Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie"

Transcriptie

1 Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van het verzekeringspakket. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de bovenstaande verzekeringen, waar u de precieze definities van de verzekeringsdekking en de uitsluitingen kunt vinden, door te lezen. Verzekeraar Uw verzekeringspartner en risicodrager is Chartis Europe S.A., directie België, Pleinlaan 11, 1050 Brussel OVERZICHT VAN DE VERZEKERINGSPRESTATIES Voor het verzekeringspakket geldt: PRESTATIES VERGOEDE BEDRAGEN EN HOOGSTE GRENZEN Reisafbrekingskosten Extra kosten van de terugreis met een maximumbedrag per persoon van : Eigen risico per persoon: 25 (20% maar tenminste 25 ) Verlies, diefstal of beschadiging van bagage Maximumbedrag per persoon: Eigen risico per schadegeval: 75 Met meer dan 10 uur vertraging aangekomen bagage Maximumbedrag per persoon: 150 Vluchtvertraging van meer dan 10 uur Maximumbedrag per persoon: 150 Ziekteverzekering voor buitenlandse reis Dringende medische kosten in het buitenland Maximumbedrag over de hele wereld: Het eigen risico per schadegeval bedraagt per verzekerde persoon 50 Transport van de verzekerde naar het ziekenhuis Werkelijke kosten Begrafenis in het buitenland / kosten van overbrenging bij overlijden Maximumbedrag: Repatriëring Werkelijke kosten Bijstandsverleningen Voorschot bij verlies van betaalmiddelen en Maximumbedrag: reisdocumenten Borgtocht voor een strafproces in het buitenland Maximumbedrag per persoon: Voorschot voor gerechts-, advocaat- en tolkkosten Maximumbedrag: Kostenovernamegarantie bij stationaire ziekenhuisbehandeling: Maximumbedrag: Uitwisseling van informatie tussen de betrokken artsen Werkelijke kosten Uitwisseling van Informatie aan verwanten bij Werkelijke kosten stationair verblijf Uitkering per dag in geval van complete stationaire behandeling (5 e - 20 e dag) in een ziekenhuis Maximumbedrag per dag: 50

2 Kosten voor opsporings- en reddingsmaatregelen Maximumbedrag per schadegeval : De precieze definities, aanspraakvoorwaarden en uitsluitingen betreffende de bovenvermelde prestaties vindt u in de bijgevoegde. Beperking van de verzekeringsdekking: Niet verzekerd: Schade die te wijten is aan staking, binnenlandse onlusten, grenssluitingen en oorlogsgebeurtenissen, epidemieën of andere overheidsdaden alsook schade die de verzekerde persoon opzettelijk veroorzaakt. Deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. De bij boekingen van reizen bestaande ziekten en hun gevolgen alsook de ziekten die de laatse zes maanden voor het begin van de verzekeringsdekking behandeld werden inclusief hun gevolgen. Dezelfde prestatiebeperkingen gelden voor de gevolgen van een ongeval. De verzekeringsdekking kan niet toegestaan worden aan personen die ouder zijn dan 80 jaar. Verdere informatie over de beperking van de verzekeringsdekking vindt u in de toegevoegde GC-CHARTIS EUROPE S.A. Travix Betaling, vervulling en betaalwijze van de premie De eerste en eenmalige premie wordt onmiddellijk na afloop van twee weken na ontvangst van de verzekeringspolis opeisbaar. Betaalt de verzekeringnemer de eerste of eenmalige premie niet op tijd kan Chartis Europe S.A. van het contract afzien zolang de premie niet betaald is. Chartis Europe S.A. kan niet van het contract afzien als de verzekeringnemer bewijst dat hij voor de niet-betaling niet moet instaan. Verdere gegevens over soort, omvang, opeisbaarheid en vervulling van onze prestatie vindt u in GC-CHARTIS EUROPE S.A. Travix Welke plichten heeft u in geval van schade en welke gevolgen kunnen schendingen van deze plichten hebben? In geval van schade bent U ertoe verplicht onnodige kosten te vermijden en de schade zoveel mogelijk te beperken. Verder moet u ons de schade onmiddellijk melden. Verdere details over het gedrag in geval van schade en de gevolgen van mogelijke schendingen van deze plichten vindt u in 7 van de toegevoegde. Looptijd van de verzekering: De verzekeringsdekking bestaat voor de duur van de in de verzekeringsbevestiging aangegeven periode; bij de reisannulerings-/reisafbrekingsverzekering en het verzekeringspakket zijn reizen maximaal 90 dagen verzekerd. Recht om te herroepen: U kunt uw contractuele verklaring binnen 2 weken zonder vermelding van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, ) herroepen. De termijn begint als u de verzekeringspolis, de contractuele bepalingen inclusief onze Algemene Verzekeringsvoorwaarden, de contractuele informatie (productinformatieblad en verzekeringsinformatie) en deze instructies ontvangen heeft. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende dat de herroeping tijdig afgezonden wordt. De herroeping moet gericht worden aan Chartis Europe S.A., Direktie voor Belgïe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Bij een herroeping per fax moet de herroeping aan het volgende faxnummer gericht worden: +32 (0)

3 Bij geldige herroeping eindigt uw verzekeringsdekking en vergoeden wij u uw premiegedeelte, dat de periode betreft na ontvangst van de herroeping. Het premiegedeelte dat de periode tot de ontvangst van de herroeping betreft, kunnen wij inhouden als u ermee akkoord gegaan bent dat de verzekeringsdekking voor afloop van de herroepingstermijn begint. Heeft u zo'n toestemming niet verleend of begint de verzekeringsdekking pas na afloop van de herroepingstermijn, vergoeden wij u de complete premie. Wij vergoeden u de premies onmiddellijk - uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de herroeping. Bijzondere aanwijzingen Uw recht om te herroepen is uitgesloten als het contract door beide zijden op uw uitdrukkelijk verzoek volledig vervuld werd vooraleer u uw recht om te herroepen uitgoefend heeft. Herroept u een vervangend contract loopt uw oorspronkelijk verzekeringscontract verder. Het recht om te herroepen bestaat niet bij contracten met een looptijd van minder dan één maand. Schademelding Contacteer in geval van schade a.u.b.: 1. tijdens de reis: 24-uren-alarmcentrale telefoon: + 32 (0) VAB Assistance Fax. : +32 (0) Pastoor Coplaan Zwijndrecht, Belgique 2. voor het begin en na de beëindiging van de reis: CHARTIS EUROPE S.A. SCHADEAFDELING A & H: TELEFOON : TELEFAX: Postadres: Chartis Europe S.A. Pleinlaan Brussel Schadeformulieren kunnen via chartisinsurance.com besteld worden.

4 Chartis Europe S.A. Travix Verzekeringsvoorwaarden voor reisverzekeringen van Chartis Europe S.A., directie Belgie () Algemene aanwijzing: Het gaat hierbij om de basisvoorwaarden. In uw verzekeringsbevestiging vindt u de details betreffende de verzekerde personen alsook het toepassingsgebied. verzekerd. Een tweede woonplaats moet gelijk gesteld worden met de hoofdwoonplaats; ook ritten tussen hoofdwoonplaats en tweede woonplaats gelden niet als reis. Reisbagage: koffers en tassen met uw persoonlijke inhoud die u bij u heeft of afgegeven heeft. Wereldwijd*: alle landen (inclusief Europa). *Deze verzekering biedt geen dekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. Voorwerpen van waarde: als voorwerpen van waarde gelden antiquiteiten, verrekijkers, telescopen, pelzen, edelmetalen, edelstenen, sieraden, parfum, horloges, zijden stoffen. Verzekerde prestaties: bagageverzekering bagagevertraging vluchtvertraging ziekteverzekering voor een buitenlandse reis repatriëring Vergoeding per volledige hospitalisatiedag Buitenlandse burgerrechterlijke aansprakelijkheid privé leven 24-uren-alarm Voorschot in contanten Voorschot voor juridische bijstand Borgtocht voor een strafproces Definities: Dekking van één enkele reis: verzekeringsdekking bestaat alleen voor de in de verzekeringsbevestiging aangegeven vakantiereis. Familie: Huwelijkspartners of levensgezellen die meer dan 6 maand in een op een huwelijk lijkende gemeenschap leven, hun kinderen, stiefkinderen en geadopteerde kinderen tot de voltooiing van het 18 e levensjaar of tot de voltooiing van het 25 e levensjaar tijdens de opleiding en bij financiële ondersteuning van de ouders op het ogenblik van het afsluiten van de verzekering. Toepassingsggebied: Europa Als Europa gelden alle continentaaleuropese landen ten westen van het Oeralgebergte alsook de geografisch daartoe behorende eilanden (bijv. Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Canarische Eilanden, Balearen, Azoren, Madeira, Malta en Cyprus). Verder zijn de niet- Europese, aan de Middellandse Zee gelegen landen inbegrepen. Cruise: als cruises gelden alle reizen op cruiseschepen alsook jachten die incl. bemanning gecharterd worden. Overtochten op veerboten tellen niet als cruises. Jaarreisdekking: verzekeringsdekking bestaat voor alle verzekerde reizen tijdens het verzekeringsjaar. Reis: elke privéreis in het buitenland of naar een plaats binnen België die tenminste 150 km van de permanente woonplaats verwijderd is en tenminste één overnachting omvat. Dagreizen binnen België zijn niet verzekerd. Reizen tussen arbeidsplaats en hoofdwoonplaats resp. tweede woonplaats zijn niet Pagina 4 van 13

5 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden 1 Verzekerbare personen 2 Verzekerde reis 3 Duur van de reis 4 Begin en einde van de verzekeringsdekking 5 Opeisbaarheid van de verzekeringspremie 6 Beperking van de verzekeringsdekking 7 Regelingen voor het verzekeringsgeval 8 Betaling van schadevergoeding 9 Aanspraken tegenover derden 10 Verlies van de aanspraak op verzekeringsdekking 11 Definitie risicopersonen 12 Gedrag in geval van schade 13 Schadevergoeding op grond van andere verzekeringscontracten 14 Competente rechtbank / toepasselijk recht 15 Recht om te herroepen Verzekeringspartner en risicodrager Inspectiedienst Slotbepaling Blad met toelichtingen en verklaringen betreffende de gegevensverwerking Ziekteverzekering voor buitenlandse reis 1 Voorwerp van de verzekering 2 Therapie in het buitenland 3 Ziekentransporten / overbrenging 4 Beperking van de verzekeringsdekking 5 Plichten 6 Eigen risico Verzekering van bijstandsverleningen tijdens reizen terugtransportkosten (assistance-prestaties) 1 Ziekte / ongeval 2 Overige noodgevallen 3 Plichten Reisbagageverzekering 1 Voorwerp van de verzekering 2 Verzekerde voorwerpen 3 Beperking van de verzekeringsdekking 4 Hoogte van de vergoeding 5 Eigen risico 6 Plichten Vlucht- en bagagevertraging 1 Vluchtvertraging 2 Bagagevertraging Verbruikersinformatie Verjaring Gegevensbescherming Pagina 5 van 13

6 De artikelen 1-15 gelden voor alle bepalingen van de reisverzekeringen van Chartis Europe S.A. Travix. Algemene verzekeringsvoorwaarden 1 Verzekerbare personen U als alleenreizende of u en uw familie met hoofdwoonplaats in België. Personen zonder Belgische nationaliteit moeten hun hoofdwoonplaats sinds tenminste 6 maand in België hebben en deze kunnen aantonen. Verzekeringsdekking kan alleen aan personen toegestaan worden die jonger dan 80 jaar zijn. 2 Verzekerde reis De verzekeringsdekking bestaat voor het in de verzekeringsbevestiging genoemde toepassingsgebied. De verzekeringsdekking bestaat alleen in het kader van een bij Travix in het boekingspad geboekte vliegreis. De verzekering is alleen geldig voor de in de verzekeringsbevestiging genoemde verzekerde personen. 3 Duur van de reis De verzekeringsdekking bestaat gedurende de periode die in de verzekeringsbevestiging vermeld is. De reizen van meer dan 90 dagen zijn niet verzekerd. 4 Begin en einde van de verzekeringsdekking De verzekeringsdekking begint met de betaling van de premie maar begint niet voor het tijdstip dat in de verzekeringspolis overeengekomen is. De verzekeringsdekking eindigt op het tijdstip dat in de verzekeringspolis overeengekomen is. De verzekeringsdekking wordt alleen tot na het in de verzekeringspolis overeengekomen tijdstip verlengd als de reisduur volgens de dienstregeling vertraging oploopt om redenen, waarvoor de verzekeringnemer niet instaat. 5 Opeisbaarheid van de verzekeringspremie De eerste of eenmalige premie is onmiddellijk na afloop van twee weken na ontvangst van de verzekeringspolis opeisbaar. Betaalt de verzekeringsnemer de eerste of eenmalige premie niet op tijd, kan Chartis Europe S.A. van het contract afzien zolang de premie niet betaald is. Chartis Europe S.A. kan niet van het contract afzien als de verzekeringnemer aantoont dat hij voor de nietbetaling niet moet instaan. 6 Beperking van de verzekeringsdekking Niet verzekerd zijn: - schade die te wijten is aan staking, binnenlandse onlusten, grenssluitingen en oorlogsgebeurtenissen, epidemieën of andere overheidsdaden; - strafbare feiten en de poging daartoe; - opzettelijke verwonding van het eigen lichaam of eigendom; - ongevallen die onmiddellijk of middellijk door kernenergie veroorzaakt werden alsook ongevallen door ABC-wapens; - deelneming aan professionele of semiprofessionele sportmanifestaties alsook deelneming aan evenementen betreffende het bereiken van maximumsnelheden inclusief harddraverij; - risicosporttakken zoals bijv. skischansspringen, bergbeklimmen, freeclimbing,, speleologie heliski en -board, alle wildwatersporttakken, luchtsporttakken (inclusief het besturen van vliegtuigen) en het duiken in een diepte van meer dan 30 meter; - schade die ontstaat omdat de touroperator, de luchtvaartmaatschappij of elke andere persoon of firma, die voor de reglementaire uitvoering van de reis verantwoordelijk is, insolvent is of om andere redenen de vervulling van het contract niet naleeft. - Deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. - Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. 7 Regelingen voor het verzekeringsgeval De verzekerde is ertoe verplicht: 7.1 onnodige kosten te vermijden en de schade zoveel mogelijk te beperken; 7.2 Chartis Europe S.A. de schade onmiddellijk te melden; 7.3 Chartis Europe S.A. elk vergbaar onderzoek betreffende de oorzaak en de omvang van haar prestatieplicht toe te staan en de hiertoe noodzakelijke informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Er moeten originele stukken ingediend worden. Als Chartis Europe S.A. dit als noodzakelijk beschouwt, moet de behandelende arts van de verzekerde van zijn zwijgplicht ontslagen worden. 7.4 In geval van verzekering moeten onder andere de volgende stukken ingediend worden: aanmeldingsbewijs voor buitenlandse staatsburgers - akte van overlijden in geval van overlijden - geboorteakte voor recent geboren kinderen of adoptiebevestigingen - documenten die de graad van verwantschap aantonen - alle verdere door Chartis Europe S.A. aangevraagde stukken. Pagina 6 van 13

7 Wordt één van de bovenstaande plichten opzettelijk geschonden, is Chartis Europe S.A. bevrijd van de prestatieverplichting. Bij een grof opzettelijke schending van een plicht heeft de verzekeraar het recht de prestatie te verminderen proportioneel met de ernst van de schuld. Beide punten gelden alleen maar indien Chartis Europe S.A. de verzekeringnemer door middel van een speciale mededeling in tekstvorm op deze rechtsgevolgen gewezen heeft. Toont de verzekerde of de verzekeringnemer aan dat de plichten niet grof nalatig geschonden werden, blijft de verzekeringsdekking bestaan. De verzekeringsdekking blijft ook bestaan als de verzekerde of de verzekeringnemer aantoont dat de schending van de plicht noch van het optreden of de vaststelling van het verzekeringsgeval noch van de vaststelling of de omvang van de prestatie ten grondslag lag. Dit geldt niet als de verzekerde of de verzekeringsneemster de plicht bedrieglijk geschonden heeft. Deze bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of Chartis Europe S.A. een haar toestaand opzeggingsrecht uitoefent wegens de schending van een precontractuele mededelingsplicht. 8 Betaling van schadevergoeding Na ontvangst van alle noodzakelijke stukken en na vaststelling van de prestatieplicht door Chartis Europe S.A. (reden en omvang) wordt de vergoeding binnen twee weken uitbetaald. 9 Aanspraken tegenover derden Schadevorderingen tegenover derden gaan met de wettelijke omvang over op Chartis Europe S.A. tot de hoogte, waarvoor bij een schadgeval een vergoeding betaald wordt. Een noodzakelijke aftredingsverklaring tegenover Chartis Europe S.A. moet door de verzekerde afgelegd worden. 10 Verlies van de aanspraak op verzekeringsdekking Bij opzettelijk bedrog in hoofde van de verzekerde en/of begunstigde bij een schageval zal Chartis Europe S.A. geen tussenkomst verlenen Chartis Europe S.A. heeft het recht het contract wegens opzettelijk bedrog te betwisten. In geval van betwisting staat de verzekeraar het premiedeel toe dat overeenkomt met de contractduur die afgelopen is tegen het ogenblik, waarop de verklaring van betwisting geldig wordt. 11 Definitie risicopersonen Risicopersonen zijn: - de verwanten van de verzekerde persoon (huwelijkspartner/levensgezel alsook hun kinderen, ouders, grootouders, broers en zussen, kleinkinderen, schoonkinderen alsook zwagers/schoonzusters; - de personen die voor niet-meereizende minderjarige of hulpbehoevende verwanten zorgen. 12 Gedrag in geval van schade De verzekerde moet in geval van schade in het kader van de reisziekteverzekering, de bijstandsverlening alsook bij reisafbreking / terugreis, therapie in het buitenland en verlenging wegens een zwaar ongeval of onverwachte zware ziekte onmiddellijk de 24-urenalarmcentrale informeren op het telefoonnummer dat in de Algemene voorwaarden vermeld is. 13 Schadevergoeding op grond van andere verzekeringscontracten 13.1 Heeft de verzekerde aanspraak op prestaties op grond van de wettelijke of private ziekteverzekering resp. de wettelijke ongevallen- of renteverzekering moet de verzekeraar alleen de kosten vergoeden die deze kosten overtreffen In zoverre voor een verzekeringsgeval een schadevergoeding op grond van andere verzekeringscontracten geclaimd kan worden, hebben deze prestatieverplichtingen voorrang. 14 Competente rechtbank / toepasselijk recht De bepalingen van deze polis worden beheerst door de De Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, alsmede de toevoegingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten daarvan (WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST). Elke klacht over het contract kan worden gericht aan de Comissie van het Bank, Financiën en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel of de Ombudsman voor de Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. Het indienen van een klacht vermindert voor de VERZEKERINGSNEMER en/of VERZEKERDE en/of begunstigde(n) in geen geval de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld. 15 Recht om te herroepen betreffende contracten met een looptijd van meer dan 30 dagen Recht om te herroepen U kunt uw contractuele verklaring binnen 2 weken zonder vermelding van redenen in tekstvorm (bijv. brief, fax, ) herroepen. De termijn begint als u de verzekeringspolis, de contractuele bepalingen inclusief onze Algemene Verzekeringsvoorwaarden, de contractuele informatie (productinformatieblad en verzekeringsinformatie) en deze instructies ontvangen heeft. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende dat de herroeping tijdig afgezonden wordt. De herroeping moet gericht worden aan: Chartis Europe S.A., Direktie voor Belgïe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Bij een herroeping per fax moet de herroeping aan het volgende faxnummer gericht Pagina 7 van 13

8 worden: +32 (0) of per aan Gevolgen van de herroeping Bij geldige herroeping eindigt uw verzekeringsdekking en vergoeden wij u uw premiegedeelte, dat de periode betreft tot ontvangst van de herroeping. Het gedeelte van uw premie dat de periode na ontvangst van de herroeping betreft, kunnen wij inhouden als u ermee akkoord gegaan bent dat de verzekeringsdekking voor afloop van de herroepingstermijn begint. Heeft u zo'n toestemming niet verleend of begint de verzekeringsdekking pas na afloop van de herroepingstermijn vergoeden wij u de complete premie. Wij vergoeden u de premies onmiddellijk - uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de herroeping. Ziekteverzekering voor buitenlandse reis 1 Voorwerp van de verzekering 1.1 Chartis Europe S.A. neemt voor de verzekerde de tijdens de reis ontstaande kosten over voor dringend medische kosten bij acuut optredende ziekten of ongevallen en voor ziekentransporten in het buitenland alsook de overbrengingskosten bij overlijden en dit tot maximaal ,-. Als buitenland gelden de landen, waar de verzekerde geen permanente woonplaats heeft. 1.2 De kosten worden alleen vergoed als de vanuit medisch standpunt noodzakelijke maatregelen door een toegelaten arts bevolen werden. 2 Therapie in het buitenland Wordt door ongeval of ziekte een verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk, dan legt de verzekerde zijn verzekeringspolis bij de opnameafdeling van het ziekenhuis voor. De opnameafdeling laat de verzekeringspolis door Chartis Europe S.A. bevestigen. Na controle van de verzekeringsdekking legt Chartis Europe S.A. een kostenovernameverklaring af. 3 Ziekentransporten / overbrenging 3.1 Chartis Europe S.A. vergoedt de kosten voor het ziekentransport naar het ziekenhuis in het buitenland resp. het medisch zinvolle ziektenterugtransport naar de woonplaats van de verzekerde resp. naar het ziekenhuis dat het dichtst bij de woonplaats gelegen is. 3.2 Bij een begrafenis in het buitenland of bij overbrenging bij overlijden neemt Chartis Europe S.A. de ontstaande begrafenis- of overbrengingskosten ten laste en dit maximaal ,- per verzekerde. 4 Beperking van de verzekeringsdekking Geen prestatieplicht bestaat: 4.1 voor medische kosten in het land van de permanente woonplaats. 4.2 voor ziekten die reeds voor het begin van de reis opgetreden zijn en hun gevolgen; voor een acuut opnieuw optredende vorige ziekte wordt echter in het kader van de eerste hulp een eerste medische verzorging vergoed. De vergoeding van de kosten wordt tot 500,- beperkt. Het eigen risico bedraagt 50,- per schadegeval. 4.3 bij ziekten en hun gevolgen alsook voor gevolgen van ongevallen en voor overlijdens die door oorlogsgebeurtenissen of deelneming aan binnenlandse onlusten veroorzaakt werden. 4.4 voor op opzet of strafbare handelingen gebaseerde ziekten - ook geslachtsziekten incl. HIV/AIDS - en ongevallen met inbegrip van hun gevolgen alsook voor ontwenningsbehandelingen. 4.5 bij behandeling van geestelijke en psychische storingen en ziekten alsook voor hypnose en psychotherapie. 4.6 voor het onderzoek en de behandeling betreffende de zwangerschapscontrole; verder voor de bevalling en de zwangerschapsonderbreking alsook hun gevolgen en voor de verzorging van pasgeboren kinderen. 4.7 voor tandprothesen inclusief kronen en voor kaakorthopedie. 4.8 voor brillen, contactlenzen, prothesen en andere hulpmiddelen. 4.9 bij kuur- en sanatoriumbehandeling alsook voor revalidatiemaatregelen, experimentele behandelingen en acupunctuur bij ambulante therapie in een badplaats met geneeskrachtige bronnen of kuuroord bij ziekten en ongevallen door gebruik van alcohol, drugs, verdovende middelen, vergelijkbare substanties en medisch niet voorgescrheven geneesmiddelen voor geneesmiddelen die niet direct verband houden met de medische behandeling, acuut optredende ziekten of ongevallen (bijv. dieet, kalmerings- of voorbehoedsmiddelen) voor vaccinaties en hun gevolgen bij zelf toegebrachte verwondingen en zelfmoord deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. Pagina 8 van 13

9 5 Plichten Wordt een tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plicht opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST 6 Eigen risico Het eigen risico per verzekeringsgeval bedraagt per verzekerde 50,-. Verzekering van bijstandsverleningen tijdens reizen en terugtransportkosten (assistanceprestaties) 1 Ziekte / ongeval 1.1 Bij ambulante behandeling informeert Chartis Europe S.A. de verzekerde op verzoek over de mogelijkheden inzake medische verzorging. In zoverre mogelijk benoemt Chartis Europe S.A. een arts die belgies of frans spreekt. Voor de daadwerkelijke behandeling neemt Chartis Europe S.A. geen verantwoordelijkheid over. 1.2 Wordt de verzekerde in een ziekenhuis stationair behandeld, levert Chartis Europe S.A. de volgende prestaties: Verzorging Chartis Europe S.A. neemt via een door haar belaste arts contact op met de behandelende ziekenhuisartsen alsook eventueel met de huisarts van de verzekerde en zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen de betrokken artsen. Op wens informeert Chartis Europe S.A. de verwanten Kostenovernamegarantie/afrekening Chartis Europe S.A. geeft tegenover het ziekenhuis een kostenovernamegarantie van maximaal ,-. Namens en in opdracht van de verzekerde neemt Chartis Europe S.A. de afrekening met het ziekenhuis over. De kosten kunnen alleen vergoed worden als de vanuit medisch standpunt noodzakelijke maatregelen door een toegelaten arts bevolen worden. Heeft de verzekerde recht op vergoedingen op grond van de wettelijke of private ziekteverzekering resp. de wettelijke ongevallen- of renteverzekering moet de verzekeraar alleen de kosten vergoeden die deze kosten overtreffen Uitkering per dag die iemand in het ziekenhuis ligt - Als de verzekerde op grond van een acuut opgetreden ziekte of een ongeval tijdens zijn vakantiereis stationair in een ziekenhuis behandeld moet worden, betaalt Chartis Europe S.A. aan de verzekerde vanaf de 5 e tot maximaal de 20 e dag van het verblijf in de kliniek 50,- voor elke volle kalenderdag van de stationaire therapie Extra reiskosten voor een begeleidende persoon Als de verzekerde op grond van een accuut optredende ziekte of een ongeval tijdens zijn vakantiereis stationair in een ziekenhuis in het buitenland behandeld moet worden en het verblijf in het ziekenhuis de oorspronkelijk geboekte reisduur overtreft, neemt Chartis Europe S.A. de onstane extra kosten over van de terugreis voor de begeleidende persoon (vliegticket eenvoudig traject in de toeristenklasse of chartervlucht naar de luchthaven van het begin van de reis). Beslissend hierbij is dat de reis door de verzekerde en de begeleidende persoon samen begonnen werd Ziekenbezoek - Als een alleenreizend kind jonger dan 18 jaar op grond van een acuut optredende ziekte of een ongeval tijdens zijn vakantiereis stationair in een ziekenhuis in het buitenland behandeld moet worden, stelt Chartis Europe S.A. een in België levende verwante in directe lijn een vliegticket van de toeristenklasse of een chartervlucht resp. een treinkaartje 2 e klasse ter beschikking om het kind ter plaatse te bezoeken en te verzorgen. Chartis Europe S.A. neemt alleen de reiskosten over 2 Overige noodgevallen 2.1 Geraakt de verzekerde tengvolge van diefstal, roof en verlies van zijn reisbetalingsmiddelen/persoonlijke reisdocumenten in een financiële noodsituatie stelt Chartis Europe S.A. na contactopname van Chartis Europe S.A. Assistance met de bank van de verzekerde persoon een lening van maximaal 3.500,- ter beschikking. 2.2 Wordt de verzekerde met hechtenis bedreigd of gearresteerd, helpt Chartis Europe S.A. bij het bezorgen van een advocaat en/of een tolk. Chartis Europe S.A. betaalt een voorschot voor eventueel nodige gerechts-, advocaat- en tolkkosten voor een maximumbedrag van 3.500,- alsook eventueel een cautie voor een strafprocedure van maximaal , De verzekerde moet de hem ter beschikking gestelde bedragen binnen 30 dagen na beëindiging van de reis aan CHARTIS EUROPE S.A. terugbetalen. 2.4 Heeft de verzekerde een ongeval en moet hij daarom gezocht, gered of geborgen worden, vergoedt Chartis Europe S.A. de ontstane kosten ter hoogte van maximaal 2.500,-. 3 Plichten Wordt een tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plicht opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST Kosten voor zelfstandig georganiseerde maatregelen worden niet overgenomen. Reisbagageverzekering 1 Voorwerp van de verzekering Pagina 9 van 13

10 1.1 Meegebrachte reisbagage (handbagage) Chartis Europe S.A. stelt schadeloos als de meegebrachte reisbagage door strafbare handelingen (bijv. roof, diefstal), ongeval van het gebruikte transportmiddel (bijv. verkeersongeval), brand en natuurrampen (bijv. overstroming) verloren raakt of beschadigd wordt. 1.2 Afgegeven reisbagage - Chartis Europe S.A. vergoedt als de afgegeven reisbagage verloren raakt of beschadigd wordt terwijl ze zich in zich bewaring bevindt bij een transportonder-neming, een huisvestingsbedrijf of een bagagedepot. 2 Verzekerde voorwerpen Verzekerd is de reisbagage van de verzekerde. Als reisbagage gelden voorwerpen van de persoonlijke reisbehoefte alsook geschenken en souvenirs. 3 Beperking van de verzekeringsdekking 3.1 De verzekeringsdekking geldt niet voor fotoapparaten, computers, mobieltjes, audio-,, TV- en videotoestellen (incl. CD's, DVD's enzovoort) met inbegrip van alle elekronische accessoires. 3.2 De reisbagage is in een geparkeerd motorvoertuig tegen diefstal alleen maar verzekerd in zoverre zij zich in een vast omsloten en door een vergrendeling geborgde binnen- en kofferruimte van het motorvoertuig bevindt. Chartis Europe S.A. is alleen aansprakelijk als het aangetoond wordt dat de schade tijdens de dag tussen en uur opgetreden is of het motorvoertuig in een afgesloten garage geparkeerd werd. Schadegevallen bij reisonderbrekingen, die langer dan twee uur duren, zijn niet verzekerd. 3.3 Contanten, allerlei cheques, effecten, kunstvoorwerpen alsook kaartjes, legitimatiepapieren en overige documenten, tandprothesen, hoortoestellen en voorwerpen voor allerlei beroepsactiveiten zijn niet verzekerd. Vermogensgevolgschade wordt niet vergoed. 3.4 Chartis Europe S.A. vergoedt met betrekking tot voorwerpen van waarde uitsluitend bij diefstal, roof en afpersing met roof. De vergoeding is beperkt tot 250,- per schadegeval. Edelstenen en/of edelmetaal alsook sieraden gelden alleen als verzekerd als ze op het lichaam gedragen of in een kluis bewaard worden. 3.5 Brillen, zonnebrillen en contactlenzen zijn alleen verzekerd in geval van beschadiging op grond van een ongeval. 3.6 Deze verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor reizen naar, in of door Afghanistan, Cuba, Liberia en Soedan. 3.7 Er bestaat eveneens geen verzekeringsdekking mocht u in officiële regerings- en/of politiegegevensbanken geregistreerd zijn als verdachte terrorist of terrorist, lid van een terroristische vereniging, drugsdealer of handelaar in nucleaire, chemische of biologische wapens. 4 Hoogte van de vergoeding 4.1 In geval van verzekering wordt principieel de dagwaarde vergoed. De dagwaarde is het bedrag dat algemeen noodzakelijk is om nieuwe zaken van dezelfde soort en dezelfde kwaliteit aan te schaffen verminderd met een bedrag dat overeenkomt met de toestand van de verzekerde zaken (ouderdom, slijtage, gebruik enzovoort). Voor beschadigde voorwerpen/zaken worden de noodzakelijjke reparatiekosten en eventueel een blijvende waardevermindering - maximaal de dagwaarde - vergoed. Voor film-, band-, toonen gegevensdragers wordt de materiaalwaarde vergoed. 4.2 De maximale waarde per verzekerde is 1.500, 5 Eigen risico Het eigen risico bedraagt 50,- per schadegeval. 6 Plichten 6.1 De verzekerde is ertoe verplicht schade tengevolge van strafbare handelingen onmiddellijk aan het eerst bevoegde / dichtstbij bereikbare politiebureau mee te delen bij indiening van een lijst van de verloren geraakte voorwerpen; hij moet deze mededeling laten bevestigen en ter beschikking van Chartis Europe S.A. stellen. 6.2 Schade aan de afgegeven bagage moet onmiddellijk aan de transportonderneming of de huisvestingsonderneming meegedeeld worden. Bij Chartis Europe S.A. moet hierover een attest ingediend worden. 6.3 Bij extern niet onmiddellijk herkenbare schade moet de transportonderneming onmiddellijk na de vaststelling en bij naleving van de respectieve reclamatietermijn - echter uiterlijk binnen zeven dagen - verzocht worden de schade te bezichtigen en te attesteren. 6.4 Het eigendom moet bewezen worden door het toezenden van het originele koopbewijs/de rekening. 6.5 Wordt een tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plicht opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST Vlucht- en bagagevertraging 1 Vluchtvertraging 1.1 In geval van een vluchtvertraging van meer dan 6 uur tegenover de oorspronkelijk Pagina 10 van 13

11 geplande vertrektijd vergoedt Chartis Europe S.A. de kosten voor maaltijden, frisdranken, hotelverblijf alsook het transport van de luchthaven naar een dichtbijgelegen huisvestingsbedrijf en terug voor een maximaal bedrag van 150,- per verzekerde en vertraging. De verzekeringsdekking betreft reguliere lijn- en chartervluchten. 1.2 Verzekeringsdekking bestaat voor vertragingen na annulering van de geboekte vlucht minder dan 24 uur voor het geplande vertrek door de luchthavenautoriteiten of door andere overheidsbeslissingen, door blokkade of staking van het personeel van de luchtvaartmaatschapij, bij dewelke de verzekerde geboekt had in zoverre de staking of blokkade niet tenminste 24 uur voor het geplande vertrek openbaar bekend gemaakt werd, door technisch defect van het vliegtuig, waarmee de verzekerde vervoerd moest worden in zoverre geen vervangende vlucht ter beschikking gesteld werd. 1.3 In zoverre de bij het schadegeval betrokken luchtvaartmaatschappijen de verzekerde financiële of andere compensaties (bijv. hotelovernachting) aanbieden, wordt dit afgetrokken van de bestaande verzekeringsdekking van Chartis Europe S.A Voor de bewerking van de schade heeft Chartis Europe S.A. alle bewijskrachtige stukken nodig die verband houden met de vluchtvertraging; het gaat daarbij in het bijzonder om een kopie van het vliegticket van de desbetreffende vlucht en de daarbij behorende passagierscoupon van de instapkaart, een attest van de luchtvaartmaatschappij betreffende de vluchtvertraging van meer dan 6 uur en bewijsstukken betreffende doorgevoerde compensaties door de betreffende luchtvaartmaatschappijen. 2 Bagagevertraging 2.1 Chartis Europe S.A. vergoedt een maximumbedrag van 150,- voor dringend noodzakelijke gebruiksartikelen, bekledingsen toiletartikelen in zoverre de reisbagage meer dan 12 uur na de aankomsttijd van de verzekerde of helemaal niet op de luchthaven aankomt. De voorwaarde voor de vergoeding is dat de bagage volgens de voorschriften bij de luchtvaartmaatschappij, waarmee de verzekerde reisde, afgegeven en geregistreerd werd en zich onder haar hoede bevond. 2.2 Er bestaat geen prestatieplicht als de verzekerde de vertraging of het verlies van de bagage niet onmiddellijk bij de betreffende luchtvaartmaatschappij meldt; voor zaken die de verzekerde later dan 4 dagen na zijn aankomst aanschaft; als de bagagevertraging op de terugreis naar de permanente woonplaats van de verzekerde gebeurt; voor zaken die de verzekerde na levering van de bagage aanschaft; in geval van inbeslagneming, onttrekking of andere overheidsingrepen. 2.3 Plichten in geval van schade - Wordt de bagage niet binnen de gestelde termijn geleverd, moet de luchtvaartmaatschappij resp. de transportonderneming onmiddellijk geïnformeerd worden. De verzekerde is ertoe verplicht Chartis Europe S.A. onmiddellijk na zijn terugkeer over de bagagevertraging te informeren. Hierbij moeten alle koopbewijzen, die met de bagagevertraging verband houden, een kopie van het vliegticket, het attest van de transportonderneming betreffende de bagagevertraging van tenminste 12 uur, de passagierscoupon van de instapkaart en alle bagagebewijzen bij vermelding van het verzekeringspolisnummer voorgelegd worden. 2.4 Wordt één van de tegenover de verzekeraar te vervullen contractuele plichten opzettelijk geschonden, is de verzekeraar bevrijd van de prestatieverplichting. De bepalingen en plichten worden beheerst door de WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST VERBRUIKERSINFORMATIE Verjaring De aanspraken op grond van het verzekeringscontract verjaren binnen drie jaar. De berekening van de termijn richt zich naar de algemene voorschriften van het burgerlijk wetboek. Wordt een aanspraak op grond van het verzekeringscontract bij Chartis Europe S.A. gemeld, is de verjaring geschorst vanaf de aanmelding tot op het tijdstip, waarop de verzekerde de beslissing in tekstvorm ontvangt. Gegevensbescherming Persoonsgegevens (hierna «Gegevens»), die aan Chartis Europe S.A., Belgisch bijkantoor (hierna «Chartis») worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze Gegevens zullen worden gebruikt met het oog op het beheer en het gebruik van de diensten van Chartis, waaronder de uitvoering van contracten, evalueren van risico s, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde Chartis toe te laten aan al zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Met oog op het verwezenlijken van deze doeleinden en voor de goede dienstverlening, kan Chartis de Gegevens meedelen aan andere vennootschappen van de groep waartoe zij behoort, alsook aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als België. Chartis zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de Gegevens te verzekeren. Pagina 11 van 13

12 Behoudens verzet van betrokkene, kunnen de Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de wet beschikt de betrokkene over het recht op toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan de betrokkene Chartis schriftelijk contacteren op het adres Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Betrokkene geeft hierbij, voor zoveel als nodig, toestemming voor de overdracht en verwerking van de Gegevens als hierboven beschreven, in het bijzonder voor gegevens betreffende zijn gezondheid. Verzekeringspartner en risicodrager Uw verzekeringspartner en risicodrager is: Chartis Europe S.A. directie Belgie Pleinlaan Brussel Chartis Europe S.A., verzekeringsmaatschappij erkend onder het nummer 0976 Ondernemingsnummer RPR Brussel - Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Ombudsmanprocedure Elke klacht over het contract kan worden gericht aan de Comissie van het Bank, Financiën en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel of de Ombudsman voor de Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. Het indienen van een klacht vermindert voor de VERZEKERINGSNEMER en/of VERZEKERDE en/of begunstigde(n) in geen geval de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 24-uren-alarmcentrale Tél. : +32 (0) FAX: +32 (0) Travix Assistance Pastoor Coplaan Zwijndrecht, Belgique 2. voor het begin en na de beëinding van de reis: Het schadeformulier kan u opvragen via Voor algemene vragen kunt u ons ook per contacteren: Chartis Europe S.A. SCHADEAFDELING A & H: TELEFOON : TELEFAX: Postadres: Chartis Europe S.A. Pleinlaan Brussel België Slotbepaling Indien in de verzekeringsvoorwaarden niets afwijkends bepaald is, gelden de wettelijke voorschriften. U bereikt onze alarmcentrale 24 uren per dag / 365 dagen per jaar. In geval van schade: 1. tijdens de reis: Pagina 12 van 13

13 Pagina 13 van 13

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van de reisannuleringsverzekering en reisafbrekingsverzekering. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van het verzekeringspakket. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de bovenstaande verzekeringen,

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van de reisannuleringsverzekering en reisafbrekingsverzekering. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) VERTRAAGDE BAGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) VERTRAAGDE BAGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / Mastercard

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS - TRAVEL ACCIDENT SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS - TRAVEL ACCIDENT SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD WAARBORG GEMISTE AANSLUITING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD WAARBORG GEMISTE AANSLUITING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad De volgende tabel biedt u een overzicht van de verzekerde prestaties van het verzekeringspakket. Wij raden u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de bovenstaande verzekeringen,

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS COLLISION DAMAGE WAIVER SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS COLLISION DAMAGE WAIVER SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040. Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Claims Department Pleinlaan,

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS TICKET UPGRADE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS TICKET UPGRADE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Belfius MasterCard Platinum

Belfius MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius MasterCard Platinum Polis 2.040.119 Reisverzekering Schadeaangifte Algemene gegevens

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040. Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS BEST PRICE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS BEST PRICE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 Doorlopende reis- en annuleringsverzekering U gaat er graag lekker tussenuit,

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KVK-nummer Gebra Lidnummer Adres Postcode / Plaats E-mailadres Telefoonnummer Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Dekking vaste

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Kortlopende Reisen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale - Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden Kortlopende Reis- en Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. 2 Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KVK-nummer KHN Lidnummer Adres Postcode / Plaats E-mailadres Telefoonnummer Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Dekking vaste

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account

REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account Hierbij wordt verklaard dat de Houder van dit certificaat als American Express Corporate Card- of Business

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Schade-aangifte Annuleringsverzekering

Schade-aangifte Annuleringsverzekering Belangrijk Het is beslist noodzakelijk, dat het formulier VOLLEDIG en zo nauwkeurig mogelijk wordt ingevuld. St onderstaande exemplaren altijd direct mee: De originele polis. Indien deze niet apart werd

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Verzekeringsadviseur Adres Rekeningnummer Het schadeaangifteformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Het door ons gevraagde houdt geen vergoedingsverplichting

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Altijd onbezorgd op vakantie De tas is ingepakt De kinderen zijn uit logeren.

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie

Altijd onbezorgd op vakantie Altijd onbezorgd op vakantie Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Al vanaf 1,66 per persoon per maand 100% dochter ANWB Unigarant Doorlopende Reisen Annuleringsverzekering Het hele jaar door verzekerd

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer : Schadenummer :

Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer : Schadenummer : Schadeformulier Reis-/annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Branche 1. Gegevens verzekeringnemer Volledige naam Telefoon privé Adres Telefoon zakelijk Postcode Telefoon mobiel Woonplaats E-mailadres

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Algemeen Dit formulier wordt door Brainport volmachtbedrijf uitsluitend gebruikt om te kunnen vaststellen of uw schade onder de dekking van de verzekering

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf

Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf 1,71 per maand! Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Altijd onbezorgd op vakantie De tas is ingepakt...

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING Polis n : 64813368 geldig vanaf 01/01/2012.

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie