Hier zetten we een punt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier zetten we een punt."

Transcriptie

1 Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 12 nummer Hier zetten we een punt. Rijkswaterstaat wil bruggen bouwen Nieuw gezicht voor VNO-NCW Noord Jaarcongres: Ost, west, nord best Bedrijfsleven maakt zich op voor Waterschapsverkiezingen

2

3 Inhoud 4 Hier zetten we een punt Kritiek op Koers Noord Vliegende start voor spread your wings Fries bestuurslid geeft jonge ondernemer kans! Noorderlicht meer gewaardeerd in het buitenland dan in Groningen Noorderlicht bij vijf beste fotofestivals ter wereld Nieuw gezicht voor VNO-NCW Noord Nieuwe huisstijl, nieuw elan Het wel en wee van het beslag Ost, west, nord best Thuiswedstrijd VNO-NCW Noord in Oldenburg 23 Euroterminal Coevorden gaat voor grenzeloze groei Bedrijfsleven maakt zich op voor waterschapsverkiezingen 28 Goed gevonden 24 Wija Koers maakt ondernemers Google proof 30 Bedrijfsleven ontmoet muziekindustrie Noordermatch: 10 januari 2008, Oosterpoort robuust inspirerend stabiel 28 rustiek degelijk Rijkswaterstaat wil bruggen bouwen Noord-Nederland moet gaan voor robuuste infrastructuur Energiepositie Noord-Nederland onbetwist SER Noord-Nederland bepleit focus en consistent overheidsbeleid Nieuwe sterren Jonge ondernemers in de nieuwe Europese lidstaten De gemeente is geen bedrijf en Shell geen democratie Levendig congres ruimtelijke kwaliteit bedrijfsterreinen krijgt vervolg Convenant ondertekend tussen provincie Groningen en VNO-NCW Noord Regionale rol Kenniscentra te weinig zichtbaar Wij zijn verhuisd! Bezoekadres: Leonard Springerlaan 31, 9727 KB Groningen Postadres: Postbus 132, 9700 AC Groningen Vaste Rubrieken Bedrijfsnieuws Actualiteiten VNO-NCW Noord in actie Personalia Column Welkom nieuwe leden Hoe is het een jaar later met... Agenda VNO-NCW NoordNieuws december 2007

4 Het actiecomité hier trekken we door Hans Haerkens Gedurende ruim anderhalf jaar heeft het actiecomité hier trekken we de lijn van zich doen spreken. De naam verwees naar de inzet voor de Zuiderzeelijn èn het onbegrip over het politieke gedraai. Binnen het comité waren vakbeweging, ondernemersorganisaties, studenten, politieke partijen en kennisinstellingen bovengemiddeld actief met veel creativiteit, engagement en aanstekelijk enthousiasme. Middelen werden voor het grootste deel in natura ter beschikking gesteld om nationale campagnes en grote logistieke verplaatsingen te financieren. Met een niet eerder vertoonde intensiteit en frequentie werd de boodschap gecommuniceerd. Geen moeite was te veel. Geen wapen werd geschuwd. Onwetendheid of nog erger desinteresse kon niet langer worden geveinsd. Vele duizenden mensen reageerden via de actiesites en www. metdemondvoltanden.nl. Talrijke bedrijven stelden hun faciliteiten en manpower vrijelijk ter beschikking. Een regio kwam in beweging en in verzet. Het actiecomité wist in de eindfase de druk op de Haagse politiek fors op te voeren. Zeer vele sympathisanten binnen en buiten de regio, nationale vertegenwoordigers en organisaties van het maatschappelijke middenveld, de katholieke en protestantse kerken, Duitse ondernemerscollectieven hebben de Zuiderzeelijn op vele momenten bepleit. Het is ronduit bitter en navrant te noemen dat juist dit kabinet voor deze kwalitatieve en numerieke overmacht, haar eigen regeringsverklaring ten spijt, ongevoelig is gebleken. Hoezo samen werken en samen leven? uitingen van maatschappelijk verzet in de novembermaand van Het gaat te ver de vele voorbeelden te adresseren. Regionale en nationale media hebben er uitvoerig over bericht. Vele burgers hebben blijk gegeven van hun steun en verzet. Verkiezingsprogramma s van regeringspartijen, een expliciet regeerakkoord en provinciale collegeprogramma s boden gerechtvaardigde hoop dat de kansen voor de aanleg van de Zuiderzeelijn binnen handbereik lagen. Op 16 november 2007 besliste het kabinet negatief. Op 28 november 2007 steunden de regeringspartijen eensgezind het gemankeerde kabinetsbesluit. Een dag eerder hadden alle publieke en private deelnemers aan de hoorzitting over de ZZL ( met uitzondering van de NS) zich opgeworpen als gepassioneerd voorstander van de Zuiderzeelijn. Een opvallend politiek feit zonder precedent elf dagen na het negatieve kabi- S t r i j d p e r k Ofschoon het finale doel aanleg van de Zuiderzeelijn niet is bereikt, kunnen alle leden van het comité met opgeheven hoofd het strijdperk verlaten. De regio heeft gewonnen aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Onbetwist hoogtepunt was het heftige maatschappelijke protest op 23 mei 2006 op het Plein in Den Haag samen met 1700 oranje gekleurde noorderlingen. Op de voet gevolgd door vele opvallende Arm Groningen Maar dat de noordelijke provincies aansluiting zoeken bij het groeiende Europese netwerk van snelle spoorverbindingen wordt in de randstedelijke media en politiek vaak afgedaan als een soort bedelarij. Verbeteringen van het noordelijke wegennet gelden bijna als goedertierenheid. Soms kan de waarneming van een buitenstaander zoals Bloomberg het zicht op de echte verhoudingen verhelderen. Groningen is eerder de suikeroom dan de bedelaar van de Nederlandse infrastructuur. Bron: 31 januari 2007 hoofdredactioneel commentaar Dagblad van het Noorden VNO-NCW NoordNieuws december 2007

5 de lijn zet een punt. netsbesluit! Op 30 november 2007 werd een punt gezet door het actiecomité hier trekken we de lijn. I n f r a s t r u c t u u r e n re n d e m e n t Er is een spanning tussen bedrijfseconomisch denken en publieke doelen. Een project als de ZZL is niet een slim bedrijfsmatig investeringsproject zoals een machine, een fabriek of een overname. Daar laat je een rekensom op los en die vertelt je of het een goed idee is. De ZZL is geen bedrijfsinvestering, maar een publieke investering. Als die goed is, is die goed voor ons allemaal. Het lastige is dat sommige van de voordelen op heel andere plekken vallen dan waar de kosten gemaakt worden. Het gaat om publieke infrastructuur. Die moet op het niveau van de nationale economie rendabel zijn. De plussen en de minnen daarvan krijg je niet bij elkaar in de exploitatierekening van één project. Want moet Rijkswaterstaat Nederlandse gas-boom passeert de mensen die het dichtst bij de bron leven In de economische statistieken behoort Noord-Nederland tot de welvarendste regio s van Europa. Er worden immers miljarden verdiend aan het gas. Het is ronduit zuur dat van de 80 miljard euro aan aardgasopbrengsten slechts één procent (1 %!) beschikbaar is voor projecten ten behoeve van de noordelijke economie. En dat terwijl onder haar voeten Europa s grootste voorraad aardgas ligt, de belangrijkste bron van de rijkdom van het land. Ter vergelijking: in de Nigerdelta in Nigeria blijft 13% van de opbrengst van de bodemschatten hangen. In Atjeh in Indonesië zelfs 70%. Bron: 17 januari 2007 Amerikaans persbureau Bloomberg het niet aan wegverbredingen uitgegeven geld aan de BV ZZL geven? De transportbedrijven hun bespaarde afschrijvingen en chauffeurssalarissen, of zelfs de niet uitbetaalde ontslagvergoedingen omdat er met een dichtgeslibde infrastructuur überhaupt niets te vervoeren valt? En moeten de mensen in Amsterdam, Utrecht, Almere en omstreken een schone luchtheffing gaan opbrengen? Elke cent dieselaccijns of wegenbelasting, elke binnenvaartsluis of spoordijk is een publieke beïnvloeding van de markt. Ingrijpen gebeurt, het is onvermijdelijk. Laten we het dan ook doen met een besef van wenselijke publieke doelen en gericht op het bereiken daarvan. VNO-NCW NoordNieuws december 2007

6 M e t 2 m a t e n m e t e n Voor megaprojecten als de HSL-Zuid en de Betuweroute zijn weliswaar kosten baten analyses gemaakt, maar uiteindelijk is er op strategische gronden gekozen voor realisatie. Daarbij heeft de overheid er steeds geld bij gelegd om de business case sluitend te krijgen. Men kan zeggen dat het rijk met verwijzing naar de Tijdelijke Commissie Infrastructuur onder voorzitterschap van Adri Duivesteijn haar lessen geleerd heeft. Tegelijkertijd kan men ook stellen dat er met 2 maten gemeten wordt. En dat men de instrumenten gebruikt zoals en wanneer het uit komt. Het is maar zeer de vraag of de door minister Eurlings op 19 november 2007 aangekondigde investering in het spoor van ca. vier mld euro via een (m)kba wordt doorgerekend en of dan de kosten worden toegerekend zoals bij de ZZL. De vraag stellen is deze beantwoorden. Extra bizar is het gegeven dat het hier spoorinfrastructuur betreft die met uitzondering van Noord-Nederland in heel Nederland wordt aangelegd. Nederland is een stadsstaat We moeten ons realiseren dat de omvang van Nederland in Europa niet groter is dan een Duitse deelstaat. Waarom gebruiken wij wel delen van Brabant, de Utrechtse heuvelrug voor de overloop van de Randstad, maar buiten Almere niet de polders? Als we nu investeren in snelle verbindingen wordt de kaart van Nederland zo gewijzigd dat we grote delen van ons land, tegen lagere maatschappelijke kosten dan in de Randstad, kunnen ontsluiten voor een bloeiende economie. Wie hier de markt z n gang laat gaan, krijgt alleen maar meer congestie, meer spanning op de arbeidsmarkt, ecologisch onverantwoorde ingrepen in de randen van de Randstad. Nederland verlangt een sterke verbinding tussen de vier grote Randstadsteden. De cirkel die zo ontstaat verdient uitwaaiers naar alle overige delen van Nederland, met daarbij de intentie dat deze uitwaaiers het begin worden/zijn van internationale lijnen. Dit plaatst de Randstad eindelijk op een centraal punt. Nu nog is de hele Noordvleugel (en dus ook Amsterdam) een gebrekkig functionerende uithoek in het hogesnelheidsnet. Versterking nationale structuur De lessen van Duivesteijn werpen een schaduw over de toekomst: angst om infrastructuur in te zetten als instrument van gebiedsontwikkeling, sociaalmaatschappelijke processen en internationale positionering. De echte verliezer van het ZZL-debat is de politieke geloofwaardigheid. De discussie over de ZZL is niet een cijfermatige overweging, maar een ruimtelijke ontwikkelingskeuze voor Nederland, waarbij snelle spoorinfrastructuur een belangrijk middel is. Bovendien wordt op de Europese kaart een nieuwe hoofdverbinding toegevoegd, die Nederland volwaardig verankert in het transeuropese netwerk van hoogwaardige snelle treinverbindingen. Het geeft een nieuwe oriëntatie op de sterke economieën van Noord-Duitsland, Scandinavië en het opkomende Oost-Europa. Nederland is een stadsstaat. Houd op met regionaal te denken. De provincialen wonen in Den Haag. Voorkom marginalisering De beslissing over de ZZL is een nationaal vraagstuk. Het gaat om het beter benutten van de nationale ruimte. Het gaat om de vraag: wie en wat willen wij over 15 jaar zijn en met welke instrumenten kun je bepaalde ontwikkelingen ook sociaal maatschappelijke genereren? Door niet te kiezen erken je de gemeenschappelijke vijand van de internationale concurrentie niet. Met een groot concept kan sturend worden opgetreden, terwijl anders de versnippering het proces van aantasting doorgaat. Wat betreft de kosten: het is allemaal te berekenen, inclusief risico s. Maar daar staat tegenover: het is maar de vraag wat het kost als je de boot mist in Europa en het platteland laat wegkwakkelen. Als je besluit om niet te besluiten, dan moet je hardop durven te benoemen dat je het overlaat aan de vrije krachten. VNO-NCW NoordNieuws december 2007

7 Arriva Prorail rijksoverheid The good, the bad and the ugly Arriva heeft reden tot klagen. Monopolistische trekken van railbeheerder Prorail frustreren bij herhaling een marktgericht en klantvriendelijk opereren. Een wrange constatering voor een marktpartij die voorheen noodlijdende lijnen tot nieuw leven wekt. Beheerder Prorail ligt onder vuur. Noord-Nederland bewijst als geen andere regio dat openbaar vervoer springlevend is. Forse groeicijfers tot liefst 40% vragen met klem om alert ingrijpen van Minister Eurlings. De enige partij naar wie Prorail werkelijk luistert. Of beter: moet luisteren. K ruik te water VNO-NCW Noord heeft zich negatief uitgesproken over het gebrek aan klantvriendelijk handelen van Prorail. De belangen van vele noordelijke reizigers die afhankelijk zijn van openbaar vervoer worden ernstig geschaad. Ook de nieuwe dienstregeling van de NS biedt qua service geen soelaas. Met de vorige dienstregeling nog scherp op het netvlies, kwam de regio vijftien minuten verder weg te liggen. Nationaal werd deze regeling als een grote verbetering gepresenteerd. Waar elders in het land ingezet wordt op twaalf treinen per uur, wordt dit landsdeel hardnekkig veronachtzaamd. Drachten ontbeert een station. Wanneer houden onze politieke bestuurders het voor gezien? Liefde moet van twee kanten komen. Dat geldt ook voor een zakelijke relatie. Aan de relatie tussen vervoerder Arriva en spoorbeheerder Prorail valt het nodige te verbeteren. Prorail is een lastige partij. Als monopolist gaat zij meer dan eens op voor het eigenbelang. Ze is heel lastig te verleiden tot het doen van investeringen. Vooral investeringen op het hoofdnet om de dienstverlening te versnellen. Wat gaat Prorail bijvoorbeeld doen bij Zwolle bij de aantakking Mariënburg? De vraag blijft vooralsnog onbeantwoord. Het gevolg van dit soort vraagstukken is dat onduidelijk blijft of aansluitingen worden gehaald of niet worden gehaald? Moet er worden overgestapt of niet? Als partijen er niet uitkomen, is het aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit een uitspraak te doen. N e g a t i e f p a t r o o n De woede van Arriva over zoveel onvermogen en traagheid van handelen staat niet op zich zelf. Ook in andere delen van het land doen zich vergelijkbare scenario s voor tussen de railbeheerder en marktpartijen. Binnen Noord Nederland illustreren de contacten tussen Prorail en noordelijke overheden georganiseerd via SNN een vergelijkbare manifeste afwezigheid van anticiperend en professioneel handelen. Regionale projecten worden niet in behandeling genomen indien deze niet passen in het zogeheten herstelplan van Prorail. Het meedenken met decentrale overheden is gebrekkig ontwikkeld. Zonder directe opdrachten van de minister doen we niets. is nog te vaak het leidend parool. Prorail onder vuur Met ruim mensen en een jaarlijks budget van 1.3 miljard euro vervult staatsbedrijf Prorail drie hoofdtaken: beheer en onderhoud van een van de drukst bereden spoornetten van Europa, verdeling van de schaarse capaciteit op het spoor en het in goede banen leiden van het dagelijkse treinverkeer. Prorail is een samenvoeging van drie voormalige onderdelen van de Nederlandse Spoorwegen: railinfrabeheer, capaciteitsmanagement en verkeersleiding. Begin jaren negentig besloot de politiek dat de NS op grotere afstand van de overheid moest komen, dat het een zelfstandig bedrijf moest worden en dat er concurrentie moest komen op het spoor. Daarom werden het beheer van spoor losgekoppeld van het vervoer van personen en goederen. Een belangrijk deel van de storingen die zich op het Nederlandse treinnet voordoen, is het gevolg van het jarenlang te weinig geld uitgegeven aan onderhoud van het bestaande spoor. G e v r a a g d : c o n c r e t e p r e s t a t i e - a f s p r a k e n Zo willen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland de vraag verkennen wat nodig is om te komen tot een frequentieverhoging tussen Groningen Assen Zwolle en Leeuwarden Zwolle. Een vraag die als gevolg van een hoog kastje naar de muur gehalte al geruime tijd wacht op antwoord. Samenvattend is Prorail veelal reactief en anticipeert zij niet of veel te laat op veranderingen in de railsector. Besluitvorming duurt te lang. Planningen lopen vaak uit. VNO-NCW Noord dringt er bij politieke bestuurders op aan de grenzen van geduld en begrip niet verder op te rekken. Hans Haerkens VNO-NCW NoordNieuws december

8 Bedrijfsnieuws stand van zaken Prodist Software betrekt medio 2008 een nieuw kantoor in Leeuwarden. Voor het bedrijf dat op dit moment vooral productiebedrijven bedient met zelf ontwikkelde softwarepakketten, is het een belangrijke stap op weg naar het aanbieden van brede bedrijfssoftware van meerdere aanbieders voor diverse branches. Het nieuwe kantoor verrijst aan de uitvalsweg naar Drachten en Heerenveen. GasTerra in Groningen heeft zich bij de tien grootste bedrijven van Nederland geschaard. Volgens FEM Business 500 staat het bedrijf op de 9 de plek omdat de behaalde omzet vorig jaar met een kwart toenam. Shell gaat in deze top tien onbedreigd aan kop. Het bedrijf PekTrade.com uit Pekela heeft een elektronische waakhond op de markt gebracht: RadarDog. Het is een kastje waarin een radar met krachtige geluidsbox is gemonteerd. Wanneer de electronische waakhond een persoon of bewegend voorwerp in een radius van 8 meter waarneemt, begint hij agressief te blaffen als een herdershond. Het systeem is uniek in de wereld. Gasunie heeft de gastransporttak van het Noord-Duitse BEB Erdgas und Erdöl GmbH aangekocht. Het gastransportnetwerk van BEB grenst aan dat van Gasunie en strekt zich uit tot aan Berlijn. Met een totale lengte van 3500 kilometer en aansluitingen met diverse brongebieden voor aardgas wordt de positie van Gasunie met de aankoop van dit netwerk als eigenaar en beheerder van een belangrijk gasknooppunt in Europa substantieel versterkt. BKB AG gaat per 31 maart 2008 E.ON Energy from Waste heten. De directe aanleiding is de scheiding van de divisies Energieopwekking uit bruinkool en Afvalverbranding. Laatstgenoemde divisie zal in de toekomst direct door de E.ON Energie AG in München worden geleid. Ook de dochtermaatschappij BKB Delfzijl BV zal de nieuwe naam overnemen onder toevoeging van de vestigingsplaats. Onlangs ging de eerste schop in de grond voor de bouw van de afvalverbrandingsinstallatie voor bedrijfs en huishoudelijk afval in het industrie gebied Oosterhorn in Delfzijl. Hiermee worden 50 directe arbeidsplaatsen gecreëerd en zijn er naar verwachting 100 indirecte arbeidsplaatsen mee gemoeid. MUG Ingenieursbureau uit Leek heeft als eerste bedrijf in Nederland een archeologische opgravingsvergunning verleend gekregen. Met het inwerking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg per 1 september, is het doen van archeologische opgravingen zonder vergunning verboden. Deze vergunning wordt alleen verleend aan bedrijven die voldoende kennis en faciliteiten in huis hebben om de kwaliteit van het archeologisch onderzoek te waarborgen. Stichting Bossers & Cnossen Fund heeft in samenwerking met diverse bedrijven, overheden en instellingen in de regio 120 computersystemen geschonken aan Université Lumière de Bujumbura in Burundi. Computers zijn nog steeds erg zeldzaam in het land en de automatisering komt langzaam op gang. Met de donatie kan de universiteit in Bujumbura bijdragen aan het ontwikkelen van computervaardigheden op gebruiksniveau maar ook van specifiekere vaardigheden die voor de ontwikkeling, installatie en het onderhoud van de computersystemen noodzakelijk zijn. De vijfde vestiging van Valstar Simonis, adviseurs in installatietechniek, zal geopend worden in Groningen. De onderneming streeft naar een landelijke dekking door het opzetten van een professioneel netwerk. In dat kader werd onlangs al een vestiging in Amsterdam gepresenteerd. StudEnterprise heeft de Hanzehogeschool Groningen verwelkomd als nieuwe partner. Stichting StudEnterprise richt zich op het stimuleren van ondernemerschap onder studenten. Direct resultaat van de samenwerking met de Hanzehogeschool is de realisatie van zeven extra kantoorruimtes. Hierdoor kan StudEnterprise nu in totaal 17 kantoorruimtes aanbieden die verhuurd worden aan studentondernemers. Vesta vierde in november haar 75 jarig bestaan. Het Groningse familiebedrijf werd in 1932 gestart door de vader van de huidige directeur Dolf Vogd onder de naam Vogd Meubelagenturen. De onderneming heeft inmiddels 120 werknemers en opende vorig jaar de m 2 grote woonmall Woonforum. Staalconcern Corus verkoopt Aluminium Delfzijl (Aldel) aan de Amerikaanse private equity firma AIAC. Naast de smelter in Delfzijl verkoopt Corus ook die in het Duitse Voerde aan AIAC. Bij de installaties in Delfzijl en Voerde werken respectievelijk 475 en 481 mensen. Glasvezelfabrikant PPG gaat de twee glasovens in de fabriek in Westerbroek in 2008 renoveren. Daartoe heeft de concerntop in de Verenigde Staten toe besloten. Daarmee is de toekomst van PPG in Westerbroek gewaarborgd. De Friesland Zorgverzekeraar heeft samen met de zorgaanbieders een benchmark naar de vijf CVA-ketens in Friesland uitgevoerd. De benchmark moet leiden tot betere zorg aan patiënten met een beroerte (CVA). Het project heeft geresulteerd in een set van indicatoren, waaraan de behandeling van patiënten met CVA moet voldoen. Erick van Egeraat associated Architects gaat de uitbreiding van het Drents Museum in Assen bouwen. De nieuwe tentoonstellingsruimte wordt deels ondergronds gebouwd, waarbij een tuinlandschap omgeven door een waterpartij het dak vormt. De nieuwe entree van het museum wordt in het monumentale Koetshuis op het Jacob Cramerplein gesitueerd. SCA Personal Care gaat opnieuw fors investeren in de vestiging in Hoogezand. Enkele maanden geleden werd al 25 miljoen geïnvesteerd in een productielijn voor de Libero Up & Go-babybroek. Inmiddels is een nieuwe investering aangekondigd van 20 miljoen in een nieuwe lijn voor Tena Pantsproducten. VNO-NCW NoordNieuws december

9 D e p r i j z e n k a s t Variass uit Veendam heeft de Achievement Award 2007 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt toegekend aan de supplier die meerdere jaren een hoog niveau van klanttevredenheid weet vast te houden. De genomineerden voor de prijs werden dan ook voorgedragen door de eigen klanten. De verkiezing is georganiseerd door LINK Magazine in samenwerking met de ING Bank. Variass is ketenregisseur van hoogwaardige industriële elektronica producten en legt zich toe op ontwikkeling, engineering, productie, assemblage, testen, service en reparatie. Wolter & Dros TBI techniek is uitgeroepen tot Duurzaamste Ondernemer van Groningen Dit werd bekend gemaakt tijdens de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland. De prijs werd toegekend aan Wolter & Dros vanwege de uitgebreide toepassing van verschillende duurzame technieken in hun nieuwbouw aan de Rostockweg in Groningen. De twee overige genomineerden waren het Martini Ziekenhuis en Esha Nederland B.V. Joke van der Ven van Briefopbestelling uit Groningen heeft De Jonge Ondernemersprijs 2007 gewonnen. De jury wees haar unaniem aan als winnaar tijdens de finaleavond in Stadion Cambuur in Leeuwarden. Roeland Coopman van Opzegdienst uit Rottum won de publieksprijs. Dé Jonge Ondernemersprijs van het Noorden (JOP) is een initiatief van Jong Bedrijven Netwerk Groningen, Jong Bedrijven Netwerk Fryslân, Jonge Bedrijven Netwerk Drenthe en Ondernemerskompas. George de Loo van Rovecom B.V. neemt een FD Gazellen Award in ontvangst Op 6 november zijn de FD Gazellen Awards uitgereikt. Deze onderscheiding van Het Financieele Dagblad wordt jaarlijks uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In Noord-Nederland vielen de volgende ondernemingen in de prijzen: E kwadraat advies uit Berlikum, Bizz Travel B.V. uit Groningen, Hamilton Bright Holding B.V. uit Sneek, NDC/ VBK De Uitgevers B.V. uit Groningen, Hoomark Giftwrap Partners B.V. uit Hoogeveen, Fritom Holding B.V. uit Bolsward, Rovecom B.V. uit Hoogeveen en Concordia Holding N.V. uit Meppel. Joke van der Ven, winnaar Jonge Ondernemersprijs 2007 Roeland Coopmans van Opzegdienst Energiebedrijf Eneco gaat meewerken aan de ontwikkeling van een proefcentrale op de Afsluitdijk die elektriciteit opwerkt door zout en zoet water te mengen. In de zogenaamde Blue Energy -centrale worden de zoet- en zoutwaterstromen gescheiden door een membraam. Het krantenconcern NDC Mediagroep, uitgever van onder andere Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, neemt Waterstad FM over. De zender, gevestigd in Sneek, is te ontvangen in Friesland, Drenthe, Groningen en Flevoland. De radiozender moet gaan fungeren als een aanjager van regionaal nieuws, waarbij de eerste berichtgeving op de radio plaatsvindt, waarna de verdieping te vinden is in de dagbladen. VNO-NCW NoordNieuws december 2007

10 We zoeken een ludieke manier om mensen letterlijk in beweging te krijgen.

11 Kritiek op Koers Noord In de periode is met succes uitvoering gegeven aan het ruimtelijk economisch programma Kompas voor het Noorden. Voor de periode staat Koers Noord op de rol. Het programma is dynamisch van opzet en zal ieder jaar op basis van ervaringen en ontwikkelingen worden gemonitord en zo mogelijk worden bijgesteld. De SER Noord-Nederland heeft aangedrongen op concretere doelstellingen en een scherpe focus op het mkb-bedrijfsleven. Koers Noord is de noordelijke vertaling van de nationale nota Pieken in de Delta. Deze laatste nota is de vertaling van de Nota Ruimte die onder verantwoordelijkheid van oud minister Dekker door de Tweede Kamer is geloodst. Pieken in de Delta betekent dat niet langer wordt vastgehouden aan het wegwerken van het faseverschil van regio s als beleidsdoelstelling van rijksbeleid. Het nieuwe beleid richt zich op het stimuleren van economische kansen in alle regio s. Dit gebeurt in de vorm van zes gebiedsgerichte programma s. Het programma voor Noord-Nederland Koers Noord is een van die zes. Het doel van dit Koers Noord - programma is het versterken van de (inter)nationale concurrentiekracht van de regio langs drie lijnen: 1. Het uitbouwen van de economische pieken van nationaal belang. 2. Het bewerkstelligen van een transitie naar een meer kennisintensief en innovatief bedrijfsleven dat zich vertaalt in regionale speerpunten 3. Het vergroten van het innoverend vermogen van bedrijven S E R N o o r d - N e d e r l a n d In haar vergadering van 8 december 2007 bepleitte de SER Noord-Nederland een grotere focus op de versterking van het mkb-bedrijfsleven. Een en ander zou moeten uitmonden in meer export, meer innovatie en een beter opleidingsniveau vertaald naar concrete ambities. De gedetailleerdheid van het energie, water en sensorhoofdstuk staat in schril contrast met inzet op innovatie, export en scholing mkb bedrijfsleven. Ronduit storend is het gebrek aan tekst over de toekomst van het ruimtelijk beleid. Wat gaan we doen met de perifere gebieden in Noord-Nederland. Gemist wordt de aandacht voor de zorgeconomie en de wooneconomie. De Raad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het opstellen van het programma Koers Noord sterk is ingegeven door de oekazes vanuit Den Haag en Brussel. Hoe alles Brussel- en Haags proof te krijgen? Hierdoor is de vraagzijde van het rapport onbedoeld minder helder ingevuld. Naast meer concrete doelstellingen op jaarbasis afdwingbaar heeft VNO-NCW Noord voor een tweetal zaken bijzondere aandacht gevraagd: Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) bewierookte tijdens de feestelijke presentatie van Koers Noord te Oranjewoud in september van dit jaar het succes van het Horizon programma in Eindhoven. VNO-NCW Noord dringt er bij het SNN op aan deze ministeriële oproep ter harte te nemen. Het succes van Eindhoven bewijst dat de ruimtelijk-economische agenda van de regio bepaald dient te worden door de kansen die marktpartijen in samenspraak met kennisinstellingen met elkaar oppakken. Regionale overheden hebben tot taak deze marktgerichte en kansrijke initiatieven te faciliteren. Bij de voorbereiding van Koers Noord is door VNO- NCW Noord tezamen met de NOM en Philips desgevraagd een uitgewerkt programma overlegd dat naadloos aansluit bij de ervaringen in Eindhoven. VNO-NCW Noord heeft bijzondere aandacht gevraagd voor de samenstelling vanuit de markt van de Programmacommissie Noord-Nederland. Voor een programma dat bij uitstek een groter beroep wenst te doen op marktpartijen is de gepresenteerde samenstelling een gemiste kans. Hans Haerkens Link met Horizon? Op pagina 52 van het rapport Koers Noord staat bij het derde bulletpoint vermeld: Een kleinschalige ondernemersfaciliteit van, voor en door het bedrijfsleven, die concrete eigen innovatie-initiatieven en ideeën van ondernemers uit kan werken om zo tot een businessplan te komen. Met enige goede wil en verbeeldingskracht zou de cri de coeur van de Minister van Economische Zaken alsnog haar vertaling kunnen krijgen in Noord-Nederland. VNO-NCW NoordNieuws december

12 Vliegende start voor spread Fries bestuurslid geeft jonge ondernemer kans! Deze negen startende ondernemers zijn gevonden en voorgedragen door diverse partijen in de provincie Friesland die hiermee het belang van een lidmaatschap VNO-NCW onderkennen en onderschrijven. De groep van negen heeft inmiddels een start gemaakt met het VNO-NCW lidmaatschap door deel te nemen aan een exclusieve kennismakingsbijeenkomst op het hoofdkantoor van Friesland Bank in Leeuwarden. Want we willen proberen deze ondernemers een jaar lang een extra impuls te geven. Om de woorden van Eelco Koehoorn te gebruiken: Ik ben absoluut overtuigd van de kracht en voordelen van het netwerk van VNO-NCW Noord. Ik heb ook zelf ondervonden hoe warm en stimulerend dat netwerk kan zijn. Die ervaring gun ik ook deze groep van negen jonge ondernemers en hoop ik hiermee binnen hun bereik te brengen. Zodat zij het netwerk van VNO-NCW Noord en de informatie vanuit het bureau ook zullen kunnen aanwenden voor hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.. Belangrijke voordelen van dit initiatief: - Het mentorschap door een bestuurslid kan beter ingevuld worden (meer binding en samenhang vanaf de start) - Laagdrempeligheid bij het aangaan van het lidmaatschap (een jaar ervaring geeft een goede basis voor een vervolg lidmaatschap) - Als groep VNO-NCW Noord binnenstappen (1 van de 1400 is ook maar alleen) In navolging van het initiatief van Eelco Koehoorn is het de bedoeling dat ook volgend jaar een nieuwe groep van negen ondernemers gevormd wordt die zo kan kennismaken met het netwerk van VNO- NCW Noord. Hierbij geef ik graag het stokje door aan een van mijn medebestuursleden om dit initiatief nog meer kracht bij te zetten. Tot besluit kan ik alleen maar zeggen, zowel Friesland Bank als ondergetekende hebben het graag voor u gedaan! aldus Eelco Koehoorn in een gevraagde toelichting. H o f s t e e S a l a r i s & A d v i e s b u r e a u Renny Hofstee-Schaap, algemeen directeur Mijn naam is Renny Hofstee-Schaap en ik ben sinds 1991 werkzaam in de salarisadministratie. Het idee om een eigen bedrijf te starten ontstond uit de behoefte om klanten te benaderen vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij hun bedrijf. Op 1 juni 2004 ben ik begonnen met Hofstee Salaris & Adviesbureau. Ook voor de startende ondernemer die voor het eerst personeel in dienst neemt is een persoonlijke begeleiding van groot belang. Het is dan een geruststelling wanneer de salarisadministratie en het personeelsbeleid in goede banen kan worden geleid. Naast de totale verwerking van salarisadministraties biedt ons kantoor interim dienstverlening in de vorm van tijdelijke ondersteuning binnen bedrijven. Kortom, salarisadministraties zijn bij Hofstee Salaris & Adviesbureau in vertrouwde handen. Hofstee Salaris & Adviesbureau Eskdoarnstrjitte SE Stiens T M E I C h r i s t o p h e r Ve r n e B V. Douwe Buursma, algemeen directeur Christopher Verne BV werd in 2006 opgericht. De naam is een samen- trekking van Christopher Columbus, de ontdekker, en Jules Verne, de schrijver. Wij willen vanuit Christopher Verne BV bedrijfprocessen herontdekken en opnieuw vastleggen. Ons doel is enerzijds papieren processen te digitaliseren en te voorzien van een veilige digitale handtekening. Anderzijds richten wij ons op het verbeteren en stroomlijnen van inkoopprocessen. Door het uitbesteden dan wel clusteren van de niet strategische inkopen naar Christopher Verne BV kan de inkoopafdeling van een bedrijf zich richten op de strategische inkoop zonder tijd te verliezen aan de bijzaken. Christopher Verne BV. Westereems CR Sneek M E I N o v a t i e f We r k z a k e n Karin Lelie-Braaksma, directeur Een prachtig aanbod van de Friesland Bank om aan een groep jonge ondernemers een jaar lang het lidmaatschap van VNO-NCW Noord aan te bieden! Met veel enthousiasme maak ik, Karin Lelie- Braaksma, directeur van Novatief Werkzaken, van dit aanbod gebruik. Samen met Gerda Faber en Marije van Asperen ben ik de oprichter van Novatief Werkzaken. Deze maand vieren wij het 5-jarig Novatief jubileum! Met 13 professionals VNO-NCW NoordNieuws december

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa

NoordNieuws. Venster wijd open richting Noordoost Europa NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 5 2006 Venster wijd open richting Noordoost Europa Water als vestigingsfactor Delfzijl kan weer een beetje ademhalen Senioreneconomie goed voor

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

[ Muziek op de fiets ]

[ Muziek op de fiets ] J u n i / J u l i 2 0 0 8 n R 1 2 0 [ Muziek op de fiets ] [ Is er leven na de fiets? ] [ De keuze van Michiel Kranendonk ] [ De mooiste juwelen komen uit Friesland ] [ Werving & selectie is een vak apart

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google

In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google oktober 204 In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google I N H O U D Achter de schermen Siem Jansen

Nadere informatie

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 knooppunt Ondernemersmagazine voor de gemeente Groningen Groningen Drymer Unieke fietsbeleving Lode Holding Een bescheiden winnaar ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 1 e jaargang - nr. 4 - winter

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland beleeft 24e editie Lombard Odier Darier Hentsch

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES ONDERNEMEND VENLO jaargang 6 no. 22 oktober 2013 MIKE NOLDUS, AKARTON IN VIJF JAAR MEER MEEGEMAAKT DAN NORMAAL IN DERTIG JAAR DE INFRA-AMBITIES VAN NOORD- LIMBURG ANTARES BRENGT DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O.

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O. NR. 4 2010 het ONDERNEMERS ZWOLLE E.O. B E L A N G VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban Lean manufacturingproject groot succes Onderneemkracht sleutel tot succes voor Zwolse

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt LEDENMAGAZINE - JAARGANG 7 nummer 5-2009 Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt BZW vertrouwensteam nu ook in s-hertogenbosch Sociale innovatie is de toekomst BZW en MVO Nederland slaan

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

ONDERNEMEND NETWERKEN

ONDERNEMEND NETWERKEN ONDERNEMEND NETWERKEN - NR.02 - APRIL 2015 DUURZAAMHEID & INNOVATIE E-Laad + social return Om de zorg te verandere moet je weerstanden overwinnen Ivo Buchholz INCLUSIEF GRATIS LIFE BUSINESS SPECIAL PRIJS

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Dit is een gezamenlijke publicatie van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 1 2 Samenvatting Deze brief wil twee werelden

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer NUMMER 10 december 2010 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel Koninklijke Van Kempen & Begeer bedrijfsleven steunt jinotega Dura vermeer bouwt Hoe vindbaar is uw website? Het

Nadere informatie

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011. Richard van de Vrie:

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011. Richard van de Vrie: LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011 Richard van de Vrie: We leggen de lat hoog en LUXeXceL gaat voor alles Bart de Boer: Midden-Brabant verdient meer aandacht BZW wil focus en verdieping Helmond moet

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie