Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://nl.linkedin.com/in/renespaargaren"

Transcriptie

1 PERSONALIA Naam, voorletter: Spaargaren, R. Voornaam: René Geboortedatum: 25 juni 1963 Adres: Fokkeboom 39 Woonplaats: 1319 BH Almere Huidige functie: Zelfstandig ondernemer Risico Management Consultant Talen: Nederlands, Engels Werkervaring sinds: 1986 Telefoon: +31(0) Zie ook: PROFIEL Het beheren van risico s is een integraal onderdeel van de processen in de bedrijfsvoering, waarbij het beleid van risicobeheer dient aan te sluiten op het beleid van de organisatie. Continue en consistent inzicht en voorspelbaarheid van de gevolgen van risico s zijn belangrijke instrumenten om de bedrijfsvoering succesvol te laten zijn en de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. In dit complexe samenspel van beleid, richtlijnen, beslissingen en activiteiten ben ik in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en gericht te werken naar het succesvol vormgeven van oplossingen. Ik ben in staat het beleid mede te doen bepalen en de implementatie van de procedures en werkwijzen vorm te geven. Zodat op alle niveaus in de organisatie op eenzelfde, consistente manier met risico s wordt omgegaan waardoor de mate waarin aan de doelstellingen wordt voldaan, verhoogd wordt. Waar nodig of van toepassing geef ik leiding aan projectteams of afdelingen. Op basis van mijn kennis en ervaring in kwaliteitszorg heb ik mij sinds 2007 als Senior Management Consultant gespecialiseerd in risicomanagement en ik ben de initiatiefnemer en grondlegger van de KZA-CRAFT methodiek voor risicomanagement. Ik verzorg trainingen en workshops op het gebied van risicomanagement en ben in staat mijn omgeving bewust te maken van de voordelen van het op de juiste manier omgaan met risico s, afgestemd op de wensen en verwachtingen van die omgeving. In 2009 ben ik de uitdaging aangegaan het concept van succesvol doelstellingen realiseren met behulp van risico management uit te dragen, als zelfstandig ondernemer onder de naam Succinct Consulting. Met behulp van contacten in mijn netwerk slaag ik er in mensen in organisaties bij te staan in het verbeteren van de mate waarin zij hun doelstellingen realiseren en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het succes van de organisaties waar zij deel van uitmaken. 1

2 OPLEIDING EN ERVARING Algemene opleiding Studierichting Diploma HES Amsterdam, Amsterdam HEAO Commerciële Economie Ja 1986 S.G. Godelinde, Naarden MEAO Administratief Ja 1982 S.G. Godelinde, Naarden HAVO Ja 1981 Specifieke opleiding Niveau Certificaat Projectmanagement Prince2 Foundation Ja 2002 Prince2 Practitioner Ja 2004 Programmamanagement MSP Foundation Ja 2005 MSP Advanced Practitioner Ja 2006 Risicomanagement M_o_R Foundation Ja 2008 M_o_R Practitioner Ja 2010 Portfolio Support Organisatie P3O Foundation Ja 2010 Kwaliteitsmanagement LeanSixSigma Green Belt Ja 2006 BEKNOPT ERVARINGSOVERZICHT Succinct Consulting Zelfstandig ondernemer heden Logica bv Senior Business Consultant KZA BV Senior Management Consultant Geveke Werktuigbouw B.V. Interim Manager Amstel Lease Maatschappij N.V. Hoofd Binnendienst & Account Manager Binnendienst Lease Plan Nederland N.V. Account Manager Binnendienst ICL Nederland B.V. Product Specialist & Supervisor Departmental Systems 2

3 WERKERVARING SUCCINCT CONSULTING (2009 heden) Aug Dec 2012 Rabobank Nederland, Risicomanager Ondersteun Productmanagers in het vervaardigen van documenten waaruit de geschiktheid van hun producten blijkt zodat deze producten in 2013 kunnen worden gecontinueerd; Formuleer vanuit het risicoperspectief een opinie om deze documenten voor te leggen aan de Product Goedkeuring Commissie; Bevorder risicobewustzijn en consequent handelen bij collega-risicomanagers en productmanagers. Borg productie en voorlegging van de documenten binnen de afgesproken tijdslijnen; Toon aan dat collega-risicomanagers en productmanagers in beweging komen om risico bewuster te worden. Documenten conform planning en inhoudelijke verwachtingen opgeleverd; Een proces van verhoogde bewustwording en veranderend gedrag in gang gezet. Mei Jul 2012 UWV, Risicomanager Ondersteun het UWV Redesign programma door het bevorderen van het aantoonbaar omgaan met risico s zodat de programmadoelstellingen gehaald worden. Introduceer een Programma brede risico registratie; Faciliteer risico self-assessment sessies waarin projecten hun risico s inventariseren; Rapporteer over de resultaten en de voortgang. Het programmamanagement realiseert zich in toenemende mate dat programmadoelstellingen, programmarisico s en lijnactiviteiten duidelijk gescheiden dienen te worden, om de mate waarin de programmadoelstellingen succesvol gerealiseerd worden te verhogen. Jul Dec 2010 Rabobank Nederland, Manager Portfolio Office Vervang de manager tijdens haar zwangerschapsverlof; Geef leiding aan de afdeling (Centre Of Excellence); Vervul de rol van Projectmanager voor het interne project QSM SLiM; Lever bijdragen aan het ontwikkelen van de afdeling in het project PMO2.0.. Zorg voor ongestoorde voortgang van de operationele activiteiten van de afdeling; Stimuleer product- en dienstontwikkeling en introduceer productdiensteigenaarschap; Breng het project QSM SLiM in de volgende fase. 3

4 De afdeling bij terugkomst weer overgedragen aan de manager; Het project QSM SLiM in de volgende fase gebracht; De ontwikkelingen binnen het project PMO2.0 actief ondersteunt, uitgedragen en vormgegeven; Product-diensteigenaarschap geïntroduceerd. Sep 2009 CapGemini, Risicomanagement Trainer Mede-faciliteer een M_o_R Practitioner training. Faciliteer de training zodat de deelnemers de stof voldoende beheersen om te slagen voor het M_o_R Practitioner examen. Doe praktijkervaring op als trainer om mijn formele accreditatie als M_o_R trainer te starten. Alle kandidaten zijn geslaagd. Na deze training had ik voldoende ervaring om het accreditatie-traject te starten. Aug 2009 Gasunie, Risicomanagement Consultant Voer een M_o_R risico management scan uit. Verstrek op basis van de scan inzicht in de mate waarin het risicomanagement beleid bekend is en gevolgd wordt. Aan de hand van het opgeleverde rapport is het management van de Gasunie is staat gesteld acties te definiëren om het beleid beter in te bedden in de organisatie en door het consequenter uit te doen voeren de bedrijfsresultaten positief te beïnvloeden. ===================== LOGICA (Jan 2011 Apr 2012), Senior Business Consultant Opdrachtomschrijving: Versterk de vakgroep Risicomanagement van Business Consulting; Neem deel in een intern project met als doel de afdeling Business Consulting te her-certificeren voor ISO9001:2008 Geef de vakgroep Risicomanagement vorm zodat producten en diensten worden ontwikkeld en uitgedragen; Richt het interne certificeringstraject in en stel de ISO9001:2008 her-certificering zeker. Voor de bijeenkomsten van vakgroep inhoudelijk bijdragen geleverd, en saamhorigheid en verhoogd bewustzijn gecreëerd; Het ISO9001:2008 is behouden. ===================== 4

5 KZA ( ), Senior Management Consultant Mrt 2008 Jul 2009 Jan Sep 2008 Sep Dec 2007 Jun 2006 Aug 2007 Jan 2006 Mei 2007 Belastingdienst Risico Management Consultant Rabobank Nederland Teamleider Projectsupport Prince2 Projectconsultant M_o_R Risico Management Consultant UWV Kwaliteitsconsultant Ministerie van Defensie Kwaliteitsconsultant & MSP Programmaconsultant Project Defensiepas Ministerie van Justitie - DJI Prince2 Projectconsultant & Kwaliteitsconsultant Project Basisregistratie 2006 Oracle Requirements-consultant 2006 SNS Bank CMM Kwaliteitsconsultant 2005 Getronics/PinkRoccade MSP Programmaconsultant Programma FOX PinkRoccade HR Services Kwaliteit en Prince2 Project Consultant 2004 Nederlandse Spoorwegen Hoofd Projectenbureau 2004 Rabofacet Prince2 Project Consultant Rabobank Nederland Prince2 en MSP Consultant & Trainer ING (Wholesale) Programme Officer Web Programma 2001 PinkRoccade Civility Lead-auditor 2001 Dienst Landelijk Gebied Euro-consultant 2000 Nationale Nederlanden Euro-testconsultant Postbank Hypotheken Testprojectleider Overgang Naar Euro (ONE) 5

6 1999 Hooge Huys Verzekeringen Assistent Auditor KPN Telecom B.V. Projectmedewerker testteam ===================== OVERIGE WERKGEVERS ICL Enterprises B.V. Assistent Commercieel Controller 1997 Geveke Werktuigbouw B.V. Interim Manager Amstel Lease Maatschappij N.V. Hoofd Binnendienst Vendor Account Manager Binnendienst Lease Plan Nederland N.V. Account Manager Binnendienst, LPFS ICL Nederland B.V. Supervisor Departmental Systems Product Specialist 6

7 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN KZA Auditing CMM en CMMi Projectborging Implementatie Gestructureerd Testen (TMap ) Testtechnieken (EVT, SEM, SYN, PCT, DFT, GCT) UNC LeanSixSigma Green Belt Ine de Bock advies en opleiding Personal Coaching Tas / Getronics / PinkRoccade Prince2 Foundation Prince2 Practitioner MSP Foundation MSP Intermediate Rafiki Training / nthen! MSP Practitioner P3O Foundation M_o_R Foundation M_o_R Practitioner Coach & Commitments Persoonlijke Effectiviteit Time Management Trainingen Communicatieve Vaardigheden: - CV2: Refresment basisvaardigheden - CV4: Boodschappen Symbision Trainingen Communicatieve Vaardigheden: - CV6: Sturen door vragen - OMV3: Omgaan met veranderingen Lokker Training en Consulting Training Communicatieve Vaardigheden Krauthammer International Middle Management Training Euroforum Middle Management Training Mercury Goldman Verkooptraining en telemarketing Crosby International Kwaliteitstraining ( Zero Defects ) METHODEN EN TECHNIEKEN Solution Selling Prince2 (Projects in a Controlled Environment) MSP (Managing Successful Programmes) M_o_R (Management of Risk) COSO (Enterprise Risk Management) ISO31000:2009 BSI 31100:2008 P3O (Portfolio Support Organisation) LeanSixSigma CMM (Capability Maturity Model) CMMi (Capability Maturity Model Integration) ITIL Gestructureerd testen (Tmap ) ISO 9126 Extended ISO-9001 Audittechnieken Procesmodellering 7

8 EXTRA CURRICULAIRE INFORMATIE Ik ben één van vijf professionals die de KZA-CRAFT -benadering voor Risico Management hebben ontwikkeld. Bij KZA was ik actief in diverse werkgroepen: Lid Kernteam KZA-CRAFT : de centrale plek van informatie over risicomanagement en de mogelijkheden dit onderwerp succesvol inhoudelijk en commercieel in te zetten bij onze activiteiten. Vakgroep Projectbeheer: de vakinhoudelijke werkgroep gericht op het verzamelen en delen van kennis en ervaring in dit vakgebied. Werkgroep Kennisdelen: in dit verband organiseerde deze werkgroep workshops, bijeenkomsten en seminars om het kennis delen onder de professionals te bevorderen. Binden & Boeien (Coördinator): een cultuurprogramma gericht op het behoud van het belangrijkste kapitaal van de onderneming - haar werknemers. MVO / KZA goes Green (Initiatiefnemer en coördinator): de werkgroep gericht op het bevorderen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de onderneming. Bij Amstel Lease was ik lid van de Ondernemingsraad. Bij LeasePlan was ik lid van de Ondernemingsraad commissie die de fusie met Amstel Lease begeleidde. In mijn vrije tijd doe ik graag aan watersport (zeilen, windsurfen, snorkelen en duiken), fotograferen, video-filmen en het bewerken van opnames, ik ga graag naar de bioscoop of kijk thuis een film. Verder ga ik graag op reis naar verre bestemmingen als Australië en Afrika. 8

http://nl.linkedin.com/in/renespaargaren http://about.me/r.spaargaren/#

http://nl.linkedin.com/in/renespaargaren http://about.me/r.spaargaren/# PERSONALIA Naam, voorletter: Spaargaren, R. Voornaam: René Geboortedatum: 25 juni 1963 Adres: Fokkeboom 39 Woonplaats: 1319 BH Almere Huidige functie: Zelfstandig ondernemer, Risico Management Consultant

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties Quality Manager Profiel Ik ben een IT consultant met meer dan 15 jaar ervaring in (voornamelijk) de bank- en verzekeringswereld (van Collectieve Pensioenen tot Particuliere Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen),

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

29 September 1975 Deventer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 738 416

29 September 1975 Deventer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 738 416 Erik Bits 29 September 1975 Deventer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 738 416 TESTMANAGER - PROFIEL Ik ben Erik Bits, 38 jaar en ik ben getrouwd met Roos. Samen met onze tweeling, Stijn en Merel, wonen wij in

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

HOFIA Curriculum Vitae

HOFIA Curriculum Vitae Mijn gegevens Naam : Hermann-Otto F. Israël Nationaliteit : Nederlands Adres : Hertogenlaan 48 4902 AS Oosterhout Geboren : Breda, 31 mei 1967 (44 jaar) Niveau : HBO werk- en denkniveau Mijn profiel Mijn

Nadere informatie

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com Watson Performance Improvement Ambachtweg 12 2841 LZ Moordrecht www.watsonassociates.nl info@watsonassociates.nl +31(0)6 53 22 64 04 Curriculum Vitae Personalia Naam:.Erik van den Dungen Adres:.Tielerweg

Nadere informatie

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Pleasure@Work CURRICULUM VITAE Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Persoonsgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht Engel B.C. Bruce Man Geboortedatum 28 augustus

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010 PrincE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA axelos.com White Paper Januari 2010 Inhoud 1 Introductie 3 2 Wat is PRINCE2? 3 3 PRINCE2 Business Benefit een toelichting 5 4 Waarom is dit zo belangrijk?

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie