Hospitality Consultants, Business Unit Strategy and Sourcing Barend van Hijkoop, Manager Operations User Management TNT Post de gang gaan. Mensen die daar affiniteit mee hebben, kiezen eerder voor een CE-opleiding. We moeten de selectie op financieel gebied zwaarder maken. Op dit moment is het zo dat het module Facility Economics, maar door twintig tot dertig procent in één keer gehaald wordt. We mogen niet selecteren voor de poort, maar we selecteren wel in het eerste studiejaar op basis van het aantal gehaalde studiepunten. Als je de financiële module niet gehaald hebt, kun je gewoon niet verder. Boomgaard: Dat zijn er dan heel veel denk ik. geredeneerd dan vanuit die detailkennis. Aan de andere kant horen wij vanuit de aanbiedersmarkt dat jonge facility managers voor de eerste functie toch wel wat van die specifieke kennis nodig hebben, anders zijn ze niet geloofwaardig voor de operations die ze aansturen. En daar zit een spanningsveld, want je hebt maar vier jaar. Het vakgebied is zo breed. Niet alleen de opleiding, ook de student zelf moet richting bepalen, vindt Siemens. De opleiding biedt je een bepaalde basis. Het ligt bij de student wat hij met die basis gaat doen. De student moet leren kijken; wat vind ik leuk en waar ben ik goed in. Je moet dus vooral niets uitsluiten. En uiteindelijk moet een student die bijvoorbeeld operationeel ingesteld is niet gaan solliciteren bij een zakelijke dienstverlener of een regieorganisatie. Alleen voor facilitaire talenten is er ruimte op de arbeidsmarkt tijdens de recessie Als ik de keus heb, ga ik altijd voor het talent, ook als er geen recessie is, zo haalt Lussing de stelling neer. De financiële component gaat een steeds belangrijkere rol spelen in het vak Lehmann merkt op dat er dan misschien iets schort aan de beeldvorming rond de opleiding. Aan de voorkant zegt de pr; we zijn een praktische opleiding en denkers met daadkracht. Maar als je tijdens de studie ineens andere vakken krijgt dan je van te voren had verwacht, dan matcht dat niet en krijg je dit soort resultaten. Van Hijkoop: Misschien is de rol van de facility manager wel aan het veranderen. Vroeger hadden we alles zelf in huis. Maar tegenwoordig ben je veel meer een generalist aan het opleiden. Misschien moet het opleiden via een andere weg dan we nu aan het doen zijn. Van Heerde: Die andere weg zijn de opleidingen al ingeslagen. Vroeger hadden we aparte vakken als catering, schoonmaak, grootkeuken noem maar op. Dat is er nu helemaal uit. Dat is nu een module, servicemanagement, waar veel meer vanuit procesmanagement wordt Young Facility Talent Hospitality Interim begeleidt met het initiatief Young Facility Talent starters naar een vaste baan, biedt jonge talenten de kans op projectmatige opdrachten en heeft een specifiek traineeprogramma ontwikkeld voor de echte high potentials. Young Facility Talent biedt getalenteerde starters een passend programma (werken en leren). Opdrachtgevers profiteren van de kennis en nieuwe inzichten van het Young Talent. Dit levert een samenwerking op met duidelijke toegevoegde waarde voor beide partijen. Vanuit Hospitality Interim zijn Ellen van der Veen en Wouter van Huis voor dit programma verantwoordelijk. Maar in deze tijd zal de arbeidsmarkt krapper worden, dus voor de minder getalenteerde zal het inderdaad moeilijker worden om een functie te krijgen. De vraag die hieruit voortkomt, is wat men verstaat onder facilitair talent? Volgens Van Hijkoop gaat het kortgezegd om: visie hebben, ambitieniveau en competenties. Ook een bepaald fingerspitzengefühl noemt hij daarbij. Van Ulden: Talent wordt als talent onderkend als ze bovengemiddeld gepresteerd hebben, dus cijfermatig. En anderzijds wat voor potentieel zit daarin, of dat er uit komt, daar is meer dan die persoon zelf voor nodig. Dat ligt onder andere aan de kansen die hij krijgt en de begeleiding. Daarnaast zijn visie en de manier van onderbouwen belangrijk. Dat kan ook op een lager niveau zijn. FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART

6 ORGANISATIES MARKTWERKING Jaap Siemens, Interim-manager Hospitality Interim Sanjo Lehmann, Interim-manager, Focus Facility Management B.V. Van Heerde zegt dat ze toch wat moeite heeft met dat stukje visie. Aan de ene kant kun je dat ontwikkelen en opleidingen stimuleren dat ook door te werken met casuïstiek uit de beroepspraktijk. Aan de andere kant heb je het wel over studenten van nog maar 21, 22 of 23 jaar. Lussing: Een talent onderscheidt zich daarin. Ik stel weleens de vraag aan jonge facility managers: hoe denk jij dat de facilitaire wereld er over tien, vijftien jaar uitziet? En ieder antwoord vind ik goed. Als ze maar laten blijken dat ze erover nadenken en laten zien waarom ze dat vinden. Daarin kun je merken of ze in staat zijn om net even boven de materie te gaan staan en iets verder te gaan dan wat ze in een boekje hebben gelezen. Van Ulden vult aan: Talent zit onderhuids in elke afgestudeerde. Maar op welk vlak? Komt dat eruit? Dat heeft te maken met het leiderschap dat een organisatie biedt, om die talenten eruit te halen en te onderkennen. Welke gevolgen heeft de recessie voor facility management? Van Ulden: Het biedt kansen. In hoeverre ben je in staat om mee te bewegen met veranderingen in de organisatie? Er komen wel meer zaken in de breedte van de organisatie ter discussie te staan. En dat is op zich een goede zaak. Daarnaast veranderen doelstellingen binnen contracten, je krijgt andere targets mee. Voor facility management zal Ik zeg altijd: blijf vooral reorganiseren, dan heeft het facility management werk het ook gevolgen hebben. Ook Van Hijkoop ziet wel positieve kanten: Ik zeg altijd: blijf vooral reorganiseren, dan heeft het facility management werk. Dat kan in positieve, maar ook in negatieve tijden zijn. Je moet de toegevoegde waarde van facility management kunnen aantonen, dat kan in geld zijn, in kwaliteit of op service levelniveau. Dat is de uitdaging en dan kom je dus bij creativiteit. Wat is de facility manager van de toekomst? Boomgaard: Een soort intermediair. In het verleden was de facility manager meer leidinggevende en nu is het meer een contractbeheerder. Een soort people manager. Een bemiddelaar tussen het moederbedrijf en haar klantgroepen, tussen het moederbedrijf en leveranciers en ook tussen leveranciers en de interne Niet op de foto Wouter van Huis en Ellen van der Veen, Consultants Hospitality Interim, organisator en gespreksleider. Jerry van Ulden, Arcadis Aqumen, Corporate Business Development Manager. klanten. De facility manager moet zorgen voor een match. Ik verwacht dat je nog meer samen met je moederbedrijf producten en diensten creëert. Nu is het vaak nog zo dat de lijnorganisatie een product of dienst maakt en facilitair voert het uit of ondersteund het bedrijfsproces. Dat blijft natuurlijk wel, maar ik denk dat het steeds meer naar elkaar toegroeit. Een product wordt niet alleen gebruikt of geconsumeerd, maar ook beleefd en gevoeld. Dat is emotie en het facility management kan dat creëren. Maar blijft dat creëren van beleving ook tijdens de recessie? Of komt de focus op de kosten? Van Heerde: Het wordt de insteek om binnen de kaders met de beperkte financiële middelen een zo hoog mogelijke kwaliteit en klantgerichtheid te borgen. Dat zit al zo in ons systeem dat gaat er niet zo maar uit. Van Ulden: Facility management bestaat in de toekomst misschien wel helemaal niet meer, krijgt het een andere benadering of gaat het op in een groter geheel. Het is een beetje luchtfietsen om de werkelijkheid te pakken. Wat dan het dichtst bij komt, zijn trends. De laatste jaren zie dat veel zaken uitbesteed worden. Misschien maakt facility management straks niet een onderdeel uit van alles wat supporting is aan de corebusiness, maar is de facility manager iemand die het supporting proces aanstuurt. 24 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE 168 MAART 2009

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Maastricht Hospitality Consultants b.v. Op de Thermen 28 B Postbus 755

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

De innovatieve regie-organisatie. Arjan Elst & Egbert van der Steege

De innovatieve regie-organisatie. Arjan Elst & Egbert van der Steege De innovatieve regie-organisatie Arjan Elst & Egbert van der Steege FACTO CONGRES 2014 2! Amersfoort, 17 juni 2014! INTRODUCTIE Bent u 1) Facility manager? 2) Leverancier? 3) Adviseur? 3 INTRODUCTIE Outsourcen

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf

Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf Inhoud René van der Aa (Siemens), Wat je centraal kunt doen, moet 2 je zeker centraal doen 5. Beheersen van de organisatie 7 5.1 Inleiding 7 5.2 Benchmarks

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Vinden en binden van High Potentials. Teun van Wijngaarden, Jolanda Bakker & Monique Pluijmers

Vinden en binden van High Potentials. Teun van Wijngaarden, Jolanda Bakker & Monique Pluijmers Vinden en binden van High Potentials Teun van Wijngaarden, Jolanda Bakker & Monique Pluijmers Ondernemingen die willen groeien, vernieuwen en versnellen zijn op zoek naar hoogopgeleid regionaal talent.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Bancair Verzekeringen Actuarieel Pensioen & Leven Inhoud Talent&Pro 3 Toonaangevende detacheerder 4 Al bijna vijftien jaar een

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Introductie stakeholdermanagement. SYSQA B.V. Almere

Introductie stakeholdermanagement. SYSQA B.V. Almere Introductie stakeholdermanagement SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe herken je stakeholders?... 4 3. Drie kenmerken... 5 3.1 Macht... 5 3.2

Nadere informatie

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto RIF Regionaal Integraal Facilitairbedrijf samenwerking van Koraal Groep en Assist Facto 120509 1 Inhoud Introductie Koraal Groep Vebego International Samenwerking in de zorg Project aanpak joint venture

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst Arbeidsbeperking volgens Carrière Diversiteit De jeugd heeft de toekomst Bijeenkomst Handicap + Studie Design Academy Eindhoven 1 Inclusief ondernemerschap In het kort hoe we bij deze reis zijn gekomen.

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Ondernemende marketing Specialist

Ondernemende marketing Specialist Ondernemende marketing Specialist Mijn kerndoel: Huidige functie: Woonplaats: Adviseur Marketing en communicatie ATC Corporate, Amsterdam Almere Geboren: 23 november 1984 E-mail: Telefoon: 06 123 456 78

Nadere informatie

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Overzicht van het verhaal Afbakening van het onderwerp i.v.m. de discussie Presentatie van zeven stellingen waarvan stelling nr. vijf uit

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Dat is wat ons beweegt.

Dat is wat ons beweegt. Blijvende verbetering realiseren op het snijvlak van ICT en Operational Excellence. Management Motion Dat is wat ons beweegt. INTERIM- EN PROGRAMMA MANAGEMENT Management Motion INTERIM- EN PROGRAMMA MANAGEMENT

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Young Executive bij Boer & Croon

Young Executive bij Boer & Croon Young Executive Management Young Executive bij Boer & Croon Amsterdam 2015 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken

EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie