Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie"

Transcriptie

1 Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer Opdrachtgever: Gemachtigde partij: Inventarisatiebureau: Certificaatnummer: Inspecteur: Ascert-code: Versienummer: Datum autorisatie: Projectleider: Autorisatie: Ascert-code: Paraaf: Certijn Vastgoedbeheer Niet van toepassing BK Asbest B.V. 07-D de heer C.M. van der Laan 51E oktober 2014 de heer C.M. van der Laan de heer N.A. Boot 04E Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor melding) Aanvulling op representatieve steekproef Onvoorzien aanwezig asbest Soort onderzoek Asbestinventarisatie type A Volledig (voor verwijderen aangegeven asbestbronnen) Onvolledig (niet alle ruimten geschouwd) Onvolledig (geen licht destructief onderzoek mogelijk) Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) bk asbest Dokweg 17A Postbus AG IJmuiden T BK Asbest B.V. te IJmuiden is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, VCA*, CO2-prestatieladder IBAN: NL63RABO K.v.K. nr

2 BK Asbest B.V. pagina 2 van 14 Doel Certijn Vastgoedbeheer heeft aan BK Asbest B.V. (BK) opdracht gegeven tot de uitvoering van een aanvullende asbestinventarisatie van de kleedruimten en bovenliggende zolder van het schoolgebouw gelegen aan Adriaan Pauwlaan19 te Heemstede. Deze rapportage is een aanvulling op het rapport van BK Asbest, projectnummer van 31 augustus 2012, op het rapport van BK Asbest, projectnummer van 30 oktober En op het rapport van BK Asbest, projectnummer van 22 september De versiewijziging is het gevolg van aantreffen van extra asbest. Met het verschijnen van dit rapport komt de eerdere rapportage versie 1.0 van 22 september 2014 te vervallen. Scope van het onderzoek Het aanvullende onderzoek van 22 september 2014 is uitgevoerd naar aanleiding van het aantreffen van extra asbestverdachte materialen op de zolderverdieping gelegen boven de kleedkamers van het schoolgebouw. Het aanvullende onderzoek van 6 oktober 2014 is uitgevoerd naar aanleiding van het aantreffen van extra asbestverdachte materialen in en rondde kleedruimten nabij de gymzaal van het schoolgebouw. De uitvoering en rapportage van de asbestinventarisatie geschiedt conform het certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540: 2011, versie 02. De onderhavige aanvullende inspectie zijn op 8 september, 17 september en op 1 oktober 2014 door BK uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn diverse materiaal- en stofmonsters genomen. Conclusie Uit de analyseresultaten van de materiaalmonsters is gebleken dat een aantal bemonsterde toepassingen asbesthoudend zijn. Uit de analyseresultaten van de kleefmonsters is gebleken dat geen asbestvezels zijn gedetecteerd. Op de zolder is een potentieel risico op blootstelling aan asbestvezels aanwezig. In en rond de kleedruimten is momenteel geen risico op blootstelling aan asbestvezels aanwezig. Tijdens het onderhavige aanvullende onderzoek is extra asbesthoudend materiaal aangetroffen. In onderstaande tabel 1 staan de aangetroffen asbesthoudende materialen opgesomd. Er zijn geen mutaties op de reeds bekende asbestbronnen. Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

3 BK Asbest B.V. pagina 3 van 14 tabel 1: aangetroffen asbesthoudende materialen Bron Locatie Toepassing Gebondenheid Hoeveelheid 1 zolder buis hechtgebonden 1 stuk van circa 3 m¹ 1 stuk van circa 4 m¹ Risicoklasse*/ saneringadvies 2/ binnensanering 2 zolder buis hechtgebonden circa 3m¹ 2/ binnensanering 3 zolder buis hechtgebonden circa 3m¹ 2/ binnensanering 4 zolder fragmenten buis hechtgebonden circa 2m² verspreid over gehele zolder circa 100 m² 5 stookruimte kleedruimten board op deur niethechtgebonden 2/ binnensanering circa 2m² 3/ binnensanering 6 stookruimte kleedruimten buis hechtgebonden circa 2,5m¹ 2/ binnensanering 7 kleedruimten/gymzaal kit hechtgebonden circa 40m¹ 2/ binnensanering *Indien wordt voldaan aan de omstandigheden, zoals gesteld in de bijlage Bepaling risicoklassen. Indien de werkelijke situatie afwijkt van de beschreven omstandigheden, dient de risicoklasse opnieuw bepaald te worden. Na de inspectie waren geen beperkingen in het onderzoek meer aanwezig. Ten behoeve van de in de type-a-rapportage aangegeven renovatiewerkzaamheden is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. Het destructieve onderzoek is uitgevoerd op basis van representatieve steekproeven. De waarnemingen gaven geen aanleiding het onderzoek te intensiveren. Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de SC-540 en is geschikt voor het verwijderen van de vermelde asbestbronnen en de voorgenomen sloopwerkzaamheden. Risicobeoordeling asbestbronnen aanvullend onderzoek Tijdens het onderzoek is op de zolder een calamiteit 1 aangetroffen (bronnummer 2, 3 en 4). De calamiteit is aanwezig in de vorm van losliggend, gebroken hechtgebonden asbesthoudende materiaal. Hiervoor geldt, dat momenteel sprake is van een voor mens en milieu mogelijk gevaarlijke situatie bij betreding van de ruimte. Tevens zijn er vijf kleefmonsters genomen. Er zijn geen asbestvezels aangetroffen op deze kleefmonsters. 1 De term 'calamiteit' is de aanduiding die BK Asbest hanteert in het geval van een situatie met een direct blootstellingsgevaar aan asbestvezels. Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

4 BK Asbest B.V. pagina 4 van 14 Aanbevelingen asbestbronnen aanvullend onderzoek Ten aanzien van de aangetroffen calamiteit (bronnummer 2, 3 en 4) dient de zolder afgesloten te worden. De ruimte mag zonder adembescherming en decontaminatie-procedure niet betreden worden. Wij adviseren op de toegangsdeuren een asbestwaarschuwingssticker aan te brengen. Wij adviseren de calamiteit zo spoedig mogelijk te saneren. Indien tijdens de sloopwerkzaamheden onverhoopt extra asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, dienen de werkzaamheden ter plaatse direct gestaakt te worden. Een SC 540- gecertificeerd bedrijf dient eerst een aanvullend onderzoek uit te voeren voordat verder gegaan mag worden met de werkzaamheden. Indien daadwerkelijk asbesthoudend materiaal is aangetroffen, dient het aanvullende asbestinventarisatierapport op de locatie aanwezig te zijn voordat met de asbestsanering mag worden gestart. Tevens dient het Evaluatieformulier asbestinventarisatie (bijlage rapport type A) naar het inventarisatiebureau dat het aanvullende onderzoek heeft uitgevoerd gestuurd te worden. Indien er werkzaamheden verricht gaan worden buiten de scope van dit onderzoek dient aanvullend onderzoek plaatst te vinden. De eigenaar is wettelijk verplicht de sanering van asbestbronnen, die vallen in risicoklassen 2 en 3 op te dragen aan een bedrijf, dat in het bezit is van het SC-530 Procescertificaat Asbestverwijdering. Wij adviseren de asbesthoudende materialen ingedeeld in risicoklasse 1 in geval van verwijdering, eveneens te laten saneren door een SC-530-gecertificeerde asbestverwijderaar. Na sanering van asbestbronnen die vallen in risicoklassen 2 en 3, is het wettelijk verplicht door een geaccrediteerd laboratorium een eindcontrole te laten uitvoeren om te bepalen of de gesaneerde locatie weer veilig te betreden is. Na verwijdering van asbesthoudende materialen die zijn ingedeeld in risicoklasse 1, is het wettelijk verplicht een inspectie uit te voeren waarbij wordt vastgesteld dat geen asbest meer waarneembaar is. Deze aanvullende rapportage dient conform het Asbestverwijderingbesluit 2005 door de eigenaar binnen twee weken na afronding van de asbestsanering aan de gemeente te worden toegestuurd. Opmerking In de gymzaal is van de beplating boven de heaters een materiaalmonster genomen MM04/8.9.14/ML, na analyse is gebleken dat deze geen asbest bevat. Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

5 BK Asbest B.V. pagina 5 van 14 Bronnummer 1, buis Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 10-15% conform analyse laboratorium Monsternummer MM01/ en als MM02/8.9.14/ML Locatie zolderverdieping boven kleedkamers Hoeveelheid 1 buis van circa 4 m¹ en 1 buis van circa 3 m¹ Bereikbaarheid matig Bevestigingsmethode geklemd Gebondenheid hechtgebonden Conditie onbeschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 2 Opmerkingen/bijzonderheden Eén toepassing zit geklemd in de dakconstructie en in de vloerconstructie. Deze bron staat tevens vermeld in het rapport van BK Asbest van 30 oktober 2013 met projectnummer De andere toepassing zit geklemd in de vloerconstructie nabij de schoorsteen. Tevens dient er rekening mee gehouden worden dat de zolderverdieping is verontreinigd met diverse asbesthoudende fragmenten, zie bron 4. Foto s bronnummer 1 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

6 BK Asbest B.V. pagina 6 van 14 Bronnummer 2, buis Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 10-15% conform analyse laboratorium Monsternummer als MM02/8.9.14/ML Locatie zolderverdieping boven kleedkamers Hoeveelheid circa 3m¹ Bereikbaarheid matig Bevestigingsmethode ingestort Gebondenheid hechtgebonden Conditie zwaar beschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 2 Opmerkingen/bijzonderheden De toepassing zit aan de uiteinde ingestort in de schoorsteen. Er kon geen waarneming worden gedaan in de schoorsteen. Tevens dient er rekening mee gehouden worden dat de zolderverdieping is verontreinigd met diverse asbesthoudende fragmenten, zie bron 4. Foto bronnummer 2 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

7 BK Asbest B.V. pagina 7 van 14 Bronnummer 3, buis Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 10-15% conform analyse laboratorium Monsternummer MM02/8.9.14/ML Locatie zolderverdieping boven kleedkamers Hoeveelheid circa 3m¹ Bereikbaarheid matig Bevestigingsmethode losliggend Gebondenheid hechtgebonden Conditie zwaar beschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 2 Opmerkingen/bijzonderheden De toepassing ligt los nabij de schoorsteen en is zwaar beschadigd. Tevens dient er rekening mee gehouden worden dat de zolderverdieping is verontreinigd met diverse asbesthoudende fragmenten, zie bron 4. foto bronnummer 3 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

8 BK Asbest B.V. pagina 8 van 14 Bronnummer 4, verontreiniging Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 10-15% conform analyse laboratorium Monsternummer MM03/8.9.14/ML Locatie zolderverdieping boven kleedkamers Hoeveelheid circa 2 m² verspreid over de gehele zolder circa 100 m² Bereikbaarheid matig Bevestigingsmethode losliggend Gebondenheid hechtgebonden Conditie zwaar beschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 2 Opmerkingen/bijzonderheden De fragmenten liggen voornamelijk nabij breuken van de asbesthoudende buizen, zie bron 2 en 3. Maar ook op de vloer nabij bron 1. De gehele zolderverdieping boven de kleedkamers dient te worden beschouwd als verontreinigd. Ter plaatse van de luik en de doorgang naar de zolder boven de gymzaal zijn vijf verzamelkleefmonsers genomen Deze bleken na analyse geen asbest te bevatten (zie bron 7). foto s bronnummer 4 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

9 BK Asbest B.V. pagina 9 van 14 Bronnummer 5, board Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 10-15% conform analyse laboratorium Monsternummer MM01/ /ML Locatie stookruimte (op de deur) Hoeveelheid circa 2m² Bereikbaarheid goed Bevestigingsmethode geschroefd Gebondenheid niet hechtgebonden Conditie onbeschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 3 Opmerkingen/bijzonderheden De toepassing betreft een niet hechtgebonden plaat op de deur. Indien de toepassing in één geheel (in combinatie met de deur) verwijderd kan worden kan de sanering plaatsvinden in risicoklasse 2. Op de drempel onder de deur is een verzamel kleefmonster genomen (KM01/ /ML). Hierop zijn geen asbestvezels waargenomen. foto bronnummer 5 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

10 BK Asbest B.V. pagina 10 van 14 Bronnummer 6, buis Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 10-15% conform analyse laboratorium Monsternummer MM02/ /ML Locatie stookruimte Hoeveelheid circa 2,5m¹ Bereikbaarheid matig Bevestigingsmethode ingestort Gebondenheid hechtgebonden Conditie onbeschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 2 Opmerkingen/bijzonderheden De toepassing is waargenomen in de stookruimte. De loop van de buis is richting de zijgevel. foto s bronnummer 6 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

11 BK Asbest B.V. pagina 11 van 14 Bronnummer 7, kit Resultaat Percentage Analyse chrysotiel 0,1-2% conform analyse laboratorium Monsternummer MM04/ /ML Locatie kleedruimten en gymzaal Hoeveelheid circa 40m¹ Bereikbaarheid goed Bevestigingsmethode gekit Gebondenheid hechtgebonden Conditie licht beschadigd Verwijderingsmethode containment Risicoklasse 2 Opmerkingen/bijzonderheden Indien de toepassing in één geheel (in combinatie met het kozijn) verwijderd kan worden kan de sanering plaatsvinden in risicoklasse 1. In materiaalmonster MM03/ /ML zijn geen asbestvezels gedetecteerd. Asbestvezels in kitten zijn niet homogeen verdeeld. BK Asbest gaat ervanuit dat alle beglazingskitten binnen het onderzoek asbesthoudend zijn (visueel gelijk aan MM04/ /ML). foto bronnummer 7 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

12 BK Asbest B.V. pagina 12 van 14 Bronnummer 8, isolatiemateriaal Resultaat Percentage Analyse geen asbest < 0,1% (geen) conform analyse laboratorium Monsternummer Locatie Hoeveelheid Bereikbaarheid Bevestigingsmethode Gebondenheid Conditie Verwijderingsmethode Risicoklasse MM01/8.9.14/ML zolderverdieping boven kleedkamers niet van toepassing matig losliggend niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing Opmerkingen/bijzonderheden De isolatie zit gewikkeld om de asbesthoudende buis. Zie foto. foto bronnummer 8 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

13 BK Asbest B.V. pagina 13 van 14 Bronnummer 9, stof Resultaat Percentage Analyse geen asbest niet aantoonbaar conform analyse laboratorium Monsternummer Locatie Hoeveelheid Bereikbaarheid Bevestigingsmethode Gebondenheid Conditie Verwijderingsmethode Risicoklasse KM01 t/m KM03/8.9.14/ML en KM01 en KM02/170914/MK zolder en onder luik kleedruimte n.v.t. n.v.t. los niet van toepassing n.v.t. niet van toepassing niet van toepassing Opmerkingen/bijzonderheden Op de zolderverdieping boven de gymzaal zijn nabij de doorgang twee verzamelkleefmonsters genomen. Ook zijn er nabij het luik nog twee verzamelkleefmonsters genomen en eentje direct onder het luik. Op alle vijf de kleefmonsters zijn geen asbestvezels aangetoond. foto s bronnummer 9 Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

14 BK Asbest B.V. pagina 14 van 14 Bijlagen 1 Vooronderzoek 2 Lijst van betrokkenen 3 Tekening 4 Rapporten laboratoriumanalyses aanvullende onderzoek 5 Bepaling risicoklassen asbestbronnen aanvullende onderzoek Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

15 Bijlage 1 Vooronderzoek

16 BK Asbest B.V. pagina 1 van 1 Conform SC 540 heeft vooronderzoek plaatsgevonden. De informatie is afkomstig van de opdrachtgever, de beheerder, gebruiker of bewoner van het pand en van ter beschikking gestelde documenten. Het resultaat van het vooronderzoek is hieronder weergegeven. Informatie opdrachtgever: Certijn Vastgoedbeheer Voorafgaand aan de inspectie is aan Certijn Vastgoedbeheer informatie gevraagd met betrekking tot het uit te voeren onderzoek. Onderstaand is de relevante verkregen mondelinge informatie weergegeven. De opdrachtgever is bekend met de volgende asbesthoudende/asbestverdachte onderdelen: AC buis op de zolderverdieping boven de kleedkamers. Het is de opdrachtgever niet bekend of in het pand een asbestverontreiniging aanwezig is. Het bouwjaar van het pand is circa Informatie beheerder Voorafgaand aan de inspectie is aan beheerder van de school informatie gevraagd met betrekking tot het uit te voeren onderzoek. Onderstaand is de relevante verkregen informatie weergegeven. De beheerder is bekend met de volgende asbesthoudende/asbestverdachte onderdelen: AC buis op de zolderverdieping boven de kleedkamers. Het is de beheerder niet bekend of in het pand een asbestverontreiniging aanwezig is. Deskresearch Er zijn bouwtekeningen ter beschikking gesteld. Er is een asbestinventarisatierapport van het bedrijf BK Asbest met projectnummer ter beschikking gesteld. Hierin zijn asbesthoudende bronnen weergegeven. Conclusie Uit het vooronderzoek is informatie naar voren gekomen met betrekking tot de eventuele toepassing van asbestverdacht materiaal. Op basis van de gegevens kunnen de standaard werkprocedures en voorzorgsmaatregelen conform het kwaliteitssysteem van BK Asbest B.V. in acht genomen worden. Het pand is gebouwd in een tijdperk waarin sporadisch asbesthoudend materiaal is gebruikt. Tijdens verbouwingen kunnen echter asbesthoudende toepassingen aangebracht zijn. Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

17 Bijlage 2 Lijst van betrokkenen

18 BK Asbest B.V. pagina 1 van 1 Lijst van betrokkenen Opdrachtgever: Certijn Vastgoedbeheer Opdrachtnemer: Naam: BK Asbest B.V. Adres: Postbus 264 Postcode en plaats: Projectleider: 1970 AG IJmuiden de heer C.M. van der Laan Inspecteur aanvullend type A-onderzoek de heer C.M. van der Laan SCA-certificaatnummer inspecteur Rapporteur: 51E de heer C.M. van der Laan Telefoonnummer: Faxnummer: Laboratorium: Naam: RPS analyse Adres: Minervum 7002 Postcode en plaats: 4817 ZL Breda Telefoonnummer: Faxnummer: Zolderverdieping boven de kleedkamers, Bosch en Hovenschool te Heemstede Aanvullende asbestinventarisatie type A oktober 2014

19 Bijlage 3 Tekening

20 Luik Schoor steen Project onderwerp nummer Adriaan Pauwlaan 19 Heemstede Overzichtstekening asbestbronnen 1 Bron 1: AC buis geklemd (zolder) Bron 2: AC buis geklemd (zolder) Bron 3: AC buis los (zolder) Bron 4: Fragmenten plaatmateriaal (zolder) Bron 5: Board op deur (stookruimte) Bron 6: AC buis (stookruimte) Bron 7: Kit (gymzaal en kleedruimten) Bron 8: Geen asbest vezels gedetecteerd Kleefmonsters (o.a. bron 10) (geen asbest op aangetoond) Valt buiten het onderzoek Verontreinigd gebied Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee BK Asbest deze tekening heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk te gecontroleerd te worden.

21 Bijlage 4 Rapporten laboratoriumanalyses aanvullende onderzoek

22 V230714_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Start datum monstername Adres monstername Aantal monsters BK Asbest (IJmuiden) Postbus AG IJmuiden Opdrachtgever 8/09/2014 ADRIAAN PAUWIN 19 TE HEEMSTEDE 3 RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda Asbest onderzoek kleefmonster d.m.v. elektronenmicroscopie (SEM/EDX) conform NEN 2991 Monster nr. RPS Monstergegevens KM01/8.9.14/ML Zolder KM02/8.9.14/ML Zolder Conc. asbest (vezels/cm²) Weergave (-, +/-, + of ++) N.A.* - N.A.* KM03/8.9.14/ML Verlaagd plafond onder het luik N.A.* - Aangetroffen soorten Onderzocht opp. (mm²) Niet aantoonbaar 22,17 Niet aantoonbaar 22,17 Niet aantoonbaar 22,17 Opmerking Concentratie (aantal asbestvezels/cm² oppervlak) Weergave > Zeer veel asbest aangetroffen Duidelijk asbest aangetroffen /- Sporen asbest aantoonbaar < 10 - Geen asbest aangetroffen Omschrijving De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend. N.A.*: Niet Aantoonbaar Angele de Leeuw Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 1 / 1 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

23 V230714_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Start datum monstername Adres monstername Aantal monsters BK Asbest (IJmuiden) Postbus AG IJmuiden Opdrachtgever 8/09/2014 ADRIAAN PAUWIN 19 TE HEEMSTEDE 4 RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 Monster nr. RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa % bij benadering Hechtgebondenheid MM01/8.9.14/ML zolder Isolatiemateriaal Niet aantoonbaar n.v.t MM02/8.9.14/ML zolder Buis Chrysotiel % Goed MM03/8.9.14/ML zolder Plaatmateriaal Chrysotiel % Goed MM04/8.9.14/ML gymzaal Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t. - Opmerking Toelichting: Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. Angele de Leeuw Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 1 / 1 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

24 V120914_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Start datum monstername Adres monstername Aantal monsters BK Asbest (IJmuiden) Postbus AG IJmuiden Opdrachtgever 17/09/2014 Adriaan Pauwlaan 19 Heemstede 2 RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: Breda Asbest onderzoek kleefmonster d.m.v. elektronenmicroscopie (SEM/EDX) conform NEN 2991 Monster nr. RPS Monstergegevens KM01/170914/MK zolder gymzaal Conc. asbest (vezels/cm²) Weergave (-, +/-, + of ++) N.A.* - Aangetroffen soorten Onderzocht opp. (mm²) Niet aantoonbaar 24,58 Opmerking KM02/170914/MK zolder gymzaal N.A.* - Niet aantoonbaar 24,58 - Concentratie (aantal asbestvezels/cm² oppervlak) Weergave > Zeer veel asbest aangetroffen Duidelijk asbest aangetroffen /- Sporen asbest aantoonbaar < 10 - Geen asbest aangetroffen Omschrijving De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. N.A.*: Niet Aantoonbaar Jeroen Kerstens Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 1 / 1 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

25 V120914_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Start datum monstername Adres monstername Aantal monsters BK Asbest (IJmuiden) Postbus AG IJmuiden Opdrachtgever 1/10/2014 Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede 4 RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 Monster nr. RPS Monstergegevens opdrachtgever MM01/ /ML Stookruimte, plaat op deur Soort materiaal Soort asbest+massa % bij benadering Hechtgebondenheid Board Chrysotiel % Slecht MM02/ /ML Stookruimte, in vloer Buis Chrysotiel % Goed - Opmerking MM03/ /ML Kleedruimte, enkele beglazing MM04/ /ML Gymzaal, enkele beglazing Kit Niet aantoonbaar n.v.t. - Kit Chrysotiel 0,1-2 % Goed - Toelichting: Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. Angele de Leeuw Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 1 / 2 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

26 V120914_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Start datum monstername Adres monstername Aantal monsters BK Asbest (IJmuiden) Postbus AG IJmuiden Opdrachtgever 1/10/2014 Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede 1 RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 Monster nr. RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+categorie (-, +/-, + of ++) Hechtgebondenheid KM01/ /ML Stookruimte, op dorpel Kleefmonster - n.v.t. - Opmerking Toelichting: - = geen asbest waargenomen, +/- = spoor asbest, + = duidelijk asbest aanwezig, ++ = veel asbest aanwezig De resultaten zijn niet representatief voor het bepalen van de besmettingsgraad. Voor het bepalen van de besmettingsgraad dient de analyse uitgevoerd te worden middels elektronenmicroscopie (SEM/EDX) conform NEN De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. Angele de Leeuw Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 2 / 2 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

27 * * Analyserapport Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 BK Asbest t.a.v. dhr R. Arisz Postbus AG IJmuiden Opdrachtgegevens ref. Opdrachtgever : locatie monstername : Adriaan Pauwlaan 19 Heemsteden monsterneming door : Kam, dhr M. van der (Mick) analyse conform : NEN 5896 ontvangst monsters : aantal monsters : 1 opdrachtnummer : datum rapportage : versie : 1 Resultaten FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa binding percentage MM01/161013/MB standleiding zolder adriaan paulln. 19 Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld. Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn. R.M. Beukema General manager Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het certificaatnummer. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 KVK: Niveau 3, bijlage 0860P, versie 05, blad 1/1, 12 augustus 2013

28 Bijlage 5 Bepaling risicoklassen asbestbronnen aanvullende onderzoek

29 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 11 september 2014 om 09h19 (121062) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 1. Bronnaam Asbestcement buizen en kanalen Feiten Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 7 m¹ Percentage Serpentijn % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los) Binnen Licht Niet Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (121062)

30 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 11 september 2014 om 09h11 (121046) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 2 Bronnaam Asbestcement buizen en kanalen Feiten Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 3 m¹ Percentage Serpentijn % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Ingestort in beton of cement Binnen Zwaar Niet Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (121046)

31 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 11 september 2014 om 09h13 (121056) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 3 Bronnaam Asbestcement buizen en kanalen Feiten Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 3 m¹ Percentage Serpentijn % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Los Binnen Zwaar Niet Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (121056)

32 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 11 september 2014 om 09h16 (121059) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 4 Bronnaam Losse restanten (zowel stukjes/brokjes als vezelrestanten) Feiten Productspecificatie Asbestbesmettingen Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 2 m² Percentage Serpentijn % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Los Binnen Zwaar Niet Handpicking restanten Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (121059)

33 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 03 oktober 2014 om 13h20 (137404) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Adriaan Pauwlaan 19, Heemstede Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 5 stookruimte Bronnaam Beplating op deur (board, amosietplaat e.d.) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 2 m² Percentage Chrysotiel % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Extra vragen Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Verwijdering Handeling Geschroefd Binnen Licht Niet Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk. Ja Tijdens de sanering worden bronmaatregelen gebruikt: (punt)afzuiging / bevochtigen of gebruik van een glovebag. Ja Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (137404)

34 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 03 oktober 2014 om 13h22 (137409) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Adriaan Pauwlaan 19, Heemstede Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 5. stookruimte Bronnaam Beplating op deur (board, amosietplaat e.d.) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 2 m² Percentage Chrysotiel % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Geschroefd Binnen Licht Niet Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 3 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK3 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530 Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente protectiefactor te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (137409)

35 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 03 oktober 2014 om 13h25 (137414) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Adriaan Pauwlaan 19, Heemstede Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode bron 6 Bronnaam Asbestcement buizen en kanalen Feiten Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 2,5 m¹ Percentage Chrysotiel % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Ingestort in beton of cement Binnen Niet Niet Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (137414)

36 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 03 oktober 2014 om 13h33 (137423) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Adriaan Pauwlaan 19, Heemstede Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 7 Bronnaam Beglazingskit Feiten Productspecificatie Kit Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 40 m¹ Percentage Chrysotiel % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gekit Binnen Licht Niet Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen Risicoclassificatie Risicoklasse 1 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Risicoklasse 1 Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E). Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied. (137423)

37 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 03 oktober 2014 om 13h34 (137429) BK Asbest B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Adriaan Pauwlaan 19, Heemstede Projectcode Projectnaam Zolder Bosch en Hovenschool Broncode Bron 7. Bronnaam Beglazingskit Feiten Productspecificatie Kit Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 40 m¹ Percentage Chrysotiel % Analysecertificaatnummer _01 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gekit Binnen Licht Niet Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (137429)

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 BEM1403731 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort. Documentcode: 14M1208-AI

Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort. Documentcode: 14M1208-AI Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort Documentcode: 14M1208-AI Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 Amersfoort Soort

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 5 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzocht: J. Catskade 37-hs onderzijde trap) project:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01)

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Asbestweg 100 1234 AA Asbestos Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Schuttestraat 17 Postcode, plaats: 7251 MP Vorden Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z87 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Environment Consultancy BV Projectnummer AI2012230.2.1. het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam

Environment Consultancy BV Projectnummer AI2012230.2.1. het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam Environment Consultancy BV Projectnummer AI21223.2.1 het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z14 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A ten behoeve van totaalsloop

Asbestinventarisatie type A ten behoeve van totaalsloop Asbestinventarisatie type A ten behoeve van totaalsloop alleen geschikt voor sloopmelding voor de verwijdering van de aangegeven asbestbronnen Gebouwen D, Z, fietsenstalling en woning 107 projectnummer

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Stal en Berging Eindhovenseweg 47 te Boxtel projectnummer : PAV-26600 objectomschrijving : stal en berging, ID (EVA): 460924 opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 13-02-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.6 D Pier

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B CONFORM SC 540 RPS/ Schoolgebouw Pastoor Maasstraat 2-2A 5451 PA Mill. Datum: 19 mei 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B CONFORM SC 540 RPS/ Schoolgebouw Pastoor Maasstraat 2-2A 5451 PA Mill. Datum: 19 mei 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B CONFORM SC 540 RPS/1400697 Schoolgebouw Pastoor Maasstraat 2-2A 5451 PA Mill Datum: 19 mei 2014 Naam en adres opdrachtgever: Gemeente Cuijk heer Ruud van den Broek Postbus 1001

Nadere informatie

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / 1700017A00 Verwijdering

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z27 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z15 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Project nummer: 17-5753AH.22 Omschrijving object: Bedrijfspand met bijgebouw Locatie: Fabriekstraat 22

Nadere informatie

Informatietabel extranet documenten

Informatietabel extranet documenten Informatietabel extranet documenten AsbestInventarisatie F-pier Naam eigenaar: P. Van Laar Afdeling eigenaar: A/TRE/F Versienummer: 1 Datum: 09-05-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.8

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie C-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie C-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie C-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 03-12-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.5

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z81 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Haspelweg, Deurne Rapport-/ projectnummer: 215-DHa-ai-v1 Datum interne autorisatie: 29 mei 2015 Rapportage geldig tot : 29 mei 2015 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Bijkeuken Adres: Witte Singel 78 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Asbestverwijdering

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Scheyvenhofweg 10, Heythuysen Rapport-/ projectnummer: 215-HSc10-ai-v1 Datum interne autorisatie: 11 mei 2015 Rapportage geldig tot : 11 mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Volledig TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540:2011, versie 02. Voormalig gemeentehuis gelegen aan de Hoofdstraat 6 te de Lier

Volledig TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540:2011, versie 02. Voormalig gemeentehuis gelegen aan de Hoofdstraat 6 te de Lier Kantooradres: Westvlietweg 72-P 2495 AA Den Haag Tel.: 070-390 74 44 Fax.: 070-390 66 77 e-mail:info@jabor.nl www.jabor.nl Bankrek.: ABN AMRO Den Haag Rek. nr. 40.94.82.234 Volledig TYPE A Asbestinventarisatierapport

Nadere informatie

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766.

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766. Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam - 2013008766.1 13-03-13 Betreft: resultaten asbestonderzoek Van Ijsendijkstraat

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Voormalig bejaardenhuis Lepelaarstraat 2 t/m 129, 1452 XM te Ilpendam Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer: 77368 Autorisatiedatum: 29 oktober 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Onderzochte bouwkundige eenheid constructie of object: Twee schuren Onderzoekslocatie : Heeswijk 120, 3417 GS Montfoort Naam en adres opdrachtgever: Verhart Groen BV De heer

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 18-11-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.1

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Basisschool De Steenen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / A00. Woning Mr. dr. Froweinweg CC EYS. Datum: 9 juni 2016

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / A00. Woning Mr. dr. Froweinweg CC EYS. Datum: 9 juni 2016 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1602938A00 Woning Mr. dr. Froweinweg 30

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk

Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk projectnummer 53109416a 10 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Demostraat 1 1234 AB Demostad Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Bergingscomplexen A t/m D (bergingsgangen/ kruipruimtes en bergingen, zie desk research) Noordmolenwerf 15-157 Rotterdam Projectnummer: Datum uitvoering: 16.01127/1/1 (Versie

Nadere informatie

Lycens Huisvesting B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Lycens Huisvesting B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in Asbestinventarisatie (Type A), volledig Hoekseweg 5 te Cromvoirt Project 52015.0007 projectnummer 52015.0007 project Hoekseweg 5 te Cromvoirt opdrachtgever BRO versie 1.0 datum 11 februari 2015 auteur

Nadere informatie

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 INHOUD Pagina SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 3 INVENTARISATIE 7 3.1 Visuele inspectie en bemonstering 7 3.2 Risicoclassificatie bij sanering 8 3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 9

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Eeltinkweg 10 Postcode, plaats: 7021 KJ Zelhem Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 1 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzochte panden: Fagelstraat nr. 56 t/m 60) project:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Rapport. Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01. Gemeente Lochem. 7240 AA Lochem. de heer B.

Rapport. Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01. Gemeente Lochem. 7240 AA Lochem. de heer B. Rapport projectnummer 12.1131 kenmerk SCA-code Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01 certificaatnummer K13141/07 Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A inclusief gericht destructief onderzoek Breestraat 46-48 te Leiden projectnummer : objectomschrijving : gebouw, ID (EVA): 483443 opdrachtgever : Gemeente Leiden Vastgoed

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Skyport Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Skyport Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Skyport Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 28-11-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.4

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam Asbest Adviesbureau Wieringa Tav: Dhr. H. Wieringa Postbus 5155 9700GD GRONINGEN Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam AAW 11406 201200046.1 30112 Betreft: resultaten asbestonderzoek Geertsemaweg 3 te Haren

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht.

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht. Gemeente Utrecht Utrechtse Vastgoed Organisatie T.a.v. de heer Hendrich Postbus 10080 3533 JR Utrecht Nederland Kiwa Compliance Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands Datum : 05-04-2017,

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Berging van een woning Ringoven AT DEURNE. Datum: 11 september 2016

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Berging van een woning Ringoven AT DEURNE. Datum: 11 september 2016 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1605065A00 Berging van een woning Ringoven 16 5753 AT DEURNE Datum: 11

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

J. KleinJan (DIA 51E )/B.J. Draijer (51E )

J. KleinJan (DIA 51E )/B.J. Draijer (51E ) Rapport Asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (31) (0)548 51 52 00 telefax (31) (0)548

Nadere informatie

Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg

Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg datum : 17 oktober 2013 pagina: 1 van 35 Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Contactpersoon: Huub van de Ven Stadhuisplein 130

Nadere informatie

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting )

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) 1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) Asbestverontreiniging ( besmetting *): het aantreffen van visueel zichtbare restanten asbesthoudend materiaal en/of het aanwezig zijn van asbestvezels

Nadere informatie

Rapport. Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek. Asbestinventarisatie schuren aan de Dalkweg 8 te Klarenbeek R-TST/235

Rapport. Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek. Asbestinventarisatie schuren aan de Dalkweg 8 te Klarenbeek R-TST/235 Rapport Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A Conform SC-540. Gemeente Purmerend afd. stadsbeheer team V & T: Verbouwing schoolgebouw aan de Slenkstraat 50 te Purmerend

Asbestinventarisatie type A Conform SC-540. Gemeente Purmerend afd. stadsbeheer team V & T: Verbouwing schoolgebouw aan de Slenkstraat 50 te Purmerend Asbestinventarisatie type A Conform SC-540 Inventarisatie uitgevoerd door: Checkpoint Milieu Consultancy BV. In opdracht van: Gemeente Purmerend afd. stadsbeheer team V & T: Verbouwing schoolgebouw aan

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie Lemelerweg 28, Lemele Pagina 2 Samenvatting Op 01-04-2011 heeft Kruse Milieu BV in opdracht van BJZ.nu een asbestinventarisatie, type A uitgevoerd

Nadere informatie

Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015

Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015 A SC-540 Asbestonderzoek Type A 1+31)416 330 019 www.asbestadviesbrabant.nl Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015

Nadere informatie

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 12 Panden J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) en Fagelstraat 44 t/m 60 (even) (Onderzocht: J. Catskade nr. 37 trappenhuis begane grond t/m

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Zand 19, Liessel Rapport-/ projectnummer: 213-LZa19-ai-v1 Datum interne autorisatie: 24 september 2013 Opdrachtgever : Dhr. A. van Veghel Eigenaar :

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Complex 4206 Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam projectnummer : PAV-26387 objectomschrijving : wooncomplex, ID (EVA): 460163 projectcoördinator

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Diverse wanden, tanks en daken poedermakerij Opdrachtgever: FrieslandCampina Workum Documentnummer: 012-01-02-AI Uitgifte Datum Omschrijving Opgesteld door Intern geautoriseer d (paraaf)

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Kleefmonstername conform NEN-2991-2005 Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Oesterbaai Midden BV Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 Iwww.oesterbaai.nl

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE St. Radboudschool Slimpad 18 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75210 Autorisatiedatum: 25 mei 2012 Onderzoeker: Dhr. V.M. Borgemeester DIA code 51E-030212-410186

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Zandschelweg 3, Deurne Rapport-/ projectnummer: 214-DZa3-ai-v1 Datum interne autorisatie: 3 februari 2014 Opdrachtgever : Dhr. P. de Wit Eigenaar :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991 2012-BE184 CV-ruimte Da Capo 4 te Krimpen aan den IJssel TITELBLAD Asbest Risicobeoordeling

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onderzoekslocatie: Wissinkbrinkweg 52 7482RJ Haaksbergen Objectinformatie: Object betreft onderzoekslocatie

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. RAPPORT ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW LOCATIE Schuur

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

Rapportage Type A conform SC-540

Rapportage Type A conform SC-540 Rapportage Type A conform SC-540 Project nummer: Object: 15-5751RN.57 Dak van een woning Locatie: Hagelkruisweg 57 5751 RN Deurne Uitgevoerd door: CSI Asbestinventarisatie Naam dia: C. Schutte DIA nummer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie geschikt voor totaalsloop of renovatie

Asbestinventarisatie geschikt voor totaalsloop of renovatie Asbestinventarisatie geschikt voor totaalsloop of renovatie woning Middenduinerweg 82 te Santpoort-Zuid Projectnummer : 306276 Locatieomschrijving : woning, gebouw ID (EVA): 389569 Projectleider : de heer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woning Vredenburchweg 134 Rijswijk Projectnummer: OA00174 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A. Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type (A) t.b.v. renovatie woning Wiersseallee 1 Vorden

Volledige asbestinventarisatie type (A) t.b.v. renovatie woning Wiersseallee 1 Vorden Volledige asbestinventarisatie type (A) t.b.v. renovatie woning Wiersseallee 1 Vorden Projectnummer: I16716 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande

Nadere informatie