Hoe zijn wij een team?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zijn wij een team?"

Transcriptie

1 Verslag landelijke contactmorgen jeugdevangelisatie 4 februari 2012 te Gouda Lezing door: dhr. L.A. Kroon Thema: Hoe zijn wij een team? Vrijwillig, niet vrijblijvend De voorzitter van de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie, de heer N.J. Teerds, heet de aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder de spreker van deze morgen, de heer L.A. Kroon en de heer G. Golstein vanuit het deputaatschap. Gezien de weersomstandigheden zijn er deze dag veel minder mensen aanwezig dan gewoonlijk. Toch fijn dat er 35 belangstellenden zijn. Wij zingen met elkaar Psalm 84:3 en lezen Prediker 4:7-12. De heer Teerds gaat ons voor in gebed. Hij spreekt een inleidend woord: Twee zijn beter dan één. Salomo stelt dat vast als een waarheid. Salomo spreekt hier niet over ergernissen die er kunnen ontstaan als er meer dan één persoon is, maar zegt dat twee beter zijn dan één. Samen kun je meer dan alleen: aanvullen, dienstbaar zijn, samen moeiten delen, elkaar helpen, beschermen in nood, wederzijdse betrokkenheid. In datzelfde hoofdstuk staat in vers 12 en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. De heer Teerds wijst ons op het grote belang dat we zo een Bijbelclub zijn, met die Derde erbij: verbonden in het werk van de Heere Christus. Als de Heere er mag zijn en Zijn zegen wil verbinden, dan zal het niet haast gebroken worden. Het thema van deze contactmorgen is: Hoe zijn wij een team? Vrijwillig, niet vrijblijvend De heer Kroon begint zijn inleiding met de weergave van de Bijbelse geschiedenis uit Exodus 35. Een ontroerend tafereel, mensen brengen sieraden, kleden en huiden voor de tabernakeldienst. De Heere heeft gezegd dat het een vrijwilliger hefoffer moet zijn. In Exodus 35:29 staat Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk hetwelk de Heere geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot een vrijwillig offer den Heere. In ons vrijwilligerswerk gaat het om het hart: doe ik het werk met mijn hart. Het kan zijn dat, vooral als je langer het werk doet, er routine, sleur optreedt. Doen wij het nog met ons hárt? De Heere vraagt het van ons. Vrijwillig Wat is eigenlijk een vrijwilliger? De heer Kroon stelt deze vraag aan de aanwezigen. Er worden diverse kenmerken genoemd: iets doen zonder vaste vergoeding, met bepaald doel voor ogen: je hoopt dat de kinderen de Heere mogen leren kennen, vanuit motivatie: uit liefde voor de Heere, het is een opdracht, er wordt een appèl/beroep op je gedaan door de kerkenraad. 1

2 Een definitie zoals het internet het geeft: Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Die definitie is wel mager als je die zet ten opzichte van een kerkelijke vrijwilliger. We kennen de klassieke vrijwilliger; een persoon doet lange tijd, bijvoorbeeld al 40 jaar hetzelfde werk bij de muziekvereniging. De moderne vrijwilliger heeft een bepaald doel voor ogen, een ideaal en wil zich vrijwillig, vaak voor korte tijd, inzetten om dat doel te bereiken. Hij is er éven op betrokken, voor hem is op dat moment dat doel belangrijk. Ook voor het evangelisatiewerk gaat het niet om eigen behoeften te bevredigen. Vrijwilligerswerk zoeken dat bij je past, dat is goed, dat mag. Maar mag niet het enige zijn: het gaat om eer van God, dat kinderen Hem leren kennen. Niet vrijblijvend Het evangelisatie-vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend ten opzichte van de Heere. Wij werken in Zijn Koninkrijk en dient te gebeuren op de manier, met evenwichtigheid, zoals de Heere dat van ons vraagt. Binnen kaders van het Woord en de belijdenisgeschriften. Ook binnen kaders van de gemeenten, deputaatschap, landelijke werkgroep: zijn die kaders helder, ken je die kaders? Als vrijwilliger heb je ook je eigen verantwoordelijkheid om die kaders helder te hebben. Het is heel belangrijk, ook praktisch bij verschillende comités of commissies. Het werk is ook niet vrijblijvend ten opzichte van elkaar als team. Wellicht dat de meeste mensen in het jeugdevangelisatiewerk het leuk vinden om in teamverband te werken. De heer Kroon vraagt aan de aanwezigen wat zij leuk vinden aan het teamwerk. Diverse antwoorden worden genoemd: de gezelligheid, elkaar aanvullen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, leren van elkaar, elkaar opscherpen, uitwerken van thema s. Die verschillen tussen mensen in het team kunnen ook problemen opleveren. Bij problemen is merkbaar, dat het zo lastig is om elkaar aan te spreken. Er is namelijk geen arbeidsverhouding. Bij de Jeugdbond maken ze gebruik van vrijwilligerscontracten, soms nodig om problemen te ondervangen. Hoe doe je dat: een professioneel team zijn. Er zijn diverse kwaliteiten van mensen met verschillende achtergronden: onderwijzers, verpleegkundigen, timmerman, zij vormen een team. Twee manieren om het in goede banen te leiden. 1. Goed zicht hebben op kwaliteiten en rollen die teamleden hebben 2. Overleg en evaluatie. Teamrollen Bijvoorbeeld: de onderwijzer kan wel een goede verteller zijn, maar hoeft geen goede organisator te zijn, hij werkt vaak op reformatorische basisschool, heeft in reformatorische kring zijn vrienden. Wat kent die persoon van het onkerkelijke milieu? 2

3 De timmerman heeft kwaliteit van de eenvoud. Dat kan helpen om het Evangelie eenvoudig over te brengen. Hij heeft waarschijnlijk meer ervaring met buitenkerkelijken en kan met zijn niveau mogelijk beter afdalen naar kinderen/tieners. We moeten goed oog hebben voor de teamrollen. De heer Kroon heeft voor alle aanwezigen een overzicht waarop de teamrollen van Belbin staat beschreven. Het overzicht is bij dit verslag gevoegd. Wellicht is het goed om die te bespreken in je eigen team. Er is ook een test daarover die je via internet kunt doen. Een teamrol is bijvoorbeeld de zorgdrager: de persoon die snel fouten ziet, alles wil controleren. Je moet niet te veel zorgdragers in een team hebben. Maar als je er geen hebt, dan gaat het mis. Waarom zijn die diverse rollen nodig? Om elkaar aan te vullen, te corrigeren. Dat geeft soms conflicten. Op zich is het niet erg om diegene die te sterk in zijn rol is, even terug te duwen. Het is belangrijk om zelf te weten waarin je kwaliteiten liggen, maar ook bekend te zijn met de valkuilen die daarbij horen. Heb vertrouwen in elkaars kwaliteiten en laat ze daar bij die ander liggen. Heb daar waardering voor. Overleg en evaluatie. Vrijwilligerswerk doen we naast een drukke baan en soms ook een gezin. Maar neem wel tijd voor overleg en evaluatie van het vrijwilligerswerk. Het is een vergissing dat vergaderingen ballast zijn. Je hebt goede regelmatige vergaderingen nodig met een goede agenda, voorzitter, notulen, afspraken. Je hebt momenten nodig waarop je elkaar spreekt. Ook activiteiten die al geweest zijn bespreken: evaluatie. Bespreek niet alleen het programma, maar ook over de vertelling, over orde en gezag. Je zou elkaar moeten aanspreken op gedrag: feedback geven. En dat heel concreet benoemen en duidelijk aangeven. Positieve feedback, maar ook kritisch, bijvoorbeeld wanneer iemand drie keer te laat was. Die zaken met elkaar doornemen en jezelf kwetsbaar opstellen: hoe kan ik dat of dat het beste doen? Samen ben je verantwoordelijk. In Johannes 1 lezen we over de roeping van de discipelen. Johannes heeft de Heere Jezus aangewezen als het Lam van God. Ze volgen de Heere Jezus. In Markus 10 vinden we de twee broers Jakobus en Johannes weer, dan in team van 12. Vers 37 En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten de een aan Uw rechterhand en de ander aan Uw linkerhand in Uw heerlijkheid. Twee leden van het team van de Heere Jezus die deze vraag stellen. De andere tien waren erdoor geïrriteerd. Hoogmoed ergert zich aan de zonden van anderen. Vers 42 wijst ons op de Heere Jezus. Hij, zachtmoedig, wijs, lankmoedig, dienstbaar, gaat met hen in gesprek. Hij wijst op Zichzelf in vers 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat geven van Zijn ziel is de grond van het dienstbaar zijn van Hemzelf en van Zijn discipelen. Wie op die manier dienstbaar mag zijn, mag een gezegende plaats innemen in het team. Dan zal het werk gezegend worden. 3

4 We zingen met elkaar Psalm 26:2. Daarna volgen mededelingen en is er pauze. In de pauze wordt de materialentafel goed bezocht. Er zijn diverse nieuwe materialen verkrijgbaar. Na de pauze worden in groepjes van 7 personen de casussen besproken. De casussen staan genoemd in de bijlage. Na de groepsbespreking volgt een plenaire bespreking. Er worden vragen gesteld aan de voorzitter, de spreker en aan elkaar. De volgende zaken komen o.a. aan de orde: - Een takenlijst kan een hulpmiddel zijn om helder te hebben wie voor verdeling van taken en wie voor welke taken verantwoordelijk is. Het is wel van belang om het te blijven bespreken, anders verwatert het systeem. - Dus niet te weinig vergaderen. Een vergadering moet wel meerwaarde hebben, zodat mensen echt gemotiveerd zijn om te komen. In een vergadering kan een stukje intervisie plaats vinden, elkaar helpen met problemen. - Op welke manier kunnen wij de teamgeest, de bezieling, de inspiratie, versterken? Dat kan door bijvoorbeeld iets samen te doen, met elkaar uit eten te gaan. Ook mooi is om naar de inspiratiebron Zelf te gaan, het Woord van God, de liefde tot Zijn dienst. Door met elkaar een Bijbelstudie doen, in het besef dat gebed niet gemist kan worden. - Zijn er zorgen bij het evangelisatie-vrijwilligerswerk, dan is het van belang om die te delen met de kerkenraad. Wacht daar niet te lang mee. Het delen van zorgen hoeft niet al de oplossing te betekenen, maar geeft al wel verlichting omdat je samen deelt. - Evaluatie direct na de club, dat kan. Als het gevoelig is, dan is het beter om te wachten. Dus wijs reageren, niet impulsief. De heer G. Golstein, algemeen secretaris van het deputaatschap evangelisatie, laat zingen Psalm 121:1. Hij gaat voor in gebed, dankt de Heere voor de ochtend en vraagt de zegen voor de maaltijd. Wij nuttigen de meegebrachte lunch, krijgen soep, bezoeken de materialentafel en praten nog na over het thema. De voorzitter eindigt met gebed en bedankt allen voor hun aanwezigheid. Wij mogen terugzien op een fijne, waardevolle contactmorgen Bijgevoegd bij dit verslag: 1. Een overzicht van de teamrollen van Belbin. 2. De casussen die zijn besproken. Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie Ilsabé van der Heiden-Ebbers 4

5 Teamrollen van Belbin Rol IS Kenmerken Gedijt bij Teambijdrage Valkuil Bedrijfsman De praktische figuur, de organisator in het team. Is nuchter, taakgericht, werkt hard, zet plannen om in uitvoerbare taken. Gestructureerde aanpak, harde werker, nuchter, realistisch, ziet wat haalbaar is en wat niet. Het directe nut moet duidelijk zijn Duidelijke afspraken, heldere instructies, ritme, regelmaat Praktische organisator, verwerking ideeen in taken, bezigheden, goede uitvoerder Te snel overgaan op doen, star zijn, vernieuwing is niet nuttig Brononderzoeker Extraverte netwerker. Enthousiast, avontuurlijk, ruimdenkend, op zoek naar interessante ideeën. Extravert, communicatief, speels, enthousiast, joviaal, nieuwsgierig. Vernieuwing, mensen en contacten, avontuur, drukte, afwisseling. Brengt nieuwe ideeen in, ziet kansen, sterk in improvisatie. Snel afgeleid, maakt niets af, overenthousiast Plant Creatieve denker, introvert, origineel. Is visionair, verrassend. Kan verstrooid lijken en niet altijd even praktisch. Introverte denker, dagdromer, filosoof. Soms wat solistisch. Intellectuele uitdaging, rust en ruimte, creativiteit, erkenning. Creatief vernieuwend, lost moeilijke problemen op. Kan onrealistisch zijn, blijven denken, niet gaan doen. Monitor Verstandig, bedachtzaam, kritisch. De analyticus die wil weten hoe de vork in de steel zit. Zal niet te snel schakelen. Goed in oordelen. Bedachtzame doordenker, analyseert graag en goed, stelt vragen, zoekt logische redenering. Inzicht en overzicht, wil dingen kunnen snappen. Helikoptervisie, analyseert weloverwogen, is strategisch, creëert overzicht. Te lang blijven doorredeneren, te koel en afstandelijk zijn. Vormer Gedreven, gepassioneerd, wilskrachtig. Wil presteren en zoekt de uitdaging op. Weet mensen in beweging te krijgen. Kan wat kort door de bocht zijn. Gedrevenheid, wilskracht, prestatiegericht, ondernemer, pionier, moedig, stellig, vlot, ongeduldig. Spanning, prikkels, competitie, duel, duidelijkheid, resultaten, winnen. Brengt team in beweging, zorgt voor resultaten, gaat conflicten aan i.p.v. uit de weg. Onverdraagzaam tegen ambitielozen, wedijveren, platwalsen. 5

6 voorzitter Natuurlijke coördinator van het team. Geeft de procedure aan, verheldert bedoelingen, vat samen wat iedereen wil. Is niet creatief, maar zoekt naar talent bij anderen. Is goed in delegeren. Rustig, tolerant, positief, ruimdenkend, nieuwsgierig, coördinerend. Samen, procedures, consensus. Structureert overleg, creëert gezamenlijkheid, neemt besluiten, is doelgericht. Delegeert te makkelijk en te vaak. Kan beïnvloedt worden. Zorgdrager Is voortdurend bezig wat er fout en mis kan gaan. Heeft veel aandacht voor details, checkt of alles wel klopt. Bewaakt kwaliteit en veiligheid. Perfectionistisch, gericht op details, innerlijk gespannen, (over)bezorgd, nauwkeurig en consistent. Veiligheid, kwaliteit, details, zekerheid. Afspraak = afspraak, voorziet risico s, bewaakt de kwaliteit. Kan teveel leeuwen en beren zien, moeite met delegeren. Verlammende invloed. Groepswerker Meest gevoelige lid van het team. Behulpzaam, meegaand, gericht sfeer, gevoel van samenhorigheid. Zoekt evenwicht, harmonie. Is er voor anderen, heeft moeite met conflicten en stress. Sociaal, mensgericht, mild, diplomatiek, meegaand, humoristisch, gevoelig. Gezamenlijkheid, verbondenheid, verdieping relaties, gezelligheid. Sociaal begaan en gevoelig, zorgt voor het wij-gevoel, is de smeerolie van het team. Gaat conflicten uit de weg, praat spanningen weg, loopt weg voor confrontaties. Specialist Stille eenling, voelt zich niet zo thuis in een team. Weet heel veel van heel weinig. Toewijding, deskundigheid, rustig, standvastig, solist. Alle ruimte om inhoudelijke kennis te spuien. Technisch vaardig, gespecialiseerde kennis. Deskundig gedrag, opscheppen met kennis, frustreert creativiteit. 6

7 7

8 Casus 1. Aanwezig bij vergadering 1 à 2 keer in het jaar hebben jullie vergadering rondom de zaken van de kinderbijbelclub. Hoewel de groep medewerkers uit ruim 20 personen bestaat, is er meestal maar een vast groepje van 8 personen aanwezig. Tot afspraken komen is hierdoor lastig en de taken komen hierdoor ook meestal op dezelfde schouders. Hoe moet je hiermee omgaan? 2. Ons team en de verhouding met de kerkenraad Als team hebben we een mooi programma gemaakt voor de Vakantie-Bijbel-Club. Alles is heel goed voorbereid, folders verspreid, advertenties geplaatst. We zien er naar uit om te kunnen beginnen. Het programma is voorgelegd aan de (commissie van) kerkenraad. Er komt een reactie dat er bezwaar is tegen twee liederen die in het programma zijn opgenomen. Hoe reageren we onderling in het team en als team richting kerkenraad? 3. Bewogenheid en gebed Je merkt dat verschillende collega-vrijwilligers hun taak netjes uitvoeren maar voor jouw gevoel moet er meer bewogenheid en gebed met en voor elkaar en ook voor de kinderen/tieners zijn. Hoe maak je dit bespreekbaar? 4. Bespreken van inhoud Je bent al een tijd betrokken bij de club en je hebt het er goed naar je zin. Als team loopt het allemaal ontspannen en gezellig en is er ruimte om met elkaar te evalueren zowel op praktisch als inhoudelijk vlak. Toch heb je het idee dat er in sommige vertellingen meer aandacht voor een bepaald onderwerp moet zijn (zonde, vergeving, Jezus etc). Juist omdat de groep zo goed met elkaar omgaat is het lastig om inhoudelijk echt kritiek te geven of om dit zware punt aan te snijden. Wat is de beste manier? 5. Aanspreken teamlid Tijdens de laatste clubmorgens merk je dat Corné (mede leidinggevende) erg joviaal omgaat met de aanwezige jongeren. Ook anderen valt dit op. Het gaat duidelijk ten koste van het gezag van de anderen. Jullie storen je eraan. Hoe ga je dit aanpakken? 6. Controle financiën Jet is meer dan 10 jaar actief bij de kinderevangelisatie en regelt ook al zo lang de financiën van de club. Er zijn de laatste tijd vragen gerezen bij diverse teamleden of het allemaal wel klopt met de inkomsten en uitgaven. Steekt Jet misschien geld in eigen zak? De laatste vijf jaar heeft er geen kascontrole plaatsgevonden, er is niet aan gedacht. Wat nu? 8

Nieuwsbrief 13 - april 2012

Nieuwsbrief 13 - april 2012 Nieuwsbrief 13 - april 2012 Verslag landelijke contactmorgen zaterdag 4 februari 2012 te Gouda Onze 29ste landelijke contactdag werd gehouden op zaterdag 4 februari 2012 te Gouda. Gezien de winterse weersomstandigheden

Nadere informatie

Teamrollen volgens BELBIN

Teamrollen volgens BELBIN Teamrollen volgens BELBIN Dit document bevat de volgende informatie: Wat is BELBIN? Geschiedenis van BELBIN Teamrollen - Bedrijfsman - Brononderzoeker - Groepswerker - Monitor - Plant - Specialist - Voorzitter

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 BOEKJE VAN PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 OPENING EN ADEMPAUZE OMGAAN MET DILEMMA S EN ONZEKERHEDEN VERVAGENDE GRENZEN ADEMPAUZE ZORGEN VOOR JEZELF EN JE TEAM AFRONDING 2 OMGAAN MET DILEMMA

Nadere informatie

Het belang van goede teams

Het belang van goede teams Het belang van goede teams Binnen organisaties wint teamontwikkeling sterk aan belang. Ieder individu beschikt over zijn of haar eigen competenties die, als het goed is, elkaar onderling versterken en

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

RAPPORT GROEPSROLLENTEST

RAPPORT GROEPSROLLENTEST RAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Werken aan een succesvol team

Werken aan een succesvol team Werken aan een succesvol team Inleiding Als leidinggevende geeft u leiding aan medewerkers met wie u samen een team vormt. U bent verantwoordelijk voor de beslissingen die in dit team genomen worden en

Nadere informatie

Personal Branding Blok 2

Personal Branding Blok 2 Personal Branding Blok 2 Naam: Kenza Zanifi Studentennummer: 500730762 Klas: CE1A1 Docent: Jeroen Kreft Inhoudsopgave 1 Reflectieverslag teamrollen 1 2 Testuitslag Belbin 2 3 Vragen Belbin 3 t/m 4 4 Reflectieverslag

Nadere informatie

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus TEAMROLLEN BELBIN Meredith R. Belbin kwam na onderzoek tot de conclusie dat in een groep bepaalde personen bepaalde rollen rollen op zich namen, en dat het patroon waarin de rollen verdeeld waren een cruciale

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Thema: Diversiteit binnen teams, Teamscan Belbin Rollen (blz. 130 van het boek) Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een

Nadere informatie

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers Fontys Economische Hogeschool Tilburg SLB Rapport Dinsdag, 24 November Carolien Boers 2144437 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belbin test... 4 SWOT-analyse... 5 2 P a g i n a Inleiding In dit rapport

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

Training. Samenwerken

Training. Samenwerken Training Samenwerken Forum 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Toren bouwen 6 Theorie 10 Opdracht Tien geboden

Nadere informatie

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein Opdracht Teamrollen Samenwerken door teamrollen in te zetten 8.4.2016 - Teake Kastelein 348344 1 Inhoud Belbin test... 3 5 situaties teamrollen... 4 Vergaderingen... 5 Analyse Functioneren... 5 Leerpunten

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 1 november 00 I. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden : a) Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van b) Ik kan met allerlei

Nadere informatie

Hoe HRM bijdraagt aan betere teams

Hoe HRM bijdraagt aan betere teams WHITEPAPER Hoe HRM bijdraagt aan betere teams De kracht van Belbin Hoe HRM bijdraagt aan betere teams De kracht van Belbin Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie - juni 2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Hoe houd je de groep in de hand?

Hoe houd je de groep in de hand? Verslag van de landelijke contactdag kinder- en tienerevangelisatie gehouden te Gouda op 5 februari 2011. Lezing door: mw. A. van de Breevaart Thema: Hoe houd je de groep in de hand? Voordat de landelijke

Nadere informatie

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans Bijlage : De Multifocus-quickscans Multifocus Profiel-quickscan Hieronder staan 8 stellingen. Geef aan in hoeverre je vindt dat deze stellingen op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van de werkelijke

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Waardevolle verschillen

Waardevolle verschillen Diversiteit: Waardevolle verschillen Inspiratie om de specifieke kwaliteiten van extraverte én introverte professionals te (h)erkennen en in te zetten voor krachtige teams. De kracht van diversiteit zit

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

RAPPORT BIG 5 TEAM CONTRIBUTIONS

RAPPORT BIG 5 TEAM CONTRIBUTIONS RAPPORT BIG 5 TEAM CONTRIBUTIONS Van: D. Naam Administratienummer: Intake Datum: 02 Jul 2012 Normgroep: Advies de heer van Zand Directeur 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Kandidaatrapport Laura van Elst zaterdag 18 november 2017 Postbus AA Koog a/d Zaan

Kandidaatrapport Laura van Elst zaterdag 18 november 2017 Postbus AA Koog a/d Zaan Kandidaatrapport Laura van Elst zaterdag 18 november 2017 Postbus 39 1541 AA Koog a/d Zaan info@belbin.nl Teamrolprofielen Een overzicht van je teamrollen van hoog naar laag, verdeeld over vier categorieën,

Nadere informatie

Rapport Big 5 Team Contributions

Rapport Big 5 Team Contributions Rapport Big 5 Team Contributions Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams

NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams NEVI INKOOPDAG 2012 Workshop Samenwerking in (inkoop)teams Introductie film teamwork Gerco Rietveld Inkoop heeft personality management nodig Prof. Dr. Frank Rozemeijer Inkoop heeft behoefte aan een ander

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies

Welkom. Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing. Trainers Astrid Kies Welkom Vrouwelijke kwaliteiten inzetten bij verandering en vernieuwing Trainers Astrid Kies Programma Wie zijn wij en wat doen wij Kwaliteiten van de Oerman en oervrouw Kwaliteiten met de vier vrouwelijke

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Woord vooraf 17. Het heil van de naaste (1) 19 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. 1 Petrus 2:12a

Woord vooraf 17. Het heil van de naaste (1) 19 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. 1 Petrus 2:12a Inhoud Woord vooraf 17 Het heil van de naaste (1) 19 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. 1 Petrus 2:12a Het heil van de naaste (2) 22 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. 1 Petrus 2:12a

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Om een idee te krijgen wat elke rol inhoudt, staat op de volgende pagina s een beschrijving van de rollen.

Om een idee te krijgen wat elke rol inhoudt, staat op de volgende pagina s een beschrijving van de rollen. Belbin-test Volgens de bekende theorie van Belbin zijn er acht teamrollen te identificeren. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk

Nadere informatie

Ik verdien niet wat de klant krijgt!

Ik verdien niet wat de klant krijgt! Ik verdien niet wat de klant krijgt! * De Communicatie van een nieuw Bedieningsconcept FiDiZ Zwolle * 27 maart 2013 * 10 april 2013 Opleiding Persoonlijke Financiële Stijlen in 1 dag Voor meer informatie:

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Kijken wat jouw sterkste kant is binnen een team?

Kijken wat jouw sterkste kant is binnen een team? KANDIDAAT RAPPORT Kijken wat jouw sterkste kant is binnen een team? Rosan Hoksbergen Good Times Teamrolprofielen Overzicht en vergelijking van de scores Grafiek zelfperceptie / observatoren Gekozen woorden

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

MINIGIDS Omschrijving van de talenten

MINIGIDS Omschrijving van de talenten Omschrijving: Waar haal ik mijn drive vandaan? Aansteker Bezige Bij Als ik een idee heb of hoor, wil ik meteen aan de slag gaan. Ik wil actie en ben vaak de eerste die eraan begint. Ik steek vaak anderen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

RAPPORT BIG 5 TEAM CONTRIBUTIONS

RAPPORT BIG 5 TEAM CONTRIBUTIONS RAPPORT BIG 5 TEAM CONTRIBUTIONS Van: M PP Administratienummer: Datum: 15 Mar 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1 VRNLJST TMROLLN 1 Met deze lijst kunt u bekijken welke teamrol u in een team vervult. e test is door R. Meredith elbin en zijn team ontwikkeld. Lees elke vraag en de antwoordalternatieven door. Verdeel

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Programma. Voorstellen

Programma. Voorstellen Programma Voorstellen Werkwijze voorbereiding en colleges Relatie met Persoonlijk Leiderschap Toetsing en certificaat Reflecteren Teamrollen Organisatiecultuur (concurrerende waarden) Managementrollen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer Kringmateriaal VEZ Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Auteur: Caroline Mateboer 1 Opbouw kringavonden Inleiding thema: Elk thema wordt met ongeveer één A4 ingeleid. Hierna kan

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie