De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven."

Transcriptie

1 KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde huis als gezin. Verzekeringen Wat kan verzekerd worden? - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid; - Rechtsbijstand; - Arbeidsongevallen huispersoneel (verplichte verzekering); - Lichamelijke ongevallen onthaalgezin.

2 Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid beschermt de verzekerde(n) tegen de eis om schadevergoeding die derden tegen hem instellen in het kader van zijn privé-leven. De verzekering zal de schade van het slachtoffer vergoeden. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde huis als gezin. - De burgerrechtelijke aansprakelijkheid opgelopen tijdens of naar aanleiding van uw privéleven: wanneer de verzekerde verplicht kan worden tot herstel van de aangerichte schade, zal KBC deze verplichting van hem overnemen en het slachtoffer vergoeden; wanneer van de verzekerde een schadevergoeding wordt gevorderd (deze kan onterecht of te hoog zijn), zal KBC hem verdedigen; - Meer concreet betalen wij de schade veroorzaakt aan derden door: de verzekeringnemer en zijn gezinsleden (als voetganger, als fietser, bij sport en hobby, tijdens elke activiteit in zijn vrije tijd en op vakantie); de huisdieren; huispersoneel (poetsvrouw, tuinman, babysit,...); oppassersvandekinderenofhuisdieren; minderjarige kinderen van derden onder zijn toezicht; personen die bij de verzekeringnemer te gast zijn; - Bijkomende waarborgen: lichamelijke of stoffelijke schade die derden lijden door het redden van verzekerde personen of goederen; redding- en opsporingskosten bij verdwijningen. Enkele belangrijke uitsluitingen: - de aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijke verzekering; - de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die: 16 jaar geworden is, voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen; 18 jaar geworden is, voor schadegevallen veroorzaakt door zware fout (dronkenschap of dergelijke, gebouwen in verval, geweldpleging, kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen).

3 Ditmoetuzekerweten! - De verzekering geldt wereldwijd zolang de verzekerde zijn hoofdverblijfplaats in België heeft; - Volgende aanvullende verzekering is mogelijk: uitbreiding voor onthaalmoeders.

4 Verzekering Rechtsbijstand De rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat alles wordt gedaan opdat de verzekerde krijgt wat hem toekomt, enerzijds door dienstverlening naar de cliënt toe, zoals het onderhandelen met de tegenpartij, anderzijds door het betalen van kosten om tot een minnelijke of een gerechtelijke oplossing van het geschil te komen Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde huis als gezin. Terugvorderen van schade Wanneer de verzekerde schade lijdt, zal DEFENDO, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen, de schade terugvorderen van de aansprakelijke derde. Al naargelang de gekozen formule kan het hierbij ook gaan om een persoon waarmee de verzekerde een contractuele relatie heeft. Vergoeding bij insolventie Wanneer geen schadevergoeding kan worden bekomen bij de aansprakelijke persoon omdat hij insolvabel is, zal DEFENDO de schade vergoeden. Strafrechtelijke verdediging Wanneer de verzekerde strafrechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een verzekerd schadegeval in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zal DEFENDO de strafrechtelijke verdediging op zich nemen tijdens het gerechtelijk onderzoek. Burgerrechtelijke verdediging - DEFENDO verdedigt de verzekerde bij een belangenconflict met de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid; - als DEFENDO de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde waarneemt, verleent ze ook burgerrechtelijke verdediging wanneer de BA-verzekeraar voorbehoud maakt om het schadegeval te betalen omwille van een zware fout of een andere tekortkoming die de verzekerde zou begaan hebben. Een belangrijke uitsluiting: Opgelopen boetes en minnelijke schikkingen.

5 Dit moet u zeker weten - Binnen KBC Verzekeringen wordt er een volledig afzonderlijk, gescheiden schadebeheer rechtsbijstand gevoerd door de afdeling DEFENDO; - Wanneer de verzekerde en de verzekeraar van mening verschillen over de manier waarop het geschil behandeld wordt, kan het geschil worden voorgelegd aan een neutraal persoon; - In de KBC-gezinspolis kunt u kiezen tussen 2 modules rechtsbijstand: rechtsbijstand gezin; rechtsbijstand omni-contract: naast de waarborgen van de rechtsbijstand gezin verzekert deze module ook contractuele geschillen die de particulier heeft in verband met bijvoorbeeld het kopen van goederen, het laten uitvoeren van herstellings- of onderhoudswerken, het gebruik maken van diensten van vrije beroepen, financiële instellingen en reisbureaus.

6 Arbeidsongevallenverzekering huispersoneel De verzekering arbeids(weg)ongevallen van uw huispersoneel is wettelijk verplicht. Elke privé-persoon, die personeel tewerkstelt ten behoeve van het huishouden van zijn gezin. Wij verzekeren én het personeel dat vast werk voor u verricht én de personen die occasioneel voor u werken. Bij een ongeval, dat uw huispersoneel overkomt, zijn alle dekkingen, zoals bepaald in de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering verzekerd, namelijk overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten. Wanneer het om een dodelijk ongeval gaat, dan worden de begrafeniskosten, de overbrenging van het stoffelijk overschot, de lijfrente aan de weduwe/weduwnaar en de rente aan de kinderen vergoedt. Schade aan goederen en morele schade is niet verzekerd. Dit moet u zeker weten Het is overbodig om het risico arbeidsongevallen van uw personeel dat u via het PWA-stelsel of dat bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen is ingeschreven, te verzekeren. Indien u beroep doet op huishoudelijke hulp via het systeem van dienstencheques bent u ook niet verplicht de werknemer tegen werkongevallen te verzekeren.

7 Verzekering lichamelijke ongevallen onthaalgezin De minderjarige kinderen van derden die onder toezicht van het onthaalgezin staan. Wanneer kinderen slachtoffer worden van een ongeval terwijl zij onder het toezicht staan van de verzekeringnemer, vergoedt deze verzekering gedurende 5 jaar na het ongeval de kosten voor: - geneeskundige verzorging; - eerste prothese of eerste orthopedisch toestel; - aangepast vervoer om het slachtoffer te behandelen in een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum; - begrafeniskosten; De termijn van 5 jaar geldt niet voor de kosten die verbonden zijn aan heelkundige ingrepen die pas nadat het slachtoffer lichamelijk volgroeid is, uitgevoerd kunnen worden. Ongevallen die in de volgende situaties gebeuren zijn van deze verzekering uitgesloten: - deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden en winstgevende sportbeoefening en training; - gevaarlijke sporten; - zware fout; - oorlogsrisico en kernreacties; - ongevallen tijdens het gebruikmaken van luchtvaartuigen indien u niet passagier bent. Dit moet u zeker weten - Deze verzekering dekt maximaal 3 of 7 kinderen van derden die gelijktijdig in het onthaalgezin aanwezig zijn; - Deze verzekering kan enkel in combinatie met de verzekering BA Gezin gesloten worden.

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten!

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten! KBC-Gezinspolis Hoe voorzichtig u ook bent, u kunt altijd de pech hebben dat u schade veroorzaakt aan een ander. Of iemand anders kan u schade berokkenen, die u uiteraard vergoed wilt krijgen. Er zijn

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden inzake de verzekering

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd? ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2014 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk schuilt soms in een klein

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VERENIGINGSLEVEN ALDQ8 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN OP BASIS VEELVOUD JAARLOON Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsongevallen die

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context

Allianz Family Plan 1. Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar. Informatiebrochure. Family Plan: de wettelijke context Allianz Family Plan 1 Nieuw: vriendendiensten verzekerbaar Informatiebrochure Family Plan: de wettelijke context Allianz Family Plan 2 Allianz Family Plan 3 Een transparante familiale verzekering De familiale

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied KBC ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de bijzondere

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

I. Begripsomschrijvingen

I. Begripsomschrijvingen I. Begripsomschrijvingen VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK ERKEND DOOR DE PROVINCIE 1. Verzekeringnemer De organisatie, zijnde elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt

Nadere informatie

I. Begripsomschrijvingen

I. Begripsomschrijvingen VERZEKERING VRIJWILLIGERSWERK ERKEND DOOR DE PROVINCIE I. Begripsomschrijvingen 1. Verzekeringnemer De organisatie, zijnde elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied FIDEA ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de

Nadere informatie

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET-LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS PLEZIERVAART ABDK5 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; -

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Uw familiale verzekeringen. De beste verzekering tegen kleine en grote ongelukjes! Privéleven Ongevallen Bijstand

Uw familiale verzekeringen. De beste verzekering tegen kleine en grote ongelukjes! Privéleven Ongevallen Bijstand Uw familiale verzekeringen De beste verzekering tegen kleine en grote ongelukjes! Privéleven Ongevallen Bijstand Uw gezin De aansprakelijkheid van uw gezin Top Familiale, een solide basis voor uw gezin

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Wij: Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, HRA 1479.

Wij: Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, HRA 1479. VERKEERSPOLIS AFDS5 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde is vernoemd of in de gezinsformule: - de verzekeringnemer

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juli 2005 JACHTPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder U: De personen met hoofdverblijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie