Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:"

Transcriptie

1 Revalidatie

2

3 ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw verblijf laten wij u een filmpje zien met een impressie van het revalidatieproces. Dit filmpje staat ook op onze website. De formulieren die in dit ABC genoemd worden, vindt u in de bijlage. Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: RRR t.a.v. uw naam en kamernummer Van Beethovenlaan JD Rotterdam (zie ook: Contact) Afspraken De centrale planning maakt uw afspraken bij de behandelaren (fysiotherapie, ergotherapie en dergelijke). Aan het eind van de lopende week ontvangt u een overzicht van uw afspraken voor de volgende week. Het is mogelijk dat afspraken gedurende de week nog wijzigen. U krijgt dan een aangepaste afsprakenlijst. Arts Op de dag van opname maakt u kennis met één van onze artsen. Dat kan een revalidatiearts of een specialist ouderengeneeskunde zijn. Afhankelijk van uw aandoening is een van beiden uw behandelend arts. De arts doet medisch onderzoek en bespreekt de juiste medicatie, revalidatiediagnose en (voorlopige) behandeling, met name wat u wel en niet mag. U hebt regelmatig gesprekken met de arts en/of maatschappelijk werker over de voortgang van uw revalidatie. Voor acute zaken is altijd één van onze artsen beschikbaar. Wanneer u een medische vraag heeft, kunt u deze met uw EVV er (zie: Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/verpleegkundige) bespreken. Indien nodig zal de EVV er een afspraak voor u maken met de arts. Spreekuur arts De specialist ouderen geneeskunde heeft op vaste tijden een spreekuur. Dit spreekuur is voor korte contacten met patiënten, maximaal 15 minuten. Patiënten of familie kunnen zich aanmelden bij het medisch secretariaat op de afdeling. De medisch secretaresse plant tijdens het eerstvolgende spreekuur de afspraak in. De arts komt tijdens het spreekuur naar de afdeling en meldt zich bij u. Behandeldossier Alle betrokken behandelaren rapporteren in uw elektronisch zorgdossier. Dit wordt digitaal ingevoerd. Wilt u zelf uw dossier inzien, dan maakt u hiervoor een afspraak met uw EVV er. Op het moment van inzage is een medewerker aanwezig om eventuele vragen direct te beantwoorden. Via het formulier inzagerecht kunt u aangeven aan wie u eventueel toestemming geeft tot inzage in uw dossier. Dit wordt bij opname met u besproken en ingevuld. Behandelovereenkomst Met iedere patiënt die in het RRR wordt opgenomen, wordt een behandelovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staan wederzijdse rechten en plichten omschreven. Zowel u als een vertegenwoordiger van het RRR ondertekenen deze overeenkomst op de dag van opname. Deze overeenkomst wordt bewaard in uw dossier. Bezoek Bezoek is altijd welkom maar dient wel rekening te houden met uw therapieafspraken, uw eventuele rusttijd en die van andere revalidanten. In het Trefpunt of de afdelingshuiskamer is bezoek altijd welkom. Bij de receptie is dagelijks tot uur iemand aanwezig. Bezoek kan tot deze tijd vrij inen uitlopen. Daarna is de receptie gesloten en gaat de voordeur niet meer automatisch open. Wie later komt, moet aanbellen. De verantwoordelijke verpleegkundige komt de deur dan open doen. Afhankelijk van de verpleegkundige werkzaamheden in huis duurt dit langer of korter. Bewonersraad De bewonersraad vertegenwoordigt alle patiënten van het RRR. De raad bestaat uit bewoners en een poliklinische revalidant. Maandelijks overlegt de raad met de directie over REVALIDATIE 3

4 onderwerpen die voor patiënten nu of in de toekomst belangrijk zijn. Via de receptie in de centrale hal kunt u een afspraak maken met een lid van de bewonersraad. Bloemen Wanneer u bloemen krijgt, kunt u of uw bezoek deze in de spoelkeuken op de afdeling verzorgen. Vazen zijn beperkt aanwezig. Boeken Wekelijks komen op de afdeling vrijwilligers langs met boeken die u kunt lenen. Ook in het Trefpunt staan boeken die u kunt lenen. Lenen is kosteloos. Via de receptie in de centrale hal kunt u een afspraak maken voor het lenen van een gesproken boek. Hiervoor moet u zelf over een CD-speler beschikken. Boete De afspraken van al onze patiënten worden centraal gepland. Zo maken we optimaal gebruik van de tijd van onze behandelaren en krijgt iedereen de noodzakelijke therapie. Als u uw therapie afzegt, terwijl u hier wel toe in staat bent, riskeert u een boete van 25,-. Brand Bij brandalarm treedt automatisch ons beveiligingssysteem in werking. Dat betekent dat de brandwerende deuren sluiten, de brandweer gewaarschuwd wordt en medewerkers in actie komen. U blijft waar u bent en volgt de instructies op van de medewerkers. Indien nodig begeleiden zij u naar een andere ruimte. De brandweer is binnen 10 minuten in huis. Iedere avond rond uur sluiten automatisch alle brand werende deuren en wordt het systeem gecontroleerd. Care Tracker Op iedere afdelingsgang hangen twee computerschermen waarop medewerkers hun zorghandelingen per patiënt registreren. De informatie wordt gebruikt voor het volgen en verbeteren van uw zorgproces. Computers In het Trefpunt staan twee computers met een internetverbinding. Hiervan kunt u vrij gebruikmaken. Natuurlijk kunt u ook uw eigen computer of laptop gebruiken. U kunt gratis gebruik maken van ons netwerk RRRbewoners. Hou er rekening mee dat deze verbinding niet beveiligd is. Contact Het RRR is onder andere bereikbaar via het centrale telefoonnummer: Het doorkiesnummer van de afdeling staat op het informatiekaartje van de afdeling. Hierop staat ook de naam en het adres van uw EVV er op de afdeling. (zie ook: EVV). U of uw familie kan ook informatie over het RRR vinden op onze website of volgen via twitter of facebook. Dag van opname U wordt ontvangen door één van de medewerkers die u begeleidt naar de afdeling, met u het opnamegesprek voert en u de afdeling laat zien. U overhandigt in het opnamegesprek een kopie van uw ID bewijs, uw zorgpas, eventuele overdracht en medicatie wanneer u dit heeft meegekregen vanuit het ziekenhuis. We maken afspraken met u over kledingverzorging en financieeladministratieve zaken. U kunt apparatuur, zoals televisie en telefoon huren via de receptie. Verder komt op de dag van opname bij u langs: > de arts: maakt kennis, voert eventueel een lichamelijk onderzoek uit en maakt globale afspraken met u over uw zorg en behandeling. > de fysiotherapeut: om een eerste advies te geven ten aanzien van lopen en transfers. Eventueel komt bij u langs: > de ergotherapeut: voor het, indien nodig, verstrekken van een geschikte rolstoel of andere hulpmiddelen. > de logopedist: alleen wanneer er slikproblemen zijn. Decubitus (doorliggen) Decubitus kan optreden als uw conditie slecht is en/of wanneer u lang in dezelfde houding zit of ligt. Rode plekjes ontwikkelen zich soms snel tot blaren of wonden. Het behandelteam is alert op een eventuele verhoogde kans op decubitus. Waar nodig worden passende maatregelen getroffen, zoals een speciaal matras of een kussen voor in de rolstoel. Wij adviseren badstof sokken aan te doen. Voor meer informatie over decubitus kunt u op de afdeling vragen naar de folder Let op uw huid! Doorliggen, wat kunt u er aan doen?. 4 REVALIDATIE

5 Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/verpleegkundige (EVV) Een van de medewerkers van de verpleegafdeling stelt zich aan u voor als uw eerst verantwoordelijke verzorgende/verpleegkundige, kortweg EVV er. Dit is een verzorgende of verpleegkundige met een speciale opleiding gericht op het coördineren van uw zorg- en revalidatieproces. De EVV er is hét aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen van u en/of uw contactpersoon. (zie ook: Informatie aan derden). In de eerste week na opname zal uw EVV er een gesprek voeren met u en uw contactpersoon waarin allerlei praktische zaken rondom uw revalidatie aan bod komen. Bij afwezigheid van uw EVV er kunt u terecht bij diens vervanger of degene die ingedeeld staat op uw kamer (kamerverantwoordelijke). Financiën Financiële administratie De financiële administratie kunt u vinden op de eerste etage, kamer A1.29, en is open van maandag t/m donderdag van uur en van dinsdag t/m vrijdag van uur. Rekening courant U kunt bij het RRR een rekening courant openen. U stort hiervoor geld op onze rekening. Hiervan kunt u intern kleine geldbedragen opnemen en/of kosten laten afschrijven, bijvoorbeeld wanneer u naar de kapper gaat. U hoeft dan nauwelijks geld op zak te hebben. U kunt een rekeningcourant aanvragen via de receptie. De afhandeling hiervan gebeurt door de financiële administratie. Kas U kunt geld opnemen of storten bij de financiële administratie. Betalingen Eventuele was- of huurkosten worden maandelijks aan u gefactureerd. Automatische incasso U kunt het RRR machtigen om de maandelijks factuur automatisch te laten afschrijven. U kunt een automatische incasso regelen via de receptie. De afschrijving vindt ongeveer tien dagen na de factuurdatum plaats. Galerie R De wanden op de begane grond zijn van Galerie R. Iedere zes weken is er een nieuwe expositie. In de vitrinekasten worden beelden of sieraden tentoongesteld. Bij de opening van tentoonstellingen zijn patiënten en bezoekers van harte welkom. Informatie over Galerie R treft u aan in ons JouRRRnaal (maandblad) en op posters. Geestelijke zorg Wanneer u behoefte hebt aan geestelijke ondersteuning kunt u via de verpleging of de receptie in de centrale hal een afspraak maken met de Humanistisch Raadsvrouw. Vanuit een humanistische levensovertuiging begeleidt zij patiënten. Uiteraard kunt u altijd geestelijke ondersteuning vanuit uw eigen gemeente en/of geloofsovertuiging inschakelen. Gemengd verplegen In het RRR worden patiënten gemengd verpleegd. Dit betekent dat mannen en vrouwen van elke cultuur of geloofsovertuiging bij elkaar op de kamer kunnen liggen. Dit doen wij om de beschikbare bedden optimaal te gebruiken. Griepprik Jaarlijks kunt u bij ons gebruik maken van de griepprik. De griepprik wordt door het RRR beschikbaar gesteld aan (kwetsbare) patiënten om ze te beschermen tegen griep. De afdelingsarts bepaalt wie in aanmerking komt. Huisregels Het RRR wil graag een gastvrije instelling zijn waar patiënten, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen. Daarom zijn in het RRR huisregels opgesteld. Deze kunt u vinden op de website of vragen aan uw EVV er. Hulp U geeft op de afdeling het signaal hulp af met uw halszender of polszender. Als u daar op drukt, komt er altijd iemand naar u toe. Hulpmiddelen en voorzieningen In het RRR maken de medewerkers gebruik van verschillende hulpmiddelen en voorzieningen, zoals douchestoelen en tilliften. U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van individuele hulpmiddelen, zoals een rolstoel, rollator of hulpmiddelen voor aankleden of eten. Uw fysio- en ergotherapeut adviseren u over het gebruik van hulpmiddelen en/of voorzieningen. REVALIDATIE 5

6 Hygiëne Voor iedereen - revalidant, bezoeker en medewerker - is hygiëne belangrijk. De basis is handen wassen. Dat kan met water en zeep of door middel van handalcohol. Bij zichtbaar vuil wordt standaard water en zeep gebruikt. Bij niet zichtbaar vuil wordt hand alcohol gebruikt. Bij alle wasbakken zijn zeep én handalcohol beschikbaar. Op sommige toiletten hangt een blower die de handen na het wassen droog blaast. Dit is nog hygiënischer dan het gebruikt van papieren handdoekjes. Het gebruik van papieren zakdoeken is hygiënischer dan het gebruik van katoenen zakdoeken. Katoenen zak doeken slaan bacteriën op en verspreiden deze automatisch bij een volgend gebruik. Dit gebeurt uiteraard ook wanneer papieren zakdoeken vaker worden gebruikt. Het dringend advies is daarom: gebruik papieren zakdoeken of tissues om de neus te snuiten. Identificatieplicht De identificatieplicht geldt voor iedereen, ook in het RRR. Bij uw opname vragen wij u een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) en uw verzekeringsbewijs (zorgpas). De originelen bewaart u zelf. Wij zijn verplicht uw identiteit aan de hand van uw ID bewijs te controleren. Bij opname wordt een foto van u gemaakt. Dit vergroot de herkenbaarheid in ons patientendossier. Bij een eventueel ziekenhuisbezoek moet u uw identificatie bewijs en zorgpas meenemen. Informatie aan derden U benoemt één persoon uit uw familie- of kennissenkring tot contactpersoon voor het RRR. Dit is voor ons de enige formele contactpersoon. Uit oogpunt van privacy geven wij alléén aan deze contactpersoon informatie over u. JouRRRnaal Maandelijks verschijnt het JouRRRnaal. Hierin staat algemene informatie over het RRR en het activiteitenprogramma voor de nieuwe maand. U vindt het JouRRRnaal maandelijks vlak vóór of op de eerste van de maand op de afdeling en op de website. Kapper Een dames- en herenkapsalon bevindt zich in de centrale hal. Hierin werken twee verschillende kappers. Zij zijn niet in dienst van het RRR maar huren werkruimte in het RRR. Op maandag en dinsdag zijn ook bezoekers en medewerkers welkom. Via de receptie in de centrale hal kunt u een afspraak maken. De receptie kent de actuele tarieven die de kappers hanteren. Denkt u bij het maken van afspraken aan uw afspraken met behandelaren. Kerkdiensten Iedere zondag bent u welkom bij een Protestant Christelijke dienst. Op maandag in de even weken bent u welkom bij de Katholieke Eucharistieviering. De diensten starten om uur in de fysiotherapieruimte. Na de dienst is er koffie. Klachten en bemiddeling Wanneer u niet tevreden bent, ligt het voor de hand dat u dit bespreekt met degene die hiervoor verantwoordelijk is. U kunt ook contact opnemen met uw EVV er of de leidinggevende van uw afdeling. Wij zien uw opmerkingen vooral als een kans voor verbetering. Daarnaast is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Via de receptie in de centrale hal (toestel 290) kunt u hier mee een afspraak maken. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en/of bemiddelt. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Rijnmond. Het RRR is hierbij aangesloten. Een klachtenformulier vindt u in de bijlage of u kunt contact opnemen met of adres Kleding: merken, wassen en stomen Het is mogelijk om uw kleding in het RRR te laten wassen en stomen. Hiervoor is merken van uw kleding noodzakelijk. Dat kunnen wij voor u doen. Ondergoed en overhemden worden gewassen; alle andere kleding wordt gestoomd. Wassen en stomen duurt ongeveer vijf werkdagen. De tarievenlijst vindt u in de bijlage. Zaken rondom het merken en wassen van uw kleding, kunt u regelen bij de receptie. Wanneer u ervoor kiest uw kleding niet te laten merken, stelt het RRR zich niet aansprakelijk in geval van beschadiging of zoekraken. Eventuele vermissing of beschadiging van gemerkte kleding kunt u doorgeven aan het hoofd van de linnenkamer (toestel 215). 6 REVALIDATIE

7 Kranten en tijdschriften Uw abonnement op krant of tijdschrift kunt u laten doorsturen naar het RRR. U kunt uw krant of tijdschrift ophalen bij de receptie. Leerlingen en stagiaires Op de revalidatieafdelingen en in het behandelteam werken verpleegkundigen, verzorgenden, leerlingen en stagiaires. De uniformen van de medewerkers zijn gelijk. Vanwege het verschil in opleidingsniveau kan het gebeuren dat u voor bepaalde zorg of verpleging door verschillende mensen geholpen wordt. Logeermogelijkheid In bijzondere situaties is voor uw familie een niet rolstoeltoegankelijke logeerkamer beschikbaar. Deze kamer is te reserveren via de receptie in de centrale hal. Maaltijden Maaltijden gebruikt u met de andere revalidanten in de huiskamer op de afdeling of in het Trefpunt. De broodmaaltijden stelt u ter plekke samen en smeert u zelf. De warme maaltijden worden dagelijks vers bereid in de centrale keuken van het RRR. U maakt een week vooruit een keuze uit verschillende groenten-, vlees- en aardappelgerechten. Vegetarische maaltijden of maaltijden zonder rund- of varkensvlees zijn ook beschikbaar. Wij serveren de warme maaltijd rond uur. Wanneer u door uw dieet geen menukeuze heeft, bespreekt de diëtiste zo vaak als nodig- uw menu. Met vragen of opmerkingen over maaltijden of menukeuze kunt u terecht bij de voedingsassistent op uw afdeling. Wanneer uw bezoek in het RRR wilt eten, kunnen zij (dagelijks voor uur) in het Trefpunt, tegen betaling, een maaltijd bestellen. Op werkdagen kunnen zij tussen en uur ook terecht in het personeelsrestaurant op de eerste etage. Vooraf bestellen is daar niet nodig. Medicijnen Op voorschrift van uw arts krijgt u dagelijks uw medicatie. Indien u uw medicatie zelf beheert of hiermee oefent, krijgt u hiervoor een passend hulpmiddel in bruikleen (bijvoorbeeld een medicijnbox). Medisch secretariaat Het medisch secretariaat ondersteunt de artsen, verpleging en indien nodig patiënten. Onderdeel van hun werkzaamheden is de communicatie en afstemming tussen de planning, artsen en andere specialisten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Daarvoor is het belangrijk dat zij weten wanneer u er wel of niet bent en dat u zich bij het medisch secretariaat meldt als u ziekenhuisafspraken heeft of hiervan terugkeert. Zij regelen ook alles als u in het ziekenhuis opgenomen zou moeten worden. Tenslotte kunt u bij hen terecht om een afspraak met de arts te maken. De medisch secretaresse revalidatie vindt u achter de balie op Strauss 1 of Strauss 2 en zijn telefonisch bereikbaar via: Op werkdagen is het medisch secretariaat van uur aanwezig. Modules In het RRR wordt gewerkt met verschillende revalidatie modules ofwel behandelprogramma. Tijdens uw revalidatie werkt u binnen een bepaalde behandelmodule samen met het multidisciplinaire team aan uw eigen doelen. Het programma bestaat uit individuele en groepsgewijze training, begeleiding en advies. U wordt ook ingepland voor educatiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt onder leiding van een van de behandelaren een thema behandeld zoals pijn, medicatie, voeding, angst, verwerking, hulpmiddelen en voorzieningen. Multidisciplinair overleg (MDO) Minimaal elke maand wordt de voortgang van uw revalidatie multidisciplinair besproken. Dit multidisciplinaire overleg (MDO) is een overleg tussen behandelend arts, betrokken behandelaren, zoals fysio- en ergotherapeut en de verpleging. Vooraf aan uw revalidatietraject bepaalt u in overleg met uw behandelaars zelf uw revalidatiedoelen (zie ook revalidatiedoelengesprek). Deze doelen worden verwerkt in uw revalidatieplan. Na elk MDO krijgt u een bijgesteld revalidatieplan dat u wordt toegelicht. Periodiek bespreken we de voortgang van uw revalidatie samen met u en eventueel met uw contactpersoon. Deze zogenaamde revalidatieplangesprekken worden opgenomen in uw planning en meestal twee dagen van te voren telefonisch aan uw contactpersoon gemeld. Deze periodieke gesprekken kunnen niet worden verschoven. REVALIDATIE 7

8 Naar huis Als uw (medische) situatie het toelaat, kunt u naar huis. Dit kan voor een paar uur zijn, een dag of definitief. We onderscheiden daarin de volgende situaties: Er even tussenuit U mag er altijd even tussenuit mits uw medische situatie, praktische omstandigheden en uw therapieprogramma dit toelaten. Wanneer u een blokje om gaat, dient u dit te melden bij de verpleging. Wanneer u voor een visite naar huis of naar familie gaat, willen wij dit vooraf weten. Geplande therapieën kunnen alleen in hele bijzondere omstandigheden worden afgezegd. Therapeutisch verlof Tijdens uw revalidatie kan het gebeuren dat u één of een paar dagen naar huis gaat om uw mogelijkheden daar te ervaren. Een behandelaar bespreekt vooraf met u en eventueel uw contactpersoon de aandachtspunten. Bij terugkeer vult u een evaluatieformulier in en vertelt uw ervaringen. Deze kunnen van invloed zijn op het vervolg van uw therapie. Wanneer u tijdelijk naar huis gaat, krijgt u van ons telefoonnummers mee zodat u in geval van calamiteiten een beroep op ons kunt doen. Ontslag Bij aanvang van uw revalidatie wordt door het behandelteam direct uw ontslagdatum bepaald. De (streef)ontslagdatum wordt bij het bespreken van het revalidatieplan met u gedeeld. Gedurende de revalidatieperiode wordt naar deze ontslagdatum toe gewerkt. Voor uw ontslag bespreekt een behandelaar met u en uw contactpersoon het verloop van het revalidatietraject en het eventuele vervolg daarop. Uw huisarts en/of uw specialist krijgen bij uw ontslag een schriftelijke overdracht en een kopie van het laatste revalidatieplan toegestuurd. In de folder uw revalidatietraject vindt u meer informatie over het ontslag. Nazorg Maatschappelijk werk bespreekt voorafgaand aan uw ontslag of u thuis nog zorg en/of hulp nodig heeft. Maatschappelijk werk vraagt dit desgewenst voor u aan. Opticien Aan het RRR is een opticien verbonden. Deze komt op vaste momenten, maar is ook tussentijds oproepbaar. Uw arts schakelt de opticien voor u in wanneer dit noodzakelijk is. Ontspanning Het is belangrijk dat u zich af en toe ontspant. Via activiteitenbegeleiding worden wekelijks verschillende activiteiten georganiseerd. U bent hierbij altijd van harte welkom, ook samen met uw bezoek. Het kan gebeuren dat deze activiteiten plaatsvinden op een tijd dat u therapie krijgt. U bent dan verplicht therapie te volgen. In het maandblad (JouRRRnaal) staat het activiteitenprogramma. Bij alle patiënten wordt maandelijks (via de maandafrekening) 16,- in rekening gebracht voor allerlei extra s, zoals optredens, hapjes en drankjes bij activiteiten. Ook materialen worden hiervan betaald. Overdracht Gedurende ieder etmaal (24 uur per dag, 7 dagen per week) is verpleging op de afdeling aanwezig. Bij de overgang van respectievelijk dag- avond- en nachtdienst dragen de medewerkers bijzonderheden aan elkaar over of lezen zij de dossiers. Zo zijn zij goed voorbereid om de zorg over te kunnen nemen. Overplaatsingen U bent opgenomen op één van de revalidatieafdelingen. Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf om praktische redenen verhuist naar een andere kamer binnen de afdeling. De verpleging informeert u hierover. Wanneer uw revalidatie niet zo succesvol verloopt als gewenst, is het mogelijk dat u binnen het RRR verhuist naar een afdeling Intensieve Zorg. Ook wanneer u een periode moet overbruggen (tussen revalidatie en bijvoorbeeld een andere woning) verhuist u naar een andere afdeling. Een dergelijke overplaatsing wordt met u (en uw contactpersoon) besproken op grond van de voortgang van uw revalidatie (zie ook: Multidisciplinair Overleg). U en uw contactpersoon worden geïnformeerd over de reden van de overplaatsing én over het moment waarop de overplaatsing plaatsvindt. 8 REVALIDATIE

9 Patiëntenadministratie Voor de administratieve afhandeling (onder andere de verzekering) van uw opname registreren en controleren wij uw gegevens. Dat gebeurt door de patiëntenadministratie. Patiëntendossier Voor elke patiënt houden wij een elektronisch patiëntendossier bij. Hierin staan uw administratieve gegevens en medische informatie. Verder doet het zorg- en behandelteam hierin verslag van uw zorg en behandeling. Een dossier geeft overzicht en vereenvoudigt de communicatie binnen het team. Inzagerecht U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. Hiervoor kunt een afspraak maken met uw EVV er of de leidinggevende van de afdeling. De inzage zelf geschiedt in aanwezigheid van de EVV er of leidinggevende, zodat waar nodig toelichting kan worden gegeven. Niet-zorgverleners hebben uitsluitend recht op inzage van uw dossier als u hier zelf bij opname schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt ook voor uw familieleden of andere naasten. Patiëntenvervoer Wanneer u niet zelf naar uw therapieafspraken kunt gaan, zijn er interne patiëntvervoerders die u daarbij helpen. Zij brengen u naar therapie en halen u weer op. De patiëntvervoerder komt op initiatief van de verpleging naar u toe. Pedicure Nagels van handen en probleemloze voeten knipt u zelf of de verpleging helpt u hierbij. U kunt ook op eigen kosten een afspraak maken met de pedicure in het RRR of gebruik maken van uw eigen pedicure. Een afspraak moet passen binnen uw therapie-afspraken. De pedicure is op donderdag in huis. Als u een afspraak wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan de verpleging. U moet contant betalen, zie tarievenlijst in bijlage. Planning en planningsverzoeken Tijdens uw revalidatie worden uw afspraken met de verschillende behandelaars gepland via onze centrale planning. Elke vrijdag krijgt u uw therapiekaart waarop al deze afspraken te zien zijn. Het is erg belangrijk dat u deze afspraken nakomt. U of uw contactpersoon kunnen alleen bij uitzondering via uw EVV er op de afdeling eventuele verzoeken of verhinderingen aan de centrale planning doorgeven. Het is prettig als deze verzoeken twee weken vooraf bekend zijn. De centrale planning probeert hier rekening mee te houden. Polikliniek RRR Na het klinische revalidatietraject kunt u een poliklinisch revalidatietraject in het RRR volgen. Uw arts bespreekt dit met u in de voortgangsgesprekken. Post De receptie sorteert dagelijks de inkomende post. In de loop van de dag komt de post op de afdeling. Bij de receptie in de centrale hal kunt u uit gaande post laten frankeren. Het Trefpunt verkoopt wenskaarten. In de centrale hal staat een brievenbus die door TNT wordt geleegd. Privacy Waar veel mensen verblijven, veel mensen werken en regelmatig bezoekers komen, is privacy een schaars goed. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw privacy en vragen u en uw medecliënten ook rekening met elkaar te houden. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens (adres, gegevens van uw huisarts en verzekering, medische gegevens). Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg en behandeling mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. De behandelteams hebben een beroepsgeheim. Informatie die voor de zorg of behandeling relevant is, wordt aan de eindverantwoordelijk arts gemeld. De arts beslist welke informatie van belang is voor het hele team. Gebruik van gegevens voor onderzoek Het is in het algemeen belang dat we gegevens kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kan de gezondheidszorg op een kwalitatief hoog peil worden gehouden. De gegevens worden anoniem gemaakt; de onderzoeker weet niet om wiens gegevens het gaat. Als het nodig is dat de onderzoeker dat wel weet, vragen we vooraf uw toestemming. Als u bezwaar heeft tegen gebruik van gegevens voor onderzoek, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelend arts. REVALIDATIE 9

10 Revalidatiedoelengesprek Aan het begin van uw revalidatie heeft u een revalidatiedoelengesprek (RDG) met één van de ergotherapeuten. In dit gesprek wordt met u besproken wat uw wensen en doelen ten aanzien van de revalidatie zijn. Uw wensen en hulpvragen zijn het vertrekpunt voor het opstellen van de revalidatiedoelen. Revalidatieplan Het revalidatieplan is een onderdeel van het patiëntendossier. In het revalidatieplan staan uw persoonlijke revalidatiedoelen. Tijdens de opname wordt het plan samen met u én het multidisciplinaire team besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Na iedere bijstelling dient u het plan te ondertekenen. Het ondertekende exemplaar wordt in uw zorgdossier bewaard. U ontvangt zelf een kopie (zie ook: Behandeldossier). Revaliderend verplegen Het gehele team van behandelaren en verpleging werkt met u aan uw revalidatiedoelen. Daarvoor hebt u afspraken met verschillende behandelaren. Uw behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling én in de therapieruimten op de begane grond. Ook de verpleging oefent met u. Zij krijgen hiervoor de informatie en instructie van de behandelaren. Het aantal trainingsmomenten en de kans op een succesvolle revalidatie is hierdoor maximaal. Roken Binnen roken is niet toegestaan. In de tuin aan de achterzijde kunt u enigszins beschut roken. Rolstoelvervoer Het RRR beschikt over eigen rolstoelvervoermiddelen (een Mercedesbus en een aangepaste auto, een Citroën Berlingo). Het vrijwilligersbureau zet de vervoermiddelen in op basis van aanvragen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie. De Citroën is geschikt voor één rolstoel. Wanneer u van deze auto gebruik wilt maken, mag u een bekende laten rijden. Deze chauffeur moet, vanwege het veilig bevestigen van een rolstoel in de auto, eerst een instructie volgen. De Mercedesbus is geschikt voor meer dan één rolstoel. Speciaal opgeleide, vrijwillige chauffeurs besturen de bus. Meer informatie over het aanvragen en het gebruiken van vervoer krijgt u bij het vrijwilligerskantoor op de 1e etage. Alleen wanneer u een schriftelijke bevestiging van vervoer ontvangt, is het vervoer ook daadwerkelijk gereserveerd! StRRRik, prrrima idee of punt voor verbeterrring Bij de liften, de receptie en in het Trefpunt vindt u kaarten om een strrrik, prrrima idee of punt voor verbeterrrring aan te dragen. De ingevulde kaart levert u in bij de receptie. De kaart gaat in het postvak van de managers Zorg Welzijn en Opleiden. Zij informeren betrokkenen direct over het door u gemaakte punt. Twee keer per jaar kiest de directie een winnaar uit de indieners van de mooiste strik, het beste idee en de slimste verbetering. Deze indiener krijgt een dinerbon. Tandarts Bij acute problemen kan via de EVV er of dagverantwoordelijke een afspraak gemaakt worden bij Mondzorg plus, een organisatie voor tandheelkundige hulp die twee dagdelen in het RRR aanwezig is. Telefoon Tijdens uw opname kunt u gebruik maken van uw mobiele telefoon. Het is ook mogelijk een tijdelijke telefoonaansluiting te krijgen bij uw bed. Op de Tarievenlijst in de bijlage vindt u hiervan het kostenoverzicht. Een telefoon kunt u aanvragen via de receptie. Televisie U kunt een televisie huren. Op de Tarievenlijst in de bijlage vindt u de kosten. Voor het huren van een televisie kunt u terecht bij de receptie. Trefpunt Op de begane grond vindt u het Trefpunt. Dit is een gezamenlijke ruimte voor alle patiënten die altijd toegankelijk is. Hierin vinden verschillende activiteiten plaats, kan het bezoek ontvangen worden en kunnen patiënten en bezoekers een maaltijd gebruiken. Voor dranken en versnaperingen is een verkooppunt geopend van tot uur. Voor patiënten zijn koffie, thee en glazen frisdrank gratis. Voor het gebruik van alcohol en versnaperingen (ook door patiënten) moet worden betaald. U kunt ook uw eigen lekkernij meebrengen. In het Trefpunt en in het perso- 10 REVALIDATIE

11 neelsrestaurant op de eerste etage is het mogelijk om te pinnen. Vallen Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Wij hebben een folder ontwikkeld met tips en risico s, zodat u passende maatregelen kunt treffen en vallen kunt voorkomen. Vraag de folder aan uw behandelaar. Vervoer van en naar het ziekenhuis Voor vervoer van en naar een ziekenhuis met een vervoersmaatschappij zoals Bios, Vervoer op Maat of Valys heeft u een machtiging nodig. Deze vraagt u aan bij uw ziektekostenverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden tijdens uw revalidatie vervoer van en naar ziekenhuizen. Indien u vervoer nodig heeft, dient u zelf contact op te nemen met de vervoersmaatschappij. Alleen wanneer u per ambulance vervoert dient te worden, wordt dit door het RRR geregeld. Deze kosten worden altijd vergoed. Vieren Het is mogelijk om in het RRR een verjaardag of andere gebeurtenis te vieren. Met de teamleider service kunt u hierover afspraken maken. Via de receptie in de centrale hal maakt u een afspraak met deze teamleider. Behalve hapjes, drankjes of een diner kunt u eventueel ook hulp aanvragen van een gastvrouw. Het is belangrijk uw wensen minimaal een week vooraf te bespreken. Vrijwilligers In het RRR zijn ruim tachtig vrijwilligers actief. Zij doen uiteenlopende ondersteunende activiteiten voor alle patiënten. Medewerkers, patiënten en familie kunnen de hulp van een vrijwilliger inroepen. Een praatje maken, een blokje om maar ook een rit met de RRR-bus is mogelijk (zie ook: Rolstoelvervoer). Een vrijwilliger vraagt u aan via een formulier. De formulieren zijn verkrijgbaar op de afdeling. De vrijwilligers hebben een kantoor op de eerste etage en zijn op werkdagen tussen en uur bereikbaar. U kunt langsgaan of bellen, intern toestel 295 of van buiten Waardevolle spullen Wij raden u aan geen waardevolle spullen zoals geld, sieraden of apparatuur op uw kamer te hebben. Het RRR is een open instelling, diefstal is helaas niet altijd te voorkomen. Bij de administratie kunt u een rekening courant openen waardoor u op een veilige manier wel over geld kunt beschikken (zie ook: Financiën). Website Op onze website, vindt u informatie over het RRR. Over klinische en poliklinische revalidatie, het verpleeghuis, nieuwsberichten en andere wetenswaardigheden. Ziekenhuisafspraken Wanneer u tijdens uw opname een afspraak heeft in een ziekenhuis vragen wij u hiervoor zelf vervoer en begeleiding te regelen. Wanneer u bij opname al ziekenhuisafspraken heeft staan, geef deze dan direct door aan het medisch secretariaat. Vervolgafspraken in het ziekenhuis geeft u eveneens direct aan het medisch secretariaat door. In uw revalidatieplanning wordt dan met deze afspraken rekening gehouden. De afsprakenkaart van het ziekenhuis bewaart u zelf (zie ook: Vervoer van en naar ziekenhuis) REVALIDATIE 11

12 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam van Beethovenlaan JD Rotterdam Polikliniek RRR tel: Volg ons via en. Kijk voor de link op onze website

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie