OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST"

Transcriptie

1 Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar asbest Type G direct waarneembaar asbest OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Adres : Molenstraat 44 Postcode : 4061 AD Plaats : Ophemert Kadastrale gegevens : Ophemert G 1246 Rapportage datum : 26 oktober 2015 : Status/revisie rapport : Definitief, versie 1.0 Klaver Asbestinventarisaties Jan Steenlaan 5C 3723 BS Bilthoven SCA-07-D SCA-07-D

2 Titelblad Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Opdrachtgever Naam Gemeente Neerijnen Contactpersoon Dhr. M. v/d Dussen Adres Van Pallandtweg 11 Postcode/plaats 4182 CA Neerijnen Telefoonnummer adres Rapportagedatum 26 oktober 2015 Referentie opdrachtgever N.V.T. Bedrijf en certificaatnummer: Naam uitvoerende DIA en SCA: : Klaver Asbestinventarisaties (SCA-07-D ) W. van Schuijlenburg (DIA code 51E ) Dit rapport is geschikt voor: Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen Het aansluitend uitvoeren van een type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke, aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande type A onderzoek Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type G De renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk De renovatie van het gehele bouwwerk De sloop van het gehele bouwwerk Omvang onderzoek: Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) Aanvulling op representatieve steekproef Onvoorzien aanwezig asbest Soort onderzoek: Asbestinventarisatie Type-A Volledig Onvolledig in verband met (NEN 2991:2005) ernstige blootstelling Onvolledig In verband met uitsluitingen /niet toegankelijk van ruimte('s) Asbestinventarisatie Type-B Asbestinventarisatie Type-G Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) Monstername en analyses: aantal materiaal monsters: 23 stuks Naam en certificaatnr. DIA Deskundige inventariseerder asbest W. van Schuijlenburg (51E ) Technisch verantwoordelijke A.M. Hoogendoorn (51E ) Handtekening Datum 12 oktober oktober 2015 * *De geldigheidsduur van de rapportage is 3 jaar vanaf de datum van de interne autorisatie, indien het rapport ouder is, is actualisatie noodzakelijk. Pagina 2 van 82

3 Inhoudsopgave Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1 Inleiding Omschrijving van de opdracht Onderzoeksmethode Resultaten Desk- en Fieldresearch Bronbladen Indeling risicoklasse Conclusie en aanbevelingen Bijlagen Plattegronden tekeningen Projectfoto's Desk research Analyserapporten Laboratorium SMA-rt uitdraaien Evaluatieformulier Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving Procescertificaat Klaver Asbestinventarisaties Pagina 3 van 82

4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Aan Klaver Asbestinventarisaties is de opdracht verstrekt van Gemeente Neerijnen om in Ophemert gelegen aan Molenstraat 44 een asbestinventarisatie uit te voeren aan boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. De opdracht moet uitgevoerd worden conform omschrijving in offerte. Klaver Asbestinventarisaties is in het bezit van het procescertificaat SC-540 met het certificaatnummer 07- D SCA-registratienummer 07-D bij de certificerende instelling Eerland. Hiermee toont Klaver Asbestinventarisaties aan te voldoen aan de huidige eisen van de wet- en regelgeving die gesteld zijn conform SC-540. Alleen de in rood vermelde materialen bevatten asbest. Deze materialen dienen onder de in SMA-rt (bijlage 4.5) vermelde risicoclassificaties te worden verwijderd door een gecertificeerd SC-530 asbestverwijderingsbedrijf. NB. Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehele rapport in kleur wordt aangeboden. Bij een zwart wit weergave van dit rapport gaat belangrijke informatie verloren. Pagina 4 van 82

5 Overzicht asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen Codering Bron Locatie Omschrijving Hoeveelheid Risicoklasse 1 Cementplaat Koelcel 1 loods cementplaat, koelcelwanden 1 Cementplaat Koelcel 2 loods cementplaat, koelcelwanden 2 Restanten cementplaat Koelcel 1 loods restanten cementplaat, op vloer 3 Cementplaat Opslag loods cementplaat, om rookgaskanaal 4 Coleman Heater Opslag loods Bron informatie: Handboek Intechnium 5 Cementplaat Koelcel 3 en 4 loods cementplaat, wandbeplating onderzijde 1x6,5 m 2 2 1x8,5 m 2 2 1x50 m 2 2 1x0,5 m 2 2 1x1 stuk(s) 1 1x22 m Stopverf Opslag loods stopverf, beglazing 1x15 m 1 Geen asbest aangetroffen 7 Bitumen Koelcel 3 loods bitumen, afdichting koelingsbuis 8 Cementbuis Woning, vliering cementbuis, ontluchting 8 Cementbuis Buitenzijde woning cementbuis, ontluchting met vormstuk 9 Cementplaat Slaapkamer 2, 3,4,5 cementplaat, voorzetwanden 10 Cementplaat Overloop 1 e verdieping woning cementplaat, plafondbeplating 11 Cementplaat Kelder 1 cementplaat, aftimmering 12 Koord Kelder 1 koord, in rookgasbuis 1x1 m 1 Geen asbest aangetroffen 1x4,5 m 1 2 1x2 m 1 2 1x100 m 2 2 1x25 m 2 2 1x2,5 m 2 2 1x1 m Kit Buitenzijde woning kit, beglazing 1x100 m 1 Geen asbest aangetroffen 14 Cementplaat Keuken cementplaat, bij afzuiger, aftimmering 15 Tegel en lijmlaag Begane grond toilet tegel en lijmlaag, op betonvloer 16 Lijmlaag Entree begane grond lijmlaag, op betonvloer 17 Koord Bijkamer koord, in deur kachel Siegler 1x0,5 m 2 2 1x1 m 2 2 1x9 m 2 2 1x1 stuk(s) 1 Pagina 5 van 82

6 18 Cementbuis Schuur in woning Cementbuis, ontluchting toiletten 2x0.5 m Pakking Schuur in woning Pakking, in machines 1x2 stuk(s) 1 20 Stopverf Buitenzijde woning Stopverf, stalen kozijnen 1x50 m 1 Geen asbest aangetroffen 21 Cementgolfplaten Buitenzijde loods Cementgolfplaten 1x390 m Restanten cementgolfplaat Perceel achter loods Restanten cementgolfplaat 1x90 m Pakking Loods aanbouw Pakking, in machines 1x2 stuk(s) 1 De monsters zullen door middel van een kleurencodering geclassificeerd worden. De gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis: Rood: Blauw: Asbesthoudende materialen Asbestvrije materialen Naast de kleurencodering zullen de monsters een lettercode krijgen, waaruit opgemaakt kan worden wat voor soort monster het betreft. De lettercodering heeft de volgende betekenis: M: Materiaalmonster (geanalyseerd volgens NEN 5896, Polarisatie Licht Microscopie) K: Kleefmonster V: Visuele verwijzing naar identiek materiaal (er heeft hier dus geen monstername plaatsgevonden) VI: Visuele verwijzing vanuit het Intechnium handboek asbest NB. Genoemde hoeveelheden en afmetingen zijn ter indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 6 van 82

7 Overzicht asbesthoudende toepassingen Codering Verwijderingsmethode Risicoklasse Conclusie en/of aanbevelingen 1 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 1 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 2 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 3 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 4 Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie 1 Er is volgens onze informatie asbest aanwezig in dit toestel 5 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 8 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 8 Verwijdering conform SC-530 (openluchtsanering) 2 Zie paragraaf 3 9 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 10 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 11 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 12 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 3 Zie paragraaf 3 14 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 15 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 16 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 17 Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie 1 Zie paragraaf 3 18 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 19 Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie 1 Zie paragraaf 3 21 Verwijdering conform SC-530 (openluchtsanering) 2 Zie paragraaf 3 22 Verwijdering conform SC-530 (openluchtsanering) 2 Zie paragraaf 3 23 Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie 1 Zie paragraaf 3 NB. Rood zijn de asbesthoudende materialen Dit rapport, of een kleurenkopie, dient een onderdeel uit te maken van het werkplan van het SC-530 asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het verwijderings- en sloopwerk in complete vorm op de werkplek aanwezig te zijn. De sloop mag pas starten nadat de uitvoering van het noodzakelijk te verwijderen asbesthoudende materiaal heeft plaatsgevonden. Indien er geen asbest is aangetroffen dient dit rapport, of een kleurenkopie, op de werkplek aanwezig te zijn zodat men kan aantonen dat een SC-540 asbestinventarisatie is uitgevoerd en daarbij geen asbest is aangetroffen. Het rapport is geen bestek voor sloop of asbestverwijdering, de in het rapport opgeven hoeveelheden zijn ter indicatie. Deze zijn daardoor niet geschikt voor het maken van de prijsvorming. De actuele situatie en ter indicatie gegeven hoeveelheden, dienen in het werk gecontroleerd te worden. Pagina 7 van 82

8 Klaver Asbestinventarisaties heeft dit rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld conform de eisen die te stellen zijn aan goed vakmanschap en heeft hierbij naar het beste inzicht gehandeld. Desondanks blijft de kans bestaan dat er toch asbest geconstateerd kan worden tijdens renovatie en/of sloop. Klaver Asbestinventarisaties is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade hiervan (zie de leveringsvoorwaarden RVOI 2001). Tijdens sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke asbestbronnen die niet in dit rapport worden genoemd. Klaver Asbestinventarisaties is niet aansprakelijk voor gemaakte schade welke kan ontstaan tijdens de inventarisatie door gebruik van (licht) destructieve handelingen. Type A direct waarneembaar asbest Tijdens het onderzoek waren er ruimtes niet toegankelijk en/of zijn er uitsluitingen in het onderzoek. Vanwege het niet kunnen controleren van deze ruimtes en/of uitsluitingen tijdens dit onderzoek valt dit onderzoek in de categorie Type A onvolledig onderzoek conform de SC-540. Het is noodzakelijk om de ruimtes en/of uitsluitingen in een aanvullende type A onderzoek te laten onderzoeken zie het tabel in de conclusie en aanbevelingen 'Uitsluiting en beperking', waarin uitsluitingen en beperkingen zijn opgenomen. Type B niet direct waarneembaar asbest Er zijn concrete vermoedens dat er verborgen asbestverdachte materialen aanwezig zijn in het bouwwerk of object. Er wordt geadviseerd een aanvullend type B destructief onderzoek voor niet direct zichtbaar asbest uit te laten voeren. Dit aanvullend onderzoek dient uitgevoerd te worden in samenwerking met een SC-530 gecertificeerd bedrijf middels uitgebreid destructief onderzoek. Hiervoor dient bevoegd gezag u te verplichten tot een SC-540 type B inventarisatie, voorafgaand aan werkzaamheden/ sloop en/of renovatie. Aangezien er vermoeden bestaat dat er meer Asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die niet zonder destructief handelen zijn te inventariseren, is het advies om voorafgaand aan sloop of renovatie een (destructief) Type B onderzoek uit te laten voeren. Pagina 8 van 82

9 1 Inleiding 1.1 Omschrijving van de opdracht In de volgende tabel is het versienummer van de rapportage aangegeven: versie datum rapport nummer wijziging(en)/opmerkingen Geen wijzigingen, dit betreft de eerste uitgave van het rapport Opdrachtgever Naam bouwwerk Locatie bouwwerk Werkzaamheden Type onderzoek Bouwkundige eenheid Gemeente Neerijnen Boerderij en bijgebouwen Molenstraat 44 Ophemert Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen A: inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen in een bouwwerk of object. Volledig bouwwerk. Functie Deskundige inventariseerder asbest Technisch verantwoordelijke Naam en nr. DIA W. van Schuijlenburg (51E ) A.M. Hoogendoorn (51E ) Datum 12 oktober oktober 2015 Voor een overzicht van de informatie die ter beschikking is gesteld ten behoeve van dit onderzoek, wordt er verwezen naar paragraaf 2.1 deskresearch en bijlage 4.3 van deze rapportage. Pagina 9 van 82

10 1.2 Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit een historisch onderzoek, een vooronderzoek en een asbestinventarisatie. Historisch onderzoek vindt plaats op basis van het aangeleverde originele bestek en bouwtekeningen. Tijdens het onderzoek wordt het bouwwerk en/of object visueel geïnspecteerd. Het doel van het onderzoek is te komen tot een overzicht van de diverse toepassingen van asbestverdachte materialen in het te onderzoeken bouwwerk en/of object. Tijdens de inventarisatie worden de asbestverdachte materialen gekwantificeerd en gelokaliseerd. Voorafgaand aan de asbestinventarisatie vindt een historisch onderzoek plaats. Bij dit historisch onderzoek worden op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie en eventuele beschikbaar gestelde documenten zoals bestekken, tekeningen, materiaalstaten en aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in kaart gebracht. Het historisch onderzoek kan van groot belang zijn bij het vaststellen van niet direct visueel zichtbare bronnen. Volgend op het historisch onderzoek vindt een vooronderzoek plaats. Tijdens het vooronderzoek en de inventarisatie worden op alle bereikbare en toegankelijke ruimtes, door middel van een visuele inspectie, de aard en samenstelling van het bouwwerk en/of object gecontroleerd. Wanneer er een verdacht element of onderdeel wordt geconstateerd, wordt dit ten allen tijden bemonsterd. Deze monsters worden door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Conform de NEN Na het vooronderzoek zal de daadwerkelijke inventarisatie uitgevoerd worden. De asbestinventarisatie zal worden ondersteund door middel van monstername en analyse. Tijdens de inventarisatie zijn alle asbestverdachte materialen, elementen en/of installaties gelokaliseerd en gekwantificeerd. Op basis van het historisch onderzoek, vooronderzoek en de inventarisatie zal er een overzicht gemaakt worden van de in het bouwwerk en/of object aanwezige en/of asbestverdachte materialen elementen en/of installaties. Pagina 10 van 82

11 2 Resultaten 2.1 Desk- en Fieldresearch Het doel van het onderzoek is het systematisch opsporen van alle asbestverdachte materialen die gelden voor het object of gedeelte van het object dat onderzocht is, met behulp van eventueel licht destructief onderzoek. Daarnaast zal worden aangegeven met welke beschermende maatregelen deze verdachte materialen gesaneerd dienen te worden. Hierbij verklaart Klaver Asbestinventarisaties een onafhankelijk onderzoek te hebben verricht ten opzichte van de opdrachtgever en/of eigenaar. Bij het aannemen van het werk is er in de offerte gevraagd naar bouwkundige tekeningen en/of informatie welke betrekking hebben op het te onderzoeken gebouw of object. De opdrachtgever heeft de volgende informatie/documenten verstrekt ten behoeve van de asbestinventarisatie: Titel Plattegronden Aanvraag bouwvergunning 1971 en 1972 Informatie verkregen van de opdrachtgever betreft aanpassen opslagruimte en bouw kistenloods. In bouwvergunningen staat vermeld dat er asbestgolfplaten zijn toegepast. Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft de cementgolfplaten op de daken waarvan nader onderzoek noodzakelijk Globale indruk van het bouwwerk en / of object voorafgaand aan de inventarisatie. (directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijk): cementgolfplaten Van alle asbestverdachte toepassingen zijn totaal 23 stuks materiaalmonsters genomen en aan het laboratorium ter analyse aangeboden. Deze zijn geregistreerd onder de nummers zoals ze in de tabel in 2.3 zijn weergegeven. Een overzicht hiervan is weergeven in de bronbladen opgenomen in paragraaf Bronbladen Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen zijn opgenomen in een tabel. Een kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte plaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbesthoudend materiaal en de risicoklasseindeling zijn weergeven in de bronbladen te vinden in paragraaf 2.3. Deze bronnen zijn geregistreerd onder specifieke nummers, welke te vinden zijn in de tabel. 2.3 Indeling risicoklasse De diverse bronnen met asbesthoudend materiaal zijn opgenomen in een overzicht. In dit overzicht is van elk type product het soort asbest, het asbestgehalte, de toepassing van het asbesthoudend materiaal en de verwijderingsmethode opgenomen. Tevens is er een onderbouwde samenvatting van de gekozen verwijderingsmethode en de hieraangekoppelde risicoklasseindeling gegeven. Deze zijn weergeven in de onderstaande bronbladen. Voor het overzicht met betrekking tot de bron gerelateerde output van SMA-rtrisicoklassebepaling wordt er verwezen naar bijlage 4.5 van deze rapportage. Pagina 11 van 82

12 Overzicht asbesthoudende bronnen Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 1 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Koelcel 1 loods Cementplaat M01 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x6,5 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geschroefd Zwaar beschadigd, zwaar verweerd Chrysotiel Percentages (%) % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 1 Foto voor bron cementplaat Foto 2 Foto voor bron cementplaat Foto 3 Foto voor bron cementplaat Foto 4 Foto voor bron cementplaat Pagina 12 van 82

13 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 1 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Koelcel 2 loods Cementplaat V01 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x8,5 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Percentages (%) Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Geschroefd Niet beschadigd, niet verweerd betreffen analyseresultaten van M01 Chrysotiel betreffen analyseresultaten van M % Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 5 Foto voor bron cementplaat Foto 6 Foto voor bron cementplaat Foto 7 Foto voor bron cementplaat Pagina 13 van 82

14 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 2 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Koelcel 1 loods Restanten cementplaat M02 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x50 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Los liggend Zwaar beschadigd, zwaar verweerd Amosiet Chrysotiel Percentages (%) 0,1-2 % % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Hechtgebonden Direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk restanten cementplaat Opmerkingen/aanbevelingen: Tijdens het onderzoek is er een asbestverontreiniging geconstateerd in de koelcel. De koelcel mag niet meer betreden worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De gehele koelcel kan als asbest verontreinigd worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden, conform de wet en regelgeving van de SC-530. Foto 8 Foto voor bron restanten cementplaat Foto 9 Foto voor bron restanten cementplaat Pagina 14 van 82

15 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 3 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Opslag loods Cementplaat M03 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x0,5 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geklemd Licht beschadigd, licht verweerd Chrysotiel Percentages (%) 5-10 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Buiten bereik > 4 meter Asbestcement producten Foto 11 Foto voor bron cementplaat Foto 12 Foto voor bron cementplaat Pagina 15 van 82

16 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 4 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Hoeveelheid/afmeting Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Percentages (%) Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 1 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Opslag loods Coleman Heater VI01 Binnen 1x1 stuk(s) Handboek asbest Losstaand Niet beschadigd, niet verweerd n.v.t. n.v.t. Niet-hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie Goed toegankelijk pakking Er is volgens onze informatie asbest aanwezig in dit toestel - 1C. Inspectieluik/ schoonmaakdeksel zijkant. Foto 13 Foto voor bron Coleman Heater Foto 14 Foto voor bron Coleman Heater Pagina 16 van 82

17 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 5 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Koelcel 3 en 4 loods Cementplaat M04 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x22 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geschroefd Licht beschadigd, licht verweerd Chrysotiel Crocidoliet Percentages (%) % 2-5 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 15 Foto voor bron cementplaat Foto 16 Foto voor bron cementplaat Foto 17 Foto voor bron cementplaat Foto 18 Foto voor bron cementplaat Pagina 17 van 82

18 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 8 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten woning, vliering Cementbuis M07 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x4,5 m 1 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geklemd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Crocidoliet Percentages (%) % 2-5 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Buiten bereik > 4 meter Asbestcement producten Opmerkingen/aanbevelingen: bron dient aanvullend type B onderzocht te worden i.v.m. met het verloop naar de begane grond Foto 24 Foto voor bron cementbuis Foto 25 Foto voor bron cementbuis Pagina 18 van 82

19 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 8 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Buitenzijde woning Cementbuis en vormstuk V02 Buiten Hoeveelheid/afmeting 1x2 m 1 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Percentages (%) Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Geklemd Niet beschadigd, niet verweerd betreffen analyseresultaten van M07 Chrysotiel Crocidoliet betreffen analyseresultaten van M % 2-5 % Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (openluchtsanering) Buiten bereik > 4 meter Asbestcement producten Foto 26 Foto voor bron cementbuis Foto 27 Foto voor bron cementbuis Pagina 19 van 82

20 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 9 Ruimte Slaapkamer 2, 3, 4, 5 Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Cementplaat M08 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x100 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Gespijkerd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) 2-5 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Opmerkingen/aanbevelingen: bron dient aanvullend type B onderzocht te worden i.v.m. met aftimmering over de bron Foto 28 Foto voor bron cementplaat Foto 29 Foto voor bron cementplaat Foto 30 Foto voor bron cementplaat Pagina 20 van 82

21 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 10 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Overloop 1 e verdieping woning Cementplaat M09 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x25 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Gespijkerd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) 2-5 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 31 Foto voor bron cementplaat Foto 32 Foto voor bron cementplaat Pagina 21 van 82

22 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 11 Ruimte Kelder 1 Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Cementplaat M10 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x2,5 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Gespijkerd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Crocidoliet Percentages (%) 5-10 % 0,1-2 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 33 Foto voor bron cementplaat Foto 34 Foto voor bron cementplaat Pagina 22 van 82

23 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 12 Ruimte Kelder 1 Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Koord M11 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x1 m 1 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geklemd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) > 60 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 3 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Niet-hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Koord Foto 35 Foto voor bron koord Foto 36 Foto voor bron koord Pagina 23 van 82

24 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 14 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Keuken Cementplaat M13 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x0,5 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geschroefd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Crocidoliet Percentages (%) % 0,1-2 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 40 Foto voor bron cementplaat Foto 41 Foto voor bron cementplaat Pagina 24 van 82

25 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 15 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Begane grond toilet Tegel en lijmlaag M14 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x1 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Verlijmd Licht beschadigd, licht verweerd Chrysotiel Percentages (%) 0,1-2 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Vinyltegels Foto 42 Foto voor bron tegel en lijmlaag Foto 43 Foto voor bron tegel en lijmlaag Pagina 25 van 82

26 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 16 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Entree begane grond Lijmlaag M15 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x9 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Verlijmd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) 0,1-2 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Lijmlaag Foto 44 Foto voor bron lijmlaag Foto 45 Foto voor bron lijmlaag Pagina 26 van 82

27 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 17 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Hoeveelheid/afmeting Bijkamer Koord M16 Binnen 1x1 stuk(s) Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Losstaand Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) > 60 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 1 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Niet-hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie Goed toegankelijk Koord Foto 46 Foto voor bron koord Foto 47 Foto voor bron koord Pagina 27 van 82

28 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 18 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Schuur in woning Cementbuis M17 Binnen Hoeveelheid/afmeting 2x0.5 m 1 (1m 1 ) Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geklemd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Goed toegankelijk Asbestcement producten Foto 48 Foto voor bron cementbuis Foto 49 Foto voor bron cementbuis Pagina 28 van 82

29 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 19 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Hoeveelheid/afmeting Schuur in woning Pakking M18 Binnen 1x2 stuk(s) Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geklemd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 1 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Niet-hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie Goed toegankelijk Pakkingen Foto 50 Foto voor bron pakking Foto 51 Foto voor bron pakking Pagina 29 van 82

30 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 21 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Buitenzijde loods Cementgolfplaten M20 Buiten Hoeveelheid/afmeting 1x390 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geschroefd Zwaar beschadigd, zwaar verweerd Chrysotiel Crocidoliet Percentages (%) % 2-5 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen. Verwijdering conform SC-530 (openluchtsanering) Buiten bereik > 4 meter Asbestcement golfplaten Opmerkingen/aanbevelingen: dakgoten dienen onder asbestcondities gereinigd en/of gesaneerd te worden Foto 55 Foto voor bron cementgolfplaten Foto 56 Foto voor bron cementgolfplaten Foto 57 Foto voor bron cementgolfplaten Pagina 30 van 82

31 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 22 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Perceel achter loods Restanten cementgolfplaat M21 Buiten Hoeveelheid/afmeting 1x90 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Los liggend Zwaar beschadigd, zwaar verweerd Chrysotiel Crocidoliet Percentages (%) % 2-5 % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen. Verwijdering conform SC-530 (openluchtsanering) Slecht toegankelijk veel beschoeiing Asbestcement golfplaten Opmerkingen/aanbevelingen: bron is slecht te beoordelen door veel beschoeiing Tijdens het onderzoek is er een asbestverontreiniging geconstateerd achter de loods. Het perceel achter de loods mag niet meer betreden worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Het perceel achter de loods kan als asbest verontreinigd worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden, conform de wet en regelgeving van de SC-530. Foto 58 Foto voor bron restanten cementgolfplaat Foto 59 Foto voor bron restanten cementgolfplaat Pagina 31 van 82

32 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 23 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Hoeveelheid/afmeting Loods aanbouw Pakking M22 Binnen 1x2 stuk(s) Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Geklemd Niet beschadigd, niet verweerd Chrysotiel Percentages (%) % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 1 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Niet-hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. Als geheel verwijderen en dubbel verpakken op locatie Goed toegankelijk Pakkingen Foto 61 Foto voor bron pakking Foto 62 Foto voor bron pakking Pagina 32 van 82

33 Overzicht niet-asbesthoudende bronnen Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 6 Ruimte Opslag loods Bron Stopverf Monsternummer M05 Hoeveelheid/afmeting 1x15 m 1 Analysenummer Opmerkingen/aanbevelingen Foto 19 Foto voor bron stopverf Foto 20 Foto voor bron stopverf Foto 21 Foto voor bron stopverf Pagina 33 van 82

34 Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 7 Ruimte Bron Monsternummer Koelcel 3 loods Bitumen M06 Hoeveelheid/afmeting 1x1 m 1 Analysenummer Opmerkingen/aanbevelingen Foto 22 Foto voor bron bitumen Foto 23 Foto voor bron bitumen Pagina 34 van 82

35 Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 13 Ruimte Bron Buitenzijde woning Monsternummer M12 en M12-1 Hoeveelheid/afmeting 1x100 m 1 Analysenummer Opmerkingen/aanbevelingen: van de toeppassing beglazingskit zijn meerder materiaal monsters genomen. Kit Foto 37 Foto voor bron kit Foto 38 Foto voor bron kit Foto 39 Foto voor bron kit Pagina 35 van 82

36 Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 20 Ruimte Bron Monsternummer Buitenzijde woning Stopverf M19 Hoeveelheid/afmeting 1x50 m 1 Analysenummer Opmerkingen/aanbevelingen Foto 52 Foto voor bron stopverf Foto 53 Foto voor bron stopverf Foto 54 Foto voor bron stopverf Pagina 36 van 82

37 3 Conclusie en aanbevelingen Het betreft een Onvolledig Type A onderzoek Tijdens het onderzoek is er een asbestverontreiniging geconstateerd in de koelcel 1 (Bron 2, M02). De koelcel 1 mag niet meer betreden worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De gehele koelcel 1 kan als asbest verontreinigd worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden, conform de wet en regelgeving van de SC-530. Tijdens het onderzoek is er ook een asbestverontreiniging geconstateerd achter de loods (Bron 22, M21). Het perceel (zie tekening blz. 40) achter de loods mag niet meer betreden worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Het perceel achter de loods kan als asbest verontreinigd worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden, conform de wet en regelgeving van de SC-530. De overige aangetroffen asbesthoudende toepassingen vormen geen direct gevaar voor de gebruiker/bewoner van het bouwwerk of object en kunnen worden verwijderd in het kader van sloop en/of renovatie. Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte object de aangetroffen Asbesthoudende toepassingen te saneren. Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Een erkend asbestsaneringsbedrijf beschikt over een SC-530 certificaat. De inventarisatie is onvolledig omdat er uitsluitingen en beperkingen zijn vastgesteld tijdens of voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze uitsluitingen en beperkingen worden weergegeven in de tabel met uitsluitingen en beperkingen. Tijdens de inventarisatie zijn verschillende toepassingen aan het licht gekomen die op basis van de informatie uit de deskresearch en interviews niet werden verwacht. De verstrekte informatie was daarvoor onvoldoende. Pagina 37 van 82

38 Aanbevelingen voor destructief onderzoek type B In onderstaande tabel zijn locaties vermeld die niet geïnventariseerd zijn omdat er uitgebreid (zwaar) destructief onderzoek niet mogelijk was tijdens dit onderzoek. Type Locatie Materiaal Waar te verwachten Aanvullend onderzoek noodzakelijk Uitsluiting Diverse kasten op de 1 e verdieping waren niet toegankelijk Diverse toepassingen Bron is niet inspecteerbaar omdat de ruimte waarin het zich bevind veel goederen staan opgeslagen Type A Beperking Vliering loods niet betreed baar Diverse toepassingen Het materiaal is niet te inspecteren omdat er niet ARBO toegestaan klimwerk nodig is. Type A Beperking Gesloten vloeren, wanden en plafonds en rookgaskanalen Diverse toepassingen Er moet destructief gewerkt worden om de bronnen te kunnen beoordelen. Type B Beperking Wanden koelcel en koelcel deur Diverse toepassingen Er moet destructief gewerkt worden om de bronnen te kunnen beoordelen. Type B Tijdens het uitvoeren van de inventarisatie bleken verschillende onderdelen niet toegankelijk voor inspectie. Deze onderdelen zijn vastgelegd in de tabel met de beperkingen en uitsluitingen. Conclusie Voor uitspraken omtrent de locaties waar vermoeden bestaat op verborgen asbestverdachte toepassingen wordt verwezen naar bovenstaande tabel. Hierin zijn de locaties opgenomen die niet onderzocht konden worden maar wel een redelijk vermoeden hebben op de aanwezigheid van eventuele asbesthoudende toepassingen. Het advies is om aanvullend type B onderzoek uit te laten voeren met destructieve handelingen, voorafgaand aan sloop en/of renovatie waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk wordt aangetast. Het is noodzakelijk om de concrete vermoedens voorafgaand aan sloop en/of renovatie type B te laten onderzoeken in samenwerking met een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Pagina 38 van 82

39 4 Bijlagen 4.1 Plattegronden tekeningen M20 M20 Asbesthoudend Aanzichten en doorsnede loods Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 39 van 82

40 M20 M21 5 m 11 m 14.6 m 18 m 16 m M m Asbesthoudend Situatieschets dak loods en perceel Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 40 van 82

41 8,5 m Koelcel 1 M02 6,1 m M01 Vliering boven koelcel 1 en 2 Koelcel 2 6,2 m V01 M05 opslag aanbouw M22 6,2 m Koelcel 4 Koelcel 3 M06 4,2 m 4,2 m M03 VI01 M04 Asbesthoudend Situatieschets loods Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 41 van 82

42 V02 Asbesthoudend Situatieschets dakwoning Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 42 van 82

43 M07 Asbesthoudend Situatieschets vliering woning Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 43 van 82

44 M08 M12 M09 M12 Slaapkamer 4 Slaapkamer 3 Slaapkamer 2 Slaapkamer 5 Slaapkamer 1 CV-ruimte M12 Vliering/hooizolder Asbesthoudend Situatieschets 1 e verdieping woning Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 44 van 82

45 M12 M12 entree M16 M13 keuken doorgang keuken toilet toilet entree M14 M15 M17 douche M19 M18 keuken M12 garage M19 M12-1 Asbesthoudend Situatieschets begane grond woning Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 45 van 82

46 M11 M10 M12 M12 Asbesthoudend Situatieschets kelders woning Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 46 van 82

47 4.2 Projectfoto's Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. afbeelding 63: Foto project afbeelding 64: Foto project afbeelding 65: Foto project afbeelding 66: Foto project afbeelding 67: Foto project afbeelding 68: Foto project Pagina 47 van 82

48 afbeelding 69: Foto project afbeelding 70: Foto project afbeelding 71: Foto project afbeelding 72: Foto project afbeelding 73: Foto project afbeelding 74: Foto project afbeelding 75: Foto project afbeelding 76: Foto project Pagina 48 van 82

49 afbeelding 77: Foto project afbeelding 78: Foto project afbeelding 79: Foto project afbeelding 80: Foto project beperking vliering loods afbeelding 81: Foto project afbeelding 82: Foto project afbeelding 83: Foto project afbeelding 84: Foto project Pagina 49 van 82

50 afbeelding 85: Foto project afbeelding 86: Foto project afbeelding 87: Foto project afbeelding 88: Foto project vloerzeil niet asbestverdacht afbeelding 89: Foto project afbeelding 90: Foto project Pagina 50 van 82

51 afbeelding 91: Foto project afbeelding 92: Foto project beperking afbeelding 93: Foto project afbeelding 94: Foto project beperking afbeelding 95: Foto project afbeelding 96: Foto project afbeelding 97: Foto project afbeelding 98: Foto project Pagina 51 van 82

52 afbeelding 99: Foto project afbeelding 100: Foto project afbeelding 101: Foto project beperking afbeelding 102: Foto project afbeelding 103: Foto project afbeelding 104: Foto project afbeelding 105: Foto project afbeelding 106: Foto project Pagina 52 van 82

53 afbeelding 109: Foto project afbeelding 110: Foto project afbeelding 111: Foto project afbeelding 112: Foto project afbeelding 113: Foto project beperking vloer afbeelding 114: Foto project Pagina 53 van 82

54 afbeelding 115: Foto project afbeelding 116: Foto project afbeelding 117: Foto project vloerzeil niet asbestverdacht afbeelding 118: Foto project vloerzeil niet asbestverdacht Pagina 54 van 82

55 4.3 Desk research Desk researchbronnen en verkregen informatie: Titel Plattegronden Aanvraag bouwvergunning 1971 en 1972 Informatie verkregen van de opdrachtgever betreft aanpassen opslagruimte en bouw kistenloods. In bouwvergunningen staat vermeld dat er asbestgolfplaten zijn toegepast. Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft de cementgolfplaten op de daken waarvan nader onderzoek noodzakelijk Het betreft een inventarisatie van een woonhuis met bijgebouwen, gelegen in de bebouwde kom. In de omgeving zijn eveneens woonhuizen gesitueerd. De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik. De bouwgeschiedenis van het onderzochte object is als volgt te beschrijven. Het pand is gebouwd in 1916 Verbouwingen hebben plaatsgevonden in 1971 Mogelijk is er asbest verwerkt in cementgolfplaten Plannen voor toekomst verkoop monument Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. Zover bekend zijn er op de locatie niet recent Asbest saneringen uitgevoerd. Pagina 55 van 82

56 4.4 Analyserapporten Laboratorium Pagina 56 van 82

57 Pagina 57 van 82

58 4.5 SMA-rt uitdraaien Pagina 58 van 82

59 Pagina 59 van 82

60 Pagina 60 van 82

61 Pagina 61 van 82

62 Pagina 62 van 82

63 Pagina 63 van 82

64 Pagina 64 van 82

65 Pagina 65 van 82

66 Pagina 66 van 82

67 Pagina 67 van 82

68 Pagina 68 van 82

69 Pagina 69 van 82

70 Pagina 70 van 82

71 Pagina 71 van 82

72 Pagina 72 van 82

73 Pagina 73 van 82

74 Pagina 74 van 82

75 Pagina 75 van 82

76 Pagina 76 van 82

77 Pagina 77 van 82

78 4.6 Evaluatieformulier 1. Asbestinventarisatie type A Naam inventarisatiebedrijf Klaver asbestinventarisaties Ascert-code SCA-07-D Rapportnummer Datum interne autorisatie Asbestinventarisatie type B Naam inventarisatiebedrijf Ascert-code Rapportnummer Datum interne autorisatie 3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest Naam inventarisatiebedrijf Ascert-code Rapportnummer Datum interne autorisatie Omschrijving van onvoorzien asbest Omschrijving Plaats Hoeveelheid Asbestverwijderingsbedrijf Bedrijfsnaam Ascert-code Naam Handtekening Verzonden naar Door (naam): Datum: Paraaf: Verzendlijst 1. AIB-type A 2. AIB-type B 3. AIB Onvoorzien 4. Gemeente 5. Eigenaar 6. Opdrachtgever Pagina 78 van 82

79 4.7 Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving Pagina 79 van 82

80 Pagina 80 van 82

81 4.8 Procescertificaat Klaver Asbestinventarisaties Pagina 81 van 82

82 Pagina 82 van 82

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 05 juli 2016 Projectlocatie Perceel achter Gramserweg 35 te Austerlitz Onderzochte bouwkundige eenheid daken 0 Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Ingelandsweide 3 te Nieuwegein Onderzochte bouwkundige eenheid Vliering garage en CV-ruimte 16 augustus 2016

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.8 - april 2015 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: 2 schuren Opdrachtgever Naam VDR Reconditionering Postadres Pieter Breughelstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand'

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand' Asbestinventarisatierapport type B Wenslauerstraat 22 te Amsterdam 'dak van bedrijfspand' Projectnummer: 115125-B Autorisatiedatum: 7-12-2015 Opdrachtgever: BV Beleggingsmaatschappij DIG Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540 versie 2.2 datum 14 juni 2012 Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. renovatie in/aan: Oude melkfabriek Opdrachtgever Naam Hopman en Peters Holding B.V.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 2 - december 2014 omvangonderzoeksgebied betreft schuur adres: Eekhoutswijk 5 9422 VD Smilde Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V. Postadres

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 01 januari 2017 Projectlocatie Voorbeeldstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren Adres: Schalkertweg 3 Plaats: Deurne Kenmerk: P170763 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek 0342-430110 info@asbestdakadvies.nl

Nadere informatie

Normandie RK Utrecht

Normandie RK Utrecht Lauteslager Makelaars B.V. Sinds 1850 Normandie 12 3524 RK Utrecht Vraagprijs 175.000,-- Lauteslager Makelaars B.V. Catharijnesingel 100 3511 GV Utrecht Tel: 030-2315186 Twitter @wooninfo makelaars@lauteslager.nl

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie

Rapportage asbestinventarisatie Rapportage asbestinventarisatie woonhuis Ellenaar 21 te Mierlo. Rapportage: GS-A-2734 Datum uitvoering : 3 juni 2017. Datum rapportage : 5 juni 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld door: M.P.A.R Smits

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: AS17242 Een boerderijwoning aan de Garderenseweg 160 te Ermelo Opdrachtgever : mevr.

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Opdrachtgever : Aannemingsmij Hop BV Fabriekswijk 11 7782 PW De Krim Datum uitvoering

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017 Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, dd. 30 november 2016 Projectnummer 20170235 Datum onderzoek 13 maart 2017 Projectlocatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 De varkensstal en de koeienstal / loods aan de Zonnewende 12 te Deurne

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Checkpoint Milieu Consultancy BV

Checkpoint Milieu Consultancy BV Asbestinventarisatie Type A (volledig) Conform SC-540/2011 Opdrachtgever: Kooiker Milieu B.V. CMC-1604-0458 Kanaalweg 120 te Bovensmilde Rapport geschikt voor: Verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de twee schuren Locatie onderzoek : Kremboong 10 Tiendeveen Opdrachtgever : Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F Projectnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de kapschuur, ligboxenstal en afdak Locatie onderzoek : Laaghalerveen 28 Hooghalen Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport (conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering) De boerderij aan de

Asbestinventarisatie rapport (conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering) De boerderij aan de Asbestinventarisatie rapport (conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering) De boerderij aan de Stationsweg Oost 199a te Woudenberg Opdrachtgever : Rho Adviseurs BV Delftseplein

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer Omschrijving object : 17-5757PX.11 : 2 Loodsen Locatie : Straatsebaan 11 5757PX Liessel

Nadere informatie

Type asbestinventarisatie: Asbestinventarisatie Type-A, direct waarneembare asbest (houdende producten)

Type asbestinventarisatie: Asbestinventarisatie Type-A, direct waarneembare asbest (houdende producten) Titelblad Asbestinventarisatie conform SC-540 Type-A kantoorpand Capucijnenstraat 43-45, Maastricht Omvang onderzoek: Geheel gebouw of object Gedeelte gebouw of object Representatieve steekproef (bijvoorbeeld

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01)

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Asbestweg 100 1234 AA Asbestos Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Asbest Inventarisatie SC-540

Asbest Inventarisatie SC-540 Projectgegevens: Asbest Inventarisatie SC-540 Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 0299-323808 E-mail: info@stasco.nl Projectadres: Sporthal De Beukenkamp Van IJsendijkstraat

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen

Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk Voor

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk:

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: 2015097.00 Omschrijving object: Eigenaar: Opdrachtgever: Uitvoering: Projectleider, inventariseerder (DIA)

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Actium Wonen : Gebouwen Inspectie Nederland SCA 540 nr: 07-D070015.01 Rapportnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Onderzocht bouwkundige

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Basisschool De Steenen

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Uitsluitend de woning en een stal Diepenheimseweg 80, Gelselaar Opdrachtgever t.a.v : Arwe Asbest B.V. Groot Lobberikweg 3 7036AG Loerbeek

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen BEM1401051 gemeente Steenbergen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1303515 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-04-2014 ZK14000185 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: DESSO. Taxandriaweg 15 te Waalwijk Locatie: Weteringpad 7 Soest Onderzoeksgebied Bedrijfspand met kantoorruimten Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Aan-

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Bel-etage Rokin 87 te Amsterdam project: 74643 15 juni 2011 in opdracht van: Waalsdorp Appartementen BV te Amsterdam Melkweg 8, 1841 JJ Stompetoren KVK Alkmaar 37070860

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Uitsluitend de 3 asbesthoudende duikers Grietmanswijk tegenover nummer 13 (ongenummerd adres), Bovensmilde Opdrachtgever : Bork Sloopwerken

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540 Soort onderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie Type B Asbestinventarisatie Type G Risicobeoordeling Risicobeoordeling

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de bungalow Locatie onderzoek : De Breistroeken 38 Nieuw Balinge Opdrachtgever : Hilberink Bouwbedrijf Projectnummer : 160292 Datum

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Het weiland aan de Componistenlaan achter nr. 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente Teylingen : Het weiland : Dhr.

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Projectnummer : AIR 4441 Opdrachtgever : DVJ Infra en Milieu BV Contactpersoon : De heer R. Baarda Inventariseerder DIA : De heer R. Verver Datum autorisatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage De beschoeiingen van de slootkanten in het weiland achter Componistenlaan nr 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : asbestverdacht materiaal op maaiveld Locatie onderzoek : Vamweg Drijber Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer : 160616

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van Het Mercuriustheater Prins Bernhardstraat 1 te Assen. Projectnummer:

Asbestinventarisatie van Het Mercuriustheater Prins Bernhardstraat 1 te Assen. Projectnummer: Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl Asbestinventarisatie van Het Mercuriustheater Prins Bernhardstraat 1 te Assen

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. Nieuwe Voorthuizerweg 32 Nijkerk Projektnr. : 2014AO310 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Contactpersonen: Uitvoerder: DIA: Beach Hotel V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande De heer M. Kloeg, eigenaar De heer R. Groeneveld, projectleider Asbest & Meer

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE PLANGEBIED ODIJK-WEST

ASBESTINVENTARISATIE PLANGEBIED ODIJK-WEST Dit is een rapportage van een asbestinventarisatie op basis van inschattingen vanaf luchtfoto s met een veldinspectie vanaf de openbare weg. Er zijn geen percelen betreden en er heeft geen monstername

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: schuur Adres: Gompertsdijk 7-9 Postcode/plaats: 7255 PM Hengelo Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: 16.06214 1 Projectnummer 16.06214 Buurman

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie