Service Oriented Architecture. Jef De Smedt Beta VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Oriented Architecture. Jef De Smedt Beta VZW"

Transcriptie

1 Service Oriented Architecture Jef De Smedt Beta VZW

2 Overzicht Wat is SOA? Historiek Communicatie tussen services Soorten services Business processen Service georiënteerde analyse en ontwerp Enterprise service bus Webservices

3 Wat is SOA?

4 SOA s dead, baby. SOA s dead. SOA s Dead; Long Live Services (2009, Anne Thomas Manes,

5

6 Wat is 'Architecture'?

7 Is dit een mooi gebouw?

8 Is dit een mooi/functioneel gebouw Skieeven architec Joseph Poelaert In de 19 de eeuw grootste gebouw ter wereld "Cyclopische architectuur ontsproten aan de verbeelding van een dwerg, zonder kennis van de menselijke schaal" (Victor Horta) 2010: Stefaan De Clerck en Didier Reynders kondigen een ideeënwedstrijd aan voor nieuwe bestemmingen van het gebouw(ongeschikt als justitiepaleis)

9 Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level breakdown of a system into its parts; the other, decisions that are hard to change. (Martin Fowler in Patterns of Enterprise Application Architecture)

10 Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level breakdown of a system into its parts; the other, decisions that are hard to change. (Martin Fowler in Patterns of Enterprise Application Architecture)

11 Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level breakdown of a system into its parts; the other, decisions that are hard to change.. (Martin Fowler in Patterns of Enterprise Application Architecture)

12 Wat is een (software) service?

13 A service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes the customers want to achieve without ownership of specific costs or risks (Service definitie in ITIL)

14 Service Client Provider Twee partijen

15 Software service Service tussen twee programma's Meestal over een netwerk Geautomatiseerde contracten

16 Enterprise applications Groot Veel gebruikers Communicatie met externen

17 Maar ook... KISS principe: eenvoudige algorithmen, eenvoudige datastructuren, eenvoudige hoofdstructuur Lange levensduur van data (ten opzichte van technologie) Flexibel Business driven Herbruikbare bouwstenen Veel stakeholders: politieke beslissingen

18 Tweede wet van de thermodynamica: entropie stijgt Entropie = mate van wanorde

19 Business architect Entropie van een systeem onder controle houden Applicaties kaderen in strategie Afwegen van niet-ideale oplossingen ("Le mieux est l'ennemi du bien" (Voltaire)) Processie van Echternach: drie stappen vooruit, twee achteruit (tot 1947) Incrementele optimalisatie (Service Oriented Architecture geschikt hiervoor)

20 Een officiële definitie van SOA (syllabus p. 10) A service-oriented architecture provides the flexibility to treat elements of businessprocesses and the underlying IT infrastructure as secure, standardized components (services) that can be reused and combined to address changing business priorities. (IBM)

21 Een andere definitie van SOA SOA is about connecting customer requirements with enterprise capabilities, regardless of technology landscape or arbitrary organizational boundaries. (Service Oriented Architecture field guide for executives)

22 Opgepast Definities suggereren dat Service Oriented Architecture gaat over software Dit is niet altijd het geval => ook manuele services volgens sommige "scholen"

23 SOA: drie termen (syllabus p. 11) Operations: (software) methodes die één welomschreven taak uitvoeren Service: logische groepering van operations Business process: (meestal) langdurige opeenvolging van activiteiten die gebruikt maakt van services

24 Waar komt Service Oriented Architecture vandaan?

25 Drie evoluties

26 SOA: 9 onderdelen SOA Application frontend Service Service repository Service bus Contract Implementatie Interface Business Logica Data

27 SOA: 8 principes Gestandardiseerd service contract Loose coupling Service abstraction Service reusability Service autonomy Service statelessness Service discoverability Service composability

28 SOA: 4 karakteristieken Business Driven Vendor neutral Enterprise centric Composition centric

29 SOA: communicatie Communication middleware: RPC, distributed objects, message oriented middleware, transaction monitors, application servers Synchroon <=> asynchroon Interface <=> payload semantics Tight <=> loose coupling

30 Remote procedure calls Client Applicatie Procedure aanroepen Procedure uitvoeren Server Applicatie Client stub Server stub RPC bibliotheek RPC bibliotheek Netwerk protocol Netwerk protocol Netwerk

31 Distributed objects (CORBA) Client Applicatie Procedure aanroepen Procedure uitvoeren Server Applicatie Client proxy Server skeleton RPC bibliotheek RPC bibliotheek Netwerk protocol Netwerk protocol Create, find, invoke, delete

32 Message oriented middleware (MOM) Client Applicatie Server Applicatie Queue Subscriber Publisher Subscriber Topic Subscriber

33 Transaction monitors Duizenden gebruikers Computer resources verdelen onder gebruikers (multiplexing) Beheer van CPU, database transacties, sessions, opslag, Ook distributed applicaties Voorbeelden: CICS, IMS, Tuxedo

34 Applicatie servers Tussen webserver en backend systeem(bijv. Databank) Verzamelt informatie uit de backend en zet die om naar HTML code Componenten beheren, toegang tot datasources beheren, verschillende user interfaces ondersteunen Microsoft: Internet information server +.NET Java: JBoss, Websphere, Tomcat,...

35 Synchrone communicatie Client Server Client moet wachten Stap 1 Stap 2 Call procedure Procedure Stap 1 Stap 3 Stap 4 Stap 2 return

36 Asynchrone communicatie Client moet niet wachten Stap 1 Stap 2 Zend message Stap 3 MOM Stap 4 Verwerk message Stap 1 Stap 2

37 Interface semantics Client Server ) getcustomer(id) getdata() returnresultaat()

38 Payload semantics Client Queue Server Send message Er is een message getmessage() Verwerk message

39 Tight <=> loose coupling Laag Tight coupling Loose coupling Physical coupling Directe fysieke link nodig Tussenpersoon Communicatie stijl Synchroon Asynchroon Types Interface semantics Payload semantics Interactie patroon Object trees Self contained messages Control of process logic Central control Distributed logic Service discovery & binding Platform afhankelijkheid Statically bound Sterk OS en programmeertaal afhankelijk Dynamically bound OS en programmeertaal onafhankelijk

40 Services Bouwstenen Coarse grained (Business driven) Soorten: Application frontends Basic services: business logic centric, data centric Intermediary services Process centric services Public enterprise services

41 Application frontend Geen service User interface of batch programma waarmee de applicatie aangesproken wordt Services

42 Basic services Business logic centric services: bijv. Verzekeringsproduct engine Schadegevallen Call center Verzekeringsproduct engine Contract beheer Web site

43 Basic services Data centric service: werken met data, alle toegang tot data via data centric service Klant service Reisweg service Klant DB Klantbeheer interface Reiswegbeheer interface Klant service Klant DB

44 Intermediary services Technologie gateway Client W e b s e r v i c e G a t e w a y L e g a c y Service

45 Intermediary services adapter Service B Adapter Service Service A

46 Intermediary services Facade Service 1 Client F a c a d e Service 2 Service 3

47 Intermediary services Functionality adding service C l i e n t Functionality adding service Legacy service

48 Process centric services Complexiteit van processen verbergen Load balancing Multi kanaal applicaties (meerdere verbindingen met de services) Process logica scheiden van business logica (basic services) en dialoog control (front end)

49 Process centric services Geen facade want extra procesbeheer Service 1 Client Bijvoorbeeld process state management beheren Service 2 Service 3

50 Process centric services en Business Process Modeling Business process management system kan business process uitvoeren Business processen worden gemodelleerd via Business Process Management Notation BPMN wordt vertaald naar Business Process Execution Language (BPEL) Business processen maken gebruik van services

51 Process centric services en Business Process Modeling BPMN diagram Taak 1 en taak 2 kunnen gebruik maken van services Vertalen naar (WS-)BPEL Kan uitgevoerd worden door een Business process Management System

52 Process centric services en Business Process Modeling Business Process Management System => voert model uit Proces layer Intermediary layer Basic layer

53 Public enterprise services Beschikbaar buiten de organisatie Grote granularity (business documenten uitwisselen) Asynchrone communicatie en payload semantics (grote decoupling) Security Billing Service level agreement Net zoals Application front end een endpoint

54 SOA roadmap Opklimmende maturiteit Fundamental SOA Networked SOA Process-enabled SOA

55 Fundamental SOA Enterprise layer Vliegtuigmaatschappij website Basic layer Vlucht Klant Boekingen Facturatie

56 Fundamental SOA: delen van functionaliteit Enterprise layer Vliegtuigmaatschappij website Facturatie applicatie Basic layer Vlucht Klant Boekingen Facturatie

57 Fundamental SOA Goed startpunt voor uitbouwen van enterprise applicaties Simpel => eenvoudig te implementeren Complexe application frontend (procesbeheer) Shared services => data replicatie (dikwijls via batchprocessen) niet meer nodig

58 Networked SOA(facade) Enterprise layer Vliegtuigmaatschappij website Intermediary layer Boekingen en facturatie Basic layer Vlucht Klant Boekingen Facturatie

59 Networked SOA(technology gateway) Enterprise layer website Balie B2B portal Intermediary layer EJB gateway.net gateway MQ gateway Basic layer Klant (CICS) Vlucht Facturatie

60 Network SOA Application frontend meer lightweight Intermediary services: brug tussen technologiën en concepten Application frontend afgeschermd van complexiteit van de backend Software kan technologie onafhankelijk gebruikt worden (.NET applicatie met CICS backend)

61 Process centric SOA Enterprise layer Vliegtuigmaatschappij website Process layer Boeking proces Basic layer Vlucht Klant Boekingen Facturatie

62 Process centric SOA Application frontends: alleen interactie met gebruiker Complexiteit van business processen afgeschermd (en de state) Scheiding tussen process logica, business logica (basic services) en dialog control (application front end)

63 Process integriteit Alle data in het systeem moet juist zijn Bijvoorbeeld: geboortedatum mag niet in de toekomst liggen (data integriteit) Data integriteit kan dikwijls worden afgedwongen met behulp van de databank Process integriteit: tijdens het uitvoeren van het proces moet de data juist blijven Er zijn weinig hulpmiddelen om proces integriteit af te dwingen (<=> databank)

64 Process integriteit Klant bestelt product op maandagmorgen Bestel product Bestel systeem facturatiesysteem

65 Process integriteit Batch systeem past facturatie aan in de nacht van maandag op dinsdag Bestel systeem (+bestelling) Facturatiesysteem (+bestelling)

66 Process integriteit Annuleer product Klant annuleert bestelling op dinsdagmorgen=> Er bestaat een factuur voor een onbestaande bestelling. Bestel systeem Facturatiesysteem (+bestelling)

67 Soorten fouten die gevolgen kunnen hebben voor de proces integriteit Technical failures: databank crash, netwerk problemen Business exceptions: reis boeken in het verleden, maar ook klant probeert een item te bestellen dat out of stock is Speciale gevallen: (afwijkingen van het happy path) Ingewikkeld Bijvoorbeeld: vlucht overboeken aangezien we toch weten dat niet iedereen komt opdagen

68 Algemene oplossing: logging Logging naar logbestanden We houden elke actie bij (en kijken wie ze heeft uitgevoerd) Wanneer we weten wat er gebeurd is, kunnen we het ongedaan maken Dikwijls ook een manueel proces Logging hopelijk op een centrale plaats: service bus

69 Oplossing in de databank wereld: ACID transacties Schrijf 500 EUR over van rekening 1 naar rekening EUR 1000 EUR 1000 EUR EUR EUR Twee stappen: rek EUR, rek EUR Beide stappen horen samen en moeten beide uitgevoerd worden (of geen van beide)

70 Oplossing in de databank wereld: ACID transacties Atomair: ondeelbaar Alle stappen in een transactie moeten worden uitgevoerd Alternatief: geen enkele stap is uitgevoerd Transactie is ondeelbaar

71 Oplossing in de databank wereld: ACID transacties Consistent: voor en na de transactie moet de integriteit van de data gerespecteerd worden Het systeem gaat van de ene consistente toestand naar de andere In ons voorbeeld: de som van de rekeningen is altijd 2000 EUR

72 Oplossing in de databank wereld: ACID transacties Isolation: tijdens het uitvoeren van de transactie wordt de data van de transactie geïsoleerd van andere processen De stappen van een transactie worden achter elkaar uitgevoerd => er bestaan momenten waarop de som van de rekeningen niet 2000 EUR is Die (niet-integere) toestand moet geïsoleerd worden van andere processen Locking is een oplossing: een gelockte record is niet toegankelijk voor andere processen

73 Oplossing in de databank wereld: ACID transacties Durable Na de transactie moet de data voorgoed bewaard zijn Client van de transactie moet zeker zijn dat de data na de transactie niet meer zal verdwijnen

74 Transactie tussen twee 2PC: two phase commit databanken Distributed transaction monitor Maak u beiden klaar Is alles OK?

75 Transactie tussen twee databanken 2PC: two phase commit Distributed transaction monitor Ja Ja

76 Transactie tussen twee databanken 2PC: two phase commit Distributed transaction monitor Maak de transacties durable

77 Problemen met 2PC en ACID transacties Transacties vertragen het systeem (locks) Transacties zijn ontworpen voor korte looptijd ( <=> processen gebruiken langere looptijden) Moeilijke combinatie met legacy systemen 2PC vereist goede netwerk verbinding.

78 ACID BASE (Basic Availability, Soft State and Eventual consistency)

79 Compensaties Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 1

80 Compensaties Stap 3 Stap 4 Stap 2 Stap1

81 Compensaties Stap 4 Stap 3 Stap 2 Stap1

82 Concurrency control: pessimistic Gelockt door Process 1 Proces 2 proces 1

83 Concurrency control: optimistic Proces 1 => data data Proces 2 wijzigt data naar data' Data '

84 Concurrency control: optimistic Proces 1 data => data '' Proces 2 Data ' Update lukt niet want data is gewijzigd door process 2 (andere 'versie')

85 Concurrency control: optimistic Lees data Wijzig gegevens Versie conflict? Ja Merge mogelijk? Nee Verwittig gebruiker Schrijf gegevens weg Merge gegevens

86 Idempotente operaties Wat gebeurt er wanneer een client dezelfde operatie tweemaal achter elkaar uitvoert? Set -operatie => geen probleem Add/Increment-operatie => probleem Mogelijke oplossing: sequence nummers

87 Idempotente operaties BestelProduct(gegevens) Bestelservice Service reageert traag Gebruiker wordt ongeduldig en klikt op 'refresh' BestelProduct(gegevens) Bestelservice

88 Idempotente operaties Vraag uniek nummer 42 Bestelservice BestelProduct(42, gegevens) Operatie 42 al uitgevoerd? Nee Voer uit Doe niets

89 Services definiëren Herbruikbaar Information hiding Low coupling Large cohesion Stateless Granularity

90 Services definiëren(bronnen) Business Process Model Enterprise architecture Object-georiënteerde analyse en ontwerp(opgelet: te finegrained voor services) Maar ook: rekening houden met bestaande situatie

91 Services definiëren(zachmann)

92 Service bus(pag 33) An enterprise service bus (ESB) is a distributed infrastructure used for enterprise integration. It consists of a set of service containers, which integrate various types of IT assets. The containers are interconnected with a reliable messaging bus. Service containers adapt IT assets to a standard servcies model, based on XML message exchange using standardized messages exchange patterns. The ESB provides services for transforming and routing messages, as well as the ability to centrally administer the distributed system < blogs.oracle.com/rtenhove/entry/ what_is_enterprise_service_bus, 2006)

93 Belangrijk Met een Enterprise Service Bus kan men als vendor geld verdienen!!!

94 Service bus Centrale verkeersagent tussen services Dispatching en servicing Transaction management Security Logging System management Billing Message transformation (Web services integratie)

95 Service bus

96 Webservices(pag 35) WSDL UDDI Publish Requestor SOAP Provider

97 Webservices: WSDL(1) <definitions...> <types> <xsd:schema> <xsd:import namespace=... schemalocation=... /> <xsd:schema> </types> <message name= add > <part name= parameters type= xsd:string /> </message>... </definitions>

98 Webservices: WSDL(2) <definitions...> <porttype name= AddService > <operation name= add > <input message= tns:add /> <output message= tns:addresponse /> </operation> </porttype>... </definitions>

99 Webservices: WSDL(3) <definitions...> <binding name=... type= tns:addservice > <soap:binding transport=... style= document /> <operation name= add > <soap:operation soapaction= /> <input> <soap:body use= literal /> </input> <output> <soap:body use= literal /> </output>

100 Webservices: WSDL(4) <definitions...> <service name=... > <port name=... binding=... > <soap:address location=... /> </port> </porttype>... </definitions>

101 Webservices: SOAP request <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <s:envelope xmlns:s= > <s:header/> <s:body> <ns2:add xmlns:ns2= > <getal1>1</getal1> <getal2>1</getal2> </ns2:add> </s:body> <s:envelope>

102 Webservices: SOAP response <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <s:envelope xmlns:s= > <s:header/> <s:body> <ns2:addresponse xmlns:ns2= > <return>2</return> </ns2:addresponse> </s:body> <s:envelope>

103 Webservices: WS-* services(pag 40 e.v.) WS-Security Authentication (evt. Single sign on) Encryption Digitale handtekening Authorization WS-addressing (onafhankelijk van network level transport) WS-ReliableMessaging (eerder nodig op business niveau) AtMostOnce AtLeastOnce ExactlyOnce InOrder

104 Webservices SOA Enabled by Web services Technology neutral Standardized Endpoint platform independence. Standards-based protocols. Enabled by SOA Consumable Reusable Abstracted Published Formal Relevant Enabling automated discovery and usage. Use of Service, not reuse by copying of code/implementation. Service is abstracted from the implementation. Precise, published specification functionality of service interface, not implementation. Formal contract between endpoints places obligations on provider and consumer. Functionality presented at a granularity recognized by the user as a meaningful service.

105 Essentie van services Monolithische applicatie: tekstverwerker, rekenblad, presentatiesoftware in één User interface Documenten, berekeningen, tekeningen, maken Persistentielaag (bestanden of databank)

106 Essentie van services Tekstverwerking, spreadsheet, zijn afzonderlijke 'items' Application frontend Tekstverwerking Rekenblad Presentatie Bestand Bestand Bestand

107 Essentie van services Elke 'item' heeft een eigen type interface Application frontend Interface1 Interface2 Interface3 Tekstverwerking Rekenblad Presentatie Bestand Bestand Bestand

108 Essentie van services Via een bus kunnen we alle componenten op een flexibele manier met elkaar verbinden Application frontend Interface4 Bus Interface1 Interface2 Interface3 Tekstverwerking Rekenblad Presentatie Bestand Bestand Bestand

109 Essentie van services Coarse grained vs fine-grained Service(coarse-grained) Klant vraagt een formulier aan om een hypotheek aan te vragen Bank zendt het formulier Klant vult het formulier in en stuurt het terug Bank zegt ja of neen op basis van het formulier API(fine-grained) Klant belt bank bank: hoe kan ik u helpen? Klant: ik wil een hypotheek aanvragen bank: wat is u naam? Klant: <naam> bank: wat is het adres? Klant: <adres> bank: wat is.... bank: u krijgt de details van uw hypotheek lening doorgestuurd (of niet)

110 SOA implementeren Pilot success story Vertrek vanuit business Vendor onafhankelijk, open standaarden Veel aandacht voor repository Redenen voor mislukking: SOA als IT technologie bekijken in plaats van Business project Niet incrementeel te werk gaan maar voor een Big Bang implementatie kiezen

111 Waarom SOA Bevorderd 'Agile' development Vermindert de complexiteit Kostenbesparend Onafhankelijk van technologie Stap-voor-stap aanpak Feedback (en buy-in) op verschillende niveau's Vermindert risico's

Software services worden gebruikt in Enterprise applications

Software services worden gebruikt in Enterprise applications Samenvatting Service Oriented Architecture Wat is architectuur? Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Software services worden gebruikt in Enterprise applications

Software services worden gebruikt in Enterprise applications Samenvatting Service Oriented Architecture Wat is architectuur? Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level

Nadere informatie

Integratie in de praktijk

Integratie in de praktijk Integratie in de praktijk Werken als integratie consultant bij KLM Werken als integratie consultant bij KLM T. Lansbergen A. Kwekel Hogeschool Rotterdam 13/10/2015 Agenda Introductie - Organisatie Use

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Oriented Architecture (SOA) Nieuwe hype? Of. Jaap Schekkerman, B.Sc. Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates President & Founder, Institute

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Distributed Systems Architectures

Distributed Systems Architectures Distributed Systems Architectures Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 12 Slide 1 Topics covered Multiprocessor architectures Client-server architectures Distributed object architectures

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

Product marketing met

Product marketing met Product marketing met Michiel Klaren, Natasja Paulssen 2007-11-22 Complexiteit van de Content Management Chain Hoe het was (2002) Meer dan 9,000 uitwisselingen nodig voor verzamelen content van catalogus

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Stand van zaken 17 Maart 2007 Inhoud Probleemgebied afstudeerproject Oplossingsgebied afstudeerproject

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Portals & Open Source

Portals & Open Source Portals & Open Source OGh Jaarcongres 2003 Zeist, 7 october R.V.L.P. Schaaf Agenda Introductie Begrippenkader en standaards Open Source portals Onder de loep: Imbrium Praktijk case Open Source in uw organisatie?

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties Frans van Buul Inter Access 1 Frans van Buul frans.van.buul@interaccess.nl 2 De Uitdaging Rijke en veilige webapplicaties Een onveilig en

Nadere informatie

Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel

Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel Bijlage bij Meer inzicht in gelaagde architectuur - Deel 1: Uitleg, terminologie en methoden [Pruijt10]. Leo Pruijt, Lectoraat Architectuur van Digitale

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

ONZE PARTNERS GROEIEN.

ONZE PARTNERS GROEIEN. WE WILLEN DE BESTE ZIJN. SAMEN MET ONZE PARTNERS EN KLANTEN NAAR EEN NEXT LEVEL GROEIEN. Paul Ramakers, Exact DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN EXACT LIGHTWEIGHT INTEGRATION SERVER

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies voorheen 10 jaar Oracle-specialist! Agenda Wat is een Service-Oriented Architecture?

Nadere informatie

Effectief Geautomatiseerd Testen in de Praktijk TestNet Summer School

Effectief Geautomatiseerd Testen in de Praktijk TestNet Summer School Effectief Geautomatiseerd Testen in de Praktijk TestNet Summer School Den Haag, 13 juli 2011 Martin Gijsen Jan Reurings Programma -Even voorstellen -Aanleiding & doel -Kennen we elkaar? -Theorie van effectief

Nadere informatie

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling INLEIDING OpenTunnel is een B2B Gateway die de volgende standaarden ondersteund en controleert op een juist gebruik: ñ XML Schema ñ WSDL 1.1 ñ WS-Addressing ñ WS-Security

Nadere informatie

Applicatie-Architecturen

Applicatie-Architecturen Applicatie-Architecturen joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost/dn/ Onderwerp Programming in the large! ( programming in the small)! Bijvoorbeeld: KU Leuven Veel verschillende functionaliteit

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling FOUTEN BIJ ONTVANGST BERICHT OT20308 Generieke fout, maar de meest voorkomende is het niet kunnen vinden van een entrypoint URL Verkeerde URL wordt aangesproken door of

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Automatisch Testen. Customer Business Lunch. 6 november 2014. Netherlands Germany Switzerland Serbia

Automatisch Testen. Customer Business Lunch. 6 november 2014. Netherlands Germany Switzerland Serbia Automatisch Testen Netherlands Germany Switzerland Serbia Customer Business Lunch 6 november 2014 3 Vraag? Doen wij al aan automatisch testen? 4 Agenda Automatisch testen Waarom? Mogelijkheden Demo Conclusie

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Boeiende Bindingen. Boeiende Bindingen Technische projectevaluatie. ROC West-Brabant, Codename Future, ThiemeMeulenhoff

Boeiende Bindingen. Boeiende Bindingen Technische projectevaluatie. ROC West-Brabant, Codename Future, ThiemeMeulenhoff Boeiende Bindingen Technische projectevaluatie ROC West-Brabant, Codename Future, ThiemeMeulenhoff Door: Rik Meijer, Software Engineer voor Codename Future Abstract: Dit document geeft een technisch overzicht

Nadere informatie

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver Together we deliver Together we deliver 8 March, 2016 1 Agenda Introductie Waarom koos voor deze standaard WMS-oplossing? Beperkingen standaard WMS oplossing Implementatie in 3 maanden Standaard WMS in

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Een evolutionaire stap voorwaarts

Een evolutionaire stap voorwaarts DEV Een evolutionaire stap voorwaarts Webservices nieuwe fase in internetontwikkeling Webservices staan zeer in de belangstelling. Grote leveranciers als Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Sun en Oracle

Nadere informatie

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek

Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus. Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Standaard koppelvlak Digikoppeling adapter Servicebus Datum: 18 augustus 2014 Versie: 0.3 Auteur: M. van den Broek Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Architectuur, uitgangspunten en verantwoordelijkheden...2

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT Table of Content 1. Inleiding Dit ( SLA or Agreement ) is geldig voor de IAM Service tussen de klant (Fedict) en de nieuwe opdrachtnemer van het M1016 contract. Dit document

Nadere informatie

Applicatie-Architecturen

Applicatie-Architecturen Applicatie-Architecturen joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost/dn/ Programmeren in het echt! Programming in the large Deel van groter geheel! In teamverband! Open opdracht!! Inhoud:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Vision. Mission. Bringing people together to create common understanding in a dynamic workspace.

Vision. Mission. Bringing people together to create common understanding in a dynamic workspace. 1 Copyright 2012 USoft. All rights reserved. 12/12/2012 Vision Bringing people together to create common understanding in a dynamic workspace. Mission Our software enables people to agree business requirements

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

XML. Alle tekortkomingen op een rijtje! (en een paar pluspunten...) Marc de Graauw http://www.marcdegraauw.com/

XML. Alle tekortkomingen op een rijtje! (en een paar pluspunten...) Marc de Graauw http://www.marcdegraauw.com/ XML Alle tekortkomingen op een rijtje! (en een paar pluspunten...) De geschiedenis van XML SGML Standard Generalized Markup Language IBM: back to the sixties... Markup: structuur, niet processing HTML:

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Zaaksysteem koppelvlak en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Agenda Doel van koppelvlak Welke uitgangspunten zijn gehanteerd Werking van koppelvlak Wat is CMIS en waarom CMIS gebruiken? Doel Zaaksysteem

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116 Inhoudsopgave 1 Ontstaansgeschiedenis van web services 5 1.1 Evolutie van de architectuur van informatiesystemen..... 5 1.1.1 One-tier.......................... 6 1.1.2 Two-tier..........................

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie

Beheer van Web Services

Beheer van Web Services 26 April 2007 Bert Vanhalst Sectie Onderzoek Agenda 1. Inleiding 2. Belang van policies 3. Functionaliteiten 4. Tools 5. Organisatie 6. Best practices 7. Conclusie 2 Inleiding Register Consumer Web Service

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk

Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk abobank: Service Architectuur in de Praktijk Bert Bastenhof, Pieter Fortuin Computable, 21 september 2006 Inleiding 1. abobank omgeving 2. Architectuur binnen de abobank 3. Waarom Service Architectuur?

Nadere informatie

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010 Praktijkcasus Identity management Bert Dondertman 14 september 2010 Agenda Praktijkcasus: Waarom? Hoe? Score op de diverse dimensies OGh IAM presentatie juli 2010 2 Waarom? Centraal klantportaal waar mogelijkheden

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ naar 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ is een onderdeel van de directie NL Milieu & Leefomgeving van Agentschap NL. Agentschap NL is begin

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

De dynamiek van Middleware (in het HBO onderwijs)

De dynamiek van Middleware (in het HBO onderwijs) De dynamiek van Middleware (in het HBO onderwijs) Before I came here, I was confused about this subject. Having listened to your lecture, I m still confused, but on a higher level -- Enrico Fermi 1 Agenda

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

EAI Consultancy bij Ordina

EAI Consultancy bij Ordina EAI Consultancy bij Ordina Gastcollege Ordina voor HRO Door: Linda Terlouw 9-mei-06 1 Even voorstellen Naam: Opleiding: Linda Terlouw Technische Informatica en Bedrijfsinformatietechnologie aan Universiteit

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Digikoppeling Glossary

Digikoppeling Glossary Digikoppeling Glossary Verklarende woordenlijst Digikoppeling documentatie Versie 1.1 Datum 5 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen??

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen?? Vragen?? Vandaag Hoofdstuk 4: threads (tentamenstof : 4.1 t/m 4.2) Kleine Opgaven 4.1 (niet alleen ja of nee, ook waarom!) en 4.4 inleveren maandag Centrale begrippen hoofdstuk 3 processen proces state:

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

JBoss Administration. Inhoud

JBoss Administration. Inhoud JBoss Administration In de cursus JBoss Administration leren de deelnemers de JBoss-applicatieserver te installeren, in te richten en te configureren. Aan de orde komen de JBoss-architectuur, de installatie

Nadere informatie

Testen in SOA-omgevingen

Testen in SOA-omgevingen Testen in SOA-omgevingen Agenda Introductie Basisbegrippen Testen van services Testdata en XMLSpy Testsoorten Testtools Testuitvoering Validatie van testresultaten Drivers, stubs en mocks Samenvatting

Nadere informatie