RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009"

Transcriptie

1 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

2 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en wordt verspreid onder alumni en masterstudenten van de faculteit. Redactie drs. Anouk Kerkhof drs. Grietje Wittekamp mr. Natascha Heyster drs. Antal Putman (eindredacteur) Redactieraad prof. mr. M.J.A. van Mourik prof. mr. P.P.T. Bovend Eert mw. mr. M.L.A. van den Bosch mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand prof. mr. C.J.H. Jansen Ontwerp Deel 2 ontwerpers, Nijmegen Fotografie Herbert van de Sluis Harm Derks Jos Janssen Erik van t Hullenaar Druk Thieme MediaCenter Nijmegen Informatie Heeft u een vraag over activiteiten voor alumni of wilt u reageren op dit magazine? Stuur dan een naar alumni-officer drs. Anouk Kerkhof: Dit magazine is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele op- of aan mer kingen kunt u richten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Oud en nieuw In meer opzichten wordt ook de faculteit in deze tijd geconfronteerd met oud en nieuw. Het recente afscheid van de hoogleraren Groenendijk, Van Mourik en Tak werd op 27 februari 2009 gevolgd door het emeritaat van prof. Tijn Kortmann en in juli is het de beurt aan prof. Irene Asscher-Vonk. Bij sommige alumni ontlokt de uittocht bezorgd klinkende geluiden. De geschiedenis heeft echter genoegzaam aangetoond dat het vertrek van oude meesters, hoe droef wellicht ook, niet zelden de weg opent naar nieuw elan. Evenals in het oude jaar kan in het nieuwe jaar weer worden genoten van het golftoernooi, de Van der Grintenlezing en de Actualiteitencursussen. In het kader van de verbreding van de uitstraling van de faculteit wordt er naar gestreefd de band met de buitenlandse alumni aan te halen. Om te beginnen met een alumniborrel in Brussel. Ook zullen buiten Nijmegen cursussen aan alumni worden aangeboden. Inhoud 3 Kort 4 Alumni-activiteiten 6 Alumniberichten 7 Facultair en universitair nieuws 8 Tijn Kortmann 10 Overzee 11 Onderzoek 12 Postacademisch 13 PAO-cursuskalender en aanmelden 14 In de prijzen / Benoemingen 15 Toen 16 Terugblik De juridische faculteit maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Universitair nieuws is derhalve in belangrijke mate ook interessant voor de alumni van onze faculteit. Het ligt dan ook in de bedoeling in dit magazine meer ruimte te scheppen voor universitaire berichten. Oud en nieuw! Het is in het leven niet anders. Martin-Jan van Mourik, alumnidecaan Activiteitenagenda 17 april Borrel voor alumni in Brussel 23 april Oratie prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes 15 mei Actualiteitencursus Vennootschapsrecht in Den Haag 3 juni Van der Grintenlezing 19 juni Nijmegen Open 2009: onderwijs- en golfdag 3 juli Afscheidsrede mw. prof. mr. Irene Asscher-Vonk 3 oktober Reünistendag kring Rechten 20 november Actualiteitencursussen Meer informatie? Aanmelden kan ook via deze site, of met de antwoordbon op p jaar duale master: feestelijke en educatieve reünie In navolging van de borrel voor alumni in New York organiseert de faculteit op 17 april een borrel voor alumni die woonachtig of werkzaam zijn in België. De borrel vindt plaats op donderdag 17 april 2009 van uur in café Le Bistro des Restos, 39 Rue du page (Edelknaapstraat) te Brussel in de gezellige Chatelain-buurt. Uiteraard zijn Nederlandse alumni ook van harte welkom. De borrel wordt door de faculteit bekostigd. U kunt zich nog aanmelden door een te sturen naar De duale master Onderneming & Recht (voor heen Nijmegen Law School) bestond in september tien jaar. Daarom organi seerde de faculteit een feestelijke bijeenkomst op 24 oktober 2008 bij Nauta Dutilh te Amsterdam. Ruim 100 (oud-)studen ten waren aanwezig. Zij werden welkom geheten door decaan prof. mr. Corjo Jansen en woonden daarna de Actuali teitencursus Burgerlijk recht bij van prof. mr. Steven Bartels. Na afloop was er volop gelegen heid om bij te praten. Een Brussels pintje voor alumni Job Cohen verzorgt Van der Grintenlezing Op woensdag 3 juni 2009 wordt de 7e Van der Grintenlezing georganiseerd. De lezing wordt uitgesproken door mr. Job Cohen, burgemeester van Amsterdam. Het thema van de lezing is Kerk en Staat. Onder de noemer handhaving van de scheiding van kerk en staat worden in Nederland en in Amsterdam stevige politieke en maat schappe lijke discussies gevoerd. Deze discussies hebben vaak een ruimer bereik en gaan over de plaats van gods dienst in de (Nederlandse) samenleving en de wijze waarop godsdienst en over heid zich tot elkaar verhouden. De Van der Grintenlezing vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen en is uitsluitend bij te wonen door studenten, medewerkers en alumni van de rechtenfaculteit. Deelname aan de lezing en borrel is kosteloos. Aanmelden? Stuur een onder vermelding van uw adresgegevens naar of gebruik de antwoord kaart op pagina 13 van dit blad. 2 3

3 alumni-activiteiten Tweede editie Cursus- Walter Hoefnagel, winnaar Nijmegen Open 2008: Grote belangstelling Actualiteitencursus in Den Haag en golfdag op komst Op vrijdag 19 juni vindt de tweede editie plaats van de Nijmegen Open : een golftoernooi gecombineerd met een Actualiteitencursus, speciaal voor alumni van de rechtenfaculteit. In 2008 namen 80 juristen deel aan deze bijeenkomst. Al meer dan 70 juristen hebben zich aangemeld voor de tweede editie. U kunt kiezen uit een Actualiteitencursus Burgerlijk recht door prof. mr. Steven Bartels en prof. mr. Leonard Verburg of een Actualiteiten cursus Uitleg huwelijkse voorwaarden en uiterste wilsbeschikkingen door prof. mr. Martin-Jan van Mourik. Het onderwijs wordt verzorgd door de faculteit in samenwerking met het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). U ontvangt 3 PO-punten NOvA of KNB. Na de cursus gaat u de sportieve strijd op de golfbaan aan. Aansluitend is er volop gelegenheid om met oud-studiegenoten en (oud-)hoogleraren bij te praten tijdens de borrel en het buffet. Golfclinic Heeft u geen GVB (GolfVaardigheidsBewijs)? Dan kunt u deelnemen aan een vier uur durende golfclinic. Enthousiaste professionals brengen u alle slagen van de golfsport bij (swing, chippen, putten). In kleine groepjes leert u de beginselen van de golfsport en neemt u deel aan een onderlinge wedstrijd. Het golfmateriaal wordt ter beschikking gesteld. Er is een maximum aan het aantal deelnemers, dus meld u snel aan. Het toernooi werd gehouden op De Nijmeegse baan in Groesbeek. Deze is niet supermoeilijk, als je maar redelijk ver en rechtuit slaat. Dat lukte me die dag wonder wel. Het leverde me een gewel dige beker op en een woordje van de rector magnificus die nog wat herinneringen ophaalde aan onze jeugd jaren in s-hertogenbosch. Van de sponsor Subaru krijg ik nu weke lijks een doosje golfballen toegezon den. Zo word ik gedu rende een jaar herinnerd aan deze plezierige dag. In juni ben ik zeker van de partij om de wisselbeker te verdedigen. voor Actualiteitencursus Meer dan 500 alumni schreven zich in voor de Actualiteitencursus op 21 november Door het slechte weer kon niet iedereen (op tijd) aanwezig zijn; uiteindelijk bezochten ruim 400 personen de cursussen. Een absoluut bezoekersrecord. Ook de waardering voor de cursussen brak records: de cursussen Strafrecht van prof. mr. Henny Sackers en Personen- en Familierecht van prof. mr. André Nuytinck werden met maar liefst een 8,6 gewaardeerd. Soep en broodjes Alumni konden kiezen uit cursussen op het gebied van Bestuursrecht, Personenen Familierecht, Strafrecht en Intellectueel Eigendomsrecht. Na afloop van de cursus was er een gezellige borrel in het Cultuurcafé. Om de winterse setting meer dimensie te geven, kreeg men een kopje soep en de welbekende broodjes UNOX-worst. Tevreden Uit de schriftelijke evaluaties is gebleken dat de cursisten zeer tevreden waren over de presen tatie van de docenten, de verhou - ding theorie en praktijk goed vonden en ook de onderwerpen als zinvol voor de praktijk hebben ervaren. Genoeg redenen om op vrijdag 20 november 2009 weer Actualiteitencursussen speciaal voor alumni te organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Op vrijdag 15 mei vindt een Nijmeegse Actualiteitencursus plaats.in Den Haag. Uit een onlangs gehouden onderzoek is namelijk gebleken dat veel alumni in het westen graag met oud-studenten van de Nijmeegse facul teit een cursus willen bijwonen, maar de reistijd naar Nijmegen als een belem me ring ervaren. Reden om voor het eerst een Actuali tei ten cursus te organiseren in Den Haag. De cursus gaat over Vennootschaps recht, duurt van tot uur en wordt afgesloten met een borrel. U ontvangt 2 PO-punten NOvA of KNB. Als alumnus betaalt u slechts 60 euro (de cursus ver - te genwoordigt een waarde van 200 euro). Bij de prijs inbegrepen zijn het cursus - mate riaal en de borrel na afloop. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100 te Den Haag. Aanmelden? Dat kan via de website of de aanmeld bon in dit blad. In Den Haag Locatie: Prijzen: Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek (gehele dag). Hoofdsponsor Subaru biedt prachtige prijzen aan (o.a. een verzorgde golfreis) Kosten: Deelname aan de actualiteitencursus en golftoernooi/ clinic: 195,-. Deelname aan alleen het toernooi/ clinic: 100,- Baancatering, borrel en buffet zijn bij de prijs inbegrepen. Met vrienden de baan op? Wilt u binnenkort weer een keer met oudstudiegenoten samen komen, maar hebt u geen tijd voor de organisatie van een reünie? Meld u dan gezamenlijk aan voor het golftoernooi of de clinic. Een sportieve middag met een gezellige borrel en buffet zijn dan gegarandeerd! Actualiteitencursus Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vennootschapsrecht Vrijdag 15 mei 2009 Ministerie van Justitie, Den Haag Aanmelden: Via de bon op pagina 13 of via 4 5

4 alumniberichten nieuws Wensen alumni in kaart gebracht De faculteit heeft in 2008 diverse activi teiten en diensten ontwikkeld voor alumni. Hoe worden deze beoor deeld en welke wensen zijn er? Om die vragen te beantwoorden kregen 1600 alumni een digitale enquête. Uit de resultaten blijkt: het alumnimagazine wordt zeer gewaar deerd; alumni lezen het liefst over alumni en activiteiten. de helft van de geënquêteerden heeft zich al aangemeld bij het Alumniweb, 20% heeft al eens de Van der Grinten lezing met plezier bijgewoond en 25 % is voornemens om deel te nemen aan de Cursus-en golfdag. Een derde van de geënquêteerden gaf aan behoefte te hebben aan meer moge lijkheden tot nascholing en opleiding. Zo n 30 % gaf aan interesse te hebben om namens hun kantoor of instelling vacatures en/of stageplaatsen aan te bieden voor studenten en alumni. Bijna de helft van de alumni heeft interesse om voor eigen doeleinden deze vacatures te bekijken. De website is door 70% bekeken en men geeft aan geen informatie op deze site te missen. JFV zoekt oud-leden Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van activiteiten voor oud-leden van de Juridische Faculteitsvereniging (JFV)? Met ingang van 2009 heeft de JFV haar reünistenlidmaatschap afge schaft. Vanaf nu is het lidmaatschap voor oud-leden van de JFV Nijmegen gratis en wordt bij aanmelding slechts gevraagd naar een eenmalige bijdrage van 5,-. U kunt zich aanmelden via Het aanmeld formulier kunt u sturen naar U ontvangt dan ieder kwartaal een overzicht van activiteiten waaraan u kunt deelnemen, zoals het gala en de jaarlijkse reünie voor JFV-Alumni. Bent u al reünist? Dan wordt uw lidmaat - schap automatisch omgezet. Na 20 jaar terug naar de faculteit Op 29 augustus 1988 ontvingen Arjen Vugs, Antoine Rakels, Yan van der Heijden en Rene de Groot hun rechtenbul. Weliswaar studeerden ze in diverse richtingen af, maar s avonds organiseerden ze een gezamenlijk afstudeerfeest in hun stamcafé Stretto. Exact 20 jaar na dato keerden zij terug naar de faculteit. Ze hebben veel mooie herinneringen aan hun studietijd. Gedurende hun rondleiding door de faculteit en de rechtenbibliotheek komen er steeds meer hilarische of mooie momenten boven. Wij kwamen vaak net iets te laat bij de ochtendcolleges aan en moesten dan plaatsnemen in CC3, waar we met een videoverbinding het college konden volgen. De hoogleraar verwel komde ons dan steevast met de legen da rische woorden ook welkom voor de kijkers thuis. De alumni hebben goede herinneringen aan de colleges van Corstens, Leijten, Beekman en Tijn Kortmann. Het waren grote verhalenvertellers, zeer boeiende sprekers. Zelfs op vrijdagochtend na het stappen waren we van de partij. Er zijn niet alleen herinneringen aan de colleges, maar ook aan de studenten feesten. Een van de hoogte punten in de roerige jaren 80, gekenmerkt door veel demonstraties en studentenbezettingen, was het optreden van Doe Maar in de Vereeniging, als afsluiting van de introductie. Ook de rechtenfeesten in de mensa met de huisband De Booze Brothers waren succesvol. De alumni zijn onder de indruk van het aanbod van diensten en activiteiten voor de huidige studenten op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie. Toen wij afstudeerden was er niets. Het was lastig een baan te vinden in de jaren 80 en we hadden geen professioneel netwerk vanuit de faculteit. Sowieso was er weinig affiniteit met de praktijk. Het was een puur theoretische studie, met alleen een Rota Carolina. Dat is nu wel heel wat verbeterd. Hoewel ze geen typisch juridische functies hebben vervuld, hebben deze alumni toch absoluut baat gehad bij hun studie: Redevoering, argumentatieleer, situaties snel kunnen doorzien en analytisch te werk gaan, dat zijn zaken die ons nog steeds goed van pas komen in het bedrijfsleven. Vugs, Rakels, Van der Heijden en De Groot lopen door het studiecentrum Studeon en herinneren zich de dagen voor hun afstuderen nog goed. Wij hadden natuurlijk in die tijd niet zoveel pc s en bovendien werkten we op een Commodore 64, met van die bandjes. We zaten dan de hele dag te typen, gingen daarna eten bij twee studentenvriendinnen die elke avond voor ons het eten kookten, daarna ter ontspan ning een biertje drinken bij Stretto of De Fuik en dan toch maar weer door naar Dio. De volgende dag kropen we weer achter de Commodore 64. Zo ging het een aantal weken lang. Een leuke tijd. Ook terug - keren? Wilt u ook met oudstudie genoten terugkeren naar de faculteit? U bent van harte welkom! U kunt een sturen naar en we maken een afspraak met u. Nieuw: Bijspijkercursus Privaatrecht voor alumni Wilt u uw juridische kennis rondom het privaatrecht actualiseren en aanscherpen? Dat kan met de Bijspijkercursus Privaatrecht. De Bijspijkercursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van 5 uur ( uur). De colleges vinden iedere vrijdag plaats in de periode september t/m december Locatie is de campus van de Nijmeegse universiteit. Voorwaarde voor deelname is dat u een doctoraal- of masterdiploma Rechten heeft behaald. De cursus wordt alleen aan alumni aangeboden, maar eventueel kan een uitzondering worden gemaakt voor nietalumni als zij worden geïntroduceerd door een deelnemende alumnus. De kosten voor de gehele cursus bedragen 2750 euro (inclusief parkeergelden, syllabi, koffie/thee en lunches). De literatuur dient u zelf aan te schaffen. De gemaakte studiekosten zijn in de meeste gevallen volledig aftrekbaar van de belasting. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat. Inhoud De inhoud van de cursus wordt samengesteld door prof. mr. Steven Bartels en prof. mr. drs. Carla Sieburgh. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal. Daarbij gaat het om onderwerpen betreffende alle belangrijke privaatrechtelijke rechtsgebieden: Goederenrecht, Contractenrecht, Burgerlijk procesrecht, Beslag en executierecht, Insolventierecht, Onrechtmatige daad, Arbeidsrecht, Familie- en Jeugdrecht, Ondernemingsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Financiering en Zekerheid, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht. Heeft u belangstelling voor deze cursus? Vul dan de antwoordbon in op pagina 13. De faculteit neemt vervolgens contact met u op. U vindt ook meer informatie op Via deze site kunt u zich ook aanmelden. Nieuwe masteropleiding: Fiscaal recht De faculteit biedt vanaf komend studiejaar een nieuwe masteropleiding aan: Fiscaal recht. Na afronding van deze opleiding beschikken studenten over een gedegen kennis op de belangrijkste terreinen van het belastingrecht. Het diploma heeft civiel effect en biedt tevens toegang tot het lidmaatschap en de beroepsopleiding van de Neder landse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de beroepsgroep van academisch geschoolde belastingadviseurs. Masterclass Bestuursrecht De faculteit heeft een nieuw mastervak ontwikkeld in samenwerking met zes advocatenkantoren: de Masterclass Bestuursrecht. In dit vak wordt praktijkgericht wetenschappelijk onderwijs gecombineerd met het opdoen van ervaring in de bestuurspraktijk. De betrokken kantoren zijn: Banning, Boels Zanders, Dirkzwager, Hekkelman, KienhuisHoving en Nysingh. De masterclass ging voor het eerst van start in februari Universitair nieuws Begeleiding buitenlandse studenten De Radboud Universiteit heeft een eervolle vermelding ontvangen voor de begeleiding van buitenlandse studenten. Deze is zo goed dat de universiteit wordt opgenomen in de Erasmus brochure met Succes Stories Het is voor het eerst dat een Nederlandse universiteit is uitverkoren voor opname in deze brochure. Uitval eerstejaars tegengaan Goed geïnformeerd zijn is de basis voor een succesvolle start. Daarom begint de universiteit met een nieuw project: studiekeuzegesprekken voor scholieren die niet eerder aan voorlichtingsactiviteiten hebben deelgenomen. In zo n gesprek stellen beide partijen vast of de scholier voldoende weet waar hij aan begint. Beurshandelaren zijn ook mensen Van handelaren op financiële markten verwacht je dat ze verstandige afwegingen maken. Econoom Remco Zwinkels maakt in zijn proefschrift echter duidelijk dat zij uiteenlopende verwachtingen hebben die niet altijd gebaseerd zijn op gedegen analyses, en dat zij hun strategie zo inruilen voor een andere als die meer winst lijkt te beloven. Conformisme in brein gemeten Mensen zijn geneigd hun mening aan te passen aan die van anderen. Nu is door metingen van een Rotterdams- Nijmeegse onderzoeksgroep ook bekend welke processen daarvoor zorgen. Als we zien dat we afwijken gaat er een fout-signaal af in de hersenen. Het signaal oeps, ik wijk af van de rest... wordt erg actief, het beloningsgebied juist minder. Dat is samen zo n sterk signaal dat we ook geruime tijd later dezelfde fout niet nog eens maken. Meer universitair nieuws: Agenda RU-activiteiten voor alumni 28 mei Radboud Universiteitslezing in Nijmegen 3 september Radboud Universiteitslezing in Doetinchem oktober RU-alumnireis Nietzsche naar Nice, Turijn en Genua 19 november Radboud Universiteitslezing in Den Haag Meer weten? 6 7

5 Stormvast vergroeid met de faculteit Tijn Kortmann neemt na 36 jaar afscheid Wat is er mooier dan in totaal zesendertig jaar in deze faculteit te hebben gewoond meer dan de helft van mijn leven en er nooit uitgegooid te zijn of er op uitgekeken te zijn geraakt? Vijf jaren als student, waarin je je vaak een centrum van de wereld voelde, ruim twee jaren als promoven dus(je) en vanaf 1981 als hoogleraar. Vastgeroest, hoor je moderne managers en zielkundigen al zeggen. Ik noem dat: stevig en stormvast vergroeid. Dat maakt rustig en gelukkig. Prof. mr. Tijn Kortmann nam op 27 februari na 36 jaar afscheid van de faculteit. Een terugblik op al die jaren. Vergroeidheid met de faculteit betekent niet dat er geen veranderingen waren. Die waren er zeker: sterk toegenomen aantal len studenten en stafleden, meer dames- dan heren studenten, veel buitenlandse studenten, de computer, het verval van talenkennis en taalbeheersing, sterk toege - no men paperasserij en interactief onder wijs. Dat laatste is misschien wel de grootste veran de ring, ook al weet ik niet wat het is. Op een goede tweede plaats staat de piercing. Mooiste aspect Wat doet een mens zoal aan de faculteit in al die jaren? Weinig intern ruziën, afstand houden van de centrale autoriteiten, wat lezen en schrijven, zo weinig mogelijk vergaderen en vooral: leren. Het mooiste aspect van het hoogleraarschap is het onderwijs, ook in het Frans, Duits en Engels, hoewel die laatste taal voor continen tale juristen minder geschikt is. Aan de langjarige onderzoeksen onderwijs relatie met de Faculteit van Poitiers heb ik zeer veel te danken. Het was en is een vreugde daar regelmatig te kunnen zijn. Sprookje Op 1 maart 2004 werd Kortmann benoemd tot Akademiehoogleraar van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Een groot voorrecht waardoor ik vijf jaar was vrijgesteld van bestuurlijke verplichtingen en me kon toeleggen op de wetenschap en de begeleiding van onderzoekers. Voor een mens als ik ben is dat bijna een sprookje. Dankbaarheid Er zijn veel, vooral mooie, herinneringen verzameld in al die jaren: aan zeer goede, geestige, aardige, hard knokkende studenten, aan onmisbare en onvergetelijke collegae uit diverse secties, aan prachtige proefschriften die ik nooit zou hebben kunnen schrijven, aan een uitnemende secretaresse, aan schitterende feesten. De misschien mooiste herinnering dateert van het eerste college na anderhalf jaar ziekte en dus afwezig heid van de faculteit. Het was medio Dat college zag ik met zorg tegemoet: lukt het nog wel, stort ik niet in, sla ik niet aan het janken? Wel, dat laatste gebeurde bijna, toen de studenten na het college klapten en mij een mooie fles aanboden. Zo over leeft een mens ellende, met tranen in de ogen van dank baar heid. Als dat onderwijs niet meer gelukt zou zijn, had ik een andere baan gezocht. Vriendschappen Al die jaren hebben vele bekenden en vrienden opge le verd onder de facultaire medewerkers en onder de studenten. Ik zie hen vaak met vreugde terug, gewoon ergens bij toeval, maar ook op colloquia en bij reünies. Zo blijf je jong en dikwijls komt dankbaarheid op over het werk dat je mocht doen en de vriendschap pen die zijn gesloten. Een enkele zeurkous en mopperaar over de faculteit valt dan overigens extra op. Emeritaat Het facultaire werk is binnenkort afgelopen, maar er zijn nog diverse promovendi die Kortmann begeleidt. Wat prutsen met taal en muziek, wat knutselen aan vaar- en voertuigen en wat snuffelen in de natuur: dat is na mijn afscheid van de faculteit meer mogelijk dan in de afgelopen jaren. Met emeritaat gaan is gewoon, is natuurlijk en noodzakelijk. Een senex wordt een oude, grauwende kater, als hij te vaak moet en onvoldoende mag. Op dat mogen kan hij zich verheugen, ook al viel het moeten mee. Afscheidscollege In zijn afscheidscollege Staatsrecht en raison d Etat op 27 februari liet Kortmann aan de hand van praktijk voorbeelden zien hoe dragers van overheidsambten op gezette tijden basisprin cipes van het staatsrecht met voeten treden. Hij ge bruik te daarbij de term raison d Etat, een van ori gine Machiavellistisch concept. In de nationale context duidt de term op het aanvoeren van argu menten om de toepas sing van rechtsregels te ont gaan. Binnen het staatsrecht gelden nog steeds enkele basis principes, waar onder de trias politica, de democratie en de rechtsstaat. Zij komen geen van alle in zuivere vorm voor in het constitu tionele recht van Nederland en andere westerse staten, maar inachtneming ervan blijft nodig. Kortmann ontving bij zijn afscheid de Koninklijke onder schei ding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn bijzondere verdiensten als expert op het gebied van het nationaal en internationaal staats recht. Tijn Kortmann (1944) behaalde in 1967 zijn doctoraalexamen Nederlands recht in Nijmegen. Na zijn afstuderen studeerde hij nog een jaar Frans en Frans publiekrecht aan de Universiteit van Poitiers. In 1971 promoveerde hij aan de KUN. Van 1972 tot 1976 werkte hij als jurist bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1976 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1981 was hij hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Nijmegen. Hij vervulde hier twee keer de functie van decaan. In 2004 werd hij aangesteld als Akademiehoog leraar op basis van zijn werk op het gebied van het Nederlandse constitutioneel recht, Europees publiekrecht in het algemeen en Frans publiekrecht in het bijzonder. Hij geldt in heel Europa als een autoriteit op het gebied van vergelijkend constitutioneel recht. Kortmann vervulde binnen en buiten de universiteit tal van bestuurlijke functies. Hij is medewerker van het Nederlands Juristenblad, redactielid van Rechtsgeleerd Magazijn Themis en vaste annotator van Ars Aequi. Vanwege zijn vermogen complexe juridische zaken eenvoudig en levendig uit te leggen wordt Kortmann regelmatig om advies en uitleg gevraagd in publiekrechtelijke kwesties. In 2005 benoemde de Tweede Kamer hem tot voorzitter van de referendumcommissie, die een samenvatting maakte van de Europese Grondwet. Tot zijn belangrijkste publicaties behoren het handboek Constitutioneel recht (waarvoor hem in 1996 de Thorbecke-penning werd toegekend), De grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie en Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen. Dit laatste boek redigeerde hij samen met prof. mr. Lucas Prakke. 8 9

6 overzee onderzoek Alumni in het buitenland Meer dan 200 alumni hebben Nederland verruild voor een buitenlands oord. Hoe vergaat het hen daar? Hieronder een kort relaas van drie buitenlandse alumni. De nostalgie van de Nijmeegse studententijd Van Nederland naar Curaçao en weer terug Van rechtenstudent naar etnograaf Alumnus Raymundo Debrot studeerde in december 1970 af in Nederlands recht. Dat hij zich echter later ver over de grenzen zou vestigen en weinig meer aan het Nederlandse recht zou hebben, lag toen nog niet voor de hand. Hoe komt een alumnus in Colombia terecht? Intellectueel eigendom: niet onaantastbaar als het om innovatie gaat Ondernemer X heeft iets ontwikkeld dat ondernemer Y niet heeft. Jammer voor Y. Maar wat als de vondst van X zo succesvol is dat Y van de markt gedrukt wordt? Sophie van Loon onderzocht onder welke voorwaarden een onderneming verplicht kan worden om haar intellectueel eigendom met anderen te delen. Ze stelt een helder criterium voor: alleen wanneer verdere innovatie belemmerd wordt, móet X zijn vondst in licentie geven aan Y. Van Loon promoveerde enkele maanden geleden aan de Radboud Universiteit. Alumnus Roeland van Passel studeerde van 1990 tot en met 1996 rechten in Nijmegen. Vier jaar na het behalen van zijn bul vertrok hij naar Murcia in Spanje. Ik kon geen baan vinden en ben toen zelfstandig een advocaten- en administratiekantoor begonnen. Daarnaast heb ik allerlei ondersteunende ondernemingen opgezet waardoor het uiteindelijk een ondernemingsgroep is geworden die zich richt op onroerend goed en onderneming. Zo ben ik bijvoorbeeld ook eigenaar van een infor maticabedrijf dat software bouwt voor het beheer van onroerend goed en juridische dossiers. De degelijke opleiding die ik in Nijmegen heb genoten, heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Keert Van Passel nog een keer terug naar Nederland? Ik ben voornemens tot het einde van mijn dagen in Spanje te blijven. Het klimaat is hier prettig. De degelijke opleiding die ik in Nijmegen heb genoten, heeft zeker zijn vruchten afgeworpen Dat hij niet meer terugkomt, heeft niets te maken met zijn herinneringen aan Nijmegen: Ik koester het ongecompliceerde studentenleven en zou nog veel mensen weer eens terug willen zien, vooral om weer in de tijd terug te gaan en de nostalgie van het studentenbestaan te ervaren. In 2001 studeerde alumnus Martijn Hendriks af bij de Nijmegen Law School. Kort na zijn afstuderen werd hij beëdigd als advocaat. Na 4 jaar ging hij werken op Curaçao, bij VanEps Kunneman VanDoorne Advocaten. Daarnaast doceert hij aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Dat ik advocaat zou worden en ooit op de Nederlandse Antillen zou wonen stond na mijn afstuderen voor mij wel vast. Mijn stage tijd op Curaçao en Sint Maarten was namelijk geweldig. Mijn gastdocentschap is een mooie aanvulling op mijn werk als advocaat. Nu ik zelf doceer komen allerlei goede herinneringen aan mijn studietijd boven. Achteraf kan ik zeggen absoluut geen spijt te hebben van mijn keuze voor de Nijmeegse universiteit. Ik heb er veel geleerd en pluk daar nog steeds de vruchten van. Met veel plezier denk ik terug aan die tijd. Ik begon als student geschiedenis, maar besloot al snel dat rechten meer bij mij paste. Goede herinne ringen heb ik aan de Rechtswinkel. Het was niet alleen leer zaam, er ontstond ook een hechte vrienden groep. Goede herinneringen heb ik vooral aan mijn tijd bij de rechtswinkel Met een aantal ex-rechtswinkelmede werkers heb ik nog steeds contact. Dit jaar keert Hendriks terug naar Nederland. De fenomenen die ik graag terug zou zien, verblijven helaas al geruime tijd daar waar ik over een jaar of vijftien pas hoop te arriveren Mijn voorouders arriveerden eind 18e eeuw vanuit Zwitserland op Bonaire. Gegeven deze roots is de aantrekkingskracht van de Caribische kust van Latijns-Amerika verklaarbaar. Ik ben inmiddels al weer 10 jaar woonachtig in Colombia en verwacht tot mijn overlijden aan deze kusten te verblijven. Hier ben ik ook nog werkzaam als jurist en het grootste verschil tussen Colombia en Nederland is ongetwijfeld de praktisch-juridische invulling van het begrip rechtszekerheid. Naast interesse voor het juristenwerk heeft Debrot ook veel belangstelling voor de geschiedenis van Indiaans Aruba. Hij heeft het etnografische boek Aruba Indigena geschreven over de herkomst en cultuur van de eerste bewoners van de Antillen: indianen afkomstig uit Colombia en Venezuela. Vanuit het Caribische gebied denkt hij nog regelmatig aan Nijmegen. Wie zou hij nog eens terug willen zien? De fenomenen die ik graag terug zou zien, verblijven helaas al geruime tijd daar waar ik over een jaar of vijftien pas hoop te arriveren. Wie jarenlang heeft gewerkt aan bijvoorbeeld een boek, een softwareprogramma, de aanleg van een databank of een uitvinding, ziet niet graag een ander met de voortbrengselen van zijn geest aan de haal gaan. En gelukkig wordt intellectueel eigendom ook beschermd door de wet. Dat is onder meer goed omdat het zonder die bescherming een stuk minder aantrekkelijk zou worden om tijd, geld en inspanningen te investeren in een idee. Van Loon: Intellectueel eigendom is een vorm van beloning daarvoor. Het stimuleert dus productontwikkeling, onderzoek en uitvindingen. Exclusiviteit of machtsmisbruik? Maar exclusiviteit heeft een keerzijde. Want als een onderneming haar intellectueel eigendom niet wil delen met andere ondernemingen die daardoor van de markt gedrukt worden, kan er sprake zijn van misbruik van machtspositie. De rechter kan in zo n geval beslissen dat de eerste onderneming haar intellectuele eigendom in licentie móet geven. Dit houdt in dat anderen de techniek of de vinding ten dele en/of onder voorwaarden ook mogen gebruiken. Van Loons onderzoeksvraag is een fundamentele: Welk recht gaat voor? Onder welke voorwaarden kan de rechter een onderneming verplichten om haar intellectueel eigendom te delen? De rechtspraak is ondui delijk op dit punt, terwijl er wel behoefte is aan een bruikbaar toetsingscriterium. Want het is nogal een ingreep, om een onder neming te verplichten haar intellectueel eigen dom min of meer af te geven. Criterium Van Loon bestudeerde een aantal zaken die de afgelopen jaren hebben gediend voor het Europees Hof van Justitie. Daarbij streden bijvoorbeeld autofabrikanten om modelrechten van bepaalde onderdelen en vocht een Ierse tv-gids voor de programmagegevens van álle Ierse omroepen. Uit de jurisprudentie bleek dat het hof worstelt met de materie. Toch komt er één criterium naar voren dat mijns inziens heel geschikt is om het conflict te beoordelen, namelijk het nieuwproductcriterium. Als je kunt aantonen dat je echt een nieuw product kunt maken met de informatie die iemands intellectueel eigendom is, is er sprake van innovatie. En als die belemmerd wordt, zou de houder van het intellectuele eigendom verplicht kunnen worden om een licentie af te geven. In haar proefschrift geeft Van Loon een nauw keurige omschrijving van wat een nieuw product is. De belangrijkste kenmerken zijn: het product moet nieuw zijn en geen imitatie; het moet een vooruitgang bieden en niet alleen maar andere kenmerken hebben dan een bestaand product; het moet iets zijn waarnaar potentiële vraag is bij de consument. De juiste afweging Van Loon hoopt dat de rechter het nieuwproduct criterium vaker zal toepassen in conflicten tussen intellectueel eigendom en mededinging. Ze haalt de geruchtmakendste zaak uit haar proefschrift aan: Microsoft, die dé standaard heeft geschapen voor computer besturingssystemen, is door het Europese Gerecht in 2007 verplicht om bepaalde infor matie die anderen nodig hadden om hun producten aan te laten sluiten op die standaard, in licentie te geven. Maar was in deze zaak sprake van belemmering van innovatie of belemmering van concurrentie? Het nieuw product criterium is wel ter sprake gekomen, maar het is onduidelijk of het de doorslag gaf. Duidelijk en spaarzaam, zo hoort de rechter met ingrepen in het intellectueel eigendom om te gaan, vindt Van Loon. Mijns inziens is het nieuwproductcriterium een weergave van de enig juiste afweging die je kunt maken. Want bevorderen van innovatie is een doel van intellectueel eigendom, en ingrijpen in dat recht kan alleen maar als dat doel door dat recht tóch in het gedrang komt

7 postacademisch De faculteit verzorgt een uitgebreid aanbod aan postacademische opleidingen en cursussen. Deze worden ontwikkeld en aan geboden door het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Het CPO verzorgt onder meer VSO- en PAO-cursussen, symposia, in company-cursussen en het (onderwijs-)management voor diverse beroepsverenigingen en stichtingen. Hieronder leest u nieuws over de activiteiten van (opdrachtgevers van) het CPO. PAO-cursuskalender In de komende periode verzorgt het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen de volgende PAO-cursussen: Mei aanmelden Antwoordkaart Postacademische cursussen Ja, ik meld mij aan voor de volgende PAO-cursus (u vindt het actuele cursusaanbod op deze pagina en op Nieuwe specialisatieopleiding Formeel Belastingrecht De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met het CPO een landelijke eenjarige specialisatie opleiding Formeel Belastingrecht. Op 15 januari ging deze nieuwe opleiding voor de eerste keer van start. De nieuwe opleiding richt zich onder meer op fiscaal juristen en fiscaal economen werkzaam in de belasting adviessector of bij de overheid (Belastingdienst en rechterlijke macht), die zich willen specialiseren op het terrein van het formeel belastingrecht. De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van 5 uur en omvat de volgende onderdelen: Capita selecta Algemene wet inzake rijksbelastingen en Algemene wet bestuursrecht (15 uur) Fiscaal procesrecht (20 uur) Aansprakelijkheid en invorderingsproblematiek (10 uur) Fiscaal boeterecht (15 uur) De opleiding kwalificeert voor opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en de Nederlandse Orde van Advocaten. Deelnemers krijgen 40 PE punten. Het is mogelijk om afzonderlijk per onderdeel in te schrijven. De algehele coördinatie van de opleiding is in handen van prof. mr. Gerard Meussen, hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen en prof. dr. mr. René Niessen, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en sinds 1 december 2008 deeltijd hoogleraar formeel belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen. 10% korting voor alumni 10% korting Het CPO heeft een nieuwe kortingsregeling ingesteld voor alumni van de Nijmeegse rechtenfaculteit: u krijgt eenmalig 10% korting op een VSO- of PAO-cursus van het CPO. U kunt gebruik maken van deze regeling door u aan te melden voor een cursus via de antwoordkaart in dit magazine (zie pagina 13). Notariële Specialisatieopleidingen Het CPO organiseert sinds 2005 in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de Notariële Specialisatieopleidingen. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte binnen het notariaat tot specialisatie op één van de notariële rechtsgebieden. Er is de keuze uit drie rechtsgebieden: Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Projectontwik keling en Familievermogensrecht. Gedurende negen maanden verdiepen de deelnemers hun civiel- en fiscaalrechtelijke kennis. Komend najaar worden deze 3 opleidingen weer aangeboden. Samenwerking met SSR Sinds 2008 werken de SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging) en het CPO samen met als doel om verdiepingscursussen op specialistisch niveau aan te bieden. De cursussen worden ontwikkeld in overleg met de lectoren van de SSR en hoogleraren/universitaire hoofddocenten. De doelgroep verschilt per cursus, maar richt zich met name op zeer ervaren leden van de zittende magistratuur en leden van het Openbaar Ministerie. Door een maximum aantal deelnemers van 20 per verdiepingscursus en het veelal werken met casus en stellingen is een grote mate van interactiviteit gegarandeerd. Uitgangspunt hierbij is dat er voldoende ruimte is voor discussies en het onderling uitwisselen van gedachten en ervaringen. Het CPO en de SSR ontwikkelen verdiepingscursussen en andere onder wijsactiviteiten op de rechtsgebieden Bestuursrecht, Civiel recht en Straf recht. Voor het voorjaar van 2009 zijn twee 1-daagse master - classes ontwikkeld: De logos van het recht (Civiel recht) en Feit en bewijs (Bestuursrecht). Voor meer informatie: CPO bestaat 30 jaar Het CPO bestaat dit jaar 30 jaar. In 2009 vinden diverse lustrumactiviteiten plaats voor relaties, waaronder een landelijk congres in het najaar. Actualiteiten Bestuursrecht 7 mei 575, uur Nijmegen 6 PO-punten Missers bij de afwikkeling van faillissementen 7 mei 485, uur Maarssen 4 PO-punten Fiscale en civielrechtelijke actualiteiten Erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor het notariaat 15 mei 575, uur Nijmegen 6 PO-punten Actualiteiten Insolventierecht 19 mei 575, uur Utrecht 6 PO-punten De Wro in de praktijk 26 mei 575, uur Utrecht 6 PO-punten <<JOR>> Actueel Ondernemingsrecht 28 mei 625, uur Amsterdam 4 PO-punten Actualiteiten Verbintenissenrecht 28 mei 525, uur Nijmegen 5 PO-punten Nieuwe ontwikkelingen in het ondernemingsrecht 27 mei en 1.000, uur Amsterdam 12 PO-punten 4 juni Juni Fiscale en civielrechtelijke aspecten van het aangaan en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten 9 juni 575, uur Amsterdam 6 PO-punten Verdieping Actio Pauliana en verrekening 9 juni 485, uur Utrecht 4 PO-punten Mededingingsrecht voor de praktijk Actualiteiten Mededingingsrecht in Nederland 10 juni 485, uur Utrecht 4 PO-punten Actualiteiten Aanbestedingsrecht 11 juni 485, uur Maarssen 4 PO-punten Personenvennootschappen 11 juni 575, uur Amsterdam 6 PO-punten <<JOR>> Actueel Insolventie, financiering en zekerheden 16 juni uur Amsterdam 4 PO-punten Actualiteiten Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht 17 juni uur Nijmegen 6 PO-punten U kunt zich aanmelden met de antwoord kaart op deze pagina. Voor meer informatie over de cursussen: Achternaam Ja, ik meld mij aan voor de volgende VSO-cursus (u vindt het actuele cursusaanbod op Ja, ik maak gebruik van de alumni-kortingsregeling (eenmalig 10% korting op een cursus van het CPO).* Titel(s) + voorletters Adres Postcode + plaats Telefoon Antwoordkaart alumni-activiteiten M/V * U kunt alleen gebruik maken van deze korting door u aan te melden met deze antwoordkaart. Deze kaart kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: CPO, Antwoordnummer 2288, 6500 WC Nijmegen Ik meld mij aan voor de alumniborrel in Brussel op 17 april Ik meld mij aan voor de Actualiteitencursus in Den Haag op 15 mei Ik meld mij aan voor de Van der Grintenlezing op 3 juni Ik meld mij aan voor de Onderwijs- en Golfdag op 19 juni Ik meld mij aan voor de bijeenkomst van de Reünistenkring Rechten op 3 okt. Ik wil meer informatie over de Bijspijkercursus Privaatrecht Achternaam Titel(s) + voorletters Adres Postcode + plaats Telefoon Deze kaart kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Antwoordnummer 1908, 6500 VC Nijmegen M/V 12 13

8 in de prijzen benoemingen toen Gouden Peer Prof. mr. Daan Doorenbos en prof. mr. dr. Leon Verstappen hebben de Gouden Peer ontvangen, op het gebied van respectievelijk economisch strafrecht en notarieel recht. Zij werden door vakgenoten uitgeroepen tot beste jurist op deze gebieden. De Gouden Peer is een initiatief van het tijdschrift Mr. Doorenbos is naast hoogleraar Ondernemings strafrecht tevens advocaat bij Stibbe. Verstappen werkt als kandidaat-notaris bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en als hoogleraar aan de RUG. Zij zijn niet de eerste Nijmege naren die deze prijs in ontvangst mogen nemen. Prof. mr. Kees Groenendijk en prof. mr. Bas Kortmann gingen hen voor. Alumna mr. Larissa Silverentand won de Gouden Stoofpeer op het gebied van Effectenrecht. Thom de Graaf alumnus van het jaar 2008 Thom de Graaf is voor mij de alumnus van het jaar, aldus Roelof de Wijkerslooth - voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Univer si teit - tijdens zijn nieuwjaarsrede op 5 januari. Als burgemeester van Nijmegen toont hij zich betrok ken bij de universiteit. Hij stimuleert de relaties tussen universiteit en stad en versterkt zo de weder zijdse posities. Mede dankzij hem zijn de relaties tussen universiteit en stad uitstekend. De Graaf studeerde van 1976 tot 1981 rechten en was tot 1985 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de sectie Staats- en Bestuursrecht. De Graaf was de drijvende kracht achter het geschenk van de stad aan de 85 jarige universiteit, de instelling van de bijzondere leer opdracht Geschiedenis van Nijmegen. Ook organi seerde hij tijdens het zeven tiende lustrum in mei 2008 een diner voor vooraan staande afgestudeerden van de universiteit in weten schap, politiek, sport en cultuur. Henny Sackers hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht Met ingang van 1 januari 2009 is mr. Henny Sackers benoemd tot hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht. Dit is een nieuw gebied op het grensvlak van het strafrecht en het bestuursrecht. De laatste jaren is veel nieuwe wetgeving gekomen ter verruiming van de mogelijkheden voor preventieve rechts handhaving. Denk aan uiteenlopende onderwerpen als de gebiedsontzegging bij overlast en de uithuisplaatsing bij huiselijk geweld, maar ook onderwerpen als fraudebestrijding en de handhaving van de opiumwet en de wapenwetgeving geven een gecombineerde straf- en bestuursrechtelijke aanpak te zien. Sackers zal onderzoek gaan doen naar de rechtspleging. De leerstoel is verbonden aan het onderzoekcentrum Staat en Recht. René Niessen bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht Prof. dr. mr. René Niessen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht (per 1 december 2008). Het gaat om een deeltijdleerstoel die mede wordt gefinancierd door Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Het formele belastingrecht omvat die rechtsgebieden waarin het niet zozeer gaat om de bepaling van de omvang van de te betalen belastingschuld, maar om de manier waarop deze wordt vastgesteld en ingevorderd. Niessen is sinds 2004 Advocaat- Generaal bij de Hoge Raad. Voordien was hij 15 jaar hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Maastricht waar hij (mede-) oprichter was van de fiscaaljuridische en de fiscaal-economische studie richtingen. Bernard Schols hoogleraar Successierecht en belastingen van rechtsverkeer Mr. Bernard Schols is met ingang van 1 februari 2009 benoemd tot hoogleraar Successierecht en belastingen van rechtsverkeer. Schols studeerde Notarieel recht en Nederlands recht in Nijmegen en Belastingkunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde eind 2007 aan eerstgenoemde universiteit op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Deels naast 15 jaar notariële praktijk is Schols sinds 1996 als docent Notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit. Sinds 2004 is hij eveneens vennoot bij ScholsBurgerhartSchols estate planning te Nijmegen. Ook functioneert Schols sinds 2000 als plaatsvervangend rechter bij de rechtbank te Arnhem. Hans den Tonkelaar bijzonder hoogleraar Rechtspraak Mr. Hans den Tonkelaar is met ingang van 1 februari 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtspraak. De leeropdracht is ondergebracht bij de kernleerstoel Bestuursrecht en wordt mogelijk gemaakt door de rechtbank en het gerechtshof Arnhem. Den Tonkelaar is vice-president van de rechtbank Arnhem. Hij studeerde notarieel recht en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1979 op een dissertatie over het verenigingsrecht. Den Tonkelaar werkte aan de Rijksuniversiteit Leiden en was rechter aan de rechtbanken te Arnhem en Zutphen. Hij zal zijn brede expertise op verschillende rechtsgebieden bij de rechtbank inbrengen in het onderzoek op het gebied van rechtspleging. Verder zal de nieuwe hoogleraar meewerken aan de ontwikkeling van een mastercursus en postdoctoraal onderwijs verzorgen. Facultaire grootmeester van toen: Bernard Hermesdorf Bernardus Hubertus Dominicus Hermesdorf is op 3 november 1894 te Kerkrade geboren. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en rondde deze studie af in 1911 met een promotie op stellingen. Na gedurende korte tijd werkzaam te zijn geweest in Heerlen werd hij bedrijfsjurist bij de NV Noury en Van der Lande te Deventer. In 1923 vestigde hij zich in deze stad als advocaat en procureur. Hermesdorf werd in 1928 benoemd tot lector in het Romeinse recht aan de Nijmeegse universiteit, zonder een letter op dit vakgebied te hebben gepubliceerd. Hem werd een professoraat in het Romeinse recht en het oud-vaderlandse recht in het vooruitzicht gesteld bij gebleken geschiktheid. Hoewel hij zich na enige tijd bewezen had, bleef instelling van deze leerstoel lang uit, zelfs nadat hij in 1931 tot hoogleraar in het Romeinse recht te Leuven was benoemd. De oorzaak van dit uitstel lag bij E.J.J. van der Heijden, die onwillig was het oud-vaderlandse recht aan Hermesdorf af te staan. Pas in 1938 gaf Van der Heijden het vak op en werd Hermesdorf benoemd tot hoogleraar in het Romeinse en het oud-vaderlandse recht. Hij bleef dit tot zijn emeritaat in Hermesdorf ontwikkelde zich tot een bekwaam beoefenaar van de rechtsgeschiedenis in de brede zin van het woord. Hij legde zich niet zo zeer toe op de bestudering van de wortels van het positieve recht, maar hij was vooral een katholiek geïnspireerd cultuurhistoricus. Zijn Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht is voor vele studentengeneraties verplichte kost geweest, evenals de oorspronkelijk door Van der Heijden geschreven, maar vanaf de derde druk door Hermesdorf bewerkte Aante(e)- keningen bij de geschiedenis van het oude vaderlands(ch)e recht. Tot zijn bekendste boeken behoren Licht en schaduw in de advocatuur der Lage Landen, Te hoofde gaan en Römisches Recht in den Niederlanden. Hermesdorf heeft daarnaast veel gepubliceerd over Gelderse en Limburgse rechtsgeschiedenis. Opvallend is eveneens zijn aandacht geweest voor Bernardus van Clairvaux als jurist. In de bitterste jaren van de Tweede Wereldoorlog was Hermesdorf de rector magnificus van de Nijmeegse universiteit. Hij werd eind 1942 benoemd en hij zou zijn ambt uitoefenen tot september Hij weigerde om principiële redenen medewerking te verlenen aan de plannen van de Duitse bezetter, zoals ten aanzien van de arbeidsinzet. Hij verzette zich met steun van de Nijmeegse senaat, het College van Curatoren en de bestuurders van de Sint Radboudstichting tegen de ondertekening van de loyaliteitsverklaring (die de Duitsers van de Nederlandse studenten eisten). Hermesdorf stuurde als enige Nederlandse rector magnificus de studenten van zijn universiteit de verklaring niet toe. Het onontkoombare gevolg van deze houding was de sluiting van de instelling met ingang van 11 april Hermesdorf bevestigde eigenhandig op 10 april het bericht met een mededeling van deze strekking op een bord in de aula. Zo wist hij de rug recht te houden in uiterst moeilijke omstandigheden. Hermesdorf was een kunstzinnig en -minnend mens. Hij had zijn huis aan de Groesbeekseweg zelf ontworpen. Hij overleed op zijn 84ste verjaardag. Op treft u meer informatie over facultaire grootmeesters

9 terugblik Prof. mr. drs. Bruno van Ravels studeerde in 1986 af in Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde. Tijdens zijn studie werd hij gevraagd door Peter van Wijmen om bij zijn kantoor te komen werken in de overheidspraktijk. Dit kantoor was een van de rechtsvoorgangers van het huidige AKD Prinsen Van Wijmen, kortweg AKD, waar Van Ravels thans partner is. Een plezierige terugkeer Ik heb destijds voor AKD gekozen vanwege de mensen die er werkten, de aard en omvang van de praktijk en de wetenschappelijke activiteiten. Een belangrijk deel van onze praktijk heeft een sterke focus op de betrekking tussen overheid en onderneming. Zo houden we ons onder andere bezig met de Betuweroute, de HSL-Zuid, de uitbreiding van Schiphol en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Praktijk en wetenschap Naast zijn werk als advocaat is Van Ravels sinds 2002 als hoogleraar verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Nijmeegse rechtenfaculteit, waar hij de leerstoel Overheid en Onderneming bekleedt. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Nederlands bestuursrecht, waarbij de nadruk ligt op het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Ook is hij lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). De terugkeer naar de faculteit, maar dan nu als hoogleraar, heb ik als zeer plezierig ervaren. Het is aardig om terug te kunnen kijken en grijpen op mijn eigen studie- en studententijd in Nijmegen. En uiteraard ook omdat de universiteit bekend staat als een van de betere universiteiten van Nederland. De binding met de wetenschap is vrij groot bij AKD. Veel advocaten van mijn vakgroep nemen een prominente plaats in de academische wereld in. Mijn (oud)patroon Peter van Wijmen was hoogleraar Natuurbeschermingsrecht (UvT) en collega Annelies Freriks is hoogleraar Bestuursrecht in Utrecht. Daarnaast ontstaan door het full service karakter nauwe samen werkingsverbanden tussen verschillende disciplines, zoals mededingings- en aan - be stedingsrecht, bestuursrecht en commercieel vastgoed. Met vestigingen in Amsterdam, Breda, Eindhoven, Rotterdam en Brussel combineert AKD de kracht van haar omvang met lokale betrokkenheid. Contact met studenten Tijdens zijn werkzaamheden bij AKD denkt Van Ravels nog regelmatig terug aan zijn Nijmeegse studentenbestaan. Vrij veel oud-studenten werken nu bij AKD Prinsen Van Wijmen en wij zijn de hoofdsponsor van de juridische faculteitsvereniging. Om Nijmeegse studenten een kijkje in de keuken te geven, worden zij regelmatig uitgenodigd. Als ik hen dan in de wandelgangen tegenkom of wanneer ik een inhoudelijk deel van het dagprogramma verzorg, denk ik met zeer veel plezier terug aan mijn eigen studententijd. Veel van degenen waarmee ik destijds omging, zie ik nog vrij regelmatig. Nuttig Terugkijkend was het meest nuttige aspect van de studie een goede dogmatische onderbouwing met een open oog voor de (behoeften van de) praktijk. Iets dat goed van pas komt bij AKD. We hebben hier een eigen stijl die je in alles terugvindt. In wat we doen, hoe we dat doen en wie dat doen. Je blijft terugkomen

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. Agenda. Welkom! 11 maart: lezing bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Alles over de Vaststellingsovereenkomst

Nieuwsbrief 3. Agenda. Welkom! 11 maart: lezing bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Alles over de Vaststellingsovereenkomst Nieuwsbrief 3 Welkom! Hierbij de derde nieuwsbrief van Rozon. In deze versie alles over het juridisch loket, toegankelijkheid sectie sociaal recht, de nieuwe voorzittersvergadering en de aankondiging van

Nadere informatie

Law Extra. Doelstelling van Law Extra

Law Extra. Doelstelling van Law Extra Law Extra Doelstelling van Law Extra De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt haar meest getalenteerde en ambitieuze studenten de mogelijkheid om naast de reguliere

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer.

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer. Naam 1 Naam 2 Adres Postcode Plaatsnaam Helden, 1 maart 2016 Betreft: Uitnodiging bijeenkomst (agro-)ondernemers Geachte genodigde, De Aelmans Adviesgroep, Hoeberechts Advocaten en Metis Notarissen nodigen

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht Specialisatie Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Graad

Nadere informatie

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN NAJAAR 2017 VU LAW ACADEMY

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN NAJAAR 2017 VU LAW ACADEMY VU LAW ACADEMY LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN NAJAAR 2017 Prof. mr. Chris Jansen (cursusleider): DE LEERGANG COMBINEERT EEN STERKE THEORETISCHE BASIS MET EEN GOED INZICHT IN DE PRAKTISCHE TOEPASSING

Nadere informatie

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 VU LAW ACADEMY

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 VU LAW ACADEMY VU LAW ACADEMY LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 Prof. mr. Chris Jansen (cursusleider): DE LEERGANG COMBINEERT EEN STERKE THEORETISCHE BASIS MET EEN GOED INZICHT IN DE PRAKTISCHE

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

CONVOCAAT APRIL T/M JUNI 2012. Arnhem, 10 april 2012. Amica, amice,

CONVOCAAT APRIL T/M JUNI 2012. Arnhem, 10 april 2012. Amica, amice, CONVOCAAT APRIL T/M JUNI 2012 Arnhem, 10 april 2012 Amica, amice, Ondanks dat het weer op dit moment nog even tegenzit, is inmiddels toch echt de lente aangebroken. Het eerste kwartaal van 2012 met de

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht Specialisatie Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Staats- en bestuursrecht LL.M. Rechtsgeleerdheid Graad

Nadere informatie

van alle BelanGrijKe OntwiKKelinGen

van alle BelanGrijKe OntwiKKelinGen & IURA ACTUA De uitdaging Als bedrijfsjurist weet u hoezeer het recht in beweging is. Voortdurende veranderingen in de rechtspraak en in de wet en regelgeving vragen uw aandacht. Van u wordt verwacht dat

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2014

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2014 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2014 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH De Magistraten van Morgen

MANAGEMENT LUNCH De Magistraten van Morgen MANAGEMENT LUNCH De Magistraten van Morgen Programma Vrijdag 30 oktober 2015 11:45 14:30 Gastspreker: Rosa Jansen Management lunch De Magistraten van Morgen Omdat we de korpschefs graag in contact brengen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

CONVOCAAT JANUARI T/M MAART 2012. Arnhem, 23 december 2011. Amica, amice,

CONVOCAAT JANUARI T/M MAART 2012. Arnhem, 23 december 2011. Amica, amice, CONVOCAAT JANUARI T/M MAART 2012 Arnhem, 23 december 2011 Amica, amice, Het einde van 2011 nadert in een rap tempo, dus is ook het moment aangebroken om u op de hoogte te brengen van de Jonge Balie activiteiten

Nadere informatie

Werken bij Russell Advocaten.

Werken bij Russell Advocaten. Werken bij Russell Advocaten. RUSSELL ADVOCATEN KAN TOOR Russell Advocaten is een middelgroot commercieel advocatenkantoor in Amsterdam met circa 35 medewerkers. Door onze overzichtelijke omvang zijn de

Nadere informatie

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017 i Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De inhoud geeft de stand van zaken op het moment van schrijven weer. Fotograaf: Ed van Rijswijk, Steven

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen.

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. Academy TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. TK Academy is een officieel erkend opleidingsinstituut door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

IBR SCRIPTIEPRIJS

IBR SCRIPTIEPRIJS IBR SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT JURYRAPPORT Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT STUDENTEN GRONINGEN

VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT STUDENTEN GRONINGEN VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT STUDENTEN GRONINGEN Inhoudsopgave Voorwoord 2 De opleiding: Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Internationaal en Europees recht 3 VINTRES activiteiten

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Masterclass arbeidsrecht

Masterclass arbeidsrecht & Masterclass arbeidsrecht U weet zelf als geen ander hoezeer het arbeidsrecht in beweging is. De regelgeving wordt telkens complexer en lang bestaande uitgangspunten blijken niet meer zeker. Toch wordt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Faillissementsfraude is en blijft een hardnekkig fenomeen. Faillissementen zijn om meer dan één reden traumatische gebeurtenissen.

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 370 Besluit van 13 september 2000 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES.

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. VINTRES is de studievereniging voor rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisering

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar De islam aan de grenzen verkend Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wie organiseert het Seminaar?

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening

De kwaliteitsrekening De kwaliteitsrekening VRIJE UNIVERSITEIT De kwaliteitsrekening ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr.

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht. Positie van de (accountant als) belastingadviseur

PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht. Positie van de (accountant als) belastingadviseur PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht Positie van de (accountant als) belastingadviseur Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 8, 9 november 2017 - Willemstad Tijd 10:00-18:00, 10:00-18:00

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Master of Laws in het notariaat

Master of Laws in het notariaat Master of Laws in het notariaat WERKSTUDENTEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk & STUDENTSTAGE een WaardevOlle Opstap naar de praktijk Ben je universitair rechtenstudent in de laatste fase van je studie? Dan krijg je de kans om bij ons een studentstage te volgen. mentaliteit Wij gaan

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Agentschap NL Afhandeling van bezwaarschriften op het gebied van innovatiesubsidies.

Agentschap NL Afhandeling van bezwaarschriften op het gebied van innovatiesubsidies. Oud Naam : lorem ipsum Adres : lorem ipsum Postcode / plaats : lorem ipsum Telefoon : lorem ipsum Email : lorem ipsum Geboren : lorem ipsum Werkervaring Het CAK mei 2011 heden Jurist bezwaar en beroep

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Appendices. Nederlandse samenvatting. Dankwoord. List of publications Bibliography Curriculum Vitae

Appendices. Nederlandse samenvatting. Dankwoord. List of publications Bibliography Curriculum Vitae Nederlandse samenvatting Appendices Dankwoord List of publications Bibliography Curriculum Vitae Mijn promoter, prof. dr. BFAM van der Laan. Beste Bernard, altijd heb ik prettig kunnen samenwerken met

Nadere informatie