LAS ers: Geboren leiders?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LAS ers: Geboren leiders?"

Transcriptie

1 LAS ers: Geboren leiders? 1 Als studente Liberal Arts & Sciences is het belangrijk om regelmatig te reflecteren op mezelf. Juist doordat ik de mogelijkheid heb om zelf de controle uit te oefenen op het pad dat ik volg binnen mijn studie, is het verstandig om af en toe eens kritisch te kijken naar de dingen waar ik mee bezig ben, en hoe ik daar zelf in sta. Ik vind het daarom jammer dat er niet ook halverwege het derde jaar een moment is ingesteld waarop vanuit de opleiding een opdracht wordt gegeven tot zelfreflectie. Wat dat betreft ben ik dan ook blij dat ik op aanraden van Ria van der Lecq de cursus Interdisciplinair Leiderschap het gekozen in plaats van het schrijven van een scriptie. Eén van de onderdelen waarop binnen de cursus getoetst wordt, is een essay waarin je reflecteert op je eigen leiderschap, en dat verbindt met de dingen die binnen de cursus aan bod zijn gekomen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Door de jaren heen heb ik mezelf op een bepaalde manier leren kennen. Door veel te lezen, testjes te doen, reflecteren, en terugkijken naar hoe ik als kind was, ben ik er achter gekomen dat ik bepaalde eigenschappen bezit die steeds terug lijken te komen tijdens mijn studie. De manier waarop die kenmerken terugkomen varieert: ik kan analyseren hoe ik in bepaalde situaties reageer, maar ook herken ik dingen van mezelf in dingen die bij andere cursussen als leerdoelen worden gesteld. Voor nu klinkt dat behoorlijk algemeen en wellicht een beetje vaag. Ik hoop in dit reflectieve essay duidelijkheid te kunnen scheppen aan de hand van de volgende vraag: Zijn LAS ers per definitie leiders? En: ben ik een leider (in wording)? Dit essay lijkt daardoor eigenlijk in een vicieuze cirkel te belanden: de vraag is ontstaan door wat ik in de cursus heb geleerd, maar moet ook beantwoord worden met wat ik in de cursus heb geleerd. Om toch een antwoord te kunnen vinden op mijn vraag, zal ik allereerst ingaan op de doelen van Liberal Arts & Sciences, en wat deze voor mij betekenden bij aanvang van de opleiding. Dan zal ik ingaan op de eigenschappen die van LAS-studenten bij aanvang worden verwacht, en zoals ik ze ben tegengekomen bij de studenten binnen de opleiding. Vervolgens zal ik ingaan op wat leiderschap betekent voor mij, en zal ik reflecteren op mijn ontwikkeling als leider tot dusver. Hierbij zal ik gebruik maken van

2 de informatie die ons tijdens de colleges van Interdisciplinair Leiderschap is aangereikt. 2 Doelstellingen opleiding Liberal Arts en Sciences Om het geheugen even op te frissen, geef ik hier aan wat de doelstellingen van de opleiding Liberal Arts en Sciences ook alweer waren. Want als we de website van de Universiteit mogen geloven, kies je niet zomaar voor Liberal Arts en Sciences. De studenten die voor onze opleiding kiezen, worden door een brede basis opgeleid tot allround intellectueel 1. Naast genoeg diepgang die je uit de hoofdrichting haalt, behoud je de mogelijkheid om je brede interesses te voeden en cursussen te kiezen van de hele universiteit breed. Het belangrijkste hiervan is dat de Universiteit wil dat je als LAS er een kritische, grensoverschrijdende attitude ontwikkelt. Interdisciplinariteit is iets wat aangeleerd kan worden, liefst meteen vanaf het begin van de opleiding 2. De cursussen die vanuit LAS worden georganiseerd, dragen daar vanzelfsprekend aan bij. Elk vak dat we hebben moeten volgen, gaat een stap verder in het aanleren van die interdisciplinaire manier van denken. Omdat alle LAS ers deze cursussen hebben gevolgd, zal ik hier niet verder uitgebreid op de inhoud van de vakken ingaan. Het volstaat om hier in één zin het kerndoel van de afzonderlijke cursussen te noemen. Bij de Schrijfacademie was dat door middel van expository writing coherentie aan te brengen in het eigen studieprogramma, en gelijke horizonnen herkennen tussen diverse disciplines. Bij Globalisering gingen we daar op verder door één fenomeen vanuit verschillende vakgebieden te analyseren, en te onderzoeken wat de overeenkomsten zijn tussen ogenschijnlijk verschillende vakgebieden. De Denkacademie ging nog een stap verder; we leerden hoe we een goed wetenschappelijk, interdisciplinair onderzoek opgezet en uitgewerkt wordt aan de hand van wetenschapsfilosofische theorie. Bij de LASscriptie worden deze vaardigeden in de praktijk gebracht door zelf een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het alternatieve vak waar wij aan hebben deelgenomen, Interdisciplinair Leiderschap, is een tikkeltje anders van opzet. Naast het uitwerken van een case voor een externe opdrachtgever, leerden we reflecteren op onze eigen leiderschapsstijl, door het doen van testen en bestudering van de stof die tijdens de 1Liberal Arts en Sciences voor bachelorkiezers, 2 UU Cursuscatalogus, LAS101 https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/onderwijscataloguskiescursus.do

3 werkgroepbijeenkomsten door experts aan ons is overgebracht. Vanuit verschillende gebieden in de wetenschap en in de praktijk leerden we wat leiderschap betekende. 3 Ondanks, en misschien zelfs doordat ik in eerste instantie een verkeerde studiekeus had gemaakt (Biomedische Wetenschappen), ben ik er achter gekomen wat deze doelen voor mij betekenen. Bij het aanmaken van het Portfolio na aanvang van de opleiding heb ik aangegeven: dat ik een academica hoop te worden met een andere kijk op mijn vakgebied dan de mensen die een traditionelere vorm van de studie hebben gevolgd 3 Deze uitspraak was het begin van een reeks reflecties op mijn eigen ontwikkeling. De refecties werden getoetst volgens onderstaand schema: Tabel 1: Beoordelingsformulier reflecties LASportfolio Rol Criterium Beschrijvend Verklarend onderzoeker specialist intellectueel evalueert de eigen vorderingen op het gebied van onderzoeksvaardigheden in de hoofdrichting en daarbuiten (interdisciplinair) geeft een beschrijving op metaniveau van één discipline (geeft rode draad) is zich bewust van de wijzen van denken in de vakgebieden van de gevolgde cursussen vergelijkt en contrasteert onderzoeksgebieden en methodes zoekt en ontdekt / creëert inhoudelijke verbanden tussen de gevolgde cursussen beschrijft/verklaart hoe de kennis uit een discipline in een andere context worden toegepast professional geeft argumenten voor keuzen in studie (vooral in het eerste jaar) geeft een analyse van de eigen ontwikkeling (als academicus en als mens) beschrijft/verklaart hoe extracurriculaire activiteiten van invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling 3 Portfolio Laura Hompus

4 Het feit dat er op deze eigenschappen getoetst wordt, betekent volgens mij dus ook dat dit eigenschappen of competenties zijn waarover LAS ers moeten beschikken na het einde van hun bachelor. Er zijn echter ook eigenschappen waarover je moet beschikken al voor je begint aan LAS. LAS ers zijn een geval apart, om het zo maar te zeggen. Hoe dat invullen krijgt, zal ik in de volgende alinea behandelen. 4 Eigenschappen lassers Nu ik heb behandeld wat wordt verwacht van studenten Liberal Arts en Sciences, vind ik het ook belangrijk om te bekijken welke eigenschappen je als LAS er dient te hebben. De studiegids op de bachelorkiezersite is daarin heel duidelijk; LAS is bedoeld voor nieuwsgierige jonge mensen die hun studie niet willen beperken tot één vakgebied. Je moet een grenzeloze belangstelling hebben en een onderzoekende geest. Daarnaast vereist LAS een assertieve houding, en de capaciteit om zelfstandig je zaakjes te regelen, aangezien je voor een belangrijk deel je eigen pad bepaalt. Je bent initiatiefrijk en verantwoordelijk, een doorzetter 4. Ria van der Lecq geeft volgens mij aan dat wij LAS ers wat dat betreft anders zijn dan studenten die voor een specifiekere opleiding kiezen zoals wiskunde of Italiaanse taal en cultuur, omdat we ons niet willen vast leggen op een bepaald specialisme, we willen alles 5. Tijdens het kennismakingsgesprek met Frank de Haas voor aanvang van de opleiding werd nog eens extra benadrukt dat die eigenschappen voor LAS-studenten erg belangrijk zijn. Er is namelijk niemand die in je hoofd kan zien wat je van plan bent, welke vakken je wil volgen en wat je daarmee wil. Je bent dus zelf degene die achter dingen aan moet gaan. Op basis van dat kennismakingsgesprek krijg je dan ook te horen of LAS echt iets voor je is, of dat je wellicht beter een opleiding kunt kiezen die minder zelfstandigheid vereist. Welnu, wat betekent het dan dat LAS ers bepaalde eigenschappen moeten hebben? Het betekent volgens mij in ieder geval dat de mensen die het eerste jaar overleefd hebben en doorgaan, ook daadwerkelijk over die eigenschappen beschikken. Ik heb dat zelf ook kunnen ervaren. Er is in mijn ogen een wezenlijk verschil tussen de typische LASstudent en een student van de rest van de UU. Wij LAS ers trekken meestal als eerste hun mond open om een vraag te stellen, we tonen initiatief bij het werken aan een 4 Liberal Arts en Sciences voor bachelorkiezers, 5 Liberal Arts en Sciences voor bachelorkiezers,

5 groepsopdracht, en nemen niet alles wat docenten vertellen meteen voor waar aan. We blijven kritisch nadenken. Als voorbeeld neem ik een cursus bij Bestuurs- en Organisatiewetenschappen die ik in mijn eerste jaar heb gevolgd, Inleiding Organisatie, Beleid en Management (alleen toegankelijk voor bijvakkers, dus niet-b&o-studenten). Het was een cursus met slechts 2 uur hoorcollege. De docent probeerde het interactief te houden door af en toe met de zaal in gesprek te gaan, maar het grootste deel van de discussies werd gevoerd tussen de LAS ers die het vak volgden. 5 Kort gezegd: wij LAS ers zijn proactief, ambitieus, kritisch, breed-geïnteresserd, maatschappelijk betrokken, gepassioneerd (omdat we alleen bestuderen wat we leuk vinden/willen) en sociaal. Dat is natuurlijk een mooie rij met kwaliteiten. In de volgende alinea ga ik hier verder op in, door in te gaan op de betekenis van leiderschap. Wat betekent leiderschap? In de werkgroepbijeenkomsten hebben verschillende experts ons laten zien hoe leiderschap wordt gezien binnen hun vakgebied. In deze alinea probeer ik niet alleen weer te geven wat die verschillende visies zijn, maar ook wat die visies voor mij betekenen. Eén van de doelen van de Cursus Interdisciplinair Leiderschap was immers het (leren) reflecteren op de eigen leiderschapsstijl 6. Om een weergave te geven van wat leiderschap voor mij betekent, neem ik graag de cursusbeschrijving uit de Onderwijscatalogus uit Osiris als uitgangspunt: wat wil je bijdragen aan de wereld. En hoe bereik je dat concreet. Daar zit volgens mij de kern van leiderschap, het bijdragen aan de wereld. Leider zijn is iets anders dan manager zijn. We zagen dat verschil ook terug komen in het college van Mirko Noordegraaf; managers willen de dingen goed doen, leiders willen de goede dingen doen 7. Die kernkwaliteit kwam eerder al verhuld aan bod in het college van Paul Verweel. Toen hij de groep vroeg wie wij zien als leiders, werden met name inspirerende types als Neelie Kroes, Mandela, Oprah, en Moeder Theresa genoemd 8. Leiders zijn volgens mij mensen die je wil volgen, mensen die jou en jouw doelen vertegenwoordigen. Dat is volgens Rendel de Jong ook een belangrijk onderdeel aan leider zijn, als leider neem je mensen aan de hand mee towards a shared goal 9. 6 UU Cursuscatalogus, LAS302 https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/onderwijscataloguskiescursus.do 7 College Mirko Noordegraaf, 19 mei 2010: Publiek Leiderschap 8 College Paul Verweel, 12 mei 2010: Leiderschap, Creator of created? 9 College Rendel de Jong, 10 mei 2010: Leiderschap en coaching, hoe en waartoe?

6 Als (toekomstig) leider is het dus volgens mij van belang om allereerst te weten wat je wil bijdragen aan de wereld. Dat doel en de wil om ervoor te strijden moet van binnen uit komen. Je moet op een of andere manier aan mensen kunnne duidelijk maken waarom het belangrijk is dat zij ook meestrijden voor dat doel. Hoe belangrijk die innerlijke motivatie is, was ook al te zien aan de presentaties van de opdrachten van de externe opdrachtgevers. Marlou van Campen (WNF) en vooral Jorge Chavez (Ileia) wisten zo geïnspireerd én inspirerend te vertellen wat zij van door ons onderzocht wilden hebben, dat iedereen wel aan hun opdrachten wilde werken. Bij SOMO kwam dat veel minder sterk uit de verf, en het resultaat was dat in eerste instantie niemand aan die opdracht wilde werken. 6 De oude Griekse filosofen wisten leiderschap mooi kort en bondig te vatten in drie peilers: pathos, ethos en logos 10, waarbij pathos staat voor de x-factor, de emotie waarmee je het verhaal overbrengt, waarbij ethos staat voor de deskundigheid, legitimiteit waarmee je de boodschap staat te verkondigen (ben jij de juiste persoon om in die situatie de leiding te nemen?) en waarbij logos de daadwerkelijke boodschap is. Alledrie de factoren moeten in een leider aanwezig zijn, gaf Ria aan, maar het blijkt dat vooral pathos en ethos het eerste zijn wat mensen opvalt. Dat is eigenlijk heel logisch. Kijk bijvoorbeeld naar het theater; al is Romeo en Juliet nog zo mooi geschreven als het stuk niet met overtuiging gebracht wordt, gelooft niemand er wat van. Het klinkt nu vrij eenvoudig, maar de Grieken beseften ook dat echt leiderschap niet voor iedereen in de wieg gelegd was. Vooral het overbrengen pathos en ethos werden door namelijk gezien als ware kunsten (artes liberales) 11. Zijn er dan nog meer competenties waarover een leider moet beschikken om een goed leider te zijn? Ik geloof dat de eigenschappen die ik noemde als eigenschappen van LAS ers een heel eind in de buurt komen van leiderschapskwaliteiten. Ik denk dat het belangrijk is dat je als leider heel graag moet willen. Je moet bereid zijn om energie te steken in datgene wat je bezig houdt. Laat ik hier meteen van de gelegenheid gebruik maken om te noemen dat echte leiders zich in mijn ogen inzetten om de wereld een betere plek te maken. Met beter bedoel ik een absolute, bestaande (of we het zien of niet) vorm van beter/goed. Dat wat Hitler was en deed, vind ik geen leiderschap. Hij stak 10 College Ria van der Lecq, 17 mei 2010: Redenaars en filosofen 11 College Ria van der Lecq, 17 mei 2010: Redenaars en filosofen

7 dan wel energie in datgene wat hij dacht dat goed was, maar dat vind ik dus geen geldig criterium. Het doel van een Leider met de grote L is daadwerkelijk goed. Wat nu daadwerkelijk goed is, en hoe we dat kunnen meten is een mooi onderwerp voor een volgend essay. Ik wil hier enkel illustreren wat de eisen zijn die ik aan een Leider stel. 7 Naast het steken van energie in je doel, zijn er nog andere kwaliteiten die een leider moet hebben. Zoals Mirko Noordegraaf ons echter vertelde, kan het echter gevaarlijk zijn om een competentielijst te willen opstellen voor bepaalde functies 12. Per organisatie en fuctie kunnen namelijk verschillende dingen nodig zijn. De ene situatie vraag om meer daadkracht, de andere om meer oor en oog voor de werknemers. Daarnaast is het vaak nagenoeg onmogelijk om een bepaalde competentie te operationaliseren. Er bestaat veel overlap, en dus is het moeilijk, of in ieder geval niet valide om vast te stellen of een persoon over alle vereiste afzonderlijke competenties beschikt 13. Rendel de Jong s ideeën sluiten hierbij aan, omdat hij ons vertelde leiderschap situationeel is. De ene werknemer heeft meer sturing en motivatie nodig dan de ander. Sommige werknemers hebben alleen behoefte aan motivatie, geen sturing 14. Een absolute, operationaliseerbare definitie van het woord leider is er dus niet. Al met al hebben we binnen de cursus Interdisciplinair Leiderschap de mogelijkheid gekregen om kennis te maken met de visies op leiderschap van experts binnen diverse vakgebieden. Dat heeft me aan het denken gezet, zoals ook een van de doelen was van de cursus. Ik ben erachter gekomen dat niet alleen leiderschap situationeel is, maar ook de leider zelf. Testjes om je leiderschapsstijl te ontdekken zijn geinig om te doen, maar uiteindelijk niet meer dan een momentopname. Als mens verander je continu, dus ook je handelen. De mensen waarmee je werkt bepalen ook voor een groot deel hoe je als leider bent. De ene keer ben ik bijvoorbeeld een nazi die zichzelf en anderen strak aan de de planning houdt, de helicopterblik heeft en organisatorisch boven de rest van de groep staat, de andere keer ben ik meer een facilitator, die iedereen de kans geeft om zijn of haar zegje te doen, iemand die meer ruimte boedt voor creatieve uitspattingen. Ik heb gemerkt dat ik meer beboefte aan structuur en heldere communicatie heeft. De kunst is nu om voor mezelf een tussenvorm te vinden waarin ik én anderen de ruimte bied, én het overzicht en doel in de gaten houdt. 12 College Mirko Noordegraaf, 19 mei 2010: Publiek Leiderschap 13 College Mirko Noordegraaf, 19 mei 2010: Publiek Leiderschap 14 College Rendel de Jong, 10 mei 2010: Leiderschap en coaching, hoe en waartoe?

8 Lassers als leider De vraag die ik in dit project heb geprobeert uit te werken is: Zijn LAS ers per definitie leiders? En: ben ik een leider (in wording)? Ik heb laten zien wat het doel van Liberal Arts & Sciences is welke eigenschappen LAS ers hebben, en wat leiderschap (voor mij) betekent. Het antwoord op mijn vraag is dan ook dat het er op neer komt dat ik zelf denk dat ik een heel eind ben gekomen in het worden van een (toekomstig) leider en in het bereiken van de doelen die de UU stelde voor LAS en haar studenten. Ik heb veel bereikt in de laatste 3 jaar, maar ik kijk ook terug op momenten waarop ik steken heb laten vallen. Er zijn momenten waar ik meer uit had kunnen halen dan ik heb gedaan. Daar heeft het deels aan bewustzijn ontbroken, deels aan tijd (meer met extracurriculaire activiteiten ben bezig geweest). Om met de woorden van Folef van Nispen tot Sevenaer te spreken: ook na je studie leer je door 15. Zolang je daar als leider rekening mee houdt, ben je volgens mij een heel eind College Folef van Nispen tot Severnaer, 31 mei 2010

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Doelgroep: Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays.

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

De valkuil van de academicus

De valkuil van de academicus De valkuil van de academicus Waarom kennis alleen niet voldoende is Willemijn Zwart, 26 juli 2009 De kranten staan tegenwoordig bol van de vacatures waarin academici opgeroepen worden te solliciteren voor

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Remind Trainersopleiding

Remind Trainersopleiding Remind Trainersopleiding 1. Over Remind Remind helpt jaarlijks duizenden studenten en scholieren meer uit hun leven te halen, door ze te leren hoe je slimmer kan leren en jezelf kan motiveren. Wij doen

Nadere informatie

HOE KIES IK EEN MASTER?

HOE KIES IK EEN MASTER? HOE KIES IK EEN MASTER? MASTERKEUZE-STAPPENPLAN W W W.UVA.NL / MASTERKEUZE INHOUD Het masterplan - een master kiezen doe je zo 3 Je huidige opleiding 4 Aansluiting tussen studie en werk 6 Masterkeuze

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg VERTROUWELIJK Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg School: Opleiding: Klas: Fontys Economische Hogeschool Tilburg Communicatie 1CD E-mail: jotamdveer@home.nl Studentnummer:

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

KiesWijzer. een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs

KiesWijzer. een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs KiesWijzer een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs Inleiding Met veel plezier presenteert Intermijn de les KiesWijzer. Uw leerlingen staan in het nieuwe schooljaar weer voor grote keuzes. Welk

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave COACHEN EN TRAINEN Korte weergave Geschreven door: Freek Verbeet Body2Coach 1. Wat is coaching? In mijn eigen nieuwe boek, waar ik nog mee bezig ben, schrijf ik over coaching. Door middel van verschillende

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

VISIE & BELEIDSPLAN: EEN INLEIDING

VISIE & BELEIDSPLAN: EEN INLEIDING VISIE & BELEIDSPLAN: EEN INLEIDING 2014-2017 Wat is deze visietekst? Op de website van de KU Leuven kan je onderstaande verwelkomingstekst vinden voor toekomstige studenten. Het kan dienen als een prozaïsche

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA)

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA) Vraag vooraf: wat is je (natuurlijke) stijl van leiding geven? Door wie of wat wordt deze bepaald? Vragenlijst leiderschapsstijlen De effectiviteit van de leider is afhankelijk van de wisselwerking tussen

Nadere informatie

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ)

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Nederlandse versie van de CDDQ van Gati & Osipow (Luken & De Folter, 2014) Naam : Pieter K. Klas : Havo-5 Datum : 20-03-2014 School : X college

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design.

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Fleur Bukman User Experience Design - Seminar CMD - jaar 3 Studentnummer: 1618817 Docent: Hans Kemp Mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven Leidinggeven de baas, 28 maart 2011 Coachend leidinggeven Nynke Jansen TU Doel workshop Definiëren van coachend leidinggeven Reflecteren over jezelf als coach Oefenen van een coachingsgesprek Interactief,

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

De Ideale Studie Methode

De Ideale Studie Methode De Ideale Studie Methode 1 Delen uit dit E-BOOK zijn afkomstig van de site van StudieVitaminen.nl en het boek Haal meer uit je hersenen. MTcompany 2012 Auteur: Mark Tigchelaar StudieVitaminen.nl Alles

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Positief leidinggeven in de praktijk

Positief leidinggeven in de praktijk Positief leidinggeven in de praktijk Engel Muller, Velp augustus 2012 Afgelopen 16 juli overleed Stephen (R.) Covey, schrijver van The 7 habits of highly effective people, een van de meest verkochte boeken

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen Netwerk- en studiedag De blik van buiten Workshop Leiderschap in Veranderen Er zit meer wijsheid in Verwondering dan in Verbijstering drs. Maaike Arends Leiderschap in Veranderen Het vermogen om bij mensen

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie