Emissie-inventaris 2014 (managementreview)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie-inventaris 2014 (managementreview)"

Transcriptie

1 Emissie-inventaris 2014 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, mei-juni 2015 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet Functie: DGA (VGM-functionaris)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Over dit rapport Betrokkenen 1 2 CO 2 -FOOTPRINT 2012 T/M Grenzen CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint UITSLUITINGEN 14 BIJLAGE 1: BRONNEN GEGEVENS 2014 BIJLAGE 2: VOERTUIGEN EN MATERIEEL IN EIGENDOM OF LEASE BIJLAGE 3: BRANDSTOFVERBRUIK PER VOERTUIG EN WERKTUIG BIJLAGE 4: SPECIFICATIE NAAR PROJECTEN I II III IV

3 1 INLEIDING 1.1 O VER DIT RAPPORT Dit rapport beschrijft de emissie-inventaris van de jaren 2013 en 2014 plus een vergelijk met de CO 2 -reductiedoelstellingen & voorgenomen CO 2 - reductiemaatregelen uit het referentiejaar 2012 van Baggerbedrijf West Friesland BV. Het opstellen van een emissie-inventaris is onderdeel van ons CO 2 -certificaat & - handboek. Met het CO 2 -bewust certificaat van de CO 2 -Prestatieladder laten wij zien dat wij ons inspannen om het energie- en brandstofverbruik in al onze projecten te verminderen. De werkwijze zoals ook omschreven in het energiemanagement-plan (de Plan-Do- Check-Act cyclus van Deming) is uiteraard van toepassing. Dit doen wij niet alleen voor de klant, maar ook omdat wij vanuit de basis maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, met oog voor het milieu en de omgeving. We spannen ons in om de bewustwording voor energie- en brandstofverbruik onder onze medewerkers te vergroten en iedereen een rol geven in het verlagen van onze CO 2 -footprint. 1.2 BETROKKENEN Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Klaas Kiewiet, DGA Claudia Kiewiet, administratief medewerkster Rianne van der Veen, adviseur bij Stichting Stimular Pagina 1 van 14

4 2 CO 2 - FOOTPRINT 2012 T/M 2014 Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO GRENZEN Scopes De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in CO 2 -Prestatieladder Handboek 2.2 van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, namelijk emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit. De emissies koelmiddelen, zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegverkeer zijn voor ons bedrijf niet van toepassing tm In 2014 heeft er incidenteel vliegverkeer plaatsgevonden Organisatorische grens De CO 2 -footprint heeft betrekking op het bedrijf en de bedrijfslocatie aan de Gedeputeerde Laanweg 47H te Andijk, dat wil zeggen: Energieverbruik van de gebouwen Energieverbruik projecten Brandstoffen materieel, in eigendom van het bedrijf of lease (schuifboten, kranen, graafmachines, heftruck, enz.) Eigen vrachtvervoer Brandstoffen voor auto s en bestelwagens in eigendom van het bedrijf of lease 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina 2 van 14

5 Gemiddeld wordt 50% van het materieel en personeel ingehuurd. Deze inhuur valt onder scope 3 en is niet meegenomen in de CO 2 -footprint. Baggerbedrijf West Friesland is opgericht in oktober 2007 en is voor 100% eigendom van Kom op Beheer BV (moedermaatschappij). De aandeelhouders van Kom op Beheer BV zijn: K. Kiewiet (via Grun BV) M. Komen (via Semko BV) P. Schouten (via Dregsol BV) Onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen twee handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond- en Cultuurtechniek West Friesland De werkzaamheden die onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen (scope): Het aannemen, onderaannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van cultuur-, ontginnings-, bagger-, grond-, en slootreinigingswerken en waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem Hieronder is het organogram van Baggerbedrijf West Friesland BV opgenomen. Figuur 1: Organogram Baggerbedrijf West Friesland BV Pagina 3 van 14

6 2.2 CO 2 - EMISSIEGEGEVENS De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder. Het betreffen de nieuwe CO2-emissiefactoren van Alle energiegegevens van de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van de voertuigen en materieel die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. Bijlage 3 geeft een overzicht van het brandstofverbruik per voertuig en werktuig, voor zover deze gespecificeerd kon worden. 2.3 CO 2 - FOOTPRINT Referentiejaar 2012 Figuur 2 geeft een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot in 2012 (referentiejaar). Figuur 3 geeft de bijdrage van de energiestromen in percentages van de totale CO 2 -emissie weer. Baggerbedrijf West Friesland BV CO2-footprint referentiejaar 2012 (herzien ivm aangepaste emissiefactoren per ) Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 / m3 2,85 ton CO2 Propaan Brandstof & warmte 326 kg 3,39 kg CO2 / kg 1,10 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,144 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 91,6 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 6,63 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 468 liter 3,14 kg CO2 / liter 1,47 ton CO2 Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 1,86 kg CO2 / liter 8,24 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 24,4 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 7,44 ton CO2 Subtotaal 144 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,27 ton CO2 Subtotaal 5,27 ton CO2 Totaal Totaal 149 ton CO2 Compensatie 0 ton CO2 Netto CO2-uitstoot 149 ton CO2 Figuur 2: CO 2 -footprint 2012 (referentiejaar) NB. De CO 2 -footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een CI maar in eigen beheer opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave. Voor het bepalen van de hoeveelheid uitgestoten CO 2 is gebruik gemaakt van de emissiefactoren zoals terug te vinden via Een aantal van de emissiefactoren zijn vanwege voortschrijdend inzicht aangepast in januari Pagina 4 van 14

7 2015. Om deze reden hebben wij onze CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012 opnieuw moeten bepalen. De enige verandering die er feitelijk heeft plaatsgevonden is de CO 2 -waarde van de gebruikte elektriciteit: deze is verhoogd van 4,56 ton CO 2 naar 5,27 ton CO 2. Totaal (afgerond) komt onze footprint nog steeds uit op 149 ton CO 2. De in de Milieubarometer gevulde verbruiksgegevens komen overeen met de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld. Figuur 3: CO 2 -footprint 2012 (% per thema) Pagina 5 van 14

8 2.3.2 J aar 2014 Figuur 4 geeft een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot in Figuur 5 geeft de bijdrage van de energiestromen in percentages van de totale CO 2 -emissie weer. Baggerbedrijf West Friesland BV CO2-footprint 2014 Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 C m3 1,89 ton CO2 Propaan Brandstof & warmte 221 kg 3,39 kg CO2 C kg 0,747 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO2 C liter 0,144 ton CO2 Benzine Mobiele werktuigen 252 liter 2,78 kg CO2 C liter 0,701 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 C liter 148 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 C liter 8,98 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 C liter 4,76 ton CO2 Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 1,86 kg CO2 C liter 11,6 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 C liter 27,4 ton CO2 VracOtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 C liter 10,1 ton CO2 Subtotaal 214 ton CO2 CO2 scope 2 IngekocOte elektriciteit Elektriciteit kwo 0,526 kg CO2 C kwo 5,35 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen k 0,147 kg CO2 C personen km 2,93 ton CO2 Subtotaal 8,28 ton CO2 Totaal Totaal Compensatie Netto CO2-uitstoot 222 ton CO2 0 ton CO2 222 ton CO2 Figuur 4: CO 2 -footprint 2014 NB. De CO 2 -footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een CI maar in eigen beheer opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave. Voor het bepalen van de hoeveelheid uitgestoten CO 2 is gebruik gemaakt van de emissiefactoren zoals terug te vinden via Deze conversiefactoren zijn gekoppeld aan de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld. Pagina 6 van 14

9 Figuur 5: CO 2 -footprint 2014 (% per thema) Pagina 7 van 14

10 2.3.3 Verloop (in grafiekvorm) Figuur: CO2-footprint in ton CO2 Figuur: CO2-footprint in ton CO2 per euro omzet Pagina 8 van 14

11 Figuur: CO2-footprint in ton CO2 per FTE Pagina 9 van 14

12 2.4 ANALYSE CO 2 - FOOTPRINT In onderstaand overzicht is het verloop van onze CO2-footprint aangegeven vanaf het referentiejaar Dit is zowel op het niveau van de kentgetallen als ook het niveau van scope 1 en2. Onderbouwing van deze getallen vormt het document CO2-footprint_reductieberekening_2014 : Kengetallen CO2-Prestatieladder Eenheid CO2 emissie elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak CO2 emissie brandstof voor verwarming per gebouwinhoud kg CO2/m2 10,5 9,4 10,7 kgco2/m3 1,14 1,10 0,75 CO2 emissie mobiele werktuigen per omzet kg CO2/ton 53,8 42,3 59,3 CO2 emissie zakelijk verkeer met (lease)wagenpark per omzet CO2 emissie zakelijk verkeer met vliegtuig per omzet CO2 emissie goederenvervoer met (lease)wagenpark per omzet kg CO2/ton 23,9 17,6 21,0 kg CO2/ton 0 0 1,17 kg CO2/ton 4,37 4,34 4,03 Per scope CO2 emissie scope 1 per omzet kg CO2/ton 84,6 65,9 85,4 CO2 emissie scope 2 per omzet kg CO2/ton 2,94 1,89 3,19 CO2 emissie scope 1 & 2 per omzet kg CO2/ton 87,5 67,8 88, Referentiejaar 2012 In referentiejaar 2012 is in totaal 149 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 53,9 kg CO 2 per euro omzet (61,4% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 14,4 kg CO 2 per euro omzet (16,4% van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 is de belangrijkste (en enige) energieverbruiker: Ingekochte elektriciteit: 10,50 kg CO 2 per vierkante meter (3,5% van de totale CO 2 -footprint) Jaar 2013 In het jaar 2013 is in totaal 168 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 42,2 kg CO 2 per euro omzet (62,5% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 10,9 kg CO 2 per euro omzet (16,1% van de totale CO 2 - footprint). Pagina 10 van 14

13 In scope 2 is de belangrijkste (en enige) energieverbruiker: Ingekochte elektriciteit: 9,40 kg CO 2 per vierkante meter (2,8% van de totale CO 2 -footprint) Jaar 2014 In het jaar 2013 is in totaal 222 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 59,4 kg CO 2 per euro omzet (66,7% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 10,9 kg CO 2 per euro omzet (12,3% van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 zijn de belangrijkste (en enige) energieverbruikers: Ingekochte elektriciteit: 10,70 kg CO 2 per vierkante meter (2,4% van de totale CO 2 -footprint) Vliegtuig km s (mondiaal): 1,17 kg CO 2 per euro omzet (1,3% van de totale CO 2 -footprint; NB nieuw bijgekomen per 2014) Vergelijk 2014 met referentiejaar Kengetallen CO2-Prestatieladder Behaalde reductie 2014 t.o.v. 2012* Reductiedoel 2017 CO2 emissie elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak 1,9% -5% CO2 emissie brandstof voor verwarming per gebouwinhoud -34,2% -5% CO2 emissie mobiele werktuigen per omzet 10,2% -8% CO2 emissie zakelijk verkeer met (lease)wagenpark per omzet -12,1% -10% CO2 emissie zakelijk verkeer met vliegtuig per omzet n.v.t. CO2 emissie goederenvervoer met (lease)wagenpark per omzet -7,8% -5% Per scope CO2 emissie scope 1 per omzet 0,95% -7,98% CO2 emissie scope 2 per omzet 8,5% -0,18% CO2 emissie scope 1 & 2 per omzet 1,26% -8,16% *Een positieve waarde betreft een toename in de CO2-emissie In het jaar 2014 is in totaal 222 ton CO 2 uitgestoten. Dit is een absolute vermeerdering van 73 ton CO 2 ; dit komt neer op een vermeerdering van 48,9% ten opzichte van het referentiejaar. Deze vermeerdering is deels te verklaren door de toename van de omzet die er gerealiseerd is in 2014 ten opzichte van In 2012 hadden we een omzet van 1,7 m en in 2014 een omzet van 2,5 m. Dit is een relatieve verhoging van 47,4% Pagina 11 van 14

14 Uitgedrukt in het kengetal waarop wij onze CO 2 -footprint vergelijken (aantal kg CO 2 per1.000 euro omzet), kunnen we de volgende balans opmaken: 2012: Omzet = ,- / CO 2 -uitstoot = 149 ton Kengetal = 87,5 kg CO 2 per euro omzet 2014: Omzet = ,- / CO 2 -uitstoot = 222 ton Kengetal = 88,6 kg CO 2 per euro omzet Bovenstaande getallen laten een toename van 1,26% zien in 2014 ten opzichte van het basisjaar De doelstelling die wij voor ons zelf hebben gesteld ten aanzien van 2017 is het behalen van 8,15% op onze scope 1 & 2 emissies + 6% door het gebruik van duurzame energie => in totaal dus 14,15%. Op het eerste gezicht kan dan gezegd worden dat we onze doelstelling niet halen op deze manier, integendeel zelfs. Als we echter inzoomen op de achterliggende getallen en de oorzaken dan kunnen we toch een andere conclusie trekken (obv de gegevens uit 2014): 1. We hebben in 2014 een CO2-reductie op het thema verwarming gerealiseerd van 33% tov het referentiejaar. - Deels heeft dit te maken met minder strenge winters (koude periodes) - Zeer zeker is de besparingsmaatregel mbt de heater in de werkplaats van invloed; hiervan de thermostaat op circa 10 graden is gezet waardoor deze veel minder snel aanslaat. 2. We hebben in 2014 een CO2-reductie op het thema zakelijk verkeer gerealiseerd van 12% tov het referentiejaar. - Wellicht dat het vernieuwen van het wagenpark in de afgelopen jaren zijn vruchten begint af te werpen - Per begin 2014 is zelfs een semi-hybride auto in het wagenpark toegetreden 3. We hebben in 2014 een CO2-toename op het thema Brandstof mobiele werktuigen gezien van 10% tov het referentiejaar. - Grootste reden ligt in het feit dat we veel meer met eigen machines + personeel hebben gewerkt in vergelijking met vorige jaren. Ter vergelijk: in 2012 waren er 6 FTE binnen het bedrijf tov 11 FTE in Wanneer de grafiek in bekeken wordt waarin de reductie per FTE over de jaren inzichtelijk wordt gemaakt is dit beeld ook duidelijk waarneembaar - Ook als we kijken naar draaiuren van het materieel dan zien we een duidelijke verklaring: in 2014 circa 8900 draaiuren (totaal van het materieel) ten opzichte van 6800 uur in 2013 (van het referentiejaar zijn geen totaal draaiuren bekend) 4. We hebben in 2014 een CO2-toename op het thema elektriciteit gezien van 1,5% tov het referentiejaar. - Er zijn in de afgelopen jaren meer mensen op kantoor komen te werken. Logischerwijs houdt dit dus ook een hoger elektriciteitsverbruik in: in dat opzicht is een verhoging van 1,5% dus alleszins verdedigbaar, zeker wanneer het verbruik wordt omgeslagen naar de gerealiseerde omzet): 2012: ton CO2 per FTE 2014: ton CO2 per FTE Dit is een reductie van ruim 44%! Pagina 12 van 14

15 - Per is de verhuurder van het pand overgestapt op groene stroom. Het blijkt echter dat deze groene stroom via het buitenland wordt ingekocht => het betreft dus zgn sjoemelstroom wat uiteindelijk als grijze stroom moet worden gekwantificeerd. Aangezien dit contract voor langere termijn is aangegaan (en buiten onze invloed ligt) kunnen we geen besparing op dit thema realiseren Geconcludeerd kan worden dat we in 2014 op diverse thema s aan de doelstelling hebben voldaan en dat op sommige thema s een verklaarbare toename heeft plaatsgevonden door de eigen bedrijfsgroei Overig Specificatie naar projecten Van onze totale CO 2 -uitstoot houdt 95% verband met de projecten. In bijlage 4 is de toerekening van emissies overhead en projecten uitgewerkt. De emissies van propaan, benzine voor mobiele werktuigen en oplosmiddelen zijn hierin niet meegenomen, omdat deze verwaarloosbaar klein zijn (minder dan 0,5% van de totale CO 2 -footprint). In 2014 hebben wij geen project met gunningvoordeel voor de CO 2 -Prestatieladder verkregen. Het komt tot dusver sporadisch voor binnen onze branche. Kengetallen Voor de analyse van de CO 2 -footprint, het opstellen van doelen en monitoring daarvan hebben we de volgende kengetallen gekozen: Elektriciteitsverbruik: Aantal kg CO 2 per vierkante meter vloeroppervlak gebouw Brandstoffen voor verwarming Aantal kg CO 2 per kubieke meter gebouwinhoud Mobiele werktuigen, zakelijk verkeer, goederenvervoer: Aantal kg CO 2 per euro omzet. Waarbij omzet is: eigen omzet, exclusief inkoop en uitbesteding Totaal: Aantal kg CO 2 per euro omzet Onzekerheid kengetal werktuigen en vervoer De kengetallen voor elektriciteitsverbruik en brandstoffen voor verwarming zijn vrij nauwkeurig. Het effect van besparende maatregelen in het gebouw zal terug te zien zijn in de CO2-emissie per m 2 c.q. m 3. Het kengetal per omzet voor vervoer en werktuigen is naar ons idee de meest geschikte, maar niet geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO 2 -emissie in de projecten gerelateerd is aan diverse factoren, zoals de omvang van het project, type werkzaamheden, welke machines in een project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de projectlocatie, de dikte van de te baggeren laag, de weersomstandigheden en de verhouding inzet eigen materieel en inkoop. Er zijn teveel variabelen om de CO 2 -emissie van de jaren onderling te kunnen vergelijken. Onze inschatting is dat de meest nauwkeurige vergelijking op basis van de omzet gemaakt kan worden. Andere kengetallen die we hebben overwogen zijn: Pagina 13 van 14

16 Per gebaggerde kubieke meter Per gereden kilometer Per vervoermiddel Alternatieve kengetallen Zoals al aangegeven in de emissie-inventaris van 2013, willen we ook eens kijken naar andere 2 kengetallen: Uitstoot ten opzichte van totaal gereden km s Uitstoot ten opzichte van totaal draaiuren van het materieel Voor het jaar 2014 hebben we de volgende alternatieve kengetallen berekend: Uitstoot tov totaal gereden km s (2014): Totaal km s = / CO 2 -uitstoot = 222 ton Kengetal = 898,1 kg CO 2 per gereden km Uitstoot tov totaal draaiuren (2014): Totaal uren = 8893 / CO 2 -uitstoot = 222 ton Kengetal = 24,96 kg CO 2 per draaiuur Voor het komende jaar/jaren zullen we kijken in hoeverre deze getallen bruikbaar zijn als referentie. 2.5 UITSLUITINGEN Koudemiddelen worden in slechts zeer beperkte mate toegepast binnen Baggerbedrijf West Friesland BV. Diverse kranen zijn uitgerust met een airco-unit; deze wordt alleen gebruikt bij het werken met een overdrukinstallatie in geval van waterbodemsaneringen. Aangezien deze projecten slechts 1 tot 2 keer per jaar voorkomen is het gebruik verwaarloosbaar klein en daarom niet meegenomen in de CO2-footprint. CO2-uitstoot als gevolg van verbanding van biomassa is niet van toepassing bij Baggerbedrijf West Friesland. De opslag en verwijdering van CO 2 maken geen deel uit van de CO 2 -prestatieladder en zijn niet opgenomen. Pagina 14 van 14

17 Emissie-inventaris 2013 (management-review) Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 1 : BRONNEN GEGEVENS 2014 Bedrijfsgegevens Vloeroppervlak bedrijfsgebouwen Contract Toekomstgroep. Gebouwinhoud 2012 Contract Toekomstgroep Elektriciteit Ingekochte elektriciteit (Inter) ToekomstGroep- eindejaarsafrekening. Wordt per afgenomen van GDF-Suez: groene stroom. Het is echter geen groene stroom die in NL is opgewekt en vanuit dat oogpunt moet dit dus beschouwd worden als grijze stroom. Brandstoffen Aardgas voor verwarming Perpectief Holding(Toekomstgroep eindejaarsoverzicht) Ketel Nefit Proline Hrc 24/CW3 is van Propaan Facturen van Primagaz. Gasflessen voor in de keet. Verwarming. Mobiele werktuigen Diesel Facturen van Marees en Kistenmaker, daar wordt Gasolie zwavelarm bij afgenomen. Diesel voor de machines inhuur worden hiervan afgetrokken Benzine Facturen van Breider tuinmachines, daar wordt Aspen-benzine gekocht voor de kettingzaag Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine MKB Brandstof. Dodge Mitsubishi Outlander PHEV Personenwagen (in liters) diesel MKB Brandstof. Volvo. Personenwagen (in liters) LPG MKB Brandstof. Dodge Bestelwagen (in liters) diesel MKB Brandstof. Bussen & bestelwagens. Bestelwagen (in liters) diesel Reisbescheiden via Personal Touch Travel (zakelijke vliegreis => Vietnam) Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel MKB Brandstof. BE-Trailer Iveco Daily. Pagina i van iv

18 Emissie-inventaris 2013 (management-review) Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 2: VOERTUIGEN EN MATERIEEL IN EIGENDOM OF LEASE VW Transporter uit Gekocht september VFD-25 Volvo uit Gekocht oktober DZ-VV Dodge RAM uit Gekocht in VSR-58 Drie VW Caddy s - Lease, sinds januari VZX-80 Bouwjaar VZX-81 Bouwjaar VZZ-67 Bouwjaar 2013 Iveco Daily (BE) uit Gekocht april Mitsubishi Outlander uit Lease, sinds januari SNS-68 Schuifboot (CS1) bouwjaar 2006 gekocht in Schuifboot (CS2) bouwjaar 2008 gekocht in Schuifboot (CS3) bouwjaar 2009 gekocht in Schuifboot (CS4) bouwjaar 2009 gekocht in Schuifboot mini (CS5) bouwjaar 2012 gekocht in Liebherr Hydraulische graafmachine bouwjaar Gekocht Liebherr Hydraulische graafmachine bouwjaar Gekocht januari Sleper/duwer bouwjaar 2008 sindsdien in bezit. Takeuchi minigraver TB016, bouwjaar 2000, gekocht Takeuchi minigraver TB145, bouwjaar 2006, gekocht Heftruck DAEWOO, bouwjaar 1999, sinds 2011 in bezit. CAT 323XL Rupskraan, bouwjaar 2008, gekocht april Pagina ii van iv

19 Emissie-inventaris 2013 (management-review) Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 3: BRANDSTOFVERBRUIK PER VOERTUIG EN WERKTUIG Tabel: Brandstofverbruik per voertuig/werktuig in 2014 Totaal 2014 Naam diesel LPG Benzine Electrisch Gereden km liters Verbruik Caddy 3-VZX-80 X ,9 Caddy 3-VZX-81 X ,5 Caddy 9-VZZ-67 X ,8 VW Transporter 7-VFD-25 X ,3 Dodge 2-VSR-58 X ,4 Dodge 2-VSR-58 X ,0 Volvo 18-DZ-VV X ,6 Mitsubishi Outlander 1-SNS-68 X X ,4 Iveco Daily BE trailer 82-VRD-1 X ,6 Huurauto's (***) , ,8 Draai-uren Machines Totaal 2014 Schuifboot CS1 X 1062 Schuifboot CS2 X 800 Schuifboot CS3 X 648 Schuifboot CS4 X 849 Schuifboot CS5* X 60 Sleper/duwer X 90 Liebherr Hydraulisch graafmachine 2008 X 955 Liebherr Hydraulische graafmachine 2010 X 1148 Heftruck Daewoo X 64 Takeuchi minigraver TB016 X 49 Takeuchi minigraver TB145 X 645 CAT 323 X 1005 Huurkranen, -materieel (****) X 1518 * geschat, geen urenteller 8893 In bovenstaande tabel is het brandstofverbruik van onze auto s en werktuigen opgenomen, voor zover bekend. Voor een groot deel van het materieel is het vrijwel onmogelijk om het brandstofverbruik in kaart te brengen. Pagina iii van iv

20 Emissie-inventaris 2013 (management-review) Baggerbedrijf West Friesland BIJLAGE 4: SPECIFICATIE NAAR PROJECTEN Jaar: 2014 x = belangrijkste emissiebronnen Overhead Projecten Totaal: 222 ton CO2 5%* 95% CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming (m3) x Mobiele werktuigen (in liters) diesel x Bestelwagen (in liters) diesel x Personenwagen (in liters) benzine x Personenwagen (in liters) diesel x Personenwagen (in liters) LPG x Vrachtwagen (in liters) diesel x CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit (kwh) Vliegtuig mondiaal x x *Toerekening op basis van een financiële verdeelsleutel (omzet). Pagina iv van iv

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Baggerbedrijf West Friesland BV

Baggerbedrijf West Friesland BV Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond &

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verkuil & Moree BV Milieubarometer - 2013 Verkuil & Moree BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Verkuil & Moree BV Milieubarometer - 2016 Verkuil & Moree BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport 2011 Jac. Barendregt Milieubarometer - 2011 Jac. Barendregt Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Van den Berg Machines B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 10

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Loodgietersbedrijf RéVé B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 10

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Doc.code: HBF Versie:

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2015 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over 2016 (3.A.1)

Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over 2016 (3.A.1) Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over (3.A.1) Bovenstaande afbeelding geeft de verdeling van CO 2-emissies naar de verschillende scopes weer. Scope 1 emissies of directe emissies zijn emissies door

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Schriek & Hol. BV Milieubarometer - 2014 Schriek & Hol. BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

CO 2 emissie inventaris

CO 2 emissie inventaris Inhoudsopgave CO 2 prestatieladder scope... 2 Conformiteit inventaris... 2 Basisgegevens... 2 Beschrijving van de organisatie... 2 Verantwoordelijkheden... 2 Basisjaar... 3 Rapportageperiode... 3 Verificatie...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep Barendrecht, 18-05-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Organisatie... 3 4. Doelstellingen... 4 5. Conversiefactoren... 5 5.1.1 Veranderingen...

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2015 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 3 september 2015

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2015 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 3 september 2015 VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2015 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 3 september 2015 Inhoud VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 en Q2 2015 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie