Top logistiek Noordoost-Brabant tijdens congres Logistiek Verbindt: Bundelen logistieke krachten in regio meer dan kansrijk!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top logistiek Noordoost-Brabant tijdens congres Logistiek Verbindt: Bundelen logistieke krachten in regio meer dan kansrijk!"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Top logistiek Noordoost-Brabant tijdens congres Logistiek Verbindt: Bundelen logistieke krachten in regio meer dan kansrijk! De grote opkomst bij het congres Logistiek Verbindt afgelopen donderdag 13 maart bevestigt de bereidheid van logistieke ondernemers in de regio om samen te werken aan innovatie. Door bundeling van krachten en samenwerking met kennisinstituten wil men de logistieke bedrijvigheid in de regio stimuleren, opdat Noordoost-Brabant uitgroeit tot een Top3 positie op de nationale lijst van Logistieke Hotspots. Vijfsterren Logistiek, het vorig jaar opgerichte platform van samenwerkende partijen in Noordoost-Brabant, organiseerde het congres als aftrap van een viertal innovatieve samenwerkingsprojecten tussen ondernemers, gemeenten en onderwijsinstellingen. Op de agenda staan: 1. E-commerce, 2. Bundeling van lading, 3. Ontwikkeling van een Agrifood LogisticsBoard en 4. Ontwikkeling van nieuwe multimodale, continentale verbindingen. In de grote belangstelling (ruim 180 deelnemers, waarvan 54% uit het bedrijfsleven) en de ondersteuning door de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) en AgriFood Capital ziet het platform bevestiging dat ondernemers, overheid en onderwijs in de regio kansen zien in dit soort samenwerkingsprojecten. Men is bereid over de grenzen van het eigen bedrijf en de eigen (lokale) regio heen te kijken en samen te werken aan innovatie om samen new business te genereren en de regio internationaal verder te profileren. De komende weken gaat Vijfsterren Logistiek geïnteresseerde partijen met elkaar in contact brengen om de projecten verder uit te werken en opvolging te geven. Voor meer informatie over de projecten, zie: Tijdens het congres maakten BOM en de NHTV (int. Hoger Onderwijs Breda) bekend dat zij op hun beurt het logistieke ondernemersklimaat in Brabant een impuls zullen geven door de organisatie van business development projecten. Doel is daarmee samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen te faciliteren, gericht op versterking van de logistieke concurrentiekracht, verbetering van het vestigingsklimaat in Brabant en stimulans van ondernemerschap. Bijgesloten: - quotes inleiders - scores deelnemers op voorgelegde stellingen Dit bericht wordt u toegezonden door Sprangers Communicatie, in opdracht van: Stuurgroep Vijfsterren Logistiek Rien Geurts, directeur BCTN Karel de Jong, directeur Supply Chain Jumbo Supermarkten Frank Verhoeven, directeur Vos Logistics

2 Meer informatie: Frenk Sprangers / Dominique Uittenbogerd / Manon van Heeswijk (0412) / Over Vijfsterren Logistiek Vijfsterren Logistiek is een initiatief van de drie logistieke platforms in Oss (LPO), Veghel/Uden (LPNOB) en s-hertogenbosch (LP sh). Promoting partners zijn: AgriFood Capital, Rabobank en de gemeenten s-hertogenbosch, Oss en Veghel.

3 Enkele quotes van inleiders tijdens het congres: Rabobank investeert met support op kennis "Door het bundelen van krachten van ondernemers, overheid en andere stakeholders kan de regio zich beter profileren als toonaangevende Agrifood Logistics regio, met groei van economie en werkgelegenheid tot gevolg." "Rabobank levert graag een kennisbijdrage, zowel via ons (lokale) netwerk als via ons Kennis & Economisch Instituut Rabobank (KEO), bijv. op het gebied van Food & Agri Research. Maar we zien ook kansen in de ontwikkeling van nieuwe tools zoals een app waarmee je heel makkelijk bundeling kunt berekenen en afrekenen." Monique van Plateringen, sectormanager Transport&Logistiek Rabobank Nederland Noordoost-Brabant moet zich meer laten zien "Havenbedrijf Rotterdam heeft heel bewust bereikbaarheid en duurzaamheid opgenomen in haar contracten. Dan moet je natuurlijk wel kunnen vertrouwen op goede netwerken in het achterland en modal shift is absolute noodzaak. Noordoost- Brabant is daarin een serieuze partij die voldoet aan alle voorwaarden." "Wel moet de regio dan werken aan zijn profilering als logistiek interessante regio. Wat dat betreft staat ze minder op ons netvlies dan concurrerende regio's. Daarvoor is de ontwikkeling van lokale naar regionale samenwerking in mijn ogen essentieel. Durf over grenzen heen te kijken en maak gebruik van je kracht als netwerk!" Donald Baan, sr. Business Manager Logistics Havenbedrijf Rotterdam E-commerce: je kunt niet meer zonder "Het belangrijkste pluspunt van de Noordoost-Brabant is de bereikbaarheid. De regio is zowel nationaal als internationaal uitstekend ontsloten. Binnen een uur ben je op vier verschillende vliegvelden of heb ik mijn gasten vanaf een vliegveld of station bij mij op kantoor." "Elke onderneming moet investeren in clicks naast bricks. Je overleeft niet meer zonder!" "Mijn tip: organiseer dat we gezamenlijk als één spreekbuis naar buiten treden." Randolf Richardson, Chief Operations Officer Nedis BV, over het project E-commerce Samenwerking drie O's is essentieel om te kunnen excelleren "Binnen de AgriFood Capital gaan ondernemers, overheden en onderwijs gezamenlijk aan de slag met de thema s duurzaamheid, voeding en gezondheid. Samen willen we op ondernemende wijze business creëren en tegelijkertijd oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen. Dat doen we door innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Door opleidingen af te stemmen op de kennisbehoefte van onze maakindustrie. En tenslotte door ruimte te creëren voor innovatie- en expertisecentra." "Voor het bedenken en realiseren van nieuwe, slimme oplossingen is de logistiek een onmisbare schakel. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe nieuwe meer gesloten agrifoodketens, op het terrein van tracking en tracering in het kader van voedselveiligheid of de groei van e-commercie in food. Een Agrifood Logistics Board is een goede eerste stap om samen met andere partijen in de keten nieuwe kansen en dus nieuwe business te ontwikkelen."

4 "Vanuit AgriFood Capital zullen wij ons inzetten om verladers en producenten aan tafel te krijgen om met dienstverleners in gesprek te gaan." Drs. Roel Schutten, directeur AgriFood Capital, over het project Agrifood Logistics Board Je moet bereid zijn tot openheid "Het DUPLO-project bewijst dat verregaande samenwerking, zelfs tussen vermeende concurrenten, mogelijk is. Belangrijkste voorwaarden zijn bereidheid, openheid en gelijkheid. We zitten er allen in om er beter van te worden." Tjebbe Nabuurs, Operationeel Directeur Nabuurs, over het project Bundeling van lading (zie ook het filmpje over DUPLO op YouTube) Bundeling moet gedragen worden binnen organisatie "Bundeling van transporten is alleen kansrijk als het gedragen wordt binnen de organisatie. Bij kleinere bedrijven doen operationele planners met een commerciële inslag dit al vaker. Ze zoeken zelf de relaties uit, proberen het en dan groeit vanzelf het vertrouwen. Bij grotere bedrijven moet de directie het beleidsmatig initiëren. Totaalpakketten kunnen daarbij het best door een dienstverlener worden geoffreerd die het vervolgens verdeelt onder collega s." Jan van Erp, projectmanager Logistiek Platform Oss, over het project Bundeling van lading Over het samenwerkingsproject Next Logic: betrokkenheid van alle partijen "In Next Logic werken we met alle ketenpartijen samen aan efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Door het aantal belanghebbenden is het een enorm complex project, maar wel een mooi voorbeeld van een aanpak waar alle partijen aan willen meewerken omdat ze er voordeel bij hebben." Rien Geurts, Managing Director BCTN Container Terminals Nederland, over Next Logic, als voorbeeld voor het project Nieuwe, multimodale, continentale verbindingen (zie ook: ) Niet bang zijn om zaken open te gooien "Er loopt al een groot aantal innovatieve ontwikkelingen. Zo zijn we in samenwerking met TU/e een soort virtueel platform aan het ontwikkelen, waarop intermodale vervoerders hun capaciteit kunnen tonen. Dat platform is straks open voor iedereen. Einde dit jaar willen we ermee van start." Michel van Dijk, Business Manager Inland Terminal Veghel, over het project Nieuwe, multimodale, continentale verbindingen Versnippering voorkomen "We willen graag meedenken over toekomstige ontwikkeling van spoorterminals in de regio. We moeten echter versnippering voorkomen. We kunnen beter focussen op één goede, centrale locatie, die veel treinen goed kan bedienen, dan meerdere kleinere." Eric Nooijen, General Director Osse Overslag Centrale, over het project Nieuwe, multimodale, continentatle verbindingen

5 Sluit u aan, anders mist u de boot "We zijn niet voor niks bekroond met de titel van regio met de beste investeringsstrategie van West-Europa. Het is de internationale bevestiging dat onze aanpak succesvol is. In Brabant werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen in nationale en internationale netwerken om innovatief ondernemerschap te stimuleren. Die unieke samenwerking maakt Brabant één van Europa's topregio's voor innovatie en kennis en dat resulteert in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor investeerders. "Logistiek is behalve een zelfstandig krachtige sector ook een belangrijke enabler voor sterke andere Brabantse topsectoren, zoals high tech systems en agrofood. En naast economische kansen biedt slimme logistiek ook de mogelijkheid om maatschappelijke uitdagingen op gebied van congestie en milieuhinder te bestrijden. De provincie investeert dan ook bewust in versterking van de logistieke kracht van Brabant." "De Logistieke Agenda Brabant biedt een platform om synergie te bereiken tussen de regionale logistieke programma s." "Als ondernemers staat u in al deze programma s aan het roer. Belangrijk, want u moet uiteindelijk zorgen voor de daadwerkelijke implementatie van innovaties. De crossover tussen Agrofood en Logistiek biedt u de kans om twee krachten van de regio te combineren tot nieuw onderscheidend vermogen. Maak gebruik van die verbinding met andere sectoren. Sluit u aan: anders mist u de boot." "Het programma van Vijfsterren Logistiek is een belangrijke bron voor de noodzakelijke vernieuwing in de logistieke sector. Ga daarbij ook actief op zoek naar nieuwe kennis die beschikbaar komt, op alle niveau, en laat je daarbij slim ondersteunen door organisaties zoals BOM en NHTV." Bert Pauli, Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur, Provincie Noord-Brabant

6 Uitslag stemming op stellingen congres Logistiek Verbindt, donderdag 13 maart 2014 Tijdens het congres werden enkele stellingen aan de deelnemers voogelegd (zie volledige resultaten hieronder). Daaruit bleek: 54,4% van de aanwezigen vertegenwoordigt een bedrijf. 57,1% vindt focus op e-commerce essentieel voor de concurrentiekracht van de regio. 65,9% vindt dat bedrijven (in sommige sectoren) de komende maanden e- commerce moeten opstarten om concurrerend te blijven. 57,3% is bereid om samen met Vijfsterren Logistiek tijd te steken in een project E-commerce. 46,8% vindt dat grote agrifoodproducenten nog onvoldoende gebruik maken van de regionale logistieke expertise en dienstverleners. 75,8% vindt dat Noordoost-Brabant zich duidelijker moet onderscheiden van de concurrentie op het gebied van Agro&Food. 47,5% is bereid om samen met Vijfsterren Logistiek tijd te steken in een project Agrifood Logistics Board. 65,8% vindt dat bundelingskansen meer systematisch verkend moeten worden. 64,1% vindt dat bundeling meteen regionaal moet worden aangepakt. 50,4% is bereid om samen met Vijfsterren Logistiek tijd te steken in het project Bundeling van lading. 1. Ik vertegenwoordig: o een bedrijf (54,4%) o de overheid (22,8 %) o een intermediair (22,8 %) 2. Focus op e-commerce is essentieel voor de concurrentiekracht van onze regio o Ja (57,1%) o Nee (19,8%) o Ik twijfel (23%) 3. Bedrijven moeten in de komende maanden e-commerce/e-fulfilment opstarten om concurrerend te blijven. o Ja (26,8%) o Ja, maar alleen in sommige sectoren (65,9%) o Nee (7,3%) 4. Ik ben bereid om samen met de initiatiefnemers van Vijfsterren Logistiek tijd te steken in een project E-commerce o Ja (57,3%) o Nee (29%)

7 o Ik twijfel (13,7%) 5. Grote agrifood producenten maken nog onvoldoende gebruik van de regionale logistieke expertise en dienstverleners. o Ja (46,8%) o Nee (14,3%) o Geen mening (38,9%) 6. Noordoost-Brabant moet zich op het gebied van Agro&Food duidelijker onderscheiden van de concurrentie. o Mee eens (75,8%) o Mee oneens (8,1%) o Geen mening (16,1%) 7. Ik ben bereid om tijd te steken in de ontwikkeling van een Agrifood Logistics Board samen met de initiatiefnemers van Vijfsterren Logistiek. o Ja (35%) o Nee (47,5%) o Geen mening (17,5%) 8. Regionale bundeling van transport is tot op heden toeval. Bundelingskansen moeten meer systematisch verkend en opgepakt worden. o Ja (65,8%) o Ja, maar alleen in sommige sectoren (29,9%) o Nee (4,3%) 9. Bundeling moet allereerst lokaal (per gemeente) worden opgepakt. o Mee eens (lokaal kennen we elkaar beter) (25,6%) o Mee oneens (meteen regionaal aanpakken!) (64,1%) o Geen mening (10,3%) 10. Ik ben bereid om tijd te steken in het Vijfsterrenproject Bundeling van lading o Ja (29,2%) o Nee (50,4%) o Geen mening (20,4%)

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Actie programma Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Voorwoord Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 // Inleiding Aan de slag voor Europese ambitie 1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? 1.2 Waarom

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Futuring people DUURZAAMheid

Futuring people DUURZAAMheid Futuring people DUURZAAMheid Een lege jas of de geboorte van het nieuwe? Wat is het tegenovergestelde van duurzaamheid? In één woord graag. Dat is best een lastige zult u merken. Je moet namelijk eerst

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie Samenwerking regiopartners Marketing & acquisitie Jaarplan 2015 Logistiek & Aerospace Platform & netwerk Logistieke propositie Inhoud Inleiding 01 03 04 06 08 10 12 14 27 Inleiding Beoogde resultaten 2015

Nadere informatie

Op weg naar digitale volwassenheid

Op weg naar digitale volwassenheid Op weg naar digitale volwassenheid PwC-onderzoek naar de digitale stand van zaken in de transport & logistieksector April 2014 www.pwc.nl 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Futuring INTERN ONDERNEMEN

Futuring INTERN ONDERNEMEN Futuring BUSINESS INTERN ONDERNEMEN Goede ideeën naar boven In de ruim vijfentwintig jaar dat Smart Group bezig is met de toekomst van organisaties en medewerkers, blijkt ondernemerschap een rode draad

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie