INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur"

Transcriptie

1 Kenniskring Toerisme en Cultuur INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Missie en doelstellingen Missie Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling Interne kenniskringleden Externe kenniskringleden 8 4 Ontwikkelingen in het kennisdomein Toerisme en Cultuur Het wetenschappelijke discours Programmalijnen 10 5 Ontwikkelingen in de interne omgeving Samenwerking binnen platforms Samenwerking met andere lectoraten 12 6 Activiteiten in Bijdragen aan het onderwijs Professionalisering van docenten Professionalisering van de docenten van kenniskring Professionalisering van docenten van buiten de kenniskring Ontwikkeling van wetenschappelijke relaties Samenwerking met binnenlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen Samenwerking met buitenlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen Samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden Kennispoort: kennisontwikkeling en kennisoverdracht Projecten Publicaties Lezingen en presentaties Expertmeetings en brainstormsessies 27 7 Profilering binnen en buiten de Hogeschool Zuyd 27 8 Evaluatie en vooruitblik Doorstart van de kenniskring Evolutie van de programmalijnen Perspectieven voor

2 4 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 1 Inleiding 2 Missie en doelstellingen 2.1 Missie Dit jaarverslag biedt de lezer een overzicht van de missie en doelstellingen van Kenniskring en Lectoraat Toerisme en Cultuur (KLTC), van de personele samenstelling van de kenniskring, van de relevante interne en externe ontwikkelingen en van de resultaten die KLTC in 2009 heeft geboekt op het gebied van onderzoek, kennisoverdracht, onderwijsontwikkeling, professionalisering en samenwerking met het maatschappelijke werkveld. Lector en kenniskringleden houden zich aanbevolen voor reacties van lezers op het jaarverslag Kenniskring en Lectoraat Toerisme en Cultuur wil een innovatief kenniscentrum zijn op het gebied van toerisme en cultuur ten behoeve van: het maatschappelijke werkveld, bestaande uit het regionale midden- en kleinbedrijf, culturele instellingen, lokale en provinciale overheden docenten en studenten van de Hogeschool Zuyd. Richtinggevende principes bij het uitvoeren van de missie zijn: het streven naar duurzame (cultuur)toeristische ontwikkeling het bouwen van bruggen tussen cultuur en economie de kennisbehoefte van het maatschappelijke werkveld, opdat recht wordt gedaan aan de beoogde vraaggestuurde werking van lectoraten resultaatgerichtheid en klanttevredenheid objectiviteit en onafhankelijkheid: KLTC wil boven de partijen staan om een actieve rol te kunnen spelen als intermediair tussen belangengroepen.

3 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg Doelstellingen Deze missie leidt KLTC bij haar drie hoofddoelstellingen. KLTC heeft als eerste doelstelling om de kennis van het onderzoeksdomein te ontwikkelen en deze expertise te verbreiden binnen en buiten het werkgebied van de Hogeschool Zuyd. De keuze van de projecten, of het nu onderzoek, advisering of professionalisering betreft, wordt bepaald door de behoeften van het maatschappelijke werkveld. Het HBO wordt immers geacht zich toe te leggen op onderzoek met een duidelijk praktisch karakter. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht dienen maatschappelijk nut op te leveren. Dankzij deze doelstelling kan KLTC daadwerkelijk de rol van innovatief kenniscentrum en aanspreekpunt voor de samenleving vervullen. Het tweede doel van KLTC is het ontwikkelen van curricula en modules ten behoeve van bachelor- en masteropleidingen van de Hogeschool Zuyd. Voor de economische opleidingen gaat het om de ontwikkeling van programma-onderdelen rond het thema cultuurtoerisme. Omgekeerd worden voor de kunstopleidingen commercieel georiënteerde modules cultureel ondernemerschap opgezet. Door middel van deze faculteitsgrenzen overschrijdende aanpak willen lector en kenniskringleden een brug slaan over het spanningsveld dat cultuur en economie nog maar al te vaak van elkaar scheidt. Het bevorderen van de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs is een van de pijlers onder de onderwijsontwikkelingsstrategie van KLTC. Lector en kenniskringleden ondersteunen de acquisitie van (cultuur)toeristische stages en projecten, met gebruikmaking van hun netwerk. Idealiter dient onderzoek in het verlengde te liggen van onderwijs, zodat onderwijs de vruchten kan plukken van onderzoek. Deze wisselwerking leidt tot een win-win situatie voor alle belanghebbende partijen: de onderzoeker, de docent en de student. De win-win situatie wordt maximaal uitgebuit door de resultaten van de projecten ook nog eens te benutten enerzijds ter actualisering en verrijking van de curricula van de bachelor- en masterprogramma s van de betrokken opleidingen van de Hogeschool Zuyd, anderzijds als grondstof voor publicaties en presentaties van hogeschooldocenten. Het derde doel is de brede professionalisering van de hogeschooldocenten. De deskundigheidsbevordering is in eerste instantie gericht op de leden van de kenniskring, maar niet exclusief. Deelonderzoeken van het programma van KLTC worden uitgevoerd als project- of stageopdrachten door studenten onder begeleiding van hogeschooldocenten. Aldus krijgen zowel docenten van buiten de kenniskring als studenten de gelegenheid actief in het onderzoeksprogramma van KLTC te participeren. Dankzij deze synergetische aanpak wordt ook de deskundigheid van de hogeschooldocenten die niet lid zijn van de kenniskring, bevorderd.

4 6 jrsvslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 3 Personele samenstelling 3.1 Interne kenniskringleden Toerisme is een multidisciplinair onderzoeksobject. Het brede palet aan faculteiten en opleidingen van de Hogeschool Zuyd biedt de mogelijkheid een interfacultaire kenniskring van ter zake deskundige hogeschooldocenten samen te stellen, die recht doet aan het multidisciplinaire karakter van het lectoraatsdomein en aan de rol van bruggenbouwer tussen de culturele en de toeristische sector. Binnen KLTC benadert elk kenniskringlid het uitgestrekte kennisdomein vanuit de eigen achtergrond, bepaald door opleiding, expertise, werkomgeving en interesse. Een breed en pluridisciplinair perspectief is hierdoor gewaarborgd De interne kenniskring is in 2009 versterkt met: Rob van den Berg, Docent Didactiek & Media, Conservatorium Maastricht Drs. Manon Niesten, Docent Marketing & Bedrijfseconomie, Faculteit Internationale Communicatie Maastricht Paul van Oers, Docent Hospitality Management, Food & Beverages Education en Ontwikkelaar Gastvrijheidsculturen, Hoge Hotelschool Maastricht Drs. Mieke Pelzer, Docent Bedrijfseconomie, Hoge Hotelschool Maastricht De samenstelling van KLTC is in het verslagjaar als volgt geëvolueerd: Claudia Troilo, Senior Tutor, Faculteit Commercieel Management, Sittard Als extern programmaleider voor het project RAAK Creatief MKB Limburg is aangetrokken Herman Langenveld, voorzitter Creatief Knooppunt Akerstraat 67 in Heerlen. De vernieuwde kenniskring Toerisme en Cultuur in 2009, van links naar rechts op de bovenste rij: Claudia Troilo, Manon Niesten, Mieke Pelzer en Paul van Oers; onderste rij: Marjan Melkert, Herman Langenveld en Rob van den Berg (ontbreekt op de foto: Danny Horembach) Lid Functie en vakgebied Faculteit Omvang aanstelling in FTE Dr. Wil Munsters Lector Toerisme en Cultuur 1,0 Rob van den Berg Kenniskringlid (per 1 september 2009) Docent Didactiek & Media Conservatorium Maastricht 0,2 Drs. Ankie Hoefnagels Kenniskringlid (tot 1 maart 2009) Docent Communicatiemanagement Hoge Hotelschool Maastricht 0,2

5 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg 09 7 Lid Functie en vakgebied Faculteit Omvang aanstelling in FTE Danny Horembach Kenniskringlid Docent Catering Management Hospitality Management Ondernemerschap Faculteit Facility Management Heerlen 0,2 Herman Langenveld Programmaleider RAAK project Creatief MKB Limburg Drs. Marjan Melkert Kenniskringlid Docent Architectuurgeschiedenis Docent Constructief Schetsen Faculteit Bouw Heerlen Academie voor de Beeldende Kunsten Maastricht 0,2 Drs. Manon Niesten Kenniskringlid (per 1 september 2009) Docent Marketing & Bedrijfseconomie Faculteit Internationale Communicatie Maastricht 0,2 Paul van Oers Kenniskringlid (per 1 september 2009) Docent Hospitality Management, Food & Beverages Education en Ontwikkelaar Gastvrijheidsculturen Hoge Hotelschool Maastricht 0,2 Drs. Mieke Pelzer Kenniskringlid (per 1 april 2009) Docent Bedrijfseconomie Hoge Hotelschool Maastricht 0,2 Drs. Mirjam Ubachs Kenniskringlid (tot 1 februari 2009) Docent Marketing en Bedrijfseconomie Faculteit Internationale Communicatie Maastricht 0,2 Claudia Troilo Kenniskringlid (per 1 september 2009) Senior Tutor Faculteit Commercieel Management Sittard 0,2 Robert Weirauch Kenniskringlid (tot 1 maart 2009) Repetitor Conservatorium Maastricht 0,2 Cécile Luijten heeft als projectmedewerker ondersteunende diensten verricht ten behoeve van lector en kenniskringleden.

6 8 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 3.2 Externe kenniskringleden Naast de interne leden bestaat de kenniskring uit externe leden die de maatschappelijke sectoren vertegenwoordigen, waarmee het kennisdomein in relatie staat: bedrijfsleven, overheid, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap. Tot de externe kenniskring zijn in 2009 toegetreden: Tom van Slooten, directeur Thermenmuseum Heerlen, Kasteel Hoensbroek en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis Paul Elshout, adviseur en projectmanager toerisme bij de Kamer van Koophandel Limburg Dr. Pieter Caljé, opleidingsdirecteur Cultuurwetenschappen aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht Drs. Ilja Castermans, accountmanager leisure bij de Provincie Limburg Dr. Greg Richards is per 1 september 2009 benoemd tot Hoogleraar Vrijetijdwetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg De externe kenniskring bestond in het verslagjaar uit de volgende experts: Lid Functie Sector Herman Bos Dr. Pieter Caljé (per 1 juli 2009) Drs. Ilja Castermans (per 1 sept. 2009) Drs. Jacques Collen Drs. Hans Dassen Directeur Tourism Strategy Consultants Opleidingsdirecteur Cultuurwetenschappen Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Maastricht Accountmanager Leisure Provincie Limburg Voorzitter Academie voor de Streekgebonden Gastronomie Programmamanager Vrijetijdseconomie Gemeente Maastricht Toeristisch Onderzoek en Consultancy Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Regionale Overheid Cultuurtoeristische instelling Lokale overheid

7 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg 09 9 Lid Functie Sector Paul Elshout Mai Jung (tot 1 jan. 2009) Prof. dr. Marieke Kuipers ( tot 1 juli 2009) Bart Mennens drs. Wil Nelissen Camille Oostwegel Prof. dr. Greg Richards Esther Saris Drs. Pascal Schreurs (tot 1 okt. 2009) Tom van Slooten (per 1 jan. 2009) Eppo Steenhuisen Ing. Ton Wanders Adviseur en Projectmanager Toerisme Kamer van Koophandel Limburg Directeur Thermenmuseum Heerlen en Kasteel Hoensbroek Hoofd afdelingen Historische Musea en Sport & Recreatie Gemeente Heerlen Hoogleraar Cultureel Erfgoed en Architectuur 20e eeuw Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Directeur Burgerzaken, Economie en Toerisme Gemeente Valkenburg aan de Geul Bestuurslid Stichting Zuid Limburgse Stoomtrein Mij. Onderzoeksdirecteur R en M Matrix Propriétaire Camille Oostwegel Châteauhotels en - Restaurants Hoogleraar Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Directeur Tourism Research and Marketing-Barcelona Hoofd Marketing en Communicatie VVV Maastricht Directeur Partner in Leisure Directeur Thermenmuseum Heerlen, Kasteel Hoensbroek en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis Directeur Askja Reizen Programmamanager Maastricht-Europa Gemeente Maastricht Toeristisch bedrijfsleven Cultuurtoeristische attracties Lokale overheid Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Lokale Overheid Cultuurtoeristische attracties Marktonderzoek Hotellerie Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Consultancy Toeristische Organisatie Consultancy Cultuurtoeristische attracties Touroperating Lokale Overheid

8 10 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 4 Ontwikkelingen in het kennisdomein Toerisme en Cultuur 4.1 Het wetenschappelijke discours Het wetenschappelijke discours binnen het kennisdomein Toerisme en Cultuur ontwikkelt zich in een aantal hoofdrichtingen, die doorwerken in het onderzoeksprogramma van KLTC. Het betreft met name: de beleving van het (cultuur)toeristische product en de gastvrijheid door de consument in het kader van het onderzoek naar de mechanismen van de experience economy de toenemende aandacht voor de immateriële cultuur als toeristische attractie- en belevingsfactor de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de context van de duurzame ontwikkeling van (cultuur)toerisme de erkenning en de sanctionering van cultureel ondernemerschap als volwaardig onderwerp van wetenschappelijk onderzoek de stimulering van de creatieve industrie door de nationale en regionale politiek en bedrijven als middel om de kruisbestuiving tussen cultuur en economie een nieuwe impuls te verschaffen de opkomst van cultuurtoeristische nichemarkten als bezinnings-, streekgastronomisch en creatief toerisme de toepassing van nieuwe media, zoals de digitale culturele biografie, binnen cultuurtoeristische bestemmingsmarketing 4.2 Programmalijnen KLTC heeft gekozen voor de ontwikkeling van twee programmalijnen: duurzaam cultuurtoerisme cultureel ondernemerschap en creatieve industrie. De keuze voor deze programmalijnen is en wordt in hoge mate bepaald door de kennisbehoefte van het maatschappelijke werkveld. Deze behoefte is manifest en breed aanwezig. Het feit dat toerisme behoort tot de beleidsspeerpunten van de Provincie Limburg en de lokale overheden, is hieraan niet vreemd. Hetzelfde geldt voor de creatieve industrie die steeds meer wordt gezien als een motor voor de economie en een stimulans voor het toerisme. De eerste programmalijn beoogt de uit praktijkgericht onderzoek voortkomende kennis in te brengen als bijdrage aan de ontwikkeling van hoogwaardig cultuurtoerisme in Limburg en de Euregio. Als leidraad daarbij dient het streven naar duurzaamheid door het zoeken naar een balans tussen het aantrekken van toerisme als bron van werk en inkomen enerzijds, en het beschermen van cultuur, natuur, leefklimaat en woonomgeving van de regionale bevolking anderzijds. KLTC heeft bijgedragen aan dit discours door het ontwikkelen van innovatieve concepten en onderzoeksinstrumenten en door het verrichten van praktisch onderzoek binnen het vastgestelde programmakader. Streekproducten, de grondstof voor gastronomisch toerisme

9 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg De tweede programmalijn is het vervullen van de rol van kennismakelaar tussen de cultuursector en het toeristische en overige bedrijfsleven, waarbij de multidisciplinaire samenstelling van de kenniskring het mogelijk maakt het spanningsveld tussen beide sectoren te overbruggen. Een van de belangrijkste instrumenten hierbij is de stimulering van cultureel ondernemerschap door: het opzetten van onderwijsprogramma's cultureel ondernemerschap voor de kunstenfaculteiten van de Hogeschool Zuyd kennisoverdracht op maat aan de regionale creatieve industrie het verstrekken van beleids- en professionaliseringsadviezen aan de museum- en erfgoedsector. Andersom worden de kennis van cultuur en het creatief denkvermogen in de toeristische sector bevorderd door: het inbrengen van cultuureducatie in de vorm van competenties op het gebied van cultuur en toerisme in de curricula van de economische faculteiten van de Hogeschool Zuyd het stimuleren van creatief ondernemerschap in het (toeristische) MKB middels circulatie van kennis tussen culturele ondernemers en MKB-ondernemers. Elk kenniskringlid is op basis van zijn of haar expertise en/of professionaliseringsbehoefte bij een of meer programmalijnen van KLTC ingedeeld als projectcoördinator of als projectmedewerker. Programmalijn Projecten Projectcoördinator Projectmedewerkers Duurzaam cultuurtoerisme Authenticiteit en duurzaamheid van monumenten Marjan Melkert Bezinningstoerisme Manon Niesten Claudia Troilo Duurzaam toerisme en gastronomie Paul van Oers Mieke Pelzer Maastricht als cultuurtoeristische stad en Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Manon Niesten Cultureel ondernemerschap en creatieve industrie Creatief MKB Limburg Herman Langenveld Claudia Troilo Manon Niesten Mieke Pelzer Cultuureducatie en cultureel-educatief ondernemerschap Rob van den Berg

10 12 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 5 Ontwikkelingen in de interne omgeving 5.1 Samenwerking binnen platforms De lector streeft naar versterking van de interne inbedding van het lectoraat door middel van regulier overleg met de directeuren van de aandachtsfaculteiten van KLTC binnen het platform Economie, Talen en Recht. Doel van dit overleg is om vanuit het lectoraat een permanente bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkeling, het onderzoeksbeleid en de deskundigheidsbevordering van docenten binnen en buiten de kenniskring. De lector heeft in 2009 besprekingen over deze onderwerpen gevoerd met de directeuren van de faculteiten Hoge Hotelschool Maastricht en Facility Management. 5.2 Samenwerking met andere lectoraten Binnen het Centre for Entrepreneurship Zuyd heeft KLTC samengewerkt met de lectoraten Innovatief Ondernemen en Risicomanagement, Internationale Business and Communication en Kennisorganisaties en Kennismanagement voor het opstellen van de zwaartepunt-notitie Toekomstgericht Ondernemen van het Platform Economie, Talen en Recht. Daarnaast heeft de lector, samen met de lector CESRT, de lector Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten inhoudelijk ondersteund bij het opstellen van de zwaartepunt-notitie Kunstenaars van de 21e eeuw van het Platform Kunstenonderwijs. 6 Activiteiten in Bijdragen aan het onderwijs Dankzij een actieve en substantiële bijdrage van KLTC aan de onderwijsontwikkeling van diverse faculteiten is er sprake van een sterke positionering in de onderwijsprogramma s van de Hogeschool Zuyd. Door het verrichten van onderzoek binnen het KLTConderzoeksprogramma onder begeleiding van docenten van binnen en buiten de kenniskring, dragen studenten in belangrijke mate bij aan de kennisontwikkeling van het lectoraatsdomein. Uitgaande van het missiebeginsel van KLTC om bruggen te slaan tussen cultuur en economie is geopteerd voor een faculteitsgrenzen overschrijdende, interdisciplinaire aanpak. Voor de economische en technische opleidingen wordt ingezet op de ontwikkeling van culturele en cultuurtoeristische programmaonderdelen en voor de kunstopleidingen op die van modules cultureel ondernemerschap. Aangetekend moet worden dat het slaan van bruggen niet altijd even gemakkelijk verloopt, noch bij de kunstenfaculteiten noch bij de economische faculteiten. De cultuursector en het bedrijfsleven zijn nog steeds twee grotendeels gescheiden werelden met een eigen interessesfeer en manier van denken, doen en communiceren. Hoge Hotelschool Maastricht Module 11 Managementprojecten: acquisitie van (cultuur)toeristisch gerichte projectopdrachten (Wil Munsters) Faculteit Facility Management, Heerlen Profiel Event & Leisure: acquisitie van (cultuur)toeristisch gerichte projectopdrachten (Wil Munsters) Faculteit Commercieel Management, Sittard Acquisitie van stage- en projectopdrachten gericht op de creatieve industrie (Claudia Troilo) Faculteit Internationale Communicatie, Maastricht Opleidingen International Business and Languages (IBL) en Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO)

11 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg Acquisitie (cultuur)toeristische projecten en stages (Manon Niesten) Academie Beeldende Kunsten Maastricht Acquisitie van (cultuur)toeristische stages en projecten voor het tweede- en derde leerjaar Architectonische Vormgeving, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling en herbestemming van historische gebouwen (Marjan Melkert) Faculteit Bouw Heerlen Acquisitie van (cultuur)toeristische stages en projecten voor het derde- en vierde leerjaar Bouwkunde en Bouwtechnische bedrijfskunde, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling en herbestemming van historische gebouwen tot horeca-accommodatie (Marjan Melkert) Minoren Toerisme & Leisure Faculteit Facility Management Minor Experience and Co-creation in Leisure: acquisitie van (cultuur)toeristisch gerichte projectopdrachten en werving van gastdocenten onder KLTC-relaties (Wil Munsters) 6.2 Professionalisering van docenten Professionalisering van de docenten van de kenniskring Interne kennisdisseminatie Nieuwe kenniskringdocenten zijn door de lector geïntroduceerd in de toeristische vakliteratuur van de bibliotheek van de Hoge Hotelschool Maastricht en hebben een lidmaatschap van deze vakbibliotheek gekregen. Kenniskringdocenten zijn door de lector in het bezit gesteld van geselecteerde vakliteratuur als middel tot gerichte deskundigheidsbevordering. Synergie in de deskundigheidsbevordering wordt bewerkstelligd door het benutten van de complementariteit in competenties. Vanuit deze optiek heeft onderlinge peer review van conceptpublicaties en conceptpresentaties plaatsgevonden. Met dezelfde gedachte wordt in het kader van projecten multidisciplinaire samenstelling van de uitvoeringsteams nagestreefd. Zodoende kan onderlinge peer coaching leiden tot vermeerdering, c.q. toepassing van de vakoverschrijdende kennis, wat noodzakelijk is gezien het multidisciplinaire karakter van het kennisdomein Toerisme en Cultuur. In 2009 hebben drie kenniskringateliers plaatsgevonden: op 3 april in Meerssen, op 5 juni in Epen en op 20 november in Kerkrade. Deze ateliers hadden, naast onderlinge kennismaking met de nieuwe kenniskringleden, de bespreking en inhoudelijke uitdieping van de lopende en voorgenomen project- en professionaliseringsactiviteiten van KLTC tot doel. Op 25 september 2009 heeft kenniskringlid Marjan Melkert een kenniskringexcursie georganiseerd langs de Landmarks van het Grensschap Albertkanaal. Kenniskringseminars De kenniskring bestaat uit enerzijds interne leden, zijnde de hogeschooldocenten, en anderzijds externe leden die de maatschappelijke sectoren vertegenwoordigen, waarmee het kennisdomein in relatie staat: bedrijfsleven, overheid, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap. De externe leden van de kenniskring dienen als klankbord voor de interne leden, opdat kruisbestuiving met het maatschappelijke werkveld wordt bewerkstelligd. Praktisch wordt deze doelstelling gerealiseerd door tweemaal per jaar een kenniskringseminar te organiseren. De keuze, opzet en uitkomsten van onderzoeks- en onderwijsprojecten van KLTC worden besproken en getoetst op inhoudelijke relevantie voor het werkveld. Dit gebeurt aan de hand van zowel presentaties door interne kenniskringleden en studenten als de bespreking van het jaarverslag van het voorbije jaar en het jaarplan van

12 14 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur De deelnemers aan het kenniskringseminar over gastronomisch toerisme op 5 juni 2009 voor de huiskamer van Herberg de Smidse in Epen

13 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg De deelnemers aan het kenniskringseminar over bezinningstoerisme op 20 november 2009 verzameld op de trappen van Abdij Rolduc in Kerkrade

14 16 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur het komende jaar. Daarnaast verzorgen externe kenniskringleden telkens referaten over een cultuurtoeristisch onderwerp, dat verband houdt met hun dagelijkse werkzaamheden. Ook worden regelmatig gastsprekers uit het KLTC-netwerk uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op het thema van het seminar. Het afsluitende dîner pensant biedt de gelegenheid tot verdieping van de aangesneden onderwerpen in rechtstreekse dialogen tussen interne en externe kenniskringleden. Het tiende in de reeks kenniskringseminars op 5 juni 2009 in Herberg de Smidse te Epen had als thema Toerisme en streekgastronomie en sloot als zodanig aan bij het project duurzaam toerisme en gastronomie. Het programma zag er als volgt uit: Wat is streekgastronomie? Definities, theoretische bakens en wetenschappelijke ijkpunten door Jacques Collen, voorzitter van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie Limburgs Eigen: Zie t, Proef t, Beleef t! door Evianne Lienearts en Sheila Lopez, studenten Facility Management Hogeschool Zuyd Limburg mien Landj: op weg naar een grand design voor regioproducten in Limburg door Ilja Castermans, beleidsmedewerker leisure Provincie Limburg De Limburg-winkels als schakel tussen (streekgastronomische) producent en (toeristische) consument door Edith Kurris, adjunct-directeur VVV Zuid-Limburg Limburg, uw smaak vervlakt! door Paul van Oers, docent Hoge Hotelschool Maastricht, en Vera Berkvens, Tom Bosman en Chris Bouwsema, studenten Hoge Hotelschool Maastricht Het 11e seminar van de kenniskring Toerisme en Cultuur vond op vrijdag 20 november 2009 plaats in Abdij Rolduc te Kerkrade. Passend binnen de projectlijn bezinningstoerisme had het seminar als thema Pray, play and pay: het duivelse trilemma van religieus en bezinningstoerisme, een thema dat werd uitgewerkt in een viertal lezingen: Bezinningstoerisme Limburg, een kansrijke groeimarkt door Paul Elshout, projectmanager-adviseur toerisme, Kamer van Koophandel Limburg Van bedevaart naar bezinningstoerisme: oude wijn in nieuwe zakken? door drs. Philippe Cremers, directeur Gerardusstichting, Klooster Wittem Dark Tourism, een andere kijk op kunst en religie door drs. Karel Werdler, manager externe relaties tourism & leisure management, Hogeschool INHOLLAND, Diemen Rolduc: op het snijvlak van cultureel patrimonium en commercieel bedrijf door Ben Velge, hotelmanager Conferentieoord & Hotel Rolduc Projectuitvoering Elk kenniskringlid is op basis van zijn of haar expertise en/of professionaliseringsbehoefte bij een of meer programmalijnen van KLTC ingedeeld (zie 4.2). Professionalisering van de leden van de kenniskring krijgt zijn beslag door deelname aan projecten, waarbij kennis wordt getoetst aan de praktijk, gevalideerd en verdiept. Cursussen en trainingen Kenniskringlid Rob van den Berg heeft de cursus Academisch schrijven aan de Open Universiteit te Heerlen gevolgd. Vakinhoudelijke bijeenkomsten Deelname aan deze bijeenkomsten heeft als doelen: deskundigheidsbevordering kennisoverdracht aan derden door middel van lezingen en workshops profilering van de Hogeschool Zuyd en KLTC netwerkuitbreiding. In het eerste jaar van het kenniskringlidmaatschap ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering. In een later stadium wordt er gezocht naar een balans tussen dit primaire doel en dat van kennisoverdracht. Lector en docenten van de kenniskring hebben deelgenomen aan de volgende vakinhoudelijke bijeenkomsten:

15 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg De Grote Ontmoeting Nederland Vlaanderen, culturele conferentie over creativiteit en innovatie georganiseerd door de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland op 31 januari 2009 in Antwerpen (Marjan Melkert, Wil Munsters) Congres Volkscultuur en overheidsbeleid, georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur op 12 februari 2009 in het Geldmuseum te Utrecht (Marjan Melkert) Heritage care through active citizenship. European conference on civil society organizations active in the field of heritage op 23 maart 2009 te Mechelen, België (Marjan Melkert) Lustrumsymposium Het Limburg Charter; De kansen voor één Limburgse Toeristische Ontwikkeling, georganiseerd door Skål International Limburg in Kasteel Doenrade op 1 april 2009 (Herman Langenveld, Wil Munsters, Mieke Pelzer) International Conference Progress in Tourism Studies, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven ter ere van em. prof. dr. Myriam Jansen-Verbeke op 23 en 24 april 2009 in Leuven (Wil Munsters) Evenement Let s get physical, georganiseerd door projectbureau Zachte G in de Constructiewerkplaats Heerlen op 8 mei 2009 (Herman Langenveld, Wil Munsters, Claudia Troilo) Congres Lieu de passages-maastricht European Capital of Culture 2018, georganiseerd door de Universiteit Maastricht en het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten op 14 en 15 mei 2009 in AINSI te Maastricht (Wil Munsters, Mieke Pelzer) Symposium De geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers, georganiseerd door het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg op 15 mei 2009 in Heerlen (Herman Langenveld) ATLAS Annual Conference Experiencing Difference. Changing Tourism and Tourists Experiences, gehouden van 27 t/m 29 mei 2009 in Aalborg, Denemarken (Marjan Melkert, Wil Munsters, Mieke Pelzer) Negende Frans-Nederlandse Ontmoetingsdag Studeren= Slagen, georganiseerd door de Frans-Nederlandse Academie op 11 en 12 juni 2009 in Maastricht (Wil Munsters) Intreerede van prof. dr. Marieke Kuipers als hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de Technische Universiteit Delft op 12 juni 2009 (Marjan Melkert, Wil Munsters) Minisymposium KR!MP, georganiseerd door het lectoraat CESRT op 3 september 2009 in *Schunck te Heerlen (Herman Langenveld, Wil Munsters, Manon Niesten) Debat Cultureel Historisch Erfgoed Maastricht, georganiseerd door de Liberale Partij Maastricht op 15 september 2009 in de Bonbonnière te Maastricht (Herman Langenveld, Marjan Melkert, Wil Munsters) Symposium Geen gimmicks & gadgets, maar visies, georganiseerd door de Stichting IHOL op 8 oktober 2009 in Centre Céramique Maastricht (Wil Munsters) International Conference Tourism, Religion & Culture: Regional Development through Meaningful Tourism Experiences, georganiseerd door de Universiteit van Salento van 27 t/m 29 oktober 2009 in Lecce en Poggiardo, Italië (Wil Munsters, Manon Niesten) Historisch Café Beheer en gebruik van roerend cultureel erfgoed in Maastricht: een blik op de toekomst, georganiseerd door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op 19 november 2009 in Selexyz Dominicanen te Maastricht (Wil Munsters) Food Inspiration Day, georganiseerd door Foodstep op 23 november 2009 in Eindhoven (Paul van Oers) Presentatie Marketing Activiteitenplan 2010 van VVV Maastricht op 23 november 2009 in AINSI te Maastricht (Wil Munsters)

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur Kenniskring Toerisme en Cultuur INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Missie en doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling 6 3.1 Interne kenniskringleden 6 3.2 Externe kenniskringleden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur Kenniskring Toerisme en Cultuur INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Missie en doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling 6 3.1 Interne kenniskringleden 6 3.2 Externe kenniskringleden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur Kenniskring Toerisme en Cultuur INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Missie en doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling 6 3.1 Interne kenniskringleden 6 3.2 Externe kenniskringleden

Nadere informatie

jrvrslg 04 Kenniskring Toerisme en Cultuur ZUYD HOGESCHOOL

jrvrslg 04 Kenniskring Toerisme en Cultuur ZUYD HOGESCHOOL HOGESCHOOL ZUYD Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg 04 Kenniskring Toerisme en Cultuur Inhoud 1 Inleiding 4 2 Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling 6 3.1 Interne kenniskringleden 6 3.2 Externe

Nadere informatie

Toerisme en. Cultuur. Kenniskring

Toerisme en. Cultuur. Kenniskring HOGESCHOOL ZUYD jrvrslg 05 Kenniskring Toerisme en Cultuur Hogeschool Zuyd Onderwijs Hogeschool Zuyd behoort met meer dan 50 opleidingen, 13.500 studenten en 1.500 medewerkers tot de grote hogescholen

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf Kenniskring Innovatief ondernemen & risicomanagement Drs. Rob Heine Senior-docent faculteit People & Business Management, Hogeschool Zuyd Lid kenniskring Innovatief

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie

Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie www.consortiummvg.nl) gestart vanuit een RAAK aanvraag door de Hanzehogeschool. Doel van het tweejarig project is het onderwijs en bedrijfsleven kennis

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Versterken Creatieve Industrie Zo doen we dat in Brabant en Limburg!

Versterken Creatieve Industrie Zo doen we dat in Brabant en Limburg! De resultaten Succesfactoren Op 1 mei 2011 met nog een doorlooptijd De behaalde successen zijn mede te danken van minder dan één jaar te gaan, zijn de en inherent aan de rol en de unieke positie volgende

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Inhoud: 2. Voorwoord 3. Onderzoek naar werking DPC 4. Wat is een Design Pressure Cooker 5. Design als motor voor

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. Stichting CMH 8 oktober 2014

Presentatie t.b.v. Stichting CMH 8 oktober 2014 Presentatie t.b.v. Stichting CMH 8 oktober 2014 Hoensbroek 3.0 1 Aanleiding en Aanpak Marktconsultatie MKB/REVA Winkelcentrum Hoensbroek 2012: Alleen centrumplan onvoldoende Draagvlakverlies door demografische

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Bestuurskunde 21 maart 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE

AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE AFSTUDEERRICHTING CREATIEVE INDUSTRIE Utrecht, december 2013 Pim Schonk Willem Spee 1 Voorwoord Interactieve media, nieuwe diensten, verrassende content; nieuwe vormen van nieuwsvergaring, onverwachte

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Stichting Ieder mbo een practoraat. Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede

Stichting Ieder mbo een practoraat. Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede Stichting Ieder mbo een practoraat Elvira Coffetti, Flora van Eck, Jorick Scheerens Woensdag 23 november 2016 BTG ZWS, Ede Wat is het Practoraat Sociale Media? Drie deelprojecten (Amsterdamse Mbo-agenda):

Nadere informatie

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies De toekomst van onze gezondheidsstudies Essentie van het Academie Toekomst Plan Academie voor Gezondheidsstudies Van beneden naar boven en van buiten naar binnen Dit document bevat het resultaat van het

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars Voedingsmiddelentechnologie Van Hall Larenstein Kunt u ook wat ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling en/of vermarkting van (nieuwe) voedingsmiddelen? Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt in Wageningen

Nadere informatie

INHOUD INFORMATIEBROCHURE

INHOUD INFORMATIEBROCHURE INHOUD INFORMATIEBROCHURE 03 INLEIDING 04 BEN JIJ KLAAR VOOR JE TOEKOMST? 05 TEACH IT, WORK IT, LIVE IT 06 PROGRAMMA 07 DEELNAME & PARTNERSCHAP 09 EEN CONCEPT VAN INCREDIBLE EVENT BUILDERS 10 CONTACT BEKIJK

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Beoordelingsrapport van lectoraat Toerisme en Cultuur. Hogeschool Zuyd

Beoordelingsrapport van lectoraat Toerisme en Cultuur. Hogeschool Zuyd Beoordelingsrapport van lectoraat Toerisme en Cultuur Hogeschool Zuyd Visitatiedatum 15 september 2010 Visitatiepanel Dr. Th.B.J. Noordman (voorzitter), Dr. R. Govers, P.J.M. Michalides, Drs. G.P.M.G.

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren de Wat s 1.Wat is regioleren? 2.Wat levert regioleren op? 3.Wat vraagt de implementatie van regioleren? 2 Regioleren in

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Master in het toerisme

Master in het toerisme Master in het toerisme Faculteit Wetenschappen Toerisme spontaan roept dat woord allicht vakantieherinneringen bij je op of doet het je denken aan brochures vol aanlokkelijke foto s van plaatsen die je

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie