Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540"

Transcriptie

1 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D , afgegeven d.d ) rapport nr versie 1.0

2 Eigenaar locatie: Naam: Adres: Postcode/plaats: onbekend onbekend onbekend, onbekend Namens de eigenaar opdracht gegeven: Naam: T. van der Pols Machineverhuur bv Contactpersoon: De heer Teun van der Pols Postcode/plaats: Capelleweg 6, 3216 LB Abbenbroek Telefoonnummer: / Uitvoering: Bedrijfsnaam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: website: Certificaatnummer SCA: Technical Asbest Services B.V. (TAS B.V.) Molensteyn 3c 3454 PT De Meern (+31) D Uitvoerende DIA ( s): Naam: SCA-code: de heer M. Wouters 51E Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid: woningen Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) Aanvulling op representatieve steekproef Onvoorzien aanwezig asbest Soort onderzoek Asbestinventarisatie Type-A Volledig Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Onvolledig (uitsluitingen /niet toegankelijke ruimten) Asbestinventarisatie Type-B Asbestinventarisatie Type-G Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005) 1

3 Dit rapport is geschikt: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen; Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek; Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type G; Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk; Voor de renovatie van het gehele bouwwerk; Voor de sloop van het gehele bouwwerk. Datum uitvoering: Datum rapportage: Datum interne autorisatie: Geautoriseerd door: de heer M. Wouters (51E ) Datum: Dit rapport is geldig tot: Documentrevisie Versie: Datum: Auteur: Opmerking: de heer M. Wouters Het geldige asbestinventarisatierapport is het asbestinventarisatierapport met de meest recente datum en het hoogste versienummer. De overige versies komen hiermee te vervallen. 2

4 Inhoudsopgave... Inhoudsopgave Samenvatting Omschrijving van de opdracht Methoden Resultaten Deskresearch / Historisch onderzoek Bevindingen visuele inspectie Indeling risicoklassen Conclusies en aanbevelingen Conclusies Beperkingen en uitsluitingen Aanbevelingen 22 Bijlage... A Tekeningen 23 Bijlage... B Deskresearch inspanningen 28 Bijlage... C Verslag gesprekken 29 Bijlage... D Deskresearch 30 Bijlage... E Conclusie deskresearch 31 Bijlage... F Foto's 31 Bijlage... G Informatiedragers dvd s cd-roms 31 Bijlage... H Certificaten 32 Bijlage... I SC-548 validatiemetingen 35 Bijlage... J Wet- en regelgeving 36 Bijlage... K Evaluatieformulier 39 Bijlage... L SMA-rt risicoklassebepaling 40 Bijlage... M SC-540 procescertificaat 41 3

5 1 Samenvatting Relevante uitkomsten van het onderzoek kort samengevat Dit onderzoek is: Volledig Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Onvolledig (uitsluitingen /niet toegankelijke ruimten) Beperking: Reden: Asbest verwacht: betonconstructie enkel middels verregaand destructief Nee onderzoek te inspecteren grondriolering enkel middels verregaand destructief onderzoek te inspecteren Ja Voorafgaand aan totaal sloop en/-of verbouw van bovenstaande beperkingen dient een aanvullende inventarisatie (Type B) te worden uitgevoerd. De volgende asbesthoudende materialen en toepassingen zijn aangetroffen: Bron nr Toepassing Risicoklasse Beargumenteerde afwijking 1 golfplaat 2 2 buis 2 3 pakking 2 4 plafond 3 5 wandbeplating 3 6 plaat 3 7 hemelwaterafvoer 2 8 stof 2 De volgende niet asbesthoudende materialen en toepassingen zijn aangetroffen: Bron nr Toepassing Risicoklasse Asbest Percentage 9 stof N.v.t. N.a. Geen asbest < 0,1% Redelijk vermoeden op de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen: Ja (zie overzicht en onderbouwing onder paragraaf 5.2 van dit rapport) Nee Aanbeveling tot NEN 2991 onderzoek: Ja Nee 4

6 2 Omschrijving van de opdracht Door de heer van der Pols van T. van der Pols Machineverhuur bv is aan Technical Asbest Services B.V. (TAS B.V.) op de onderstaande opdracht verstrekt: Het uitvoeren van een Asbestinventarisatie Type A conform SC-540 van woning en schuur gelegen aan Stougjesdijk 243 te Oud-Beijerland ten behoeve van onbekend. Het onderzoek is uitgevoerd door DIA de heer M. Wouters, SCA code 51E op Omschrijving werkgebied: Een woonhuis met schuur (zie plattegrondtekeningen). Bijzonderheden/Opmerkingen: In het woonhuis zijn geen asbestverdachte toepassingen aangetroffen. Tevens is in de schuur een caravan aangetroffen met asbestverdacht vloerzeil. De caravan (eigenaar onbekend) valt buiten de opdracht en is dan ook niet onderzocht. Ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, deco-unit, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en linten aanbrengen. Tevens dient een NEN2991 lucht risicobeoordelings onderzoek te worden uitgevoerd. Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie en of documenten: Fotorapportage van Makelaar de Jong. Uitvoering en autorisatie: De werkzaamheden zijn conform de SC-540, bijlage B (Technische uitvoering asbestinventarisatie) uitgevoerd. TAS B.V. is in het bezit van het vereiste procescertificaat SC-540 uitgegeven door Eerland Certification en is geregistreerd onder SCA-code 07-D De inventarisatie is uitgevoerd op door de heer M. Wouters (SCA code 51E ). Het rapport is intern geautoriseerd op TAS B.V. en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. 5

7 3 Methoden Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een werkplan opgesteld. Een gecertificeerd medewerker van TAS B.V., welke in het bezit is van het DIA certificaat, zal bovenstaande locatie inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de eventuele aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. De analyses van de eventueel te nemen monsters zullen worden uitgevoerd door Stella Analyse B.V. te Woerden. Dit laboratorium is in het bezit van het certificaat testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. Stella Analyse B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). Het laboratorium bepaalt tevens de hechtgebondenheid van het materiaal. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de aard en de staat waarin het bemonsterde materiaal verkeert. Indien materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassingsomstandigheden vezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassingsomstandigheden aanmerkelijk kleiner. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium. De beoordeling van het risico is een momentopname. Wijzigingen in het gebruik of de situatie kunnen leiden tot een andere beoordeling en een mogelijk groter risico. Het is belangrijk om rekening te houden met mogelijke veranderingen die invloed kunnen hebben op de beoordeling. Het onderzoek wordt met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Helaas is het niet mogelijk volledigheid te garanderen. We garanderen wel dat alle inspanningen worden gedaan binnen de kaders van het onderzoek om zo volledig mogelijk te zijn. Beperkingen van het onderzoek worden gerapporteerd (niet onderzochte ruimtes, tabel 2). Indien het vermoeden bestaat dat niet gerapporteerde asbesthoudende materialen nog aanwezig zijn zal een vervolgonderzoek worden geadviseerd. Door het verwijderingsbedrijf worden eventuele niet gevonden asbestbronnen verplicht gemeld aan het inventarisatiebureau. Hiervoor is een standaard rapportageformulier toegevoegd, waardoor continue de kwaliteit verbeterd wordt. Ondanks alle zorg voor de kwaliteit is het raadzaam bij sloop- of bouwactiviteiten de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Bij twijfel kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Voor een juist en volledig beeld van het uitgevoerde onderzoek is het gehele rapport van belang. Het is dan ook niet toegestaan om delen of passages uit het rapport te reproduceren en deze delen of passages te gebruiken voor een aanbesteding of het uitvoeren van saneringen. 6

8 4 Resultaten 4.1 Deskresearch / Historisch onderzoek Voorafgaand aan de inventarisatie is deskresearch uitgevoerd. Het deskresearch bestaat uit het raadplegen van informatie bestaande uit: Historisch onderzoek heeft voldoende input geleverd om het onderzoek naar behoren uit te voeren. Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie en of documenten: Fotorapportage van Makelaar de Jong. Conclusie deskresearch / historisch onderzoek: Deskresearch heeft voldoende informatie opgeleverd om het onderzoek naar behoren uit te kunnen voeren 4.2 Bevindingen visuele inspectie Tijdens de inventarisatie zijn er een aantal asbesthoudende c.q. asbestverdachte materialen, aangetroffen. In onderstaande tabel zijn alle bemonsterde materialen opgenomen, ook als deze na analyse geen asbest blijken te bevatten. Uitleg van genoemde afkortingen: F KM MM SVM V = = = = = Foto Kleefmonster Materiaalmonster Stofverzamelmonster Visuele waarneming, er heeft geen monsteropname plaatsgevonden De originele LAB analyserapporten zijn opgenomen in de bijlagen van dit rapport. De originele SMA-rt risicoklassificaties zijn opgenomen in de bijlagen van dit rapport. 7

9 Bronnummer 1 Foto 1.1 Toepassing golfplaat Product cement Monstercode MM01 Lab referentie STL.9788 Verdieping dak Ruimte schuur Ruimte aanvullend Bereikbaarheid matig Bevestiging geschroefd Conditie materiaal licht beschadigd Verwering licht verweerd Hechtgebondenheid hechtgebonden Asbest Percentage Chrysotiel 10-15% Hoeveelheid ca. 150 m2 Risicoklasse 2 Aanbeveling verwijderen voorafgaand aan sloop Omschrijving Het betreft een asbesthoudende golfplaten dak op de loods. Foto 1.2 Foto 1.3 Foto 1.4 8

10 Bronnummer 2 Foto 2.1 Toepassing buis Product cement Monstercode MM02 Lab referentie STL.9788 Verdieping meerdere Ruimte cv-ruimte Ruimte aanvullend Bereikbaarheid goed Bevestiging gemetseld Conditie materiaal licht beschadigd Verwering licht verweerd Hechtgebondenheid hechtgebonden Asbest Percentage Amosiet 2-5% Chrysotiel 10-15% Hoeveelheid ca. 6 m1 Risicoklasse 2 Aanbeveling verwijderen voorafgaand aan sloop Omschrijving Het betreft een asbesthoudende buis in de CV-ruimte welk door loopt naar het dak en aftakt naar de zij-gevel. Foto 2.2 Foto 2.3 Foto 2.4 Foto 2.5 9

11 Bronnummer 3 Foto 3.1 Toepassing pakking Product karton Monstercode MM03 Lab referentie STL.9788 Verdieping begane grond Ruimte camperbox Ruimte aanvullend Bereikbaarheid goed Bevestiging geklemd Conditie materiaal licht beschadigd Verwering licht verweerd Hechtgebondenheid niet hechtgebonden Asbest Percentage Amosiet 15-30% Chrysotiel 0,1-2% Hoeveelheid ca. 2 stuks Risicoklasse 2 Aanbeveling verwijderen voorafgaand aan sloop Omschrijving Het betreft asbesthoudende pakkingen tussen lamellenradiatoren. Indien in zijn geheel verwijderd kan de sanering worden uitgevoerd in verwijderingsrisicoklasse 1, conform SMA-rt bijlage. Foto 3.2 Foto

12 Bronnummer 4 Foto 4.1 Toepassing plafond Product vezelplaat Monstercode MM04 Lab referentie STL.9788 Verdieping Begane grond Ruimte Kantoor- loods Ruimte aanvullend Bereikbaarheid goed Bevestiging gespijkerd Conditie materiaal zwaar beschadigd Verwering sterk verweerd Hechtgebondenheid niet hechtgebonden Asbest Percentage Amosiet 15-30% Chrysotiel 0,1-2% Hoeveelheid ca. 9 m2 Risicoklasse 3 Aanbeveling ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en lint aanbrengen Omschrijving Het betreft asbesthoudende plafondplaten in de loods. Foto 4.2 Foto

13 Bronnummer 5 Foto 5.1 Toepassing wandbeplating Product vezelplaat Monstercode MM05 Lab referentie STL.9788 Verdieping begane grond Ruimte cv-ruimte en loods Ruimte aanvullend Bereikbaarheid goed Bevestiging gespijkerd Conditie materiaal zwaar beschadigd Verwering sterk verweerd Hechtgebondenheid niet hechtgebonden Asbest Percentage Amosiet 15-30% Chrysotiel 0,1-2% Hoeveelheid ca. 80 m2 Risicoklasse 3 Aanbeveling ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en lint aanbrengen Omschrijving Het betreft asbesthoudende wandbeplating in de loods en cv-ruimte. De beplating is zwaar beschadigd, loods niet betreden zonder PBM's. Foto 5.2 Foto

14 Foto 5.4 Foto 5.5 Foto 5.6 Foto 5.7 Foto 5.8 Foto

15 Foto 5.10 Foto 5.11 Foto 5.12 Foto

16 Bronnummer 6 Foto 6.1 Toepassing plaat Product vezelplaat Monstercode MM06 Lab referentie STL.9788 Verdieping begane grond, Ruimte loods Ruimte aanvullend bij ingang Bereikbaarheid matig Bevestiging geschroefd Conditie materiaal licht beschadigd Verwering licht verweerd Hechtgebondenheid niet hechtgebonden Asbest Percentage Amosiet 15-30% Chrysotiel 0,1-2% Hoeveelheid ca. 1 stuks Risicoklasse 3 Aanbeveling zo spoedig mogelijk saneren Omschrijving Het betreft een asbesthoudend plaatje. Foto 6.2 Foto 6.3 Foto

17 Bronnummer 7 Foto 7.1 Toepassing hemelwaterafvoer Product cement Monstercode MM07 Lab referentie STL.9788 Verdieping dak Ruimte loods Ruimte aanvullend Bereikbaarheid matig Bevestiging geklemd Conditie materiaal licht beschadigd Verwering licht verweerd Hechtgebondenheid hechtgebonden Asbest Percentage Amosiet 0,1-2% Chrysotiel 10-15% Hoeveelheid ca. 24 m1 Risicoklasse 2 Aanbeveling verwijderen voorafgaand aan sloop Omschrijving Het betreft asbesthoudende dakgoten. Foto 7.2 Foto

18 Bronnummer 8 Foto 8.1 Toepassing stof Product onbekend Monstercode KM01, KM02, KM03, KM04, KM06, KM07, KM08, KM09, KM10 Lab referentie STL.9790 Verdieping meerdere Ruimte schuur Ruimte aanvullend Bereikbaarheid goed Bevestiging los Conditie materiaal onbekend Verwering onbekend Hechtgebondenheid n.v.t. Asbest Percentage Amosiet + Chrysotiel + Hoeveelheid ca. 170 m2 Risicoklasse 2 Aanbeveling ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, deco-unit, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en lint aanbrengen + NEN2991 uitvoeren Omschrijving Het betreft kleefmonsters genomen van asbesthoudend stof in de gehele schuur (begane grond en vliering). Ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, deco-unit, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en linten aanbrengen. Tevens dient een NEN2991 luchtrisicobeoordelings onderzoek te worden uitgevoerd. De opgegeven hoeveelheid betreft het asbestverontreinigd vloeroppervlakte. - KM01, KM02, KM03, KM04, KM06, KM08, KM09 bevatten zowel + amosiet als + chrysotiel; - KM07 bevat enkel + amosiet; - KM10 bevat enkel + chrysotiel; - 17

19 Foto 8.2 Foto 8.3 Foto 8.4 Foto 8.5 Foto 8.6 Foto

20 Bronnummer 9 Foto 9.1 Toepassing stof Product onbekend Monstercode KM05 Lab referentie STL.9790 Verdieping begane grond Ruimte schuur Ruimte aanvullend ruimte voor de trap Bereikbaarheid n.v.t. Bevestiging n.v.t. Conditie materiaal n.v.t. Verwering n.v.t. Hechtgebondenheid n.v.t. Asbest Percentage N.a. Geen asbest < 0,1% Hoeveelheid ca. 1 stuks Risicoklasse n.v.t. Aanbeveling n.v.t. Omschrijving Het betreft niet asbesthoudend kleefmonster in de schuur ruimte bij de trap zie tekening. Foto 9.2 Foto

21 4.3 Indeling risicoklassen Van iedere vastgestelde asbestbron is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn de volgende risicoklassen ingedeeld: Tabel 2: Indeling risicoklassen (per 1 juli 2014 verlaging grenswaarde serpentijn, amfibool n.t.b.) Asbestsoort Vezelconcentratie Risicoklasse 1 Vezelconcentratie Risicoklasse 2 Vezelconcentratie Risicoklasse 3 Chrysotiel (serpentijn) Blootstellingsniveau < 0,002 vezels/cm3 (< vezels/m3) Beperkt risico sanering (vergelijkbaar met de oude vrijstellingsregelingen) Blootstellingsniveau > 0,002 tot 1 vezels/cm3 (2.000 tot vezels/m3) Standaardregime conform de SC-530 Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> vezels/m3) Hoog risico sanering verzwaard regime Amfibool Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (< vezels/m3) Beperkt risico sanering (vergelijkbaar met de oude vrijstellingsregelingen) Blootstellingsniveau > 0,01 tot 1 vezels/cm3 ( tot vezels/m3) Standaardregime conform de SC-530 Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> vezels/m3) Hoog risico sanering verzwaard regime Art. Art Art Art. 4.53a Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze van aanbrengen, de bevestigingswijze. De risicoklasse-ideling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Bron nr Omschrijving hoe deze bron verwijderd dient te worden Risicoklasse 1 buitensanering 2 2 containment 2 3 containment 2 4 containment 3 5 containment 3 6 containment 3 7 buitensanering 2 8 containment 2 De originele SMA-rt risicoklassificaties zijn opgenomen in de bijlagen van dit rapport. 20

22 5 Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies Op grond van de resultaten van de inventarisatie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Bron nr Conclusie Aanbeveling 1 geen direct risico verwijderen voorafgaand aan sloop 2 geen direct risico verwijderen voorafgaand aan sloop 3 geen direct risico verwijderen voorafgaand aan sloop 4 sanering dringend noodzakelijk of direct saneren ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en lint aanbrengen 5 sanering dringend noodzakelijk of direct saneren ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en lint aanbrengen 6 zo spoedig mogelijk verwijderen zo spoedig mogelijk saneren 7 geen direct risico verwijderen voorafgaand aan sloop 8 sanering dringend noodzakelijk of direct saneren ruimte niet meer betreden zonder P.B.M.'s zoals; wegwerpoverall type 5-6, veiligheidslaarzen type S4-S5, volgelaatsoverdrukmasker met P3-filter, deco-unit, etc., tot na sanering en vrijgave. Waarschuwingsborden en lint aanbrengen + NEN2991 uitvoeren 5.2 Beperkingen en uitsluitingen Redelijk vermoeden op de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen: Beperking: Reden: Asbest verwacht: betonconstructie enkel middels verregaand destructief Nee onderzoek te inspecteren grondriolering enkel middels verregaand destructief Ja onderzoek te inspecteren Voorafgaand aan totaal sloop en/-of verbouw van bovenstaande beperkingen dient een aanvullende inventarisatie (Type B) te worden uitgevoerd. Aanbeveling tot NEN 2991 onderzoek: Ja Nee 21

23 5.3 Aanbevelingen TAS B.V. adviseert alle bewerkingen van asbesthoudende materialen, waaronder ook wordt verstaan het verwijderen en fixeren, te laten uitvoeren door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van het procescertificaat 'asbestverwijdering' volgens SC-530. Het is raadzaam om bij sloop- of renovatiewerkzaamheden altijd alert te blijven op eventuele verborgen asbesthoudende materialen. Indien tijdens breek- en/of sloopwerkzaamheden aanvullende asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt TAS B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct door een erkend SC-530 asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf (zie evaluatieformulier, bijlage K). Om onbedachtzaam bewerken (zoals boren, schroeven en verwijderen) van de asbesthoudende materialen tegen te gaan, adviseren wij, daar waar mogelijk, de asbesthoudende materialen te voorzien van asbestgevaarstickers, conform het Etiketteringbesluit van de Warenwet. 22

24 Bijlage A Tekeningen Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen waarin de asbesthoudende materialen zijn ingetekend 23

25 B01, MM01, Golfplaten,F01 B07, MM07,Dakgoten,F07 B02, Buis,F02 LEGENDA: Woning en schuur (Buiten) Stougjesdijk 243, 3261KV B02, Buis,F02 Oud-Beijerland M00 F00 Monsterlocatie en nummer Fotolocatie en nummer Asbesthoudende bron Asbesthoudende bron Asbesthoudende bron

26 B02, MM02,Buis,F02 Woonhuis CV-Hok B04, MM04,Plafond,F04 B03, MM03, Pakking,F03 B05, MM05,Wandbeplating,F05 LEGENDA: Woning en Schuur (binnen) Stougjesdijk 243, 3261KV Oud-Beijerland B06, MM06, plaat, F06 M00 F00 Monsterlocatie en nummer Fotolocatie en nummer Asbesthoudende bron (plafond) Asbesthoudende bron (wanden) Asbesthoudende bron (buis) Asbesthoudende bron (radiator) Asbesthoudende bron (doorvoer)

27 B08, KM-02, Stof,F08 B08, KM-10, Stof,F08 B09, KM-05, Stof,F09 B08, KM-06, Stof,F08 B08, KM-08, Stof,F08 B08, KM-04, Stof,F08 B08, KM-03, Stof,F08 B08, KM-07, Stof,F08 B08, KM-09, Stof,F08 LEGENDA: Woning en schuur (kleefmonsters, begane grond) Stougjesdijk 243, 3261KV Oud-Beijerland M00 F00 Monsterlocatie en nummer Fotolocatie en nummer Asbesthoudend stof (gehele schuur niet meer betreden) Niet asbesthoudend stof

28 B02, Buis,F02 Zolder B08, KM-01, Stof,F08 Vliering LEGENDA: Woning en schuur (kleefmonsters zolder) Stougjesdijk 243, 3261KV Oud-Beijerland M00 F00 Monsterlocatie en nummer Fotolocatie en nummer Asbesthoudend stof (gehele schuur niet meer betreden) Asbesthoudende bron (buis)

29 Bijlage B Deskresearch inspanningen Beknopt verslag van alle inspanningen die verricht zijn m.b.t. het deskresearch met bronvermelding Raadplegen van aangeleverde stukken. 28

30 Bijlage C Verslag gesprekken Verslag van de gesprekken met o.a. gebouwenbeheerders Uit een gesprek met de opdrachtgever is gebleken dat het woonhuis op koeienhuiden is gebouwd 29

31 Bijlage D Deskresearch In welke mate het uitgevoerde deskresearch voldoende input/gegevens heeft verschaft voor het veldwerk Door de informatie van de opdrachtgever en het raadplegen van de aangeleverde documentatie is een duidelijk beeld ontstaan waar de asbesthoudende materialen zich bevinden. 30

32 Bijlage E Conclusie deskresearch Conclusies m.b.t. de informatie verzameld onder b), c) en d) Deskresearch heeft voldoende input geleverd om het onderzoek naar behoren uit te kunnen voeren. Bijlage F Foto's Foto s zie 4.2 Bijlage G Informatiedragers dvd s cd-roms N.v.t. 31

33 Bijlage H Certificaten Integrale opname van een kopie van de analysecertificaten met daarop aangegeven de unieke projectidentificatiecode 32

34 ANALYSERAPPORT Stella projectnummer: STL.9788 *STL.9788* opdrachtgever: Technical Asbest Services, Molensteijn 3c, 3454 PT De Meern datum aanmelding: ref. opdrachtgever: datum analyse: locatie monsterneming: Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland datum rapportage: Versie 1 monsterneming door: Michel Wouters aantal monsters: 7 ANALYSE CONFORM NEN 5896 aantal monsters: 7 RESULTATEN analyse materiaal / kleefmonster mbv optische microscopie conform NEN 5896 monster nummer / omschrijving type asbest* massa % binding* Stella ID MM-01 - Golfplaten, Loods, dak, buiten cement chrysotiel H MM-02 - Buis, Loods, van CV-ruimte door zolder tot dak cement amosiet chrysotiel H MM-03 - Radiatoren, Loods, binnen plaat (pakking) amosiet chrysotiel MM-04 - Plafondbeplating, Loods, Kantoor vezelplaat amosiet chrysotiel MM-05 - Wandbeplating, Loods vezelplaat amosiet chrysotiel , , ,1-2 NH NH NH MM-06 - Doorvoerplaatje, Loods, plafond, ingang vezelplaat amosiet chrysotiel ,1-2 NH MM-07 - Goten, Loods, buiten cement chrysotiel amosiet ,1-2 H *Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond autorisatie: Hoofd Laboratorium, dhr. J. Buissant des Amorie Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Stella Analyse BV is geconstateerd. Deze kan afwijken van de waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereoen polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het projectnummer. Stella Lab is een handelsnaam van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L591. Stella Analyse B.V. Leisestraatweg 235 B BT WOERDEN t: pagina 1 van 1

35 ANALYSERAPPORT Stella projectnummer: STL.9790 *STL.9790* opdrachtgever: Technical Asbest Services, Molensteijn 3c, 3454 PT De Meern datum aanmelding: ref. opdrachtgever: datum analyse: locatie monsterneming: Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland datum rapportage: Versie 1 monsterneming door: Michel Wouters aantal monsters: 10 ANALYSE CONFORM NEN 5896 aantal monsters: 10 RESULTATEN analyse materiaal / kleefmonster mbv optische microscopie conform NEN 5896 monster nummer / omschrijving type asbest* massa % binding* Stella ID KM-01 - stof, Loods, 1e verd, bovenaan de trap kleefmonster chrysotiel amosiet KM-02 - stof, Loods, BG, onderaan de trap kleefmonster chrysotiel amosiet KM-03 - stof, Loods, Camperbox kleefmonster chrysotiel amosiet KM-04 - stof, Loods, hal bij trap kleefmonster chrysotiel amosiet n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t KM-05 - stof, Loods, achterste aanbouw kleefmonster n.a. < 0,1 n.v.t KM-06 - stof, Loods, kantoor kleefmonster chrysotiel amosiet + + n.v.t KM-07 - stof, Loods, kantoor kleefmonster amosiet + n.v.t KM-08 - stof, Loods, midden kleefmonster chrysotiel amosiet KM-09 - stof, Loods, Ingang kleefmonster chrysotiel amosiet n.v.t n.v.t KM-10 - stof, Loods, CV-Ruimte kleefmonster chrysotiel + n.v.t *Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond autorisatie: Hoofd Laboratorium, dhr. J. Buissant des Amorie Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Stella Analyse BV is geconstateerd. Deze kan afwijken van de waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereoen polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het projectnummer. Stella Lab is een handelsnaam van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L591. Stella Analyse B.V. Leisestraatweg 235 B BT WOERDEN t: pagina 1 van 1

36 Bijlage I SC-548 validatiemetingen N.v.t. 35

37 Bijlage J Wet- en regelgeving Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Wet- en regelgeving 36

38 BIJLAGE F VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER (I) Informatief karakter 1. Algemeen De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 1) De eigenaar van een bouwwerk; 2) Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 3) De gebruiker van een bouwwerk. Toelichting: a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. De opdrachtgever is degene die: 1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie; 2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen; 3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 5) De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit Asbestinventarisatierapport Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d en Stb. 87 d.d Paragraaf 2 Asbestinventarisatie Art. 3-1-b: lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 61 Staatscourant 2011 nr december 2011

39 ... beschikt over een asbestinventarisatierapport. Art. 3-2-b: ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)... beschikt over een asbestinventarisatierapport. Art. 5 Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). Conclusie: Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht. 5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. Par. 4 Bouwwerken Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. 62 Staatscourant 2011 nr december 2011

40 Bijlage K Evaluatieformulier Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest conform par ; versie

41 Bijlage L SMA-rt risicoklassebepaling De oorspronkelijke brongerelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 40

42 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261113) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-01 Bronnaam Dakbeplating Feiten Productspecificatie Asbestcement golfplaat Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 150 m² Percentage Chrysotiel % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Geschroefd Buiten Licht Licht Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Openlucht RK2 Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd. (261113)

43 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261119) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-02 Bronnaam Asbestcement buizen en kanalen Feiten Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 6 m¹ Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool 2-5 % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling In specie gezet Binnen Licht Licht Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (261119)

44 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261126) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-03 Bronnaam pakkingen in radiator Feiten Productspecificatie Pakking Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 2 stuks Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen Binnen Licht Licht Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (261126)

45 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261138) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-03-1 Bronnaam pakkingen in radiator Feiten Productspecificatie Pakking Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 6 m¹ Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen Binnen Licht Licht Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen Risicoclassificatie Risicoklasse 1 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Risicoklasse 1 Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E). Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied. (261138)

46 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261145) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-04 Bronnaam Plafondbeplating (board, amosietplaat e.d.) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 9 m² Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gespijkerd Binnen Zwaar Zwaar Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 3 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK3 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530 Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente protectiefactor te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (261145)

47 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261160) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-05 Bronnaam Wandbeplating (board, amosietplaat e.d.) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 80 m² Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gespijkerd Binnen Zwaar Zwaar Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 3 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK3 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530 Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente protectiefactor te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (261160)

48 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 31 maart 2015 om 13h50 (261166) Technical Asbest Services SCA-code: 07-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres Stougjesdijk 243, Oud-beijerland Projectcode Projectnaam woning en schuur Broncode B-06 Bronnaam Overig board (board, amosietplaat e.d.) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 1 stuks Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool % Analysecertificaatnummer STL.9788 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Geschroefd Binnen Licht Licht Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 3 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK3 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530 Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden opgenomen Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente protectiefactor te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (261166)

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Voormalig bejaardenhuis Lepelaarstraat 2 t/m 129, 1452 XM te Ilpendam Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer: 77368 Autorisatiedatum: 29 oktober 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01)

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Asbestweg 100 1234 AA Asbestos Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 5 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzocht: J. Catskade 37-hs onderzijde trap) project:

Nadere informatie

Rapportage Type A conform SC-540

Rapportage Type A conform SC-540 Rapportage Type A conform SC-540 Project nummer: Object: 15-5751RN.57 Dak van een woning Locatie: Hagelkruisweg 57 5751 RN Deurne Uitgevoerd door: CSI Asbestinventarisatie Naam dia: C. Schutte DIA nummer:

Nadere informatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer 133928 Opdrachtgever: Gemachtigde

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie Lemelerweg 28, Lemele Pagina 2 Samenvatting Op 01-04-2011 heeft Kruse Milieu BV in opdracht van BJZ.nu een asbestinventarisatie, type A uitgevoerd

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Demostraat 1 1234 AB Demostad Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Stal en Berging Eindhovenseweg 47 te Boxtel projectnummer : PAV-26600 objectomschrijving : stal en berging, ID (EVA): 460924 opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540 TYPE A Gewijzigd Bouwwerk Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN Asbestinventarisatierapport Projectnummer: 1205189-2 d.d. 17 mei

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek Soort asbestonderzoek Omvang van onderzoek Volledige asbestinventarisatie type A Onvolledige asbestinventarisatie type A (zie samenvatting) Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Het gehele

Nadere informatie

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 INHOUD Pagina SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 3 INVENTARISATIE 7 3.1 Visuele inspectie en bemonstering 7 3.2 Risicoclassificatie bij sanering 8 3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 9

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540

Asbestinventarisatie conform SC 540 Asbestinventarisatie conform SC 540 Opdrachtgever: Steelhaven B.V. Onderzoekslocatie: Voorstad Sint Jacob 158, 6041 LN te Roermond - loods & verontreinigd gebied Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Brandweerkazerne Beatrixstraat 2 te Halfweg Onderzoek identificatie Projectnummer: 75471 Autorisatiedatum: 31 juli 2012 Onderzoeker: Dhr. R. de Vries DIA code 51E-210312-410238

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg

Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg datum : 17 oktober 2013 pagina: 1 van 35 Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Contactpersoon: Huub van de Ven Stadhuisplein 130

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort. Documentcode: 14M1208-AI

Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort. Documentcode: 14M1208-AI Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort Documentcode: 14M1208-AI Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 Amersfoort Soort

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur.

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur. Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur. Projectnummer : 15-02-16 Schuur Essenerweg 164-1 3774 LD Kootwijkerbroek Gemeente Barneveld Conform SC 540 Procescertificaat: AO-055/2 SCA

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Gemeente Dongen

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Gemeente Dongen ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Locatie: Otterdonk 5, 5103 GN te Dongen Onderzoeksgebied: School Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr. : K26611/05) Datum rapportage: 5-3-2010

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Eigenaar: -

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Eigenaar: - ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Eigenaar: - Opdrachtgever: BBN Adviseurs Partij die optreedt voor de opdrachtgever: - Onderzoekslocatie: Noordendijk 148, 3311 RR te Dordrecht - Kantoor Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Rapportage type A conform SC-540 Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Foto object Omschrijving opdracht: Omvat het inventariseren van een woning en schuren aan de

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Paulus school De Hucht 6 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75404-1 Autorisatiedatum: 19 november 2012 Onderzoek verricht door: Dhr. F. Broomans Dhr. R. de Vries

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Onderzoekslocatie: Karekietpark 16, 1444 HV te Purmerend - Wijkcentrum Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr. : K26611/05) Datum rapportage: 21-10-2011

Nadere informatie

JABOR Advies B.V. JABOR Advies B.V., SCA-code 01-D010002.01. TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540 / febr. 2008

JABOR Advies B.V. JABOR Advies B.V., SCA-code 01-D010002.01. TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540 / febr. 2008 Kantooradres: Westvlietweg 72-P 2495 AA Den Haag Tel.: 070-390 74 44 Fax.: 070-390 66 77 e-mail:info@jabor.nl www.jabor.nl Bankrek.: ABN AMRO Den Haag Rek. nr. 40.94.82.234 TYPE A Asbestinventarisatierapport

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Bel-etage Rokin 87 te Amsterdam project: 74643 15 juni 2011 in opdracht van: Waalsdorp Appartementen BV te Amsterdam Melkweg 8, 1841 JJ Stompetoren KVK Alkmaar 37070860

Nadere informatie

Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar

Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar Lange Singel 2 8432 PH Haule T 0516 422674 M 0651 149009 M 0653 279600 W www.afmilieu.nl I info@afmilieu.nl SCA-code: 05-D050034.01 Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Inventarisatierapport SC-540 type A 24 september 2012 Projectnummer 120676 foto s onderzoekslocatie SAMENVATTING Op verzoek van Gemeente Purmerend heeft Koenders & Partners adviseurs

Nadere informatie

Environment Consultancy BV Projectnummer AI2012230.2.1. het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam

Environment Consultancy BV Projectnummer AI2012230.2.1. het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam Environment Consultancy BV Projectnummer AI21223.2.1 het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve

Nadere informatie

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Locatie aanduiding / rapportgegevens Soort onderzoek: Volledig SC540 asbestonderzoek, type A Onderzoekslocatie: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 10 augustus 2012 (tekstuele aanpassing SMA-rt (bron 2) en arcering pag. 21) Datum uitvoering : 27 februari 2012

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE aan de Nachtegaalweg 19a te Elspeet

ASBESTINVENTARISATIE aan de Nachtegaalweg 19a te Elspeet ASBESTINVENTARISATIE aan de Nachtegaalweg 19a te Elspeet Opdrachtgever : Dhr. J. Mulder Adres : p/a Veenweg 28 Postcode, plaats : 8075 PS Elspeet Contactpersoon : Dhr. G. van Asselt (Slaa + van Asselt

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE RK Jenaplanbasisschool Zonnewijzer Middenweg 30A te Heerhugowaard Onderzoek identificatie Projectnummer: 75434 Autorisatiedatum: 12 juli 2012 Onderzoeker: Mevr. A. Munniksma

Nadere informatie

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen.

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. Gemeente Noordoostpolder College van B&W T.a.v. de heer O.W.M. Storms Postbus 155 8300 AD Emmeloord

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A Conform SC-540. HCB Vastgoed BV: AI-11.226: Agrarische opstallen aan de Harderwijkerweg 29 te Harskamp

Asbestinventarisatie type A Conform SC-540. HCB Vastgoed BV: AI-11.226: Agrarische opstallen aan de Harderwijkerweg 29 te Harskamp Asbestinventarisatie type A Conform SC-540 Inventarisatie uitgevoerd door: Checkpoint Milieu Consultancy BV. In opdracht van: HCB Vastgoed BV: AI-11.226: Agrarische opstallen aan de Harderwijkerweg 29

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE St. Radboudschool Slimpad 18 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75210 Autorisatiedatum: 25 mei 2012 Onderzoeker: Dhr. V.M. Borgemeester DIA code 51E-030212-410186

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A Conform SC-540. Gemeente Purmerend afd. stadsbeheer team V & T: Verbouwing schoolgebouw aan de Slenkstraat 50 te Purmerend

Asbestinventarisatie type A Conform SC-540. Gemeente Purmerend afd. stadsbeheer team V & T: Verbouwing schoolgebouw aan de Slenkstraat 50 te Purmerend Asbestinventarisatie type A Conform SC-540 Inventarisatie uitgevoerd door: Checkpoint Milieu Consultancy BV. In opdracht van: Gemeente Purmerend afd. stadsbeheer team V & T: Verbouwing schoolgebouw aan

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Lourdesschool Jisperweg 52 te Westbeemster Onderzoek identificatie Projectnummer: 75207 Autorisatiedatum: 4 juni 2012 Onderzoeker: Dhr. R. de Vries DIA code 51E-210312-410238

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540 Soort onderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie Type B Asbestinventarisatie Type G Risicobeoordeling Risicobeoordeling

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 1 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzochte panden: Fagelstraat nr. 56 t/m 60) project:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT type A, VOLLEDIG

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT type A, VOLLEDIG ASBESTINVENTARISATIERAPPORT type A, VOLLEDIG CONFORM DE SC 540 2 WONINGEN+ DIVERSE GEBOUWEN AAN DE BARWOUTSWAARDER 87A EN 89A TE WOERDEN Interne autorisatie : 12 maart 2014 Projectidentificatiecode : 20130610

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat 44 t/m 60 (even) en J. Catskade 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzochte panden: Fagelstraat nr. 44 t/m 54) project: 74680 15 juli 2011 in

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Complex 4206 Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam projectnummer : PAV-26387 objectomschrijving : wooncomplex, ID (EVA): 460163 projectcoördinator

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woningen Sir Winston Churchillaan 277 en 279 Rijswijk Projectnummer: OA-04217 Datum uitvoering: 04-02-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie: Volledigheid onderzoek:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Volledige asbestinventarisatie (type A) van een woonboerderij met bijgebouwen conform certificatieschema SC 540 geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning Opdrachtgever :M.

Nadere informatie

Rapport. Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek. Asbestinventarisatie schuren aan de Dalkweg 8 te Klarenbeek R-TST/235

Rapport. Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek. Asbestinventarisatie schuren aan de Dalkweg 8 te Klarenbeek R-TST/235 Rapport Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Conform SC-540 Kas 3, 5, 6 en 7 Uiterweg 266 te Aalsmeer

ASBESTINVENTARISATIE Conform SC-540 Kas 3, 5, 6 en 7 Uiterweg 266 te Aalsmeer ASBESTINVENTARISATIE Conform SC-540 Kas 3, 5, 6 en 7 Uiterweg 266 te Aalsmeer PRODUCTBLAD Asbestinventarisatie Uiterweg 266 te Aalsmeer Datum rapport: 13 mei 2013 Datum autorisatie OPM: 13 mei 2013 Naam

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: DESSO. Taxandriaweg 15 te Waalwijk Locatie: Weteringpad 7 Soest Onderzoeksgebied Bedrijfspand met kantoorruimten Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Aan-

Nadere informatie

Volledig TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540:2011, versie 02. Voormalig gemeentehuis gelegen aan de Hoofdstraat 6 te de Lier

Volledig TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540:2011, versie 02. Voormalig gemeentehuis gelegen aan de Hoofdstraat 6 te de Lier Kantooradres: Westvlietweg 72-P 2495 AA Den Haag Tel.: 070-390 74 44 Fax.: 070-390 66 77 e-mail:info@jabor.nl www.jabor.nl Bankrek.: ABN AMRO Den Haag Rek. nr. 40.94.82.234 Volledig TYPE A Asbestinventarisatierapport

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Bouwkundige eenheid: Diverse opstallen Beukenlaan 4a 6956 CB Spankeren. Certificaatnummer: 07-D070018

Onderzoekslocatie: Bouwkundige eenheid: Diverse opstallen Beukenlaan 4a 6956 CB Spankeren. Certificaatnummer: 07-D070018 Hinmanweg 9A 7575 BE OLDENZAAL Tel. (0541) 535943 E-mail. info@tracegroep.com Asbestinventarisatie rapport. Opdrachtgever: Van der Poel Milieu BV Contactpersoon: Dhr P. van der Poel Brummelaarsweg 7 7475

Nadere informatie

Rapport. Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01. Gemeente Lochem. 7240 AA Lochem. de heer B.

Rapport. Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01. Gemeente Lochem. 7240 AA Lochem. de heer B. Rapport projectnummer 12.1131 kenmerk SCA-code Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01 certificaatnummer K13141/07 Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode

Nadere informatie

Checkpoint Milieu Consultancy BV

Checkpoint Milieu Consultancy BV Volledige asbestinventarisatie type A Conform SC-540/ 2011 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht: CMC-1402-200 2 Woningen en een garage aan de Everard Meijsterlaan 2-2a te Utrecht Rapport geschikt voor: : Verwijderen

Nadere informatie

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 12 Panden J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) en Fagelstraat 44 t/m 60 (even) (Onderzocht: J. Catskade nr. 37 trappenhuis begane grond t/m

Nadere informatie

Betreft: Rapportage asbestinventarisatie van een gemaal en een dienstwoning gelegen aan de Molenwetering 4-6 te Rijswijk.

Betreft: Rapportage asbestinventarisatie van een gemaal en een dienstwoning gelegen aan de Molenwetering 4-6 te Rijswijk. fff / Qe Lierseweg 2 De Lierseweg 2 2291 PQ Wateringen 2291 PD Wateringen Hoogheemraadschap van Delfland Mfeon ^'i 7?^ I? \\ \\ T.a.v. Mevrouw mr. A. Buisman YeffiA VuM 7? \\ \o Postbus 3061 2601 DB DELFT

Nadere informatie

Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015

Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015 A SC-540 Asbestonderzoek Type A 1+31)416 330 019 www.asbestadviesbrabant.nl Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015

Nadere informatie

Asbest Inventarisatie SC-540

Asbest Inventarisatie SC-540 Projectgegevens: Asbest Inventarisatie SC-540 Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 0299-323808 E-mail: info@stasco.nl Projectadres: Sporthal De Beukenkamp Van IJsendijkstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Voormalig Sportpark Hoornse Vaart Hoornseweg 30 Alkmaar Projectnummer: OA-03448 (Versie 2) Alle voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen Datum uitvoering: 29-07-2013,

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. Slagsteeg 39 Ermelo Projektnr.: 2013AO108 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport geschikt voor

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type A Conform SC-540

Volledige asbestinventarisatie type A Conform SC-540 Volledige asbestinventarisatie type A Conform SC-540 Inventarisatie uitgevoerd door: Checkpoint Milieu Consultancy BV. In opdracht van: Gemeente Utrecht Vastgoed Organisatie Vastgoed Realisatie: CMC-1301-128

Nadere informatie

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Opdrachtgever: Gemeente Vianen (Vastgoed beheer en onderhoud) Vertegenwoordiger van de opdrachtgever: Omschrijving onderzochte bouwkundige eenheid, constructie

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Vastgoed Organisatie Vastgoed Realisatie: CMC-1307-706 Pand aan de Scheldestraat 12 te Utrecht

Gemeente Utrecht Vastgoed Organisatie Vastgoed Realisatie: CMC-1307-706 Pand aan de Scheldestraat 12 te Utrecht Volledige asbestinventarisatie type A Conform SC-540/ 2011 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Vastgoed Organisatie Vastgoed Realisatie: CMC-1307-706 Pand aan de Scheldestraat 12 te Utrecht Rapport geschikt

Nadere informatie

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V.

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V. Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU VOOR ASBEST Rapportage F.10.1116 September

Nadere informatie

gemeente Steenbergen BEM1400045 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord Behoort bij beschikking 29-01-2014 mgevingsma.na.ger

gemeente Steenbergen BEM1400045 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord Behoort bij beschikking 29-01-2014 mgevingsma.na.ger ÄSbeStZOeken BV BEM1400045 gemeente Steenbergen 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord m Verplicht titelblad volgens SC- 540 : 2011, versie 02 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 versie 1 Naam eigenaar

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. Nieuwe Voorthuizerweg 32 Nijkerk Projektnr. : 2014AO310 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991 2012-BE184 CV-ruimte Da Capo 4 te Krimpen aan den IJssel TITELBLAD Asbest Risicobeoordeling

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woning Vredenburchweg 134 Rijswijk Projectnummer: OA00174 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A. Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie