INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur"

Transcriptie

1 Kenniskring Toerisme en Cultuur INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Missie en doelstellingen Missie Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling Interne kenniskringleden Externe kenniskringleden 8 4 Ontwikkelingen in het kennisdomein Toerisme en Cultuur Het wetenschappelijke discours Programmalijnen 10 5 Ontwikkelingen in de interne omgeving Samenwerking binnen platforms Samenwerking met andere lectoraten 12 6 Activiteiten in Bijdragen aan het onderwijs Professionalisering van docenten Professionalisering van de docenten van kenniskring Professionalisering van docenten van buiten de kenniskring Ontwikkeling van wetenschappelijke relaties Samenwerking met binnenlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen Samenwerking met buitenlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen Samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden Kennispoort: kennisontwikkeling en kennisoverdracht Projecten Publicaties Lezingen en presentaties Expertmeetings en brainstormsessies 27 7 Profilering binnen en buiten de Hogeschool Zuyd 27 8 Evaluatie en vooruitblik Doorstart van de kenniskring Evolutie van de programmalijnen Perspectieven voor

2 4 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 1 Inleiding 2 Missie en doelstellingen 2.1 Missie Dit jaarverslag biedt de lezer een overzicht van de missie en doelstellingen van Kenniskring en Lectoraat Toerisme en Cultuur (KLTC), van de personele samenstelling van de kenniskring, van de relevante interne en externe ontwikkelingen en van de resultaten die KLTC in 2009 heeft geboekt op het gebied van onderzoek, kennisoverdracht, onderwijsontwikkeling, professionalisering en samenwerking met het maatschappelijke werkveld. Lector en kenniskringleden houden zich aanbevolen voor reacties van lezers op het jaarverslag Kenniskring en Lectoraat Toerisme en Cultuur wil een innovatief kenniscentrum zijn op het gebied van toerisme en cultuur ten behoeve van: het maatschappelijke werkveld, bestaande uit het regionale midden- en kleinbedrijf, culturele instellingen, lokale en provinciale overheden docenten en studenten van de Hogeschool Zuyd. Richtinggevende principes bij het uitvoeren van de missie zijn: het streven naar duurzame (cultuur)toeristische ontwikkeling het bouwen van bruggen tussen cultuur en economie de kennisbehoefte van het maatschappelijke werkveld, opdat recht wordt gedaan aan de beoogde vraaggestuurde werking van lectoraten resultaatgerichtheid en klanttevredenheid objectiviteit en onafhankelijkheid: KLTC wil boven de partijen staan om een actieve rol te kunnen spelen als intermediair tussen belangengroepen.

3 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg Doelstellingen Deze missie leidt KLTC bij haar drie hoofddoelstellingen. KLTC heeft als eerste doelstelling om de kennis van het onderzoeksdomein te ontwikkelen en deze expertise te verbreiden binnen en buiten het werkgebied van de Hogeschool Zuyd. De keuze van de projecten, of het nu onderzoek, advisering of professionalisering betreft, wordt bepaald door de behoeften van het maatschappelijke werkveld. Het HBO wordt immers geacht zich toe te leggen op onderzoek met een duidelijk praktisch karakter. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht dienen maatschappelijk nut op te leveren. Dankzij deze doelstelling kan KLTC daadwerkelijk de rol van innovatief kenniscentrum en aanspreekpunt voor de samenleving vervullen. Het tweede doel van KLTC is het ontwikkelen van curricula en modules ten behoeve van bachelor- en masteropleidingen van de Hogeschool Zuyd. Voor de economische opleidingen gaat het om de ontwikkeling van programma-onderdelen rond het thema cultuurtoerisme. Omgekeerd worden voor de kunstopleidingen commercieel georiënteerde modules cultureel ondernemerschap opgezet. Door middel van deze faculteitsgrenzen overschrijdende aanpak willen lector en kenniskringleden een brug slaan over het spanningsveld dat cultuur en economie nog maar al te vaak van elkaar scheidt. Het bevorderen van de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs is een van de pijlers onder de onderwijsontwikkelingsstrategie van KLTC. Lector en kenniskringleden ondersteunen de acquisitie van (cultuur)toeristische stages en projecten, met gebruikmaking van hun netwerk. Idealiter dient onderzoek in het verlengde te liggen van onderwijs, zodat onderwijs de vruchten kan plukken van onderzoek. Deze wisselwerking leidt tot een win-win situatie voor alle belanghebbende partijen: de onderzoeker, de docent en de student. De win-win situatie wordt maximaal uitgebuit door de resultaten van de projecten ook nog eens te benutten enerzijds ter actualisering en verrijking van de curricula van de bachelor- en masterprogramma s van de betrokken opleidingen van de Hogeschool Zuyd, anderzijds als grondstof voor publicaties en presentaties van hogeschooldocenten. Het derde doel is de brede professionalisering van de hogeschooldocenten. De deskundigheidsbevordering is in eerste instantie gericht op de leden van de kenniskring, maar niet exclusief. Deelonderzoeken van het programma van KLTC worden uitgevoerd als project- of stageopdrachten door studenten onder begeleiding van hogeschooldocenten. Aldus krijgen zowel docenten van buiten de kenniskring als studenten de gelegenheid actief in het onderzoeksprogramma van KLTC te participeren. Dankzij deze synergetische aanpak wordt ook de deskundigheid van de hogeschooldocenten die niet lid zijn van de kenniskring, bevorderd.

4 6 jrsvslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 3 Personele samenstelling 3.1 Interne kenniskringleden Toerisme is een multidisciplinair onderzoeksobject. Het brede palet aan faculteiten en opleidingen van de Hogeschool Zuyd biedt de mogelijkheid een interfacultaire kenniskring van ter zake deskundige hogeschooldocenten samen te stellen, die recht doet aan het multidisciplinaire karakter van het lectoraatsdomein en aan de rol van bruggenbouwer tussen de culturele en de toeristische sector. Binnen KLTC benadert elk kenniskringlid het uitgestrekte kennisdomein vanuit de eigen achtergrond, bepaald door opleiding, expertise, werkomgeving en interesse. Een breed en pluridisciplinair perspectief is hierdoor gewaarborgd De interne kenniskring is in 2009 versterkt met: Rob van den Berg, Docent Didactiek & Media, Conservatorium Maastricht Drs. Manon Niesten, Docent Marketing & Bedrijfseconomie, Faculteit Internationale Communicatie Maastricht Paul van Oers, Docent Hospitality Management, Food & Beverages Education en Ontwikkelaar Gastvrijheidsculturen, Hoge Hotelschool Maastricht Drs. Mieke Pelzer, Docent Bedrijfseconomie, Hoge Hotelschool Maastricht De samenstelling van KLTC is in het verslagjaar als volgt geëvolueerd: Claudia Troilo, Senior Tutor, Faculteit Commercieel Management, Sittard Als extern programmaleider voor het project RAAK Creatief MKB Limburg is aangetrokken Herman Langenveld, voorzitter Creatief Knooppunt Akerstraat 67 in Heerlen. De vernieuwde kenniskring Toerisme en Cultuur in 2009, van links naar rechts op de bovenste rij: Claudia Troilo, Manon Niesten, Mieke Pelzer en Paul van Oers; onderste rij: Marjan Melkert, Herman Langenveld en Rob van den Berg (ontbreekt op de foto: Danny Horembach) Lid Functie en vakgebied Faculteit Omvang aanstelling in FTE Dr. Wil Munsters Lector Toerisme en Cultuur 1,0 Rob van den Berg Kenniskringlid (per 1 september 2009) Docent Didactiek & Media Conservatorium Maastricht 0,2 Drs. Ankie Hoefnagels Kenniskringlid (tot 1 maart 2009) Docent Communicatiemanagement Hoge Hotelschool Maastricht 0,2

5 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg 09 7 Lid Functie en vakgebied Faculteit Omvang aanstelling in FTE Danny Horembach Kenniskringlid Docent Catering Management Hospitality Management Ondernemerschap Faculteit Facility Management Heerlen 0,2 Herman Langenveld Programmaleider RAAK project Creatief MKB Limburg Drs. Marjan Melkert Kenniskringlid Docent Architectuurgeschiedenis Docent Constructief Schetsen Faculteit Bouw Heerlen Academie voor de Beeldende Kunsten Maastricht 0,2 Drs. Manon Niesten Kenniskringlid (per 1 september 2009) Docent Marketing & Bedrijfseconomie Faculteit Internationale Communicatie Maastricht 0,2 Paul van Oers Kenniskringlid (per 1 september 2009) Docent Hospitality Management, Food & Beverages Education en Ontwikkelaar Gastvrijheidsculturen Hoge Hotelschool Maastricht 0,2 Drs. Mieke Pelzer Kenniskringlid (per 1 april 2009) Docent Bedrijfseconomie Hoge Hotelschool Maastricht 0,2 Drs. Mirjam Ubachs Kenniskringlid (tot 1 februari 2009) Docent Marketing en Bedrijfseconomie Faculteit Internationale Communicatie Maastricht 0,2 Claudia Troilo Kenniskringlid (per 1 september 2009) Senior Tutor Faculteit Commercieel Management Sittard 0,2 Robert Weirauch Kenniskringlid (tot 1 maart 2009) Repetitor Conservatorium Maastricht 0,2 Cécile Luijten heeft als projectmedewerker ondersteunende diensten verricht ten behoeve van lector en kenniskringleden.

6 8 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 3.2 Externe kenniskringleden Naast de interne leden bestaat de kenniskring uit externe leden die de maatschappelijke sectoren vertegenwoordigen, waarmee het kennisdomein in relatie staat: bedrijfsleven, overheid, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap. Tot de externe kenniskring zijn in 2009 toegetreden: Tom van Slooten, directeur Thermenmuseum Heerlen, Kasteel Hoensbroek en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis Paul Elshout, adviseur en projectmanager toerisme bij de Kamer van Koophandel Limburg Dr. Pieter Caljé, opleidingsdirecteur Cultuurwetenschappen aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht Drs. Ilja Castermans, accountmanager leisure bij de Provincie Limburg Dr. Greg Richards is per 1 september 2009 benoemd tot Hoogleraar Vrijetijdwetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg De externe kenniskring bestond in het verslagjaar uit de volgende experts: Lid Functie Sector Herman Bos Dr. Pieter Caljé (per 1 juli 2009) Drs. Ilja Castermans (per 1 sept. 2009) Drs. Jacques Collen Drs. Hans Dassen Directeur Tourism Strategy Consultants Opleidingsdirecteur Cultuurwetenschappen Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Maastricht Accountmanager Leisure Provincie Limburg Voorzitter Academie voor de Streekgebonden Gastronomie Programmamanager Vrijetijdseconomie Gemeente Maastricht Toeristisch Onderzoek en Consultancy Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Regionale Overheid Cultuurtoeristische instelling Lokale overheid

7 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg 09 9 Lid Functie Sector Paul Elshout Mai Jung (tot 1 jan. 2009) Prof. dr. Marieke Kuipers ( tot 1 juli 2009) Bart Mennens drs. Wil Nelissen Camille Oostwegel Prof. dr. Greg Richards Esther Saris Drs. Pascal Schreurs (tot 1 okt. 2009) Tom van Slooten (per 1 jan. 2009) Eppo Steenhuisen Ing. Ton Wanders Adviseur en Projectmanager Toerisme Kamer van Koophandel Limburg Directeur Thermenmuseum Heerlen en Kasteel Hoensbroek Hoofd afdelingen Historische Musea en Sport & Recreatie Gemeente Heerlen Hoogleraar Cultureel Erfgoed en Architectuur 20e eeuw Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Directeur Burgerzaken, Economie en Toerisme Gemeente Valkenburg aan de Geul Bestuurslid Stichting Zuid Limburgse Stoomtrein Mij. Onderzoeksdirecteur R en M Matrix Propriétaire Camille Oostwegel Châteauhotels en - Restaurants Hoogleraar Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Directeur Tourism Research and Marketing-Barcelona Hoofd Marketing en Communicatie VVV Maastricht Directeur Partner in Leisure Directeur Thermenmuseum Heerlen, Kasteel Hoensbroek en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis Directeur Askja Reizen Programmamanager Maastricht-Europa Gemeente Maastricht Toeristisch bedrijfsleven Cultuurtoeristische attracties Lokale overheid Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Lokale Overheid Cultuurtoeristische attracties Marktonderzoek Hotellerie Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Consultancy Toeristische Organisatie Consultancy Cultuurtoeristische attracties Touroperating Lokale Overheid

8 10 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 4 Ontwikkelingen in het kennisdomein Toerisme en Cultuur 4.1 Het wetenschappelijke discours Het wetenschappelijke discours binnen het kennisdomein Toerisme en Cultuur ontwikkelt zich in een aantal hoofdrichtingen, die doorwerken in het onderzoeksprogramma van KLTC. Het betreft met name: de beleving van het (cultuur)toeristische product en de gastvrijheid door de consument in het kader van het onderzoek naar de mechanismen van de experience economy de toenemende aandacht voor de immateriële cultuur als toeristische attractie- en belevingsfactor de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de context van de duurzame ontwikkeling van (cultuur)toerisme de erkenning en de sanctionering van cultureel ondernemerschap als volwaardig onderwerp van wetenschappelijk onderzoek de stimulering van de creatieve industrie door de nationale en regionale politiek en bedrijven als middel om de kruisbestuiving tussen cultuur en economie een nieuwe impuls te verschaffen de opkomst van cultuurtoeristische nichemarkten als bezinnings-, streekgastronomisch en creatief toerisme de toepassing van nieuwe media, zoals de digitale culturele biografie, binnen cultuurtoeristische bestemmingsmarketing 4.2 Programmalijnen KLTC heeft gekozen voor de ontwikkeling van twee programmalijnen: duurzaam cultuurtoerisme cultureel ondernemerschap en creatieve industrie. De keuze voor deze programmalijnen is en wordt in hoge mate bepaald door de kennisbehoefte van het maatschappelijke werkveld. Deze behoefte is manifest en breed aanwezig. Het feit dat toerisme behoort tot de beleidsspeerpunten van de Provincie Limburg en de lokale overheden, is hieraan niet vreemd. Hetzelfde geldt voor de creatieve industrie die steeds meer wordt gezien als een motor voor de economie en een stimulans voor het toerisme. De eerste programmalijn beoogt de uit praktijkgericht onderzoek voortkomende kennis in te brengen als bijdrage aan de ontwikkeling van hoogwaardig cultuurtoerisme in Limburg en de Euregio. Als leidraad daarbij dient het streven naar duurzaamheid door het zoeken naar een balans tussen het aantrekken van toerisme als bron van werk en inkomen enerzijds, en het beschermen van cultuur, natuur, leefklimaat en woonomgeving van de regionale bevolking anderzijds. KLTC heeft bijgedragen aan dit discours door het ontwikkelen van innovatieve concepten en onderzoeksinstrumenten en door het verrichten van praktisch onderzoek binnen het vastgestelde programmakader. Streekproducten, de grondstof voor gastronomisch toerisme

9 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg De tweede programmalijn is het vervullen van de rol van kennismakelaar tussen de cultuursector en het toeristische en overige bedrijfsleven, waarbij de multidisciplinaire samenstelling van de kenniskring het mogelijk maakt het spanningsveld tussen beide sectoren te overbruggen. Een van de belangrijkste instrumenten hierbij is de stimulering van cultureel ondernemerschap door: het opzetten van onderwijsprogramma's cultureel ondernemerschap voor de kunstenfaculteiten van de Hogeschool Zuyd kennisoverdracht op maat aan de regionale creatieve industrie het verstrekken van beleids- en professionaliseringsadviezen aan de museum- en erfgoedsector. Andersom worden de kennis van cultuur en het creatief denkvermogen in de toeristische sector bevorderd door: het inbrengen van cultuureducatie in de vorm van competenties op het gebied van cultuur en toerisme in de curricula van de economische faculteiten van de Hogeschool Zuyd het stimuleren van creatief ondernemerschap in het (toeristische) MKB middels circulatie van kennis tussen culturele ondernemers en MKB-ondernemers. Elk kenniskringlid is op basis van zijn of haar expertise en/of professionaliseringsbehoefte bij een of meer programmalijnen van KLTC ingedeeld als projectcoördinator of als projectmedewerker. Programmalijn Projecten Projectcoördinator Projectmedewerkers Duurzaam cultuurtoerisme Authenticiteit en duurzaamheid van monumenten Marjan Melkert Bezinningstoerisme Manon Niesten Claudia Troilo Duurzaam toerisme en gastronomie Paul van Oers Mieke Pelzer Maastricht als cultuurtoeristische stad en Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Manon Niesten Cultureel ondernemerschap en creatieve industrie Creatief MKB Limburg Herman Langenveld Claudia Troilo Manon Niesten Mieke Pelzer Cultuureducatie en cultureel-educatief ondernemerschap Rob van den Berg

10 12 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur 5 Ontwikkelingen in de interne omgeving 5.1 Samenwerking binnen platforms De lector streeft naar versterking van de interne inbedding van het lectoraat door middel van regulier overleg met de directeuren van de aandachtsfaculteiten van KLTC binnen het platform Economie, Talen en Recht. Doel van dit overleg is om vanuit het lectoraat een permanente bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkeling, het onderzoeksbeleid en de deskundigheidsbevordering van docenten binnen en buiten de kenniskring. De lector heeft in 2009 besprekingen over deze onderwerpen gevoerd met de directeuren van de faculteiten Hoge Hotelschool Maastricht en Facility Management. 5.2 Samenwerking met andere lectoraten Binnen het Centre for Entrepreneurship Zuyd heeft KLTC samengewerkt met de lectoraten Innovatief Ondernemen en Risicomanagement, Internationale Business and Communication en Kennisorganisaties en Kennismanagement voor het opstellen van de zwaartepunt-notitie Toekomstgericht Ondernemen van het Platform Economie, Talen en Recht. Daarnaast heeft de lector, samen met de lector CESRT, de lector Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten inhoudelijk ondersteund bij het opstellen van de zwaartepunt-notitie Kunstenaars van de 21e eeuw van het Platform Kunstenonderwijs. 6 Activiteiten in Bijdragen aan het onderwijs Dankzij een actieve en substantiële bijdrage van KLTC aan de onderwijsontwikkeling van diverse faculteiten is er sprake van een sterke positionering in de onderwijsprogramma s van de Hogeschool Zuyd. Door het verrichten van onderzoek binnen het KLTConderzoeksprogramma onder begeleiding van docenten van binnen en buiten de kenniskring, dragen studenten in belangrijke mate bij aan de kennisontwikkeling van het lectoraatsdomein. Uitgaande van het missiebeginsel van KLTC om bruggen te slaan tussen cultuur en economie is geopteerd voor een faculteitsgrenzen overschrijdende, interdisciplinaire aanpak. Voor de economische en technische opleidingen wordt ingezet op de ontwikkeling van culturele en cultuurtoeristische programmaonderdelen en voor de kunstopleidingen op die van modules cultureel ondernemerschap. Aangetekend moet worden dat het slaan van bruggen niet altijd even gemakkelijk verloopt, noch bij de kunstenfaculteiten noch bij de economische faculteiten. De cultuursector en het bedrijfsleven zijn nog steeds twee grotendeels gescheiden werelden met een eigen interessesfeer en manier van denken, doen en communiceren. Hoge Hotelschool Maastricht Module 11 Managementprojecten: acquisitie van (cultuur)toeristisch gerichte projectopdrachten (Wil Munsters) Faculteit Facility Management, Heerlen Profiel Event & Leisure: acquisitie van (cultuur)toeristisch gerichte projectopdrachten (Wil Munsters) Faculteit Commercieel Management, Sittard Acquisitie van stage- en projectopdrachten gericht op de creatieve industrie (Claudia Troilo) Faculteit Internationale Communicatie, Maastricht Opleidingen International Business and Languages (IBL) en Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO)

11 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg Acquisitie (cultuur)toeristische projecten en stages (Manon Niesten) Academie Beeldende Kunsten Maastricht Acquisitie van (cultuur)toeristische stages en projecten voor het tweede- en derde leerjaar Architectonische Vormgeving, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling en herbestemming van historische gebouwen (Marjan Melkert) Faculteit Bouw Heerlen Acquisitie van (cultuur)toeristische stages en projecten voor het derde- en vierde leerjaar Bouwkunde en Bouwtechnische bedrijfskunde, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling en herbestemming van historische gebouwen tot horeca-accommodatie (Marjan Melkert) Minoren Toerisme & Leisure Faculteit Facility Management Minor Experience and Co-creation in Leisure: acquisitie van (cultuur)toeristisch gerichte projectopdrachten en werving van gastdocenten onder KLTC-relaties (Wil Munsters) 6.2 Professionalisering van docenten Professionalisering van de docenten van de kenniskring Interne kennisdisseminatie Nieuwe kenniskringdocenten zijn door de lector geïntroduceerd in de toeristische vakliteratuur van de bibliotheek van de Hoge Hotelschool Maastricht en hebben een lidmaatschap van deze vakbibliotheek gekregen. Kenniskringdocenten zijn door de lector in het bezit gesteld van geselecteerde vakliteratuur als middel tot gerichte deskundigheidsbevordering. Synergie in de deskundigheidsbevordering wordt bewerkstelligd door het benutten van de complementariteit in competenties. Vanuit deze optiek heeft onderlinge peer review van conceptpublicaties en conceptpresentaties plaatsgevonden. Met dezelfde gedachte wordt in het kader van projecten multidisciplinaire samenstelling van de uitvoeringsteams nagestreefd. Zodoende kan onderlinge peer coaching leiden tot vermeerdering, c.q. toepassing van de vakoverschrijdende kennis, wat noodzakelijk is gezien het multidisciplinaire karakter van het kennisdomein Toerisme en Cultuur. In 2009 hebben drie kenniskringateliers plaatsgevonden: op 3 april in Meerssen, op 5 juni in Epen en op 20 november in Kerkrade. Deze ateliers hadden, naast onderlinge kennismaking met de nieuwe kenniskringleden, de bespreking en inhoudelijke uitdieping van de lopende en voorgenomen project- en professionaliseringsactiviteiten van KLTC tot doel. Op 25 september 2009 heeft kenniskringlid Marjan Melkert een kenniskringexcursie georganiseerd langs de Landmarks van het Grensschap Albertkanaal. Kenniskringseminars De kenniskring bestaat uit enerzijds interne leden, zijnde de hogeschooldocenten, en anderzijds externe leden die de maatschappelijke sectoren vertegenwoordigen, waarmee het kennisdomein in relatie staat: bedrijfsleven, overheid, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap. De externe leden van de kenniskring dienen als klankbord voor de interne leden, opdat kruisbestuiving met het maatschappelijke werkveld wordt bewerkstelligd. Praktisch wordt deze doelstelling gerealiseerd door tweemaal per jaar een kenniskringseminar te organiseren. De keuze, opzet en uitkomsten van onderzoeks- en onderwijsprojecten van KLTC worden besproken en getoetst op inhoudelijke relevantie voor het werkveld. Dit gebeurt aan de hand van zowel presentaties door interne kenniskringleden en studenten als de bespreking van het jaarverslag van het voorbije jaar en het jaarplan van

12 14 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur De deelnemers aan het kenniskringseminar over gastronomisch toerisme op 5 juni 2009 voor de huiskamer van Herberg de Smidse in Epen

13 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg De deelnemers aan het kenniskringseminar over bezinningstoerisme op 20 november 2009 verzameld op de trappen van Abdij Rolduc in Kerkrade

14 16 jrvrslg 09 Kenniskring Toerisme en Cultuur het komende jaar. Daarnaast verzorgen externe kenniskringleden telkens referaten over een cultuurtoeristisch onderwerp, dat verband houdt met hun dagelijkse werkzaamheden. Ook worden regelmatig gastsprekers uit het KLTC-netwerk uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op het thema van het seminar. Het afsluitende dîner pensant biedt de gelegenheid tot verdieping van de aangesneden onderwerpen in rechtstreekse dialogen tussen interne en externe kenniskringleden. Het tiende in de reeks kenniskringseminars op 5 juni 2009 in Herberg de Smidse te Epen had als thema Toerisme en streekgastronomie en sloot als zodanig aan bij het project duurzaam toerisme en gastronomie. Het programma zag er als volgt uit: Wat is streekgastronomie? Definities, theoretische bakens en wetenschappelijke ijkpunten door Jacques Collen, voorzitter van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie Limburgs Eigen: Zie t, Proef t, Beleef t! door Evianne Lienearts en Sheila Lopez, studenten Facility Management Hogeschool Zuyd Limburg mien Landj: op weg naar een grand design voor regioproducten in Limburg door Ilja Castermans, beleidsmedewerker leisure Provincie Limburg De Limburg-winkels als schakel tussen (streekgastronomische) producent en (toeristische) consument door Edith Kurris, adjunct-directeur VVV Zuid-Limburg Limburg, uw smaak vervlakt! door Paul van Oers, docent Hoge Hotelschool Maastricht, en Vera Berkvens, Tom Bosman en Chris Bouwsema, studenten Hoge Hotelschool Maastricht Het 11e seminar van de kenniskring Toerisme en Cultuur vond op vrijdag 20 november 2009 plaats in Abdij Rolduc te Kerkrade. Passend binnen de projectlijn bezinningstoerisme had het seminar als thema Pray, play and pay: het duivelse trilemma van religieus en bezinningstoerisme, een thema dat werd uitgewerkt in een viertal lezingen: Bezinningstoerisme Limburg, een kansrijke groeimarkt door Paul Elshout, projectmanager-adviseur toerisme, Kamer van Koophandel Limburg Van bedevaart naar bezinningstoerisme: oude wijn in nieuwe zakken? door drs. Philippe Cremers, directeur Gerardusstichting, Klooster Wittem Dark Tourism, een andere kijk op kunst en religie door drs. Karel Werdler, manager externe relaties tourism & leisure management, Hogeschool INHOLLAND, Diemen Rolduc: op het snijvlak van cultureel patrimonium en commercieel bedrijf door Ben Velge, hotelmanager Conferentieoord & Hotel Rolduc Projectuitvoering Elk kenniskringlid is op basis van zijn of haar expertise en/of professionaliseringsbehoefte bij een of meer programmalijnen van KLTC ingedeeld (zie 4.2). Professionalisering van de leden van de kenniskring krijgt zijn beslag door deelname aan projecten, waarbij kennis wordt getoetst aan de praktijk, gevalideerd en verdiept. Cursussen en trainingen Kenniskringlid Rob van den Berg heeft de cursus Academisch schrijven aan de Open Universiteit te Heerlen gevolgd. Vakinhoudelijke bijeenkomsten Deelname aan deze bijeenkomsten heeft als doelen: deskundigheidsbevordering kennisoverdracht aan derden door middel van lezingen en workshops profilering van de Hogeschool Zuyd en KLTC netwerkuitbreiding. In het eerste jaar van het kenniskringlidmaatschap ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering. In een later stadium wordt er gezocht naar een balans tussen dit primaire doel en dat van kennisoverdracht. Lector en docenten van de kenniskring hebben deelgenomen aan de volgende vakinhoudelijke bijeenkomsten:

15 Kenniskring Toerisme en Cultuur jrvrslg De Grote Ontmoeting Nederland Vlaanderen, culturele conferentie over creativiteit en innovatie georganiseerd door de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland op 31 januari 2009 in Antwerpen (Marjan Melkert, Wil Munsters) Congres Volkscultuur en overheidsbeleid, georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur op 12 februari 2009 in het Geldmuseum te Utrecht (Marjan Melkert) Heritage care through active citizenship. European conference on civil society organizations active in the field of heritage op 23 maart 2009 te Mechelen, België (Marjan Melkert) Lustrumsymposium Het Limburg Charter; De kansen voor één Limburgse Toeristische Ontwikkeling, georganiseerd door Skål International Limburg in Kasteel Doenrade op 1 april 2009 (Herman Langenveld, Wil Munsters, Mieke Pelzer) International Conference Progress in Tourism Studies, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven ter ere van em. prof. dr. Myriam Jansen-Verbeke op 23 en 24 april 2009 in Leuven (Wil Munsters) Evenement Let s get physical, georganiseerd door projectbureau Zachte G in de Constructiewerkplaats Heerlen op 8 mei 2009 (Herman Langenveld, Wil Munsters, Claudia Troilo) Congres Lieu de passages-maastricht European Capital of Culture 2018, georganiseerd door de Universiteit Maastricht en het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten op 14 en 15 mei 2009 in AINSI te Maastricht (Wil Munsters, Mieke Pelzer) Symposium De geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers, georganiseerd door het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg op 15 mei 2009 in Heerlen (Herman Langenveld) ATLAS Annual Conference Experiencing Difference. Changing Tourism and Tourists Experiences, gehouden van 27 t/m 29 mei 2009 in Aalborg, Denemarken (Marjan Melkert, Wil Munsters, Mieke Pelzer) Negende Frans-Nederlandse Ontmoetingsdag Studeren= Slagen, georganiseerd door de Frans-Nederlandse Academie op 11 en 12 juni 2009 in Maastricht (Wil Munsters) Intreerede van prof. dr. Marieke Kuipers als hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de Technische Universiteit Delft op 12 juni 2009 (Marjan Melkert, Wil Munsters) Minisymposium KR!MP, georganiseerd door het lectoraat CESRT op 3 september 2009 in *Schunck te Heerlen (Herman Langenveld, Wil Munsters, Manon Niesten) Debat Cultureel Historisch Erfgoed Maastricht, georganiseerd door de Liberale Partij Maastricht op 15 september 2009 in de Bonbonnière te Maastricht (Herman Langenveld, Marjan Melkert, Wil Munsters) Symposium Geen gimmicks & gadgets, maar visies, georganiseerd door de Stichting IHOL op 8 oktober 2009 in Centre Céramique Maastricht (Wil Munsters) International Conference Tourism, Religion & Culture: Regional Development through Meaningful Tourism Experiences, georganiseerd door de Universiteit van Salento van 27 t/m 29 oktober 2009 in Lecce en Poggiardo, Italië (Wil Munsters, Manon Niesten) Historisch Café Beheer en gebruik van roerend cultureel erfgoed in Maastricht: een blik op de toekomst, georganiseerd door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op 19 november 2009 in Selexyz Dominicanen te Maastricht (Wil Munsters) Food Inspiration Day, georganiseerd door Foodstep op 23 november 2009 in Eindhoven (Paul van Oers) Presentatie Marketing Activiteitenplan 2010 van VVV Maastricht op 23 november 2009 in AINSI te Maastricht (Wil Munsters)

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Voorwoord. Hierbij treft u aan het jaarverslag 2010 van de Stichting StartersCentrum Limburg.

Voorwoord. Hierbij treft u aan het jaarverslag 2010 van de Stichting StartersCentrum Limburg. Jaarverslag 2010 Concept juli 2011 Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2010 van de Stichting StartersCentrum Limburg. In het jaarverslag wordt tekst en uitleg gegeven over de kernactiviteit van

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag. Bestuurlijk Jaarverslag 2008

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag. Bestuurlijk Jaarverslag 2008 Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag Bestuurlijk Jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR... 5 2. BESTUUR EN ORGANISATIE... 7 Profiel van de hogeschool...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

Structuurnota. Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap Chair of Cooperative Entrepreneurship. 2,5 fte

Structuurnota. Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap Chair of Cooperative Entrepreneurship. 2,5 fte Structuurnota Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap Chair of Cooperative Entrepreneurship 2,5 fte Kenniscentrum Innovatie en Business Research Center Innovation and Business door samenwerking naar innovatie

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Zuyd Hogeschool Bacheloropleiding International Business omzetten BOB naar UOB Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Netherlands Quality Agency (NQA) Februari 2014 2/35 NQA Zuyd Hogeschool: omzetten

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie