I analyse bureau safety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I analyse bureau safety"

Transcriptie

1 I analyse bureau safety inventarisatie b.v. wnmenwegio advieyrotj^ondewoek A X M e r k e l b e e k # stithvns Gemeente Stem f Tel.: CeiUficalie _ Asbest i min HUI mui min inn in nun HUI HUI HUI mi mi Fax: Bankrelatie: ABN AMRO ba SCA-code01-D INK14115 Rekeningnr: Rapport: [Ö 9 DEC Versie :1 Asbestinventarisatierapport Type A met beperking volgens de SC540 Bibliotheek Raadhuisstraat HA ELSLOO 11 Analyse Bureau Safety inventarisatie BV Wilmenweg 10, 6447 AX Merkelbeek Tel.: Fax: K.V.K. Zuid Limburg ING: Inventarisatiedatum: 3 november 2011 Autorisatiedatum : 7 december 2011 Geldigheidsdatum : 7 december 2014 Opdrachtgever: Gemeente Stein Postbus AA STEIN De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

2 Projectnummer: Datum: 3 november 2011 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 1.1 Risicoklassen indeling t.b.v. verwijdering 1.2 Niet onderzochte locaties 2 Omschrijving van de opdracht 3 Asbestinventarisatie 3.1 Documentonderzoek 3.2 Visuele inventarisatie en monsteranalyse 4 Beperking van het onderzoek Bijlagen A B C D E F G Overzicht asbesttoepassingen Rapportage identificatie Analyse Bureau Safety BV Foto's Plattegrond tekeningen SMA-rt rapportage Evaluatieformulier Wetgeving

3 Projectnummer: Datum: 3 november 2011 Algemene gegevens Opdrachtgever : Gemeente Stein Postbus AA STEIN Contactpersoon : Plaats van handeling : Dhr. Willems Bibliotheek Raadhuisstraat HA ELSLOO Datum veldonderzoek: Uitgevoerd door : Rapportage Contactpersoon 3 november 2011 Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV Wilmenweg AX Merkelbeek L.Giusepponi D.Eden K.Heuts N.Beckers A.M. Gelissen Telefoon Telefax

4 Projectnummer: Datum: 3 november Samenvatting: Op 3 november 2011 is door Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV in opdracht van Gemeente Stein een inventarisatie type A uitgevoerd voor totaalsloop/renovatie van de bibliotheek op het adres Raadhuisstraat 47 te Stein waarbij de asbesthoudende materialen in kaart zijn gebracht. Van de asbesthoudende materialen zijn, voor zover dit tijdens het onderzoek mogelijk en zinvol was, monsters genomen die door het laboratorium van Analyse Bureau Safety BV zijn onderzocht op asbest. De rapportage van de monsteranalyse is als bijlage B aan dit rapport toegevoegd. Mochten tijdens de inventarisatie niet toegankelijke ruimtes zijn aangetroffen, dan staan deze vermeld bij 1.2: Niet onderzochte locaties. De volgende asbesthoudende en "asbestverdachte" materialen zijn aangetroffen: Bibliotheek Raadhuisstraat 47 te Stein. Opmerkingen: > Niet destructief te werk kunnen gaan, alles in gebruik. > Tegen de gevels zitten stalen kozijnen, rekening houden met ac.stelplaatjes en ac. vochtkeringspouwstroken. In het gemetselde kanaal bevindt zich een ac. rookgasafvoer. (deze is visueel waargenomen in het gemetselde kanaal bij de kelder), maar er kunnen meerdere ac. rookgasafvoeren aanwezig zijn. Het gemetselde kanaal is verdeeld in 3 kanalen. > De ontluchtingsbuis in de kelder (M3 )kan verder lopen tot aan de spouw of tot aan het gemetselde kanaal. Alle koven, rioleringen, vloeren onder de keramische tegels, spouwen e.d. zijn niet inspecteerbaar. De koepel is niet inspecteerbaar i.v.m. de veiligheid. De schoorsteen is niet verder inspecteerbaar i. v.m. metalen flexibele buizen. > Asbestverdachte deur (kluis Martens) bij het archief heemkunde. Kelder bibliotheek: - Ca 2,5 m 2 golfplaat ingestort in betonnen sokkel.ma Ca 1,5 m 1 ontluchtingsbuis in de kelder.mal Ac. rookgasafvoer, indien deze doorloopt tot aan de schoorsteen zou deze ca 11 m 1 zijn.mal Ca 5,4 m 2 board tegen het plafond en de wand bij de trap naar de kelder.ma let op: board is beschadigd, op de trap is een stukje board aangetroffen. De ruimte niet betreden zonder PBM i.c.m. een deco-unit. Direct maatregelen nemen of zo snel mogelijk saneren. Op de begane grond, voor de deur van de kelder, zijn 2 kleefmonsters genomen KM110832/ Hier is geen besmetting waargenomen. Begane grond: - Ca 458 m 2 teerlaag onder de marmoleumlaag in de bibliotheek.ma Ca 20 m 2 teerlaag onder de marmoleumlaag in de keuken.ma Ca 5 m 2 teerlaag onder de marmoleumlaag in de hal.ma Let op:het marmoleum dient onder asbestcondities verwijderd te worden, omdat dit vastgelijmd zit op de teerlaag.

5 Projectnummer: Datum: 3 november e verdieping heemkunderuimte: - 6 ac vensterbanken van elk 0,35 m 1. MA Zolder: - Ca 250 m 2 beschadigd dakbeschot.ma Ca 100 m 2 besmetting door dakbeschot over de zoldervloer en achter de knieschotten.ma Let op: de opgeslagen spullen zijn te beschouwen als asbestbesmet, dus dienen verwijderd of gereinigd te worden onder asbestcondities. Dak: - Ca 40 m 2 besmetting op het dak tussen het grind, in de dakgoot en op het platte dak boven het toilet en de keuken. Let op: het grind dient onder asbestcondities verwijderd te worden. De resterende platte daken zijn onderzocht op besmetting, op de toplaag verder geen verontreiniging visueel waargenomen. Op en tussen het grind geen inspectie mogelijk. Asbestvriie materialen: - 2 pakkingen in de cv ruimte in de kelder.ma HR ketels NEFIT Ecoline in de cv ruimte in de kelder, waarschijnlijk bouwjaar Balkbekleding boven het systeemplafond van de vergaderruimte.ma Balkbekleding bij de heemkunderuimte.ma Balk en pilaarbekleding in de bibliotheek.ma Coating rondom de schoorsteen.ma In de kelder zijn plaatsen aan te wijzen waar direct maatregelen vereist zijn en die, zonder het dragen van adembescherming, ten gevolge van asbest de gezondheid zouden kunnen schaden. Indien tot sanering wordt overgegaan, dienen de asbesthoudende materialen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden conform het "Asbestverwijderingsbesluit" en volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.

6 Projectnummer: Datum: 3 november Risicoklassen indeling t.b.v. verwijdering In de wijziging van de arbeidsomstandighedenwet 348 van 7 juli 2006, ingegaan op 28 juli 2006 is bepaald dat lidstaten een risicogericht asbestbeleid moeten uitvoeren volgens de Europese regelgeving. Hierdoor worden asbesthoudende materialen in 3 risicoklassen ingedeeld. Deze indeling wordt uitgevoerd tijdens de asbestinventarisatie door het gecertificeerde asbest inventarisatiebureau. Richtlijn VOAM met betrekking tot risicogerichte classificatie CLASSIFICATIE In afwachting van nadere uitwerking van de risicogerichte classificatie door de wetgever zullen de bij de VOAM aangesloten inventarisatiebureaus bij het bepalen van de risicoklasse de volgende uitgangspunten hanteren: Risicoklasse 3: Onder risicoklasse 3 vallen alle asbesthoudende materialen die conform het SMA-rt Data Base in deze klasse vallen Voorbeelden risicoklasse 3: Spuitasbest Leidingisolatie Niet hechtgebonden brandwerende platen. Risicoklasse 1: Onder risicoklasse 1 vallen uitsluitend die asbesthoudende materialen die zonder bewerking aan het asbesthoudend materiaal kunnen worden verwijderd, verpakt en afgevoerd. Voorbeelden risicoklasse li Ü Losstaande asbesthoudende objecten in een gebouw (bijvoorbeeld bloembakken) die geen tekenen van aantasting o vertonen Deuren, voorzien van opgelegde asbesthoudende beplating in goede staat, die in zijn geheel uit de scharnieren kunnen worden getild «Asbesthoudende schaamschotten die kunnen worden verwijderd door het demonteren van het materiaal waarmee ze aan de muur zijn bevestigd. Risicoklasse 2: Onder risicoklasse 2 vallen alle overige asbesthoudende materialen. A/oor; "Als asbest inventarisatiebureau kunnen wij niet garanderen dat de grenswaarde tijdens het verwijderen van het materiaal niet overschreden zal worden. Indien de wens bestaat deze bron daadwerkelijk onder risicoklasse 1 te laten vallen, is een brongerichte risico-inventarisatie en -evaluatie met representatieve metingen noodzakelijk." VERWIJDERING Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV adviseert om alle asbesthoudende materialen - dus ook asbesthoudende materialen die in risicoklasse 1 zijn ingedeeld - te laten verwijderen door een SC 530-gecertificeerd bedrijf. Bron: Voor de bepaling van de risicoklasse is het SMA-rt Data Base van SCA. De door het asbest inventarisatiebureau ingedeelde risicoklasse mag door het asbest verwijderend bedrijf niet naar beneden worden bijgesteld.

7 Projectnummer: Datum: 3 november Niet onderzochte locaties Locaties/toepassingen die nader onderzocht dienen te worden middels een vervolgonderzoek type A: Tegen de gevels zitten stalen kozijnen, rekening houden met ac.stelplaatjes en ac.vochtkeringspouwstroken. > In het gemetselde kanaal bevindt zich een ac. rookgasafvoer. ( deze is visueel waargenomen in het gemetselde kanaal bij de kelder), maar er kunnen meerdere ac. rookgasafvoeren aanwezig zijn. Het gemetselde kanaal is verdeeld in 3 kanalen. De ontluchtingsbuis in de kelder ( M3 )kan verder lopen tot aan de spouw of tot aan het gemetselde kanaal. Alle koven, rioleringen, vloeren onder de keramische tegels, spouwen e.d. zijn niet inspecteerbaar. De koepel is niet inspecteerbaar i.v.m. de veiligheid. > De schoorsteen is niet verder inspecteerbaar i.v.m. metalen flexibele buizen. Asbestverdachte deur ( kluis Martens ) bij het archief heemkunde. Op en tussen het grind geen inspectie mogelijk. Type B: Indien tijdens het type A onderzoek een redelijk vermoeden bestaat dat er plaatsen zijn met niet direct waarneembare asbest dient er een vervolgonderzoek type B uitgevoerd te worden. Dit dient altijd te gebeuren in samenwerking met een SC-530 gecertificeerd bedrijf. Het type B onderzoek onderscheidt zich van het vervolgonderzoek type A doordat het hier gaat om materialen die niet direct waarneembaar zijn en waarbij zwaar destructief onderzoek moet plaatsvinden. De vergunningverlener verplicht in de sloopvergunning tot de aanvullende inventarisatie type B. 2. Omschrijving van de opdracht Door Gemeente Stein is aan Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV de opdracht verstrekt de bibliotheek op het adres Raadhuisstraat 47 te Elsloo te onderzoeken (inventarisatie voor sloopwerkzaamheden/renovatie) op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Opdracht: - het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende materialen; het vaststellen van de plaatsen waar asbest en/of asbesthoudende materialen zijn aangetoond en het maken van een inschatting van de hoeveelheden; het bepalen van het mogelijke risico van de toepassingen van asbesthoudende materialen; Het onderzoek zal worden uitgevoerd conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de SC540 certificaat voor asbestinventarisatie.

8 Projectnummer: Datum: 3 november Asbestinventarisatie De asbestinventarisatie is op de volgende wijze uitgevoerd: - Visuele inventarisatie naar asbestverdachte materialen. Het nemen van monsters van deze materialen. - Monsteranalyse door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. Het kwantificeren en kwalificeren van de aangetoonde asbesthoudende materialen. Het opstellen van een risicoanalyse per specifieke toepassing of situatie in het gebouw. 3.1 Documentenonderzoek Aan Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV zijn documenten voor het onderzoek beschikbaar gesteld. 3.2 Visuele inventarisatie en monsteranalyse Voorzover mogelijk en zinvol is van de asbesthoudende materialen, per toepassing, een monster genomen. Alle monsternamen zijn uitgevoerd volgens werkvoorschrift 1 "Het nemen van materiaalmonsters" door een DTA van Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV. De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen: Kelder bibliotheek: - Asbestcement: in betonnen sokkel is ca 2,5 m 2 golfplaat ingestort aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze golfplaat 10-15% chrysotiel bevat en niet hechtgebonden is. - Asbestcement: in de kelder is ca 1,5 m 1 ontluchtingsbuis aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze ontluchtingsbuis 15-30% chrysotiel bevat en niet hechtgebonden is. - Asbestcement: er is een ac. rookgasafvoer, indien deze doorloopt tot aan de schoorsteen zou deze ca 11 m 1 zijn, aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze rookgasafvoer 10-15% chrysotiel bevat en niet hechtgebonden is. - Board: tegen het plafond en de wand bij de trap naar de kelder is ca 5,4 m 2 board aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aabgetoond dat dit board 15-30% amosiet en 0,1-2% chrysotiel bevat en niet hechtgebonden is..let op: board is beschadigd, op de trap is een stukje board aangetroffen. De ruimte niet betreden zonder PBM i.c.m. een deco-unit. Direct maatregelen nemen of zo snel mogelijk saneren. Op de begane grond, voor de deur van de kelder, zijn 2 kleefmonsters genomen KM110832/ Hier is geen besmetting waargenomen. Begane grond: - Vloerbedekking: in de bibliotheek is ca 458 m 2 teerlaag onder de marmoleumlaag aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze teerlaag 2-5% chrysotiel bevat en hechtgebonden is.

9 Projectnummer: Datum: 3 november Vloerbedekking: in de keuken is ca 20 m 2 teerlaag onder de marmoleumlaag aangetroffen.. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze teerlaag 2-5% chrysotiel bevat en hechtgebonden is. - Vloerbedekking: in de hal is ca 5 m 2 teerlaag onder de marmoleumlaag aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze teerlaag 2-5% chrysotiel bevat en hechtgebonden is. Let op:het marmoleum dient onder asbestcondities verwijderd te worden, omdat dit vastgelijmd zit op de teerlaag. 1 e verdieping heemkunderuimte: - Asbestcement: er zijn 6 ac vensterbanken van elk 0,35 m 1 aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze vensterbanken 10-15% chrysotiel bevatten en hechtgebonden zijn. Zolder: - Asbestcement: er is ca 250 m 2 beschadigd dakbeschot aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat dit dakbeschot 2-5% chrysotiel bevat en hechtgebonden is. - Besmetting: er is ca 100 m 2 besmetting door dakbeschot over de zoldervloer en achter de knieschotten aangetroffen. Materiaalanalyse MA heeft aangetoond dat deze besmetting 2-5% chrysotiel bevat en hechtgebonden is. Let op: de opgeslagen spullen zijn te beschouwen als asbestbesmet, dus dienen verwijderd of gereinigd te worden onder asbestcondities. Dak: - Besmetting: er is ca 40 m 2 besmetting op het dak tussen het grind, in de dakgoot en op het platte dak boven het toilet en de keuken aangetroffen. Let op: het grind dient onder asbestcondities verwijderd te worden. De resterende platte daken zijn onderzocht op besmetting, op de toplaag verder geen verontreiniging visueel waargenomen. Op en tussen het grind geen inspectie mogelijk. In bijlage A is een totaal overzicht van deze materialen weergegeven. In bijlage B zijn de analyseresultaten van Analyse Bureau Safety Inventarisatie BV toegevoegd. In bijlage C zijn de foto's met betrekking tot de asbesthoudende materialen toegevoegd.

10 Projectnummer: Datum: 3 november Beoordeling gezondheidsrisico De beoordeling van de aanwezige asbesthoudende materialen is gebaseerd op het SMA-rt Data Base. De risicoanalyse is een momentopname. Indien zich wijzigingen voordoen in het gebruik of de functie van het gebouw kan dit van invloed zijn op de beoordeling van het gezondheidsrisico van de in het gebouw aanwezige asbesttoepassingen. Ook een wijziging van de situatie, bijvoorbeeld het beschadigen van het materiaal of het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden zijn van invloed op de beoordeling van het gezondheidsrisico. Wij adviseren daarom om bijzonder zorgvuldig om te gaan met de situaties waar asbesthoudend materiaal in het gebouw is toegepast en deze situaties regelmatig te beoordelen.

11 Projectnummer: Datum: 3 november Beperking van het onderzoek Het asbestonderzoek wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd en al het asbesthoudende materiaal dat met de gehanteerde onderzoeksmethode aangetroffen had kunnen worden staat in dit rapport vermeld. De gehanteerde onderzoeksmethode is echter op een aantal punten beperkt. Het onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten: Documentenonderzoek, waarbij de beschikbaar gestelde documenten nauwkeurig onderzocht zijn op aanwijzingen of omschrijvingen van de toepassingen van asbesthoudende materialen. De visuele inventarisatie, waarbij een van onze medewerkers ter plaatse het gebouw aan een systematisch onderzoek naar asbesthoudende materialen heeft onderworpen. Bij de visuele inventarisatie wordt, tenzij anders vermeld, uitsluitend niet-destructief te werk gegaan. Helaas wordt niet iedere asbesthoudende toepassing op tekening of in de bestudeerde documenten vermeld en ook met een visuele inspectie kan onbereikbaar asbesthoudend materiaal niet altijd worden ontdekt. Voorbeelden hiervan zijn: asbestcement stroken in de spouw onder de kozijnen; asbestcement stroken onder puien en wanden; leidingen onder beton of in spouw, e.d. Het asbestonderzoek geeft daarom geen 100 % garantie dat al het asbesthoudende materiaal dat, in de loop der tijd, in het gebouw is toegepast gevonden is. Wij adviseren om bij sloop- en bouwactiviteiten altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en bij twijfel over de samenstelling van materiaal, contact op te nemen met ons bureau.

12 Projectnummer: Datum: 3 november 2011 BIJLAGE A Overzicht asbesttoepassingen

13 Projectnummer: Datum: 3 november 2011 Inventariseerder: LG/DE/KH Betreft asbestinventarisatie van: Bibliotheek Raadhuisstraat HA ELSLOO Foto pag- Omschrijving materiaal + locatie 1 Golfplaat ingestort in beton in de kelder van de bibliotheek 1 Ontluchtingsbuis in de kelder van de bibliotheek 2 Rookgasafvoer in de kelder van de bibliotheek 3 Board als wandbekleding bij trap naar de kelder. 3 Board als plafondplaat bij de trap naar de kelder geschatte hoeveelheid (m\ m 2, st) kg H/NH Bevestiging Materiaal- Nummer Soort asbest + percentage 2,5 M 2 NH Ingestort MA % chrysotiel 1,5 M 1 NH Gemetseld MA % chrysotiel 11 M 1 NH Gemetseld MA % chrysotiel 2,8 M 2 NH Geschroefd MA % amosiet en 0,1-2% chrysotiel 2,6 M 2 NH Geschroefd MA % amosiet en 0,1-2% chrysotiel 4 Vensterbanken in de heemkunderuimte 6a 0,35 M 1 H Gemetseld MA % chrysotiel 5 Dakbeschot 250 M 2 H Genageld MA % chrysotiel GN: genageld GL: gelijmd GM: gemetseld GS: geschroefd L: losliggend RK 2 2 Opmerkingen 2 Als deze doorloopt tot op het dak! 3 Let op: het board is beschadigd, stukjes op de trap geconstateerd. Dus deze ruimte niet betreden zonder PBM en deco-unit. Direct maatregelen nemen of zo snel mogelijk saneren. 3 Let op: het board is beschadigd, stukjes op de trap geconstateerd. Dus deze ruimte niet betreden zonder PBM en deco-unit. Direct maatregelen nemen of zo snel mogelijk saneren. 2 2 RK: risicoklasse H/NH: hecht/niet hecht

14 7 Stukjes dakbeschot op de vloer en achter de knieschotten op de zolder 9 Teerlaag onder een laag marmoleum in de bibliotheek 9 Teerlaag onder een laag marmoleum in de keuken 9 Teerlaag onder een laag marmoleum in de hal 10 Stukjes dakbeschot tussen het grind en in de dakgoot, op het platte dak boven het toilet en de keuken 100 M 2 H besmetting MA % chrysotiel 458 M 2 H Gelijmd MA % chrysotiel 20 M 2 H Gelijmd MA % chrysotiel 5 M 2 H Gelijmd MA % chrysotiel 40 M 2 H Besmetting MA % chrysotiel 2 2 Het marmoleum dient onder asbestcondities verwijderd te worden. 2 Het marmoleum dient onder asbestcondities verwijderd te worden. 2 Het marmoleum dient onder asbestcondities verwijderd te worden. 2 Het grind dient onder asbestcondities te worden afgevoerd. Opmerkingen: * De hoeveelheden zijn op locatie bij benadering geschat en zijn geen bestekshoeveelheden. ** Achter asbestverdachte beplating is niet gekeken omdat deze niet zonder meer gedemonteerd kan worden. *** Indien het onderzoek heeft plaatsgevonden in een in gebruik zijnde gebouw zijn zo min mogelijk destructieve handelingen verricht. Nietdirect waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld niet achter vaste wanden, onder vastgelijmd vloerzeil of tussen stucplafonds gekeken. Hierdoor bestaat een redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met behulp van destructieve handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie bent u verplicht tot het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie type B.

15 8014/3C80W IAI>4 HSZSU "JA IZZ9HVW A9 aiibsubiu9au Ajajes neejng asa euv eijeoujjuap! a6ejjoddey a 3ovnna JsqwsAOU :wniefj ezool- LL^iuiunupafoJd

16 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax: Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA PROJECT NR. : board Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar boardmateriaal bij keldertrap (M.5) Raadhuisstraat 47 Elsloo LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - H Ja Nee A B C Morfologie naalden krullig Kleur grijs/bruin wit POLARISATIE MICROSCOOP A B C 1 e orde rood NO/ZW blauw blauw 1 e orde rood ZO/NW geel geel Hoek van Extinctie parallel parallel Pleochroisme nee nee n (Dispersie vloeistof) 1,670 1,55 Dispersie kleur verticaal paars blauw Dispersie kleur horizontaal goud paars/rood Asbestsoort Amosiet Chrysotiel Analyseresultaat: Het monster bevat Q geen M wel asbest. Het monster is wel IE! niet hechtgebonden * Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a % 0,1-2% n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant. Ei Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN. F.C.G. Janssjijr Directeur liak oratorium W Wilrr n-.^eg 'I O 6447 AX Merkcsibeok Tel.: 0V Fax.: TESTEN RvA L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

17 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax : Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA leidingmateriaal Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar rookgasafvoer M.4 Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - g Jg Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW blauw 1 e orde rood ZO/NW geel Hoek van Extinctie parallel Pleochroisme nee n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal blauw Dispersie kleur horizontaal paars-rood Asbestsoort Chrysotiel A B C Analyseresultaat: Het monster bevat geen wel asbest. Het monster is wel IEI niet hechtgebonden Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a % n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? M Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, 3 Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NE^58.96 F.C.G. Janssir] Directeur L4b )ratorium 1 o eek Y? ö ESIEN RvA L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

18 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium wnmenweg AX Merkelbeek Tel.: Fax: Naam Gemeente Stein Adres Postbus 15 Bankrelatie: ING bank Postcode/Woonplaats 6170 AA Stein Rekeningnr: e ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA pakking Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar pakking Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - Ja S Nee Morfologie / Kleur / A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW / 1 e orde rood ZO/NW / Hoek van Extinctie / Pleochroisme / n (Dispersie vloeistof) / Dispersie kleur verticaal / Dispersie kleur horizontaal / Asbestsoort / A B C Analyseresultaat: Het monster bevat [3 geen wel asbest. Het monster is M wel niet hechtgebonden * Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? ^ Ja G Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 5 F.C.G. Janssen j Directeur Laboratorium AX Mi -1 1 v eek Tel.: 046 \ Fax.: TESTEN RvA L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

19 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax : Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA leidingmateriaal M.3 Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar ac doorvoer Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - ffl M Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW blauw 1 e orde rood ZO/NW geel Hoek van Extinctie parallel Pleochroisme nee n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal blauw Dispersie kleur horizontaal paars-rood Asbestsoort Chrysotiel A B C Analyseresultaat: Het monster bevat Q geen K wel asbest. Het monster Is wel K niet hechtgebonden Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a % n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? KI Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA Q RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, [X] Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 5096 F.C.G. Jansserf Directeur Labo atorium V BV ïbeek 0O TESTEN RvA L 203 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

20 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax: Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA golfplaat M.2 Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar golfplaat onder beton sokkel Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN «M M Nee A B C Morfologie naalden krullig Kleur blauw wit POLARISATIE MICROSCOOP A B C 1 e orde rood NO/ZW geel/groen blauw 1 e orde rood ZO/NW blauw geel Hoek van Extinctie parallel parallel Pleochroisme ja, blauw nee n (Dispersie vloeistof) 1,700 1,55 Dispersie kleur verticaal violet blauw Dispersie kleur horizontaal blauw/groen paars/rood Asbestsoort Crocidoliet Chrysotiel Analyseresultaat: Het monster bevat geen IEI wel asbest. Het monster is Q wel KI niet hechtgebonden Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet 2-5% n.k.a % n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? IS! Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant,ÊE] Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN.5896 F.C.G. Jansï Directeur Lab iratorium L Safety BV ESTEN RvA 1283 ëjf..- "ico20 * " f*,v""0022 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

21 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg io 6447 AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax: Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MÖNSTERPLAATS MA plaatmateriaal ( M4A) Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar balkbekleding in bibliotheeek Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - M Ja Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW / 1 e orde rood ZO/NW / Hoek van Extinctie / Pleochroisme / n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal / Dispersie kleur horizontaal / Asbestsoort / A B C Analyseresultaat: Het monster bevat [x] geen wel asbest. Het monster is wel (3 niet hechtgebonden * Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? ^ Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, X] Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Q Analyse Bureau Safety BV, Q Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN Si- F.C.G. Janssen, Directeur Laboratorium Fax.: se'* JZ2. %! l ^ ÏESTEN FM L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

22 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium wumenweg AX Merkelbeek Tel.: Fax : Naam Gemeente Stein Adres PoStbUS 15 Bankrelatie: ING bank Postcode/Woonplaats 6170 AA Stein Rekeningnr: S ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA PROJECT NR. : plaatmateriaal ( M2A) Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar vensterbanken heemkunde ruimte 1 e verdieping Raadhuisstraat 47 Elsloo LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - Ja Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW blauw 1 e orde rood ZO/NW geel Hoek van Extinctie parallel Pleochroisme nee n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal blauw Dispersie kleur horizontaal paars-rood Asbestsoort Chrysotiel A B C Analyseresultaat: Het monster bevat geen KI wel asbest. Het monster is KI wel niet hechtgebonden * Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a % n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? IEI Ja G Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 5896 F.C.G. Janssi Directeur Laboratorium 6447 AX lmgi ketibeek Tel.: 0-4(5-4^20020 Fax.: ESïl RvA L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

23 analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax : Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA plaatmateriaal ( M6A) Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar coating schoorsteen Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - Ja M Nee Morfologie / Kleur / A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW / 1 e orde rood ZO/NW / Hoek van Extinctie / Pleochroisme / n (Dispersie vloeistof) / Dispersie kleur verticaal / Dispersie kleur horizontaal / Asbestsoort / A B C Analyseresultaat: Het monster bevat M geen Q wel asbest. Het monster is wel [X] niet hechtgebonden Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? [El Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, IE3 Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 5896 F.C.G. Jans sjsn Directeur >ratorium 3g -i o iel beek 2C TESTEN RvA L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

24 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax : Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA plaatmateriaal ( 11A) Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar balkbekleding 1' verdieping Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - S Ja Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW / 1 e orde rood ZO/NW / Hoek van Extinctie / Pleochroisme / n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal / Dispersie kleur horizontaal / Asbestsoort / A B C Analyseresultaat: Het monster bevat [3 geen wel asbest. Het monster is wel [Ei niet hechtgebonden * Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? [3 Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, ffl Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 5896 F.C.G. Janssenf Directeur Labpratorium 2C02Ü ^0022 %! l ^ ESIEN RvA E 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

25 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax : Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA plaatmateriaal ( M3A) Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar dakbeschot Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - Ü Ja Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW blauw 1 e orde rood ZO/NW geel Hoek van Extinctie parallel Pleochroisme nee n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal blauw Dispersie kleur horizontaal paars-rood Asbestsoort Chrysotiel A B C Analyseresultaat: Het monster bevat Q geen KI wel asbest. Het monster is KI wel niet hechtgebonden Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. 2-5% n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? [X] Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE Q ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, E] Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 589 F.C.G. Jansse Directeur La w 64- orium ESTEN RvA L 283 Fz De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

26 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Tel.: Fax: Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER(S) MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA vloerafwerking ( M5A) Dhr. Willems DE/KH/LG A. Donselar teerlaag in bibliotheeek Raadhuisstraat 47 Elsloo PROJECT NR. : LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - Ü Ja Nee Morfologie Kleur krullig wit A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW blauw 1 e orde rood ZO/NW geel Hoek van Extinctie parallel Pleochroisme nee n (Dispersie vloeistof) 1,55 Dispersie kleur verticaal blauw Dispersie kleur horizontaal paars-rood Asbestsoort Chrysotiel A B C Analyseresultaat: Het monster bevat geen KI wel asbest. Het monster is wel niet hechtgebonden Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. 2-5% n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? [X] Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, S Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NE 64-^ F.C.G Directeur L ratorium ESIEN RvA L 283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

27 analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek Tel.: Fax : Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: ANALYSE RAPPORT RAPPORT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNEMER MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTEROMSCHRIJVING MONSTERPLAATS MA115237a Proj.nr: Coating Dhr. Willems D.Engelke / K. Heuts / L. Giuseppon A. Donselar Coating rondom de schoorsteen Raadhuisstraat 47 Elsloo LABORATORIUMTEMPERATUUR TIJDENS MATERIAAL ANALYSE:20 C STEREO MICROSCOOP : VEZELS WAARGENOMEN - Ja M Nee Morfologie / Kleur / A B C POLARISATIE MICROSCOOP 1 e orde rood NO/ZW / 1 e orde rood ZO/NW / Hoek van Extinctie / Pleochroisme / n (Dispersie vloeistof) / Dispersie kleur verticaal / Dispersie kleur horizontaal / Asbestsoort / A B C Analyseresultaat: Het monster bevat <] geen wel asbest. Het monster is ^ wel niet hechtgebonden' Waargenomen asbestsoorten: (geschatte gehalten in gewichts-procenten, NKA niet kwalitatief aantoonbaar) Crocidoliet Amosiet Chrysotiel Anthofylliet Tremoliet Actinoliet n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. n.k.a. Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? 3 Ja Nee. Zo nee, dan zal de aanvullende analysemethode REM/RMA RÖNTGENDIFFRACTIE ANDERS worden toegepast De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, 13 Analyse Bureau Safety inventarisatie BV, Analyse Bureau Safety BV, Anders: Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. * De schatting van de hechtgebondenheid is geen onderdeel van de accreditatie Norm: NEN 5896 F.C.G. Janssen Directeuif ïteuflaooraionui Laboratorium celbeek 64-éfi <v;c /Merk< Të U Ó*d -442 TESTEN 04Ö Fax RvA 1283 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

28 I analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek KLEEFMONSTER RAPPORTAGE Tel.: Fax : Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein RAPPORT PROJECT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTERPLAATS STEREO MICROSCOOP Morfologie - Kleur - KM Raadhuisstraat 47 Elsloo Kleefmonster voor kelderdeur Dhr. Willems A. Donselar Raadhuisstraat 47 Elsloo ASBESTIFORME VEZELBUNDEL(S) WAARGENOMEN - Ja Hl Nee A B C Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? Ja / Nee. Voldoende vezelbundels waargenomen om deze met behulp van polarisatiemicroscopie te identificeren Ja / ^ Nee. Zo ja dan volgt materiaal analyse volgens NEN 5896 Rapportnummer Materiaalanalyse: De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, IEI Analyse Bureau Safety BV, Anders. Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. TESTEN M E 283 F.C.G. Janss >sën Directeur Laboratorium Wil i o 644 5ek Te).: Fax.: ^0022 De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

29 analyse bureau safety b.v. milieu technisch laboratorium Wilmenweg AX Merkelbeek KLEEFMONSTER RAPPORTAGE Tel.: *0020 Fax: Bankrelatie: ING bank Rekeningnr: Naam Adres Postcode/ Woonplaats Gemeente Stein Postbus AA Stein RAPPORT PROJECT BETREFT OPDRACHTGEVER MONSTERNAME ONTVANGST DATUM ANALYSE UITGEVOERD DOOR MONSTERPLAATS STEREO MICROSCOOP KM Raadhuisstraat 47 Elsloo Kleefmonster naast kelderdeur (rechts) Dhr. Willems A. Donselar Raadhuisstraat 47 Elsloo ASBESTIFORME VEZELBUNDEL(S) WAARGENOMEN - Ja E<] Nee Morfologie - Kleur - A B C Is het analyseresultaat voldoende voor een eenduidige identificatie? El Ja / Nee. Voldoende vezelbundels waargenomen om deze met behulp van polarisatiemicroscopie te identificeren Ja / 2l Nee. Zo ja dan volgt materiaal analyse volgens NEN 5896 Rapportnummer Materiaalanalyse: De resultaten hebben alleen betrekking op de uitgevoerde analyses. Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm zonder toestemming van Analyse Bureau Safety BV. Dit monster is genomen door Klant, Analyse Bureau Safety BV, Anders. Analyse Bureau Safety BV draagt alleen verantwoordelijkheid over de informatie van de herkomst van het materiaalmonster als het door Analyse Bureau Safety BV is genomen. ESTEN RvA L 283 F.C.G. Jansj Directeur Laboratorium F De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Zuid Limburg onder dossiernummer:

30 Projectnummer: Datum: 3 november 2011 BIJLAGE C Foto's E5

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

asbestcement, vlakke plaat

asbestcement, vlakke plaat gebaseerd op: TNO, Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest (004, Tempelman et al) Product Uiterlijk Asbestsoort(en) en gehalte asbestcement, vlakke plaat grijze vlakke plaat in diverse

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z14 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING CERTIFICAAT EIDCOTROLE A ASBESTVERWIJDERIG Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole

Nadere informatie

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel,

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel, HMB B.V. (Hoofdkantoor) Voltaweg 8 5993 SE Maasbree Telefoon: +31(0)77-4652808 E-mail: info@hmbgroep.nl Website: www.hmbgroep.nl KVK Limburg-Noord: 12061922 Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F.

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Portaal regiobedrijf Leiden

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Portaal regiobedrijf Leiden ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Locatie: Complex 214, Calandstraat e.o., 2332 VD te Leiden Onderzoeksgebied: Woning(en) Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr. : K26611/05) Datum

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. Nieuwe Voorthuizerweg 32 Nijkerk Projektnr. : 2014AO310 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT CONFORM CERTIFICATIESCHEMA ASBESTINVENTARISATIE EN ASBESTVERWIJDERING

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT CONFORM CERTIFICATIESCHEMA ASBESTINVENTARISATIE EN ASBESTVERWIJDERING ASBESTINVENTARISATIERAPPORT CONFORM CERTIFICATIESCHEMA ASBESTINVENTARISATIE EN ASBESTVERWIJDERING Betreft: In opdracht van: Dak werkplaats Stationsstraat 116 5751 HJ te Deurne ASB Zuid BV Witdonk 5 5768

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

Type asbestinventarisatie: Asbestinventarisatie Type-A, direct waarneembare asbest (houdende producten)

Type asbestinventarisatie: Asbestinventarisatie Type-A, direct waarneembare asbest (houdende producten) Titelblad Asbestinventarisatie conform SC-540 Type-A kantoorpand Capucijnenstraat 43-45, Maastricht Omvang onderzoek: Geheel gebouw of object Gedeelte gebouw of object Representatieve steekproef (bijvoorbeeld

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: DESSO. Taxandriaweg 15 te Waalwijk Locatie: Weteringpad 7 Soest Onderzoeksgebied Bedrijfspand met kantoorruimten Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Aan-

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z27 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766.

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766. Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam - 2013008766.1 13-03-13 Betreft: resultaten asbestonderzoek Van Ijsendijkstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z15 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Schuttestraat 17 Postcode, plaats: 7251 MP Vorden Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM BRL 5052. Opdrachtgever: Horsman & Co Lisse BV. Locatie: Heereweg 215-217 te Lisse

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM BRL 5052. Opdrachtgever: Horsman & Co Lisse BV. Locatie: Heereweg 215-217 te Lisse ASBESTINVENTARISATIE CONFORM BRL 5052 Locatie: Heereweg 215-217 te Lisse Type onderzoek: volledige asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop en/of verbouwing asbestinventarisatie inclusief risico-evaluatie

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A

ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 101330-15393 ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A Langebrug 56 Leiden Opdrachtgever Uitvoering van Diemen asbestverwijdering bv Adm.Banckertweg

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Eeltinkweg 10 Postcode, plaats: 7021 KJ Zelhem Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer 133928 Opdrachtgever: Gemachtigde

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk Het bouwwerk

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 De varkensstal en de koeienstal / loods aan de Zonnewende 12 te Deurne

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V.

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V. Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU VOOR ASBEST Rapportage F.10.1116 September

Nadere informatie

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Rapportage type A conform SC-540 Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Foto object Omschrijving opdracht: Omvat het inventariseren van een woning en schuren aan de

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Asbest Inventarisatie SC-540

Asbest Inventarisatie SC-540 Projectgegevens: Asbest Inventarisatie SC-540 Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 0299-323808 E-mail: info@stasco.nl Projectadres: Sporthal De Beukenkamp Van IJsendijkstraat

Nadere informatie

MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU HEEL BV

MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU HEEL BV MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU HEEL BV St. Antoniusstraat 10 6097 ND Panheel Postbus 5049 6097 ZG Heel Telefoon (0475) 57 32 31 Telefax (0475) 57 15 09 E-mail: info@mah-bv.nl Website: www.mah-bv.nl ABN AMRO

Nadere informatie

als er asbest in uw woning zit

als er asbest in uw woning zit als er asbest in uw woning zit Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1994. Dit betekent dat er in veel van onze woningen asbest kan zitten. Lefier wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving.

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk; dak van woning

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren Adres: Schalkertweg 3 Plaats: Deurne Kenmerk: P170763 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek 0342-430110 info@asbestdakadvies.nl

Nadere informatie

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 BEM1403731 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: appartementencomplex en bijgebouw Adres: J.D. Pennekampweg 17 Postcode/plaats: 6999 CH Hummelo Datum rapportage: 3 augustus 2016 Rapportnummer: 16.07258

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 01 januari 2017 Projectlocatie Voorbeeldstraat

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: AS17242 Een boerderijwoning aan de Garderenseweg 160 te Ermelo Opdrachtgever : mevr.

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie

Rapportage asbestinventarisatie Rapportage asbestinventarisatie woonhuis Ellenaar 21 te Mierlo. Rapportage: GS-A-2734 Datum uitvoering : 3 juni 2017. Datum rapportage : 5 juni 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld door: M.P.A.R Smits

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie

Volledige Asbestinventarisatie Volledige Asbestinventarisatie opstallen terrein NedTrain N.S.-plein 3 te Tilburg projectnummer : PAI-12540 locatieomschrijving : terrein NedTrain, gebouw ID (EVA): 392034 projectcoördinator : mevrouw

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

als er asbest in uw woning zit

als er asbest in uw woning zit als er asbest in uw woning zit Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1993. Dit betekent dat er in veel van onze woningen asbest kan zitten. Lefier wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving.

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-REI-0000627 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 16-3-2015 Aantal pagina s: 9 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie Lemelerweg 28, Lemele Pagina 2 Samenvatting Op 01-04-2011 heeft Kruse Milieu BV in opdracht van BJZ.nu een asbestinventarisatie, type A uitgevoerd

Nadere informatie

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Onderzocht bouwkundige

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek Soort asbestonderzoek Omvang van onderzoek Volledige asbestinventarisatie type A Onvolledige asbestinventarisatie type A (zie samenvatting) Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Het gehele

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A t.b.v. sloop en/of renovatie projectnummer AS 215310 26 november 2010 Onderwerp Asbestinventarisatie ten behoeve van sloop/renovatie conform SC-540, type A Locatie Datum 26

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen

Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen 4 juli 2012 Asbestinventarisatie Knoevenoordstraat 62 te Brummen Asbestinventarisatie type A Kenmerk R002-1209816AFP-cmn-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatie geschikt voor totaalsloop of renovatie

Asbestinventarisatie geschikt voor totaalsloop of renovatie Asbestinventarisatie geschikt voor totaalsloop of renovatie woning Middenduinerweg 82 te Santpoort-Zuid Projectnummer : 306276 Locatieomschrijving : woning, gebouw ID (EVA): 389569 Projectleider : de heer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie