Real-time betrouwbaarheid. Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen met real-time rapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Real-time betrouwbaarheid. Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen met real-time rapportage"

Transcriptie

1 Real-time betrouwbaarheid Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen met real-time rapportage

2 De kern van uw bedrijf beschermd Ongedierte Plaagdieren kan kunnen uw organisatie uw organisatie in in de kern raken. Op Bij sommige bedrijfsonderdelen, zoals productie- zoals productie- of serverruimte of - plaatsen - is serverruimten de aanwezigheid kunt van u geen ongedierte enkele vorm van plaagdieren tolereren. Zelfs het absoluut ondenkbaar. Zelfs het kleinste kleinste signaal van ongewenste signaal van ongewenste indringers indringers kan grote gevolgen hebben: kan grote gevolgen hebben: problemen problemen met uw productie, verlies met van omzet uw productie, en schade verlies aan van uw zo omzet en zorgvuldig schade aan opgebouwde zo zorgvuldig reputatie. opgebouwde reputatie. Wanneer Indien problemen niet niet snel snel opgelost opgelost worden, kunnen worden, plaagdieren kan ongedierte een een bedreiging bedreiging vormen vormen voor voor het voortbestaan Ook van in uw kwaliteitsaudits bedrijf. Ook in zijn uw bedrijf. de kwaliteitsaudits bedrijfsprocedures worden die de verband procedures houden die een bedrijf met ongediertebestrijding heeft ingericht rond erg plaagdieren belangrijk. vaak als belangrijke factor Rentokil meegewogen. begrijpt Rentokil als geen begrijpt ander als geen hoe ander belangrijk hoe belangrijk ongediertepreventie plaagdierbestrijding en preventie en -bestrijding is. is. Knaagdieren, - in het bijzonder muizen, - vormen de belangrijkste bedreiging. Klein Klein en nieuwsgierig en nieuwsgierig als zij als zijn, ze komen zijn, komen ze ze ongemerkt binnen en nestelen ze zij zich om nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u alleen op inspectiedagen bewijzen dat er geen muizenactiviteit was, omdat het nu eenmaal niet niet mogelijk is is om om een een servicemedewerkemedewerker 24/7 24/7 te te laten laten inspecteren. inspecteren. Connect lost dit probleem voor u op. Connect lost dit probleem voor op. Part of the Rentokil Connect system

3 24/7/365 beschermd tegen muizen Detect Het Het succes succes van van ongediertebestrijding plaagdierbestrijding begint begint met begint een met met snelle een een snelle opsporing. snelle detectie. Dit is Dit Dit mogelijk, is is mogelijk omdat met omdat omdat behulp met met van behulp de Radar- van van de van de en Rentokil Muismonitorunits RADAR uw bedrijfsruimten toestellen van Rentokil uw uw continu bedrijfsruimten bedrijfsruimten de gaten continu worden continu gehouden. gaten gaten in worden Radar gatenmaakt gehouden. worden hierbij gebruik gehouden. De De apparaten van een De units unieke maken maken hierbij uw in hiervoor gebruik infraroodtechniek. gebruik van een van unieke van Iedere een een infraroodtechniek. unieke muis unieke die een infraroodtechnologie. Iedere dergelijke muis unit die binnendringt een dergelijke wordt unit Elke binnendringt direct Elke muis muis opgemerkt die die het het wordt toestel en direct alarmeert binnendringt, opgemerkt gelijk ons en wordt alarmeert Connectsysteem. wordt direct direct gelijk opgemerkt ons De Connectsysteem. muis en en alarmeert zit in de unit De meteen muis opgesloten zit ons in ons de Connectsysteem. en unit wordt opgesloten een De humane en De muis wordt muis op zit een manier zit in in het humane het bestreden. toestel manier opgesloten bestreden. en en wordt wordt op op een een humane manier gedood. Alert Alert Zodra Zodra de de muis muis gevangen is, is, gaat zal gaat op het het de unit waarschuwingslampje een branden. oplichten. Op Tegelijkertijd datzelfde moment wordt wordt een wordt een bericht een bericht gestuurd verzonden naar naar een een een controlepaneel in de dat ruimte, dat dit dit bericht dat dit vervolgens bericht vervolgens binnen binnen seconden verzendt doorstuurt naar naar naar de de Rentokil- de server van server. Rentokil. server. De De informatie De informatie wordt wordt verwerkt verwerkt in in in PestNetOnline, waarbij het het volledige verloop van van het het incident wordt wordt vast- vast- vastgelegd, - inclusief - inclusief plaats plaats plaats en en tijd. en tijd. tijd. Alle Alle Alle details details worden naar naar de de lokale lokale Rentokil servicemedewerker verzonden van Rentokil en als als u u dat verzonden dat wilt, wilt, ontvangt en indien u u een een gewenst melding ontvangt via via u een melding per . Respond Zodra Zodra de de Rentokil servicemedewerker servicemedewerker van Rentokil op op de de hoogte is is gebracht van van de de gesignaleerde muis, muis, neemt neemt hij hij met met u u contact op. op. Hij Hij maakt maakt zo zo snel snel mogelijk een een afspraak op op een een tijdstip dat dat u u schikt. schikt. Tijdens zijn zijn bezoek verwijdert hij hij de de muis muis uit uit de de RADAR. Radar. Hij Hij onderzoekt hoe hoe de de muis muis de de ruimte ruimte heeft heeft kunnen betreden en en geeft adviseert geeft u u advies advies over over maatregelen over hoe hoe dit dit in in waarmee de de toekomst dit in voorkomen de toekomst kan kan voorkomen worden. kan worden. Part of the Rentokil Connect system

4 De voordelen van Connect Report Alle Alle acties acties van van het het servicebezoek worden vastgelegd in in PestNetOnline, - ons - ons online online rapportagesysteem. Dit Dit systeem is is 24/7 24/7 beschikbaar en en geeft geeft real-time informatie. Daarmee kunt kunt u u voor door voor het het uw hele gehele bedrijf bedrijf bedrijf risico s, heen risico s, verbeterpunten verbeterpunten en en trends trends in trends in in kaart kaart brengen. PestNetOnline heeft heeft functionaliteiten zoals zoals interactieve plattegronden en en checklists voor voor audits. audits. Alle Alle ingevoerde informatie wordt wordt opgeslagen zodat zodat u u een een compleet beeld beeld kunt kunt opbouwen van van de de activiteiten van van het het ongedierte. Met Met Connect kunt kunt u u aantonen dat dat uw uw bedrijfsruimten ook ook tussen tussen de de servicebezoeken ongediertevrij plaagdiervrij is. is. Continue bescherming 24/7/365 bewaking tegen tegen het het binnendringen van van muizen en en minimaliseren van van de de risico s door door directe waarschuwing. alarmering. Onmiddellijke en en effectieve behandeling RADAR Radar bestrijdt muizen op op een een humane en en hygiënische manier waardoor de de kans kans op op besmetting beperkt blijft. blijft. Real-time rapportage Eenvoudige toegang tot tot de de data data en en directe incidentenregistratie: incidentenregistratie; online, per per SMS SMS of of via via . Grote Grote betrouwbaarheid Het Het systeem controleert zichzelf en en waarschuwt bijvoorbeeld bij bij een een zwakke batterij, waardoor u u altijd altijd up-to-date en date en correct en correct werkende werkende toestellen materialen hebt. hebt. heeft. Verbeterde naleving van van audits audits Gecombineerd met met andere ongediertebestrijdingsinformatie plaagdierbeheersingsinformatie uit uit PestNetOnline levert levert Connect belangrijke garanties aan aan externe auditoren. Compleet overzicht De De gegevens data wordt worden direct direct vanuit direct vanuit de vanuit bedrijfsruimte de de bedrijfsruimte naar naar naar PestNetOnline verzonden. Alle Alle informatie gegevens, - inclusief - historische data, - wordt - worden wordt opgeslagen. en bewaard. Risicobeheersing op op maat maat Flexibel systeem waarmee het het niveau van van waarschuwing alarmering kan kan worden kan afgestemd afgestemd worden op op het op het het geldende risicoprofiel, locatiespecifieke voorwaarden of of uw uw eigen eigen wensen. Part of the Rentokil Connect system

5 Een introductie tot Connect Rentokil Pestprotect illustration 9/11/11 13:57 Page 1 Connect van Rentokil is is de nieuwe standaard in in ongediertepreventie en -bestrijding. Uw bedrijf is is permanent beschermdtegen muizen doordat belangrijke tegen muizen bedrijfsruimten doordat belangrijke continu op bedrijfsruimten afstand worden bewaakt met behulp continu van op geavanceerde afstand worden technieken. Met bewaakt Connect met brengt behulp Rentokil van geavanceerde meest technieken. vernieuwende Met Connect en betrouwbare brengt oplossing Rentokil de op meest de markt. vernieuwende en betrouwbare oplossing op de markt. Muis is gevangen in de RADAR Connect Details van de vangst worden opgeslagen in PestNetOnline voor een volledige rapportage Bezoekrapport komt in PestNetOnline Servicemedewerker komt voor de RADAR, inspecteert de directe omgeving en adviseert over aanvullende maatregelen Rentokil Expert ontvangt de melding Monitoring Permanente 24/7/365 bewaking 24/7/365 De technologie van Connect combineert onze unieke RADAR toestellenmet een lokaal met een communicatienetwerk lokaal communicatienetwerk dat u dat onze u en onze servicemedewerker waarschuwt waarschuwt zodra activiteit in in het toestel wordt waargenomen. Directe Directe reactie reactie Zodra het systeem een muis signaleert of of vangt, vangt, komt komt onze onze servicemedewerker binnen een afgesproken tijdsduur langs. Real-time rapportage Met behulp van de nieuwste versie van het van online het rapportageprogramma online PestNetOnline hebt u altijd de meest actuele informatie voorhanden. U beschikt U over beschikt rapportages over rapportages die voldoen dieaan HACCP voldoen standaarden. aan de HACCP standaarden, de AIB, BRC en FIS normen, de wetgeving inzake voedselveiligheid en de Europese richtlijnen GMP. Part of of the Rentokil Connect system

6 Experts in ongediertebestrijding Experts in ongediertebestrijding Met meer dan 85 jaar ervaring en werkzaam in 50 landen over de hele wereld, bestrijdt Rentokil meer dan 217 soorten ongedierte. Slechts een paar cijfers die van Rentokil de specialist en marktleider in de ongediertebestrijding maken. Met meer dan 85 jaar ervaring en werkzaam in 50 landen over de hele wereld, bestrijdt Rentokil meer dan 217 soorten ongedierte. Slechts Kies voor een Rentokil paar cijfers omdat: die van Rentokil de specialist en marktleider in de ongediertebestrijding maken. wij u helpen om ongedierteproblemen te voorkomen wij snel problemen oplossen (besmettingen) en onmiddellijk Kies reageren voor Rentokil op al uw omdat: vragen wij onze u helpen medewerkers om ongedierteproblemen getrainde experts zijn te voorkomen die steeds een wij betrouwbare snel problemen service oplossen leveren (besmettingen) en onmiddellijk reageren wij open en op accuraat al uw vragen zijn in al onze klantencommunicatie onze wij eerlijke medewerkers aanbevelingen getrainde doen experts zijn die steeds een betrouwbare wij de collectieve service sociale leveren verantwoordelijkheid nooit uit het wij oog open verliezen en accuraat en onze zijn activiteiten in al onze uitvoeren klantencommunicatie met zo weinig wij mogelijk eerlijke impact aanbevelingen op het milieu doen wij de collectieve sociale verantwoordelijkheid nooit uit het oog verliezen en onze activiteiten uitvoeren met zo weinig Bel gratis mogelijk impact op het milieu of surf naar Bel gratis of surf naar Rentokil Pest Control. All rights reserved Rentokil Pest Control. All rights reserved.

Innovatieve beheersing van plaagdieren in de voedingsmiddelenindustrie

Innovatieve beheersing van plaagdieren in de voedingsmiddelenindustrie Innovatieve beheersing van plaagdieren in de voedingsmiddelenindustrie voedingsmiddelenindustrie 2 Weten hoe de muizen lopen De zegswijze weten hoe de hazen lopen mag, als het aan Huub Coenen ligt, worden

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

telefoonaanname.nl Waarmee kan ik u van dienst zijn?

telefoonaanname.nl Waarmee kan ik u van dienst zijn? telefoonaanname.nl Waarmee kan ik u van dienst zijn? Onze naam zegt het al: wij verzorgen telefoonaanname met uw bedrijfsnaam. Met ruim twintig jaar ervaring op dit vlak, zijn wij toonaangevend op het

Nadere informatie

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249

Beste bestuurder. Informatiebeveiliging begint bij u. info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 Beste bestuurder Informatiebeveiliging begint bij u DearBytes B.V. Postbus 42 1940 AA Beverwijk T +31 (0)251 750 250 F +31 (0)251 750 249 info@dearbytes.nl www.dearbytes.nl K.V.K. Amsterdam nr. 370.960.52

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Duurzame plaagdierbeheersing grotendeels in eigen hand

Duurzame plaagdierbeheersing grotendeels in eigen hand Duurzame plaagdierbeheersing grotendeels in eigen hand Plaagdieren in uw pand kunnen voor enorme problemen zorgen. Bestrijding ervan wordt moeilijker door wettelijke beperkingen op gif. Daarnaast komen

Nadere informatie

Wij richten ons uitsluitend op het MKB

Wij richten ons uitsluitend op het MKB Backup Protector in dagelijkse praktijk Vergeet u wel eens een backup te draaien? Als u een backup heeft is het risico nog niet voorbij want de meeste dragers zijn gevoelig voor beschadiging, diefstal

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert

Nadere informatie

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management Tijd om grenzen te verleggen. Sommige industrieën accepteren bestaande tekortkomingen als onveranderbaar. Maar om echt te kunnen voorzien

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Cyber Risk Practice Group Aon helpt bij het inventariseren van uw cyberrisico s en

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Wij houden uw bedrijf in beweging

Wij houden uw bedrijf in beweging TomTom Business Solutions www.tomtom.com/business Kant-en-klaar fleet management Wij houden uw bedrijf in beweging 25072012_WorkSmart_Sol_bro_NL TomTom Business Solutions Oosterdoksstraat 114 1011 DK Amsterdam

Nadere informatie

Hunter CRM. Complete en flexibele software oplossingen DIENSTEN:

Hunter CRM. Complete en flexibele software oplossingen DIENSTEN: Hunter CRM Complete en flexibele software oplossingen Hunter - CRM levert complete en flexibele software oplossingen voor bedrijven, organisaties en praktijken. Geen enkel bedrijf is gelijk, waarom dan

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Glasheldere blik op het internet

Glasheldere blik op het internet Glasheldere blik op het internet De Software Society is in 1987 opgericht. In eerste instantie lag de nadruk op de ontwikkeling van administratieve softwarepakketten. Hierbij moet gedacht worden aan order

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Building the Best: Onze Ondernemingscode. zo werken wij samen. Do The Right Thing

Building the Best: Onze Ondernemingscode. zo werken wij samen. Do The Right Thing Onze Ondernemingscode Building the Best: zo werken wij samen Do The Right Thing De Ondernemingscode bepaalt de norm voor hoe we samenwerken bij het ontwikkelen en leveren van producten, hoe we de waarde

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

U heeft brandof waterschade... Wat nu?

U heeft brandof waterschade... Wat nu? U heeft brandof waterschade... Wat nu? U heeft brand- of waterschade... Schade is vervelend en komt nooit gelegen. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat er op dit moment van alles door u heen gaat.

Nadere informatie

Zwambestrijding Bescherm uw huis én uw gezondheid

Zwambestrijding Bescherm uw huis én uw gezondheid Zwambestrijding Bescherm uw huis én uw gezondheid Lagerwey bestrijding & bescherming Betrouwbaar, snel en effectief. Dat is kenmerkend voor de aanpak van Lagerwey bestrijding & bescherming. Het familiebedrijf

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Cyber Risk Practice Group Aon helpt bij het inventariseren van uw cyberrisico s en

Nadere informatie