VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT STUDENTEN GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT STUDENTEN GRONINGEN"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT STUDENTEN GRONINGEN

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 De opleiding: Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Internationaal en Europees recht 3 VINTRES activiteiten 5 Sponsoring 6 Sponsorpakketten VINTRES 7 Sponsorpakketten activiteiten VINTRES 8 Slotwoord 9 VINTRES Studievereniging voor Internationaal en Europees Recht studenten Oude Kijk in t Jatstraat 26 Postbus AS Groningen Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen 1

3 Voorwoord Dit jaar viert VINTRES haar vijfde lustrum. Reeds vijfentwintig jaar behartigt VINTRES de belangen van Internationaal en Europees recht studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door middel van zowel inhoudelijke als sociale activiteiten staat VINTRES haar studenten bij in hun studie. De invloed van Brussel wordt steeds merkbaarder en wetgeving in Nederland is steeds vaker het gevolg van afspraken binnen de Europese Unie. Bovendien hebben ontwikkelingen als globalisering en internationalisering tot gevolg dat Nederland lid is van een aanzienlijk aantal verdragen, welke onze wetgeving ook beïnvloeden. Bovengenoemde trends vragen om een slag juristen die multidisciplinair zijn opgeleid in zowel het Nederlands, Europees alsmede het internationale recht. De studenten van de studie Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen komen aan deze vraag tegemoet. VINTRES draagt bij aan de zelfontplooiing van haar studenten door middel van verschillende activiteiten. Als eerste moet hier de Carrièredag genoemd worden, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij studenten de mogelijkheid geboden wordt om kennis te maken met eventuele toekomstige werkgevers. Daarnaast organiseert VINTRES elk jaar het Internationaal Studie Project waarbij de vereniging een internationale bestemming aandoet waar vakinhoudelijke activiteiten worden georganiseerd. Tot slot wil ik in deze context de Brussel / Straatsburg excursie noemen. Elk jaar organiseert VINTRES afwisselend een reis naar Brussel dan wel Straatsburg. Tijdens deze excursie kunnen studenten kennis maken met de verschillende Europese instellingen. Verderop in deze brochure zult u meer informatie vinden over de verschillende activiteiten die VINTRES organiseert. Wij hopen u middels deze sponsorbrochure een goed beeld te schetsen van VINTRES en uw bedrijf te interesseren om komend jaar samen te werken met onze vereniging. Verderop in de brochure zult u een aantal sponsorpakketten vinden maar wij staan uiteraard ook open voor suggesties en ideeën van uw kant. Graag lichten wij onze interesse verder toe in een persoonlijk gesprek. Wij hopen op een goede samenwerking in de toekomst. Met vriendelijke groet, Thijs van Wonderen Dieuwke van Iwaarden Voorzitter VINTRES 15/ 16 Commissaris Extern VINTRES 15/ 16 Contactgegevens: Tel: +31 (0)

4 De opleiding: Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichting Internationaal en Europees recht Bachelor: afstudeerrichting Internationaal en Europees recht Het recht is constant aan verandering onderhevig en hierop heeft de Rijksuniversiteit Groningen ingespeeld door de bachelor Internationaal en Europees recht aan te passen. Met ingang van het studiejaar is de opleiding Internationaal en Europees recht onderdeel geworden van de brede bachelor rechtsgeleerdheid. Concreet gezien houdt deze verandering in dat studenten Internationaal en Europees recht het civiel effect standaard in hun opleiding hebben. Op dit moment komt al een aanzienlijk deel van onze alumni terecht in de advocatuur. Maar door de civielrechtelijke onderlegging in de nieuwe bachelor zullen VINTRES studenten steeds vaker voor de advocatuur kunnen en willen kiezen. Echter, de student Internationaal en Europees recht heeft meer te bieden dan alleen het vereiste civiel effect. Studenten met de afstudeerrichting Internationaal en Europees recht zijn specialisten. Zij genieten een brede basis in het Nederlands recht maar vergaren daarnaast specifieke vaardigheden die betrekking hebben op het Internationaal en Europees recht. Hierdoor zijn studenten multidisciplinair opgeleid en onderwezen in drie verschillende rechtsgebieden. Het eerste jaar van de opleiding biedt een algemene introductie in rechten. De verschillende rechtsgebieden als strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht en burgerlijk recht komen aan bod zodat de student de grondslagen van het Nederlandse rechtssysteem leert kennen. Vervolgens wordt in het tweede en derde jaar van de opleiding gespecialiseerd waarbij vakken als European law, Public International Law en Economics of International Trade and Finance gevolgd worden. De afstudeerrichting Internationaal en Europees recht biedt kortom een multidisciplinair programma waarin de student gespecialiseerd wordt in het Europees en Internationaal recht. Desalniettemin wordt het Nederlands recht constant als basis vastgehouden. Masterprogramma s Naast de Bachelor opleiding is ook het Masterprogramma aan verandering onderhevig geweest. Met de introductie van maar liefst acht verschillende LLM s biedt de Rijksuniversiteit Groningen studenten de mogelijkheid om zich verder te ontplooien op het gebied van rechten in zowel een Internationale als een Europese context. Paradepaardjes onder de LLM s zijn Energy and Climate Law en European Market Law. Het eerstgenoemde programma speelt in op de steeds veranderende energiesector door zich te richten op vraagstukken als klimaatverandering, liberalisatie van de energiesector en de invloed van de Europese Unie op nationale wetgeving met betrekking tot energie. De LLM European Market Law richt zich in het bijzonder op de interne markt en specifiek op mededingingsrecht; het rechtsgebied waarin de Europese Unie vergaande bevoegdheden heeft. 3

5 Tevens moet hier de LLM International Business Law genoemd worden. Deze Master richt zich op alle juridische aspecten van internationale economische interactie. Studenten kunnen zich onder andere specialiseren Internationaal Privaatrechtelijke vraagstukken of het recht in een Europese context. Bovengenoemde programma s bieden aan studenten de mogelijkheid om zich nog verder te specialiseren en kennis te vergaren binnen rechtsgebieden die momenteel in ontwikkeling zijn. Bovendien worden enkel studenten toegelaten die in hun Bachelor minimaal een zeven gemiddeld staan. Het niveau in de LLM s ligt dus hoog en enkel de meest gemotiveerde studenten zullen worden toegelaten. 4

6 VINTRES activiteiten VINTRES organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Naast vakinhoudelijke activiteiten is binnen VINTRES ook altijd ruimte voor sociale activiteiten Hieronder vindt u een greep uit onze vakinhoudelijke activiteiten. Ook zou ik hier nogmaals willen benadrukken dat de vereniging volgend jaar haar vijfde lustrum zal vieren. Brussel / Straatsburg excursie Elk jaar organiseert de excursiecommissie van VINTRES afwisselend een reis naar Brussel dan wel Straatsburg. Deze vierdaagse reis naar het kloppende hart van Europa is de gelegenheid bij uitstek voor de studenten Internationaal en Europees recht om kennis te maken met de diverse instellingen van de Europese Unie en haar vertegenwoordigers. In het academisch jaar zal een delegatie van VINTRES afreizen naar Straatsburg. Hier zal VINTRES onder meer een bezoek brengen aan het Europees Parlement, de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bovendien is er ook de mogelijkheid om een kantoorbezoek de brengen aan een advocatenkantoor of een internationaal bedrijf. Carrièredag Tijdens de Carrièredag vinden er zowel lezingen als workshops plaats welke verzorgd worden door advocatenkantoren, internationale organisaties, bedrijven en hoogleraren. Dit is voor studenten de ultieme gelegenheid om zich te verder te oriënteren op de verschillende carrièremogelijkheden. Bovendien kunnen bedrijven en kantoren zich op deze dag presenteren aan studenten. Daarnaast wordt aan de studenten de mogelijkheid gegeven om kennis te maken met vertegenwoordigers van de aanwezige bedrijven. Internationaal Studie Project (ISP) Jaarlijks reist een VINTRES delegatie af naar een buitenlandse bestemming. De afgelopen jaren heeft onze vereniging onder andere Istanbul, Athene, Dubai en Kosovo en Macedonië aangedaan. Tijdens de ISP worden vakinhoudelijke en culturele activiteiten georganiseerd. Hierbij probeert de organiserende commissie een balans te vinden tussen zowel bedrijven als overheidsinstanties. Zo heeft VINTRES in Kosovo onder meer een bezoek gebracht aan EURLEX en de Nederlandse ambassade. Naast het inhoudelijke aspect is uiteraard ook ruimte voor sociale activiteiten. Lezingen Op verschillende momenten in het academisch jaar organiseert VINTRES lezingen. Minstens twee keer per jaar wordt een kroegcollege gegeven, afgelopen jaar onder andere over het onderwerp cybercrimes. Daarnaast organiseert VINTRES in samenwerking met de vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht en de studievereniging NEXUS jaarlijks de Avril McDonald lezing. In het jaar had deze lezing als onderwerp het Internationaal Strafhof in Den Haag. Tot slot is onze vereniging ook actief in het Comité Universitaire Vredesdagen welke twee interessante lezingen oplevert in september. 5

7 Sponsoring VINTRES is op zoek naar sponsoren waarbij de vereniging nastreeft de wederzijdse belangen te behartigen. In dit kader bieden wij verschillende sponsormogelijkheden aan, echter wij staan ook altijd open voor suggesties en ideeën van uw kant. VINTRES beschikt over de ideale doelgroep: rechtenstudenten opgeleid in zowel het Nederlands recht als in het internationaal en Europees recht. Als gevolg hiervan zijn onze leden multidisciplinair opgeleid en hebben zij een brede visie op de wereld. Bovendien zijn het Europees en internationaal recht steeds meer een onderdeel van het Nederlands recht. Derhalve is er steeds meer vraag naar juristen die van alle drie de rechtsgebieden kennis van zaken hebben. Sponsoring van VINTRES biedt ruimschoots de mogelijkheid de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergoten. Zo publiceert VINTRES drie keer per jaar het verenigingsblad Opinio Iuris, waarvan de oplage rond de 130 ligt. In de Opinio Iuris is ruimte voor uw advertenties en werk en stageverslagen. Bovendien beschikt VINTRES over een verenigingsbord op de Rijksuniversiteit Groningen waar regelmatig posters over de diverse activiteiten worden geplaatst. Dit verenigingsbord ligt centraal in de rechtenfaculteit en wordt derhalve dagelijks door zowel studenten en hoogleraren bekeken. Op dergelijke posters is uiteraard ruimte voor het logo van uw bedrijf. Een ander middel om uw bedrijf te promoten is via onze website. Uw bedrijf wordt de gelegenheid geboden om advertenties te plaatsen en het logo van uw bedrijf is verder te vinden onder het kopje sponsoren. Hier krijgt u de mogelijkheid om kort uw bedrijf te introduceren en tevens kan uw website doorgelinkt worden. Eveneens staat VINTRES open voor bedrijfsbezoeken om studenten in contact te brengen met uw bedrijf. Dit is voor u een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met potentiele werknemers. Voor VINTRES is dit een mooie manier om haar leden kennis te maken met de arbeidsmarkt. De sponsorpakketten uiteengezet op de volgende pagina s dienen slechts als richtlijn. VINTRES geeft de voorkeur aan een persoonlijk gesprek met uw bedrijf om beter kennis te maken met uw bedrijf en om eventuele sponsormogelijkheden te bespreken. Ook zou ik hier willen toevoegen dat voor u als premium of business sponsor uiteraard een grote rol is weggelegd in onze vijfde lustrum. 6

8 Sponsorpakketten VINTRES Sponsorpakket: premium 750 Drie maal een A4 kleurenadvertentie in verenigingsblad Opinio Iuris met een oplage van circa 130 naar studenten, alumni, en hoogleraren. Logo op promotiemateriaal van de activiteiten van VINTRES verspreid in en rondom de Rijksuniversiteit Groningen en online. Logo op bestuurskleding. Een advertentie op verenigingsbord van VINTRES centraal in de rechtenfaculteit. Logo als banner met link op Advertentieruimte op Logo in de mail naar studenten, alumni en hoogleraren. Advertenties via de mail en sociale media naar studenten, alumni en hoogleraren. Sponsorpakket: business 600 Drie maal een A4 kleurenadvertentie in verenigingsblad Opinio Iuris met een oplage van circa 130 naar studenten, alumni, en hoogleraren. Logo op promotiemateriaal van de activiteiten van VINTRES verspreid in en rondom de Rijksuniversiteit Groningen en online. Logo als banner met link op Logo in de mail naar studenten, alumni en hoogleraren. Advertenties via de mail en sociale media naar studenten, alumni en hoogleraren. Sponsorpakket: standard 450 Drie maal een A5 kleurenadvertentie in verenigingsblad Opinio Iuris met een oplage van circa 130 naar studenten, alumni en hoogleraren. Logo op promotiemateriaal van de activiteiten van VINTRES verspreid in en rondom de Rijksuniversiteit Groningen en online. Logo als banner met link op Logo in de mail naar studenten, alumni en hoogleraren. 7

9 Sponsorpakketten activiteiten VINTRES Naast bovengenoemde volledige sponsorpakketten bestaat ook de mogelijkheid om twee van de grootste activiteiten van VINTRES te sponsoren, te weten de Carrièredag en de ISP. Sponsorpakket: carrièredag 200 U wordt de mogelijkheid geboden om sprekers van uw bedrijf te presenteren. Het uitstallen van promotiemateriaal. Logo op programmaboekje voor circa vijftig deelnemers. Advertentie in programmaboekje. Logo via sociale media en in mail naar studenten, alumni en hoogleraren. Logo op promotiemateriaal in en rondom de Rijksuniversiteit Groningen. Vermelding op Sponsorpakket: ISP 150 Logo op de kleding van ISP commissie. Logo in het programmaboek voor circa vijfentwintig deelnemers. Advertentie in het programmaboek. Logo via sociale media en in mail naar studenten, alumni en hoogleraren. Logo op promotiemateriaal in en rondom de Rijksuniversiteit Groningen. Vermelding op 8

10 Slotwoord De Internationaal en Europees recht student kenmerkt zich door een brede interesse en grenzeloze ambities. De toenemende globalisering en Europeanisering waaraan de juridische wereld onderhevig is vraagt om breed opgeleide juristen die zowel op het gebied van Internationaal en Europees als op het gebied van Nederlands recht kennis van zeken hebben. De introductie van het civiel effect in onze opleiding komt uitstekend tegemoet aan dit veranderende juridische landschap. Wij hopen dat u, na het lezen van onze sponsorbrochure, net zo enthousiast bent over ons vakgebied als wij. Wij hopen dan ook van harte dat u geïnteresseerd bent om financieel bij te dragen aan onze vereniging. Niet alleen op financieel vlak waarderen wij onze sponsoren zeer, maar juist ook door de brug die wordt geslagen tussen studie en de arbeidsmarkt door goede samenwerking tussen beide partijen. Bent u geïnteresseerd of mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Ook zouden wij hier nogmaals willen benadrukken dat wij de graag een persoonlijk gesprek met u aangaan om eventuele sponsormogelijkheden te bespreken. Wij hopen op een goede en succesvolle samenwerking in de toekomst. Namens het VINTRES-bestuur , Dieuwke van Iwaarden Commissaris Extern VINTRES 15/ 16 Tel: +31 (0) Studievereniging VINTRES Postbus 716 Oude Kijk in t Jatstraat AS Groningen Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen 9

SPONSORBROCHURE 2014-2015

SPONSORBROCHURE 2014-2015 SPONSORBROCHURE 2014-2015 AnArchi Study Association for Architecture Department of the Built Environment Eindhoven University of Technology Introductie Voor u ligt de sponsorbrochure van studievereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. VVSAE Algemeen 3. Evenementen 4

Inhoudsopgave. VVSAE Algemeen 3. Evenementen 4 Informatiefolder Inhoudsopgave VVSAE Algemeen 3 Evenementen 4 Actuariaatcongres 4 Beroependagen 5 Econometric Game 6 International Study Project 7 The Experience: Business Battle 8 Adverteren 9 Aenorm

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Remy Middelhoff Voorzitter Stijn Peeters Vice-voorzitter Justin Hoek Penningmeester Tessa Stoffelsen Onderwijscommissaris Merel van Zelderen Secretaris Versie 2,

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Studievereniging RealTime

Studievereniging RealTime Studievereniging RealTime Partnermogelijkheden 2014-2015 De mogelijkheden voor een succesvolle samenwerking! Voor u ligt een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst van studievereniging RealTime. Middels

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Asset SBIT Tilburg University Room E116 P.O. Box 90153 5000 LE Tilburg

Asset SBIT Tilburg University Room E116 P.O. Box 90153 5000 LE Tilburg Partnermogelijkheden Asset SBIT 2014-2015 Asset SBIT Tilburg University Room E116 P.O. Box 90153 5000 LE Tilburg Tel +31 (0)13-466 2998 info@asset-sbit.nl www.asset-sbit.nl NL32 RABO 0185 2829 62 Letter

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Nationale Marketing Strijd 2013. Studenten Strijden Samen

Nationale Marketing Strijd 2013. Studenten Strijden Samen Nationale Marketing Strijd 2013 Studenten Strijden Samen Inhoudsopgave 1. De Nationale Marketing Strijd 2013 2. Kiezen voor de Nationale Marketing Strijd! 3. Programma 4. Mogelijkheden tot bedrijfsdeelname

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Informatiepakket Actief Lidmaatschap 2015-2016

Informatiepakket Actief Lidmaatschap 2015-2016 Informatiepakket Actief Lidmaatschap 20152016 Welkom bij de MAA! Heb jij passie voor marketing? Wil jij je naast je studie ontwikkelen door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de organisatie van een

Nadere informatie

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer.

Integrand Nederland 2016 2017. Dan bereik je meer. Integrand Nederland 2016 2017 Dan bereik je meer. Voorwoord Ben jij er klaar voor om een jaar fulltime leiding te geven aan een organisatie van meer dan honderdtwintig bestuursleden gevestigd in twaalf

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

Een vereniging voor alumni

Een vereniging voor alumni Een vereniging voor alumni Een onderzoek naar loopbaanperspectieven van afgestudeerde psychologiestudenten en de behoefte aan een alumnivereniging Opleiding Psychologie Faculteit der gedrags- en maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 www.fsa.nl FSA in het nieuws AMSTERDAM - De Deense uitgeverij Ventus Publishing brengt, naar eigen zeggen als eerste in de wereld, gratis te downloaden studieboeken

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Studentenvereniging Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Email pr@nonomes.nl NoNoMes NoNoMes is een snel groeiende studentenvereniging voor alle studenten die in Amsterdam studeren. Meer dan 350 actieve leden

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie