Nederlands WFS Profiel. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands WFS Profiel. Version 1.0"

Transcriptie

1 Nederlands WFS Profiel Version 1.0

2 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Ravi vervult een katalyserende rol bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het geo-werkveld. Hierbij stimuleert Ravi het bedrijfsleven om zich te vernieuwen en met oplossingen te komen die aansluiten bij de maatschappelijke behoeften. Ravi secretariaat Het Ravi secretariaat in Amersfoort vervult een sleutelfunctie: het ondersteunt het bestuur, initieert strategische discussies, scant nieuwe ontwikkelingen en innoveert; het secretariaat heeft een netwerk-, verwijs- en informatiefunctie. Versie: 1.0 Datum: 27 oktober 2006 Auteur: Marcel de Rink (Ravi) Reviewers: Klankbordgroep Geoservices profielen voor Nederlandse GII Stichting Ravi, netwerk voor geo-informatie Postbus AM Amersfoort telefoon: internet: 2

3 Inhoudsopgave Versiebeschrijving Onderwerp en toepassingsgebied Afkortingen Normatieve verwijzing Nederlands WFS Profiel Verplichte kenmerken 8 Bijlage A: Toelichting verplichte kenmerken... 9 Bijlage B: Service Exception Codes

4 Versiebeschrijving Versienummer Dit Nederlandse WFS profiel is ontwikkeld vanuit discussies en documentatie. De discussies hebben plaats gevonden tijdens de workshops, waarbij de documentatie genoemd bij normatieve verwijzing en dit profiel ter discussie heeft gestaan. Jaar Versienummer Versiebeschrijving Nederlands WFS profiel Versiebeheer Dit Nederlandse WFS profiel is niet statisch. De standaard wordt daarom onder beheer gebracht om wijzigingen naar behoefte en op basis van voorstellen gestructureerd door te voeren. Ravi, als beherende instantie, zal de wijzigingen in deze standaard registreren. 4

5 1 Onderwerp en toepassingsgebied Een Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen, aanleveren en editen van geografische vector data, afkomstig van databanken, gebruik makend van Internet technologie. De WFS maakt gebruik van de op extensible Markup Language (XML) gebaseerde Geography Markup Language (GML) voor dataoverdracht. De specificatie voor de Web Feature Service is en wordt ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium. In praktijk blijken ongewenste vrijheidsgraden in de WFS specificaties aanwezig. Hierdoor zijn meerdere interpretaties en implementaties mogelijk. Gevolg is dat de interoperabiliteit in gevaar komt. Om de Web Feature Services in praktijk naadloos te kunnen gebruiken, dienen bijvoorbeeld afspraken gemaakt te worden over: op welke wijze Web Feature Services gelijktijdig informatie kunnen tonen; de afstemming tussen de metadatastandaarden en de metadata in de Capabilities van de WFS; standaard instellingen en functionaliteiten van de WFS verwacht vanuit een cliënt of WMS. Doel hiervan is het eenvoudig en eenduidig gebruik van de WFS in een Nationale Geo Informatie Infrastructuur waarbij de WFS is afgestemd op de overige componenten (van de NGII). Om dit doel te kunnen bereiken is dit Nederlandse WFS profiel geschreven. Tijdens de ontwikkeling van dit profiel zijn diverse ontwikkelingen vanuit het OGC meegenomen. Aangezien de techniek voortschrijdt en er aanvullingen kunnen komen vanuit Europa, vernieuwde specificaties ontwikkeld worden door het OGC en nieuwe normen ontwikkeld kunnen worden vanuit ISO, is dit profiel dynamisch van aard. 5

6 2 Afkortingen CRS Coordinate Reference System EPSG European Petroleum Survey Group GIF GML HTTP JPEG MIME OGC PNG SLD URL WGS WFS WMS XML Graphics Interchange Format Geography Markup Language Hypertext Transfer Protocol Joint Photographic Experts Group Multipurpose Internet Mail Extensions Open Geospatial Consortium Portable Network Graphics Styled Layer Descriptor Uniform Resource Locator World Geodetic System Web Feature Service Web Map Service extensible Markup Language 6

7 3 Normatieve verwijzing De volgende normen en literatuur zijn gebruikt bij de definiëring van dit profiel: - Cox, S., Cuthbert, A., Lake, R., and Martell, R. (eds.), Geography Markup Language (GML) Implementation Specification 2.0, OGC Document #01-029, February 2001, < - EPSG (October 2005), European Petroleum Survey Group Geodesy Parameters, version 6.8, Lott, R., Ravanas, B., Cain, J., Simonson, G, and Nicolai, R., eds., available from < - IETF RFC 2045 (November 1996), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, Freed, N. and Borenstein, N., eds., available at - GDI NRW, 2004, Specifikation Basis-WFS-Profil, OGC, OGC Web Services Common Specification, version 1.0, OGC OGC, Filter Encoding Implementation Specification, version 1.1.0, OGC OGC, Web Feature Service Implementation Specification, version 1.1.0, OGC Ravi, 2006, Nederlandse metadatastandaard voor geografie, versie 1.1 beschikbaar op - Ravi, 2006, Nederlandse metadatastandaard voor services, versie 1.0., beschikbaar op 7

8 4 Nederlands WFS Profiel Dit profiel is ontwikkeld voor het garanderen van optimale interoperabiliteit tussen Web Feature Services in Nederland. In dit hoofdstuk worden de verplichte kenmerken van de Web Feature Service beschreven. Doel van dit profiel is het definiëren van een WFS profiel wat zo eenvoudig is dat de technologische drempel voor software en service ontwikkelaars zo laag mogelijk is en tegelijkertijd zo helder dat WFS technologie voor Nederland eenduidig kan plaatsvinden. 4.1 Verplichte kenmerken 1) De Basis WFS dient minimaal te voldoen aan de OpenGIS Web Feature Service Implementation Specification, version (bij een hogere versie moet de compatibiliteit met oudere versies verzekerd zijn.) Het attribuut VERSION bevat het gebruikte versienummer. 2) De Basis WFS dient de volgende operaties te ondersteunen: GetCapabilities, DescribeFeatureType en GetFeature. 3) De operaties GetCapabilities, DescribeFeatureType en GetFeature dienen over het HTTP/GET en HTTP/POST protocol beschikbaar te zijn. 4) Via HTTP/GET dient de mogelijkheid geboden te worden door middel van een filter een lijst van Feature(ID)s te verkrijgen. Daarnaast dient het mogelijk te zijn deze individuele features op te vragen op basis van FeatureId. 5) De WFS dient bij de GetFeature operatie gebruik te maken van Filter Encoding Implementation Specification ) De WFS dient gebruikt te kunnen worden zonder gebruik van VENDOR SPECIFIC PARAMETERS. Wanneer via de <native> elementen de vendor specifieke extensies gebruikt worden, dient dit alleen te kunnen wanneer deze SafeToIgnore zijn. 7) De volgende projecties dienen allemaal ondersteund te worden door de WFS: a. Voor nationale toepassingen dient de data af te kunnen worden gebeeld in Amersfoort / RD New (RD-stelsel, EPSG:28992). b. Voor Europese en mondiale applicaties ondersteunt de WFS het WGS84 coördinatenstelsel (longitude, latitude geprojecteerd als rechte hoek coördinaten x, y) gebaseerd op ETRS89 (EPSG:4326). 8) De WFS dient toegankelijk te zijn via URL. 9) De WFS dient metadata over de service en data beschikbaar te stellen: a. De MetadataURL dient te verwijzen naar een metadata XML-bestand opgebouwd volgens de Nederlandse metadatastandaard voor geografie [Ravi, 2006]. b. De metadata over services dient opgeslagen te worden in de Capabilities. Voor de beschikbare metadata elementen dient de Nederlandse metadatastandaard voor services [Ravi, 2006] gevolgd te worden. 10) De WFS dient Service Exception Codes te genereren zoals weergegeven in Bijlage B : Service Exception Codes 8

9 Bijlage A: Toelichting verplichte kenmerken Kenmerk Toelichting nummer 1 Deze specificatie is geschreven op OGC WFS implementatie (OGC ). Indien nieuwere specificaties in de praktijk toegepast worden, wordt het profiel geactualiseerd volgens de actualisatie procedure. De relatief nieuwe WFS implementatie is gekozen vanwege de technische mogelijkheden voor ondersteuning van gebruik van sectorale informatiemodellen. 7a, 7b De verplichte projecties uit het CEN WMS profiel zijn opgenomen. De aanbevolen projecties (TM zone 31 Noord (EPSG:3043) en TM zone 32 Noord (EPSG:3044)) zijn niet opgenomen. Een toekomstige Web Coordinate Transformation Service zou hier in de toekomst een oplossing kunnen bieden. Meer aanbevolen Coördinaat Referentie Systemen worden genoemd in het Nederlands WMS profiel. 9a De MetadataURL dient te verwijzen naar een xml-file die voldoet aan de Nederlandse metadatastandaard voor data. Deze XML file kan door de catalogue service geharvest worden waardoor gezocht kan worden op de metadata elementen. Voor elke metadataurl dient het Metadata type aangeduid te worden met TC211. 9b In de Capabilities wordt de metadata voor services opgeslagen. Helaas is het niet mogelijk om alle verplichte elementen in de Capabilities op te slaan. De elementen die wel opgeslagen worden dienen conform de Nederlandse metadatastandaard voor services opgeslagen te worden, waarbij als type TC211 opgevoerd dient te worden. Daarnaast wordt aanbevolen om een XML file te creëren conform de Nederlandse metadatastandaard voor services. Deze metadata dient vervolgens door een catalogue services geharvest te worden waardoor gezocht kan worden op de metadata elementen. Noot: De volgende elementen uit de Nederlandse metadatastandaard voor services kunnen niet worden opgeslagen in de Capabilities: metadata taal, datestamp, metadatastandaard naam, metadatastandaard versie, status, thema s (kan eventueel naar keywords). 10 In Bijlage B: Service Exception Codes staan een aantal afgesproken Exception Codes voor Nederland weergegeven. Deze foutmeldingen dienen minimaal weergegeven te worden voor dit type Exceptions. Indien een Exception niet in deze lijst voor komt, dient deze Engelstalig te zijn en opgebouwd te zijn in overeenkomstige structuur met de overige Exceptions. 9

10 Bijlage B: Service Exception Codes De responses van de xml service exception dienen gevalideerd te worden en te voldoen aan het response schema uit clause 8 van de OGC Web Services Common Implementation Specification (OGC ). Tabel B.1 Standard exception codes [gebaseerd op Table 1 Standard exception codes and meanings, ogc ] Exception Code Betekenis OperationNotSupported VersionNegotiationFailed CurrentUpdateSequence InvalidUpdateSequence MissingParameterValue InvalidParameterValue InvalidFormat NoApplicableCode Het request vraagt naar een operatie die niet ondersteund wordt door de server De lijst van versies in de acceptversions parameter waarde bevat geen versie die door de server wordt ondersteund Waarde of (optionele) updatesequence parameter in het GetCapabilities request is gelijk aan de huidige waarde van de service metadata updatesequence Waarde of (optionele) updatesequence parameter in het GetCapabilities request is hoger dan de huidige waarde van de service metadata updatesequence De request bevat geen parameter waarde en de server heeft geen default waarde voor de betreffende parameter De request bevat een niet toegestane parameter waarde De request vraagt een formaat wat niet wordt geserveerd door de server Er wordt geen andere exception code gespecificeerd door de service. Er is geen andere exception code beschikbaar 10

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO Geographic information Web Feature Service

Nederlands profiel op ISO Geographic information Web Feature Service Nederlands profiel op ISO 19142 Geographic information Web Feature Service Geonovum datum 24 april 2015 versie 1.1 definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0)

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO Geographic information Web Map Server Interface

Nederlands profiel op ISO Geographic information Web Map Server Interface Nederlands profiel op ISO 19128 Geographic information Web Map Server Interface Geonovum datum 24 april 2015 versie 1.1 definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

WFS 3.0 De geo-api van de toekomst. Linda van den Brink, Geonovum 13 februari #DataToBuildOn

WFS 3.0 De geo-api van de toekomst. Linda van den Brink, Geonovum 13 februari #DataToBuildOn WFS 3.0 De geo-api van de toekomst Linda van den Brink, Geonovum 13 februari 2019 @brinkwoman #DataToBuildOn Eerste versie uit 2002 https://nl.wikipedia.org/wiki/web_feature_service Web Feature Service

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Inhoud. De onstuitbare opmars van GIS. Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente

Inhoud. De onstuitbare opmars van GIS. Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente De onstuitbare opmars van GIS, Leuven - 14-09-2007 De onstuitbare opmars van GIS Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente An Heirman, an@gim.be Inhoud Algemene evolutie van GIS Open

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geoboer Interface Specificatie Versie 1.2 Assen, 20-09-2013 Opgesteld door: Rene Buruma Functioneel Applicatie Beheerder Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Realisatie BAG WFS voor Pilot Brandweer Roermond

Realisatie BAG WFS voor Pilot Brandweer Roermond Realisatie BAG WFS voor Pilot Brandweer Roermond Datum: 25 augustus 2009 Afdeling: Materiebeleid GEO/RZ GEORZ-lab, Adviseur: Ebrahim Hemmatnia Versie: 1.4 Ontwikkelaar(s): Just van den Broecke Inleiding

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

Nederlandse richtlijn tiling

Nederlandse richtlijn tiling Nederlandse richtlijn tiling Geonovum datum 15 oktober 2012 versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Versies en auteursrecht...3 2 Inleiding...4 3 Normatieve verwijzingen...5 4 Richtlijn...6 4.1 Kenmerken...6 4.2 Overige

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Geografische Informatie, killer-app voor SOA

Geografische Informatie, killer-app voor SOA Inleiding Misschien lag het aan de pragmatische houding van de geodetische ingenieurs en GISspecialisten. Misschien was het kleine wereldje. Hoe het ook zij, de OpenGIS Web Map Server Interface Implementation

Nadere informatie

Geo-services standaarden

Geo-services standaarden Oracle Spatial bijeenkomst Beyond Spatial Boundaries Thijs Brentjens - Geonovum Datum Vrijdag Deze Waarom standaardisatie? Standaardisatie organisaties INSPIRE architectuur OGC geo-services Geonovum en

Nadere informatie

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT ..over Geoportalen en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT Locatie als integrator binnen Geoportalen Location Interoperabiliteit:

Nadere informatie

Procedure aanvragen en bekomen testdata DHMV II Geraardsbergen

Procedure aanvragen en bekomen testdata DHMV II Geraardsbergen Procedure aanvragen en bekomen testdata DHMV II Geraardsbergen Laura D heer Dienst klantenrelaties, AGIV Nancy Van Camp Dienst IT, AGIV Agenda Aanvraagprocedure testdata DHMV II Geraardsbergen Ontvangen

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies: Opname MIME op lijst met gangbare standaarden. Datum 4 februari 2011

Forum Standaardisatie. Expertadvies: Opname MIME op lijst met gangbare standaarden. Datum 4 februari 2011 Forum Standaardisatie Expertadvies: Opname MIME op lijst met gangbare standaarden Datum 4 februari 2011 Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Expertadvies: Opname Mime op lijst met gangbare

Nadere informatie

dro - DSI Info voor software leveranciers

dro - DSI Info voor software leveranciers dro - DSI Info voor software leveranciers Wim De Smet Overleg SW-leveranciers 15-01-2015 1 Architectuur Service Oriented Architecture Services onderdeel van het platform Clients in gebruikerstoepassing

Nadere informatie

Handreiking Routekaart services

Handreiking Routekaart services Handreiking Routekaart services Geonovum datum 26 februari 2015 versie 1.0 Definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Inhoudsopgave 1 Data services 4 1.1

Nadere informatie

Productbeschrijving DKK

Productbeschrijving DKK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Productbeschrijving Digitale kadastrale kaart in PDOK 1.1 Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Concept COLLEGE NOTITIE FS28-10-05H Agendapunt: 05 Lijst

Nadere informatie

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Inhoud ArcGIS... 2 Gebruik WMS in ArcGIS... 2 GetFeatureInfo request... 6 Gebruik WFS in ArcGIS... 7 WFS service toevoegen... 7 Enkel

Nadere informatie

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 oktober 2015 Verantwoording Titel : Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

INSPIRE dataprovider: en wat nu? Deel II. Introductie INSPIRE vereisten. Michel Grothe, Geonovum 24 januari 2013, Amersfoort

INSPIRE dataprovider: en wat nu? Deel II. Introductie INSPIRE vereisten. Michel Grothe, Geonovum 24 januari 2013, Amersfoort dataprovider: en wat Introductie Michel Grothe, Geonovum, Amersfoort Waar waren we gebleven is Introductie een set van afspraken voor de uitwisseling van milieudata in Europa aangaande: 1. Metadata: om

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie

Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie Geonovum Datum september 2013 versie 1.3.1 rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) ersiebeschrijving ersienummer Jaar

Nadere informatie

Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services

Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services Geonovum datum 26 mei 2008 versie 1.1 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006 1.0 Nederlandse metadata standaard,

Nadere informatie

COLLEGE STANDAARDISATIE Concept Agendapunt: 03. Open standaarden (bijlage A) Bijlagen: College Standaardisatie

COLLEGE STANDAARDISATIE Concept Agendapunt: 03. Open standaarden (bijlage A) Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS27-08-03A COLLEGE STANDAARDISATIE CS##-##-## Concept

Nadere informatie

GeoJSON. Een nieuw vector formaat voor web-based GIS. Bart van den Eijnden OSGIS

GeoJSON. Een nieuw vector formaat voor web-based GIS. Bart van den Eijnden OSGIS GeoJSON Een nieuw vector formaat voor web-based GIS Bart van den Eijnden OSGIS Inhoud JSON GeoJSON Performance: transport- en parseertijd Best practices in web-based GIS OpenLayers GeoExt Proj4JS Voorbeeld

Nadere informatie

Hoe spreek ik een WMS aan?

Hoe spreek ik een WMS aan? Handleiding Hoe spreek ik een WMS aan? 1.3 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99 www.agiv.be Versie

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIENSTEN IN GIS DESKTOP

HANDLEIDING DIENSTEN IN GIS DESKTOP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// HANDLEIDING GEBRUIK VAN DIENSTEN IN GIS

Nadere informatie

GEO-INFORMATIESYSTEMEN Theorie en visualisatie. Edward Mac Gillavry 24 mei 2013

GEO-INFORMATIESYSTEMEN Theorie en visualisatie. Edward Mac Gillavry 24 mei 2013 GEO-INFORMATIESYSTEMEN Theorie en visualisatie Edward Mac Gillavry 24 mei 2013 WEBMAPPER: what the map can be Richard, Edward, Hans Amsterdam Sinds 2009 Geo-applicaties voor het (mobiele) Web Webcartografie

Nadere informatie

AGIV - KLIP Web API 0.6

AGIV - KLIP Web API 0.6 AGIV - KLIP Digitale Fase AGIV - KLIP Web API Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 1 of 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. INLEIDING... 3 A. SCOPE... 3 a. Scope van het project KLIP Digitale Fase...

Nadere informatie

Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.5.1 van het ESDIN Test Framework

Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.5.1 van het ESDIN Test Framework Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.5.1 van het ESDIN Test Framework Datum 13 juni 2016 Versie 1.5.1 Handleiding conformiteittoets INSPIRE View

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?... 3 2 Levering van de luchtfoto s... 4 2.1 Luchtfoto s via webservices... 4 2.2

Nadere informatie

De facto standaarden (consensus aangetoond)

De facto standaarden (consensus aangetoond) De facto standaarden (consensus aangetoond) Naam File Transfer (FTP) Geography Markup Language (GML) HyperText Markup Language (HTML) Hypertext Transfer (HTTP) Omschrijving Het File Transfer (FTP) is een

Nadere informatie

Firewall URL Content Filter

Firewall URL Content Filter Firewall URL Content Filter URL Content Filter Met URL Content Filter heeft u de mogelijkheid om een white- en blacklist op te stellen met URLs (Uniform Resource Locator) die wel of niet bezocht mogen

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE

Kennissessie INSPIRE Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum 15 Mei 2013, Amersfoort Agenda Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Michel Grothe, Geonovum 15 Mei

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei 2004 Michel Grothe & Paul van Asperen Agenda Missie en organisatie Rijkswaterstaat Waarom meta-informatie? Meta-informatie infrastructuur Meta-informatiebeleid RWS Standaarden

Nadere informatie

emaxx Systeem eisen ManagementPortaal voor de ZakenMagazijn database

emaxx Systeem eisen ManagementPortaal voor de ZakenMagazijn database emaxx Systeem eisen ManagementPortaal voor de ZakenMagazijn database Datum: 25-09-2007 Auteur: ing. E.L. Floothuis Versie: 0.1 Status: Concept Kopersteden 22-4 Postbus 157 7500 AD Enschede Tel: 053 48

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

Geo3DModelService (technische documentatie)

Geo3DModelService (technische documentatie) Geo3DModelService Methods van de Geo3DModelService listmodels method describemodel method listrasters method (in ontwikkeling) listdocuments method (in ontwikkeling) samplecolumn method drawcolumn method

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag ArcGIS Mobile ADF Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag Agenda Wat is de Mobile ADF? Architectuur Demo Wat is de mobile ADF? Ontwikkeltoolkit voor mobiele (Smart Client)

Nadere informatie

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS WMS voor Kadastrale kaart Limburg GEORZ-lab Datum: 17 juli 2009 Auteur: GEORZ-lab, Just van den Broecke Versie: 2 Contact: Ebrahim Hemmatnia (Adviseur PPI GEO, Kadaster), tel. 088 183 22 16. Inleiding

Nadere informatie

Basismodel Geo-Informatie en domein info modellen. Marcel Reuvers

Basismodel Geo-Informatie en domein info modellen. Marcel Reuvers Basismodel Geo-Informatie en domein info modellen Marcel Reuvers 17 november 2004 1 3 E i k e n l a a n 1 3 E i k e n l a a n 2040 2039 2040 2039 Agenda Typering standaarden NEN3610 en sectormodellen

Nadere informatie

Vereisten voor een correcte weergave van je data via Eigen kaart toevoegen in de Geopuntkaarttoepassingen

Vereisten voor een correcte weergave van je data via Eigen kaart toevoegen in de Geopuntkaarttoepassingen Vereisten voor een correcte weergave van je data via Eigen kaart toevoegen in de Geopuntkaarttoepassingen v3.1 Document versie v3.1 1 WMS Web Map Services (WMS) bieden visuele representaties van geografische

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

Metadata monitor NGR. Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata. Geonovum. datum 12-9-2013. versie 2.1

Metadata monitor NGR. Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata. Geonovum. datum 12-9-2013. versie 2.1 Metadata monitor NGR Handleiding voor kwaliteitsverbetering metadata Geonovum datum 12-9-2013 versie 2.1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces beoordelingscriteria 3 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Geo3DModel SOAP service

Geo3DModel SOAP service Geo3DModel SOAP service Versie Deze documentatie beschrijft versie 1.5.* Url http://www.dinoservices.nl/geo3dmodelwebservices-1/ Requests van de Geo3DModelService listmodels describemodel listrasters (deprecated)

Nadere informatie

voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets

voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Intakeformulier voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze

Nadere informatie

Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.3 van het ESDIN Test Framework

Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.3 van het ESDIN Test Framework Handleiding conformiteittoets INSPIRE View Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.3 van het ESDIN Test Framework Datum 12 juli 2012 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 ESDIN TEST FRAMEWORK...4 1.1

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9 20.10.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9 VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

BRO Uitgiftekanalen. Handreiking voor afnemen van BRO gegevens

BRO Uitgiftekanalen. Handreiking voor afnemen van BRO gegevens BRO Uitgiftekanalen Handreiking voor afnemen van BRO gegevens Colofon Uitgegeven door Auteur Datum Versie Informatie Website Ministerie van BZK Programmabureau BRO Erik van der Zee (ketenarchitect BRO)

Nadere informatie

open standaard hypertext markup language internetprotocol transmission control protocol internet relay chat office open xml

open standaard hypertext markup language internetprotocol transmission control protocol internet relay chat office open xml DOWNLOAD OR READ : OPEN STANDAARD HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE INTERNETPROTOCOL TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL INTERNET RELAY CHAT OFFICE OPEN XML PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 relay chat office open xml

Nadere informatie

Hoe spreek ik een WMS aan?

Hoe spreek ik een WMS aan? Handleiding Hoe spreek ik een WMS aan? 1.4 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Koningin Maria Hendrikaplein 70 T +32 9 276 15 00 contactpunt@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 276 15 05 www.agiv.be

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 7 oktober 2015 Versie: 2.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 2.0 15

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.4.1 van het ESDIN Test Framework

Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.4.1 van het ESDIN Test Framework Handleiding conformiteittoets INSPIRE Service en Download Service met het ETF Voor versie 1.4.1 van het ESDIN Test Framework Datum 25 november 2014 Versie 1.4.1 View Handleiding conformiteittoets INSPIRE

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

Portability, Interoperability of toch maar Connectivity Portability, Interoperability of toch maar Connectivity.

Portability, Interoperability of toch maar Connectivity Portability, Interoperability of toch maar Connectivity. Portability, Interoperability of toch 1 Even Voorstellen Diploma s: 1980 Bachelor of Science Civil Engineering (Cairo, Egypte) 1986 Doctoraal in Geodesie (TU Delft, Nederland) Enige Automatiseringservaring:

Nadere informatie

Uitbreiding UM Aquo cluster KRW. Middel

Uitbreiding UM Aquo cluster KRW. Middel Uitbreiding UM Aquo cluster KRW algemeen onderdeel: Publicatiedatum 23 december 2011 UM Aquo - KRW Status Definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Middel inhoud Werkproces: Kennisgebied

Nadere informatie

Geomilieu gebruikersdag 2015

Geomilieu gebruikersdag 2015 Geomilieu gebruikersdag 2015 Workshop Geomilieu Advanced Theo Verheij (ve@dgmr.nl) De lettergrootte voor bijschriften is 12 Workshop Geomilieu Advanced onderwerpen Vragen gebruikers Web Services importeren

Nadere informatie

Zelftest XML Concepten

Zelftest XML Concepten Zelftest XML Concepten Document: n1035test.fm 18/02/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING Om een idee te hebben van wat we verwachten als voorkennis

Nadere informatie

Technisch Ontwerp VISSIM-PPA Koppeling

Technisch Ontwerp VISSIM-PPA Koppeling 1 Technisch Ontwerp VISSIM-PPA Koppeling Revisie Versie Datum Omschrijving 1.0 25 juli 2013 Initiële versie 1.1 26 juli 2013 Toevoeging van TDI regeltoestand. Toevoeging van bestandsnaam filtering. 1.2

Nadere informatie

Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Deelrapport Techniek

Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Deelrapport Techniek Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Deelrapport Techniek Deelrapport Techniek Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: NGInfra/ Alliander

Nadere informatie

RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur)

RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur) RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur) Barend Köbben Draft Versie 0.8 3 april 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 De atlas als ingang voor

Nadere informatie

Veel gebruikte open standaarden in onderzoek

Veel gebruikte open standaarden in onderzoek Veel gebruikte open standaarden in onderzoek Hieronder staat een lijst met open standaarden waarvan niet is vastgesteld dat het de facto standaarden zijn. Weet u dat één of meerdere van onderstaande standaarden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

Rapport Validatie INSPIRE services Provincies

Rapport Validatie INSPIRE services Provincies Rapport Validatie INSPIRE services Provincies Versie: 1.0 Datum: 12-juni-2015 Auteur: Paul van Genuchten GeoCat bv Veenderweg 13 6721WD Bennekom Inleiding 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanpak... 4 Conformiteit...

Nadere informatie

Nederlands profiel op ISO 19119 voor services

Nederlands profiel op ISO 19119 voor services Nederlands profiel op ISO 19119 voor services Geonovum datum september 2013 versie 1.2.1 rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Versiebeschrijving Versienummer Jaar

Nadere informatie

Verwantschap tussen open data, open standaarden en open source software

Verwantschap tussen open data, open standaarden en open source software Verwantschap tussen open data, open standaarden en open source software OSGEO conferentie 13 november 2013 Rob van de Velde De formule van Geonovum Werken aan beschikbaarheid Werken aan bruikbaarheid OGC

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

--- Top50orohydro- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V3.0 (2011)

--- Top50orohydro- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V3.0 (2011) --- Top50orohydro- 381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 10 Productspecificatie Top50orohydro- 381dpi V3.0 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de opstelling van de productspecificatie

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

FLEPOS-VERDICHTINGSPUNTEN

FLEPOS-VERDICHTINGSPUNTEN /// Rapport FLEPOS-VERDICHTINGSPUNTEN Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 13/06/2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Datum aanmaak: 13/06/2017 Datum afdruk: 11 augustus

Nadere informatie

Software User Manual SUM

Software User Manual SUM Software User Manual SUM Colofon: Uitgegeven door: Informatie: Telefoon: Email: Rijkswaterstaat Servicedesk-Data servicedesk-data@rws.nl Datum: 20 augustus 2016 Status: Definitief Versienummer: 2.7 DistributielaagWebservices

Nadere informatie

Software User Manual SUM

Software User Manual SUM Software User Manual SUM Colofon: Uitgegeven door: Informatie: Telefoon: Email: Rijkswaterstaat Servicedesk-Data servicedesk-data@rws.nl Datum: 20 augustus 2016 Status: Definitief Versienummer: 2.7 DistributielaagWebservices

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016 Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers 31 mei 2016 Agenda Evaluatie na afloop van de kennissessie Omgaan met conformiteit en validatie bij de INSPIRE implementatie Introductie Conformiteit

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

- OSR EN NGR - EEN VERGELIJKING TUSSEN BEIDE REGISTERS

- OSR EN NGR - EEN VERGELIJKING TUSSEN BEIDE REGISTERS - OSR EN NGR - EEN VERGELIJKING TUSSEN BEIDE REGISTERS OPDRACHTGEVERS OPDRACHTNEMER AUTEUR(S) REVIEWERS : Geonovum : ICTU-programma RENOIR : Atos Origin : Tom Visser : Thijs Brentjens (Geonovum) Bart van

Nadere informatie

Raamwerk Geo-Standaarden

Raamwerk Geo-Standaarden Raamwerk Geo-Standaarden Geonovum datum31 maart 2015 versie 3.0 Definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Doel en doelgroep

Nadere informatie

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1

datasets Revisietabel (in te vullen door PDOK) PDOK kenmerk <> 1 Intakeformulier voor aanbieders van niet-inspire geharmoniseerde datasets Inleiding PDOK ontsluit landsdekkende geo-data van overheidsorganisaties. Daarnaast biedt PDOK onder andere webservices op deze

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 3 december 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Nederlandse metadatastandaard voor geografie 1.1

Nederlandse metadatastandaard voor geografie 1.1 Nederlandse metadatastandaard voor geografie 1.1 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

Expertadvies Geo standaarden Auteur(s) Datum Versie Status

Expertadvies Geo standaarden Auteur(s) Datum Versie Status Expertadvies Geo standaarden Auteur(s) prof. dr. ir. P.J.M. van Oosterom, ir. L.M. Punter Datum 31 augustus 2009 Versie 1.0 Status Definitief concept t.b.v. publieke consultatie 1/25 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Een stevig fundament

Een stevig fundament Een stevig fundament Jandirk Bulens Omgeving ESTEC, NASA Continental Shelf Netherlands ALTERRA Sea-level> Sea-bottom> Marine+Kust Geo Milieu Geo Energie GrondWater Ondergrondse Geo Infrastructuur < Maaiveld

Nadere informatie

Handleiding Publicatie Module Enquête Systeem

Handleiding Publicatie Module Enquête Systeem Handleiding Publicatie Module Enquête Systeem Inhoud 1. Inleiding... 3 SOAP... 3 Functieomschrijvingen... 3 ASP... 3 JSP... 3 soapui... 3 Trouble shooting... 3 2. SOAP... 4 3. Functie omschrijvingen...

Nadere informatie

INSPIRE ruimtelijke datadiensten. INSPIRE Kennissessie Amersfoort, 5 juli 2016

INSPIRE ruimtelijke datadiensten. INSPIRE Kennissessie Amersfoort, 5 juli 2016 INSPIRE ruimtelijke datadiensten INSPIRE Kennissessie Amersfoort, 5 juli 2016 Agenda Ruimtelijke datadiensten ook wel.. Spatial Data Services of SDS ook wel diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens

Nadere informatie

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( )

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( ) Aantekeningen voor 5.0 (20180501) De preferences schermen voor de file in-uitvoer zijn gewijzigd. Zowel de lay-out als een aantal benamingen is aangepast. Tevens is er een optie bijgekomen voor de standaard

Nadere informatie