4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode"

Transcriptie

1 buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352 afgiftekantoor sint-genesius-rode 4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode jarige Rodenaar Nicolas D Hondt zeilt Europa rond Songschrijvers doen hun verhaal in GC de Boesdaalhoeve Lennaert Maes brengt nieuwe Nederlandstalige muziekvoorstelling voor anderstaligen TDW

2 02 AAN DE POLITIEKE POLS De geheime taalcode Uit de gemeenteraad van 9 september Slechts een paar punten op de agenda van deze gemeenteraad, maar de inbreng van de Nederlandstalige oppositie Samen maakt ook deze zitting de moeite waard. > Raadslid Bruno Stoffels (Samen) heeft vragen over de gemeentekrant. De burgemeester beloofde tijdens de vorige gemeenteraad dat er een meldingsfiche gepubliceerd zou worden, zodat burgers problemen kunnen signaleren. Het is nog steeds wachten op de meldingsfiche. De verkoop van tweedehandskleding door de Kapstok in het cultureel centrum stond er wél in, maar was al voorbij voor de krant in de brievenbussen viel. Een groot artikel over de tentoonstelling van Rodeart in november werd opgenomen, terwijl de viering van 20 jaar SAR (Senior Artis Rode) in september niet werd vermeld. Wie beslist welk artikel wordt gepubliceerd? Hoe komt deze krant eigenlijk tot stand? De burgemeester legt uit dat er steeds een proefdruk aan alle collegeleden wordt gegeven. Door redactieproblemen tijdens de grote vakantie was dat deze keer niet het geval en er slopen fouten in de krant. Verder zegt ze niet op de hoogte te zijn geweest van de tentoonstelling van SAR. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) geeft nog een paar suggesties mee aan de burgemeester. Er wordt best een publicatieplan opgemaakt bij het begin van het jaar, met telkens een uiterste datum waarop de artikels binnen moeten zijn. Ook de verenigingen worden in dat geval op de hoogte gebracht. De krant in pdf-formaat op de gemeentelijke website zetten behoort eveneens tot de mogelijkheden. > De vernieuwde website (www. sint-genesius-rode.be) oogt in ieder geval beter dan voorheen. Op de homepagina wordt wel niet vermeld dat de bevolkingsdienst open is op zaterdagvoormiddag. Het is ook nog steeds wachten op het webloket. De mogelijkheid om thuis via de computer bepaalde documenten op te vragen, zou een belangrijke impact kunnen hebben op de werklast van het personeel. De burgemeester legt uit dat het e-loket in de maand september klaar had moeten zijn, maar het is niet af. Ze zal de informatieambtenaar contacteren en de suggesties zullen door het college bestudeerd worden. > Het opstellen van een rioolplan wordt dringend. Tegen 2014 zou een gescheiden rioolstelsel een feit moeten zijn. Veel mensen zullen bijgevolg een bijkomende afvoerbuis moeten plaatsen. Daarom is het essentieel dat er werk gemaakt wordt van een duidelijke planning. Raadslid Raf Stoffels (Samen) voegt eraan toe dat de mensen verwittigd moeten worden, zodat ze er rekening mee kunnen houden bij verbouwingswerken aan hun woning. De verantwoordelijke schepen Georges Clerfayt (IC/GB) bedankt raadslid De Spiegeleer voor zijn goede ideeën en drukt zijn bezorgdheid uit over het rioolplan. Er werd een inventaris gemaakt van de verschillende plaatsen waar nog geen riolering bestaat. We zitten nog in de voorbereidingsfase en er is meer tijd nodig. De gemeenteraad zal op de hoogte gebracht worden nadat op het college de stand van zaken is besproken. Het vuile water naar het zuiveringsstation krijgen, is inderdaad dringend, maar effectief overal een gescheiden rioleringsstelsel hebben zal lang duren. > Schepen van Financiën Sophie Wilmès (IC/GB) zou werk maken van een nieuw subsidiereglement voor verenigingen. Hoe ver staat het daarmee? Op welke subsidies kunnen zij aanspraak maken? Schepen Wilmès is duidelijk: er komt geen daling van de subsidies, maar men werkt nog aan het reglement. Dit najaar zou alles klaar moeten zijn en er zal voor de raadsleden een informatievergadering gepland worden. > Tijdens de gemeenteraad van 23 juni werd via de gemeentesecretaris een brief bezorgd aan de toen afwezige schepen van Burgerlijke Stand en Bevolking Eric Libert (IC/GB). Bijna

3 uit de gemeente 03 drie maanden later is er nog steeds geen spoor van antwoord. Om er zeker van te zijn dat schepen Libert wel degelijk op de hoogte is van de brief, leest raadslid De Spiegeleer (Samen) hem nog eens voor. Is er al dan niet een taalcode geregistreerd in Rode? Schepen Libert heeft naar eigen zeggen de brief heel laat gekregen, maar is nu toch bereid te antwoorden. De taalcode staat vermeld in het rijksregister. Dit is wettelijk en behoort tot de federale overheid. Hij heeft echter geen kennis van het bestaan van een gemeentelijk register waarin de taalcode staat. Raadslid De Spiegeleer vraagt een schriftelijke bevestiging van dit antwoord en heeft nog de volgende bedenking: hoe komt het dat de inwoners van onze gemeente bij verkiezingen hun oproepingsbrief in hun eigen taal krijgen (Nederlands of Frans) als men niet over een taalcode beschikt? > Raadslid Veerle Wauters (Samen) vraagt aan schepen Clerfayt (IC/GB) wanneer er een vergadering plaats zal vinden om de plannen voor de heraanleg van het dorpsplein te bespreken. Voor schepen Clerfayt is dat nog niet nodig vermits het nog 1 à 2 jaar zal duren vooraleer de werken zullen starten. Raadslid Wauters vindt dat dit net de reden is waarom er op tijd met de voorbereiding begonnen moet worden. In buurgemeente Alsemberg is het duidelijk welke impact de heraanleg van een dorpscentrum heeft. Schepen Clerfayt zegt geen zin te hebben in een praatbarak. Het studiebureau heeft veel werk en ook de Aquafinwerken achter de kerk waren niet gepland, zodat de geplande heraanleg van het dorpsplein nu geen prioriteit is. > Tot half september was de Duboislaan opnieuw afgesloten voor het verkeer. Raadslid Raf Stoffels (Samen) vraagt zich af wat het resultaat is van de motie die werd ingediend tegen de sluiting van de Duboislaan. De burgemeester legt uit dat zowel het college als de politie pogingen deden om een lange sluiting van de Duboislaan tegen te gaan, voorlopig zonder resultaat. Is dit een proefproject om op termijn de laan definitief te sluiten? Tot slot vraagt raadslid Robert Sterckx (Samen) om een lijst van alle geplande openbare werken in Rode op de gemeentelijke website te plaatsen. 150 jaar samen pastoor zijn Zondag 12 september werden drie pastoors voor hun gezamenlijke inzet van 150 jaar priesterschap feestelijk gehuldigd in de Genesiuskerk. Jan Moons (60 jaar priesterwijding), Guido Van de Cauter (50 jaar) en Albert Lefebvre (40 jaar), werden dankbaar geprezen. De viering stond in het teken van samenleven met en onder elkaar. Samen nodig zijn, geven en steunen, maar ook danken en troosten. Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gratis voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs Drie prikjes nu kunnen je later veel leed besparen. Dat is de slogan waarmee de Vlaamse overheid vanaf het schooljaar alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen (of geboren in 1998) het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aanbiedt. Een aantal types van het HPV-virus kunnen bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Volledige vaccinatie bestaat uit drie inspuitingen in de loop van één schooljaar. Ze kunnen gegeven worden door de CLB s of door een arts naar keuze. De vaccinatie is sterk aanbevolen, maar niet verplicht. Meer info:

4 04 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid Tine De Wilde Een code voor de kinderen De kindjes in kinderdagverblijf t Kapoentje kunnen zich voortaan een stuk veiliger voelen. Het verblijf investeerde in extra veiligheidsmaatregelen. Alleen wie de deurcode kent, kan binnen. Bovendien wordt iedereen die komt en gaat gefilmd, legt de nieuwe directrice Carina Stroolens uit. Kind en Gezin subsidieert een deel van de kosten, een maatregel na de gruwelijke feiten in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. De moord op de baby s Leon en Korneel en kinderverzorgster Marita in Fabeltjesland in Dendermonde zindert nog na. Kind en Gezin looft premies uit aan erkende crèches die investeren in meer veiligheid. Kinderdagverblijf t Kapoentje aan de Kloosterweg in Sint-Genesius-Rode maakte daar dankbaar gebruik van. Er waren wel plannen om iets aan de veiligheid te doen, vertelt directrice Carina Stroolens. De gruweldaad in Dendermonde heeft die plannen in een stroomversnelling gebracht. Ouders moesten al langer een sas door: eerst de buitendeur en dan een toegangsdeur tot het kinderdagverblijf. Sinds juli moeten ze een toegangscode intoetsen om de tweede deur te openen. Ze worden ook gefilmd. Zowel in de bureaus op de tweede verdieping, de baby- en kruiperafdeling op de eerste verdieping als de peuterafdelingen op het gelijkvloers kunnen we op een schermpje zien wie aan de deur staat. Een geruststelling voor de ouders en de kinderen, maar ook voor het personeel. De investering bedraagt 6118 euro, Kind en Gezin betaalt daar 1500 euro van. Veiliger dan Jette Twee jaar geleden, toen Kim De Gelder Fabeltjesland binnen drong, werkte Carina nog in een kinderdagverblijf in Jette. Ze weet dus niet hoe de ouders in Sint-Genesius-Rode toen reageerden op de gruwel. Dat we nu deze maatregelen hebben genomen, vinden ze uiteraard wel goed. Sint- Genesius-Rode is wel een veilige buurt. In Jette ging het er soms agressiever aan toe. Ouders namen het niet als we bijvoorbeeld hun kindje moesten weigeren omdat er geen plaats was en lieten dat maar al te duidelijk merken. Hier is er begrip voor de situatie. Ook nu vormen de wachtlijsten een probleem. Het kinderdagverblijf telt 51

5 uit de gemeente 05 kinderen. Kinderdagverblijf Tinkelbel in wijk Den Hoek eveneens onderdeel van de vzw Consolata telt er 39. Ik krijg elke dag vier of vijf telefoontjes van mensen die een opvangplaats zoeken. Wij hebben geen plaats tot minstens januari Misschien komt daar in de toekomst beterschap in. t Kapoentje grenst aan een kloostervleugel. Nu de zusters weg zijn, biedt dat misschien wel uitbreidingsmogelijkheden. Daar moet de Raad van Bestuur over oordelen. Het is alleszins niet voor de nabije toekomst, zegt de directrice voorzichtig. Glimlach van een baby Carina is nog maar enkele maanden directrice. Ze is maatschappelijk assistent van opleiding en geeft zichzelf een jaar tijd om zich in te werken vooraleer ze haar stempel wil drukken op de werking. Er zijn nog een aantal werkpunten, vindt ze, maar geef me de tijd om de crèche beter te leren kennen. De job doet ze heel graag. Je bent met 101 verschillende dingen bezig. Dat zijn vooral beleids- en personeelszaken, maar ik probeer elke dag ook een tijdje met de kinderen bezig te zijn. Als directrice moet je de kinderen toch een beetje kennen. Een glimlach van een baby, dat maakt je dag goed. Tinkelbel Kinderdagverblijf Tinkelbel in wijk Den Hoek investeerde al een zestal jaar geleden dus voor het drama in Dendermonde in extra veiligheidsmaatregelen. We hebben toen verbouwingen gedaan en er werden meteen een reeks maatregelen genomen, vertelt coördinatrice Mia Hellemans. Ouders hebben een badge waarmee ze binnen kunnen en sinds vorig jaar zijn er ook camera s. Dat was nodig. Je kon toen niet altijd zien wie er binnen of buiten kwam. Tinkelbel ligt meer afgelegen dan t Kapoentje en heeft wel eens af te rekenen met vandalisme zoals graffiti op de muren, maar ergere dingen zijn er gelukkig nog niet gebeurd. Bart Claes Sportregiowerking Zuidwest Rand stelt voor > Kleuterhappening Zondag 14 november 14 tot 17 uur De kleuterhappening is voor heel wat families niet nieuw. Ben je er nog nooit geweest? Kom dan zeker langs. De kans is bijzonder groot dat je de volgende editie opnieuw staat te popelen om mee te sporten. Alle kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen deelnemen aan een gevarieerd sportaanbod: een evenwichtsparcours, springkastelen, fietsjes, pedalo s, tattoos, puzzels, een klim- en klauterparcours... Adres: sportcomplex Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Lot Prijs: 3 euro Inschrijven gebeurt ter plaatse. > Skihappening Zondag 21 november 9 tot 17 uur Zowel beginners als ervaren skiërs kunnen mee naar Snowworld in Landgraaf. Beginners kunnen kennismaken met het skiën (of snowboarden) door een uur les te volgen en een uur vrij te skiën (of te snowboarden). Ervaren skiërs kunnen zich twee uur vrij uitleven. Jongeren onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn door een meerderjarige. De minimumleeftijd om deel te nemen is 8 jaar. Prijs: Jongeren onder de 13 jaar betalen slechts 20 euro. Vanaf 13 jaar bedraagt de deelnameprijs 25 euro. Toegang, eventuele les, busvervoer en verzekering zijn daarbij inbegrepen, een heel voordelig aanbod! Vertrek autobus: 9 uur - parking provinciedomein Huizingen We zijn terug in Huizingen rond 17 uur. Info en inschrijven (tot 6 november): Cindy Van Dijck, , Sprokkels Er is eindelijk een manier gevonden om de leegloop in Rode te voorkomen. In ons dorp dreig je je garage of woning niet meer uit te kunnen als je s ochtends ontwaakt, omdat een of andere aannemer de straat of het voetpad al van bij het ochtendgloren heeft open gegooid. In andere gemeenten brengt men je hiervan vooraf op de hoogte via een briefje in je brievenbus of minstens een kalender op de gemeentelijke website. Niet in Rode dus. Is jouw wagen ook het slachtoffer geworden van een aanslag door de bult in den bos? Na lang wachten en vele kilometers omrijden ging den bos eindelijk open. De pret was van korte duur, want de nieuwe drempels waren zo vernieuwend dat je ook het onderstel van je wagen mocht laten vernieuwen na een doortocht langs de Duboislaan. Het waren eerder Berlijnse muren dan Berlijnse kussens. We zullen binnenkort ook de mooiste beestjes van het land in het Zoniënwoud hebben. De vreemde dingen die je als je even wegkijkt van de hoge drempels langs de zijkant van de weg ziet, zijn geen windmolentjes, maar wel wildspiegels. Nu kan mevrouw ree zich spiegelen en vaststellen dat ze er goed uitziet. De jaarmarkt was er één met een lach en een traan. Een lach als de zon erdoor geraakte en een traan als het regende. We hebben veel zakdoeken gebruikt. De vele marktkramers waren genoodzaakt om de boeken iets sneller te sluiten dan gepland. Ook Feest in Rode viel s anderendaags deftig in het water. Ook voor de weergoden moet er blijkbaar evenwicht zijn. Maanden nadat we het hier aankondigden, is men dan toch begonnen met de sloop van de woningen aan het station. Nog goed nieuws is dat de vrijgekomen ruimte dienst zal doen als parking. Voor eventjes toch, want ondanks de opgelopen vertraging zal de aanleg van het GEN vroeg of laat toch starten. Dat ze nog maar even wachten tot we de toerkes die we momenteel in en rond de dorpskern mogen draaien verteerd hebben

6 06 18-jarige Rodenaar Nicolas D Hondt zeilt Europa rond Ik hou van de sfeer die rond zeilen hangt Je hebt zo van die sporten die heel veel mensen tot de verbeelding spreken, maar die slechts door weinigen worden beoefend. Zeilen is daar een voorbeeld van. De achttienjarige Nicolas D Hondt kwam toevallig in de zeilwereld terecht, maar hij verloor er wel zijn hart. Nicolas was tien toen hij met de zeilsport in aanraking kwam. Ik heb toen deelgenomen aan een Bloso zomerzeilkamp, vertelt hij. Dat vond ik wel leuk, maar ik dacht eigenlijk dat het bij die ene week zou blijven. Tot ik in de krant een aankondiging voor een wedstrijd zag waarbij je een zeilboot kon winnen. Nog zes anderen zouden een jaar lang een zeilboot in bruikleen mogen hebben. Ik was bij die zes gelukkigen. Na dat jaar had ik echt de smaak te pakken gekregen. Dat was het begin van een zeilcarrière die er nu al mooi uit ziet. Op het Belgisch kampioenschap behaalde Nicolas vorig jaar zilver, dit jaar brons. Op de open Duitse kampioenschappen finishte hij als twintigste. Het gaat inderdaad niet slecht, oordeelt hij. Tot nu toe nam ik aan veel wedstrijden deel. Als leerling in het middelbaar onderwijs heb je wel vaak tijd om een weekend of zelfs een week weg te zijn voor een wedstrijd. Vorig jaar heb ik een vijftiental wedstrijden gezeild, waarvan acht in het buitenland. Die worden dan gecombineerd met veel training vooraf. Nu ik ingenieurswetenschappen ga studeren aan de VUB, zal ik daar minder tijd voor hebben. Ik zal me dus moeten concentreren op de grote wedstrijden. Nu schat ik mezelf in bij de middenmoot, maar ik hoop natuurlijk dat ik nog beter zal worden.

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Bende jongeren Nicolas is helemaal verkocht aan de zeilsport. Het is een zeer volledige sport, stelt hij. Fysiek kan het door de wind echt zwaar zijn, maar ook tactiek speelt een belangrijke rol. Bovendien moet je psychologisch sterk in je schoenen staan, want je mag je niet laten intimideren en je moet kunnen leven met de onvoorspelbare natuurelementen. Ik ben graag buiten, in de natuur. De sfeer die rond het zeilen hangt, spreekt me ook erg aan. We zijn een bende jongeren die op het water wel vijanden zijn, maar nadien lachen we samen en zijn we de beste vrienden. Toch vraagt het zeilen veel geld, tijd en energie. Een boot kost al snel enkele duizenden euro s en naar wedstrijden moet je altijd een paar uur rijden, weet Nicolas. Ik ben er een veertigtal uur per week mee bezig. Conditie, kracht, vaardigheden, het moet allemaal onderhouden worden. Vroeger speelde ik ook veel muziek, maar daarmee ben ik gestopt omdat het zeilen te veel tijd vraagt. De kracht van de tacticus Nicolas zeilt in de Europe klasse, met een boot van 3,70 meter en één zeil. Een wedstrijd bestaat uit verschillende manches van telkens ongeveer vijftig minuten. De reden waarom je in een bepaalde klasse zit, heeft veel te maken met je lichaamsbouw. Vorig jaar hebben mijn ouders een Europe-boot gekocht. Het lijkt me wel wat om ooit eens met zijn tweeën te zeilen. Het tactische aspect van zeilraces ligt me minder, dus als ik iemand zou vinden die daar zeer sterk in is, zouden we elkaar kunnen versterken. Maar als je met twee bent, is het nog moeilijker om gepaste trainingsmomenten te vinden. Tussen droom en daad Ambities om prof te worden, heeft Nicolas niet. Het moet vooral plezant blijven, vindt hij. Als je fulltime met zeilen bezig bent, weet ik niet of er nog ruimte is voor plezier. Bovendien zijn er maar weinig Belgen die van zeilen kunnen leven. Rijk word je er al helemaal niet van. Het is fijn zoals het is. Ik ben graag buiten, er is een vriendschappelijke sfeer tussen de medezeilers en ik zie een mooi deel van de wereld. Meer hoeft voor mij niet. Ook al is het misschien de droom van elke zeiler om eens een wereldreis te maken met de zeilboot, toch zie ik me dat niet direct doen. Gewoon al de praktische moeilijkheden en de lange tijd die het vraagt, zijn al redenen om er niet aan te beginnen. Al blijft het natuurlijk fascinerend. Die fascinatie deelt hij met zijn broer Joachim en twee zussen Aline en Fanny. Het gezin uit Rode is dus in het weekend zelden thuis. Toch woon ik hier graag, stelt Nicolas. Het is hier mooi en er is alles wat we moeten hebben. Er valt ook voldoende te beleven: er is een zwembad, een jeugdhappening en een sporthappening. Omdat ik mijn middelbare school in Etterbeek heb afgewerkt, heb ik daar natuurlijk ook veel tijd doorgebracht. Ik ging er naar de scouts en de lokale fuiven. Dat wil niet zeggen dat Rode te doods zou zijn. Vlak bij Brussel en in het groen, het kan niet beter. Ik woon al achttien jaar in de omgeving en ik vind het prachtig. Ik zou hier zeker kunnen blijven wonen, besluit de jonge zeiler. Wim Troch Smullen van taal en zoetigheden in Café Combinne Café Combinne, het praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen in de Petanqueclub van Sint-Genesius-Rode, organiseerde op woensdag 29 september een dessertenbuffet. Gastvrouw Rita en de deelnemers van Café Combinne zorgden voor zoete en hartige lekkernijen. Crumble, allerlei taarten, quiche met zalm en prei, cakejes en nog veel meer: we kregen het amper op! Meer dan dertig gasten kwamen langs voor een glaasje wijn, de lekkere desserten en niet te vergeten een goed gesprek in het Nederlands. We wisselden tips over Nederlandstalige muziek uit, leerden nieuwe mensen kennen en speelden een wedstrijdje petanque onder de deskundige leiding van Marcel. Nederlands- en anderstaligen zijn elke woensdag van tot 22 uur welkom om in het Nederlands te babbelen. Locatie: Petanqueclub Rode vzw, Kwadeplasstraat 32 A, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer info: Arch educ, , , of bij het onthaal van GC de Boesdaalhoeve Spaghettifestijn TTC Den Hoek Zaterdag 13 november Vanaf 17 uur - Ons Parochiehuis Voor de dertiende keer organiseert TTC Den Hoek zijn spaghettifestijn. Wie de vorige jaren van onze spaghetti proefde, weet dat je voor een schappelijke prijs een overheerlijke spaghetti kan krijgen. Dit jaar is de steun van de Rodenaren meer dan welkom. We hebben opnieuw een ploeg die in de nationale afdeling speelt. Dat brengt natuurlijk extra kosten mee, maar zet Rode ook nog meer op de tenniskaart. Het bestuur van TTC Den Hoek verwacht je dus op 13 november!

8 08 VERENIGINGSNIEUWS Jaarfeest Puur Belgisch Pasar Zaterdag 20 november Pasar stelt voor: een spetterend jaarfeest in puur Belgische stijl. Op het menu staan een Belgisch aperitief, witloofsoep, kip met frietjes en verwenkoffie. De avond wordt feestelijk ingezet met een optreden van Benny Michiels. Tijdens de pauze en na het optreden feesten we verder met dj Joery. Ten slotte trakteren we je nog op de foto s van het afgelopen activiteitenjaar en we stellen het programma van 2011 voor. Info en inschrijven (voor 7 november): Rudy Decuyper, Vaucampslaan 4, 1654 Huizingen, , Wandeling Rijzige bomenkathedraal Streekgidsen van Zuidwest-Brabant Zondag 21 november uur - Middenhut Sint-Michielsdreef Wie schuilde er al niet in ons geliefde Zoniënwoud? Dan hebben we het niet zozeer over schoften en boeven. Heb je al eens stil gestaan bij het feit dat er een pad naar Antoon van Bourgondië is vernoemd, dat de aartshertogen Albrecht en Isabella er een paardenstoeterij lieten bouwen, dat ook Filips de Goede er zijn sporen naliet, dat de echtgenote van Leopold II er al eens ging wandelen? En ligt het Zoniënwoud nu in het Vlaamse, het Waalse of het Brusselse gewest? Wat betekenen een laar, een bunder, een kolenbrander, een spaanderboer, een bezembinder en een delle? De streekgidsen Zuidwest-Brabant nemen je mee op een wandeling van ongeveer 9 kilometer en laten je het Zoniënwoud op een heel andere manier ontdekken. Ze lichten een tipje van de geschiedkundige sluier op en brengen geen saaie verhalen, maar boeiende weetjes. Plaats van afspraak: Sint-Michielsdreef, Middenhut, kruispunt Waterloosesteenweg en Zoniënwoudlaan Prijs: 0,50 euro Meer info: Jan Quinart, , Lezingenreeks communautaire vorming Arch educ Wisselende coalities, ruziemakende kartelpartners, communautair gekibbel... Politiek in België is niet altijd een mooi schouwspel. Wie geraakt dan niet de kluts kwijt? Hoog tijd voor wat meer uitleg. Daarom organiseert Arch educ een project over politieke vorming in de gemeenten Opwijk, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. Zonder politiekers, maar met interessante sprekers. Lezing Guido Fonteyn en Dirk Vanoverbeke Dinsdag 9 november 20 uur GC de Boesdaalhoeve Guido Fonteyn is zelfstandig journalist en auteur. Hij werkte lang voor De Standaard, waar hij zich specialiseerde in berichtgeving over buurland Wallonië. In die periode schreef Fonteyn verschillende boeken over de relatie tussen Vlaanderen en Wallonië. Dirk Vanoverbeke is ook journalist. Hij komt uit een Belgisch nest: zijn Vlaamse ouders trokken naar Wallonië, zijn broer woont in Vlaanderen, zijn zus in Wallonië en Vanoverbeke zelf woont in het grensgebied Brussel. Op de redactie van Le Soir houdt hij zich bezig met verslaggeving over Vlaanderen. Het wordt een interessant gesprek tussen twee journalisten die het gewoon zijn van over de taalgrens te kijken. Lezing Frank Seberechts Dinsdag 14 december 20 uur GC de Boesdaalhoeve Frank Seberechts werkt als onderzoeker bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij onderzoekt al jaren de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het Vlaams-nationalisme en de Tweede Wereldoorlog. Seberechts kent de geschiedenis van de Rand en de verfransing van de randgemeenten rond Brussel. Welke historische evoluties liggen aan de grondslag van het debat dat al decennia lang de Belgische politiek beheerst? Hoe komt het dat de verhoudingen tussen de taalgemeenschappen zo zijn kunnen verzieken? Deze lezing gaat over de geschiedenis van de randgemeenten. Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? De lezingen duren telkens van 20 tot 22 uur. Prijs: 5 euro per sessie i.s.m. Arch educ Vormingplus Halle-Vilvoorde, GC de Boesdaalhoeve, Davidsfonds Rode Inschrijven: Arch educ,

9 COLUMN 09 Met verhalen voor kinderen zorgen Brede School de Puzzel Woensdag 1 december 20 uur bibliotheek Rode Brede School de Puzzel nodigt alle mama s, papa s en grootouders uit in de bibliotheek voor een sfeervolle avond over voorlezen. De focus ligt op hoe we best voorlezen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gastspreker van dienst is Daniëlle Daniëls. Onderzoek wijst uit dat kinderen die al vroeg boeken leren kennen, taalvaardiger zijn, sneller kunnen lezen, beter rekenen en ook graag lezen. Niets dan voordelen dus, maar voorlezen is in de eerste plaats gezellig. Samen genieten van een boek, elke dag opnieuw. Je krijgt een heleboel tips over hoe jij van voorlezen het leukste kwartiertje van de dag kan maken. Je proeft het verschil tussen voorlezen, interactief voorlezen en vertellen. Waarom zijn liedjes en versjes zo belangrijk? Zijn dvd s met verhalen even waardevol als een boek? Zin in een leuke infosessie met andere ouders? Zak dan af naar de bib, want voortaan zal het voorleeskwartiertje jouw leukste moment van de dag worden! Adres: de Bib, Dorpsstraat 42, 1640 Sint-Genesius-Rode Info en inschrijven (best op voorhand reserveren): , Jubelconcert Genesiuskoor Zaterdag 4 december 19 uur - H. Genesiuskerk Het Genesiuskoor zag het levenslicht in 1915 en blaast dit jaar dus 95 kaarsjes uit. Het koor viert deze verjaardag in stijl en nodigt je nu al uit op zijn jubelconcert. In het volgende nummer van buurten verneem je alles over dit unieke concert. Meer info: (Annie Willems) Zenne en Zoniën gaat wandelen De taalgrenswandeling Zondag 12 december 14 uur - Huize Terloo Koken met Greet Stoverij van hert met Breydelspek, rode wijn en sjalotten Ingrediënten voor 4 personen > 1 kg stoofvlees van hert > 1 fles rode wijn > tijm, laurier, rozemarijn en salie > boter > 1 blokje runderbouillon > 1 liter water > 3 eetlepels bloem > 4 eetlepels balsamicoazijn > 2 eetlepels suiker > 1 courgette > 2 wortelen > 2 raapjes > 1/8 knolselder > 4 eetlepels spekblokjes > 12 sjalotten Bereiding: > Bak het stoofvlees aan alle kanten bruin in boter. > Doe het vlees in een hoge pot en strooi er de bloem over. > Blus het braadvocht in de pan met het water en roer het aanbaksel goed los. Giet dit over het vlees, samen met de wijn, en voeg er de hele sjalotten bij. > Doe er een takje tijm, laurier, salie en rozemarijn bij. > Voeg de suiker en de balsamicoazijn toe en laat het geheel opkoken. > Laat een uur tot anderhalf uur lichtjes koken tot het vlees gaar is. > Snijd ondertussen de groenten in gelijke stukken en kook ze gaar. Voeg ze op het laatst bij de stoverij, samen met de spekblokjes. Tip: Serveer met puree of kroketten. Smakelijk, Greet De decembermaand is het ideale moment voor een landschapswandeling. We starten in Bellingen om via Sint-Renelde en Tweebeke terug te keren naar Bellingen. Onderweg genieten we van een landschap waar wilgenrijen en andere hagen het landschap doorsnijden. Waarom komen al die overvliegende vliegtuigen bij mooi weer het landschap verstoren? Veel tijd om er over te piekeren krijg je niet, want onderweg maken we vooral kennis met de fruitboeren, de bermbegroeiing en een mooi winterlandschap. We vertrekken aan Huize Terloo, Kareelstraat in Bellingen. Stevige wandelschoenen of bij regenweer laarzen zijn aangewezen. Info: ,

10 10 Songschrijvers doen hun Hoe bevlogen zijn songschrijvers? Hebben ze nood aan spanning en avontuur? Of is de muze hen eerder welgevallig op rustige momenten? Een verbroken relatie of een overrompelende verliefdheid zijn een dankbare voedingsbodem. Toch hoeft er niet altijd een stimulerende aanleiding te zijn. In de muzikale keuken van Mark Vanhie en Kris Wauters in Wolvertem worden een hele resem gitaren gestemd voor een sfeervolle tournee langs theaters en culturele centra, waarin twee songschrijvers en twee zangeressen in hun kaarten laten kijken. Kris Wauters onderbreekt de verbouwingswerken aan zijn woning om de tournee toe te lichten. Uit ervaring weten we dat het publiek maar al te graag te weten komt waarom we een bepaald lied hebben geschreven. Toen ons vorig jaar in Meise gevraagd werd om eenmalig een singer-songwriteravond met eigen werk te animeren, was dat optreden meteen uitverkocht en we programmeerden een tweede avond, waarvoor de tickets nog sneller de deur uit vlogen. De aanwezigen zongen de bekendste liedjes mee en hingen tijdens de commentaren aan onze lippen. In ons taalgebied praten zangers zelden over de voorgeschiedenis van hun songs. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn muziekliefhebbers het wel gewend. Randy Newman maakt er bijvoorbeeld een erezaak van. Dromen over songteksten Mark Vanhie leerde Kris Wauters kennen bij een project van Jean Bosco Safari voor Artsen Zonder Grenzen. Hij ondervond dat songs op veel manieren kunnen ontstaan. Het toeval is niet te onderschatten. Het voorspel van Don t talk to the liar, waarmee ik

11 nieuws uit de boesdaalhoeve 11 verhaal telkens een vervolg aan mijn tekst breien. Zelfs de melodie en de toonaard kreeg ik door! Of dat ook bij andere muzikanten gebeurt, weet ik niet. Het zou verband houden met onze alfagolven en daar bestaat voldoende wetenschappelijke literatuur over. Zodra we de spirituele thematiek aanraken, plukt Vanhie DNA-code van de ziel van William Gijsen uit de boekenkast. Het leven is een aaneenrijging van wonderlijke dingen. Ik schrijf al veertig jaar liedjes die over onze twijfels, gevoelens en gemoedsstemmingen gaan. Soms begin ik eraan, zonder te weten hoe ze zullen eindigen. Mijn intuïtie zegt wel of ik al dan niet goed bezig ben. Muziek voor fijnproevers Kris Wauters hoopt zijn publiek in de eerste plaats een fijne avond te bezorgen. De meeste liedjes van Clouseau behoren weliswaar tot de mainstream, maar soms worden tijdens het schrijven ook meer serieuze onderwerpen aangekaart of zijn er poëtische vondsten. In de loop van de jaren kregen de liedjes op melodieus vlak bovendien meer gewicht. Door ons vakmanschap kost het ons minder moeite om goed in het gehoor liggende songs uit te brengen. De omstandigheden waarin een song wordt gespeeld, bepalen doorgaans de betekenis en de diepgang. Hoewel mijn broer Koen Ik denk aan jou schreef naar aanleiding van een specifiek sterfgeval, wordt dit lied tegenwoordig ook opgedragen aan andere geliefden, van wie we noodgedwongen afscheid moeten nemen. Kris geeft toe dat hij eerder aanleg heeft voor de instrumentale kant dan voor de tekst. Ik pruts aan de snaren van mijn gitaar tot ik een muzikale ingeving krijg. De woorden worden er pas in een later stadium aan toegevoegd. In enkele gevallen moest ik de medemuzikanten van Clouseau over de streep trekken. Zo vonden zij aanvankelijk En dans geen geschikt nummer voor de plaat. Nadat ik het tempo had opgedreven, lustte iedereen er wel pap van. Het is dan ook een nummer dat bruist van levenslust. met The Bet vroeger een hit scoorde, was niet gepland, maar vloeide voort uit het afstellen van de versterker tijdens de repetitie. In het nummer wordt zijn zus gewaarschuwd voor kerels die geen leugen schuwen om haar te strikken. Soms borrelen ideeën voor songteksten op in een droom. In veel gevallen is de oogst zo interessant dat je alles meteen zou moeten opschrijven. Ook de laatste ogenblikken voor het slapengaan blijken voor Marc Vanhie heel vruchtbaar. Tijdens deze sluimermomenten zijn de hersenen zeer actief. Hetzelfde geldt voor de vroege ochtend. Vaak worden de woorden mij dan als het ware ingefluisterd. Toen ik in Los Angeles elke nacht voortdurend wakker schoot, kon ik Tine De Wilde Over songs gesproken zal op alle niveaus verschillen van de megaconcerten in december in het Antwerpse Sportpaleis. Het is geenszins de bedoeling om het publiek met spectaculaire effecten te overdonderen. Integendeel, we willen een warm en intiem samenhorigheidsgevoel creëren voor mensen met een hart voor muziek. Sarah De Koster, die hoge ogen gooide in de Soundmixshow, en Billie Kawende, die zich met haar soulstem kon uitleven op het jongste Brusselse Plazeyfestival, zorgen voor de vrouwelijke toets. Het resultaat is een authentiek, multicultureel en meerstemmig kwartet, zegt Mark Vanhie. We hebben geen vast stramien. Soms zingen we samen en ondersteunen de heren de zangeressen op gitaar, mondharmonica of ukelele, maar er zullen ook verrassende, muzikale combinaties worden uitgeprobeerd. We beperken ons alleszins tot songs waarover we een stevig verhaal kunnen vertellen, zodat geen enkele muzieklief hebber op zijn honger blijft zitten. Ludo Dosogne Over songs gesproken, woensdag 17 november, uur, GC de Boesdaalhoeve

12 02 12 nieuws uit de boesdaalhoeve Preselectie Zennetoer Zaterdag 13 november Gezocht, gevonden en geselecteerd: 25 muziekgroepen proberen gedurende vijf weken jury en publiek te overtuigen voor een plaats in de grote finale. Zennetoer legt deze editie de focus op jonge groepen uit eigen streek. Onze podia worden binnenkort dus ingepalmd door lokaal muzikaal geweld. Ook jij kan hen aan een finaleplaats helpen. Kom naar de preselecties en breng je stem uit op jouw favoriete groep. Kris Wauters en co Over songs gesproken Donderdag muziek Over songs gesproken is een uniek muzikaal theaterprogramma van vier vrienden over songs waar ze meestal zelf de hand in hadden, als schrijver of zanger(es). Marcel Vanhie, Kris Wauters, Sarah De Koster en Billie Kawende hebben aan de echte muziekliefhebbers gedacht. Helemaal anders dan de liedjesprogramma s die je al zag. Lennaert Maes De Bonski s zijn terug Donderdag muziek Met covers, eigen nummers en het verhaal van de mysterieuze Bonski s, brouwt Lennaert (van Lenny en de Wespen) een mooie, grappige en interactieve muzikale voorstelling. Geschikt voor iedereen, maar ontworpen voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Bovendien is de toegang tot de preselecties gratis! Op het podium van GC de Boesdaalhoeve staan op zaterdag 13 november vanaf 20 uur Attic Sweet, My Vital Organ, Choco La Mousse, Pan Spherics en My Lai. We zetten nog graag alle preselecties op een rijtje: Zaterdag 30 oktober CC de Meent Beersel Zaterdag 6 november CC Westrand Dilbeek Zaterdag 13 november GC de Boesdaalhoeve Sint-Genesius- Rode Zaterdag 20 november JC Puls Ternat Zaterdag 27 november JH Guuk Gooik De finale vindt plaats op zaterdag 8 januari 2011 in CC t Vondel (Halle). Meer info: De songs variëren van kleine pareltjes tot grote hits, van intiem tot uitbundig. Grote en kleine geheimen over nummers die iedereen kent, worden onthuld. Wist je bijvoorbeeld waarom de song En Dans van Clouseau de plaat bijna niet gehaald had? Of hoe de intro van Don t talk to the liar van The Bet wel heel toevallig ontstond? uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo) Info en reservering: , Lennaert Maes (singer-songwriter, gitaar) Andries Boone (multi-instrumentalist) Chris Carlier (contrabas) uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 10 euro (kassa), 7 euro (vvk), 7 euro (abo) Info en reservering: , Johannes Vande Voorde Circusstage In de paasvakantie is Circus in Beweging te gast in GC de Boesdaalhoeve. Van maandag 11 tot vrijdag 15 april kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar de gekste circuskunstjes leren. Inschrijven kan nu al voor wie de vakanties graag goed op voorhand plant! Meer info: ,

13 nieuws uit de boesdaalhoeve Paul Severs Seniorennamiddag Vrijdag muziek Paul Severs bracht zijn eerste plaatje uit in 1966 en heeft sindsdien een indrukwekkend repertoire opgebouwd. Iedereen zingt zijn hits Ik ben verliefd op jou, Geen wonder dat ik ween en Zeg s meisje probleemloos mee. Met al deze en talloze andere aanstekelijke liedjes bezorgt hij de aanwezigen een onvergetelijke namiddag vol ambiance. Het Kinderuur Wat er gebeurde toen Sinterklaas een keertje ziek was Zaterdag en zondag Kinderen hebben veel vragen over Sinterklaas. Neemt Sinterklaas een bad? Hoe oud is Sinterklaas eigenlijk? Wat eet Sinterklaas het liefst? Kan Sinterklaas ziek worden? Het antwoord op de laatste vraag is zeker en vast: ja. Op een dag, in de maand december, wordt de Sint plots Lazarus Force Majeure Donderdag 2-12 theater Hierbij wil ik je er graag aan herinneren dat ik ga sterven. Het zal je wellicht niet zijn ontgaan dat verschillende mensen uit je naaste omgeving er eveneens niet meer zijn, maar misschien is het ergste nieuws wel dat ook jij niet aan deze onoverkomelijkheid zult ontsnappen. Wat ben je van plan nog aan te vangen met je kostbare tijd? uur - GC de Boesdaalhoeve op locatie: dienstencentrum De Boomgaard Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo) Info en reservering: , ziek. Hij ligt met hoge koorts in bed, maar het speelgoed moet nog naar de kinderen gebracht worden. Wat nu? Een Sinterklaas zonder geschenkjes? Dat kan toch niet! Kunnen de Pieten het werk overnemen? Wat gebeurt daar toch allemaal in het paleis van Sinterklaas? Wil je het graag weten? Zak dan af naar de Boesdaalhoeve. Zaterdag uur en uur GC de Boesdaalhoeve Zondag uur, uur en uur GC de Boesdaalhoeve Tickets: 5 euro (vvk en kassa), -12-jarigen (gratis) Info en reservering: , Op welke manier wil je bijdragen aan je eigen onsterfelijkheid? Jezelf laten ombouwen tot Pamela Anderson? Je inschrijven voor een realitydocusoap? Eindelijk werk maken van een nageslacht? Bepaalde individuen het leven zuur maken? Een uitvinding bedenken tegen sterfelijkheid? Nu zijn we er, maar hoelang nog? Waarom? En hoe? Je kan steeds contact opnemen met Günther tijdens de bovenstaande voorstelling. Lazarus en Karen De Wolf (coaching) Günther Lesage (spel en tekst) uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo) Info en reservering: ,

14 14 Lennaert Maes brengt nieuwe Nederlandstalige muziekvoorstelling voor anderstaligen Het is plezierig om met taal bezig te zijn Johannes Vande Voorde Dat Nederlands leren niet altijd in een saai klaslokaal hoeft plaats te vinden, bewees Lennaert Maes (bekend van Lenny en de Wespen) al met zijn vorige show De klerenkleptomaan. Met De Bonski s zijn terug slaat hij dezelfde weg in. Hij brengt in verschillende centra van de Rand lichtvoetige Nederlandstalige muziek voor anderstaligen. De klerenkleptomaan was voor Lennaert Maes een openbaring. In de voorstelling bracht hij Nederlandstalige nummers voor mensen die Nederlands leren. Hij speelde toen met Andrei Bonski. Samen met zijn broer Kriss C. Bonski vormt Andrei de rode draad door de nieuwe voorstelling. In De Bonski s zijn terug vertellen we het verhaal van de gebroeders Bonski, verduidelijkt Lennaert. Dat zijn twee Kozakken die toevallig in België zijn terechtgekomen. Het beviel hen hier, want ze besloten om te blijven. Ik kom hen ook al toevallig op straat tegen, terwijl ze muziek aan het spelen zijn. We geraken aan de praat en zo blijkt dat ze Nederlands aan het leren zijn. Helemaal fictief is de voorstelling dus niet, want de twee broers zijn ook effectief Nederlands aan het leren. Dat is het grappige aan de voorstelling, gaat Lennaert verder. De twee spelen een rol, maar eigenlijk ook zichzelf. Alle ervaringen, grappige situaties of problemen die gepaard gaan met het leren van een nieuwe taal komen aan bod. De Kreuners en de imperatief Ondanks de verhaallijn met de twee broers, staat toch vooral de muziek centraal. Muziek en enkele gedichten, die samen duidelijk moeten maken dat het plezierig is om bezig te zijn met taal, vertelt Lennaert. Daarnaast werken we ook met visuele grappen. De liedjes zijn uiteraard allemaal vrij eenvoudig qua taalgebruik, al zijn ze

15 RAND-NIEUWS 15 niet allemaal van het laagste taalniveau. Dat hoeft ook niet, want je kan ook van de muziek en de klanken genieten zonder elk woord te verstaan. Sommige liedjes zijn speciaal voor de voorstelling geschreven, maar we brengen ook covers, zoals Ik wil je van De Kreuners. Dat is een heel eenvoudig liedje en ideaal om de imperatief te leren. Hoewel voor De Bonski s zijn terug een aantal nummers uit Lennaerts vorige voorstelling worden opgevist, is de invalshoek volledig anders. Vorige keer wilden we woordenschat aanleren in de voorstelling. Nu ligt de focus op uitspraak. Bij de voorstelling hoort trouwens een cd - Spreek het uit met uitspraakoefeningen. Ook uitspraak kan tot grappige situaties leiden. Zo is voor veel anderstaligen het verschil tussen oe en uu moeilijk, omdat die klanken in hun moedertaal niet bestaan. Een anderstalige die zijn buurman met dag boer begroet, kan voor de nodige hilariteit zorgen. Enthousiast publiek Met De klerenkleptomaan begaf Lennaert zich op onbekend terrein. Spelen voor anderstaligen was een totaal nieuwe, maar aangename ervaring. De reacties waren heel positief, vertelt hij. Je krijgt als artiest veel terug van een anderstalig publiek. Ze willen Nederlands leren, daarom zijn ze ook zo enthousiast. Ze vinden het fantastisch om creatief met die nieuwe taal bezig te zijn. De show is ook interactief; iedereen die mee wil zingen, mag dat. Het is ook niet moeilijk om de zaal mee te krijgen en wat voor het publiek belangrijk is: ze krijgen een bevestigend gevoel als ze de liedjes mee kunnen zingen. De muzikale voorstelling is enig in zijn soort. Theatergroep Fast Forward van Peter Schoenaerts maakt al wel een tiental jaar theatervoorstellingen voor anderstaligen, maar een zuiver muziekprogramma is wel uniek, weet Lennaert. Fast Forward is overigens ook betrokken bij de educatieve omkadering van De Bonski s zijn terug. De kunst van het compromis Ik had nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn, geeft Lennaert nog mee. Ik ben echt blij dat vzw de Rand me gevraagd heeft om dit te doen, want dit is echt het leukste wat ik ooit al heb gedaan. Als er nog eens een kans komt, wil ik dit zeker nog doen. Dit voorjaar ben ik ook gaan spelen in Indonesië, voor studenten die er Nederlands leren. Dat was een ontzettend fijne ervaring. Ik hoop dat ik dat ooit nog eens mag overdoen. Spelen voor anderstaligen mag dan wel een leuke ervaring zijn, evident is het allerminst. Je moet natuurlijk rekening houden met verschillende culturele bagage en andere gevoeligheden, weet Lennaert. Zo is vloeken in sommige culturen not done, maar sowieso zoek ik niet het harde, choquerende op. Het moet voor iedereen leuk blijven en dus moet je naar compromissen zoeken. Wim Troch De voorstelling De Bonski s zijn terug gaat op maandag 8 november in première in GC de Lijsterbes in Kraainem en is daarna te zien in verschillende centra van vzw de Rand. Op donderdag 18 november kan je de voorstelling zien in GC de Boesdaalhoeve. BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers, Heidi Wauters Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, , Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel , fax Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers, (onthaalmedewerker), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van tot uur, andere weekdagen van 9.00 tot uur en van tot uur. Rek.nr , gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wens je op je nieuwe adres gratis Buurten te blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstig adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus. Meer info:

16 Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat Waar Info november KAV Rode Centrum Creanamiddag Ons Parochiehuis Pierced Toonmoment CC de Meent/Beersel GC de Boesdaalhoeve Theater Anna s Steen Olifant en Krokodil GC de Boesdaalhoeve Zenne en Zoniën Ganzepootvijverwandeling Middenhut/Zoniënwoud Zennetoer Preselectie CC Westrand/Dilbeek Comité voor Missie en Ontwikkeling Misviering missionarissen H. Genesiuskerk Zenne en Zoniën Zennebeemdwandeling Parking kasteel/beersel KAV Rode Centrum Boutis of Provençaals patchwork Ons Parochiehuis UPV-infonamiddag: Leopold III, de vierde koning Dienstencentrum De Boomgaard Arch educ Thema-avond communautaire vorming: Guido Fonteyn GC de Boesdaalhoeve Pluimgewichten & Randrakkers Zevende badmintonduel Sporthal Wauterbos Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve TTC De Hoek Spaghettifestijn Ons Parochiehuis Zennetoer Preselectie GC de Boesdaalhoeve Maandelijkse wandeling o.l.v. Leo Dienstencentrum De Boomgaard Sportregio Zuidwest Rand Kleuterhappening Sportcomplex Vogelenzang/Lot KAV Rode Centrum Boutis of Provençaals patchwork Ons Parochiehuis GC de Boesdaalhoeve Kris Wauters & Co Over songs gesproken GC de Boesdaalhoeve OKRA Koffietafel Ons Parochiehuis 18 vtbkultuur Reisreportage GC de Boesdaalhoeve Lennaert Maes De Bonski s zijn terug GC de Boesdaalhoeve Theater over de kopzorg i.s.m. SEL Zenneland Dienstencentrum De Boomgaard GC de Boesdaalhoeve Paul Severs Seniorennamiddag Dienstencentrum De Boomgaard Zennetoer Preselectie JC Puls/Ternat 20 Pasar Jaarfeest Puur Belgisch GC de Boesdaalhoeve Sportregio Zuidwest Rand Skihappening Landgraaf (NL) KAV Rode Centrum Bloemschelp in paraffine Ons Parochiehuis Streekgidsen Zuidwest-Brabant Wandeling Rijzige bomenkathedraal Sint-Michielsdreef KAV Rode Centrum Boutis of Provençaals patchwork Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum Daguitstap Arch educ Infoavond: asiel en migratie Opvangcentrum Alsemberg Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) Zennetoer Preselectie JH Guuk/Gooik Maandelijkse wandeling o.l.v. Leo Dienstencentrum De Boomgaard Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) KAV Rode Centrum Jonge mensen aan het fornuis Ons Parochiehuis Jaarmarkt 2010: een reuzenfestijn Na twee jaren zonovergoten jaarmarkt, werd deze editie gezegend met opklaringen en buien. Er waren ongeveer dubbel zoveel marktkramers als vorig jaar. Onze verenigingen deden graag en massaal mee. Verschillende activiteiten zorgden voor animatie over het hele parcours. Geraken ze volgend jaar met hun verschillende standen opnieuw helemaal tot boven op den Dries? Onze reuzen zorgden echter voor grotere problemen. Zij zijn niet meer in conditie. Zo was Trinne, de vrouw van Tist, bedlegerig en hun dochter Waijnke moest haar vervangen. Tist moest onderweg zelfs gereanimeerd worden

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september buurten Sint-genesius-rode jaargang 11, nr 7 september 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy afgiftekantoor Kraainem 1 de lijsterbes Kraainem jaargang 12, nr 10 december 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 11 nr 3 maart 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 6-7 GFVP speelt kerstconcert with a twist. 2-3 Beleggen is weer hip. 10-11 Steeds minder kleine handelszaken

DE ZANDLOPER. 6-7 GFVP speelt kerstconcert with a twist. 2-3 Beleggen is weer hip. 10-11 Steeds minder kleine handelszaken afgiftekantoor Brussel X P 808393 DE ZANDLOPER WEMMEL JAARGANG 14 NR 10 DECEMBER 2013 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE ZANDLOPER EN VZW DE RAND België

Nadere informatie

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen

DE NEKKER. maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw. Aisling O Kane. Common Sense in Laken. Buren van de Koning. Eddy en Greet Van Nieuwenhuyzen De Nekker mei 2004 28-04-2004 13:12 Pagina 1 België - Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1450 DE NEKKER maandblad Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw Aisling O Kane. "Common Sense" in Laken. Buren van de Koning.

Nadere informatie

Verder in dit krantje:

Verder in dit krantje: Maandelijks tijdschrift juli augustus 2013 Jaargang 7 Afgiftekantoor: Vosselaar Erkenningsnr: p409462 België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 BC 9537 Familieberichten: Aan alle jarigen van de maand Juli en

Nadere informatie

4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes

4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes de lijsterbes jaargang 8, nr 7 september 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België-Belgique P.B.

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas gemeentelijk INFOBLAD verschijnt niet in augustus Maandelijks tijdschrift Januari 2013 1 Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013 p. 12 Gratis kinderworkshops www.leopoldsburg.be p. 9 Het

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

SSST, HIER SLAAPT EEN NACHTRAAF RADIOPRESENTATRICE FREDERIKA DEL NERO VOLGT HAAR BIORITME SPECIAL 7 OP 10 WORDT GEPEST OPGEPAST: PEUTERS IN ACTIE!

SSST, HIER SLAAPT EEN NACHTRAAF RADIOPRESENTATRICE FREDERIKA DEL NERO VOLGT HAAR BIORITME SPECIAL 7 OP 10 WORDT GEPEST OPGEPAST: PEUTERS IN ACTIE! DOE MEE! HET MAGAZINE DAT DEUGD DOET NAJAAR 2014 WWW.FACEBOOK.COM/MAGAZINECAVA SPECIAL 7 OP 10 WORDT GEPEST OPGEPAST: PEUTERS IN ACTIE! v + ENQUÊTE HEB JIJ NOG VRIJE TIJD? EEN UITGAVE VAN CM MECHELEN-TURNHOUT

Nadere informatie

SABAM MAGAZINE// LIESA VAN DER AA VERTAALT LIEFDE VOOR VIDEOKUNST IN VISUEEL MUZIEKVERHAAL //APRIL>MEI>JUNI/JAAR 2012//

SABAM MAGAZINE// LIESA VAN DER AA VERTAALT LIEFDE VOOR VIDEOKUNST IN VISUEEL MUZIEKVERHAAL //APRIL>MEI>JUNI/JAAR 2012// SABAM MAGAZINE// 69 //APRIL>MEI>JUNI/JAAR 2012// DRIEMAANDELIJKS 2/4 TIJDSCHRIFT //18 DE JAARGANG //AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X WWW.SABAM.BE LIESA VAN DER AA VERTAALT LIEFDE VOOR VIDEOKUNST IN VISUEEL MUZIEKVERHAAL

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie