Verzekerd. op de fiets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekerd. op de fiets"

Transcriptie

1 Verzekerd op de fiets

2 Wie betaalt? Verzekerd op de fiets Een valpartij door een put in het wegdek? Slachtoffer van een ongeluk met vluchtmisdrijf? Lichte schade aan je fiets? Een openslaande autodeur? Een conflict over voorrang? Discussies over de betaalde schadevergoeding? Een geschil met je eigen ongevallenverzekeraar? In het lidgeld van de Fietsersbond is de bescherming van een gespecialiseerde en onafhankelijke verzekering rechtsbijstand inbegrepen. De Fietsersbond ijvert dag in, dag uit voor fietsvriendelijker verkeer. Op veel plaatsen blijft de auto echter overheersen en dat leidt soms tot gevaarlijke conflictsituaties. Ook problemen met de weginfrastructuur (gaten of putten in het wegdek, onaangepaste signalisatie, ontbrekende fietspaden ) leiden soms tot ongevallen van verschillende aard. Na zo n ongeval staan fietsers vaak juridisch in een zwakke positie. Wie gelooft een fietser als de verzekeringsmaatschappij van Koning Auto de verantwoordelijkheid ontkent? Waar ga je als individuele fietser aankloppen voor een schadevergoeding tegenover een wegbeheerder? In vele gevallen duwen grote verzekeringsmaatschappijen de fietser nog eens van de baan en blijf je achter met een beschadigde fiets, hoogoplopende ziekenhuiskosten of een morele opdoffer. De Fietsersbond sloot voor haar leden een collectieve verzekering rechtsbijstand af, waardoor we ook in rechtszaken onze stem kunnen laten horen. Deze verzekering zit voor alle Fietsersbondleden in het lidgeld inbegrepen en is geldig voor bijna alle conflicten die kunnen ontstaan tijdens het fietsen. De Fietsersbond blijft werken aan een fietsvriendelijkere omgeving, maar tot op heden bewijzen tientallen dossiers per jaar dat een verzekering rechtsbijstand geen overbodige luxe is. In deze folder illustreren we dat met een aantal waargebeurde voorbeelden. Enkel de namen zijn fictief. Wat verzekert de Fietsersbond? Elk lid van de Fietsersbond geniet, door het betalen van zijn/haar lidgeld, van een verzekering rechtsbijstand. Deze verzekering betaalt geen schade, maar verdedigt de fietser in een eventuele juridische procedure en helpt om de geleden schade terugbetaald te krijgen. Leden van de Fietsersbond zijn verzekerd voor onder meer gerechtskosten, advocaatkosten, expertisekosten en rechtplegingsvergoeding tot ,68 euro per schadegeval. En mijn familiale verzekering? Een familiale polis komt tussenbeide als er sprake is van schade aan een andere partij (in verzekeringstaal heet dat derden ). Bijvoorbeeld een botsing met een voetganger of schade aan een wagen na een valpartij of een ongeluk. De familiale verzekering betaalt dus nooit je eigen schade uit, maar wel de schade die jij (of je kind) aanbrengt bij anderen. Een familiale verzekering is niet verplicht, maar wel een absolute aanrader. Erik (38, bediende in Brussel) fietst op een avond van het werk naar huis. Het heeft die dag hard geregend en Erik kan die ene gigantische plas niet ontwijken. Onder de plas zit een verzakking van ongeveer 30 centimeter in het wegdek. Erik rijdt met zijn voorwiel in de put en gaat letterlijk overstuur. Gevolg: lichte schaafwonden en kneuzingen, fiets meer dan behoorlijk beschadigd, (regen)kledij gescheurd. Voor vele andere fietsers eindigt zo n verhaal hier: in frustratie. Gelukkig is Erik al een tijdje lid van de Fietsersbond. Hij liet een proces-verbaal opmaken door de politie, nam foto s van de beschadiging in het wegdek en contacteerde onmiddellijk de Fietsersbond. Door zijn alerte reactie verdween het dossier niet in de Brusselse administratie. Die hebben toegestemd met het betalen van een vergoeding van 220 euro. Kosten voor Erik: 0 euro. Familiale verzekeringen hebben in de meeste gevallen een eigen rechtsbijstand, maar toch blijkt de fietser nog te vaak in de kou te blijven staan. De praktijk leert dat familiale verzekeraars te weinig moeite doen voor de zachte weggebruikers. Onder het motto het is toch maar een fietser, belanden schadeclaims van enkele tientallen of honderden euro s vaak in de prullenmand. Bovendien behoort de eigen rechtsbijstand van de klassieke familiale verzekering bijna altijd tot dezelfde groep als de familiale verzekeraar en dat kan leiden tot belangenconflicten die in het nadeel van de fietser kunnen zijn. De verzekeraar van de Fietsersbond gaat steeds tot het uiterste voor kleine en grote bedragen en voor een correcte oplossing.

3 Kleine bedragen Een verzekeraar die verder gaat, ook voor fietsers De Fietsersbondverzekeraar D.A.S. is een onafhankelijke verzekeraar, die zich in tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars alleen focust op rechtsbijstand. Dat maakt hen tot specialisten in minnelijke en gerechtelijke procedures: als er discussie is over een correcte schadevergoeding, als er betwisting is over de schuldvraag enzoverder. We zetten de dienstverlening op een rijtje. D.A.S. is door onze jarenlange samenwerking zeer goed thuis in de juridische situatie van dagelijkse fietsers. Voor de leden van de Fietsersbond gaan ze tot het uiterste. Je wordt verdedigd voor bijna alle fietsconflicten, wereldwijd. Onze rechtsbijstand geldt niet alleen voor verplaatsingen van en naar het werk, maar voor alle fietsverplaatsingen. 1 Je hebt schade én je bent in je recht Als je slachtoffer bent van een ongeval moet je schade (materieel, lichamelijk, moreel of esthetisch) vergoed worden. Onze verzekering rechtsbijstand verdedigt je totdat de tegenpartij je een aanvaardbaar schadebedrag uitbetaalt. Ook als het niet om een ongeval gaat, maar om een ander conflict zoals verkeersagressie, word je verdedigd. Als je een probleem hebt met je eigen verzekeraar (bijvoorbeeld bij een te lage schadevergoeding of een weigering van tussenkomst), komt de Fietsersbond tussenbeide. Zelfs zonder materiële schade, kan de verzekeraar je verdedigen voor een eis tot morele of esthetische schadevergoeding. De Fietsersbondverzekeraar kent geen vrijstelling (vele familiale polissen verdedigen pas vanaf 241,82 euro schade). Zelfs voor een oude fiets of voor een kleine schade kan een schadebedrag geclaimd worden. 2 Je hebt als fietser schade toegebracht aan iemand anders In zulke gevallen doe je een beroep op je eigen familiale verzekering (afdeling burgerlijke aansprakelijkheid), die de schade aan de andere partij uitbetaalt en de juridische verdediging op zich neemt. In de praktijk (lees de voorbeelden maar) kan het gebeuren dat de familiale verzekeraar geen dossier opstart omdat jij als fietser een zware fout beging (dronken rijden, een rood licht negeren ) of omdat de verzekering vindt dat een rechtszaak meer kost dan de te betalen schade. Bert (11, zoon van Leo) wordt op een zondags fietstochtje aangereden door een auto die rechts afslaat. Papa en zoon komen er gelukkig met de schrik vanaf, maar Berts fiets is licht beschadigd. Het bedrag op de factuur van de fietsenmaker, 90 euro, brengt de verzekeraar aan het lachen. Vrijstelling onder de 240 euro heet zoiets officieel, geen moeite doen voor kleine bedragen heet dat officieus. Fietsersbondverzekeraar D.A.S. pakt de zaak op en regelt met de automobilist een minnelijke schikking voor de herstelling van de fiets. Vallen of slaan? David (17, scholier) staat te wachten voor een rood licht. Het wordt groen en hij rijdt rechtdoor. Een rechtsafslaande wagen rijdt David van de weg. Als gevolg van zijn val beschadigt hij de zijruit van de wagen. De tegenpartij beweert dat de fietser de ruit stuksloeg. Besluit van Davids familiale verzekeraar: Gezien uw aansprakelijkheid, gingen wij over tot vergoeding van de tegenpartij. Het bedrag van de vrijstelling dient door uzelf aan de tegenpartij te worden vereffend. Als lid van de Fietsersbond blijft David niet in de juridische kou staan. Fietsersbondverzekeraar D.A.S. besluit dat de auto had moeten uitkijken bij het afslaan en dat David dus slechts gedeeltelijk aansprakelijk gesteld kan worden. D.A.S. blijft de fietser verdedigen met als resultaat dat David de vrijstelling niet moet betalen. Dan neemt de Fietsersbondverzekeraar het dossier over wat betreft de juridische verdediging, met in dit specifieke geval de beperking dat onze rechtsbijstand je pas verdedigt vanaf een minimumgeschil van 247,89 euro. Er is echter geen vrijstelling en je blijft wereldwijd verzekerd. 3 Je loopt kans op een strafrechtelijke veroordeling... Wie een overtreding begaat of een ongeval veroorzaakt, draait daar uiteraard zelf voor op. De vrij gekozen advocaat via onze rechtsbijstand zal wel proberen om op basis van feiten en juridische gronden een mildere straf, een lagere boete, of vrijspraak (indien mogelijk) te bekomen. Ook als je in overtreding bent (rood licht negeren, rijden zonder licht) of een zware fout begaat (rijden onder invloed) word je verdedigd. Ook als je deelnam aan een snelheids- of behendigheidswedstrijd heb je recht op verdediging. In tegenstelling tot de rechtsbijstand bij een aantal familiale verzekeringen, betaal je bij ons geen gerechtskosten, ook niet voor een strafrechtelijke verdediging voor een overtreding zonder ongeval.

4 Een extreme getuigenis Op een winteravond fietst Ann (48, lerares) naar huis. Een auto met drie jonge kerels probeert haar meermaals tegen te houden. De drie stappen uiteindelijk uit, versperren haar de weg en trekken haar van de fiets. Ann probeert zichzelf te verweren maar valt en raakt buiten bewustzijn. Diagnose: een zeer zware hersenschudding, verschillende kneuzingen en haar evenwichtsorgaan is onherstelbaar beschadigd. Vluchtmisdrijf Een getuige ziet nog net hoe de drie haar zakken doorzoeken en wegvluchten. Hij volgt hen en noteert de nummerplaat. Na politieonderzoek blijkt de auto die ochtend gestolen. Proces-verbaal tegen onbekenden dus. Ann is er zeer erg aan toe. Ze verblijft twee weken in het ziekenhuis en er volgt een revalidatie van nog eens twee maanden. Haar evenwichtsorgaan herstelt niet meer. Haar deeltijdse job in het onderwijs loopt uit op een invaliditeit. Familiale polis? Een telefoontje van haar makelaar naar de verzekeraar geeft een tweede schok: een dossier familiale openen heeft geen zin, wegens klacht tegen onbekenden. Een prettige dag nog. Ironisch genoeg ondertekende Ann die familiale verzekering omdat ze zich veilig wilde voelen op de fiets. Ann blijft verbijsterd achter met oplopende rekeningen van hospitaal, revalidatie, materiaal, gerechtskosten en ereloon advocaat, verlies van loon De optelsom telt al gauw zes cijfers. Rechtsbijstand Ann is lid van de Fietsersbond en wil haar verhaal daar kwijt. Fietsersbondverzekeraar D.A.S. opende onmiddellijk een dossier en klopte aan bij de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Gewelddaden. Wat volgt is onwaarschijnlijk. Het voorval zal voor Ann altijd een traumatisch gegeven blijven, maar haar lidmaatschap bij de Fietsersbond zorgde wel voor een morele en financiële opkikker. Onze verzekeraar vocht voor een maximale schadevergoeding en Ann kreeg euro uitbetaald voor alle medische, materiële en morele kosten. Wat voor de vorige verzekeraar niet kon, deed onze verzekeraar wel: een fietser behandelen als een volwaardige weggebruiker. Dodelijk ongeval Hanne (22, studente in Leuven) wordt op weg naar de wekelijkse training van haar volleybalclub slachtoffer van een dodelijk ongeval. De familie krijgt het advies om een minnelijke schikking te aanvaarden omdat de fietser zonder licht zou hebben gereden. Dit gegeven plaatst de familie van Hanne in een zwakke onderhandelingspositie tegenover de verzekeraar van de tegenpartij. De financiële gevolgen laten zich raden. Na een telefoontje start de Fietsersbondverzekeraar D.A.S. een rechtszaak en wint die over de hele lijn. De advocaat bedingt een schadevergoeding van euro. Het menselijke verdriet van de familie van Hanne is hierdoor niet minder, maar de schadevergoeding is wettelijk wel gerechtvaardigd. Rechtsbijstand voor alle Fietsersbondleden De fietser behandelen als een volwaardige weggebruiker en in conflictsituaties als een volwaardige rechtsgebruiker, dat is wat de Fietsersbond wil. Zowel in extreme dossiers als in kleine schadegevallen, moeten we onze stem laten horen. Daarom sloot de Fietsersbond een collectieve polis rechtsbijstand af. Iedereen die lid is (en dus het jaarlijkse lidgeld betaald heeft) is automatisch verzekerd. Door een collectieve overeenkomst af te sluiten is de premie een flink stuk goedkoper dan een individuele verzekering rechtsbijstand. De Fietsersbond sloot deze collectieve polis af in samenwerking met D.A.S., die gespecialiseerd is in rechtsbijstand, en een gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaar (BVBA Geens uit Merksem). Wij kozen voor een samenwerking met D.A.S. omdat ze onafhankelijk zijn van andere verzekeringsmaatschappijen die schadegevallen uitbetalen. Daarom heeft D.A.S. er geen belang bij om de schadevergoeding zo laag mogelijk te maken. De Fietsersbond heeft dan ook de zekerheid dat de belangen van alle leden correct verdedigd worden. Bovendien heeft D.A.S. een zeer uitgebreide ervaring inzake de juridische situatie van fietsers. Tenslotte zijn ze marktleider in België en in Europa (19 D.A.S.-filialen) op het vlak van verzekeringen rechtsbijstand. Wil je de volledige polis ontvangen? Vraag hem op bij het secretariaat van de Fietsersbond of kijk op Laat je horen en word lid De Fietsersbond vertegenwoordigt fietsers. Geloof jij ook in de fiets? Wil jij ook je stem laten wegen op het beleid? Sluit je dan bij ons aan, want we zijn de enige belangenvereniging voor fietsers. Je geniet bovendien van tal van ledenvoordelen, zoals onze verzekering rechtsbijstand, maar ook kortingen op fietstijdschriften, bij fietshandelaars en op fietsvakanties. Je ontvangt onze Nieuwsbrief en krijgt 10% korting op een fiets(diefstal)verzekering. Sluit je aan op

5 Wat te doen bij een ongeval Verwittig de politie Bij een ongeval met doden of gewonden. Als de tegenpartij de feiten niet wil erkennen of verkeerd wil voorstellen. Bij vluchtmisdrijf. Met een buitenlandse of zeer agressieve, onwillige tegenpartij. De politie ondervraagt de verschillende partijen, noteert verklaringen van getuigen en stelt een proces-verbaal (PV) op, dat aan het parket wordt doorgestuurd. Zonder PV zal je als slachtoffer zelf alle bewijzen moeten aanbrengen. Europees aanrijdingsformulier Fietsers kunnen ook een Europees aanrijdingsformulier invullen. Het is geen overbodige luxe om dit ook als fietser steeds bij te hebben. Wat je zeker moet doen Noteer nummerplaat, merk en kleur van de betrokken wagen(s). Noteer ook de plaats en plaatsgesteldheid van het ongeval (ruim en volledig). Indien mogelijk, maak foto s. Zoek getuigen van het ongeval. Ben je even van de kaart, noteer dan hun contactgegevens zodat je ze later kan contacteren. Verwittig zo snel mogelijk je verzekering en bezorg hen het ingevulde aanrijdingsformulier. Stuur binnen 48 uur een attest van arbeidsongeschiktheid naar je ziekenfonds. Verwittig je werkgever als het over een ongeval op weg van of naar het werk gaat (arbeidsongeval). In het buitenland verwittig je de bijstandsverlener van je ziekenfonds of vakantieverzekering. Belangrijk! Eis van de autobestuurder dat er een aangifte voor de verzekering wordt ingevuld. Teken nooit een verklaring van schuld of gedeelde schuld, zelfs al ben je van mening dat je in fout bent. Beperk je tot het invullen van de objectieve omstandigheden van het ongeval. V.U.: Jan Treunen, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel juli Fietsersbond vzw, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel T ,

Verzekerd op de fiets

Verzekerd op de fiets Bescherm jezelf voldoende op de weg, en op weg naar de rechtbank... Verzekerd op de fiets - Een valpartij door een put in het wegdek? - Slachtoffer van een ongeluk met vluchtmisdrijf? - Lichte schade aan

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering?

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering? PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud 1 Bereken je risico 2 2 Op alles staat een prijs 6 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8 4 Toch maar een verzekering? 10 5 Schadevergoeding of uitkering? 11 6 Ben jij aansprakelijk?

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

Naam Klas Datum / /20

Naam Klas Datum / /20 PRINTVERSIE - Module 2 Inhoud 1 Goed begonnen 2 2 Een brommer voor Katie 3 3 Jij bent dus in fout 4 4 Méér dan wat schade 5 5 De prijs van je polis 6 6 De prijs van je polis 9 7 Polissen vergelijken 11

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op!

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere berekeningswijze voor uw Bonus-Malus De Bonus-Malus

Nadere informatie

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw autoverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 26 2015 Bijzondere voorwaarden autoverzekering

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw fietsverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw fietsverzekering bijzondere voorwaarden bij uw fietsverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! U heeft een fietsverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Dit staat

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie