Schoolregels. Vechtdal College Met elkaar hebben we een paar afspraken gemaakt. Je vindt ze in dit boekje schoolregels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolregels. Vechtdal College 2014-2015. Met elkaar hebben we een paar afspraken gemaakt. Je vindt ze in dit boekje schoolregels."

Transcriptie

1 Schoolregels Vechtdal College Met elkaar hebben we een paar afspraken gemaakt Je vindt ze in dit boekje schoolregels

2 Vechtdal College Dedemsvaart Schoolregels Het draait om respect Voor jezelf Voor de ander Voor het andere Voor je omgeving Alles wat gedaan wordt met respect past binnen de muren - en buiten de hekken van deze school Respect*: give it to get it Een goed schooljaar toegewenst! Namens alle personeelsleden, JRiphagen Directeur *alles wat we met elkaar doen zal in verbinding staan, of wordt in verbinding gebracht met dit woord Schoolregels

3 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Docenten Vechtdal College Dedemsvaart 4 Onderwijs Ondersteunend Personeel 4 Waarden & Regels 5 Pesten 6 Gang van zaken op onze school 7 Gezonde school 10 Smartphones, Internet en Social Media 11 Dagindeling, lestijden & tussenuren 12 Calamiteiten 13 Schoolregels

4 Algemene informatie Vechtdal College Botermanswijk 1 Twitter: VC_Dedemsvaart Facebook: Het Vechtdal College Dedemsvaart 7701 AW Dedemsvaart Tel: Vestigingsdirecteur Dhr J Riphagen Teamleiders dhr JW van der Linden dhr JA Buijse Teamleider Theoretische Gerichte Route (TGR) Teamleider Praktische Gericht Route (PGR) Klassen van de theoretische leerroute Mh1a, Mh1b, Hv1a M2a, M2b, M2c H2a A2a M3a, M3b H3a, A3a M4a, M4b Klassen van de praktische leerroute BK1a, BK1b, Km1a, Km1b B2a, B2b, K2a, K2b B3a, K3a B4a, K4a Locatieassistenten mw J Evers, mw G Nijmeijer, dhr A Drogt, dhr A Pothof, dhr I Schuurhuis Decaan dhr AJ van Rheenen Examencoördinator dhr E Luppes Coördinator Zorg mw R Meijerink Leerlingbegeleiders mw G Doornwaard, dhr A de Graaf Remedial teachers mw C Aalbers, mw G Doornwaard, mw J Stroobach, dhr GWeijdema Schoolregels

5 Docenten Vechtdal College Dedemsvaart Mevrouw AC Aalbers De heer AR Boer De heer AR Bolt Mevrouw I Brinkman De heer F Bruijne Mevrouw P Burg De heer J Dijkema Mevrouw DIL Dijsselhof-de Jong Mevrouw G Doornwaard De heer A Eysink Mevrouw SR Gerrits-Pruntel De heer JM Goor, van De heer A Graaf, de Mevrouw W Hagels-Kamphuis De heer G Hilberink Mevrouw C Horsman-Ardesch De heer EC Horst, ter De heer CMJ Huigen De heer BAH Iliohan De heer RJAH Kaptein Mevrouw AH Katerberg De heer KJ Lanting De heer TH Ligtenberg De heer E Luppes Ondersteunend Personeel De heer A Drogt Mevrouw J Evers Mevrouw C Horsman Mevrouw S Gerrits De heer G Hilberink Mevrouw R Kartner Mevrouw M Klein Koerkamp Mevrouw S Koerkamp Nijman Mevrouw G Nijmeijer De heer A Pothof G De heer I Schuurhuis Mevrouw HT Meijerink-Kuiper Mevrouw ML Odink De heer GJ Paalvast Mevrouw AG Ramaker De heer AJ Rheenen, van De heer GW Schalk De heer JW Schoonhoven De heer H Sikkens De heer JE Slinkman Mevrouw NS Smit De heer JANT Stals De heer G Streek, van der Mevrouw J Stroobach De heer J Timmerman De heer JJ Veenstra Mevrouw SM Vonk De heer G Weijdema Mevrouw MA Wielink Mevrouw T Wijsmuller De heer E Willems De heer M Winkelaar De heer AR Woude, van der De heer M Zuidema Schoolregels

6 Waarden & Regels Waarden in de school Respect (we gaan respectvol met elkaar om) Veiligheid (we zorgen ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen) Verantwoordelijkheid (we zijn samen verantwoordelijk) Schoolregels Je helpt mee om de school schoon en heel te houden We eten en drinken alleen in de pauzes We lopen en praten rustig met elkaar We zijn positief in ons taalgebruik Publiceren over anderen doen we alleen na toestemming Waarden in de klas Relatie (We hebben zorg en aandacht voor elkaar) Rust (We zorgen dat iedereen goed kan werken) Klassenregels We hebben onze spullen op tafel en onze tas op de grond Je hebt je spullen voor elkaar (en je huiswerk af) We blijven van elkaars spullen af We luisteren naar elkaar en laten de ander uitpraten Je jas berg je op in de kluis of hang je op de kapstok To The Point Een belangrijke nieuwe plek in school Een plek waar heel veel leerlingzaken gebeuren en vooral afgehandeld worden Het is vooral een plek voor leerlingen Mevr Wijsmuller is diegene die daar de zaken gaat regelen Wanneer kom je daar terecht? Als je bepaalde hulp nodig hebt, als je er wordt uitgestuurd, als je te laat komt, als je extra huiswerkbegeleiding nodig hebt, als je een rustige pauzeplek nodig hebt, als je even moet bijkomen van iets bijzonders, maar ook voor de vierdeklassers Als je in tussenuren huiswerk wilt maken Schoolregels

7 Pesten De school wil een prettige omgeving zijn voor iedereen Iedereen moet zich in een klas thuis voelen We doen er daarom alles aan om pesten te voorkomen Preventief doen we dit door in ieder leerjaar aandacht te besteden aan het onderwerp pesten in de klas Dat gebeurt tijdens de mentorlessen Verder hebben we met elkaar afspraken gemaakt rondom pesten Deze afspraken hebben we vastgelegd in een pestprotocol Het protocol vind je op onze website Tijdens mentorles neemt de mentor het pestprotocol met je door Het belangrijkste uitgangspunt van onze school is: direct actie wanneer we merken dat er gepest wordt De belangrijkste regel is dat bij pesten iedereen de taak heeft de mentor of docent te informeren We willen immers dat iedereen zich thuis voelt in de klas en op school Schoolregels

8 Gang van zaken op onze school MENTOREN Elke klas heeft een mentor Jouw mentor onderhoudt de contacten met je ouders en houdt ook jouw studieresultaten bij Je kunt ook bij je mentor terecht wanneer je problemen hebt met leerlingen of docenten Kom je er met je mentor niet uit, dan kun je contact opnemen met de leerlingbegeleider of de teamleider LEERLINGBEGELEIDER Wanneer je iets wilt bespreken waar je problemen mee hebt, bijvoorbeeld dat je je niet thuis voelt op school, dat je wordt gepest of dat je thuis problemen hebt, kun je contact opnemen met de leerlingbegeleiders van onze school, mevrouw Doornwaard of de heer De Graaf Zij zullen op een vertrouwelijke manier proberen je verder te helpen ZIEKMELDING Ziekmeldingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgebeld aan de school (telnr ) Word je ziek tijdens een schooldag, dan meld je je bij de locatieassistenten de heren Pothof, Drogt of Schuurhuis, mevrouw Evers of bij één van de teamleiders: de heer Buijse of de heer Van der Linden Zonder toestemming mag je niet naar huis gaan VRIJ VRAGEN Als je vrij wilt vragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis, doktersbezoek, etc doe je dat schriftelijk bij de locatieassistenten Over bijzondere verlofaanvragen bij familieomstandigheden en vakanties beslist de teamleider ONGEOORLOOFD VERZUIM Je bent op tijd in de les Iedere les wordt nagegaan of iemand ongeoorloofd (spijbelen) de school verzuimt Te laat komen wordt ook gezien als spijbelen Er zullen passende maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen Als school zijn we verplicht om veelvuldig verzuim te melden aan je ouders en bij de leerplichtambtenaar Dit kan in het uiterste geval betekenen dat er een proces verbaal wordt opgemaakt of dat je wordt doorverwezen naar HALT PROEFWERK GEMIST? Wanneer je een proefwerk om een geldige reden (bijvoorbeeld ziekte) hebt gemist, maak je binnen een week nadat je op school terug bent met de docent een afspraak om de toets in te halen CIJFERS De behaalde resultaten kunnen worden gevolgd via Magister door op de website van de school (wwwvechtdalcollegenl) met de code die je hebt gekregen TE LAAT KOMEN Kom je om wat voor reden dan ook te laat in de les, meld je dan eerst bij de receptie Bij herhaling krijg je hiervoor straf Straf te laat komen: Na de 1 e keer (de eerste keer zien we door de vingers ) volgt er in de meeste gevallen nog diezelfde dag of een dag later een straf van één uur terugkomen Kom je in de loop van het jaar te vaak te laat dan moet je een langere periode eerder op school komen of langer op school blijven en kan de leerplichtambtenaar worden ingelicht Schoolregels

9 Te laat komen kost je vrije tijd UIT DE LES GESTUURD Wanneer je uit de les gestuurd wordt, meld je dan direct bij To the Point Je vult dan een uitstuurbrief in Je mentor en teamleider krijgen een kopie van de brief en gaat, als dat nodig is, met jou en de docent die je er uit heeft gestuurd, in gesprek Straf uitsturen: Na de 1 e keer (afhankelijk van de reden waarom je eruit gestuurd bent) volgt er in de meeste gevallen nog diezelfde dag of een dag later een straf van één uur terugkomen Bij herhaling van uitsturen kan de directie andere maatregelen nemen en kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld CORVEE Ook het komende schooljaar is het de bedoeling dat we na elke ochtend- en middagpauze de school weer netjes maken We doen dit aan de hand van een schema dat op de monitor/prikbord gepubliceerd zal worden Wanneer je groepje aan de beurt is, meld je dan bij de locatieassistenten die de taken zullen verdelen De corvee werkzaamheden zullen maximaal 5 minuten duren en direct daarna ga je naar de les Uitzonderingen: bij de lessen lo en wanneer je na een pauze geen les meer hebt KOPIEREN EN PRINTEN Het kopiëren en of printen van werkstukken, verslagen, naslagwerken enz moet door leerlingen zelf worden betaald, tenzij anders besloten door een docent Om te kopiëren en printen heb je altijd toestemming nodig van een locatie-assistent LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING Tijdens de gymles is het dragen van gymkleding verplicht Wanneer je om de één of andere reden een keer niet mee kunt doen met de gymles, dan neem je een briefje mee dat je aan de gymnastiekdocent geeft en ben je wél bij de les aanwezig Je gaat na de lesbel naar de sporthal en je krijgt maximaal vijf minuten extra tijd, om na de LO-les, naar de volgende les te gaan GEVAAR Het gooien van voorwerpen vanaf de eerste verdieping naar de begane grond of tribune is gevaarlijk en ten strengste verboden We houden daar nadrukkelijk toezicht op LES IN GARAGE WIETEN Omdat de school te klein is, hebben we lokalen gehuurd bij de oude garage Wie-ten aan de Langewijk Voor ons een be-kende plek, want drie en vier jaar geleden hebben we daar ook tijdelijk gezeten Het is een prima voorziening, maar natuurlijk geen school We werken er hard aan dat het huidige gebouw volgend jaar weer groot genoeg zal zijn Tot die tijd zullen er telkens drie klassen bij Wieten les hebben Als je les hebt in Wieten gelden de volgende regels: Voor de verplaatsing van het ene naar het andere gebouw, krijg je 10 minuten extra tijd 5 minuten van de les die je hebt en vijf minuten van de les die je gaat krijgen Alle verplaatsingen vinden plaats via de hoofduitgang van de school Dus je gaat langs de fietsen-stalling en de sporthal naar Wieten toe In alle gevallen moeten de verplaatsing lopend gebeuren Schoolregels

10 PRAKTIJKLESSEN Tijdens de praktijklessen moet je de voorgeschreven werkkleding dragen In de praktijklokalen moet je door de docent voorgeschreven beschermingsen veiligheidsmiddelen dragen (bijvoorbeeld: veiligheidsbril of gehoorbeschermers) FIETSENSTALLING EN PLEIN Voorop staat: Wees zuinig op je eigen en andermans fiets Op het terrein van de school loop je naast je fiets! Hang je fiets in de goede beugel of zet je scooter op de juiste plek in de stalling Op het plein is de motor van de scooter uitgeschakeld PAUZE EN PLEIN (nieuw, gescheiden pauzes) In de kleine pauzes blijven alle leerlingen op het terrein van de school In de grote pauze mogen de leerlingen van klas 4 het schoolterrein eventueel verlaten Heb je pauze aansluitend op een les LO? Dan ga je na de les naar het schoolplein en houd je daar pauze In het schooljaar werken we voor het eerst met gescheiden pauzes Dit doen we vanwege ruimtegebrek en veiligheid We zullen gaan in de praktijk ervaren welke gevolgen dat heeft en zullen de regels hiervoor tijdens de eerste schoolmaanden maken en aanpassen als dat nodig is EHBO Voor eerste hulp bij ongelukken kun je terecht bij de locatieassistenten SCHADE Meld schade aan je spullen bij de locatieassistenten Als je voor een schade aansprakelijk wordt gesteld, krijgen je ouders schriftelijk bericht van de school Bij schade of pech met je fiets kan de heer Jabben aan de Langewijk 120 je helpen met de reparatie AANSPRAKELIJKHEID De school is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of vernieling van/aan (brom)fietsen, kleding of tassen Pas goed op je spullen! HULPVERLENING Wanneer je ernstige persoonlijke problemen hebt, slachtoffer bent van misbruik of mishandeling of als je deze problemen in je naaste omgeving ervaart, dan kun je op vrijwillige basis bij iemand van school aankloppen om je te helpen Wil je liever met andere personen (buiten school) praten, dan kan de leerlingbegeleider je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners maar je kunt dan ook een bezoekje brengen aan de huisarts Bij seksueel misbruik of mishandeling (niet persé binnen school) kun je (ook anoniem) contact opnemen met: Advies en Meldpunt Kindermishandeling provincie Overijssel: Natuurlijk kan je ook naar een medewerker van de school gaan die je vertrouwt Hij of zij zal dan proberen je te begeleiden Schoolregels

11 Gezonde school We willen ons best doen om een gezonde school te zijn We stimuleren een gezonde leefstijl onder leerilngen door het bieden van een gezond aanbod in de gezonde schoolkantine en het geven van voorlichting/lessen rondom gezonde leefstijl en het organiseren van sportieve activiteiten Op onze school vind je geen snoepautomaten Wel gezonde en lekkere snacks in onze Corner en in de loop van het jaar ook een watertap-punt Rokersvrije school Met ingang van het schooljaar zijn we een rookvrije school Daarvoor zijn een aantal redenen We vinden roken niet passen bij een gezonde school De wettelijke leeftijd voor het kopen van sigaretten is door het Ministerie van Volksgezondheid bepaald op 16 jaar Niet roken betekent niet roken onder schooltijd op het schoolterrein en in de naaste omgeving (sporthal) Het schoolplein verlaten is dan ook niet toegestaan Geen energy-drankjes Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van energiehoudende drankjes Uit al deze onderzoeken blijkt dat het veelvuldig gebruik van dit soort drankjes slecht zijn voor je gezondheid en leerprestaties Ze hebben ook een negatieve invloed op je gedrag Energiehoudende drankjes zijn dan ook niet toegestaan op school Geen drank/drugs/alcohol Het gebruik of het in bezit hebben en/of verhandelen van drugs, alcoholische drank, energydrankjes, (steek)wapens en laserpennen en vuurwerk is in het schoolgebouw, op het schoolterrein en tijdens schoolreizen en excursies verboden Merken we dit soort zaken toch op, dan zullen we in alle gevallen contact opnemen met je ouders en is er ook een verplicht traject met medewerkers van het CAD (Centrum voor Alcohol en Drugs) Schoolregels

12 Smartphones, Internet en Social Media MP3-SPELERS, ANDERE GELUIDSDRAGERS, CAMERA S EN MOBIELTJES NB: In alle gevallen is het social media protocol bindend Zo gaan wij om met social media We zijn ons ervan bewust dat social media onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van oa jou en je ouders We vinden het onze taak om jou te leren de voordelen van social media te benutten en de nadelen en risico s bespreekbaar te maken Social Media vormen ook onderdeel van onze school Daarom heeft het Vechtdal College een social media protocol Het protocol beschrijft wat de school verwacht van leerlingen, ouders en medewerkers als het gaat om het gebruik van social media De belangrijkste regels voor gebruik van social media vind je hieronder Het complete protocol is te downloaden op de website van het Vechtdal College, onder het kopje praktische informatie --> downloads 1 Gedraag je op social media netjes Asociale taal, vloeken en schelden doen we niet 2 Wees respectvol naar een ander Schelden, pesten, beledigen etc doen we niet 3 Denk na voordat je informatie deelt We delen en reageren niet op sites die pornografisch, racistische, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn 4 Maak je foto s/opnames en wil je die publiceren? Vraag toestemming van een ander Zonder toestemming van een ander publiceer je niet Hieronder valt ook delen/doorsturen/retweeten van berichten van anderen Strafbaar! Do s en DON Ts voor de pc DOEN 1 Je wachtwoord geheim houden 2 Je afmelden als gebruiker als je zeker weet dat er iemand na jou de computer gebruikt, anders de computer en monitor uitschakelen 3 Bestanden die je niet meer gebruikt, verwijderen of archiveren 4 regelmatig lezen en de postbus legen 5 Bijlagen uit de mail opslaan in je homedirectory 6 Mail waarvan de herkomst onduidelijk is direct verwijderen LATEN 1 Eten en/of drinken achter de computer 2 Zelf programma s installeren 3 Hardware loskoppelen en/of aansluiten 4 Berichten verspreiden die de goede naam van de school beschadigen 5 Internet sites bezoeken met pornografische, racistische en/of gewelddadige inhoud 6 Pesten via of ander internetgebruik PAS OP! 1 Een computerlokaal is alleen toegankelijk als de docent aanwezig is 2 Wees zuinig bij het verstrekken van persoonlijke gegevens 3 In de Mediatheek en computerlokalen wordt het computergebruik gecontroleerd 4 Het downloaden van grote bestanden beperkt de beschikbare bandbreedte voor de andere gebruikers Schoolregels

13 Dagindeling, lestijden & tussenuren DAGINDELING (tijdsignaal) Aan het begin van de dag en na alle pauzes zijn er twee signalen Bij het eerste signaal wordt van je verwacht dat je richting het lokaal gaat en bij het tweede signaal wordt van je verwacht dat je in het lokaal bent Tussen alle lessen is er 1 signaal en ga je van de ene les naar de andere Om 0759 u ga je naar je lokaal Om 0802 u ben je in je lokaal LESTIJDEN Onderbouw (klas 1 en 2) 1e lesuur 2e lesuur 15 min Pauze 3e lesuur 4e lesuur 5e lesuur 30 min Pauze 6e lesuur 7e lesuur 15 min Pauze 8e lesuur 9e lesuur 10e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Bovenbouw (klas 3 en 4) 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur 15 min Pauze 4e lesuur uur 5e lesuur uur 6e lesuur uur 30 min Pauze 7e lesuur uur 8e lesuur uur 15 min Pauze 9e lesuur uur 10e lesuur uur TUSSENUUR We proberen zo min mogelijk tussenuren te laten ontstaan Heb je toch een keer een tussenuur, dan verblijf je niet in de gang Je gaat naar de kantine, buiten of naar een andere aangegeven werkplek SMARTPHONE Voor het gebruik van de smartphone verwijzen we naar het protocol social media Deze vind je op onze website, onder het kopje praktische informatie downloads Schoolregels

14 Calamiteiten We hopen natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar bij een ontploffing of het uitbreken van een brand moet iedereen de school zo snel mogelijk verlaten Om een grote chaos te voorkomen houden we regelmatig een ontruimingsoefening Ontruimingsoefening met je klas Aanwijzingen volgen Aanwijzingen voor een totale ontruiming voor leerlingen blijf rustig ga niet rennen maar loop in snelle wandelpas denk altijd aan de verkeersveiligheid blijf altijd bij je klas en de docent, ook op de verzamelplaats ga niet zonder toestemming naar huis volg de aanwijzingen van de docent/brandweer blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond De nooduitgangen moeten vrij gehouden worden en worden niet als in- of uitgang gebruikt Schoolregels

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Doe het zo en t gaat goed! Let op, echt, dit moet! En dit mag echt niet! DE INHOUD 1. Informatie... 2 1.1 Schoolregels zijn spelregels

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan Montessori Lyceum Rotterdam Ik ben een Montessoriaan Inleiding Welkom op het Montessori Lyceum Rotterdam, oftewel het RML. Ook wel Monte genoemd. Je hebt samen met je ouders gekozen voor een bijzondere

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas:

Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas: 1 Klassenregels Algemene regels: Bij binnenkomst hang ik meteen m n jas e.d. op. Ik ga direct naar mijn eigen plaats. Ik heb geen snoep bij me. Mijn telefoon, I-pod is in de school uit en in mijn kluis.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Dhr. E. Velthuizen Directeur

WOORD VOORAF. Dhr. E. Velthuizen Directeur Inhoud WOORD VOORAF... 1 DE ORGANISATIE... 2 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN... 4 HET VAKKENPAKKET VAN HET VSBO KLAS 3 EN 4.... 8 BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER... 10 ACTIVITEITEN... 12 ALGEMENE REGELGEVING...

Nadere informatie

Schoolgids Rebound 2013-2014

Schoolgids Rebound 2013-2014 Schoolgids Rebound 2013-2014 Welkom Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Welkom... 3 Wat is Rebound?... 4 Hoe bereik je Rebound?... 5 Lesrooster... 8 Beoordeling schoolactiviteiten... 8 Equip... 8 Pauze...

Nadere informatie

Directie - Branchedirecteur: mevrouw G. Vink. - Branchedirecteur: de heer J.B. Boer

Directie - Branchedirecteur: mevrouw G. Vink. - Branchedirecteur: de heer J.B. Boer Informatie leslocaties Haastrechtstraat en Stolwijkstraat Adresgegevens Haastrechtstraat 3 3079 DC Rotterdam T 010 497 37 37 T 010 497 37 00 Stolwijkstraat 8 3079 DN Rotterdam T 010 292 90 29 F 010 292

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie