Intensief leertraject: persoonlijke ontwikkeling verbinden met professioneel handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intensief leertraject: persoonlijke ontwikkeling verbinden met professioneel handelen"

Transcriptie

1 De School voor TGI vzw stelt voor Intensief leertraject: persoonlijke ontwikkeling verbinden met professioneel handelen Krachtig leren interveniëren in groepen en organisaties Basisopleiding in Themagecentreerde Interactie mei 2013 augustus 2014 ruth cohn instituut voor TGI lage landen

2 Praktisch: De opleiding start op 15 mei 2013 en eindigt op 29 augustus Het volledig curriculum vindt u in deze brochure. Inlichtingen, inschrijving en intakegesprek: Katrien Boone: of 09/ of ++32(0) Wim Stevens: ++32(0)476/ Infoavonden: Gent: donderdag 25 oktober 2012 Antwerpen: woensdag 6 februari 2013, telkens om Elders verworven kennis over TGI is aan te bevelen. Een intakegesprek (vanaf najaar 2012) met Wim of Katrien is een noodzakelijke voorwaarde voor het volgen van de opleiding. Prijs: Particulieren: 3000 euro Zelfstandigen: 4500 euro Bedrijven en organisaties: 6000 euro De verblijfskosten: 1800 euro op basis van een gedeelde kamer. Leden van de vereniging RCI-Lage Landen krijgen een korting. Indien het financiële voor u een drempel is, gelieve ons hierover te contacteren. De betalingswijze wordt meegedeeld bij inschrijving. 2

3 WAAROM EEN TGI OPLEIDING? U heeft dagelijks te maken met (management) teams, (opleidings-) groepen, projectgroepen... U wilt gefocust en ethisch omgaan met het vele wat op u af komt. U wilt uw bagage, levenservaring, en bezieling verbinden aan de noden en vragen die zich aandienen. U wenst praktisch en constructief te werken met verschil. U kan ondersteuning gebruiken om duurzaam met de uitdagende veranderingsprocessen om te gaan en u wilt hier verantwoordelijk en toekomstgericht mee bezig zijn. Dan biedt de School voor TGI deze praktijkgerichte opleiding aan. De opleiding wil de deelnemers versterken, zowel persoonlijk als professioneel. Alle aspecten van de methode en het systeem van Themagecentreerde Interactie komen aan bod. Zo leert u deze ruim inzetten. De bedoeling is dat u handvatten verwerft om veranderingsprocessen in gang te zetten die verantwoord, duurzaam en toekomstgericht zijn. Themagecentreerde interactie is een ethische en integrale methode. die goed combineerbaar is met uw eerder opgedane ervaring en met andere werkvormen en methodieken. Voor wie is deze opleiding? We richten ons naar leidinggevenden, (P&O)-consultants, trainers en docenten uit diverse sectoren van de bedrijfswereld, de overheid, de gezondheidszorg, het onderwijs, de welzijns- en hulpverleningssector. Al wie op zoek is naar verdieping en zijn observatie- en interventievermogen wil uitbreiden. De opleiding werkt aanvullend en integrerend bij eerder gevolgde opleidingen, inzichten, concepten en methodieken. We creëren een vaste opleidingsgroep bestaande uit minimaal 8 en maximaal 18 deelnemers. De bijeenkomsten worden telkens door 2 opleiders begeleid. 3

4 HOE DE OPLEIDING ER PRAKTISCH UIT ZIET: Blok 1 Van woensdag 15 (10.00 u) tot vrijdag 17 mei 2013 (15.00 u) Inhoud: Assessment: Contact en contract maken: wat u te verwachten heeft en wat de opleiding van u verwacht. Kennismaken met de andere deelnemers en met het systeem en de methode van Themagecentreerde Interactie. Betekenis geven aan 'leiding nemen en geven' in uw persoonlijke geschiedenis. Formuleren van eigen opleidingsdoelen. Leiding: Wim Stevens en Katrien Boone Verblijf: Open Huis (Staden) Blok 2 Van maandag 26 (15.00 u) tot vrijdag 30 augustus 2013 (14.00 u) Inhoud: De waarden en de wortels van het TGI systeem: de noden van deze tijd verbinden aan uw eigen geschiedenis en aan de geschiedenis van deze methode. Zelfsturing en Eigen Leiderschap: Hoe leer ik mezelf en anderen sturen, in het omgaan met de disbalans en in het gepast voorrang geven aan storingen. Uw professionele ontwikkeling gezien vanuit TGI. Leiding: Wim Stevens en Katrien Boone Verblijf: Koningsteen (Kapelle op-den Bos) Blok 3 Van zondag 27 (14.00 u) tot dinsdag 29 oktober 2013 (14.00 u) Inhoud: Het ambacht van TGI: leren zoeken, formuleren en introduceren van thema's en structuren Stilstaan bij en ervaren hoe thema's de interactie en dus de dynamiek van een groep bepalen en beïnvloeden. Leiding: Marc Verschueren en Katrien Boone Verblijf: Open Huis (Staden) 4

5 Blok 4 Van zondag 2 (15.00 u) tot donderdag 6 maart 2014 (14.00 u) Inhoud: Uitdiepen van TGI als instrument tot het genereren van leiderschap vanuit uzelf en bij anderen. De uitdagingen van deze tijd praktijkgericht koppelen aan eigentijdse leiderschapstheorieën. Inspelen op conflicten en beïnvloeden van dynamieken in teams en organisaties. Stilstaan bij de betekenis van autoriteiten. Leiding: Wim Stevens en Bea Vercruysse Verblijf: Kasteel Mariagaarde (Hoepertingen) Blok 5 Van woensdag 27 (10.00 u) tot vrijdag 29 augustus 2014 (15.00 u) Inhoud: Integratiedagen Werkstukken presenteren. Uitreiking internationaal erkend certificaat. Leiding: Wim Stevens, Marc Verschueren en Katrien Boone Verblijf: Open Huis (Staden) Andere stappen in het opleidingstraject U komt doorheen het opleidingstraject 3 keer samen in een intervisiegroep met 3 tot 6 groepsleden om tussen de blokken verder aan de slag te gaan met uw persoonlijk en professioneel ontwikkelingstraject. In het midden van uw opleidingstraject hebt u een opvolgingsgesprek met een van de opleiders. Deelnemers vullen hun opleiding zelf aan met andere keuzecursussen of een coachingstraject. In het opvolgingsgesprek wordt dit uitdrukkelijk bevraagd. Er wordt rekening gehouden met de elders verworven ervaringen, inzichten, competenties. Deelnemers werken aan de integratie van de opgedane inzichten, en tonen in een werkstuk aan, hoe ze die professioneel inzetten. Deelnemers worden aangespoord om ook in andere TGI-opleidingsinstituten modules te volgen. We benadrukken op deze manier het internationaal karakter van TGI. 5

6 DE OPLEIDERS De opleiding wordt gedragen door 3 ervaren en erkende TGI opleiders: Wim Stevens, Katrien Boone, en Bea Vercruysse, bijgestaan door Marc Verschueren, opleider in opleiding.. 6

7 Wim Stevens Naast opleider in TGI is Wim zaakvoerder van het bureau Osse&Stevens. Hij begeleidt teams en individuen in bedrijven en in de social-profit. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar leiderschapsontwikkeling en naar de samenhang tussen groepsdynamica en duurzame veranderingsprocessen. Wim verbindt in zijn aanpak een groot invoelingsvermogen met het vermogen om de essentie te benoemen van datgene wat er in een bepaalde situatie werkelijk toe doet. ++32(0) Katrien Boone Naast haar engagement bij Balans Gent als opleider en supervisor in de leiderschaps-opleidingen, is Katrien zelfstandig trainer en coach. Als internationaal erkend TGI opleider heeft ze speciale aandacht voor het stimuleren van interactieprocessen en het opnieuw creëren van verbinding op organisatie- of teamniveau. Diepgaand zelf veranderen en anderen individueel of in groep op het spoor van hun unieke ontwikkeling zetten, ziet ze als een uitdaging, waarin TGI ondersteuning biedt. ++32(0) Bea Vercruysse Bea stuurde verschillende jaren teams aan in de geestelijke gezondheidszorg, Brussel. Ze werkt nu parttime als systeemtherapeute. Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en Generatief Leiderschap. Ze is consultant en coach in persoonlijke en professionele ontwikkelingstrajecten. Bea maakt gemakkelijk contact met de onderstroom van grote menselijke thema s. Ze brengt bij de mensen een heuristiek op gang die ze wil inzetten om hun eigen leiderschapskwaliteiten te kunnen aanboren (0) Marc Verschueren Marc werkt als praktijklector in het departement Sociaal-Agogisch Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Naast zijn TGI diploma is hij ook opgeleid in cliënt-centered therapie en procesbegeleiding. Hij werkte in de geestelijke gezondheidszorg en het jeugd(welzijns)werk waar hij o.a. leidinggevende functies vervulde. TGI in al zijn eenvoud daagt hem uit: geen twee groepen of situaties zijn hetzelfde. Zo is creatief werken evident want het zelfde onderwerp wordt steeds op een eigen wijze ingeleid en gethematiseerd. ++32(0)

8 THEMAGECENTREERDE INTERACTIE: WAT HET IS Integraal kijken: Het basismodel met de vier componenten, de driehoek in de bol Overal waar mensen samen werken en leren, ontstaat er een dynamisch spanningsveld tussen vier factoren. Meerdere IK -ken samen vormen een WIJ in relatie tot een bepaalde opgave of TAAK. Deze drie verhouden zich op hun beurt tot de omgeving of de GLOBE. Samen vormen deze vier factoren de onderlinge componenten van een interactiesysteem. Dit eenvoudige basismodel wordt gebruikt om processen waar te nemen en te beïnvloeden in (bestuurs-) vergaderingen of projectgroepen, maar ook in gezinnen, teams, organisaties, leergroepen. De sfeer in een organisatie, het tijdsklimaat, de uitdaging waar wij voor staan, mijn en uw gemoedsgesteltenis, onze manier van omgaan met elkaar, het lokaal waarin wij ons bevinden, wat wij met elkaar te doen hebben, mijn geschiedenis, waarover wij spreken en waarover wij zwijgen, Dit alles heeft invloed en is in meerdere of mindere mate voor- of achtergrond voor het werk dat moet gedaan worden. Al deze aspecten zijn fundamenteel en onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. 8

9 In het dynamische spanningsveld tussen deze vier componenten ontstaat betekenisgeving en interactie: de thema s waarover het gaat, worden soms impliciet of expliciet aan de orde gesteld of juist verzwegen (taboes, spanningsvolle onderwerpen, blinde vlekken ). Van integraal kijken naar krachtig interveniëren vanuit thema s TGI leert ons om het spanningsveld IK-WIJ-HET-GLOBE creatief te benutten en zodoende levendige leer- en samenwerkingsprocessen op gang te brengen. De dynamische balans tussen de vier componenten wordt methodisch bewerkstelligd door het zorgvuldig zoeken, vinden, formuleren en inleiden van thema s die mensen aanspreken zowel op cognitief als op emotioneel niveau. Deze manier van werken maakt telkens weer energie vrij en zorgt er voor dat mensen het (thema) met zichzelf en met elkaar durven aangaan. Dit geeft ruimte aan ontwikkeling. TGI helpt om vanuit deze thema s kleine, betekenisvolle stappen te zetten. Het werken aan thema s wordt ondersteund met een scala aan werkvormen zoals kringgesprekken, rollenspelen, creatieve werkvormen. Die kan u aanvullen met werkvormen die u vertrouwd zijn. 9

10 TGI IS BREED IN TE ZETTEN In het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid, de (geestelijke) gezondheidszorg, in hulpverlening TGI en Generatief Leiderschap begeleiden u om te interveniëren in leer- en veranderingsprocessen op basis van een consistent kader. TGI helpt u om en duurzaam antwoord te bieden op de uitdagingen van deze tijd: economisch, ecologisch, sociaal. Als leidinggevende leert u zich de grondhouding eigen te maken van het participerend leiderschap. Deze houding correspondeert rechtstreeks met het vermogen van de (bege) leider om het eigen leiderschap (zelfsturing) te bevorderen van deelnemers. TGI helpt zo om de nodige sturing te geven in de richting van de visie en missie van het bedrijf of de organisatie. In projectgroepen kunt u met TGI conflicten en communicatiestoringen zichtbaar en bespreekbaar maken, verduidelijken en positief ombuigen voor verdere ontwikkeling. U leert ook in opvoeding, onderwijs, hulpverlening, zorg of sociaal werk integer en gelijkwaardig met elkaar omgaan en vormgeven aan levende leerprocessen. In beroepsopleiding, hogeschool, universiteit of volwassenenonderwijs stimuleert TGI de ontwikkeling en vorming van de persoonlijkheid van de deelnemers door duurzaam, ervaringsgericht en geïntegreerd leren. In de geestelijke gezondheidszorg biedt TGI een handelingsconcept voor het opbouwen van vertrouwen en een goede relatie. TGI spoort aan tot dialoog en beschermt tegen blinde vlekken, verruimt de blik en draagt er toe bij zich te richten op wat wezenlijk is. Bij de planning en evaluatie van deskundigheidsbevordering biedt TGI u een inhoudelijk solide basis met veel aandacht voor transfer. U kunt effectieve lessen trekken uit de bijeenkomsten en daarmee de kwaliteit van het werk verhogen. Voor coaching, supervisie, begeleiding en gespreksvoering levert TGI u een gefundeerde basis waar u elk (supervisie) moment kunt naar teruggrijpen. 10

11 Getuigenissen: Het vier factoren model, de axioma s bieden mij een duidelijk hanteerbaar kader waardoor ik mijn eigen situatie en die van anderen kan onderzoeken en in beweging brengen. Het kijken naar leiderschap vanuit jezelf, in relatie met de anderen en waarbij de (soms zo complexe) realiteit blijft meespelen is voor mij heel betekenisvol. De wijze waarop de cursus werd aangebracht, reflectief ervaringsleren, zorgde voor een grote transfer naar de eigen (werk)plek. Tijdens en na de cursus merkte ik een verschil in mijn handelen. Voor mij is het duidelijk, deze cursus was geen eindpunt maar een begin. Inge Van de Putte (werkzaam Universiteit Gent, vakgroep orthopedagogiek) Waarom is voor mij TGI als thuiskomen? Het thuiskomen heeft vooral te maken met het respect voor elkaar en de dingen om ons heen. De 3 axioma's zijn op mijn lijf geschreven. Het balanceren tussen afhankelijk en onafhankelijk, verantwoordelijkheid en leiderschap. In mijn werk word ik regelmatig geconfronteerd met mensen die zich slachtoffer voelen van hun baas of team etc. Ik vind TGI ook hierbij een zeer bruikbare methode, ook al is de methode gekend voor de toepasbaarheid in groepen. Als coach ben ik voortdurend bewust van het TGI systeem. Vragen als: "Wat doet mij aarzelen en wat houdt mij op m'n plaats komen veelvuldig voor in de coaching. Louky Schöne, zelfstandig trainer en coach Nl. 11

12 12

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Effectiever adviseren en begeleiden van personen, groepen en organisaties

Effectiever adviseren en begeleiden van personen, groepen en organisaties Effectiever adviseren en begeleiden van personen, groepen en organisaties Matrix leerprogramma Cyclus 8 inhoud Effectiever adviseren en begeleiden van personen, groepen en organisaties 1 I Wat mag u verwachten?

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Generatief leiderschap: het innovatieve leiderschapsmodel van de themagecentreerde interactie (TGI)

Generatief leiderschap: het innovatieve leiderschapsmodel van de themagecentreerde interactie (TGI) 0 Generatief leiderschap: het innovatieve leiderschapsmodel van de themagecentreerde interactie (TGI) Een krachtig leiderschapsmodel voor het genereren van leer- en verandervermogen bij individuen, teams

Nadere informatie