Jaarverslag Stichting La Vecina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina

2 Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde projecten in Plannen voor Financiën 4.1 Financieel beleid 4.2 Jaarrekening Begroting Bijlagen 5.1 Lijst bestuursleden en ambassadeurs 5.2 Lijst vrijwilligers en ondersteunende bedrijven 5.3 Lijst publicaties 5.4 Samenstellingsverklaring accountant 3 La Vecina in Nederland 3.1 Introductie 3.2 Het bestuur, de ambassadeurs en de vrijwilligers 3.3 Activiteiten in Nederland 3.4 Plannen voor 2008

3 In 2007 heeft La Vecina een kindertehuis geopend in de sector Marlinda in de wijk La Boquilla in Cartagena. Tevens zijn een aantal buurtprojecten gestart. De mensen in Marlinda zijn blij met La Vecina. De eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar: de kinderen komen graag naar het kindertehuis voor onderwijs, zijn beter gevoed, minder vaak ziek en hebben meer zelfvertrouwen. Mede door deze positieve resultaten is in de loop van het jaar de betrokkenheid van de buurt bij Stichting La Vecina en haar projecten gegroeid. We hebben duidelijk het vertrouwen van de bewoners in de buurt gewonnen. Door de goede contacten in de wijk hebben we ook meer zicht gekregen op de problematiek van de straatkinderen. Hierdoor kunnen we in 2008 onze projecten nog beter laten aansluiten op de behoeftes in de wijk. De steun in Nederland voor het La Vecina project in Colombia is in 2007 sterk gegroeid. We streven er naar om minimaal 365 engelen (vaste donateurs) te betrekken bij de stichting door middel van een maandelijkse donatie. Het idee van de 365 engelen komt voort uit de gedachte dat een jaar 365 dagen telt en dat er elke dag minimaal één engeltje is die het werk van La Vecina mogelijk maakt. Eind 207 stond de teller op 212 engelen. Het werk in Colombia is alleen mogelijk dankzij de belangenloze steun van een grote groep vrijwilligers: enthousiaste mensen die helpen bij onze acties, bedrijven die La Vecina een handje helpen, bestuursleden, ambassadeurs en nog vele anderen. Wij vertrouwen erop dat La Vecina ook in 2008 weer op jullie steun mag rekenen. La Vecina wil de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Cartagena, Colombia op een duurzame wijze verbeteren en hen uitzicht bieden op een meer kansrijke toekomst. De eerste stappen zijn gezet en we zijn sterk gemotiveerd om van La Vecina een blijvend succes te maken. Onze dank naar een ieder is niet in woorden uit te drukken! Namens Fundaçion La Vecina, Colombia Nathalie Rietman Namens Stichting La Vecina, Nederland Arjen Snelders Mei 2008 De acties van La Vecina in Nederland zijn in 2007 succesvol geweest. Naast het La Vecina Jaarfeest dat voor de tweede keer werd gehouden was de Fietstocht in België het begin van een mooie traditie. Er zijn ook vele kleinere acties gevoerd, waarbij wij blij verrast waren door het feit dat een aantal mensen deze acties spontaan, uit eigen initiatief hebben gestart. 3

4 1 La Vecina 1.2 Wie zijn wij La Vecina betekent de buurvrouw. De buurvrouw is iemand die je goed kent, geen familie, maar je voelt je er thuis en de omgeving is vertrouwd. En: ze is altijd dichtbij. Het project in Colombia noemen wij Wonen bij de buurvrouw. En Nathalie Rietman (1973) is die buurvrouw! Zij nam het initiatief en heeft in 2005 de stichting La Vecina in Nederland opgericht en in 2006 samen met Gerard van der Haas de Colombiaanse Fundación La Vecina. Inmiddels woont zij in Cartagena, Colombia en werkt zij als projectdirectrice voor de stichting. De doelstelling van de stichting La Vecina is de levensomstandigheden van de straatkinderen in Colombia op een duurzame wijze verbeteren en hen uitzicht bieden op een meer kansrijke toekomst. Om deze doelstelling te bereiken worden projecten gestart. Ons eerste project is een kindertehuis in de sector Marlinda in de wijk La Boquilla in Cartagena. In 2007 zijn wij ook met buurtprojecten gestart waarover u in hoofdstuk 2 meer kunt lezen. Verder proberen we bewustzijn in Nederland te creëren en steun te genereren voor de problematiek van de straatkinderen in Cartagena. Eind 2007 is Gerard van der Haas (1960), partner van Nathalie Rietman, ook naar Colombia vertrokken en is hij Nathalie permanent gaan ondersteunen in de opvang van de kinderen. Zijn kerntaak is het opstarten en begeleiden van nieuwe projecten. 1.3 Wat ons beweegt Het beleid van de stichting La Vecina is gericht op transparantie, lage overheadkosten en duurzaamheid. De kracht van het werk van La Vecina is de directheid, waardoor mensen zich betrokken voelen. Honderd procent transparantie is dan een vereiste om deze wijze van werken duidelijk te maken aan ieder die ons een warm hart toedraagt. Op onze website staat actuele informatie over onze projecten. Hier zijn ook de dagboeken van Nathalie en Gerard te vinden waarin zij beschrijven wat zij allemaal meemaken. Elke vier maanden geven wij een nieuwsbrief uit. Daarnaast informeren we onze donateurs en andere geïnteresseerden regelmatig per over onze acties. En last, but not least geeft dit jaarverslag u volledig inzicht hoe La Vecina er financieel voor staat. Onze donateurs en sponsors moeten er zeker van kunnen zijn dat hun geld direct wordt besteed aan het kindertehuis, de kinderen en andere (buurt)projecten. Wij streven naar een zo laag mogelijke overhead in Nederland, hetgeen alleen mogelijk is door een belangenloze inzet van betrokkenen en professionele dienstverleners (denk bijvoorbeeld aan de website, accountant, notaris, bank). De projectdirectie in Colombia verdient minder dan het wettelijk minimum loon, aangevuld met een vergoeding voor pensioenopbouw en een ziektekostenvergoeding. Wij willen dat onze initiatieven blijvend en duurzaam zijn. De lokale bevolking moet op termijn onze projecten kunnen voortzetten. Daarom zal in de toekomst aandacht moeten worden besteed aan het opleiden van professioneel lokaal management en fondsenwerving in Colombia. 4

5 1.3 De organisatie Er is een Colombiaanse stichting die het kindertehuis beheert en (buurt)projecten uitvoert in Cartagena, Colombia. De Colombiaanse stichting, Fundación La Vecina Cartagena, is opgericht op 28 september 2006 en heeft een voorwaarden scheppende en uitvoerende taak. Fundación La Vecina huurt het kindertehuis, heeft de Colombiaanse medewerkers in dienst en onderhoudt de contacten met de Kinderbescherming en lokale autoriteiten. Hierdoor is het mogelijk om de kinderen optimaal onderdak, onderwijs, eten en verzorging te bieden. De Nederlandse stichting La Vecina is op 22 april 2005 opgericht. De Nederlandse stichting heeft als doel voldoende geld in te zamelen om het werk van de Colombiaanse stichting mogelijk te maken. Het bestuur van de Nederlandse stichting houdt toezicht op de besteding van de gelden van de Colombiaanse stichting. De werkwijze van La Vecina is hieronder samengevat in een overzicht: Aanvragen voor financiering projecten Stichting La Vecina Nederland Stichting La Vecina Cartagena Dagopvang Werving Financiele middelen / vergroten bewustwording in Nederland Donatie gelden, toezicht en boekhouding Nachtopvang Buurtprojecten Geld van donateurs en fondsen 5

6 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie Colombia, ruim 30 maal zo groot als Nederland, ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika. Het land met 45 miljoen inwoners grenst aan Peru, Ecuador, Brazilië en Venezuela. Colombia bestaat uit een gevarieerd landschap, prachtige stranden, de Andes, vruchtbare valleien en tropische regenwouden. Naast prachtige natuur kent het land vele problemen. Al 40 jaar heerst er een burgeroorlog. Als gevolg daarvan zijn er zijn 3 miljoen inheemse vluchtelingen. Deze worden niet erkend door Verenigde Naties omdat ze binnen hun land gevlucht zijn. Ook de teelt en handel van cocaïne zorgt voor de nodige problemen. De werkloosheid is enorm, de trek van het platteland naar de steden is groot, de sloppenwijken dijen uit en de armoede in de steden neemt toe. Het land kent vrijwel geen middenklasse. Naast de kleine, rijke groep leeft het merendeel van een minimumloon van ca. 130 euro per maand. Veel mensen leven zelfs nog onder dit minimum. De kinderen die in Colombia uit arme gezinnen komen, hebben weinig of geen kansen en leven vaak op straat. Onderwijs wordt in vele gevallen niet gevolgd; ze werken op straat om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Het leven op straat kent veel gevaren en een gebrek aan aandacht en liefde zorgt er vaak voor dat deze kinderen een toevlucht zoeken in prostitutie en drugs. Cartagena is een grote stad met veel arme buitenwijken. Een groot deel van de één miljoen inwoners van Cartagena leeft in armoedige omstandigheden. Aan de buitenrand van de stad zijn de inheemse vluchtelingen neergestreken. Eén van die buitenwijken is La Boquilla en ligt 10 km ten noorden van het historische oude centrum. De wijk La Boquilla is opgesplitst in een aantal sectoren en ligt in de mangroves die aan de zee grenzen. De sector waarin Fundación La Vecina actief is heet Marlinda en de bevolking bestaat voornamelijk uit vluchtelingen. Voor deze groep mensen is weinig tot niets geregeld en een sociaal vangnet is er niet. 2.2 Het projectteam in Colombia Het projectteam in Colombia bestaat per januari 2008 uit zes personen. Claudia en Maricela verzorgen de maaltijden, houden het gebouw schoon en verrichten allerlei andere werkzaamheden. Ines is de lerares en geeft in het kindertehuis onderwijs aan 25 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Daarbij wordt ze geassisteerd door een stagiaire. Luz Angelica is de psychologe en samen met Gerard onderhoudt zij contacten met de wijk waarin Fundación La Vecina werkzaam is. Ook neemt zij de psychologische begeleiding van de kinderen op zich. Nathalie is de direct verantwoordelijke voor alle zaken aangaande het kindertehuis en is financieel verantwoordelijk. Gerard is direct verantwoordelijk voor de contacten/projecten in de wijk en voor het ontwikkelen en begeleiden van nieuwe projecten, al naar gelang de hulpvraag. De huidige bezetting in Colombia is voldoende om invulling te kunnen geven aan de geplande projecten voor 2008, met uitzondering van de 24-uurs opvang waarvoor extra personeelsleden moeten worden aangenomen. 2.3 De gerealiseerde projecten in Dagopvang Op 05 maart 2007 is het kindertehuis geopend in sector Marlinda in de wijk La Boquilla Cartagena. Hiermee is dagopvang voor 15 kinderen gerealiseerd. Deze dagopvang bestaat uit onderwijs, voeding (ontbijt en lunch), educatie en recreatie. Binnen de dagopvang valt ook medische en psychologische hulp voor de kinderen. De kinderen worden twee maal per jaar gecheckt. 6

7 2.3.2 Buurtprojecten Fundación La Vecina is inmiddels door de wijk geaccepteerd. De lokale bevolking is blij met het kindertehuis en het aantal aanvragen overstijgt het aantal plaatsen. De betrokkenheid van de buurtbewoners bij de projecten van La Vecina is groot. Er is samenwerking met lokale organisaties waaronder scholen, opvangmoeders, de lokale kinderbescherming Bienestar en andere hulporganisaties. Door de binding met de buurt en de contacten met de lokale organisaties krijgt La Vecina steeds beter zicht op de problematiek in de wijk. Voor de buurt zijn in 2007 twee workshops gegeven voor de ouders en/of verzorgers van de kinderen over goede voeding voor kinderen en het voorkomen van diarree bij jonge kinderen. Tevens zijn er voor de kinderen activiteiten georganiseerd zoals een bibliotheek bezoek en de viering van de dag van de kinderen. Er is een culturele week georganiseerd waarin elke dag een ander thema centraal stond. Daarnaast hebben de kinderen als bijkomende grote activiteit en onder begeleiding van een Colombiaanse schilder schilderijen gemaakt. Deze schilderijen zijn zowel in Nederland als Colombia geëxposeerd en gedeeltelijk verkocht Bewustzijn In 2007 is in Colombia bewustzijn over de plaatselijke situatie gecreëerd bij Nederlanders die een bezoek brachten aan het project. Aan de hand van het organiseren van verschillende activiteiten door stichting La Vecina is in Nederland ook bewustzijn gecreëerd. 2.4 Plannen voor 2008 In januari van 2008 heeft La Vecina uitgebreid en momenteel vangt Fundación La Vecina 25 kinderen op. Tevens worden voorbereidingen getroffen om in juli van start te kunnen gaan met 24-uurs opvang. Aan deze 24-uurs opvang zullen nog eens 15 extra kinderen gaan deelnemen. La Vecina wil in 2008 onderzoeken of er naast de reguliere hulp in de buurt behoefte is aan aanvullende, meer gerichte hulp. Hiervoor zullen dan nieuwe projecten worden gestart. Verder moet er gewerkt worden aan het professionaliseren van de organisatie om zodoende nog meer kinderen te helpen en/of te ondersteunen binnen de mogelijkheden van het budget. La Vecina heeft als doel om de dag- en nachtopvang en ook de buurtprojecten geleidelijk verder uit te breiden. Om de kwaliteit van de hulp en ondersteuning te kunnen waarborgen is het van belang dat de groei niet te snel gaat en dat het aantal en de omvang van de projecten te controleren is door de projectcoördinatoren Nathalie en Gerard. De dag- en nachtopvang en de buurtprojecten in 2008 zullen worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties aangevuld met de informatie uit buurtonderzoek en uit de contacten met lokale instanties bepaalt de stichting welke initiatieven van belang zijn voor de kinderen voor de jaren na Hiervoor zal er voor een middellang termijnplan worden opgesteld. Hierbij zal ook de visie voor de langere termijn verder worden uitgewerkt. Fundacion La Vecina heeft voor 2008 een budget ingediend ten bedrage van ,-. Dit budget is door het bestuur goedgekeurd. 7

8 3 La Vecina in Nederland 3.1 Introductie De Nederlandse stichting La Vecina is op 22 april 2005 opgericht. De stichting is gehuisvest in Rotterdam, tevens de stad waar Nathalie Rietman lang heeft gewoond. In eerste instantie kwam de steun voor La Vecina in de vorm van donateurs, vrijwilligers en bestuursleden voornamelijk uit deze regio. Het is goed om te zien dat La Vecina in 2007 een meer landelijk karakter krijgt. De nieuwe donateurs, donerende bedrijven en stichtingen komen nu werkelijk uit heel Nederland. Stichting La Vecina in Nederland vraagt aandacht voor de situatie van de straatkinderen in Colombia. De Nederlandse stichting heeft als doel voldoende geld in te zamelen om het werk van de Colombiaanse stichting mogelijk te maken. De stichting informeert mensen in haar directe omgeving en vraagt hen vervolgens hun netwerk te gebruiken teneinde voldoende financiële middelen te verwerven. De stichting heeft bestuursleden, maar maakt ook gebruik van ambassadeurs: mensen die de taak hebben om het gedachtegoed van de stichting uit te dragen en anderen te betrekken bij de leefomstandigheden van de kinderen in Cartagena. Die anderen kunnen hun betrokkenheid tonen door o.a. een bijdrage te leveren aan de stichting in de vorm van een donatie of door acties te organiseren. Ook onze beschermheer Charles Groenhuijsen speelt hierbij een nuttige rol. De website is de centrale schakel in de communicatie met de donateurs en andere geïnteresseerden. Hierop kan men alle informatie vinden over de projecten en de stichting en de laatste ontwikkelingen volgen. Tevens kan men zich o.a. aanmelden voor een actie, de nieuwsbrief en/of donateur worden. Het bestuur van de Nederlandse stichting houdt tevens toezicht op de besteding van de gelden van de Colombiaanse stichting Het bestuur, de ambassadeurs en de vrijwilligers Het bestuur en de ambassadeurs van La Vecina in Nederland kwamen in 2007 iedere maand bijeen. Elke vergadering werd met Nathalie Rietman getelefoneerd om voeling te houden met de situatie in Colombia. Gerard van der Haas woonde toen nog de Nederlandse vergaderingen bij. Tegenwoordig wordt in de vergadering via Skype met Nathalie en Gerard in Colombia gecommuniceerd. Twee maal in 2007 was Nathalie Rietman in levende lijve bij de bestuursvergadering om de voortgang van de projecten in Colombia te bespreken. Op deze wijze blijven de twee organisaties in Colombia en Nederland elkaar informeren, voeden en motiveren. Aan het eind van 2007 is door Nathalie Rietman en Gerard van der Haas een budget opgesteld voor de projecten en benodigde gelden in Dit budget is uitgebreid besproken in het bestuur en met wat aanpassingen goedgekeurd. Vervolgens maakt het bestuur in Nederland actieplannen om het benodigde geld voor dit budget in 2008 bijeen te krijgen. Verder besteden het bestuur en de ambassadeurs veel tijd aan het organiseren en coördineren van de verschillende acties, publiciteit en het onderhouden van de contacten. Waren de bestuursleden en ambassadeurs van het eerste uur nog een beetje manusjes van alles, tegenwoordig is er een iets striktere functiescheiding doorgevoerd. Zie verder de bijlage 1. Steeds belangrijker worden onze vrijwilligers. Mensen die zomaar een kerstactie organiseren, of op andere wijze geld inzamelen. Stichtingen en bedrijven melden zich spontaan bij ons om (delen van) projecten te financieren. Dit zijn voor ons hartverwarmende en inspirerende ervaringen!

9 Zeer belangrijk voor La Vecina is de steun die wij ontvangen van Buro Petr van Blokland + Claudia Mens. Dit buro ondersteunt onze website, heeft onze huisstijl ontwikkeld en helpt ons bij het maken van nieuwsbrieven en promotiemateriaal. Het is prettig om te merken dat alle medewerkers van dit buro oprecht betrokken zijn bij La Vecina. Accountantskantoor Huizer van Ieperen stelt de Nederlandse én Colombiaanse jaarrekening samen en is in de persoon van Ton Spruit onze steun en toeverlaat voor alle financiële vragen. Wij voelen ons als bestuur rijk met zo n achterban. 3.3 Activiteiten in Nederland Om een financieel draagvlak voor de projecten in Colombia te creëren moet La Vecina in Nederland geld inzamelen. Dit geld is afkomstig van onze vaste maandelijkse donateurs en eenmalige giften, van acties die La Vecina en/of vrijwilligers organiseren en van de eenmalige giften van bedrijven en stichtingen Donateurs en eenmalige giften Ultimo 2007 heeft La Vecina 212 maandelijkse donateurs, die over een heel jaar ,- doneerden. In Nederland streven we er naar om minimaal 365 engelen te betrekken bij de stichting door middel van een maandelijkse donatie. Het idee van de 365 engelen komt voort uit de gedachte dat een jaar 365 dagen telt en dat er elke dag minimaal 1 engeltje is die het werk van La Vecina mogelijk maakt. Daarnaast had La Vecina 8.507,- aan inkomsten door eenmalige giften Acties We hebben in 2007 erg veel plezier beleefd aan het organiseren van een aantal acties. De belangrijkste acties zijn de La Vecina Fietstocht en het La Vecina Jaarfeest. De fietstocht werd op 2 september 2007 gehouden in Limbourg (Belgisch Limburg) en bracht ,- op. Er waren meer dan honderd deelnemers waarvan een groot deel bleef kamperen of op een boerderij overnachtten. Een zeer gezellige aangelegenheid! Op 29 september 2007 is het tweede La Vecina Jaarfeest georganiseerd in de Hal4 te Rotterdam. Onze beschermheer Charles Groenhuijsen gaf zijn visie op het werk van La Vecina en deed een live interview met Nathalie en Gerard. Er werd een film getoond die de aanwezigen toonde hoe de mensen in La Boquilla wonen. Het feest leverde 5.645,- op en een aantal nieuwe donateurs. Daarnaast zijn er door vrijwilligers kleinere inzamelacties gestart. Deze acties varieerden van het inzamelen van geld op kraamfeestjes, verjaardagen en een promotie tot het organiseren van een rommelmarkt, bijzondere kerstacties en een flesseninzamelactie. Deze kleine acties leverden bij elkaar 6.405,- op Fondsen en bedrijfssponsoring De bedrijfssponsoring levert maar liefst een bedrag van ,- op! Er is een (klein) aantal bedrijven waarmee La Vecina een wel hele bijzondere band heeft opgebouwd en die zich het lot van de straatkinderen zeer aantrekken. Mark van Schaick Marine Services is zo n bedrijf waarop wij kunnen bouwen. Daarnaast heeft een grote gemeente besloten een deel van haar kerstpakkettenbudget aan La Vecina te schenken. Diverse overige fondsen hielpen La Vecina aan ,-. Hierbij zitten sympathieke, kleinere fondsen die zich zeer betrokken tonen en delen van projecten financieren. Maar ook het NCDO heeft ons in 2007 gesteund. Last, but not least behoorde Nathalie Rietman in 2007 tot de winnaars van de Vodafone wedstrijd Word of Difference. Deze eenmalige hoofdprijs bestond uit het geweldige bedrag van ,- voor salaris- en onkostendekking. De onkosten moeten natuurlijk reëel zijn en mogelijk moet daarom een deel van de onkostenvergoeding worden terugbetaald. Het is de Vodafoneprijs die ons een jaar voorsprong geeft. Het zijn de donateurs en de speciale bedrijfssponsors die La Vecina haar continuïteit geven! 9

10 3.3.4 Ingezamelde gelden samengevat In 2007 is het enorme bedrag van ,- opgehaald (zie tabel: reële bedragen). In dit bedrag zitten een aantal eenmalige zaken, te weten de Vodafoneprijs en een grote gift. Wanneer we deze bedragen aftrekken (zie tabel: genormaliseerde bedragen) blijkt dat ca ,- is opgehaald bij donateurs, fondsen en bedrijven en met acties. Verder is er een documentaire gemaakt over de werkzaamheden van Fundación La Vecina. Zowel in Nederland als in Colombia is gefilmd en op 21 november 2007 zijn Nathalie en Gerard 50 minuten lang te zien geweest in het programma Aanpakken en wegwezen van omroep Llink nd 2. Deze uitzending is in 2008 nog eens herhaald. In bijlage 3 is een lijst met publicaties opgenomen Publiciteit Publiciteit rondom La Vecina blijkt zeer belangrijk om nieuwe donateurs te werven en meer bekendheid te geven aan de problematiek van de straatkinderen. Naar aanleiding van de La Vecina Jaarfeesten is er veel media-aandacht geweest, o.a. een stuk in Maasstad Weekblad, een nieuwsitem op Radio Rijnmond en nog een tv-optreden op RNN7. In het weekblad Margriet verscheen een mooi artikel over Nathalie in de rubriek Sterke Vrouwen. Bron Bedrag reëel Perc. reëel Bedrag norm. Perc. norm Vaste donateurs ,0% ,6% Eenmalige giften ,8% ,7% Fietstocht ,2% ,0% Jaarfeest ,2% ,1% Overige acties ,6% ,8% Fondsen ,5% ,3% Sponsoring door bedrijven ,4% ,6% Vodafone Foundation ,3% 0 0,0% ,0% ,0% Tabel Ingezamelde gelden samengevat 10

11 3.4 Plannen voor 2008 Wij zijn zeer tevreden over de resultaten die La Vecina in 2007 in Nederland heeft weten te realiseren. Er is een stevige basis onder La Vecina gelegd, zowel in financiële als organisatorische zin. Het belangrijkste zijn de mensen die ons particulier of via bedrijven en fondsen steunen, in welke zin dan ook. La Vecina heeft bestaansrecht en we kunnen nu wat meer vooruit kijken. In 2008 moet wederom het (genormaliseerde) bedrag van ca ,- worden binnengehaald om de ingediende plannen van La Vecina in Colombia ten bedrage van te kunnen financieren. Dat betekent dat de Nederlandse stichting dit jaar flink aan de bak moet. Er zijn een aantal acties gepland, waaronder het eerste La Vecina voetbaltoernooi, de La Vecina fietstocht (nu in Nederland), een donateurborrel en een bedrijfsevenement. Via de nieuwsbrief en de website zullen we alle geïnteresseerden op de hoogte brengen van de data en wijze van inschrijven. Tenslotte is La Vecina er zeer bij gebaat wanneer onze donateurs en geïnteresseerden anderen vertellen over het werk dat La Vecina verricht. 11

12 4 Financiën 4.1 Financieel beleid Het financiële boekjaar van La Vecina loopt gelijk aan het kalenderjaar. Zowel in Colombia als in Nederland wordt in november van het kalenderjaar een budget opgesteld dat vervolgens wordt besproken, zonodig aangepast en wordt goedgekeurd. Het financieel beleid van La Vecina is gericht op continuïteit. Wij streven naar de opbouw van een continuïteitsreserve gelijk aan ongeveer een jaar projectkosten. Verder streven we naar een diversiteit aan inkomsten om de afhankelijkheid van één bedrijf, stichting of actie te minimaliseren. Stichting La Vecina is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te worden betaald over erfenissen en schenkingen. De Postbank gaf ons in 2006 toestemming gebruik te maken van de automatische incasso. Op de website van La Vecina ( kan men via onze eigen donatiemodule donateur worden. De mogelijkheid om via internet te doneren bestaat ook nog eens via de donatiemodule van de Stichting GeefGratis ( 4.2 Jaarrekening Toelichting op de jaarrekening 2007 Huizer van Ieperen Accountants en Belastingadviseurs hebben de financiële gegevens verzameld, verwerkt, gerubriceerd en samengevat. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Huizer van Ieperen heeft voor de jaarrekening 2007 een samenstellingverklaring afgegeven (zie bijlage 4). Alle bedragen zijn omgerekend naar euro s. Voor omrekening van de Colombiaanse peso s naar de euro is de gemiddelde koers over 2007 genomen. Alle baten en lasten die betrekking hebben op 2007 zijn meegenomen in de staat van baten en lasten. Baten die betrekking hebben op 2007 maar pas in 2008 zijn binnengekomen zijn in de balans opgenomen onder de vorderingen. 12

13 4.2.2 Toelichting op de balans van de Stichting La Vecina Nederland Het totaal van de bezittingen van La Vecina bedroeg op 31 december ,-. Het overgrote deel hiervan ( ,-) bestaat uit liquide middelen die op een spaarrekening staan. Balans Stichting La Vecina NL 31 dec dec Voor een bedrag van ,- wordt een algemene reserve aangehouden ter waarborging van de continuïteit van de Nederlandse stichting. Voor het overige wordt conform de doelstelling van de stichting en het besluit van het bestuur d.d. 5 maart 2008 een bestemmingsreserve voor de Colombiaanse stichting aangehouden. Het eigen vermogen bedraagt eind ,-; dit is ,- meer dan eind ACTIVA Vorderingen: overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsreserve Colombia Eigen vermogen Kortlopende schulden: overlopende passiva Totaal Tabel Toelichting op de balans van de Stichting La Vecina Nederland 13

14 4.2.3 Toelichting op de staat van baten en lasten van de Stichting La Vecina NL Staat van Baten en Lasten La Vecina NL Werkelijk 2007 Werkelijk 2006 Baten uit eigen fondsenwerving in NL Vaste donateurs Eenmalige giften Fietstocht Jaarfeest Overige acties Fondsen Sponsoring door bedrijven Vodafone Foundation Uitvoeringskosten in NL Promotiekosten Websitekosten Opleidingskosten - 41 Reis- en verblijfkosten Nathalie en Gerard Telefoonkosten - 62 Kantoorkosten Administratie/accountantkosten Abonnementen/contributies Juridische/advieskosten Automatiseringskosten Representatiekosten Bankkosten Rentebaten In totaal was in ,- beschikbaar voor onze doelstelling. De werkelijke bijdrage aan Colombia bedraagt in ,-, derhalve scoren we ,- hoger. Zoals in paragraaf is toegelicht zijn de Vodafoneprijs en een eenmalige gift (samen ,-) de belangrijkste redenen dat we zoveel hoger zijn uitgekomen. De uitvoeringskosten in Nederland bedragen ,- of te wel 8,6% van de baten uit eigen fondswerving. In deze kosten zitten de reis- en verblijfkosten van Nathalie Rietman en Gerard van der Haas ( ,-) die vanaf 2008 in de staat van baten en lasten van La Vecina in Colombia zullen worden opgenomen. Wanneer we deze kosten voor 2007 aftrekken blijkt dat de Nederlandse stichting ca ,- heeft uitgegeven om de fondsenwerving in Nederland te bekostigen, of te wel 2,3% van de baten uit eigen fondswerving. Dit is een zeer laag percentage en zo hoort het ook wat ons betreft! De baten zijn toegelicht in paragraaf 3.3. De uitvoeringskosten in Nederland zijn dermate laag dat een verdere toelichting niet meer inzicht geeft. in % van baten uit eigen fondswerving 8,6% 52,5% Totaal beschikbaar voor doelstelling Bijdrage aan Colombia Batig saldo

15 4.2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting La Vecina Colombia Staat van Baten en Lasten La Vecina COL Werkelijk 2007 Bijdrage uit Nederland Eigen fondsenwerving in Colombia 418 Beschikbaar voor projecten in Colombia Kosten projecten in Colombia Budget 2007 Personeelskosten Colombia Projectdirectie Huisvestingskosten Inventaris Opvang en verzorging kinderen Kantoorkosten Reis- en verblijfkosten Aan personeelskosten in Colombia is meer uitgegeven dan begroot omdat we er niet op hadden gerekend dat we bewaking nodig zouden hebben. Tevens is vanaf september een psychologe in dienst genomen. De kosten van de projectdirectie zijn hoger omdat Nathalie door het winnen van de Vodafoneprijs van Vodafone tijdelijk een hoger salaris heeft gekregen en eind 2007 Gerard van der Haas in dienst is gekomen. De huisvestingskosten waren hoger, omdat er in en om het huis het één en ander aangepast en opgeknapt moest worden. De inventaris is slechts voor de helft aangeschaft omdat de 24-uurs opvang pas in juli 2008 van start gaat. De kosten van voeding blijken veel lager dan we van te voren dachten. De kantoorkosten zijn weer hoger door de aanschaf van een laptop voor Nathalie, een printer voor de stichting en voor het thuiswerk. Nathalie is twee keer naar Nederland gegaan voor zakelijke- en promotiedoeleinden. Overige kosten Batig saldo Colombia Tabel Toelichting op de staat van baten en lasten Stichting La Vecina Colombia 15

16 4.3 Begroting 2008 De totale inkomsten voor 2008 zijn begroot op ,-. Onze vaste maandelijkse donateurs groeien nog steeds en zullen in 2008 ca. 30% van de begroting gaan dekken. De eenmalige giften zijn goed voor 10%. De bijdrage vanuit de akties worden voor 2008 even hoog ingeschat als voor 2007: namelijk 25%. De bijdragen uit fondsen komen wat moeilijk tot stand en worden daarom op een 5% bijdrage begroot. De sponsoring door bedrijven is ook in 2008 heel belangrijk en wordt begroot op 30%. De begrote uitgaven voor 2008 bedragen ,-. Dit is een stijging van ,- ten opzichte van De dagopvang wordt uitgebreid naar 25 kinderen en halverwege 2008 wordt gestart met de nachtopvang voor 15 kinderen. Tevens worden een aantal nieuwe buurtprojecten gestart, zoals de ondersteuning van opvangmoeders en een voedselverstrekkingsprogramma. 16

17 5 Bijlagen 5.1 Lijst bestuursleden en ambassadeurs Nathalie Rietman en Gerard van der Haas zijn de bestuursleden van Fundaçion La Vecina in Colombia met als volgende taakverdeling: Nathalie Rietman (1973) is projectcoördinator dag/nachtopvang en medewerker buurtprojecten Gerard van der Haas (1960) is projectcoördinator buurtprojecten en medewerker dag/nachtopvang In het bestuur van Stichting La Vecina Nederland hebben de volgende mensen zitting: Arjen Snelders, Voorzitter (1969, accountmanager ICT) Rob van der Cammen, Penningmeester (1958, directeur technische groothandel) Barbara Kathmann, Secretaris (1978, redacteur omroep Llink) Frederike Geerts, Bestuurslid (1973, schrijfster) Esther Voorn, Bestuurslid (1971, regiomanager uitzendorganisatie) Van het bestuur hebben Rob van der Cammen, Barbara Kathmann en Arjen Snelders tevens als ambassadeur de opdracht om het gedachtegoed van La Vecina actief uit te dragen en zijn zij samen met de andere ambassadeurs verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten van stichting La Vecina in Nederland. De overige ambassadeurs zijn: Suzan Snelders, Pers en publiciteit (1973, communicatieadviseur) Jan Martin Parent, Organisatie fietstocht vanaf 1/1/08 (1969, manager service delivery Europe) Leo van der Velden, Organisatie jaarfeest vanaf 1/1/08 (1956, creative producer) Thijs Vink, Organisatie jaarfeest tot 1/1/08 (1974, organisatieadviseur) Dan is er onze beschermheer, de journalist Charles Groenhuijsen, die zijn naam heeft verbonden aan La Vecina en bijdragen levert in de publiciteit rondom de stichting. 17

18 5.2 Lijst vrijwilligers en ondersteunende bedrijven (in willekeurige volgorde) Claudia Mens Buro Petr van Blokland + Claudia Mens: website, vormgeving Petr Blokland Buro Petr van Blokland + Claudia Mens: website, automatisering Kirsten Langmuur Buro Petr van Blokland + Claudia Mens: website Paula Derkse Buro Petr van Blokland + Claudia Mens: nieuwsbrief Ton Spruit Accountantskantoor Huizer en van Ieperen: financieel advies, jaarrekening Luutzen Tamminga Van der Stap Notarissen: advies Mark de Wit Easyleads: google adwords Linda Haest campagne Redigeren en schrijven van teksten, rommelmarkt Yolanda Garcia Gonzalez Spaanse vertalingen Eve Hopkins Engelse vertalingen Mieke Hartwig Flessenactie, veiling schilderijen en vele andere acties Jasper Budel Organisatie fietstocht, automatisering Wout Rockx Organisatie fietstocht Carlijn van Veen Organisatie fietstocht Paulus Mullenberg Organisatie fietstocht Martijn Kathmann Organisatie fietstocht, feest Karen Mertens Organisatie fietstocht, feest Marianne Kathmann Organisatie feest Remco Hogenbirk Organisatie feest John Oliveira Organisatie feest Tim Kamps Veiling op het feest Bor Royackers Veiling op het feest Julius Geleijnse DJ op het feest Mark Nog Harder VJ op het feest Destash Feestband Barbara Hoogstede Pers en publiciteit Dames 11 van hockeyclub Promotieteam Rotterdam 18

19 5.3 Lijst publicaties 21 november 2007, Llink tv, Gerard en Nathalie in het programma Aanpakken & Wegwezen. 1 november 2007, Dagblad De Pers, hele pagina 24 september 2007, Algemeen Dagblad, kort bericht 28 september 2007, te gast bij RNN 7 voor live-uitzending RNN Vandaag 26 september 2007, Postiljon, halve pagina met foto 29 juli 2007, weekblad Margriet, rubriek Sterke Vrouwen mei 2007, diverse vermeldingen op fietssites 19 mei 2007, De Havenloods, kort bericht met foto januari 2007, artikel personeelsblad Gemeente Rotterdam december 2006, reportage personeelsblad Gemeentewerken Rotterdam 28 oktober, radio-interview Radio Berkel 27 oktober 2006, nieuwsitem met interview TV Rijnmond 27 oktober 2006, Algemeen Dagblad, kwart pagina met foto 26 oktober 2006, Leidsch Dagblad, kort bericht 25 oktober 2006, Maasstad Weekbladen, halve pagina met foto 19

20 Bijlage 5.4 Samenstellingsverklaring accountant Aan: Stichting La Vecina Rotterdam Samenstellingsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007 van Stichting La Vecina te Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De gegevens van de jaarrekening zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van dit rapport. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Huizer van Ieperen Accountants Drs. A.L. Spruit RA 20

Inhoudsopgave Jaarverslag 2006

Inhoudsopgave Jaarverslag 2006 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2006 Bestuursverslag Stichting La Vecina 3 Aanbiedingsbrief/samenstellingsverklaring accountant 6 Jaarrekening A. Balans per 31 december 2006 9 B. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting La Vecina

Jaarverslag 2011 Stichting La Vecina Jaarverslag 2011 Stichting La Vecina Juli 2012 Cartagena - Colombia 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. La Vecina 1.1 Wie zijn wij? 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2. La Vecina in Colombia 2.1 Cartagena,

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1 accountants & belastingadviseurs Stichting El Manguare Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Samenstellingsverklaring 1 Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting La Vecina. Oprichtster en initiatiefneemster Nathalie Rietman

Jaarverslag 2010 Stichting La Vecina. Oprichtster en initiatiefneemster Nathalie Rietman Jaarverslag 2010 Stichting La Vecina Oprichtster en initiatiefneemster Nathalie Rietman 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. La Vecina 1.1 Wie zijn wij? 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2. La Vecina in Colombia

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2013 2 5 Baten-

Nadere informatie

STICHTING TAALMENU Amsterdam RAPPORT INZAKE JAARBERICHT Sofi-nummer:

STICHTING TAALMENU Amsterdam RAPPORT INZAKE JAARBERICHT Sofi-nummer: STICHTING TAALMENU RAPPORT INZAKE JAARBERICHT 2016 Sofi-nummer: 8171.86.487 1 De heer E.P. Kniesmeijer Zaanstraat 368 1013 SG, 20 februari 2017 Geacht bestuur, Hiermede berichten wij u over de door ons

Nadere informatie

.-, JAARREKENING RAPPORT. Inhoudsopgave. Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

.-, JAARREKENING RAPPORT. Inhoudsopgave. Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen. Grondslagen voor de financiële verslaggeving ïl.- Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen 2 J JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 3 1 december 214 Staat van baten en lasten over 214 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2014 2 5 Baten-

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Brigidastraat CR BAVEL

Stichting JA Foundation Brigidastraat CR BAVEL Brigidastraat 11 4854 CR BAVEL 2015 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van baten en lasten 5 3. Fiscale positie 6 II. JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Jaarbericht 2014 Jaarrekening Stichting

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout Stichting JA Foundation Vlinderlaan 13 4904ZL Oosterhout 2014 Stichting JA Foundation Oosterhout INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2015 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2015 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2015 2 5 Baten-

Nadere informatie

Stichting Youth and I Gerard Doulaan RK Apeldoorn JAARREKENING 2011

Stichting Youth and I Gerard Doulaan RK Apeldoorn JAARREKENING 2011 Gerard Doulaan 8 7312 RK Apeldoorn JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA RAPPORT 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 JAARREKENING A - Balans per 31 december 2011 2 B - Winst- en verliesrekening over 2011 3 C

Nadere informatie

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS RAPPORT aan het bestuur van STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS inzake de jaarrekening 2014 Statutaire vestigingsplaats: s-gravenhage Adres: Breitnerlaan 101 2596 GX s-gravenhage Inhoudsopgave Behorende bij

Nadere informatie

Stichting Rhotia Valley Children s Home Apeldoorn. Inhoud

Stichting Rhotia Valley Children s Home Apeldoorn. Inhoud Apeldoorn Jaarrekening 2011 1 Inhoud Samenstellingsverklaring 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten 2011 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Jaarrekening 2015 Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 2 Balans 3 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel rapport 1.1

Nadere informatie

STICHTING TAALMENU Amsterdam RAPPORT INZAKE JAARBERICHT Sofi-nummer:

STICHTING TAALMENU Amsterdam RAPPORT INZAKE JAARBERICHT Sofi-nummer: STICHTING TAALMENU RAPPORT INZAKE JAARBERICHT 2015 Sofi-nummer: 8171.86.487 1 De heer E.P. Kniesmeijer Zaanstraat 368 1013 SG, 14 april 2016 Geacht bestuur, Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2002

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2002 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2002 Landgraaf, 29 september 2003 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 JAARVERSLAG Woord vooraf

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2016 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate JAARVERSLAG 2013 VAN Stichting Granate INHOUDSOPGAVE Pagina Structuur en activiteiten 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING ZICHT OP TOEKOMST TE AMSTERDAM

JAARREKENING 2014 STICHTING ZICHT OP TOEKOMST TE AMSTERDAM 2014 STICHTING ZICHT OP TOEKOMST TE AMSTERDAM RAPPORT BETREFFENDE DE 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Samenstellingsverklaring 2014 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 INGEBORG DOUWES STICHTING TE AMSTERDAM RAPPORT 2007 Amsterdam, 5 mei 2008 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007 RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG inzake jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Rapport 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemene opmerkingen 1 3 Vaststelling jaarrekening voorgaand

Nadere informatie

BENARD ACOUNTANTS ADVISEURS

BENARD ACOUNTANTS ADVISEURS JAARSTUKKEN 2014 van Stichting Woordwijs te Nieuwerkerk aan den IJssel INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016 Stichting Jambo Hakuna Matata Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave - grondslagen financiële verslaggeving - algemeen - balans debet - balans credit - resultatenrekening - toelichting op de balans - toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. STICHTiNG 1NLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN

JAARREKENING 2013. STICHTiNG 1NLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTiNG 1NLOOPHUIS PSYCHIATRIE, LEIDEN INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 4 Algemene toelichtingen 4 5 Toelichting

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

Stichting Eén en Ander Postbus 82 2501 CB Den Haag JAARRAPPORT 2006

Stichting Eén en Ander Postbus 82 2501 CB Den Haag JAARRAPPORT 2006 Stichting Eén en Ander Postbus 82 2501 CB Den Haag JAARRAPPORT 2006 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1. Samenstellingsverklaring 2. Juridische structuur en doelstelling 3. Rentabiliteit 4. Solvabiliteit

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2012

Rapport inzake de jaarrekening 2012 Rapport inzake de jaarrekening 2012 Groningen, 4 januari 2013 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 2 JAARVERSLAG Woord vooraf door de voorzitter 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen

Jaarrekening Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Jaarrekening 2014 Stichting Transgendergroep Groningen Groningen Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 2 Balans 3 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT, INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 3 Algemene toelichtingen 4 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2004 Landgraaf, 31 mei 2005 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Frank van Swaay. Verslagperiode: 11 maart 2013 tot en met 31 december 2013.

Frank van Swaay. Verslagperiode: 11 maart 2013 tot en met 31 december 2013. Stichting Campo Verde Foundation Jaarverslag 2013 Algemene informatie over de fondsenwervende instelling Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Campo Verde Foundation Gorinchem Stichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2013 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport uit

Nadere informatie

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016 Clarissenstraat 16 5281 AZ Financieel verslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 4 Bestuursverslag over 2016 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting "Hulp aan Roemenië" Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN

Stichting Hulp aan Roemenië Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN Stichting "Hulp aan Roemenië" Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN JAARREKENING 2014 Wijchen, 19 mei 2015 Geacht bestuur, Ingevolge de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarstukken

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2003

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2003 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2003 Landgraaf, 10 augustus 2004 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 JAARVERSLAG Woord vooraf

Nadere informatie

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING EXPERTISECENTRUM VOOR JOURNALISTIEK TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS

STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS RAPPORT aan het bestuur van STICHTING NIÑOS UNIDOS PERUANOS inzake de jaarrekening 2013 Statutaire vestigingsplaats: s-gravenhage Adres: Breitnerlaan 101 2596 GX s-gravenhage Inhoudsopgave Behorende bij

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein PR AMSTERDAM. De Bilt, 18 mei 2015.

Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein PR AMSTERDAM. De Bilt, 18 mei 2015. Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM De Bilt, 18 mei 2015 Geacht Bestuur, 1. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht

Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING

Nadere informatie

stichting "Yad Le-Ami" T.a.v. het bestuur P/a Burg. van Engelenweg AT IJsselmuiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

stichting Yad Le-Ami T.a.v. het bestuur P/a Burg. van Engelenweg AT IJsselmuiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 stichting "Yad Le-Ami" T.a.v. het bestuur P/a Burg. van Engelenweg 60 8271 AT IJsselmuiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG Blz. 1. samenstellingsverklaring 4 2. bedrijfsgegevens

Nadere informatie

STICHTING STREEKFONDS DE MAASHORST. Rapport inzake de jaarrekening 2013

STICHTING STREEKFONDS DE MAASHORST. Rapport inzake de jaarrekening 2013 STICHTING STREEKFONDS DE MAASHORST Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Dolfinn. Jaarverslag over 2013

Stichting Dolfinn. Jaarverslag over 2013 Stichting Dolfinn Jaarverslag over 2013 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511 25 27 TELEFOON 072 515 77

Nadere informatie

Stichting Lilato Foundation

Stichting Lilato Foundation JAARVERSLAG 2014 Stichting Lilato Foundation 1) Voorwoord Stichting Lilato Foundation Voor u ligt de tweede jaarrekening van Stichting Lilato Foundation. Een in 2013 opgerichte stichting die opkomt voor

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 - Winst- en verliesrekening over 2015 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2013

Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2013 Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 De Flank 1 5301 JS Zaltbommel KvK nr. 30237825 RSIN: 819128788 INHOUDSOPGAVE 1 Jaarrekening stichting KenyaCare...3 1.1 SamenstellingsOpdracht...3 1.2 Balans 2014...4 1.3 Staat

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Concept. Vertrouwelijk Stichting SDB T.a.v. Dhr. A. Streefkerk Purmerland 67 1451 ME Purmerland. Jaarrekening 2014

Concept. Vertrouwelijk Stichting SDB T.a.v. Dhr. A. Streefkerk Purmerland 67 1451 ME Purmerland. Jaarrekening 2014 Ron Segers Accountants & Adviseurs Signaal 50 1446 XA Purmerend T + 31 299 75 25 38 F + 31 299 75 24 17 E info@ronsegers.nl Vertrouwelijk Stichting SDB T.a.v. Dhr. A. Streefkerk Purmerland 67 1451 ME Purmerland

Nadere informatie

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2015

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2015 Stichting Jambo Hakuna Matata Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave - grondslagen financiële verslaggeving - algemeen - balans debet - balans credit - resultatenrekening - toelichting op de balans - toelichting

Nadere informatie

STICHTING GALGO SUPPORT HOLLAND te CAPELLE AAN DEN IJSSEL

STICHTING GALGO SUPPORT HOLLAND te CAPELLE AAN DEN IJSSEL te CAPELLE AAN DEN IJSSEL JAARREKENING Brahmslaan 22 2625 BW Delft tel.: 015-8871155 mail: dejongeaenb@gmail.com Inhoudsopgave VERSLAG Structuur en activiteiten... 3 Samenstellingsverklaring... 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM Jaarverslag 2013 Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat 73 6814 DB ARNHEM INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina A OPDRACHT 3 B ALGEMEEN 3 C SAMENSTELLINGSVERKLARING 4 D BIJZONDERE BESLUITEN 4 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie