4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode"

Transcriptie

1 buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352 afgiftekantoor sint-genesius-rode 4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode jarige Rodenaar Nicolas D Hondt zeilt Europa rond Songschrijvers doen hun verhaal in GC de Boesdaalhoeve Lennaert Maes brengt nieuwe Nederlandstalige muziekvoorstelling voor anderstaligen TDW

2 02 AAN DE POLITIEKE POLS De geheime taalcode Uit de gemeenteraad van 9 september Slechts een paar punten op de agenda van deze gemeenteraad, maar de inbreng van de Nederlandstalige oppositie Samen maakt ook deze zitting de moeite waard. > Raadslid Bruno Stoffels (Samen) heeft vragen over de gemeentekrant. De burgemeester beloofde tijdens de vorige gemeenteraad dat er een meldingsfiche gepubliceerd zou worden, zodat burgers problemen kunnen signaleren. Het is nog steeds wachten op de meldingsfiche. De verkoop van tweedehandskleding door de Kapstok in het cultureel centrum stond er wél in, maar was al voorbij voor de krant in de brievenbussen viel. Een groot artikel over de tentoonstelling van Rodeart in november werd opgenomen, terwijl de viering van 20 jaar SAR (Senior Artis Rode) in september niet werd vermeld. Wie beslist welk artikel wordt gepubliceerd? Hoe komt deze krant eigenlijk tot stand? De burgemeester legt uit dat er steeds een proefdruk aan alle collegeleden wordt gegeven. Door redactieproblemen tijdens de grote vakantie was dat deze keer niet het geval en er slopen fouten in de krant. Verder zegt ze niet op de hoogte te zijn geweest van de tentoonstelling van SAR. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) geeft nog een paar suggesties mee aan de burgemeester. Er wordt best een publicatieplan opgemaakt bij het begin van het jaar, met telkens een uiterste datum waarop de artikels binnen moeten zijn. Ook de verenigingen worden in dat geval op de hoogte gebracht. De krant in pdf-formaat op de gemeentelijke website zetten behoort eveneens tot de mogelijkheden. > De vernieuwde website (www. sint-genesius-rode.be) oogt in ieder geval beter dan voorheen. Op de homepagina wordt wel niet vermeld dat de bevolkingsdienst open is op zaterdagvoormiddag. Het is ook nog steeds wachten op het webloket. De mogelijkheid om thuis via de computer bepaalde documenten op te vragen, zou een belangrijke impact kunnen hebben op de werklast van het personeel. De burgemeester legt uit dat het e-loket in de maand september klaar had moeten zijn, maar het is niet af. Ze zal de informatieambtenaar contacteren en de suggesties zullen door het college bestudeerd worden. > Het opstellen van een rioolplan wordt dringend. Tegen 2014 zou een gescheiden rioolstelsel een feit moeten zijn. Veel mensen zullen bijgevolg een bijkomende afvoerbuis moeten plaatsen. Daarom is het essentieel dat er werk gemaakt wordt van een duidelijke planning. Raadslid Raf Stoffels (Samen) voegt eraan toe dat de mensen verwittigd moeten worden, zodat ze er rekening mee kunnen houden bij verbouwingswerken aan hun woning. De verantwoordelijke schepen Georges Clerfayt (IC/GB) bedankt raadslid De Spiegeleer voor zijn goede ideeën en drukt zijn bezorgdheid uit over het rioolplan. Er werd een inventaris gemaakt van de verschillende plaatsen waar nog geen riolering bestaat. We zitten nog in de voorbereidingsfase en er is meer tijd nodig. De gemeenteraad zal op de hoogte gebracht worden nadat op het college de stand van zaken is besproken. Het vuile water naar het zuiveringsstation krijgen, is inderdaad dringend, maar effectief overal een gescheiden rioleringsstelsel hebben zal lang duren. > Schepen van Financiën Sophie Wilmès (IC/GB) zou werk maken van een nieuw subsidiereglement voor verenigingen. Hoe ver staat het daarmee? Op welke subsidies kunnen zij aanspraak maken? Schepen Wilmès is duidelijk: er komt geen daling van de subsidies, maar men werkt nog aan het reglement. Dit najaar zou alles klaar moeten zijn en er zal voor de raadsleden een informatievergadering gepland worden. > Tijdens de gemeenteraad van 23 juni werd via de gemeentesecretaris een brief bezorgd aan de toen afwezige schepen van Burgerlijke Stand en Bevolking Eric Libert (IC/GB). Bijna

3 uit de gemeente 03 drie maanden later is er nog steeds geen spoor van antwoord. Om er zeker van te zijn dat schepen Libert wel degelijk op de hoogte is van de brief, leest raadslid De Spiegeleer (Samen) hem nog eens voor. Is er al dan niet een taalcode geregistreerd in Rode? Schepen Libert heeft naar eigen zeggen de brief heel laat gekregen, maar is nu toch bereid te antwoorden. De taalcode staat vermeld in het rijksregister. Dit is wettelijk en behoort tot de federale overheid. Hij heeft echter geen kennis van het bestaan van een gemeentelijk register waarin de taalcode staat. Raadslid De Spiegeleer vraagt een schriftelijke bevestiging van dit antwoord en heeft nog de volgende bedenking: hoe komt het dat de inwoners van onze gemeente bij verkiezingen hun oproepingsbrief in hun eigen taal krijgen (Nederlands of Frans) als men niet over een taalcode beschikt? > Raadslid Veerle Wauters (Samen) vraagt aan schepen Clerfayt (IC/GB) wanneer er een vergadering plaats zal vinden om de plannen voor de heraanleg van het dorpsplein te bespreken. Voor schepen Clerfayt is dat nog niet nodig vermits het nog 1 à 2 jaar zal duren vooraleer de werken zullen starten. Raadslid Wauters vindt dat dit net de reden is waarom er op tijd met de voorbereiding begonnen moet worden. In buurgemeente Alsemberg is het duidelijk welke impact de heraanleg van een dorpscentrum heeft. Schepen Clerfayt zegt geen zin te hebben in een praatbarak. Het studiebureau heeft veel werk en ook de Aquafinwerken achter de kerk waren niet gepland, zodat de geplande heraanleg van het dorpsplein nu geen prioriteit is. > Tot half september was de Duboislaan opnieuw afgesloten voor het verkeer. Raadslid Raf Stoffels (Samen) vraagt zich af wat het resultaat is van de motie die werd ingediend tegen de sluiting van de Duboislaan. De burgemeester legt uit dat zowel het college als de politie pogingen deden om een lange sluiting van de Duboislaan tegen te gaan, voorlopig zonder resultaat. Is dit een proefproject om op termijn de laan definitief te sluiten? Tot slot vraagt raadslid Robert Sterckx (Samen) om een lijst van alle geplande openbare werken in Rode op de gemeentelijke website te plaatsen. 150 jaar samen pastoor zijn Zondag 12 september werden drie pastoors voor hun gezamenlijke inzet van 150 jaar priesterschap feestelijk gehuldigd in de Genesiuskerk. Jan Moons (60 jaar priesterwijding), Guido Van de Cauter (50 jaar) en Albert Lefebvre (40 jaar), werden dankbaar geprezen. De viering stond in het teken van samenleven met en onder elkaar. Samen nodig zijn, geven en steunen, maar ook danken en troosten. Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gratis voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs Drie prikjes nu kunnen je later veel leed besparen. Dat is de slogan waarmee de Vlaamse overheid vanaf het schooljaar alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen (of geboren in 1998) het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aanbiedt. Een aantal types van het HPV-virus kunnen bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Volledige vaccinatie bestaat uit drie inspuitingen in de loop van één schooljaar. Ze kunnen gegeven worden door de CLB s of door een arts naar keuze. De vaccinatie is sterk aanbevolen, maar niet verplicht. Meer info:

4 04 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid Tine De Wilde Een code voor de kinderen De kindjes in kinderdagverblijf t Kapoentje kunnen zich voortaan een stuk veiliger voelen. Het verblijf investeerde in extra veiligheidsmaatregelen. Alleen wie de deurcode kent, kan binnen. Bovendien wordt iedereen die komt en gaat gefilmd, legt de nieuwe directrice Carina Stroolens uit. Kind en Gezin subsidieert een deel van de kosten, een maatregel na de gruwelijke feiten in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. De moord op de baby s Leon en Korneel en kinderverzorgster Marita in Fabeltjesland in Dendermonde zindert nog na. Kind en Gezin looft premies uit aan erkende crèches die investeren in meer veiligheid. Kinderdagverblijf t Kapoentje aan de Kloosterweg in Sint-Genesius-Rode maakte daar dankbaar gebruik van. Er waren wel plannen om iets aan de veiligheid te doen, vertelt directrice Carina Stroolens. De gruweldaad in Dendermonde heeft die plannen in een stroomversnelling gebracht. Ouders moesten al langer een sas door: eerst de buitendeur en dan een toegangsdeur tot het kinderdagverblijf. Sinds juli moeten ze een toegangscode intoetsen om de tweede deur te openen. Ze worden ook gefilmd. Zowel in de bureaus op de tweede verdieping, de baby- en kruiperafdeling op de eerste verdieping als de peuterafdelingen op het gelijkvloers kunnen we op een schermpje zien wie aan de deur staat. Een geruststelling voor de ouders en de kinderen, maar ook voor het personeel. De investering bedraagt 6118 euro, Kind en Gezin betaalt daar 1500 euro van. Veiliger dan Jette Twee jaar geleden, toen Kim De Gelder Fabeltjesland binnen drong, werkte Carina nog in een kinderdagverblijf in Jette. Ze weet dus niet hoe de ouders in Sint-Genesius-Rode toen reageerden op de gruwel. Dat we nu deze maatregelen hebben genomen, vinden ze uiteraard wel goed. Sint- Genesius-Rode is wel een veilige buurt. In Jette ging het er soms agressiever aan toe. Ouders namen het niet als we bijvoorbeeld hun kindje moesten weigeren omdat er geen plaats was en lieten dat maar al te duidelijk merken. Hier is er begrip voor de situatie. Ook nu vormen de wachtlijsten een probleem. Het kinderdagverblijf telt 51

5 uit de gemeente 05 kinderen. Kinderdagverblijf Tinkelbel in wijk Den Hoek eveneens onderdeel van de vzw Consolata telt er 39. Ik krijg elke dag vier of vijf telefoontjes van mensen die een opvangplaats zoeken. Wij hebben geen plaats tot minstens januari Misschien komt daar in de toekomst beterschap in. t Kapoentje grenst aan een kloostervleugel. Nu de zusters weg zijn, biedt dat misschien wel uitbreidingsmogelijkheden. Daar moet de Raad van Bestuur over oordelen. Het is alleszins niet voor de nabije toekomst, zegt de directrice voorzichtig. Glimlach van een baby Carina is nog maar enkele maanden directrice. Ze is maatschappelijk assistent van opleiding en geeft zichzelf een jaar tijd om zich in te werken vooraleer ze haar stempel wil drukken op de werking. Er zijn nog een aantal werkpunten, vindt ze, maar geef me de tijd om de crèche beter te leren kennen. De job doet ze heel graag. Je bent met 101 verschillende dingen bezig. Dat zijn vooral beleids- en personeelszaken, maar ik probeer elke dag ook een tijdje met de kinderen bezig te zijn. Als directrice moet je de kinderen toch een beetje kennen. Een glimlach van een baby, dat maakt je dag goed. Tinkelbel Kinderdagverblijf Tinkelbel in wijk Den Hoek investeerde al een zestal jaar geleden dus voor het drama in Dendermonde in extra veiligheidsmaatregelen. We hebben toen verbouwingen gedaan en er werden meteen een reeks maatregelen genomen, vertelt coördinatrice Mia Hellemans. Ouders hebben een badge waarmee ze binnen kunnen en sinds vorig jaar zijn er ook camera s. Dat was nodig. Je kon toen niet altijd zien wie er binnen of buiten kwam. Tinkelbel ligt meer afgelegen dan t Kapoentje en heeft wel eens af te rekenen met vandalisme zoals graffiti op de muren, maar ergere dingen zijn er gelukkig nog niet gebeurd. Bart Claes Sportregiowerking Zuidwest Rand stelt voor > Kleuterhappening Zondag 14 november 14 tot 17 uur De kleuterhappening is voor heel wat families niet nieuw. Ben je er nog nooit geweest? Kom dan zeker langs. De kans is bijzonder groot dat je de volgende editie opnieuw staat te popelen om mee te sporten. Alle kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen deelnemen aan een gevarieerd sportaanbod: een evenwichtsparcours, springkastelen, fietsjes, pedalo s, tattoos, puzzels, een klim- en klauterparcours... Adres: sportcomplex Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Lot Prijs: 3 euro Inschrijven gebeurt ter plaatse. > Skihappening Zondag 21 november 9 tot 17 uur Zowel beginners als ervaren skiërs kunnen mee naar Snowworld in Landgraaf. Beginners kunnen kennismaken met het skiën (of snowboarden) door een uur les te volgen en een uur vrij te skiën (of te snowboarden). Ervaren skiërs kunnen zich twee uur vrij uitleven. Jongeren onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn door een meerderjarige. De minimumleeftijd om deel te nemen is 8 jaar. Prijs: Jongeren onder de 13 jaar betalen slechts 20 euro. Vanaf 13 jaar bedraagt de deelnameprijs 25 euro. Toegang, eventuele les, busvervoer en verzekering zijn daarbij inbegrepen, een heel voordelig aanbod! Vertrek autobus: 9 uur - parking provinciedomein Huizingen We zijn terug in Huizingen rond 17 uur. Info en inschrijven (tot 6 november): Cindy Van Dijck, , Sprokkels Er is eindelijk een manier gevonden om de leegloop in Rode te voorkomen. In ons dorp dreig je je garage of woning niet meer uit te kunnen als je s ochtends ontwaakt, omdat een of andere aannemer de straat of het voetpad al van bij het ochtendgloren heeft open gegooid. In andere gemeenten brengt men je hiervan vooraf op de hoogte via een briefje in je brievenbus of minstens een kalender op de gemeentelijke website. Niet in Rode dus. Is jouw wagen ook het slachtoffer geworden van een aanslag door de bult in den bos? Na lang wachten en vele kilometers omrijden ging den bos eindelijk open. De pret was van korte duur, want de nieuwe drempels waren zo vernieuwend dat je ook het onderstel van je wagen mocht laten vernieuwen na een doortocht langs de Duboislaan. Het waren eerder Berlijnse muren dan Berlijnse kussens. We zullen binnenkort ook de mooiste beestjes van het land in het Zoniënwoud hebben. De vreemde dingen die je als je even wegkijkt van de hoge drempels langs de zijkant van de weg ziet, zijn geen windmolentjes, maar wel wildspiegels. Nu kan mevrouw ree zich spiegelen en vaststellen dat ze er goed uitziet. De jaarmarkt was er één met een lach en een traan. Een lach als de zon erdoor geraakte en een traan als het regende. We hebben veel zakdoeken gebruikt. De vele marktkramers waren genoodzaakt om de boeken iets sneller te sluiten dan gepland. Ook Feest in Rode viel s anderendaags deftig in het water. Ook voor de weergoden moet er blijkbaar evenwicht zijn. Maanden nadat we het hier aankondigden, is men dan toch begonnen met de sloop van de woningen aan het station. Nog goed nieuws is dat de vrijgekomen ruimte dienst zal doen als parking. Voor eventjes toch, want ondanks de opgelopen vertraging zal de aanleg van het GEN vroeg of laat toch starten. Dat ze nog maar even wachten tot we de toerkes die we momenteel in en rond de dorpskern mogen draaien verteerd hebben

6 06 18-jarige Rodenaar Nicolas D Hondt zeilt Europa rond Ik hou van de sfeer die rond zeilen hangt Je hebt zo van die sporten die heel veel mensen tot de verbeelding spreken, maar die slechts door weinigen worden beoefend. Zeilen is daar een voorbeeld van. De achttienjarige Nicolas D Hondt kwam toevallig in de zeilwereld terecht, maar hij verloor er wel zijn hart. Nicolas was tien toen hij met de zeilsport in aanraking kwam. Ik heb toen deelgenomen aan een Bloso zomerzeilkamp, vertelt hij. Dat vond ik wel leuk, maar ik dacht eigenlijk dat het bij die ene week zou blijven. Tot ik in de krant een aankondiging voor een wedstrijd zag waarbij je een zeilboot kon winnen. Nog zes anderen zouden een jaar lang een zeilboot in bruikleen mogen hebben. Ik was bij die zes gelukkigen. Na dat jaar had ik echt de smaak te pakken gekregen. Dat was het begin van een zeilcarrière die er nu al mooi uit ziet. Op het Belgisch kampioenschap behaalde Nicolas vorig jaar zilver, dit jaar brons. Op de open Duitse kampioenschappen finishte hij als twintigste. Het gaat inderdaad niet slecht, oordeelt hij. Tot nu toe nam ik aan veel wedstrijden deel. Als leerling in het middelbaar onderwijs heb je wel vaak tijd om een weekend of zelfs een week weg te zijn voor een wedstrijd. Vorig jaar heb ik een vijftiental wedstrijden gezeild, waarvan acht in het buitenland. Die worden dan gecombineerd met veel training vooraf. Nu ik ingenieurswetenschappen ga studeren aan de VUB, zal ik daar minder tijd voor hebben. Ik zal me dus moeten concentreren op de grote wedstrijden. Nu schat ik mezelf in bij de middenmoot, maar ik hoop natuurlijk dat ik nog beter zal worden.

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Bende jongeren Nicolas is helemaal verkocht aan de zeilsport. Het is een zeer volledige sport, stelt hij. Fysiek kan het door de wind echt zwaar zijn, maar ook tactiek speelt een belangrijke rol. Bovendien moet je psychologisch sterk in je schoenen staan, want je mag je niet laten intimideren en je moet kunnen leven met de onvoorspelbare natuurelementen. Ik ben graag buiten, in de natuur. De sfeer die rond het zeilen hangt, spreekt me ook erg aan. We zijn een bende jongeren die op het water wel vijanden zijn, maar nadien lachen we samen en zijn we de beste vrienden. Toch vraagt het zeilen veel geld, tijd en energie. Een boot kost al snel enkele duizenden euro s en naar wedstrijden moet je altijd een paar uur rijden, weet Nicolas. Ik ben er een veertigtal uur per week mee bezig. Conditie, kracht, vaardigheden, het moet allemaal onderhouden worden. Vroeger speelde ik ook veel muziek, maar daarmee ben ik gestopt omdat het zeilen te veel tijd vraagt. De kracht van de tacticus Nicolas zeilt in de Europe klasse, met een boot van 3,70 meter en één zeil. Een wedstrijd bestaat uit verschillende manches van telkens ongeveer vijftig minuten. De reden waarom je in een bepaalde klasse zit, heeft veel te maken met je lichaamsbouw. Vorig jaar hebben mijn ouders een Europe-boot gekocht. Het lijkt me wel wat om ooit eens met zijn tweeën te zeilen. Het tactische aspect van zeilraces ligt me minder, dus als ik iemand zou vinden die daar zeer sterk in is, zouden we elkaar kunnen versterken. Maar als je met twee bent, is het nog moeilijker om gepaste trainingsmomenten te vinden. Tussen droom en daad Ambities om prof te worden, heeft Nicolas niet. Het moet vooral plezant blijven, vindt hij. Als je fulltime met zeilen bezig bent, weet ik niet of er nog ruimte is voor plezier. Bovendien zijn er maar weinig Belgen die van zeilen kunnen leven. Rijk word je er al helemaal niet van. Het is fijn zoals het is. Ik ben graag buiten, er is een vriendschappelijke sfeer tussen de medezeilers en ik zie een mooi deel van de wereld. Meer hoeft voor mij niet. Ook al is het misschien de droom van elke zeiler om eens een wereldreis te maken met de zeilboot, toch zie ik me dat niet direct doen. Gewoon al de praktische moeilijkheden en de lange tijd die het vraagt, zijn al redenen om er niet aan te beginnen. Al blijft het natuurlijk fascinerend. Die fascinatie deelt hij met zijn broer Joachim en twee zussen Aline en Fanny. Het gezin uit Rode is dus in het weekend zelden thuis. Toch woon ik hier graag, stelt Nicolas. Het is hier mooi en er is alles wat we moeten hebben. Er valt ook voldoende te beleven: er is een zwembad, een jeugdhappening en een sporthappening. Omdat ik mijn middelbare school in Etterbeek heb afgewerkt, heb ik daar natuurlijk ook veel tijd doorgebracht. Ik ging er naar de scouts en de lokale fuiven. Dat wil niet zeggen dat Rode te doods zou zijn. Vlak bij Brussel en in het groen, het kan niet beter. Ik woon al achttien jaar in de omgeving en ik vind het prachtig. Ik zou hier zeker kunnen blijven wonen, besluit de jonge zeiler. Wim Troch Smullen van taal en zoetigheden in Café Combinne Café Combinne, het praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen in de Petanqueclub van Sint-Genesius-Rode, organiseerde op woensdag 29 september een dessertenbuffet. Gastvrouw Rita en de deelnemers van Café Combinne zorgden voor zoete en hartige lekkernijen. Crumble, allerlei taarten, quiche met zalm en prei, cakejes en nog veel meer: we kregen het amper op! Meer dan dertig gasten kwamen langs voor een glaasje wijn, de lekkere desserten en niet te vergeten een goed gesprek in het Nederlands. We wisselden tips over Nederlandstalige muziek uit, leerden nieuwe mensen kennen en speelden een wedstrijdje petanque onder de deskundige leiding van Marcel. Nederlands- en anderstaligen zijn elke woensdag van tot 22 uur welkom om in het Nederlands te babbelen. Locatie: Petanqueclub Rode vzw, Kwadeplasstraat 32 A, 1640 Sint-Genesius-Rode Meer info: Arch educ, , , of bij het onthaal van GC de Boesdaalhoeve Spaghettifestijn TTC Den Hoek Zaterdag 13 november Vanaf 17 uur - Ons Parochiehuis Voor de dertiende keer organiseert TTC Den Hoek zijn spaghettifestijn. Wie de vorige jaren van onze spaghetti proefde, weet dat je voor een schappelijke prijs een overheerlijke spaghetti kan krijgen. Dit jaar is de steun van de Rodenaren meer dan welkom. We hebben opnieuw een ploeg die in de nationale afdeling speelt. Dat brengt natuurlijk extra kosten mee, maar zet Rode ook nog meer op de tenniskaart. Het bestuur van TTC Den Hoek verwacht je dus op 13 november!

8 08 VERENIGINGSNIEUWS Jaarfeest Puur Belgisch Pasar Zaterdag 20 november Pasar stelt voor: een spetterend jaarfeest in puur Belgische stijl. Op het menu staan een Belgisch aperitief, witloofsoep, kip met frietjes en verwenkoffie. De avond wordt feestelijk ingezet met een optreden van Benny Michiels. Tijdens de pauze en na het optreden feesten we verder met dj Joery. Ten slotte trakteren we je nog op de foto s van het afgelopen activiteitenjaar en we stellen het programma van 2011 voor. Info en inschrijven (voor 7 november): Rudy Decuyper, Vaucampslaan 4, 1654 Huizingen, , Wandeling Rijzige bomenkathedraal Streekgidsen van Zuidwest-Brabant Zondag 21 november uur - Middenhut Sint-Michielsdreef Wie schuilde er al niet in ons geliefde Zoniënwoud? Dan hebben we het niet zozeer over schoften en boeven. Heb je al eens stil gestaan bij het feit dat er een pad naar Antoon van Bourgondië is vernoemd, dat de aartshertogen Albrecht en Isabella er een paardenstoeterij lieten bouwen, dat ook Filips de Goede er zijn sporen naliet, dat de echtgenote van Leopold II er al eens ging wandelen? En ligt het Zoniënwoud nu in het Vlaamse, het Waalse of het Brusselse gewest? Wat betekenen een laar, een bunder, een kolenbrander, een spaanderboer, een bezembinder en een delle? De streekgidsen Zuidwest-Brabant nemen je mee op een wandeling van ongeveer 9 kilometer en laten je het Zoniënwoud op een heel andere manier ontdekken. Ze lichten een tipje van de geschiedkundige sluier op en brengen geen saaie verhalen, maar boeiende weetjes. Plaats van afspraak: Sint-Michielsdreef, Middenhut, kruispunt Waterloosesteenweg en Zoniënwoudlaan Prijs: 0,50 euro Meer info: Jan Quinart, , Lezingenreeks communautaire vorming Arch educ Wisselende coalities, ruziemakende kartelpartners, communautair gekibbel... Politiek in België is niet altijd een mooi schouwspel. Wie geraakt dan niet de kluts kwijt? Hoog tijd voor wat meer uitleg. Daarom organiseert Arch educ een project over politieke vorming in de gemeenten Opwijk, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. Zonder politiekers, maar met interessante sprekers. Lezing Guido Fonteyn en Dirk Vanoverbeke Dinsdag 9 november 20 uur GC de Boesdaalhoeve Guido Fonteyn is zelfstandig journalist en auteur. Hij werkte lang voor De Standaard, waar hij zich specialiseerde in berichtgeving over buurland Wallonië. In die periode schreef Fonteyn verschillende boeken over de relatie tussen Vlaanderen en Wallonië. Dirk Vanoverbeke is ook journalist. Hij komt uit een Belgisch nest: zijn Vlaamse ouders trokken naar Wallonië, zijn broer woont in Vlaanderen, zijn zus in Wallonië en Vanoverbeke zelf woont in het grensgebied Brussel. Op de redactie van Le Soir houdt hij zich bezig met verslaggeving over Vlaanderen. Het wordt een interessant gesprek tussen twee journalisten die het gewoon zijn van over de taalgrens te kijken. Lezing Frank Seberechts Dinsdag 14 december 20 uur GC de Boesdaalhoeve Frank Seberechts werkt als onderzoeker bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij onderzoekt al jaren de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het Vlaams-nationalisme en de Tweede Wereldoorlog. Seberechts kent de geschiedenis van de Rand en de verfransing van de randgemeenten rond Brussel. Welke historische evoluties liggen aan de grondslag van het debat dat al decennia lang de Belgische politiek beheerst? Hoe komt het dat de verhoudingen tussen de taalgemeenschappen zo zijn kunnen verzieken? Deze lezing gaat over de geschiedenis van de randgemeenten. Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? De lezingen duren telkens van 20 tot 22 uur. Prijs: 5 euro per sessie i.s.m. Arch educ Vormingplus Halle-Vilvoorde, GC de Boesdaalhoeve, Davidsfonds Rode Inschrijven: Arch educ,

9 COLUMN 09 Met verhalen voor kinderen zorgen Brede School de Puzzel Woensdag 1 december 20 uur bibliotheek Rode Brede School de Puzzel nodigt alle mama s, papa s en grootouders uit in de bibliotheek voor een sfeervolle avond over voorlezen. De focus ligt op hoe we best voorlezen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gastspreker van dienst is Daniëlle Daniëls. Onderzoek wijst uit dat kinderen die al vroeg boeken leren kennen, taalvaardiger zijn, sneller kunnen lezen, beter rekenen en ook graag lezen. Niets dan voordelen dus, maar voorlezen is in de eerste plaats gezellig. Samen genieten van een boek, elke dag opnieuw. Je krijgt een heleboel tips over hoe jij van voorlezen het leukste kwartiertje van de dag kan maken. Je proeft het verschil tussen voorlezen, interactief voorlezen en vertellen. Waarom zijn liedjes en versjes zo belangrijk? Zijn dvd s met verhalen even waardevol als een boek? Zin in een leuke infosessie met andere ouders? Zak dan af naar de bib, want voortaan zal het voorleeskwartiertje jouw leukste moment van de dag worden! Adres: de Bib, Dorpsstraat 42, 1640 Sint-Genesius-Rode Info en inschrijven (best op voorhand reserveren): , Jubelconcert Genesiuskoor Zaterdag 4 december 19 uur - H. Genesiuskerk Het Genesiuskoor zag het levenslicht in 1915 en blaast dit jaar dus 95 kaarsjes uit. Het koor viert deze verjaardag in stijl en nodigt je nu al uit op zijn jubelconcert. In het volgende nummer van buurten verneem je alles over dit unieke concert. Meer info: (Annie Willems) Zenne en Zoniën gaat wandelen De taalgrenswandeling Zondag 12 december 14 uur - Huize Terloo Koken met Greet Stoverij van hert met Breydelspek, rode wijn en sjalotten Ingrediënten voor 4 personen > 1 kg stoofvlees van hert > 1 fles rode wijn > tijm, laurier, rozemarijn en salie > boter > 1 blokje runderbouillon > 1 liter water > 3 eetlepels bloem > 4 eetlepels balsamicoazijn > 2 eetlepels suiker > 1 courgette > 2 wortelen > 2 raapjes > 1/8 knolselder > 4 eetlepels spekblokjes > 12 sjalotten Bereiding: > Bak het stoofvlees aan alle kanten bruin in boter. > Doe het vlees in een hoge pot en strooi er de bloem over. > Blus het braadvocht in de pan met het water en roer het aanbaksel goed los. Giet dit over het vlees, samen met de wijn, en voeg er de hele sjalotten bij. > Doe er een takje tijm, laurier, salie en rozemarijn bij. > Voeg de suiker en de balsamicoazijn toe en laat het geheel opkoken. > Laat een uur tot anderhalf uur lichtjes koken tot het vlees gaar is. > Snijd ondertussen de groenten in gelijke stukken en kook ze gaar. Voeg ze op het laatst bij de stoverij, samen met de spekblokjes. Tip: Serveer met puree of kroketten. Smakelijk, Greet De decembermaand is het ideale moment voor een landschapswandeling. We starten in Bellingen om via Sint-Renelde en Tweebeke terug te keren naar Bellingen. Onderweg genieten we van een landschap waar wilgenrijen en andere hagen het landschap doorsnijden. Waarom komen al die overvliegende vliegtuigen bij mooi weer het landschap verstoren? Veel tijd om er over te piekeren krijg je niet, want onderweg maken we vooral kennis met de fruitboeren, de bermbegroeiing en een mooi winterlandschap. We vertrekken aan Huize Terloo, Kareelstraat in Bellingen. Stevige wandelschoenen of bij regenweer laarzen zijn aangewezen. Info: ,

10 10 Songschrijvers doen hun Hoe bevlogen zijn songschrijvers? Hebben ze nood aan spanning en avontuur? Of is de muze hen eerder welgevallig op rustige momenten? Een verbroken relatie of een overrompelende verliefdheid zijn een dankbare voedingsbodem. Toch hoeft er niet altijd een stimulerende aanleiding te zijn. In de muzikale keuken van Mark Vanhie en Kris Wauters in Wolvertem worden een hele resem gitaren gestemd voor een sfeervolle tournee langs theaters en culturele centra, waarin twee songschrijvers en twee zangeressen in hun kaarten laten kijken. Kris Wauters onderbreekt de verbouwingswerken aan zijn woning om de tournee toe te lichten. Uit ervaring weten we dat het publiek maar al te graag te weten komt waarom we een bepaald lied hebben geschreven. Toen ons vorig jaar in Meise gevraagd werd om eenmalig een singer-songwriteravond met eigen werk te animeren, was dat optreden meteen uitverkocht en we programmeerden een tweede avond, waarvoor de tickets nog sneller de deur uit vlogen. De aanwezigen zongen de bekendste liedjes mee en hingen tijdens de commentaren aan onze lippen. In ons taalgebied praten zangers zelden over de voorgeschiedenis van hun songs. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn muziekliefhebbers het wel gewend. Randy Newman maakt er bijvoorbeeld een erezaak van. Dromen over songteksten Mark Vanhie leerde Kris Wauters kennen bij een project van Jean Bosco Safari voor Artsen Zonder Grenzen. Hij ondervond dat songs op veel manieren kunnen ontstaan. Het toeval is niet te onderschatten. Het voorspel van Don t talk to the liar, waarmee ik

11 nieuws uit de boesdaalhoeve 11 verhaal telkens een vervolg aan mijn tekst breien. Zelfs de melodie en de toonaard kreeg ik door! Of dat ook bij andere muzikanten gebeurt, weet ik niet. Het zou verband houden met onze alfagolven en daar bestaat voldoende wetenschappelijke literatuur over. Zodra we de spirituele thematiek aanraken, plukt Vanhie DNA-code van de ziel van William Gijsen uit de boekenkast. Het leven is een aaneenrijging van wonderlijke dingen. Ik schrijf al veertig jaar liedjes die over onze twijfels, gevoelens en gemoedsstemmingen gaan. Soms begin ik eraan, zonder te weten hoe ze zullen eindigen. Mijn intuïtie zegt wel of ik al dan niet goed bezig ben. Muziek voor fijnproevers Kris Wauters hoopt zijn publiek in de eerste plaats een fijne avond te bezorgen. De meeste liedjes van Clouseau behoren weliswaar tot de mainstream, maar soms worden tijdens het schrijven ook meer serieuze onderwerpen aangekaart of zijn er poëtische vondsten. In de loop van de jaren kregen de liedjes op melodieus vlak bovendien meer gewicht. Door ons vakmanschap kost het ons minder moeite om goed in het gehoor liggende songs uit te brengen. De omstandigheden waarin een song wordt gespeeld, bepalen doorgaans de betekenis en de diepgang. Hoewel mijn broer Koen Ik denk aan jou schreef naar aanleiding van een specifiek sterfgeval, wordt dit lied tegenwoordig ook opgedragen aan andere geliefden, van wie we noodgedwongen afscheid moeten nemen. Kris geeft toe dat hij eerder aanleg heeft voor de instrumentale kant dan voor de tekst. Ik pruts aan de snaren van mijn gitaar tot ik een muzikale ingeving krijg. De woorden worden er pas in een later stadium aan toegevoegd. In enkele gevallen moest ik de medemuzikanten van Clouseau over de streep trekken. Zo vonden zij aanvankelijk En dans geen geschikt nummer voor de plaat. Nadat ik het tempo had opgedreven, lustte iedereen er wel pap van. Het is dan ook een nummer dat bruist van levenslust. met The Bet vroeger een hit scoorde, was niet gepland, maar vloeide voort uit het afstellen van de versterker tijdens de repetitie. In het nummer wordt zijn zus gewaarschuwd voor kerels die geen leugen schuwen om haar te strikken. Soms borrelen ideeën voor songteksten op in een droom. In veel gevallen is de oogst zo interessant dat je alles meteen zou moeten opschrijven. Ook de laatste ogenblikken voor het slapengaan blijken voor Marc Vanhie heel vruchtbaar. Tijdens deze sluimermomenten zijn de hersenen zeer actief. Hetzelfde geldt voor de vroege ochtend. Vaak worden de woorden mij dan als het ware ingefluisterd. Toen ik in Los Angeles elke nacht voortdurend wakker schoot, kon ik Tine De Wilde Over songs gesproken zal op alle niveaus verschillen van de megaconcerten in december in het Antwerpse Sportpaleis. Het is geenszins de bedoeling om het publiek met spectaculaire effecten te overdonderen. Integendeel, we willen een warm en intiem samenhorigheidsgevoel creëren voor mensen met een hart voor muziek. Sarah De Koster, die hoge ogen gooide in de Soundmixshow, en Billie Kawende, die zich met haar soulstem kon uitleven op het jongste Brusselse Plazeyfestival, zorgen voor de vrouwelijke toets. Het resultaat is een authentiek, multicultureel en meerstemmig kwartet, zegt Mark Vanhie. We hebben geen vast stramien. Soms zingen we samen en ondersteunen de heren de zangeressen op gitaar, mondharmonica of ukelele, maar er zullen ook verrassende, muzikale combinaties worden uitgeprobeerd. We beperken ons alleszins tot songs waarover we een stevig verhaal kunnen vertellen, zodat geen enkele muzieklief hebber op zijn honger blijft zitten. Ludo Dosogne Over songs gesproken, woensdag 17 november, uur, GC de Boesdaalhoeve

12 02 12 nieuws uit de boesdaalhoeve Preselectie Zennetoer Zaterdag 13 november Gezocht, gevonden en geselecteerd: 25 muziekgroepen proberen gedurende vijf weken jury en publiek te overtuigen voor een plaats in de grote finale. Zennetoer legt deze editie de focus op jonge groepen uit eigen streek. Onze podia worden binnenkort dus ingepalmd door lokaal muzikaal geweld. Ook jij kan hen aan een finaleplaats helpen. Kom naar de preselecties en breng je stem uit op jouw favoriete groep. Kris Wauters en co Over songs gesproken Donderdag muziek Over songs gesproken is een uniek muzikaal theaterprogramma van vier vrienden over songs waar ze meestal zelf de hand in hadden, als schrijver of zanger(es). Marcel Vanhie, Kris Wauters, Sarah De Koster en Billie Kawende hebben aan de echte muziekliefhebbers gedacht. Helemaal anders dan de liedjesprogramma s die je al zag. Lennaert Maes De Bonski s zijn terug Donderdag muziek Met covers, eigen nummers en het verhaal van de mysterieuze Bonski s, brouwt Lennaert (van Lenny en de Wespen) een mooie, grappige en interactieve muzikale voorstelling. Geschikt voor iedereen, maar ontworpen voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Bovendien is de toegang tot de preselecties gratis! Op het podium van GC de Boesdaalhoeve staan op zaterdag 13 november vanaf 20 uur Attic Sweet, My Vital Organ, Choco La Mousse, Pan Spherics en My Lai. We zetten nog graag alle preselecties op een rijtje: Zaterdag 30 oktober CC de Meent Beersel Zaterdag 6 november CC Westrand Dilbeek Zaterdag 13 november GC de Boesdaalhoeve Sint-Genesius- Rode Zaterdag 20 november JC Puls Ternat Zaterdag 27 november JH Guuk Gooik De finale vindt plaats op zaterdag 8 januari 2011 in CC t Vondel (Halle). Meer info: De songs variëren van kleine pareltjes tot grote hits, van intiem tot uitbundig. Grote en kleine geheimen over nummers die iedereen kent, worden onthuld. Wist je bijvoorbeeld waarom de song En Dans van Clouseau de plaat bijna niet gehaald had? Of hoe de intro van Don t talk to the liar van The Bet wel heel toevallig ontstond? uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo) Info en reservering: , Lennaert Maes (singer-songwriter, gitaar) Andries Boone (multi-instrumentalist) Chris Carlier (contrabas) uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 10 euro (kassa), 7 euro (vvk), 7 euro (abo) Info en reservering: , Johannes Vande Voorde Circusstage In de paasvakantie is Circus in Beweging te gast in GC de Boesdaalhoeve. Van maandag 11 tot vrijdag 15 april kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar de gekste circuskunstjes leren. Inschrijven kan nu al voor wie de vakanties graag goed op voorhand plant! Meer info: ,

13 nieuws uit de boesdaalhoeve Paul Severs Seniorennamiddag Vrijdag muziek Paul Severs bracht zijn eerste plaatje uit in 1966 en heeft sindsdien een indrukwekkend repertoire opgebouwd. Iedereen zingt zijn hits Ik ben verliefd op jou, Geen wonder dat ik ween en Zeg s meisje probleemloos mee. Met al deze en talloze andere aanstekelijke liedjes bezorgt hij de aanwezigen een onvergetelijke namiddag vol ambiance. Het Kinderuur Wat er gebeurde toen Sinterklaas een keertje ziek was Zaterdag en zondag Kinderen hebben veel vragen over Sinterklaas. Neemt Sinterklaas een bad? Hoe oud is Sinterklaas eigenlijk? Wat eet Sinterklaas het liefst? Kan Sinterklaas ziek worden? Het antwoord op de laatste vraag is zeker en vast: ja. Op een dag, in de maand december, wordt de Sint plots Lazarus Force Majeure Donderdag 2-12 theater Hierbij wil ik je er graag aan herinneren dat ik ga sterven. Het zal je wellicht niet zijn ontgaan dat verschillende mensen uit je naaste omgeving er eveneens niet meer zijn, maar misschien is het ergste nieuws wel dat ook jij niet aan deze onoverkomelijkheid zult ontsnappen. Wat ben je van plan nog aan te vangen met je kostbare tijd? uur - GC de Boesdaalhoeve op locatie: dienstencentrum De Boomgaard Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo) Info en reservering: , ziek. Hij ligt met hoge koorts in bed, maar het speelgoed moet nog naar de kinderen gebracht worden. Wat nu? Een Sinterklaas zonder geschenkjes? Dat kan toch niet! Kunnen de Pieten het werk overnemen? Wat gebeurt daar toch allemaal in het paleis van Sinterklaas? Wil je het graag weten? Zak dan af naar de Boesdaalhoeve. Zaterdag uur en uur GC de Boesdaalhoeve Zondag uur, uur en uur GC de Boesdaalhoeve Tickets: 5 euro (vvk en kassa), -12-jarigen (gratis) Info en reservering: , Op welke manier wil je bijdragen aan je eigen onsterfelijkheid? Jezelf laten ombouwen tot Pamela Anderson? Je inschrijven voor een realitydocusoap? Eindelijk werk maken van een nageslacht? Bepaalde individuen het leven zuur maken? Een uitvinding bedenken tegen sterfelijkheid? Nu zijn we er, maar hoelang nog? Waarom? En hoe? Je kan steeds contact opnemen met Günther tijdens de bovenstaande voorstelling. Lazarus en Karen De Wolf (coaching) Günther Lesage (spel en tekst) uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo) Info en reservering: ,

14 14 Lennaert Maes brengt nieuwe Nederlandstalige muziekvoorstelling voor anderstaligen Het is plezierig om met taal bezig te zijn Johannes Vande Voorde Dat Nederlands leren niet altijd in een saai klaslokaal hoeft plaats te vinden, bewees Lennaert Maes (bekend van Lenny en de Wespen) al met zijn vorige show De klerenkleptomaan. Met De Bonski s zijn terug slaat hij dezelfde weg in. Hij brengt in verschillende centra van de Rand lichtvoetige Nederlandstalige muziek voor anderstaligen. De klerenkleptomaan was voor Lennaert Maes een openbaring. In de voorstelling bracht hij Nederlandstalige nummers voor mensen die Nederlands leren. Hij speelde toen met Andrei Bonski. Samen met zijn broer Kriss C. Bonski vormt Andrei de rode draad door de nieuwe voorstelling. In De Bonski s zijn terug vertellen we het verhaal van de gebroeders Bonski, verduidelijkt Lennaert. Dat zijn twee Kozakken die toevallig in België zijn terechtgekomen. Het beviel hen hier, want ze besloten om te blijven. Ik kom hen ook al toevallig op straat tegen, terwijl ze muziek aan het spelen zijn. We geraken aan de praat en zo blijkt dat ze Nederlands aan het leren zijn. Helemaal fictief is de voorstelling dus niet, want de twee broers zijn ook effectief Nederlands aan het leren. Dat is het grappige aan de voorstelling, gaat Lennaert verder. De twee spelen een rol, maar eigenlijk ook zichzelf. Alle ervaringen, grappige situaties of problemen die gepaard gaan met het leren van een nieuwe taal komen aan bod. De Kreuners en de imperatief Ondanks de verhaallijn met de twee broers, staat toch vooral de muziek centraal. Muziek en enkele gedichten, die samen duidelijk moeten maken dat het plezierig is om bezig te zijn met taal, vertelt Lennaert. Daarnaast werken we ook met visuele grappen. De liedjes zijn uiteraard allemaal vrij eenvoudig qua taalgebruik, al zijn ze

15 RAND-NIEUWS 15 niet allemaal van het laagste taalniveau. Dat hoeft ook niet, want je kan ook van de muziek en de klanken genieten zonder elk woord te verstaan. Sommige liedjes zijn speciaal voor de voorstelling geschreven, maar we brengen ook covers, zoals Ik wil je van De Kreuners. Dat is een heel eenvoudig liedje en ideaal om de imperatief te leren. Hoewel voor De Bonski s zijn terug een aantal nummers uit Lennaerts vorige voorstelling worden opgevist, is de invalshoek volledig anders. Vorige keer wilden we woordenschat aanleren in de voorstelling. Nu ligt de focus op uitspraak. Bij de voorstelling hoort trouwens een cd - Spreek het uit met uitspraakoefeningen. Ook uitspraak kan tot grappige situaties leiden. Zo is voor veel anderstaligen het verschil tussen oe en uu moeilijk, omdat die klanken in hun moedertaal niet bestaan. Een anderstalige die zijn buurman met dag boer begroet, kan voor de nodige hilariteit zorgen. Enthousiast publiek Met De klerenkleptomaan begaf Lennaert zich op onbekend terrein. Spelen voor anderstaligen was een totaal nieuwe, maar aangename ervaring. De reacties waren heel positief, vertelt hij. Je krijgt als artiest veel terug van een anderstalig publiek. Ze willen Nederlands leren, daarom zijn ze ook zo enthousiast. Ze vinden het fantastisch om creatief met die nieuwe taal bezig te zijn. De show is ook interactief; iedereen die mee wil zingen, mag dat. Het is ook niet moeilijk om de zaal mee te krijgen en wat voor het publiek belangrijk is: ze krijgen een bevestigend gevoel als ze de liedjes mee kunnen zingen. De muzikale voorstelling is enig in zijn soort. Theatergroep Fast Forward van Peter Schoenaerts maakt al wel een tiental jaar theatervoorstellingen voor anderstaligen, maar een zuiver muziekprogramma is wel uniek, weet Lennaert. Fast Forward is overigens ook betrokken bij de educatieve omkadering van De Bonski s zijn terug. De kunst van het compromis Ik had nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn, geeft Lennaert nog mee. Ik ben echt blij dat vzw de Rand me gevraagd heeft om dit te doen, want dit is echt het leukste wat ik ooit al heb gedaan. Als er nog eens een kans komt, wil ik dit zeker nog doen. Dit voorjaar ben ik ook gaan spelen in Indonesië, voor studenten die er Nederlands leren. Dat was een ontzettend fijne ervaring. Ik hoop dat ik dat ooit nog eens mag overdoen. Spelen voor anderstaligen mag dan wel een leuke ervaring zijn, evident is het allerminst. Je moet natuurlijk rekening houden met verschillende culturele bagage en andere gevoeligheden, weet Lennaert. Zo is vloeken in sommige culturen not done, maar sowieso zoek ik niet het harde, choquerende op. Het moet voor iedereen leuk blijven en dus moet je naar compromissen zoeken. Wim Troch De voorstelling De Bonski s zijn terug gaat op maandag 8 november in première in GC de Lijsterbes in Kraainem en is daarna te zien in verschillende centra van vzw de Rand. Op donderdag 18 november kan je de voorstelling zien in GC de Boesdaalhoeve. BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers, Heidi Wauters Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, , Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel , fax Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers, (onthaalmedewerker), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van tot uur, andere weekdagen van 9.00 tot uur en van tot uur. Rek.nr , gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wens je op je nieuwe adres gratis Buurten te blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstig adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus. Meer info:

16 Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat Waar Info november KAV Rode Centrum Creanamiddag Ons Parochiehuis Pierced Toonmoment CC de Meent/Beersel GC de Boesdaalhoeve Theater Anna s Steen Olifant en Krokodil GC de Boesdaalhoeve Zenne en Zoniën Ganzepootvijverwandeling Middenhut/Zoniënwoud Zennetoer Preselectie CC Westrand/Dilbeek Comité voor Missie en Ontwikkeling Misviering missionarissen H. Genesiuskerk Zenne en Zoniën Zennebeemdwandeling Parking kasteel/beersel KAV Rode Centrum Boutis of Provençaals patchwork Ons Parochiehuis UPV-infonamiddag: Leopold III, de vierde koning Dienstencentrum De Boomgaard Arch educ Thema-avond communautaire vorming: Guido Fonteyn GC de Boesdaalhoeve Pluimgewichten & Randrakkers Zevende badmintonduel Sporthal Wauterbos Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve TTC De Hoek Spaghettifestijn Ons Parochiehuis Zennetoer Preselectie GC de Boesdaalhoeve Maandelijkse wandeling o.l.v. Leo Dienstencentrum De Boomgaard Sportregio Zuidwest Rand Kleuterhappening Sportcomplex Vogelenzang/Lot KAV Rode Centrum Boutis of Provençaals patchwork Ons Parochiehuis GC de Boesdaalhoeve Kris Wauters & Co Over songs gesproken GC de Boesdaalhoeve OKRA Koffietafel Ons Parochiehuis 18 vtbkultuur Reisreportage GC de Boesdaalhoeve Lennaert Maes De Bonski s zijn terug GC de Boesdaalhoeve Theater over de kopzorg i.s.m. SEL Zenneland Dienstencentrum De Boomgaard GC de Boesdaalhoeve Paul Severs Seniorennamiddag Dienstencentrum De Boomgaard Zennetoer Preselectie JC Puls/Ternat 20 Pasar Jaarfeest Puur Belgisch GC de Boesdaalhoeve Sportregio Zuidwest Rand Skihappening Landgraaf (NL) KAV Rode Centrum Bloemschelp in paraffine Ons Parochiehuis Streekgidsen Zuidwest-Brabant Wandeling Rijzige bomenkathedraal Sint-Michielsdreef KAV Rode Centrum Boutis of Provençaals patchwork Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum Daguitstap Arch educ Infoavond: asiel en migratie Opvangcentrum Alsemberg Arch educ Cursus kalligrafie: Copperplate GC de Boesdaalhoeve Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) Zennetoer Preselectie JH Guuk/Gooik Maandelijkse wandeling o.l.v. Leo Dienstencentrum De Boomgaard Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) Het Kinderuur Sinterklaasvoorstelling GC de Boesdaalhoeve (te gast) KAV Rode Centrum Jonge mensen aan het fornuis Ons Parochiehuis Jaarmarkt 2010: een reuzenfestijn Na twee jaren zonovergoten jaarmarkt, werd deze editie gezegend met opklaringen en buien. Er waren ongeveer dubbel zoveel marktkramers als vorig jaar. Onze verenigingen deden graag en massaal mee. Verschillende activiteiten zorgden voor animatie over het hele parcours. Geraken ze volgend jaar met hun verschillende standen opnieuw helemaal tot boven op den Dries? Onze reuzen zorgden echter voor grotere problemen. Zij zijn niet meer in conditie. Zo was Trinne, de vrouw van Tist, bedlegerig en hun dochter Waijnke moest haar vervangen. Tist moest onderweg zelfs gereanimeerd worden

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Jaargang 3, eerste trimester 2002

Jaargang 3, eerste trimester 2002 Jaargang 3, eerste trimester 2002 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette -2- Beste, Mijn naam is Heidi Herremans. Ik ben

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013 HET HEIKE Bezigheidstehuis De Hei Kruisberg 16 2480 Dessel Editie 21 Mei Juni 2013 KARAOKE IN DE SWING Het feest kan beginnen, Want wij zijn binnen. Iedereen zong zijn eigen ding, Tijdens de karaoke in

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 E X P O 1 1 8 3 O V E R 1 1 4 T A A L 2 1 1 3 Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 De Warande - Warandestraat 42-2300 Turnhout Overal Taal leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. Je krijgt een beeld

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER DOSSIER >>> Wat is een DOSSIER goede papa? 42 PSYCHOLOGIES MAGAZINE april 2014 Beter in je vel op het werk Nu de strenge maar afwezige vader definitief heeft afgedaan is het voor papa s zoeken naar een

Nadere informatie

Wild Rhino s 13 en 14 jaar

Wild Rhino s 13 en 14 jaar Mambo Djambo is een ander woord voor kletspraat, maar wel hele belangrijke kletspraat in dit geval! Hier kun je namelijk vinden wat er allemaal te doen is op Vakantiepark Beekse Bergen. Hieronder kun je

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Voorjaar 2016 Plug In Music

Voorjaar 2016 Plug In Music Voorjaar 2016 Plug In Music Plug In Plug In Music : Dit is het aanbod van alle muziekcursussen van JC De Klinker. Plug In richt zich tot jongeren van 12 tot 30 jaar. De cursussen gaan door in Jc De Klinker.

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Projecttijd. Al enkele kindjes hebben een volle kaart. Wat een werkertjes!

Projecttijd. Al enkele kindjes hebben een volle kaart. Wat een werkertjes! 02 05/05/ 17 Vandaag begon de week opnieuw op dinsdag. Normaal hadden we dan schrijfkriebels, maar de jongens en meisjes van het eerste en tweede leerjaar zijn op piratenklassen en hadden de hulp van Evi

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

brugge.be OVERAL TAAL Overal Taal tentoonstelling en activiteiten 18 februari - 17 maart 2015 Hoofdbibliotheek Biekorf - Kuipersstraat Brugge

brugge.be OVERAL TAAL Overal Taal tentoonstelling en activiteiten 18 februari - 17 maart 2015 Hoofdbibliotheek Biekorf - Kuipersstraat Brugge brugge.be OVERAL TAAL Overal Taal tentoonstelling en activiteiten 18 februari - 17 maart 2015 Hoofdbibliotheek Biekorf - Kuipersstraat 3-8000 Brugge OVERAL TAAL Brugge is een diverse stad. Dit hoor je

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

maart 2014 nr 120 www.maks.be PROTEST

maart 2014 nr 120 www.maks.be PROTEST maart 2014 nr 120 www.maks.be PROTEST Jens Mollenvanger 6 PROTEST Jonathan deelt GAS-beloningen uit 11 LEERLINGENKAART Ontwerp ze zelf 18 BETERE PUNTEN Scoren met google 20 BRUSSEL Rappen over probleemwijken

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Liefdesgedichten schrijven

Liefdesgedichten schrijven Deze les hoort bij het boek Wil jij... met mij? geschreven door Rian Visser met tekeningen van Annet Schaap en gepubliceerd door uitgeverij Moon. Doel: leerlingen zelf gedichten laten schrijven Leeftijd:

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

Jaargang 3, tweede trimester 2003

Jaargang 3, tweede trimester 2003 Jaargang 3, tweede trimester 2003 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Beste, Tijdens de krokusvakantie ben ik gaan

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

De agenda 2013-2014. Leren kun je leren. 1. Waarom heb je een agenda nodig? 2. De CitrusPers-agenda. 3. Waarom is de CitrusPers-agenda gemaakt?

De agenda 2013-2014. Leren kun je leren. 1. Waarom heb je een agenda nodig? 2. De CitrusPers-agenda. 3. Waarom is de CitrusPers-agenda gemaakt? Deel I Leren kun je leren De agenda 2013-2014 1. Waarom heb je een agenda nodig? 2. De CitrusPers-agenda 3. Waarom is de CitrusPers-agenda gemaakt? 4. Huiswerk 5. Plannen 6. Hoe gebruik je de CitrusPers-agenda?

Nadere informatie

Circus Tico. Brochure 2010

Circus Tico. Brochure 2010 Circus Tico Brochure 2010 Overzicht Aanbod Vormingen Jeugdwerk en werkveld Kampen Initiaties Circusstage Combi Kampen Straattheater Initiatie Technieken Circus Overal Circusspel Specifieke Initiaties Kleuterinitiatie

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen Geboortegedichtjes Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien Die moet beslist met eigen ogen Dit schitterende wonder komen zien We hebben ze geteld Je armpjes en je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Mindfulness voor je kids. oefeningen

Mindfulness voor je kids. oefeningen Mindfulness voor je kids oefeningen David Dewulf Mindfulness voor je kids oefeningen Wil je meer weten over Mindfulness voor je kids? Ontvang de nieuwsbrief van I AM met maandelijks nieuwe tips. Mail

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15 CARDIJNKRANT ZWAT-dag Op maandag 10 oktober gingen de leerlingen van OV1 en OV2 op ZWAT-dag. ZWAT staat voor ZWemmen en ATletiek. Met de bus trokken ze naar Hofstade. Daar deden ze de hele dag allerlei

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Lesbrief. Voetstappen Kader Abdolah

Lesbrief. Voetstappen Kader Abdolah Lesbrief Voetstappen Kader Abdolah Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen,

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen?

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Wist U dat? Jaecques nu definitief is gestopt met werken bij café In t Aepjen? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Hij zich

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

VERMIST. Gebruik de tekening op de volgende pagina om alle gevonden informatie samen te brengen!

VERMIST. Gebruik de tekening op de volgende pagina om alle gevonden informatie samen te brengen! Enkel voor kinderen! Dit dossier is een realisatie van Ryckevelde vzw Ryckevelde 2010 2 Waar is Eugène? VERMIST Enkele dagen geleden wou Eugène Ryckevelde Brussel gaan verkennen! Het was al heel lang geleden

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

160 (Basisprijs: ) Voor wie: 6 jaar Wanneer: 26/12/ /12/2016

160 (Basisprijs: ) Voor wie: 6 jaar Wanneer: 26/12/ /12/2016 http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: Vakantie Duinen-Heide - Kerstkamp "De planeet Kepler 425B" Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE organiseert jeugdkampen voor 6 t.e.m. 15 jarigen, in de Ardennen.

Nadere informatie

Nieuws uit groep 1/ 2 d.

Nieuws uit groep 1/ 2 d. Nieuws uit groep 1/ 2 d. Dit schooljaar begonnen we met 15 oudste kleuters en 9 jongste kleuters. In september kwamen Jake en Indy erbij. Ons eerste thema van schatkist was Erop uit: het verhaal van Kleine

Nadere informatie

groep 8 de toetsen nieuwe school

groep 8 de toetsen nieuwe school De dijk Wij gingen met de hele klas naar de dijk. We gingen podiumkunsten doen en je mocht zelf kiezen of je ging zingen of dansen. Ik had dansen gekozen en dat was super leuk. Alleen de danslerares was

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Schrijfpalet. Denk goed na! 12. Olifant met gsm?

Schrijfpalet. Denk goed na! 12. Olifant met gsm? 12. Olifant met gsm? Ontspannende tekst: kort verhaal Gisteren was het markt in de stad. Ik pakte m n fiets en reed naar de markt. Het was er erg druk. Opeens zag ik mijn neefje staan. Ik riep hem en zwaaide.

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!!

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!! Dag liefste scoutsvrienden! De maand februari gaat gepaard met enkele typische weerspreuken. We sommen ze graag even op: Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel. Is februari nat en

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

Tweede Holsbeekse. Vredesweek

Tweede Holsbeekse. Vredesweek 30/9-3/10 15 Tweede Holsbeekse Vredesweek Voorwoord Beste inwoner van Holsbeek, De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Groote Oorlog ligt achter ons. Desondanks blijft oorlogsvoering brandend actueel

Nadere informatie

WE GAAN NAAR DENEMARKEN!

WE GAAN NAAR DENEMARKEN! WE GAAN NAAR DENEMARKEN! We gaan weer naar Fanø, naar hetzelfde huisje als vorig jaar! We vertrekken op zaterdag 28 april, om ongeveer 8:00 uur. We rijden terug op zaterdag 5 mei. Zaterdag 28 april Zondag

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Studio de Bakkerij Bergweg EM Rotterdam LESBRIEF. LIEVE ASSEPOESTER.

Studio de Bakkerij Bergweg EM Rotterdam LESBRIEF.  LIEVE ASSEPOESTER. Inhoud Inleiding Pagina 2 Kijken naar theater Pagina 3 Lesopdrachten middenbouw Pagina 4 Lesopdrachten bovenbouw Pagina 6 Nagesprek middenbouw Pagina 8 Nagesprek bovenbouw Pagina 9 Pagina 1 Inleiding U

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie