Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie-inventaris 2013 (managementreview)"

Transcriptie

1 Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet Functie: DGA (VGM-functionaris)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Over dit rapport Betrokkenen 1 2 CO 2 -FOOTPRINT Grenzen CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint UITSLUITINGEN 9 BIJLAGE 1: BRONNEN GEGEVENS 2013 BIJLAGE 2: VOERTUIGEN EN MATERIEEL IN EIGENDOM OF LEASE BIJLAGE 3: BRANDSTOFVERBRUIK PER VOERTUIG EN WERKTUIG BIJLAGE 4: SPECIFICATIE NAAR PROJECTEN I II III IV

3 1 INLEIDING 1.1 O VER DIT RAPPORT Dit rapport beschrijft de emissie-inventaris van het jaar 2013 plus een vergelijk met de CO 2 -reductiedoelstellingen & CO 2 -reductiemaatregelen uit het referentiejaar 2012 van Baggerbedrijf West Friesland BV. Het opstellen van een emissie-inventaris is onderdeel van ons CO 2 -certificaat & - handboek. Met het CO 2 -bewust certificaat van de CO 2 -Prestatieladder laten wij zien dat wij ons inspannen om het energie- en brandstofverbruik in al onze projecten te verminderen. Dit doen wij niet alleen voor de klant, maar ook omdat wij vanuit de basis maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, met oog voor het milieu en de omgeving. We spannen ons in om de bewustwording voor energie- en brandstofverbruik onder onze medewerkers te vergroten en iedereen een rol geven in het verlagen van onze CO 2 -footprint. 1.2 BETROKKENEN Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Michael Komen (DGA), Klaas Kiewiet (DGA) Claudia Kiewiet, administratief medewerkster Rianne van der Veen, adviseur bij Stichting Stimular Pagina 1 van 9

4 2 CO 2 - FOOTPRINT 2013 Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO GRENZEN Scopes De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO 2 -Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, namelijk emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit. De emissies koelmiddelen, zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegverkeer zijn voor ons bedrijf niet van toepassing Organisatorische grens De CO 2 -footprint heeft betrekking op het bedrijf en de bedrijfslocatie aan de Gedeputeerde Laanweg 47H te Andijk, dat wil zeggen: Energieverbruik van de gebouwen Energieverbruik projecten Brandstoffen materieel, in eigendom van het bedrijf of lease (schuifboten, kranen, graafmachines, heftruck, enz.) Eigen vrachtvervoer Brandstoffen voor auto s en bestelwagens in eigendom van het bedrijf of lease 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina 2 van 9

5 Gemiddeld wordt 50% van het materieel en personeel ingehuurd. Deze inhuur valt onder scope 3 en is niet meegenomen in de CO 2 -footprint. Baggerbedrijf West Friesland is opgericht in oktober 2007 en is voor 100% eigendom van Kom op Beheer BV (moedermaatschappij). De aandeelhouders van Kom op Beheer BV zijn: K. Kiewiet (via Grun BV) M. Komen (via Semko BV) P. Schouten (via Dregsol BV) Onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen twee handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond- en Cultuurtechniek West Friesland (sinds najaar 2013) De werkzaamheden die onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen (scope): Het aannemen, onderaannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van cultuur-, ontginnings-, bagger-, grond-, en slootreinigingswerken en waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem Hieronder is het organogram van Baggerbedrijf West Friesland BV opgenomen. Figuur 1: Organogram Baggerbedrijf West Friesland BV Pagina 3 van 9

6 2.2 CO 2 - EMISSIEGEGEVENS De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder. 2.3 CO 2 - FOOTPRINT Referentiejaar 2012 De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO 2 -Prestatieladder van SKAO 2. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Figuur 2 geeft een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot in 2012 (referentiejaar). Figuur 3 geeft de bijdrage van de energiestromen in percentages van de totale CO 2 -emissie weer. Baggerbedrijf West Friesland BV CO2-footprint referentiejaar 2012 Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 24,4 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 7,44 ton CO2 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,85 ton CO2 Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 1,86 kg CO2 / liter 8,24 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 91,6 ton CO2 Propaan Brandstoffen 326 kg 3,63 kg CO2 / kg 1,18 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 6,63 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 468 liter 3,14 kg CO2 / liter 1,47 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,144 ton CO2 Subtotaal 144 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 4,56 ton CO2 Subtotaal 4,56 ton CO2 Totaal Figuur 2: CO 2 -footprint 2012 (referentiejaar) Totaal Compensatie Netto CO2-uitstoot 149 ton CO2 0 ton CO2 149 ton CO2 NB. De CO 2 -footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een CI maar in eigen beheer opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave. Voor het bepalen van de hoeveelheid uitgestoten CO 2 is gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals opgegeven in het handboek CO 2 -prestatieladder 2.2. Deze conversiefactoren zijn gekoppeld aan de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld 2 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina 4 van 9

7 Figuur 3: CO 2 -footprint 2012 (% per thema) J aar 2013 De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO 2 -Prestatieladder van SKAO. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Alle energiegegevens van het jaar 2013 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van de voertuigen en materieel die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. Bijlage 3 geeft een overzicht van het brandstofverbruik per voertuig en werktuig, voor zover deze gespecificeerd kon worden. Figuur 4 geeft een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot in Figuur 5 geeft de bijdrage van de energiestromen in percentages van de totale CO 2 -emissie weer. Baggerbedrijf West Friesland BV CO2-footprint 2013 Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 27,1 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 10,8 ton CO2 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,74 ton CO2 Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 1,86 kg CO2 / liter 11,5 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 105 ton CO2 Propaan Brandstoffen 336 kg 3,63 kg CO2 / kg 1,22 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 986 liter 2,78 kg CO2 / liter 2,74 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 790 liter 3,14 kg CO2 / liter 2,48 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,144 ton CO2 Subtotaal 164 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 4,07 ton CO2 Subtotaal 4,07 ton CO2 Totaal Totaal 168 ton CO2 Compensatie 0 ton CO2 Netto CO2-uitstoot 168 ton CO2 Figuur 4: CO 2 -footprint 2013 NB. De CO 2 -footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een CI maar in eigen beheer opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave. Pagina 5 van 9

8 Voor het bepalen van de hoeveelheid uitgestoten CO 2 is gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals opgegeven in het handboek CO 2 -prestatieladder 2.2. Deze conversiefactoren zijn gekoppeld aan de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld. Figuur 5: CO 2 -footprint 2013 (% per thema) Pagina 6 van 9

9 2.4 ANALYSE CO 2 - FOOTPRINT Referentiejaar 2012 In referentiejaar 2012 is in totaal 149 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 53,9 kg CO 2 per euro omzet (61,5% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 14,4 kg CO 2 per euro omzet (16,4% van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 is de belangrijkste (en enige) energieverbruiker: Ingekochte elektriciteit: 9,12 kg CO 2 per vierkante meter (3,1% van de totale CO 2 -footprint) Jaar 2013 In het jaar 2013 is in totaal 168 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 42,2 kg CO 2 per euro omzet (62,5% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 10,9 kg CO 2 per euro omzet (16,1% van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 is de belangrijkste (en enige) energieverbruiker: Ingekochte elektriciteit: 8,14 kg CO 2 per vierkante meter (2,4% van de totale CO 2 -footprint) Vergelijk 2013 met referentiejaar In het jaar 2013 is in totaal 168 ton CO 2 uitgestoten. Dit is een absolute vermeerdering van 19 ton CO 2 ; relatief gezien komt dit neer op een vermeerdering van 12,8% ten opzichte van het referentiejaar. Deze vermeerdering is alleszins te verklaren door de toename van de omzet die er gerealiseerd is in 2013 ten opzichte van In 2012 hadden we een omzet van 1,7 m en in 2013 een omzet van 2,486 m. Dit is een relatieve verhoging van 46,2% Uitgedrukt in het kengetal waarop wij onze CO 2 -footprint vergelijken (aantal kg CO 2 per1.000 euro omzet), kunnen we de volgende balans opmaken: 2012: Omzet = ,- CO 2 -uitstoot = 149 ton Kengetal = 87,6 kg CO 2 per1.000 euro omzet 2013: Omzet = ,- CO 2 -uitstoot = 168 ton Kengetal = 67,58 kg CO 2 per1.000 euro omzet Bovenstaande getallen laten een reductie van 22,9% zien in 2013 ten opzichte van het basisjaar De doelstelling die wij voor ons zelf hebben gesteld ten aanzien van 2017 is het behalen van 8,15% op onze scope 1 & 2 emissies + 6% door het gebruik van duurzame energie => in totaal dus 14,15%. Geconcludeerd kan worden dat we in 2013 al ruimschoots aan de doelstelling hebben voldaan! Pagina 7 van 9

10 2.4.4 Overig Specificatie naar projecten Van onze totale CO 2 -uitstoot houdt 95% verband met de projecten. In bijlage 4 is de toerekening van emissies overhead en projecten uitgewerkt. De emissies van propaan en oplosmiddelen zijn hierin niet meegenomen, omdat deze verwaarloosbaar klein zijn (minder dan 1% van de totale CO 2 -footprint). In 2013 hebben wij één project met gunningvoordeel verkregen, het gunningsvoordeel bestond uit het uitspreken/behalen van een CO 2 -niveau 3. Tot dusver hebben zich nog geen andere projecten voorgedaan met gunningvoordeel voor de CO 2 -Prestatieladder. Kengetallen Voor de analyse van de CO 2 -footprint, het opstellen van doelen en monitoring daarvan hebben we de volgende kengetallen gekozen: Elektriciteitsverbruik: Aantal kg CO 2 per vierkante meter vloeroppervlak gebouw Brandstoffen voor verwarming Aantal kg CO 2 per kubieke meter gebouwinhoud Mobiele werktuigen, zakelijk verkeer, goederenvervoer: Aantal kg CO 2 per euro omzet. Waarbij omzet is: eigen omzet, exclusief inkoop en uitbesteding Totaal: Aantal kg CO 2 per euro omzet Onzekerheid kengetal werktuigen en vervoer De kengetallen voor elektriciteitsverbruik en brandstoffen voor verwarming zijn vrij nauwkeurig. Het effect van besparende maatregelen in het gebouw zal terug te zien zijn in de CO2-emissie per m 2 c.q. m 3. Het kengetal per omzet voor vervoer en werktuigen is naar ons idee de meest geschikte, maar niet geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO 2 -emissie in de projecten gerelateerd is aan diverse factoren, zoals de omvang van het project, type werkzaamheden, welke machines in een project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de projectlocatie, de dikte van de te baggeren laag, de weersomstandigheden en de verhouding inzet eigen materieel en inkoop. Er zijn teveel variabelen om de CO 2 -emissie van de jaren onderling te kunnen vergelijken. Onze inschatting is dat de meest nauwkeurige vergelijking op basis van de omzet gemaakt kan worden. Andere kengetallen die we hebben overwogen zijn: Per gebaggerde kubieke meter Per gereden kilometer Per vervoermiddel In de emissie-inventaris van 2014 kunnen we ook een vergelijk maken ten opzichte van 2013 op 2 andere kengetallen: Uitstoot ten opzichte van totaal gereden km s Uitstoot ten opzichte van totaal draaiuren van het materieel Pagina 8 van 9

11 2.5 UITSLUITINGEN Koudemiddelen worden in slechts zeer beperkte mate toegepast binnen Baggerbedrijf West Friesland BV. Diverse kranen zijn uitgerust met een airco-unit; deze wordt alleen gebruikt bij het werken met een overdrukinstallatie in geval van waterbodemsaneringen. Aangezien deze projecten slechts 1 tot 2 keer per jaar voorkomen is het gebruik verwaarloosbaar klein en daarom niet meegenomen in de CO2-footprint. CO2-uitstoot als gevolg van verbanding van biomassa is niet van toepassing bij Baggerbedrijf West Friesland. De opslag en verwijdering van CO 2 maken geen deel uit van de CO 2 -prestatieladder en zijn niet opgenomen. Pagina 9 van 9

12

13 Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 1 : BRONNEN GEGEVENS 2013 Bedrijfsgegevens Vloeroppervlak bedrijfsgebouwen Contract Toekomstgroep. Gebouwinhoud 2012 Contract Toekomstgroep Elektriciteit Ingekochte elektriciteit (Inter) ToekomstGroep- eindejaarsafrekening. Wordt afgenomen van Nuon- grijze stroom. Brandstoffen Aardgas voor verwarming Perpectief Holding(Toekomstgroep eindejaarsoverzicht) Ketel Nefit Proline Hrc 24/CW3 is van Propaan Facturen van Primagaz. Gasflessen voor in de keet. Verwarming. Mobiele werktuigen Diesel Facturen van Marees en Kistenmaker. Daar wordt Gasolie zwavelarm bij afgenomen. Diesel voor de machines inhuur worden hiervan afgetrokken Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine MKB Brandstof. Dodge Personenwagen (in liters) diesel MKB Brandstof. Volvo. Personenwagen (in liters) LPG MKB Brandstof. Dodge Bestelwagen (in liters) diesel MKB Brandstof. Bussen & bestelwagens. Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel MKB Brandstof. BE-Trailer Iveco Daily. Pagina i van iv

14 Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 2: VOERTUIGEN EN MATERIEEL IN EIGENDOM OF LEASE VW Transporter uit Gekocht september VFD-25 Volvo uit Gekocht oktober DZ-GH Dodge RAM uit Gekocht in VSR-58 Drie VW Caddy s - Lease, sinds januari VZX-80 Bouwjaar VZX-81 Bouwjaar VZZ-67 Bouwjaar 2013 Iveco Daily (BE) uit Gekocht april Schuifboot (CS1) bouwjaar 2006 gekocht in Schuifboot (CS2) bouwjaar 2008 gekocht in Schuifboot (CS3) bouwjaar 2009 gekocht in Schuifboot (CS4) bouwjaar 2009 gekocht in Schuifboot mini (CS5) bouwjaar 2012 gekocht in Liebherr Hydraulische graafmachine bouwjaar Gekocht Liebherr Hydraulische graafmachine bouwjaar Gekocht 2014 (huur in 2013). Sleper/duwer bouwjaar 2008 sindsdien in bezit. Takeuchi minigraver TB016, bouwjaar 2000, gekocht Takeuchi minigraver TB145, bouwjaar 2006, gekocht Heftruck DAEWOO, bouwjaar 1999, sinds 2011 in bezit. Pagina ii van iv

15 Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 3: BRANDSTOFVERBRUIK PER VOERTUIG EN WERKTUIG Tabel: Brandstofverbruik per voertuig/werktuig in 2013 Naam Gereden km liters diesel LPG Benzine Verbruik Caddy 3-VZX X X 15 Caddy 3-VZX X 15 Caddy 9-VZZ X 17 VW Transporter X 9 Dodge X 5 Dodge X 31 Volvo X 17 Iveco Daily BE trailer X 6 Draai-uren Machines Schuifboot CS1 928 X Schuifboot CS2 800 X Schuifboot CS3 585 X Schuifboot CS X Schuifboot CS5* 100 X Liebherr Hydraulische graafmachine X Sleper/duwer 750 X Takeuchi minigraver TB X Takeuchi minigraver TB X CAT X Hydraulisch graafmachine Anema (huur) 203 X Heftruck Daewoo 54 X * geschat, geen urenteller In bovenstaande tabel is het brandstofverbruik van onze auto s en werktuigen opgenomen, voor zover bekend. Voor een groot deel van het materieel is het vrijwel onmogelijk om het brandstofverbruik in kaart te brengen. Pagina iii van iv

16 Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 4: SPECIFICATIE NAAR PROJECTEN Jaar: 2013 x = belangrijkste emissiebronnen Overhead Projecten Totaal: 168 ton CO2 5% 95% CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming (m3) x Mobiele werktuigen (in liters) diesel x Bestelwagen (in liters) diesel x Personenwagen (in liters) benzine x Vrachtwagen (in liters) diesel x CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit (kwh) x Pagina iv van iv

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A- 6-8-12 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 6-8-12 Paraaf:

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie