Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://nl.linkedin.com/in/renespaargaren http://about.me/r.spaargaren/#"

Transcriptie

1 PERSONALIA Naam, voorletter: Spaargaren, R. Voornaam: René Geboortedatum: 25 juni 1963 Adres: Fokkeboom 39 Woonplaats: 1319 BH Almere Huidige functie: Zelfstandig ondernemer, Risico Management Consultant Talen: Nederlands, Engels Werkervaring sinds: 1986 Telefoon: +31(0) Zie ook: PROFIEL Het beheren van kansen en bedreigingen is een integraal onderdeel van de processen in de bedrijfsvoering, waarbij het risicobeleid dient aan te sluiten op het beleid van de organisatie. Continue en consistent inzicht en voorspelbaarheid van de oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van risico s zijn belangrijke instrumenten om de bedrijfsvoering succesvol te laten zijn en de doelstellingen te realiseren. In dit complexe samenspel van beleid, richtlijnen, beslissingen en activiteiten ben ik in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en gericht te werken naar het succesvol vormgeven van oplossingen. Ik ben in staat het beleid mede te doen bepalen en de implementatie van de procedures en werkwijzen vorm te geven. Zodat op alle niveaus in de organisatie op eenzelfde, consistente manier met kansen en bedreigingen wordt omgegaan waardoor de mate waarin aan de doelstellingen worden gerealiseerd, verhoogd wordt. Waar nodig of van toepassing geef ik leiding aan projectteams of afdelingen, met name PMO-organisaties waarbij ik van mening ben dat een professioneel ingerichte ondersteuning een aanwijsbare en waardevolle bijdrage levert aan het succes van de organisatie. Op basis van mijn kennis en ervaring in kwaliteitsmanagement heb ik mij vanaf 2007 als Senior Management Consultant gespecialiseerd in het beheersen van kansen en bedreigingen. Ik verzorg trainingen en workshops op het gebied van risicomanagement en ben in staat mijn omgeving bewust te maken van de voordelen van het op de juiste manier omgaan met kansen en bedreigingen, afgestemd op de wensen en verwachtingen van die omgeving. In 2009 ben ik de uitdaging aangegaan het concept van succesvol doelstellingen realiseren middels het beheersen van kansen en bedreigingen uit te dragen, en doe dat vanaf juli 2010 als zelfstandig ondernemer onder de naam Succinct Consulting. Met behulp van contacten in mijn netwerk slaag ik er in mensen in organisaties bij te staan in het verbeteren van de mate waarin zij hun doelstellingen realiseren en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het succes van de organisaties waar zij deel van uitmaken. Oktober

2 OPLEIDING EN ERVARING Algemene opleiding Studierichting Diploma HES Amsterdam, Amsterdam HEAO Commerciële Economie Ja 1986 S.G. Godelinde, Naarden MEAO Administratief Ja 1982 S.G. Godelinde, Naarden HAVO Ja 1981 Specifieke opleiding Niveau Certificaat Projectmanagement PRINCE2 Foundation Ja 2002 PRINCE2 Practitioner Ja 2004 Programmamanagement MSP Foundation Ja 2005 MSP Advanced Practitioner Ja 2006 Portfoliomanagement MoP Foundation PM Portfolio Support Organisatie P3O Foundation Ja 2010 Risicomanagement M_o_R Foundation Ja 2008 M_o_R Practitioner Ja 2010 Kwaliteitsmanagement LeanSixSigma Green Belt Ja 2006 BEKNOPT ERVARINGSOVERZICHT Succinct Consulting Zelfstandig ondernemer heden Logica bv Senior Business Consultant KZA BV Senior Management Consultant Geveke Werktuigbouw B.V. Interim Manager Amstel Lease Maatschappij N.V. Hoofd Binnendienst & Account Manager Binnendienst Lease Plan Nederland N.V. Account Manager Binnendienst ICL Nederland B.V. Product Specialist & Supervisor Departmental Systems 2

3 WERKERVARING SUCCINCT CONSULTING (2010 heden) Juli 2010 heden Risico Management Consultant Diverse kortlopende opdrachten voor verschillende opdrachtgevers, waaronder: Facilitator risico-inventarisatie sessies Trainer risicomanagement sessies Sparringpartner voor managers en bestuurders Organisator en facilitator van risicomanagement workshops Organisator en facilitator van projectsupport en projectmanagement workshops Opdrachten langer dan twee maanden: Aug Okt 2012 Rabobank Nederland, Risicomanager Opdrachtformulering: Ondersteun Productmanagers in het vervaardigen van documenten waaruit de geschiktheid van hun producten blijkt zodat deze producten in 2013 kunnen worden gecontinueerd; Formuleer vanuit het risicoperspectief een opinie om deze documenten voor te leggen aan de Product Goedkeuring Commissie; Bevorder risicobewustzijn en consequent handelen bij collega-risicomanagers en productmanagers. Verantwoordelijkheden: Borg productie en voorlegging van de documenten binnen de afgesproken tijdslijnen; Toon aan dat collega-risicomanagers en productmanagers in beweging komen om risico bewuster te worden zodat hun producten winstgevend zijn en waarde toevoegen aan de klanten van de bank. Behaalde resultaten: Documenten conform planning en inhoudelijke verwachtingen opgeleverd; Een proces van verhoogde bewustwording en veranderend gedrag in gang gezet. Mei Jul 2012 UWV, Risicomanager Opdrachtformulering: Ondersteun het UWV Redesign programma door het bevorderen van het aantoonbaar omgaan met risico s zodat de programmadoelstellingen gehaald worden. Verantwoordelijkheden: Introduceer een Programma brede risico registratie; Faciliteer risico self-assessment sessies waarin projecten hun risico s inventariseren; Rapporteer over de resultaten en de voortgang met betrekking tot programma- en projectbudgetten en hun uitnutting. Behaalde resultaten: Het programmamanagement realiseert zich in toenemende mate dat programmadoelstellingen, programmarisico s en lijnactiviteiten duidelijk gescheiden beheerst dienen te worden, om de mate waarin de programmadoelstellingen succesvol gerealiseerd worden te verhogen; 3

4 De risico self-assessment sessies brachten een verhoogd bewustzijn met betrekking tot de eigen doelstellingen, de te behalen resultaten, en de kansen en bedreigingen die daarbij een rol spelen. Het programmamanagement krijgt steeds beter grip op de financiële aspecten van het programma. Jul Dec 2010 Rabobank Nederland, Manager Portfolio Office Opdrachtformulering: Vervang de manager tijdens haar zwangerschapsverlof; Geef leiding aan de afdeling (Centre Of Excellence); Vervul de rol van Projectmanager voor het interne project QSM SLiM; Lever bijdragen aan het ontwikkelen van de afdeling in het project PMO2.0.. Verantwoordelijkheden: Zorg voor ongestoorde voortgang van de operationele activiteiten van de afdeling; Stimuleer product- en dienstontwikkeling en introduceer productdiensteigenaarschap; Verbeter de processen rond de financiële rapportages aan aangesloten banken (Project PSK); Breng het project QSM SLiM in de volgende fase. Behaalde resultaten: De afdeling bij terugkomst weer overgedragen aan de manager; Het project QSM SLiM in de volgende fase gebracht; De ontwikkelingen binnen het project PMO2.0 actief ondersteunt, uitgedragen en vormgegeven; Product-diensteigenaarschap geïntroduceerd; Financiële rapportage proces (PSK) aan aangesloten banken gestroomlijnd. LOGICA (Jan 2011 Apr 2012), Senior Business Consultant Opdrachtomschrijving: Versterk de vakgroep Risicomanagement van Business Consulting; Neem deel in een intern project met als doel de afdeling Business Consulting te hercertificeren voor ISO9001:2008 Verantwoordelijkheden: Geef de vakgroep Risicomanagement vorm zodat producten en diensten worden ontwikkeld en uitgedragen; Richt het interne certificeringstraject in en stel de ISO9001:2008 her-certificering voor 2011 en 2012 zeker. Behaalde resultaten: Voor de bijeenkomsten van vakgroep inhoudelijk bijdragen geleverd en saamhorigheid en verhoogd bewustzijn gecreëerd; Het ISO9001:2008 is voor 2011 en 2012 behouden. 4

5 KZA ( ), Senior Management Consultant Sep 2009 Aug 2009 Mrt 2008 Jul 2009 Jan Sep 2008 Sep Dec 2007 Jun 2006 Aug 2007 Jan 2006 Mei 2007 CapGemini Risicomanagement Trainer Gasunie Risicomanagement Consultant, Auditor Belastingdienst Risicomanagement Consultant Rabobank Nederland Teamleider Projectsupport P3M3 Auditor PRINCE2 Projectconsultant M_o_R Risicomanagement Consultant UWV Kwaliteitsconsultant Ministerie van Defensie Kwaliteitsconsultant & MSP Programmaconsultant Project Defensiepas Ministerie van Justitie - DJI PRINCE2 Projectconsultant & Kwaliteitsconsultant Project Basisregistratie 2006 Oracle Requirements-consultant 2006 SNS Bank CMM Kwaliteitsconsultant 2005 Getronics/PinkRoccade MSP Programmaconsultant Programma FOX PinkRoccade HR Services Kwaliteit en PRINCE2 Project Consultant 2004 Nederlandse Spoorwegen Hoofd Projectenbureau Project Sigma 2004 Rabofacet PRINCE2 Project Consultant Rabobank Nederland PRINCE2 en MSP Consultant, Coach & Trainer ING (Wholesale) Programme Officer Web Programma 2001 PinkRoccade Civility Lead-auditor 2001 Dienst Landelijk Gebied Euro-consultant 5

6 2000 Nationale Nederlanden Euro-testconsultant Postbank Hypotheken Testprojectleider Overgang Naar Euro (ONE) 1999 Hooge Huys Verzekeringen Assistent Auditor KPN Telecom B.V. Projectmedewerker testteam 6

7 OVERIGE WERKGEVERS ICL Enterprises B.V. Assistent Commercieel Controller 1997 Geveke Werktuigbouw B.V. Interim Manager Amstel Lease Maatschappij N.V. Hoofd Binnendienst Vendor Account Manager Binnendienst Lease Plan Nederland N.V. Account Manager Binnendienst, LPFS ICL Nederland B.V. Supervisor Departmental Systems Product Specialist OPLEIDINGEN EN TRAININGEN KZA Auditing CMM en CMMi Projectborging Implementatie Gestructureerd Testen (TMap ) Testtechnieken (EVT, SEM, SYN, PCT, DFT, GCT) UNC LeanSixSigma Green Belt Ine de Bock advies en opleiding Personal Coaching Tas / Getronics / PinkRoccade PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner MSP Foundation MSP Intermediate Rafiki Training / nthen! MSP Practitioner P3O Foundation M_o_R Foundation M_o_R Practitioner MoP Foundation Coach & Commitments Persoonlijke Effectiviteit Time Management Trainingen Communicatieve Vaardigheden: - CV2: Refresment basisvaardigheden - CV4: Boodschappen Symbision Trainingen Communicatieve Vaardigheden: - CV6: Sturen door vragen - OMV3: Omgaan met veranderingen Lokker Training en Consulting Training Communicatieve Vaardigheden Krauthammer International Middle Management Training Euroforum Middle Management Training Mercury Goldman Verkooptraining en telemarketing Crosby International Kwaliteitstraining ( Zero Defects ) 7

8 TOEGEPASTE METHODEN EN TECHNIEKEN Solution Selling PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) MSP (Managing Successful Programmes) MoP (Management of Portfolios) M_o_R (Management of Risk) P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) P3M3 (Portfolio, Programme, Project Management Maturity Model) COSO (Enterprise Risk Management) CMM (Capability Maturity Model) CMMi (Capability Maturity Model Integration) ITIL (IT Service Management) ISO31000:2009 BSI 31100:2008 ISO 9126 Extended ISO-9001:2009 LeanSixSigma Audittechnieken Procesmodellering EXTRA CURRICULAIRE INFORMATIE Ik ben één van vijf professionals die de KZA-CRAFT -benadering voor Risicomanagement hebben ontwikkeld. Bij KZA was ik actief in diverse werkgroepen: Lid Kernteam KZA-CRAFT : de centrale plek van informatie over risicomanagement en de mogelijkheden dit onderwerp succesvol inhoudelijk en commercieel in te zetten bij onze activiteiten. Vakgroep Projectbeheer: de vakinhoudelijke werkgroep gericht op het verzamelen en delen van kennis en ervaring in dit vakgebied. Werkgroep Kennisdelen: in dit verband organiseerde ik met deze werkgroep workshops, bijeenkomsten en seminars om het kennis delen onder de professionals te bevorderen. Binden & Boeien (Coördinator): een cultuurprogramma gericht op het behoud van het belangrijkste kapitaal van de onderneming - haar werknemers. MVO / KZA goes Green (Initiatiefnemer en coördinator): de werkgroep gericht op het bevorderen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de onderneming. Bij Amstel Lease was ik lid van de Ondernemingsraad. Bij LeasePlan was ik lid van de Ondernemingsraad commissie die de fusie met Amstel Lease begeleidde. In mijn vrije tijd doe ik graag aan watersport (zeilen, windsurfen, snorkelen en duiken), fotograferen, video-filmen en het bewerken van opnames, ik ga graag naar de bioscoop of kijk thuis een film. Verder ga ik graag op reis naar verre bestemmingen als Australië en Afrika. 8

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

ICT Interim Management. CV Nick Paulich

ICT Interim Management. CV Nick Paulich CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Curriculum Vitae ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Hallo, mijn naam is Adil. Internet ondernemer sinds 1997 en gespecialiseerd in online

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT 21 topmanagers coachen 21 nieuwe ondernemers Introductie voor de media en gasten Maandag 25 november 2013 Van 15.30-20.00 uur Duisenberg auditorium Rabobank te Utrecht

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie