AGIV - KLIP Web API 0.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGIV - KLIP Web API 0.6"

Transcriptie

1 AGIV - KLIP Digitale Fase AGIV - KLIP Web API Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 1 of 11

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL INLEIDING... 3 A. SCOPE... 3 a. Scope van het project KLIP Digitale Fase... 3 b. Scope van dit document... 3 c. Belangrijke opmerking rond termen en taalgebruik... 4 B. OVERZICHT... 4 C. DOCUMENT REFERENTIE SYSTEEM... 4 a. Documenten van toepassing... 4 b. Externe referenties... 4 c. Technische woordenlijst INHOUDELIJKE TERMINOLOGIE EN VERTALINGEN DE DRIE ONDERDELEN VAN DE SPECIFICATIE... 7 A. INLEIDING... 7 B. COMMUNICATIE... 7 C. BEVEILIGING Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 2 of 11

3 1. INLEIDING A. SCOPE a. Scope van het project KLIP Digitale Fase Het AGIV is het uitvoerend orgaan van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen dat opgericht is binnen de Vlaamse Overheid om het optimaal gebruik van geografische informatie binnen onder andere de Vlaamse overheidsdiensten (niveau Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten) te stimuleren en te coördineren. Het AGIV verzamelt bestaande geografische gegevensbronnen of maakt zelf geografische gegevensbronnen aan en zet deze om tot informatieproducten die binnen de verschillende overheidsdiensten en de partners gebruikt kunnen worden in de dagelijkse werking. Naast de geografische gegevensbronnen ontwikkelt het ook diensten voor toegepast gebruik en services, die de integratie van de geografische informatie in de dagelijkse werking ondersteunen (KLIP, CRAB web services, GIPOD ). In de beheersovereenkomst die het AGIV afsloot met de Vlaamse regering werd onder strategische operationele doelstelling 6 Uitbouwen van oplossingen voor toegepast gebruik van geografische informatie het strategisch project 6.1 Informatiemodel kabels en leidingen (IMKL) opgenomen. Tegen 2015 zal het AGIV digitale planafhandeling op basis van het IMKL via het KLIP mogelijk maken. Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) heeft als hoofddoel graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase door de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie. De eerste fase ( is sinds maart 2007 operationeel en het gebruik is verankerd in het KLIP-decreet 1. De tweede fase betreft het valideren van het informatiemodel voor kabelsen leidingen (IMKL) en het implementeren ervan in het KLIP door de digitale uitwisseling van kabel- en leidinginformatie mogelijk te maken. Het GRB zal hierbij als uniform referentiekader gebruikt worden voor de leidingregistratie. b. Scope van dit document De scope van dit document is een inleiding te geven tot de specificaties van de machine interfaces voor de planaanvraagmodule van het KLIP-platform. In een volgende versie zal het document uitgebreid worden met de IMKL-module. Het beschrijft de gebruikte terminologie en de opbouw van de specificaties. Verdere details en de specificaties zelf kunnen geraadpleegd worden op de volgende url: (in afwachting van een definitieve url) De machine interfaces noemen we de KLIP Web API 1.0. Deze KLIP Web API 1.0 is een Web API [R1]. 1 Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen - (B.S ). Meer info: Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 3 of 11

4 De externe partijen die met het KLIP kunnen communiceren zijn: Planaanvragers (PAV): Partijen die planaanvragen indienen via het KLIP; Kabel- en leidingbeheerders: Partijen die planaanvragen ontvangen via het KLIP en deze beantwoorden door op IMKL-conforme wijze plandata aan het KLIP te bezorgen. c. Belangrijke opmerking rond termen en taalgebruik De concepten en termen rond de informatie die wordt uitgewisseld via de KLIP Web API 1.0, de diverse deelcommunicaties en de beveiligingsaspecten worden in het Engels uitgedrukt. Voor alle Engelse termen is er een Nederlandse vertaling voorzien. B. OVERZICHT Het vervolg van dit document bevat de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 2: Belangrijkste inhoudelijke terminologie en vertalingen; Hoofdstuk 3: De drie onderdelen van de specificatie; C. DOCUMENT REFERENTIE SYSTEEM a. Documenten van toepassing A1 A2 A3 AGIV-IMKL2.1-DataModel AGIV-WebAPI AGIV-URI Strategie b. Externe referenties R Wikipedia omschrijving van een Web API, Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 4 of 11

5 c. Technische woordenlijst Term Definitie URI Uniform Resource Identifier URN Uniform Resource Name URL Uniform Resource Locator ORM Object Role Model UML Unified Modeling Language TAW Tweede Algemene Waterpassing PMKL Presentatie Model Kabels en Leidingen IMKL Informatie Model Kabels en Leidingen GML Geography Markup Language SVG Scalable Vector Graphics SLD Styled Layer Descriptor KLB Kabel en Leiding Beheerder INSPIRE US INSPIRE Utility Services 3.0rc3 GRB Grootschalig Referentie Bestand 2. INHOUDELIJKE TERMINOLOGIE EN VERTALINGEN De twee partijen die communiceren met het KLIP zijn de planaanvragers en de kabel- en leidingbeheerders, afgekort als PAV en KLB. De KLIP Web API 1.0 is opgesteld in het Engels en gebruikt dus Engelse termen voor alle concepten. Daarom wordt: PAV: MRI, dit is Map Request Initiator ; KLB: UNA, of Utility Network Authority. De belangrijkste term in deze versie van dit document is Planaanvraag, hetgeen vertaald wordt als MapRequest. Een MapRequest object wordt door een MRI naar het KLIP gestuurd. Het opvragen door een UNA van een MapRequest object resulteert in een UNAMapRequest object. Indien er iets misloopt tijdens het doorsturen of bevragen van objecten wordt door het KLIP een xerrorresponse 2 of xwarningresponse teruggeven, waarin de fouten worden opgesomd. Het verschil tussen een error en warning bestaat erin dat in geval van error de gestuurde boodschap niet geaccepteerd kan worden terwijl dit wel kan bij warnings. Een warning geeft een advies om een bepaald deel van de inhoud van de boodschap te verbeteren. 2 Waarbij de x vervangen wordt door de specifieke naam van het object in kwestie. Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 5 of 11

6 Parameters planaanvraag Parameter ClientId DateReceived DeliveryAddressAdditionalLine DeliveryAddressBox DeliveryAddressCity DeliveryAddressCountryCode DeliveryAddressStreet DeliveryAddressStreetNumber DeliveryAddressZip DeliveryCompany Delivery DeliveryFax DeliveryFirstName DeliveryLastName DeliveryMobile DeliveryRole DeliveryTelephone DeliveryTitle EndDate ExcavationDepth ExcavationDescription ExcavationLocation ExcavationMethod ExcavationType MaprequestId MapRequestInitiatorCompany MapRequestInitiator MapRequestInitiatorFirstName MapRequestInitiatorLastName MapRequestInitiatorRole MapRequestInitiatorTelephone MapRequestInitiatorTitle MapRequestType MapRequestZone Reference StartDate Status Nederlandstalige omschrijving Lokale identificator van de planaanvraag (uniek binnen de organisatie van de planaanvrager) Ontvangstdatum van planaanvraag door KLIP Extra adresregel van plannenbestemmeling Bus plannenbestemmeling Woonplaats plannenbestemmeling Landcode (ISO) plannenbestemmeling (zie codelijst CountryCodes) Straatnaam plannenbestemmeling Huisnummer plannenbestemmeling Postcode plannenbestemmeling Organisatie plannenbestemmeling adres plannenbestemmeling Faxnummer plannenbestemmeling Voornaam plannenbestemmeling Achternaam plannenbestemmeling GSM-nummer plannenbestemmeling Rol van de plannenbestemmeling (zie codelijst MapRequestRoles) Telefoonnummer plannenbestemmeling Aanspreektitel plannenbestemmeling Einddatum van de werken Graafdiepte van de werken Omschrijving van de werken Locatie van de werken Aard van de werken (zie codelijst ExcavationMethods) Type van de werken (zie codelijst ExcavationTypes) De unieke KLIP Identificator van een planaanvraag Organisatie van de planaanvrager adres van de planaanvrager Voornaam van de planaanvrager Achternaam van de planaanvrager Rol van de planaanvrager (zie codelijst MapRequestRoles) Telefoonnummer van de planaanvrager Aanspreektitel van de planaanvrager Type planaanvraag (zie codelijst MaprequestType) Geometrie van de planaanvraag (polygoon) Referentie van de planaanvraag (of groep van planaanvragen) Startdatum van de werken Status van de planaanvraag (zie codelijst MapRequestStatuses) Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 6 of 11

7 Parameters KLB Parameter DisplayName UnaZones Nederlandstalige omschrijving De weergegeven naam (of displaynaam) van een KLB / de aanduiding van een KLB Een lijst van alle KLB-zones van een KLB Parameters KLB Zone Parameter AlarmCentralTelephone Contact ContactName ContactTelephone ExtraInformation IsArchived LastModified MapRequest MapRequestResponder Name Nederlandstalige omschrijving Noodnummer van de betreffende KLB-zone adres dat een planaanvrager kan gebruiken om contact op te nemen met de betreffende KLB Naam van de contactpersoon Telefoonnummer dat een planaanvrager kan gebruiken om contact op te nemen met de betreffende KLB Extra informatie bestemd voor de planaanvrager ivm een KLB-zone Boolean die aanduidt of een KLB-zone nog in gebruik is. Datum van de laatste wijziging aan de KLB-zone Het adres van de KLB waar AGIV de planaanvragen naartoe zal sturen. Dit is een KLB-zone betrokken bij een planaanvraag Dit is de naam van een KLB-zone 3. DE DRIE ONDERDELEN VAN DE SPECIFICATIE A. INLEIDING De specificatie bevat drie onderdelen: de communicaties tussen externe partijen en het KLIP, de berichten die worden uitgewisseld tijdens die communicaties en het mechanisme dat gebruikt wordt om de uitwisseling te beveiligen. De Web API specificatie voor de KLIP Web API 1.0 is gebaseerd op REST. De reden voor deze keuze is dat deze webservice stijl eenvoudig, efficiënt, zeer breed ondersteund en compatibel is met verschillende platformen. Er wordt gekozen voor beveiliging met OAuth2.0 omdat deze een de facto en de juro standaard is voor beveiliging van REST Web API s. De AGIV OAuth2.0 beveiligingsservice is een dienst die door AGIV wordt aangeboden voor al haar toekomstige Web API s die beveiliging vereisen. Deze service is zelf ook een Web API. B. COMMUNICATIE Alle mogelijke communicaties tussen externe partijen en het KLIP gebeuren onafhankelijk van elkaar (via onderstaande methodes) en dienen in een welbepaalde volgorde uitgevoerd te worden (volgens het planaanvraagproces). Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 7 of 11

8 Meer details ivm onderstaande methodes staan op de KLIP Web API helppagina, op volgende URL: (in afwachting van een definitieve url). Momenteel onderscheiden we voor dit planaanvraagproces de volgende communicaties: Methodes voor de planaanvrager: MapRequestResponder/{id} (GET): Haal de informatie van een KLB-zone op. MapRequestResponders/{id} (GET): Haal de lijst op van KLB-zones die betrokken zijn bij een planaanvraag op. MriMapRequest/{id} (GET): Haal een planaanvraag op. MriMapRequest (POST): Dien een planaanvraag in. MriMapRequestQuery?<query> (GET): Zoek naar planaanvragen. Methodes voor de kabel- en leidingbeheerder: Una (GET): Haal de informatie over uw KLB op. UnaMapRequest/{id} (GET): Haal een planaanvraag op. UnaMapRequestConfirmation (POST): Bevestig een planaanvraag. UnaMapRequestQuery (GET): Zoek naar planaanvragen. UnaZone/{id} (GET): Haal informatie over een KLB-zone op. UnaZonesInvolved/{id} (GET): Haal een lijst op van bij een planaanvraag betrokken KLB-zones (enkel de zones van de eigen KLB worden weergegeven). Methodes voor het ophalen van codelijsten (of het detail van een code): CountryCode/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaalde landcode. CountryCodes (GET): Haal de codelijst van de landen en hun corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. ExcavationMethod/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaalde code voor aard van werken. ExcavationMethods (GET): Haal de codelijst van aard van werken en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. ExcavationType/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaalde code voor type werken. ExcavationTypes (GET): Haal de codelijst van type werken en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. GeometryFormat/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaald geometrieformaat. GeometryFormats (GET): Haal de codelijst van geometrieformaten en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. MapRequestRole/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaalde rol van een planaanvrager. MapRequestRoles (GET): Haal de codelijst van alle rollen van een planaanvrager en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. MapRequestStatus/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaalde status van een planaanvraag. Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 8 of 11

9 MapRequestStatuses (GET): Haal de codelijst van de planaanvraagstatussen en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. MapRequestType/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaald type van een planaanvraag. MapRequestTypes (GET): Haal de codelijst van de planaanvraagtypes en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. UnaStatus/{id} (GET): Haal de Nederlandstalige omschrijving op van een bepaalde status van een KLB betrokken bij een planaanvraag. UnaStatuses (GET): Haal de codelijst van de statussen van KLB s betrokken bij een planaanvraag en corresponderende Nederlandstalige omschrijving op. Methodes voor het ophalen van foutboodschappen (of het detail van een foutboodschap): GeneralError (GET): Algemene foutboodschappen MapRequestError (GET): Foutboodschappen die betrekking hebben op een planaanvraag. UnaError (GET): Foutboodschappen die betrekking hebben op een KLB. UnaZoneError (GET): Foutboodschappen die betrekking hebben op een KLBzone. Een opsomming van de verschillende soorten foutboodschappen met hun mogelijke waarden, kan geraadpleegd worden op de helppagina. ( Al deze communicaties worden geïnitieerd door een planaanvrager (MRI) of kabel- en leidingbeheerder (UNA) en zijn synchroon, d.w.z. dat binnen de sessie van een communicatie een antwoord wordt teruggestuurd door het KLIP. De verwerking van de POST en PUT wordt asynchroon gedaan. De communicaties maken gebruik van het standaard HTTPS protocol waarbij de POST en GET methodes gebruikt worden om respectievelijk objecten naar het KLIP te sturen en bij het KLIP op te halen. Deze moeten naar een KLIP URL worden gestuurd volgens onderstaand principe: Base URL: - voor codelijsten en foutboodschappen: - met service methode: - met service en id: AE83- F9A065A79386 Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 9 of 11

10 - met codelijst: - met code: De communicatie kan aan de hand van één van volgende uitwisselingsformaten gebeuren - JSON (geometrie in GeoJSON) - XML (geometrie in GML) C. BEVEILIGING De OAuth2.0 beveiligingsservice van AGIV heeft een eigen webpagina waar deze is gedocumenteerd. Zie: Het deel dat relevant is in de context van het KLIP is te vinden onder Calling a secured AGIV API from web server applications. In een latere versie zal deze documentatie ook in het Nederlands beschikbaar zijn. Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 10 of 11

11 END OF DOCUMENT Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 11 of 11

AGIV - KLIP AGIV - PMKL 2.1. Versie: 1.0

AGIV - KLIP AGIV - PMKL 2.1. Versie: 1.0 Versie: 1.0 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 LIJST VAN FIGUREN... 4 WOORDENLIJST... 5 1. INLEIDING... 6 1.1 SCOPE VAN HET PROJECT KLIP DIGITALE FASE... 6 1.2 SCOPE VAN DIT DOCUMENT... 6 1.3 VERBAND IMKL

Nadere informatie

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist)

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) KLIP De digitale planafhandeling krijgt vorm Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) Agenda Situering KLIP Demo nieuwe KLIP Planning en samenwerking Besluit

Nadere informatie

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen Context Vlaanderen méér dan 500 000 km ondergrondse kabels en leidingen drinkwater, riolering, gas, elektriciteit, telecommunicatie, schade door grondwerken veiligheid/gezondheid materiële schade economische

Nadere informatie

KLIP Kabel- en Leidinginformatie portaal

KLIP Kabel- en Leidinginformatie portaal KLIP Kabel- en Leidinginformatie portaal Infosessie voor Assenede www.vlaanderen.be\informatievlaanderen > Bedoeling is enige achtergrond geven, KLIP concreet maken > Bedoeling is niet om volledig te zijn.

Nadere informatie

AGIV - IMKL2.1 Data Model

AGIV - IMKL2.1 Data Model AGIV-IMKL2.1-DM Auteur: Jef Vanbockryck Versie: 1.00 DOCUMENT CONTROL DOCUMENT REVISIE HISTORIEK Huidige status: Validatie Revisie Datum Contributor(s) Commentaar 0.01 17/02/2013 J. Vanbockryck Opzet document

Nadere informatie

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke.

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke. Sessie 17 Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda Het oude KLIP, of hoe het was Het project KLIP Digitale Fase Het nieuwe

Nadere informatie

Technische specificaties KLIP-afhandeling

Technische specificaties KLIP-afhandeling Technische specificaties KLIP-afhandeling 15/08//2015 1 Situering Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) is een webtoepassing met als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen.

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen Kabel- en Leidinginformatieportaal www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inleiding > Kabel- en leiding informatie portaal Context > Vlaanderen

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad?

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? Bart Coessens en Jan Laporte relatiebeheerders Dienst Klantenrelaties Verkavelen start met een Idee: grond verkavelen Wat mag, wat kan?

Nadere informatie

KLIP gaat digitaal. Luc De Kock (AGIV) Jan Laporte (AGIV)

KLIP gaat digitaal. Luc De Kock (AGIV) Jan Laporte (AGIV) Luc De Kock (AGIV) Jan Laporte (AGIV) Inhoud KLIP context doel fasering KLIP vandaag KLIP Digitaal doel stand van zaken praktijk besluit KLIP decreet Praktische aanpak KLIP Context Vlaanderen méér dan

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

14 MAART Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen.

14 MAART Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. 14 MAART 2008. - Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. (KLIP-decreet) HOOFDSTUK I - Inleidende bepalingen. Artikel 1 Dit decreet regelt

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

KLIP. Kabel- en Leidinginformatieportaal.

KLIP. Kabel- en Leidinginformatieportaal. KLIP Kabel- en Leidinginformatieportaal www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Transitie naar Informatie Vlaanderen > Vanaf 1 januari 2016 is het AGIV integraal opgegaan in het agentschap Informatie Vlaanderen.

Nadere informatie

Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be

Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be Voorkom graafschade! Planaanvraag verplicht via www.klip.be Inleiding Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen is een oud zeer en wordt steeds actueler. Nog elke dag worden nieuwe kabels en leidingen

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

dro - DSI Info voor software leveranciers

dro - DSI Info voor software leveranciers dro - DSI Info voor software leveranciers Wim De Smet Overleg SW-leveranciers 15-01-2015 1 Architectuur Service Oriented Architecture Services onderdeel van het platform Clients in gebruikerstoepassing

Nadere informatie

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010

Vlaanderen Geoland. Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Vlaanderen Geoland Hilde Masschelein Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 2 december 2010 Problematiek Zeer veel ondergrondse nutsinfrastructuur Gas, elektriciteit, TV, Telecom, riolering, enz. Onder 65.000

Nadere informatie

WFS 3.0 De geo-api van de toekomst. Linda van den Brink, Geonovum 13 februari #DataToBuildOn

WFS 3.0 De geo-api van de toekomst. Linda van den Brink, Geonovum 13 februari #DataToBuildOn WFS 3.0 De geo-api van de toekomst Linda van den Brink, Geonovum 13 februari 2019 @brinkwoman #DataToBuildOn Eerste versie uit 2002 https://nl.wikipedia.org/wiki/web_feature_service Web Feature Service

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

Openbare webservice diergeneeskunderegister

Openbare webservice diergeneeskunderegister Titel Onderwerp Beschrijving webservice Versie 1.1 Datum 24-06-2015 Documentnaam Diris openbare webservice v1.1 Auteur CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 ListVcpApprox...

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

AWIS 2.0 Workshop : intekenen. 8 oktober 2015

AWIS 2.0 Workshop : intekenen. 8 oktober 2015 AWIS 2.0 Workshop : intekenen 8 oktober 2015 Agenda Inleiding Organisatie Project & Workshops Workshop: Intekenen bestaande infrastructuur. Volgende stappen Afsluiter 2 Doelstelling Via webtoepassing UPLOAD

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank

Verkeersbordendatabank Handleiding WMS service. Verkeersbordendatabank Inhoudstabel 1. Inleiding... 3 2. Structuur aangeboden WMS service... 4 2.1. Inhoud... 4 2.2. Beveiliging... 5 2.3. Bereikbaarheid... 5 3. Aansluiten op de WMS service... 6 3.1. Opzetten VPN tunnel...

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Op 12/01 werd de eerste officiële versie gereleaset. Het is niet de bedoeling dat de planaanvragers steeds moeten overschakelen op de nieuwste versie van de viewer omdat oudere (al gedownloadde)

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING Stichting GeefGratis GeefSamen via Geef.nl Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.06 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Leesmij. Grenzen van polders en wateringen. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Leesmij. Grenzen van polders en wateringen. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Leesmij Grenzen van polders en wateringen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99 www.agiv.be Inhoud

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Luc De Kock (AGIV) Probleemstelling Huidige toestand Inname van het openbaar domein: gewenste situatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Presentatie 2: Conversie en PMKL. 1. Probleemstelling. 1. Probleemstelling

Inhoudstafel. Presentatie 2: Conversie en PMKL. 1. Probleemstelling. 1. Probleemstelling Presentatie 2: Conversie en PMKL Welke impact heeft het IMKL voor de nutsmaatschappijen? Hoe kan je als nutsmaatschappij je kabel- en leidinginformatie aanpassen volgens het IMKL? Alle kabel- en leidinginformatie

Nadere informatie

Nederlands WFS Profiel. Version 1.0

Nederlands WFS Profiel. Version 1.0 Nederlands WFS Profiel Version 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Delft-FEWS & Web Services

Delft-FEWS & Web Services Delft-FEWS & Web Services Presentatie Delft-FEWS Gebruikers dag 2018 Marc van Dijk, Rudie Ekkelenkamp, Stef Hummel 5 Juni 2018 Delft-FEWS & (Web) Services 1. Delft-FEWS 2. Roadmap 3. Standaarden Verzamelen

Nadere informatie

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties Workshop 4 CRAB gebruik Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties CRAB workshop - programma Korte inleiding CRAB, producten en diensten Voorbereiding data bestellen Aan de slag! vandaag geen

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

IMKL - overzicht. Informatiemodel - IMKL. IMKL - overzicht IMKL. InformatieModel Kabels en Leidingen

IMKL - overzicht. Informatiemodel - IMKL. IMKL - overzicht IMKL. InformatieModel Kabels en Leidingen IMKL, KLIMOP studiedag - 25-09-2008 IMKL - overzicht IMKL InformatieModel Kabels en Leidingen Het IMKL Vlaanderen Het PMKL De praktijktesten An Heirman - an@gim.be IMKL, KLIMOP studiedag - 25-09-2008 2

Nadere informatie

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u gratis aangeboden door De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Geo-informatie en toegankelijkheid Technische sessie. NCDT 29 oktober 2014 Thijs Brentjens

Geo-informatie en toegankelijkheid Technische sessie. NCDT 29 oktober 2014 Thijs Brentjens Geo-informatie en toegankelijkheid Technische sessie NCDT 29 oktober 2014 Thijs Brentjens Toegankelijke geo-informatie Handreiking Handreiking: Geo-informatie & Webrichtlijnen Samenwerking Geonovum en

Nadere informatie

AGIV-ondersteuningsaanbod

AGIV-ondersteuningsaanbod AGIV-ondersteuningsaanbod Hans Tubbax BICC - Thomas More hans.tubbax@thomasmore.be Luc De Kock AGIV luc.dekock@agiv.be BICC Thomas More Missie: Neutraal platform voor samenwerking met de bedrijfswereld

Nadere informatie

Leesmij. Beschermingszones van grondwaterwinningen 06/07/2006. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Leesmij. Beschermingszones van grondwaterwinningen 06/07/2006. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Leesmij Beschermingszones van grondwaterwinningen 06/07/2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99

Nadere informatie

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres 2016 Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 1 Een paar vragen vooraf Wie bent u? Wie van jullie vertegenwoordigt een netbeheerder? Wie een grondroerder?

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (hierna: het CRABdecreet );

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (hierna: het CRABdecreet ); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 02/2011 van 16 november 2011 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

Analyse van de beslissingsniveaus van de huidige overlegstructuur in functie van het nieuwe stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Analyse van de beslissingsniveaus van de huidige overlegstructuur in functie van het nieuwe stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid VR 2016 3009 DOC.1037/4 Analyse van de beslissingsniveaus van de huidige overlegstructuur in functie van het nieuwe stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid Inleiding De analyse van de huidige beslissingsniveaus

Nadere informatie

Titel: Beschrijving berichten - T010 Re. : 1.1 Blad : 1 van 6 Datum : 10-april-2017

Titel: Beschrijving berichten - T010 Re. : 1.1 Blad : 1 van 6 Datum : 10-april-2017 Blad : 1 van 6 INHOUD: 1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT T010... 2 1.1 Doel...2 1.2 Beschrijving...2 1.2.1 BERICHTEN VOOR DE TRANSMISSIE VAN GEGEVENS (Schema s beginnend met T )...

Nadere informatie

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het TOESPRAAK DOOR BART DEWANDELEER, RAADGEVER VAN KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Staten-Generaal: Geo-informatie

Nadere informatie

1 KLB beheerder - Inhoudsoverzicht

1 KLB beheerder - Inhoudsoverzicht 1 KLIP Digitaal Gebruikersgids 1 KLB beheerder - Inhoudsoverzicht 1.0 login en basisscherm blz 4 1.1 beheer van instellingen blz 7 1.2 mijn zones blz 39 1.3 zones aanmaken blz 48 1.4 zones bewerken blz

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Het project: BGT Linked Data Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Linda van den Brink, 12-2-2015 Door: In opdracht van Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

> Diversificatie prijs afhankelijk van categorie IMKL download wordt betalend (eens betaald, kan IMKL een onbeperkt aantal keer gedownload worden)

> Diversificatie prijs afhankelijk van categorie IMKL download wordt betalend (eens betaald, kan IMKL een onbeperkt aantal keer gedownload worden) 1 2 3 4 > Diversificatie prijs afhankelijk van categorie IMKL download wordt betalend (eens betaald, kan IMKL een onbeperkt aantal keer gedownload worden) prijzen kunnen aangepast worden 5 Infrax vraagt

Nadere informatie

Mijnheer de minister-president,

Mijnheer de minister-president, Wetstraat 34-36, B- 1040 Brussel Tel: 02 209 01 11, fax: 02 217 70 08 www.serv.be Kliniekstraat 25, 4 de verdieping, B-1070 Brussel tel: 02/558.01.30, fax: 02/558.01.31 info@minaraad.be - www.minaraad.be

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen

STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen ICT-leveranciersdag, 13 februari 2018 Nico Plat Rien Berkhout Agenda Introductie en context Doel en scope informatiemodel Interactie (services)

Nadere informatie

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015 Conceptenbibliotheek & Technisch register Frank Terpstra 02-09-2015 Inhoud Technisch register Concepten bibliotheek Demo Waarom Registers Vindbaarheid (schema s, informatiemodellen, concepten zijn zonder

Nadere informatie

CRAB & GRAB in de praktijk. Hans Van den Heede Diensthoofd

CRAB & GRAB in de praktijk. Hans Van den Heede Diensthoofd CRAB & GRAB in de praktijk Hans Van den Heede Diensthoofd GDI-Decreet Authentieke geografische gegevensbronnen: vormen de kern van de GDI bieden voldoende kwaliteitsgaranties in verband met actualiteit,

Nadere informatie

/// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing

/// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing /// /// Gebouwenregister v0.2 bèta: testing 1 CONTEXT: HET VRD-PROJECT GEBOUWENREGISTER Het Gebouwenregister (bouwsteen binnen programma Vlaanderen Radicaal ) optimaliseert de informatiehuishouding van

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

AGIV - IMKL2.2 Data Model

AGIV - IMKL2.2 Data Model AGIV - KLIP Versie: 1.2.1 DOCUMENT REFERENTIE SYSTEEM DOCUMENTEN VAN TOEPASSING A1 INSPIRE_DataSpecification_US_v3.0.pdf WOORDENLIJST Term URI URN URL ORM UML TAW PMKL GML Uniform Resource Identifier Uniform

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag

houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag stuk ingediend op 2286 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag

Nadere informatie

Notitie Doel en noodzaak conceptueel (informatie)model

Notitie Doel en noodzaak conceptueel (informatie)model Notitie Doel en noodzaak conceptueel (informatie)model Deelprogramma Digitaal Stelsel Omgevingswet Contactpersoon A.J. Sloos Inleiding Het conceptuele model waar behoefte aan is, is het diepste representatieniveau

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1

Adressenmonitor. Crab-decreet (8 mei 2009) Krachtlijnen. CRAB-decreet. 24-11-2009 Datawarehousing Monitor van adressen 1 CRAB-decreet Crab-decreet (8 mei 2009) één generieke standaard (definitie en codering). één correct en actueel bestand met alle adressen de ligging van adressen (adresposities). Krachtlijnen een eenduidig

Nadere informatie

Using Google Maps Engine Connector for QGIS

Using Google Maps Engine Connector for QGIS Using Google Maps Engine Connector for QGIS QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geoboer Interface Specificatie Versie 1.2 Assen, 20-09-2013 Opgesteld door: Rene Buruma Functioneel Applicatie Beheerder Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen

STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen Schakeldag 2018 26 juni 2018 Nico Plat Rien Berkhout Agenda Introductie en context Doel en scope informatiemodel Verschillen met de huidige

Nadere informatie

STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen

STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen STAM/IMAM Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen Schakeldag 2018 26 juni 2018 Nico Plat Rien Berkhout Agenda Introductie en context Doel en scope informatiemodel Verschillen met de huidige

Nadere informatie

Handleiding. CRAB Read. Bevragingen op Lite CRAB. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Handleiding. CRAB Read. Bevragingen op Lite CRAB. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Handleiding CRAB Read Bevragingen op Lite CRAB Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Operaties en datatypes 4 2.1 Overzicht 4 2.2 Lite CRAB entiteiten 5 2.2.1

Nadere informatie

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI)

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) datum 14 januari 2013 auteur Cor de Cloe Standaard-URI s naar Jurisprudentie mbv ECLI pagina 2 van 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

AGIV basisregistraties

AGIV basisregistraties AGIV basisregistraties Ziggy Vanlishout AGIV Afdeling Geodata - Stafdienst (Authentieke) bronnen AGIV Grootschalig Referentiebestand (GRB) Gebiedsdekkend sinds eind 2013 Erkenning tot authentieke gegevensbron

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Leesmij. Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

Leesmij. Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden Leesmij Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden Inhoud Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden 1 Inhoud 2 1 Achtergrondinformatie 3 1.1 Algemeen 3 2 Inhoud van het downloadpakket 4 2.1 Opgenomen productdata

Nadere informatie

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum 2 Paar vragen vooraf. Kent u de wet op de informatie-uitwisseling ondergrondse netten? Kent

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Het Vlaamse Wegenregister. Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata

Het Vlaamse Wegenregister. Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata Het Vlaamse Wegenregister Evelien Dhollander stafmedewerker afdeling Geodata Agenda Korte inleiding Wegenregister wat doel eigenschappen project mijlpalen Proof of concept doel werkwijze Gemeentelijke

Nadere informatie

Leesmij. Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater 25/07/1996. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Leesmij. Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater 25/07/1996. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Leesmij Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater 25/07/1996 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99 www.agiv.be

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

eid Routeringsvoorziening OpenID Connect

eid Routeringsvoorziening OpenID Connect eid Routeringsvoorziening OpenID Connect Coen Glasbergen 13 februari 2019 Routeringsvoorziening@logius.nl 1 Wet Digitale Overheid Inhoud eid en Routeringsvoorziening OpenID Connect Feedback 2 Wet Digitale

Nadere informatie

Leesmij. Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart 21/03/2012. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Leesmij. Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart 21/03/2012. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Leesmij Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart 21/03/2012 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9

Nadere informatie

BESCHRIJVING ATTRIBUTEN ORDERS.XML

BESCHRIJVING ATTRIBUTEN ORDERS.XML BESCHRIJVING ATTRIBUTEN ORDERS.XML White paper Versie 1.0.1 Pagina 1 van 5 Document historiek: Versie Datum Auteur Opmerkingen 1.0.0 02/11/2013 MDS Initiële versie 1.0.1 05/02/2014 MDS (maximum) lengte

Nadere informatie