Handleiding SpaceClaim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.dubbelklik.nu Handleiding SpaceClaim"

Transcriptie

1 Handleiding SpaceClaim

2 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Ondanks alle zorg die aan dit boek is besteed kunnen auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in dit boek zou kunnen voorkomen. Colofon Eduklik augustus DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

3 Inhoudsopgave 1. Introductie SpaceClaim starten Instellingen Bestand openen Een nieuw (leeg) bestand openen Een bestaand bestand openen Bestand opslaan Een bestand opslaan dat nog niet eerder opgeslagen is Een bestaand bestand opslaan Tekenvlak maken Wat je moet weten voordat je gaat tekenen Een lijn tekenen Een cirkel tekenen Een cirkel vanuit een middelpunt tekenen Een cirkel tekenen met drie lijnpunten Een rechthoek tekenen Een rechthoek tekenen met twee punten Een rechthoek tekenen met drie punten Een boog tekenen Een boog tekenen vanuit een middelpunt Een boog tekenen met drie punten Een ovaal tekenen Selecteren, verplaatsen, verwijderen, knippen, kopiëren en plakken Selecteren Verplaatsen Verwijderen Knippen Kopiëren Plakken Bijsnijden Vergroten en verkleinen Tekening 3D maken Uitrekken (Pull) Randen afronden Een vlak uittrekken Lagen Een nieuwe laag maken Een laag kiezen Maatvoering Maten tijdens het tekenen Maten in tekening weergeven Tekst invoegen Afdrukken Afdrukvoorbeeld Afdrukinstellingen Printen DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 3

4 1. Introductie SpaceClaim is een programma waarmee op een gemakkelijke manier 3D ontwerpen gemaakt kunnen worden. Tekeningen van verschillende tekenprogramma s kunnen worden ingelezen door SpaceClaim om deze in 3D uit te werken. Wat is 3D? De aanduiding 3D wordt meestal gebruikt om aan te geven dat iets als ruimtelijk kan worden waargenomen, zoals 3D-foto's, 3D-film of 3D-graphics. Concreet betekent dit dat je niet alleen de breedte en hoogte ziet (2D), maar ook de diepte. Het verschil tussen 2D en 3D. h h b b d 2D 3D 3D is helemaal in. Steeds meer computergames worden geleverd als 3D, ook verschijnen er steeds meer films die driedimensionaal worden weergegeven. Maar ook in het bedrijfsleven komt het vaak voor. Als je bijv. een keuken wilt kopen, kun je direct een 3D-animatie zien om te beoordelen of dit echt is wat je zoekt. 3D zorgt ervoor dat een tekening steeds meer op de werkelijkheid gaat lijken. Succes en veel plezier met het werken met het programma SpaceClaim! 4 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

5 2. SpaceClaim starten Je kunt SpaceClaim op verschillende manieren starten. Waarschijnlijk kun je het programma vinden bij de andere programma s die voor Technologie geïnstalleerd zijn. Anders kun je het vinden via Start Alle programma s SpaceClaim. Of vraag het aan je docent. SpaceClaim opent met het volgende scherm: Sluit het venster in het midden door op het kruisje te klikken. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 5

6 3. Instellingen Voordat je gaat tekenen is het noodzakelijk het programma goed in te stellen. Deze stap moet je dus goed uitvoeren. Klik op de SpaceClaim-knop linksboven. Klik op de knop SpaceClaim Options Het volgende venster verschijnt nu: Klik aan de linkerkant op Units. 6 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

7 Stel de options in, zoals hieronder. Metric Millimeters Grams Derived Klik op OK DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 7

8 4. Bestand openen Het openen van een bestand kan op verschillende manieren: 4.1 Een nieuw (leeg) bestand openen Klik op de SpaceClaim-knop linksboven Klik op New Design en klik op OK. 4.2 Een bestaand bestand openen Klik op het pictogram Openen linksboven Zoek het gewenste bestand en klik op OK Of: Klik op de SpaceClaim-knop linksboven Klik op Open Zoek het gewenste bestand en klik op OK Als je een download wilt bewerken, moet je het bestand eerst opslaan. Daarna kun je het bestand openen en bewerken. 8 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

9 5. Bestand opslaan Het opslaan van een bestand kan op verschillende manieren. 5.1 Een bestand opslaan dat nog niet eerder opgeslagen is Klik op de SpaceClaim-knop linksboven Klik op Save As Save As en klik op OK. 5.2 Een bestaand bestand opslaan Klik op het pictogram Opslaan linksboven Of: Klik op de SpaceClaim-knop linksboven Klik op Save Je kunt het bestand in verschillende typen bestanden opslaan. Dit kun je zien aan de extensie van het bestand, bijvoorbeeld.dwg. Een korte toelichting bij de meest bekende extensies die je kunt gebruiken bij het opslaan:.scdoc bestand wordt opgeslagen en kan alleen geopend worden door SpaceClaim..dwg bestand wordt opgeslagen en kan ook geopend worden door AutoCad.jpg bestand wordt opgeslagen als afbeelding. Later kun je bewerkingen uit deze afbeelding niet meer ongedaan maken. Deze extensie dus alleen gebruiken als de tekening definitief is. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 9

10 6. Tekenvlak maken Het is handig om, voordat je gaat tekenen, eerst een tekenvlak te maken. Dan weet je dat je altijd binnen de gestelde maten blijft. Het tekenvlak vormt het deel van het scherm waarin je later de tekening gaat maken. Het maken van een tekenvlak doe je als volgt: Klik op het pictogram Rectangle (Rechthoek). Vervolgens ga je met de muis naar het tekenveld. Hier verschijnt naast de muis een kruisje. Dit is het punt waar je rechthoek begint. Bij het starten van een tekenvlak maakt het niet uit waar je begint. Nadat je iets hebt getekend wordt dit automatisch in het midden van het scherm geplaatst. Klik op het midden van het tekenveld. Door vervolgens met de muis te bewegen kun je een rechthoek vormen. Op het scherm wordt gelijk weergegeven wat de maten zijn van het vlak. Met het bewegen van de muis kun je de juiste maten zoeken Klik nogmaals op de linkermuisknop en het tekenvlak wordt getekend. 10 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

11 7. Wat je moet weten voordat je gaat tekenen Escape-knop De Escape-toets kun je gebruiken als: je een bewerking wilt beëindigen; (het lijkt dat) het programma vastgelopen is. Grid Als je gaat tekenen zie je allemaal kleine hokjes staan, dit noemen we de grid. De grid is een tekenhulp. Je tekent nl. van het ene punt naar het andere punt. Muis Tijdens het tekenen (als je een functie hebt aangeklikt) verandert de aanwijsfunctie van de muis in een plusje / kruisje. Vergroten / verkleinen Hoe kun je de afbeelding vergroten of verkleinen? Doe dit als volgt: Klik op het tabblad Design op het driehoekje naast de Zoom -knop. Daarna zie je het volgende menu verschijnen - Kies Zoom Extents voor het vergroten van een gedeelte - Kies Zoom Box In voor het vergroten van het hele tekenvlak - Kies Zoom In om alles te vergroten - Kiez Zoom Out om alles te verkleinen Als je het inzoomen ongedaan wilt maken, klik dan één keer op Zoom Out en de tekening is weer terug in de eerdere weergave / grootte. Afmetingen en graden Tijdens het tekenen kun je direct de juiste afmeting instellen. graden Tijdens het tekenen van een figuur (bijvoorbeeld een lijn) wordt de afmeting automatisch weergegeven. afmeting Ook wordt automatisch de mogelijk aangrenzende hoek weergegeven (meestal 90 graden). Als je de lijn schuin wilt maken, zal het aantal graden wijzigen. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 11

12 8. Een lijn tekenen In het tabblad Design vind je in de groep Sketch verschillende knoppen waarmee je allerlei figuren kunt tekenen. Een lijn tekenen doe je als volgt: Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een lijn. Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit is het beginpunt van de lijn. Ga naar het gewenste eindpunt van de lijn en klik met je muis. In de tekening wordt nu de grootte van de lijn weergegeven en de hoek waaronder deze lijn is getekend (in graden). De lijn blijft aan het kruisje vastzitten. Je kunt nu een nieuwe richting aangeven door de muis een andere richting op te bewegen. Als de lijn klaar is, kun je op de Escape-toets drukken. Dan stopt de bewerking lijn maken. Wat je dan hebt getekend blijft staan. 12 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

13 9. Een cirkel tekenen In het tabblad Design vind je in de groep Sketch verschillende knoppen waarmee je allerlei figuren kunt tekenen. Een cirkel tekenen is mogelijk op twee manieren. 9.1 Een cirkel vanuit een middelpunt tekenen Een cirkel vanuit een middelpunt tekenen doe je als volgt: Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een cirkel. Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit is het middelpunt van de cirkel. Door met je muis te bewegen kun je de diameter (doorsnede) van de cirkel veranderen. Tip Diameter van een cirkel = 2 x straal Wanneer de gewenste diameter wordt weergegeven, klik je nogmaals. De cirkel wordt (zolang je er met de muis op staat) groen gearceerd. 9.2 Een cirkel tekenen met drie lijnpunten Een cirkel met drie lijnpunten tekenen doe je als volgt: Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een cirkel. Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit punt is één van de drie punten die op de cirkel staan. Geef met een muisklik ook aan waar de andere cirkelpunten moeten komen. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 13

14 10. Een rechthoek tekenen In het tabblad Design vind je in de groep Sketch verschillende knoppen waarmee je allerlei figuren kunt tekenen. Een rechthoek tekenen is mogelijk op twee manieren Een rechthoek tekenen met twee punten Een rechthoek tekenen met twee punten doe je door de punten die diagonaal tegenover elkaar liggen aan te geven. Dit doe je als volgt: Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een rechthoek. Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit is het eerste diagonale punt van de rechthoek. Door met de muis te bewegen kun je de grootte van de rechthoek veranderen. Klik met je muis op het gewenste punt van de tegenover liggende diagonaalpunt Een rechthoek tekenen met drie punten Dit doe je als volgt: Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een rechthoek. Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit is het eerste hoekpunt van de rechthoek. Het andere hoekpunt van de rechthoek geef je aan door te klikken op het gewenste punt. Het derde punt van de rechthoek kan een hoekpunt zijn, maar ook een punt op één van de zijden. Klik met je muis op het gewenste punt. 14 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

15 11. Een boog tekenen In de vorige hoofdstukken zijn er verschillende vormen aan de orde geweest. Er zijn ook andere vormen die je minder vaak zult gebruiken, zoals de boog. Een boog is een deel van een cirkel. Een boog tekenen kan op twee manieren Een boog tekenen vanuit een middelpunt Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een boog (Sweep Arc). Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit wordt het middelpunt van de boog. Door met de muis te bewegen kun je de grootte van de boog veranderen. Klik in het tekenvlak op het punt waarbij de gewenste grootte wordt aangegeven. Door de muis nu te bewegen kun je bepalen hoe de boog moet worden Een boog tekenen met drie punten Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een boog met drie punten (Three-Point Arc). Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit wordt het beginpunt van de boog. Door met de muis te bewegen kun je de breedte van de boog veranderen. Klik in het tekenvlak op het punt waarbij de gewenste breedte tussen de punten wordt aangegeven. Door de muis nu te bewegen kun je bepalen hoe de boog moet worden. Klik op de gewenste lijn. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 15

16 12. Een ovaal tekenen In de vorige hoofdstukken zijn er verschillende vormen aan de orde geweest. In dit hoofdstuk staat het tekenen van een ovaal centraal. Een ovaal (Ellipse) is uitgerekte cirkel. Een boog tekenen doe je als volgt: Klik in het tabblad Design op het pictogram voor het tekenen van een boog (Ellipse). Klik met je muis ergens in het tekenvlak. Dit wordt het middelpunt van de ovaal. Door met de muis te bewegen kun je de breedte van de ovaal veranderen. Klik in het tekenvlak op het punt waarbij de gewenste breedte wordt aangegeven. Je kunt nu de gewenste hoogte instellen door de muis te bewegen. Klik in het tekenvak op het punt waarbij de gewenste hoogte bereikt is. 16 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

17 13. Selecteren, verplaatsen, verwijderen, knippen, kopiëren en plakken Als je een plattegrond moet maken van een kantine, is het handig om de verschillende tafels en stoelen te kopiëren. Je hoeft deze dan slechts één keer te tekenen Selecteren Klik met de muis op het object dat je wilt verplaatsen. De randen van het object worden nu groen gearceerd Verplaatsen Selecteer datgene wat je wilt verplaatsen. Klik op het pictogram voor verplaatsen. In het object wordt nu het verplaatsingsgereedschap geplaatst. Dit verplaatsingsgereedschap lijkt op de wijzers van een klok. Klik met je muis op de wijzers en sleep het object naar de gewenste positie. In sommige versies van SpaceClaim moet je de ctrl-toets ingedrukt houden als je het object wilt verplaatsen Verwijderen Selecteer het object (of deel van een object) dat verwijderd moet worden. Klik op de Delete-knop. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 17

18 13.4 Knippen Selecteer het object (of deel van een object) dat verwijderd moet worden. Klik op Ctrl + C of klik op het het pictogram voor knippen Kopiëren Selecteer datgene wat je wilt kopiëren. Klik op Ctrl + C of op de knop voor kopiëren Het object wordt gekopieerd Plakken Je kun alleen een object plakken als je deze eerst gekopieerd hebt. (zie 13.5) Klik op Ctrl + V of op de knop voor plakken Het object wordt exact over het originele object geplakt. Het lijkt daardoor dat er niets is gebeurd, maar de kopie staat dus precies over het origineel. Indien gewenst kun je het object verplaatsen. Zie daarvoor DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

19 14. Bijsnijden Je kunt ook in een tekening een deel weghalen. Stel je voor dat een lijn uitsteekt. Of je wilt in een figuur een lijntje weghalen. Je gebruikt hiervoor de functie trim (= bijknippen). Het bijsnijden van een object doe je als volgt: Selecteer het deel van het object dat je wilt bijsnijden Klik op de knop voor Bijsnijden (Trim Away) Het geselecteerde deel verdwijnt. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 19

20 15. Vergroten en verkleinen Je kunt een (gedeelte van een) object vergroten of verkleinen. Selecteer het object dat je wilt vergroten / verkleinen. Klik op een van de weergegeven punten in het object. Sleep het punt naar de gewenste grootte. 20 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

21 16. Tekening 3D maken In de voorgaande hoofdstukken staat beschreven hoe je een tekening moet maken in 2D-perspectief. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functies uitgelegd om een tekening in 3D te maken Uittrekken (Pull) Door de functie Pull kun je diepte geven aan een tekening. Diepte geven aan een tekening doe je op de volgende manier: Zorg dat de tekening die je diepte wilt geven geopend is. Klik op het pictogram Pull Je ziet nu dat de grid (hokjes in het tekenvlak) verdwijnt en dat de tekening wordt gearceerd. Er verschijnen een aantal pictogrammen in beeld. Hieronder worden ze weergegeven met de bijbehorende betekenis / omschrijving. Het selecteren van een vlak dat je wilt uitrekken. Een lijn selecteren waar om het vlak wordt uitgetrokken. Dit wordt gedaan door een draaihoek in te voeren. Een lijn of vlak selecteren om uit te rekken. Een vlak kiezen en vervolgens een lijn selecteren om het vlak langs uit te rekken. Een lijn of vlak selecteren om uit te rekken. Vervolgens kan gekozen worden of je het vlak recht wil uitrekken of om een as m.b.v. het invoeren van een draaihoek. Een punt van een vlak selecteren waar vanuit deze geschaald kan worden. Als je de muis midden op het vlak zet verschijnen er gele pijlen bij het vlak. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 21

22 Klik met de linker muisknop midden op het vlak en houd de linker muisknop ingedrukt. Met de muis kun je nu het vlak naar boven of beneden uitrekken. Bij het uitrekken van het vlak wordt gelijk de lengte van het uitrekken weergegeven. Je kunt de lengte ook handmatig invoeren door de linker muisknop ingedrukt te houden en de gewenste lengte in mm. in te voeren 16.2 Randen afronden In sommige tekeningen is het wenselijk geen rechte hoeken te hebben, maar mooie afgeronde hoeken. Het afronden van hoeken doe je als volgt: Om dit te doen moeten we eerst het figuur gaan draaien en inzoomen om alles goed te kunnen zien. Dit kan door gebruik te maken van de volgende knoppen. tekening draaien tekening op het scherm verplaatsen tekening vergroten / verkleinen Gebruik deze knoppen om goed zicht te hebben op de te bewerken hoek, zoals in de afbeelding hieronder. Klik op de optie Pull 22 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

23 Klik nu met de muis op één van de lijnen die de hoek raakt die je wilt bewerken. Door de linker muisknop ingedrukt te houden, kun je deze rand afronden. Net als bij het uitrekken is ook hier weer de afstand van het afronden handmatig in te voeren Een vlak uitrekken Zorg dat je het getekende figuur goed in beeld krijgt. Klik op de lijn boven de net afgeronde kant. Het volgende scherm (zie hiernaast) verschijnt. Om de geselecteerde lijn uit te rekken heb je het derde pictogram van links nodig. Klik op dit pictogram. Houd de linker muisknop ingedrukt en maak een vlak. De lengte van het uitrekken wordt weergegeven, maar je kunt het ook zelf invoeren. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 23

24 17. Lagen In SpaceClaim kun je met verschillende lagen werken. De lagen liggen op elkaar en zijn transparant. Je kunt verschillende lagen aan en uit zetten. Een laag kun je bepaalde eigenschappen meegeven, zoals een lijnkleur en een lijndikte. De kleur geeft duidelijkheid tijdens het tekenen op de computer. De lijndikte is vooral duidelijk bij het printen. Je ziet altijd in welke laag iets getekend is Een nieuwe laag maken Klik aan de linkerkant op het tabblad Layers (Lagen) Klik in het witte deel van dit venster met de rechtermuisknop. Klik op New Er wordt nu een nieuwe laag toegevoegd. De instellingen van deze laag zijn als volgt te wijzigen: Voor het wijzigen van de naam van de laag dubbelklik je op de aangegeven naam. Dan kun je de naam aanpassen. Voor het wijzigen van de kleur, klik je op de knop voor kleurinstelling naast de nieuwe laag. Voor het instellen van de (normale) lijndikte, klik je op de knop Lineweight. Voor het instellen van de lijnstijl, klik je op de knop Linestyle 24 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

25 17.2 Een laag kiezen Natuurlijk moet het duidelijk zijn in welke laag je werkt. Klik aan de linkerkant op het tabblad Layers (Lagen) De laag die op dit moment actief is, wordt vetgedrukt weergegeven. Klik op de rechter muisknop op de naam van de laag die je nu wilt gebruiken. Kies voor Make Active. Je kunt nu in deze laag werken. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 25

26 18. Maatvoering 18.1 Maten tijdens het tekenen Tijdens het tekenen kun je direct de juiste afmeting tekenen. Tijdens het tekenen van een figuur (bijvoorbeeld een lijn) wordt de afmeting automatisch weergegeven. Als de bewerking is beëindigd, wordt de afmeting niet meer weergegeven Maten in tekening weergeven Soms kan het duidelijk zijn om een maat aan te geven in je tekening. Doe dit als volgt: Klik bovenaan op het tabblad Detail. Klik op de pictogram voor maatvoering (Dimension). Selecteer de lijn in de tekening die je van een afmeting wilt voorzien. Door de muis te verplaatsen kun je aangeven waar de maatlijn moet komen. Klik nogmaals met de muis en de maatlijn verschijnt. De maatlijn is voorzien van een tekstvak waarin de afmeting staat. Dit tekstvak kun je opmaken op de gewenste manier. 26 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

27 19. Tekst invoegen Ter verduidelijking is het soms nuttig tekst op te nemen in de tekening. Als je tekst wilt invoegen in een 3D-tekening, moet je er eerst voor zorgen dat de tekening in de goede positie staat. Meer hierover lees je in 16.2, eerste aandachtspunt. Het plaatsen van tekst in een tekening doe je als volgt: Klik bovenaan op het tabblad Detail Klik op het pictogram voor het invoegen van een tekstvak Aan je muis kleeft nu een afbeelding met de letter abc Klik ergens in het scherm om het tekstvak te plaatsen. Typ de gewenste tekst in. Hierna kun je de tekst opmaken door lettertype, vet, cursief of onderstrepen te gebruiken. Ook kun je het tekstvak verplaatsen naar een andere positie. DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 27

28 20. Afdrukken 20.1 Afdrukvoorbeeld Voordat je daadwerkelijk gaat printen is het vaak verstandig een afdrukvoorbeeld te bekijken. Het maken van een afdrukvoorbeeld doe je als volgt: Klik op de SpaceClaim-knop Print Print Preview 20.2 Afdrukinstellingen Het wijzigen van de afdrukinstellingen van een tekening doe je als volgt: Klik op de SpaceClaim-knop Print Print Settings 20.3 Printen Het maken van een afdruk doe je als volgt: Klik op de SpaceClaim-knop Print Print 28 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM

29 DUBBELKLIK - HANDLEIDING SPACECLAIM 29

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD Handleiding BCAD www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2013 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Visio 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Publisher 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Publisher 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Publisher 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Beginners 2007. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Beginners 2007. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Beginners 2007 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-3-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Photoshop

www.dubbelklik.nu Handleiding Photoshop www.dubbelklik.nu Handleiding Photoshop Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode voor Technologie, ICT/Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding PowerPoint 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding PowerPoint 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding PowerPoint 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen. Ontwerp kaft: Hans Kappers Titel boek: PowerPoint 2010

Auteur boek: Vera Lukassen. Ontwerp kaft: Hans Kappers Titel boek: PowerPoint 2010 Auteur boek: Vera Lukassen Ontwerp kaft: Hans Kappers Titel boek: PowerPoint 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2016 ISBN: 978-94-91998-25-6 Dit boek is gedrukt

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 ISBN: 978-90-820856-4-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

WERKING TEKENPROGRAMMA

WERKING TEKENPROGRAMMA WERKING TEKENPROGRAMMA Hoe werkt tekenjetuin? Deze handleiding laat zien hoe u het meeste uit het tekenprogramma kunt halen. Voor u begint is het goed dit te weten: Tekenjetuin is te gebruiken op tablet

Nadere informatie

Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads. Klik op EXE installer. Klik daarna op Download now

Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads. Klik op EXE installer. Klik daarna op Download now PDF-XChange installeren Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads Klik op EXE installer Klik daarna op Download now Boven de website verschijnt nu mogelijk volgende tekst:

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het programma al op de

Nadere informatie

Basiscursus PC-gebruik

Basiscursus PC-gebruik Basiscursus PC-gebruik WINDOWS 7, WORD 2010, IE8 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: augustus 2010 ISBN: 978 90 460 0616 0 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 1 6 0 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet.

Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het SNL Subsidiestelsel Natuur-

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 1. Raster en hulplijnen Klik met rechter muisknop in een lege dia Klik in het afrolmenu op Raster en hulplijnen en stel onderstaande eigenschappen in 2.

Nadere informatie

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS...

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... Word 2 WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... 10 KIEZEN VAN 1 WOORD... 10 KIEZEN VAN 1 ZIN... 10 KIEZEN VAN

Nadere informatie

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine:

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: Paint is een éénvoudig tekenprogramma. Vele functies hiervan komen later terug bij diverse foto- en tekenprogramma s. Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: rechtbovenaan zoeken

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

Vooraf: Word 2007 voorbereiden

Vooraf: Word 2007 voorbereiden Wanneer je leerlingen zelfstandig wil laten werken, kan je de informatie ook schriftelijk ter beschikking stellen. En zoals je in de les beter toont, hoe het moet, is het soms beter een activiteit of een

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

De tekst staat nu aan de linkerkant. De tekst staat nu aan de rechterkant. De tekst staat nu in het midden.

De tekst staat nu aan de linkerkant. De tekst staat nu aan de rechterkant. De tekst staat nu in het midden. 1. Uitlijnen Uitlijnen: De manier waarop een regel wordt getoond. Dit kan op vier verschillende manieren. We geven hieronder vier voorbeelden. A. Links uitlijnen De tekst staat nu aan de linkerkant. B.

Nadere informatie

5.Technische fiche: tekenprogramma Paint

5.Technische fiche: tekenprogramma Paint 5.Technische fiche: tekenprogramma Paint Met het tekenprogramma Paint kan je (eenvoudige) afbeeldingen bewerken en/of tekeningen maken op de computer. Het programma is standaard geïnstalleerd bij Microsoft

Nadere informatie

2. Panorama Maker 3. Funhouse 139

2. Panorama Maker 3. Funhouse 139 Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De website bij dit boek... 14 De cd-rom... 14 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15

Nadere informatie

ASBAK in ALIBRE DESIGN

ASBAK in ALIBRE DESIGN ASBAK in ALIBRE DESIGN door Bert Eding en Bas Boetekees september 2010 Klik op Create new part om het werkblad te openen. We laten nu eerst zien hoe we de verschillende zaken op scherm benoemen. Bestudeer

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Handleiding voor Envelop - PP 2007

Handleiding voor Envelop - PP 2007 Handleiding voor Envelop - PP 2007 TIP : Via Beeld het liniaal en rasterlijnen instellen om makkelijker te werken. Hieronder een screenshot van de uiteengetrokken envelop. Je ziet dat deze uit 5 gelijkbenige

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Adobe Illustrator Versies: CS5 / CS6

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Adobe Illustrator Versies: CS5 / CS6 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Adobe Illustrator Versies: CS5 / CS6 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2014 ISBN: 978-94-91998-05-8 Dit boek is gedrukt

Nadere informatie

Handleiding Publisher

Handleiding Publisher Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Publisher Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 2. Selecteren, verplaatsen en roteren PP-03-02-01. Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 2. Selecteren, verplaatsen en roteren PP-03-02-01. Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-02-01 Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond. Intro: Na het inkleuren van een lijntekening, gaan we nu delen van foto s bewerken. Je kunt met verschillende selectiegereedschappen

Nadere informatie

Lijnen van betekenis meetkunde in 2hv

Lijnen van betekenis meetkunde in 2hv Lijnen van betekenis meetkunde in 2hv Docentenhandleiding bij de DWO-module Lijnen van betekenis Deze handleiding bevat tips voor de docent bij het gebruiken van de module Lijnen van betekenis, een module

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

ICT. Meetkunde met GeoGebra. 2.7 deel 1 blz 78

ICT. Meetkunde met GeoGebra. 2.7 deel 1 blz 78 ICT Meetkunde met GeoGebra 2.7 deel 1 blz 78 Om de opdrachten van paragraaf 2.7 uit het leerboek te kunnen maken heb je het computerprogramma GeoGebra nodig. Je kunt het programma openen via de leerlingenkit

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

4. Getekende objecten bewerken

4. Getekende objecten bewerken 4. Getekende objecten bewerken In het vorige hoofdstuk hebben we het gereedschap voor het tekenwerk bekeken, maar als er iets fout gaat dan moeten we dat ook kunnen verbeteren, dit doen met de verschillende

Nadere informatie

3. Tekentechnieken. Sommige symbolen zijn duidelijk, andere niet. Van links naar rechts staat het symbool (en de werkbalkknop) voor

3. Tekentechnieken. Sommige symbolen zijn duidelijk, andere niet. Van links naar rechts staat het symbool (en de werkbalkknop) voor 3. Tekentechnieken Ocad voorziet een aantal mogelijkheden om voorwerpen te tekenen, afhankelijk van de vorm van de voorwerpen. In de werkbalk vinden we de knoppen voor deze technieken. Sommige symbolen

Nadere informatie

Dia, een programma voor het maken van diagrammen

Dia, een programma voor het maken van diagrammen LinuxFocus article number 344 http://linuxfocus.org Dia, een programma voor het maken van diagrammen door Katja Socher Over de auteur: Katja is de Duitse redacteur van LinuxFocus.

Nadere informatie

Ineenvloeien van foto's + bewegende wolken

Ineenvloeien van foto's + bewegende wolken Ineenvloeien van foto's + bewegende wolken Om gemakkelijk te werken : Pictogrammen die je vaak gebruikt in de tekenbalk zetten; Dit doe je als volgt : - Klik op Beeld > Werkbalken > Aanpassen - Klik op

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

1 GIMP: een gratis en volwaardig alternatief voor Photoshop

1 GIMP: een gratis en volwaardig alternatief voor Photoshop Beeldbewerking 1 GIMP: een gratis en volwaardig alternatief voor Photoshop GIMP staat voor GNU Image Manipulation Program. Het is een grafisch programma voor het bewerken van foto's evenals het creëren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Aan de slag

Hoofdstuk 2: Aan de slag Hoofdstuk 2: Aan de slag 2.0 Introductie Hoofdstuk 1: De PowerPoint interface, beschrijft de verschillende onderdelen van de PowerPoint interface. Dit hoofdstuk leert de basis toepassingen van het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

ACAD Handleiding 5 - het tekenen van een voetballer -

ACAD Handleiding 5 - het tekenen van een voetballer - Ontwerpen en produceren op afstand ACAD Handleiding 5 - het tekenen van een voetballer - Fontys centrum Metaal Auteur: Ad Willems Versie: 3.1 18-11-2002 Deze lesbrief is vervaardigd in opdracht van de

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel MOS 2010, Het Basis Praktijkboek; Core 77-882

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel MOS 2010, Het Basis Praktijkboek; Core 77-882 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel MOS 2010, Het Basis Praktijkboek; Core 77-882 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: juni 2015 ISBN: 978-94-91998-10-2 Dit boek

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed Laatst gewijzigd 22 september 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Fotogoed. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Fotogoed Designer downloaden

Nadere informatie

Beheren van middelen in Web- Planboard

Beheren van middelen in Web- Planboard Handleiding Beheren van middelen in Web- Planboard versie juni 2010 Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: info@bitbybit-is.nl Web: www.bitbybit-is.nl Wijzigingsbladen

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Salonmanager. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Salonmanager

Handleiding Salonmanager. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Salonmanager Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Salonmanager Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Inhoud. 1 Starten 1. 2a Maken van een nieuw document 2. 2b Verder gaan met een opgeslagen document 3. 3 Mogelijkheden 4

Inhoud. 1 Starten 1. 2a Maken van een nieuw document 2. 2b Verder gaan met een opgeslagen document 3. 3 Mogelijkheden 4 Inhoud 1 Starten 1 2a Maken van een nieuw document 2 2b Verder gaan met een opgeslagen document 3 3 Mogelijkheden 4 3a Autoflow of handmatig inslepen 6 Handleiding Wanneer je deze handige tips doorneemt

Nadere informatie

bigfreddy.com Handleiding BigFreddy software Oktober 2012 Big Freddy 3.2 Inhoudsopgave: Pagina Starten:

bigfreddy.com Handleiding BigFreddy software Oktober 2012 Big Freddy 3.2 Inhoudsopgave: Pagina Starten: Handleiding BigFreddy software Oktober 2012 Big Freddy 3.2 Inhoudsopgave: Starten: Taakbalken: Taakbalk 1 Taakbalk 2 Taakbalk 3 Taakbalk 4 - Categorieën - Updates - Product kiezen - Afbeeldingen kiezen

Nadere informatie

ONLINE. Handleiding Rapportage editor. Scipio Online

ONLINE. Handleiding Rapportage editor. Scipio Online ONLINE Handleiding Rapportage editor Scipio Online Versie 1.0 2012 Copyright 2012 Hagru BV Rapportage editor Scipio Online Met de rapportage editor bent u in staat om ongeveer elk overzicht, brief of formulier

Nadere informatie

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm:

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm: FreeMind Starten FreeMind is een gratis programma om een mindmap te maken. Je kan Freemind gratis downloaden op je computer. Om FreeMind te downloaden surf je naar: http://freemind.nl.softonic.com/download.

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Lorem Ipsum School Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het

Nadere informatie

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft Cursus ICT 3 e graad 1 Microsoft Word 1. Inleiding We openen Microsoft Word door te klikken op de Start-knop. Vervolgens kiezen we voor Alle programma s, Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003. Word

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN 1. Open het programma Microsoft Office PowerPoint door op start te klikken. Klik op alle programma s, vervolgens klik je op

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw percelen gaat wijzigen en intekenen. Wat staat er in deze handleiding 1 Wat ziet u op uw scherm 1 2 Wat

Nadere informatie

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Titel PC-vaardig - Windows 8.1 Eerste druk Mei 2014 Auteur Redactie Zetwerk Druk Fred Beumer TekstFontein Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Handleiding voor sneeuweffect (vallende sneeuw)- PP 2007

Handleiding voor sneeuweffect (vallende sneeuw)- PP 2007 Handleiding voor sneeuweffect (vallende sneeuw)- PP 2007 Achtergrond : Tekening van de kunstenares Jacquie Lawson Achtergrondkleur Kies in dia 1 waar u eerst de sneeuwvlokjes maakt, een donkere achtergrond

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken Wordpress handleiding: Algemeen: -Hosting 200Mb webruimte en 2Gb verkeer per maand voor 3 euro per maand. Bij overschrijding volgt automatisch een verdubbeling naar de ruimte/verkeer naar 400Mb/4Gb/6 euro

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info 2A Start en info De software op een computer bepaalt welke bewerkingen je kunt uitvoeren. In de opdrachten bij ICT-trainer Basiscursus wordt gebruik gemaakt van een hele reeks softwarepakketten. Zonder

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje:

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje: DEEL: THEMA In het Notebook kun je zelf snel de bladzijde een leuk uiterlijk geven d.m.v. een thema. Deze thema s vind je op de volgende manier: Klik op Gallery Klik op Thema Nu verschijnen er een aantal

Nadere informatie