Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid VSV i.s.m. Ethias Verzekeringen Geert Van Aken 1

2 De ongevalsaangifte 2

3 Wat te doen na een ongeval BLIJF KALM WEES HOFFELIJK WORD NIET BOOS Wat gebeurd is, is gebeurd. Correct handelen helpt het best 3

4 Als er gewonden zijn Bel het noodnummer 100 (112 met de GSM) indien nodig of contacteer de lokale of federale politie Vul een Europees Aanrijdingsformulier in met alle betrokken partijen. - Beste garantie voor een snelle afhandeling van het schadedossier. - Indien dit ook maar enigszins mogelijk is. - Zelfs indien er politie aan te pas komt. Afhandeling via het PV en parket kan maanden in beslag nemen. Indien dit niet mogelijk is, noteer dan zo volledig mogelijk: 1.Nummerplaat tegenpartij. 2.Naam en polisnummer van de verzekeraar van tegenpartij vermeld op de groene kaart van tegenpartij. 3 Naam, adres en telefoon van tegenpartij(en) en getuige(n). Zo mogelijk voor hun vertrek per ambulance 4

5 Als er geen gewonden zijn Maak de weg zo snel mogelijk vrij Neem zonodig foto s of teken de positie van de voertuigen af Vul een Europees Aanrijdingsformulier in met alle betrokken partijen. - Beste garantie voor een snelle afhandeling van het schadedossier. - Indien dit ook maar enigszins mogelijk is. - Zelfs indien er politie aan te pas komt. Afhandeling via het PV en parket kan maanden in beslag nemen Contacteer de politie enkel bij onenigheid 5

6 Een ongeval aangeven is verplicht Ieder schadegeval moet binnen de 8 dagen worden aangegeven De aangifte vermeldt, voor zover mogelijk : De oorzaken De omstandigheden De vermoedelijke gevolgen De persoonsgegevens van benadeelden en getuigen Gebruik het aanrijdingsformulier 6

7 Het Europees aanrijdingsformulier Gebruik een balpen Wees volledig maar vermijd nodeloze informatie Geef de ongevalsomstandigheden objectief weer Wacht niet tot morgen 7

8 Basisgegevens Plaats, datum van het ongeval gegevens van partijen Controleer de genoteerde gegevens Identiteitskaart Groene kaart 8

9 Getuige Plaats, datum van het ongeval gegevens van partijen Controleer de genoteerde gegevens Identiteitskaart Groene kaart naam en adres van de getuige(n). Een getuige heeft enkel voldoende bewijskracht als hij op het aanrijdingsformulier vermeld is 9

10 De ongevalsomstandigheden Kruis het vakje aan dat van toepassing is op de aanrijding Zet het kruisje aan de juiste kant (voor partij A of partij B) Noteer het aantal kruisjes Maak een goede schets Beter lelijk en correct dan mooi maar onjuist Wees volledig maar overzichtelijk Deze gegevens zijn gemeenschappelijk! 10

11 De ongevalsomstandigheden Kruis het vakje aan dat van toepassing is op de aanrijding Zet het kruisje aan de juiste kant (voor partij A of partij B) Noteer het aantal kruisjes 11

12 De ongevalsomstandigheden Kruis het vakje aan dat van toepassing is op de aanrijding Zet het kruisje aan de juiste kant (voor partij A of partij B) Noteer het aantal kruisjes Maak een goede schets Beter lelijk en correct dan mooi maar onjuist Wees volledig maar overzichtelijk Deze gegevens zijn gemeenschappelijk! 12

13 De ongevalsomstandigheden Tips Let op de verkeerstekens Let op de wegmarkeringen Respecteer de verhoudingen Wees volledig maar vermijd ballast 13

14 De ongevalsomstandigheden Elke partij maakt zijn eigen bemerkingen. Weinig plaats : Val niet in herhaling Noteer enkel wat essentieel is Gebruik liever de gemeenschappelijke ruimte Deze gegevens zijn eenzijdig! 14

15 De schade Vermeld het bestaan van andere schade dan deze aan de 2 wagens Duid aan met een pijl waar UW wagen beschadigd is. Verduidelijk zonodig met woorden 15

16 Tekenen Teken beiden pas als alles is ingevuld Beide bestuurders houden 1 exemplaar DE HANDTEKENING VAN BEIDE BESTUURDERS MAAKT VAN DE AANGIFTE EEN OFFICIËLE VERKLARING DAT DE AANRIJDING IS GEBEURD ZOALS OP HET DOCUMENT VERMELD!! Na het splitsen niets meer veranderen! 16

17 De achterkant Verander niets meer aan de voorzijde na scheiding van de twee exemplaren. Bezorg uw aangifte zo snel mogelijk aan uw werkgever en verzekeraar. Volledige en duidelijke informatie versnelt de schaderegeling! 17

18 Vermijd ongevallen Respecteer de snelheidslimieten Overheidsdiensten moeten een voorbeeld zijn Rij niet onder invloed Drank en drugs zijn uit den boze als je rijdt Vermijd vermoeidheid Voorzie rustpauzes tijdens lange ritten Neem voldoende nachtrust 18

19 Vermijd ongevallen Concentreer u op de weg Niet eten, drinken, lezen, GSMen Hou afstand Draag uw gordel Wees hoffelijk in het verkeer 19

20 Aansprakelijkheid? 20

21 Ongeval? Wie is aansprakelijk? Bestuurder? Passagier? Kandidaat in VTG met dubbele installatie? Kandidaat in eigen VTG / VTG met enkele besturing? Verzekering rijschool / lesgever? Vrijwaring kandidaat 21

22 Ongeval? Wie is aansprakelijk? 10 JULI KB betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Artikel 8: Wanneer de kandidaat zich aanbiedt met een instructeur van een rijschool dan legt hij het examen af met een scholingsvoertuig van de rijschool dat voldoet aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. 22

23 Ongeval? Wie is aansprakelijk? 11 MEI KB betr. de vwden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvtgen. Art De voertuigen van de categorie B moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 2 de organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting en van het gaspedaal alsook van de dimlichten, van de richtingaanwijzers en van het geluidstoestel moeten dubbel geïnstalleerd worden, zodanig dat leerling en instructeur ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen 3 een verklikkerinrichting dient op akoestische wijze aan te geven dat de instructeur het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting (, van de koppeling of van het gaspedaal) bedient of de bediening ervan verhindert. 23

24 Ongeval? Wie is aansprakelijk? 11 MEI KB betr. de vwden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvtgen. Art. 22 2: Aan gehandicapte personen die een dergelijk voertuig niet kunnen besturen, mag het praktische rijonderricht gegeven worden met een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig, dat zijzelf of het in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde centrum leveren, en dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 18, 1, 2 en 5, en van artikel

25 Ongeval? Wie is aansprakelijk? 11 MEI KB betr. de vwden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvtgen. Art.19: Elk lesvoertuig moet door een verzekeringspolis gedekt worden voor : 1 de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier; 2 de schade die onder alle omstandigheden aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt. In het geval van de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling mag de dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling beperkt worden tot euro. Deze polis bepaalt dat de verzekeraar van elk verhaal tegen de leerling afziet, behalve in het geval van opzettelijk schadegeval of grove schuld overeenkomstig artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. 25

26 Ongeval? Wie is aansprakelijk? Wat verzekert de rijschool? de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier; de schade die onder alle omstandigheden aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt. => Beperking: wanneer de leerling zelf aansprakelijk is, mag de dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling beperkt worden tot euro. deze polis bepaalt dat de verzekeraar van elk verhaal tegen de leerling afziet, behalve in het geval van opzettelijk schadegeval of grove schuld overeenkomstig artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. 26

27 Ongeval? Wie is aansprakelijk? Wat verzekert de rijschool? Afstand van verhaal vd verzekeraar? Behalve in het geval van opzettelijk schadegeval of grove schuld overeenkomstig artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. 27

28 Ongeval? Wie is aansprakelijk? Wat verzekert de rijschool? Artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst? => Bedrog en schuld. Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald. 28

29 Ongeval? Wie is aansprakelijk? Grove schuld: enkel wat op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de polis is bepaald + causaal verband nodig! De rijschoolhouder kan de leerling in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico. Bij opzettelijk wangedrag zal de leerling wel aansprakelijk gesteld worden. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat duidelijk vermeld op de verpakking of de bijsluiter van het medicijn. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 29

30 OVERZICHT: RIJSCHOOL WEL KANDIDAAT AVV OPZET GROVE SCHULD RIJSCHOOL RIJ-INSTRUCTEUR als WN ART 18 WAO WEL ANDERE STATUTEN 30

31 Vragen?????? 31

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op] 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Nadere informatie

12. TOEDRACHT. Zet een kruis (x) in elk van de betreffende vakjes, om de schets te verduidelijken. * Schrappen wat niet past

12. TOEDRACHT. Zet een kruis (x) in elk van de betreffende vakjes, om de schets te verduidelijken. * Schrappen wat niet past NRIJDINGSFORMULIER. Datum aanrijding Uur. Localisatie: Plaats:.... Gewonde(n), ook licht gew. Land:....... Materiële schade aan. Getuigen: naam, adres, tel.... andere voertuigen dan en andere objecten

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

Toelichting Europees Schadeformulier

Toelichting Europees Schadeformulier Handtekening bestuurders Toelichting verwijderen voordat u het schadeformulier invult Toelichting Europees Schadeformulier Het invullen en ondertekenen van het Europees schadeformulier betekent niet dat

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Verhaalservice Autoschade. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Verhaalservice Autoschade. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering Verhaalservice Autoschade Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie over uw Verkeersschadeverzekering. Bij uw personenauto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Verkeersschadeverzekering. Bij uw personenauto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Verkeersschadeverzekering Bij uw personenauto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Verkeersschadeverzekering

Nadere informatie

Particuliere Camper Verhuur. Algemene Huurvoorwaarden

Particuliere Camper Verhuur. Algemene Huurvoorwaarden Particuliere Camper Verhuur Algemene Huurvoorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid: a. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen je een fijne en veilige reis toe! Stichting Wielewaal

Voorwoord. We wensen je een fijne en veilige reis toe! Stichting Wielewaal 1. Voorwoord. Bijna alle vakanties hebben de beschikking over een busje. Voor de ADHD/ASSvakanties zijn dit gewone personenbusjes; op de LG- en MCG-vakanties gaat een aangepast busje mee (bij groepen vanaf

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.01 V cat C/C1_C/C1.v. (01/03/2015) Praktische proef op openbare weg VAK p. 10, 14, 16, 21-24, 33, 34,

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Camperreizen door Ierland

Camperreizen door Ierland _ Algemene voorwaarden EIREXPRESS, hierna te noemen: verhuurder. Artikel 1 Toepasselijkheid. Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borgsom. Artikel 3 Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst.

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering 2014

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering 2014 Voorwaarden Aanhangwagenverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 5 Wie is verzekerd? 5 In welke landen geldt de verzekering? 5 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering

Polisvoorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Model AUT1402 Algemene voorwaarden Autoverzekering Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Waar bent

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen)

Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Personenauto Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw auto wordt gestolen. Terwijl

Nadere informatie

Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen uw klassieke auto.

Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen uw klassieke auto. Privé Pakket Online Klassieke Auto Aanvullende voorwaarden 1.0 Guis Assuradeuren B.V. Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen uw klassieke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Pakketverzekering Motorrijtuigen

Pakketverzekering Motorrijtuigen DK200 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 6 Nadere begripsomschrijvingen en

Nadere informatie

Het is zo gebeurd. Voorkomen kunt u het niet. Maar met onze Caravanverzekering kunt u er wel voor zorgen dat u niet met de schade blijft zitten.

Het is zo gebeurd. Voorkomen kunt u het niet. Maar met onze Caravanverzekering kunt u er wel voor zorgen dat u niet met de schade blijft zitten. Privé Pakket Online Caravan Aanvullende voorwaarden 1.0 Goudse Schadeverzekeringen N.V. Uw caravan wordt gestolen. Na een stevige hagelbui zit het dak van uw caravan vol deuken. Het is zo gebeurd. Voorkomen

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

1.1 Welke klassieke auto verzekering past bij u? 1.2 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 1.3 Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent?

1.1 Welke klassieke auto verzekering past bij u? 1.2 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 1.3 Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent? Privé Pakket Online Klassieke Auto Aanvullende voorwaarden 1.0 Goudse Schadeverzekeringen N.V. Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen

Nadere informatie