Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen."

Transcriptie

1 Het volgende generatie on-line monitoring systeem voor binnenklimaat beheer in scholen. Van detectie naar inzicht Van ad-hoc reageren naar proactief en beleidsmatig handelen De kwaliteit van het binnenmilieu is belangrijk voor optimale prestaties en comfort in onze leer- en woonomgeving. Helaas is deze kwaliteit vaak heel slecht: te hoge CO 2 concentraties, te hoge of te lage temperatuur en/of luchtvochtigheid. Vaak is er wel degelijk iets aan te verbeteren maar het gebeurt veel te laat of helemaal niet, omdat men niet weet hoe slecht het binnenmilieu is of omdat men niet weet hoe te handelen. Duurzame veranderingen voor verbeteringen zijn moeilijk uit te voeren omdat geen objectieve en historische informatie over de kwaliteit van het binnenmilieu ter beschikking staat. Munisense heeft een systeem ontwikkeld dat bovenstaande problemen ondervangt en een ongekend inzicht geeft in de kwaliteit van het binnenklimaat en zo een basis biedt voor structurele verbetering van het binnenklimaat in scholen. 1

2 De aanpak Het Munisense systeem zorgt voor continu inzicht in de kwaliteit van het binnenmilieu. Deze kwaliteit wordt per ruimte gemeten en bij overschrijding van de ingestelde normen wordt de persoon gewaarschuwd die de situatie kan verbeteren, door bijvoorbeeld meer en beter te ventileren of te verwarmen. Natuurlijk kan dit ook automatisch gebeuren door de juiste apparatuur op afstand aan te zetten. Standaard wordt CO 2, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten. Een overzicht in de tijd geeft inzicht in de kwaliteit van het binnenmilieu over langere periodes, in de verschillen tussen de lokalen of scholen onderling en is een uitstekend instrument om deze kwaliteit op een uitstekend niveau te handhaven. Het munisense systeem laat zich door de draadloze communicatie gemakkelijk en in korte tijd installeren. Elk lokaal wordt voorzien van een munisense meter. Deze meters vormen vanzelf een draadloze verbindingen met elkaar en met de munisense internet gateway. Deze gateway draagt zorg voor de verbinding met de munisense back-office in het datacenter. De verbinding met de backoffice maakt gebruik van een internet aansluiting die reeds aanwezig is of een mobiele aansluiting. Alle informatie is on-line beschikbaar via een beveiligde internet portal. Notificaties kunnen zowel via het sensornetwerk, het internet of via SMS worden verstuurd. De munisense dienst kan worden uitgebreid met extra draadloze sensoren om nog een gedetailleerder beeld te krijgen van het binnenklimaat te krijgen. Ook kunnen draadloos kleppen en schakelaars worden aangestuurd om het ventilatie systeem te activeren bij een te hoge CO 2 concentraties. 2

3 Voor scholen De school krijgt op een flexibele en naar keuze weinig verstorende manier volledig inzicht in de luchtkwaliteit en de mogelijke problemen. De school legt zelf de normen vast waarop de waarschuwingen uitgaan en naar wie welke waarschuwing gaat en bepaalt zelf wie inzicht heeft in welke luchtkwaliteit informatie. De school heeft dus volledige controle hoe de informatie te integreren in hun eigen workflows en protocollen voor het omgaan met binnenlucht problemen. Waarschuwingen kunnen uitgaan via de CO 2 -meter in de klas door alleen de kleur van de LED, of in combinatie met een piepje wanneer de situatie verslechtert. Het is echter ook mogelijk om de conciërge of de leerkracht te attenderen doormiddel van een SMS. Omdat elke apparaat met een netwerk geschikt is om de waarschuwing door te geven, is het ook mogelijk om de klasse computer te gebruiken, een digitaal fotolijstje, of zelfs een zogenaamd wifi konijn. Met dit systeem krijgt de school mogelijkheid om effectief kwaliteitsbeheer te voeren met van de binnenlucht. Een on-line dashboard maakt het mogelijk om in één oogopslag de gemiddelde kwaliteit en de best/slechtst presterende ruimte te identificeren. Uiteraard is het vervolgens mogelijk om de details van een bepaalde ruimte uit te lichten, inclusief al de historische waarden en correlaties met temperatuur, luchtvochtigheid en andere parameters zoals buitentemperatuur. Deze historische informatie wordt vervolgens gebruikt om te bepalen waar de knelpunten in het beheer zich bevinden. Analyse van deze informatie maakt het ook mogelijk om bepaalde onderhoudssituaties te signaleren zoals vervuilde filters, defecte ventilatoren, mogelijke lekkages, etc. Omdat veel van deze problemen een gestage verslechtering van het binnenklimaat veroorzaken, is het al mogelijk om lang van te voren onderhoud te zien aankomen en vervolgens in te plannen. Bij groot onderhoud, verbouwing, en nieuwbouw is de historische informatie van groot belang om er voor te zorgen dat bij het berekenen van de kwaliteit van het binnenklimaat uitgegaan wordt van metingen in plaats van schattingen. De informatie kan ook gebruikt worden voor het ondersteunen van budget prioriteiten. Incidenteel, of structureel kan de school de binnenluchtkwaliteitsinformatie, of een samenvatting daarvan ter beschikking stellen aan de ouders via de web site van de school. Voor scholieren is de informatie interessant om te leren over temperatuur, luchtvochtigheid, en CO 2 concentratie. Omdat de informatie in de back-office bewaard wordt en toegang via de klascomputer kan worden bewerkstelligd, is het ook mogelijk om deze informatie in het school curriculum te verwerken om concepten uit de statistiek zoals staafdiagrammen, gemiddelden en correlaties te introduceren. 3

4 Meerwaarde voor gemeente en GGD De GGD kan op regionaal en landelijk niveau zicht houden op de binnenluchtkwaliteit van scholen en deze informatie gebruiken voor het bepalen van de effectiviteit van voorlichting en lesmateriaal, voor het evalueren van richtlijnen en protocollen. Uiteraard kan de informatie uitstekend gebruikt worden voor verder onderzoek zoals correlaties met leerprestatie-indicatoren zoals test scores en absentie, of mogelijk zelfs naar het voorkomen van gezondheidsklachten. De GGD zelf kan ook het systeem inzetten op plekken waar incidenteel gemeten moet worden. Zodoende krijgt men een snel en eenvoudig een compleet beeld van de kwaliteit van het binnenklimaat in een school. Installeren is makkelijk en snel zelf te doen, en de informatie en notificaties zijn onmiddellijk beschikbaar. De gemeente heeft een real-time overzicht van de gemiddelde luchtkwaliteit op de scholen binnen haar grenzen. Op deze manier is het mogelijk om de manieren waarop de scholen hun luchtkwaliteit beheer invullen met elkaar te vergelijken. Uit de informatie kunnen structurele problemen en trends worden afgelezen die vervolgens gebruikt kunnen worden om budget prioriteiten te ondersteunen of als hulpmiddel te dienen bij het toewijzen van gelden ten behoeve van verbetering van de luchtkwaliteit. Infrastructuur De gestandaardiseerde draadloze sensor infrastructuur die gecreëerd wordt door de CO 2 meters kan ook gebruikt worden voor het verder inzichtelijk maken van andere informatie zoals het weer, buitengeluidsdruk, of formaldehyde en andere gassen die in verband worden gebracht met sick-building syndrome. Ook is het mogelijk om het energiegebruik gedetailleerd inzichtelijk te maken met behulp van slimme elektriciteit- en gasmeters en, onder andere, de temperatuurmetingen van het binnenklimaat sy- 4

5 services Munisense levert beheerde en direct inzetbare diensten voor telecommunicatie en real-time sensordata aggregatie, analyse en presentatie. Wij werken op basis van open standaarden voor draadloze sensor netwerken (zoals Zigbee) om de flexibiliteit en de betrouwbaarheid voor de klant te maximaliseren. De diensten maken het mogelijk om zeer grote hoeveelheden sensordata op een uniforme wijze en tegen zeer lage kosten direct on-line beschikbaar te maken voor notificatie, rapportage en voor verdere analyse. Het stelt de gebruiker in staat om zich te concentreren op het integreren van de sensordata in bedrijfsprocessen in plaats van op ICT gerelateerde zaken. Op basis van het munisense platform heeft munisense toepassingen ontwikkeld voor meting en handhaving van geluids- en trillingsbelasting, binnenklimaat in scholen, legionella preventie, energiebeheer, voertuig detectie en watermanagement. Munisense richt zich specifiek met haar diensten op infrastructuurbeheer, veiligheid, gezondheid, en wetshandhaving voor overheden, scholen, en bedrijven. Wilt u meer weten over onze aanpak of diensten? Wij informeren u graag en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie en zijn graag bereid om in samenwerking met u nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Munisense BV Frambozenweg KA LEIDEN Telefoon: Fax: Internet: De munisense voordelen Onmiddelijk beschikbaar De dienst vergt nauwelijks installatie of afstemming. Direct na het plaatsen van de sensoren en de internet gateway zijn de metingen on-line beschikbaar. Het draadloze sensornetwerk vormt zichzelf en is grotendeels batterij gevoed, waardoor geen of slechts minimale installatie werkzaamheden nodig zijn. Veel Meetpunten In de tijd, ruimte, en met verschillende sensoren geeft nauwkeurigheid en informatie die ver boven de data uitstijgt. Tijd: Alle datapunten worden bewaard waardoor ten alle tijde de metingen door de tijd bekeken kunnen worden, correlaties met het verleden kunnen worden gemaakt, trends worden gedetecteerd, en voorspellingen gemaakt kunnen worden. Ruimte: Door de lage kosten van de sensoren, het draadloze sensor netwerk en de installatie kunnen veel meer meetpunten worden gerealiseerd. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en verschaft uniek inzicht. Diversiteit: Door de verscheidenheid van metingen en de correlatie tussen die metingen is het mogelijk om informatie af te lezen die meer inzicht verschaft en kosteneffectief niet op een andere manier te meten is. Overal online inzichtelijk Alle meetdata wordt automatisch opgeslagen voor historische analyse en is overal via het Internet op veilige wijze toegankelijk. Eenvoudige en snelle integratie en proces optimalisatie Doordat de meetdata volledig uniform via het Internet beschikbaar is, kan dit snel en eenvoudig in bestaande processen worden opgenomen of geïntegreerd. Daarnaast ondersteunt de dienst integratie met SMS, of andere notificatie mogelijkheden. Ondersteuning van nagenoeg alle sensor typen Door gebruik te maken van de Zigbee standaard voor sensornet toepassingen, is het eenvoudig om een grote verscheidenheid aan sensoren te gebruiken. Hierdoor kan nagenoeg elke sensor op de economisch meest effectieve wijze worden opgenomen, zoals; temperatuur, vochtigheid, energie, lichtsterkte, geluidssterkte, CO2, gasconcentraties, niveaumeting, versnelling (3 assen), luchtdruk, stroming, PIR, radar, etc. Geen invloed op bestaande systemen Het gebruik van de dienst beïnvloedt bestaande systemen niet en vereist ook weinig of geen afstemming met bijvoorbeeld facilitaire diensten zoals de ICT afdeling. Beschikbaar en betrouwbaar Munisense waakt 24 uur per dag en 7 dagen per week over het sensornetwerk en signaleert elke verstoring. Met als resultaat een hoge bereikbaar- en betrouwbaarheid. Veilig Zowel in het netwerk als bij de opslag van data zijn belangrijke beveiligingsmaatregelen genomen. Het wireless netwerk garandeert integriteit en betrouwbaarheid van de gegevens door meerdere niveaus van encryptie en authenticatie. 5

Uw meetgegevens snel & in real-time toegankelijk op het internet

Uw meetgegevens snel & in real-time toegankelijk op het internet Uw meetgegevens snel & in real-time toegankelijk op het internet Meetgegevens worden via allerlei interfaces beschikbaar gemaakt. Helaas is het beschikbaar maken van deze gegevens geen eenvoudige zaak,

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH #2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH Voor u ligt de productcatalogus van Priva. Deze catalogus geeft een overzicht van tuinbouw gerelateerde producten en diensten die Priva uw bedrijf

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress efficiënt werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress 2 Efficiënt werken in de zorg Efficiënt werkpleken databeheer in ziekenhuizen Zorgprocessen

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Nieuw! Horecasoftware, maar dan simpel.

Nieuw! Horecasoftware, maar dan simpel. Nieuw! Horecasoftware, maar dan simpel. Wat is Feebz? Feebz is online horecasoftware, opgebouwd uit verschillende modules. Deze software ondersteunt de horeca-ondernemer op een eenvoudige manier in hun

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

YOUR SOURCE IN SECURITY & CARE OVER IP INDEX 1-2. Over Xserius 3-14. Producten 1. IP Camera 2. Toegang 3. Recording 4.

YOUR SOURCE IN SECURITY & CARE OVER IP INDEX 1-2. Over Xserius 3-14. Producten 1. IP Camera 2. Toegang 3. Recording 4. YOUR SOURCE IN SECURITY & CARE OVER IP INDEX Geachte relatie, Over Xserius 1-2 Met dit boek geven wij u een compleet beeld van onze innovatieve producten en totaaloplossingen waarmee u uw klanten een uniek

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01 In de cloud, het nieuwe werken Is uw bedrijf ook toe aan werken in de cloud? Bent u het beu dat programma s, data en bedrijfsdocumenten zich overal en nergens bevinden? ItsCloud neemt al deze zorgen van

Nadere informatie

Rooij Consultancy slimmer werken doelen halen

Rooij Consultancy slimmer werken doelen halen Rooij Consultancy slimmer werken doelen halen Inhoud Het meest waardevolle bezit van uw bedrijf... 4 De voordelen van kennis... 6 Kennis is macht, informatieselectie wordt macht... 8 Kennissystemen in

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Beveiliging voor ondernemers

Beveiliging voor ondernemers Beveiliging voor ondernemers Inleiding Voor u ligt een boekje over netwerkbeveiliging. Beveiliging is één van de meest urgente problemen in het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat 64% van de middelgrote

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CommScope biedt IBIS (Intelligent Building Infrastructure Solutions - infrastructuuroplossingen voor intelligente gebouwen) om een robuuste algemene

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie