Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie"

Transcriptie

1 Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van het verzekeringspakket. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de bovenstaande verzekeringen, waar u de precieze definities van de verzekeringsdekking en de uitsluitingen kunt vinden, door te lezen. Verzekeraar Uw verzekeringspartner en risicodrager is Chartis Europe S.A., directie België, Pleinlaan 11, 1050 Brussel OVERZICHT VAN DE VERZEKERINGSPRESTATIES Voor het verzekeringspakket geldt: PRESTATIES VERGOEDE BEDRAGEN EN HOOGSTE GRENZEN Reisafbrekingskosten Extra kosten van de terugreis met een maximumbedrag per persoon van : Eigen risico per persoon: 25 (20% maar tenminste 25 ) Verlies, diefstal of beschadiging van bagage Maximumbedrag per persoon: Eigen risico per schadegeval: 75 Met meer dan 10 uur vertraging aangekomen bagage Maximumbedrag per persoon: 150 Vluchtvertraging van meer dan 10 uur Maximumbedrag per persoon: 150 Ziekteverzekering voor buitenlandse reis Dringende medische kosten in het buitenland Maximumbedrag over de hele wereld: Het eigen risico per schadegeval bedraagt per verzekerde persoon 50 Transport van de verzekerde naar het ziekenhuis Werkelijke kosten Begrafenis in het buitenland / kosten van overbrenging bij overlijden Maximumbedrag: Repatriëring Werkelijke kosten Bijstandsverleningen Voorschot bij verlies van betaalmiddelen en Maximumbedrag: reisdocumenten Borgtocht voor een strafproces in het buitenland Maximumbedrag per persoon: Voorschot voor gerechts-, advocaat- en tolkkosten Maximumbedrag: Kostenovernamegarantie bij stationaire ziekenhuisbehandeling: Maximumbedrag: Uitwisseling van informatie tussen de betrokken artsen Werkelijke kosten Uitwisseling van Informatie aan verwanten bij Werkelijke kosten stationair verblijf Uitkering per dag in geval van complete stationaire behandeling (5 e - 20 e dag) in een ziekenhuis Maximumbedrag per dag: 50

2 Kosten voor opsporings- en reddingsmaatregelen Maximumbedrag per schadegeval : De precieze definities, aanspraakvoorwaarden en uitsluitingen betreffende de bovenvermelde prestaties vindt u in de bijgevoegde. Beperking van de verzekeringsdekking: Niet verzekerd: Schade die te wijten is aan staking, binnenlandse onlusten, grenssluitingen en oorlogsgebeurtenissen, epidemieën of andere overheidsdaden alsook schade die de verzekerde persoon opzettelijk veroorzaakt. Deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. De bij boekingen van reizen bestaande ziekten en hun gevolgen alsook de ziekten die de laatse zes maanden voor het begin van de verzekeringsdekking behandeld werden inclusief hun gevolgen. Dezelfde prestatiebeperkingen gelden voor de gevolgen van een ongeval. De verzekeringsdekking kan niet toegestaan worden aan personen die ouder zijn dan 80 jaar. Verdere informatie over de beperking van de verzekeringsdekking vindt u in de toegevoegde GC-CHARTIS EUROPE S.A. Travix Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie De eerste en eenmalige premie wordt onmiddellijk na afloop van twee weken na ontvangst van de verzekeringspolis opeisbaar. Betaalt de verzekeringnemer de eerste of eenmalige premie niet op tijd kan Chartis Europe S.A. van het contract afzien zolang de premie niet betaald is. Chartis Europe S.A. kan niet van het contract afzien als de verzekeringnemer bewijst dat hij voor de niet-betaling niet moet instaan. Verdere gegevens over soort, omvang, opeisbaarheid en vervulling van onze prestatie vindt u in GC-CHARTIS EUROPE S.A. Travix Welke plichten heeft u in geval van schade en welke gevolgen kunnen schendingen van deze plichten hebben? In geval van schade bent U ertoe verplicht onnodige kosten te vermijden en de schade zoveel mogelijk te beperken. Verder moet u ons de schade onmiddellijk melden. Verdere details over het gedrag in geval van schade en de gevolgen van mogelijke schendingen van deze plichten vindt u in 7 van de toegevoegde. Looptijd van de verzekering: De verzekeringsdekking bestaat voor de duur van de in de verzekeringsbevestiging aangegeven periode; bij de reisannulerings-/reisafbrekingsverzekering en het verzekeringspakket zijn reizen maximaal 90 dagen verzekerd. Recht om te herroepen: U kunt uw contractuele verklaring binnen 2 weken zonder vermelding van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, ) herroepen. De termijn begint als u de verzekeringspolis, de contractuele bepalingen inclusief onze Algemene Verzekeringsvoorwaarden, de contractuele informatie (productinformatieblad en verzekeringsinformatie) en deze instructies ontvangen heeft. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende dat de herroeping tijdig afgezonden wordt. De herroeping moet gericht worden aan Chartis Europe S.A., Direktie voor Belgïe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Bij een herroeping per fax moet de herroeping aan het volgende faxnummer gericht worden: +32 (0)

3 Bij geldige herroeping eindigt uw verzekeringsdekking en vergoeden wij u uw premiegedeelte, dat de periode betreft na ontvangst van de herroeping. Het premiegedeelte dat de periode tot de ontvangst van de herroeping betreft, kunnen wij inhouden als u ermee akkoord gegaan bent dat de verzekeringsdekking voor afloop van de herroepingstermijn begint. Heeft u zo'n toestemming niet verleend of begint de verzekeringsdekking pas na afloop van de herroepingstermijn, vergoeden wij u de complete premie. Wij vergoeden u de premies onmiddellijk - uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de herroeping. Bijzondere aanwijzingen Uw recht om te herroepen is uitgesloten als het contract door beide zijden op uw uitdrukkelijk verzoek volledig vervuld werd vooraleer u uw recht om te herroepen uitgoefend heeft. Herroept u een vervangend contract loopt uw oorspronkelijk verzekeringscontract verder. Het recht om te herroepen bestaat niet bij contracten met een looptijd van minder dan één maand. Schademelding Contacteer in geval van schade a.u.b.: 1. tijdens de reis: 24-uren-alarmcentrale telefoon: + 32 (0) VAB Assistance Fax. : +32 (0) Pastoor Coplaan Zwijndrecht, Belgique 2. voor het begin en na de beëindiging van de reis: CHARTIS EUROPE S.A. SCHADEAFDELING A & H: TELEFOON : TELEFAX: Postadres: Chartis Europe S.A. Pleinlaan Brussel Schadeformulieren kunnen via chartisinsurance.com besteld worden.

4 Chartis Europe S.A. Travix Verzekeringsvoorwaarden voor reisverzekeringen van Chartis Europe S.A., directie Belgie () Algemene aanwijzing: Het gaat hierbij om de basisvoorwaarden. In uw verzekeringsbevestiging vindt u de details betreffende de verzekerde personen alsook het toepassingsgebied. verzekerd. Een tweede woonplaats moet gelijk gesteld worden met de hoofdwoonplaats; ook ritten tussen hoofdwoonplaats en tweede woonplaats gelden niet als reis. Reisbagage: koffers en tassen met uw persoonlijke inhoud die u bij u heeft of afgegeven heeft. Wereldwijd*: alle landen (inclusief Europa). *Deze verzekering biedt geen dekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. Voorwerpen van waarde: als voorwerpen van waarde gelden antiquiteiten, verrekijkers, telescopen, pelzen, edelmetalen, edelstenen, sieraden, parfum, horloges, zijden stoffen. Verzekerde prestaties: bagageverzekering bagagevertraging vluchtvertraging ziekteverzekering voor een buitenlandse reis repatriëring Vergoeding per volledige hospitalisatiedag Buitenlandse burgerrechterlijke aansprakelijkheid privé leven 24-uren-alarm Voorschot in contanten Voorschot voor juridische bijstand Borgtocht voor een strafproces Definities: Dekking van één enkele reis: verzekeringsdekking bestaat alleen voor de in de verzekeringsbevestiging aangegeven vakantiereis. Familie: Huwelijkspartners of levensgezellen die meer dan 6 maand in een op een huwelijk lijkende gemeenschap leven, hun kinderen, stiefkinderen en geadopteerde kinderen tot de voltooiing van het 18 e levensjaar of tot de voltooiing van het 25 e levensjaar tijdens de opleiding en bij financiële ondersteuning van de ouders op het ogenblik van het afsluiten van de verzekering. Toepassingsggebied: Europa Als Europa gelden alle continentaaleuropese landen ten westen van het Oeralgebergte alsook de geografisch daartoe behorende eilanden (bijv. Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Canarische Eilanden, Balearen, Azoren, Madeira, Malta en Cyprus). Verder zijn de niet- Europese, aan de Middellandse Zee gelegen landen inbegrepen. Cruise: als cruises gelden alle reizen op cruiseschepen alsook jachten die incl. bemanning gecharterd worden. Overtochten op veerboten tellen niet als cruises. Jaarreisdekking: verzekeringsdekking bestaat voor alle verzekerde reizen tijdens het verzekeringsjaar. Reis: elke privéreis in het buitenland of naar een plaats binnen België die tenminste 150 km van de permanente woonplaats verwijderd is en tenminste één overnachting omvat. Dagreizen binnen België zijn niet verzekerd. Reizen tussen arbeidsplaats en hoofdwoonplaats resp. tweede woonplaats zijn niet Pagina 4 van 13

5 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden 1 Verzekerbare personen 2 Verzekerde reis 3 Duur van de reis 4 Begin en einde van de verzekeringsdekking 5 Opeisbaarheid van de verzekeringspremie 6 Beperking van de verzekeringsdekking 7 Regelingen voor het verzekeringsgeval 8 Betaling van schadevergoeding 9 Aanspraken tegenover derden 10 Verlies van de aanspraak op verzekeringsdekking 11 Definitie risicopersonen 12 Gedrag in geval van schade 13 Schadevergoeding op grond van andere verzekeringscontracten 14 Competente rechtbank / toepasselijk recht 15 Recht om te herroepen Verzekeringspartner en risicodrager Inspectiedienst Slotbepaling Blad met toelichtingen en verklaringen betreffende de gegevensverwerking Ziekteverzekering voor buitenlandse reis 1 Voorwerp van de verzekering 2 Therapie in het buitenland 3 Ziekentransporten / overbrenging 4 Beperking van de verzekeringsdekking 5 Plichten 6 Eigen risico Verzekering van bijstandsverleningen tijdens reizen terugtransportkosten (assistance-prestaties) 1 Ziekte / ongeval 2 Overige noodgevallen 3 Plichten Reisbagageverzekering 1 Voorwerp van de verzekering 2 Verzekerde voorwerpen 3 Beperking van de verzekeringsdekking 4 Hoogte van de vergoeding 5 Eigen risico 6 Plichten Vlucht- en bagagevertraging 1 Vluchtvertraging 2 Bagagevertraging Verbruikersinformatie Verjaring Gegevensbescherming Pagina 5 van 13

6 De artikelen 1-15 gelden voor alle bepalingen van de reisverzekeringen van Chartis Europe S.A. Travix. Algemene verzekeringsvoorwaarden 1 Verzekerbare personen U als alleenreizende of u en uw familie met hoofdwoonplaats in België. Personen zonder Belgische nationaliteit moeten hun hoofdwoonplaats sinds tenminste 6 maand in België hebben en deze kunnen aantonen. Verzekeringsdekking kan alleen aan personen toegestaan worden die jonger dan 80 jaar zijn. 2 Verzekerde reis De verzekeringsdekking bestaat voor het in de verzekeringsbevestiging genoemde toepassingsgebied. De verzekeringsdekking bestaat alleen in het kader van een bij Travix in het boekingspad geboekte vliegreis. De verzekering is alleen geldig voor de in de verzekeringsbevestiging genoemde verzekerde personen. 3 Duur van de reis De verzekeringsdekking bestaat gedurende de periode die in de verzekeringsbevestiging vermeld is. De reizen van meer dan 90 dagen zijn niet verzekerd. 4 Begin en einde van de verzekeringsdekking De verzekeringsdekking begint met de betaling van de premie maar begint niet voor het tijdstip dat in de verzekeringspolis overeengekomen is. De verzekeringsdekking eindigt op het tijdstip dat in de verzekeringspolis overeengekomen is. De verzekeringsdekking wordt alleen tot na het in de verzekeringspolis overeengekomen tijdstip verlengd als de reisduur volgens de dienstregeling vertraging oploopt om redenen, waarvoor de verzekeringnemer niet instaat. 5 Opeisbaarheid van de verzekeringspremie De eerste of eenmalige premie is onmiddellijk na afloop van twee weken na ontvangst van de verzekeringspolis opeisbaar. Betaalt de verzekeringsnemer de eerste of eenmalige premie niet op tijd, kan Chartis Europe S.A. van het contract afzien zolang de premie niet betaald is. Chartis Europe S.A. kan niet van het contract afzien als de verzekeringnemer aantoont dat hij voor de nietbetaling niet moet instaan. 6 Beperking van de verzekeringsdekking Niet verzekerd zijn: - schade die te wijten is aan staking, binnenlandse onlusten, grenssluitingen en oorlogsgebeurtenissen, epidemieën of andere overheidsdaden; - strafbare feiten en de poging daartoe; - opzettelijke verwonding van het eigen lichaam of eigendom; - ongevallen die onmiddellijk of middellijk door kernenergie veroorzaakt werden alsook ongevallen door ABC-wapens; - deelneming aan professionele of semiprofessionele sportmanifestaties alsook deelneming aan evenementen betreffende het bereiken van maximumsnelheden inclusief harddraverij; - risicosporttakken zoals bijv. skischansspringen, bergbeklimmen, freeclimbing,, speleologie heliski en -board, alle wildwatersporttakken, luchtsporttakken (inclusief het besturen van vliegtuigen) en het duiken in een diepte van meer dan 30 meter; - schade die ontstaat omdat de touroperator, de luchtvaartmaatschappij of elke andere persoon of firma, die voor de reglementaire uitvoering van de reis verantwoordelijk is, insolvent is of om andere redenen de vervulling van het contract niet naleeft. - Deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. - Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. 7 Regelingen voor het verzekeringsgeval De verzekerde is ertoe verplicht: 7.1 onnodige kosten te vermijden en de schade zoveel mogelijk te beperken; 7.2 Chartis Europe S.A. de schade onmiddellijk te melden; 7.3 Chartis Europe S.A. elk vergbaar onderzoek betreffende de oorzaak en de omvang van haar prestatieplicht toe te staan en de hiertoe noodzakelijke informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Er moeten originele stukken ingediend worden. Als Chartis Europe S.A. dit als noodzakelijk beschouwt, moet de behandelende arts van de verzekerde van zijn zwijgplicht ontslagen worden. 7.4 In geval van verzekering moeten onder andere de volgende stukken ingediend worden: aanmeldingsbewijs voor buitenlandse staatsburgers - akte van overlijden in geval van overlijden - geboorteakte voor recent geboren kinderen of adoptiebevestigingen - documenten die de graad van verwantschap aantonen - alle verdere door Chartis Europe S.A. aangevraagde stukken. Pagina 6 van 13

7 Wordt één van de bovenstaande plichten opzettelijk geschonden, is Chartis Europe S.A. bevrijd van de prestatieverplichting. Bij een grof opzettelijke schending van een plicht heeft de verzekeraar het recht de prestatie te verminderen proportioneel met de ernst van de schuld. Beide punten gelden alleen maar indien Chartis Europe S.A. de verzekeringnemer door middel van een speciale mededeling in tekstvorm op deze rechtsgevolgen gewezen heeft. Toont de verzekerde of de verzekeringnemer aan dat de plichten niet grof nalatig geschonden werden, blijft de verzekeringsdekking bestaan. De verzekeringsdekking blijft ook bestaan als de verzekerde of de verzekeringnemer aantoont dat de schending van de plicht noch van het optreden of de vaststelling van het verzekeringsgeval noch van de vaststelling of de omvang van de prestatie ten grondslag lag. Dit geldt niet als de verzekerde of de verzekeringsneemster de plicht bedrieglijk geschonden heeft. Deze bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of Chartis Europe S.A. een haar toestaand opzeggingsrecht uitoefent wegens de schending van een precontractuele mededelingsplicht. 8 Betaling van schadevergoeding Na ontvangst van alle noodzakelijke stukken en na vaststelling van de prestatieplicht door Chartis Europe S.A. (reden en omvang) wordt de vergoeding binnen twee weken uitbetaald. 9 Aanspraken tegenover derden Schadevorderingen tegenover derden gaan met de wettelijke omvang over op Chartis Europe S.A. tot de hoogte, waarvoor bij een schadgeval een vergoeding betaald wordt. Een noodzakelijke aftredingsverklaring tegenover Chartis Europe S.A. moet door de verzekerde afgelegd worden. 10 Verlies van de aanspraak op verzekeringsdekking Bij opzettelijk bedrog in hoofde van de verzekerde en/of begunstigde bij een schageval zal Chartis Europe S.A. geen tussenkomst verlenen Chartis Europe S.A. heeft het recht het contract wegens opzettelijk bedrog te betwisten. In geval van betwisting staat de verzekeraar het premiedeel toe dat overeenkomt met de contractduur die afgelopen is tegen het ogenblik, waarop de verklaring van betwisting geldig wordt. 11 Definitie risicopersonen Risicopersonen zijn: - de verwanten van de verzekerde persoon (huwelijkspartner/levensgezel alsook hun kinderen, ouders, grootouders, broers en zussen, kleinkinderen, schoonkinderen alsook zwagers/schoonzusters; - de personen die voor niet-meereizende minderjarige of hulpbehoevende verwanten zorgen. 12 Gedrag in geval van schade De verzekerde moet in geval van schade in het kader van de reisziekteverzekering, de bijstandsverlening alsook bij reisafbreking / terugreis, therapie in het buitenland en verlenging wegens een zwaar ongeval of onverwachte zware ziekte onmiddellijk de 24-urenalarmcentrale informeren op het telefoonnummer dat in de Algemene voorwaarden vermeld is. 13 Schadevergoeding op grond van andere verzekeringscontracten 13.1 Heeft de verzekerde aanspraak op prestaties op grond van de wettelijke of private ziekteverzekering resp. de wettelijke ongevallen- of renteverzekering moet de verzekeraar alleen de kosten vergoeden die deze kosten overtreffen In zoverre voor een verzekeringsgeval een schadevergoeding op grond van andere verzekeringscontracten geclaimd kan worden, hebben deze prestatieverplichtingen voorrang. 14 Competente rechtbank / toepasselijk recht De bepalingen van deze polis worden beheerst door de De Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, alsmede de toevoegingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten daarvan (WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST). Elke klacht over het contract kan worden gericht aan de Comissie van het Bank, Financiën en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel of de Ombudsman voor de Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. Het indienen van een klacht vermindert voor de VERZEKERINGSNEMER en/of VERZEKERDE en/of begunstigde(n) in geen geval de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld. 15 Recht om te herroepen betreffende contracten met een looptijd van meer dan 30 dagen Recht om te herroepen U kunt uw contractuele verklaring binnen 2 weken zonder vermelding van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, ) herroepen. De termijn begint als u de verzekeringspolis, de contractuele bepalingen inclusief onze Algemene Verzekeringsvoorwaarden, de contractuele informatie (productinformatieblad en verzekeringsinformatie) en deze instructies ontvangen heeft. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende dat de herroeping tijdig afgezonden wordt. De herroeping moet gericht worden aan: Chartis Europe S.A., Direktie voor Belgïe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Bij een herroeping per fax moet de herroeping aan het volgende faxnummer gericht Pagina 7 van 13

8 worden: +32 (0) of per aan Gevolgen van de herroeping Bij geldige herroeping eindigt uw verzekeringsdekking en vergoeden wij u uw premiegedeelte, dat de periode betreft tot ontvangst van de herroeping. Het gedeelte van uw premie dat de periode na ontvangst van de herroeping betreft, kunnen wij inhouden als u ermee akkoord gegaan bent dat de verzekeringsdekking voor afloop van de herroepingstermijn begint. Heeft u zo'n toestemming niet verleend of begint de verzekeringsdekking pas na afloop van de herroepingstermijn vergoeden wij u de complete premie. Wij vergoeden u de premies onmiddellijk - uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de herroeping. Ziekteverzekering voor buitenlandse reis 1 Voorwerp van de verzekering 1.1 Chartis Europe S.A. neemt voor de verzekerde de tijdens de reis ontstaande kosten over voor dringend medische kosten bij acuut optredende ziekten of ongevallen en voor ziekentransporten in het buitenland alsook de overbrengingskosten bij overlijden en dit tot maximaal ,-. Als buitenland gelden de landen, waar de verzekerde geen permanente woonplaats heeft. 1.2 De kosten worden alleen vergoed als de vanuit medisch standpunt noodzakelijke maatregelen door een toegelaten arts bevolen werden. 2 Therapie in het buitenland Wordt door ongeval of ziekte een verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk, dan legt de verzekerde zijn verzekeringspolis bij de opnameafdeling van het ziekenhuis voor. De opnameafdeling laat de verzekeringspolis door Chartis Europe S.A. bevestigen. Na controle van de verzekeringsdekking legt Chartis Europe S.A. een kostenovernameverklaring af. 3 Ziekentransporten / overbrenging 3.1 Chartis Europe S.A. vergoedt de kosten voor het ziekentransport naar het ziekenhuis in het buitenland resp. het medisch zinvolle ziektenterugtransport naar de woonplaats van de verzekerde resp. naar het ziekenhuis dat het dichtst bij de woonplaats gelegen is. 3.2 Bij een begrafenis in het buitenland of bij overbrenging bij overlijden neemt Chartis Europe S.A. de ontstaande begrafenis- of overbrengingskosten ten laste en dit maximaal ,- per verzekerde. 4 Beperking van de verzekeringsdekking Geen prestatieplicht bestaat: 4.1 voor medische kosten in het land van de permanente woonplaats. 4.2 voor ziekten die reeds voor het begin van de reis opgetreden zijn en hun gevolgen; voor een acuut opnieuw optredende vorige ziekte wordt echter in het kader van de eerste hulp een eerste medische verzorging vergoed. De vergoeding van de kosten wordt tot 500,- beperkt. Het eigen risico bedraagt 50,- per schadegeval. 4.3 bij ziekten en hun gevolgen alsook voor gevolgen van ongevallen en voor overlijdens die door oorlogsgebeurtenissen of deelneming aan binnenlandse onlusten veroorzaakt werden. 4.4 voor op opzet of strafbare handelingen gebaseerde ziekten - ook geslachtsziekten incl. HIV/AIDS - en ongevallen met inbegrip van hun gevolgen alsook voor ontwenningsbehandelingen. 4.5 bij behandeling van geestelijke en psychische storingen en ziekten alsook voor hypnose en psychotherapie. 4.6 voor het onderzoek en de behandeling betreffende de zwangerschapscontrole; verder voor de bevalling en de zwangerschapsonderbreking alsook hun gevolgen en voor de verzorging van pasgeboren kinderen. 4.7 voor tandprothesen inclusief kronen en voor kaakorthopedie. 4.8 voor brillen, contactlenzen, prothesen en andere hulpmiddelen. 4.9 bij kuur- en sanatoriumbehandeling alsook voor revalidatiemaatregelen, experimentele behandelingen en acupunctuur bij ambulante therapie in een badplaats met geneeskrachtige bronnen of kuuroord bij ziekten en ongevallen door gebruik van alcohol, drugs, verdovende middelen, vergelijkbare substanties en medisch niet voorgescrheven geneesmiddelen voor geneesmiddelen die niet direct verband houden met de medische behandeling, acuut optredende ziekten of ongevallen (bijv. dieet, kalmerings- of voorbehoedsmiddelen) voor vaccinaties en hun gevolgen bij zelf toegebrachte verwondingen en zelfmoord deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. Pagina 8 van 13

9 5 Plichten Wordt een tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plicht opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST 6 Eigen risico Het eigen risico per verzekeringsgeval bedraagt per verzekerde 50,-. Verzekering van bijstandsverleningen tijdens reizen en terugtransportkosten (assistanceprestaties) 1 Ziekte / ongeval 1.1 Bij ambulante behandeling informeert Chartis Europe S.A. de verzekerde op verzoek over de mogelijkheden inzake medische verzorging. In zoverre mogelijk benoemt Chartis Europe S.A. een arts die belgies of frans spreekt. Voor de daadwerkelijke behandeling neemt Chartis Europe S.A. geen verantwoordelijkheid over. 1.2 Wordt de verzekerde in een ziekenhuis stationair behandeld, levert Chartis Europe S.A. de volgende prestaties: Verzorging Chartis Europe S.A. neemt via een door haar belaste arts contact op met de behandelende ziekenhuisartsen alsook eventueel met de huisarts van de verzekerde en zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen de betrokken artsen. Op wens informeert Chartis Europe S.A. de verwanten Kostenovernamegarantie/afrekening Chartis Europe S.A. geeft tegenover het ziekenhuis een kostenovernamegarantie van maximaal ,-. Namens en in opdracht van de verzekerde neemt Chartis Europe S.A. de afrekening met het ziekenhuis over. De kosten kunnen alleen vergoed worden als de vanuit medisch standpunt noodzakelijke maatregelen door een toegelaten arts bevolen worden. Heeft de verzekerde recht op vergoedingen op grond van de wettelijke of private ziekteverzekering resp. de wettelijke ongevallen- of renteverzekering moet de verzekeraar alleen de kosten vergoeden die deze kosten overtreffen Uitkering per dag die iemand in het ziekenhuis ligt - Als de verzekerde op grond van een acuut opgetreden ziekte of een ongeval tijdens zijn vakantiereis stationair in een ziekenhuis behandeld moet worden, betaalt Chartis Europe S.A. aan de verzekerde vanaf de 5 e tot maximaal de 20 e dag van het verblijf in de kliniek 50,- voor elke volle kalenderdag van de stationaire therapie Extra reiskosten voor een begeleidende persoon Als de verzekerde op grond van een accuut optredende ziekte of een ongeval tijdens zijn vakantiereis stationair in een ziekenhuis in het buitenland behandeld moet worden en het verblijf in het ziekenhuis de oorspronkelijk geboekte reisduur overtreft, neemt Chartis Europe S.A. de onstane extra kosten over van de terugreis voor de begeleidende persoon (vliegticket eenvoudig traject in de toeristenklasse of chartervlucht naar de luchthaven van het begin van de reis). Beslissend hierbij is dat de reis door de verzekerde en de begeleidende persoon samen begonnen werd Ziekenbezoek - Als een alleenreizend kind jonger dan 18 jaar op grond van een acuut optredende ziekte of een ongeval tijdens zijn vakantiereis stationair in een ziekenhuis in het buitenland behandeld moet worden, stelt Chartis Europe S.A. een in België levende verwante in directe lijn een vliegticket van de toeristenklasse of een chartervlucht resp. een treinkaartje 2 e klasse ter beschikking om het kind ter plaatse te bezoeken en te verzorgen. Chartis Europe S.A. neemt alleen de reiskosten over 2 Overige noodgevallen 2.1 Geraakt de verzekerde tengvolge van diefstal, roof en verlies van zijn reisbetalingsmiddelen/persoonlijke reisdocumenten in een financiële noodsituatie stelt Chartis Europe S.A. na contactopname van Chartis Europe S.A. Assistance met de bank van de verzekerde persoon een lening van maximaal 3.500,- ter beschikking. 2.2 Wordt de verzekerde met hechtenis bedreigd of gearresteerd, helpt Chartis Europe S.A. bij het bezorgen van een advocaat en/of een tolk. Chartis Europe S.A. betaalt een voorschot voor eventueel nodige gerechts-, advocaat- en tolkkosten voor een maximumbedrag van 3.500,- alsook eventueel een cautie voor een strafprocedure van maximaal , De verzekerde moet de hem ter beschikking gestelde bedragen binnen 30 dagen na beëindiging van de reis aan CHARTIS EUROPE S.A. terugbetalen. 2.4 Heeft de verzekerde een ongeval en moet hij daarom gezocht, gered of geborgen worden, vergoedt Chartis Europe S.A. de ontstane kosten ter hoogte van maximaal 2.500,-. 3 Plichten Wordt een tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plicht opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST Kosten voor zelfstandig georganiseerde maatregelen worden niet overgenomen. Reisbagageverzekering 1 Voorwerp van de verzekering Pagina 9 van 13

10 1.1 Meegebrachte reisbagage (handbagage) Chartis Europe S.A. stelt schadeloos als de meegebrachte reisbagage door strafbare handelingen (bijv. roof, diefstal), ongeval van het gebruikte transportmiddel (bijv. verkeersongeval), brand en natuurrampen (bijv. overstroming) verloren raakt of beschadigd wordt. 1.2 Afgegeven reisbagage - Chartis Europe S.A. vergoedt als de afgegeven reisbagage verloren raakt of beschadigd wordt terwijl ze zich in zich bewaring bevindt bij een transportonder-neming, een huisvestingsbedrijf of een bagagedepot. 2 Verzekerde voorwerpen Verzekerd is de reisbagage van de verzekerde. Als reisbagage gelden voorwerpen van de persoonlijke reisbehoefte alsook geschenken en souvenirs. 3 Beperking van de verzekeringsdekking 3.1 De verzekeringsdekking geldt niet voor fotoapparaten, computers, mobieltjes, audio-,, TV- en videotoestellen (incl. CD's, DVD's enzovoort) met inbegrip van alle elekronische accessoires. 3.2 De reisbagage is in een geparkeerd motorvoertuig tegen diefstal alleen maar verzekerd in zoverre zij zich in een vast omsloten en door een vergrendeling geborgde binnen- en kofferruimte van het motorvoertuig bevindt. Chartis Europe S.A. is alleen aansprakelijk als het aangetoond wordt dat de schade tijdens de dag tussen en uur opgetreden is of het motorvoertuig in een afgesloten garage geparkeerd werd. Schadegevallen bij reisonderbrekingen, die langer dan twee uur duren, zijn niet verzekerd. 3.3 Contanten, allerlei cheques, effecten, kunstvoorwerpen alsook kaartjes, legitimatiepapieren en overige documenten, tandprothesen, hoortoestellen en voorwerpen voor allerlei beroepsactiveiten zijn niet verzekerd. Vermogensgevolgschade wordt niet vergoed. 3.4 Chartis Europe S.A. vergoedt met betrekking tot voorwerpen van waarde uitsluitend bij diefstal, roof en afpersing met roof. De vergoeding is beperkt tot 250,- per schadegeval. Edelstenen en/of edelmetaal alsook sieraden gelden alleen als verzekerd als ze op het lichaam gedragen of in een kluis bewaard worden. 3.5 Brillen, zonnebrillen en contactlenzen zijn alleen verzekerd in geval van beschadiging op grond van een ongeval. 3.6 Deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. 3.7 Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. 4 Hoogte van de vergoeding 4.1 In geval van verzekering wordt principieel de dagwaarde vergoed. De dagwaarde is het bedrag dat algemeen noodzakelijk is om nieuwe zaken van dezelfde soort en dezelfde kwaliteit aan te schaffen verminderd met een bedrag dat overeenkomt met de toestand van de verzekerde zaken (ouderdom, slijtage, gebruik enzovoort). Voor beschadigde voorwerpen/zaken worden de noodzakelijjke reparatiekosten en eventueel een blijvende waardevermindering - maximaal de dagwaarde - vergoed. Voor film-, band-, toonen gegevensdragers wordt de materiaalwaarde vergoed. 4.2 De maximale waarde per verzekerde is 1.500, 5 Eigen risico Het eigen risico bedraagt 50,- per schadegeval. 6 Plichten 6.1 De verzekerde is ertoe verplicht schade tengevolge van strafbare handelingen onmiddellijk aan het eerst bevoegde / dichtstbij bereikbare politiebureau mee te delen bij indiening van een lijst van de verloren geraakte voorwerpen; hij moet deze mededeling laten bevestigen en ter beschikking van Chartis Europe S.A. stellen. 6.2 Schade aan de afgegeven bagage moet onmiddellijk aan de transportonderneming of de huisvestingsonderneming meegedeeld worden. Bij Chartis Europe S.A. moet hierover een attest ingediend worden. 6.3 Bij extern niet onmiddellijk herkenbare schade moet de transportonderneming onmiddellijk na de vaststelling en bij naleving van de respectieve reclamatietermijn - echter uiterlijk binnen zeven dagen - verzocht worden de schade te bezichtigen en te attesteren. 6.4 Het eigendom moet bewezen worden door het toezenden van het originele koopbewijs/de rekening. 6.5 Wordt een tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plicht opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST Vlucht- en bagagevertraging 1 Vluchtvertraging 1.1 In geval van een vluchtvertraging van meer dan 6 uur tegenover de oorspronkelijk Pagina 10 van 13

Informatie over uw reisverzekering

Informatie over uw reisverzekering Informatie over uw reisverzekering BE Geldt uitsluitend voor prestaties die via RSD-Belgium SPRL geboekt zijn. Direct bij de boeking afsluitbaar, evenwel uiterlijk tot 30 dagen voor het begin van de reis.

Nadere informatie

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN, DIENSTEN EN BIJSTAND ITC_AC CONS CH GOLD STD PLUS_V1_NL INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 5 1.1 Alpha Card.....................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58 VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN De VAB-Alarmcentrale is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle problemen die u onderweg kunt tegenkomen. Vergeet niet het telefoonnummer door te geven waar wij

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats. ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract [World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection] DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract écht op reis! ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract AANPASSING ONDERSTAANDE VOORWAARDEN: Koning Aap Jaarverzekering: De artikels met betrekking tot de World Gold Protection zijn van toepassing; De waarborg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de

Nadere informatie

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 11, 1170 Brussel, bij

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Uw vakantie goed geregeld. Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering

Uw vakantie goed geregeld. Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering Uw vakantie goed geregeld Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering Voorwoord In deze brochure vindt u de verzekeringsvoorwaarden die horen bij uw reisverzekering bij De Friesland.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Creditcard en Platinumcard Met de creditcards van de ING kunt u veilig betalen en geld opnemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bovendien

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG11 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van de Alarmcentrale 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG06 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van ELVIA Assistance 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie

(p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht 3.000,- Eigen risico

(p.p. per verzekeringsbewijs, tenzij anders wordt vermeld) Annulering van de geboekte vlucht 3.000,- Eigen risico DEKKINGSOVERZICHT KLM REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING D-KLM Afhankelijk van de betaalde premie en de invulling van het verzekeringsbewijs geldt deze verzekering voor: A. B. Rubriek IV Rubriek I tot en

Nadere informatie

polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08

polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08 polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN

VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN VAK ANTIEVERZEKERING-VERUS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F:

Nadere informatie