Hier zetten we een punt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier zetten we een punt."

Transcriptie

1 Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer Hier zetten we een punt. Rijkswaterstaat wil bruggen bouwen Nieuw gezicht voor VNO-NCW Noord Jaarcongres: Ost, west, nord best Bedrijfsleven maakt zich op voor Waterschapsverkiezingen

2

3 Inhoud 4 Hier zetten we een punt Kritiek op Koers Noord Vliegende start voor spread your wings Fries bestuurslid geeft jonge ondernemer kans! Noorderlicht meer gewaardeerd in het buitenland dan in Groningen Noorderlicht bij vijf beste fotofestivals ter wereld Nieuw gezicht voor VNO-NCW Noord Nieuwe huisstijl, nieuw elan Het wel en wee van het beslag Ost, west, nord best Thuiswedstrijd VNO-NCW Noord in Oldenburg 23 Euroterminal Coevorden gaat voor grenzeloze groei Bedrijfsleven maakt zich op voor waterschapsverkiezingen 28 Goed gevonden 24 Wija Koers maakt ondernemers Google proof 30 Bedrijfsleven ontmoet muziekindustrie Noordermatch: 10 januari 2008, Oosterpoort robuust inspirerend stabiel 28 rustiek degelijk Rijkswaterstaat wil bruggen bouwen Noord-Nederland moet gaan voor robuuste infrastructuur Energiepositie Noord-Nederland onbetwist SER Noord-Nederland bepleit focus en consistent overheidsbeleid Nieuwe sterren Jonge ondernemers in de nieuwe Europese lidstaten De gemeente is geen bedrijf en Shell geen democratie Levendig congres ruimtelijke kwaliteit bedrijfsterreinen krijgt vervolg Convenant ondertekend tussen provincie Groningen en VNO-NCW Noord Regionale rol Kenniscentra te weinig zichtbaar Wij zijn verhuisd! Bezoekadres: Leonard Springerlaan 31, 9727 KB Groningen Postadres: Postbus 132, 9700 AC Groningen Vaste Rubrieken Bedrijfsnieuws Actualiteiten VNO-NCW Noord in actie Personalia Column Welkom nieuwe leden Hoe is het een jaar later met... Agenda VNO-NCW NoordNieuws december 2007

4 Het actiecomité hier trekken we door Hans Haerkens Gedurende ruim anderhalf jaar heeft het actiecomité hier trekken we de lijn van zich doen spreken. De naam verwees naar de inzet voor de Zuiderzeelijn èn het onbegrip over het politieke gedraai. Binnen het comité waren vakbeweging, ondernemersorganisaties, studenten, politieke partijen en kennisinstellingen bovengemiddeld actief met veel creativiteit, engagement en aanstekelijk enthousiasme. Middelen werden voor het grootste deel in natura ter beschikking gesteld om nationale campagnes en grote logistieke verplaatsingen te financieren. Met een niet eerder vertoonde intensiteit en frequentie werd de boodschap gecommuniceerd. Geen moeite was te veel. Geen wapen werd geschuwd. Onwetendheid of nog erger desinteresse kon niet langer worden geveinsd. Vele duizenden mensen reageerden via de actiesites en www. metdemondvoltanden.nl. Talrijke bedrijven stelden hun faciliteiten en manpower vrijelijk ter beschikking. Een regio kwam in beweging en in verzet. Het actiecomité wist in de eindfase de druk op de Haagse politiek fors op te voeren. Zeer vele sympathisanten binnen en buiten de regio, nationale vertegenwoordigers en organisaties van het maatschappelijke middenveld, de katholieke en protestantse kerken, Duitse ondernemerscollectieven hebben de Zuiderzeelijn op vele momenten bepleit. Het is ronduit bitter en navrant te noemen dat juist dit kabinet voor deze kwalitatieve en numerieke overmacht, haar eigen regeringsverklaring ten spijt, ongevoelig is gebleken. Hoezo samen werken en samen leven? uitingen van maatschappelijk verzet in de novembermaand van Het gaat te ver de vele voorbeelden te adresseren. Regionale en nationale media hebben er uitvoerig over bericht. Vele burgers hebben blijk gegeven van hun steun en verzet. Verkiezingsprogramma s van regeringspartijen, een expliciet regeerakkoord en provinciale collegeprogramma s boden gerechtvaardigde hoop dat de kansen voor de aanleg van de Zuiderzeelijn binnen handbereik lagen. Op 16 november 2007 besliste het kabinet negatief. Op 28 november 2007 steunden de regeringspartijen eensgezind het gemankeerde kabinetsbesluit. Een dag eerder hadden alle publieke en private deelnemers aan de hoorzitting over de ZZL ( met uitzondering van de NS) zich opgeworpen als gepassioneerd voorstander van de Zuiderzeelijn. Een opvallend politiek feit zonder precedent elf dagen na het negatieve kabi- S t r i j d p e r k Ofschoon het finale doel aanleg van de Zuiderzeelijn niet is bereikt, kunnen alle leden van het comité met opgeheven hoofd het strijdperk verlaten. De regio heeft gewonnen aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Onbetwist hoogtepunt was het heftige maatschappelijke protest op 23 mei 2006 op het Plein in Den Haag samen met 1700 oranje gekleurde noorderlingen. Op de voet gevolgd door vele opvallende Arm Groningen Maar dat de noordelijke provincies aansluiting zoeken bij het groeiende Europese netwerk van snelle spoorverbindingen wordt in de randstedelijke media en politiek vaak afgedaan als een soort bedelarij. Verbeteringen van het noordelijke wegennet gelden bijna als goedertierenheid. Soms kan de waarneming van een buitenstaander zoals Bloomberg het zicht op de echte verhoudingen verhelderen. Groningen is eerder de suikeroom dan de bedelaar van de Nederlandse infrastructuur. Bron: 31 januari 2007 hoofdredactioneel commentaar Dagblad van het Noorden VNO-NCW NoordNieuws december 2007

5 de lijn zet een punt. netsbesluit! Op 30 november 2007 werd een punt gezet door het actiecomité hier trekken we de lijn. I n f r a s t r u c t u u r e n re n d e m e n t Er is een spanning tussen bedrijfseconomisch denken en publieke doelen. Een project als de ZZL is niet een slim bedrijfsmatig investeringsproject zoals een machine, een fabriek of een overname. Daar laat je een rekensom op los en die vertelt je of het een goed idee is. De ZZL is geen bedrijfsinvestering, maar een publieke investering. Als die goed is, is die goed voor ons allemaal. Het lastige is dat sommige van de voordelen op heel andere plekken vallen dan waar de kosten gemaakt worden. Het gaat om publieke infrastructuur. Die moet op het niveau van de nationale economie rendabel zijn. De plussen en de minnen daarvan krijg je niet bij elkaar in de exploitatierekening van één project. Want moet Rijkswaterstaat Nederlandse gas-boom passeert de mensen die het dichtst bij de bron leven In de economische statistieken behoort Noord-Nederland tot de welvarendste regio s van Europa. Er worden immers miljarden verdiend aan het gas. Het is ronduit zuur dat van de 80 miljard euro aan aardgasopbrengsten slechts één procent (1 %!) beschikbaar is voor projecten ten behoeve van de noordelijke economie. En dat terwijl onder haar voeten Europa s grootste voorraad aardgas ligt, de belangrijkste bron van de rijkdom van het land. Ter vergelijking: in de Nigerdelta in Nigeria blijft 13% van de opbrengst van de bodemschatten hangen. In Atjeh in Indonesië zelfs 70%. Bron: 17 januari 2007 Amerikaans persbureau Bloomberg het niet aan wegverbredingen uitgegeven geld aan de BV ZZL geven? De transportbedrijven hun bespaarde afschrijvingen en chauffeurssalarissen, of zelfs de niet uitbetaalde ontslagvergoedingen omdat er met een dichtgeslibde infrastructuur überhaupt niets te vervoeren valt? En moeten de mensen in Amsterdam, Utrecht, Almere en omstreken een schone luchtheffing gaan opbrengen? Elke cent dieselaccijns of wegenbelasting, elke binnenvaartsluis of spoordijk is een publieke beïnvloeding van de markt. Ingrijpen gebeurt, het is onvermijdelijk. Laten we het dan ook doen met een besef van wenselijke publieke doelen en gericht op het bereiken daarvan. VNO-NCW NoordNieuws december 2007

6 M e t 2 m a t e n m e t e n Voor megaprojecten als de HSL-Zuid en de Betuweroute zijn weliswaar kosten baten analyses gemaakt, maar uiteindelijk is er op strategische gronden gekozen voor realisatie. Daarbij heeft de overheid er steeds geld bij gelegd om de business case sluitend te krijgen. Men kan zeggen dat het rijk met verwijzing naar de Tijdelijke Commissie Infrastructuur onder voorzitterschap van Adri Duivesteijn haar lessen geleerd heeft. Tegelijkertijd kan men ook stellen dat er met 2 maten gemeten wordt. En dat men de instrumenten gebruikt zoals en wanneer het uit komt. Het is maar zeer de vraag of de door minister Eurlings op 19 november 2007 aangekondigde investering in het spoor van ca. vier mld euro via een (m)kba wordt doorgerekend en of dan de kosten worden toegerekend zoals bij de ZZL. De vraag stellen is deze beantwoorden. Extra bizar is het gegeven dat het hier spoorinfrastructuur betreft die met uitzondering van Noord-Nederland in heel Nederland wordt aangelegd. Nederland is een stadsstaat We moeten ons realiseren dat de omvang van Nederland in Europa niet groter is dan een Duitse deelstaat. Waarom gebruiken wij wel delen van Brabant, de Utrechtse heuvelrug voor de overloop van de Randstad, maar buiten Almere niet de polders? Als we nu investeren in snelle verbindingen wordt de kaart van Nederland zo gewijzigd dat we grote delen van ons land, tegen lagere maatschappelijke kosten dan in de Randstad, kunnen ontsluiten voor een bloeiende economie. Wie hier de markt z n gang laat gaan, krijgt alleen maar meer congestie, meer spanning op de arbeidsmarkt, ecologisch onverantwoorde ingrepen in de randen van de Randstad. Nederland verlangt een sterke verbinding tussen de vier grote Randstadsteden. De cirkel die zo ontstaat verdient uitwaaiers naar alle overige delen van Nederland, met daarbij de intentie dat deze uitwaaiers het begin worden/zijn van internationale lijnen. Dit plaatst de Randstad eindelijk op een centraal punt. Nu nog is de hele Noordvleugel (en dus ook Amsterdam) een gebrekkig functionerende uithoek in het hogesnelheidsnet. Versterking nationale structuur De lessen van Duivesteijn werpen een schaduw over de toekomst: angst om infrastructuur in te zetten als instrument van gebiedsontwikkeling, sociaalmaatschappelijke processen en internationale positionering. De echte verliezer van het ZZL-debat is de politieke geloofwaardigheid. De discussie over de ZZL is niet een cijfermatige overweging, maar een ruimtelijke ontwikkelingskeuze voor Nederland, waarbij snelle spoorinfrastructuur een belangrijk middel is. Bovendien wordt op de Europese kaart een nieuwe hoofdverbinding toegevoegd, die Nederland volwaardig verankert in het transeuropese netwerk van hoogwaardige snelle treinverbindingen. Het geeft een nieuwe oriëntatie op de sterke economieën van Noord-Duitsland, Scandinavië en het opkomende Oost-Europa. Nederland is een stadsstaat. Houd op met regionaal te denken. De provincialen wonen in Den Haag. Voorkom marginalisering De beslissing over de ZZL is een nationaal vraagstuk. Het gaat om het beter benutten van de nationale ruimte. Het gaat om de vraag: wie en wat willen wij over 15 jaar zijn en met welke instrumenten kun je bepaalde ontwikkelingen ook sociaal maatschappelijke genereren? Door niet te kiezen erken je de gemeenschappelijke vijand van de internationale concurrentie niet. Met een groot concept kan sturend worden opgetreden, terwijl anders de versnippering het proces van aantasting doorgaat. Wat betreft de kosten: het is allemaal te berekenen, inclusief risico s. Maar daar staat tegenover: het is maar de vraag wat het kost als je de boot mist in Europa en het platteland laat wegkwakkelen. Als je besluit om niet te besluiten, dan moet je hardop durven te benoemen dat je het overlaat aan de vrije krachten. VNO-NCW NoordNieuws december 2007

7 Arriva Prorail rijksoverheid The good, the bad and the ugly Arriva heeft reden tot klagen. Monopolistische trekken van railbeheerder Prorail frustreren bij herhaling een marktgericht en klantvriendelijk opereren. Een wrange constatering voor een marktpartij die voorheen noodlijdende lijnen tot nieuw leven wekt. Beheerder Prorail ligt onder vuur. Noord-Nederland bewijst als geen andere regio dat openbaar vervoer springlevend is. Forse groeicijfers tot liefst 40% vragen met klem om alert ingrijpen van Minister Eurlings. De enige partij naar wie Prorail werkelijk luistert. Of beter: moet luisteren. K ruik te water VNO-NCW Noord heeft zich negatief uitgesproken over het gebrek aan klantvriendelijk handelen van Prorail. De belangen van vele noordelijke reizigers die afhankelijk zijn van openbaar vervoer worden ernstig geschaad. Ook de nieuwe dienstregeling van de NS biedt qua service geen soelaas. Met de vorige dienstregeling nog scherp op het netvlies, kwam de regio vijftien minuten verder weg te liggen. Nationaal werd deze regeling als een grote verbetering gepresenteerd. Waar elders in het land ingezet wordt op twaalf treinen per uur, wordt dit landsdeel hardnekkig veronachtzaamd. Drachten ontbeert een station. Wanneer houden onze politieke bestuurders het voor gezien? Liefde moet van twee kanten komen. Dat geldt ook voor een zakelijke relatie. Aan de relatie tussen vervoerder Arriva en spoorbeheerder Prorail valt het nodige te verbeteren. Prorail is een lastige partij. Als monopolist gaat zij meer dan eens op voor het eigenbelang. Ze is heel lastig te verleiden tot het doen van investeringen. Vooral investeringen op het hoofdnet om de dienstverlening te versnellen. Wat gaat Prorail bijvoorbeeld doen bij Zwolle bij de aantakking Mariënburg? De vraag blijft vooralsnog onbeantwoord. Het gevolg van dit soort vraagstukken is dat onduidelijk blijft of aansluitingen worden gehaald of niet worden gehaald? Moet er worden overgestapt of niet? Als partijen er niet uitkomen, is het aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit een uitspraak te doen. N e g a t i e f p a t r o o n De woede van Arriva over zoveel onvermogen en traagheid van handelen staat niet op zich zelf. Ook in andere delen van het land doen zich vergelijkbare scenario s voor tussen de railbeheerder en marktpartijen. Binnen Noord Nederland illustreren de contacten tussen Prorail en noordelijke overheden georganiseerd via SNN een vergelijkbare manifeste afwezigheid van anticiperend en professioneel handelen. Regionale projecten worden niet in behandeling genomen indien deze niet passen in het zogeheten herstelplan van Prorail. Het meedenken met decentrale overheden is gebrekkig ontwikkeld. Zonder directe opdrachten van de minister doen we niets. is nog te vaak het leidend parool. Prorail onder vuur Met ruim mensen en een jaarlijks budget van 1.3 miljard euro vervult staatsbedrijf Prorail drie hoofdtaken: beheer en onderhoud van een van de drukst bereden spoornetten van Europa, verdeling van de schaarse capaciteit op het spoor en het in goede banen leiden van het dagelijkse treinverkeer. Prorail is een samenvoeging van drie voormalige onderdelen van de Nederlandse Spoorwegen: railinfrabeheer, capaciteitsmanagement en verkeersleiding. Begin jaren negentig besloot de politiek dat de NS op grotere afstand van de overheid moest komen, dat het een zelfstandig bedrijf moest worden en dat er concurrentie moest komen op het spoor. Daarom werden het beheer van spoor losgekoppeld van het vervoer van personen en goederen. Een belangrijk deel van de storingen die zich op het Nederlandse treinnet voordoen, is het gevolg van het jarenlang te weinig geld uitgegeven aan onderhoud van het bestaande spoor. G e v r a a g d : c o n c r e t e p r e s t a t i e - a f s p r a k e n Zo willen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland de vraag verkennen wat nodig is om te komen tot een frequentieverhoging tussen Groningen Assen Zwolle en Leeuwarden Zwolle. Een vraag die als gevolg van een hoog kastje naar de muur gehalte al geruime tijd wacht op antwoord. Samenvattend is Prorail veelal reactief en anticipeert zij niet of veel te laat op veranderingen in de railsector. Besluitvorming duurt te lang. Planningen lopen vaak uit. VNO-NCW Noord dringt er bij politieke bestuurders op aan de grenzen van geduld en begrip niet verder op te rekken. Hans Haerkens VNO-NCW NoordNieuws december

8 Bedrijfsnieuws stand van zaken Prodist Software betrekt medio 2008 een nieuw kantoor in Leeuwarden. Voor het bedrijf dat op dit moment vooral productiebedrijven bedient met zelf ontwikkelde softwarepakketten, is het een belangrijke stap op weg naar het aanbieden van brede bedrijfssoftware van meerdere aanbieders voor diverse branches. Het nieuwe kantoor verrijst aan de uitvalsweg naar Drachten en Heerenveen. GasTerra in Groningen heeft zich bij de tien grootste bedrijven van Nederland geschaard. Volgens FEM Business 500 staat het bedrijf op de 9 de plek omdat de behaalde omzet vorig jaar met een kwart toenam. Shell gaat in deze top tien onbedreigd aan kop. Het bedrijf PekTrade.com uit Pekela heeft een elektronische waakhond op de markt gebracht: RadarDog. Het is een kastje waarin een radar met krachtige geluidsbox is gemonteerd. Wanneer de electronische waakhond een persoon of bewegend voorwerp in een radius van 8 meter waarneemt, begint hij agressief te blaffen als een herdershond. Het systeem is uniek in de wereld. Gasunie heeft de gastransporttak van het Noord-Duitse BEB Erdgas und Erdöl GmbH aangekocht. Het gastransportnetwerk van BEB grenst aan dat van Gasunie en strekt zich uit tot aan Berlijn. Met een totale lengte van 3500 kilometer en aansluitingen met diverse brongebieden voor aardgas wordt de positie van Gasunie met de aankoop van dit netwerk als eigenaar en beheerder van een belangrijk gasknooppunt in Europa substantieel versterkt. BKB AG gaat per 31 maart 2008 E.ON Energy from Waste heten. De directe aanleiding is de scheiding van de divisies Energieopwekking uit bruinkool en Afvalverbranding. Laatstgenoemde divisie zal in de toekomst direct door de E.ON Energie AG in München worden geleid. Ook de dochtermaatschappij BKB Delfzijl BV zal de nieuwe naam overnemen onder toevoeging van de vestigingsplaats. Onlangs ging de eerste schop in de grond voor de bouw van de afvalverbrandingsinstallatie voor bedrijfs en huishoudelijk afval in het industrie gebied Oosterhorn in Delfzijl. Hiermee worden 50 directe arbeidsplaatsen gecreëerd en zijn er naar verwachting 100 indirecte arbeidsplaatsen mee gemoeid. MUG Ingenieursbureau uit Leek heeft als eerste bedrijf in Nederland een archeologische opgravingsvergunning verleend gekregen. Met het inwerking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg per 1 september, is het doen van archeologische opgravingen zonder vergunning verboden. Deze vergunning wordt alleen verleend aan bedrijven die voldoende kennis en faciliteiten in huis hebben om de kwaliteit van het archeologisch onderzoek te waarborgen. Stichting Bossers & Cnossen Fund heeft in samenwerking met diverse bedrijven, overheden en instellingen in de regio 120 computersystemen geschonken aan Université Lumière de Bujumbura in Burundi. Computers zijn nog steeds erg zeldzaam in het land en de automatisering komt langzaam op gang. Met de donatie kan de universiteit in Bujumbura bijdragen aan het ontwikkelen van computervaardigheden op gebruiksniveau maar ook van specifiekere vaardigheden die voor de ontwikkeling, installatie en het onderhoud van de computersystemen noodzakelijk zijn. De vijfde vestiging van Valstar Simonis, adviseurs in installatietechniek, zal geopend worden in Groningen. De onderneming streeft naar een landelijke dekking door het opzetten van een professioneel netwerk. In dat kader werd onlangs al een vestiging in Amsterdam gepresenteerd. StudEnterprise heeft de Hanzehogeschool Groningen verwelkomd als nieuwe partner. Stichting StudEnterprise richt zich op het stimuleren van ondernemerschap onder studenten. Direct resultaat van de samenwerking met de Hanzehogeschool is de realisatie van zeven extra kantoorruimtes. Hierdoor kan StudEnterprise nu in totaal 17 kantoorruimtes aanbieden die verhuurd worden aan studentondernemers. Vesta vierde in november haar 75 jarig bestaan. Het Groningse familiebedrijf werd in 1932 gestart door de vader van de huidige directeur Dolf Vogd onder de naam Vogd Meubelagenturen. De onderneming heeft inmiddels 120 werknemers en opende vorig jaar de m 2 grote woonmall Woonforum. Staalconcern Corus verkoopt Aluminium Delfzijl (Aldel) aan de Amerikaanse private equity firma AIAC. Naast de smelter in Delfzijl verkoopt Corus ook die in het Duitse Voerde aan AIAC. Bij de installaties in Delfzijl en Voerde werken respectievelijk 475 en 481 mensen. Glasvezelfabrikant PPG gaat de twee glasovens in de fabriek in Westerbroek in 2008 renoveren. Daartoe heeft de concerntop in de Verenigde Staten toe besloten. Daarmee is de toekomst van PPG in Westerbroek gewaarborgd. De Friesland Zorgverzekeraar heeft samen met de zorgaanbieders een benchmark naar de vijf CVA-ketens in Friesland uitgevoerd. De benchmark moet leiden tot betere zorg aan patiënten met een beroerte (CVA). Het project heeft geresulteerd in een set van indicatoren, waaraan de behandeling van patiënten met CVA moet voldoen. Erick van Egeraat associated Architects gaat de uitbreiding van het Drents Museum in Assen bouwen. De nieuwe tentoonstellingsruimte wordt deels ondergronds gebouwd, waarbij een tuinlandschap omgeven door een waterpartij het dak vormt. De nieuwe entree van het museum wordt in het monumentale Koetshuis op het Jacob Cramerplein gesitueerd. SCA Personal Care gaat opnieuw fors investeren in de vestiging in Hoogezand. Enkele maanden geleden werd al 25 miljoen geïnvesteerd in een productielijn voor de Libero Up & Go-babybroek. Inmiddels is een nieuwe investering aangekondigd van 20 miljoen in een nieuwe lijn voor Tena Pantsproducten. VNO-NCW NoordNieuws december

9 D e p r i j z e n k a s t Variass uit Veendam heeft de Achievement Award 2007 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt toegekend aan de supplier die meerdere jaren een hoog niveau van klanttevredenheid weet vast te houden. De genomineerden voor de prijs werden dan ook voorgedragen door de eigen klanten. De verkiezing is georganiseerd door LINK Magazine in samenwerking met de ING Bank. Variass is ketenregisseur van hoogwaardige industriële elektronica producten en legt zich toe op ontwikkeling, engineering, productie, assemblage, testen, service en reparatie. Wolter & Dros TBI techniek is uitgeroepen tot Duurzaamste Ondernemer van Groningen Dit werd bekend gemaakt tijdens de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland. De prijs werd toegekend aan Wolter & Dros vanwege de uitgebreide toepassing van verschillende duurzame technieken in hun nieuwbouw aan de Rostockweg in Groningen. De twee overige genomineerden waren het Martini Ziekenhuis en Esha Nederland B.V. Joke van der Ven van Briefopbestelling uit Groningen heeft De Jonge Ondernemersprijs 2007 gewonnen. De jury wees haar unaniem aan als winnaar tijdens de finaleavond in Stadion Cambuur in Leeuwarden. Roeland Coopman van Opzegdienst uit Rottum won de publieksprijs. Dé Jonge Ondernemersprijs van het Noorden (JOP) is een initiatief van Jong Bedrijven Netwerk Groningen, Jong Bedrijven Netwerk Fryslân, Jonge Bedrijven Netwerk Drenthe en Ondernemerskompas. George de Loo van Rovecom B.V. neemt een FD Gazellen Award in ontvangst Op 6 november zijn de FD Gazellen Awards uitgereikt. Deze onderscheiding van Het Financieele Dagblad wordt jaarlijks uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In Noord-Nederland vielen de volgende ondernemingen in de prijzen: E kwadraat advies uit Berlikum, Bizz Travel B.V. uit Groningen, Hamilton Bright Holding B.V. uit Sneek, NDC/ VBK De Uitgevers B.V. uit Groningen, Hoomark Giftwrap Partners B.V. uit Hoogeveen, Fritom Holding B.V. uit Bolsward, Rovecom B.V. uit Hoogeveen en Concordia Holding N.V. uit Meppel. Joke van der Ven, winnaar Jonge Ondernemersprijs 2007 Roeland Coopmans van Opzegdienst Energiebedrijf Eneco gaat meewerken aan de ontwikkeling van een proefcentrale op de Afsluitdijk die elektriciteit opwerkt door zout en zoet water te mengen. In de zogenaamde Blue Energy -centrale worden de zoet- en zoutwaterstromen gescheiden door een membraam. Het krantenconcern NDC Mediagroep, uitgever van onder andere Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, neemt Waterstad FM over. De zender, gevestigd in Sneek, is te ontvangen in Friesland, Drenthe, Groningen en Flevoland. De radiozender moet gaan fungeren als een aanjager van regionaal nieuws, waarbij de eerste berichtgeving op de radio plaatsvindt, waarna de verdieping te vinden is in de dagbladen. VNO-NCW NoordNieuws december 2007

10 We zoeken een ludieke manier om mensen letterlijk in beweging te krijgen.

11 Kritiek op Koers Noord In de periode is met succes uitvoering gegeven aan het ruimtelijk economisch programma Kompas voor het Noorden. Voor de periode staat Koers Noord op de rol. Het programma is dynamisch van opzet en zal ieder jaar op basis van ervaringen en ontwikkelingen worden gemonitord en zo mogelijk worden bijgesteld. De SER Noord-Nederland heeft aangedrongen op concretere doelstellingen en een scherpe focus op het mkb-bedrijfsleven. Koers Noord is de noordelijke vertaling van de nationale nota Pieken in de Delta. Deze laatste nota is de vertaling van de Nota Ruimte die onder verantwoordelijkheid van oud minister Dekker door de Tweede Kamer is geloodst. Pieken in de Delta betekent dat niet langer wordt vastgehouden aan het wegwerken van het faseverschil van regio s als beleidsdoelstelling van rijksbeleid. Het nieuwe beleid richt zich op het stimuleren van economische kansen in alle regio s. Dit gebeurt in de vorm van zes gebiedsgerichte programma s. Het programma voor Noord-Nederland Koers Noord is een van die zes. Het doel van dit Koers Noord - programma is het versterken van de (inter)nationale concurrentiekracht van de regio langs drie lijnen: 1. Het uitbouwen van de economische pieken van nationaal belang. 2. Het bewerkstelligen van een transitie naar een meer kennisintensief en innovatief bedrijfsleven dat zich vertaalt in regionale speerpunten 3. Het vergroten van het innoverend vermogen van bedrijven S E R N o o r d - N e d e r l a n d In haar vergadering van 8 december 2007 bepleitte de SER Noord-Nederland een grotere focus op de versterking van het mkb-bedrijfsleven. Een en ander zou moeten uitmonden in meer export, meer innovatie en een beter opleidingsniveau vertaald naar concrete ambities. De gedetailleerdheid van het energie, water en sensorhoofdstuk staat in schril contrast met inzet op innovatie, export en scholing mkb bedrijfsleven. Ronduit storend is het gebrek aan tekst over de toekomst van het ruimtelijk beleid. Wat gaan we doen met de perifere gebieden in Noord-Nederland. Gemist wordt de aandacht voor de zorgeconomie en de wooneconomie. De Raad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het opstellen van het programma Koers Noord sterk is ingegeven door de oekazes vanuit Den Haag en Brussel. Hoe alles Brussel- en Haags proof te krijgen? Hierdoor is de vraagzijde van het rapport onbedoeld minder helder ingevuld. Naast meer concrete doelstellingen op jaarbasis afdwingbaar heeft VNO-NCW Noord voor een tweetal zaken bijzondere aandacht gevraagd: Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) bewierookte tijdens de feestelijke presentatie van Koers Noord te Oranjewoud in september van dit jaar het succes van het Horizon programma in Eindhoven. VNO-NCW Noord dringt er bij het SNN op aan deze ministeriële oproep ter harte te nemen. Het succes van Eindhoven bewijst dat de ruimtelijk-economische agenda van de regio bepaald dient te worden door de kansen die marktpartijen in samenspraak met kennisinstellingen met elkaar oppakken. Regionale overheden hebben tot taak deze marktgerichte en kansrijke initiatieven te faciliteren. Bij de voorbereiding van Koers Noord is door VNO- NCW Noord tezamen met de NOM en Philips desgevraagd een uitgewerkt programma overlegd dat naadloos aansluit bij de ervaringen in Eindhoven. VNO-NCW Noord heeft bijzondere aandacht gevraagd voor de samenstelling vanuit de markt van de Programmacommissie Noord-Nederland. Voor een programma dat bij uitstek een groter beroep wenst te doen op marktpartijen is de gepresenteerde samenstelling een gemiste kans. Hans Haerkens Link met Horizon? Op pagina 52 van het rapport Koers Noord staat bij het derde bulletpoint vermeld: Een kleinschalige ondernemersfaciliteit van, voor en door het bedrijfsleven, die concrete eigen innovatie-initiatieven en ideeën van ondernemers uit kan werken om zo tot een businessplan te komen. Met enige goede wil en verbeeldingskracht zou de cri de coeur van de Minister van Economische Zaken alsnog haar vertaling kunnen krijgen in Noord-Nederland. VNO-NCW NoordNieuws december

12 Vliegende start voor spread Fries bestuurslid geeft jonge ondernemer kans! Deze negen startende ondernemers zijn gevonden en voorgedragen door diverse partijen in de provincie Friesland die hiermee het belang van een lidmaatschap VNO-NCW onderkennen en onderschrijven. De groep van negen heeft inmiddels een start gemaakt met het VNO-NCW lidmaatschap door deel te nemen aan een exclusieve kennismakingsbijeenkomst op het hoofdkantoor van Friesland Bank in Leeuwarden. Want we willen proberen deze ondernemers een jaar lang een extra impuls te geven. Om de woorden van Eelco Koehoorn te gebruiken: Ik ben absoluut overtuigd van de kracht en voordelen van het netwerk van VNO-NCW Noord. Ik heb ook zelf ondervonden hoe warm en stimulerend dat netwerk kan zijn. Die ervaring gun ik ook deze groep van negen jonge ondernemers en hoop ik hiermee binnen hun bereik te brengen. Zodat zij het netwerk van VNO-NCW Noord en de informatie vanuit het bureau ook zullen kunnen aanwenden voor hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.. Belangrijke voordelen van dit initiatief: - Het mentorschap door een bestuurslid kan beter ingevuld worden (meer binding en samenhang vanaf de start) - Laagdrempeligheid bij het aangaan van het lidmaatschap (een jaar ervaring geeft een goede basis voor een vervolg lidmaatschap) - Als groep VNO-NCW Noord binnenstappen (1 van de 1400 is ook maar alleen) In navolging van het initiatief van Eelco Koehoorn is het de bedoeling dat ook volgend jaar een nieuwe groep van negen ondernemers gevormd wordt die zo kan kennismaken met het netwerk van VNO- NCW Noord. Hierbij geef ik graag het stokje door aan een van mijn medebestuursleden om dit initiatief nog meer kracht bij te zetten. Tot besluit kan ik alleen maar zeggen, zowel Friesland Bank als ondergetekende hebben het graag voor u gedaan! aldus Eelco Koehoorn in een gevraagde toelichting. H o f s t e e S a l a r i s & A d v i e s b u r e a u Renny Hofstee-Schaap, algemeen directeur Mijn naam is Renny Hofstee-Schaap en ik ben sinds 1991 werkzaam in de salarisadministratie. Het idee om een eigen bedrijf te starten ontstond uit de behoefte om klanten te benaderen vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij hun bedrijf. Op 1 juni 2004 ben ik begonnen met Hofstee Salaris & Adviesbureau. Ook voor de startende ondernemer die voor het eerst personeel in dienst neemt is een persoonlijke begeleiding van groot belang. Het is dan een geruststelling wanneer de salarisadministratie en het personeelsbeleid in goede banen kan worden geleid. Naast de totale verwerking van salarisadministraties biedt ons kantoor interim dienstverlening in de vorm van tijdelijke ondersteuning binnen bedrijven. Kortom, salarisadministraties zijn bij Hofstee Salaris & Adviesbureau in vertrouwde handen. Hofstee Salaris & Adviesbureau Eskdoarnstrjitte SE Stiens T M E I C h r i s t o p h e r Ve r n e B V. Douwe Buursma, algemeen directeur Christopher Verne BV werd in 2006 opgericht. De naam is een samen- trekking van Christopher Columbus, de ontdekker, en Jules Verne, de schrijver. Wij willen vanuit Christopher Verne BV bedrijfprocessen herontdekken en opnieuw vastleggen. Ons doel is enerzijds papieren processen te digitaliseren en te voorzien van een veilige digitale handtekening. Anderzijds richten wij ons op het verbeteren en stroomlijnen van inkoopprocessen. Door het uitbesteden dan wel clusteren van de niet strategische inkopen naar Christopher Verne BV kan de inkoopafdeling van een bedrijf zich richten op de strategische inkoop zonder tijd te verliezen aan de bijzaken. Christopher Verne BV. Westereems CR Sneek M E I N o v a t i e f We r k z a k e n Karin Lelie-Braaksma, directeur Een prachtig aanbod van de Friesland Bank om aan een groep jonge ondernemers een jaar lang het lidmaatschap van VNO-NCW Noord aan te bieden! Met veel enthousiasme maak ik, Karin Lelie- Braaksma, directeur van Novatief Werkzaken, van dit aanbod gebruik. Samen met Gerda Faber en Marije van Asperen ben ik de oprichter van Novatief Werkzaken. Deze maand vieren wij het 5-jarig Novatief jubileum! Met 13 professionals VNO-NCW NoordNieuws december

Case VNO-NCW Noord. Feiten. > vertegenwoordigt de vereniging vno-ncw in de provincies drenthe, friesland en Groningen. > ± 1.

Case VNO-NCW Noord. Feiten. > vertegenwoordigt de vereniging vno-ncw in de provincies drenthe, friesland en Groningen. > ± 1. Case VNO-NCW Noord VNO-NCW Noord is een actieve organisatie die zich richt op de optimalisatie van het klimaat voor ondernemingen en ondernemers in Noord Nederland met oog voor het breed maatschappelijk

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1

Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1 Start-up rate Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1 Het rapport Start-ups in Groningen en Noord-Nederland bevat een breed scala aan gegevens en analyses die richting

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Farshad Bashir SP-Tweede Kamerlid December 2010 Investeren in het spoor, buitengewoon nuttig De SP kiest voor het regionale spoor. De afgelopen jaren

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND 5 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND Voorwoord 2007 STOND VOOR ONS IN HET TEKEN VAN TRANSITIE. WE HEBBEN HET

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant aanvulling

combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant aanvulling combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant aanvulling INHOUDSOPGAVE KNIPSELKRANT SEPTEMBER 2009 Titel Bron Die heilenden Geheimnisse des Wassers Natürlich gesund+munter 6 juli

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Leeuwarden 15 oktober 2013 Aan: Ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Zienswijze Noordvleugelprovincie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem MAAK II

Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem MAAK II Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem MAAK II Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. HUURINFORMATIE BEDRIJFSRUIMTE Adres Object Oudeweg 91-95, 2031 CC

Nadere informatie

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN)

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN) HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Kennisnetwerk Krimp In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! Noord-Nederland Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo-onderwijsaanbod

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

Akkoord Bespreken Naam Datum

Akkoord Bespreken Naam Datum Reg. nr.: 1310125 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Biomassaplein Samenvatting De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, Best en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie