Effectief beheren van geluidsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectief beheren van geluidsbelasting"

Transcriptie

1 Effectief beheren van geluidsbelasting Eenvoudig en efficiënt inzicht in geluidsbelasting Pro-actief handhaven van geluidsnormen Geluidsbelasting door economische en sociale activiteiten zoals bouwen, industrie, autoverkeer, vliegen, muziekevenementen en horeca is onvermijdelijk. Geluidsbelasting wordt een maatschappelijk probleem wanneer het geluidsoverlast voor omwonenden wordt. Vaak is er wel degelijk iets te doen aan een te hoge geluidsbelasting, maar het proces om te meten met handgeluidsmeters en, indien nodig, de belasting binnen de normen en afspraken te krijgen is ingewikkeld en arbeidsintensief. Structurele veranderingen voor verbeteringen van geluidsbelasting zijn moeilijk uit te voeren omdat geen objectieve historische informatie ter beschikking staat. Munisense heeft een systeem ontwikkeld dat bovenstaande problemen ondervangt en direct en continu inzicht geeft in de geluidsbelasting in de bebouwde omgeving. 1

2 De aanpak De meetdienst biedt instanties de middelen om op afstand op een groot aantal locaties tegelijkertijd, continu en in real-time de geluidsbelasting te meten, historische vast te leggen en overschrijdingen direct via SMS en/of smartphone te signaleren. Bij overschrijding van vooraf ingestelde normen wordt de persoon gewaarschuwd die de situatie kan analyseren, beoordelen en het geluidsniveau kan verminderen. In sommige gevallen kan ook automatisch op afstand apparatuur aangepast worden, zoals bijvoorbeeld het op afstand inschakelen van geluidsbegrenzers. De normen worden ingesteld via een configuratiescherm op de munisense geluidsportal. Deze dienst kan de kwaliteit van de handhaving sterk verbeteren en de nadruk verleggen van incidentele metingen naar het voorkomen van overlast. De metingen worden conform de IEC 651 type 2 norm (en optioneel type 1) uitgevoerd, waarbij per seconde de totale geluidsdruk wordt geregistreerd en centraal wordt opgeslagen. Uiteindelijk betekent dit dat de volledige geluidsdruk over een tijdsperiode wordt opgeslagen en kan worden weergegeven. Het systeem biedt uitgebreide mogelijkheden om de geluidsinformatie in detail te analyseren en te correleren met andere sensoren. Dit maakt het mogelijk dat met een web browser vergelijkingen tussen evenementen en tijdsperioden gevisualiseerd kunnen worden Infrastructuur Door het gebruik van draadloze standaarden is het ook mogelijk om andere sensoren van het netwerk gebruik te laten maken. Bijvoorbeeld neerslag, windrichting en sterkte, maar ook trillingen, kunnen gemeten worden en waar nodig gecorreleerd worden met geluidsdruk. De draadloze sensor infrastructuur die gecreëerd wordt door de geluidsmeters kan ook gebruikt worden voor het inzichtelijk maken van andere metingen zoals neerslag, windrichting/sterkte en trillingen. Deze metingen kunnen gecorreleerd worden met gemeten geluidsbelasting. Munisense heeft ook een systeem dat binnenmilieu meet. Dit systeem meet temperatuur, luchtvochtigheid en CO 2 -gehalte, eventueel in combinatie met geluidsdruk. Dit systeem is specifiek ontworpen voor scholen en kantoren. 2

3 Karakteristieken van de service Voor handhaving: de web interface geeft zowel de huidige geluidsdruk weer als de mogelijkheid om grenzen in te stellen waarboven notificatie dient plaats te vinden. De huidige druk kan worden bekeken in de geografische context door middel van een plattegrond of Google maps met daar op de meet locatie en metingen geprojecteerd. Uiteraard zijn de metingen en tijdsgemiddelden ook in tabelvorm te bekijken. Een eenvoudige animatie laat het recente geluidsverleden zien om inzicht te geven in de trends. Het is eenvoudig voor de gebruiker om inzicht in bepaalde metingen, en de notificaties die daar bij horen, te delegeren. De gedelegeerde krijgt dan voor een bepaalde tijd toegang tot een deel van de meters. Bijvoorbeeld, de organisator van een evenement kan tijdens het evenement toegang krijgen tot de meters op die locatie. Notificatie vindt zonder vertraging plaats als de back-office een overschrijding detecteert. Notificaties vinden plaats door SMS- of berichten. In de geluidsportal geeft de gebruiker aan wanneer notificaties uit moeten gaan, op welke manier en naar wie. Voor analyse: per geluidsmeter kunnen er grafieken opgevraagd worden waar de geluidsdruk wordt weergegeven over willekeurige periodes. Het is mogelijk om in detail individuele metingen uit te lichten, of om over langere tijd de ontwikkeling te bekijken om structurele veranderingen te detecteren. Vooral voor meters die niet op een vaste plaats hangen is het mogelijk om evenementen en de bijbehorende tijdsperiodes te markeren en daarna als zodanig te gebruiken. Het is mogelijk om in de metingen te zoeken naar het aantal keren dat de geluidsbelasting een bepaalde waarde overschreed. De gebruiker kan in detail bepalen wat de karakteristieken zijn van een overschrijding. Systeem aspecten: Het munisense systeem is bijzonder snel uit te rollen. Het maakt gebruik van draadloze communicatie, van batterijvoeding of solar, en kan daardoor met minimale installatie werkzaamheden in gebruik worden genomen. Het inzicht in de geluidsbelasting wordt sterk vergroot doordat het systeem gebruik maakt van meerdere meetpunten. De gegevens van deze punten kan worden gecorreleerd voor inzicht dat anders niet verkregen kan worden. De diversiteit van metingen verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van het meetsysteem. Alle meetdata wordt beveiligd verstuurd naar de munisense back-office in een datacenter en vervolgens beveiligd opgeslagen. Mogelijke uitbreidingen: Het basis systeem kan uitgebreid worden met een type-1 meter. Dit maakt het makkelijker om de data in een juridische context te gebruiken. Het ook mogelijk om gebruik te maken van data escrow diensten als extra garantie dat de data niet is veranderd tijdens transport en opslag. Hierbij wordt de gebruikelijke datastroom gerepliceerd en versleuteld in de geluidsmeter en zodanig opgeslagen. De digitale sleutel om de data weer leesbaar te maken is in bewaring bij een notaris. Geluidsbegrenzers die de mogelijkheid hebben om via een netwerk aangestuurd te worden kunnen direct gebruikt worden in het munisense systeem om automatisch de belasting te beperken wanneer normen overschreden worden. 3

4 Voor de gemeente De gemeente krijgt een ongekend inzicht in de geluidsbelasting op vaste plekken in de stad of waar evenementen worden georganiseerd. Het terugdraaien van het volume als de ambtenaar het feestterrein betreedt is zinloos geworden. De ambtenaar weet precies wanneer hoeveel geluid geproduceerd werd. Omdat binnen seconden bekend is dat bepaalde normen overschreden zijn gaat hier een zelfregulerende werking vanuit. De gemeente heeft ook real-time inzicht in situaties waar een totale geluidsdruk is afgesproken met projectontwikkelaars of bouwbedrijven. Op elk moment is het mogelijk om te verifiëren of men zich aan de afspraken houdt en om de grootte van het resterende geluidsbudget in te zien. De opgeslagen informatie van andere bouwprojecten kan dienen als leidraad voor het maken van afspraken. Bij het aangaan van contracten voor evenementen en het ontwikkelen van nieuwe geluidsregelgeving is de historische informatie van groot belang om er voor te zorgen dat er van objectieve metingen wordt uitgegaan in plaats van schattingen. De gemeente heeft de mogelijkheid om toegang tot bepaalde geluidsmeters te delegeren om bijvoorbeeld bewoners of bedrijven inzicht te geven in wat de gemeente meet. De gemeente krijgt de mogelijkheid om effectief geluidsbelastingbeheer te voeren. Een geluidsbelasting dashboard maakt het mogelijk om in één oogopslag de geluidsdruk te zien op alle plekken waar meters zijn aangebracht. Uiteraard is het vervolgens mogelijk om in te zoomen op de details van een bepaald gebied, inclusief alle historische meetwaarden. Deze historische informatie wordt vervolgens gebruikt om te bepalen waar de knelpunten in het beheer zitten. Omdat al de meetwaarden bewaard worden in de munisense back-office is het mogelijk om deze historische metingen te gebruiken voor het plannen van vervolg evenementen op dezelfde locatie. Gebaseerd op deze historische data, kan men plaatsing en oriëntatie van de geluidsbron veranderen en/of geluiddempende constructies aanbrengen. Het meten van de totale geluidsdruk maakt het mogelijk om afspraken te maken met projectontwikkelaars en aannemers over de totale geluidsdruk die hun werkzaamheden met zich mee brengen. Dit maakt het mogelijk om in de bouw bepaalde afwegingen te maken die met huidige regelgeving niet te maken zijn en met de huidige stand van de techniek niet na te leven zijn. Met het munisense systeem kan continu gecontroleerd worden waar men staat met betrekking tot een afgesproken geluidsbudget. 4

5 services Munisense levert beheerde en direct inzetbare diensten voor telecommunicatie en real-time sensordata aggregatie, analyse en presentatie. Wij werken op basis van open standaarden voor draadloze sensor netwerken (zoals Zigbee) om de flexibiliteit en de betrouwbaarheid voor de klant te maximaliseren. De diensten maken het mogelijk om zeer grote hoeveelheden sensordata op een uniforme wijze en tegen zeer lage kosten direct on-line beschikbaar te maken voor notificatie, rapportage en voor verdere analyse. Het stelt de gebruiker in staat om zich te concentreren op het integreren van de sensordata in bedrijfsprocessen in plaats van op ICT gerelateerde zaken. Op basis van het munisense platform heeft munisense toepassingen ontwikkeld voor meting en handhaving van geluids- en trillingsbelasting, binnenklimaat in scholen, legionella preventie, energiebeheer, voertuig detectie en watermanagement. Munisense richt zich specifiek met haar diensten op infrastructuurbeheer, veiligheid, gezondheid, en wetshandhaving voor overheden, scholen, en bedrijven. Wilt u meer weten over onze aanpak of diensten? Wij informeren u graag en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie en zijn graag bereid om in samenwerking met u nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Munisense BV Frambozenweg KA LEIDEN Telefoon: Fax: Internet: De munisense voordelen Onmiddellijk beschikbaar De dienst vergt nauwelijks installatie of afstemming. Direct na het plaatsen van de sensoren en de internet gateway zijn de metingen on-line beschikbaar. Het draadloze sensornetwerk vormt zichzelf en is grotendeels batterij gevoed, waardoor geen of slechts minimale installatie werkzaamheden nodig zijn. Veel Meetpunten In de tijd, ruimte, en met verschillende sensoren geeft nauwkeurigheid en informatie die ver boven de data uitstijgt. Tijd: Alle datapunten worden bewaard waardoor ten alle tijde de metingen door de tijd bekeken kunnen worden, correlaties met het verleden kunnen worden gemaakt, trends worden gedetecteerd, en voorspellingen gemaakt kunnen worden. Ruimte: Door de lage kosten van de sensoren, het draadloze sensor netwerk en de installatie kunnen veel meer meetpunten worden gerealiseerd. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en verschaft uniek inzicht. Diversiteit: Door de verscheidenheid van metingen en de correlatie tussen die metingen is het mogelijk om informatie af te lezen die meer inzicht verschaft en kosteneffectief niet op een andere manier te meten is. Overal on-line inzichtelijk Alle meetdata wordt automatisch opgeslagen voor historische analyse en is overal via het Internet op veilige wijze toegankelijk.. Eenvoudige en snelle integratie en proces optimalisatie Doordat de meetdata volledig uniform via het Internet beschikbaar is, kan dit snel en eenvoudig in bestaande processen worden opgenomen of geïntegreerd. Daarnaast ondersteunt de dienst integratie met SMS, of andere notificatie mogelijkheden. Ondersteuning van nagenoeg alle sensor typen Door gebruik te maken van de Zigbee standaard voor sensornet toepassingen, is het eenvoudig om een grote verscheidenheid aan sensoren te gebruiken. Hierdoor kan nagenoeg elke sensor op de economisch meest effectieve wijze worden opgenomen, zoals; temperatuur, vochtigheid, energie, lichtsterkte, geluidssterkte, CO 2, gasconcentraties, niveaumeting, versnelling (3 assen), luchtdruk, stroming, PIR, radar, etc. Geen invloed op bestaande systemen Het gebruik van de dienst beïnvloedt bestaande systemen niet en vereist ook weinig of geen afstemming met bijvoorbeeld facilitaire diensten zoals de ICT afdeling. Beschikbaar en betrouwbaar Munisense waakt 24 uur per dag en 7 dagen per week over het sensornetwerk en signaleert elke verstoring. Met als resultaat een hoge bereikbaar- en betrouwbaarheid. Veilig Zowel in het netwerk als bij de opslag van data zijn belangrijke beveiligingsmaatregelen genomen. Het draadloze netwerk garandeert integriteit en betrouwbaarheid van de gegevens door meerdere niveaus van encryptie en authenticatie. 5

Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen.

Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen. Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen. Van detectie naar inzicht Van ad-hoc reageren naar proactief en beleidsmatig handelen De kwaliteit van het binnenmilieu

Nadere informatie

Uw meetgegevens snel & in real-time toegankelijk op het internet

Uw meetgegevens snel & in real-time toegankelijk op het internet Uw meetgegevens snel & in real-time toegankelijk op het internet Meetgegevens worden via allerlei interfaces beschikbaar gemaakt. Helaas is het beschikbaar maken van deze gegevens geen eenvoudige zaak,

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Overstappen van traditionele telefonie naar VoIP telefonie

Overstappen van traditionele telefonie naar VoIP telefonie Overstappen van traditionele telefonie naar VoIP telefonie Inhoudsopgave Overstappen op VoIP!!!!! 3. De mogelijkheden!!!!!! 4. VoIP converter!!!!!! 5. Telefooncentrale in de Cloud!!! 6. Fysieke telefooncentrale!!!!

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress efficiënt werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress 2 Efficiënt werken in de zorg Efficiënt werkpleken databeheer in ziekenhuizen Zorgprocessen

Nadere informatie

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca HorecaConnect Ontzorgt de horeca HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud cloud innovation by Macaw 7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud Microsoft Office 365 of Google Apps for Business Organisaties hebben nieuwe keuzemogelijkheden waar het gaat om de zogenoemde

Nadere informatie

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet:

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet: Meldingen (KWIS) Axxerion biedt een unieke oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS). Met deze module lopen wij voorop in de Nederlandse markt. Door middel

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken O 3 Spaces Workplace in een onderwijsomgeving Documentbeheer en Samenwerken O3Spaces Workplace in een onderwijsomgeving - v2.4.0_1_nl O3Spaces B.V. Hanzeweg 12d, 2803 MC Gouda Nederland Tel. (+31) 182

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

ONBEZORGD NAAR UW FAVORIETE BESTEMMING

ONBEZORGD NAAR UW FAVORIETE BESTEMMING ONBEZORGD NAAR UW FAVORIETE BESTEMMING Welkom bij Care Traffic Control, het platform voor zorg(im)migratie. De keuze van uw bestemming hangt af van waar u vandaan komt en waar u in de toekomst naartoe

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie